Paranormale gaven / studie:

Onderdeel 5:
De oefen video's horen bij het werkboek 'Heb jij ook paranormale ervaringen? 
Zie werkboek - meer info.

© 2022 paragnost Ron Malestein

 

Tip 1 -  Je paranormale gevoeligheid is de ene dag iets sterker (actiever) dan de andere dag. Mijn tip: doe de oefeningen op verschillende momenten in de week. Je moet er ook een beetje aan wennen.

Tip 2 - Samen doen:
Je kunt alle oefeningen uit het werkboek ook samen met anderen gaan doen. Je kunt dan ook op elkaar experimenteren en bespreken.

Tip 3 - In minimodus afspelen video's:
Heb je liever een scherper beeld - houd de afbeelding van de video dan klein (stand in mini-modus).

 

Veel plezier met de oefeningen uit het werkboek:
Paragnost/spiritueel schrijver Ron Malestein

Video 1 - Jezelf leren afsluiten (1)
Jezelf leren afsluiten met behulp van je eigen energie / levensmagnetisme.
Houd je handen op je zonnevlecht (je buikchakra).

 

Video 2 - Magnetiseren, hoe doe je dat? (1)
Maak op een hele eenvoudige wijze contact met je eigen levenskrachten.

 

Video 3 - Jezelf leren afsluiten (2)
Visualiseer in gedachten een dikke winterjas of trek een denkbeeldige gordijn helemaal dicht.  Het gaat hier niet om de visualisatie zelf maar de innerlijke, aurakrachten die je bewust leert te gebruiken.

 

Video 4 - Jezelf eerst leren innerlijk ‘leegmaken’ voor paranormale indrukken
 Je eigen gedachtestroom leren beheersen. Leer je gedachten los te laten.

 

Video 5 - Aura’s leren waarnemen (1)
Je derde oog (helderziende oog) ontwikkelen door rustig op een aura in te zoomen.
Neem vooraf altijd 10 minuten de tijd om je even te ontspannen (je innerlijk leeg te maken).
Een eenvoudige oefening met behulp van planten, meubilair of een groot schilderij te verplaatsen.

 

Video 6 - Magnetiseren, hoe doe je dat (2)
Leer het magnetiseer kanaal bewust open te zetten.
Houd je handen ongeveer maximaal 2 tot 4 cm van elkaar.
Laat de magnetiseerenergie tussen je handen vloeien.

 

Video 7 - Hooggevoelig zijn en last hebben van te veel prikkels
Paranormaal gevoelige personen hebben altijd last van een overgevoelig zenuwstelsel.
Twee goede tips om jezelf te beschermen tegen allerlei hinderlijke geluiden.

 

Video 8 - Aura’s leren waarnemen (2)
Oefeningen om je derde oog te activeren. Kijk naar het auralicht rond je handen. Ook leuk om samen te gaan experimenteren.

 

Video 9 - Paranormaal communiceren (telepathie)
Het op paranormale wijze overbrengen van informatie. Met telepathische oefeningen om te experimenteren.

 

Video 10 - Met paranormale zintuigen indrukken opdoen
Uitleg over onze vijf normale en vijf paranormale zintuigen. Je spreekt van heldervoelen – helderzien – helderweten - helderhoren – helderruiken.

 

 

© 2023 Ron Malestein
Info website: www.paranormaalbewust.nl                                     
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.