Online cursus

'Jouw paranormale gevoeligheid'


Onderdeel
 1 - de zeven basislessen


Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2020, Ron Malestein/Uitgeverij De Aura Dordrecht

Info praktijk website www.malestein.info
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle cursisten mogen wel voor eigen (privé) gebruik de teksten printen!


Jouw intuïtieve/paranormale gevoeligheid
Met speciale dank aan Richard van Dijk van de Theosofische Vereniging Nederland voor het beschikbaar stellen van de twee foto´s over chakra´s (bron: Chakra's, C.W. Leadbeater, 7e druk 2007. Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland).

Daan Barnhoorn Fotografie voor het maken van de foto´s in dit cursusboek (www.daanbarnhoorn.nl)


Voorwoord

Beste cursisten,

Een klein woordje vooraf. Dit cursusboek is zodanig opgebouwd dat je je op een heldere en leuke manier in de spirituele/paranormale wereld kunt verdiepen. Het maakt totaal niet uit of je min of meer pas met deze materie in aanraking bent gekomen of dat je al een eind verder op dit pad bent gekomen. Eigenlijk is er geen eindpunt, je groeit altijd weer verder. Ik zeg altijd: ‘We hebben duizenden levens achter de rug (reïncarnatie) en we zullen zeker allemaal nog duizenden levens krijgen’. Ook na de planeet aarde gaat het leven verder. Probeer de teksten goed te begrijpen en je het eigen te maken. Er is gelukkig geen persoon die je gaat beoordelen. Je kunt in je eigen tempo de lessen volgen. Laat de informatie rustig op je inwerken. Neem vooral rustig de tijd voor de leerstof, de teksten en vooral de opdrachten. Raffel het niet af! De cursus is zodanig opgezet dat de ‘spirituele balletjes’ in je hoofd/geest goed vallen. Dat kost tijd. Neem die er voor dan kun je in korte tijd een totaal andere, en bredere, kijk op het leven krijgen. In feite neemt je bewustzijn toe. Dit proces ‘mag’ ik zien aan iemands aura. Heel langzaam nemen de grootte en de kleuren in helderheid toe. Dit is een proces dat continu doorgaat. Vandaar dat het mogelijk is aan de aura (uitstraling) te zien wat het inmiddels bereikte punt van bewustzijn (evolutie) is. Er is verschil tussen de mensen, dat kun je aan het gedrag al snel zien. In mijn teksten neem ik nogal vaak een duidelijke stelling. Jij kunt wel eens een ander beeld of ervaring hebben. Denk dan altijd: ‘Dat is zijn gedachte/ervaring. Er leiden gelukkig meerdere wegen naar Rome’. Ieders ervaringen zijn belangrijk. Mijn advies: haal uit de cursus wat je persoonlijk aanspreekt en laat de rest voorlopig liggen. Ik hoop van harte dat je veel plezier aan deze cursus mag hebben. Mijn wens is om deze informatie onder de mensen te brengen en dat we met zijn allen
wereld bewuster kunnen maken. We zijn tenslotte met zijn allen de wereld zelf.


Met veel plezier heb ik de teksten samengesteld.
Ron Malestein


De voorbereiding
Om goed voorbereid met deze paranormale ontwikkelingscursus aan de slag te gaan dien je de volgende punten in acht te nemen:

• Zorg dat je tijdens de oefeningen niet gestoord kunt worden.
• Het is belangrijk dat je goed geaard bent en blijft.
• Sluit jezelf goed af zodat negatieve energieën je aura niet kunnen     beïnvloeden. (Zie het deel ‘Jezelf afsluiten’ van deze           cursus)
• Wees je bewust van je verantwoordelijkheid. Experimenteer niet met  ‘glaasje draaien’ en/of zwarte magie.
• Vraag bescherming aan je gidsen (God) voor je met een oefening begint.
• Voorkom dat het cursusmateriaal in handen komt van te jonge kinderen.
• Dring anderen niet de lesstof op wanneer zij daar (nog) niet aan toe zijn.
• Volg vooral je eigen gevoel (intuïtie en inzicht).


Inhoudsopgave:
Les 1 – De spirituele/paranormale wereld
Leerstof:
Begrippenlijst
Leesteksten
Enkele opdrachten:


Les 2 – Je eerste indruk (leren onderscheiden)

Leerstof: begrippenlijst
Leesteksten
Leestekst
Enkele opdrachten:


Les 3 – Zelf magnetiseren

Leerstof: begrippenlijst
Leesteksten (Introductie magnetiseren)
Oefeningen:
Leesteksten
Twee voorbeelden uit mijn praktijk:
Enkele opdrachten:

 

Les 4 – De dood
Leerstof:
Leesteksten:
Enkele opdrachten:


Les 5 – Gene zijde

Leerstof:
Leesteksten
Enkele opdrachten:


Les 6 – Telepathie

Leerstof:
Leesteksten
Enkele opdrachten:


Les 7 – Jezelf leren afsluiten voor sfeertjes en hinderlijke energieën

Leesteksten:
Twee interessante stukjes tekst uit eigen werk:
Enkele opdrachten: