'Telepathie, ook een onderdeel van jouw leven?'

Een bijzonder boek voor iedereen die zijn eigen PARANORMALE INDRUKKEN beter wilt leren begrijpen!

Ebook - Direct leverbaar!

Naar preview - klik hier.

Paragnost Ron Malestein
Telepathie, ook een onderdeel van jouw leven?
Telepathie - paranormale boodschappen - ingevingen Persoonlijke ervaringen, tips en oefeningen van paragnost / helderziende Ron Malestein
€17,95 Paperback

Het bewust en onbewust opvangen van elkaars gedachten en gevoelens.
Met enkele eenvoudige paranormale oefeningen en veel spirituele inzichten en achtergronden voor iedereen.
Paragnost/helderziende en spiritueel schrijver Ron Malestein

 

Copyright:
© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Voorwoord - Wat zijn paranormale zintuigen?
Iedereen weet dat wanneer we 's morgens wakker worden, we vijf zintuigen tot onze beschikking hebben. Tenzij je uiteraard bijvoorbeeld kleine of grote problemen met je ogen en oren hebt. Paranormaal gevoelige mensen vangen op een hele bijzondere wijze van dichtbij of van grote afstand, dat maakt totaal niet uit, allerlei energieën op. Je hebt mensen die zachtjes een andermans stem in hun gedachten horen en je hebt personen die allerlei gekleurde lichtwolken om iedereen heen zien. Zij zeggen dat ieder mens, dier en voorwerp een bepaald licht uitstraalt. We noemen dit verschijnsel de aura. En de personen die dit lichtverschijnsel de hele dag door zien in de volksmond ‘de helderzienden’. Er zijn tegenwoordig verschillende mensen die spontaan licht rond iemand z’n hoofd of schouder zien. Meestal ziet dit auralicht er wit uit. Het lijkt wat op glas van een raam of witte rook. Deze bijzondere waarnemingen worden niet met de gewone vijf zintuigen opgevangen. Er is meer. Het is helemaal niet zo gek dat mensen dit verschijnsel het zesde zintuig zijn gaan noemen. Deze waarnemingen vallen buiten de gewoon vertrouwde waarnemingen met ons stoffelijk lichaam. Wanneer je je meer in deze materie verdiept, valt je op dat er naast de gewone vertrouwde zintuigen op een andere golflengte ook vijf zintuigen actief kunnen zijn. Ik ben deze aparte zintuigen zo’n 20 jaar geleden ‘para-zintuigen’ gaan noemen. Para afgekort van het woord paranormaal. Dit vond ik makkelijk om direct aan te geven dat ik het niet over onze vertrouwde zintuigen had die bij ons stoffelijk lichaam horen. We moeten proberen te zien dat het leven zich simpel gezegd op twee verschillende of misschien beter parallelle golflengtes afspeelt. Op het gewone stoffelijke niveau en het geestelijke niveau. Met het stoffelijke niveau bedoel ik de werkzaamheid van de zintuigen die bij het gewone stoffelijk lichaam horen. Van de paranormale zintuigen zou je kunnen zeggen dat die bij het geestelijk lichaam horen. De mens, als je er zo naar kijkt, bestaat uit twee verschillende delen die tijdens het aardse leven met elkaar d.m.v. chakra’s in verbinding staan. De geestelijke wereld bevindt zich op een ander, iets hoger trillingsgebied.
Om het fenomeen telepathie beter te begrijpen, is het naar mijn mening en heel veel persoonlijke ervaringen goed om hier eens een beeld van proberen te vormen. Je zult dan eventueel je eigen ervaringen veel beter kunnen begrijpen en plaatsen onder één van de para-zintuigen. Ik ga in dit boek proberen je het één en ander uit te leggen over deze vreemde energieën, waar telepathie er één van is. Energieën die ik van kinds af aan geleidelijk aan steeds duidelijker ben gaan zien maar ook gaan voelen. Deze gekleurde aura energieën beleef ik 24 uur van de dag, dus dag en nacht. Ik hoef hier helemaal niets voor te doen. Soms zeg ik in mijn praktijk weleens tegen mensen. God heeft mij een extra bijzondere en voor de meesten onzichtbare ‘bril’ gegeven. Een vermogen wat trouwens echt niet altijd zo makkelijk is in je leven. Ik schrijf daar nog wel over.
Er zullen vast en zeker meerdere lezers zijn, die in hun leven ook allerlei bijzondere paranormale/spirituele ervaringen hebben gehad. En waarschijnlijk ook dikwijls voor gek zijn verklaard. Ik wil van deze gelegenheid direct gebruik maken om te zeggen: je bent echt niet gek. Het is niet eenvoudig, maar ook deze boeiende materie is uit te leggen. Ik hoop dat alle lezers met deze informatie over het uitzenden en ontvangen van allerlei energieën hier een beter beeld van gaan vormen. Ik vind het zelf leuk en zeer nuttig, om goede bruikbare informatie naar buiten te brengen. In de huidige tijd hoor je steeds vaker dat ouders paranormaal gevoelige kinderen hebben. Met deze informatie kun je hen een stuk beter opvangen. Gelukkig hoeven in deze eeuw dergelijke ervaringen niet meer weggedrukt te worden. Het wordt geleidelijk aan bekender en vertrouwder.
Voor degenen die veel last hebben van allerlei paranormale energieën, raad ik je aan om eens op mijn website te kijken naar mijn andere boek: ‘Jezelf leren afsluiten’. Ik geef daar heel veel tips hoe je hier beter mee om kunt gaan. Het is voor niemand prettig om ongevraagd beïnvloed te worden met prettige of onprettige gedachtes en andere invloeden.

 

Telepathie, ook een onderdeel van jouw leven?
Paragnost Ron Malestein

Omschrijving
Het bewust en onbewust opvangen van elkaars gedachten en gevoelens (ook van jouw gids).
Persoonlijke ervaringen, tips en paranormale oefeningen van paragnost / helderziende Ron Malestein

Iedereen weet dat wanneer we 's morgens wakker worden, we vijf zintuigen tot onze beschikking hebben. Tenzij je uiteraard bijvoorbeeld kleine of grote problemen met je ogen en oren hebt. Paranormaal gevoelige mensen vangen op een hele bijzondere wijze van dichtbij of van grote afstand, dat maakt totaal niet uit, allerlei energieën op. Je hebt mensen die zachtjes een andermans stem stem in hun gedachte horen en je hebt personen die allerlei gekleurde lichtwolken om iedereen heen zien. Dit boek gaat over allerlei vormen van overdracht van informatie. Dit wordt meestal 'telepathie'. genoemd.
Dit boek is interessant voor iedereen die meer inzicht in de paranormale wereld wilt krijgen.

Productinformatie
ISBN:9789463861458
Auteur: Paragnost Ron Malestein
Uitgave: Mijnbestseller.nl
Jaar van uitgave:2019
Taal: Nederlands
Bladzijden: 120 (a5)