Grote, paranormale informatie rubriek: 'Vraag het aan Ron'

Paragnost / helderziende Ron Malestein van Paranormaal centrum De Aura.

Zéér grote paranormale / spirituele info rubriek (gratis info).

 

 Ron Malestein - paragnost / spiritueel schrijver / moderne kunst kunstenaar 

 

Het overzicht van de vragen staan onderaan deze webpagina.
Of klik hier.

 


Website rubriek: ‘Vraag het aan Ron’.

Honderden paranormale/spirituele vragen en antwoorden.
Spiritueel schrijver / helderziende Ron Malestein uit Gouda.


Even je aandacht / woord vooraf:

Als spiritueel schrijver en paragnost/helderziende geef ik antwoorden op diverse spirituele en geestelijke vragen. Vragen die iedereen die op zoek is naar meer geestelijk inzicht bezighouden.
Deze tekst heeft vroeger ook op mijn website gestaan. Je kon dat op je computer lezen. Die speciale sfeer wil ik behouden. Werkelijk honderden vragen worden in de ‘vraag
en antwoord’-vorm beantwoord.

Het boek is heel interessant voor degenen die een goed beeld van de spirituele wereld willen krijgen. Een wereld waar we allemaal deel van uitmaken. Na het lezen van dit boek zul je anders naar de wereld gaan kijken.

Het gedeelte over ‘Dieren en hun voortbestaan’ is in deze tekst extra toegevoegd. Ik hoop dat dit mensen kan steunen die hun lievelingsdiertje hebben moet afstaan. Ook dieren gaan na hun aardse leven weer voort en komen later weer terug op aarde.
Het boek heeft geen vaste volgorde. Je kunt direct iets opzoeken wat je interessant vindt.


Copyright:

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright (c) 2021 Ron Malestein - www.ronmalestein.nl

Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein van Paranormaal studiecentrum De Aura.
2021 - Gouda.

 Bekijk a.u.b. hier eerst de vragen voor een eerste indruk .

Deel 1 - klik hier.

Deel 2 - klik hier.

Deel 3 - klik hier.

Deel 4 - klik hier.

Deel 5 - klik hier.

Deel 6 - klik hier.

 

 

De vragen uit de rubriek: 'Vraag het aan Ron':

Op deze webpagina staat de gehele vragenlijst van dit zéér grote onderdeel.
Leuk om in één oogopslag te zien of dit voor jou persoonlijk interessant is om te lezen.


Opmerking Ron Malestein:
Sommige onderwerpen kan je ‘als pittige spirituele kost ervaren’. Lees dan gewoon wat wel je leuk vindt in dit blog.


Er zijn 22 hoofdonderwerpen!

1 – De aarde
-Waarom is er op aarde zoveel verdriet? 
-Zijn er ook andere bewoonde planeten? 
-De aarde heeft net als de mens een opdracht. Dat is te lezen op je website bij de oude forumvragen. Is het zo dat als die opdracht is vervuld, dat dan ook de aarde zal vergaan? 
-De mens ‘mishandelt’ als het ware de aarde. Toch zal die dat moeten rechtzetten (de wet van oorzaak en gevolg). Komt er ooit een einde aan de opdracht van de aarde? 
-Kennen alleen hele hoge astrale gidsen van gene zijde de opdracht van de aarde? 
-Beseffen wij mensen wel voldoende dat het onder andere dankzij de aarde is dat we in staat worden gesteld om karma in te lossen? Zouden we dan niet beter wat dankbaarder mogen zijn? 
-Waarom beseffen nog zo weinig mensen dat wat we met z’n allen vandaag in de wereld investeren, we ‘morgen’ kunnen gaan oogsten? 
-Het Waterman-tijdperk zou nieuwe invloeden op de aarde brengen. Ik heb nog geen veranderingen gemerkt en zie nog altijd heel veel lijden en verdriet. Gaat dit dan zo langzaam? 
-Komt er een tijd wanneer astrale gidsen bewust op aarde meehelpen, dus heel actief. Zal de wetenschap dit dan ook erkennen? 
-Je zegt altijd dat de aarde en gene zijde samen eigenlijk één zijn. Ondervindt gene zijdedan invloed van al het bloedvergieten op aarde? 
-Kun je als eenling met je gedachtekracht de aarde beïnvloeden, of is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat? 
-Waarom is het zo moeilijk om in het heden te leven? Komt dit doordat we ‘gebonden’ zijn aan de materie? 


2 – De aura (uitstraling rond mens en dier).

-Is de aura hetzelfde als een groot reflecterend licht? 
-Ik zie soms een wolk met verschillende kleuren. Wat is dat? 
-Is het echt mogelijk om de aura te fotograferen? 


3 – Over het begraven en het cremeren

-Als je naar het graf van een dierbare gaat, weet diegene dan op de één of andere manier dat je daar bent (geweest)? 
-Iemand die gecremeerd wordt, verliest zijn fijnstoffelijke energie (van de aura) en voelt dit als een tekort. Kun je dat aan gene zijde weer opbouwen of blijft dit tekort voelbaar? 
-Wat gebeurt er met een familie (gezin) als ze gelijktijdig overlijden? Worden ze dan aan gene zijde uit elkaar gehaald, zodat ieder naar zijn eigen geestelijke sfeer (gebied van bewustzijn) gaat? Hoe moet ik dit zien? 
-Je bent tegen cremeren. Staat crematie ook op je levensprogramma? 
-Ik weet dat cremeren niet goed is. Is het fout karma als iemand beslist gecremeerd wil worden, maar de nabestaanden toch besluiten om te begraven? Doen ze dit dan ongestraft? 
-Wat gebeurt er met je astrale gids als je eens over (overleden) bent? 
-Hoe leg je een kind (van bijvoorbeeld 5-6 jaar) uit wat ‘dood’ is? 
-Kun jij als paragnost/helderziende inschatten hoe iemand tegenover de dood staat? 
-Kun je nog iets doen voor een overgegane aan gene zijde? 
-Waarom vertelt men nog steeds onzin over de dood en wanneer verandert die mentaliteit? Ik zag onlangs een kind op de televisie dat het over de hemel en de hel had. Ze zouden toch op school al met betere informatie kunnen beginnen? 

 

4 – Bijna-doodervaringen
-Wat gebeurt er tijdens een bijna-doodervaring? 
-Waarom heeft de één een bijna-doodervaring en gaat de ander dood? 

 

5 – De Ziel
-Jonge en ‘oude’ zielen? 
-Wat is een Alziel? 
-Is er een rechter in het heelal? 
-Bepaalt je eigen ziel waar je geboren moet worden? 

 

6 – Geesten
-Wat zijn ‘donkere geesten’? 
-Wat is een lage astrale persoonlijkheid? 
-Wat is een spook? 
-Na de dood blijven er nogal wat personen ‘rondzweven’, die niet naar het licht willen (of kunnen). Kun je daar iets meer over vertellen? 
-Wat zie je als je een verschijning ziet? 

 

7 – Het geloof
-Kun je je leven ‘afkopen’ door te bidden? 
-Heeft bidden dan wel zin? 
-Waarom zijn er zoveel godsdiensten? 

 

8 – Gene zijde/de sferen aan gene zijde
-Wat voor lichaam hebben we aan gene zijde? 
-Kun je personen oproepen die aan gene zijde zijn? 
-Je komt na je dood, zeg je, in een soort ‘herstellingsoord’ terecht. Hoe lang ongeveer na je aardse tijd moet je daar dan verblijven? 
-Jij zegt in één van je teksten dat het verstandig is (eens je overleden bent) om te luisteren naar hen aan gene zijde. Kun je daar iedereen zomaar vertrouwen? Er zijn toch ook duistere geesten? 
-Word je aan gene zijde enkel opgehaald door bekenden waar je het op aarde goed mee kon vinden? Ik stel de vraag nog even anders: zijn je (overleden) ouders aanwezig bij je stervensproces ondanks het feit dat je een zeer slechte band met hen had? 
-Aan gene zijde communiceert men met gedachtekracht. Wil dat zeggen, dat als ik daaraan een dierbare overledene denk, dat ik die dan te zien krijg? 
-Iedere overledene komt in een bepaalde sfeer (gebied) naargelang zijn innerlijke afstemming. Hoe zit dat? 
-Spreek je bij een etherisch lichaam ook nog van een aura? 
-Kan ons geestelijk lichaam zich zo maar aanpassen aan de trillingen van gene zijde? 
-Tijdens de slaap kunnen we soms bewust en onbewust uittreden. Gaan we dan naar de sfeer aan gene zijde waar we na ons overlijden in terechtkomen? 
-We zijn hier op aarde om onze levenslessen te aanvaarden en er van te leren. Waarom is er dan een gids van gene zijde bij aanwezig? 
-Waarom kunnen we enkel verder leren aan gene zijde? 
-Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen(voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om haatgevoelens, zo goed als je kunt, af te leren tijdens het aardse leven/bestaan? 
-Klopt het dat er vele wachtenden aan gene zijde zijn die een leven op aarde met een stoflichaam verlangen om verder te kunnen? 

 

9 – Astrale gidsen / helpers van gene zijde
Wat doet jouw astrale gids? 
Hoe kan een gids jouw gedachten opvangen? 
Waarom hebben gidsen geen vleugels? 
Heeft iedereen een gids van gene zijde? 
Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?) 
Voor je aardse leven (incarnatie) wordt er dus overlegd. Kan je begeleidende astrale gids van gene zijde ook nog leren/groeien? 
Hoe zeker kan je zijn van aanwezige hulp als je weer geïncarneerd bent op aarde? 
Niet elk van ons heeft weet van een begeleidende gids. Maakt dat het niet moeilijk ervoor die gids?
Kun je een gids hebben die zelf nog zeer beperkt in bewustzijn is? 
Is een astrale gids altijd een entiteit (persoon van gene zijde)? 
Is een gids verplicht de belevingswereld van zijn ‘pupil’ te aanvaarden? 
Wat gebeurt er als de gedachtegang van de astrale gids heel anders is dan die van jou? 
Kan een gids je in de steek laten, bij wijze van spreken? 
Kan een gids met je mee incarneren (geboren worden in een stoflichaam) om zo doen de beter ‘aanwezig’ te zijn? 

 

10 – Over het huwelijk & kinderen
Heeft de kerkelijke belofte om samen te blijven tot de dood waarde? 
Vraag over homoseksualiteit en het huwelijk 
Wat is de oorzaak van homoseksuele gevoelens? 
Is kinderloosheid een straf? 
Is een langdurig huwelijk waardevoller dan een kort huwelijk? 
Is een relatie of huwelijk altijd voorbestemd? 
Vraag over verschillende ouders in verscheidene levens 

 

11 – Intuïtie, helderziendheid en je eerste indruk van iets of iemand hebben
Is ieder mens paranormaal gevoelig? 
Wanneer kun je spreken van een eerste indruk? 
Kun je jezelf trainen om te leren luisteren naar je eerste indruk? 
Is helderziendheid een ‘beloning’ in je leven? 
Heeft het zin om paranormale cursussen te volgen? 
Mag een paranormaal begaafde een vergoeding voor zijn hulp/consulten vragen? 
Wat zijn paranormale zintuigen? 
Ben ik paranormaal? 
Is het oproepen van overleden personen (geesten) een modeverschijnsel? 
Hoe komt het dat een kind zijn van nature paranormale gevoeligheid verliest naarmate het ouder wordt? 
Veel mensen willen een paranormale gave hebben om anderen te helpen. Daar heb je toch geen gave voor nodig? Je kunt toch proberen zonder gaven iemand te helpen? Liefde en inzet doen al veel 
Moet jij als beroepsparagnost in staat zijn je eigen gevoelswereld uit te schakelen als jein ‘verbinding’ wilt komen met een cliënt? 
Ik vraag me wel eens af waarom iemand de gave heeft gekregen om bijvoorbeeld grote rampen te voorzien. Je kunt en mag daar trouwens niks aan veranderen vanwege het karma. Wat is het nut hiervan? 
Jij kunt als beroepsparagnost een enorme impact hebben op mensen. Jouw woorden worden tot op de draad ontrafeld. Is dit niet enorm belastend voor je? 
Zijn wij onze paranormale gevoeligheid in deze moderne tijd verleerd? 
Vroeger leefde men dichter bij de natuur en had men veel respect voor de natuur. Was dat niet veel beter dan het paranormale zoals het nu door velen wordt gezien en misbruikt? 

 

12 – Karma (de wet van oorzaak en gevolg)
Kun je in één leven veel karma verwerken? 
Is het bezit van veel of weinig geld karmisch bepaald? 
Waarom hebben we zelf niet helemaal de vrije keuze van leven? 
Worden we dus ‘gedwongen’? 
Aan gene zijde krijg je ‘flitsen’ (fragmenten) van het leven dat je te wachten staat te zien. Eens terug in een aards stoflichaam vergeet je dat. Waarom is dat? 
Besef je bij het zien van die ‘flitsen’ de consequenties wel? 
Kan je karma zwaarder zijn dan je aan kunt? 
Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen. Waarom heb je dan een gids? 
Groeit het bewustzijn van de mens, van vroeger tot nu en sinds het begin van leven op de aarde? 
Kunnen we een leven krijgen dat totaal doelloos is? 
Hoe kun je een zuiver bewustzijn opbouwen? 
Stoort de behoefte van je aards stoffelijk lichaam je geestelijke ontwikkeling niet? 
We zijn onze eerste levens op aarde gestart zonder inzichten. Inmiddels moet een ieder van ons toch al de nodige inzichten hebben ontwikkeld? Toch blijven we elkaar het licht in de ogen niet gunnen 
Kiezen we bij een volgend leven (incarnatie) voor dezelfde omgeving en personen waar we al speciale of lastige banden mee hadden? 
Als elke actie een reactie in het heelal veroorzaakt, blijven we zo dan niet aan de gang? 
Na elke overgang (je dood) wordt ons leven doorgenomen. Is dat dan niet erg schrikken geblazen wat je dan allemaal opnieuw gaat zien en voelen? 
Worden we bij aankomst aan gene zijde direct ‘gestraft’ voor verkeerde daden en gedachten? Er kan toch veel disharmonie opgebouwd zijn? 
Je krijgt bij je overgang (je dood) je levensfilm te zien, zowel de gevoelens van jezelf als die van anderen. Kan je ziel (jij/je geest) dit te allen tijde aan? 
Kun je goed bedoeld ‘zware/grote fouten’ hebben gemaakt (je hebt bijvoorbeeld echt iemand willen helpen) en op je levensfilm zien dat dit toch niet zo best was. Dat moet toch heel erg pijnlijk zijn om te zien? 
Moeten we niet te erg afzien om te weten en te voelen wat groot geluk en vrede is? 
Is het niet beter dat je ‘donker’ (vaak ellende) in je leven hebt gezien, wil je de enorme waarden van ‘licht’ (geluk en harmonie) kunnen waarderen? 
Veel mensen zijn nog helemaal onwetend over heersende kosmische wetten in ons leven. Toch zijn ook zij hieraan gebonden. Verloopt dit dan niet meer ‘ongedwongen’ ten opzichte van mensen die hier wel meer van weten? 
Bij elke incarnatie komt ons vorige leven mee zonder de inhoud hiervan te kennen. Dat overzien we pas later, na ons aardse leven. Maakt dit het niet allemaal extra moeilijk, dat je hiervoor ‘opdraait’ terwijl je je hier helemaal niets meer van kan herinneren? 
Door weer te reïncarneren kun je je fouten rechtzetten. Als ik dat wil doen moet ik toch weten waar het fout zat? 
Onthoudt onze geest na ons overlijden enkel wat belangrijk was tijdens onze incarnatie?Het is toch onmogelijk om alle details op te slaan? 
Wat gebeurt er met iemand die tijdens zijn leven niet de gevoelens van haat en wraak weet te overwinnen? 
Is het niet die enorme liefde van ‘de Bron’ waar we allemaal uit voortkomen die reïncarnatie mogelijk maakt? 
Kan het gebeuren dat je na het bekijken van je levensfilm heel snel je gemaakte ‘fouten’ in een volgende incarnatie recht mag zetten? 
Is het mogelijk dat één taak over meerdere incarnaties (levens) wordt verdeeld? 
Wanneer je in alle diepe en oprechte liefde een ander helpt, en die ander ziet noch voelt jouw liefde op dezelfde wijze, kan dit dan met slecht karma te maken hebben? 
Als je iets in dit leven niet helemaal goed hebt gedaan. Ga je dan bij een volgend leven(incarnatie) verder waar je was gebleven. Of moet je alles overnieuw doen? 
Wanneer we weer terugkomen op aarde (incarneren) geldt niet alleen de waarde van de geest (voor je geestlichaam). Elk stoffelijk lichaam (ons voertuig/aards lichaam) heeft genetische eigenschappen. Wordt dit allemaal overwogen bij een volgend leven? 
Denken we niet te vaak dat de welgestelde mens een beter leven leeft dan een kluizenaar? Geestelijk gezien kan het toch net andersom zijn? 
Is het mogelijk om dadelijk aan gene zijde voldoende wijsheid te vergaren zodat ik de fouten van vorige levens beter kan herstellen? 
Net zo goed als liefde een stempel zet, gebeurt dit ook met haat. Wanneer je vervuld en doordrongen van haat bent, kiest je ziel dan een stoflichaam op aarde om verder te kunnen haten? 
Ons werkelijke leven is niet dat van het stoflichaam, maar de inhoud van ons bewustzijn,of zie ik dit verkeerd? 
Een persoon die in dit leven zwaar te lijden heeft, en gedreven is dit tot een goed einde te brengen, ‘ontsnapt’ die zo niet aan meerdere incarnaties? 
Als je iets uit liefde doet, ongeacht wat, kan dat dan fout zijn? 
Is lichamelijk lijden gelijk aan geestelijk lijden? 
Kunnen we al in zo’n hoge mate zijn ‘onthecht’, dat we in een volgende incarnatie(leven) geen waarde meer hechten aan materie (bezittingen enz.)? 
Klopt het dat hoe vrijer je tegenover stof (materiële zaken) staat, des te vrijer je staat inde geest? 
Hoe hoger je inzichten, des te ‘zwaarder’ je incarnatie (levensprogramma)? Klopt dit? 
Al mijn respect voor paters, slotzusters en dergelijke, die de Heer van het kruis bidden om die ‘zondaar’ te vergeven. Kunnen zij niet beter een liefdevolle hand reiken naar die zondaar? Het is toch niet onze taak iemand te (ver)oordelen? Heeft deze vorm van ‘bidden’ wel enig nut? 
Zijn wij dikwijls niet heel onzinnig bezig? Zodra iemand wordt vermoord worden er massaal bloemen gelegd (daar is natuurlijk niks op aan te merken). Waarom komt niemand op het idee om een levend persoon eens wat vaker een bloemetje te geven? Komt dit voort uit onze ‘angst’ voor de dood om zo ‘onzinnig’ te reageren? 
Iedereen komt op aarde terug (reïncarneert) in het stoffelijke lichaam van een baby. Hoe zit het dan met het bewustzijn, want je staat nog lang niet bewust in het leven? 
Worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden? 
Hoe weet je dat? Velen zijn zich niet eens bewust van geestelijke hulp (reactie op de vraag ‘worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?’) 
Kun je als paragnost (persoon met paranormale gaven) te allen tijde je geestelijke begeleiding aanspreken? 
Een paragnost/helderziende leeft dus op de grens van twee werelden (onze stoffelijke wereld en gene zijde/de astrale wereld). Is het wel ‘gezond’ om met die andere wereld in contact te staan? 

 

13 – De kosmische wetten in het heelal
Wat is de wet van karma? 
Wat is de wet van reïncarnatie? 
Kies je zelf je ouders uit? 
Kun je het verschil uitleggen tussen ons normaal bewustzijn en onderbewustzijn? 
Moet je heel slim zijn om geestelijk te kunnen groeien? 
Het ligt in de aard van de mens om bij tegenslag te klagen. Maar tegenslagen helpen toch mee om bewuster te worden? 
Is volledig bewustzijn niet heel ver van ons verwijderd? 
Is het gevaarlijk om je spiritueel te ontwikkelen? Boor je dan geen bronnen aan die je beter met rust kunt laten? 
Hoe begin je aan je spirituele ontwikkeling? Ik kan me indenken, dat als je te hoog en te ver ‘grijpt’, dat dit fout kan gaan? 
Kan meer bewustzijn en inzicht meer harmonie in je leven brengen? 
Je kunt zoveel boeken lezen als je wilt, maar je eigen inzicht en gevoelens zijn toch het allerbelangrijkste om te trachten in bewustzijn te groeien? 


14 – Levensprogramma/levensfilm
Wat is een levensprogramma of levenslot? 
Wordt iedereen geboren met een levensprogramma?
Kun je je levensprogramma ( je lot) ontlopen? 
Is alles al voorbestemd? 
Waar ligt je vrijheid? 
Wat is de juiste houding op je levenspad? (1) 
Wat is de juiste houding op je levenspad? (2) 
Vreemde krachten (1) 
Vreemde krachten (2) 
Geeft het zien van je levensfilm je direct een gevoel van ‘dit moet ik rechtzetten’? Of komt die drang om goed te maken veel later? 
Zie je die levensfilm alleen of is er iemand van gene zijde bij aanwezig? 
Wordt iemand die z’n levensfilm niet wil zien verplicht om te kijken?
Krijgt iemand die absoluut niet in een leven na de dood gelooft ook zijn levensfilm te zien? 
Als je nog nooit iets van het spirituele hebt gehoord. Hoe kun je dan begrijpen wat je te zien krijgt? 
Krijgt een baby ook een levensfilm te zien bij het overlijden? 
Je zegt: “Het zien van zo’n levensfilm is vrij confronterend.” Maar op het moment van over gaan heb je al aardig wat te verwerken. Ben je wel in staat om dit te bevatten? 


15 – De dood/het voortbestaan
Wat voor lichaam heb je na de dood? 
Wil je iets meer vertellen over het Bijbelse zilveren koord? 
Wat zie je bij een levensfilm? 
Wat gebeurt er rond je dood? 
Wat gebeurt er na je dood/heengaan? 
Hoe komt het dat men zo zeker is van het voortbestaan? 
Hoe kijk je vanuit gene zijde naar de dood? 
Als we tijdens ons aardse leven proberen te leren onthechten, kunnen we dan bij de overgang (de dood) het leven ook beter loslaten? 
Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, enz.),maar waarom niet op de dood? 
Zijn de verschillende sferen hetzelfde als hemel en hel? 
God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk,omdat hij dat herkent? 
‘Je ziet elkaar ooit weer’, is een veel gebruikte uitspraak in de spirituele wereld. Wat gebeurt er als mijn overgegane geliefde in een veel hogere of lagere sfeer zit dan ikzelf? Krijg ik die dan wel te zien of wordt dit voor mij een grote teleurstelling?
Is bidden niet totaal nutteloos als je gelooft in karma en universele kosmische wetten? 
Als je eens aan gene zijde bent en de dierbaren die je daar kent moeten weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie), is dit dan weer het beleven van de dood, maar dan aan gene zijde? 
Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien? 
Wordt gene zijde ons niet te mooi voorgesteld? Ook daar wacht ons loutering,leren, bewustwording, enzovoort 
Jongeren hebben minder last van inprentingen (dogma’s). Zijn zij daardoor meer vatbaar voor het spirituele? 
Aan gene zijde werkt men druk aan het uitvinden van medicijnen om ongeneeslijke ziektes uit te bannen. Hoeft de mens dan niet meer ziek te worden? Is dit een ‘aanloop’ tot langere levens op aarde? 
Is het spirituele geloven, weten of voelen? 
Als we tijdens het leven leren te onthechten, kunnen we dan bij het overlijden het leven beter onthechten? 
Neemt de geest tijdens de overgang (overlijden) deel aan het lichamelijk lijden? Of wordt dit losgekoppeld? 
Als je tijdens het overlijden niet meer helder kunt denken, hoe kun je je dan geestelijk toch juist instellen? 
Maakt het overgaan in dit leven deel uit van de volgende reïncarnatiekeuze?4
Zou het voor de nabestaanden niet veel beter zijn dat ze weten dat de laatste stuiptrekkingen van een lichaam niet meer bewust worden gevoeld, zodat er geen negatieve sfeer (aura) van angst ontstaat? 
Als bij een overgang familie aanwezig is die erg bang is, bemoeilijkt dit dan de overgang? 
Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood? 
Als ik mij een verkeerd beeld vorm van de dood en de overgang, moet ik dan aan gene zijde opnieuw sterven om in de ‘echte’ wereld te komen? 
Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven? 
Is onze dood de bekroning van ons leven? 
Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte).Waarom niet voor de dood? 
Als ons bewustzijn de dood niet wil aanvaarden, blijven we dan door de stof aangetrokken? 
Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand? 
Waarom vinden wij ‘opgelegde’ taken zo belangrijk, terwijl de dood ons van elke taak ontheft? Klopt het dat enkel onze kosmische taken blijven bestaan? 
Mensen zijn vaak bang voor de dood, maar het is toch voor iedereen onvermijdelijk? Zou het niet simpeler zijn om het gewoon te aanvaarden? 
Als we ons hevig verzetten tijdens de dood/overgang, maken we het onszelf dan niet extra moeilijk? 
Als we beter zouden beseffen dat we elk ogenblik van de dag kunnen wisselen met een andere wereld (doodgaan), zou er dan niet minder haat en meer liefde zijn? Want in disharmonie de overgang maken is geen pretje.
Als je tijdens je overgang vrede met jezelf vindt, kun je die dan ook nog stoffelijk uitstralen naar je nabestaanden? 
Is de dood voor een jong iemand met veel vitaliteit moeilijker dan voor iemand die ouden uitgeblust is? 
Wanneer we bij de overgang onze levensfilm te zien krijgen en het raakt ons niet,worden we dan toch gedwongen? 
Je bent ziek en ziet reeds overleden personen. Is dat altijd een teken dat je dood gaat? 
Krijgen mensen die niet geloven in een leven na dit leven tijdens het overgaan ook hulp? 
Bij het overlijden van een dierbare waren we continu aanwezig. Juist in die ene minuut dat we de dokter belden is het gebeurd. Wil dit zeggen dat een geestelijke dokter beter zijn werk alleen kan doen? 
Waarom willen we zo graag een teken van leven hebben van het voortbestaan van een overgegane? En is er iets te zeggen over wie dit teken wel of niet krijgt? 
Kun je een overgegane bij je voelen zonder in het bezit te zijn van enige paranormale gaven? 
Hoe leg je een moeder uit dat de dood ‘goed’ is voor haar kind? 
Als het waar is dat alles in ons leven op het voortbestaan is gericht, waarom beseft de een dan dat er een leven is na de dood en de ander niet? 
Waar haal je de kracht en de gedrevenheid vandaan om ondanks alle tegenstand toch verder te gaan in je opdracht; er is leven na de dood? 
Vroeger werd een overledene drie dagen thuisgehouden en werd er een wake gehouden. Tegenwoordig wordt men zo snel mogelijk in de koeling gedaan. Ondervindt het geestelijk lichaam hier last van? 
Kan het gebeuren dat iemand die is overgegaan, en het intense verdriet ziet van zijn nabestaanden, terug in zijn lichaam zou willen? 
Ons lichaam is een werktuig zoals een slijpsteen diamant slijpt. Na het overlijden moeten we zonder het vertrouwde ‘werktuig’ verder. Kunnen we dat zomaar? 
Is de mens zo hardleers dat we zo vaak geboren moeten worden? 
Wat is het nut van (spirituele) boekenwijsheid? 
Op je website (www.malestein.info) staat een cursus (jouw spirituele/paranormale cursus). Hoe weet ik of ik daar aan toe ben? En dat ik kan begrijpen wat er staat? Moet ik al enige voorkennis hebben? 
Worden de ‘sferen van gene zijde’ niet geïdealiseerd? Je zou haast wensen ‘dood’ te zijn! 
Het leven is soms letterlijk door een diep dal gaan. Is dit om de diepte van het licht(bewustzijn) te kennen? 
Zal de angst voor de dood ooit verdwijnen? 


16 – Over ontspannen / mediteren
Hoe kun je je gedachten het beste tot rust brengen? 
Hoe kun je het beste je onrustige geest tot rust brengen? 
Waarom is sommige muziek helend? 
Wat is mediteren? 
Als je in slaap valt tijdens een meditatie, gebruik je dan de verkeerde techniek? 
Moet je alleen mediteren? 
Als ik mijn gedachten niet kan stoppen, kan ik dan niet mediteren? 
Kan ik me mediteren zo voorstellen: je vrijmaken van gedachten, zodat je een blanco scherm hebt? Dit lukt toch niemand of zie ik dit verkeerd? 
Vanaf welke leeftijd mag je een kind leren mediteren? 
Ik ben in het bezit van uw Cd ‘Ontspannen, dat doe je zo’. Ik vind dat trouwens super. Tijdens het beluisteren van die Cd, viel mij op dat onze hond er rustiger van werd. We dachten dat het toeval was. Dus gingen we dat eens uittesten terwijl hij een lastige dag had. Ja hoor, na enige tijd ging hij lekker rustig liggen. Hoe kan een dier daar op reageren? 
Helpt muziek om te mediteren? 
Kan het gebeuren dat je tijdens een meditatie plotseling uittreedt? Wat moet je dan doen als leek?
Kun je door een verkeerde meditatie schade aan je gewone aardse, stoffelijke lichaam veroorzaken?


17 – Tweelingzielen
Wat wordt er bedoeld met een tweelingziel? 
Is mijn levenspartner mijn tweelingziel? 
Waarom kom je je tweelingziel niet in elk leven tegen? 


18 – De toekomst
Je toekomst al mogen weten. 
Kun je de toekomst veranderen? 


19 – Telepathie
Wat gebeurt er bij telepathie? 
Is iedereen telepathisch ontvankelijk? 
Is het zo dat vroegere natuurvolkeren beter in staat waren elkaar telepathisch te bereiken(ondanks de soms grote afstand)? 
Moet je paranormale gaven hebben om telepathie te kunnen uitoefenen? 
Kan het voorkomen dat iemand wel een goede ontvanger is, maar een slechte uitzender van telepathische informatie? 
Op jouw website las ik: aan gene zijde ‘praat’ je met elkaar door middel van ‘gedachtekracht’. Valt dat ook onder telepathie? 
Kun je tijdens je zwangerschap je ongeboren kindje telepathisch negatief beïnvloeden?
Kunnen dieren onderling telepathisch communiceren? 
Als iemand zijn spoedige overlijden voelt aankomen, is deze informatie dan telepathisch gestuurd door gene zijde? 
Is elk telepathisch ontvangen bericht altijd juist? Zo niet, waarom is er dan af en toe verkeerde informatie? 
Als je een maaltijd met veel liefde bereidt, stop je daar iets van energie in. Kun je dit ook beschouwen als telepathie, of is dit te vergezocht? 
Als je als paranormaal gevoelig persoon ontzettend veel telepathische gedachten ontvangt, haal je daar je ‘eigen’ gedachten dan nog uit? 
Zijn kinderen meer telepathisch dan volwassenen? 
Kun en mag je telepathisch contact maken met je overgegane familieleden? 
Hoe kun je telepathisch iets ontvangen? Wat gebeurt er dan met je? 
Is hulp van je astrale gids van gene zijde ook telepathie? 
Is de telepathische band tussen moeder en kind sterker dan met een ander familielid? 
Is telepathie hetzelfde als telekinese? 
Is het ook een vorm van telepathie als ik van iemand een brief krijg, waaruit ik eigenlijk geheel iets anders kan opmaken dan er geschreven staat? 
Zijn tweelingen sterker in telepathie? 
Kun je gewassen en planten telepathisch beïnvloeden?


20 – Reïncarnatie (de wet van wedergeboorte)
Wat is reïncarnatie? 
Wat is een incarnatie? 
Hebben we één of meerdere levens? 
Hoe komt de mens aan al die informatie over reïncarnatie? Dood is toch dood en een dode kan toch niets meer zeggen? 
Waarom kun je je vorige levens niet herinneren? 
Blijf je altijd hetzelfde geslacht? 
Kun je talenten erven? 
Jezelf onthechten is één van de moeilijkste zaken voor de mens in zijn stoffelijk lichaam. Toch incarneren we steeds daarin weer terug, met alle noodzakelijkheden (behoeftes) en gevolgen van dien. Is dit dan wel zo verstandig? 
We zouden bij het reïncarneren naar de aarde kunnen kiezen voor rijke ouders. Maar ben je eigenlijk niet veel beter af met ouders die geestelijk gesproken ‘rijk’ zijn? Ouders die pure, zuivere liefde bezitten 
Leeft iemand die totaal niet op de hoogte is van reïncarnatie zijn huidige leven dan niet beter dan zij die iets weten over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en die soms nu al verder kijken naar hun volgend leven? 
Een ieder van ons heeft, bewust of onbewust, een stukje van de ‘bron’ (de kern van al het leven) in zich, dat veel later tot een geheel moet komen. Toch strijden mensen over van alles.


21 – Dieren en hun voortbestaan
Waarom beantwoord je ook vragen over dieren? 
Waarom zien veel mensen een dier als een ‘ding’? 
Vroeger aten dieren mensen op en nu is dat omgekeerd. Is dat waar? 
Hebben dieren maar één leven? 
Hebben dieren net zoveel rechten als de mens? 
Wat vind jij van de handel in consumptiedieren? 
Kan een mens als een dier terugkomen? 
Wat gebeurt er als huisdieren doodgaan? 
Waarom mag je om het overlijden van dieren toch niet zo verdrietig zijn? 
Hoe leven de dieren in het hiernamaals? 
Kun je dieren na je dood terugzien? 
Waarom bestaan er diverse natuurrijken? Het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijken het mineralenrijk 
Ken jij boeken met informatie over (huis)dieren en hun voortbestaan? 
Ik heb eens gelezen dat dieren na verloop van tijd in een ander dierenlichaam ‘overstappen’, en zo in verschillende stoffelijke gedaantes verder evolueren 
Blijven de dieren op de aarde achter, of evolueren zij zoals de mens verder?
Blijft de mens op de volgende planeet nog dieren eten? 


22 – Diversen

Wat zijn Nieuwetijds kinderen? 
Zijn alle dromen bedrog? 
Heeft het zin om naar een bedevaartsoord te gaan? 
Wel of geen glaasje wijn drinken? 
Kan iedereen leren magnetiseren? 
Vanwaar jouw immense gedrevenheid anderen geestelijk bewust te maken? 
Leer je hier zelf dan nog van? 


Copyright Ron Malestein 2021
Praktijk website: www.ronmalestein.nl