Onderdeel 3 – De inzichten met commentaar
Doordenkers op het gebied van het bewustzijn, spiritualiteit, het paranormale en diverse bewustzijnszaken.

De doordenkers zijn in dit deel door mij van commentaar voorzien.

 

© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Aura’s - etherische energieën - uitstraling van jouw bewustzijn – helderzien etc.

1 - Spontane paranormale gevoeligheid houdt in dat je zowel voor positieve als negatieve invloeden/energieën ‘open' staat. Het is daarom heel belangrijk om in de gaten te houden met wie je omgaat. Mensen kunnen vriendelijke of negatieve gedachte-energieën om zich heen hebben (in hun aura meedragen).

Het is erg belangrijk om voorzichtig te zijn met wie je omgaat. We worden namelijk allemaal onbewust telepathisch beïnvloedt. Soms heb je het niet eens door, waar bepaalde gevoelens of gedachten vandaan komen. Mijn advies aan iedereen is: zorg dat je van binnen zo rustig mogelijk bent. Je kunt dan veel beter onderscheiden wat van jou of van een ander is. Naar mijn mening kun je je hier ook niet optimaal tegen beschermen. Maar je kunt wel goed opletten met wie je omgaat of welke films je op de televisie kijkt (astrale ‘meekijkers’).
Ook in de spirituele wereld geldt: ‘soort zoekt soort’. Denk hier eens goed over na. Helaas trekken negatieve hartstocht en agressie ook personen van gene zijde aan. Maar gelukkig worden we allemaal grotendeels door astrale gidsen (o.a. overleden familieleden) beschermd. Dus je hoeft je hier niet al te druk om te maken.

 

 

2 - Op aarde zijn onze astrale ogen en oren tijdelijk grotendeels afgesloten.

Hoe zal de wereld eruit zien als je in elkaars aura kunt 'lezen' en 'horen', wat iemand denkt of voelt? Het kan af en toe gemakkelijk zijn. Je hoeft dan niet met zo veel woorden te zeggen wat je telepathisch in enkele seconden al kan bereiken, maar hoe zal het zijn met gevoelens die je liever voor jezelf wilt houden. Die kan men dan ook gemakkelijk ‘lezen’. Gelukkig zijn we hier grotendeels voor afgeschermd. Je gelooft het misschien niet, maar in de verre toekomst zullen we allemaal telepathisch met elkaar communiceren. Onze geestelijke zintuigen zijn dan geactiveerd door onze fase van evolutie.

 

 

3 - Sommige aura’s botsen met elkaar.

Het is bekend dat niet alle karakters van personen goed samen kunnen gaan. Mensen trekken meestal vanzelf aan wat er op dat moment bij hen past. Soms merk je al direct bij een aanblik van iemand, nog zonder een woord gesproken te hebben, dat het niet klikt. Kom je bij zo iemand in zijn nabijheid te staan, dan voel je je onrustig worden en je gaat je langzaam afsluiten. Bij sommige mensen kan het er, door een groot karakterverschil (mentaliteit), nogal hard aan toe gaan, zodat de aura's werkelijk ‘botsen’. In omgang met mensen geldt: volg en luister naar je eigen gevoel. Door beter hiernaar te luisteren, kun je jezelf beschermen.

 

 

4 - Hoe verder de mensheid in bewustzijn en liefde groeit, hoe mooier het auralicht van de aarde in de ruimte zal gaan schijnen.

Aan al het leven zit bewustzijn (aura/energie), anders kan het niet leven. Zonder energie is er geen bestaansmogelijkheid. Wij allen bepalen wat voor sfeer er op de aarde is; goed of slecht. Naarmate het positieve van het negatieve (onbewuste) zal overwinnen, zal de aura van de aarde een mooier en krachtiger licht uit gaan stralen. Sommige landen stralen liefde uit; anderen deels haat.

 

 

5 - Gedachten zijn krachten, het is een soort etherische energie die iedereen uitzendt, maar ook in zijn aura ontvangt.

Mensen hebben door hun manier van leven, denken en voelen een gunstige of ongunstige invloed op hun omgeving. Door iets wel of niet uit te spreken vindt er constant een informatie (energie)uitwisseling plaats. Gedachten en gevoelens stromen vanzelf via bepaalde punten in de aura de omgeving in. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig uit te kiezen met wat voor mensen je omgaat. Zorg er goed voor dat je altijd fit en ontspannen bent. Je bent dan veel beter beschermd tegen allerlei (aura) invloeden. Leer jezelf hiermee om gaan. Tip: ook een middagslaapje om ‘op te laden’ kan zeer heilzaam zijn. Je neemt dan de etherische krachten uit de ruimte (de aura van de aarde) weer op.

 

 

6 - We vormen zelf met zijn allen een (aura) wolk van liefde, maar helaas ook van haat.

Bij sommige mensen voel je sterke positieve of negatieve emoties. Een aura geeft exact weer wat voor gedachten en gevoelens je hebt (of hebt gehad). Soms vang je even stemmingen van anderen op. Het kost wel enige moeite om daar serieus naar te luisteren. Ik vind dat ieder persoon gebruik moet maken van zijn bijzondere gereedschap (‘antenne’). Deze paranormale/spirituele gevoeligheid (intentie) is ons niet voor niets gegeven.

 

 

7 - Gedachten zijn krachten. Door onrechtvaardigheid ontstaat een boze gedachtewolk (aura) die iedereen (mens en dier) sterk beïnvloedt.

Alles in de ruimte bestaat uit een soort energie. Ook al zie je het niet, gedachten en gevoelens zijn ook energieën. Sterke stemmingen van mensen kun je immers soms werkelijk voelen. Soms loop je een ruimte binnen waar iets 'hangt'. Ieder mens, maar ook dier, is gevoelig voor verschillende, uitgestraalde of uitgezonden energieën. We worden dus allemaal sterk door elkaar, bewust en onbewust, beïnvloedt. Ik heb hier als helderziende veel last van. Zolang het positieve gedachten en gevoelens zijn, is er niets aan de hand. Maar verdrietige, boze of agressief denkende mensen; dat komt hard aan. Maar zoals het met alles is: ook dit heeft twee kanten. Ik heb geleerd om hiermee om te gaan.

 

 

8 - Je aura neemt in omvang toe naarmate jouw bewustzijn (gevoel) zich verdiept. De aura kan je vergelijken met het licht van een ‘lamp’. Je hebt verschillende lampen: 25, 75, 100 Watt etc. Zo is het ook met het innerlijke licht (aura uitstraling) van verschillende mensen.

Mensen voelen allemaal anders aan. Iedereen heeft zijn eigen specifieke karaktereigenschappen. Zo heeft iedereen ook weer een andere aura. Er zijn geen twee mensen hetzelfde en zo is het ook met de aura. Naarmate we ons ontwikkelen neemt ons inzicht (zeg maar bewustzijn) enorm toe. Hoe bewuster een persoon, des te groter en mooier zijn aura wordt. Aan de aura met de diverse kleuren kan een helderziende redelijk ‘goed’ iemands karakter en gezondheid lezen en voelen. In de toekomst zullen wij allemaal een hele mooie, ontwikkelde stralende aura hebben. Hier hebben we zelf dan heel hard voor gewerkt. Niemand krijgt in de kosmos zomaar iets cadeau.

 

 

9 - Na elke positieve gedachte gaat je aura iets krachtiger uitstralen.

Een mens groeit door allerlei ervaringen. Door elke ervaring, groot of klein, verandert er iets in de aura. Hoe bewuster een persoon wordt, hoe groter en lichter de aura uitstraalt. Mensen met een grote aura zijn personen die anderen dikwijls goed begrijpen en aanvoelen.

 

 


Algemene inzichten
10 - Een wijs persoon dwingt niet en kauwt niet voor, maar wijst je op je mogelijkheden.

Iedereen heeft zijn eigen ervaringen (beproevingen) en tijd nodig om tot een dieper inzicht te komen. Helaas word je dat niet altijd gegund. We worden vaak gedwongen om iets te doen. Het kan geen kwaad om iemand een paar maal iets uit te leggen, maar forceer het niet. In sommige gezinnen is een groot verschil in innerlijk ontwikkelingsniveau tussen de gezinsleden erg lastig. Je kunt om die reden het gezin niet uit elkaar trekken en indelen naar bewustzijnsniveaus. We zouden ons met het oog op al die verschillen wat milder moeten opstellen.

 

 

11 - Er zit een groot verschil tussen: iets weten en ernaar leven.

In de alternatieve/spirituele wereld kom je weleens mensen tegen die van veel zaken op de hoogte zijn. Ze hebben diverse boeken over allerlei stromingen gelezen. Ze zijn zeer gedreven en hebben de mond (en hart) er vol van. Het valt mij op dat kennis mooi is. Maar wat heb je eraan als je nauwelijks naar datgene van wat je weet leeft? Je ziet dat ook nog steeds bij mensen die bijvoorbeeld de leer van de Bijbel aanhangen. In de Bijbel staat: je zult de ander niet benadelen, bedriegen, doden, overspel plegen enzovoort. Maar leven ze er naar? Mensen zijn vaak oneerlijk. We zouden de diverse inzicht/bewustzijnszaken meer in ons eigen leven moeten toepassen. Wat heb je aan een hoofd vol kennis, of een kast vol met mooie dure boeken, als je er nagenoeg niets mee doet.

 

 

12 - Hoe groter de verwachting, hoe groter de teleurstelling.

Het leven kan je niet naar je eigen hand zetten. We zullen allemaal moeten afwachten wat op ons levensprogramma staat. Je kunt van alles willen, begeren, voor bidden, om smeken enzovoort. Probeer dagelijks vijf minuten te mediteren. En ga eens na of je ergens geen onredelijke grote verwachting over bent gaan koesteren. Dit is echt onverstandig en vaak ook ondankbaar. Je kunt beter tevreden zijn over datgene wat je nu wel hebt, dan wat je nu (nog) niet hebt. Dit is een verstandigere en eerbiedigere levenshouding en het bespaart je in de toekomst veel grote teleurstellingen.

 

 

13 - Kijk meer naar je mogelijkheden dan je onmogelijkheden.

Er zullen weinig mensen zijn die honderd procent vertrouwen in zichzelf hebben en altijd tevreden zijn over hun talenten. We kijken veel te veel naar de talenten en successen van anderen. Ieder mens heeft ontzettend veel talenten ontwikkeld door de vele levens die achter ons liggen. Veelal sluimeren er talenten in ons waar je je vaag of helemaal niet eens bij stil staat. Talenten kunnen ineens weer in je ‘wakker worden geschud’. Je staat dan te kijken hoe iemand zich in een sneltreinvaart ontwikkelt. Je weet dus nooit wat er in je leven nog aan de oppervlakte mag komen. We zouden meer tevreden met onze eigen mogelijkheden moeten zijn. Er zullen altijd mensen zijn die ergens beter in zijn dan jij, maar tegelijkertijd zijn er net zo veel mensen die tegen jou opkijken om de talenten die jij hebt. Wie teveel naar een ander opkijkt en idealiseert, doet zichzelf vaak veel tekort.

 

 

14 - Wie te zuinig leeft, gunt zichzelf niets.

Over het algemeen geven veel mensen gemakkelijker geld uit aan cadeaus voor anderen dan iets voor zichzelf. Wil je spiritueel groeien dan moet je niet als een ‘krent’ voor jezelf leven. Je moet jezelf de kans geven om een goed boek te kopen of een cursus te volgen. Heb je dit er niet voor over dan kan je niet groeien. Je houdt jezelf dan grotendeels tegen. Als je altijd zuinig geleefd hebt dan is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wees hier allereerst bewust van. Zodat je er geleidelijk aan verandering in aan kunt brengen. Geef jezelf kansen en gun jezelf ook datgene wat duizenden anderen voor zichzelf over hebben.

 

 

15 - Gebrek aan complimentjes? Zoek dan mensen op die je graag willen complimenteren.

Veel mensen verlagen zichzelf voor anderen en worden stilaan lijdzame ‘sloofjes’. Ze klagen steen en been en wachten eeuwig op een beetje begrip, aandacht of een klein presentje. Gooi de boeg eens radicaal om. Als niemand oog voor jou heeft en er nooit een complimentje of een kleine attentie af kan, zoek dan andere mensen op. Neem het niet langer en zoek mensen die hartelijker zijn en ook jou eens willen complimenteren. Iedereen heeft toch op zijn tijd een aai over zijn bol of een complimentje nodig.

 

 

16 - Jij doet 1000 en 1 dingen goed, maar mag jij van jezelf ook 1000 en 1 dingen fout doen?

Veel mensen willen als het ware perfect geboren worden. Dat kan natuurlijk niet. Iedereen krijgt een leven (levensprogramma) om verder te kunnen groeien. Juist door alle ervaringen, zeg maar beproevingen, word je wijs. Van het leven moet je en kun je leren. Dus het is logisch dat we allemaal kleine en grote fouten maken. Dat hoort er gewoon bij. Wees niet zo kritisch naar jezelf en geef jezelf meer ruimte om te groeien. Leer iedereen al tijdens de opvoeding (je kinderen) dat fouten maken mag!

 

 

17 – Iedere persoon heeft zijn eigen waarheid.

Wij mensen zijn eigenlijk allemaal nog een beetje ‘simpel’. We zijn vaak vreselijk fanatiek voor onze eigen club (godsdienst, politieke partij, voetbalclub, popband, merk auto enzovoort). Ieder mens, waar ook ter wereld, heeft dezelfde gevoelens en behoeftes. Een andere taal of huidskleur maakt de mens van binnen echt niet anders. Iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond en ervaringen. Waarom moeten we zo nodig een ander mens aanvallen op zijn manier van denken en leven. We zijn toch gelijk en hebben allemaal dezelfde rechten. Ik vind dat iedereen recht heeft op zijn eigen kijk op het leven. Zolang je anderen daar niet onnodig mee lastig valt of jezelf opdringt.

 

 

18 - Elke dag opnieuw kan je werken aan zelfbeheersing en zelfdiscipline.

Ieder mens heeft naast mooie eigenschappen ook minder fraaie eigenschappen, dat is logisch. Niemand wordt volmaakt geboren. In elk leven leer je weer een beetje meer. Ik vind dat je een minder prettige eigenschap niet zomaar kan veranderen. Dat kost veel tijd. Maar dat geeft niet. Tien of twintig kleine stapjes tezamen, vormen ook een grote reuzenstap. Je hoeft er geen druk op te zetten, je kunt er rustig aan werken. Naar mijn mening ben je daar geheel vrij in. Wanneer je er bijvoorbeeld elke dag een kwartier mee bezig wilt zijn, dan heeft dat na enkele weken of maanden absoluut veel effect. Ik vind het de moeite waard om aan jezelf te werken.

 

 

19 - Wanneer je je dankbaarheid verliest, kan het alleen nog maar minder met je gaan.

Ik zie heel vaak mensen om me heen waar het materieel gezien erg goed mee gaat. Wanneer je voldoende geld hebt, kan je allerlei dingen kopen. Ik gun dat iedereen van harte, daar gaat het mij niet om. Het is alleen zo jammer dat mensen als het ware ‘vol gevreten’ raken. Niets is meer spannend, alles hebben ze bijna al gehad. Jonge kinderen, jongeren en volwassenen worden (vroeg) verpest. Alles is al gewoon. Dit is een grote fout in onze samenleving. De prijs daarvan zullen we in de toekomst vast en zeker nog eens moeten betalen. Een hele grote economische terugval of een epidemie zouden mensen weer een stuk minder hebberig, gretig en egoïstisch kunnen maken. Het is heel erg jammer dat we onze welzijn en welvaart niet met alle mensen op aarde willen delen. Wanneer volkeren teveel met zichzelf bezig zijn en andere volkeren vergeten, zullen zij dat later door het opgebouwde slechte karma, weer goed moeten maken. Gelukkig zijn er ook mensen die oog hebben voor personen die het minder breed hebben.

 

 

20 - Als iets (nog) niet in het groot lukt, probeer het dan in het klein.
In het leven kan je en zal je niet alles bereiken wat je graag wilt. Je zult af en toe met minder genoegen moeten nemen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar je kunt toch je best doen. Denk niet te vaak in het groot, maar heb ook niet te grote verwachtingen. Probeer elke dag te werken aan iets wat je belangrijk vindt. Probeer jouw bezigheden of taak met dankbaarheid te vervullen. Kijk niet teveel naar wat je niet hebt, maar wel naar datgene wat je wel hebt. Dit is eigenlijk een bepaalde levensfilosofie die je jezelf eigen kan maken wanneer je dat wilt. Er kunnen altijd bepaalde karmische redenen zijn waarom iets in dit leven niet of nog niet mag of zal lukken. Mensen willen dikwijls de toekomst weten. Maar ik denk dat het in veel gevallen beter is om onbevangen en onbevooroordeeld je eigen keuzes te maken en je verantwoording te nemen. Maar het leven is beslist niet eenvoudig.

 

 

21 - Je geest en lichaam hebben af en toe tijd nodig om zich op te laden.

Iedereen weet wat moeheid is. Maar over het algemeen zijn er maar weinig mensen die naar hun moeheid willen luisteren. Dat vind ik een verkeerde zaak. We zouden wat zuiniger met ons lichaam en onze geest om moeten gaan. Na inspanning moet automatisch een beetje ontspanning volgen. Veel gezondheidsklachten worden veroorzaakt door het negeren van allerlei aanwijzingen vanuit ons lichaam (gezondheid). Dat is eigenlijk vreemd. We zouden juist goed naar de signalen van lichaam of geest moeten luisteren. Al die signalen hebben we niet voor niets; het zijn eigenlijk waarschuwingen. Probeer voortaan zoveel mogelijk momenten van rust op de dag te creëren. Dat zal tevens de productiviteit van alles wat je doet zeker verhogen in plaats van verlagen. Ik beschouw het lichaam als een soort ‘tempel’ waar je goed voor moet zorgen. Er niet teveel van verwachten, maar het ook zeker niet lui maken, om het zomaar te zeggen.

 

 

22 - Je kunt iemand niet helpen als hij niet bereid is om zichzelf te helpen.

Het heeft totaal geen zin om mensen iets te dwingen. Er moet altijd een zekere mate van belangstelling zijn om iets te willen. Kijk in het dagelijks leven of een persoon werkelijk gemotiveerd is en de moeite waard is om te steunen. Het kan je enorm veel verdriet besparen om je energie (geld etc.) niet in de verkeerde personen te investeren. Voor beide partijen is dat niet goed. Soms kan je er zelfs ruzie door krijgen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat mensen in principe zoveel mogelijk iets zelf uitproberen, dat is nog altijd het beste. Je kunt natuurlijk af en toe wel aan iemand vragen of je advies mag geven.

 

 

23 - Het beluisteren van muziek opent of sluit je hart. Zo is het ook met (bepaalde) mensen.

De ene persoon verwarmt of inspireert en een andere persoon trekt als het ware je levensgeluk weg (naar beneden). Ieder mens heeft zo zijn eigen invloed op een ander. Ik vind het belangrijk om hier goed op te letten. Luister daarom vooral goed naar je gevoel, intuïtie en je eerste indruk. Veel goede of vervelende handelingen kan je aanhalen of voorkomen. Neem jezelf serieus en vertrouw daar ook op.

 

 

24 - Rijkdom is een beproeving.

Armoede is vervelend en zeker ook een beproeving. Maar rijke mensen hebben zeker ook zo hun angsten en onzekerheden. Geluk en bescherming kun je niet kopen. Wanneer je veel hebt, heb je ook veel te beschermen of te verdedigen. Dit lijkt me helemaal niet zo prettig. Het is een beproeving om goed met je stoffelijke rijkdom om te gaan. Maar probeer toch ook iets voor je medemens te doen. Je hoeft echt niet altijd met geld klaar te zijn, maar soms ben je meer in staat dan je denkt om voor iemand mogelijkheden te creëren.

 

 

25 - Door te dienen kan je zelf groeien.

Elk leven is gericht om ervaringen op te doen. Elke vorm van dienstbaarheid brengt je iets verder. Door het contact met andere mensen kom je in allerlei situaties terecht. Je krijgt steeds meer inzicht: inzicht in jezelf, inzicht in een ander, inzicht in diverse situaties. Het is natuurlijk fijner om in prettige situaties te zitten dan in vervelende of moeilijke. Het maakt niet uit of je in moeilijke of makkelijke situaties zit, want van alles krijg je inzicht. Toch vind ik het zelf heel erg belangrijk om met andere mensen bezig te zijn. Iedereen heeft tenslotte minimaal een paar mensen nodig waar je van op aan kunt en die je kunt vertrouwen.

 

 

26 - Kijk niet te veel naar morgen, maar handel nu.
Er is niet voor niets een gezegde: van uitstel komt afstel. Er zijn mensen die constant in het verleden leven. Er zijn ook tal van mensen die zo vaak met de toekomst bezig zijn dat ze het contact met het heden nagenoeg kwijt zijn. Dit is niet de bedoeling. Leef meer in het heden. Wil je graag iets veranderd zien, dan zul je zelf moeten zaaien (handelen) om later weer te kunnen oogsten. Van alleen maar hopen op goede tijden kom je niet veel verder.

 

 

27 - Wat wij persoonlijkheid noemen, is geen twee dagen hetzelfde.
Ieder mens groeit stapje voor stapje. Dat zie je al bij kinderen op de kleuterschool. Elke dag leren we weer een beetje meer. Ik denk en verwacht dat hier nooit meer een einde aan zal komen. Het leven verdiept zich van moment tot moment. Een andere persoon die zich niet direct met spirituele zaken bezighoudt, noemt dit ‘evolutie’. In wezen praat je over exact hetzelfde. Alleen spirituele mensen hebben een wat uitgebreidere kijk op dit soort onderwerpen. Eén leven is in werkelijkheid niet zo veel ten opzichte van 10, 20 of 30 levens. Ik vind dat we ons doorgaans te druk maken. Het heeft helemaal geen zin om je ergens druk over te maken. Ik ga steeds meer inzien dat je van elke dag iets moet trachten te maken. Je hoeft niet per se, maar je mag. Je hebt gedeeltelijk een vrije keuze, een vrije wil hierin. Ik vind het goed om eens extra stil te staan in hoeverre je in dit leven bent veranderd. Ga hier eens een keer rustig voor zitten.

 

 

28 - Wat heeft het voor zin om je nu al druk om morgen te maken, misschien komt de wind wel uit een heel andere richting.
De mens wil graag op alles greep hebben. We hebben weinig vertrouwen in onszelf, anderen en de Schepper. Hier moeten we nog hard aan werken. We kunnen toch niet iets doen wat tegen ons levensprogramma ingaat. We zijn allemaal met een bepaalde opdracht op aarde (weer) geboren. Ergens zou je kunnen zeggen dat morgen, volgende week of volgend jaar in grote lijnen al vaststaat. Veranker je zo goed mogelijk in het heden. Doe het nu en zo goed mogelijk. Wanneer je teveel naar morgen kijkt dan ben je gesplitst, je aandacht is niet helemaal in het heden. Natuurlijk is dat een menselijk iets, maar probeer daar toch wat meer bewust van te zijn. Het is niet de bedoeling om in verschillende tijden, om het zomaar te zeggen, te leven of te denken. Ik heb meerdere keren gezien en ook zelf beleefd dat het leven een totaal andere wending kan krijgen. Uiteraard zowel ten goede als ten kwade. Nogmaals, stem je zo goed mogelijk af op het heden en maak er, voor zover het in jouw vermogen ligt, het beste van.

 

 

29 - Ga niet overal op in, dat gaat dikwijls ten koste van je innerlijke rust.
We maken ons om veel te veel zaken te druk en ongerust. We zijn vaak bemoeizuchtig en onverdraagzaam naar de omgeving toe. Het heeft totaal geen zin om als Atlas alle zorgen van je familie, kennissen enzovoort op je nek mee te torsen. Leer wat meer te relativeren en blijf meer in je eigen ‘tuintje’. Je kunt wel overal bezorgd over zijn, maar dan kom je helemaal nooit meer tot rust. Leer te relativeren en meer afstand te nemen.

 

 

30 - Neem jij net zoveel tijd voor ontspanning al inspanning?
In onze westerse wereld zijn we een beetje doorgeschoten. Alles moet even snel en effectief gedaan worden (tijd is geld). Velen hebben zo'n overvolle agenda dat ze bij wijze van spreken het liefste de nachtrust overslaan om te kunnen doorjakkeren. Wat schieten we hier nou mee op? Hoe ongeduldiger van karakter des te meer je overslaat. Denk eens meer aan een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. Reserveer ook tijd voor ontspanning.

 

 

31 - Als je jezelf kunt opwinden, dan kun je jezelf ook ‘afwinden’ (ontspannen)
Een mens is gelukkig vrij om aan verschillende dingen te denken. Natuurlijk wordt ieders leven ook sterk beïnvloedt door het toedoen van anderen. Door verdriet en stress kan je door langdurige negatieve en zware gedachten je gezondheid behoorlijk beïnvloeden. Dus omgekeerd, kan je door positief te denken je gezondheid ook positief beïnvloeden. Ik vind dat met deze waarheid veel te weinig gedaan wordt. Ik wil je uitnodigen om dit eens uit te proberen. Het is helemaal niet moeilijk. Je moet alleen serieus een begin maken. De menselijke geest met zijn diverse krachten heeft veel mogelijkheden. Er valt nog ontzettend veel te ontdekken. Het ontdekken van bijvoorbeeld je aangeboren telepathische krachten (beïnvloeding) en eigen helende krachten (magnetiseren) zijn ook interessante onderwerpen om te bestuderen.

 

 

32 - Verbind je met de stilte.
In onze huidige samenleving zijn er helaas niet zoveel momenten van stilte meer te vinden. Er is ontzettend veel lawaai om ons heen. Te druk verkeer in te grote woonwijken, mensen die zo hard praten dat je het op grote afstand nog kan horen, luidruchtige buren, maar ook allerlei elektronische apparatuur zoals stofzuigers, stereo's, koelkasten, verwarming enzovoort. Ik denk dat het erg belangrijk is om je af en toe een beetje terug te trekken. Even genieten van de rust en je gedachten en ervaringen van het leven ordenen en vooral verwerken. Door te mediteren leer je de kamers van je ziel kennen, je leert jezelf kennen. Een uitgerust persoon is veel verdraagzamer dan een persoon die al lange tijd op zijn tenen loopt. Luister naar de stilte; pas dan kan je je aura meer tot rust laten komen.

 

 

33 - Niet uitgesproken problemen kunnen gaan roesten.
Niemand loopt graag met zijn diepere gevoelens te koop. Het is alleen zo jammer dat er maar weinig personen zijn die geleerd hebben hun gevoelens te leren uitspreken. Moeilijkheden en spanningen moet je nooit te lang voor je houden. Gedachten zijn ook energieën. Dat is te zien aan de kleuren die in je aura komen (gekleurde gedachte/aurawolken). Problemen en moeilijkheden kunnen als het ware ergens in je ziel gaan ‘vastzitten’. Dit is niet goed. Je kunt het er bijvoorbeeld werkelijk van aan je maag krijgen. Laat je problemen niet roesten en zoek iemand op waar je goed mee kunt praten.

 


34 - Door te mediteren leer je de kamers van je ziel kennen.
Je kunt tijdens je aardse leven alles naast je neer leggen, maar je kunt ook tijd creëren om rustig over je ervaringen na te denken. Door rustig over het leven na te denken, leer je jezelf steeds beter te begrijpen. Elke dag weer een beetje meer. Naarmate je bewuster wordt, wordt het wel steeds moeilijker om met mensen om te gaan die dit niet doen. Maar laat hen dan hun eigen gang gaan. Misschien zijn zij er op dit moment nog niet aan toe. Misschien is in veel gevallen zwijgen beter dan spreken.

 

 

35 - Herkauwen moet niet ontaarden in opnieuw lijden.
Sommige mensen herhalen wel honderd maal dezelfde moeilijke of vervelende ervaring(en). Op zich is dat niet zo erg, zolang je maar niet gaat overdrijven. Je kunt hetzelfde ‘plaatje’ wel je hele leven lang blijven opzetten. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Leid jezelf ook een beetje af. Denk aan een gezonde balans tussen een beetje verwerken en jezelf afleiden met andere leuke dingen. Het is zonde van je leven om met iets dat meer dan tien jaar geleden is gebeurd steeds bezig te zijn, terwijl het leven gewoon doorgaat.

 

 

36 - Hoe meer jij je forceert, des te langer je herstelperiode zal worden.
De marathon kan je ook niet na een maand zonder een goede opbouw lopen. Zo is het ook met diverse ingrijpende ervaringen of belevenissen. Alles heeft zo zijn tijd nodig. Iets forceren heeft meestal weinig effect. Probeer informatie te krijgen van mensen die bijvoorbeeld hetzelfde hebben meegemaakt. Je kunt dan voor jezelf kijken wat het beste voor je is of bij je past.

 

 

37 - Door te mediteren (overdenken) los je je problemen niet op, maar als je meer uitgerust bent, kun je het leven toch veel beter verdragen.
Moeheid en spanningen zijn zeker van invloed op je denken en voelen. Wanneer je een aantal nachten slecht hebt geslapen, dan denk je heel anders dan wanneer je redelijk fit bent. Natuurlijk heeft de één daar meer last van dan de ander. Wanneer je voor grote beslissingen of keuzes komt te staan, is het vaak beter om een paar dagen te wachten en eerst goed uitgerust te zijn. Ik wil natuurlijk niet beweren dat al je problemen na een uurtje slaap opgelost zijn. Zo bedoel ik dat niet, maar moeheid haalt je vaak extra naar beneden. Probeer zo uitgerust mogelijk door het leven te gaan. Soms is het goed om een paar maal ergens rustig over te denken (te mediteren). Het is echt de moeite waard om eens uit te proberen.

 

 

38 - Ben jij iemand die met het leven grotendeels ‘meegolft’ of ben jij iemand die vrijwel altijd tegen alles in opstand is?
Ik vind dat mensen over het algemeen te weinig geduld hebben. Alles moet gebeuren in hun tempo. Ik ben overtuigd van een levensprogramma. Gewoonlijk weet je hier weinig van, maar toch kan je beter de dingen van de dag op je af laten komen. Ik wil niet zeggen dat je lijdzaam of passief moet gaan zitten toekijken. Van veel dingen kan je redelijk goed inschatten waar het naartoe gaat (moet gaan). Je moet natuurlijk wel het lef hebben om hier eerlijk en rustig naar durven te kijken. Wanneer je jezelf geleerd hebt om alles af te houden, weg te drukken enzovoort, zul je weinig van het leven begrijpen. Natuurlijk kost het wel enig lef om dit te durven te doen. Ik vind het daarom belangrijk dat mensen zich af en toe even terugtrekken om iets te overdenken of over te mediteren. Op zich is dit helemaal niet zo moeilijk. Je moet er alleen even tijd voor vrij willen maken. Persoonlijk vind ik: hoe bewuster je je van allerlei zaken in het leven wordt, des te beter/dieper je je met alles betrokken voelt.

 

 

39 - Er zit een hemelsbreed verschil tussen geloven en ergens bewust naar leven.
Op zich heb ik een hekel aan iets geloven. Iets zomaar zonder meer geloven of aannemen heeft een mens door de eeuwen heen niet veel verder gebracht. Ik vind dat je moet proberen, zo goed als dat kan, uitzoeken of iets wat je gelooft ook werkelijk zo is. Neem meer de tijd en de moeite om te controleren of jouw gedachten en informatie wel juist zijn.

 

 

40 - Wanneer je teveel in het verleden blijft hangen, dan druk je zelf je heden en je toekomst weg.
Iedereen komt in zijn leven allerlei moeilijke situaties tegen. Dat kan ook niet anders met zoveel verschillende karakters van verschillende mensen. Maar door al die problemen of aanvaringen is het niet de bedoeling dat je daar dan ook jaren bij stil blijft staan. Natuurlijk kost het tijd om iets te verwerken. Ik kan beter zeggen: neem alle tijd van de wereld om iets te verwerken, maar aan de andere kant moet je ook niet overdrijven. Het leven gaat tenslotte alsmaar verder. Het zou jammer van je leven zijn wanneer je als het ware te lang in het verleden blijft hangen. In mijn praktijk kom ik dikwijls mensen tegen die nog steeds rouwen om hun ex-partner, terwijl ze zelf allang weer een nieuwe relatie hebben. Nogmaals: neem de tijd voor het verwerken van je problemen enzovoort, maar doe ook iets met de nieuwe fase van je leven waar je nu in zit.

 

 

41 - Ik ben me er van bewust dat ik iedereen nodig heb en dat iedereen ook mij nodig heeft. Wanneer je de diepte van deze gedachte begrijpt en er naar wilt (durft te) leven, zullen veel zelfveroorzaakte spanningen en problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Ik merk dat veel mensen graag iets voor anderen willen doen. Dat is natuurlijk een mooie eigenschap. Maar durf je jezelf ook af te vragen of anderen ook iets voor jou terug (willen) doen? Ik vind dat hier min of meer een gezonde balans in moet zijn. Is die er niet, dan loop je een niet geringe kans om later erg teleurgesteld te worden. Het is nooit goed wanneer de liefde maar van één kant komt. Denk eens rustig na in hoeverre dat voor jou ook mogelijk opgaat. Je mag heus wel aan jezelf denken. De gedachte dat je altijd voor anderen klaar moet staan is volgens mij onjuist. Natuurlijk moet je niet al te berekenend naar anderen toe zijn. Het gaat mij om een gezonde balans tussen geven en nemen.

 

 

42 - Haasten heeft geen zin, je kunt geestelijk gezien toch niets overslaan.
Hier zit natuurlijk veel waarheid in. Het leven moet je aan alle kanten goed beleven. Je kunt niets overslaan; dat is eigenlijk jezelf bedotten. Een mens groeit in elk leven weer een stukje verder. De Schepper heeft verschillende kosmische wetten gemaakt om dit proces goed te begeleiden. Ik raad je aan, om je in de wet van wedergeboorte (reïncarnatie) en in de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) te verdiepen. Je krijgt dan na verloop van tijd een beter beeld hoe het leven in elkaar zit. Je zult dan ook een veel beter besef krijgen van de diepte van het leven. Ik merk dat sommige mensen een beetje haast hebben. Waarom zou je haast hebben want voor jou (voor ons allemaal) staat er toch wel een bepaalde tijd om iets te beleven. Mijn advies aan iedereen is: neem het leven zoals het komt, doe je best en maak er wat van. Vraag jezelf af en toe af of je goed bezig bent en voldoende tijd neemt om iets uit te werken.

 

 

43 - Hopen! Je kunt beter blij en tevreden zijn met datgene wat je op dit moment (wel) hebt.
Over het algemeen maakt de mens het zichzelf onnodig moeilijk. We stemmen ons veel te weinig af op wat we op dit moment hebben. We maken dikwijls de fout dat we dingen (contacten, bezittingen enzovoort) die we nu hebben over het hoofd zien. Werk voor jezelf eens uit in hoeverre dat ook voor jou opgaat. Naar mijn mening is niets vanzelfsprekend of jouw persoonlijk bezit. We leven allemaal tijdelijk een ‘x-tijd’ op deze planeet. Probeer hiervan bewuster te worden. Hoe minder 'bezitsdrang' hoe gelukkiger je je zult voelen. Hoe meer je in verschillende opzichten los kunt laten (je onthechten) des te rijker je je geestelijk zult voelen.

 

 

44 - Chaos en ontevredenheid ontstaan dikwijls door zelfgemaakte, verkeerde keuzes.
Goed beschouwd zijn we zelf overal verantwoordelijk voor, maar het is wel zo dat de mens continu verandert en groeit. De keuzes die je bijvoorbeeld een paar jaar geleden hebt gemaakt, kun en mag je nu anders doen. Ik ben van mening dat iedereen gedurende zijn leven een aantal malen van gedachte en gevoel veranderd. Ik weet natuurlijk ook wel dat enkele stugge mensen meerdere levens nodig hebben om iets te willen inzien (leren). Hen zou ik zoveel mogelijk loslaten. Je hoeft niet voor alles en iedereen de verantwoordelijkheid op je te nemen. Dat is een misvatting. Je kunt natuurlijk wel zoveel mogelijk je best doen. Wees niet te stug in je denken, accepteer je 'fouten'. Elke dag kan je weer een beetje groeien. Elke dag kan je een beetje disharmonie omzetten in harmonie. Probeer een beetje flexibel te zijn. Sta open voor nieuwe gedachten en ideeën, of je nou twintig, dertig, veertig, vijftig jaar of ouder bent. Het is heel belangrijk dat je 'jong' van geest blijft.

 

 

45 - Ben je te trots om te huilen, dan doe je jezelf enorm veel tekort.
Ik merk dat er nog steeds veel mensen zijn die moeite hebben om hun emoties te uiten. Ik vind dat je moet proberen zo goed als je kunt eerlijk en zuiver te zijn. Het heeft weinig zin al je gedachtes en emoties te verdringen. Ik denk dat de wereld er een heel stuk beter uit zou zien als iedereen op een beschaafde manier zijn gevoelens uitspreekt. Door allerlei emoties voor je te houden, creëer je voor jezelf en anderen onbedoeld onduidelijkheid. Dat is jammer en dat maakt het leven nog gecompliceerder. Een mens moet vrij kunnen lachen, maar ook kunnen huilen. Het is toch eigenlijk raar dat iedereen het lachen, aanvaardt en er geen moeite mee heeft en met huilen doet iedereen ineens verkrampt. Mijn advies is: voel wat je voelt en kom daar eerlijk mee voor de dag. Maak er voor jezelf en anderen geen doolhof van. Je hoeft natuurlijk niet iedereen klakkeloos in vertrouwen te nemen. Blijf altijd een beetje op je hoede.

 

 

46 - Laat niet je woede, maar je liefde in je opkomen.
Mensen zijn over het algemeen snel geïrriteerd. Dit komt doordat we doorgaans niet eerlijk zeggen wat we denken en voelen. Door te lang iets voor je te houden kan er gemakkelijk een extra portie irritatie ontstaan. Spreek zoveel mogelijk eerlijk uit wat je vindt en voelt. Probeer voor anderen wat meer begrip op te brengen. Kijk eens rustig in je eigen leven of je misschien zelf ook iets heb meegemaakt waar een ander op dit moment mee worstelt. Je hoeft je niet altijd kwaad te maken. Je kunt de dingen in je leven ook anders proberen te zien. Wees niet al te hard voor anderen. Probeer zoveel mogelijk respect en begrip voor anderen op te brengen. Ik weet dat dat soms erg veel gevraagd is, maar denk dan hieraan: veel fouten die misschien een ander nu maakt zijn dikwijls jouw oude fouten. Waarom zou je dan een ander veroordelen; iedereen moet tenslotte leren.

 

 

47 - Jouw bijdrage, hoe groot of klein, doe dat op zijn best.
Kijk nooit teveel naar anderen. Iedereen heeft zo zijn eigen levensprogramma met lessen te leren. Probeer datgene wat nu op dit moment speelt zo goed mogelijk te doen. Kijk niet naar groot of klein, maar doe het zo goed mogelijk op jouw gevoel. Het mooiste is als je aan het einde van de dag kunt zeggen: ik ben met het resultaat redelijk tevreden. Alle bijdragen tezamen vormen de sfeer in je woonplaats of regio. Iedereen is even belangrijk. Wees een beetje blij en trots dat je daar nu ook aan mag deelnemen. Jouw mening of inzicht is net zo belangrijk als die van een ander.

 

 

 

Reïncarnatie

48 - Er moet een doel, een weg, een reden zijn om in incarnatie te komen.
Iedereen wordt met een bepaalde levenstaak geboren. Ik zou als helderziende nooit iets kunnen voorspellen als er voor de mensen geen vastomlijnde taak ligt (levensprogramma). Denk hier eens goed over na. Een helderziende zal dan alleen maar kunnen gissen en gokken. Een helderziende kan alleen maar iets zien of voelen als iets ook werkelijk op jouw levensprogramma staat. Ik ben dus geleidelijk aan steeds meer gaan inzien dat alle mensen een levensprogramma hebben. Ik begin wel steeds meer te beseffen dat het toch beter is om hier zo min mogelijk over te willen weten. Je kunt veel beter onbevangen je eigen keuzes maken.

 

 

49 - Talenten krijg je niet zomaar bij je geboorte cadeau, je hebt daar in vorige levens hard voor moeten werken.
Het leven is één groot bewustwordingsproces. Om ergens gevoel of inzicht in te krijgen moeten we voor kortere of langere tijd ‘studeren’. Zo is het met alles: zowel met belangrijke of minder belangrijke zaken. Een talent komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is een persoonlijk verworven bezit. Iets waar je al eerder veel tijd in geïnvesteerd hebt. Er schuilen in de diepte nog veel meer talenten in ieder persoon. Niet alle talenten hoeven in een (dit) leven te worden benut. Dit heeft te maken met jouw levensprogramma (de reden waarom jij nu geboren bent).

 

 

50 - Aardse leeftijd is niet gelijk aan geestelijke innerlijke leeftijd.
Gedurende de vele levens groeien we allemaal in bewustzijn. De één grijpt zijn kansen sneller aan dan de ander. Niet iedereen is bereid om aan zichzelf te werken. Over tientallen levens gezien veroorzaakt dit veel verschil in spirituele diepte en gevoel van personen. Tien mensen van bijvoorbeeld dertig jaar zullen nooit dezelfde geestelijke leeftijd hebben. Dit zie ik aan de grootte en de kracht van een aura. We staan allemaal op een andere sport van de geestelijke (evolutie) ladder. Hier is geen onrechtvaardigheid bij te bespeuren. Je hebt immers zelf ergens al dan niet aan gewerkt.

 

 

51 - Niemand komt smetteloos ter aarde.
Wanneer het werkelijk zo is dat we allemaal meerdere levens achter de rug hebben, dan houdt dat ook in dat iedereen zo zijn eigen karakter ge(ver)vormd heeft. Iedereen maakt tenslotte in diverse levens verschillende dingen mee. Geen twee mensen zijn exact hetzelfde. Iedereen maakt in zijn leven misstappen, verkeerde keuzes enzovoort. Dit hoort automatisch bij het groeiproces. Niemand is zomaar ineens bewust. Ieder mens komt dus ook met minder fraaie karaktereigenschappen op aarde. Het is dus totaal verkeerd om te zeggen dat de baby zo lief is en groen als gras. In de diepte van het bewustzijn van een persoon zitten ergens allerlei ervaringen opgeslagen. Al die ervaringen opgeteld vormen de persoon. Helaas of misschien maar beter ook, kunnen we ons al die ervaringen niet meer herinneren, maar het gevoel/inzicht wat je ergens aan over hebt gehouden heeft wel invloed op je dagelijks leven. Ik noem dit 'gevoelsherinneringen'.

 

 

52 - Werkelijk elke gedachte en emotie is een verrijking en een verdieping voor het bewustzijn van jouw geest.
Ik geloof niet in stilstand. Alle handelingen, goede of slechte (onbewuste), horen bij de menselijke evolutie. Alles is een verdieping. Ik denk dat de Schepper van al het leven dit van te voren heeft overzien. De mens kan tot op zekere hoogte met zijn gedeeltelijke vrije wil keuzes maken. Maar 'verkeerde' keuzes hebben wel vaak gevolgen voor jezelf en anderen. De wet van oorzaak en gevolg (de wet van Karma) gecombineerd met de wet van Reïncarnatie (de wet van steeds weer opnieuw geboren worden - dus wedergeboorte) zorgen ervoor dat bepaalde handelingen rechtgezet worden. Alles wat er in het leven gebeurd, is dus gericht op het vermeerderen van bewustzijn (inzicht/gevoel etc.). Laat daarom iedereen zijn eigen ervaringen opdoen.

 


53 - Je levenspartner is zelden je tweelingziel.
Een tweelingziel is een ‘maatje’ die je door de vele levens af en toe tegenkomt. Bijvoorbeeld als je echtgenoot, kind, oom, tante, buurman, goede vriend enzovoort. Het is niet zo dat je op dit moment in contact hoeft te staan met jouw tweelingziel. Een tweelingziel kan aan de andere kant van de aarde wonen of zelfs op dit moment niet eens in incarnatie (geboren) zijn. Een tweelingziel kan enkele levens op jou voor liggen, maar ook een paar sferen van bewustzijn minder ver ontwikkeld zijn. Uiteindelijk komen we onze tweelingziel later in de hogere gebieden (sferen van licht/bewustzijn) tegen. Vanaf dat moment zal je eeuwig bewust contact houden en samen verder gaan.

 

 

Gene zijde (het voortbestaan - leven na dit leven - kringloop der ziel)


54 - De dood is een ‘geboorte’ aan gene zijde. Geboorte op aarde is ‘de dood’ aan gene zijde.
Hoe gek het ook klinkt, aan gene zijde van het leven staan al eerder overgegane (overleden) personen te 'trappelen' om de zojuist overleden personen op te vangen. Zij hebben misschien enkele maanden tot wel tientallen jaren moeten wachten op een 'geboorte' van een dierbare aan gene zijde. Natuurlijk word je daar niet als baby geboren. Dat is daar niet nodig, maar je zult toch aan je nieuwe omgeving moeten wennen. Dat kost enige tijd. Omgekeerd, mensen die weer naar de aarde zullen terugkeren (opnieuw geboren worden) moeten aan die zijde afscheid nemen. Voor de achterblijvers lijkt dat ook een beetje op de dood. (alleen er wordt niemand begraven)

 

 

55 - Waarom toch die angst voor de dood? Deze zijde en gene zijde vormen samen het eeuwige leven.
Ben je het er mee eens als ik zeg dat er eigenlijk maar één wereld is, waar gene zijde ook bij hoort? Misschien kun je beter spreken van 1a en 1b.
Al het leven staat met elkaar in verbinding. Dit is al bij het begin van de schepping zo ontstaan. Het land van de dood wordt vaak gezien als iets wat buiten het aardse leven staat. Ik vind dit een onjuiste gedachte. Gene zijde bevindt zich op een andere golflengte. Maar al die golflengtes staan wel met elkaar in verbinding. De aarde (deze zijde) en gene zijde (het land van de geest) zijn eigenlijk één groot gebied. Beide gebieden hebben elkaar nodig. Een mens kan, zoals je weet, niet ouder worden dan ongeveer 110 jaar. Je ‘jas’ trek je na de dood uit, want je kunt immers dat aardse lichaam niet meenemen. Wat zou je moeten met zo'n versleten oude ‘jas’. Je hebt dus automatisch een gebied nodig waarin je tussen twee aardse levens moet kunnen vertoeven. Later, wanneer een aantal oude bekenden weer op aarde leven, is het mogelijk dat je ook weer bij hen terugkomt. Eigenlijk behoort iedereen tot een grote groep mensen. Al die mensen tezamen worden een ‘groepsziel’ genoemd.

 

 

56 - We kunnen onmogelijk eeuwig in dit lichaam zitten, omdat alle organen het vrij spoedig door slijtage zullen begeven. Het heeft daarom dus weinig zin om voor versleten organen te ‘bidden’.
Mensen zijn vaak onredelijke wezens. Wie wil er nu als het ware bij de Schepper smeken voor een nieuw orgaan terwijl een persoon misschien al aan de laatste maanden van zijn aardse leeftijd bezig is. De medische wereld maakt hier ook ongelooflijk veel fouten in. Ik vind dit niet spiritueel en soms zelfs respectloos. Je kunt je natuurlijk een ongeluk bidden voor bepaalde zaken. Je schiet daar meestal heel weinig mee op. Natuurlijk ben ik niet tegen het medisch ingrijpen in bepaalde situaties, zo bedoel ik dat niet. Het lijkt er wel vaak op alsof wij overal de baas over willen zijn, terwijl we allemaal onder invloed staan van diverse heersende kosmische wetten, geschapen door de Schepper.

 

 

57 - De poorten van de sferen van licht van gene zijde staan voor iedereen open.
Iedereen groeit elke dag een stukje verder. Er komt een tijd dat je zoveel weet en gegroeid bent dat je afstemming hebt (of krijgt) op één van de hogere lichtsferen van gene zijde. Hier hoef je je niet druk om te maken, dit proces gaat vanzelf. Ieder mens op aarde heeft op dit moment op één van de veertien grote sferen van gene zijde afstemming (astrale verbinding). Hier ben je natuurlijk niet mee bezig. Dit zijn de evolutieprocessen (fases) en eigenlijk praten we over 'reïncarnatie' (wedergeboorte). Ik wil tegen iedereen zeggen: doe normaal en doe gewoon goed je best. Iets forceren brengt je in de praktijk toch niet veel verder. Het is heel goed om hier eens een boek over te lezen. Ik raad iedereen de volgende boeken aan: 'Een blik in het hiernamaals' van Jozef Rulof (zie voor meer informatie over Jozef Rulof op de website www.jozefrulof.com en het boek: 'De aarde is slechts een leerschool' van Thea van Leent (helaas alleen nog tweedehands verkrijgbaar). Het is meer dan de moeite waard om een keer zo'n boek te lezen. Je krijgt in ieder geval een beter en breder beeld van het leven en het leven na de dood.

 

 

58 - Je kunt van gene zijde een astrale ‘boodschapper’ zijn van het ‘licht’ of de ‘duisternis’.
Net als op aarde heb je in de gebieden (sferen van gene zijde) na de stoffelijke dood vriendelijke en minder vriendelijke mensen rondlopen. Dit kan natuurlijk niet anders, want na het overlijden is iemand echt niet zomaar ineens in een 'engeltje' veranderd. Het verschil met de aarde is, dat je aan gene zijde altijd verblijft bij de mensen die dezelfde (innerlijke) afstemming hebben als jij. Op aarde is dat anders, daar lopen allerlei graden van ontwikkeling/bewustzijn door elkaar.
Af en toe geven familieleden of geestelijke leiders een bericht door aan ons aardlingen (achterblijvers). Soms krijg je leuke bewijzen van hun voortbestaan en medeleven, verheven boodschappen en indrukwekkende toekomstvoorspellingen.
De paranormale wereld heeft beslist twee kanten, een opbouwende en een afbrekende zijde. Dit wordt wel eens vergeten. Zet niet zomaar de deuren voor gene zijde open. Je weet nooit wie je daardoor aantrekt. Je kunt over het algemeen beter afwachten totdat een persoon met veel inzicht (innerlijke licht en liefde) jou zelf met een bericht opzoekt. Dat is in ieder geval veel veiliger dan wanneer je zelf experimenteert.

 

 

59 - Tijdens mijn donkerste momenten wilde ik eruit stappen, maar ik ben overtuigd van een voortbestaan, dus wat heeft het voor zin.
Wanneer je eenmaal in het voortbestaan gelooft dan krijgt het zelfmoord plegen een hele andere betekenis. De dood is dan niet meer de dood, er komt dus automatisch na de (stoffelijke) dood een vervolg. Het is natuurlijk maar de vraag of de nieuwe situatie, waar je na het zelfmoord plegen in terechtkomt, een verbetering is. Misschien kan je in dit verband ook wel zeggen dat je jezelf altijd en overal meeneemt. Wanneer dat dan zo is, schiet je er dan eigenlijk wel wat mee op? De omstandigheden zijn dan wel anders, maar je gevoel verandert niet veel. Het lijkt mij helemaal niet fijn om mensen die je graag mocht in zo'n situatie te moeten missen.
Ik heb een keer gelezen dat iedereen in de grote reeks van levens één keer zelfmoord pleegt. Ook dat is een onderdeel van onze algehele ontwikkeling

 

 

60 - Ook dieren kom je weer in de sferen van gene zijde tegen. Zou het dan niet beter zijn om daarom juist wat meer respect voor hen te hebben. Alle schepselen in het heelal hebben toch dezelfde rechten? Het is toch niet vreemd dat sommige huisdieren later in de sferen hun oude, aardse ‘bazen’ NIET meer willen zien.
Dit zal voor sommige mensen wel pittig aankomen. Het is natuurlijk niet zo dat wij, door bijvoorbeeld onze intelligentie, de baas over andere medeschepselen kunnen zijn. Ik vind dat alle natuurrijken even belangrijk zijn. Je kunt zelfs wel zeggen dat er geen schakel verloren kan en mag gaan zonder grote gevolgen. Mensen hebben nog niet het besef dat alle natuurrijken een soort energie aan elkaar doorgeven. Dit is namelijk hard nodig, want anders stopt het leven. We hebben doorgaans zeer weinig respect voor de natuur. Wat dat betreft waren de Indianen een stuk verder dan wij. We zouden moeten leren niet meer te nemen dan werkelijk nodig is. Het vreemde is zelfs dat onze medemens in een ander gebied op de wereld (een derde wereldland) vergeten of zelfs bewust vergeten wordt. Probeer zo goed mogelijk respect te hebben voor je medemens en andere natuurrijken.

 

 

Levensprogramma / je karma
61 - Er is een ‘Klein Plan’ voor jou alleen en een ‘Groot Plan’ voor ons allen.
Wanneer er iets in het klein is dan zal dat waarschijnlijk ook in het groot zijn. Je hebt een levensprogramma (karma) voor jezelf, je partner, je kinderen, een plan voor je familie, voor je collega's op het werk, een land of volk enzovoort. Alle mensen en ook alle natuurrijken staan door middel van één grote kosmische aura met elkaar in verbinding. Ik ben heel blij en ik vind het ook heel wonderlijk dat ik hier een deeltje van mag zien en voelen. Dit geeft mij een enorme verdieping in al het leven.

 

 

62 - Een helderziende kan hooguit iets zeggen (helderzien of heldervoelen etc.) over datgene wat al op jouw levensprogramma staat.
Het is heel goed om hier eens over na te denken. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die zich met het paranormale bezighouden.
Staat de toekomst vast of misschien niet? Ik denk dat die in grote lijnen wel vaststaat. Je kunt immers iets niet in de toekomst zien of voelen als de toekomst een totaal andere kant opgaat. Het is eigenlijk het één of het ander. Niemand weet dit zeker en niemand kan je voor 100 procent een goed antwoord geven. Toch kun je diverse paranormale ervaringen analyseren. Ik heb gemerkt dat veel zaken in het leven niet te vermijden zijn. Ik heb op de middelbare schoolperiode ook weleens de boel dwars gezeten/uitgeprobeerd. Maar op veel dingen in het leven heb je niet of nauwelijks invloed. Je kunt iets tegen iemand zeggen (bijvoorbeeld waarschuwen), maar hoe groot is dan de kans dat de persoon naar je zal luisteren? Ik vind persoonlijk dat je dergelijke zaken beter voor jezelf, zeg maar voor je eigen studie moet houden.

 

 

63 - Je kunt weleens met een ander takenpakketje op aarde gekomen zijn dan jij denkt.
Bijna niemand heeft informatie over zijn levensprogramma. Je kunt hooguit elke dag opnieuw proberen zo goed mogelijk naar je gevoel en geweten te luisteren. Het is natuurlijk heel interessant om hier iets meer over te weten te komen. Er zijn in het land diverse paranormaal begaafde mensen, maar helaas zijn er maar enkelen die iets zinnigs over de toekomst en je levensprogramma kunnen vertellen. Meestal wordt uit jouw eigen aura informatie getapt ('gelezen'). Informatie uit het verleden of over zaken waar je je je nu in het heden mee bezighoudt. Ik geloof dat dat eigenlijk ook maar beter is. We zouden hier veel te veel naar gaan leven. Met dit inzicht gaat het er mij meer om dat je eens goed nadenkt over je leven. Heb je de wind in de zeilen gehad of veel tegenwind ervaren? Wat is hier dan de oorzaak van? Ben je eigenwijs, tegendraads of begrijp je de verschillende fases in je leven niet? Het is geen eenvoudige materie om hiermee bezig te zijn. Je zult dit zelf moeten uitzoeken. Er zullen weinig mensen zijn die je hiermee kunnen helpen.

 


64 - Je kunt nooit greep op het leven krijgen. Je kunt hooguit in dankbaarheid en acceptatie jouw (karmische) levensopdrachten met graagte uitvoeren.
Iedereen zoekt om verschillende redenen zekerheden in zijn leven. Ik denk niet dat je door allerlei verzekeringen af te sluiten je de toekomst echt kunt beïnvloeden. De meeste zaken die je in je leven tegen zal komen, staan in grote lijnen toch al vast. Je kunt in je leven van alles krijgen maar iets kan ook net zo gemakkelijk van je afgenomen worden. Het is een illusie om te denken dat je een bepaalde mate van grip op je leven kunt krijgen. Je kunt wel werken aan je levenshouding. Daar ligt een stuk vrije wil/eigen keuze in. Ik vind dat iedereen moet proberen te leren om de dingen van de dag met een bepaalde dankbaarheid en positiviteit te nemen. Natuurlijk zijn er momenten dat je verdriet hebt of dat je in bepaalde dingen bijna stikt; dat overkomt mij ook dikwijls. Toch kan je proberen je houding hierin iets te verbeteren. Je kunt proberen allerlei kwesties in het leven met opgeheven hoofd te aanvaarden. Alle dingen die jij meemaakt, hebben een reden. Ze zijn niet gecreëerd om jou dwars te liggen.

 

 

65 - Je kunt niet langer leven (op aarde) dan voor jou is voorbestemd.
Wanneer het waar is dat er voor iedereen een levensprogramma is, dan is het logisch dat dit ook aan een bepaalde tijd wordt gekoppeld. Je kunt bijvoorbeeld niet trouwen als je maar twaalf jaar moet worden, om maar een voorbeeld te verzinnen. Dit is geen eenvoudige materie. Mensen vragen in mijn praktijk dikwijls naar het verloop van hun leven. Dit noemen ze meestal de 'toekomst willen weten'. Niet iedereen wordt in zijn huidige leven tachtig jaar of meer oud. Er kunnen diverse redenen zijn waarom iemand maar 25 of veertig jaar zal worden. Door mijn paranormale gaven heb ik ingezien dat we geen dag eerder doodgaan of langer zullen leven dan kosmisch is bepaald. Wanneer die kosmische tijd komt, is mij meestal ook onduidelijk. Verder ontwikkelde personen van gene zijde weten het op de seconde af, maar toch wordt zoiets echt zelden doorgegeven. Ik kan dat goed begrijpen want mensen zijn van nature snel geneigd om dan ergens naar toe te gaan leven. Voorspellingen kunnen je tot bepaalde hoogte beïnvloeden en dat vind ik in veel gevallen niet goed.

 

 

66 - Op jonge leeftijd overlijden (overgaan) kan ook een missie zijn.
Dit is voor velen een moeilijk te verteren uitspraak. Maar je ziet toch bijna dagelijks om je heen dat mensen op (zeer) jonge leeftijd heengaan. Niemand wil graag zijn kind, broertje of zusje afstaan. Voor ons achterblijvers is het door onze zeer beperkte kijk op het leven in zaken zoals je levensprogramma, de wet van oorzaak en gevolg (wat je aan goede of slechte zaken zaait zal je later zelf in een toekomstig leven weer oogsten) moeilijk te bevatten. Ik geloof niet in onrechtvaardigheid in het heelal. Er zullen diverse redenen zijn waarom iemand op jonge leeftijd sterft. Het punt is alleen dat wij geestelijk nog te zwak in onze schoenen staan om hierover meer informatie aan te kunnen. Maar omdat we die informatie niet hebben wil nog niet zeggen dat het dan niet zo is. Misschien moet een persoon over enige jaren ergens anders opnieuw geboren worden om daar een nog belangrijkere taak te vervullen; wie zal het zeggen?

 

 

67 - Werkelijke genezing kan alleen plaatsvinden als dit niet tegen jouw karmische opdracht (levenslot, levensprogramma) ingaat.
Dit is geen eenvoudig thema. Het is een thema dat zelfs veel ruzie onder mensen kan veroorzaken. Wees dus een beetje voorzichtig mee met wie je hierover eventueel praat. Ik denk en ervaar dat de meeste ziektes te maken kunnen hebben met een levensprogramma (karma) van iemand. Ik weet natuurlijk niet altijd wat daar dan de oorzaak van is. Er is daar wel iets over bekend, maar niet echt veel. Mensen hebben meestal moeite om dit te geloven en te aanvaarden. We zijn geestelijk eigenlijk te 'jong' om achter de gordijnen te mogen kijken. Sommige mensen proberen voor hun ziekte van alles uit. Ze gaan stad en land af om goede dokters of alternatieve therapeuten te consulteren. Dat is begrijpelijk en logisch, maar wat zou je doen als je zou weten dat iets niet te genezen is vanwege jouw persoonlijk karma? Zou je dat dan toch alsnog uitproberen of testen of zou je proberen er het beste van te maken of misschien zelfs je erbij neer te leggen?
Ik heb meerdere malen gezien dat mensen na een bepaalde geneeswijze opknapten, maar na enkele dagen of weken weer terugvielen in het oude. Dat is natuurlijk jammer en pijnlijk. Maar het gaat er mij om dat je over het leven probeert na te denken en de diepte van het leven enigszins probeert te begrijpen. Je kunt de Schepper overal voor vervloeken, maar is dat wel juist? Je moet dat uiteraard voor jezelf uitmaken. Ik probeer iedereen ook op dit punt je aan het denken te zetten.

 

 

Diverse spirituele inzichten

68 - Geestelijke diepgang merk je aan iemands daden, zelden aan zijn woorden.
Sommige mensen hebben erg veel gelezen. Ze kunnen met gemak één of twee uur over een bepaald onderwerp spreken. In het begin is dat best leuk om naar te luisteren, maar later beginnen je steeds meer dingen op te vallen. Een dergelijke persoon lijkt wel een lopende boekenkast. Je kunt je afvragen: leeft de persoon wel naar datgene wat hij zegt? Er zijn natuurlijk mensen die zo goed mogelijk naar hun eigen inzichten leven, maar er zijn er veel meer die vol zitten met ‘boekenwijsheid’. Probeer een betere balans te krijgen tussen wat je leest/leert en wat je persoonlijke ervaring of eigen gevoel is.

 

 

69 - Wij met zijn allen vormen de (geestelijke) sfeer van de wereld.
Mensen hebben over het algemeen een vrij beperkt beeld van de Schepper (God). Gelovigen leggen dikwijls alles in de handen van de Schepper (een beetje primitief
afschuifgedrag met weinig respect voor jezelf). Ik vind dat we meer naar onze aangeboren goddelijke vermogens moeten leren luisteren en ze gebruiken. Wees een bewust zelfstandige goddelijke vonk. We moeten het hier op aarde grotendeels zelf doen. We zijn ook zelf verantwoordelijk voor de leefsfeer op aarde. We kunnen het elkaar ontzettend moeilijk maken, maar we kunnen ook samen naar een betere wereld toewerken. Ik vind dat er op dit moment grote tegenstellingen in de wereld zijn. Misschien hoort dit wel bij deze tijd. Het is naar mijn mening een overgangstijd. Ruwweg een tijd tussen de latere middeleeuwen en het nieuwe Waterman-tijdperk. Overgangen gaan altijd met grote problemen en onzekerheden gepaard. Het is heel erg belangrijk dat je jezelf een medeverantwoordelijke 'wereldburger' voelt. We bouwen met zijn allen een goede of slechte leefbare sfeer op de aarde. Ik hoop dat de komende jaren meer positieve mensen hun gedachten, inzichten en gevoel naar buiten willen gaan brengen. Ik probeer op mijn manier met deze cursus een kleine bijdrage te leveren. Er zijn tientallen vlakken waar mensen hun bijdrage aan kunnen leveren. Het spirituele (diverse bewustzijnszaken) is er maar één van; iedereen is hard nodig.

 

 

70 - Waar stem jij je meer op af, op geestelijke rijkdom of materiële rijkdom?
Sommige mensen hebben het materieel gezien erg breed. Je kunt jaloers op hen zijn of het deert je misschien helemaal niet. Ieder mens krijgt in één van zijn vele levens te maken met aanzien, weelde en rijkdom. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met het groeiproces. Je moet tenslotte alles meemaken om tot meer inzicht te komen. Maar wat kan je na je aardse leven met rijkdom verder doen? Je kunt jouw rijkdom niet meenemen naar gene zijde. Wanneer je nogal erg egoïstisch hebt geleefd, kun je ook niet verwachten dat ze jou daar met open armen zullen ontvangen. Zeker niet de mensen die jou in jouw leven gekend hebben. Dit geldt gelukkig niet voor astrale hulpverleners. Zij staan voor iedereen open. Het gaat mij er meer om: wat vind jij nu op dit moment belangrijk? Het vermeerderen van jouw geestelijk inzicht of het vermeerderen van jouw persoonlijke bezit? Het is goed om hier eens rustig over na te denken.

 


71 - Wie niet naar zijn binnenste luistert, is als een schip zonder roer.
Het valt helemaal niet mee om goed naar je gevoel en je intuïtie te luisteren. Je moet dat ook durven doen en je moet durven iets voor jezelf over te hebben. Dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar veel mensen durven nog geen eigen mening te hebben. Ze laten dat graag aan anderen over. Dat kan te maken hebben met een zelf aangesproken minderwaardigheidscomplex of dat je bijvoorbeeld in je jeugd vaak gekraakt, uitgescholden of geslagen bent. We worden ook door de buitenwereld gevormd (soms misvormd).
Neem wat meer tijd om naar je eigen ingevingen te luisteren. Je hoeft je eerste gedachte (indruk) niet direct aan anderen te vertellen. Je kunt jezelf eerst eens een tijd ontwikkelen voordat je je mening over iets aan iemand anders verteld. Ik vind zaken zoals de intuïtie zeer belangrijk gereedschap wat je moet proberen te gebruiken om verder te ontwikkelen.

 

 

72 - Er bestaat geen stilstand, het leven is altijd (eeuwig) in beweging.
Ik denk dat datgene wat wij evolutie noemen nog steeds voortgaat. Al het leven wil als het ware naar het licht groeien. Met het licht bedoel ik in dit verband niet het zonlicht. De zon beschouw ik als de meest 'stoffelijke' vorm van het Lichaam van de Schepper. Zo we afhankelijk van het licht zijn (dus zonlicht) zo worden we ook aangetrokken en aangespoord naar het grote geestelijke Licht. We zijn allemaal op weg naar een hoger leven. We hebben allemaal een bepaalde opdracht binnen het geheel te volbrengen. Het is iets wat in ieder mens, dier en plant is gelegd. Al het leven wordt in werkelijkheid dus 'voortgestuwd'. De Schepper heeft uiteraard te allen tijde het overzicht. Alles is met elkaar verbonden door een immens grote kosmische aura. Alles is uiteindelijk van elkaar afhankelijk. Alleen is de mens af en toe wel even ‘verkeerd’ bezig. Vanwege allerlei egoïstische belangen worden zowel medemensen als andere natuurrijken ernstig benadeeld. Dit moet natuurlijk in het Waterman-tijdperk veranderen. Want anders is er uiteindelijk geen of nauwelijks leven op aarde meer mogelijk. Ik weet zeker dat we door deze moeilijke fase heen zullen komen. Het leven is altijd in beweging. De Schepper zal van tevoren heus wel een aantal moeilijke fases van de evolutie hebben voorzien.

 

 

73 - Veel (mee)lijden is het gevolg van gebrek aan inzicht.
Een mens denkt geen twee dagen hetzelfde. Van dag tot dag groei je een beetje. Sommige dingen, waar je vroeger veel verdriet over hebt gehad, zal je nu anders zien, doen of beleven. Verdriet en lijden is naar mijn mening een bepaalde emotie en een gewoon menselijk iets. Maar het heeft niet veel zin om teveel te gaan lijden. Zelfmedelijden is over het algemeen geen positieve emotie waar je veel verder mee komt. Ons inzicht verandert van dag tot dag. Probeer je deze gedachte eigen te maken. Je hoeft namelijk helemaal niet zo diep te gaan. Probeer een beetje te relativeren en misschien jezelf wat meer te onthechten. Niemand is jouw bezit. Alles wat je op aarde hebt, is sowieso al een tijdelijk iets. Je kunt natuurlijk als een onbewuste allerlei spullen in je graf leggen, maar iedereen weet wel dat dat onzinnig is. Gelukkig denken we hier nu anders over dan bijvoorbeeld de Egyptenaren een paar duizend jaar geleden. Verdriet voelen is helemaal niet erg, maar probeer daarna de draad weer op te pakken.

 

 

74 - De aarde is een leerschool waar sommigen nog moeten leren genieten.
In een gemiddeld mensenleven komen veel beproevingen voor. Na jaren van tegenwind kan de lust om te leven danig afnemen. Begrijpelijk, maar wel jammer. Neem het leven niet te ernstig op en 'schiet' niet in het lijden (stressen). Je mag heus wel lol hebben en een beetje genieten van de kleine successen die je zelf of iemand anders in het gezin bereikt hebt. Organiseer eens een extra klein feestje als je iets positiefs of leuks bereikt hebt. Juist die kleine, leuke dingen maken het leven draagbaar. Doe er iets mee en sla ze in ieder geval niet over.

 

 

75 - De slaap is een ‘ontmoetingsplaats’ voor jou en overgegane personen.
Sommigen dromen 's nachts dat ze overleden mensen hebben gesproken. Ik ben van mening dat dit in enkele gevallen op waarheid berust. Natuurlijk zijn er veel dromen waarbij je geest enigszins 'op hol is geslagen'. Je droomt dan over allerlei fragmenten uit het verleden plus allerlei verdraaiingen die berusten op fantasie, wensen en angsten. De slaap is een rustig en daarom ideaal moment om voor de geest (overgegane familieleden enzovoort) informatie over allerlei zaken telepathisch 'door te geven'. Geschikt voor waarschuwingen en boodschappen dat iemand nog veel met je meedenkt of nog steeds erg van je houdt. De diepe slaap is eigenlijk een grote stap dichter bij gene zijde. Je zou kunnen zeggen dat de slaap de kleine (tijdelijke) dood is en het overgaan (definitief) de grote dood is. Maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste dromen zijn bedoeld om je zenuwstelsel te kunnen ontladen van de dingen die je afgelopen dagen en weken hebt meegemaakt.

 

© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura 
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.