In de serie Allerlei Spiritualiteiten:

Spiri 5 - ‘71 vragen en antwoorden over reïncarnatie' 

Praktijk website: www.ronmalestein.nl
 
 

Copyright:
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein © copyright 2019.
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Voor commercieel gebruik eerst schriftelijke toestemming vragen aan de auteur. Op alle teksten bestaat in Europa automatisch copyright.

 

Woord vooraf:
In dit werkje over reïncarnatie geef ik korte antwoorden op allerlei vragen over het thema’s ‘reïncarnatie, karma, levenslot’ die in mijn paranormaal/spirituele forum in het verleden zijn gesteld. Ik heb zoals je misschien op mijn website al hebt gezien, een aantal spirituele boeken geschreven. Dit om mensen te inspireren tot een groter besef van de wereld waarin we allemaal leven.
 
 
Inhoud:
De 71 vragen en antwoorden over reïncarnatie:

1 - Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?)
 
- Ieder persoon heeft al meerdere levens achter de rug. Pas in een zeker stadium, wanneer de mens enige mate van bewustzijn heeft ontwikkeld, is er sprake van bewuste begeleiding door gidsen van gene zijde. Daarvoor, bij zeer primitief denken, heeft dat nog weinig zin. Er zijn verschillende graden (niveaus) van bewustzijn. De mensen die we om ons heen zien, hebben allemaal personen (astrale gidsen) rondom zich, ook al heeft de meerderheid daar (nog) geen besef van. De bewustere personen krijgen informatie over hun toekomstige leven op aarde. Maar tijdens je terugkomst op aarde komt daar als het ware een ‘deksel’ op te
zitten. Toch zijn er belangrijke momenten waarop je iets kunt aanvoelen, of dat een gids jou iets wil laten weten.
 
 
 
2 - Waarom hebben we zelf niet helemaal de vrije keuze van leven?
 
- Omdat in ons universum diverse natuur- of Goddelijke wetten zijn. Bijvoorbeeld de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma). Iedereen, zonder uitzonderingen, heeft hier mee te maken. Doe je in verschillende levens goed dan komt dat in je volgende levens weer terug, doe je ‘fout’ of onvoldoende goed dan word je daarvoor ook weer teruggeplaatst. Het gaat hierbij vooral om de wens en de gevoelde verantwoordelijkheid om goed te doen. We worden allemaal met onze eigen keuzes geconfronteerd. Maar dit leidt uiteindelijk naar hoger bewustzijn (en diepere liefde en betrokkenheid). Je kunt ook zeggen dat voor de mensheid een groot Plan is gemaakt. Dit is de wil (liefde) van de Schepper. De Schepper heeft voor dit grote gebeuren diverse wetten gemaakt.
 
 
 
3 - Worden we dus ‘gedwongen’?
 
- De meerderheid is zich helemaal niet bewust van de wet van karma (wat je zaait zal je zelf eens oogsten). Zij staan hier niet eens een seconde bij stil.
Ja, je wordt ergens ‘gedwongen’, maar je hebt dit ooit wel zelf in werking gezet. Dus van dwingen kun je eigenlijk niet echt spreken. We zijn gewoon zelf verantwoordelijk voor onze keuzes, handelingen of aan de andere kant zelfverwaarlozing of niet willen handelen. De energie van al je handelingen worden altijd ‘geregistreerd’ door je eigen ziel. We bepalen op deze wijze dus min of meer zelf ons eigen toekomstige levensprogramma. Op deze wijze verloopt alles op een rechtvaardige wijze. Ook al hebben we hier op aarde wel vaak veel moeite mee. Maar dit komt door zeer beperkt inzicht en overzicht.
 
 
 
4 - Voor je aardse leven (incarnatie) wordt er dus overlegd. Kan je begeleidende astrale gids van gene zijde ook nog leren, groeien?
 
- Ja, het leven, waar dan ook in het universum, staat nooit stil. We groeien/ervaren elke dag opnieuw. Iedereen hier op aarde of in het andere trillingsgebied dat we gene zijde noemen of het leven na dit leven. We moeten allemaal de vele levens op aarde en de astrale sferen van ontwikkeling/bewustzijn doorlopen (we hebben dus veel levens nodig om te kunnen groeien). Veel later worden we zelfs naar hogere planeten ‘aangetrokken’. Een begeleidende gids groeit dus op dezelfde wijze als
wij hier op aarde. We hebben altijd situaties nodig om verder te kunnen groeien. Dit is eigenlijk een eeuwig proces wat zich steeds verder verdiept. De Schepper wil dat al het leven naar een hoger leven groeit.
 
 
 
5 - Bepaalt je eigen ziel waar je geboren moet worden?
 
- Ja, onze ziel verbonden met alle zielen (Alziel) van andere mensen weet feilloos wanneer we en we bij welke ouders we geboren zullen worden. Er is dus wel degelijk (hoger) bewustzijn in het universum. Alles wordt dus goed en op de juiste seconde geregeld. Er moet wel overzicht zijn want anders wordt het een onoverzichtelijk gebeuren. Er is dus (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal.
Gedurende je vele levens, registreert een ieder zijn ziel alle situaties. Niemand ontkomt aan dit proces. Dus ‘stelen’ (stiekem bedriegen, roddelen enzovoort) zonder gezien te worden heeft geen zin. Niet alleen ‘fouten’ enzovoort maar ook goede, positieve daden worden door onze ziel vastgelegd. We bouwen dus, voor de volgende levens, zelf ons karma (toekomst) op. Er is dus wel degelijk rechtvaardigheid in het heelal. Iedereen moet verder kunnen groeien. We krijgen daar keer op keer nieuwe kansen voor, maar fouten moeten worden rechtgezet. Ons leven met levensprogramma schep je als het ware zelf door goede en minder prettige daden (ook gedachtes enzovoort) in vorige levens. Een leven kan vreselijk moeilijk zijn. Je wordt flink beproefd maar vergeet nooit dat je zowel positieve zaken als negatieve zaken ooit zelf in werking hebt gezet. Het heeft daarom heel weinig zin om je Schepper van het leven ( God of wat voor naam je hier aan wilt geven) te vervloeken. Dit is iets waar veel mensen uiteraard door dit (nog) niet te weten verkeerd over denken. Er is een vrije wil maar fouten moet je eens zelf rechtzetten. Voor de duidelijkheid we krijgen met goed karma en lastig (fouten) karma (slecht karma) te maken.
 
 
 
6 - Aan gene zijde krijg je ‘flitsen’ (fragmenten) van het leven dat je te wachten staat te zien, toch wordt dit vergeten, eens terug in een aards stoflichaam, waarom is dat?
 
- Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je geeft bij een examen ook geen vragen en antwoorden vooraf mee. Het beste is je leven zo onbevangen mogelijk te starten. Je doet het op de wijze zoals je het op dat moment voelt, zonder ‘stiekeme’ informatie
vooraf. Als je je levensprogramma mag weten dat kan dit extra belastend zijn. Niemand ziet graag grote moeilijkheden vooraf (ziektes, verbreken van relaties, scheidingen, ontslag, lastige kinderen enzovoort). Toch kan een flits van je toekomstig leven je sterken. Ik begrijp wel waarom mensen naar helderzienden (mediums) gaan. Iedereen heeft wel eens een vraag die hij aan een helderziende wil stellen. De deur van een helderziende platlopen vind ik niet verstandig. Maar je eens met serieuze vragen laten adviseren kan zeer verhelderend zijn. Ondanks mijn eigen gaven heb ik ook wel eens een helderziende voor advies geconsulteerd. Via via kom je meestal wel aan een goed en betrouwbaar adres. Pas wel goed op want er zijn ook veel fantasten in deze wereld.
 
 
 
7 - Bij het zien van die ‘flitsen’, besef je dan de consequenties wel?
 
- Je kunt de diepte van je toekomstig leven niet helemaal beseffen. Je zult het toch zelf moeten beleven/ervaren. Je ziet als het ware passages van een film ‘waar je tegen aankijkt’. Het geeft een indruk wat je in je toekomstige leven tegen zal komen. Het is toch een voorrecht als je zo iets mag zien. Alles draagt bij aan je persoonlijke innerlijke rijkdom (bewustzijn).
 
 
 
8 - Kan je karma zwaarder zijn, dan je aankan?
 
- Ik denk van niet. Wat heeft het leven dan voor je voor zin? Onze levens zijn bedoeld om te groeien. De Schepper wil dat we door groeiprocessen naar steeds hoger (bewuster) leven worden getrokken. Vandaar hogere sferen van gene zijde en zelfs volgende planeten.
Je levensopdrachten kunnen erg zwaar zijn maar leiden uiteindelijk naar iets positiefs toe. Dit zien we tijdens het beleven van grote ellende dikwijls niet omdat we alles emotioneel/ en met veel pijn bekijken. Alles wordt van te voren berekend. In mijn ogen maakt de Schepper geen fouten of verkeerde berekeningen. Het is immers zijn eigen leven. Maar tijdens echte grote aardse moeilijkheden is dit niet eenvoudig zo te zien. Het is goed om hier eens over te filosoferen.
 
 
 
9 - Hoe ben je zeker van aanwezige hulp, eens terug geïncarneerd op aarde?
 
- De meerderheid van de mensen staat hier niet eens bij stil en toch is die er voor iedereen. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Er is hulp voor iedereen. Er wordt werkelijk van alles vanuit het onzichtbare geregeld. Dit is liefde en betrokkenheid van de personen die eerder naar gene zijde zijn gegaan. Je kunt zowel mensen op aarde als aan gene zijde hebben die je steunen. Het is zo jammer dat de kerk de afgelopen eeuwen zo moeilijk heeft gedaan over het voortbestaan. We hebben deze gedachte, het voortbestaan, ons nog niet voldoende eigen gemaakt. Heel langzaam krijgen meer mensen inzicht in deze boeiende materie. Toch zijn er duizenden mensen over de hele wereld overtuigd van geestelijke hulp want zij hebben allemaal persoonlijke ervaringen. De meeste ervaringen lijken heel
erg op elkaar. Dat kan natuurlijk ook niet anders want er is maar één mensheid. Alle ervaringen moeten herkenbaar zijn. Hulp kun je soms ‘voelen’, horen of zien.
Je ervaart dit niet met je gewone zintuigen maar met je geestelijke zintuigen in je geestelijk lichaam. Dat (paranormale/geestelijke) zintuig is voor een moment als het ware even geactiveerd. Daarna zakt het weer weg.
 
 
 
10 - Niet elk van ons heeft weet van een begeleidende gids. Maakt het dat niet moeilijker voor die gids?
 
- Ja, een bewust contact hebben is altijd beter maar niet iedereen is ‘gevoelig’ genoeg om hun trillingen op te vangen. Een gids moet de mogelijkheden zoeken waar hij de persoon die hij wil begeleiden kan bereiken. Dat kan soms ook via een andere meer gevoelige persoon in de buurt. Je kunt eventueel ook een boodschap via een droom geven (denk maar aan een voorspellende droom met informatie over iets). De meeste gehanteerde symbolen zijn makkelijk te begrijpen.
Het is natuurlijk wel zo dat een gids heel snel door heeft hoe moeilijk of makkelijk iemand te bereiken is. Maar wanneer het echt nodig is, ben je altijd te bereiken. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om ons te bereiken. Het is heel interessant dit verder uit te zoeken. Meestal is het op telepathische wijze een gevoel (de boodschap) over brengen. De astrale gids van gene zijde of een familielid van je staat dan in je aura.
 
 
 
11 - Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen, waarom heb je dan een gids?
 
- Iedereen wordt met liefde en inzicht begeleid zowel hier op aarde als aan gene zijde. Maar we moeten alles wel zoveel mogelijk zelf beleven. Het heeft geen zin dat je leven te sterk wordt beïnvloed door iemand anders. We moeten allemaal zelf ervaringen op doen. Zowel op de aarde als aan gene zijde zijn personen die om je geven. Een astrale gids leidt je naar een volgende punt in je leven. (Natuurlijk zijn er op aarde ook personen die dat kunnen doen. Verheerlijk dit nou ook weer niet). Iedereen heeft een beetje steun en advies in zijn leven nodig. Er gebeurt dus van uit ‘het onzichtbare’ meer dan wij vermoeden. Een gids moet ook rekening houden met de heersende wetten. Hij mag niet ingrijpen omdat dat je karma, de reden waarom je weer naar de aarde bent gekomen, nadelig beïnvloedt. Met andere woorden, je moet je karma zoveel mogelijk eigenhandig goedmaken. Een gids kan je ook kracht (levensmagnetisme) geven. Je wordt dan gemagnetiseerd.
 
 
12 - Kan je een gids hebben die zelf nog zeer beperkt in bewustzijn is?
 
- Nee, dat heeft weinig zin. Alles is op elkaar afgestemd. Je zet ook geen ongeschoolde personen voor de klas. Iemand moet jouw leven goed kunnen begrijpen. Meestal hebben zij zelf in vorige levens met dezelfde problemen geworsteld. Ze weten dus waar ze over praten. Gidsen en hun ‘leerlingen’ moeten enigszins dezelfde mentaliteit/trilling hebben want anders zou dat te veel botsen en dus niet werken. Gidsen kunnen in het verleden ook allerlei banden met je hebben gehad (familie, vrienden, collega’s enzovoort).
 
 
 
13 - Is een astrale gids altijd een entiteit (persoon van gene zijde)?
 
- Ja, in dit verband wordt er een al eerder overleden persoon bedoeld. Er zijn diverse namen: voor een entiteit, gids, astrale persoon, ‘engel’, geest, begeleider, of overleden familielid. Hier wordt hetzelfde bedoeld. Er is tenslotte maar één grote mensenfamilie zowel voor deze zijde als gene zijde.
 
 
14 – Groeit het bewustzijn van de mens, als je het vergelijkt met het begin van het leven op de aarde?
 
- Elke gedachte, gevoel en ervaring is een verrijking voor ieder persoon. Elk moment is naar mijn mening nuttig, en maakt deel uit van een langdurig groeiproces. Alle levens, prettige en onprettige verdiept en verrijkt ons. Natuurlijk zijn sommige levenshoofdstukken prettiger en leuker te doen dan anderen. Maar (grote) fouten moeten eigenhandig weer goed gemaakt worden. Werkelijk elke beproeving heeft echt zo zijn reden.
 
 
15 - Waarom kunnen we niet verder leren dan enkel aan gene zijde?
 
- Je kunt zowel aan deze zijde (de aarde) als gene zijde leren. Het evolutieproces gaat aan beide kanten gewoon (eeuwig) door. Er is geen echte totale stilstand. Een persoon moet wel de juiste instelling hebben om wel te willen groeien. Mensen met grote inzet en luie mensen heb je overal. Iedereen heeft een vrije wil om iets aan te pakken of te laten liggen. De keuze ligt bij jezelf.
 
 
16 - Is een gids verplicht de belevingswereld van zijn ‘pupil’ te aanvaarden?
 
- Een gids van gene zijde wordt niet zomaar gekoppeld aan een ‘pupil’. Het moet wel zinvol en leerzaam zijn voor beide partijen. Maar voor iedereen is er advies. Het moet bijvoorbeeld wel klikken want anders werkt het niet. Er worden eigenlijk alleen maar zinvolle opdrachten gegeven. Een persoon van gene zijde kan zelfs door karma met iemand van aarde verbonden worden. Gidsen hebben dikwijls veel wat jij nu moet beleven (karma rechtzetten) al eerder beleefd. Zij weten waarover zij praten. Het is niet ondenkbaar dat jij zelf na dit leven een gids, een begeleider, van iemand zal zijn. Eigenlijk gaat iedereen elkaar vroeg of laat helpen. Dit is de weg naar hoger bewustzijn. Je ziet dat overal in de sferen van licht aan gene zijde.
 
 
 
17 - Wat gebeurt er als de gedachtegang van de astrale gids grondig anders is dan die van jou?
 
- Dat zou voor beide partijen heel vervelend zijn. Maar dit wordt als het maar even kan voorkomen. Niemand wil zinloos bezig zijn. De gids en de pupil moeten dus wel enige mate van afstemming op elkaar hebben. Een gids aan gene zijde heeft ook zelf weer een gids als leermeester die hem indien nodig adviseert.
 
 
18 - Kan een gids je in de steek laten bij wijze van spreken?
 
- In de steek laten is wel erg hard. Een gids heeft dikwijls informatie over ons levensprogramma. Hij weet vooraf waar het extra moeilijk wordt. Zij laten ons niet zo maar vallen. Maar soms trekt iemand zich wel even terug zodat we zelf de gevolgen van onze eigen daden kunnen voelen. Wat zou je zelf doen na het geven van wel honderd ‘waarschuwingen’ enzovoort aan iemand.
 
 
19 - Kan een gids met je mee incarneren (geboren worden in een stoflichaam) om zodoende beter ‘aanwezig’ te zijn?
 
- Ja, dat is mogelijk maar andere personen ouders, broers en zussen, leraren op school kunnen ons ook iets leren. Het hoeft niet per se je astrale gids te zijn.
Eigenlijk is er van alles mogelijk. Maar op aarde weet je je vorige levens en de periode aan gene zijde niet meer. Het vorige contact tussen gids en aardse ‘leerling’ daar kan een ‘deksel’ opzitten. Mensen kunnen op aarde als een groep met een
bepaalde opdracht geboren worden.
 

20 - Hoe weet jij als medium (paranormaal begaafde) of je gids tegen je ‘praat’.
 
- Dat herken je aan iemand zijn energie (aura). Ieder mens van deze zijde of gene zijde heeft zijn eigen specifieke trilling die zijn (werkelijke) innerlijk weergeeft. Je herkent dat na een paar keer. Een helderziende of paranormaal gevoelige persoon reageert hier onmiddellijk op. Hoe verder een persoon groeit hoe krachtiger en ‘warmer’ deze innerlijke energie. Je kunt iemand ook eventueel ‘zien’. Het is voor een paranormaal begaafde heel belangrijk om zijn begeleider te herkennen. Er kunnen altijd onprettige personen proberen ‘door te komen’. Experimenteer nooit op eigen kracht, dat is echt gevaarlijk. Je zet toch ook niet zomaar de voordeur van je huis de hele dag open. Dat is vragen om problemen.
 
 
21 - Kunnen we een leven krijgen dat totaal doelloos is?
 
 
- Nee, dat geloof ik niet. Alles brengt je altijd weer iets verder, wat dat ook is. Alleen beseffen we dit dikwijls pas een tijd later. Ik denk hoe bewuster je wordt hoe meer je wilt en kan aanpakken. Maar dit wordt gelukkig voor iedereen persoonlijk afgewogen, niet iedereen kan hetzelfde verdragen. Er is dus wel degelijk een ‘denkend’ iets in het heelal. Het maakt voor mij persoonlijk echt totaal niet uit hoe je dit wilt verwoorden. Ik vind het wel jammer dat mensen deze Kracht/God zich persoonlijk willen toe-eigenen. Wat ik bedoel te zeggen is, dat deze kracht er voor alle mensen is. Zelfs of je nu wel of niet gelooft, dat doet er niet eens toe. Iedereen mag het op zijn eigen wijze doen. Vandaar dat elke incarnatie even belangrijk en nuttig is. Wij zijn veel te snel geneigd om ons te bemoeien met iemand zijn leven, terwijl we niet eens iemand zijn levensopdracht kennen. Ieder mens of die nu goed of zelfs ‘kwaad’ doet, heeft een eigen bijzondere opdracht. Dit is een punt om eens goed over na te denken. Begrip en respect is veel beter dan oordelen en veroordelen. Geen enkel leven is doelloos en zinloos maar de diepte van onze levens begrijpen we nog niet.
 
 
22 - Hoe kun je een zuiver bewustzijn opbouwen?
 
- Een mens heeft in ons universum ontelbaar veel levens nodig om een geestelijk bewuste persoon te worden. De aarde is qua ontwikkeling gezien de derde planeet van de zeven in de ruimte (we zijn dus nog maar halverwege). Dit gebeurt (‘gestuwd’ door de Schepper) door de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van karma (wat je zelf zaait zal je weer zelf oogsten). We worden steeds opnieuw aangetrokken om verder te kunnen groeien. Dit is een proces van meer dan miljarden jaren. Elke ervaring brengt je iets verder naar meer inzicht en dieper gevoel (bewustzijn). We zijn dus allemaal allang op pad naar geestelijk bewustzijn. Doe bewust iets met je ervaringen. Laat ze niet zo maar voorbij gaan. Blijf daarentegen ook niet te lang stil staan bij een ervaring. Je laat dan ook weer andere ervaringen liggen. Probeer van elke dag een zinvolle dag te maken. Ga niet te veel voor succes maar maak er wat van.
 
 
23 - Stoort de behoefte van een stoflichaam (je aards lichaam) je geestelijke ontwikkeling niet?
 
- Ons lichaam kan behoorlijk storend werken. Denk maar aan ziektes, allerlei handicaps, grote behoefte aan een liefdesleven terwijl je geen partner hebt enzovoort. Maar op de aarde heb je nu eenmaal een stoffelijk lichaam nodig. Op aarde kunnen mensen van diverse ontwikkelingsniveaus (uit verschillende astrale sferen) door onze ziel naar elkaar toegetrokken worden. Daardoor kunnen we het karma met mensen rechtzetten. Aan gene zijde kunnen mensen in verschillende sferen zitten, daar is dat dan ook een stuk moeilijker. Voor de duidelijkheid: op aarde kunnen mensen dus ook tijdens hun leven afstemming hebben op verschillende astrale sferen. Dit proces gaat hier op aarde of aan gene zijde eeuwig door.
We moeten ons stoffelijk lichaam zo goed mogelijk verzorgen. Een gezonde geest in een zo gezond mogelijk lichaam. De Schepper heeft het zo gepland. Door voortplanting kunnen we op aarde verder groeien. Alleen op stoffelijke planeten bijvoorbeeld de aarde kunnen personen weer aangetrokken worden die kort of veel langer geleden overleden zijn. Op deze wijze staat de aarde met gene zijde altijd in verbinding. Zoek een gezonde balans tussen het verzorgen van je stoffelijke lichaam en het verrijken van je geest (je geestelijke ontwikkeling).
 
 
24 - Vanwaar jou (immense) gedrevenheid andere bewust te maken?
 
- Ik vind het van nature prettig en leerzaam om anderen met de meestal al bestaande spirituele informatie in aanraking te brengen. Het uitdragen van iets zit in mijn karakter. Het had ook iets geheel anders kunnen zijn (muziek). Ik vind het ook
belangrijk dat deze informatie voor iedereen goed is te begrijpen. De toch al niet de meest eenvoudige onderwerpen te verduidelijken. Van geboorte ben ik een ‘denker’ een ‘uitpluizer’ van allerlei (spirituele) natuurwetten. Ik heb veel eigen paranormale ervaringen onderzocht. Gelukkig zijn er ook veel goede boeken te lezen.
 
 
25 - Leer je hier zelf dan nog van?
 
- Natuurlijk, net als ieder ander. Het is een (eeuwig) verdiepingsproces. Je begrijpt de stof elke keer net weer iets beter. Er komt ook hier geen einde aan. Goed beschouwd zijn we allemaal nog maar ‘beginners’. Er is nog zo veel meer waar wij
nauwelijks van weten. Maar alles op de juiste tijd (evolutie). De Schepper laat onze chakra’s echt niet te vroeg in ontwikkeling (ontwaking) komen. We zouden er toch verkeerd mee om gaan. We zouden onszelf stoffelijk, emotioneel een geestelijk kunnen ‘branden’ en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben nog meer dan honderden levens voor ons liggen en niet alleen op de aarde. Na de aarde zijn nog andere hogere planeten. Alles ziet er daar weer mooier uit dan op de aarde.
 
 
 
26 - Karma (de wet van oorzaak en gevolg), er is toch te allen tijde je vrije wil, kun je je lot dan ontlopen?
 
- Nee, want als er een wet is die wij ‘de wet van karma noemen’, dan hebben we altijd met oorzaak en gevolg te maken. Er zijn wetten of geen wetten. Het één of
het ander. Ik geloof dat iedereen in wezen, zijn eigen huidige levensprogramma door vorige daden in vorige levens zelf heeft gemaakt/als het ware ‘geschreven’ heeft. Dit is een punt om eens goed over na te denken. Er kan dan ook geen onrechtvaardigheid in het universum zijn. Ook al is dit niet eenvoudig te aanvaarden. Er is zo veel leed enzovoort. Maar vergeet niet dat we ook heel veel ‘goed karma’ hebben opgebouwd. We leven nu in Nederland (België) enzovoort
waar relatief veel rust en vrede is. Kijk maar eens naar landen die in oorlog zijn met elkaar. Deze volkeren hebben dan ook karma met elkaar. Het leven is enorm diep en heel interessant om verder te bestuderen.
Natuurlijk heeft de mens een vrije wil. Hij heeft met die vrije wil de keuze wat met zijn (karmische) mogelijkheden te doen of af te wijzen. Veel lastig karma kan al in het verre verleden veroorzaakt zijn, maar dit moet toch persoonlijk recht gezet worden. (Onze eigen ziel registreert alles, ik zie dit wel eens als gereedschap van de Schepper).
 
 
 
27 – In elke incarnatie (leven) moet je rechtzetten, toch zie je overal moord en doodslag.
 
- Dat is zo. We zijn veel zaken aan het rechtzetten wat er eens in vorige levens fout ging. Alleen weten we niet voor wat voor moeilijke opdrachten we worden geplaatst. Dat is maar beter ook, we zouden het niet verdragen. Een levensopdracht om iemand uit het leven te ‘gooien’(doden) spreekt niemand aan. Toch moet je alles aan oorzaak en gevolg koppelen want anders gebeurt het gewoonweg niet. Werkelijk alles gebeurt met een reden. Oordeel dus niet te snel over andere mensen. Je weet nooit wat iemand zijn levensopdracht is. Het fijne weet ik hier ook niet van. Ook al moet ik wel denken aan de Bijbel, wie een zwaard oppakt, wordt eens door hetzelfde zwaard geraakt.
 
 
 
28 - Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen (voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om zo goed als je kunt al haatgevoelens af te leren tijdens ons aards leven/bestaan?
 
- Ja, dat is heel belangrijk. Haat is een afbrekend gevoel/energie, je schiet er zelf, en die andere, die deze energie in z’n aura ontvangt, niet veel mee op. Haat heeft te maken met gebrek aan inzicht. Een mens maakt niet zomaar iets mee. Er is altijd oorzaak en gevolg. Haat en liefde neem je mee naar gene zijde. Probeer zo goed als je kunt deze lastige emotie om te buigen naar iets positievers.
 
 
 
29 - We zijn onze eerste levens op aarde gestart zonder inzichten. Inmiddels moet een ieder van ons toch al de nodige inzichten hebben ontwikkeld? Toch blijven we elkaar het zonlicht in de ogen niet gunnen.
 
- Dat is waar, maar de weg van onbewust gedrag naar bewust geestelijk gedrag/bewustzijn duurt meer dan duizenden levens. Veel mensen hebben hun slechte karaktereigenschappen al afgelegd maar moeten nog goede eigenschappen voor zichzelf opbouwen. We staan dus allemaal nog maar aan het begin van de ‘geestelijke school’. Vandaar dat er nog veel mensen zeer egoïstische trekjes hebben.
 
 
30 - Kiezen we bij een volgende leven (incarnatie) voor dezelfde omgeving (gelijkende) of personen, waar we al speciale (of lastige) banden mee hadden?
 
- Het is niet direct makkelijk voor te stellen maar als je al eerder honderden levens hebt gehad, dan heb je ook zo veel goede en minder leuke banden met anderen (familie, vrienden, kennissen, collega’s enzovoort). Met andere woorden: in je huidige of toekomstige levens kom je zeker veel ‘bekenden’ tegen. Dit is ook de reden waarom je je bij sommigen al zo snel, helemaal vertrouwd voelt. Ook al kun je ook mensen tegenkomen die als het ware dezelfde karaktereigenschappen of achtergrond hebben. Zie dus niet direct iemand voor een ‘zielenmaatje’ (soulmate) aan. Je zit dan als het ware in dezelfde ‘gevoelsklas’ (als je het met een school zou kunnen vergelijken). Speciale banden met mensen kun je over de hele wereld hebben of krijgen. Onze ziel trekt ‘vanzelf’ mensen naar elkaar toe, als de tijd daarvoor weer rijp is. Hoe wonderlijk dit in onze ogen ook kan verlopen. Je zal dus de personen die je karmisch moet ontmoeten ook echt ontmoeten. Er is niets dat dit tegen zal kunnen houden. Je kunt dus in elk land ter wereld worden geboren. Met dit in gedachte zouden we wel eens wat verdraagzamer kunnen zijn. Het valt echt niet mee als twee mensen met een andere nationaliteit (taal, huidskleur enzovoort) bij elkaar moeten komen. Racisme is echt gebrek aan geestelijk inzicht. Dat hoort niet thuis in het nu opkomende New age/Waterman-tijdperk.
 
 
 
31 - Als elke actie een reactie in het heelal veroorzaakt, blijven we zo dan niet aan de gang?
 
- Dat is waar, maar naarmate je leert, meer inziet zullen je ‘acties’ steeds mooier, bewuster en dieper worden. Acties / handelingen zullen er altijd blijven alleen worden ze steeds harmonieuzer/geestelijk bewuster. Het is logisch dat we veel levens nodig hebben om te kunnen groeien.
 
 
32 - Klopt het dat er vele wachtenden aan gene zijde zijn, die een leven op aarde met een stoflichaam verlangen om verder te kunnen?
 
- Ja, dat is zo, er zijn werkelijk miljoenen mensen die wachten op een kans om weer naar de aarde aangetrokken te mogen worden. Dus wachten op een leven met nieuwe kansen om goed te mogen maken (karma) en verder te groeien. Grijp daarom je huidige leven, hoe moeilijk soms ook, met beide handen aan. Je kunt het en mag het nu doen. Ik wens iedereen heel veel succes op zijn/haar zoektocht naar geestelijke, universele waarheden.
 
 
33 - Na elke overgang (je dood) wordt ons leven doorgenomen. Is dat dan niet erg schrikken geblazen wat je dan allemaal opnieuw gaat zien en voelen?
 
- Ik denk dat dat wel meevalt. We komen niet op aarde met zaken die niet haalbaar zijn. In een ieder zijn leven zitten mooie en hele verdrietige fases. Natuurlijk zijn er altijd situaties die je liever niet meer terug wilt zien. Het is en blijft jouw verleden.
In ieder mens zitten positieve en minder prettige karaktereigenschappen. Daar hoeft niemand zich voor te schamen. Zet jezelf niet vast bij minder aangename momenten in je leven. Door in allerlei situaties terecht te komen, kun je veel beleven, dus eigenlijk veel leren. Ik vind, doe tijdens je leven gewoon je best. Wees belangstellend, doe iets opbouwends/ positiefs met elke dag. Maar natuurlijk verschillende situaties tijdens je laatste leven zijn zeer confronterend. Maar allereerst is het (in je huidige leven) rechtzetten wat er ooit ergens in een vorig leven niet juist is uitgevoerd. Er is kosmische rechtvaardigheid. Onze eigen ziel is onze ‘eigen rechter’. We krijgen in elk leven de kans om weer veel recht te zetten. Dit geldt voor ieder mens waar dan ook ter wereld. Je wordt in de sferen door een astrale gids (een begeleider) geholpen met het doornemen van je afgelopen leven(s). Je moet het eerst verwerken en er dan van leren. Van sommige situaties kun je schrikken van anderen weer ontroerd zijn. Probeer je huidige leven zo bewust mogelijk te beleven.
 
 
34 - Worden we bij aankomst aan gene zijde direct ‘gestraft’ voor verkeerde daden en gedachtes? Onze ziel kan zich toch niet gerust voelen? (Er kan veel disharmonie opgebouwd zijn)
 
- Je weet nooit wat je ‘opdracht’ in je afgelopen leven is geweest. Misschien werd je wel voor bepaalde moeilijke situaties geplaatst. Ik bedoel dat het eigenlijk zo moest lopen (voorbestemd). Toch heb je heus wel bij aankomst een basisgevoel, maar eigenlijk had je dat tijdens je aardse leven al. Verwacht geen grote veranderingen. Jij bent en blijft toch jij. (Je neemt jezelf als het ware weer gewoon mee.) Je wordt echt niet mooier (innerlijk) maar zeker ook niet lelijker.
Tijdens je leven heb je al afstemming op een gebied aan gene zijde (corresponderend met jouw innerlijke trilling/liefde). Na je overlijden, je overgaan, ga je naar dit gebied. Wat ik wil zeggen, je wordt niet zozeer gestraft maar je komt in een gebied waar jij gezien jouw persoonlijke innerlijke trilling (karakter, gevoelens enzovoort) thuishoort. Ik vind persoonlijk dat ieder mens na zijn
ervaringen (prettige of onprettige) een stukje verder groeit of beter evolueert. Dit is de bedoeling van de Schepper. We worden allemaal naar een steeds hoger leven getrokken (Goddelijk ‘gestuwd’). Het is wel zo dat ieder mens vanuit de hele
donkere sferen naar de lichtsferen evolueert. Vandaar dat niemand zich hoeft te schamen. In grote lijnen maken we allemaal hetzelfde mee. Dit hele wonderlijke proces is mogelijk door reïncarnatie (wedergeboorte). Het leven zit erg mooi in elkaar en is de moeite waard om te bestuderen.
 

35 - Je krijgt bij je overgang (je dood) je levensfilm te zien (zowel de gevoelens van jezelf en die van anderen). Kan je ziel (jij/je geest) dit te allen tijden aan?
 
- Het zien/opnieuw beleven van een levensfilm kan confronterend zijn. Maar gelukkig zie je zowel de leuke, grappige als zware of zelfs trieste gebeurtenissen. In ieder mens zit iets goeds en zaken die beter hadden gekund. We raken nooit uitgeleerd. Vandaar dat we veel levens nodig hebben om tot groter geestelijk bewustzijn te komen. We raken nooit uitgeleerd. Het is daarom zo jammer om iemand met bepaalde fouten (verkeerde handelingen) te bekritiseren, te veroordelen. Andermans fouten zijn dikwijls onze oude eigen fouten. Vergeet dat nooit.
Ik denk dat verreweg de meeste opdrachten uit te voeren zijn, maar sommige met wat/of veel tegenzin. Mensen kunnen in sommige levens erg zwaar karma hebben, maar ook dit wordt van tevoren ook goed afgewogen. Het heeft weinig zin om iemand volledig te breken. Alles is gericht om tot hoger bewustzijn te komen.
 
 
36 - Kan je goed bedoeld ‘zware / grote fouten’ hebben gemaakt (je hebt bijvoorbeeld echt iemand willen helpen) maar je ziet op je levensfilm dat dit toch niet zo best was. Dat moet toch heel erg pijnlijk zijn om te zien?
 
- Natuurlijk maakt iedereen fouten. Dikwijls zonder goed te beseffen wat de uitwerking van een specifieke handeling of opmerking enzovoort was. Maar het draait om het gevoel of beter de intentie, de liefde waarmee het is gedaan. Was je handeling bewust opbouwend of bewust afbrekend? Ieder mens maakt kleine en grote ‘fouten’, dat hoort (gewoon) bij het leven. Zonder het maken van keuzes en handelingen kun je gewoonweg niet leren dus verder groeien. Doe gewoon je best en neem de tijd voor het maken van een keuze. Doe alleen dingen die je werkelijk meent. Laat een aantal dagen voorbij gaan voordat je op iets reageert/handelt.
Benut elke dag, en maak je geen zorgen over je levensfilm. Door eerlijk te handelen kom je veel verder dan aan de zijlijn (passief) toekijken of anderen het werk te laten doen.
Het is niet leuk om ‘fouten’ en andere misstanden te zien, maar gelijkertijd zie je ook je goede, positieve en opbouwende situaties terug in je leven.
 
 
37 - Jezelf onthechten is één van de moeilijkste zaken voor de mens in zijn stoffelijk lichaam. Toch incarneren we steeds daarin weer terug. Met alle gevolgen en noodzaken (behoeftes) vandien. Is dit dan wel zo verstandig?
 
- Het is deze vorm die onze Schepper heeft bedacht. Mensen worden door diverse wetten van het heelal naar elkaar toe getrokken. Dit is heel hard nodig om de evolutie goed te laten plaatsvinden. Werken bijvoorbeeld onze geslachtshormonen (bepaalde chakra’s) niet dan stond de evolutie bijna geheel stil. Mensen zouden
geen prikkels (lust) meer hebben. Er zou geen voortplanting meer plaatsvinden. Het leven zou uitsterven. De aarde is een unieke plaats in de ruimte waar mensen van diverse ‘ontwikkelingsniveaus’ elkaar kunnen ontmoeten. Dit is in de sferen van
gene zijde anders. Daar kom je in een gebied (sfeer) terecht waar je gezien jouw geestelijke inhoud echt thuishoort.
Natuurlijk moet je je (lichamelijke) gevoelens met een geliefde kunnen delen. Het is heel lastig als je alleenstaande bent. Je kunt je voor een deel onthechten maar dat is dikwijls helemaal niet zo goed voor je gezondheid. Je onderdrukt in werkelijkheid met je wilskracht. Lichamelijke behoeften moeten niet worden uitgebuit maar ook niet genegeerd. Probeer een gezonde balans tussen diverse lichamelijke gevoelens/reacties te krijgen. Waar ‘te’ voor komt is dikwijls niet goed. Ik ben geen voorstander van extreem gedrag in welke vorm of situaties dan ook, mijn gedachte is heel simpel: doe gewoon.
 
 
38 - We zouden bij het reïncarneren naar de aarde kunnen kiezen voor rijke ouders. Maar ben je eigenlijk niet veel beter af met ouders die geestelijk gesproken ‘rijk’ zijn. Ouders die pure, zuivere liefde bezitten?
 
- Dat is zo. Geld en andere bezittingen kun je niet meenemen na je stoffelijke leven op aarde (dat is een tijdelijk iets). Ouders kunnen je liefde en beter inzicht in het leven geven. Dit is een veel betere basis dan een zak met geld. Natuurlijk is geld makkelijk maar het maakt zelden echt gelukkig. Ik geloof niet dat je ouders zo maar kunt uitkiezen. Het heeft te maken met zaken die vanuit vorige levens nog rechtgezet moeten worden. Dat kan net zo goed met rijkdom als armoede te maken hebben. Onze ziel regelt de mensen die je om een of andere reden weer tegen moet komen. Om dingen recht te zetten en verder te evolueren.
 
 
39 - Moeten we niet te erg afzien om te weten/voelen wat groot geluk en vrede is?
 
- Ja, dat zie je wel heel vaak om je heen. Maar grote problemen zijn niet door onze Schepper veroorzaakt. Wij hebben de vrije keuze/ onze vrije wil eens misbruikt. Je kan niet zo maar iemand bedriegen, bedreigen, geld of spullen afnemen of doden enzovoort. We hebben zelf door verkeerde keuzes dit hele proces in werking gezet (veroorzaakt). Vandaar dat deze wet ook de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) heet. Er is echt (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal. Het heeft alleen weinig zin om te proberen er nog achter zien te komen wat er dan in het nog nabije of heel verre verleden is gebeurd. Daar zit als het ware een ‘deksel’ op. In feite is dit onze eigen bescherming. Pas van af de vierde sfeer van licht (bewustzijn) aan gene zijde mag (kan) je terugkijken op je vorige levens. Je bent dan immers vrij van aards (stoffelijk)karma. Het is dan pas echt leerzaam om er op terug te kijken. Daarvoor, voor ons dus op aarde, is het te confronterend (soms zelf pijnlijk). Het kan makkelijk je contacten met mensen enorm beïnvloeden en dat is uiteraard niet de bedoeling.
Liefde, geluk en harmonie ontwikkel je door vele levens met allerlei doorstane/zelfbeleefde situaties. Het is heel vaak enorm afzien. Het leven is beslist niet eenvoudig. Maar elk leven wordt vooraf ‘gewogen’. Ik geloof niet in een leven
dat niet te beleven is. Maar het is voor ons heel moeilijk te begrijpen waarom sommige levens met ellende plaatsvinden. Neem maar bijvoorbeeld een heel kort leven. Maar nogmaals aan elk leven is een oorzaak en gevolg gekoppeld. Dit geldt ook voor zaken waar wij de zin ervan (nog) niet kunnen zien. Wees niet te snel boos op zaken die je nu nog niet kan begrijpen. We zullen eerst allemaal verder moeten evolueren.
 
 
40 - Is het niet beter als je ‘donker’ (vaak ellende) in je leven hebt gezien, wil je de enorme waarden van ‘licht’ (geluk en harmonie enzovoort) inschatten?
 
- Ja, gevoel (liefde) kan je alleen maar voelen als je iets ervaren/meegemaakt hebt. Elke pittige ervaring verdiept ons in gevoel. We krijgen niets zo maar cadeau. De aarde is daarom ook een leerschool, een plaats om in gevoel en bewustzijn te groeien. Moeilijk karma/beproevingen zet(ten) je aan het denken. Heb je veel meegemaakt dan zal je wanneer de zaken opgelost zijn je er ook veel intenser van kunnen genieten. Vooral ook als je het gevoel van dankbaarheid hebt weten te ontwikkelen.
 
 
41 - Kunnen wij inschatten of ons huidige leven wel de moeite waard is (voor de waarde) voor de ontwikkeling van onze geest?
 
- Daar kijkt iedereen anders tegen aan. Ik vind dat elk leven van wie dan ook heel nuttig is. Maar een moeilijk en verdrietig leven wordt dikwijls als een mislukt leven beschouwd (gezien). Mensen bekijken veel zaken te emotioneel (gekleurd). Je kunt beter proberen alles geestelijk te bekijken dan te emotioneel. Heb je er wel eens bij stil gestaan dat zelfs je emoties snel kunnen veranderen. Ik bedoel waar je eerst op een bepaalde manier naar keek (voelde) naar verloop van tijd is gewijzigd. Ga dit maar eens een tijdje na. Er zijn ook zo veel verschillende levensopdrachten. Ons inzicht is nog te beperkt om een zuiver oordeel over een leven (of dat van een ander) te geven. Mijn advies is heel eenvoudig: maak wat van de dag zelf, ik bedoel van dit moment. Daar kan je iets meedoen en groeien in gevoel en inzicht (diepte). Laat het niet liggen en stel het ook niet uit. Het is wel belangrijk om rustmomenten in je leven in te passen. De boog kan voor niemand elke moment gespannen staan.
 
 
42 - Iemand die totaal niet op de hoogte is van reïncarnatie leeft die zijn huidige leven dan niet beter dan zij die iets weten over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). En soms nu al verder kijken naar hun volgend leven?
 
- Dat is ingewikkeld, het hangt helemaal van de persoon zijn instelling af. Of je je nu wel of niet met reïncarnatie bezighoudt. Wat maak je van de dag? Leef je wel voldoende in het heden en niet ver in het verleden of toekomst? Waar ben je gewoonlijk op afgestemd met je gedachten en gevoelens? Het is wel zo dat heel veel mensen totaal niet begrijpen waarom ze moeilijkheden (of groot geluk) in hun leven tegen komen. Het kan heel veel verduidelijken wanneer je iets van deze materie begrijpt/afweet. Er is rechtvaardigheid in onze kosmos. Je kunt met wat informatie hierover alles beter in in zijn verband zien. Maar echt nodig is het ook niet zolang je maar je best doet en de situaties waar in je wordt geplaatst met twee handen goed aanpakt.
Met kennis van reïncarnatie kun je ook alles passief ondergaan omdat je bijvoorbeeld gevoelens van noodlottigheid hebt (je kunt er nu toch niets meer aan doen). Het kan je passief maken. Dat is ook niet de bedoeling. Het heeft allemaal zoveel verschillende kanten. Maar uiteindelijk zal je door je verdieping in het leven (in deze zijde of gene zijde), tot inzicht komen dat er wel degelijk werkende natuurwetten zijn. Ik probeer daar iets van te verduidelijken, vandaar het beantwoorden van deze vragen.
 
 
43 - Veel mensen zijn nog helemaal onwetend over heersende kosmische wetten in ons leven. Toch zijn zij hier ook aan verbonden. Verloopt dit dan niet meer ‘ongedwongen’ ten opzichte van mensen die hier wel meer van afweten.
 
- Daar zit wel wat in maar uiteindelijk kiest iedereen voor geestelijk (hoger) bewustzijn. Een hierover ‘onwetende’ persoon heeft meestal weer andere problemen (zorgen) aan zijn hoofd. Ik denk dat iedereen op het juiste moment van evolutie naar bepaalde meer geestelijke/spirituele informatie op zoek gaat. Alles op de juiste tijd. Op een bepaald punt van je evolutie komt dus ergens belangstelling voor. Er is wel degelijk Leiding in dit grote geestelijke/evolutionaire proces. Het heeft weinig zin om iemand te pushen, te vroeg informatie ‘op te leggen/ te dwingen’. Gedwongen informatie neemt iemand zelden werkelijk op. Je kunt beter
een paar vragen stellen en gelijk peilen of iemand meer over deze geestelijke informatie wil weten. Uiteindelijk wordt iedereen (al het leven) naar het grote Licht (hogere gebieden van de Schepping) getrokken.
 
 
44 - Een ieder van ons, bewust of onbewust, heeft een stukje van de ‘bron’(de kern van al het leven) in zich, dat veel later tot een geheel moet komen, toch strijden mensen over van alles.
 
- Mensen moeten tot inzicht komen. Dat is een heel lang proces wat heel veel levens kost. We moeten onze nogal sterke egoïstische karaktertrekken veranderen in geestelijke, diepere eigenschappen. Onze grote ‘ik’ moet veel meer ‘wij allen’
worden. Nu kunnen we nog heel fel tegen anderen in gaan. Kijk maar een avondje nieuwsberichten (het journaal). Soms zelfs tot moord en doodslag gedreven. Het is waar, we komen allemaal uit dezelfde ‘Bron’, de Schepper kent zijn Schepping.
Wij zijn geestelijk/spiritueel gezien nog kinderen. De aarde is een belangrijke planeet waar we door reïncarnatie de kans krijgen om te groeien. Het is eigenlijk een ‘overgangsplaneet’ van onbewust (zeer primitief) gedrag naar veel meer geestelijk bewust leven. We moeten door alle fases van ontwikkeling heen. Niemand kan en zal iets overslaan. Sommige levenslessen kunnen heel pijnlijk zijn maar ook deze fases horen erbij. Gelukkig groeien/evolueren we allemaal naar een veel beter en hoger leven.
 
 
45 - Bij elke incarnatie komt ons vorige leven mee zonder de inhoud hiervan te kennen. Dat overzien we pas later na ons aardse leven. Maakt dit het niet allemaal extra moeilijk, dat je hier voor ‘opdraait’ terwijl je je hier helemaal niets meer van kan herinneren?
 
- Het is maar net hoe je hier naar kijkt. Er zijn nog zo weinig mensen die hier bij stil staan. Ik denk zelf dat het veel moeilijker wordt als je weet waarom je bepaalde mensen moet tegenkomen in ook nog eens bepaalde (lastige) situaties. Alles is ‘gepland’, dit heeft alles met de wet van karma te maken. Het is veel beter om dit nog niet te weten. We zijn geestelijk gezien nog niet rijp genoeg om dit te weten. Vandaar dat hier als het ware (nog) een ‘deksel’ op zit. Natuurlijk is het logisch dat mensen meer over deze materie/achtergrond willen weten. Maar we weten niet waar we naar vragen (we zijn allemaal jonge studenten). We moeten allemaal door een geestelijk groeiproces, en tijdens dat proces rijzen er allerlei, op zich begrijpelijke, vragen op. Maar wordt niet boos als je je antwoorden tijdens je ‘studie’ nog niet krijgt. We krijgen vanzelf wel geestelijke informatie als we daar rijp genoeg voor zijn (het komt vanzelf op je pad). De geestelijke begeleiders zien aan de ontwikkeling van onze chakra’s in onze aura wel waar wij aan toe zijn. In welke fase van evolutie we zitten. Iedereen wordt heel nauwlettend in de gaten gehouden. Eigenlijk zijn alle mensen door middel van een grote aura (beter Alziel) met elkaar verbonden.
 
46 - Door weer te reïncarneren kun je je fouten rechtzetten. Eer ik dat dan kan doen moet ik toch weten waar het fout zat?
 
- Dat is helemaal niet nodig. Je krijgt nu opnieuw de kans (de keus) om op je huidige situaties te reageren. Wat wil je of laat je alsnog schieten. Je bent nu nog onbevangen. Een handeling komt dan dus uit de diepte. Puur en niet beïnvloed. Het is toch mooi om een nieuwe kans te krijgen. Nu kan je laten zien wat je echt waard bent. Handel elke dag zo goed mogelijk en kijk niet te veel naar het resultaat.
 
 
47 - Onthoudt onze geest ( na ons overlijden/overgaan) enkel wat belangrijk was tijdens onze reïncarnatie. Het is toch onmogelijk om alle details op te slaan.
 
- Dat weet ik niet precies. Ik denk dat onze geest in werkelijkheid veel actiever/bewust is dan wij beseffen. Ik denk dat onze geest eindeloos van alles kan opnemen/onthouden. Dit is eigenlijk hoger (Goddelijk) gereedschap waar wij nog maar heel weinig bewust van zijn en gebruik van maken. Onze ziel registreert alles (Goddelijk) feilloos. Toch zullen de grote lijnen van iemand zijn leven belangrijker zijn dan kleine details tenzij die details ook belangrijk zijn.
 
 
48 - Wat gebeurt er met iemand die tijdens zijn leven niet de gevoelens van haat en wraak weet te lossen?
 
- Het kost de mens enorm veel levens om dergelijke gevoelens om te zetten in vriendelijkere gevoelens naar anderen toe. Dit is een proces waar iedereen doorheen gaat (moet). Het hoort bij de evolutie van de mens op de aarde (ook bij het dier). We komen allemaal als een zeer ruwe ‘edelsteen’ van een vorige planeet
(er zijn ontwikkelingsplaneten voor de aarde en bewustere planeten na de aarde). In het begin zeer primitief en na veel levens langzaam met meer gevoel. De persoon heeft nog veel mogelijkheden (levens) nodig om te groeien (in gevoel en inzicht). Kijk dus absoluut niet neer op deze mensen. Zij verdienen respect en aanmoedigingen. Dit is dus een lang proces dat voor korte of misschien al langere tijd achter ieder van ons ligt. Op aarde zijn nog alle fases van geestelijke ontwikkeling te vinden. Dit hoort bij de evolutie van de aarde. Een persoon met veel haatgevoelens komt in een sfeer van bewustzijn terecht waar ‘soortgenoten’
leven. Een persoon verdient na persoonlijk inzet een steeds weer iets hogere sfeer aan gene zijde. Een helderziende en zijn astrale gids van gene zijde ziet aan de aura (met chakra’s) de persoon zijn geestelijke ontwikkeling. Op deze wijze reizen/evolueren we door de ruimte. Dit geldt voor ieder mens. Mensen kunnen in de sferen, na hun aardse dood, nog heel lang haatgevoelens voelen. Maar eens zullen ook zij deze gevoelens weer afleggen en zo gaat ieder mens alsmaar voort. Vandaar dat reïncarnatie zo belangrijk is. We hebben kansen nodig om verder te groeien.
 
 
49 - Is het niet die enorme liefde van ‘de Bron’ waar we allemaal uit voortkomen dat reïncarnatie mogelijk is?
 
- Ja, het is de wens van de Schepper. Er ligt een ‘klein plan’ voor ieder mens persoonlijk en een ‘groot plan’ voor ons allen tezamen. Ik bedoel waar het naartoe leidt. Om de mens de kans te geven om te groeien heeft de Schepper energie (licht) ‘verstoffelijkt’. Materie gemaakt. Toch is deze vorm van stof eigenlijk illusie. Je komt meer bij de waarheid om voor te stellen dat de aarde geestelijke energie is maar zodanig dat die stof lijkt (verdicht). Alles is dus eigenlijk geestelijke energie (licht). Zo kun je de stoffelijke gebieden en de astrale gebieden van gene zijde beter begrijpen. De Schepper heeft het leven voor elkaar beschermd, door alles in verschillende gebieden, planeten en astrale gebieden te splitsen. Dit komt ook omdat de evolutie van alle mensen en dieren niet op één moment is begonnen, maar over miljoenen jaren is verspreid. Er zijn dus al mensen op veel hogere planeten en er zijn nog mensen bezig op vorige planeten. Volgens mensen in de hogere gebieden aan gene zijde zijn er in totaal zeven grote planeten. Waarvan de aarde de derde op een rij is. Door reïncarnatie kunnen we alle stadia van evolutie zelf
ervaren. De Bron heeft in ieder mens een vonkje gelegd en iedereen wordt uitgenodigd (‘gestuwd’) om tot hoger/bewuster leven te komen. Dit is een wonderlijk proces. De Schepper heeft het idee van een mannetje en een vrouwtje bedacht. De mens moet een mogelijkheid hebben om naar een planeet te komen (worden aangetrokken). Door voortplanting is dit proces beschermd/gewaarborgd. Ieder mens heeft zowel mannelijke levens als vrouwelijke levens achter de rug. We zijn allemaal op weg naar een liefdevoller dieper bewustzijn.
 
 
50 - Kan het gebeuren na het bekijken van jouw levensfilm, dat je heel snel je gemaakte ‘fouten’ in een volgende incarnatie recht mag zetten?
 
- Dat is mogelijk maar de meeste fouten komen verder uit het verleden. Soms incarneren we heel erg snel na ons vorige leven maar het kan ook wel eeuwen duren voordat je op de aarde opnieuw terugkomt. Vergeet niet dat de personen waar je karma mee hebt ook op aarde geïncarneerd moeten zijn, want anders kun je je karma nooit inlossen en verder leren. Het zit allemaal wonderlijk in elkaar. De Schepper heeft een enorm overzicht wat ons mensen ver te boven gaat. Ik denk dat alles precies op je juiste (kosmische) tijd gebeurd.
 
 
51 - Is het mogelijk dat één taak over meerdere incarnaties (levens) wordt verdeeld?
 
- Een mens kan nooit in één leven iet s in zijn geheel leren. Je hebt echt tientallen levens nodig om te veranderen, te groeien. Er zijn kleine en grotere karmische opdrachten te beleven. Eigenlijk leren we gezamenlijk stap voor stap en leven na leven. Een mens heeft meer dan duizenden levens gehad en zal veel later na de aarde ook weer duizenden leven krijgen. Mensen behoren tot een bepaalde groepsziel. De mensen waar je echt diep van houdt, kom je steeds weer opnieuw tegen. Anderen raken op de achtergrond. Dus gezamenlijk kunnen we taken hebben die over verschillende levens heen reiken. Mensen in de hogere sferen van bewustzijn aan gene zijde kunnen het oorzaak en gevolg van ons zien. Zij zien alle verbanden. De weg naar het licht/hoger bewustzijn is onze opdracht (taak). Zo is het voor ons door de Schepper gepland. Nu af en toe op aarde zeer zwaar maar later eenmaal in de mooie gebieden van gene zijde meer dan de moeite waard. We zullen het allemaal zelf gaan zien. Laat dit vooruitzicht je op je levenspad sterken.
 
 
52 - Wanneer je in alle diepe en oprechte liefde een ander helpt, en die ander ziet noch voelt jouw liefde op dezelfde wijze, kan dit met slecht karma te maken hebben?
 
- Ja, ik denk van wel. Er is door vorige levens disharmonie ontstaan en die zou er eigenlijk niet moeten zijn. Maar doordat je karma met die persoon hebt (elk soort contact is mogelijk) en die persoon heeft mogelijk afstemming op een andere (meestal ‘lagere’) sfeer kan dat veel problemen op onder andere het gevoelsvlak
geven. Dit zijn meestal van begin af aan bijvoorbeeld slechte huwelijken. Je zult ze vast wel kennen. Wanneer iemand vervelende ‘lelijke’ karaktereigenschappen heeft (bokkig, koppig, jaloers, agressief enzovoort) kan dit veel problemen gaan veroorzaken. Een persoon met mooiere vriendelijke karaktereigenschappen kan zich hierdoor diep ongelukkig gaan voelen. Toch is het beste om ‘gewoon’ je best te blijven doen. Geef wat je hebt, maar scherm je zelf wel een beetje af. Je hoeft je niet zomaar pijn te laten doen. Ook dit is karma en moet ingelost worden. Vergeet niet dat een ieder van ons ooit deze vervelende (of nog erger)
karaktereigenschappen had.
 
 
53 - Als je iets in dit leven niet helemaal goed hebt gedaan, ga je dan bij een volgend leven (incarnatie) verder waar je was gebleven, of moet je alles opnieuw over doen?
 
- Iets exact helemaal opnieuw doen dat kan niet. Alle ervaringen maken je altijd iets rijker. Elke dag groeien we een beetje. We pakken eigenlijk altijd de draad weer op waar we gestopt zijn. Stap voor stap verloopt onze innerlijke evolutie. Dus lessen die nog niet volledig zijn geleerd, pakken we opnieuw op en werken we verder uit. Je kunt dit het best vergelijken met de klassen van een school. De lesstof werk je steeds verder uit. Het maakt dus niet veel uit op welk punt (van je aardse school – de aarde is een leerschool) je bent gestopt. Eens krijg je weer de kans om op aarde je lessen (karma met anderen recht te zetten) te leren. Een mens heeft een vrije wil om dit voor zichzelf te beslissen. Wil je wat van een leven opsteken of ‘uitleven’ (luilakken). Door persoonlijke inzet groei je, dat is tevens je (toekomstige) winst. En door al die groeiprocessen verdien je zelf door eigen inzet een hogere, mooiere sfeer aan gene zijde. Het heeft dus zeer weinig zin om bijvoorbeeld jaloers op iemand anders te zijn. Pak dus op aarde je eigen kansen met twee handen aan en verdien (werk) aan een steeds mooiere toekomst (goed/positief karma).
 
 
54 - Wanneer we weer terugkomen op aarde (incarneren) dan geldt niet alleen de zaken rond de geest. Elk stoffelijk lichaam (ons voertuig/aards lichaam) heeft genetische eigenschappen. Wordt dit allemaal meegenomen bij een volgend leven?
 
- Ja, dat speelt ook mee. Je kunt op de aarde terugkomen met de opdracht om te leren gaan met bepaalde gezondheidsproblemen. De oorzaak van dit gevolg weet ik ook niet maar wel dat er stoffelijk karma, dus een leven met gezondheidsproblemen ingelost kan worden. Ook dit is op de één of andere manier een ‘verrekening / zelf
weer rechtzetten. Er gebeurt in het heelal nooit zomaar iets. Dat kan je hard vinden maar aan de andere kant, het blijft ons eigen oorzaak en gevolg. Wij hebben zelf ooit iets ‘verkeerds’ in werking gezet. Dit is kosmische rechtvaardigheid. Ieder mens moet zijn ‘fouten’ rechtzetten wat die ook mogen zijn. Sommige kwesties zijn ontzettend moeilijk.
 
 
55 - Denken we niet te vaak: de welgestelde mens leeft een beter leven dan een kluizenaar. Geestelijk gezien is het toch net andersom zijn?
 
- Het is niet aan ons om te oordelen over het leven van een rijk of zeer arme persoon. Wij weten de reden van dit leven (karma) niet. De buitenkant kan wel eens heel ander zijn dan de binnenkant. We zijn te snel geneigd van alles over iemand zijn leven in te vullen. Er is altijd een reden waarom iemand een bepaald karma (levensopdracht) heeft. Hoe vreemd of zelfs onredelijk die in ons leven ook mag lijken. Rijk zijn maar ook in grote armoede leven kan een ‘levensopdracht’
zijn.
 
 
56 - Is het mogelijk om dadelijk aan gene zijde voldoende wijsheid te vergaren zodat ik de fouten van vorige levens beter hersteld krijg?
 
- Natuurlijk kun je in een rap tempo tot een veel beter en dieper inzicht komen. Maar ergens zou dat dan toch al wel in je gesluimerd hebben. Je inzichten dreven als het ware al aan de oppervlakte. Vergeet niet dat we veel meer talenten in vorige levens hebben opgedaan dan nu in je huidige leven zichtbaar zijn. Je hebt nu waarschijnlijk een andere levensopdracht. Die talenten zijn er nog wel maar op de achtergrond (gehouden). Ieder mens is al duizenden keren eerder op de aarde geboren.
 

57 - Net zo goed als liefde een stempel zet, gebeurt dit ook met haat. Ben je vervuld en doordrongen van haat, kiest je ziel dan een stoflichaam op aarde om verder te kunnen haten?
 
- Je kunt wel in situaties teruggeplaatst worden waar je opnieuw keuzes kunt maken. Weer jezelf laten gaan, ik bedoel weer in haat en met agressie leven enzovoort, of dat je tracht je hier tegen te verzetten/tegen te vechten. We moeten leren liefhebben, eerst liefde voor het gezin en later meer geestelijk universeel voor al het leven. Iedereen kunnen liefhebben als het ware als je ‘broer’ of zus’. Dit is een lange weg. Door in verschillende vaak moeilijke situaties terecht te komen, moeten we eigenlijk geopend worden. Dit kan voor iemand een bittere, innerlijke strijd zijn. Een mens wilt niet zo snel veranderen. Is vaak erg koppig, haatdragend en eigenwijs. Een mens moet eerst veel persoonlijk beleven (helaas vaak nare dingen) voordat hij bewust wordt van de diepte van het leven. En dat je medemens in wezen exact dezelfde gevoelens (angsten en wensen) heeft. We zullen in ieder geval ons verkeerd gedrag naar anderen toe moeten rechtzetten. Je krijgt daar meerdere geschikte levens voor om dat te kunnen doen.
 
 
58 - Ons werkelijke leven is niet dat van een stoflichaam, maar de waarde van ons bewustzijn (het ‘zijn’), of zie ik dit verkeerd?
 
- Het stoffelijk/aards lichaam is niet meer dan ons tijdelijk voertuig. Onze geest/ego/bewustzijn zit daar in. Is na de bevruchting ‘ingedaald’. Sommige moeders (en enkele gevoelige vaders) zijn zich van dit wonderlijke gebeuren bewust. Zij voelen de aanwezigheid van een persoon na die indaling. Het lichaam is een ‘tijdelijke huls’, niet meer dan dat. Na het intreden van de stoffelijk dood, treedt de geest (jij dus, die dit leest) uit. Je treedt dus uit je stoffelijke lichaam. Het stoffelijke lichaam was gedurende je leven op aarde verbonden met een etherische energiekoord (het zilveren koord uit de Bijbel). Het is de geest die gedurende het aardse verblijf hier ervaringen opdoet en het karma inlost/goedmaakt. Jij (maar dan als geestelijke verschijning met een geestelijk lichaam met geestelijke zintuigen) gaat dus ‘gewoon’ aan gene zijde weer voort. Wat wij dood noemen, is eigenlijk een illusie want er is helemaal geen dood. Er is alleen maar een overgang van het ene naar het andere (energie gebied). Zo evolueren we door middel van reïncarnatie door de ruimte.
 
 
59 - Een persoon die in dit leven, zwaar te lijden heeft, en gedreven is dit tot een goed einde te brengen, ‘ontsnapt’ die zo niet aan meerdere incarnaties?
 
- Dat is maar net hoe je daar tegen aan kijkt. Ieder mens wordt met een speciale (zielen) opdracht geboren. Een opdracht die van te voren is ‘afgewogen. Ik geloof niet dat je te veel of te weinig kan krijgen. Alles wordt perfect afgewogen. Voor ons mensen op aarde is dit nog niet te overzien /te begrijpen. Hoe helderder en krachtiger jouw bewustzijn is, des te meer jij per leven aankunt. Een levensprogramma moet wel uitvoerbaar en zinnig zijn. Het is waar dat sommige levens enorm zwaar kunnen zijn maar uiteindelijk merk je wel de innerlijke veranderingen (het groeien). De meeste levens zijn bedoeld om ‘veel fouten’ recht
te zetten, en in de sferen van licht (hoger bewustzijn) eigen te maken. Het is waar dat mensen ontzettend veel verschillende lastige opdrachten mee naar de aarde kunnen krijgen.
 
 
60 - Ongeacht wat, iets uit alle liefde gedaan, kan dat fout zijn?
 
- Je kunt uit liefde iets doen wat een ander persoon misschien helemaal niet waardeert (of begrijpt). Ook kan iets niet goed zijn overgekomen. Hoe vat iemand iets op? Alle mensen hebben zo hun eigen karakter om op iets te reageren. Maar in de kern van de zaak kan handelen uit liefde nooit ‘fout’ zijn. Het is de intentie die
telt. Ik vind, volg eerlijk en zuiver je gevoel. Van handelen en dus doen, kun je groeien. Van alles kun je elke dag opnieuw leren/groeien.
 
 
61- Is fysiek (lichamelijk) lijden gelijk aan geestelijk lijden?
 
- Je kunt door lichamelijke ziektes het flink zwaar hebben, maar ook door de gevolgen van bijvoorbeeld een ongeluk. Dit soort aardse problemen (‘stoffelijk karma’) heeft dus te maken met je aards stoffelijk lichaam niet je geestelijk lichaam. Emotionele problemen dus meer op de geestelijke, innerlijke vlak kunnen net zo pijnlijk zijn of zelfs nog moeilijker. Ik vind dat je lichamelijk lijden en emotioneel geestelijk lijden beter niet met elkaar moet vergelijken. Tenslotte beleeft een ieder zijn eigen pijn. Lichamelijke pijn en geestelijke pijn wordt ook weer door iedereen op zijn eigen wijze beleefd. Sommige ziektes (of diverse ongevallen) kunnen ook met opgebouwd karma uit vorige levens te maken hebben. Ik denk niet dat alle ziektes met karma te maken hebben.
 
 
62 - Kunnen we in die mate al zover ‘onthecht’ zijn dat we in een volgende incarnatie geen waarde meer hechten aan materie?
 
- Ja, dat is mogelijk maar eigenlijk is dit een geleidelijk proces. Een mens heeft erg veel levens nodig om zich los van de materie te maken. En komt er nog bij, wat voor de een helemaal niet belangrijk is, is voor de ander juist erg ‘belangrijk’. Een
mens laat niet graag iets los. Het is maar goed dat we enorm veel levens krijgen om langzamerhand geestelijk te groeien (vergeestelijken). We moeten allemaal een lange strijd leveren om minder vast te klampen. Zowel aan materie als aan personen. Ik merk dat we allemaal zichtbare en nog onzichtbare problemen hebben. Gelukkig hebben we alle tijd om hier rustig aan te werken. Toch moeten meer geestelijk ingestelde mensen net zo goed hun vaste lasten enzovoort betalen. Vergeet dat niet. Het leven (de samenleving) op de aarde verlangt dit. Met meer financiële mogelijkheden had mijn website er zeker drie keer zo groot uit gezien. Ik hoop dat mensen mij nog eens gaan helpen met mijn mooie maar wel ‘zware spirituele taak’.
 
 
63 - Klopt het hoe vrijer men tegenover stof de materiële zaken staat, hoe vrijer je bent/leeft in de geest?
 
- Ja, het is de geest (je persoonlijkheid) van de mens zelf welke keuzes hij in de vele levens maakt. Jij maakt die keuzes. Een persoon die minder materialistisch is, dus meer geestelijk leeft, heeft gemiddeld genomen minder druk in zijn leven. Maar natuurlijk kan een vergeestelijkte persoon ook onder grote druk staan om bijvoorbeeld het maandelijks betalen van allerlei vaste lasten. Ik geloof wel dat vergeestelijkte/ spirituele mensen op een aantal punten ‘vrijer’ leven dan materialisten. De angst om je bezit vast te houden (je spullen verzekeren terwijl je je karma toch niet kunt kopen/afkopen) kan een grote druk op je zetten. Het leven is de grote tuin van de Schepper, waar we eigenlijk allemaal vrij zouden moeten kunnen leven. Goed beschouwd is alles, het bezit van iedereen (onze tuin op aarde). We moeten nog een stuk groeien om hier echt naar te leven en te beseffen.
 
 
64 - Hoe hoger je inzichten, hoe ‘zwaarder’ je incarnatie (levensprogramma)? Klopt dit?
 
- Ik geloof dat dat wel zo is. Maar de persoon is daar dan ook echt aan toe. Ik geloof dat onze ziel het karma over diverse toekomstige levens ‘uitsmeert’. Een karmisch opdracht moet dus wel uit te voeren zijn want anders heb je er helemaal niets aan. Ik heb wel eens gelezen dat je in je laatste drie levens erg zware opdrachten krijgt. Misschien is dit ook wel een stuk ‘training’ voor je toekomstig leven in de hogere (bewustzijns) lichtsferen. Toch wil ik er wel bij zeggen dat iets voor elke persoon zwaar kan zijn. Iedereen ervaart zijn eigen levensopdrachten als pijnlijk en zwaar. Ieder mens krijgt geestelijk gezien steeds meer ‘spierballen’. Hij kan dus steeds meer aan.
 
 
65 - Al mijn respect voor paters, slotzusters en dergelijke die de Heer van het kruis bidden om die ‘zondaar’ te vergeven, zouden zij niet beter een liefdevolle hand reiken naar die zondaar? Het is toch niet onze taak iemand te (ver)oordelen? Heeft deze vorm van ‘bidden’ wel enig nut?
 
- Dit is een gevoelig onderwerp. Het is totaal niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Dit even vooraf. Bidden heeft doorgaans niet zo veel zin. Je kunt je levensprogramma op aarde niet wijzigen. Ook niet door te bidden. Jouw problemen
(levensprogramma) zijn tijdens je geboorte of eigenlijk al daarvoor bekend. Wanneer er extra hulp moet komen, dan wordt daar ‘automatisch’ voor gezorgd. Jouw gidsen krijgen de opdracht om waar het kan en mag, hulp te bieden. Dit is natuurlijk al fijn om te weten maar dan moet je er wel naar willen leven. Je kunt beter handelen waar je kunt dan passief bidden. Ik vind het wel nuttig om je zelf aan te moedigen (affirmeren). Bidden en dan als het ware naar jezelf, je richten op je innerlijke krachten (goddelijke zelf). Vergeet niet dat we allemaal onderdeeltjes (waarschijnlijk in het bewustzijn) van de Schepper zelf zijn. Vandaar dat je ook altijd hiermee in verbinding staat. Onze problemen worden gehoord en gekend maar er mag niet altijd karmisch worden ingegrepen. Dit is een punt om eens goed over na te denken.
 

66 - Zijn wij dikwijls niet heel onzinnig bezig, zodra iemand wordt vermoord, worden er massaal bloemen gelegd (niks om op aan te merken). Waarom komt 
niemand op het idee als iemand levend is om dan (vaker) een bloemetje te geven?
Is het onze ‘angst’ voor de dood om zo ‘onzinnig’ te reageren?
 
- Het is natuurlijk een uiting van een persoon. Iedereen moet dat op zijn eigen manier kunnen doen. Dat moeten we respecteren. Maar veel geld uitgeven voor een dure kist, bloemen enzovoort is wat mij betreft onnodig. De persoon is immers met zijn geestelijk lichaam uit zijn aardse stoffelijk lichaam ‘gestapt’. Hij verblijft gewoonlijk niet eens meer in de buurt van dat stoffelijk lichaam, maar in een van de sferen van gene zijde. Wat heeft een pas overleden, beter overgegane persoon, aan een dure kist. Er worden vele euro’s aan uitgegeven. Dat zou anders kunnen en
eigenlijk moeten. Het is een vorm van kapitaalvernietiging en zou per direct moeten worden verboden. Maar deze gedachtes kun je wel hebben, maar duizenden mensen moeten nog de eerste stappen op het geestelijke pad zetten. Zij zien mij al aankomen met dit inzicht/verhaal. Je krijgt onherroepelijk ruzie. Laat iedereen maar zijn eigen wensen kenbaar maken voor zijn begrafenis, maar de staat zou hier en daar wel wat kunnen ingrijpen. Een eenvoudige makkelijk verteerbare (ecologische) kist zou al een hele goede stap voorwaarts kunnen zijn. We moeten veel zuiniger met het milieu omgaan.
 
 
67 - Iedereen komt op aarde terug (reïncarneert) in het stoffelijke lichaam van een baby. Hoe zit het dan met het bewustzijn want je staat nog lang niet bewust in het leven?
 
- Dat is door de Schepper (de natuur) mooi geregeld. Een persoon moet langzaam kunnen wennen aan zijn nieuwe omgeving. Een kindje (eigenlijk de volwassenen persoon) wordt dus niet geboren met zijn volledige bewustzijn. In fases komt het bewustzijn terug. Tijdens de zwangerschap moet zowel het kindje als de moeder beschermd zijn. Een kindje met een vol verstand zou alles kapot kunnen trappen en dat is uiteraard niet de bedoeling.
 

68 - Worden wij in elk leven op aarde bijgestaan. Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?
 
- Ja, er zijn altijd mensen (gidsen, overgegane familieleden) aan gene zijde die op de één of andere manier bij jou betrokken zijn. Er zijn ook veel krachten die we nog niet kennen (herkennen) die het hele evolutieproces stimuleren. De Schepper heeft verschillende wijzen om dit hele proces te ondersteunen. Tijdens extra moeilijke momenten in je leven komt er extra hulp. Aan gene zijde zijn mensen die ver in de tijd kunnen aan voelen (zien), (jouw leven, je levensprogramma kennen). Iedereen met een positieve of negatieve ingesteldheid krijgt steun/hulp. Voor de Schepper is iedereen gelijk, gelukkig maar. Naast de mensheid heb je de deva’s (etherische engelen/natuurgeesten). Zij helpen aan de hele evolutie mee.
 
Boekentip: Broederschap van mens en engel (het dienstbetoon van engelen en van de onzichtbare wereld der natuur) – White Eagle. Waarschijnlijk alleen nog in het Engels te koop. De Engelse titel is: Spiritual Unfoldment 2. Dit is een boekje uit een grote serie. Zie website: www.whiteagle.nl
 

69 - Hoe weet je dat? Velen zijn zich niet eens bewust van geestelijke hulp. (reactie op de vraag ‘worden wij in elk leven op aarde bijgestaan, ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?’)
 
- Dat is waar. Er is nog steeds maar een beperkte groep die hiervan bewust is. Maar er zijn duizenden mensen over de hele wereld die allemaal min of meer dezelfde ervaringen (belevenissen) hebben. Ook wordt er aan paranormaal gevoelige mensen dezelfde informatie over gene zijde doorgegeven. En sommigen, een veel kleinere groep, mag door middel van een uittreding verschillende zaken, aan die kant, bekijken. Er is nog zo veel meer waar wij nog niet of nauwelijks bij stilstaan.
 

70 - Kan je als paragnost (persoon met paranormale gaven) te allen tijde je geestelijke begeleiding aanspreken?
 
- Je kunt altijd ‘vragen’ maar dat wil niet zeggen dat iemand (een gids) op je vraag wil reageren of zelfs de tijd voor je heeft. Zij zijn daar ook met allerlei zaken bezig (geestelijk ‘werk’/begeleiding enzovoort) Net zoals mensen hier op aarde die aan
het werk zijn. Je zult eerst bewust ‘verbinding/contact’ moeten hebben voordat er vragen gesteld kunnen worden. Meestal worden hierover bepaalde afspraken gemaakt. Paragnosten (mediums) wordt geleerd om hier goed mee om te gaan. Een beroepsparagnost wordt vooraf getraind in het stellen van vragen. Een persoon aan gene zijde (gids of misschien een familielid) kan (en mag) niet zomaar alles beantwoorden. Er mag niet klakkeloos worden voorgekauwd. Dat is niet goed voor je eigen ontwikkeling (karma). We moeten veel zelf proberen op te lossen (beleven). Net zoals je op aarde mensen hebt met een bepaald ontwikkelingsniveau,
zo heb je dat ook aan gene zijde. Mensen in de hogere gebieden aan gene zijde hebben meer overzicht en mogelijkheden om iets te willen ‘weten’.
 

71 - Een paragnost/helderziende leeft dus op de grens van twee werelden (onze stoffelijke wereld en gene zijde/de astrale wereld). Is het wel ‘gezond’ om met die 
andere wereld te leven/in contact te staan?
 
- Het kan soms flink vermoeiend zijn, maar zij houden je energiepeil heel nauwlettend in de gaten. Je wordt als het ware opgeladen/door een vorm van magnetiseren. Een gids is dan ook een ‘dokter’ voor zijn leerling (instrument) op
aarde. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een enorme paranormale gevoeligheid te hebben. Je moet goed op je energie letten. Niet alle mensen hebben een prettige aura (karakter). Hun aanwezigheid of beter hun energie kan behoorlijk storend voor je zijn. Een fijngevoelige paragnost vergelijk ik wel eens met een topsporter. Ook een topsporter moet overal op letten. Drank, medicijnen, te veel of verkeerde voeding kan heel storend werken. Je kunt bijvoorbeeld als heel gevoelige persoon niet zomaar open gaan staan voor indrukken van gene zijde. Net zo min als je de voordeur, voor iedereen, zomaar wagenwijd open zet. Net als op aarde leven aan gene zijde ook onbewuste/negatieve/gevaarlijke mensen. Eigenlijk is gene zijde niet zo anders dan de aarde. Alleen op aarde leven mensen met diverse bewustzijnsniveaus door elkaar. En aan gene zijde leven mensen in bepaalde bewustzijnssferen. Je gaat na je overgaan (overlijden) automatisch naar een sfeer waar je innerlijk thuishoort. Er zijn enorm veel kosmische wetten te bestuderen.
 
Ik hoop dat je met deze tekst/antwoorden een stapje verder bent gekomen. 
Paragnost / spiritueel schrijver Ron Malestein.
 
 
 
Spiri 5
 
‘71 vragen en antwoorden over reïncarnatie’ (verdieping)
 
 Paragnost/helderziende Ron Malestein - www.ronmalestein.nl
 
Ron Malestein © copyright 2019. Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Voor commercieel gebruik eerst schriftelijke toestemming vragen aan de auteur. Op alle teksten bestaat in Europa automatisch copyright.