Spiri 2 - Thema – ‘Gidsen, beschermengelen en het voortbestaan’ - Ron Malestein
 
Inhoudsopgave:
Wat wordt er bedoeld met gidsen? 
De periode voor je dood 
Het woord ‘Geest’ een vervelende woord 
Het zilveren koord en de bijbel 
Het breken van het etherische energiekoord 
Waar gaan we naar toe? 
De diverse gebieden/sferen 
Zwervers en ongelukkigen 
Wie zijn overgegane gidsen? 
‘Het verbinden’ 
Zij zoeken jou 
In het ene leven wel, en in het ander leven niet 
Een gids vindt jou altijd 
Een prettige aura in jouw tempel 
Hogere gebieden 
Hoe verplaatsen gidsen zich? 
Een gids en de slaap 
Gidsen en hun innerlijke leeftijd 
Gidsen niet verheerlijken 
Ingevingen en beelden, wees zo kritisch mogelijk 
Gidsen en de toekomst 
Een kritische noot: 
Wat is een spook? 
Boekentips: 
 

Ron Malestein © copyright 2021. 
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Voor commercieel gebruik eerst schriftelijke toestemming vragen aan de auteur. Op alle teksten bestaat in Europa automatisch copyright.
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein.
Ron Malestein website: www.ronmalestein.nl

 

WOORD VOORAF

Dit werkje heb ik geschreven na het geven van een lezing met hetzelfde thema. Ik dacht: als ik dit thema uitwerk dan moet er vast een interessante tekst ontstaan die de moeite waard is om te lezen. Het thema gaat over gidsen en onze beschermers van gene zijde. Ik probeer in het eerste gedeelte iets over de grote overgang (de dood) te vertellen. Je kunt dan een beeld vormen van wat je na dit bijzondere moment mee zal gaan maken. Besef wel dat ook gidsen eerst op aarde geleefd hebben. Ook zij zijn echt niet zomaar uit het niets ontstaan. Ik hoop dat je makkelijker verbindingen tussen deze zijde (de aarde) en gene zijde (het hiernamaals) kunt leggen. Eigenlijk zit deze wereld heel eenvoudig in elkaar. Het staat met elkaar in verbinding en loopt in elkaar over. Als je eenmaal overlijdt zul je naast het zien van je levensfilm (waar je gedurende je hele leven mee bezig bent geweest) veel herinneren. Verderop in de tekst ga ik in op de bijzonderheden rond het thema gidsen en beschermengelen. Veel bijzondere zaken heb ik in mijn leven als helderziende/genezend medium met eigen ogen mogen waarnemen. Ik ben echt geen fantast of een stevige drinker. Dat combineert ook echt niet met paranormale gaven. Ik moet namelijk altijd een beetje op mijn hoede zijn voor wat ik zeg. Ik kan het namelijk niet maken om zomaar iemand mijn paranormale ervaringen/beelden te vertellen, dat is ongepast. Je zult merken dat veel informatie/ervaringen universeel zijn. Dat kan ook niet anders, we hebben maar één wereld. Of je in Amerika, op de Zuidpool of in China dood gaat, iedereen maakt exact hetzelfde mee. Gelukkig maar zou ik eigenlijk willen zeggen. Er zijn al zoveel verschillende visies op dit terrein. Je zult merken dat ik hier en daar wat andere denkbeelden en paranormale belevenissen heb. Lees het aandachtig en haal eruit wat jou aanspreekt. Doorzie eigenlijk de logica, dan kom je vast een stuk verder. Ik heb een paar interessante boekentips toegevoegd.
 
Paragnost Ron Malestein 2021
 
WAT WORDT ER BEDOELD MET GIDSEN?
 
Een gids van gene zijde kun je vergelijken met een gids op aarde als je bijvoorbeeld een rondleiding (excursie) krijgt in een oud stadscentrum met veel geschiedenis. Een gids in dit verband is een persoon die ons tijdens onze aardse wandel begeleidt. Een gids van gene zijde is een beschermer, een leermeester, een leraar, soms een wijze. Het is ook mogelijk dat een familielid jouw gids is. De persoon moet dan wel een flinke tijd aan gene zijde leven. Een gids is wel altijd een persoon die net als wij ook op aarde geleefd heeft. Zo’n iemand kan 10 jaar geleden overleden zijn, maar ook wel tweehonderd jaar of nog veel langer geleden. Dat maakt verder niets uit. Probeer dit soort zaken zo ruim mogelijk te zien als je maar kunt.
 
 
 
DE PERIODE VOOR JE DOOD
 
Om een beter beeld van een gids en het voortbestaan te krijgen wil ik je eerst een beeld geven van wat er rond je dood kan gebeuren. Veel mensen hebben rond hun sterven zeer merkwaardige ervaringen. Ze beginnen ineens over overleden personen te spreken, terwijl ze dat nog nooit eerder hebben gedaan. Ze zien witte schimmen van personen maar ook heel duidelijke verschijningen van personen. Vaak zien ze al eerder overleden bekenden. Bijvoorbeeld een al eerder overleden broer of zus, vader of moeder, schoonfamilie enzovoort. Meestal personen waar ze tijdens het aardse leven een bijzondere band mee hadden. Het kan ook een kennis of vriend zijn. Dit fenomeen wordt veroorzaakt omdat de energieën van het gewone aardse grofstoffelijk lichaam langzaam naar het andere fijnstoffelijk sferenlichaam verplaatst (geestelijk lichaam). Dit is een natuurlijk proces. Het is een voorbereiding op de grote overgang (de dood) naar gene zijde. Eigenlijk kan je ook zeggen: mensen worden langzaam helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderruikend en soms zelfs helderproevend. Nogmaals, dit is een energieverplaatsing en eigenlijk de voorbereiding op gene zijde. Hier op aarde zijn deze ‘paranormale’ zintuigen grotendeels afgesloten. Je kunt nou eenmaal niet in twee werelden tegelijkertijd leven. Mensen die aangeboren helderziend zijn leven eigenlijk op de grens van deze twee werelden. Het gewone aardse grofstoffelijk lichaam en het fijnstoffelijk sferenlichaam zit door middel van energiebanden/koorden aan elkaar vast. Als een persoon, door een zwaar auto-ongeluk een hartaanval of een te zware narcose enzovoort, uit z’n grofstoffelijk aards lichaam wordt ‘gesmeten’ dan kijkt hij met de ogen van zijn fijnstoffelijk sferen lichaam (je geestelijk lichaam). Aardse dokters die alleen maar oog hebben voor onze stoffelijke hersenen van ons grofstoffelijk lichaam komen zonder spiritueel inzicht er voorlopig niet uit. Hoe moet je zoiets wetenschappelijk verklaren en beoordelen? Ik denk dat we meer moeten samenwerken met personen die in een hele hoge graad helderziend zijn en tevens medisch geschoold. In de toekomst zal er vast (medische) apparatuur uitgevonden worden waarmee je dit hele stervensproces kunt zien en meten.
 
 
 
HET WOORD ‘GEEST’ EEN VERVELENDE WOORD
 
Om eerlijk te zijn heb ik een hekel aan het woord ’geest’. Dat klinkt zo afstandelijk; alsof het over iets anders dan een mens gaat. Het woord ‘overgegane’ klinkt voor mij al een stuk beter. Het woord zelf, geeft al veel aan. Maar mensen die vrijwel niets van het hiernamaals afweten begrijpen/kennen dit woord niet. Wanneer je niets van het leven na dit leven afweet, dan zegt je dat woord uiteraard ook niets. Maar ja, we zullen wel zien wat er allemaal in de toekomst met dergelijke begrippen/woorden gaat gebeuren. Ik probeer op mijn manier deze spirituele thema’s onder de aandacht te brengen. En om niet te vergeten de angst voor de dood af te doen nemen, in helder inzicht hoe onze natuur (rond het thema de dood) werkelijk in elkaar zit.
 
 
 
HET ZILVEREN KOORD EN DE BIJBEL
 
Het Bijbelse zilveren koord is een spirituele naam/begrip voor de verbindingsdraden tussen de twee genoemde lichamen. Er vindt zowel energie als informatieoverdracht plaatst tussen deze lichamen. Als mensen dit beter zouden begrijpen dat zou de aversie tegen het paranormale/mystieke enorm kunnen afnemen. Het zilveren koord moet dus al eerder waargenomen zijn door mensen met een bijna-dood-ervaring (na een ongeluk), mensen die spontaan een uittreding hebben gehad of sterk helderziend zijn. In die tijd werden mensen profeten genoemd, vandaag de dag helderziende, paragnost, psychometrist of medium en ‘het tweede gezicht’ hebben. Al deze namen betekenen exact hetzelfde. Ik moet altijd een beetje in mezelf grinniken als iemand zegt: “ik ben een paragnost maar geen helderziende of een medium”.
 
 
 
HET BREKEN VAN HET ETHERISCHE ENERGIEKOORD
 
De dood treedt definitief in als de koorden die met de buik en het hoofd in verbinding staan breken. Althans de dood wat betreft het grofstoffelijk aardse lichaam. Het fijnstoffelijk sferenlichaam, ook vaak het geestelijk lichaam genoemd, is levendiger dan ooit. Het stervensproces wordt ondersteund door een dokter van gene zijde. Met behulp van een geestesdokter wordt het koord op het juiste tijdstip verbroken. Het fijne weet ik hier ook niet van. Misschien mag ik later, in een uitgetreden toestand, dit proces eens meemaken.
 
 
 
WAAR GAAN WE NAAR TOE?
 
Ik denk dat verreweg de meeste mensen eerst naar een gebied gaan wat ik maar een herstellingsoord van vroeger noem. Vroeger kon je na een ziekenhuisopname voor een tijdje, vanwege zwakte, bijkomen in een herstellingsoord. Dit is een paviljoen om lekker uit te slapen en weer op krachten te komen. Vergelijk het maar met een periode na een pittige ziekte. Deze herstellingsoorden zijn vanwege bezuinigingen gesloten. Mensen moeten na de dood wennen aan de nieuwe omstandigheden. Je wordt daar geholpen door mensen die ooit zelf na de stoffelijke dood daar terecht zijn gekomen. Zij hebben veel ervaring omdat ze veel zelf aan de lijve hebben ondervonden. Dit zie je sowieso vaak aan gene zijde. Iedereen spreekt daar uit persoonlijke ervaring. Het is daarom ook beter naar hen te luisteren als het ooit jouw beurt is om over te gaan. Je bent dus altijd in goede handen, misschien vind je dat een prettige gedachte om nu al te weten.
 
 
 
DE DIVERSE GEBIEDEN/SFEREN
 
Iedereen weet denk ik wel wat een aura is. Je zou kunnen zeggen dat al je ervaringen en gedachten ergens in je aura worden opgeslagen. Mensen hebben allemaal zo hun persoonlijke ervaringen in dit leven en talloze andere levens opgedaan. Door al duizenden levens (reïncarnatie) te hebben gehad, zijn er grote verschillen in geestelijke ontwikkeling ontstaan. Niet alleen in de diverse talenten die iemand kan hebben maar ook in inzicht (zelfbewustzijn), liefde, respect en begrip voor je medemens, ontzag voor het leven enzovoort. Dit is heel iets anders dan aardse intellectualiteit. Je kunt beter erg bewust van alles zijn dan intelligent. Alle mensen staan dus op verschillende (innerlijke) niveaus qua ontwikkeling. Ik kan dat als helderziende zien aan de grootte en de helderheid (en kleuren) van iemand z’n aura. Mensen proberen mij wel eens uit om te horen wat voor een aura zij hebben en op wat voor sfeer van gene zijde zij afstemming hebben. Hier ga ik zelden op in. Omdat ik het niet goed vind om mensen voor ‘jonkie’ of een verder geëvolueerde uit te maken. Mensen zijn snel gekwetst en dikwijls jaloers. Ik wil deze vorm van hartstocht niet aansteken. Ik wil juist proberen om iedereen te inspireren tot een bewuster en hoger leven. Ik wil graag mijn denkbeelden en persoonlijke paranormale ervaringen aan een ander die er voor openstaat doorgeven.
 
Na de stoffelijke dood en het breken van het zilveren verbindingskoord, worden we automatisch door een soort geestelijk ‘magnetische veld’ naar een bepaald gebied getrokken. Niemand raakt verloren. De sfeer, ofwel het gebied waar je na een overgangsperiode (louteren en leren) terechtkomt, heeft een soort gelijke trilling als jouw fijnstoffelijk sferenlichaam (geestelijk lichaam). Iedereen komt in een gebied terecht waar hij werkelijk thuis hoort. Niet hoger maar ook niet lager. Iedereen verdient dus zelf door eigen inzet zijn eigen sfeer. Zo zullen er mensen in vrij mistige (zelfs donkere) of lichte zonnige gebieden terechtkomen. Hellevuur of vagevuur bestaat niet. Dat heb ik nog nooit gezien. Hellevuur of vagevuur is symbolisch bedoeld. Dit staat voor innerlijk vuur (hartstocht). Denk maar aan haat, jaloezie in (ziekelijke) ernstige vorm, moordlust enzovoort. Er zijn erg veel hoofdgebieden en tussengebieden (sferen).Voor je geboorte kom je uit een sfeer en na je aardse ‘dood’, ga je weer naar een gebied/sfeer aan gene zijde.
 
 
 
ZWERVERS EN ONGELUKKIGEN
 
Het is goed om tijdens je aardse leven minimaal één periode van je leven over de dood na te denken. Mensen die hier op hun eigen wijze mee bezig zijn geweest, kunnen daar toch wat makkelijker opgevangen worden. Personen die tijdens hun leven hier niets van af wilden weten, hebben het een stuk moeilijker aan de andere kant (na de dood). Deze personen zijn vaak lastig en eigenwijs. Er wordt hen meerdere malen uitgelegd dat ze overleden zijn. Ze zijn het hier vaak niet mee eens omdat ze zien dat ze immers nog steeds ‘leven’ (en kunnen denken). Het lichtje gaat bij hen niet branden dat ze overleden zijn en aan die zijde ‘gewoon’ voortgaan. Voel je het grote probleem aan? Dit kan zelfs maanden of werkelijk (zonder te overdrijven) tientallen jaren duren. Dit soort mensen gaan vaak, omdat ze zichzelf onbereikbaar opstellen, op zwerftocht (zwervers). Het kan wel eens gebeuren dat je zo’n persoon voelt of ziet. Jouw innerlijke ‘antenne’ heeft dan voor een paar tellen verbinding met zo’n persoon. Dit kan verder geen kwaad. Tenzij je het zelf moedwillig opzoekt. Mijn advies is: experimenteer niet. Laat je niet verleiden door mooie studieboeken over hoe je in contact kan komen met je gids. Wacht rustig af totdat zij, indien dat nodig is, naar jou toe komen met zinvolle informatie. Wij zijn op aarde om ons levensprogramma zo goed als het kan af te maken. Je kunt niet op twee werelden tegelijkertijd je aandacht op richten. Dit gaat altijd ten koste van je aardse opdrachten. Tenzij je dat ‘luid en duidelijk’ berichten hebt gekregen, dat je iets hiermee moet doen. Ik wil hier niemand mee kwetsen, maar blijf wel eerlijk. Je ziet later op je levensfilm wel terug of je goed en zorgvuldig gehandeld hebt.
 
 
 
WIE ZIJN OVERGEGANE GIDSEN?
 
Meestal zijn dat personen waar je al een langere periode in vorig levens een band mee gehad (hebt). Het kunnen bijvoorbeeld je oude ‘maatjes’ zijn die in de sferen achtergebleven zijn na jouw geboorte. Maar ook familieleden van een vorig (of nog veel langer geleden) leven. Het kan een helpende hand van je overleden broer, opa, achternicht zijn enzovoort. Het kan ook zijn dat iemand jou ergens speciaal voor gaat beschermen. Bijvoorbeeld in het verkeer, bij bepaald werk (verpleegkundige, politieagent), op school, bij een ziek kind, problemen rond een scheiding. Bij van alles dus. Je kunt voor een korte periode een helper (gids) krijgen maar ook iemand waar je meerdere levens mee optrekt of op gaat trekken. Heel vaak heeft een gids een soortgelijk leven gehad als jij. Vandaar dat een persoon aan gene zijde jou toegewezen krijgt om te helpen. Zij hebben tenslotte ook in hun leven met jouw problemen geworsteld. Zij kennen aan de lijve jouw moeilijkheden, onzekerheden en verdriet. Een gids heeft meestal toch wel een aantal raakvlakken met jouw levensomstandigheden, karakter en belangstelling. Soms merk ik zelf dat er iemand een tijdje ‘meeloopt’. Ik krijg dan een paar aanwijzingen, maar echt veel wordt er niet gezegd. Voor hen is het ook een hele ervaring om ons op aarde met van alles bezig te zien. Gidsen moeten wel een bepaalde mate van inzicht, innerlijke kracht, wilskracht en liefde bezitten. Zonder die eigenschappen komt iemand niet de sferen van gene zijde uit. Zij hebben immers niet de power om met wilskracht en concentratie zich ergens op te richten. Hier verderop meer over.
 
 
 
‘HET VERBINDEN’
 
Gidsen komen naar ons toe. Zij verbinden zich met onze aura. Er zijn bepaalde punten in de aura waar wij wat makkelijker te bereiken zijn. Hier komt kennis en kracht weer om de hoek kijken. Het punt, enkele centimeters boven je navel met de naam zonnevlecht (is een zenuwknoop), wordt dikwijls gebruikt om zich mee te verbinden. Dit punt beschouw ik als een soort sluis. Aan de ene kant stromen er continu emoties/gevoelens van jou uit in de aura naar de ruimte en aan de andere kant kan er soms informatie (gedachten en gevoelens) van een ander persoon binnen komen. Mensen onderling (ik bedoel hier op aarde) hebben soms ook ongewild gedachten uitwisseling. Dit wordt gewoonlijk telepathie genoemd. Sommige mensen zijn een sterke ‘uitzender’ en andere personen weer een sterke ‘ontvanger’. Dat zal je vast zelf wel eens met iemand ondervonden hebben. Dit heeft met ook met het karakter van een persoon te maken. Je hebt namelijk mensen die erg naar buiten gericht zijn en de zogenaamde gevoelstypes die veel meer naar hun binnenste luisteren. Veel gevoelsmensen hebben veel donkerrood – rood of roodroze kleuren in hun aura en doeners of inspiratie mensen meer blauwe tinten. Gidsen ‘versmelten’ voor een korte periode hun aura (levenskracht) met die van ons. Ik word hier soms een beetje high/duf van. Vooral als ze me gebruiken als genezend medium. Dan ‘loopt’ het via mijn hoofd zo door naar beneden door mijn handen.
 
 
 
ZIJ ZOEKEN JOU
 
Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen zich in het paranormale en spirituele verdiepen en in deze specifieke materie gefascineerd zijn. Toch maken wij in onwetendheid veel grote fouten. Het is namelijk niet zo beleefd als je hier op aarde zomaar een persoon/gids naar de aarde wilt roepen/trekken. Hoe goed je het ook bedoelt. Zij vervolgen daar ook hun pad. Je kunt ze niet zomaar oproepen. Zij zijn misschien wel met een hele belangrijke taak bezig. Als iemand jou opbelt kan je toch ook niet zomaar van je bezigheden, bijvoorbeeld jonge kinderen, weglopen. Ik denk overigens dat ze dat op je werk ook niet bepaald zullen waarderen. Zo is het ook met de mensen die al de grote overgang (de dood) hebben meegemaakt. Er zijn trouwens mensen die het helemaal niet op prijs stellen als je ze naar de aarde wilt halen. Zij vinden het prettig om hun taken daar uit te voeren. Tegenwoordig geven een aantal boekenschrijvers ons de indruk dat je zomaar met een gids in contact kan komen. Dit zie ik anders. In de meeste gevallen mag er namelijk helemaal niet in ons leven ingegrepen worden. Wij moeten op eigen kracht zelf onze lessen leren. Hoger ontwikkelde personen zullen niet in iemands persoonlijk lot (karma) ingrijpen. Dit is een wet aan gene zijde. Zij zouden zelf verkeerd karma op kunnen bouwen door verkeerd in te grijpen. Ik weet uit ervaring dat onze beschermers er van alles aan zullen doen om ons te helpen, maar dit mag niet tegen ons persoonlijk karma in gaan. Overgegane gidsen en familieleden zullen vaak stilletjes achter de schermen hun taken verrichten. Je zou eigenlijk heel dankbaar moeten zijn, als je een paar maal in je leven een boodschap bewust mag ontvangen. Ik wil niet de indruk wekken dat je niet om steun/hulp mag vragen. Integendeel, maar veel hulpvragen zijn niet helemaal terecht. Ze zijn dikwijls grotendeels egoïstisch gekleurd. Met andere woorden: je hulpvraag is niet terecht (zuiver). Denk eerst een paar dagen na voordat je met je hulpvraag komt. Er wordt aan ziekbedden ontzettend veel gebeden/hulp gevraagd. Logisch, maar als een orgaan versleten is, dan is het moeilijk om voor een nieuw orgaan te bidden. We moeten wel de natuur en iemands karma (levensprogramma) respecteren. We vragen vaak hulp om ondoordachte zaken.
 
 
 
IN HET ENE LEVEN WEL, EN IN HET ANDER LEVEN NIET
 
Een mens kan gedurende verschillende levens paranormaal gevoelig zijn. In het ene leven heb je sterke paranormale gevoeligheid en in het volgende leven is het weer helemaal verdwenen. Dit wisselt elkaar dikwijls af. Dit heeft te maken met het niveau van evolutie (denk aan reïncarnatie). Voor de duidelijkheid het heeft niets te maken of je al veel verder gevorderd bent zoals sommigen wel eens zeggen. Met andere woorden: je kunt deze bijzondere gevoeligheid hebben zowel als misdadiger als een lief welwillend mens. Dit heeft met de natuur zelf te maken en jouw persoonlijk punt van evolutie (bewustzijn). Een persoon die zonder ‘studie’ paranormaal gevoelig is geworden, leeft als het ware tussen twee niveaus van ontwikkeling in. Eigenlijk kan je beter zeggen precies tussen twee sferen (of niveaus) van ontwikkeling in. Het is voor een geoefend helderziend persoon redelijk goed te zien op welke sfeer (gebied aan gene tijdens z’n aardse leven) iemand afstemming heeft. Zelf zal ik niet snel hier iets over zeggen. Omdat er tussen mensen wel vier of vijf sferen van ontwikkeling verschil kan zijn. Het is net als het duidelijk beschrijven van een aura, je hebt mooie aura’s en onontwikkelde aura’s van personen. Je kunt moeilijk op een feestje tegen een persoon zeggen: wat heb jij een lelijke aura en tegen de ander: wat heb jij een mooie aura. Je brengt de mensen (maar ook jezelf onnodig) in de problemen. Er zit niets anders op om toch maar veel voor je te houden.
 
 
 
EEN GIDS VINDT JOU ALTIJD
 
Ik merk dat er grote belangstelling is om een gids te zien en te leren kennen. Dat is begrijpelijk en ook zeer interessant. Ik denk/weet dat in de meeste gevallen een gids/beschermer zich aan ons zich niet zomaar zichtbaar mag (zal) maken. Hoe graag hij of zij dat ook zou willen. Zij krijgen aan hun kant opdrachten (‘van de hoge raad’) wanneer ze ons mogen bijstaan. En zeker niet iets voorkauwen omdat dat in beide personen (jij en je gids zelf) het karma kan ingrijpen. Deze kosmische ‘wet’ zal door personen met innerlijk licht (inzicht en liefde) altijd gerespecteerd worden. Het is goed om hier eens over na te denken. De ‘deuren’ naar gene zijde staan echt wel voor iedereen wijd open, maar je vragen moeten wel eerlijk en zuiver zijn. Dit is in de praktijk (dagelijks leven) een relatief begrip. Ik zou zeggen: vraag om advies/hulp zo eerlijk mogelijk uit je hart en zonder egoïstische motieven. Hoe beter je dit kan, des te meer kans van slagen. Een gids kan je uiteindelijk waar dan ook benaderen. Voor verder ontwikkelde gidsen zijn er geen grenzen. Ze komen immers naar je toe op gedachtekracht. Ze concentreren zich op jou en zijn in enkele seconden bij je. Voor hun is dat echt geen probleem. Als ze zich op jou richten zullen omstanders niet snel iets van deze bijzondere aanwezigheid merken. Een bericht is meestal zeer persoonlijk bedoeld. Denk daarom wel drie keer na of het wel verstandig is om jouw bericht aan iemand anders te vertellen. Ik ga er altijd van uit dat als iemand iets moet weten, de informatie dan toch wel op zijn pad komt. Kan jij het niet opvangen dan komt het vast via een ander.
 
 
 
EEN PRETTIGE AURA IN JOUW TEMPEL
 
Hoe stem je af op gidsen? In eerste instantie wat ik al eerder gezegd heb, ze komen naar jou toe wanneer ‘zij’ dat wensen en niet omgekeerd. Nu kan jij wel zeggen jeetje wat streng allemaal en kritisch. Ik heb deze wetten niet gemaakt. Je kunt beter een goed en eerlijk beeld van deze wereld hebben, dan dat je met allerlei vage en onduidelijke informatie je gek laat maken. Maak in je eigen huis een plaatsje waar jij je eigen ‘tempel’ kunt maken. Zet hier een paar leuk dingen neer zoals bijvoorbeeld een kristallen steen (een bergkristal of amethist is erg mooi van kleur), bloemen wierook met een houder, een zelfgemaakt schilderijtje, een foto van een spiritueel persoon en bijvoorbeeld een cd speler met rustige (New-Age) muziek. Door hier regelmatig alleen te ontspannen, te mijmeren of te mediteren, ontstaat hier vanzelf een vredige aura. Door je eigen positieve gedachten en gevoelens straalt automatisch je energie over op jouw spullen en de aura van je kamer. Dit is een proces dat overal gewoonlijk plaats vindt. Ik kan deze aura energieën (helder) zien maar ook sterk voelen. Het is dus heel belangrijk dat er jouw eigen sfeertje ontstaat. Wat heeft dit dan allemaal met gidsen of overleden familieleden te maken? Stel je eens voor in wat voor, sfeer jij eenmaal aan de andere kant het liefst zou willen komen. In een drukke of een vredige sfeer? Mensen van die andere zijde voelen heel sterk onze gedachten en emoties in onze aura. Zij kunnen onze gedachten/gevoelens ook ‘lezen’ (opvangen). Zij vinden het belangrijk dat wij moeite nemen om onszelf te ontspannen en te mediteren. Mediteren is iets ‘heiligs’ aan gene zijde. Mensen zijn immers op zoek naar hun innerlijke krachten/mogelijkheden. Je leert van jezelf door naar ‘binnen’ te kijken. Dit is een ideale trilling (sfeer) om voor een gids zijn informatie door te geven. Je hoeft echt niets te vragen. Ze komen vanzelf, wacht maar af.
 
 
 
HOGERE GEBIEDEN
 
Gene zijde is een spannende wereld (gebieden). Toch moeten we eerst onze levensopdrachten hier op aarde volbrengen. We zijn niet voor niets op de aarde geïncarneerd. We kunnen geen enkele trap van de evolutieladder overslaan. Je moet je van alles eigen maken. Dit is de wens van de Schepper, het denkend beginsel in ons heelal. De sferen van gene zijde horen bij de aarde zelf. Er zijn trouwens ook hogere planeten/gebieden in de ruimte. Na deze ronde gaan we verder naar de vierde ronde (vierde kosmische graad, simpel gezegd de vierde school). Zo heb je in totaal zeven scholen met diverse graden van ontwikkeling. Nu moet je niet denken dat ik dit allemaal zelf heb mogen aanschouwen. Ik weet dit van hoge gidsen die onder nog hogere leiding daar even naartoe zijn geweest om een indruk te krijgen. Alle mensen geven als het ware deze bijzondere informatie aan elkaar door. Denk maar aan een flatgebouw met wel meer dan honderd verdiepingen. Allemaal aan elkaar verbonden met een trap. Alle mensen van een bepaalde verdieping kunnen wel vrijwillig naar beneden, maar je kunt niet een niveau hoger gaan. Tenzij je door een oudere broeder of zuster van licht geholpen wordt. Op hun kracht kan je hand in hand in principe overal komen. Zij moeten je dan wel beschermen tegen de hogere krachten (helder licht enzovoort).
 
 
 
HOE VERPLAATSEN GIDSEN ZICH?
 
Overgegane personen van gene zijde hoeven niet zoals wij een zwaar lichaam mee te slepen. Hun fijnstoffelijk sferenlichaam heeft andere kwaliteiten. Zij verplaatsen zich met behulp van gedachtekracht/wilskracht. Door krachtig iets te willen, kunnen zij zich verplaatsen. Natuurlijk kunnen ze in hun eigen gebied ook lopen als ze dat willen. Wanneer je weleens een verschijning hebt gezien, is het je weleens opgevallen dat personen die zich laten zien, altijd enkele centimeters boven de grond ‘hangen’? Op aarde kennen we veel Bijbelse schilderijen met Bijbelse taferelen. De vleugels die daar bij beschermengelen zijn geschilderd zijn symbolisch. Vooral in die tijd had men symbolen nodig om de vele mystieke zaken enigszins te begrijpen. Het is jammer dat mensen dit zijn gaan geloven, net als het vagevuur (innerlijk hartstocht). Hoe meer inzicht en paranormale eigen ervaringen je hebt, des te meer je begint te beseffen dat de Bijbel alleen maar door mensenhand geschreven kan zijn. Er klopt veel niet. Het is natuurlijk als ‘gelovige Schriftgeleerde’, ook moeilijk Bijbelse les te geven over allerlei mystieke (paranormale) zaken, als je zelf nog nooit iets hebt meegemaakt. Komt er nog bij dat er erg veel passages over onder andere reïncarnatie geschrapt zijn. Dit kan je lezen in de Dode Zee rollen van de Essenen. Een bijzonder spiritueel volkje nabij de Dode Zee (Israël). De profeten van toen en helderziende Egyptische priesters hadden in die tijd echt geen andere ervaringen dan helderzienden in deze tijd. Het viel niet mee om primitieve mensen van die tijd de eerste beginselen van de leer van de christenen uit te leggen en uit te dragen. Veel mensen waren zelfs analfabeet.
 
 
 
EEN GIDS EN DE SLAAP
 
Ik heb een paar personen in mijn leven gekend die tijdens de slaap zeer actief waren. Nu kan je zeggen dat waren dromen. Degenen die ooit zelf een vreemde ervaring tijdens de slaap hebben meegemaakt, zullen beter begrijpen dat er meer mogelijk is dan alleen maar iets dromen. Beste lezers, het speelt eigenlijk allemaal af in het land van de geest. Het land van de overgegane is een andere wereld, op een andere dimensie of golflengte. Wanneer je het verschil van deze zijde en die andere zijde begint voor te stellen, dan zie je dat er zo ontzettend veel meer is. Deze personen werden tijdens hun slaap meegenomen om werk aan gene zijde te doen. Ze kregen als het ware excursies gedurende de slaap. Deze ‘cursisten’ in de geest werden door een leider van gene zijde opgehaald. Zij gingen op pad om mensen te inspireren tot een bewuster/hoger leven. Veel mensen komen namelijk daar vast te zitten. Iemand die zich op aarde weinig met spiritualiteit heeft beziggehouden, heeft behoefte aan veel informatie. Op aarde worden enkele personen uitgekozen die op de één of ander manier goede eigenschappen hebben om dit bijzondere werk te doen. Ik denk dat er nog meer mensen zijn die dit werk in de nachtelijke uren doen zonder dat ze ooit hier bewust van zijn geweest. Niet iedereen is geschikt om deze activiteiten te onthouden ‘s morgens in het dagbewustzijn. Ik heb tot nu toe alleen maar rondleidingen gehad van één persoon. Er zijn wel meerdere personen tegelijkertijd in de slaap naar mij toe gekomen. Om mij informatie te geven; soms toekomstvoorspellingen of belangrijke informatie over mijn leven in het algemeen. Soms nemen astrale gidsen ook mensen van gene zijde mee om contact te leggen met een aardspersoon tijdens zijn slaap.
 
 
 
GIDSEN EN HUN INNERLIJKE LEEFTIJD
 
Op de aarde worden mensen langzaam ouder, maar helaas, als je zo om je heen kijkt niet altijd wijzer. Het lichaam begint al na je dertigste langzaam af te takelen. Wat het uiterlijk aangaat heeft elke leeftijd wel zo z’n charme. In één leven kan je niet zo veel leren. Wat is 80 jaar op 100.000 jaar. Wanneer je in reïncarnatie gelooft dan is dit maar een heel korte tijd. We hebben echt heel veel levens nodig om tot een dieper besef te komen wat er allemaal om ons heen leeft/gebeurt. Die levens krijgen we van onze Schepper. De Schepper heeft voor ons aan gene zijde ook wat zaken in petto waar je niet zo snel bij stil zult staan. Een overgegane persoon of gids ziet er eenmaal aan die kant niet hetzelfde uit als zoals je hem voor het laatst op aarde gezien hebt. Dat zou ook wel moeten. Want het lijkt me zeer onredelijk als je hier op aarde een arm mist om aan gene zijde nog steeds zonder arm rond te lopen. Een kind die door een ernstige ziekte maar vijf wordt of een 89 jarige kan daar toch ook niet eeuwig krom lopen. Er is daar namelijk iets heel bijzonders aan de hand. Je krijgt daar niet zoals op aarde een gezichtsuitdrukking aan de hand van jouw aardse verjaardagen die je al gehad hebt. Het is iemands innerlijke leeftijd wat je daar ziet. Je ziet mensen van ongeveer vijftig, veertig, dertig of twintig jaar. Hoe jonger je eruit ziet hoe groter het bewustzijn en liefde voor jezelf en gehele omgeving. Starre eigenwijze egoïstische mensen zien er daar ouder oud. Hoog ontwikkelde mensen/gidsen zien er daar uit alsof ze tussen twintig en dertig jaar zijn. Wanneer ik mijn eigen overleden grootouders ‘zie’ dan hebben ze allemaal een ‘verjongingskuur’ ondergaan. Dit is een grappig gezicht. Mensen die aan de andere zijde er totaal anders uitzien, moeten zich aan de achterblijvers of helderziende mensen wel laten zien hoe ze er ooit uitzagen, want anders worden ze niet direct herkend. Met behulp van gedachtekracht (of met steun van een krachtige gids) kunnen zij voor ons beelden scheppen. Dit is ook al zo’n bijzonder iets. Geloof dus niet alles wat je te zien krijgt. Je kunt wel een gedachtebeeld (een gedachteprojectie op je innerlijk oog) hebben gehad in plaats van een ‘echt’ bezoek. Maar er is toch iemand met je bezig geweest, dat is zeker.
 
 
 
GIDSEN NIET VERHEERLIJKEN
 
Geen enkele gids, ook niet de verder gevorderde, is uitgereïncarneerd. Het is daarom niet verstandig om hen te gaan idealiseren als een soort superwezens. Dit vinden zij zelfs vreselijk want het trekt hun naar beneden. Ze willen niet vereerd worden, op geen enkele wijze. Een hoge gids leeft in dankbaarheid en groot geluk. Zij hebben allang afstand gedaan van dat aardse ‘lintjes en medailles’ gedoe. Zij wijzen ons liever op onze eigen aangeboren grote (goddelijke) mogelijkheden die bij menigeen nog in de kiemfase aanwezig zijn. Dat maakt niet uit want ook zij hebben eens met deze problemen geworsteld. Niemand slaat namelijk in dit universum iets over. Je moet alles op eigen kracht zelf leren (door eigen bloed, zweet en tranen). Je krijgt natuurlijk wel vanuit het ‘onzichtbare’ steun. Naar iedereen wordt geluisterd. We staan met voor onze aardse onzichtbare ogen, met etherisch auradraadjes in verbinding. Dit kan ik dikwijls op helderziende wijze in de aura van personen zien. Je ziet en voelt verbinding tussen personen. De mensheid is één grote familie. We staan met elkaar d.m.v. één grote kosmische aura met elkaar in verbinding. Er is ‘Leiding’ in alles. Dat is waarschijnlijk wel het sterkste wat mij persoonlijk opgevallen is, in dit leven met een paranormale gaven.
 
 
 
INGEVINGEN EN BEELDEN, WEES ZO KRITISCH MOGELIJK
 
De laatste jaren zie je steeds meer cursussen verschijnen hoe je gidsen kunt zien. Op zich een goede ontwikkeling, want dit confronteert je ook met de mogelijkheid van leven na de dood. Ik bedoel als er gidsen bestaan dan is er ook ‘een grote overgang’ wat we nog steeds de dood noemen. Het thema gidsen confronteert je met diverse zijdes van het leven. De reïncarnatie gedachten, waarom zijn we op aarde, de zin van het leven, is er een levensprogramma (lot). Ik moet eerlijk toegeven dat sommige elementen van deze speurtocht naar het paranormale/spirituele mij wel eens verbazen. In mensen hun enthousiasme wordt er al heel snel verondersteld dat er een gids aanwezig is. Mijn advies en ervaring is: wees zo kritisch mogelijk. Als er een plank van een kast begint te kraken hoeft dat echt niet in alle gevallen te duiden op aanwezigheid van iemand, en als er een koud luchtstroompje langs je komt dan betekent dat nog niet dat er een gids aanwezig is. Ga er gewoon vanuit dat positieve gidsen zich duidelijk laten zien, voelen of horen. Daar hoeft je je echt geen zorgen over te maken. Of je nu op een verjaardagsfeestje bent of op de markt loopt, het kost goed opgeleide gidsen geen enkele moeite om zich aan jou kenbaar te maken; op wat voor wijze dan ook. Ik wil alle belangstellenden zo’n mooie mystieke ervaring echt niet afnemen. Maar door te graag te willen en uiteraard met een grote portie inbeeldingkracht kan je jezelf van alles wijsmaken. Helaas zie ik dit acht van de tien keer gebeuren. Ik kan hier weinig van zeggen. Want in mensen hun vuur staan ze nergens meer voor open. Ik krijg dikwijls een vuile blik als ik er iets over probeer te zeggen. Mijn advies is: blijf kritisch, luister alleen naar de boodschappen die ontzettend duidelijk en helder zijn. Ga in ieder geval niet zelf lopen in te vullen. Het kan wel eens gebeuren dat een persoon even met een voor jou onzinnige boodschap of zelfs naam komt. Negeer dit en maak je niet druk, want er gebeurt dan verder toch niets. Het kan ook verder geen kwaad. Een enkele keer ‘hoor’ ik gescheld. Ik denk dan heel krachtig: ga weg, ik leef ‘hier’ en jij ‘daar’. Door zoiets te zeggen, sluit je je aura ook beter af. Ik ga verder nooit op rare boodschappen in. Soms bid ik voor de zekerheid om steun. Je weet maar nooit onder welke invloed je staat.
 
 
 
GIDSEN EN DE TOEKOMST
 
In het huidige Waterman tijdperk zal er op allerlei gebieden veel gaan veranderen. Mensen zullen zich genoodzaakt voelen om de problemen die er zijn meer samen gaan op te lossen. In deze tijd van zeer hoge technologie, steekt het andere minder bedeelde volkeren, als ze de weelde zien die velen in het westen hebben. Op het gebied van het paranormale zal er ook veel veranderen. Er wordt een technische uitvinding gedaan die het mogelijk maakt om met gene zijde rechtstreeks te communiceren. Je zou kunnen zeggen een ‘paranormale telefoonlijn’ met gene zijde. Deze supergevoelige apparatuur moet dan nog wel verbeterd worden. Vrij snel komt dit bijzondere apparaat in de handen van de staat. De staat waakt er voor dat er geen misstanden (misbruik) ontstaan. De hogere gidsen zullen veel informatie/kennis doorgeven. Ook de kerk zal door een overvloed van bewijzen hierop (moeten) reageren. Voor de duidelijkheid en voor degenen die misschien hier bezorgd om kunnen worden, dit apparaat blijft ‘bestuurd’ worden door hoge meesters en gidsen van gene zijde. Er kan dus geen rommeltje ontstaan. Mensen zowel op aarde als van gene zijde blijven elkaar wel nodig hebben. Op aarde zullen vooral de parapsychologen zich hiermee bezighouden. Moet je voorstellen wat voor mogelijkheden er dan in de gezondheidszorg, over het milieu, de overbevolking en uitleg over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg) de wet van wedergeboorte (reïncarnatie) mogelijk zijn. Wist je dat dit door twee personen rond de tweede wereldoorlog al voorspeld was. Namelijk door de ‘Tibetaan’ een hoge leider/gids van Alice Bailey en via de al lang overleden helderziende/schrijver Jozef Rulof (zijn leider Alcar). Jozef Rulof noemde het apparaat ‘het directe stem apparaat’. Dit is te lezen in zijn boek ‘De volkeren der aarde’. Na deze uitvinding is het niet meer nodig dat er helderziende mensen speciaal met deze taak worden geboren. Natuurlijk zullen er altijd wel mensen met een aangeboren ‘natuurlijke’ helderziendheid zijn. Maar die zullen daar, omdat ze daar niet speciaal voor geboren zijn, geen grote dingen mee hoeven doen. Ik verwijs naar de personen die afgelopen anderhalve eeuw een grote taak op hun schouders hebben gekregen. Dit was een speciale missie die karmisch verband had met priesters van ruim 3500 jaar geleden in Egypte. De toenmalige helderziende priesters moesten vanwege hun karma in deze periode opnieuw incarneren om een nog grotere taak te volbrengen. Eén van de boodschappen is om de mens iets in handen te geven zodat ze geen angst meer voor de dood hoeven te hebben. En dat het leven eeuwig ‘voortgaat’/evolueert.
 
 
 
EEN KRITISCHE NOOT:
 
Als beroepshelderziende (tijdens consulten, het geven van lezingen, cursussen, praatgroepen en radio interviews) kom je allerlei mensen tegen. Ruwweg zie je in wat zo ongeveer de belangstelling en de wensen van de mensen zijn. De zoektocht naar allerlei bewustzijnszaken is spannend. Toch moet je wel het geluk hebben om de juiste (‘studie’)boeken en mensen tegen te komen. Er verschijnt veel rommel op de markt. Dit kan natuurlijk ook niet anders omdat er nog geen enkele controle is. De staat heeft momenteel nog niets officieel erkend. Alles wordt in zekere zin gedoogd. Iedereen kan een beweging, praktijk of een paranormale beurs opzetten. Ik hoop dat hier wat aan gedaan gaat worden. Je hoort veel goede dingen in het circuit, maar helaas ook ontzettend veel onverantwoorde uitspraken. Mijn advies is: blijf een beetje nuchter. Laat je vooral niet gek maken of meeslepen. Je kunt ontzettend gelukkig zijn met al dat spirituele, maar er is nog veel meer te doen in de wereld. Leef vooral in het heden. Richt je niet te veel op het hiernamaals (gene zijde en gidsen). Jij (wij) leeft hier en zij daar. Straks, wanneer onze kosmische tijd om te overlijden (overgang) aankomt om te ‘verhuizen’ naar die zijde, dan is het vroeg genoeg om je hier actief in te verdiepen. Ik kom mensen tegen die gefascineerd zijn in vorige levens. Dat is ook boeiende materie, maar je leeft wel in het heden. Je moet nu in het heden je aardse takenpakket (levensopdracht/jouw karma) zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Grijp dan deze bijzondere momenten aan. Je bouwt, door dit goed te doen, zelf aan je toekomst. Hoe meer inzicht, hoe bewuster je wordt van jezelf en het leven in het algemeen. Het is eigenlijk allemaal een (eerlijke) investering in jezelf. Wat jijzelf zaait, zal je ooit in een toekomstig leven weer oogsten. Zo zijn één van de kosmische wetten in het heelal. Denk eens over de diepte hiervan na.
 
 
 
WAT IS EEN SPOOK?
 
In dit werkje over gidsen en verschijningen hoort ook uitleg over spoken. Wat zijn eigenlijk spoken? Sommige gevoelige mensen zien wel eens een witte mist (aura) in de ruimte hangen. Bij hen zelf thuis, in een oud gebouw, kerk of kasteel, eigenlijk overal. Over het fenomeen ‘spoken’ valt best wel veel te zeggen. Een ‘spook’ hoeft niet altijd de aanwezigheid van een persoon te zijn. Je kunt bijvoorbeeld een krachtig energieveld opvangen uit het verleden. Je ziet en voelt een stukje geschiedenis. Omdat alle gedachten en gevoelens in de aura van de aarde eeuwig blijven hangen, kan je daar zonder te willen iets van opvangen. Je innerlijke paranormale antenne blijft bij een stukje geschiedenis hangen. Zo zou je ook een schilderij of een beeld wat ergens gestaan heeft, kunnen waarnemen (je ziet als het ware de negatieven uit het verleden). Een persoon die bijvoorbeeld een eeuw (of veel meer) geleden overleden is, kan vanuit zijn eigen sfeer aan gene zijde nog steeds met z’n laatste woning bezig zijn. Deze personen hebben dikwijls verdrietige dingen meegemaakt waar ze moeilijk van los kunnen komen. Dit proces kan wel jaren voortduren. Vooral wanneer ze na advies van andere personen weigeren om anders te gaan denken. Het kan gebeuren dat jij op een bepaald ogenblik deze gedachtekrachten even oppakt/ziet. Als je derde oog een stuk verder open zou staan dan zou je inderdaad een persoon zien denken. Over het algemeen zijn dit onschuldige paranormale momenten. In een enkel geval denkt een persoon met zeer woeste gedachten aan z’n laatste woning. Dit kan bijvoorbeeld na een scheiding, ernstige ziekte, ongeluk, brandstichting of moord zijn. Het is logisch dat de persoon geen prettige gedachten/gevoelens achterlaat. Ik zou me hier niet mee bemoeien. Want eens zal de persoon zeker wel op andere gedachten komen. Veel verhalen over spoken zijn overdreven. Ieder huis wat langer bestaat heeft een geschiedenis. Gelukkig dat we dit niet allemaal zomaar kunnen opvangen. Je zou daar knettergek van worden. Een helderziend persoon moet altijd wel enigszins op z’n hoede zijn, want die staat vaak te ver open voor dergelijke gebeurtenissen/energieën.
 
 
 
BOEKENTIPS:

Tot slot nog een paar boekentips. Heb je belangstelling om deze boeiende materie over het hiernamaals en gidsen verder te onderzoeken, dan raad ik je de volgende boeken aan:
 
‘Een blik in het hiernamaals’ – Jozef Rulof
‘Zij die terugkeerden uit de dood’ – Jozef Rulof
De website van de uitgeverij van Jozef Rulof is: www.jozefrulof/nl
 
De eeuwige kringloop – Helen Greaves
De aarde is slechts een leerschool – Thea van Leent (nog tweedehands verkrijgbaar / stuur een berichtje)
Wegen van de ziel – Rosemary Altea
 
Stemmen van de overzijde – Rosemary Altea
Kijk voor meer informatie op het Internet.
 

Ron Malestein © copyright 2021. 
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Voor commercieel gebruik eerst schriftelijke toestemming vragen aan de auteur. Op alle teksten bestaat in Europa automatisch copyright.
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein - www.ronmalestein.nl