'New age zaken (door de ogen van een helderziende bekeken.')
Ebook - Direct leverbaar!

Naar preview - klik hier.

Paragnost Ron Malestein
New age zaken
Waterman tijdperk - New age - Nieuwetijdsboeken Dit boek heb ik geschreven voor iedereen die op zoek is naar meer geestelijke / Nieuwetijdsinzichten. Je hoeft niet per se zelf paranormale ervaringen te hebben gehad.
€17,95 Paperback

Titel boek: New age zaken  
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Gouda 

 

© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda 

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

Woord vooraf  
Dit boek heb ik geschreven voor iedereen die op zoek is naar meer geestelijke inzichten. Je hoeft niet per se zelf paranormale ervaringen te hebben gehad. Eigenlijk is het een boek over diverse boeiende Nieuwetijds bewustzijnszaken, die we allemaal vroeg of laat in ons leven tegen zullen komen. Natuurlijk is het bij sommige onderwerpen makkelijker als je zelf, ook al is het maar voor één keer ook een bepaalde ervaring hebt gehad. Dit boek is net zo interessant voor mensen die op zoek zijn naar meer spirituele zaken als voor personen die zelf ook paranormaal gevoelig zijn. Het is mijn bedoeling om je met diverse Nieuwetijdszaken in aanraking te laten komen. Het kan zijn dat je sommige thema's iets te 'verdiept' vindt of dat ik in jouw ogen iets te stellig ben. Geen probleem, leg het boek dan even weg en lees eerst één van mijn andere boeken. Het is mijn bedoeling, eigenlijk mijn innerlijke drang, om anderen met mijn paranormale ervaringen en daardoor veroorzaakte nieuwe inzichten, kennis te laten maken. Gewoon op mijn manier, zonder omwegen en recht vanuit het hart, dus met gevoel geschreven. Ik houd niet zo van dikdoenerij. Ik heb in mijn praktijk en privéleven gemerkt dat vrijwel iedereen af en toe bijzondere ervaringen (en denkbeelden) heeft. Er is maar één aarde en dat is de wereld waarop we allemaal weer opnieuw geboren zijn met een voor ieder eigen persoonlijke bijzondere levensopdracht. 

 

Van jongs af aan heb ik al diverse paranormale ervaringen gehad. Al die verschillende ervaringen hebben op mijn gedachten over de zin van ons leven, een behoorlijke invloed gehad. Wanneer je tien of twintig keer een verschijning hebt waargenomen, of dikwijls uitgetreden bent, of mensen in je hoofd zachtjes, maar wel duidelijk hoort praten dan heeft het weinig zin om deze toch wel bijzondere ervaringen weg te drukken of te ontkennen. Voor mij bestaat er niet meer zoiets als dat het leven eindigt bij de dood. Ik heb daar te vaak mijn overleden familieleden voor terug gezien. Ik hoop dat je in dit boek je eigen ervaringen of denkbeelden herkent. De onderwerpen waar ik over schrijf zijn universeel. Mensen bijvoorbeeld in Canada of Japan hebben dezelfde ervaringen als wij hier in het Westen. Ik bedoel natuurlijk niet de hele primitieve volkeren met veel bijgeloof.  
Om eerlijk te zijn heb ik als ik terugkijk op mijn jeugd al informatie 'meegenomen' uit vorige tijden. En met vorige tijden bedoel ik vorige levens. Sommige dingen stonden voor mij als jong kereltje allang vast, zonder dat ik ergens iets over gehoord of gelezen had. Ik noem dat 'gevoelsherinneringen'. Diep in je hart of beter genoemd geest weet je meer, maar dit is niet in je stoffelijke hersenen opgeslagen. Je zult het daar ook nooit vinden. Jouw huidige stoffelijke hersenen van je huidige lichaam waren er immers niet in die tijd. Vandaar dat je dergelijke belevenissen of denkbeelden niet met je hersenen kunt herinneren. Er is iets anders. Alle herinneringen worden overigens wel ergens opgeslagen, maar daar zit nu tijdens je aardse bestaan als het ware een deksel op. Veel mensen hebben deze gevoelsherinneringen. Dit kan te maken hebben met inzichten, bepaalde talenten maar ook een onverklaarbare angst voor bijvoorbeeld water of vuur enzovoort. Iedere persoon is een optelsom van al zijn ervaringen en herinneringen, van zijn huidige leven maar ook al van vorige incarnaties in diverse landen. 
In sommige stukken tekst herhaal ik kleine stukjes informatie. Ik wil dit het liefst zoveel mogelijk laten staan. Sommige herhalingen doe ik bewust om in dat verband het thema waar ik over schrijf zo duidelijk mogelijk te maken. Het valt helemaal niet mee om al die dingen goed en duidelijk voor iedereen te verwoorden. Voor mij is het bijna gewoon dat ik op de grens van twee werelden leef (deze zijde en gene zijde). Het is mijn wens dat iedereen op z'n eigen manier de Nieuwetijdsthema’s toepast en voor anderen ook verduidelijkt. Dit is onze gezamenlijke opdracht in deze nieuwetijdsfase die we esoterisch het Waterman tijdperk of New age tijdperk noemen. Wij zijn met z’n allen de pioniers (de wegvoorbereiders) voor de komende generaties. Help mij met het uitdragen en toegankelijker maken van deze universele inzichten. Wijs belangstellenden op mijn boeken. Misschien heb je de mogelijkheid om het hele project financieel te ondersteunen of gewoon onder de aandacht te brengen. Dat zou geweldig zijn. Het auralicht van de aarde zal na bewustzijnstoename van mens en dier geleidelijk aan helderder gaan uitstralen. Het zou toch mooi zijn, als iedereen aan het uitdragen van New Age zaken kan en mag bijdragen. Al deze nieuwe inzichten vormen ons toekomstig ‘geloof’. Iedereen zal op z’n eigen manier en evolutiepunt vanuit het hart z’n geloof beleven. We kunnen beter elkaar inspireren dan op een zeer materialistische wijze elkaar misbruiken/ financieel ‘uitkleden’. 
 

Paragnost Ron Malestein
2021 - Gouda 
 

 

New age zaken (door de ogen van een helderziende bekeken)
Paragnost Ron Malestein

Omschrijving
Dit boek heb ik geschreven voor iedereen die op zoek is naar meer geestelijke inzichten. Je hoeft niet per se zelf paranormale ervaringen te hebben gehad. Eigenlijk is het een boek over diverse boeiende Nieuwetijds bewustzijnszaken, die we allemaal vroeg of laat in ons leven tegen zullen komen. Natuurlijk is het bij sommige onderwerpen makkelijker als je zelf ook een bepaalde ervaring, ook al is het maar voor één keer, hebt gehad. Dit boek is net zo interessant voor mensen die op zoek zijn naar meer spirituele zaken als voor personen die zelf ook paranormaal gevoelig zijn. Het is mijn bedoeling om je met diverse Nieuwetijdszaken in aanraking te brengen.

Naar een ander tijdperk (Het Waterman tijdperk) - Het leven zit vol met 'mini-inwijdingen'
Klonen, zin of onzin? - De mens is niet het stoffelijke lichaam
Wat is een levensfilm? - Aurawolkjes met kleuren
Het begrip tijd - Iemand energetisch loslaten
Het leven is bijzonder diep - Je vrije wil
Wat is ziele-werking? - Zelf je ouders uitkiezen, kan dat?
Wat is verliefdheid? - De zuivering van je ziel

Productinformatie
ISBN:9789463861472
Auteur: Paragnost Ron Malestein
Uitgave: Mijnbestseller.nl
Jaar van uitgave:2019
Taal: Nederlands
Bladzijden:150 (paperback - a5)