'Vraag het aan Ron' - Deel 4

Paranormale groei / spirituele groei / spiritueel bewuster worden

Copyright:
Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright (c) 2021 Ron Malestein - www.ronmalestein.nl

Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein van Paranormaal studiecentrum De Aura.

 

Deel 4 – De vragen en antwoorden

Onderdeel 14 – Levensprogramma/levensfilm

Wat is een levensprogramma of levenslot?
– Een levensprogramma is een soort programma (overzicht) waarin voor jouw geboorte al lang geleden is bepaald wat je in grote lijnen in je toekomstig leven moet gaan doen. Dit programma is niet door iemand anders opgelegd. Ook niet door God. Het is ook geen eigen keuze. Maar het is de ziel van jezelf die dit regelt. De ziel ‘registreert’ namelijk al jouw ervaringen, gedachten en emotionele reacties gedurende alle levens. De ziel maakt dus voor iedereen aan de hand van daden, gedrag en denken elke keer opnieuw een levensprogramma. Ieder mens creëert zelf zijn toekomstig leven. Het is dus onzinnig om hier kwaad op te worden of de Schepper hiervoor te vervloeken. Het is heel belangrijk om van deze thema’s een ruim beeld te vormen. Je zult het leven dan namelijk veel beter gaan begrijpen. Je levensprogramma zal er niet direct door veranderen. Maar door inzicht zullen sommige situaties makkelijker te dragen zijn.


Wordt iedereen geboren met een levensprogramma?
– Ja, iedereen wordt hiermee geboren. Er wordt voor niemand een uitzondering gemaakt. Dus jouw godsdienst, cultuur, opvoeding en achtergrond heeft hier geen invloed op. Er komt wel een moment dat ons karma is opgelost. Maar om dit punt te bereiken hebben we nog wel een aantal levens nodig.
In dit leven gaat dat allemaal aanzienlijk sneller dan bijvoorbeeld een paar levens terug. Dit komt omdat er nu veel meer informatie voorhanden is. We leven dus eigenlijk, zonder daarbij stil te staan, in een hele bijzondere tijd. Een tijd van technologische en geestelijke ontwikkeling.


Kun je je levensprogramma ( je lot) ontlopen?
– Nee, in grote lijnen staat dat vast. Je kunt voor jouw aardse taak niet weglopen. Dat is onmogelijk. Je kunt wel je taak, je levensprogramma verwaarlozen. Of je wilt met grote inzet iets doen of je maakt er maar een zooitje van. Daar ligt meer je vrije keuze. Dus het heeft meer met jouw persoonlijke inzet te maken dan met de opdrachten in een bepaald leven. Je bent grotendeels vrij om iets van je leven te maken. Ik moet er wel bij zeggen dat we natuurlijk niet alleen voor slecht karma en slechte daden in vorige levens zijn geboren. We hebben natuurlijk ook veel goed gedaan. Er is dus ook heel veel goed karma, positief karma. Het is heel vreemd dat je dikwijls alleen maar over negatieve daden hoort praten. Dat is gelukkig niet zo. Er zijn ook nog heel veel goede dingen in de wereld. Ik vind het alleen heel erg jammer dat de media – tv, radio en kranten – zo ontzettend vaak voor negatieve zaken kiezen. Dat is naar mijn mening niet goed. Er gebeuren ook veel positieve dingen. Maar het lijkt erop dat negatieve dingen smakelijker zijn, om het zomaar eens te zeggen. Ik vind dat er spoedig een tijd moet komen dat we dit niet meer nemen. Laat er dan minimaal een goede balans tussen vervelende situaties en positieve gebeurtenissen zijn. Eigenlijk bouwen we met z’n allen een zware, negatieve aura gedachtewolk op door zo negatief te denken.


Is alles al voorbestemd?
– Ik heb het idee van wel. Ik heb meerdere malen als helderziende gemerkt dat veel zaken gewoon moesten gebeuren. Natuurlijk heb ik ook wel eens iets uitgeprobeerd. Om eerlijk te zijn heb ik een beetje dwars gelegen. Maar het heeft totaal geen invloed. Ik vond dat natuurlijk in het begin best wel moeilijk. Maar ik kan nu de rechtvaardigheid achter alles wel veel beter begrijpen. De dingen gebeuren niet zomaar. Er is overal, werkelijk overal, een zinnige reden voor. Alleen begrijpen wij de redenen vaak niet. We zijn dikwijls opstandig, boos en kortzichtig.


Waar ligt je vrijheid?
– Als eerste wil ik eigenlijk zeggen dat vrijwel niemand zijn levensprogramma kent. Dus we moeten dat ook niet overdrijven. Als ik zeg dat er relatief vrij weinig vrijheid is dan komt dat nogal zwaar over. Het zou veel weerstand bij je op kunnen roepen. Maar aangezien de meeste mensen vrijwel niets over hun levensprogramma weten, hoeven we hier geen punt van te maken. Het gaat er mij meer om dat er wel degelijk wetten zijn. Ik zou liever willen zeggen: kosmische wetten die het leven ‘sturen’. Ik zie dit als rechtvaardigheid. Alles wat je doet of niet doet, denkt of nog niet denkt, heeft namelijk invloed op je eigen leven en natuurlijk ook op dat van een ander. Denk hier eens goed over na. Want in deze regel zit veel meer informatie dan je op het eerste gezicht zult beseffen. Maar zolang je veel karma hebt, dus nog veel zaken persoonlijk moet rechtzetten, kan er nog niet zoveel sprake zijn van vrije wil of vrijheid.
Naar mijn mening ligt vrijheid dus meer in hoe je iets wilt accepteren en beleven, hoe je er tegenover staat, of je wat ermee gaat doen. Iets aanvaarden met opgeheven hoofd of met een hoofd dat naar beneden hangt.


Wat is de juiste houding op je levenspad? (1)
– Iedereen maakt in zijn leven veel mee. Er zijn momenten dat je bijna niet verder komt. Je hebt het gevoel dat je eigenlijk alleen maar misverstanden en tegenwind ervaart. Ik denk, en ervaar dagelijks in mijn praktijk, dat je niet zomaar van je levenspad kunt weglopen. Je kunt je ongelofelijk verzetten tegen de dingen die je meemaakt. Maar ik heb gemerkt dat dat heel weinig zin heeft. Het kost je alleen maar heel veel energie en soms extra verdriet. Er is voor iedereen een levensprogramma. Daar moet je het in dit leven mee doen. Ik denk wel dat het voor de meeste mensen op dit moment beter is om weinig tot bijna niets over hun toekomst te weten. Wanneer je namelijk niet in balans of harmonie met jouw persoonlijke levensprogramma (de mogelijkheden) kan zijn, dan wordt het leven wel tienmaal moeilijker. Je weet dan zwart op wit wat je te gebeuren staat. Dit is ook één van de redenen waarom de ietwat verder geëvolueerde mensen van gene zijde niet zomaar de toekomst (of eigenlijk: de verschillende fases van iemands levensprogramma) willen vertellen.
Voor hen, vanaf de vierde sfeer van licht (bepaald bewustzijnsgebied), is dat geen enkel probleem. Zij kunnen namelijk te allen tijde iets aan de ‘natuur/God’ zelf ‘opvragen’. Hoe gek het misschien ook voor je klinkt. Bij elke serieuze vraag komt dan een antwoord (het leven geeft namelijk zelf een antwoord). Besef wel dat het alleen vanaf de vierde sfeer is. De vierde sfeer heeft niets meer met het stoffelijk leven op de aarde te maken. Deze mensen zijn verder geëvolueerd dan al het aardse. (Zij hebben een mooie stralend licht uitstralende geestelijk lichaam.)
Hoe kun je je dat dan voorstellen? Een beetje op de dezelfde wijze als wanneer je ergens voor het eerst binnen loopt en je jezelf vanbinnen afvraagt: ‘Wat voel ik hier?’ Je krijgt dan meestal al direct een gevoel of indruk. De mens die daar eenmaal naartoe is geëvolueerd, is zodanig vergeestelijkt dat ze daar tegen kunnen. Voor ons aardse mensen staat dat nog wel een stukje van ons vandaan.


Wat is de juiste houding op je levenspad? (2)
– Op zich is het helemaal niet ingewikkeld. Je moet proberen de dag te nemen ‘zoals die komt’. Elke dag heeft zo zijn betekenis. Al die losse dagen zijn van tevoren door je eigen ziel (o.a. door de wet van oorzaak en gevolg) ‘geschreven’. Probeer daarom tevreden te zijn met het pad dat voor je ligt. Het is de acceptatie en het proberen (wel dikwijls in het klein) tevreden te zijn. Nu zijn we nog niet in staat om de diepte hiervan te begrijpen. We zijn hier geestelijk eigenlijk nog te jong voor.
Veel mensen zijn dikwijls erg boos op hun (levens)lot of dat van een ander. Sommigen vervloeken het leven. Ik kan dat natuurlijk best wel begrijpen. Ik bedoel: wanneer iemand ‘op je tenen staat’ en je het erg moeilijk in je leven hebt, ga je vanzelf wel piepen. Maar sta er
toch eens vaker bij stil dat dit met de wet van karma te maken heeft. Je hebt eens de dingen die je nu meemaakt zelf in werking gezet. Het is dan toch niet zo vreemd dat je nu met je eigen ‘oorzaak en gevolg’ wordt geconfronteerd. Het zou een mooie boel zijn als iedereen zomaar raak zou kunnen leven. Dan is er toch helemaal geen sprake van rechtvaardigheid. Gelukkig zijn er (natuur)wetten in het heelal. Neem de dag zoals die komt en probeer een heel klein beetje tevreden te zijn. Probeer je innerlijke instrument gestemd te houden. Soms moet je jezelf als het ware even opnieuw stemmen. Maar dat geeft toch helemaal niet?


Vreemde krachten (1)
– Ken je het gevoel, dat wanneer je iemand een paar maal hebt gezien of er contact mee hebt gehad, dat de persoon als het ware in je ‘hoofd’ blijft zitten? Je kunt dan aan weinig andere zaken denken. Want de persoon komt steeds weer opnieuw in je gedachten terug. Deze moeilijk te meten ‘kracht/invloed’ wordt veroorzaakt door je eigen ziel.
Onze ziel zorgt ervoor dat we de juiste personen aan zullen trekken. Zo werkt de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). In het leven ‘moet’ je dus bepaalde personen tegenkomen. Hier ontstaat ons levensprogramma door. In feite geldt dit voor alles. Ik bedoel alle vormen van contacten.


Vreemde krachten (2)
– Ik heb zelf (voor mijn huwelijk) in het verleden meerdere malen paranormaal geweten dat ik een nieuwe relatie zou krijgen. Het leek er net op of er ‘onzichtbare auradraadjes’ heel langzaam werden aangetrokken. Op deze wijze wordt onze ‘levensprogramma’ geschapen. Juist door dergelijke bijzondere ervaringen ben ik gaan inzien dat er wel degelijk een levensprogramma voor iedereen is. Niemand komt hier onderuit, omdat ‘die’ kracht vele malen sterker is dan onze wil. Maar wat ik eigenlijk met deze tekst wil zeggen is, dat het ook voor onze hond Jasper gold. Mijn ex-vriendin wilde graag een hond. Ik voelde al enkele weken vooraf dat wij karmisch ‘verbonden’ waren met een toekomstige hond. Ik wil hiermee zeggen dat ik vermoed dat we ook karma met bepaalde dieren hebben. Hier is nog bijzonder weinig over geschreven. Ik vind het jammer en onterecht dat veel mensen dieren bijna als een ‘ding’ of ‘gebruiksvoorwerp’ zien. Vergeet niet dat dieren ook duizenden incarnaties (levens) achter de rug hebben, net als wijzelf. Wij (mens en dier) worden later ‘Hemelse Wezens’. We leven dan in volkomen (hemelse) harmonie naast elkaar.


Geeft het zien van je levensfilm je direct een gevoel van ‘dit moet ik rechtzetten’? Of komt die drang om goed te maken veel later?
– Mensen die nog onbewust zijn snappen er niet veel van. Maar dat is ook niet nodig. Zij hoeven ook niet lang aan gene zijde te zijn. Maar de gemiddelde mens begrijpt en voelt wel degelijk welke dingen hij goed of verkeerd heeft gedaan. Natuurlijk staan er op elke levensfilm hele mooie maar ook hele vervelende zaken. De meer ontwikkelde mensen voelen en begrijpen dat ze later zelf nog het één en ander recht te zetten hebben. Maar dit gevoel is een persoonlijk gevoel dat bij iedereen net weer iets anders is.


Zie je die levensfilm alleen of is er iemand van gene zijde bij aanwezig?
– Jij ziet altijd alleen jouw levensfilm. Later aan gene zijde kan een astrale gids je wel fragmenten van jouw levensfilm opnieuw laten zien. Op deze manier kan er het één en ander worden besproken. Hier kun je ontzettend veel van leren.


Wordt iemand die z’n levensfilm niet wil zien verplicht om te kijken?
– Je hebt geen keuze. Jouw eigen ziel zorgt ervoor dat jij je levensfilm wel zult zien. Dit is een onderdeel van het leven van de Schepper. Je ziet jouw levensfilm dus automatisch.


Krijgt iemand die absoluut niet in een leven na de dood gelooft ook zijn levensfilm te zien?
– Dat maakt niets uit. Iedereen, gelovig of ongelovig, of wat dan ook, ziet zijn levensfilm. Dit is een onderdeeltje van het totale leven.


Als je nog nooit iets van het spirituele hebt gehoord. Hoe kun je dan begrijpen wat je te zien krijgt?
– Een levensfilm heeft met alle facetten van jouw leven te maken. Dus niet alleen het spirituele. Je ziet alle gedachten en handelingen van jezelf. En de anderen waar je wat mee te maken hebt gehad. Voor de duidelijkheid: je ziet dus ook alle gedachten en emoties van die andere persoon. Dit kan heel confronterend zijn. Je ziet nu alles ‘open en bloot’. Je kijkt als het ware even bij iemand naar binnen. Wat die werkelijk voelde of dacht. Je wordt als het ware gesplitst in dader en slachtoffer. Zo voel je wat je die ander aan deed, met veel gevoel.


Krijgt een baby ook een levensfilm te zien bij het overlijden?
– Ik denk van wel. Jouw lichaam is namelijk op dat moment een baby, maar niet je geest. Je geest heeft eigenlijk geen leeftijd. Alleen maar een innerlijke leeftijd (geestelijke leeftijd). Met innerlijke leeftijd bedoel ik jouw punt van evolutie/bewustzijn van dat moment. Dat ‘stukje’ ervaring moet voor die geest mee op zijn levensfilm.

Je zegt: “Het zien van zo’n levensfilm is vrij confronterend.” Maar op het moment van overgaan heb je al aardig wat te verwerken. Ben je wel in staat om dit te bevatten?
– Ja, het heeft niets met je stoffelijk lichaam te maken. Het speelt zich af op het geestelijk niveau, niet het stoffelijk niveau. Ieder mens heeft op dat niveau andere (geestelijke) krachten tot zijn beschikking.


15 – De dood/het voortbestaan

Wat voor lichaam heb je na de dood?
– Een mens heeft goed beschouwd twee lichamen. Een tijdelijk grofstoffelijk lichaam voor op de aarde en een permanent (eeuwig) verfijnd geestelijk lichaam voor gene zijde. Tijdens de dood trekken we het aardse, grofstoffelijke lichaam uit als een oude versleten jas. Het is logisch dat we ook aan gene zijde een lichaam moeten hebben. Je moet je nou eenmaal ook daar zichtbaar, voelbaar en hoorbaar kunnen maken. Op dit moment heb je ook een geestelijk lichaam. Maar dat zie je niet. Dit komt omdat onze ogen alleen maar op de aardse trillingen reageren. Het geestelijk lichaam is zichtbaar op een ander golflengte, op een ander niveau. De beide lichamen zijn verbonden met etherische energiekoorden. In de bijbel wordt gesproken van het zilveren koord. Hiermee worden deze etherische verbindingskoorden bedoeld. Bij het intreden van de dood breken of scheuren deze energiekoorden.


Wil je iets meer vertellen over het Bijbelse zilveren koord?
– De mens bestaat uit twee lichamen. Het grofstoffelijke, zeg maar het gewone, lichaam en het geestelijke lichaam. Deze lichamen staan altijd met elkaar in verbinding. Eigenlijk zijn het een soort energie- en informatiekabels. Er is een draad die het stoffelijk lichaam van energie voorziet; dat noem je de levensdraad. En er is een draad die het stoffelijk lichaam laat reageren; dit gebeurt via de bewustzijnsdraad. Een draad dus voor de levenskracht zelf en een draad voor het bewustzijn (zonder energie en bewustzijn is er geen leven mogelijk). Wanneer de dood intreedt breken deze draden als het ware. Het kan ook zijn, bijvoorbeeld bij een coma, dat de bewustzijnsdraad nagenoeg stuk is. Het is dan afwachten wanneer de kosmische tijd is aangebroken om te sterven. Het kan gebeuren dat iemand voor langere tijd in coma is, maar bijvoorbeeld na twee maanden weer wakker wordt, omdat zijn levensprogramma nog niet af was. Het is voor ons mensen heel erg moeilijk om te zien wanneer coma min of meer het einde voor iemand is of dat hij nog verder zal leven.


Wat zie je bij een levensfilm?
– De levensfilm is een wonderlijk iets. In de fase rond je dood, of soms bij bijna-dood-ervaringen, zie je in een flits je hele leven aan je voorbijgaan. Je ziet heel veel fases van je leven achter elkaar. Van heel jong tot het moment rond je dood. Je ziet het precies zoals het is gegaan. Je kunt geen leuke of vervelende momenten wegdrukken. Het grappige is dat je de dingen niet alleen ziet maar ook voelt, en dat je zelfs de reacties van anderen op jouw handelingen en uitspraken ervaart. Dit is natuurlijk heel confronterend en niet altijd even leuk om te zien. Maar het is wel jouw leven.
Meestal ga je na de dood bepaalde belangrijke fases in je leven samen met je gids doornemen. Dat is natuurlijk heel erg leerzaam. Je kunt dan zelf beslissen of je hier iets mee wilt gaan doen of het laat rusten. Je zult nooit onder druk worden gezet. Jouw gedachten en wensen zullen altijd gerespecteerd worden. Maar om verder te komen is het raadzaam om hier toch wat mee te doen.


Wat gebeurt er rond je dood?
– Iedereen wordt in de periode rond zijn dood opgewacht en opgevangen. Ik denk dat je wel vaker hebt gehoord dat mensen in de laatste dagen van hun aardse bestaan waarnemingen doen. Meestal zien zij hun familieleden. Er staan dikwijls meerdere mensen op hen te wachten. Al eerder overleden familieleden, kennissen en soms ook contacten uit de sferen van gene zijde van voor de geboorte op aarde. Dit wordt allemaal geleid door een dokter van gene zijde. De geestelijke dokter die daar speciaal voor heeft gestudeerd, helpt mee om de etherische koorden, van een persoon die spoedig zal overlijden, losser te maken. Dit wordt gedaan door middel van magnetische passen. Eigenlijk wat we vroeger handoplegging noemden. Dit proces gaat bij de één sneller dan bij de ander. De overledene zal, wanneer hij helemaal is losgekomen van zijn stoffelijke lichaam, vrij spoedig naar zijn sfeer gebracht worden.


Wat gebeurt er na je dood/heengaan?
– Verreweg de meeste mensen worden naar ‘een opvangtehuis’ gebracht. Eigenlijk kun je misschien beter zeggen: een rust- of herstellingsoord. Iedereen slaapt in de eerste weken erg veel. Mensen die op aarde al behoorlijk op de hoogte waren van het voortbestaan en een gemiddeld goed leven hebben gehad, hebben op de één of andere manier meer geestkracht tot hun beschikking. Zij zullen veel minder slapen en sneller hun nieuwe situatie accepteren. Sommige mensen hebben maanden of jaren nodig om zich redelijk te herstellen. Op zich maakt het begrip tijd daar niets uit. De geestelijke verzorgers aan die kant kunnen aan de uitstraling, de aura, zien wanneer een persoon even wakker wordt. Zij staan dan altijd klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Soms, wanneer je daar aan toe bent, nodigen ze je uit om in de tuinen van een rustoord een wandeling te maken. Er zijn daar veel bankjes om even rustig te zitten.
Over het algemeen is dit een fase waarin je maar tijdelijk verblijft. Iedereen wordt namelijk uiteindelijk naar zijn eigen sfeer gebracht. De sfeer die bij de persoonlijke, innerlijke ontwikkeling hoort. Er zijn, zoals je waarschijnlijk weet, 14 grote sferen aan gene zijde. Elke sfeer bestaat weer uit verschillende overgangsgebieden. Deze 14 grote sferen of gebieden (het is maar net wat voor naam jij hier aan wilt geven) horen wel bij de aarde. Iedereen doorloopt alle sferen die bij de aarde horen. Je kunt geen sfeer overslaan. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat je hier wel duizenden levens voor nodig hebt.


Hoe komt het dat men zo zeker is van het voortbestaan?
– Dat heeft vooral te maken met eigen persoonlijke paranormale ervaringen. Wanneer je maar één keer in je leven een overleden persoon duidelijk (helder) ziet of tegen je hoort praten (helderhoren), dan is dat al voldoende. Je hebt namelijk voor even contact met gene zijde. Ik heb gemerkt dat veel mensen enkele spirituele ervaringen hebben gehad. Wanneer je iemand ziet, dan noem je dat een ‘verschijning’; ik ervaar dat dagelijks. Mensen laten me iets (helder) zien, horen, voelen of weten van hun aanwezigheid. Ook uittredingen en bijna-doodervaringen kunnen hier veel aan bijdragen.


Hoe kijk je vanuit gene zijde naar de dood?
– Voor personen die eenmaal bewust zijn geworden aan gene zijde heeft de dood niet meer zoveel betekenis. Je hebt geen onzekerheden en angsten meer daarover. Omdat je toch al het hele proces van ‘overgaan’ (doodgaan) zelf hebt meegemaakt (ondergaan). Vanaf dat bijzondere moment kijken zij hier anders tegenaan. Op de aarde ben je voor vorige levens nagenoeg afgesloten. Je moet maar afwachten wat er tijdens jouw overgaan gaat gebeuren. Van ‘die zijde’ uit, heb je de mogelijkheid om naar de aarde toe te gaan. Je moet daar eerst wel toestemming voor vragen. Je kunt je dus dan van beide zijdes bewust zijn. Dit geeft een enorme verdieping in je bewustzijn.
Verreweg de meeste momenten kun je je goed herinneren. De druk en de angst van het overlijden valt helemaal weg. Het is jammer dat we al die ervaringen van geboren worden en weer overlijden vergeten tijdens ons aardse leven. Iedereen zou dan zeker zijn van reïncarnatie (het opnieuw geboren worden op aarde). Mensen hoeven dan niet meer te twijfelen en te strijden of er wel of geen voortgaan is.


Als we tijdens ons aardse leven proberen te leren onthechten, kunnen we dan bij de overgang (de dood) het leven ook beter loslaten?
– Dit is een moeilijk punt. We hebben namelijk allemaal zo onze eigen emotionele verbindingen met personen en voorwerpen. Dat vind ik normaal en menselijk, maar we moeten niet overdrijven. We zijn bijvoorbeeld niet elkaars bezit. We moeten leren om op onze eigen benen te staan. We maken ons dikwijls te afhankelijk van anderen en van voorwerpen. Dit is een behoorlijk pittig leerproces en het bezorgt onszelf veel pijn en verdriet. Laat meer los. Ga er niet als het ware bovenop zitten en leer te relativeren. Natuurlijk zullen sommige mensen het in de fases voor hun overlijden moeilijker hebben dan anderen. Toch moet ik hier wel bij zeggen dat het vooral om de verschillende fases voor iemands overlijden gaat. Het overlijden zelf is grotendeels voor iedereen hetzelfde. Overlijden is universeel. Mensen kunnen zich tijdens hun leven en de periode van het bijna doodgaan behoorlijk druk maken om allerlei aardse (vaak materiële) zaken. Dat doen mensen zelf. Dat heeft ook te maken met je eigen geestelijke investering. Ik bedoel: heb je je nooit met zingevingszaken en het voortbestaan beziggehouden, dan zal je dat hoogstwaarschijnlijk ook tijdens je sterven en de periode na het sterven niet doen. Dit is trouwens heel moeilijk voor gidsen (hulpverleners) aan gene zijde. Want je kunt iemand niet gemakkelijk iets duidelijk maken als hij er helemaal niets vanaf weet, of bewust alles afwijst (ontkent).
Het zal voor mensen die heel erg aardgebonden zijn (met bezittingen) niet eenvoudig zijn om het leven los te laten. Ik ken mensen die waarschijnlijk na hun dood nog steeds hun geld zullen gaan natellen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Probeer elke dag opnieuw jezelf hierin wat verder te ontwikkelen. Uiteindelijk leert iedereen zich te onthechten. Geestelijke universele belangstelling en liefde is heel iets anders dan egoïstische ‘liefde’.


Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte, enz.), maar waarom niet op de dood?
– Dat verbaast mij ook. In ieders leven komt de dood meerdere malen voor. Je zou zeggen dat daar van kinds af aan ook iets meer aan gedaan moet worden. Het is vreemd, eigenlijk zeer onspiritueel en niet godsdienstig. Ook al is een zuivere vorm van godsdienst beleven 100 procent hetzelfde als een spiritueel leven.
Het wordt tijd dat hier een ommekeer in komt. Ik zie het persoonlijk als een van mijn hoofdtaken om hier iets meer over te vertellen en te verduidelijken (persoonlijke getuigenis). Voor mij heeft de dood niet zo’n hele grote betekenis, omdat ik dagelijks met mensen van de andere zijde te maken heb. Er bestaat voor mij geen dood. Alleen maar het voortgaan van het ene (de aarde) naar het volgende gebied.
De dood wordt heel vaak met verdriet en pijn geassocieerd. Het is logisch dat mensen dat liever zoveel mogelijk en zolang mogelijk van zich af houden (wegdrukken). Dit is een begrijpelijke, maar geen verstandige houding. Je kunt het wel zolang mogelijk van je afhouden, maar eens staat het ook voor jouw deur. Ik vind persoonlijk dat wanneer je iets meer van het thema dood weet, je daar later veel aan kunt hebben. Je bent dan beter voorbereid. Door meer inzicht ga je ook gemakkelijker relativeren. Ik merk dat mensen die hier iets meer van weten dan de gemiddelde persoon toch op de een of andere manier minder pijn en verdriet zullen hebben. Het valt allemaal iets anders; iets minder pijnlijk. Er zijn op dit moment nog te veel mensen die denken dat dood dood is. Zij houden onder andere het ‘nieuwetijdsdenken’ een beetje tegen. Ik wil eigenlijk het volgende zeggen: als leraren of toekomstige leraren (en schrijvers van schoolboeken) geen belangstelling hebben in het thema, zal het ook nooit in boekjes behandeld worden. Het beste wat je nu kan doen is dit thema onderling bespreekbaar proberen te maken. En natuurlijk hoort de dood als hoofdthema er net zo goed bij als de geboorte of het huwelijk.


Zijn de verschillende sferen hetzelfde als hemel en hel?
– Ja. Op de aarde leven mensen met wel tientallen verschillende bewustzijnsniveaus. Dat kun je als helderziende goed aan de grootte en de kleuren van de aura zien. Al die mensen van verschillende innerlijke bewustzijnsniveaus gaan naar gebieden toe (de verschillende sferen van gene zijde) waar ze gezien hun innerlijke ontwikkeling thuishoren. Tijdens je aardse leven heb je gelijktijdig afstemming op een van de sferen/gebieden van gene zijde. In elk leven kun je een stukje verder groeien (evolueren). In de bijbel wordt gesproken over de hemel en de hel. Dit is wel een hele simpele weergave van gene zijde. De bijbel zit vol met fouten. Ieder mens groeit door diverse levens eigenlijk van volledig onbewustzijn naar meer geestelijk bewustzijn. Iedereen gaat (evolueert) dus van lagere sferen (de hellen) naar hogere sferen van licht (hemelen in het klein). Er is geen stilstand. Je blijft zeker niet eeuwig in een bepaald gebied hangen en zeker niet in de hel. Die flauwekul is alleen maar gezegd om de mens bang te maken. De mens groeit altijd verder. Dit noemen we evolutie.


God is geen man in een jurk, maar een kracht/energie. Stel dat iemand overgaat die wel gelooft in die man met een jurk. Krijgt hij die kracht dan te zien als die man in een jurk, omdat hij dat herkent?
– Nee, de Schepper kun je alleen maar innerlijk enigszins voelen. Of aan deze zijde of aan gene zijde dat maakt verder niet veel uit. De Schepper is nooit een persoon als een mens geweest. Maar het fijne kan ik hier ook niet van vertellen. Het is zogezegd een mysterie die we misschien over duizenden jaren beter kunnen begrijpen.


‘Je ziet elkaar ooit weer’, is een veel gebruikte uitspraak in de spirituele wereld. Wat gebeurt er als mijn overgegane geliefde in een veel hogere of lagere sfeer zit dan ikzelf? Krijg ik die dan wel te zien of wordt dit voor mij een grote teleurstelling?
– Dat kan een probleem zijn. Maar iemand die geestelijk/innerlijk iets ouder is dan de ander, kan altijd zelf naar de persoon toe gaan. Mensen van hogere afstemming (een hogere sfeer van bewustzijn) kunnen altijd ‘afdalen’ naar een lager gebied. Omgekeerd is dat niet mogelijk. Je wordt dan bijgestaan door ‘hogere’gidsen.


Is bidden niet totaal nutteloos als je gelooft in karma en universele kosmische wetten?
– Ja, als je dat zo ziet dan is dat ook zo. Bidden heeft niet echt veel zin. Je kunt natuurlijk wel positief tegen jezelf praten. Jezelf als het ware aanmoedigen (jezelf bevestigen of affirmeren). Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden: of je sluit jezelf door allerlei ellende voor heersende goddelijke energieën af, of je accepteert je levenspad en laat alsnog al die energieën stromen. Maar je kunt niet ergens voor bidden als iets niet op je levensprogramma staat. Denk hier eens goed over na. Bidden is dikwijls afdwingen, iets opeisen.


Als je eens aan gene zijde bent en de dierbaren die je daar kent moeten weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie), is dit dan weer het beleven van de dood, maar dan aan gene zijde?
– Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar je laat aan die kant geen stoffelijk lichaam achter zoals hier op de aarde. Het is niet eenvoudig om mensen los te laten. Een hogere vorm van liefde is toch leren loslaten. Ieder mens moet namelijk zichzelf ontwikkelen en daar heeft hij verschillende levens voor nodig. Maar echte banden tussen mensen zullen nooit worden verbroken.


Hoe herkent een moeder haar overgegane baby, die zij al jaren niet meer heeft gezien?
– Het inmiddels al volwassen ‘kindje’ toont zelf het beeld dat je direct zult herkennen. Eventueel kan ook een astrale gids hiermee helpen. Ik moet er eigenlijk wel bij zeggen dat je de persoon wel in gevoel zult herkennen. Dit gevoel zul je nooit meer vergeten. Alleen op aarde herinneren we ons dat dikwijls niet. Toch voel je je bij sommige mensen al direct vertrouwd. Meestal heeft dat te maken met een persoon die je in vorige levens al dikwijls hebt gezien.


Wordt gene zijde ons niet te mooi voorgesteld? Ook daar wacht ons loutering, leren, bewustwording, enzovoort.
– Het is maar net wat je hebt gehoord of gelezen. Ik heb wel het idee dat gene zijde te mooi wordt voorgesteld. De gemiddelde mens op aarde heeft nog te veel egoïsme. Mensen moeten eerst meer voor anderen over hebben voordat ze in de hogere sferen van licht kunnen komen. Toch staan die gebieden altijd voor iedereen open. Alleen moet je jezelf wel verder ontwikkelen naar een bepaald punt van bewustzijn (gevoel, intuïtie, inzicht, enzovoort). Aan gene zijde zijn net zoveel mooie als lelijke, nare gebieden. Op aarde heb je goede en veel slechte (nog onbewuste) mensen.


Jongeren hebben minder last van inprentingen (dogma’s). Zijn zij daardoor meer vatbaar voor het spirituele?
– Ja, dat kan. Het is wel zo dat veel meer jongeren tegenwoordig belangstelling hebben voor het spirituele. Maar het is zo jammer dat ze zo zelden in aanraking komen met werkelijk goede boeken. Eigenlijk zijn er veel te weinig spirituele leiders of leraren of hoe je ze ook wilt noemen. Er lopen te veel spirituele leraren rond met alleen maar boekenwijsheid. Zij weten niet goed waar ze over praten. Je moet iemand hebben die van nature zelf allerlei bijzondere ervaringen heeft gehad. En een normale dosis gezonde volks- en levenswijsheid. Helaas is dat nog niet zo. Zij vragen ook enorm veel geld voor allerlei, in mijn ogen, belachelijke cursussen en opleidingen. Je kunt niet door een opleiding spiritueel of paranormaal worden. Dat is 100 procent flauwekul. Je kunt hooguit een beetje beter met je eigen ervaringen om leren gaan. Er bijvoorbeeld beter naar leren luisteren. Het beste is per dag één of twee kwartiertjes rustig te mediteren of naar je innerlijk leren luisteren. Dit vergt veel discipline maar kost je verder geen geld. Het verruimt je innerlijke en uiterlijke wereld enorm.


Aan gene zijde werkt men druk aan het uitvinden van medicijnen om ongeneeslijke ziektes uit te bannen. Hoeft de mens dan niet meer ziek te worden? Is dit een ‘aanloop’ tot langere levens op aarde?
– Ja, zo kun je dat best zien. Allereerst kan er door middel van nieuwe medicijnen veel leed worden voorkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de mens wel 150 tot 175 jaar oud wordt. De wereld zal dan niet overbevolkt raken. Elk stel krijgt in de toekomst hooguit twee kinderen. Elk persoon heeft dan karma met één van de twee kinderen (of beide natuurlijk). Door de diverse oorlogen in het verleden is er heel veel disharmonie of negatief karma ontstaan. Het kan dan ook niet anders dat sommige mensen nu (en vroeger) wel vijf of tien kinderen moeten baren. Dit is een van de mogelijkheden om de ontstane disharmonie tussen de mensen weer in harmonie terug te brengen.


Is het spirituele geloven, weten of voelen?
– Persoonlijk heb ik een hekel aan geloven. Naar mijn mening moet je niets geloven. Je moet iets serieus onderzoeken, uitproberen, toetsen, controleren, enzovoort. Iets zomaar geloven of accepteren is als over één nacht ijs gaan. Ik moet daar niet veel van hebben. Het mooiste is natuurlijk als jij, of iemand in je vertrouwde omgeving, een bijzondere spirituele ervaring hebt gehad. Een uittreding, een bijna-doodervaring (BDE), een verschijning van een familielid, iets in het verre verleden of in de toekomst mogen zien. Je kunt je eigen denkbeelden en ervaringen naast die van anderen leggen. Dit geeft ook dikwijls meer inzicht in deze materie.


Als we tijdens het leven leren te onthechten, kunnen we dan bij het overlijden het leven beter onthechten?
– Het zal het verdriet niet helemaal doen afnemen. Maar dat is natuurlijk ook niet nodig. Je zult de situatie beter aankunnen. Je beleeft het dieper en bewuster. Hoe meer jij je aan iemand hecht of vastklampt, hoe groter de pijn zal zijn als je niet wilt loslaten. Toch zijn dit vreselijk moeilijke situaties in het leven. Het feit dat je weet dat iemand naar een volgend gebied (gene zijde) gaat, geeft toch meer rust en vertrouwen.


Neemt de geest tijdens de overgang (overlijden) deel aan het lichamelijk lijden? Of wordt dit losgekoppeld?
– Zover ik weet, voelt de al een beetje losse geest van het stoffelijk lichaam hier niets of weinig van. Alle aandacht en energieën trekken geleidelijk aan, tijdens het hele stervensproces, naar de geest toe. Dat is ook de reden waarom iemand koud gaat aanvoelen. Je ziet eigenlijk het leven langzaam terugtrekken naar het geestelijk lichaam.


Als je tijdens het overlijden niet meer helder kunt denken, hoe kun je je dan geestelijk toch juist instellen?
– In de periode rond het overlijden trekt alle energie naar de geest van de persoon. Iemand lijkt dan afwezig. Je moet hier alleen vreselijk mee oppassen. Want alle mensen worden op dat moment zeer geestelijk bewust. Ze kunnen soms helderziend, helderhorend en/of heldervoelend worden; al die zintuigen van de geest worden namelijk geactiveerd. Zij kunnen soms zelfs door de muren heen zien of alles horen. Dit is echt geen grapje, maar heel serieus bedoeld. Op de aarde zijn we met het stoffelijk lichaam daar grotendeels voor afgesloten, gelukkig maar. We praten over de (geestelijke) zintuigen van het geestelijk lichaam.


Maakt het overgaan in dit leven deel uit van de volgende reïncarnatiekeuze?
– Ja, alles wordt netjes in elkaar geschoven. Dat regelt onze eigen ziel. We hebben daar gelukkig (nagenoeg) geen invloed op. Een mens is daar geestelijk nog veel te jong voor. We begrijpen de diepte van het leven nog niet. We hebben nog maar net de eerste stappen (op het pad) van geestelijk bewustzijn gezet.


Zou het voor de nabestaanden niet veel beter zijn dat ze weten dat de laatste stuiptrekkingen van een lichaam niet meer bewust worden gevoeld, zodat er geen negatieve sfeer (aura) van angst ontstaat?
– Ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet meer met de persoon die gaat overlijden te maken. Het zijn eigenlijk zenuwtrekkingen. De druk en energie gaat langzaam van het stoffelijk gestel (lichaam) af. Het stoffelijk lichaam zal hier dus op reageren, maar de persoon zelf heeft hier geen last van.


Als bij een overgang familie aanwezig is die erg bang is, bemoeilijkt dit dan de overgang?
– Ja en nee. Het is prettiger om in totale vrede te overlijden. Maar de geestelijke dokter van gene zijde zal met zijn magnetisme (universele vitaliteitsenergie) een wolk van energie om de persoon aanbrengen. Iemand kan dus worden afgesloten (beschermd). Het beste is om rustige en vredige gedachten naar de persoon die je lief hebt te sturen.


Is er verschil tussen de klinische dood en de ‘echte’ dood?
– Ja, bij de werkelijke dood zijn de etherische koorden tussen het stoffelijk en het geestelijk lichaam helemaal verbroken. Wanneer deze koorden van energie eenmaal gebroken zijn, kun je niet meer terug naar je lichaam. De dood is dan definitief ingetreden. Eigenlijk zou er een goed ontwikkelde helderziende in bijvoorbeeld een ziekenhuis moeten zijn, om dit proces te volgen.


Als ik mij een verkeerd beeld vorm van de dood en de overgang, moet ik dan aan gene zijde opnieuw sterven om in de ‘echte’ wereld te komen?
– Nee, ik denk dat je dat niet zo moet zien. Iedereen ziet met zijn eigen ogen dat hij in een ander gebied terecht is gekomen. Maar mensen die tijdens hun aardse leven niet in het voortbestaan geloofden, snappen niet in welke situatie ze zijn terechtgekomen. Zij zien immers dat ze niet dood zijn, maar beseffen niet dat ze nu in een ander gebied leven. Zeer koppige mensen zijn hier heel moeilijk van te overtuigen. Het kan zelfs maanden tot jaren duren.


Is er tijdens de overgang een tijd dat we in twee werelden leven?
– Ja, je kijkt tijdelijk net als een helderziende in twee werelden. Dit is een heel bijzonder moment. In een paar tellen zul je ongelooflijk veel begrijpen. Ook het respect voor de Schepper zal ineens kunnen ontwaken. De dood is eigenlijk niet meer dan een langzame voorbereiding op het volgende gebied.


Is onze dood de bekroning van ons leven?
– De dood is een afronding en afsluiting van een actieve fase (een periode) van de menselijke evolutie. Eigenlijk loopt het leven altijd maar door. Er is geen werkelijke stilstand. De mens leeft eeuwig. De dood is weliswaar een afronding van het aardse bestaan. Je trekt immers jouw stoffelijk lichaam uit. En je gaat verder met je geestelijk lichaam. Ik vind persoonlijk bij een begin (de geboorte) ook automatisch een einde (de dood) hoort.


Voor elke belangrijke stap in ons leven bereiden we ons voor (huwelijk, geboorte). Waarom niet voor de dood?
– Dit komt omdat we geen werkelijk geloof hebben. Veel mensen denken nog steeds dat de dood het einde van alles is. Wanneer je begint te beseffen, en je eigen begint te maken dat we na de dood naar een volgende gebied gaan, krijgt de dood direct een hele andere en minder belangrijke betekenis. Heel veel mensen zijn bang voor de dood. Ik vind dit als helderziende zeer onterecht. De dood is één van de meest bijzondere ervaringen van de mens. Tijdens de dood krijg je een veel beter begrip van al het leven. Hier aan deze zijde, en dadelijk aan gene zijde.


Als ons bewustzijn de dood niet wil aanvaarden, blijven we dan door de stof aangetrokken?
– Dat hoeft niet altijd. Mensen worden meestal naar hun eigen sfeer (gebied met een bepaald bewustzijn) gebracht. Zij hoeven daar zelf niets voor te doen. Meestal worden mensen door familieleden en gidsen opgewacht. Dit is zeker voor iedereen een bijzonder moment.


Is het beter om er voor te zorgen niet in onmin te leven met iets of iemand?
– Ja, dat vind ik wel. Ook aan gene zijde ga je vanzelf piekeren en mijmeren over spanningen, irritaties en ruzies die je samen met anderen hebt opgebouwd. Je kunt tijdens je leven beter zoveel mogelijk proberen recht te zetten. Sommige mensen hebben jaren of tientallen jaren wroeging (spijt). Dat is een naar gevoel. Het is sowieso niet fijn om disharmonie met andere mensen te hebben.


Waarom vinden wij ‘opgelegde’ taken zo belangrijk, terwijl de dood ons van elke taak ontheft? Klopt het dat enkel onze kosmische taken blijven bestaan?
– Ja, we maken ons dikwijls te druk om de verkeerde zaken. Eigenlijk is alles belangrijk. Je kunt ook zeggen dat eigenlijk alles onbelangrijk is. Het is maar net hoe je persoonlijk naar het leven kijkt.


Mensen zijn vaak bang voor de dood, maar het is toch voor iedereen onvermijdelijk? Zou het niet simpeler zijn om het gewoon te aanvaarden?
– Ja, dat vind ik ook maar er zijn nog te weinig mensen die zich in deze materie over leven en dood willen verdiepen. Inzicht krijg je nooit zomaar cadeau. Het kost je wel enige inzet om je dit eigen te maken. Gelukkig kan iedereen helemaal vrij zelf zijn eigen keuzes maken. Op dit moment zijn er meer dan genoeg goede boeken, te vinden. Ik adviseer zelf altijd de boeken van Jozef Rulof.


Als we ons hevig verzetten tijdens de dood/overgang, maken we het onszelf dan niet extra moeilijk?
– Ja, maar die angsten zijn eigenlijk meer de fases voor de dood. Je kunt je namelijk over allerlei zaken enorm druk maken. Over zowel zinnige als onzinnige zaken. Het moment van het proces van doodgaan zelf gaat eigenlijk vanzelf. Je hoeft je hier niet druk over te maken. Maar er zijn mensen die bang zijn voor de dood. En er zijn er ook die een soort wroeging hebben over de dingen die in het leven zijn gebeurd. Het mooiste is als je enige tijd hebt om over de dood en dergelijke na te denken. Je kunt je namelijk veel beter op alles voorbereiden.

Als we beter zouden beseffen dat we elk ogenblik van de dag kunnen wisselen met een andere wereld (doodgaan), zou er dan niet minder haat en meer liefde zijn? Want in disharmonie de overgang maken is geen pretje.
– Dat is een mooie gedachte maar er zijn heel weinig mensen die zo kunnen denken. Mensen drukken het thema ‘de dood’ het liefst zover mogelijk van zich af. Er zijn niet zoveel mensen bewust mee bezig. We denken doorgaans te aards, en niet geestelijk genoeg. Toch is dat wat wij in honderden levens zullen gaan leren doen. Ik vind dat iedereen gewoon zijn best moet doen. Je moet namelijk ook niet overdrijven. Forceer niets, tracht het te doen vanuit je hart, je gevoel.


Als je tijdens je overgang vrede met jezelf vindt, kun je die dan ook nog stoffelijk uitstralen naar je nabestaanden?
– Ja, maar dan moet je wel heel gevoelig zijn. De twee werelden, deze zijde en gene zijde zijn voorlopig nog gescheiden. Gene zijde laat heel weinig zien van wat er aan die kant gebeurd. Dit is niet om ons te pesten. Zij willen dat we volledig met ons bewustzijn hier op de aarde zijn gericht. We moeten het hier namelijk doen. Aan sommige mensen kun je zien dat ze vredig zijn gestorven.


Is de dood voor een jong iemand met veel vitaliteit moeilijker dan voor iemand die oud en uitgeblust is?
– Nee, dat kun je niet zo stellen. Iedereen reageert namelijk op zijn eigen unieke manier. Het is wel zo dat het toch anders is als je een beetje voorbereid bent. Ik heb gemerkt dat mensen die op jonge leeftijd overlijden dit meestal al wel wisten (voorvoelden). Misschien niet helemaal bewust maar wel voor een deel. Je moet namelijk niet vergeten dat we in de diepte allemaal onze levensopdracht wel kennen. Het heeft dus meer te maken met het inzicht van de desbetreffende persoon die zal gaan overlijden. Het heeft meer te maken met innerlijke leeftijd dan aardse leeftijd.


Wanneer we bij de overgang onze levensfilm te zien krijgen en het raakt ons niet, worden we dan toch gedwongen?
– Iedereen zit verwonderd naar zijn eigen levensfilm te kijken. Dit is namelijk zo iets bijzonders. Je kunt je niet voorstellen hoe diep en mooi dat is. Tijdens het zien van je eigen levensfilm zie je en voel je niet alleen je eigen belevenissen, maar je ziet en voelt ook die van een ander. Je wordt als het ware in tweeën, gesplitst (dader/slachtoffer). Je kunt zuiverder zien hoe een ander op jou heeft gereageerd. Dit is mooi, maar soms ook wel zeer confronterend. Sommige situaties wil je liever niet terugzien. Maar ook de negatieve en moeilijke situaties van het leven horen erbij. Probeer hier eens over na te denken. En neem je huidige leven nog eens door.


Je bent ziek en ziet reeds overleden personen. Is dat altijd een teken dat je dood gaat?
– Nee, gelukkig niet. Er zijn namelijk altijd wel mensen die hier gevoelig voor zijn. Er zijn eigenlijk best wel veel mensen die af en toe een overleden familielid zien (verschijning). Het is wel zo dat sommige mensen dit een paar weken voor hun sterven gaan waarnemen. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat de energie van het stoffelijk lichaam van een persoon langzaam naar zijn geestelijk lichaam trekt. Je kunt ook zeggen dat het geestelijk lichaam met haar geestelijke zintuigen wordt geactiveerd naarmate de dood dichterbij komt. Dit is eigenlijk een heel normaal en natuurlijk proces.


Krijgen mensen die niet geloven in een leven na dit leven tijdens het overgaan ook hulp?
– Hoe je denkt of voelt doet er niet toe. Iedereen wordt namelijk door familieleden en gidsen opgehaald. Gelukkig wordt niemand aan zijn lot overgelaten. Er leven miljarden mensen op de aarde, aan gene zijde misschien wel meer dan het honderdvoudige. Er is dus altijd wel iemand bereid om jou op te halen. Aan gene zijde weten ze al ver vooruit wie gaat overlijden. Je kunt dat namelijk van gene zijde uit aan iemands aura zien. De aura geeft veel bijzonderheden aan.


Bij het overlijden van een dierbare waren we continu aanwezig. Juist in die ene minuut dat we de dokter belden is het gebeurd. Wil dit zeggen dat een geestelijke dokter beter zijn werk alleen kan doen?
– Ja, dat weet ik wel zeker. Een geestelijke dokter moet zich namelijk heel sterk concentreren op zijn werk. Hoe meer verschillende invloeden er zijn, hoe lastiger het voor hem wordt. Aan de andere kant moet je jezelf hier ook niet druk om maken. Een geestelijke dokter is zeer kundig en getraind. Hij heeft namelijk een bepaalde graad van meesterschap, door verschillende levens en studie aan gene zijde bereikt. Een geestelijke dokter is eigenlijk een hoog geëvolueerde, astrale persoon. Maar ook zij evolueren daar nog verder.


Waarom willen we zo graag een teken van leven hebben van het voortbestaan van een overgegane? En is er iets te zeggen over wie dit teken wel of niet krijgt?
– Nee, niet echt. Dit hangt van iemands geestelijke ontwikkeling af. Soms ook van iemands karma. Sommige mensen moeten vanwege dit karma iets meer over het leven, zeg maar over leven en dood, weten.


Kun je een overgegane bij je voelen zonder in het bezit te zijn van enige paranormale gaven?
– Ja, een overleden personen kan namelijk zijn energie verstoffelijken of verdichten. Op die manier kan iedereen iets voelen. Niet iedereen kan dit aan gene zijde. Je kunt dan hulp vragen van een hogere astrale gids. Met een hoge astrale gids is eigenlijk bijna alles mogelijk.


Hoe leg je een moeder uit dat de dood ‘goed’ is voor haar kind?
– Dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen dat je met een heel ziek of versleten lichaam niet verder kunt leven. En dat je dan aan gene zijde een veel mooier lichaam krijgt. En dat daar ook familieleden zijn om je op te vangen. Je kunt niet alles zeggen, maar je moet toch je best doen om zo eerlijk mogelijk te blijven. Ook dit is karma (wet van oorzaak en gevolg) van moeder en kind/gezin, groepskarma van een familie. Dit is best hele zware materie maar erg interessant om te bestuderen.


Als het waar is dat alles in ons leven op het voortbestaan is gericht, waarom beseft de een dan dat er een leven is na de dood en de ander niet?
– Dat heeft allemaal te maken met de graad van geestelijke ontwikkeling (bewustzijn) van een persoon. Sommige mensen zijn er gewoonweg nog niet aan toe. Het heeft dus weinig zin om hen te forceren. Een persoon moet uit zichzelf belangstelling krijgen. Je kunt natuurlijk wel eens een balletje opgooien, door het over het thema ‘de dood’ te hebben. Je kunt het een paar keer vragen. Maar na afwijzing moet je het uit respect voor de persoon loslaten. Dit is in de praktijk best wel moeilijk, want je wilt zo graag. Ik raad je in alle gevallen af om door te drammen. Liefde en respect moeten altijd bovenaan staan.


Waar haal je de kracht en de gedrevenheid vandaan om ondanks alle tegenstand toch verder te gaan in je opdracht; er is leven na de dood?
– Dit heeft te maken met betrokkenheid, eigenlijk een gevoel van binnen. Misschien heeft het ook te maken met het nieuwsgierig zijn naar alle kosmische natuurwetten. Ik ben namelijk altijd geïnteresseerd in al het leven van de schepping. Elke dag heb (voel) ik nieuwe energie om verder te gaan.


Vroeger werd een overledene drie dagen thuisgehouden en werd er een wake gehouden. Tegenwoordig wordt men zo snel mogelijk in de koeling gedaan. Ondervindt het geestelijk lichaam hier last van?
– Nee, ik denk van niet. Ik vind wel dat je het stoffelijk lichaam enige tijd met rust moet laten. Begraven is altijd beter dan cremeren.


Kan het gebeuren dat iemand die is overgegaan, en het intense verdriet ziet van zijn nabestaanden, terug in zijn lichaam zou willen?
– Ja, misschien wel willen, maar het is niet mogelijk. Wanneer de etherische energiekoorden tussen het grofstoffelijk lichaam en het geestelijk lichaam eenmaal verbroken zijn, kun je niet meer terug. Maar iemand die bezig is aan het overlijdensproces, wordt afgeschermd voor te grote emoties. Het stervensproces moet eigenlijk een vredig proces zijn.


Ons lichaam is een werktuig zoals een slijpsteen diamant slijpt. Na het overlijden moeten we zonder het vertrouwde ‘werktuig’ verder. Kunnen we dat zomaar?
– Ja, het is aan die kant niet nieuw. Je bent daar al duizenden keren geweest (zoveel keer ben je al eerder overleden). Doorgaans pak je de draad redelijk snel weer op. Aan gene zijde ga je met je geestelijk lichaam verder. Dit is een eeuwig lichaam. Je aardse lichaam is altijd een tijdelijk lichaam, zoals je weet.


Is de mens zo hardleers dat we zo vaak geboren moeten worden?
– Nee, dat is niet de reden. Dit heeft alleen te maken met het evolutieproces. In één leven kun je niet veel doen of leren. We hebben meer dan duizenden levens nodig om volledig geestelijk bewust te worden in een hoge graad. Er zijn meerdere planeten in de ruimte die we te zijner tijd zullen bewonen. De aarde is er daar maar één van. De aarde de derde planeet in de reeks. Er zijn zeven (hoofd)planeten voor de evolutie van mens en dier. Dit is een proces van miljarden jaren.


Wat is het nut van (spirituele) boekenwijsheid?
– Het kan je inspireren, je aan het denken zetten. Sommige mensen zien hun eigen spirituele ervaringen of denkbeelden daarin terug. Dat is sowieso een prettig gevoel. Het mooiste is natuurlijk dat je zelf de inzichten je eigen kunt maken.


Op je website (www.malestein.info) staat een cursus (jouw spirituele/paranormale cursus). Hoe weet ik of ik daar aan toe ben? En dat ik kan begrijpen wat er staat? Moet ik al enige voorkennis hebben?

– Nee, je hoeft niet veel voorkennis te hebben. Een klein beetje is wel prettig. Het is een basiscursus waar iedereen wat mee kan doen. De meeste mensen zijn erg tevreden over de cursus. Kijk zelf maar eens op de website naar de reacties.


Worden de ‘sferen van gene zijde’ niet geïdealiseerd? Je zou haast wensen ‘dood’ te zijn!
– Nee, er zijn aan gene zijde ook hele nare, vervelende sferen. Er zijn sferen met mensen met alleen maar duisternis in hun hart, en er zijn sferen met heel veel positievere mensen met bepaalde mate van inzicht en liefde in hun hart. Aan gene zijde zijn er tweemaal zeven sferen. En er zijn heel veel ‘tussensferen’. Je hebt meerdere levens nodig om je een sfeer eigen te maken.


Het leven is soms letterlijk door een diep dal gaan. Is dit om de diepte van het licht(bewustzijn) te kennen?
– Ja en nee. De meeste dingen die je in een leven tegen komt, hebben te maken met situaties in vorige levens. Van alle ervaringen kun je leren, dat is waar. De wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) zorgt er voor dat je in de komende levens je fouten, de disharmonie, eigenhandig weer in harmonie moet brengen. Dit is kosmische rechtvaardigheid. Ieder mens heeft hiermee te maken. Er is niemand die zijn lot kan ontlopen. Ieder mens ziet aan het einde van zijn leven zijn eigen levensfilm.


Zal de angst voor de dood ooit verdwijnen?
– Ja, er komen technische uitvindingen waarmee je met gene zijde kunt communiceren. Een beetje zoals een ‘telefoon’. Dit zal niet eens zo gek lang meer duren. Ook zullen in de verre toekomst veel mensen overleden mensen gaan zien (verschijningen). Dit wordt veroorzaakt doordat het innerlijk van de mens (aura) steeds iets hoger en sneller gaat trillen. In de toekomst zijn we allemaal sterk telepathisch en helderziend.