Website rubriek: 'Vraag het aan Ron' - Deel 6

Paranormale groei / spirituele groei / spiritueel bewuster worden. 


Copyright:

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright (c) 2021 Ron Malestein - www.ronmalestein.nl
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein van Paranormaal studiecentrum De Aura.

 

Deel 6 – De vragen en antwoorden

Onderdeel 20 – Over Reïncarnatie


Wat is reïncarnatie?
– Reïncarnatie wil zeggen dat we na de aardse dood, via de gebieden of sferen van gene zijde, werkelijk duizenden keren opnieuw op aarde zullen worden geboren. Zo is de evolutie van de mens bepaald. Het is eigenlijk een kringloop, ‘de kringloop van onze ziel’. Ik moet er wel bij zeggen dat de mens naast zijn aardse stoffelijke lichaam en aura eigenlijk uit verschillende lagen, schillen of delen bestaat. De mens heeft namelijk ook een lichaam nodig aan gene zijde. Dit wordt het geestelijk lichaam of fijnstoffelijk sferenlichaam genoemd. Dit lichaam heb je ook tijdens je aardse leven. Dat is ook de reden waarom sommige mensen ’s nachts kunnen uittreden of na een zwaar auto ongeluk een bijna-doodervaring hebben. Je beleeft dit met je andere lichaam. In dit geval je geestelijk lichaam. Vind je het geen grappig idee dat jij als persoon op dit moment in feite twee lichamen hebt. Je gewone bekende stoffelijke lichaam voor de aarde en het (eeuwige) geestelijke lichaam voor de aarde en gene zijde tegelijkertijd. De mens en dier leeft eeuwig. Er is geen dood alleen maar een grote overgang.


Wat is een incarnatie?
– Incarneren betekent opnieuw op aarde geboren worden. Opnieuw een aards, ‘vleselijk’ lichaam krijgen. Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat je aan gene zijde geen lichaam hebt. Daar heb je ook een lichaam, een veel fijnstoffelijker lichaam. Dat lichaam wordt geestelijk lichaam of fijnstoffelijk sferenlichaam genoemd. Eigenlijk zijn er verschillende niveaus van bestaan. Al die verschillende golflengtes staan met elkaar in verbinding. De aarde is dus eigenlijk maar een niveau, één bestaansniveau. In het heelal, ons universum, en in een voor ons onzichtbaar ander ‘hoger’ universum zijn er dus verschillende bestaansniveaus. Het is heel goed om hier eens een tijdje over na te denken. De mens reist/evolueert als het ware door de ruimte/kosmos.


Hebben we één of meerdere levens?
– Alleen op aarde hebben we al meer dan duizenden levens. Dat gaat op de volgende planeten verder totdat we in het ‘Al’ komen. Het ‘Al’ kun je zien als de grote Hemel. Ook al kan ik me daar eerlijk gezegd helemaal niets bij voorstellen.


Hoe komt de mens aan al die informatie over reïncarnatie? Dood is toch dood en een dode kan toch niets meer zeggen?
– Soms geven mensen, die al tientallen, honderden of duizenden jaren geleden hun laatste leven op aarde hebben gehad en nu in de hogere gebieden van gene zijde leven (of al op een volgende planeet leven), informatie door aan personen op aarde. Eigenlijk staat altijd al het leven met elkaar in verbinding. Van de hogere gebieden naar de lagere gebieden en zo ook naar de aarde. Je kunt bijvoorbeeld informatie van een astrale gids tijdens je slaap doorkrijgen. Maar meestal wordt informatie aan een zuiver helderziend medium doorgegeven.
En als je zo om je heen kijkt, zal het je vast wel opvallen dat er niet zoveel goede, betrouwbare ‘kanalen’ met gene zijde zijn. Het is belangrijk om altijd kritisch te blijven en goed na te denken of ergens logica in zit of dat iets onduidelijke, oncontroleerbare informatie is. Enkele van de betere helderziende schrijvers zijn: Edgar Cayce, de reeds overleden Nederlanders Jozef Rulof, Gijsbert van der Zeeuw en Mulder-Schalekamp. De meeste boeken van hen zijn nog steeds in de openbare bibliotheek te vinden (en eventueel te bestellen). Je kunt natuurlijk ook kijken of zo’n boek bij een goede boekhandel nog is te bestellen. Sommige boeken vind je alleen nog maar tweedehands.


Waarom kun je je vorige levens niet herinneren?
– Ik kan heus wel begrijpen dat mensen iets over een vorig leven willen weten. Dat lijkt mij ook wel spannend. Ook al weet je nooit wat je in een vorig leven hebt meegemaakt. Je kunt natuurlijk schrikken van wat je in een vorig leven hebt meegemaakt. De meeste mensen krijgen in hun huidige leven al genoeg te verwerken. Ik wil eigenlijk zeggen: ‘idealiseer het niet’. De meeste levens zijn helemaal niet zo eenvoudig. Kijk maar om je heen. Hoeveel mensen zijn er redelijk gelukkig?
Ik denk dat de meeste mensen heus wel tegen informatie van leuke levens kunnen. Maar het zijn juist de levens met ongelofelijk veel verdriet wat heel moeilijk is. Denk maar aan levens met moord en doodslag, oorlogen, onderdrukking, honger, pest (en diverse andere ziektes), aardbevingen, overstromingen, enzovoort. Je kunt je wel voorstellen dat de mens, naast het geluk dat hij heeft gehad, ook ontzettend veel ellende, pijn en verdriet te verwerken heeft gehad. Wie kan hier in alle facetten tegen? Niemand toch. Ik in ieder geval zeker niet. Ik vind het in mijn praktijk namelijk dikwijls al moeilijk genoeg wanneer ik al die ellende van de mensen te zien krijg, of misschien beter gezegd: helder zie. Eigenlijk zijn we allemaal geestelijk nog te jong en nog niet sterk genoeg om alles op te vangen en aan te kunnen. Met andere woorden: er is geen tussenweg. Als je wel iets kunt zien, dan kun je ook alles zien vanaf het begin van de eerste levens, of je ziet helemaal niets. Het is het één of het ander.
Omdat we er op dit moment (dit punt van evolutie) nog niet tegen kunnen, is er goddelijke of natuurlijke bescherming. Ik zeg altijd: ‘er zit nog een ‘deksel’ op. Later, vanaf de vierde sfeer van licht van gene zijde is dit allemaal anders. Je kunt daar vanaf dat punt van evolutie onbeperkt terugkijken. Je kunt al jouw levens terugzien. Maar ook die van anderen. Dus in de nabije toekomst komt er voor iedereen sowieso een moment dat je op al je levens terug mag zien. Persoonlijk lijkt mij dit een geweldig mooi moment. Ik realiseer mij wel dat het wel heel erg confronterend zal zijn. Maar ik geloof dat je dan sterk genoeg bent om dit aan te kunnen. Uiteindelijk maakt iedereen toch veel fouten. En juist van die fouten kun je veel leren.


Blijf je altijd hetzelfde geslacht?
– Nee, ik zou bijna zeggen gelukkig niet. De mens heeft net zoveel mannelijke als vrouwelijke incarnaties (levens gehad). Het is natuurlijk voor een persoon heel belangrijk om verschillende ziele-ervaringen op te doen. Dat kun je mooi doen door afwisselend een man en dan weer een vrouw te zijn. Het leven heeft uiteraard iets nodig (mechanisme) om voort te kunnen bestaan. De Schepper heeft hier de man en de vrouw (gedaante) voor gecreëerd. Er is ook nog iets anders wat heel belangrijk is. Je weet vast wel dat er door de eeuwen heen enorm veel oorlogen zijn gevoerd. Hier is veel vervelend karma door ontstaan. Mensen moeten diverse mogelijkheden krijgen om aan elkaar goed te maken. Zelf de personen baren die jij eens uit het leven hebt ‘gegooid’ is één van de vele mogelijkheden. Het zou dus oneerlijk zijn als je die kans niet kunt krijgen omdat je in alle levens altijd een man bent geweest. Ik denk dat dit ook één van de redenen is dat mensen vroeger hele grote gezinnen hadden. Reken maar dat we allemaal, jij en ik, dergelijke levens achter de rug hebben. We hebben allemaal veel zwaar karma opgebouwd. En alle fouten moet je zelf weer rechtzetten. Ik zie dit als rechtvaardigheid en tegelijkertijd als mogelijkheden en groeiprocessen naar een hoger en bewuster leven.


Kun je talenten erven?
– Zou dat dan eerlijk zijn? Ik bedoel, als je bij de juiste ouders wordt geboren, heb je dan het geluk om veel te erven aan talenten?
Nee, gelukkig niet. Ik zou dat zeer onredelijk vinden. Ik vind dat je een talent zelf moet ontwikkelen en zeker niet erven. Het hebben van talenten heeft alles te maken met reïncarnatie (meerdere levens). Je moet hier natuurlijk wel in geloven. Wijs je dit af dan wordt het heel moeilijk om dit te begrijpen.
Alles wat je nu bent (hebt) aan gevoel, verstand en talenten is eigenlijk een optelsom van alles wat er zich in het verleden al heeft afgespeeld. Iedereen heeft verschillende talenten. Dat kan natuurlijk ook niet anders want IEDEREEN heeft duizenden levens achter de rug. Een gevoel voor iets (dikwijls door vallen en opstaan) ontwikkel je dus zelf gedurende al die levens. In jouw huidige leven kun je verschillende talenten hebben, zonder daarvoor geleerd te hebben. Dit verklaart ook de zogenaamde ‘wonderkinderen’. Wonderen bestaan helemaal niet. Deze kinderen zijn gewoon al eerder ergens mee bezig geweest. Dit geldt natuurlijk voor alle talenten en vaardigheden.
Je kunt natuurlijk wel het een en ander ‘stoffelijk’ van je ouders erven. Ik bedoel hiermee dat er tal van ziektes en stoffelijke zwaktes zijn die je van je ouders genetisch (erfelijkheidsleer) hebt geërfd. Maar dit is totaal iets anders. Zelfs het karakter van je ouders kun je niet erven. Het kan wel gebeuren dat enkele leden van een gezin ‘innerlijk’ op elkaar lijken. Maar dat heeft met andere zaken te maken.


Jezelf onthechten is één van de moeilijkste zaken voor de mens in zijn stoffelijk lichaam. Toch incarneren we steeds daarin weer terug, met alle noodzakelijkheden (behoeftes) en gevolgen van dien. Is dit dan wel zo verstandig?
– Het is deze vorm die onze Schepper heeft bedacht. Mensen worden door diverse wetten van het heelal naar elkaar toe getrokken. Dit is heel hard nodig om de evolutie goed te laten plaatsvinden. Werken bijvoorbeeld onze geslachtshormonen (bepaalde chakra’s) niet dan staat de evolutie bijna geheel stil. Mensen zouden geen prikkels (lust) meer hebben. Er zou geen voortplanting meer plaatsvinden. Het leven zou uitsterven. De aarde is een unieke plaats in de ruimte waar mensen van diverse ‘ontwikkelingsniveaus’ elkaar kunnen ontmoeten. Dit is in de sferen van gene zijde anders. Daar kom je in een gebied (sfeer) terecht waar je gezien jouw geestelijke inhoud echt thuis hoort. Natuurlijk moet je je (lichamelijke) gevoelens met een geliefde kunnen delen. Het is heel lastig als je alleenstaande bent. Je kunt je voor een deel onthechten maar dat is dikwijls helemaal niet zo goed voor je gezondheid. Je onderdrukt deze (seksuele) gevoelens in werkelijkheid met je wilskracht. Lichamelijke behoeften moeten niet worden uitgebuit maar ook niet genegeerd. Probeer een gezonde balans tussen diverse lichamelijke gevoelens en reacties te krijgen. Waar ‘te’ voor komt is dikwijls niet goed. Ik ben geen voorstander van extreem gedrag in welke vorm of situatie dan ook. Mijn gedachte is heel simpel: doe gewoon.


We zouden bij het reïncarneren naar de aarde kunnen kiezen voor rijke ouders. Maar ben je eigenlijk niet veel beter af met ouders die geestelijk gesproken ‘rijk’ zijn? Ouders die pure, zuivere liefde bezitten.
– Dat is zo. Geld en andere bezittingen kun je niet meenemen na je stoffelijke leven op aarde (dat is een tijdelijk iets). Ouders kunnen je beter liefde en inzicht in het leven geven. Dit is een veel betere basis dan een zak met geld. Natuurlijk is geld makkelijk maar het maakt zelden echt gelukkig. Ik geloof niet dat je ouders zomaar kunt uitkiezen. Het heeft te maken met zaken die vanuit vorige levens nog rechtgezet moeten worden. Dat kan net zo goed met rijkdom als armoede te maken hebben. Onze ziel regelt de mensen die je om een één of andere reden weer tegen moet komen om recht te zetten en verder te evolueren.


Leeft iemand die totaal niet op de hoogte is van reïncarnatie zijn huidige leven dan niet beter dan zij die iets weten over de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en die soms nu al verder kijken naar hun volgend leven?
– Dat is ingewikkeld. Het hangt helemaal van iemands instelling af. Of je je nu wel of niet met reïncarnatie bezig houdt. Wat maak je van de dag? Leef je wel voldoende in het heden en niet te ver in het verleden of de toekomst? Waar ben je gewoonlijk op afgestemd met je gedachten en gevoelens? Het is wel zo dat heel veel mensen totaal niet begrijpen waarom ze moeilijkheden (of groot geluk) in hun leven tegenkomen. Het kan heel veel verduidelijken wanneer je iets van deze materie begrijpt. Er is rechtvaardigheid in onze kosmos. Je kunt met wat informatie hierover alles beter in zijn verband zien. Maar echt nodig is het ook niet zolang je maar je best doet en de situaties waarin je wordt geplaatst met twee handen goed aanpakt. Met kennis van reïncarnatie kun je ook alles passief ondergaan omdat je bijvoorbeeld gevoelens van noodlottigheid hebt (je kunt er nu toch niets meer aan doen). Het kan je passief maken. Dat is ook niet de bedoeling. Het heeft allemaal zoveel verschillende kanten. Maar uiteindelijk zul je door je verdieping in het leven (aan deze zijde of gene zijde) tot inzicht komen dat er wel degelijk werkende natuurwetten zijn. Ik probeer daar iets van te verduidelijken. Vandaar het beantwoorden van deze spirituele vragen.


Een ieder van ons heeft, bewust of onbewust, een stukje van de ‘bron’ (de kern van al het leven) in zich, dat veel later tot een geheel moet komen. Toch strijden mensen over van alles.
– Mensen moeten tot inzicht komen. Dat is een heel lang proces wat heel veel levens kost. We moeten onze nogal sterke egoïstische karaktertrekken veranderen in geestelijke, diepere eigenschappen. Onze grote ‘ik’ moet veel meer ‘wij allen’ worden. Nu kunnen we nog heel fel tegen anderen ingaan. Kijk maar een avondje nieuwsberichten (het journaal). Soms gaat het zelfs tot moord en doodslag aan toe. Het is waar, we komen allemaal uit dezelfde ‘Bron’, de Schepper kent zijn Schepping. Wij zijn spiritueel gezien nog kinderen. De aarde is een belangrijke planeet waar we door reïncarnatie de kans krijgen om te groeien. Het is eigenlijk een ‘overgangsplaneet’, van onbewust (zeer primitief) gedrag, naar veel meer geestelijk bewust leven. We moeten door alle fases van ontwikkeling heen. Niemand kan en zal iets overslaan. Sommige levenslessen kunnen heel pijnlijk zijn, maar ook deze fases horen erbij. Gelukkig evolueren we allemaal naar een veel beter en hoger leven.


21 – Dieren en hun voortbestaan

Waarom beantwoord je ook vragen over dieren?
– Veel mensen hebben (huis)dieren. Als helderziende kijk je door je gaven in veel opzichten iets anders naar het leven. Over de evolutie van het dier is niet echt veel bekend. Ik wil iedereen de zekerheid geven, dat ook hun favoriete (huis)dieren na hun overlijden verdergaan. Je kunt zelfs later na jouw eigen overlijden je dierenvriend weer even terugzien. Mijn wens is dat mensen hier kracht en geruststelling uit kunnen halen. Want ook dieren leven voort en reïncarneren duizenden malen. Zij gaan net als wij gezamenlijk naar de volgende planeet. Naar een hogere trede van de evolutie.


Waarom zien veel mensen een dier als een ‘ding’?
– Dat verbaast mij ook altijd. Het heeft te maken met niet bepaald veel geestelijk inzicht en een beperkt gevoel. Veel personen zullen ook niet geloven in hun voortbestaan en kosmische wetten in het heelal. Het is een onderdeel van grofstoffelijk en materialistisch denken. Je hoort toch nog zo vaak zeggen dat dieren geen gevoel hebben. Dat is natuurlijk grote onzin. Want als dieren elkaar bijten dan hoor je ze ook piepen en janken. Het is niet voor niks dat we veel levens nodig hebben om tot dieper inzicht en gevoel te komen.


Vroeger aten dieren mensen op en nu is dat omgekeerd. Is dat waar?
– Ja, dat is waar. In de prehistorische tijd waren dieren ontzettend groot. Ze konden heel snel lopen, vliegen en zwemmen. Olifanten en krokodillen zijn nog overgebleven uit die tijd. Mensen hebben daar vroeger enorm veel last van gehad. Dat is natuurlijk heel goed te begrijpen. Voor de dieren waren wij in die tijd een klein ‘snackje’. Mensen konden zich in die
tijd ook niet goed beschermen en verdedigen. Ze hadden geen schijn van kans tegen die kolossale gedrochten.


Hebben dieren maar één leven?
– Nee, ook dieren reïncarneren net als de mens heel dikwijls. De Schepper kan nu eenmaal niet een volstrekt onbewuste levensvorm (mens of dier) na één leven volledig bewust maken. We hebben kansen nodig om te groeien. Vandaar het bestaan van reïncarnatie als mooie mogelijkheid. Wat we evolutie noemen, gebeurt eigenlijk door reïncarnatie. Maar ja, omdat dat zo te kunnen zien moet je eerst wel in een leven na de dood geloven. Want zonder voortbestaan is er ook geen reïncarnatie mogelijk.


Hebben dieren net zoveel rechten als de mens?
– Voor de Schepper is al het leven gelijk en gelijkwaardig. Door ons gebrek aan inzicht en onwetendheid vullen wij allerlei zaken in die helemaal niet kloppen. Wij denken ver boven het dier te staan. Dat is natuurlijk onzin. Al het leven komt voort uit dezelfde bron. Niet alleen de mens, maar ook het dier heeft een aura. En in al het leven is bij aanvang ‘bewustzijn’ gelegd. Een mens haalt zich eigenlijk wel van alles in zijn hoofd. Wij mensenkinderen kennen dikwijls onze plaats niet. Maar dat zal de komende honderden jaren toch wel veranderen. Mensen krijgen een beter en dieper inzicht. Het is al heel wat en ook mooi dat we vandaag de dag allemaal (spirituele) boeken kunnen en mogen lezen. Nog niet zolang geleden moest je dat stiekem doen.


Wat vind jij van de handel in consumptiedieren?
– Alles wat je eet en drinkt is in mijn ogen een vorm van leven. Om werkelijk alles zit een aura. Alles tezamen beschouw ik als het Lichaam van de Schepper. Dus wat je eet maakt hier op aarde niet zo veel uit. Maar zowel mensen als dieren hebben recht op een ontspannen, leerzaam en gezond leven. Ik ben tegen hoge betonnen, nagenoeg energieloze flats voor mensen. Dat geldt net zo goed voor die supergrote stallen voor kippen en varkens. Al dat beton is niet goed. Alle wezens moeten zonlicht opdoen. Zonder de zon is er geen leven. Ik vind bio-energie (prana) erg belangrijk. Dit soort zaken heeft te maken met liefde voor al het leven en de diepte van je spiritueel besef. Voor de Schepper is er geen verschil tussen lieve en lastige mensen, mensen of dieren. Het behoort allemaal tot het leven. Al het leven verdient liefde en respect. Om dieren alleen op te sluiten vanwege onze consumptie, vind ik niet bepaald respectvol naar de dieren en het leven toe. Het kan toch allemaal heel anders. Er is meer dan genoeg ruimte in de wereld.


Kan een mens als een dier terugkomen?
– Nee, dat is niet mogelijk. De mens en het dier hebben ieder hun eigen pad van ontwikkeling te volgen. Een dier wordt nooit een mens en een mens wordt nooit een dier. De Schepper heeft met een reden verschillende natuurrijken geschapen. De Goddelijke energieën moeten eigenlijk van hoger leven naar ‘lager’ leven kunnen stromen. Want anders zou alles kapot
branden.
Ik weet dat in het oosten hier anders over wordt gedacht. Maar ik denk dat dit te maken heeft met angst aanjagen. Net zoals wij hier in het westen hemel en hel kennen. Dat wanneer je in je leven grote fouten maakt je voor eeuwig in de hel komt. Elke ervaring, een goede of slechte, is naar mijn mening een verrijking. Van alle ervaringen groeien we en worden we steeds bewuster. Je kunt dat zien aan de aura. Naarmate de mens zich verder ontwikkelt, wordt de aura groter en helderder van kleur.
Overal in de wereld hebben mensen nog steeds veel last van bijgeloof. Ook al denken miljoenen mensen hetzelfde over iets, dan wil dat nog niet zeggen dat ze de juiste inzichten hebben.


Wat gebeurt er als huisdieren doodgaan?
– Ze gaan naar een speciale sfeer (gebied) voor dieren. Dus niet dezelfde sfeer als voor mensen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat zowel de mens als het dier tot rust moet kunnen komen. Dit gebied ligt naast het astrale gebied van de mens. Dieren leven aan gene zijde in volstrekte harmonie. Ik hoop van harte dat dit mensen die hun beestje hebben moeten afstaan mag steunen. Het is een zeer wonderlijk en aandoenlijk tafereel als je ziet dat een vogeltje in de sferen op je schouder komt zitten.


Waarom mag je om het overlijden van dieren toch niet zo verdrietig zijn?
– Dat verbaast mij dikwijls ook. Alsof een dier geen waarde heeft. Dat is hetzelfde als dat mensen zeggen dat een man niet mag huilen. Ik vind dat onzin. Verdriet is verdriet, geluk is geluk. Dat zijn universele emoties die iedereen kent. Het is onverstandig om voor anderen te denken. Deze reactie komt ook vaak voort uit onwetendheid. Iedereen reageert hetzelfde op verlies en dood. Iets waar je van houdt en wat je af moet staan doet pijn. In mijn praktijk zeg ik altijd tegen mensen dat ze zich zo goed mogelijk moeten proberen te uiten. Lach wanneer er wat te lachen valt, en uit je verdriet als iets je emotioneel raakt. Het is niet verstandig om emoties weg te drukken. Veel ontstekingen hebben te maken met weggedrukte emoties. Wees eerlijk en leef naar je gevoel.


Hoe leven de dieren in het hiernamaals?
– Aan gene zijde, dus in de sferen, leven alle dieren in harmonie en vrede. Het leven is daar anders dan op de aarde. Roofdieren zijn daar geen roofdieren meer. Alle dieren gaan naar een speciale dierensfeer. Het gebied van mens en dier ligt als het ware volledig beschermd naast elkaar. Voor de duidelijkheid: dieren jagen daar dus niet op elkaar en eten elkaar ook niet meer op. Dat gebeurt alleen maar op de aarde. Totdat ooit die kringloop der ziel is voltooid.


Kun je dieren na je dood terugzien?
– Ja, dat is mogelijk. Een astrale helper aan gene zijde kan met zijn liefde en wilskracht jouw favoriete huisdier naar zich toetrekken (‘denken’). Samen kun je dus een dier als het ware
oproepen. Dit is uiteraard een wonderlijk tafereel. Het dier herkent jou onmiddellijk. Ook dieren slaan ergens al hun herinneringen en belevenissen op. Mensen en dieren groeien dus door middel van het opdoen van ervaringen. Het zou zonde zijn als alle ervaringen en inzichten vervagen of verdwijnen. Wanneer de astrale helper zijn concentratie vermindert gaat het diertje weer terug naar zijn eigen dierensfeer.


Waarom bestaan er diverse natuurrijken? Het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk.
– De natuurrijken hebben elkaar nodig voor het doorgeven van energie, want anders brandt het kapot. Alles staat met elkaar in verbinding. Alles heeft elkaar nodig. Je kunt gewoonweg niet zomaar ergens een schakel tussenuit halen. Alle levensvormen moeten door etherische energieën worden gevoed. Denk maar aan een trap, van hoog naar laag. Het leven is op een zeer wonderlijke wijze met elkaar verbonden. Ik vind het elke dag opnieuw een wonder om de aura van alle levensvormen te mogen zien. Dit geeft mij sterk het gevoel en het beeld dat werkelijk alles met elkaar in verbinding staat. Ik noem dat altijd een grote kosmische aura.


Ken jij boeken met informatie over (huis)dieren en hun voortbestaan?
– Daar is veel te weinig over geschreven. Dat komt onder andere omdat mensen nog niet zo lang geleden zelf niet eens in hun eigen voortbestaan geloofden. Ik hoop dat dit in de toekomst zal veranderen. In volgende boeken wordt er iets over het voortbestaan van dieren geschreven. De boeken zijn sowieso de moeite waard om aan te schaffen.
Twee interessante boeken:
Thea van Leent – ‘De aarde is slechts een leerschool’, uitgeverij Akasha. Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.
‘Een blik in het hiernamaals’ van Jozef Rulof. (Te vinden in de openbare bibliotheek en te koop in de boekhandel).


Ik heb eens gelezen dat dieren na verloop van tijd in een ander dierenlichaam ‘overstappen’, en zo in verschillende stoffelijke gedaantes verder evolueren.
– Dat klopt. Dit is iets wat nog niet veel mensen weten. Je zou dit niet verwachten. Maar ook het dier heeft net als de mens twee lichamen. Het aardse, stoffelijke lichaam en het geestelijk lichaam. Dit is wel heel belangrijk om even in je achterhoofd te houden. Alle dieren krijgen ‘in een bepaalde dierengedaante’, bijvoorbeeld een muis, een rat, een marmot of een eekhoorn, een hele serie levens. Dus om even te verduidelijken: honderden levens als een rat of een eekhoorn, een koe, een hond of een kat. Dit geldt voor alle dieren. Wanneer een dier verder groeit (evolueert), komt er een moment dat hij bijvoorbeeld zijn laatste leven als een konijn heeft gehad. De volgende serie levens krijgt hij een hogere stoffelijke gedaante. Misschien wel de stoffelijke gedaante van een kat. De juiste volgorde weet ik ook niet. Dit heeft natuurlijk te maken met het evolutiepunt (bewustzijn) van het dier. Op zich is het natuurlijk best goed te begrijpen, want de roofdieren zullen nooit te allen tijde roofdieren blijven. Al het leven evolueert stap voor stap. Het leven heeft dan een beter uitgerust (hoger) stoffelijk lichaam nodig. Uiteindelijk zullen veel dieren de gedaante van een vogel krijgen. Maar daarin zijn er natuurlijk ook tal van overgangen. Denk maar aan het bewustzijn en het gedrag van een roofvogel en een duif enz.


Blijven de dieren op de aarde achter, of evolueren zij zoals de mens verder?
– Mens en dier gaan samen naar een volgende planeet. Deze volgende planeet is niet met aardse ogen waar te nemen. Deze planeet bevindt zich op een andere, hogere golflengte. Je zou eigenlijk moeten zeggen: in een ander universum. Alle mensen en dieren zullen uiteindelijk de aarde verlaten. Al het leven groeit steeds verder. Dit is de wens van de Schepper. Al het leven wordt als het ware ‘gestuwd’ naar een hoger leven. Op zich is het
natuurlijk heel logisch. Want waar moet al dat bewustzijn dan naartoe? Ons bewustzijn kan toch niet zomaar van het ene op het andere moment uit elkaar vallen? Het leven zit eigenlijk heel mooi en toch eenvoudig in elkaar. We moeten ons hier uiteraard wel in willen verdiepen.


Blijft de mens op de volgende planeet nog dieren eten?
– Nee, dat gebeurt daar niet meer. Al het leven (mens en dier) heeft een totaal ander bewustzijn gekregen. Mens en dier zijn daar vegetariër. Op de volgende planeet leven mens en dier volledig in vrede en harmonie naast elkaar. Zowel de mens als het dier hebben daar een ander stoffelijk lichaam. Dit lichaam trilt te hoog om nog dierlijk voedsel te nuttigen. Je kunt ook zeggen dat daar nergens meer bloed vloeit. Alles leeft daar op een veel hoger niveau. Je kunt rustig zeggen dat vanaf de volgende planeet in een hemel leven. En na die volgende planeet zelfs in de Hemel met een hoofdletter. Maar dat is voor ons mensen hier op aarde niet meer te bevatten. Maar eens zullen wij ook daar met zijn allen rondwandelen. Nogmaals, al die informatie wordt via de sferen telepathisch aan elkaar doorgegeven. Stel je maar eens een hele hoge flat voor waar vanuit de top alle informatie naar beneden wordt doorgegeven. Zo kun je je hier een aardig beeld van vormen. Vergeet nooit dat al dat leven altijd met elkaar in verbinding staat en heeft gestaan. Dit is ook de reden dat de Schepper van al het leven zijn leven volledig in alle opzichten kent. Alles is verbonden met een hele grote kosmische aura. Het is wonderlijk om een deel van dit gebeuren te mogen (helder)zien. Het versterkt je dankbaarheid en ontzag voor de hele schepping.


22 – Diversen (diverse vragen)

Wat zijn Nieuwetijdskinderen?
– Men zegt dat in deze evolutiefase een nieuw type ‘kind’ op aarde wordt geboren. Zij zijn
intuïtief, denken anders, hebben soms van nature een paranormale gevoeligheid en willen de wereld veranderen. Je kunt hierover vast nog veel meer op het Internet vinden. Natuurlijk beginnen mensen in het groot wat anders te denken. Dat heeft ook te maken met het feit dat er hier in het westen er vooral tijd en geld voor is. Maar er zijn ook (hier) nog miljoenen mensen die nog helemaal niets aan geestelijke zaken en ontwikkeling hebben gedaan. Ik ben persoonlijk heel blij dat er al velen zijn die allemaal zo op hun eigen manier zichzelf iets (over bewustzijn en geestelijke zaken) proberen eigen te maken. Toch, wanneer je wat meer boeken gaat lezen over bijvoorbeeld Theosofie of oosterse geschriften, zul je snel doorhebben dat er de afgelopen eeuwen sowieso al veel mensen met diepzinnigheid bezig waren. Zaken zoals magnetiseren, wat tegenwoordig vaak Reiki wordt genoemd, en dat er zeven grote en tientallen kleine chakra’s zijn in het etherische gedeelte van onze aura, waren allang bekend. Het loskomen van de kerk is al veel langer aan de gang dan je zou denken. Ik heb er dus een beetje moeite mee met het begrip ‘Nieuwetijdskinderen’ of ‘Indigokinderen’. Wanneer je het wat breder zou kunnen zien, kun je zeggen dat mensen wat betreft hun evolutiepunt nu zelf(standig) beginnen te denken. De tijd dat de kerk, de dictator, de koning, de landheer, de kasteelheer, enzovoort voor jou dachten begint nu gelukkig in een snel tempo af te nemen. Ook al moet ik wel zeggen dat sommige landen of volkeren als een grote familie nog karmisch vastzitten aan zo’n etterbak (onbewuste persoon). Maar je zult zien dat geleidelijk
aan al die machtswellustigen één voor één zullen verdwijnen. We groeien naar een totaal andere tijd. Sommige mensen noemen dit het Waterman-tijdperk. Het wordt een tijd van geestelijke maar ook hoogtechnologische (nieuwe) ontwikkelingen. Wat me nu meemaken, is nog maar het prille begin.


Zijn alle dromen bedrog?
– Nee, maar verreweg de meeste wel. De meeste dromen heb je om je aardse belevenissen te verwerken. Dit is heel hard nodig om jezelf te kunnen ontladen. Ons zenuwstelsel zou anders, vanwege de vele indrukken die je in je leven allemaal opdoet, bezwijken. In een droom kun je van alles verzinnen (zelf op je innerlijke oog projecteren).
Sommige dromen worden niet door jou gecreëerd, maar door iemand van ‘buitenaf’. Het kan gebeuren dat in de ochtenduren (soms ook eerder) een familielid, een bekende van je, of één van jouw persoonlijke gidsen jou iets wil mededelen. De persoon is dan in jouw nabijheid (aura). Anders gezegd: de persoon maakt contact met bepaalde punten in jouw aura. Wanneer iemand jou krachtig en beheerst een beeld wil geven, dan zie jij dit tijdens je slaap. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel verschil tussen het projecteren van een beeld op je innerlijke oog overdag, ’s avonds of tijdens je slaap. Een persoon kan je dus van alles laten ‘dromen’. Sommige mensen krijgen op deze manier boodschappen door. Soms zijn ze voorspellend van karakter, de zogenaamde voorspellende dromen. Niet elke spirituele of bijzondere droom wordt herkend. Dat is jammer. Wees voortaan extra alert. Probeer je onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen.


Heeft het zin om naar een bedevaartsoord te gaan?
– Ik wil natuurlijk niemand een vervelend gevoel geven. Ik zal proberen zo eerlijk mogelijk mijn gedachten hierover te formuleren. Ik denk dat het er helemaal niet toe doet waar je je innerlijke gebeden en overpeinzingen doet. Je kunt dat overal doen. Thuis, in de tuin, bij een ander thuis, op het strand, in de bergen, enzovoort. Wanneer je werkelijk gelooft (vertrouwd) in een Schepper, zul je ook wel beseffen dat die Schepper ALTIJD met alles en iedereen is verbonden. De energie of aanwezigheid van de Schepper zit in iedereen (of je je hier nu wel of niet bewust van bent). Maar ook in materie zoals een bank, een schilderij en een huis. Wat ik hier mee wil zeggen? Je hebt altijd verbinding met jouw Schepper, dag en nacht (voor altijd en eeuwig). Je bent namelijk zelf een onderdeel van die Kracht/Schepper. Wanneer je dit zo kunt zien, zul je vast beter begrijpen dat het helemaal niet nodig is om voor jouw innerlijke vraag naar een bedevaartsoord of een kerk toe te gaan. Iedereen moet dat uiteraard voor zichzelf uitmaken. Maar ik vind dat niet nodig. Je kunt bijvoorbeeld beter thuis in alle rust tijdens je overpeinzingen, meditaties, of eventueel biddend je verhaal vertellen of je vragen stellen. Zoek verbinding met je eigen ziel en het leven.
Op zich is het best goed om af en toe je vragen naar ‘boven’ te sturen. Je kunt in principe alles vragen wat je maar wilt. Alleen raad ik je wel aan om geen onterechte (egoïstische) vragen te stellen. Niemand kan jou een nieuwe rug, een nieuw been of een portemonnee met 100.000 euro geven. Als iets versleten is, dan is dat versleten. Ook al ga je duizendmaal naar een bedevaartsoord.
Het is misschien geen eenvoudige kost, maar je kunt natuurlijk geen vragen stellen die buiten jouw levensprogramma (of karma) omgaan. Ieder mens is geboren met een bepaald levensprogramma. Je kunt van alles vragen. Maar ligt iets NIET op jouw levenspad dan kun je dat in dit leven ook niet krijgen. Denk hier eens goed over na. Leg meer de nadruk op je geestelijke ontwikkeling. Probeer voor jezelf iets ‘geestelijks’ in je leven te ontwikkelen. Doe iets aan je persoonlijke ontwikkeling of doe iets belangeloos voor andere mensen. Kijk niet alleen naar de vorming (vermeerdering) van je bezit. Je ‘bezit’ is namelijk een tijdelijk iets. Iets wat alleen bij de aarde hoort. Je kunt geen buidel met gouden dukaten, auto of antiek schilderij meenemen naar gene zijde. Je kunt beter met geestelijke (innerlijke) bagage aankomen dan veel materiaal te moeten achterlaten. Het is zo jammer wanneer je op je leven terug moet kijken (op jouw levensfilm) waarin het je opvalt dat je in niets geestelijk gegroeid bent. In het heelal krijg je niets zonder eigen inzet (bloed, zweet en tranen) cadeau. Het is jammer dat veel mensen gedurende tientallen levens voor verkeerde dingen kiezen. Natuurlijk, geestelijke ontwikkeling komt niet van de één op de andere dag. Je moet door tientallen moeilijke situaties (levens) het leven zelf gaan begrijpen en voelen.


Wel of geen glaasje wijn drinken?
– Dit is natuurlijk iets wat je voor jezelf uit moet maken. Ik vind dat het drinken van een of twee biertjes of een of twee glazen wijn per dag over het algemeen helemaal niet slecht is. Het kan goed voor de doorstroming van je bloedsomloop zijn. Maar het kan ook je zenuwstelsel een beetje kalmeren. Eigenlijk kun je zelf heel makkelijk meten wanneer je het gevoel krijgt van een heel klein beetje aangeschoten zijn. Op dat moment merk je dat je lichaam negatief wordt beïnvloed. Het is dus uitproberen wat persoonlijk bij jouw gestel/gezondheid past. Het is wel zo dat het een negatief effect heeft op paranormaal gevoelige personen. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld zware, vette voeding. In de hoge spirituele leer (esoterie) is bekend dat drank, drugs, nicotine van sigaretten en sommige medicijnen je aura ‘verharden’. Het maakt je juist ongevoeliger voor spirituele, etherische trillingen. Zelf rook en drink ik heel zelden. Soms een keer met oud en nieuw of op een feest. Echt niet veel vaker. Op mij heeft het een slechte invloed. (Maar ik houd wel van een feestje. Dus als je me een keer wilt uitnodigen.)


Kan iedereen leren magnetiseren?
– Ja, ik denk dat iedereen een klein beetje kan magnetiseren. Al dat gedoe met inwijdingen, waar je ook nog eens honderden euro’s voor moet betalen, slaat echt helemaal nergens op. Dergelijke inwijders hebben nauwelijks tot geen paranormale kennis en inzicht. Want anders zouden ze deze onzin niet verkopen. Iedereen kan magnetiseren. Dat wil nog niet zeggen dat iedereen goede genezende krachten heeft. Hoe denk je, hoe voel je, wat eet en drink je? Ook roken, het drinken van koffie en het gebruik van medicijnen heeft veel invloed op jouw gestel. Eigenlijk geef je deze vervuilde energieën door aan degenen die je magnetiseert. Op dit moment is magnetiseren een van de meest misbruikte krachten, vind ik. Het is ontzettend jammer dat degenen die zeg maar betere energieën hebben, door toedoen van zoveel ‘ongeschoolde’ energie doorgevers, zich terugtrekken.
Er komt nog bij kijken dat je iemand ook op de één of andere manier paranormaal moet kunnen ‘meten’. Het heeft weinig zin om iemand te helpen die in dit leven ziek is door karma uit een vorig leven. De persoon zou hooguit heel even opknappen. Helaas, er wordt veel gerommeld. Ik hoop vurig dat de staat daar ooit iets aan gaat doen.


Vanwaar jouw immense gedrevenheid anderen geestelijk bewust te maken?
– Ik vind het van nature prettig en voor mezelf leerzaam om anderen met de meestal al bestaande spirituele informatie in aanraking te brengen. Het uitdragen van iets zit in mijn karakter. Het had ook iets geheel anders kunnen zijn, bijvoorbeeld muziek componeren en spelen in een zaal. Ik vind het ook heel belangrijk dat deze informatie voor iedereen goed te begrijpen is. De toch al niet meest eenvoudige onderwerpen te verduidelijken. Van geboorte ben ik een ‘denker’, een ‘uitpluizer’ van allerlei spirituele natuurwetten. Ik heb veel eigen paranormale, spirituele ervaringen onderzocht. Gelukkig zijn er veel goede boeken te koop.


Leer je hier zelf dan nog van?
– Gelukkig wel, net als ieder ander. Het leven is een eeuwigdurende verdiepingsproces. Je begrijpt de stof elke dag net weer iets beter. Er komt hier ook geen einde aan. Goed beschouwd zijn we allemaal nog maar ‘beginners’. Er is nog zo veel meer waar wij nauwelijks van af weten. Maar alles op de juiste tijd (evolutie). De Schepper laat onze chakra’s echt niet te vroeg tot ontwikkeling (ontwaking) komen. We zouden er toch verkeerd mee omgaan. We zouden onszelf stoffelijk, emotioneel en geestelijk kunnen ‘branden’. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben nog meer dan honderden levens voor ons liggen en niet alleen op de aarde. Na de aarde zijn er nog andere, hogere planeten. Alles ziet er daar weer mooier uit dan op de aarde. Er is werkelijk waar een gouden toekomst voor IEDER MENS weggelegd. En dit wordt mogelijk gemaakt door reïncarnatie.

Copyright (c) 2020 Ron Malestein
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website, etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.