'Allerlei paranormaliteiten' 
Ebook  - Direct leverbaar!

Naar preview - klik hier.

Paragnost Ron Malestein
Allerlei paranormaliteiten
In dit boek ‘Allerlei paranormaliteiten‘ staan korte stukjes over het paranormale en het spirituele, bewustzijn en gezondheid. Het zijn op zichzelf staande stukjes, vrij ‘luchtig’ van opzet, en informatief bedoeld.
€17,95 Paperback

Korte interessante stukjes over het paranormale, spirituele, bewustzijn en gezondheid.
Opmerking: een leuk paranormaal (basis)boek om mee te beginnen!

Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein 

© 2021, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda 

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info 

 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

Woord vooraf 
In dit boek ‘Allerlei paranormaliteiten‘ staan korte stukjes over het paranormale en het spirituele, bewustzijn en gezondheid. Het zijn op zichzelf staande stukjes, vrij ‘luchtig’ van opzet, en informatief bedoeld.  

Het werkje is in tweeën gesplitst en op alfabet gerangschikt. In het eerste gedeelte ligt de nadruk op het paranormale en het spirituele, in het tweede gedeelte ligt de nadruk op het bewustzijn in combinatie met gezondheid. 

Ik wil niet de indruk wekken dat het werk compleet is, dat is onmogelijk, nog buiten het feit dat ik ook maar door mijn eigen gekleurde bril naar de wereld kijk. Veel mensen zullen door persoonlijke paranormale ervaringen of gesprekken met anderen veel herkennen in dit boek.  

In een korte tijd geeft dit boek je meer inzicht in echte paranormale ervaringen, maar het valt ook te lezen als interessante informatie. Het voordeel van het lezen van dit boek is, dat je meer zult begrijpen van de mogelijke volgende boeken die je leest.  

De aangehaalde paranormaliteiten en andere bewustzijnszaken kunnen in het dagelijks leven goed van pas komen. 

Je wordt met veel bijzondere zaken geconfronteerd.  

In mijn praktijk en vooral bij de cursussen/praatgroepen over ‘voorgevoelens’ en ‘hoe ga je met paranormale ingevingen om’, is me opgevallen dat er veel behoefte is aan een boek, waarin je uitleg kunt vinden over diverse thema’s op dit gebied. Ik heb door het schrijven van dit boek aan deze behoefte willen voldoen.  

Voor degenen die graag wat meer over deze onderwerpen willen lezen, raad ik mijn andere boek ‘Paranormaal, zeker niet abnormaal’ aan. In het autobiografische gedeelte van dit werkje kan je onder andere lezen hoe mijn paranormale gaven zich van jongsaf aan langzaam ontwikkelden. 

Ik hoop dat dit boek je mag inspireren en verder brengen. 
Paragnost Ron Malestein - Gouda.

 

Productinformatie
ISBN:9789463861434
Auteur: Paragnost Ron Malestein
Uitgave: Mijnbestseller.nl
Jaar van uitgave:2019
Taal: Nederlands
Bladzijden:199 (a5)