Onderdeel 2 - De inzichten met diverse vragen

 

Inleiding:
Neem de tijd om één van de inzichten in je op te nemen. Probeer dan de vragen, alleen of met iemand anders, samen te beantwoorden. Probeer hier voldoende tijd voor te maken. Doe dit op een rustig moment van de dag. Door met de inzichten en de vragen bezig te zijn, kun je voor jezelf duidelijker toetsen hoe jij iets ziet. Eventueel kun je jezelf nog meer vragen stellen die spontaan in je opkomen. Je kunt alles in één keer lezen, maar dat is niet de bedoeling. De opzet van dit werkboek is om alles rustig uit te werken. Erover te `filosoferen' en uiteraard de inzichten proberen zo goed mogelijk je eigen te maken.

 

Het beantwoorden van de vragen:
Je kunt de vragen eventueel schriftelijk beantwoorden (dit is wel mijn advies). Je kunt dan later nog eens terug lezen hoe je er toen over dacht. Het is erg leuk om te ervaren dat je geleidelijk aan een beter en dieper inzicht krijgt in de diverse thema's. De weg naar meer geestelijk inzicht (bewustzijn) zal nooit ergens stoppen.
Misschien is het beter om bijvoorbeeld eerst hardop te zeggen hoe jij iets ziet. Ik heb gemerkt dat er veel mensen zijn die moeite hebben met het verwoorden van hun eigen denkbeelden en gevoelens. Je kunt het later alsnog opschrijven. Kijk maar wat jou het meeste aanspreekt.

Ik hoop dat je de vragen interessant vindt om te beantwoorden.
Ron Malestein

 

© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

 

Aura’s (etherische energieën - uitstraling van jouw bewustzijn – helderzien etc.)

1 - Paranormale gevoeligheid houdt in dat je zowel voor positieve als negatieve invloeden/energieën ‘open' staat. Het is daarom heel belangrijk om in de gaten  te houden met wie je omgaat. Mensen kunnen vriendelijke of negatieve gedachte-
energieën om zich heen hebben (in hun aura meedragen).
- Luister jij naar je eerste indruk van mensen?
- Durf jij in je eerste indrukken te geloven? Of ben jij een twijfelaar?
- Ben jij sfeergevoelig?
- Durf jij mensen te negeren?
- Neem jij de tijd om jezelf na een bezoek weer op te laden?

 

 

2 - Op aarde zijn onze astrale ogen en oren tijdelijk grotendeels afgesloten.
- Waarom denk je dat we hiervoor grotendeels afgesloten zijn?
- Zou jij bijvoorbeeld van je buren alles willen helderhoren (in gedachten willen
horen?)
- Zo ja, hoe lang denk je dat je dit zal volhouden?
- Wat voor type buren heb jij? Overwegend positief of negatief? Kun jij je voor hen ‘afsluiten’? Hebben jullie respect voor elkaar?
- Ben je het met de volgende gedachte eens: mensen die paranormaal gevoelig zijn, kunnen beter niet al te nieuwsgierig zijn. Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

 

 

3 - Sommige aura’s botsen met elkaar.
- Zijn alle mensen gelijk van karakter?
- Denk jij dat iedereen dezelfde kleuren in zijn aura heeft?
- Heb jij, zonder woordenwisseling, weleens een bepaalde stemming van een persoon gevoeld?
- Bots jij wel eens met iemands karakter?
- Vind jij het prettig om in iemands nabijheid te staan?

 


4 - Hoe verder de mensheid in bewustzijn en liefde groeit, hoe mooier het auralicht van
de aarde in de ruimte zal gaan schijnen.
- Denk jij dat alleen om mens en dier een aura zit? (Je hebt ook nog andere natuurrijken)
- Vind je het niet logischer dat om alles een aura zit? Alles is toch een bepaalde vorm van leven?
- Kun jij je voorstellen dat om de aarde nog niet zo'n mooie aura zit? Waaraan ligt dat  denk je? Hoe zal de aura van de aarde er over bijvoorbeeld 1000 jaar uit zien?

 

 

5 - Gedachten zijn krachten, het is een soort etherische energie die iedereen uitzendt, maar ook in zijn aura ontvangt.
- Kun jij een beeld vormen hoe deze energieën uitgezonden en ontvangen worden?
- Kun je het vergelijken met het uitzenden van een radio- en televisieprogramma? Ik bedoel: dat is toch ook een bepaald soort energie?
- Waarom zijn deze energieën niet gemakkelijk waarneembaar (voelbaar)?
- Zou jij alles willen voelen?
- Wat denk je dan allemaal te voelen? Meer positieve dan negatieve zaken? Heb je een idee? (Heb je weleens aan onze bescherming/privacy gedacht?).

 


6 - We vormen zelf met zijn allen een (aura) wolk van liefde, maar helaas ook van haat.
- Als alles uit energie bestaat dan is de aura ook energie. Heb jij weleens wat gevoeld of gezien?
- Wat voelde of zag je dan?
- Vond je het spannend of eng?
- Had je het vroeger vaker dan nu?
- Let je hier nu meer op?
- Kan je hier met iemand praten?

 


7 - Gedachten zijn krachten. Door onrechtvaardigheid ontstaat een boze gedachtewolk
(aura) die iedereen (mens en dier) sterk beïnvloedt.
- Slaat de stemming van een ander weleens op jou over?
- Wat doe je hier dan tegen?
- Denk jij dat zowel een positieve als negatieve uitstraling van een persoon van invloed is?
- Wat denk je dan van een miljoen mensen die negatief of 'verkeerd' denken. Wat voor invloed zal dat dan op al het leven hebben?
- Sluit jij je weleens af voor allerlei invloeden (energieën) van mensen?

 

 

8 - Je aura neemt in omvang toe naarmate jouw bewustzijn (gevoel) zich verdiept. De aura kan je vergelijken met het licht van een ‘lamp’. Je hebt verschillende lampen: 25, 75, 100 Watt etc. Zo is het ook met het innerlijke licht (aura uitstraling) van verschillende mensen.
- Ken jij innerlijk ‘koude’ mensen en hoe ga je met hen om? Voel jij de uitstraling  van hele vriendelijke mensen?
- Kan jij jezelf voor hen afsluiten? Zullen die innerlijke koude personen ooit veranderen?
- Geloof jij in eeuwige verdoemdheid?
- Ook dieren hebben een aura (uitstraling), geloof je dat zij onze uitstraling (energie/liefde) ook sterk voelen?

 

 

9 - Na elke positieve gedachte gaat je aura iets krachtiger uitstralen.
- Het evolutieproces van de mens: is dat een vermeerdering of vermindering in bewustzijn?
- Naarmate een persoon bewuster wordt, neemt de aura dan in grootte en helderheid  van kleuren toe of zal er niets veranderen, en hoe stel jij je dat dan voor?

 

 

Algemene inzichten
10 - Een wijs persoon dwingt niet en kauwt niet voor, maar wijst je op je mogelijkheden.
- Mocht jij vroeger een eigen mening hebben?
- Werd er wel serieus naar jouw mening geluisterd? Hoe is dat vandaag de dag?

 

 

11 - Er is een groot verschil tussen iets weten en ernaar leven.
- Heb jij veel boekenkennis?
- Luister jij naar je intuïtie?
- Durf jij vrij te leven naar eigen inzicht en gevoel? (Probeer jij je denkbeelden ook  in de praktijk uit te voeren?)
- Heb jij veel levenservaringen?
- Durf je daarnaar te leven, en aan anderen te vertellen?
- Heb jij respect voor je eigen leeftijd en/of ervaringen?

 

 

12 - Hoe groter de verwachting, hoe groter de teleurstelling.
- Ben jij vaak in je leven teleurgesteld geweest?
- Was dat vaak je eigen schuld of de schuld van een ander?
- Heb jij vaak hele hoge verwachtingen en zijn die eigenlijk wel terecht?
- Komen jouw verwachtingen vaak uit? Schat jij de dingen goed in?

 


13 - Kijk meer naar je mogelijkheden dan je onmogelijkheden.
- Ben jij tevreden met jouw talenten?
- Ben je trots op jezelf?
- Geef jij jezelf tijd en mogelijkheden om te veranderen?

 

 

14 - Wie te zuinig leeft, gunt zichzelf niets.
- Vind jij jezelf gul of gierig?
- Geef je liever een ander iets in plaats van aan jezelf?
- Houd jij je eigen ontwikkeling door een vorm van krenterigheid of gierigheid tegen?

 


15 - Gebrek aan complimentjes? Zoek dan mensen op die je graag willen complimenteren.
- Krijg jij wel eens complimentjes?
- Geef jij ook makkelijk aan een ander complimentjes?
- Is er wel een redelijke balans tussen het krijgen en geven van complimentjes?
- Durf je hier ook wat aan te doen?

 


16 - Jij doet 1000 en 1 dingen goed, maar mag jij ook van jezelf 1000 en 1 dingen fout
doen?
- Ben jij eerzuchtig?
- Mag jij van jezelf fouten maken?
- Denk jij weleens over je eigen gedrag (handelingen) na?
- Ben je het er mee eens dat je ook van gemaakte ‘fouten’ veel kunt leren?

 


17 – Iedere persoon heeft zijn eigen waarheid.
- Ben jij een dominante persoon?
- Ben jij misschien passief, aanhankelijk of onafhankelijk?
- Durf jij een eigen mening te hebben?
- Mag een ander een totaal andere mening hebben dan jij, en heb je daar dan ook respect  voor?

 

 

18 - Elke dag opnieuw kun je werken aan zelfbeheersing en zelfdiscipline.
- Ben jij erg opvliegend?
- Ben je erg passief of angstig?
- Neem jij genoeg tijd om over de omgang met mensen na te denken?
- Tel jij in moeilijke situaties weleens tot tien of twintig?
- Zeg jij altijd direct wat je denkt?

 


19 - Wanneer jij je dankbaarheid verliest, kan het alleen nog maar minder met je gaan.
- Ben jij tevreden met jezelf?
- Ben je tevreden met je omgeving?
- Ben jij nog geïnteresseerd in de kleine dingen van het leven?
- Zeg jij altijd direct wat je denkt?

 


20 - Als iets (nog) niet in het groot lukt, probeer het dan in het klein.
- Kun jij tegen tegenslagen?
- Ben jij een doorzetter of laat je snel iets los?
- Heb jij hoge verwachtingen?
- Wil je misschien niet te veel?
- Denk jij dat er mensen zijn die in alle opzichten groot geluk kennen?

 

 

21 - Je geest en lichaam hebben af en toe tijd nodig om zich op te laden.
- Maak jij voldoende tijd voor momenten van rust en ontspanning?
- Staat de boog bij jou vaak gespannen?
- Ben jij het met mij eens dat je lichaam eigenlijk goedbeschouwd de ‘tempel’ is van je geest?
- Geef jij je lichaam te veel of te weinig aandacht en ontspanning?

 


22 - Je kunt iemand niet helpen als hij niet bereid is om zichzelf te helpen.
- Wil jij anderen graag helpen (veranderen)?
- Luisteren mensen naar jou?
- Vind jij jezelf een doordrammer?

 


23 - Het beluisteren van muziek opent of sluit je hart. Zo is het ook met (bepaalde) mensen.
- Ben jij gevoelig voor invloeden van andere mensen?
- Stoor jij jezelf makkelijk aan anderen?
- Durf jij iemand te ontwijken of te negeren?

 


24 - Rijkdom is een beproeving.
- Zou jij weleens steenrijk willen zijn?
- Hoe zouden jouw vrienden op jou gaan reageren?
- Voel jij je dan nog wel veilig?
- Zou je ook iets voor anderen doen? En wat dan?

 


25 - Door te dienen kan je zelf groeien.
- Doe jij graag iets voor een ander?
- Durf jij ook weleens iets terug te vragen?
- Ben jij in je leven, door omgang met anderen, erg veranderd? (Bijvoorbeeld door allerlei problemen).

 


26 - Kijk niet te veel naar morgen, maar handel nu.
- Leef jij in het verleden?
- Leef jij altijd in de toekomst?
- Ben jij een aanpakker of een dagdromer?

 


27 - Wat wij persoonlijkheid noemen, is geen twee dagen hetzelfde.
- Ben jij veel met jezelf bezig?
- Ben je tevreden over jouw persoonlijkheid?
- Ben je veranderlijk? Hebben anderen daar last van?
- Aan welk stuk van jezelf zou jij nog graag willen werken?

 


28 - Wat heeft het voor zin om je nu al druk om morgen te maken, misschien komt de
wind wel uit een heel andere richting.
- Ben jij een druktemaker?
- Waar maak jij je dan druk om en heeft het zin om je druk te maken?
- Als jij je druk hebt gemaakt, bekijk dan eens vaker achteraf of het wel nodig is  geweest.
- Leef jij wel voldoende in het heden?

 


29 - Ga niet overal op in, dat gaat dikwijls ten koste van je innerlijke rust.
- Ben jij een bemoeial of ben je iemand die alles goed vindt?
- Denk jij dat je iemand zomaar kunt veranderen?
- Kan jij afstand van iets nemen?
- Ben jij een doordrammer?

 


30 - Neem jij net zoveel tijd voor ontspanning als voor inspanning?
- Wat doe jij dagelijks aan ontspanning?
- Is jouw agenda altijd overvol?
- Durf jij een middag of een avond voor jezelf te houden?

 


31 - Als je jezelf kunt opwinden, dan kun je jezelf ook ‘afwinden’ (ontspannen).
- Ben jij snel geïrriteerd?
- Houd jij je irritaties lang vast?
- Wat doe je om jezelf te ontladen?
- Tel jij wel eens tot tien voordat je handelt?

 


32 - Verbind je met de stilte.
- Heb jij een hekel aan de stilte?
- Moet de televisie of radio bij jou altijd aan staan?
- Wat heeft op jou een ontspannende werking?

 


33 - Niet uitgesproken problemen kunnen gaan roesten.
- Durf jij aan anderen te zeggen wat je leuk of plezierig vindt?
- Zou een assertiviteitscursus wat voor jou zijn?
- Ben jij erg veranderd wat betreft het voor jezelf opkomen? Waarin dan bijvoorbeeld?

 


34 - Door te mediteren leer je de kamers van je ziel kennen.
- Neem jij af en toe de tijd om rustig over allerlei dingen in je leven na te denken?
- Waar en wanneer doe je dat dan?
- Leef je in een rustige of onrustige omgeving?
- Kun jij thuis een rustig plaatsje (‘tempel’) voor jezelf creëren?

 


35 - Herkauwen moet niet ontaarden in opnieuw lijden.
- Heb jij veel last van zelfmedelijden?
- Ben jij snel op je tenen getrapt?
- Heb je veel last van oud zeer?
- Durf je over je verdriet te praten?
- Draai jij veel in hetzelfde kringetje rond?

 

 

36 - Hoe meer jij je forceert, des te langer je herstelperiode zal worden.
- Leef jij onder druk en is daar iets aan te doen?
- Ben jij ongeduldig?
- Heb je iemand in je leven aan wie je af en toe raad kunt vragen?

 


37 - Door te mediteren (overdenken) los jij je problemen niet op, maar als je meer
uitgerust bent, kun je het leven toch veel beter verdragen.
- Ben jij het met deze gedachte eens?
- Ben jij regelmatig overbelast/geïrriteerd en wat zeg of doe je dan?
- Slaap je wel voldoende of heb je een chronisch slaaptekort?
- Maak jij voor het slapen gaan wel eens een wandelingetje?

 


38 - Ben jij iemand die met het leven grotendeels ‘meegolft’ of ben jij iemand die
vrijwel altijd tegen alles in opstand is?
- Heb jij een eigen mening?
- Ben jij vaak eigenwijs?
- Ben je een meeloper of pas jij je gemakkelijk aan?
- Kan jij afstand nemen van eigenwijze of dominante mensen?

 


39 - Er zit een hemelsbreed verschil tussen geloven en ergens bewust naar leven.
- Ben jij goedgelovig of ben je ongelovig?
- In hoeverre leef jij naar hetgeen jij zegt of denkt?
- Onderzoek jij datgene waarin je ‘gelooft’?

 

 

40 - Wanneer je teveel in het verleden blijft hangen, dan druk je zelf je heden en je
toekomst weg.
- Heb jij veel pijn in het verleden opgelopen?
- Durf je het te verwerken of druk je het liever weg? Kun je het los laten?
- Waar denk je het grootste gedeelte van de dag aan? Dingen uit het verleden, heden of mogelijke toekomst?

 

 

41 - Ik ben me er van bewust dat ik iedereen nodig heb en dat iedereen ook mij nodig
heeft. Wanneer je de diepte van deze gedachte begrijpt en er naar durft te
leven, zullen veel zelfveroorzaakte spanningen en problemen als sneeuw voor de
zon verdwijnen.
- Ben jij een eenling?
- Vraag jij weleens aan een ander feedback of een ander aan jou?
- Zijn er meer sociaal ingestelde mensen of ‘asociale’ mensen in jouw omgeving?

 

 


42 - Haasten heeft geen zin, je kunt geestelijk gezien toch niets overslaan.
- Ben jij een ongeduldig type of juist vrij traag?
- Sla jij gemakkelijk iets over of ben je vrij precies?
- Vraag je weleens aan een ander hoe hij of zij iets doet?

 


43 - Hopen! Je kunt beter blij en tevreden zijn met datgene wat je op dit moment (wel)
hebt.
- Ben jij op dit moment (redelijk) tevreden over jezelf en over anderen?
- Heb je veel onrealistische verlangens?
- Neem jij de tijd om rustig van een succesje te genieten of ga je gemakkelijk gewoon weer door?

 

 

44 - Chaos en ontevredenheid ontstaan dikwijls door zelfgemaakte verkeerde keuzes.
- Durf jij eerlijk naar je gemaakte fouten te kijken?
- Kom jij weleens op je gemaakte keuzes of beslissingen terug?
- Ben jij regelmatig koppig?
- Sta je er weleens bij stil dat er veel wegen naar Rome leiden?

 


45 - Ben je te trots om te huilen, dan doe je jezelf enorm veel tekort.
- Huil jij weleens of druk je het dikwijls weg?
- Mogen mannen van jou ook huilen?
- Ben jij het met mij eens dat iemand die kan lachen ook zou moeten kunnen huilen?
- Kan jij tijdens een film of bij bepaalde muziek huilen?

 


46 - Laat niet je woede, maar je liefde in je opkomen.
- Ben jij een levendige persoon of meer een gesloten type?
- Ben jij snel geraakt door allerlei emotionele toestanden?
- Ben je vaak boos en wat doe je dan?
- Wanneer je het niet met iets of iemand eens bent, kan je er dan soms ook van weglopen in plaats van er ‘bovenop’ te springen?

 


47 - Jouw bijdrage, hoe groot of klein, doe dat op zijn best.
- Ben je tevreden over jezelf?
- Wat zou je graag aan jezelf willen veranderen?
- Wat heb je allemaal afgelopen tijd kunnen veranderen?
- Vind jij het leuk om iets voor anderen te doen?
- Doen mensen ook iets voor jou?
- Durf je daar ook om te vragen?

 

 

Reïncarnatie (wedergeboorte, vorig en volgend leven)

48 - Er moet een doel, een weg, een reden zijn om in incarnatie te komen.
- Geloof jij in meerdere levens?
- Heb jij weleens iets gelezen of gehoord over kinderen die bijvoorbeeld hun ouders of woning uit een vorig leven nog konden aanwijzen/herinneren?
- Is dit kinderfantasie of is er mogelijk meer?
- Weet jij dat hiervan veel boeken in de (digitale) bibliotheek staan?

 

 

49 - Talenten krijg je niet zomaar bij je geboorte cadeau, je hebt daarvoor in vorige levens
hard moeten werken.
- Geloof jij dat je voor het geluk of ongeluk geboren kunt worden?
- Zijn talenten volgens jou geërfd?
- Zit het in je genen?
- Geloof jij in een Kosmische Rechter? (God, een Schepper of Natuur etc.)

 


50 - Aardse leeftijd is niet gelijk aan geestelijke, innerlijke leeftijd.
- Geloof jij in ‘wonder’ kinderen?
- Zou dit ook de mensen met een aangeboren ‘volkswijsheid’ kunnen verklaren?
- Zie jij ook in dat enkele jongeren geestelijk mogelijk ouder kunnen zijn dan jijzelf?

 


51 - Niemand komt smetteloos ter aarde.
- Als er meerdere levens zijn dan kan je toch nooit met een schone lei opnieuw aan dit leven beginnen?
- Begrijp je nu ook beter waarom sommige mensen van jongsafaan bepaalde verder ontwikkelde ‘talenten’ hebben?
- Heb jij speciale talenten?
- Ben jij weleens jaloers op andermans talenten?

 

 

52 - Werkelijk elke gedachte en emotie is een verrijking en een verdieping
voor het bewustzijn van jouw geest.
- Geloof jij in de evolutie?
- Hoe verloopt volgens jou de evolutie van de mens?
- Denk jij dat alle handelingen en gedachten verrijkingen zijn of verarmingen?
- Vind je één enkel leven dan niet iets tekort?

 


53 - Je levenspartner is zelden je tweelingziel.
- Ben jij weleens een ‘soulmate’ tegengekomen?
- Geloof jij in reïncarnatie?
- Hoe groot acht jij de kans om in je huidige leven je tweelingziel tegen te komen?
- Besef je dat jij je huidige partner (of andere mensen in je omgeving) gewoonweg tegen moest komen gezien de wet van oorzaak en gevolg (karma).

 

 

Gene zijde (het voortbestaan - leven na dit leven - kringloop der ziel)

54 - De dood is een ‘geboorte’ aan gene zijde. Geboorte op aarde is ‘de dood’ aan gene
zijde.
- Ben jij bang om dood te gaan?
- Waar ben je dan bang voor?
- Heb jij weleens een verschijning gehad?
- Was je er bang voor?

 


55 - Waarom toch die angst voor de dood? Deze zijde en gene zijde vormen samen het
eeuwige leven.
- Weet je wat een uittreding of een bijna-doodervaring is? Heb je er wel eens iets over gelezen?
- Ben je weleens uitgetreden en wat zag je dan?
- Heb jij (of bijvoorbeeld een kennis) weleens een bijna-doodervaring gehad?

 


56 - We kunnen onmogelijk eeuwig in dit lichaam zitten, omdat alle organen het vrij spoedig
slijtage zullen begeven. Het heeft daarom dus weinig zin om voor versleten organen te
‘bidden’.
- Geloof jij in wonderen?
- Zou je een versleten lichaam nog kunnen en willen herstellen?
- Hang jij erg aan je stoffelijke lichaam en de materie?
- Verwaarloos jij je lichaam of geef je het juist overdreven veel aandacht?

 


57 - De poorten van de sferen van licht van gene zijde staan voor iedereen open.
- Geloof jij in loon naar innerlijk werken?
- Kunnen sommigen bevoorrecht worden?
- Wat vind jij van de uitspraak: De appelboom herken je aan zijn (geestelijke) vruchten.
- Denk je dat je gene zijde, bijvoorbeeld met het dragen van allerlei aardse ‘maskers’ kunt bedotten?
- Geloof jij in Goddelijk overzicht met (kosmische)wetten of alleen maar toeval?

 


58 - Je kunt een boodschapper (van gene zijde) zijn van het ‘licht’ of de ‘duisternis’.
- Zijn er naar jouw mening meer positieve dan negatieve mensen in de wereld?
- Hoe zou dat dan straks aan gene zijde zijn?
- Verwacht jij dat iemand enkele maanden na zijn dood (overgang) erg veranderd zal zijn wat betreft het karakter etc.
- Zou elke paranormale ‘boodschap’ aan ons op aarde zuiver zijn?
- Waar zou dat aan kunnen liggen (zie vorige vragen)?

 


59 - Tijdens mijn donkerste momenten wilde ik eruit stappen, maar ik ben overtuigd van
een voortbestaan, dus wat heeft het voor zin?
- Geloof jij in het voortbestaan?
- Zo ja, heeft zelfdoding dan wel zin?
- Denk jij ook zoals ik, dat je later in een volgend leven weer verder moet groeien en goedmaken/rechtzetten waar je bijvoorbeeld voor weggelopen bent?

 

 

60 - Ook dieren kom je weer in de sferen van gene zijde tegen. Zou het dan niet beter
zijn om juist daarom wat meer respect voor hen te hebben. Alle schepselen in het
heelal hebben toch dezelfde rechten? Het is toch niet vreemd dat sommige
huisdieren later in de sferen hun oude aardse ‘bazen’ NIET meer willen zien.
- Ben jij goed voor dieren?
- Is een dier niet meer dan een ‘gebruiksvoorwerp’ voor jou?
- Denk jij dat er voor de Schepper verschil is tussen zijn schepselen; de mens, het dier en andere natuurrijken?

 


Levensprogramma (levenslot, jouw weg, je levenspad)

61 - Er is een ‘Klein Plan’ voor jou alleen en een ‘Groot Plan’ voor ons allen.
- Geloof jij in een levensprogramma?
- Vind jij dit redelijk of onredelijk?
- Geloof jij in een Schepper, God of een Natuurkracht enzovoort?
- Zou er dan voor de hele mensenfamilie ook een programma kunnen zijn?

 


62 - Een helderziende kan hooguit iets zeggen (helderzien of heldervoelen etc.) over
datgene wat al op jouw levensprogramma staat.
- Geloof je meer in toeval of in een redelijk vaststaand levensprogramma?
- Kan een paranormaal persoon de toekomst veranderen of naar zijn eigen hand zetten? (Enkele ‘helderzienden’ in grote dagbladen beweren dat).
- Staat een paranormaal gevoelige persoon dan boven ‘het Grote Plan’ van de Schepper?
- Zou jij graag je toekomst, je levensprogramma willen weten?
- Verwacht jij dat het er bij iedereen in de toekomst rooskleurig uit zal zien? Is het dan niet een beetje gevaarlijk om een vreemde je toekomst te laten voorspellen?

 


63 - Je kunt weleens met een ander takenpakketje op aarde gekomen zijn dan jij denkt.
- Wist jij tijdens je jeugd enkele zaken vooruit die later ook zijn uitgekomen?
- Kan jij tevreden zijn met de ‘gewone’ dingen van de dag?
- Denk jij weleens aan een paar jaar vooruit en heb je dan ook verwachtingen?
- Zou jij graag iets meer over je levensprogramma willen weten?

 


64 - Je kunt nooit greep op het leven krijgen. Je kunt hooguit in dankbaarheid en
acceptatie jouw (karmische) levensopdrachten met graagte uitvoeren.
- Wil jij graag alles naar je hand zetten?
- Heb jij weleens momenten van dankbaarheid naar het leven in het algemeen ?
- Ben jij iemand die overal het liefst voor wegloopt en wat doe je daar dan aan?
- Neem jij alles in het leven licht of zwaar op?

 


65 - Je kunt niet langer leven (op aarde) dan voor jou is voorbestemd.
- Vind je dit een pijnlijke gedachte?
- Denk jij dat een leven van bijvoorbeeld 25 jaar net zo nuttig kan zijn als van 85 jaar?
- Als er iets van ‘Leiding’ voor de mensen is, dan moet alles toch exact op de juiste tijd plaatsvinden?
- Ben jij weleens boos op deze ‘Leiding’ omdat er iemand te vroeg van je is weggegaan? (verbroken relatie of door een overlijden)?

 


66 - Op jonge leeftijd overlijden (overgaan) kan ook een missie zijn.
- Geloof jij in een levensprogramma?
- Hoe denk jij over de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma)?
- Als alles van elkaar afhankelijk is, kan nooit iedereen zowel aan deze zijde als gene zijde aanwezig zijn. Je kunt maar op één plaats aanwezig zijn om een opdracht te vervullen.

 


67 - Werkelijke genezing kan alleen plaatsvinden als dit niet tegen jouw karmische opdracht (levenslot, levensprogramma) ingaat.
- Denk jij dat een ziekte je eigen schuld is?
- Geloof jij in wonderen?
- Kan een dokter boven de natuurwetten (karma – wet van oorzaak en gevolg) staan?

 

 


Diverse spirituele inzichten

68 - Geestelijke diepgang merk je aan iemands daden, zelden aan zijn woorden.
- Ben jij goedgelovig en vertrouw je iedereen?
- Val jij voor de zogenaamde ‘mooi weer praters’?
- Onthoud jij iemands woorden en daden?
- Zou je misschien niet iets kritischer moeten zijn?

 

 

69 - Wij met zijn allen vormen de (geestelijke) sfeer van de wereld.
- Wat vind je op dit moment van de handelingen of gedrag van de mensen in de wereld?
- Vind je dat de wereld achteruit of vooruit gaat?
- Voel jij je bij andere wereldburgers betrokken?
- Ben jij het met mij eens als ik zeg dat alle mensen eigenlijk geestelijk gezien één grote familie zijn? (Waarom doen mensen dan vaak zo bot en ongevoelig tegen elkaar?)

 


70 - Waar stem jij je meer op af: op geestelijke rijkdom of materiële rijkdom?
- Ben jij zuinig of laat je geld gemakkelijk rollen? Waar geef jij je geld het liefste aan uit?
- Sta jij er weleens bij stil wat je allemaal na je dood ‘mee kunt nemen’?
- Wat vind je van de volgende gedachte over reïncarnatie: in het ene leven ben je erg rijk en het volgende leven weer arm?
- Ben jij dagelijks met het vermeerderen van geestelijke kennis bezig? Wat doe je dan allemaal? Geeft dat je een goed gevoel? Waar ben je eigenlijk precies naar op zoek?

 


71 - Wie niet naar zijn binnenste luistert, is als een schip zonder roer.
- Luister jij naar je intuïtie?
- Weet je wat ‘een eerste indruk hebben’ is en durf je daarnaar te luisteren? Kun jij je eventueel een ervaring herinneren wanneer je dat voor het laatst had?
- Ben jij bang voor intuïtieve/paranormale indrukken? Waar ben je dan precies bang voor?

 

 

72 - Er bestaat geen stilstand, het leven is eeuwig in beweging.
- Vind jij ook dat elke ervaring een verrijking is?
- Ben jij in je leven erg veranderd en waar ben je dan in veranderd?
- Geloof jij in de evolutie van de mens? Zal er een (onzichtbaar) plan zijn?
- Denk jij in dit verband dat ‘domme’ of criminele mensen altijd zo zullen blijven?

 


73 - Veel (mee)lijden is het gevolg van gebrek aan inzicht.
- Loop jij met veel verdriet of oud zeer rond? Wat of wie heeft je pijn gedaan?
- Ben jij dingen anders gaan (in)zien en waar ben je dan anders over gaan denken?
- Ben jij met me eens dat je over tien of honderd jaar weer anders naar de dingen kijkt dan naar wat je vandaag de dag zo zeer doet?

 


74 - De aarde is een leerschool waar sommigen nog moeten leren genieten.
- Kan jij van de kleine dingen in het leven genieten en wat raakt jou dan het meest?
- Koester je prettige momenten in het leven of stap je er snel weer overheen?
- Ervaar jij het leven als een strafkamp?

 


75 - De slaap is een ‘ontmoetingsplaats’ voor jou en overgegane personen.
- Is elke droom fantasie? (Sommige mensen hebben voorspellende dromen.)
- Geloof jij in uittredingen?
- Zou het niet kunnen zijn dat enkele dromen in werkelijkheid uittredingen zijn en dat we af en toe overleden familieleden of kennissen ontmoeten

 

© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.