Uit de serie Allerlei Spiritualiteiten (Spiri's):
 
Spiri 6 - ‘120 vragen over uittredingen’
 

Copyright:
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein © copyright 2021.
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Voor commercieel gebruik eerst schriftelijke toestemming vragen aan de auteur. Op alle teksten bestaat in Europa automatisch copyright.
 
 
Woord vooraf:
In dit werkje geef ik korte antwoorden op allerlei vragen over het thema ‘uittredingen’ die in mijn paranormaal/spirituele forum in het verleden zijn gesteld. Het is namelijk heel belangrijk om voor de grote overgang (de dood) een beeld te vormen over dit wel heel boeiende thema. Je hebt het straks veel makkelijker, en ‘zij’ aan gene zijde hebben vooral een stuk minder uit te leggen. Het kan je zelfs straks jaren van zoeken (steeds in hetzelfde kringetje blijven lopen) besparen om de ‘broeders en zusters’ van gene zijde te aanvaarden en dan tot je toe te laten. Wil iemand gewoonweg niet meewerken, dan kunnen zij aan die situatie ook niet veel doen. Mijn advies is daarom: oriënteer je een beetje en steek iets van deze materie op.

Ik heb, zoals je misschien op mijn website al hebt gezien, een aantal spirituele boeken geschreven. Dit om mensen te inspireren tot een ruimer besef van de wereld waarin we allemaal leven.
 
 
Opmerking 1:
In dit werkje ga ik ervan uit dat je via je astrale gids wordt uitgenodigd om uit te treden. Ik ben persoonlijk geen voorstander om op 'eigen gelegenheid' te experimenten. Wij bezitten te weinig geestkracht en kennis van zaken om alle onverwachte dingen te voorzien, zoals het bestaan van vervelende astrale personen, die moeilijk van ons af te houden kunnen zijn tijdens een uittreding. Elke goede helderziende zal je hier op wijzen.
 
Opmerking 2:
Natuurlijk is dit werkje onvolledig, maar dit is ook niet door mij beoogd. Zonder enige voorkennis zal het niet voor iedereen even makkelijk te lezen zijn. Ik hoop dat dat meevalt en er plezier aan dit boek wordt beleefd.
 
Met dank aan alle vraagstellers.
Ron Malestein - www.ronmalestein.nl
 
De vragen:
Vraag 1: Is het uittreden geen poging van mensen om te ontsnappen uit deze wereld?
Antwoord: Voor mensen die dit bijvoorbeeld door middel van drugs willen bereiken wel. Dat is echt heel gevaarlijk en dus verkeerd. Er kunnen allerlei dingen mis gaan op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. Je loopt wat betreft het geestelijke stukje bijvoorbeeld het risico door andere personen lastig gevallen te worden. Er moet om die reden altijd gewaakt worden bij je achtergebleven stoffelijk lichaam.
Sommige mensen hebben een spontane uittreding. Dit kan geen kwaad omdat je in dat geval altijd beschermd en begeleid wordt, ook al zie je hen misschien niet.
 
Vraag 2: Is een uittreding een mogelijkheid tot een groter bewustzijn?
Antwoord: In zekere zin, maar je moet het toch op de aarde zelf doen, daar liggen je echte groei kansen. Een uittreding kan een enorme ervaring en geruststelling zijn want je ervaart dat er helemaal geen dood is, alleen maar een grote overgang van het ene naar het volgende gebied. Het is niet niks als je je overleden familie daar even mag ontmoeten en spreken. Ik vond het zelf zeer indrukwekkende ervaringen. Het heeft een grote invloed op je denken. Je moet wel eerst aan deze materie toe zijn. Mensen kunnen hier erg bang/benauwd voor zijn, deels terecht zoals eerder vermeld. Een uittreding of een bijna-dood-ervaring zijn gebeurtenissen, die je kijk op je leven enorm kunnen veranderen. Heb je zoiets eenmaal meegemaakt dan blijft dit je altijd bij. Maar wellicht ten overvloede; het gaat om het leven op aarde. Niet iedereen is toe aan een dergelijke ervaring of doet dit met de juiste inzichten. Het is gevaarlijk misbruik te maken van dit soort mogelijkheden om de grens tussen het aardse en geestelijke op te heffen.
 
Vraag 3: Moet je in harmonie zijn met de sfeer waarin je uittreedt?
Antwoord: Dat hangt van een aantal wetten in de sferen van gene zijde af. Je kunt namelijk nooit naar een hogere sfeer gaan dan je aan innerlijk gevoel (bewustzijn) bezit. Een verder ontwikkelde persoon (leider/gids of familielid) zal je dan op zijn kracht mee moeten nemen (uitnodigen). Je kunt wel altijd naar lagere sferen gaan. Maar daar moet je jezelf wel heel goed aanpassen omdat je het in de lagere sferen erg benauwd (drukkend) zal vinden. Je moet je dus hierin ‘scholen’. Je kan (mag) dit niet zomaar onvoorbereid doen omdat de sfeer of aura van dat gebied een lagere/zwaardere trilling heeft en je omlaag kan trekken in die sfeer.
 
Vraag 4: Welke zintuigen werken tijdens een uittreding?
Antwoord: Je geestelijk lichaam, ook wel fijnstoffelijk lichaam genoemd, heeft eigen (subtielere) zintuigen en functioneert op aarde via het grofstoffelijk lichaam.
 
Je geestelijk lichaam is het lichaam (waarin) waarmee je uittreedt. Alle 'para' zintuigen werken actief in het fijnstoffelijk lichaam. Er blijft op de een of ander manier activiteit met het aards stoffelijk lichaam. Iets blijft altijd waken. De twee lichamen zijn verbonden met etherische energiekoorden. De bijbel spreekt van het zilveren koord.
 
Vraag 5: Verandert de uitstraling van een aura bij een uittreding?
Antwoord: Ieder mens heeft een basis aura, (vaak met twee of drie basiskleuren) waarmee je wordt geboren. Je aura staat nooit stil want je denkt en voelt eigenlijk altijd wel een beetje. Dit proces kan je in de aura zien. Het maakt dus niet uit waar je bent, overal reageer je. In relatieve rust komen je basiskleuren weer te voorschijn. Bij heftige positieve of negatieve ervaringen (emoties) zie je ‘bollen’, strepen, vreemde ‘figuren/vormen’ enzovoort.
 
Vraag 6: We zitten in een stoffelijk lichaam om te leren. Waarom zal je dan uittreden en wat voor nut heeft dit?
Antwoord: Om bijvoorbeeld tot een dieper spiritueel inzicht te komen kan dit een manier zijn. Te ervaren dat het leven fantastisch in elkaar zit. Dat we geen angst voor de dood hoeven te hebben. Er is eigenlijk geen zogenaamde dood, eerder een grote overgang. Veel mensen lopen met allerlei onnodige angsten rond. Het is fijn om te weten dat er de mogelijkheid bestaat dat je bijvoorbeeld je jong overleden kinderen/of anderen etc. later weer terug mag/kan zien. Dit soort inzicht/kennis sterkt veel mensen maar kan ook leiden tot bewustwording. De motieven om je met zaken zoals uittreding bezig te houden zijn fundamenteel belangrijk. Het is o.a. mijn opdracht om hier iets mee te doen, te vertellen (getuigen) van een voortbestaan.
 
Vraag 7: Men kan tijdens een uittreding leren aan gene zijde. Wordt dit opgeslagen in ons onderbewustzijn? Wat gebeurt er als we dit niet onthouden?
Antwoord: Ja, alles wordt opgeslagen in je ziel/geest. Er gaat helemaal niets verloren. Alle ervaringen tezamen vormt een mens. Een mens is een zeer gecompliceerd wezen. Een mens heeft eigenlijk 7 verschillende lichamen of ‘schillen’. Het stoffelijk lichaam van de aarde (de grofste) is de eerste. Maar als iedereen naast het gewone stoffelijk lichaam ook het tweede geestelijk lichaam kan aanvaarden dan zijn we wat mij betreft goed op weg.
 
Vraag 8: Moet een uittreding altijd een doel hebben?
Antwoord: In mijn leven heeft elke gedachte of handeling een doel; hier of daar. Gidsen nemen je altijd met een speciaal doel mee. Bijvoorbeeld om je overleden man of vrouw etc. zien. Meestal weet je dat bij het ontwaken niet meer. Maar je hebt wel meer innerlijke rust in je geest meegenomen. Dat werkt vaak enorm door in je dagelijkse bestaan. Het leven zit wonderlijk in elkaar.
 
Vraag 9: Weet men tijdens een volgende uittreding wat men eerder beleefde tijdens een uittreding?
Antwoord: Of je dat ALTIJD weet kan ik niet beantwoorden. Je herinnert in ieder
geval wel veel van je vorige nachtelijke ‘excursies’. Veel uittredingen zijn lessen.
 
Vraag 10: Is wat je ‘stoffelijk’ ziet tijdens een uittreding ‘echt’?
Antwoord: Ja, je kijkt immers door de ogen van je fijnstoffelijk sferenlichaam. Dat is in wezen hetzelfde als met je gewone ogen op aarde (alleen op een andere golflengte). Er is geen verschil. Je kijkt alleen in een ander gebied. Je hebt in wezen twee lichamen, één tijdelijke op aarde en gelijktijdig het fijnstoffelijk sferenlichaam (geestelijk lichaam). Aan deze gedachte moet je even wennen. Een persoonlijke uittreding of een bijna-dood-ervaring zou veel verduidelijken. (Toch zit deze wereld nog veel ingewikkelder in elkaar. Je hebt namelijk ook gedachtewerelden. Dit zijn eigenlijk geen echte werelden maar ingebeelde werelden. Ik zou daar eens een boek over lezen. Dit is niet zo maar even uit te leggen.)
 
Vraag 11: Is een uittreding altijd naar de sferen of kan je ook ergens anders naar toe gaan om te helpen bijvoorbeeld bij grote rampen?
Antwoord: Ja, dat heb je goed aangevoeld. Soms worden mensen ‘opgehaald’ om ergens mee te helpen op aarde zelfs nu in uitgetreden toestand. Dit kan ook te maken hebben met iemand z'n geestelijke studielessen, een opleiding tot geestelijk medium. Een astrale gids (leider of controle) 'trekt' een persoon op in z’n eigen uitstraling. De 'leerling' blijft dan onder invloed staan van de gids.
 
Vraag 12: Is de tijd tijdens een uittreding gelijk aan de aardse tijd?
Antwoord: Nee, één minuut op aarde ervaar je daar als bijvoorbeeld één uur. Het is eigenlijk niet in tijd uit te drukken, omdat daar hele andere wetten zijn. Tijd bestaat bijvoorbeeld niet als zodanig. Alles kun daar dus veel sneller (wanneer je dat wilt) doen. Je hebt bijvoorbeeld ook niet met reizen te maken. Je ‘reist’ naar iets of iemand toe door middel van gedachtekracht (concentratie en wilskracht). Je hebt immers niet dat zware aardse lichaam en er is iets anders dan de zwaartekracht op aarde.
 
Vraag 13: Kost een uittreding energie? Zo ja waar wordt die aan onttrokken?
Antwoord: Dit kost je zeker heel veel energie. Een astrale leider geeft je ook energie. Eigenlijk reis je helemaal op de kracht van je astrale leider/begeleider. Je 
mag niets forceren, want dan kun je bij het ontwaken bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen of zelfs problemen met je hart.
 
Vraag 14: Treedt men werkelijk uit zoals men is of zoals men denkt dat hij is?
Antwoord: Je gaat 'op pad' met je geestelijk sferenlichaam. Dit lichaam blijft verbonden met je grofstoffelijk lichaam d.m.v. energiekoorden. Dit sferenlichaam is een echt lichaam met dezelfde zintuigen als het stoffelijk lichaam. Alleen dan op een ander gebied/golflengte wat wij het 'leven na dit leven' noemen. Dit sferenlichaam is veel 'belangrijker' dan het aardse lichaam. Ik bedoel: het aardse lichaam slijt, raakt vermoeid en sterft uiteindelijk. Het sferenlichaam is eeuwig; blijft bij al je levens, zowel hier als daar.
Het geestelijk lichaam ziet eruit naar jouw 'innerlijke leeftijd'. Dat is heel anders dan op aarde. Op aarde wordt je lichaam oud. In de geest wordt je steeds ‘jonger’. Hoogontwikkelde mensen zien er ongeveer tweeëntwintig tot vijfentwintig jaar uit. Stugge innerlijk lelijke mensen kunnen er wel tachtig jaar uit zien. Een gemiddelde aardbewoner ziet er daar rond de veertig uit.
 
Vraag 15: Heb je tijdens een uittreding nog altijd het ‘ik’ besef?
Antwoord: Ja, je bent in die gedaante volledig bewust. Je kunt helaas vaak maar weinig van deze uittredingservaring herinneren. Dit is om je niet te verwarren tijdens je aardse ‘reis’. We moeten gericht zijn (blijven) op ons levensprogramma. Met spiritueel dagdromerij kom je niet veel verder. Het is belangrijk om je aardse taken (karma) af te maken.
Zij van die kant kunnen je wel op de dag helpen om iets te herinneren. Zij ‘openen’ je als het ware.
 
Vraag 16: Kunnen heel sterke emoties tijdens een uittreding het zilveren koord (verbindingskoorden tussen het aards en geestelijk lichaam) breken?
Antwoord: Ik denk het niet, het is op krachtige emoties berekend. Normaal gesproken sta je altijd onder zeer kundige begeleiding. Je wordt als het ware helemaal in de aura van je gids opgetrokken. Zij hebben dikwijls trainingen/ervaringen van honderden jaren achter de rug.
 
Vraag 17: Is de verbinding met het zilveren koord gelijk aan onze levenskracht?
Antwoord: Nee, onze levenskracht zit in ons etherisch lichaam waar onze chakra's zitten. Al die hogere energieën stromen langzaam naar het stoffelijk lichaam. ’Van boven naar beneden’. Geest – ziel – etherisch lichaam (energielichaam waar de chakra’s in liggen) – het aardse stoffelijk lichaam. Het is daarom ook zo belangrijk om NIET te roken, drugs en alcohol te gebruiken en geen gewone koffie te drinken. Deze stoffen 'verharden' een deel van de aura en het maakt de fase van overlijden moeilijker. Een geestelijke dokter van gene zijde heeft meer moeite om jou dan 'los' te maken van je aards stoffelijk lichaam.
 
Vraag 18: Als je terug in je lichaam bent, hoe weet je dan dat je herinnering juist is en volledig?
Antwoord: Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat ze uitgetreden zijn. Mensen denken dan dat ze een bijzondere droom hebben gehad. Het is daarom ook zo belangrijk om goede boeken te lezen. We moeten ons onderscheidingsvermogen ontwikkelen. Dat valt echter niet mee. Grote bijzondere ervaringen herken je meestal wel. Anders word je vanuit de geest (gene zijde) wel geholpen.
 
Vraag 19: Heb je tijdens een uittreding ook gevoel, emotie?
Antwoord: Er is eigenlijk geen verschil. Je bent daar grotendeels dezelfde persoon met blijheid en boosheid (emoties etc.) dan op aarde. Ik vind wel dat het aardse zenuwstelsel heftiger reageert. Probeer het maar zo te zien, ‘je neemt altijd jezelf mee’.
 
Vraag 20: Ben je tijdens een uittreding volledig in die sfeer of maak je toch associaties met de aarde?
Antwoord: Op dat moment ben je voor honderd procent bewust van het leven ‘daar’. Wanneer je aan de aarde denkt dan loop je het risico in je lichaam terug te schieten en dat moet niet.
Je hersenen zullen later wel proberen aardse vergelijkingen (associaties) te maken. Dit is vaak wel verwarrend. Ik denk dat iedereen het gevoel van ‘vliegen’ herinnert. Vliegen is meestal uittreden door middel van gedachtekracht. Niemand loopt daar met de voeten op de grond. Ze zweven een stukje boven de oppervlakte (grond).
 
Vraag 21: Als je via een uittreding in een sfeer komt voelt dat hetzelfde als overgaan (doodgaan)?
Antwoord: Dat kan ik niet met honderd procent zekerheid zeggen. Ik denk dat er nagenoeg geen verschil is. Dit hoor je ook andere al eerder 'overleden' personen zeggen. Een uittreding of een bijna-dood-ervaring is in wezen hetzelfde. Alleen met het verschil dat bij de definitieve dood (de grote overgang) de verbindingskoorden breken.
 
Vraag 22: Kan je bij een uittreding je astraal voertuig beschadigen of verwonden?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Je ziet dan ‘s morgens verwondingen op het stoffelijk lichaam. Dit gebeurt gelukkig niet vaak omdat je onder goede leiding staat van hoger ontwikkelde gids(en). Nogmaals: ga nooit zelf experimenteren.
Je kunt je flink 'branden' aan diverse zaken. Je moet altijd wachten totdat zij jou ophalen voor een ‘reisje’.
 
 
Vraag 23: Kan je uittreden zonder astraal voertuig?
Antwoord: Nee, maar ieder mens heeft tijdens z'n leven een andere (tweede) lichaam. Dit wordt vaak het geestelijke lichaam genoemd. Het is misschien beter om dat andere lichaam het fijnstoffelijk sferenlichaam te noemen. Dit lichaam is speciaal afgestemd voor de sferen aan gene zijde.
 
Vraag 24: Kan je via zelfsuggestie ook uittreden?
Antwoord: Het is mogelijk, maar zeker af te raden. Dit is materie voor 'hoge priesters/occultisten'. Lees het boek ‘Tussen leven en dood’ van Jozef Rulof. Dit boek gaat over de priester/occultisten/helderzienden uit het oude Egypte. Dit boek moet je zeker niet als eerste uit deze serie lezen. Er staan best nare zaken in.
 
Vraag 25: Kan men zomaar willekeurig uittreden of krijgt men eerst een 'uitnodiging'?
Antwoord: Voor een niet ingewijde persoon is het in ALLE SITUATIES af te raden om uit te treden. Het is levensgevaarlijk zonder zeer hoge en bekwame astrale leiding. Iemand kan zonder dat jij het door hebt in jouw lichaam ‘duiken’. En dan is het afgelopen met je. Je bent dan voor de omgeving volslagen bezeten. Ze kunnen je dan laten opsluiten en je zult onder zeer nare omstandigheden moeten afwachten totdat het jouw kosmische tijd is aangebroken om dood te gaan. Geen pretje dus. Je moet dus geroepen/opgehaald worden. Het aardse lichaam wordt dan door andere broeders of zusters van gene zijde afgeschermd voor mogelijke aanvallen. Geen geschikte (lees)materie voor mensen die sowieso al angstig zijn.
Voor de duidelijkheid: normaal gesproken ben je tijdens je slaap goed beschermd. Je hoeft je dus niet bang of zorgen te maken dat er iets vervelends gebeurt als je tijdens je slaap uittreedt.
Ons aardse lichaam is door een soort ‘duikerspak’ afgesloten. Je kunt jezelf beter NIET trainen om je astraal te openen. Je hebt misschien wel kracht om drie astrale etters van je af te 'denken', maar bij tien of twintig wordt het wel heel erg moeilijk. Ik denk (weet) dat dit wel het allergevaarlijkste is in de spirituele/paranormale wereld. Twintig jaar geleden werd mij al door een bejaarde helderziende vrouw gezegd: let op Ron waar licht is, is ook duisternis in de buurt. Denk hier eens goed over na.
 
Vraag 26: Bij een uittreding (tijdens een sessie in de praktijk of de zaal) is de bewustzijnsdrempel dan zo hoog dat het lichaam niet meer reageert op signalen van buiten uit?
Antwoord: Tijdens zo'n uitreding functioneert het aardse lichaam nog ongeveer op 1%. Dit is voldoende om de vitale functies van het lichaam intact te houden. Het hart gaat weer sterker/krachtiger kloppen als de persoon weer in z'n lichaam terugkomt. Het zenuwstelsel ‘slaat weer aan’. Een persoon in uitgetreden toestand kan in diepe trance (trance medium) ‘dood’ lijken. Raak hem NOOIT aan want het bloed kan door de te grote schok uit de mond gaan lopen. De persoon zal sterven aan een hartaanval. Een gids zal natuurlijk tijdig ingrijpen. Hij leest immers telepathisch onze gedachten.
 
Vraag 27: Als een medium in volledige trance uittreedt, vertoeft zijn geest dan in de sferen (aan gene zijde) of blijft die in de omgeving van zijn aardse lichaam?
Antwoord:
1 - Een goed ontwikkeld (trance)medium kan met behulp van zijn astrale leider overal in de kosmos een kijkje nemen. Of het nou op de maan is, diep in de zee, bij je buren of in verschillende sferen dat maakt allemaal niets uit. Een astrale gids kan alleen nooit op eigen kracht naar een hogere sfeer(gebied) gaan dan zijn eigen afstemming (graad van bewustzijn). Daar zal hij hulp voor in moeten roepen. Er komt dan een persoon uit een nog hogere sfeer/gebied. Meestal weer de leider(ster) van de astrale gids zelf. Zo kan je als aardse mens met hele hoge individuen in verbinding komen. Een bijzonder wonderlijk iets. Echt de moeite waard om verder te bestuderen (zie boeken advies)
 
2 - Een trance medium kan ook naast zijn lichaam ‘toekijken’. Hij kijkt gelijktijdig in ‘twee werelden’. Alleen wordt hij aan die zijde verbonden met personen die de leider/gids wilt laten zien. Zo wordt het medium ook meteen beschermd. Goede mediums staan altijd onder controle van hun geleide gids. Mensen die zelf willen experimenteren met uittreden kunnen soms zonder begeleiding op ‘excursie’ gaan. In één woord ‘levensgevaarlijk’ want je weet nooit door wie je beïnvloedt of ‘aangevallen’ wordt. Geloof me, dit is echt geen materie om zelf mee bezig te houden.
 
Vraag 28: Een gids helpt die enkel ons? Of helpen wij ook die gids?
Antwoord: Stap af van de gedachte leerling en meester (gids). Iedereen moet aan zichzelf werken om te kunnen groeien. Het heeft ook geen zin om een ander te vereren. Je doet daardoor jezelf (je eigen talenten en inzichten) tekort. Hoge gidsen vragen geen dank. Je kunt het leven zelf in zekere zin wel bedanken, maar alles is je (iedereen) gegund. Je bent door de Schepper 'de ruimte in gestuurd'. We moeten leren onze aangeboren goddelijk vermogens/talenten verder te ontwikkelen. Later worden we 'Godmensen'. Een vreselijk mooi vooruitzicht om nu al innerlijk warm van te worden. Dit is geen fantasie, het wordt via hogere gebieden naar lagere gebieden (sferen van gene zijde) aan ons doorgegeven. Eén van de taken van een goed medium is om dit door te geven op aarde. Soms mag je door middel van een uittreding deze gebieden even zien. Je hebt goede en ‘slechte’ (onbewuste) mensen, zo heb je ook hele fijne en zware negatieve sferen aan gene zijde.
 
Vraag 29: Hoeveel sferen moeten we doorleefd hebben eer de vormuitdrukking van het 'ik' (zeg maar het egoïstische ik) niet meer bestaat?
Antwoord: Dat wisselt tussen zo’n drie en dertig levens nog te gaan. Dat kunnen twee of drie sferen zijn. Het komt dus al in ‘zicht’. Want we hebben zonder dat te beseffen al meer dan duizenden levens achter de rug.
In de vierde sfeer/gebied van licht van gene zijde is je 'ik' veranderd in het meer 'wij' gevoel. Zij noemen die sfeer 'broeder en zuster sfeer/gebied'. Je kleine 'ikje' leg je dus definitief na de eerste drie sferen van licht geheel af. Je bent van 'binnenuit' veranderd. Je hebt inmiddels je laatste leven op aarde afgemaakt. Je aardse karma is afgelost. De aarde zal je dus niet meer voor een nieuwe geboorte aantrekken. Deze personen gaan in de hogere sferen van licht van gene zijde verder totdat ze over enkele duizenden jaren weer tot een hogere planeet worden aangetrokken. Deze planeet kan je rustig 'het paradijs' noemen met een hoofdletter. ‘Disharmonie’ hoort alleen bij de planeet aarde, omdat we van een volstrekt onbewuste (we beginnen op deze planeet allemaal als kannibalen) persoonlijkheid (naar zoveel levens groeien, evolueren/reïncarneren) naar bewuste persoonlijkheid groeien. Dit proces (evolutie) hoort er gewoon bij; het kan gewoon niet anders. Dit groeiproces gaat helaas met veel verdriet en pijn gepaard. Later kijk je met dankbaarheid op deze fasen terug.
En wil je heel graag iets voor je medemens (en de Schepper) gaan doen.
 
Vraag 30: Kan je tijdens een uittreding hulp vragen in een sfeer/gebied waar je bent?
Antwoord: Tijdens een uittreding word je van alles wat op dat moment van belang is uitgelegd. Natuurlijk mag je vragen stellen. Maar jouw gids 'leest' toch wel in jouw aura wat je denkt. Omdat het daar allemaal ‘vergeestelijkt’ is, kunnen ze zonder problemen elkaars gedachten en gevoelens opvangen. Gedachte-energie vloeit automatisch 'in elkaar over'. Dit is een grappig iets, voor ons moeilijk voor te stellen. Zij zullen echter niets voorkauwen, want wij zullen zelf moeten leren (ontdekken en zelf ervaren). Dit gebeurt altijd onder leiding van zeer bekwame hoogopgeleide personen (gidsen).
 
Vraag 31: Ik weet dat wij hier op aarde talen spreken om te kunnen te communiceren in: Nederlands, Engels, Chinees enz., maar hoe zit dat aan gene zijde? Hebben zij een universele taal om te spreken?
Antwoord: Ja, aan gene zijde wordt met gedachtetaal 'gesproken'. De gedachten die iemand naar jou uitzendt zul je onmiddellijk begrijpen in je eigen (gevoels) taal.
Het is ook een kwestie van aanvoelen wat iemand wil zeggen/bedoeld. Het leven is daar iets anders.
We zullen nooit in een gebied aan gene zijde komen waar we niet thuis horen. Je zou je doodongelukkig voelen omdat je ziet dat anderen anders zijn en helemaal anders reageren.
Het mooie van gene zijde is dat iedereen na z'n dood exact in een gebied (omgeving) terecht komt waar hij naar gevoel en verstand (eigenlijk bewustzijn) thuishoort. Dit geeft een gevoel van vertrouwen en anderen begrijpen jou goed. Dit geldt echter niet voor alle (‘lage’) sferen want als niemand belangstelling in elkaar heeft dan is dat niet bepaald gezellig. Wat denk je van hele lage sferen waar mensen elkaar niets gunnen of zelfs vreselijk haten.
Al het leven wordt wat bewustzijn betreft perfect op elkaar afgestemd. Alleen op aarde moeten we door vorige daden in vorige levens aan elkaar goed maken. Op aarde leven mensen met verschillende bewustzijn niveaus door elkaar.
 
Vraag 32: Komen we in de sferen tot een punt dat we niet meer kunnen ( moeten) beseffen?
Antwoord: De mens is in de hogere sferen een zeer bewust wezen geworden. Allerlei aardse problemen (je karma) zijn uiteindelijk definitief opgelost. Er komt steeds meer rust en vrede in het denken en voelen van een gevorderde persoon. Dit bijzondere gevoel (innerlijke trilling) kan je al als 'hemels' ervaren. Ik denk dat je stap voor stap langzaam samensmelt in het licht en weten van onze Schepper. Je blijft wel allemaal individueel bewust maar het groepsbesef neemt heel snel toe.
Daar heb je geen verdriet, eenzaamheid, depressieve buien en afgescheidenheid enzovoort meer. Op iedereen wacht dus een fantastische toekomst die je je nu nog nauwelijks kunt voorstellen. Mijn advies aan iedereen is: doe gewoon je best dan kom je er eens vanzelf wel. Overdrijven en haasten heeft geen zin, je slaat meestal dan toch belangrijke stappen over.
 
Vraag 33: Kun jij tijdens een uittreding iemand met je mee nemen?
Antwoord: Ik durf niet eens op eigen kracht zelf uit te treden. Als helderziende weet je als geen ander hoe gevaarlijk dat is. Ik word door mijn gids opgehaald en mijn achter gebleven lichaam wordt door anderen astraal afgeschermd. Soms krijgen meerdere personen tegelijkertijd 'lessen' aan gene zijde, dan ben je even samen. Aardse personen kunnen gezamenlijk overleden familieleden opzoeken, dit is voor beide partijen een zeer bijzonder moment. Je kunt ’s nachts ook ergens ‘les’ in krijgen. Sommige uitvinders krijgen informatie tijdens hun uittredingen. Er is erg veel mogelijk waar we gewoonlijk nauwelijks bij stil staan. Ik verwacht dat in deze eeuw steeds meer informatie over deze thema’s wordt vrijgegeven. Er zullen nog hele bijzondere uitvindingen gedaan worden. Wist je dat ook de uitvinders op de aarde door gidsen van gene zijde worden geïnspireerd? Voorbeeld: in de nabije toekomst wordt een apparaat uitgevonden waar je met gene zijde kunt communiceren. Ik noem het 'de paranormale telefoon met gene zijde'. De techniek gaat erg snel het is dus nog even wachten. De wereld zal zeker o.a. door deze uitvindingen snel veranderen.
 
Vraag 34: Is uittreden buitenzintuiglijk waarnemen?
Antwoord: Nee, want je treedt met je geestelijk lichaam uit. Je hebt de bekende zintuigen in je gewone aardse lichaam en zintuigen in je geestelijk lichaam. Eigenlijk bestaat er helemaal geen buitenzintuiglijk waarnemen. Je neemt waar met je gewone aardse lichaam of met je geestelijk lichaam. Er ligt niets daar tussen in.
 
Vraag 35: Zitten er religieuze aspecten aan uittreden?
Antwoord: Nee, werkelijk iedereen kan uittreden. Een bepaald geloof heeft daar niets mee te maken. Trouwens God/Schepper kent helemaal geen godsdiensten, dat zit tussen de mensen hun oren. Zij zijn in het verleden zelf begonnen om iets te vereren. Wie iets of iemand vereerd doet zichzelf enorm te kort. Iedereen is namelijk geboren met goddelijke vermogens. Voor God is IEDEREEN gelijk.
 
Vraag 36: Wordt een uittredingservaring niet teniet gedaan door persoonlijke interpretaties?
Antwoord: Ja, dat kan. Een uittreding wordt soms voor een droom aangezien. Het is wel beter dat je ooit iets gelezen of gehoord hebt over dit bijzondere onderwerp.
 
Vraag 37: Kan je tijdens een uittreding zelf iets ‘richten’?
Antwoord: Dat is wel mogelijk, maar omdat je normaal gesproken altijd onder leiding staat van een astrale gids/leider, is het beter om naar hem te luisteren wat je het beste kan doen.
 
Vraag 38: Hoe lang, in aardse tijd uitgedrukt, duurt een uittreding?
Antwoord: Dat is moeilijk te zeggen, want het aardse tijdsgevoel valt daar helemaal weg. Misschien gemiddeld ongeveer een uur. De tijd is aan die kant helemaal niet van belang. Je kunt bijvoorbeeld in een kwartier erg veel meemaken.
 
Vraag 39: Is uittreden helderziend reizen?
Antwoord: Nee, want je kijkt met de ogen van je geestelijk lichaam. Bij helderziende beelden (op aarde) worden meestal jou de beelden/informatie getoond door een astrale bezoeker, gids, familielid, toevallige voorbijganger enzovoort. Je kijkt met ‘twee gezichten’, je normale gezicht en met je derde oog (het tweede gezicht).
 
Vraag 40: Speelt je fysieke lichaam een rol bij het uittreden?
Antwoord: Ja, bij een slechte gezondheid zal je normaal gesproken niet worden meegenomen. Toch hoor je soms dat mensen met een hele slechte gezondheid juist wel eens spontaan uittreden. Ik kan me voorstellen dat iemand voor een ‘astrale operatie’, hulp of voor bijzondere informatie mag/moet uittreden.
 
Vraag 41: Komen uittredingen voor in elke laag van de bevolking?
Antwoord: Ja, uittredingen komen bij iedereen voor. Hier wordt gelukkig geen verschil in gemaakt.
 
Vraag 42: Is uittreden al wetenschappelijk verklaard?
Antwoord: Er zijn meer dan genoeg bewijzen om dit te doen. Ik denk dat men er hier in het westen heel anders tegenaan kijkt dan in het oosten. De gedachten van reïncarnatie (wedergeboorte), het voortbestaan is hier nog niet helemaal ingeburgerd.
 
Vraag 43: Kan het dat een terminale zieke patiënt meer uittreedt?
Antwoord: Ja, mensen die door hun ziekte spoedig zullen overlijden, worden in de laatste weken van hun aardse leven steeds paranormaal/geestelijk gevoeliger. Dit wordt veroorzaakt omdat de lichamelijk krachten (vitaliteit) zich langzaam terugtrekken en de geestelijke krachten van het geestelijk lichaam meer op de voorgrond zullen treden. Dit is het voorbereidingsproces op de dood. In deze fases kunnen al diverse ‘ontmoetingen’ met gene zijde plaatsvinden. Een persoon ‘ziet’ (met z’n geest) ineens iemand.
 
Vraag 44: Is het gevolg van een uittreding altijd een andere levensvisie?
Antwoord: Vaak wel, maar niet per definitie. Als interpretatie een rol speelt en een uittreding als een betekenisloze droom wordt gezien, verandert vanzelfsprekend ook de levensvisie niet. Mijn eerste jeugdervaringen hadden direct al grote invloed op mijn denken. Nog voordat ik daar boeken over ging zoeken/lezen/zelf schrijven. Wanneer je eenmaal bewust door een muur ’vliegt’ (uittreedt), heb je direct al een betere en diepere kijk op het leven na de dood. Ik ging verder filosoferen: hoe zit dit en hoe zit dat. Al die spiritueel/natuurlijke ervaringen zijn universeel. In principe kan iedereen een paranormale ervaring meemaken. Er zijn uiteraard ook mensen die na een bijzondere ervaring gewoon weer terugvallen op hun oude vertrouwde manier van leven.
 
Vraag 45: Werken alle ‘para’ zintuigen goed, ook als je aardse zintuigen niet goed
werken, bijvoorbeeld: kan een blinde zien tijdens een uittreding?
Antwoord: Blind zijn of een arm of been missen heeft geen enkele invloed op een uittreding. Dit kan hooguit ‘tussen je oren’ meespelen. Je treedt immers met je geestelijk lichaam uit en niet met je stoffelijk lichaam. Je stoffelijk lichaam blijft in volledige rust achter. Een geestelijk lichaam kan niet beschadigd worden. Het is altijd intact.
 
Vraag 46: Kan je verschillende uittredingen hebben die kort op elkaar volgen?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk, maar niet logisch. Een astrale gids laat je altijd datgene zien wat hij van plan is en waar jij aan toe bent. Je kunt tijdens een uittreding meerdere personen of gebieden bezoeken. Maar nogmaals, dat hangt van het plan van je astrale leider af.
 
Vraag 47: Kun je onder hypnose uittreden?
Antwoord: Er bestaat wel de mogelijkheid. Maar ik raad je dat in alle gevallen beslist af. Je zult eerst in de vierde sfeer van licht aan gene zijde moeten leven voordat je de eerste graad van meesterschap in dit soort zaken bereikt hebt. Onze wilskracht/liefde is veel te zwak om alles aan gene zijde aan te kunnen. De gemiddelde mens leeft nog niet eens in de eerste sfeer van licht. Je kunt dit beter overlaten aan een bekwame astrale gids.
 
Vraag 48: De impuls/wens tot een uittreding ligt dat buiten de stoffelijke mens?
Antwoord: Meestal wel. Je wordt om de één of andere reden meegenomen voor een ‘les/boodschap’. Je kunt gerust eens vragen of je iemand die al overleden is mag ‘bezoeken’. Een enkele keer wordt dit ‘verhoord’. De persoon waar je naar toe wenst te gaan moet hier ook wel aan toe zijn.
 
Vraag 49: Kun je tijdens een uittreding dingen ervaren/beleven waar je niets van af weet?
Antwoord: Ja, maar dan zullen ze extra hun best moeten doen om iets aan jou op jouw niveau duidelijk te maken. Maar dat komt zelden voor, omdat we allemaal al duizenden keer aan gene zijde zijn geweest. Zowel tijdens uittredingen als de periodes tussen twee aardse levens in (de fase waarin we zogenaamd ‘dood’ zijn).
 
Vraag 50: Moet ons geestelijk bewustzijn verbonden zijn met de gene zijde of andere wereld eer we kunnen uittreden?
Antwoord: We zijn altijd/eeuwig verbonden met gene zijde. Ook met ALLE mensen die je nu of ooit gekend hebt. Ik zie de mensheid als één grote familie (of één groot zoveel hoofdig lichaam) waar iedereen onder andere door de ziel mee in
verbinding staat. Alle mensen vormen tezamen de Alziel. Eigenlijk staat al het leven, met voor het gewone oog onzichtbare auradraadjes, in verbinding. Ik zie helderziend dat allerlei energievelden (onderdeel van de aura) van mensen, dieren, bomen enzovoort langzaam in elkaar overlopen, zelfs de ruimte in. Ook de ‘ruimte’ zelf, de zon en planeten hebben een aura.
 
Vraag 51: Eer ik kan uittreden naar een andere sfeer of wereld moet ik daar niet eerst een beeld van hebben?
Antwoord: Meestal word je door iemand meegenomen. Zij laten je iets zien. Je kunt alleen niet op eigen kracht naar sferen uittreden die hoger zijn dan jouw geestelijke/innerlijke ontwikkeling. Iemand die één, twee of meer sferen wijzer/bewuster is, kan jou wel meenemen op ‘excursie’ (rondreis). Je kunt wel altijd lager maar nooit naar een hoger gebied aan gene zijde. Dat is de bescherming van de natuur/het leven. (Schepper/God). Hierdoor ontstaat er rust en harmonie in de sferen.
 
Vraag 52: Als je met een bepaalde sfeer van gene zijde binding hebt, treed je dan enkel uit naar die sfeer?
Antwoord: Nee, je kunt in principe naar ALLE sferen van gene zijde toe (alleen naar hogere sferen met hulp). Veel mensen gaan na hun dood, in grote groepen, voor langere tijd mensen in de lagere sferen helpen ontwaken/bewuster maken. Ze krijgen hier eerst een opleiding voor. Zij worden begeleidt door astrale gidsen/leermeesters. Dit is een heel zware ‘studie’. Maar je kunt in relatief korte tijd veel vorderingen maken. Er kan je in diverse sferen het één en ander worden uitgelegd.
 
Vraag 53: Is er altijd eerst een slaaptoestand nodig, alvorens een uittreding tot stand kan komen?
Antwoord: Ja, zo moet je dat wel zien. Er zijn zeven graden van de slaap. In de derde of vierde graad/niveau van slaap word je door een astrale gids: geholpen om uit te treden/geestelijk wakker gemaakt. Je kunt niet zomaar weg ‘vliegen’. Ook al is dit proces heel snel mogelijk.
 
Vraag 54: Is een trance altijd een uittreding?
Antwoord: Nee, dat is het niet. Je kunt in trance gebracht worden terwijl je nog ‘stevig’ in je lichaam zit. Je kunt wel in zeer diepe trance door jouw geestelijk leider gebracht worden, om vervolgens aan een uittreding te beginnen. Meestal hoort dit als een onderdeel van de ontwikkeling/studie van een helderziend medium. In de praktijk gebeurt dit zelden. De graden van de slaap kan je wel vergelijken met de trance. Je trekt als het ware een persoon voor een paar graden ‘via de slaap’ naar gene zijde. De slaap is eigenlijk ‘de weg’ naar gene zijde (het
land van de geest).
 
Vraag 55: Kan een geoefend iemand tijdens de dag even uittreden?
Antwoord: Je kunt altijd uittreden. Maar dat gebeurt normaal alleen als je astrale leider dat wenst. Ze kunnen je zelfs al lopend laten uittreden, maar dat is zelden gewenst.
 
Vraag 56: Zit er tijdens verschillende uittredingen continuïteit (voortgang) van belevenissen in?
Antwoord: Ja, er is altijd een reden waarom je uittreedt. Een astrale leider zal nooit zijn tijd verspelen aan flauwe occulte spelletjes. Voor jouw geestelijke ontwikkeling kan het noodzakelijk/leerzaam zijn om de verschillende gebieden van gene zijde met eigen ogen te zien. Soms mag je ook enkele keren al eerder overgegane familie/kennissen zien. Meestal weet je dat bij het ontwaken niet meer, maar het sterkt wel je innerlijk. Je voelt ‘s morgens een merkwaardige rust over je.
 
Vraag 57: Moet na een uittreding de belevenis omgezet worden naar onze hersenen, anders is er toch geen concrete weergave?
Antwoord: Dat is de moeilijkheid. Je aardse hersenen vertalen je belevenissen in enigszins herkenbare ‘symbolen/beelden’. Hier kan veel verwarring door ontstaan. Helderziende mediums worden op de dag door hun astrale leider geholpen om de informatie te herinneren. Ik denk dat geestelijk hoger ontwikkelde mensen beter de ervaringen kunnen herinneren. Dat komt omdat de miltchakra in het etherisch lichaam (van de aura) ook langzaam ontwaakt/verlevendigt. Anders moeten ze je toch helpen met herinneren.
 
Vraag 58: Kan je tijdens een uittreding leringen krijgen die onze hersenen niet eens kunnen bevatten?
Antwoord: Ja, maar een astrale gids zal jou nooit informatie geven over bijvoorbeeld uitvindingen van over duizend jaar. Of iets wat ver boven je geestelijke/verstandelijke vermogen uit gaat. Alles wordt van te voren zorgvuldig afgewogen. Aan gene zijde is in alles leiding. Een soort ‘hoge raad’ beslist wat er wel of niet mag en mogelijk is. Alle gebieden staan met elkaar in verbinding.
Een jong kind ga je ook geen informatie geven wat bestemd is voor een volwassene.
 
Vraag 59: Kun je tijdens een uittreding gaan helpen bij grote rampen? Hoe kun je daadwerkelijk helpen terwijl je in de astrale wereld bent?
Antwoord: Ook al zal je enkel maar een praatje houden met een zojuist overleden persoon. Dat kan voor iemand al zo veel betekenen. Sommigen beseffen niet eens dat ze ‘dood zijn’, omdat ze merken dat het leven daar ‘gewoon’ weer verder gaat. Je kunt voor hen heel veel verduidelijken/verwoorden. Het opvangen van mensen daar of hier op aarde is niet zo gek anders. Een mens blijft een mens. In veel gevallen is het voor iemand fijn te horen in welke situatie hij/zij nu zich bevindt. Iedereen wil graag door een vriendelijk en attent iemand opgevangen/verzorgd/begeleid worden. Bij grote rampen zijn erg veel astrale hulpverleners nodig. Hoger ontwikkelde astrale personen weten (voelen en zien) wanneer er ergens een ramp gaat gebeuren. Het kan gebeuren dat ze jou voor een taakje/klusje nodig hebben. Je wordt dan tijdens je slaap opgehaald.
 
Vraag 60: Veroorzaakt een uittreding achteraf emotie?
Antwoord: Elke indrukwekkende ervaring roept emoties op, zowel hier op aarde (deze zijde) als gene zijde. Je hebt alleen zoveel verschillende emoties. Verdriet, blijheid, dankbaarheid, ontzag. Het wederzien van een al eerder overleden persoon geeft dikwijls een pittige emotionele ontlading. Wanneer je een uittreding mag onthouden, ben je daar soms wel maanden mee bezig. Vooral geestelijk georiënteerde en positief ingestelde mensen raken door een uittredingservaring of bijna-doodervaring zeer ontroerd. De dankbaarheid is dan enorm groot. Een uittreding of bijna-doodervaring kan je nieuwe moed of inzicht geven.
 
Vraag 61: Zijn er beperkingen tijdens een uittreding?
Antwoord: Ja, je mag niet zomaar iemand aan gene zijde storen. In alles moet je eerst toestemming vragen. Maar meestal regelt jouw astrale begeleider dat wel. Je kunt ook niet naar hogere gebieden/sferen dan jouw innerlijk afstemming/ bewustzijn/ gevoelsgraad. Je hebt dan hulp van een hoger afgestemde persoon nodig. De lagere en veel hogere sferen kun je niet zonder hulp van een ander verdragen.
 
Vraag 62: Wat gebeurt er als er tijdens een uittreding angst optreedt?
Antwoord: Normaal gesproken kom je dan in een flits terug in je stoffelijk aards lichaam. Maar tijdens een uittreding word je in de aura/geestelijk lichaam van je astrale begeleider ‘opgetrokken’. Een astrale gids ‘leest’ in jouw aura/geestelijk lichaam of je angst hebt. Je wordt met alles geholpen. Iedereen heeft in het begin last van angst voor het onbekende, dat is normaal. Een astrale gids houdt daar rekening mee. Daarom is het onverstandig om op eigen houtje te experimenteren met uittredingen. Je weet nooit wat je tegenkomt. Jouw geestkracht kan (zal) nog
veel te zwak zijn voor moeilijke situaties in de laagste sferen. Als helderziende ben ik, ondanks ook goede ervaringen van enkele mensen, er tegen om zelf zonder astrale begeleiding te experimenteren. Je hebt namelijk hele nare en gevaarlijke sferen gebieden waar ik liever niet over praat.
 
Vraag 63: Is het altijd het geestelijke dat de bovenhand heeft tijdens een uittreding?
Antwoord: Astrale personen die in één van de sferen/gebieden van licht (voort)leven zullen nooit hun energie aanwenden voor materialistische of egoïstische doeleinden. Je wordt meegenomen of uitgenodigd voor hele normale menselijke (geestelijke) zaken. Je krijgt bijvoorbeeld een van de gebieden van gene zijde te zien, inzicht over je levensprogramma, soms mag je al eerder overleden personen spreken. Soms krijg je aanvullende informatie voor een belangrijke uitvinding, een vorig leven of je toekomst, het ontmoeten van je tweelingziel enzovoort.
 
Vraag 64: Kan tijdens een uittreding de vorm anders beleefd worden, terwijl de emotie hetzelfde blijft. Voorbeeld: ik droom de ene nacht dat ik verongeluk met een auto, de volgende nacht een bus, vorm is anders emotie hetzelfde?
Antwoord: Gene zijde is bijzonder creatief. Ze kunnen je iets op wel duizend manieren tonen/duidelijk maken. Er is altijd een logische opbouw in de dingen die je mag zien/meemaken. De meeste astrale leiders hebben eens dezelfde dingen meegemaakt als jij nu. Je mag er dus op rekenen dat ze veel van je zullen begrijpen.
 
Vraag 65: Is elke uittreding een verder zetten van leren, ervaren, begrijpen, voelen?
Antwoord: Ik denk dat het niet goed is om een te groot onderscheid te maken tussen de aarde (deze zijde) en gene zijde. Het leven gaat daar ‘gewoon’ weer verder na je aardse dood (overgang). Ik vind dat mensen het paranormale te veel verheerlijken. Dat is onnodig en niet goed. Een uittreding is een bijzondere ervaring; het kan van grote invloed zijn op je denken en leven. Je gaat het leven steeds dieper en in een breder verband plaatsen, begrijpen en zien. Mijn ontzag voor de gehele schepping is door dergelijke ervaringen enorm toegenomen.
 
Vraag 66: Iemand die regelmatig uittreedt, droomt die nog?
Antwoord: De meeste uittredingen kan/mag je ‘s morgens niet meer herinneren. Je kunt het vergelijken met personen die hun dromen niet meer kunnen herinneren. Werkelijk iedereen treedt regelmatig ’s nachts uit. Dromen zijn heel hard nodig. De mens moet z’n geest (z’n lager denken) kunnen ontladen van belevenissen en emoties. Het zenuwstelsel zal onder een veel te grote druk komen te staan als dit niet gebeurt. Het is aangetoond dat ieder mens (en dier) meerdere dromen heeft per nacht (tijdens de slaap). Slaaponthouding leidt tot ernstige psychische ontregeling.
 
 
Vraag 67: Om een uittreding te herinneren moet er dan geen hogere activiteit van de hersenen zijn?
Antwoord: Nee, het heeft niets met de activiteit van de hersenen te maken. In principe kan iedereen uittreden. Wanneer je miltchakra zich begint te ontwikkelen dan zul je de informatie van je uittreding wel beter gaan herinneren. Anders moet iemand van gene zijde jou het op de dag in je (dag)bewustzijn helpen herinneren. Tijdens een uittreding functioneert het stoffelijke lichaam ongeveer op één procent. Dus de activiteit van de hersenen is ook op een laag pitje.
 
Vraag 68: Dat je een uittreding kunt herinneren heeft dit met emotie te maken?
Antwoord: Nee, het heeft meer te maken met de fase van evolutie waar je door al die levens bent aangekomen/naar toe bent gegroeid (geëvolueerd). Je chakra komt dan ‘tot leven’.
De zeven belangrijke chakra’s groeien in grootte (bewustzijn) naarmate de persoon zich verder ontwikkelt. Ook de aura wordt groter naarmate de persoon meer inzicht/gevoel in zichzelf en in de ander krijgt.
 
Vraag 69: Kan men onbewust uittreden?
Antwoord: Ja. Verreweg de meeste uittredingen kan je ’s morgens niet meer herinneren. Als vergelijking: je zult ook niet al je dromen kunnen herinneren terwijl die er wel geweest zijn.
 
Vraag 70: Waarom treed je uit als je er niet bewust van bent, welk nut heeft dit dan?
Antwoord: Je kunt informatie krijgen over belangrijke levenslessen die daar veel makkelijker getoond of gezegd kunnen worden dan op de aarde. De mens is een zeer gecompliceerd wezen. Op dit moment in incarnatie (geboren op aarde) ben je maar een fractie van het geheel. Dit heeft te maken met het specifieke karma/levensprogramma van jou persoonlijk, zeg maar: waar je in dit huidige leven voor geplaatst wordt.
 
Vraag 71: Is het zo dat iemand die een binding/afstemming heeft met een hogere sfeer makkelijker en veelvuldiger uittreedt, dan iemand met een lage binding/afstemming?
Antwoord: Nee, gelukkig heeft dat er niets mee te maken. Alle mensenkinderen zijn voor de Schepper even belangrijk. Iedereen treedt uit. Uittredingen en het stervensproces zijn onderdelen van de natuur. Hierdoor is bijvoorbeeld reïncarnatie (wedergeboorte) mogelijk.
 
Vraag 72: Als je geen belangstelling hebt in deze materie kan je dan toch uittreden?
Antwoord: Ja, want dat heeft er niets mee te maken. Een mens weet dikwijls niet eens waarom hij graag iets wil of helemaal niet wil. Mensen zijn geestelijk nog te ‘jong’ om over spirituele zaken te oordelen. Je kunt het slaap- of stervensproces ook niet tegen gaan.
 
Vraag 73: Wat blijft er over van een uittreding als je terug in je lichaam bent?
Antwoord: Meestal herinner je maar flarden van de gebeurtenis. Ik denk dat dat te maken heeft met je natuurlijke bescherming. Het is niet goed om alles te onthouden wat je ’s nachts tijdens een uittreding hebt beleefd. Sommige lessen zijn op een ‘ander niveau’ belangrijk. Dergelijke informatie kan je tijdens de dag (je dagbewustzijn) storen. Dat is niet de bedoeling.
Even voor de duidelijkheid: werkelijk alles blijft voor ‘eeuwig’ bewaard. Zowel in je geest als in de aura van de aarde/zonnestelsel. De ruimte waar alles wordt opgeslagen wordt de ‘Akasha Kronieken’ genoemd. Werkelijk alle gedachten, belevenissen, gevoelens van jou en die ander waar je mee te maken had/hebt, worden opgeslagen. Er gaat helemaal niets verloren. Aan het einde van je leven zie je in een flits je levensfilm voorbij schieten.
 
Vraag 74: Is het mogelijk de werkelijke uittredingservaring stoffelijk uit te drukken in woorden?
Antwoord: Ja, waarom niet. Als je het maar goed kan herinneren. Vergelijk het maar met een vakantiereisje. Alleen, hoe later op de dag het wordt (hoe langer je op bent), des te sneller je weer de ervaringen zult vergeten. Dat is wel eens jammer, maar het leven gaat altijd maar door. Sommige bijzonder spirituele ervaringen vergeet je nooit meer.
 
Vraag 75: Is een uittreding pas belangrijk als je er geestelijk iets van opsteekt? |
Antwoord: Een echte uittreding is altijd een ervaring die je aan het denken zet; dat gaat vanzelf. Ik denk dat verreweg de meeste mensen helemaal niet bewust met uittredingen bezig zijn; het overkomt je gewoon. Je komt ineens in een situatie terecht waar je pas veel later echt over na gaat denken. Ik vind niet dat een uittredingservaring of een bijna-doodervaringen echt noodzakelijk is. Maar een persoonlijke ervaring zegt toch veel meer dan het lezen van een boek over dit soort thema’s. In mijn praktijk zeg ik altijd tegen mensen: lees eens een spiritueel boek of ga eens naar een New-Age lezing toe, doe ergens een workshop, maar leef je leven gewoon rustig verder met deze extra informatie. Het spirituele is niet zaligmakend, ook op dat pad kom je problemen tegen. Veel mensen slaan helaas door en daardoor vereenzamen ze. Dat is jammer en niet de bedoeling.
 
Vraag 76: Is voor onze geest de activiteit belangrijk in de sferen tijdens een uittredingservaring?
Antwoord: Heel het leven is erop gericht om je bewustzijn te verdiepen (te vergroten). Elk moment van de dag waar je in de ‘ruimte’ op dit moment je ook bevindt. Alle mensen evolueren. Wij moeten de 14 (2 X 7) sferen van gene zijde die bij de aarde horen ons eigen maken en doorlopen. Zo verloopt het evolutie proces. Je kunt hierin niets overslaan. Een uittredingservaring kan je in je spiritueel/godsdienstig besef een stuk verder brengen.
 
Vraag 77: Kun je na een uittreding geen sterk verlangen overhouden om in de sferen te blijven?
Antwoord: Ja, dat is voor velen echt een groot probleem dat ontstaat door gebrek aan inzicht in de reden van ons aardse bestaan. Het kan best zijn dat je het ‘daar’ veel aangenamer vindt. Je kunt bijvoorbeeld bij een overleden familielid/vriend/kennis heel graag in de buurt willen blijven. Ik denk dat dit ook één van de redenen is waarom wij niet zo veel over uittreding mogen herinneren. Het kan je sterken maar net zo makkelijk ook onrustig of verdrietig maken. Maar vergeet nooit dat elke uittredingservaring of bijna-doodervaring helemaal niet zo fijn hoeft te zijn. Het hangt er ook van af of jij in een heel nare ellende sfeer (gebied) of een sfeer met veel licht bent geweest. Meestal hoor je alleen maar de ‘geweldige’ ervaringen. Er zijn ook nare ervaringen. In de laagste gebieden van gene zijde is het voor NIEMAND vol te houden zonder een ‘vorst van liefde (astrale gids)’ naast je, echt waar.
 
Vraag 78: Welke les valt hier uit te leren als je tijdens een uittreding de donkere sferen bezoekt?
Antwoord: Wanneer je opgehaald wordt om in één van de lagere/donkere sferen een kijkje te nemen, dan kan dat zijn om een breder beeld van alle mensen te krijgen. Op het geestelijke pad van ontwikkeling krijg je steeds meer belangstelling om iets meer van je medemens te weten/te leren begrijpen. Een excursie in de lagere astrale sferen van gene zijde kan daar veel aan bijdragen. Zij kunnen je veel over mensen in de sferen laten zien, terwijl je zelf vanuit een andere trilling toekijkt. Je blijft dus voor de ‘bewoners’ van die sfeer onzichtbaar. Astrale gidsen zullen je kunnen uitleggen waarom mensen in een van die sferen terecht zijn gekomen. Een klein of groot gedeelte (belangrijke momenten) van het leven van een persoon kan jou zelfs in beelden getoond worden. Je ziet dat alsof het nu werkelijk plaatsvindt. Dit is voor een hoogontwikkelde gids van gene zijde ook op de aarde mogelijk eigenlijk overal in de ruimte dat maakt verder niet uit. Het is verder mogelijk dat je een oude bekende van je in één van die sferen opzoekt.
 
Vraag 79: Zijn het enkel mensen die op de hoogte zijn van een leven na de dood die uittreden, of herkennen ze simpel de ervaring niet?
Antwoord: Iedereen treedt uit maar kan (mag) dat ’s morgens niet onthouden. Ik kan me voorstellen dat een persoon, die nog nooit aan een leven na dit leven of uittreding gedacht heeft, het moeilijk vindt om te begrijpen wat hij meegemaakt heeft. Toch ben ik van mening dat elke ervaring iets met je doet. Het zet je altijd aan het denken.
 
Vraag 80: Als je veel uittreedt, ga je dan niet voorbij aan de stoffelijke waarden?
Antwoord: Er zijn echt maar een paar personen die ‘op eigen kracht’ kunnen uittreden. Voor die groep kan ik niet praten, omdat ik zelf NOOIT met deze krachten/mogelijkheden in de natuur zal/willen experimenteren. Wanneer iemand door een astrale gids van gene zijde wordt opgehaald, is daar altijd een reden voor. Zoiets gebeurt niet voor ‘de lol’ om het zo maar eens te zeggen. Hoe hoger je in een sfeer van licht zit (leeft), hoe zorgvuldiger je met dit soort zaken om gaat.
Normaal gesproken zal een mens nooit erg veel over zijn leven/levensprogramma te weten komen, omdat een mens zijn leven zonder veel voorkennis dient te leven. Je geeft de antwoorden van een examen toch ook niet vooraf.
 
Vraag 81: Wordt een uittreding niet teveel als ongewoon beschouwd in plaats van gewoon?
Antwoord: Dat is jammer, maar vergeet niet dat het echt nog niet zo lang geleden is dat we helemaal hier niet over konden praten of schrijven. De angst voor de dood moet verdwijnen. Een bijna-doodervaring of een uittredingservaring kan daaraan meehelpen. Door ons punt van ontwikkeling/evolutie gaan we de mogelijkheden van de menselijke geest verder onderzoeken. Ik denk dat dit een logisch gevolg is. Het zou mooi zijn als er meer wetenschappers en artsen met persoonlijke ervaringen naar buiten zouden treden. Dat zal ooit in de toekomst via parapsychologen nog wel eens gebeuren.
 
Vraag 82: Ervaar je tijdens een uittreding hulp van anderen?
Antwoord: Ja, meestal wel. Of je ziet helder en duidelijk je astrale gids (begeleider) naast je staan of je hoort steeds duidelijk een stem bij je (om je heen). Je weet in ieder geval zeker dat je met die persoon contact hebt. Meestal verbindt een astrale gids jou met een persoon.
 
Vraag 83: Is een uittreding afhankelijk van je eigen geestelijke instelling?
Antwoord: Nee, helemaal niet. We worden ‘opgehaald’, omdat de astrale gids ons iets wil laten zien of meemaken.
 
Vraag 84: Als je niet wil uittreden, kan je dit bewust beletten?
Antwoord: Personen die de sferen van licht hebben bereikt zullen je nooit tegen je zin iets (laten) doen. Zij volgen ons tijdens ons leven. Er wordt nooit een druk op je gezet.
 
Vraag 85: Kan een uittreding als zeer negatief ervaren worden?
Antwoord: Ja, ik kan me voorstellen dat niet alle belevenissen als prettig ervaren worden. Maar daar moet je toch door heen zien te komen. Op de aarde zijn er ook dikwijls moeilijke momenten en beproevingen. Vaak zie je pas later het nut (de levensles) van de ervaring in. De astrale gids had dit al lang van te voren ‘berekend’.
 
Vraag 86: Na een uittreding kan je stoffelijk lichaam verwondingen vertonen, hoe worden die veroorzaakt?
Antwoord: Dat is mogelijk, maar dat zal nooit gebeuren met een getrainde astrale leider. Je kunt wel verwondingen door verkeerde handelingen oplopen. Het is zeker niet geheel ongevaarlijk om op eigen kracht uit te treden. Ik raad dat altijd af. In de lagere sferen van gene zijde kan je heel makkelijk ‘aangevallen’ worden. Zij genieten er van als ze een ‘groentje’ te pakken kunnen krijgen.
 
Vraag 87: Kan je helderziende waarnemingen vergelijken met een uittreding?
Antwoord: Het zijn twee totaal verschillende ervaringen. Helderziende beelden worden je meestal gegeven door de astrale gids van het medium. Bij een uittreding zie je het met je eigen ogen van het geestelijk lichaam. Soms wordt bijvoorbeeld bij opsporing van een persoon een helderziend medium even ‘meegenomen’. Het medium mag dan in uitgetreden toestand zien waar de persoon zich bevindt. Er zijn maar weinig mediums die dit mogen (kunnen) doen.
 
Vraag 88: Kan je tijdens het waakbewustzijn ook uittreden?
Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk. Een astrale gids trekt je eerst als het ware door verschillende graden van ‘de slaap’ (in slaap) heen. Je moet je wel heel goed ontspannen en leeg maken. Indien nodig kan iemand op alle momenten van de dag uittreden. Als er maar astrale hulp daarvoor is.
 
Vraag 89: ‘Helder Zien’ is het sensitief ontvangen van trillingen, is dat bij een uittreding niet net zo? Er is toch overdracht op dezelfde wijze?
Antwoord: Nee, dat is totaal anders. Een uittreding doe je met je geestelijk lichaam. Je beleeft/ervaart alles met je geestelijk zintuigen van dat geestelijk lichaam.
 
Vraag 90: Kan je via een uittreding iemand anders op aarde aanspreken? Beïnvloeden? Elkaar astraal ontmoeten?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk, maar komt in de praktijk niet veel voor, omdat de persoon die je op de aarde opzoekt waarschijnlijk niet zult zien of voelen. Een astrale gids neemt dan liever de persoon die je wilt opzoeken zelf mee. Het kan wel gebeuren dat diverse personen op aarde opgehaald worden voor bijvoorbeeld gezamenlijk lessen in de sferen. Dit gebeurt regelmatig, maar helaas je zult het niet altijd kunnen onthouden.
 
Vraag 91: Tijdens een uittreding kun je ook in de omgeving van de aarde zijn, hoe verloopt de oriëntatie dan? Kan dit enkel op bekend terrein?
Antwoord: Je kunt overal mee naartoe genomen worden. In de buurt van je stoffelijk lichaam, overal op de aarde of naar één van de astrale gebieden. Eigenlijk zijn de waarnemingen overal hetzelfde. Je moet je eerst wel ergens sterk op concentreren voordat je er naar toe kan gaan (zweven/vliegen). Door je eigen geestelijk/innerlijke licht, ‘verlicht’ je de (donkere) astrale omgeving. We zijn dus allemaal grote of kleine geestelijke ‘lichtjes’. Mensen met afstemming op de lagere sferen die toch rond de aarde hangen, kunnen ons voelen maar zelden ‘zien’. Ze bezitten immers het innerlijk licht (bewustzijn) niet of nauwelijks.
 
Vraag 92: Kun je bekenden tegenkomen die ook zijn uitgetreden, kan je ermee spreken?
Antwoord: Ja, zowel al eerder overleden familieleden, kennissen als personen die nu nog op aarde leven. Je kunt in wezen met iedereen spreken als je er maar mee in contact gebracht wordt. Het is ook mogelijk dat je met mensen te maken krijgt die je nog kent van een vorig leven.
 
Vraag 93: Een uittredingservaring wordt als het ware door onze hersenen vertaald, treedt iemand die geestelijk gestoord is dus nooit uit?
Antwoord: Iedereen treedt uit. Allerlei lichamelijk en verstandelijk handicaps hebben met het karma van een persoon z’n vorige levens te maken. Deze problemen/moeilijkheden worden op de aarde opgelost (uitgewerkt). Een geestelijk lichaam kan niet gehandicapt zijn. Of je nou gehandicapt bent, ernstig ziek, in coma bent, de persoon is altijd helder en sterk in z’n geestelijke lichaam. Dit moet je dus gescheiden zien.
 
Vraag 94: Kan je tijdens een uittreding stukken van je vorig leven zien?
Antwoord: Ja, een hoge astrale gids vanaf de vierde sfeer van licht kan alles (tot aan zijn eigen sfeer/bewustzijnsniveau) terugzien. Als het nodig is dan toont hij dat jou. Er zijn in de sferen ook speciale gebouwen waar je uitgenodigd kan worden 
om je verleden te zien. Zo kunnen ze ook ‘het ontstaan van het heelal’ tonen. Simpel gezegd: het leven geeft daar zelf automatisch een antwoord op je vragen. Wij zijn hiervoor door ons stoffelijk lichaam voor afgesloten. Het zou ons te veel verwarren.
 
Vraag 95: Als de geest is uitgetreden, is hij dan in bezit van zijn totaal vermogen? Van al onze levens?
Antwoord: In ieder geval wel veel meer dan tijdens het aardse leven. Maar dit moet je ook combineren met het punt van evolutie van een individu. Een kannibaal zal hier bijvoorbeeld niet veel van begrijpen. Tijdens je laatste stoffelijke incarnaties word je geleidelijk steeds meer duidelijk (en getoond). Je bent daar dan ook geestelijk/gevoelsmatig aan toe.
 
Vraag 96: Is de intensiteit/emotie van een uittreding belangrijk voor de herinnering daaraan?
Antwoord: Dat geloof ik niet. Iedereen zal wel op z’n eigen manier op een uittreding reageren dat is moeilijk voor mij te bepalen. Maar iets wat in het begin niet spannend of leerzaam leek, kan later met een andere kijk erop ineens van groot belang zijn. We worden altijd met een goede reden uitgenodigd om uit te treden.
Een astrale leermeester verknoeit zijn kostbare tijd liever niet aan flauwekul. Mensen in de hogere gebieden van bewustzijn weten goed waar ze mee bezig zijn.
 
Vraag 97: Is hetgeen je geestelijk in de sferen leert, belangrijker dan wat je stoffelijk leert, er moet toch 'beleven' zijn eer het deel van jezelf is in de kosmos?
Antwoord: Het maakt niet uit in welke ‘ruimte’ je iets leert/ondervindt. Alles leidt uiteindelijk naar hetzelfde punt van bewustzijn. Mensen aan gene zijde komen voor een les/inzicht even naar de aarde, en de (tijdelijke) aardbewoners gaan geregeld op excursie naar gene zijde.
 
Vraag 98: Er zijn in de geest toch andere waarden en wetten, past onze geest zich zo vlug aan?
Antwoord: In het hele heelal/universum, stoffelijk of de astrale wereld gelden dezelfde wetten. Hier kan niemand zich aan onttrekken. Al het leven is op elkaar afgestemd door middel van één grote Alziel. De mens heeft een individuele ziel en wij tezamen vormen een Alziel. God zit in feite in elke cel (God zit in ons allen en jij bent ook een deeltje God). Vergeet trouwens niet dat iedere persoon al duizenden malen na z’n aardse leven naar gene zijde is geweest.
 
Vraag 99: Kan er door veel uittreden een samengaan van beide werelden ontstaan?
Antwoord: Het is eerder een kwestie van realisatie. Beide werelden zijn één, maar daar staan we niet genoeg bij stil. Er zijn altijd mensen geweest die in verbinding stonden met gene zijde. Denk maar aan paranormale mensen. Een hedendaagse hoog ontwikkelde helderziende, ervaart exact hetzelfde als bijvoorbeeld een Indiaan/Sjamaan of een Bijbelse profeet. Er is echt niet iets nieuws onder de zon gekomen. Vanaf het prille begin zijn mensen door personen van gene zijde geïnspireerd (zowel ten goede als ten kwade). Dit nam aanvang toen de mens een bepaalde mate van bewustzijn had ontwikkeld. In de toekomst zullen veel meer mensen telepathisch contact met gene zijde maken. Dit komt omdat het bewustzijn van de mens langzaam verhoogt/vergeestelijkt. We gaan meer de vier niveaus van etherische energieën zien. Er worden ook ‘apparaten’ uitgevonden die ik ‘de paranormale telefoonlijn’ maar ben gaan noemen. Er komen nog veel nieuwe verschillende uitvindingen. De mensheid moet daar eerst ‘rijp’ voor zijn.
 
Vraag 100: Kan de geest de aardse stof (materie) beheersen (bewerken) als men in bezit is van een hoog bewustzijn?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Er komt namelijk voor iedereen een moment (een punt van evolutie) dat jij (jouw geestelijk lichaam) innerlijk hoger/sneller gaat trillen dan de stof van de aarde zelf. Je kunt het dan makkelijk met je geestkracht (wilskracht) naar ‘jouw hand’ zetten. Er is dan van alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld maar aan de ‘wonderverhalen’ van Jezus in de bijbel. Toch zullen hoog ontwikkelde (astrale) personen dit liever ‘onzichtbaar’ doen. Zij hebben totaal geen belangstelling voor sensatie, opscheppen, showen enzovoort. Dit verklaart waarom er soms ‘wonderen’ zomaar ineens kunnen zijn/ontstaan. Maar personen met hogere esoterisch, paranormale kennis kunnen je precies uitleggen welke (natuur)basiskrachten er zijn gebruikt/aangewend worden. Er is namelijk niet iets mogelijk naast de hele Schepping. Iets maakt er deel van uit of bestaat gewoon weg niet.
 
Vraag 101: Moet je altijd in harmonie zijn met de sfeer waar je naar uittreedt? Antwoord: Nee, je kunt naar een nog hogere sfeer dan jouw innerlijk bewustzijn/gevoelsleven. Je hebt dan alleen even hulp nodig van een persoon die één of twee sferen hoger is afgestemd (geëvolueerd). Zij zullen je wel een soort beschermende ‘jas’ om je heen moeten doen/leggen omdat je die hogere trilling niet kan verdragen. Het sterkere auralicht van een sfeer/gebied zal je als zeer onaangenaam ervaren. Maar dit is tevens de bescherming voor de personen (en dieren bijvoorbeeld vogels) in dat gebied. Het leven daar in de sferen is naar innerlijk leven/bewustzijn ‘gerangschikt’. Op aarde leven alle mensen en dieren van verschillende bewustzijnsniveaus door elkaar. Een geoefende helderziende kan het bewustzijnsniveau zowel aan de grootte van de aura en chakra’s en de helderheid van aurakleuren zien (en voelen). Maar zal hier niet veel over zeggen. Er moet een goede reden zijn om zoiets mee te delen.
 
Vraag 102: Als we tijdens een uittreding contact hebben met een hoger ontwikkeld persoon van gene zijde, verliezen we dan ons eigen bewustzijn?
Antwoord: Nee, je blijft gewoon wie je bent. Je kunt wel tijdelijk in het bewustzijn
van de astrale persoon ‘opgetrokken’ worden, maar je blijft altijd jezelf.
 
Vraag 103: Is er een verschil tussen uittredingen in de sferen en stoffelijk, waar die ervaring door onze hersenen wordt omgezet?
Antwoord: Het is waar dat onze stoffelijke hersenen van ons stoffelijk lichaam veel ‘vertaalt’ naar eigen bekende begrippen. Denk maar aan het gevoel van zweven, vliegen over het land, in een lift naar verschillende verdiepingen gaan enzovoort.
Maar als gene zijde echt wil dat je iets onthoudt dan kunnen zij de belevenis in jouw bewustzijn ‘oproepen/naar boven halen’.
Voor personen aan gene zijde is veel mogelijk. Dit komt omdat zij de ‘verbindingsdraden en chakra’s’ bij ons zien. Ze ‘drukken’ op bepaalde punten hun informatie af.
 
Vraag 104: Kan je tijdens een uittreding ook karma inlossen?
Antwoord: Ja, het kan om de één of andere reden bij je karma horen dat je moet (mag) uittreden. Tijdens je slaap of uittreding gaan deze in het heelal heersende kosmische wetten gewoon door, dat maakt niets uit. Je kunt beter zeggen dat overal de wetten, waar dan ook in de ruimte, werkzaam blijven.
 
Vraag 105: Kan het tijdens een uittreding gebeuren dat ons etherische dubbel meegaat?
Antwoord: Ik heb in dit werkje steeds gesproken over het onsterfelijke geestelijk lichaam. Eigenlijk is het beter om te spreken van het ‘fijnstoffelijk sferenlichaam’. Je treedt namelijk altijd uit met meerdere ‘onderdelen’ van ‘het totale mens zijn’ (bijvoorbeeld dus nooit alleen met je ziellichaam). Je kunt bijvoorbeeld niet je geestlichaam of je ziellichaam achter laten. Deze lagen/schillen/onderdelen neem je automatisch mee. Alleen het aardse stoffelijk lichaam blijft tijdens een bijna- doodervaring of uittreding in ruste achter.
In de hogere gebieden van gene zijde heb je het ‘etherisch dubbel’ niet nodig. In de lagere gebieden dient dit ‘lichaam’ als bescherming. We moeten onszelf namelijk beschermen tegen zware/’lagere’ energie. Je moet je aanpassen aan de specifieke trillingen van een sfeer, zowel voor de hogere als lagere sferen van gene zijde.
 
Vraag 106: Gaat uittreden ook zonder geluid/trilling?
Antwoord: Het kan gebeuren dat je met een soort ‘gesis/geruis’ terugkomt van een uittreding. Na een paar uittredingservaringen verloopt alles geheel geruisloos. In de wereld van de materie (aardse stof) of in de wereld van de geest is alles trilling. In werkelijkheid ‘verdicht/gekristalliseerd’ licht. De ‘stof’ is de laagst geestelijke energie/trilling. De stof/materie die wij op de aarde kennen is grotendeels hol/veel lege ruimtes.
 
Vraag 107: Kan het voorkomen dat je niet goed zit in je lichaam?
Antwoord: Ja, je eerste ervaringen zullen niet altijd vlekkeloos verlopen. Dit komt omdat je vaak te gehaast wakker wilt/bewust wilt zijn. Terwijl je nog met de laatste fase van de uittreding bezig bent. Je wilt gaan ‘opstaan’ terwijl geest en stoflichaam nog niet geheel in elkaar ‘schuiven’. Het is wel grappig om nog steeds bewust met je geestelijke ogen te zien in bijvoorbeeld je slaapkamer, terwijl je nog je aardse stoffelijke ogen open moet doen. Dit soort ervaringen zet je aan het denken. Je begrijpt direct meer over het leven en leven na de dood.
 
Vraag 108: Wat moet ik me voorstellen als je ‘meegenomen’ (uittreedt) wordt voor een ‘astrale’ operatie?
Antwoord: Niet meer dan een gewone operatie in het ziekenhuis. De astrale operatie wordt dan uitgevoerd door astrale dokters (hoog ontwikkelde meesters van het licht) en astrale verpleegkundigen. Sommige (bekende) aardse dokters gaan na hun stoffelijke dood daar verder met hun vak. Een geestelijke dokter kan met zijn ‘innerlijk licht’ alle organen van mens en dier verlichten/bekijken/er in kijken.
Geen enkel ‘stof’ (in feite licht) houdt hen tegen. Zij kunnen in enkele minuten een juiste diagnose stellen. Toch mogen zij zelden in het karma van een zieke mens ingrijpen. Voor ingrijpen (toestemming) moet altijd eerst de ‘hoge raad’ geraadpleegd worden.
 
Vraag 109: Kan het gebeuren dat je tijdens een uittreding letterlijk voelt dat er aan je haren wordt getrokken?
Antwoord: Het kan gebeuren dat je paranormaal voelt dat iemand jouw geestelijk lichaam ‘aanraakt’. Dat je een hand voelt een arm om je heen krijgt of zelfs een zoen krijgt. Maar astrale gidsen zullen echt niet aan je haren trekken. Zij zijn meestal heel rustige vriendelijke en behulpzame personen.
 
Vraag 110: Heb je tijdens een uittreding ook reuk/smaak?
Antwoord: Ja, alle vijf geestelijke zintuigen werken daar hetzelfde als in je aardse stoffelijk lichaam. Je kunt daar nog veel prettige en vervelende geurtjes ruiken.
 
Vraag 111: Is het 'zien' zoals het stoffelijke zien of kan je alles zien zonder je hoofd te draaien?
Antwoord: Je kijkt daar met je geestelijke ogen in ‘alle’ hoeken (360 graden). Je kunt je ogen op alles zonder problemen richten. Een helderziend beeld kan ook uit alle hoeken komen. Ik vind dat altijd een wonderlijk proces.
 
Vraag 112: Kan je tijdens een uittreding behoefte hebben aan eten of drinken?
Antwoord: Ja, maar dat zit in feite dan tussen je oren. Je denkt dat je dat nodig hebt. Je hebt immers het aardse behoeftige lichaam niet bij je. Hoe verder je je ontwikkelt hoe minder je met eten, drinken, seks en andere aardse behoeftes bezig bent. Maar als je iets wilt kun je het wel krijgen.
 
Vraag 113: Stel dat je stoffelijk lichaam onderkoeld raakt tijdens je uittreding, 'voel' je dit?
Antwoord: Ja, je zult onmiddellijk door je lichaam zelf worden ‘teruggefloten’. Je merkt een hapering in je lichaam op. Je astrale leider zal dit ook voor je in de gaten houden. Soms word je lichaam door andere astrale helpers voor aanvallen ‘afgeschermd’. Vergelijk dit met het mechanisme waardoor apnoelijders wakker worden, zuurstoftekort alarmeert het lichaam.
 
Vraag 114: Krijgt iedereen altijd een astrale beschermingsmantel om tijdens een uittreding?
Antwoord: Dat hangt er helemaal vanaf naar welk sfeer je gaat. Er zijn namelijk
ook zogenaamde ‘ontmoetingssferen’ waar het voor iedereen verdraagzaam is.
 
Vraag 115: Waar treedt een kind naar uit?
Antwoord: Naar speciale ‘ontmoetingssferen’ waar een kind bijvoorbeeld een overleden ouder kan/mag zien. Of naar een kindersfeer speciaal voor kinderen. Er zijn trouwens twee kindersferen aan gene zijde, één voor nul tot zeven jaar en één voor overgegane kinderen van zeven tot veertien jaar. Een derde sfeer voor jongeren (veertien en ouder) is niet nodig omdat jongeren al (grotendeels) hun volledig bewustzijn hebben tijdens het overlijden.
 
Vraag 116: Kan het voorkomen dat je de emotie van een uittreding niet stoffelijk verwerkt krijgt?
Antwoord: Sommige belevenissen kunnen erg op je gemoed inwerken, maar uiteindelijk zal je ook daar doorheen komen. Een uittreding onder leiding van een astrale gids is niet gericht om jou een naar gevoel te geven. Dat zou een persoon uit de sferen van licht (hoger bewustzijn) nooit doen. Elke ervaring onder begeleiding heeft een doel.
 
Vraag 117: De laagste sferen zul je niet verdragen, is die herkenning/herinnering daaraan dan volledig weg?
Antwoord: Nee, dat is ergens in de geest nog aanwezig (vrijwel alles blijft bestaan). De reden waarom je zo’n aversie tegen werkelijk slechte mensen kan hebben is, omdat je in de diepte de moeilijke processen nog voelt/herinnert/herkent Je hebt daar ooit in het (verre) verleden zelf zo lang mee geworsteld. Iedereen heeft al voor de planeet aarde op twee andere (vorige) planeten geleefd. We starten allemaal op de aarde in de laagst/donkerste/onbewuste sfeer die bij de aarde hoort. (De eerste van in totaal 14 grote sferen/gebieden). Iedereen volgt hetzelfde bewustzijnsproces (evolutie door middel van reïncarnatie ). Wij leven nu op dit moment op aarde.
Mensen die een miljard jaar geleden op de aarde waren, zijn nu op één van de hogere planeten leven in de andere hogere voor ons onzichtbare en onbereikbare kosmos. En andere mensen weer over een miljard jaar die onze plaats weer in zullen nemen. Er gaan diverse ‘lichtingen’ van mensen door de ruimte. De mensen zijn niet allemaal op één dag ooit gelijk geboren (als ééncelligen).
 
Vraag 118: Ga je bij een uittreding altijd naar de sferen toe.
Antwoord: Nee, je kunt ook in de buurt van je aards stoffelijk lichaam blijven. Je kunt in een andere slaapkamer of huiskamer 'kijken'. Of even op visite gaan bij je buren of vrienden etc. Tijdens mijn eerste gedeeltelijke bewuste uittredingservaring hing ik enkele meters boven mijn lichaam. Dit was een grappige ervaring. Aan de ene kant ben je gefascineerd en aan de ander kant voel je angst voor het onbekende. Door te grote angst 'schiet' je automatisch terug in je lichaam.
 
Vraag 119: Kan je na een uittreding in het verkeerde lichaam belanden?
Antwoord: Nee, dat zal nooit gebeuren. Het is wel mogelijk dat iemand gebruikt maakt van jouw lichaam. Ze kunnen je dan opsluiten omdat je volslagen ‘bezeten’ bent (wordt). De aardse psychiater zal je vol moeten spuiten omdat hij de diepte/de werkelijkheid van deze grote ellende niet begrijpt (aanvoelt). Dit is één van de redenen waarom ‘echte’ bewuste helderziende mensen zo fel tegen het experimenteren met uittredingen zijn. Ik praat hier niet graag over. Ik wil liever een beter en breder beeld van het leven en leven van na de dood geven. Als je meer over dit soort problemen (zielsziekten/bezetenheid) wilt weten/lezen dan kan je “Wanen of geesten van Gysbert van de Zeeuw* lezen of Zielsziekten door gene zijde bezien van Jozef Rulof. Je moet wel sterke zenuwen hebben om dit te lezen.
Het zijn zeker geen boeken om als eerste op het spirituele pad te lezen. Maar wel zeer boeiende materie. * Misschien nog tweedehands verkrijgbaar.
 
Vraag 120: Ken je goede boeken over uittredingen naar gene zijde?
Antwoord: Lees eerst mijn boek ‘Allerlei paranormaliteiten’. Je hebt dan wat meer algemene basisinzicht in het paranormale/spirituele zaken. De volgende boeken die je wilt gaan lezen zal je dan veel beter begrijpen.

Misschien vind je dit wel leuke aanvullende informatie. ‘Gidsen, beschermengelen en het voortbestaan’ – Ron Malestein ‘71 vragen en antwoorden over reïncarnatie’ - Ron Malestein
Ik adviseer altijd ‘Een blik in het hiernamaals en ‘Zij die terugkeerden uit de dood’ – van Jozef Rulof. Voor meer informatie zie website www.jozefrulof.nl. Het kost je wel enige tijd om de thema’s goed te begrijpen. Het is beter om de boeken minimaal twee keer te lezen. Je ziet elke keer als je één van de boeken opnieuw leest, weer nieuwe zaken. Je begrijpt het dan ook veel beter. Je zult zien hoe je denken en voelen in relatief korte tijd kan veranderen.
 
Copyright paragnost Ron Malestein - www.ronmalestein.nl