'Liefde en spiritualiteit - door de ogen van een helderziende'.
Ebook - Direct leverbaar!

Naar preview - klik hier.

Paragnost Ron Malestein
Liefde en spiritualiteit (door de ogen van een helderziende bekeken)
Liefde en spiritualiteit - Dit spirituele boek heb ik geschreven om mensen allereerst te steunen. Iedereen heeft zo op zijn eigen bijzondere wijze te maken met liefde. In mijn praktijk gaan verreweg de meeste vragen over allerlei liefdesaangelegenheden.
€17,95 Paperback

Titel boek: ‘Liefde en spiritualiteit’
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Woord vooraf
Dit boek heb ik geschreven om mensen allereerst te steunen. Iedereen heeft zo op zijn eigen bijzondere wijze te maken met liefde. In mijn praktijk gaan verreweg de meeste vragen over allerlei liefdesaangelegenheden. Mensen komen bij mij voor een consult, voor een advies. Meestal loopt het dan even niet lekker met hun relatie of huwelijk. Langdurige problemen maken iemand onzeker; je gaat hoe langer hoe meer, als je niet oppast, aan jezelf twijfelen. Ik probeer met een beetje gevoel, inzicht en met behulp van mijn paranormale gaven iemand meer inzicht in de situatie te geven. En natuurlijk moed en kracht om voort te gaan. Ik kan makkelijk met mensen meeleven, ze invoelen en aanvoelen; veel situaties herken ik uit mijn eigen leven. Ik heb in mijn leven ook veel met verschillende relaties te doen gehad. Dat is in mijn praktijk eigenlijk nu wel makkelijk; mensen voelen dat bewust of onbewust aan. Serieus genomen worden en een luisterend oor hebben is in deze tijd al heel wat. Van nature vind ik het plezierig om wat disharmonie terug te brengen tot harmonie. Dit boek is eigenlijk voor iedereen geschreven. Iedereen zal er wel wat in herkennen. Het thema liefde probeer ik van verschillende kanten te bekijken en te verduidelijken. Ik haal zowel alledaagse als interessante zaken aan; soms wat confronterende spirituele zaken. Ik heb in mijn leven gemerkt dat ik door mijn gaven één stap dieper in deze materie kan voelen. Al mijn helderziende beelden en paranormale gevoelens hebben mij een beter en dieper beeld in deze materie gegeven. Ik hoop dat je er iets uit kunt halen en toepassen op jouw eigen unieke en bijzondere leven. We behoren allemaal tot een en dezelfde grote mensenfamilie. Toch heeft iedereen zo zijn eigen karakter en specifieke gevoelens. Als helderziende zou ik ook kunnen zeggen: ieder mens heeft zo zijn eigen aura, er zijn geen twee aura's exact hetzelfde. Mensen reageren in het leven allemaal zo op hun eigen manier. Dit heeft te maken met hun karakter, hun ervaringen in dit leven en niet te vergeten de zeer vele ervaringen uit wel honderden vorige levens. Het is goed om hier eens diep over na te denken of, zoals ik altijd tegen mijn vrienden zeg, te filosoferen. Het maakt in een gesprek nogal veel uit of iemand heeft nagedacht over het hebben gehad van veel levens of er maar heel weinig mee bezig is geweest. Door verschillende ervaringen kun je in het dagelijks leven, zeker in de liefde, heel makkelijk veel misverstanden krijgen. Mensen bedoelen het over het algemeen niet kwaad maar door een oppervlakkig gevoel of een intens beleefd gevoel kan zo makkelijk een misverstand ontstaan. Dat is jammer maar het gebeurt erg vaak. Je kunt het dus niet altijd iemand kwalijk nemen als er misverstanden ontstaan; door verschil van innerlijke ‘diepte’ ontstaan er problemen en dat kan in de liefde zoals iedereen wel weet, zeer pijnlijk zijn.

 

Productinformatie
ISBN:9789463861144
Auteur: Paragnost Ron Malestein
Uitgave: Mijnbestseller.nl
Jaar van uitgave:2019
Taal: Nederlands
Bladzijden: 123 (paperback - a5)