Spirituele zelfstudie inzichten
(werkboek deel 1)

‘Als reïncarnatie op waarheid berust, dan lopen er van ieder mens honderden vaders, moeders, broertjes en zusjes aan deze zijde en aan gene zijde rond.’

Paragnost/spiritueel schrijver Ron Malestein


Inhoudsopgave:
Woord vooraf:
Onderdeel 1 - De inzichten
Onderdeel 2 - De inzichten met diverse vragen
Onderdeel 3 – De inzichten met commentaar
Onderdeel 4 - De inzichten behandelen in groepsverband

Copyright © 2021 Ron Malestein
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur.


Woord vooraf:
Van jongsafaan ben ik onder andere gefascineerd door het ‘oosters’ denken. O.a. reïncarnatie, de wet van oorzaak en gevolg, je karma, het hiernamaals en aura’s. Dit gedachtegoed en veel paranormale ervaringen uit mijn jeugd en dagelijks in mijn praktijk, hebben mij een andere, een veel diepere kijk op de wereld gegeven. Dit maakt het er voor mij in het dagelijkse leven niet altijd eenvoudiger op. Want niet alle onderwerpen zijn makkelijk bespreekbaar te maken. Je moet soms zelfs een beetje op je woorden (opvattingen) letten.
Misschien is er een stukje tekst wat precies in jouw persoonlijke levensfase past. Dat zou mooi zijn. Sommige teksten kunnen mogelijk confronterend zijn. Als je dat niet uitkomt, laat het dan even los, of lees het een paar dagen later opnieuw.
Wees niet te enthousiast
Het is zeer verleidelijk om het werkboek met alle inzichten in één adem te lezen. Dat geeft niet, maar lees dan later de inzichten voor een tweede of een derde keer door. Denk in een ontspannen toestand zo’n tien minuten diep over één onderwerp na. Wat vind je van deze gedachte: ‘Haasten heeft weinig zin, je kunt geestelijk gezien toch niets overslaan’.
Het gaat mij er juist om dat je doorgaat met denken. Om al filosoferend (visualiserend) tot een dieper besef en inzicht te komen. Dit proces heeft tijd nodig. En die tijd moet je proberen hier voor vrij te maken.
Deze basisgedachten, in de vorm van boeiende inzichten/doordenkers, zijn spontane inspiratieve opwellingen uit mijn geest. Dit gebeurde veelal tijdens mijn meditatiesessies en overpeinzingen.
De inzichten zijn ook geschikt om er dagelijks een paar uit te halen, om erover na te denken. Je wordt dan automatisch op een leuke manier met diverse, actuele bewustzijnszaken geconfronteerd.
De inzichten kan je eventueel samen doornemen
Misschien is er een familielid of kennis die belangstelling heeft om mee te doen. Laat dit werkboek eens een keer zien. Dan zie je snel genoeg of iemand belangstelling heeft. Deze cursus is zodanig opgesteld dat je alle onderdelen zelfstandig of samen kunt doen.

Zie onderdeel 4 - De inzichten behandelen in groepsverband.
Ik wens iedereen veel studie- en leesplezier.
Ron Malestein (2021)