Spiri 1 
‘Wat meer over het paranormale en spirituele’. 

 

Leuke basistekst voor nieuwe belangstellenden in deze materie (wereld).

 

Ron Malestein © copyright 2021. 

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Voor commercieel gebruik eerst schriftelijke toestemming vragen aan de auteur. Op alle teksten bestaat in Europa automatisch copyright.
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein.
Ron Malestein praktijk website: www.ronmalestein.nl

 

Inhoudsopgave:

 
 1.) De paranormale wereld 
Wat zijn paranormale zintuigen? 
Zijn alle paranormale ervaringen van gene zijde afkomstig? 
Gene zijde 
We zijn allemaal bereikbaar
 
2.) Telepathie 
Ontvanger en uitzender van berichten
Voorbeelden van telepathie 
 
3.) Magnetiseren 
Misschien Suggestie    
Wat doet de magnetiseur    
Verschillende magnetiseurs    
Geestelijke gaven    
 
4.) Anders (aan)voelen 
Paranormaal aanvoelen    
De tijd    
Gevoelsherinneringen    
 
5.) Twee werelden in één (deze zijde en gene zijde)   
Twee werelden    
Het zien van ‘mist’ (aura)  
Jonge kinderen    
Paranormale/spirituele boekenlijst:    
 
1.) De paranormale wereld 
Het blijkt dat mensen tegenwoordig makkelijker over hun eigen paranormale ervaringen durven te praten. Ik wil niet beweren dat je er nu altijd vrijuit over kunt praten. Maar je komt toch steeds meer mensen tegen die ook zelf ervaringen hebben gehad. Het paranormale komt langzaam uit het mistige bijna ondoordringbare sfeertje. Er worden steeds meer geloofwaardige verklaringen over het paranormale aangereikt. Ik vind dat er beter wordt nagedacht. In deze tijd zijn mensen op zoek naar zichzelf in het algemeen, maar ook naar het spirituele gedeelte in henzelf. Paranormaliteiten hebben een bijzonder sterke aantrekkingskracht op ons. Het blijkt dat velen het zware juk van de kerk van zich af hebben gegooid. Voor de oudere generaties was dit een bijzonder moeilijke, pijnlijke en een belangrijke fase in hun leven. De kerk is helaas niet met de tijd meegegroeid. Er leeft veel meer (positiefs) in de mens dan de kerk wil toegeven. De kerk begrijpt haar eigen ‘spirituele’ afkomst (nog) niet. De mens wil graag zijn eigen meegekregen aangeboren ‘goddelijke’ vermogens ontplooien, daar hebben we toch allemaal recht op. Gelukkig worden er steeds meer cursussen en praatgroepen met paranormale thema’s opgezet. In de boekhandel, webwinkels en de bibliotheek zijn hierover goede boeken te vinden. Het is meer dan de moeite waard, en vooral leerzaam, om met anderen je eigen paranormale ervaringen naar buiten uit te dragen en met gelijkgestemden te delen. Het is interessant om te horen hoe een ander met zijn ervaringen omgaat. Blijf je er te lang meer rondlopen dan loop je de kans om te vereenzamen. Dat is niet goed en helemaal niet nodig. Een waar spiritueel leven is gericht op het samen delen van gevoelens en belevenissen; alleen zijn past daar niet bij.
 
Wat zijn paranormale zintuigen?
We kennen allemaal de vijf vertrouwde zintuigen. Wanneer je je in deze materie verdiept, valt spoedig op dat naast deze zintuigen ook andere ‘zintuigen’ bestaan. Met deze zintuigen doe je paranormale waarnemingen, het zijn zogezegd de ‘paranormale zintuigen’. Ik zal dat aan de hand van enkele voorbeelden proberen te verduidelijken. Je zit thuis in een stoel televisie te kijken en plotseling heb je een beeld (visioen). Je voelt en ziet ‘door de muren heen’ onverwachts visite aankomen lopen. Je denkt: dit is onzin want ik verwacht niemand. Wat zou je er van zeggen als dit je werkelijk overkomt. Ik heb soortgelijke ervaringen enkele keren meegemaakt. Je kunt je afvragen of je dit met je ‘gewone’ ogen gezien hebt of met iets anders. Kon je het met je huid ‘voelen’, of was het toch net iets meer? Dit is een voorbeeld dat je soms ook in staat bent om met een ander zintuig te kunnen ‘zien’. Het volgende voorbeeld gaat over kinderen die weleens zeggen: ‘Mama (of papa) ik moest aan je denken, ik hoorde je stem (heel zacht) dat ik naar huis moest komen.’ Heb je zoiets dergelijks weleens van je kinderen gehoord? Het kind kan je nooit met je gewone stem hebben gehoord, de afstand was immers veel te groot. Het kan niet anders dan dat het kind met zijn ‘innerlijke’ oren (helderhorend) jouw bericht heeft ‘opgevangen’. Zo zijn er duizenden voorbeelden te noemen. Ik hoor ze vaak van anderen in mijn praktijk en tijdens praatgroepen.
 
Zijn alle paranormale ervaringen van gene zijde afkomstig?
Nee, beslist niet. Mensen staan meer dan eens telepathisch met elkaar in verbinding. Je hoort bijvoorbeeld van eeneiige tweelingen dat ze gelijktijdig dezelfde dingen doen. Ook mensen met een sterke onderlinge emotionele band weten ongeacht de afstand vaak van elkaar wat ze aan het doen zijn of wat hen is overkomen. Niet alle ervaringen zijn dus van gene zijde afkomstig. Mensen laten elkaar zelf allerlei zaken in gedachten weten. Je zendt zelf jouw energie (gedachten) naar de aura van een ander. De parazintuigen geven de overgebrachte vibraties door aan de gewone stoffelijke zintuigen, met als gevolg dat het soms (het gebeurt niet zo vaak) in jouw bewustzijn komt. Waarom heeft de een dit sterker dan de ander? Je merkt dat een hemelsbreed verschil bij mensen kan bestaan. Dit is niet gemakkelijk om te beantwoorden. Je kunt het misschien vergelijken met kunst. Het maakt veel uit of iemand een tekening na twee weken oefenen maakt of na vijf jaar intensief studeren. Het heeft dus te maken met training ofwel aandacht schenken en alert zijn, in dit geval op de paranormale ingevingen die op je afkomen. Elke week zijn er tientallen paranormale ‘signalen’ te beleven. Maar zolang je er niet bij stilstaat of er bekend mee bent, blijft het onontgonnen terrein voor je. 
Er zijn mensen die hun paranormale gevoeligheid al in een eerder stadium hebben geleerd. Ik ben persoonlijk door mijn eigen ervaringen overtuigd van vorige levens. In dit verband is het niet vreemd om te zeggen dat je je huidige ‘talenten’ al eerder hebt ontwikkeld.
 
Gene zijde
De mens is van nature een zeer ontvankelijk wezen. Zonder dat we daarbij stil staan ontvangen we dagelijks positieve of afbrekende invloeden van elkaar. Waar je ook gaat of staat, we beïnvloeden elkaar voortdurend. In de aura zijn een paar punten waar die informatie-uitwisseling plaatsvindt; bijvoorbeeld de zonnevlecht (buikchakra) zo’n vijf centimeter boven de navel gelegen. De mens is tweeledig. Hij bezit het maar al te vertrouwde stoffelijke lichaam en het geestelijke (ware) lichaam. Het geestelijke lichaam gaat tijdens de slaap weleens op ‘reis’. We treden voor een korte of langere tijd uit ons lichaam. Natuurlijk blijven de opgebouwde etherische energieverbindingen met het stoffelijke gewoon intact, anders treedt de dood definitief in. Het land van de slaap, waar je een enkele keer een overleden familielid of andere bekenden kunt ontmoeten, dat is gene zijde. Sommige mensen dromen over gesprekken met overgegane (overleden) mensen. Zij herinneren dat ’s ochtend bij het ontwaken nog. Het beurt hen vaak op en neemt het verdriet van het verlies van iemand iets weg. In werkelijkheid zijn dit, zonder het goed te beseffen, uittredingen. Wat dat betreft is God, of als je het liever de natuur noemt, barmhartiger dan velen denken. Het land van de dood staat voortdurend in verbinding met de aarde. In wezen is er geen echte scheiding. De aardse dichtheid, de mate van stoffelijkheid belemmert alleen ons zicht anders was het wel anders. Soms krijg je vanuit de andere zijde een boodschap die je kan steunen tijdens moeilijke fasen op je levenspad. Mensen met de gaven van het helderzien en helderhoren mogen berichten doorgeven. Het is boeiend en leerzaam om eens een goed medium op te zoeken. Pas alleen op met het uitzoeken van een helderziend medium. Er is helaas bijzonder veel kaf onder het koren. 
 
We zijn allemaal bereikbaar
Gelukkig bestaan wij niet alleen uit stof. Zou dit wel zo zijn dan bestaat er geen leven na de dood. Na de dood vergaat immers ons lichaam en dan zou het definitief afgelopen moeten zijn. De werkelijke mens is een geestelijk wezen. Dat deel kan nooit overlijden alleen de stoffelijk ‘huls’ die we tijdens ons aardse bestaan dragen. De mens is als geestelijk wezen bijzonder gevoelig. We zijn allemaal vrij gemakkelijk te bereiken door ‘gene zijde’. Steeds meer mensen zijn zich hiervan bewust. Het valt hen op dat ze plotseling ‘ingevingen’ krijgen terwijl ze totaal aan iets anders dachten. De ‘boodschappen’ hebben vaak een zeer persoonlijke betekenis en worden direct begrepen. Het is jammer dat veel mensen deze ‘opwellingen van gedachten’ niet herkennen en als flauwekul naast zich neerleggen. Misschien heeft het te maken met angst voor het onbekende. Ik zie zelf dagelijks mensen van gene zijde. Enkele familieleden die sterk bij me betrokken zijn voelen en denken met mij mee. Zij geven soms praktische tips en soms bescherming. Een vaste geestelijke leider helpt mij in mijn praktijk. Ik beschouw hem als een grote mensenvriend en geestelijk dokter.
Ook ‘zij’ van gene zijde zelf geven aan dat praktisch ieder mens door hen bereikbaar is. Zij vinden het jammer als we niet naar hun welgemeende raadgevingen willen luisteren. De berichten zijn niet erg luid maar wel goed te verstaan. Wees er niet angstig voor. Laat het vooral spontaan tot je komen en forceer niets.
 
 
2.) Telepathie 
Een van de meest voorkomende paranormale verschijnselen is telepathie. Mensen zijn constant in gedachten. We hebben altijd wel wat te denken. Onze gedachten staan geen minuut echt helemaal stil. Al die gedachten en emoties zijn door een goede helderziende – tegenwoordig vaak paragnost genoemd – in de aura waar te nemen. Zij kunnen in een aura (een eivormig energieveld rond mens, dier, plant en mineraal) de gedachtenvibraties in kleuren zien. Gedachten zijn in werkelijkheid krachten en die vibraties zien zij als een groot kleurenspektakel in de aura. Mensen denken aan personen waar ze van houden of misschien mee samen werken. We hebben zowel mooie of lelijke gedachten over iemand. Door al dat ‘gedenk’ vindt er een informatie uitwisseling plaats zonder dat we daarbij voldoende stil staan. Gedachteoverbrenging tussen twee of meerdere personen wordt telepathie genoemd. In de aura zijn een aantal punten waar gemakkelijk de invloeden van mensen binnen kunnen komen. Eén zo’n punt zit vijf à tien centimeter boven je navel. Deze ‘ingang’ wordt de zonnevlecht of de derde chakra genoemd. Sommige paranormaal begaafden zien dit als een draaikolk van energie. Ik noem dit zelf meestal een sluis waar energieën in en uit kunnen gaan. Gedachten en emoties komen bijvoorbeeld door dit punt ‘binnen’. Denk je aan elkaar en heb je misschien een heel sterke band met iemand dan kun je spontaan iets van de ander door dit punt opvangen. Sommigen onder ons zijn extra gevoelig voor deze invloeden. Zij weten soms net iets meer over elkaar door deze vorm van informatieoverdracht. Het is niet eenvoudig om gewone gedachten van telepathisch opgevangen gedachten te onderscheiden. Dit is ook een groeiproces.
 
Ontvanger en uitzender
Sommige mensen (het lijkt erop dat dit aantal snel toeneemt) zijn ontvankelijk voor deze invloeden. Zij ‘vangen’ zonder bedoeling informatie van anderen op. Je kunt soms een heel intieme gedachte van iemand telepathisch opvangen. Hoe kun je weten wanneer je een signaal van iemand telepathisch hebt opgevangen? Dit lijkt veel moeilijker dan het in feite is, vraag er simpelweg naar. Heb je een goed contact met iemand en is de persoon een beetje geïnteresseerd in paranormale verschijnselen dan kun je rustig vragen of de door jou opgevangen informatie klopt. Wees wel voorzichtig met de doorgekomen informatie. Sommigen voelen zich bekeken, zij houden hier niet van of zijn er bang voor. Ga je toch te ver dan kan het je vriendschap kosten. Telepathie is dus een uitwisseling van energieën, ook gedachten zijn dus krachten. In dit verband kan je spreken over het ontvangen van informatie ‘de ontvanger’, en het overbrengen van informatie, ‘de uitzender’.
 
Voorbeelden van telepathie
Een bekend voorbeeld van telepathie is, als je gewoon weet dat er een telefoontje gaat komen. Je wist dat bijvoorbeeld je dochter zou gaan bellen. Je wist het gewoon zeker en het gebeurde. Hoe kan dit nou? Je dochter is van tevoren in gedachten bezig geweest om jou op te bellen. Zij zond zelf haar gedachte-energie naar jou uit en jij ving deze krachten in je aura op. Afstand speelt bij telepathie geen enkele rol. Een ander grappig geval van telepathie is dat je al van tevoren weet dat iemand bij je op bezoek zal komen en een presentje in de vorm van een bos bloemen of een pak koek zal meenemen. Het is grappig wanneer je beseft dat je dit al eerder op de dag telepathisch hebt geweten. Je moest er gewoon aan denken. Soms pest ik mensen weleens expres en zeg dan: ‘Waarom moest je zo nodig mij vooraf inlichten met wat je van plan was om mee te nemen.’ Mensen voelen zich bijzonder ongemakkelijk wanneer je ze hier mee plaagt. Een veel gehoorde vorm van telepathie is als je een onbestemd gevoel/drang hebt om een persoon op te bellen. Je voelt dat er iets niet klopt. Achteraf blijkt dat je gevoel klopte, de persoon wiens onrust je voelde, bleek ziek te zijn. Waarschijnlijk heb je de telepathische signalen van de persoon ‘opgevangen’.
 
3.) Magnetiseren
Tegenwoordig staat het magnetiseren sterk in de belangstelling. Na een korte uitleg over hoe je dat kunt doen is praktisch iedereen in staat om zelf een beetje te magnetiseren. Het is echt niet moeilijk. Magnetisme heeft niets te maken met magnetische velden maar met vitaliteitenergieën die we allemaal bezitten om te kunnen leven. Niet iedereen heeft dezelfde goede gezondheid. Er zijn mensen die door allerlei lichamelijke en geestelijke ongemakken het (tijdelijk) met wat minder energie moeten stellen.
Het magnetisme – wat ook vaak ‘dierlijk’ magnetisme wordt genoemd – bezitten we allemaal, zelfs dieren. Eigenlijk is het verkeerd om te denken dat magnetiseren op zich paranormaal is. Het is niet meer dan het overbrengen van basiskrachten van de ene op de andere persoon. Magnetiseren kun je beter vitaliteittherapie noemen. Het is anders en ingewikkelder als je ook informatie rond ziekten of andere bijzonderheden ‘doorkrijgt’ van geestelijke dokters van gene zijde. Begrijp je dit verschil?
 
Suggestie
Duizenden mensen zoeken hun heil bij de magnetiseur; soms ook wel paranormaal genezer genoemd. In elke plaats wonen een paar magnetiseurs die naast hun baan enkele behandelingen per week doen, of het magnetiseren zelfs volledig als beroep uitoefenen. In het algemeen wordt nog steeds gedacht dat magnetiseren te maken heeft met suggestie. Degenen die weleens gemagnetiseerd zijn, zullen dat tegenspreken omdat je op de behandelingen bijzonder sterk kan (na)reageren. Mensen worden tijdens een behandeling vaak loom of krijgen zware benen. Iedereen reageert er anders op. Dit hangt af van de kwaal en je conditie op dat moment. Het komt vaak voor dat je na de eerste behandeling iets meer last van je klachten krijgt. Dit wordt beginverergering genoemd. Later verdwijnt dat vanzelf weer en voel je je een stuk helderder en fitter. Deze reactie kan geen kwaad.
 
Wat doet de magnetiseur
Een magnetiseur werkt met ‘natuurlijke’ energieën. Hij voelt aan zijn handen waar er tekorten zijn in het energieveld (de aura) van iemand. Hij probeert door bepaalde punten te magnetiseren energie op de aangedane plek over te brengen. Het lichaam van de zieke neemt de energie in het algemeen goed op. Het zelfgenezend vermogen, wat in ieder mens aanwezig is, wordt door deze energie in werking gezet. Sommige gezondheidsproblemen, waar je misschien al weken of maanden last van hebt, kunnen in enkele behandelingen worden verlicht of verholpen. Echte richtlijnen zijn niet aan te geven, omdat de oorzaak van iemand z’n gezondheidsproblemen vaak van zeer persoonlijke aard is. Een maagklacht kan bijvoorbeeld door spanningen zijn ontstaan, maar ook door verkeerde gewoontes zoals roken, alcohol of ongezonde voeding.
Magnetiseren werkt ook goed bij psychische problemen. Ook spanningen en nervositeit voor examens, sollicitaties of angst voor een bezoek aan de tandarts kunnen worden ‘afgenomen’. Een magnetiseur is dus een energiehersteller. Probeer het eens uit.
 
Verschillende magnetiseurs
De laatste jaren wordt het magnetiseren herontdekt. Wat vroeger een handoplegger werd genoemd, heet tegenwoordig bijvoorbeeld Reiki genezer. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor een naam eraan wordt gegeven omdat je naar mijn ervaring over hetzelfde praat. Er is echter een grote uitzondering en dat is het genezend medium. Voor een genezend medium ligt het anders. Daar wordt vaak verkeerd over gedacht. Dit type genezer krijgt de krachten van ‘boven’ om te genezen. Deze vorm van genezen is de meest zuivere vorm. Hoe gek het misschien ook klinkt, het genezend medium werkt nauwelijks met zijn eigen krachten. De krachten worden door geestelijke helpers gegeven. Hierdoor kan hij een groot deel van de dag magnetiseren zonder daar echt moe van te worden. Magnetiseer je toch te veel op ‘eigen’ kracht, dan raak je na verloop van tijd uitgeput. Dat is niet gezond en niet de bedoeling. Een paar behandelingen per week geven met een beetje goede gezondheid kan geen kwaad. Het is leuk om het magnetiseren zelf eens uit te proberen.
 
Geestelijke gaven
Enkele mensen zijn op jonge leeftijd al zeer sterk paranormaal begaafd. Zij bezitten geestelijke gaven zoals het helderzien, -horen, -voelen, -proeven, -ruiken en soms ook tegelijkertijd de gave om te genezen. Het kost hun niet veel energie en moeite omdat zij er kracht voor krijgen. Verliezen ze toch energie dan wordt het ‘vanzelf’ weer aangevuld. Heeft iemand de gave van het helderzien en daarnaast van hand opleggen dan is er veel mogelijk van wat voor onmogelijk wordt gehouden. Een paranormaal begaafde kan aan de kleuren van een aura zien waar iets niet goed zit. Kom je er met een dokter niet aan uit dan kan je altijd in overleg met je arts naar zo’n genezer stappen. Misschien kom je er samen wel uit.
 
 
4.) Anders (aan)voelen
De mens is een verstand- en gevoelswezen. Helaas proberen we in deze tijd alles grotendeels intellectueel te benaderen en te verklaren. We leggen onszelf allerlei verstikkende (spel)regeltjes op. Voor spontaniteit en inspiratie blijft weinig ruimte over. Tijdens de opvoeding en op diverse scholen en instellingen wordt er naar mijn mening veel te veel aandacht aan feiten geschonken. Terwijl de mens toch veel meer is dan alleen maar een denkend wezen. Het gevoel wordt vaak als lastig ervaren. Niet zelden geeft het gevoel een ander beeld van de situatie dan het ‘droge’ verstand. Soms heb ik de indruk dat wij allen uitblinken in het verdringen van ons gevoel. Wie luistert er nou naar zijn gevoel? Blijkbaar mogen we onze gevoelens nog steeds niet tonen en uitspreken. Waren we maar zoals de meeste jonge kinderen. Zij spreken zonder verder na te denken hun gevoelens uit. Natuurlijk kun je zeggen: zij hoeven ook niet te denken aan de consequenties van hun uitspraken, als ik dat zou doen dan word ik daar onherroepelijk op aangevallen. Je moet een zekere mate van lef hebben om je gevoelens te tonen. Het valt niet mee om een balans tussen het praktische verstand en de soms heel onstuimige gevoelens te vinden. Ik denk dat het verstandig is om een ‘knopje’ om te draaien en vanaf heden meer tijd en aandacht aan beiden te besteden. Luister je te weinig naar je gevoel dan loop je de kans dat je vroeg of laat verkrampt met allerlei kleine en grote gevolgen van dien. Blijf vrij zoals een kind.
 
Paranormaal aanvoelen
Wie naar zijn gevoel durft te luisteren zou automatisch vaker paranormale gevoelens moeten hebben. Ik bedoel hiermee dat het luisteren naar je gevoelens vrijwel hetzelfde is als het luisteren naar je voorgevoelens. Een voorgevoel behoort gewoon tot één van je gevoelens, alleen is het dan wel een heel bijzonder type. Voorgevoelens zijn vaak ‘opgevangen’ signalen van andere mensen. Soms hangt er ergens een bepaalde spanning in de lucht. Het kan zijn dat mensen woorden hebben gehad en dat dat pas later op de dag aan de oppervlakte komt. Je (voor)voelt die vreemde spanningen al uren of zelfs dagen van tevoren aan. Hoe kan dat nou? Er zijn verschillende mogelijkheden voor het ontstaan van gevoelens van paranormale afkomst:
Mensen dragen soms sterke (emotionele) sfeertjes bij zich. De aura van bijvoorbeeld een huiskamer wordt positief of negatief ‘gevoed’ door de aanwezigheid en vooral door het gedrag van personen. Soms loop je een ruimte binnen waar je de stemmingen (energieën) van personen die er geweest zijn nog steeds kunt aanvoelen. 
Een persoon kan zowel goede als slechte buien in de aura om zich heen hebben hangen. Op sommige momenten voel je de stemming van de persoon aan zonder ook maar één woord te hebben uitgewisseld, je weet gewoon dat er iets te gebeuren staat.
Er zijn fijngevoelige mensen die voorvoelen wie ze die dag zullen gaan zien. Het is grappig te horen als iemand je dat van tevoren vertelt en dat het uitkomt. Zij hebben van nature een aangeboren vermogen om dingen op de spiraal der tijd te voorvoelen. Het is voor hen niet gemakkelijk om dit vaak te hebben. Voorkennis hebben over iets of iemand kan je vrijer of geremd maken. 
Soms laten mensen van gene zijde ons iets (voor)voelen. Achteraf blijkt dan dat we op een toekomstige gebeurtenis werden voorbereid. Grote veranderingen worden door hen van die kant scherper aangevoeld. Dit komt omdat wij nog in het stoffelijke lichaam zitten, daar voelt men veranderingen anders aan.
 
De tijd
De tijd speelt met het voorvoelen van iets eigenlijk geen rol. Je kunt al jaren van tevoren iets hebben voorvoeld. Ik hoor weleens van mensen dat ze al in hun jeugd wisten hoeveel kinderen ze later zouden krijgen. Mijn ex-vriendin wist al jaren van tevoren dat ze een chronische ziekte zou krijgen. Dit zijn merkwaardige ervaringen. Soms denk ik dat via gene zijde af en toe informatie over iemand zijn levensprogramma bekend gemaakt mag worden. Er wordt om de een of andere persoonlijke reden een tipje van de sluier opgelicht.
 
Gevoelsherinneringen
Er zijn mensen (waaronder ikzelf) die geloven dat we al vele levens hebben gehad. Zij denken dat al die ervaringen ergens in de ziel worden opgeslagen. We kunnen niet zomaar contact met deze bron van ervaringen leggen. De natuur of Schepper heeft uit bescherming voor ons een ‘deksel’ op deze informatie geplaatst. Zouden we wel informatie uit vorige levens krijgen dan lopen we het risico dat we daardoor te veel afgeleid worden. Het kan dan gebeuren dat we onze huidige ‘taken’ of bezigheden niet meer kunnen uitvoeren. Daarentegen kan het gebeuren dat we tijdens een moeilijke levensperiode ineens een belangrijke gedachte, ingeving of een bepaald gevoel over iets krijgen. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met de stem van je geweten. Iets in jezelf dat zomaar uit de diepte komt. Onze eigen ziel helpt ons dan even een handje. Door een herinnering aan een soortgelijke moeilijke tijd weet je nu goed te handelen. Alle levenservaringen hoe belangrijk of onbeduidend ook worden door alle levens heen meegenomen. Vandaar dat de één met veel meer levenswijsheid wordt geboren dan de ander. Bij iedere geboorte neem je alle gevoelsherinneringen van je vorige levens mee. Dit is de reden waarom iedereen anders handelt. Er zijn geen twee mensen hetzelfde. Iedereen handelt naar zijn eigen verworven inzichten uit andere tijden.
 
 
5.) Twee werelden in één
De dood roept bij veel mensen dubbele gevoelens op. De dood wordt gezien als een welkome vriend maar ook net zo vaak als een grote vijand, zeker als hij te vroeg en onverwachts komt. De dood is in ieder geval voor iedereen onvermijdelijk. Bij geboorte hoort ook uiteindelijk de dood. De laatste jaren wordt er meer aandacht aan dit onderwerp besteed. De dood en de processen voor en na de dood worden gelukkig beter bespreekbaar gemaakt. De meningen over een eventueel voortbestaan na de dood zijn zeer verdeeld. Er zijn net zo veel mensen die wel als niet in een leven na de dood geloven. Ook in het oosten geloven velen in het wederkeren op aarde (reïncarneren). Je kunt volgens hen zelfs na een leven met uitsluitend slechte daden, terugvallen. Een ding is zeker, we zullen vroeg of laat met onze eigen ogen zien wat er zich rond en na de dood afspeelt. 
 
Er is nog veel angst voor de dood. Je hoort soms vreemde verhalen. Het spiritisme heeft aan het begin van de vorige eeuw niet altijd een goede invloed op mensen gehad. Er werd teveel de nadruk gelegd op het oproepen van ‘geesten’ en in veel mindere mate op het nut en de zin van het bestaan. Mensen werden voor deze ‘oproepspelletjes’ bang. Dit is vervelend omdat, vaak door onbegrip en weinig kennis van zaken, er nog steeds angst voor (een leven na) de dood bestaat. Ik kan die angst wel begrijpen maar tegelijkertijd is het toch ook vreemd. Waarom zo’n angst voor zogenaamde geesten, straks zijn wij zelf ook ‘geesten’. Ik vind trouwens het woord geest een naar woord. Je bent toch geen spook of een lichaamloos wezen. Aan gene zijde gebruiken we het geestelijk lichaam. Dit sferenlichaam past zich aan de omstandigheden aan waarin we leven. We bevinden ons dan op een andere golflengte van het leven. Een golflengte van een minder ‘dichte’ trilling dan we hier op aarde kennen.
 
Twee werelden 
Wanneer je je in deze materie verdiept (misschien heb je zelf paranormale ervaringen), dan kom je tot de conclusie dat deze zijde op aarde niet los van gene zijde moet worden gezien. Er wordt wel steeds over twee werelden gepraat maar het is er maar één. Zowel van deze zijde als van gene zijde kunnen mensen telepathisch gedachten uitzenden en opvangen. Het leven staat op deze merkwaardige manier altijd met elkaar in verbinding. De werelden los van elkaar zien is een illusie, net als de dood zelf. Er is helemaal geen dood, maar een grote overgang.
 
Het zien van ‘mist’
Sommige mensen zien een enkele keer plotseling een mist voor hun ogen verschijnen en soms zien ze daar zelfs een gezicht van een familielid of een onbekende in. Soms heeft zo’n mist enkele kleuren in zich. Deze mist wordt auralicht genoemd. Dergelijke ervaringen ontroeren je diep. Ze komen vaker voor dan je denkt. Het zet vaak je hele wereld op zijn kop. In het begin kun je deze waarnemingen niet geloven. Je denkt dat je hallucineert of een hersenkronkel hebt. Later, wanneer je weer tot rust gekomen bent, blijft het je verbazen en je stelt jezelf wel honderd keer de vraag: ‘Was het nou waar of was het fantasie?’ Het wordt nog wonderlijker wanneer je anderen ook over deze waarnemingen hoort praten. Het blijkt vaak wanneer je hierover praat dat er meer mensen zijn die een dergelijke ervaring hebben gehad.
 
Jonge kinderen
Het blijkt dat jonge kinderen veel vatbaarder voor het paranormale zijn dan volwassenen. Sommige kinderen vinden het erg interessant en anderen hebben er last van, zij willen er liever zo snel mogelijk van bevrijd worden. Ook worden ze door spontane paranormale ervaringen in moeilijke situaties geplaatst. Ouders maken zich hier nogal druk om. Zij geven het kind als reactie hierop overdreven veel aandacht of negeren het kind of nog erger ze verklaren het voor gek. Ik vind – en nu spreek ik uit eigen ervaring – dat kinderen over het algemeen hun eigen paranormale ervaringen zelf wel kunnen verwerken en relativeren. Het valt vanzelf wel op de goede plaats. Natuurlijk zullen enkele kinderen ongedwongen hun paranormale belevenissen aan klasgenootjes vertellen. Zij worden wanneer ze te ver gaan vanzelf weer teruggefloten. Ik vind dit een normaal proces. Niemand kan zonder meer alles vertellen wat hij denkt of (in)ziet. Ik denk dat het beter is om naar een kind te luisteren en er verder niet veel aan te doen. Het kind voelt zich beter als je hen met rust laat dan wanneer je iets vreselijk opblaast of forceert. 
 
 
Ron Malestein © copyright 2021. 
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Voor commercieel gebruik eerst schriftelijke toestemming vragen aan de auteur. Op alle teksten bestaat in Europa automatisch copyright.

Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein.
Ron Malestein website: www.ronmalestein.nl