Rubriek: 'Vraag het aan Ron' - Deel 3

Paranormale groei / spirituele groei / spiritueel bewuster worden


Copyright:

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright (c) 2021 Ron Malestein - www.ronmalestein.nl
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein van Paranormaal studiecentrum De Aura.

 

Deel 3 – De vragen en antwoorden


Als elke actie een reactie in het heelal veroorzaakt, blijven we zo dan niet aan de gang?
– Dat is waar, maar naarmate je leert en tot inzicht komt, zullen je ‘acties’ steeds mooier, bewuster en dieper worden. Acties/handelingen zullen er altijd blijven, alleen worden ze steeds harmonieuzer en geestelijk bewuster. Het is logisch dat we veel levens nodig hebben om te groeien.


Na elke overgang (je dood) wordt ons leven doorgenomen. Is dat dan niet erg schrikken geblazen wat je dan allemaal opnieuw gaat zien en voelen?
– Ik denk dat dat wel meevalt. We komen niet op aarde met zaken die niet haalbaar zijn. In een ieders leven zitten mooie en hele verdrietige fases. Natuurlijk zijn er altijd situaties die je liever niet meer terug wilt zien. Maar het is en blijft jouw verleden. In ieder mens zitten positieve en minder prettige karaktereigenschappen. Daar hoeft niemand zich voor te schamen. Zet jezelf niet vast bij minder aangename momenten in je leven. Door in allerlei situaties terecht te komen kun je veel beleven, dus eigenlijk veel leren. Doe tijdens je leven gewoon je best, wees belangstellend. Doe iets opbouwends en positiefs, elke dag opnieuw. Maar natuurlijk zijn verschillende situaties tijdens je laatste leven zeer confronterend. Maar allereerst is het (je afgelopen leven) rechtzetten wat er ooit ergens in een vorig leven niet juist is uitgevoerd. Er is kosmische rechtvaardigheid. Onze eigen ziel is onze ‘eigen rechter’. We krijgen in elk leven de kans om veel weer recht te zetten. Dit geldt voor ieder mens, waar dan ook ter wereld. Je wordt in de sferen door een astrale begeleider geholpen met het doornemen van je afgelopen leven(s). Je moet het eerst verwerken en er dan van leren. Van sommige situaties kun je schrikken, van andere weer ontroerd raken. Probeer je huidige leven zo bewust mogelijk te leven. En vergeet vooral niet te genieten.


Worden we bij aankomst aan gene zijde direct ‘gestraft’ voor verkeerde daden en gedachten? Er kan toch veel disharmonie opgebouwd zijn?
– Je weet nooit wat je ‘opdracht’ in je afgelopen leven is geweest. Misschien werd je wel bewust in bepaalde moeilijke situaties geplaatst. Ik bedoel dat het eigenlijk zo moest lopen (dus voorbestemd was). Toch heb je heus wel een basisgevoel bij aankomst, maar eigenlijk had je dat tijdens je aardse leven al. Verwacht geen grote veranderingen. Jij bent en blijft toch jij. Je neemt jezelf als het ware gewoon weer mee. Je wordt echt niet mooier (innerlijk) maar zeker ook niet lelijker. Tijdens je leven heb je al afstemming op een gebied aan gene zijde (corresponderend met jouw innerlijke trilling/liefde). Na je overlijden ga je naar dit gebied. Wat ik zeggen wil is dat je niet zozeer gestraft wordt maar dat je in een gebied komt waar je gezien je persoonlijke innerlijke trilling (karakter, gevoelens, enzovoort) thuis hoort. Ik vind persoonlijk dat ieder mens na zijn ervaringen (prettige of onprettige) een stukje verder groeit of beter evolueert. Dit is de bedoeling van de Schepper. We worden allemaal naar een steeds hoger leven getrokken. Het is wel zo dat ieder mens vanuit de hele donkere (onbewuste) sferen naar de lichtsferen evolueert. Vandaar dat niemand zich hoeft te schamen. In grote lijnen maken we allemaal hetzelfde mee. Dit hele wonderlijke proces is mogelijk door reïncarnatie (wedergeboorte). Het leven zit erg mooi in elkaar en is de moeite waard om te bestuderen.


Je krijgt bij je overgang (je dood) je levensfilm te zien, zowel de gevoelens van jezelf als die van anderen. Kan je ziel (jij/je geest) dit te allen tijde aan?
– Het zien en opnieuw beleven van een levensfilm kan zeer confronterend zijn. Maar gelukkig zie je zowel de leuke, grappige als zware of zelfs trieste gebeurtenissen. In ieder mens zit iets goeds maar er zullen zaken zijn die beter hadden gekund. We raken nooit uitgeleerd. Vandaar dat we veel levens nodig hebben om tot groter geestelijk bewustzijn te komen. We raken nooit uitgeleerd. Het is daarom zo jammer om iemand met bepaalde fouten (verkeerde handelingen) te bekritiseren, te veroordelen. Andermans fouten zijn dikwijls jou oude eigen fouten. Vergeet dat nooit. Ik denk dat verreweg de meeste opdrachten uit te voeren zijn maar sommige met wel wat meer tegenzin. Mensen kunnen in sommige levens erg zwaar karma hebben, maar dit wordt ook goed afgewogen. Het heeft weinig zin om iemand volledig te breken. Alles is gericht op het bereiken van een hoger bewustzijn.


Kun je goed bedoeld ‘zware/grote fouten’ hebben gemaakt (je hebt bijvoorbeeld echt iemand willen helpen) en op je levensfilm zien dat dit toch niet zo best was. Dat moet toch heel erg pijnlijk zijn om te zien?
– Natuurlijk maakt iedereen fouten. Dikwijls zonder goed te beseffen wat de uitwerking van een specifieke handeling of opmerking was. Maar het draait om het gevoel, of beter gezegd, de intentie en de liefde waarmee het is gedaan. Was je handeling bewust opbouwend of bewust afbrekend? Ieder mens maakt kleine en grote ‘fouten’, dat hoort (gewoon) bij het leven. Zonder het maken van keuzes en handelingen kun je niet leren en verder groeien. Doe gewoon je best en neem de tijd voor het maken van keuzes. Doe alleen dingen die je werkelijk meent. Laat soms bewust een aantal dagen voorbijgaan voordat je op iets reageert. Benut elke dag en maak je geen zorgen over je levensfilm. Door eerlijk te handelen kom je veel verder dan door aan de zijlijn (passief) toe te kijken en anderen het werk te laten doen. Het is niet leuk om ‘fouten’ en andere misstanden te zien, maar tegelijkertijd zie je ook de goede, positieve en opbouwende situaties terug in je leven aan je geestesoog voorbij schieten.


Moeten we niet te erg afzien om te weten en te voelen wat groot geluk en vrede is?
– Ja, dat zie je wel heel vaak om je heen. Maar grote problemen zijn niet door onze Schepper veroorzaakt. Wij hebben de vrije keuze, onze vrije wil, eens misbruikt. Je kunt niet zomaar iemand bedriegen, bedreigen, geld of spullen afnemen of doden. We hebben zelf door verkeerde keuzes dit hele proces in werking gezet (veroorzaakt). Vandaar dat deze wet ook de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) heet. Er is echt (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal. Het heeft alleen weinig zin om er nog achter zien te komen wat er dan in het nog nabije of heel verre verleden is gebeurd. Daar zit als het ware een ‘deksel’ op. In feite is dit onze eigen bescherming. Pas vanaf de vierde sfeer van licht (bewustzijn) aan gene zijde mag en kun je terugkijken op je vorige levens. Je bent dan immers vrij van aards (stoffelijk) karma. Het is dan pas echt leerzaam om er op terug te kijken. Daarvoor, voor ons dus op aarde, is het te confronterend (soms zelf pijnlijk). Het kan je contacten met mensen enorm beïnvloeden en dat is uiteraard niet de bedoeling. Liefde, geluk en harmonie ontwikkel je door in vele levens allerlei situaties zelf te beleven en te doorstaan. Het is heel vaak echt enorm afzien. Het leven is beslist niet eenvoudig. Maar elk leven wordt vooraf ‘gewogen’. Ik geloof niet in een leven dat niet te beleven is. Maar het is voor ons heel moeilijk te begrijpen waarom sommige levens met ellende plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld een heel kort leven. Maar nogmaals, aan elk leven is een oorzaak en een gevolg gekoppeld. Dit geldt ook voor zaken waarvan wij de zin (nog) niet kunnen zien. Wees niet te snel boos op zaken die je nu nog niet kunt begrijpen. We zullen eerst allemaal verder moeten evolueren. Om meer de achtergronden te begrijpen en te aanvaarden.


Is het niet beter dat je ‘donker’ (vaak ellende) in je leven hebt gezien, wil je de enorme waarden van ‘licht’ (geluk en harmonie) kunnen waarderen?
– Ja, gevoel (liefde) kun je alleen maar voelen als je iets ervaren hebt. Elke pittige ervaring verdiept ons in gevoel. We krijgen niets zomaar cadeau. De aarde is daarom ook een leerschool, een plaats om in gevoel en bewustzijn te groeien. Moeilijk karma (beproevingen) zetten je aan het denken. Heb je veel meegemaakt dan zul je er, wanneer de zaken zijn opgelost, ook veel intenser van kunnen genieten. Vooral ook als je het gevoel van dankbaarheid hebt weten te ontwikkelen.


Kunnen wij inschatten of ons huidige leven wel de moeite waard is voor de ontwikkeling van onze geest?
– Daar kijkt iedereen anders tegenaan. Ik vind dat elk leven, van wie dan ook, heel nuttig is.
Maar een moeilijk en verdrietig leven wordt dikwijls als een mislukt leven beschouwd. Mensen bekijken veel zaken te emotioneel gekleurd. Je kunt beter proberen alles geestelijk te bekijken dan te emotioneel. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat zelfs je emoties snel kunnen veranderen. Ik bedoel, waar je eerst op een bepaalde manier naar keek (voelde), is na verloop van tijd gewijzigd. Ga dit maar eens een tijdje na. Er zijn ook zoveel verschillende levensopdrachten. Ons inzicht is nog te beperkt om een zuiver oordeel over een leven (of dat van een ander) te geven. Mijn advies is heel eenvoudig: maak wat van de dag (van dit moment) zelf. Daar kun je iets mee doen en groeien in gevoel en inzicht (diepte). Laat het niet liggen en stel het ook niet uit. Het is wel belangrijk om rustmomenten in je leven in te passen. De boog kan voor niemand constant gespannen staan.


Veel mensen zijn nog helemaal onwetend over heersende kosmische wetten in ons leven. Toch zijn ook zij hieraan gebonden. Verloopt dit dan niet meer ‘ongedwongen’ ten opzichte van mensen die hier wel meer van weten?
– Daar zit wel wat in, maar uiteindelijk kiest iedereen voor geestelijk (hoger) bewustzijn. Een hierover ‘onwetende’ persoon heeft meestal weer andere problemen (zorgen) aan zijn hoofd.
Ik denk dat iedereen op het juiste moment van evolutie naar bepaalde, meer
geestelijke/spirituele informatie op zoek gaat. Alles op de juiste tijd. Op een bepaald punt van je evolutie komt dus ergens belangstelling voor. Er is wel degelijk Leiding in dit grote geestelijke, evolutionaire proces. Het heeft weinig zin om iemand te ‘pushen’, te vroeg informatie op te leggen of te dwingen. Gedwongen informatie neemt iemand zelden werkelijk op. Je kunt beter een paar vragen stellen en gelijk peilen of iemand meer over deze geestelijke informatie wil weten. Uiteindelijk wordt iedereen (al het leven) naar het grote Licht (hogere gebieden van de Schepping) getrokken.


Bij elke incarnatie komt ons vorige leven mee zonder de inhoud hiervan te kennen. Dat overzien we pas later, na ons aardse leven. Maakt dit het niet allemaal extra moeilijk, dat je hiervoor ‘opdraait’ terwijl je je hier helemaal niets meer van kan herinneren?
– Het is maar net hoe je hier naar kijkt. Er zijn nog zo weinig mensen die hier zelf bij stilstaan. Ik denk zelf dat het veel moeilijker wordt als je weet waarom je bepaalde mensen moet tegenkomen in bepaalde (lastige) situaties. Alles is ‘gepland’. Dit heeft alles met de wet van karma te maken. Het is veel beter om dit nog niet te weten. We zijn geestelijk gezien nog niet rijp genoeg om dit te weten. Vandaar dat hier als het ware (nog) een ‘deksel’ op zit. Natuurlijk
is het logisch dat mensen meer over de achtergronden van deze materie willen weten. Maar we weten niet waar we naar vragen (we zijn allemaal jonge studenten). We moeten allemaal door een geestelijk groeiproces. En tijdens dat proces rijzen er allerlei, op zich begrijpelijke, vragen op. Maar word niet boos als je je antwoorden tijdens je ‘studie’ nog niet krijgt. We krijgen vanzelf wel geestelijke informatie als we daar rijp genoeg voor zijn (het komt vanzelf op je pad). De geestelijke begeleiders zien aan de ontwikkeling van onze chakra’s in onze aura wel waar wij aan toe zijn. In welke fase van evolutie we zitten. Iedereen wordt heel nauwlettend in de gaten gehouden. Eigenlijk zijn alle mensen door middel van een grote aura (Alziel) met elkaar verbonden.


Door weer te reïncarneren kun je je fouten rechtzetten. Als ik dat wil doen moet ik toch weten waar het fout zat?
– Dat is helemaal niet nodig. Je krijgt nu opnieuw de kans (de keus) om op je huidige situaties te reageren. Wat wil je en wat laat je alsnog schieten? Je bent nu ‘onbevangen’. Een handeling komt dan dus uit de diepte. Puur en niet beïnvloed. Het is toch mooi om een nieuwe kans te krijgen. Nu kun je laten zien wat je echt waard bent. Handel elke dag zo goed mogelijk en kijk niet te veel naar het resultaat.


Onthoudt onze geest na ons overlijden enkel wat belangrijk was tijdens onze incarnatie? Het is toch onmogelijk om alle details op te slaan?
– Dat weet ik niet precies. Ik denk dat onze geest in werkelijkheid veel actiever en bewust is dan wij beseffen. Ik denk dat onze geest eindeloos van alles kan opnemen en onthouden. Het is eigenlijk hoger (Goddelijk) gereedschap waar wij nog maar heel weinig bewust van zijn en gebruik van maken. Onze ziel registreert alles (Goddelijk) feilloos. Toch zullen de grote lijnen van iemands leven belangrijker zijn dan kleine details, tenzij die details ook belangrijk zijn.


Wat gebeurt er met iemand die tijdens zijn leven niet de gevoelens van haat en wraak weet te overwinnen?
– Het kost de mens enorm veel levens om dergelijke gevoelens om te zetten in vriendelijkere gevoelens naar anderen toe. Dit is een proces waar iedereen doorheen gaat (moet). Het hoort bij de evolutie van de mens op de aarde (ook bij het dier). We komen allemaal als een zeer ruwe ‘edelsteen’ van een vorige planeet (er zijn ontwikkelingsplaneten voor de aarde en
bewustere planeten na de aarde). In het begin zeer primitief en na veel levens langzaam met meer gevoel. Een persoon heeft nog veel mogelijkheden (levens) nodig om te groeien in gevoel en inzicht. Kijk dus absoluut niet neer op mensen. Zij verdienen respect en aanmoedigingen. Dit is een lang proces dat voor korte of misschien al langere tijd achter een ieder van ons ligt. Op aarde zijn nog alle fases van (geestelijke) ontwikkeling te vinden. Dit hoort bij de evolutie van de aarde. Een persoon met veel haatgevoelens komt in een sfeer van bewustzijn terecht waar ‘soortgenoten’ leven. Een persoon verdient na persoonlijk inzet een steeds weer iets hogere sfeer aan gene zijde. Een helderziende en zijn astrale gids van gene zijde ziet aan de aura (met chakra’s) van de persoon zijn geestelijke ontwikkeling. Op deze wijze reizen/evolueren we door de ruimte. Dit geldt voor ieder mens. Mensen kunnen in de sferen, na hun aardse dood, nog heel lang haatgevoelens voelen. Maar eens zullen ook zij deze gevoelens weer afleggen en zo gaat ieder mens alsmaar voort. Vandaar dat reïncarnatie zo belangrijk is. We hebben kansen nodig om verder te groeien.


Is het niet die enorme liefde van ‘de Bron’ waar we allemaal uit voortkomen die reïncarnatie mogelijk maakt?
– Ja, het is de wens van de Schepper. Er ligt een ‘klein plan’ voor ieder mens persoonlijk en een ‘groot Plan’ voor ons allen tezamen. Om de mens de kans te geven om te groeien (evolueren) heeft de Schepper van energie (eigenlijk licht) ‘verstoffelijkte’ materie gemaakt. Toch is deze vorm van stof eigenlijk illusie. Je komt dichter bij de waarheid door je voor te stellen dat de aarde geestelijke energie is, maar zodanig dat ‘die stof’ verdicht lijkt. Alles is eigenlijk geestelijke energie (licht). Zo kun je de stoffelijke gebieden en de astrale gebieden van gene zijde beter begrijpen. De Schepper heeft het leven voor elkaar beschermd. Door alles in verschillende gebieden, planeten en astrale gebieden, te splitsen. Dit komt ook doordat de evolutie van alle mensen en dieren niet op één moment is begonnen, maar over miljoenen jaren is gespreid. Er zijn dus al mensen op veel hogere planeten en er zijn nog mensen bezig op vorige planeten. Volgens mensen in de hogere gebieden aan gene zijde zijn er in totaal zeven grote planeten, waarvan de aarde de derde op rij is. Door reïncarnatie kunnen we alle stadia van evolutie zelf ervaren. De Bron heeft in ieder mens een vonkje gelegd en iedereen wordt uitgenodigd (‘gestuwd’) om tot een hoger, bewuster leven te komen. Dit is een wonderlijk proces. De Schepper heeft het idee van een mannetje en een vrouwtje bedacht. De mens moet een mogelijkheid hebben om naar een planeet te komen (worden aangetrokken). Door voortplanting is dit proces gewaarborgd. Ieder mens heeft zowel mannelijke als vrouwelijke levens achter de rug. We zijn allemaal op weg naar een liefdevoller dieper bewustzijn. Jij stapt elk leven, elke keer weer in een vrouwelijk of een mannelijk lichaam (stofkleed).


Kan het gebeuren dat je na het bekijken van je levensfilm heel snel je gemaakte ‘fouten’ in een volgende incarnatie recht mag zetten?
– Dat is mogelijk, maar de meeste fouten komen vanuit een verder verleden. Soms incarneren we heel erg snel na ons vorige leven, maar het kan ook wel eeuwen duren voordat je opnieuw op de aarde terugkomt. Vergeet niet dat de personen waar je karma mee hebt ook op aarde geïncarneerd moeten zijn. Want anders kun je je karma nooit inlossen en verder leren. Het zit allemaal wonderlijk in elkaar. De Schepper heeft een enorm overzicht wat ons mensen ver te boven gaat. Ik denk dat alles precies op de juiste (kosmische) tijd plaatsvindt. Soms kan je al spoedig in een toekomstig leven iets rechtzetten.Is het mogelijk dat één taak over meerdere incarnaties (levens) wordt verdeeld?
– Een mens kan nooit in één leven iets in zijn geheel leren. Je hebt echt tientallen levens nodig om te veranderen en te groeien. Er zijn kleine en grotere karmische opdrachten te beleven. Eigenlijk leren we gezamenlijk stap voor stap en leven na leven. Een mens heeft meer dan duizenden levens gehad en zal veel later na de aarde ook weer duizenden leven krijgen. Een persoon behoort tot een bepaalde groepsziel. De mensen waar je echt diep van houdt, kom je steeds weer opnieuw tegen. Anderen raken op de achtergrond. Dus gezamenlijk kunnen we taken hebben die over verschillende levens heen reiken. Mensen in de hogere sferen van bewustzijn aan gene zijde kunnen oorzaak en gevolg van ons zien. Zij zien alle verbanden. De weg naar het licht (hoger bewustzijn) is onze opdracht. Zo is het voor ons door de Schepper gepland. Nu is het af en toe op aarde zeer zwaar maar eenmaal in de mooie gebieden van gene zijde is het meer dan de moeite waard. We zullen het allemaal zelf gaan zien. Laat dit vooruitzicht je op je levenspad sterken.


Wanneer je in alle diepe en oprechte liefde een ander helpt, en die ander ziet noch voelt jouw liefde op dezelfde wijze, kan dit dan met slecht karma te maken hebben?
– Ja, ik denk van wel. Er is door vorige levens disharmonie ontstaan en die zou er eigenlijk niet moeten zijn. Maar doordat je karma met die persoon hebt (elk soort contact is mogelijk), en die persoon heeft mogelijk afstemming op een andere (meestal ‘lagere’) sfeer, kan dat veel problemen op onder andere het gevoelsvlak geven. Dergelijke relaties werken meestal van begin af aan niet. Je zult ze vast wel kennen. Wanneer iemand vervelende, ‘lelijke’ karaktereigenschappen heeft (bokkig, koppig, jaloers, agressief, enzovoort) kan dit veel problemen gaan veroorzaken. Een persoon met mooiere, vriendelijke karaktereigenschappen kan zich hierdoor diep ongelukkig gaan voelen. Toch is het het beste om ‘gewoon’ je best te
blijven doen. Geef wat je hebt, maar scherm jezelf wel een beetje af. Je hoeft je niet zomaar pijn te laten doen. Ook dit is karma en moet ingelost worden. Vergeet niet dat een ieder van ons ooit vervelende karaktereigenschappen had.


Als je iets in dit leven niet helemaal goed hebt gedaan. Ga je dan bij een volgend leven (incarnatie) verder waar je was gebleven. Of moet je alles overnieuw doen?
– Iets overnieuw doen, dat kan niet echt. Alle ervaringen maken je altijd iets ‘rijker’ (bewuster). Elke dag groeien we een beetje. We pakken eigenlijk altijd de draad weer op waar we gestopt zijn. Stap voor stap verloopt onze innerlijke evolutie. Dus lessen die nog niet volledig zijn geleerd, pakken we opnieuw op en werken we verder uit. Je kunt dit het best vergelijken met de klassen van een school. De lesstof werk je steeds verder uit. Het maakt dus niet veel uit op welk punt (van je aardse school – de aarde is een leerschool) je bent gestopt. Eens krijg je weer de kans om op aarde je lessen te leren (karma met anderen recht te zetten). Een mens heeft een vrije wil om voor zichzelf te beslissen. Wil je wat van een leven maken en opsteken of wil je het rustig ‘uitleven’ (of luilakken). Door persoonlijke inzet groei je. Dat is tevens je (toekomstige) winst. En door al die groeiprocessen verdien je zelf door eigen inzet een hogere, mooiere sfeer aan gene zijde. Het heeft dus zeer weinig zin om bijvoorbeeld jaloers op iemand anders te zijn. Pak op aarde je eigen kansen met twee handen aan, en werk aan een steeds mooiere toekomst met goed en positief karma.


Wanneer we weer terugkomen op aarde (incarneren) geldt niet alleen de waarde van de geest (voor je geestlichaam). Elk stoffelijk lichaam (ons voertuig/aards lichaam) heeft genetische eigenschappen. Wordt dit allemaal overwogen bij een volgend leven?
– Ja, dat speelt ook mee. Je kunt op de aarde ook terugkomen met een opdracht die bepaalde gezondheidsproblemen (diverse ziektes, handicaps, enzovoort) met zich mee brengt. De oorzaak van dit gevolg weet ik ook niet maar er kan wel stoffelijk karma (gezondheidsproblemen) ingelost worden. Ook dit is op de één of andere manier een ‘verrekening’ die je zelf moet rechtzetten. Er gebeurt in het heelal nooit zomaar iets. Dat kun je hard vinden maar aan de andere kant blijft het ons eigen oorzaak en gevolg. Wij hebben zelf ooit iets ‘verkeerds’ in werking gezet. Dit is kosmische rechtvaardigheid. Ieder mens moet zijn ‘fouten’ rechtzetten, wat die ook mogen zijn.


Denken we niet te vaak dat de welgestelde mens een beter leven leeft dan een kluizenaar? Geestelijk gezien kan het toch net andersom zijn?
– Het is niet aan ons om te oordelen over het leven van een rijk of zeer arm persoon. Wij weten de reden van dit leven (karma) niet. De buitenkant kan wel eens heel anders zijn dan de binnenkant. We zijn te snel geneigd van alles over iemands leven in te vullen. Er is altijd een reden waarom iemand een bepaald karma (levensopdracht) heeft. Hoe vreemd of zelfs onredelijk die in ons leven ook mag lijken. Rijk zijn, maar ook in grote armoede leven, kan een levensopdracht zijn.


Is het mogelijk om dadelijk aan gene zijde voldoende wijsheid te vergaren zodat ik de fouten van vorige levens beter kan herstellen?
– Natuurlijk kun je in een rap tempo tot een veel beter en dieper inzicht komen. Maar ergens zou dat dan toch al wel in je gesluimerd hebben. Je inzichten dreven als het ware al aan de oppervlakte. Vergeet niet dat we veel meer talenten in vorige levens hebben opgedaan dan nu in je huidige leven zichtbaar zijn. Je hebt nu waarschijnlijk een andere levensopdracht. Die talenten zijn er nog wel, maar op de achtergrond. Ieder mens is al duizenden keren eerder op de aarde geboren.


Net zo goed als liefde een stempel zet, gebeurt dit ook met haat. Wanneer je vervuld en doordrongen van haat bent, kiest je ziel dan een stoflichaam op aarde om verder te kunnen haten?
– Je kunt wel in situaties teruggeplaatst worden waarin je opnieuw keuzes kunt maken. Jezelf weer laten gaan in haat en agressie, of trachten je hiertegen te verzetten. We moeten leren te liefhebben. Eerst liefde voor het gezin en later meer geestelijk, universeel voor al het leven. Iedereen kunnen liefhebben als je geestelijke ‘broer’ of zus’ als het ware. Dit is een lange weg. Door in verschillende vaak moeilijke situaties terecht te komen moeten we eigenlijk geopend worden. Dit kan voor iemand een bittere, innerlijke strijd zijn. Een mens wil niet zo snel veranderen, is vaak erg koppig, haatdragend en eigenwijs. Een mens moet eerst veel persoonlijk beleven (helaas vaak nare dingen) voordat hij bewust wordt van de diepte van het leven. En dat je medemens in wezen exact dezelfde gevoelens (angsten en wensen) heeft. We zullen in ieder geval ons verkeerd gedrag naar anderen toe moeten rechtzetten. Je krijgt daar een geschikt leven voor om dat te kunnen doen.


Ons werkelijke leven is niet dat van het stoflichaam, maar de inhoud van ons bewustzijn, of zie ik dit verkeerd?
– Het stoffelijke, aardse lichaam is niet meer dan ons tijdelijk voertuig. Geest, ego en bewustzijn zitten daar in; zijn na de bevruchting ‘ingedaald’. Sommige moeders (en enkele gevoelige vaders) zijn zich van dit wonderlijke gebeuren bewust. Zij voelen de aanwezigheid van een persoon na die indaling. Het lichaam is een ‘tijdelijke huls’, niet meer dan dat. Na het
intreden van de stoffelijke dood, treedt de geest (jij dus, die nu even nadenkt en dit leest) uit. Je treedt dus uit je stoffelijke lichaam. Het stoffelijke lichaam was gedurende je leven op aarde verbonden met een energiekoord (het zilveren koord uit de Bijbel). Het is de geest die gedurende het aardse verblijf hier ervaringen opdoet en het karma inlost. Jij (maar dan als geestelijke verschijning met een geestelijk lichaam met geestelijke zintuigen) gaat dus ‘gewoon’ aan gene zijde weer voort. Wat wij dood noemen, is eigenlijk een illusie. Want er is helemaal geen dood. Er is alleen maar een overgang van het ene naar het andere (energiegebied). Zo evolueren we door middel van reïncarnatie door de ruimte, van de ene planeet naar de volgende planeet.


Een persoon die in dit leven zwaar te lijden heeft, en gedreven is dit tot een goed einde te brengen, ‘ontsnapt’ die zo niet aan meerdere incarnaties?
– Het is maar net hoe je daar tegenaan kijkt. Ieder mens wordt met een speciale
(ziele)opdracht geboren. Een opdracht die van tevoren is ‘afgewogen. Ik geloof niet dat je te
veel of te weinig kunt krijgen. Alles wordt perfect afgewogen. Voor ons mensen op aarde is dit nog niet te overzien en te begrijpen. Hoe helderder en krachtiger jouw bewustzijn is, des te meer jij per leven aan kunt. Een levensprogramma moet wel uitvoerbaar en zinnig zijn. Het is waar dat sommige levens enorm zwaar kunnen zijn maar uiteindelijk merk je wel de innerlijke veranderingen (het groeien). De meeste levens zijn bedoeld om ‘veel fouten’ recht
te zetten en in de sferen van licht (hoger bewustzijn) eigen te maken. Het is waar dat mensen ontzettend veel verschillende lastige opdrachten mee naar de aarde kunnen krijgen.


Als je iets uit liefde doet, ongeacht wat, kan dat dan fout zijn?
– Je kunt uit liefde iets doen wat een ander persoon misschien helemaal niet waardeert (of begrijpt). Ook kan iets niet goed zijn overgekomen. Hoe vat iemand iets op? Alle mensen hebben zo hun eigen karakter om op iets te reageren. Maar in de kern van de zaak kan handelen uit liefde nooit ‘fout’ zijn. Het is de intentie die telt. Volg eerlijk en zuiver je gevoel.
Van handelen, en dus doen, kun je groeien. Van alles kun je elke dag opnieuw leren en groeien.


Is lichamelijk lijden gelijk aan geestelijk lijden?
– Je kunt het door lichamelijke ziektes flink zwaar hebben maar ook door de gevolgen van bijvoorbeeld een ongeluk. Dit soort aardse problemen (‘stoffelijk karma’) heeft dus te maken
met je stoffelijke lichaam, niet met je geestelijk lichaam. Op het geestelijke, innerlijke vlak kunnen emotionele problemen net zo pijnlijk zijn of zelfs nog moeilijker. Ik vind dat je lichamelijk lijden en emotioneel geestelijk lijden beter niet met elkaar moet vergelijken. Tenslotte beleeft een ieder zijn eigen pijn. Lichamelijke pijn en geestelijke pijn wordt door iedereen op zijn eigen wijze beleefd. Sommige ziektes (of diverse ongevallen) kunnen ook met opgebouwd karma uit vorige levens te maken hebben. Ik denk niet dat alle ziektes met karma te maken hebben.


Kunnen we al in zo’n hoge mate zijn ‘onthecht’, dat we in een volgende incarnatie (leven) geen waarde meer hechten aan materie (bezittingen enz.)?
– Ja, dat is mogelijk maar eigenlijk is dit een geleidelijk proces. Een mens heeft erg veel levens nodig om zich los van de materie te maken. En daar komt nog bij dat wat voor de een helemaal niet belangrijk is, voor de ander juist erg ‘belangrijk’ is. Een mens laat niet graag iets los. Het is maar goed dat we enorm veel levens krijgen om langzamerhand geestelijk te groeien (vergeestelijken). We moeten allemaal een lange strijd leveren om ons minder vast te klampen. Zowel aan materie als aan personen. Ik merk dat we allemaal zichtbare en nog onzichtbare problemen hebben. Gelukkig hebben we alle tijd om hier rustig aan te werken. Toch moeten meer geestelijk ingestelde mensen net zo goed hun vaste lasten en dergelijke betalen. Vergeet dat niet. Het leven (de samenleving) op de aarde verlangt dit.


Klopt het dat hoe vrijer je tegenover stof (materiële zaken) staat, des te vrijer je staat in de geest?
– Ja, het is de geest (je persoonlijkheid) van de mens zelf die bepaalt welke keuzes je in de vele levens maakt. Jij maakt die keuzes. Een persoon die minder materialistisch is, dus meer geestelijk leeft, heeft gemiddeld genomen minder druk in zijn leven. Maar natuurlijk kan een vergeestelijkte persoon ook onder grote druk staan om bijvoorbeeld zijn maandelijkse vaste lasten te betalen. Ik geloof wel dat vergeestelijkte/spirituele mensen op een aantal punten ‘vrijer’ leven dan materialisten. De angst om je bezit vast te houden (je spullen verzekeren terwijl je je karma toch niet kunt kopen/afkopen) kan een grote druk op je leggen. Het leven is de grote tuin van de Schepper waar we eigenlijk allemaal vrij zouden moeten kunnen leven. Goed beschouwd is alles het bezit van iedereen. We moeten nog een stuk groeien om hier echt naar te leven en dit te beseffen.


Hoe hoger je inzichten, des te ‘zwaarder’ je incarnatie (levensprogramma)? Klopt dit?
– Ik geloof wel dat dit zo is. Maar de persoon is daar dan ook echt aan toe. Ik geloof dat onze ziel het karma over diverse toekomstige levens ‘uitsmeert’. Een karmische opdracht moet wel uit te voeren zijn want anders heb je er helemaal niets aan. Ik heb wel eens gelezen dat je in je laatste drie levens op aarde erg zware opdrachten krijgt. Misschien is dit ook wel een stuk ‘training’ voor je toekomstig leven in de hogere bewustzijnssferen van licht. Toch wil ik er wel bij zeggen dat iets voor elke persoon zwaar kan zijn. Iedereen ervaart zijn eigen levensopdrachten als pijnlijk en zwaar. Ieder mens krijgt geestelijk gezien steeds meer ‘spierballen’. Hij kan dus steeds meer aan.


Al mijn respect voor paters, slotzusters en dergelijke, die de Heer van het kruis bidden om die ‘zondaar’ te vergeven. Kunnen zij niet beter een liefdevolle hand reiken naar die zondaar? Het is toch niet onze taak iemand te (ver)oordelen? Heeft deze vorm van ‘bidden’ wel enig nut?
– Dit is een gevoelig onderwerp. Het is totaal niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Dit even vooraf. Bidden heeft doorgaans niet zo veel zin. Je kunt je levensprogramma op aarde niet wijzigen door te bidden. Jouw problemen (levensprogramma) zijn tijdens je geboorte, of eigenlijk al daarvoor, bekend. Wanneer er extra hulp moet komen, dan wordt daar ‘automatisch’ voor gezorgd. Jouw gidsen krijgen de opdracht om waar het kan en mag, hulp te bieden. Dit is natuurlijk al fijn om te weten maar dan moet je er wel naar willen leven. Je kunt beter handelen waar je kunt dan passief bidden. Ik vind het wel nuttig om jezelf aan te moedigen (affirmeren). Bidden naar jezelf als het ware, je richten op je innerlijke krachten (je goddelijke zelf). Vergeet niet dat we allemaal onderdeeltjes zijn van de Schepper. Vandaar dat je hier ook altijd mee in verbinding staat. Onze problemen worden gehoord en gekend maar vanwege het karma mag er niet altijd worden ingegrepen.


Zijn wij dikwijls niet heel onzinnig bezig? Zodra iemand wordt vermoord worden er massaal bloemen gelegd (daar is natuurlijk niks op aan te merken). Waarom komt niemand op het idee om een levend persoon eens wat vaker een bloemetje te geven? Komt dit voort uit onze ‘angst’ voor de dood om zo ‘onzinnig’ te reageren?
– Het is natuurlijk een uiting van een persoon. Iedereen moet dat op zijn eigen manier kunnen doen. Dat moeten we respecteren. Maar veel geld uitgeven voor een dure kist en bloemen is wat mij betreft onnodig. De persoon is immers met zijn geestelijk lichaam uit zijn aardse, stoffelijke lichaam ‘gestapt’. Hij verblijft gewoonlijk niet eens meer in de buurt van dat stoffelijk lichaam. Maar in een van de sferen van gene zijde. Wat heeft een pas overleden (overgegane) persoon aan een dure kist? Er worden vele euro’s aan uitgegeven. Dat zou anders kunnen en eigenlijk moeten. Het is een vorm van kapitaalvernietiging dat per direct verboden zou moeten worden. Deze gedachten kun je wel hebben maar duizenden mensen moeten nog de eerste stappen op het geestelijke pad zetten. Zij zien mij al aankomen met dit inzicht/verhaal. Je krijgt onherroepelijk ruzie. Laat iedereen maar zijn eigen wensen kenbaar maken voor zijn begrafenis. De staat zou hier en daar wel wat kunnen ingrijpen. Een eenvoudige, makkelijk verteerbare (ecologische/rieten) kist zou al een hele goede stap voorwaarts kunnen zijn. We moeten veel zuiniger met het milieu omgaan. Als je ziet wat er allemaal mee in de grond gaat.


Iedereen komt op aarde terug (reïncarneert) in het stoffelijke lichaam van een baby. Hoe zit het dan met het bewustzijn, want je staat nog lang niet bewust in het leven?
– Dat is door de Schepper (de natuur) heel mooi geregeld. Een persoon moet langzaam kunnen wennen aan zijn nieuwe omgeving. Een kindje wordt dus niet geboren met zijn volledige bewustzijn. In fases komt het bewustzijn terug. Tijdens de zwangerschap moeten zowel het kindje als de moeder beschermd zijn. Een kindje met een vol verstand en krachten, zou alles kapot kunnen trappen en dat is uiteraard niet de bedoeling.


Worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?
– Ja, er zijn altijd mensen (gidsen, overgegane familieleden) aan gene zijde die op de een of andere manier bij jou betrokken zijn. Er zijn ook veel krachten die we nog niet kennen (herkennen) die het hele evolutieproces stimuleren. De Schepper heeft verschillende wijzen om dit hele proces te ondersteunen. Tijdens extra moeilijke momenten in je leven komt er extra hulp. Aan gene zijde zijn mensen die jouw leven ver in de tijd kunnen aanvoelen of voorzien, die je levensprogramma kennen. Iedereen met een positieve of negatieve ingesteldheid krijgt hulp. Voor de Schepper is iedereen gelijk, gelukkig maar.


Hoe weet je dat? Velen zijn zich niet eens bewust van geestelijke hulp (reactie op de vraag ‘worden wij in elk leven op aarde bijgestaan? Ik bedoel tijdens aardse moeilijkheden?’).
– Dat is waar. Er is nog steeds maar een beperkte groep die zich hiervan bewust is. Maar er zijn duizenden mensen over de hele wereld die allemaal min of meer dezelfde ervaringen (belevenissen) hebben. Ook wordt er aan paranormaal gevoelige mensen dezelfde informatie over gene zijde doorgegeven. En sommigen, een veel kleinere groep, mogen door middel van een uittreding verschillende zaken aan die kant bekijken. Er is nog zoveel meer waar wij nog niet of nauwelijks bij stilstaan.


Kun je als paragnost (persoon met paranormale gaven) te allen tijde je geestelijke begeleiding aanspreken?
– Je kunt altijd ‘vragen’. Maar dat wil niet zeggen dat iemand (een gids) op je vraag wil reageren of zelfs de tijd voor je heeft. Zij zijn ook met allerlei zaken bezig (geestelijk ‘werk’, begeleiding, enzovoort). Net zoals mensen hier op aarde die aan het werk zijn. Je zult eerst bewust ‘verbinding’ of ‘contact’ moeten hebben voordat er vragen gesteld kunnen worden.
Meestal worden hierover bepaalde afspraken gemaakt. Paragnosten (mediums) wordt geleerd om hier goed mee om te gaan. Een beroepsparagnost wordt vooraf getraind in het stellen van vragen. Een persoon aan gene zijde (een gids of misschien een familielid) kan (en mag) niet zomaar alles beantwoorden. Er mag niet klakkeloos worden voorgekauwd. Dat is niet goed voor je eigen ontwikkeling. We moeten veel zelf proberen op te lossen (beleven). Net zoals er op aarde mensen zijn met een bepaald ontwikkelingsniveau, zijn die er ook aan gene zijde. Mensen in de hogere gebieden aan gene zijde hebben meer overzicht en mogelijkheden om iets te willen en mogen ‘weten’.


Een paragnost/helderziende leeft dus ‘op de grens van twee werelden’ (onze stoffelijke wereld en gene zijde/de astrale wereld). Is het wel ‘gezond’ om met die andere wereld in contact te staan?
– Het kan soms flink vermoeiend zijn. Maar zij houden je energiepeil heel nauwlettend in de gaten. Je wordt als het ware opgeladen door een vorm van magnetiseren. Een gids is dan ook een ‘dokter’ voor zijn leerling (instrument) op aarde. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een enorme paranormale gevoeligheid te hebben. Je moet goed op je energie letten. Niet alle mensen hebben een prettige aura (karakter). Hun aanwezigheid of energie kan behoorlijk vermoeiend en storend zijn. Een fijngevoelige paragnost vergelijk ik wel eens met een topsporter. Ook een topsporter moet overal op letten. Drank, medicijnen, te veel of verkeerde voeding kan heel storend werken. Je kunt bijvoorbeeld als heel gevoelige persoon niet zomaar open staan voor indrukken van gene zijde. Net zo min als dat je de voordeur voor iedereen zomaar wagenwijd open zet. Net als op aarde leven aan gene zijde ook onbewuste/negatieve/gevaarlijke mensen. Eigenlijk is gene zijde niet zo anders dan de aarde. Alleen op aarde leven mensen met diverse bewustzijnsniveaus door elkaar. En aan gene zijde leven dezelfde type mensen in bepaalde bewustzijnssferen. Je gaat na je overgaan (overlijden) automatisch naar een sfeer waar je volgens je innerlijke leeftijd thuis hoort.


13 – Kosmische wetten in het heelal

Wat is de wet van karma?
– In het heelal zijn er diverse wetten die alles moeten regelen. Denk bijvoorbeeld maar aan de zwaartekracht, de wisselingen van de vier jaargetijden en de wil van ons stoffelijk lichaam om te herstellen. Zo zijn er ook kosmische/Goddelijke wetten die onze levens in de goede en juiste banen moeten leiden. Dit is ook de reden waarom toeval niet bestaat. Achter alles zit, wat ik noem, ‘een denkend en scheppend principe’. Niets is voor niets. Er gebeurt niet zomaar iets. De wet van karma – of eigenlijk de wet van oorzaak en gevolg – is een wet die ons gedrag, denken en nalatigheden bij houdt. Voor een belangrijk deel schrijven we zelf onze toekomstige levens. Je hoort ook vaak zeggen: ‘dit is de wet van zaaien en oogsten.’
Wat jijzelf doet of niet doet, dus min of meer zaait, daar zal je eens, wanneer daar een geschikte tijd of mogelijkheid voor is, mee worden geconfronteerd. Je oogst dus zelf. Zo is de wet. Ik hoop dat je begrijpt dat er daarom geen sprake van toeval kan zijn. Er zijn namelijk wetten of ze zijn er niet. Kijk ook bij de informatie over de ziel. Het is namelijk onze ziel zelf die alles registreert en ons levensprogramma uitschrijft.


Wat is de wet van reïncarnatie?
– De wet van reïncarnatie – of misschien makkelijker gezegd: de wet van wedergeboorte regelt of stuwt al het leven tot een hoger leven. Het is de wil van de Schepper dat het leven niet stil staat. Dat het leven niet bij één leven blijft. Het leven moet groeien, evolueren, bewuster worden, dieper worden. De motor achter de hele schepping is de Schepper zelf. Jij en ik hebben verbinding met deze bijzondere krachten. Je kunt ook zeggen dat de Vader of Moeder van al het leven in jou zit. Jij bent een deeltje van het geheel. Denk maar aan een hele grote ketting waar we allemaal een even belangrijk schakeltje van zijn. Het maakt gelukkig niet uit of je wel of geen geloof hebt. Iedereen is een uniek deeltje of vonkje van de gehele schepping. Voel je wat ik hiermee bedoel? Het is belachelijk als je ruzie gaat maken vanwege je geloofsovertuiging, denkbeelden en bepaalde opvoeding, terwijl wij allemaal even belangrijke schakels zijn van de schepping. De wet van reïncarnatie wil zeggen dat je steeds weer opnieuw op een planeet wordt geboren. Op de volgende planeten, na de aarde als verblijfplaats, kun je zelfs honderden tot zelfs duizenden jaren oud worden.


Kies je zelf je ouders uit?
– Nee, gelukkig niet. De mens is nog in veel opzichten een te egoïstisch en zelfzuchtig wezen om goede keuzes te maken. Dit proces regelt onze ziel. Onze ziel is goddelijk neutraal en heeft geen voor- of afkeur. Tegenwoordig hoor je regelmatig zeggen dat mensen hun eigen ouders of kinderen uitkiezen. Je mag dat van mij rustig denken, maar het is niet zo. Ik wil er eigenlijk bij zeggen: gelukkig maar. Want ik denk dat het leven nog tien keer zo moeilijk en gecompliceerd zal worden als wijzelf de touwtjes in handen zouden hebben. Ik denk dat het een puinhoop zal worden. We kennen onszelf nog niet. We zijn de afgelopen eeuw nog maar net begonnen met het lezen van spirituele boeken. Natuurlijk weet ik ook wel dat de Bijbel werkelijk vol en bol staat van allerlei bijzondere paranormale en spirituele zaken. Maar men begrijpt het niet. Al die mooie, bijzondere, geestelijke vermogens die in ieder mens en dier zitten, werden en worden verkwanseld. De uitleggers van de Bijbel hadden grappig gezegd totaal geen ‘goddelijk’ inzicht of esoterische (spirituele) kennis. Eigenlijk is het toch belachelijk dat mensen zonder kennis van deze zijde en gene zijde (leven en dood) dergelijke belangrijke zaken kunnen en mogen uitleggen, vind je niet? Het is heel goed dat mensen in de huidige tijd steeds meer zelf gaan denken. Zij laten zich niets meer opleggen.


Kun je het verschil uitleggen tussen ons normaal bewustzijn en onderbewustzijn?
– Onder ons normaal bewustzijn vallen alle dingen die je op een dag met een helder verstand kunt doen en denken. Dit begint al wanneer je wakker wordt. Sommige zaken, zoals de herinneringen aan vorige levens, zijn niet oproepbaar, maar ze zijn er natuurlijk wel. Die herinneringen liggen in een ander gebied van ons bewustzijn. Eigenlijk wil de Schepper niet dat je dit kunt oproepen. Al die informatie die ergens in je ziel opgeslagen ligt maar niet praktisch te gebruiken is, zetelt in een gebied dat we onderbewustzijn kunnen noemen. Misschien zou je moeten zeggen dat het bewustzijn verschillende lagen heeft, net als een flatgebouw. Tijdens het aardse leven zijn we daar grotendeels voor afgesloten. Ik zie het als een stukje bescherming. Je kunt en mag niet alles weten. Sommige zaken zouden je emotioneel onderuit kunnen halen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.


Moet je heel slim zijn om geestelijk te kunnen groeien?
– Nee, maar groeien, dus dingen inzien, kun je elke dag opnieuw. Ik denk en vind dat je niet te veel nadruk op het woord geestelijk moet leggen. Alles in het leven is namelijk gericht op het groeien in bewustzijn. We hebben daar 1001 situaties en mogelijkheden voor nodig. Zorg ervoor dat elke dag opnieuw nuttig is besteed. Mediteer en lees af en toe een goed spiritueel boek.


Het ligt in de aard van de mens om bij tegenslag te klagen. Maar tegenslagen helpen toch mee om bewuster te worden?
– Ja, dat vind ik ook. Je kunt beter ontzettend je best doen, dan het voor jezelf nog moeilijker maken dan het al is. We moeten nou eenmaal door allerlei moeilijkheden heen zien te komen. Met alleen klagen kom je in ieder geval niet veel verder.


Is volledig bewustzijn niet heel ver van ons verwijderd?
– Wat is volledig bewustzijn? Ik denk dat we ons dat niet eens kunnen voorstellen. We moeten proberen elke dag opnieuw ons bewustzijn groter (rijker) te maken. Zeg maar uit te breiden (te verdiepen). Dit is een langzaam proces. De Schepper van al dat leven heeft echt geen haast. Hij weet toch wel dat al het leven verder evolueert. Er is voor al het leven een groot Plan. Voor de mens is er een klein plan en voor het geheel is er een groot Plan. Sommige paranormaal gevoelige mensen kunnen (mogen) soms iets van dit plan voelen of zien. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat iemand van gene zijde je iets over dit plan wilt laten weten.


Is het gevaarlijk om je spiritueel te ontwikkelen? Boor je dan geen bronnen aan die je beter met rust kunt laten?
– Ik vind dat iets bestuderen iets heel anders is dan experimenteren. Natuurlijk kun je eens iets uitproberen. Als uitproberen maar geen forceren is. Sommige mensen moeten zo nodig. Dat vind ik een totaal verkeerde houding. Je moet er niet te veel voor doen. Spirituele dingen kunnen beter automatisch op je pad komen.


Hoe begin je aan je spirituele ontwikkeling? Ik kan me indenken, dat als je te hoog en te ver ‘grijpt’, dat dit fout kan gaan?
– Ik vind dat je moet beginnen met iets wat je aanspreekt. Je hoeft daar helemaal niet moeilijk over te doen. Het heeft geen zin om te twijfelen. Je kunt zelfs zeggen dat alles belangrijk is, maar je kunt net zo makkelijk zeggen dat helemaal niets belangrijk is. Het is maar net hoe je daar naar wilt kijken.


Kan meer bewustzijn en inzicht meer harmonie in je leven brengen?
– Ik ervaar van wel. Hoe meer inzichten je verwerft, des te minder je bijvoorbeeld hoeft te twijfelen aan allerlei dingen in het leven. Er gaat namelijk heel veel energie verloren aan onzekerheid, twijfels en angsten. Maar iemand met wat meer inzicht kan net zo makkelijk een zwaar leven krijgen. Het is maar net met wat voor levensprogramma je geboren wordt.


Je kunt zoveel boeken lezen als je wilt, maar je eigen inzicht en gevoelens zijn toch het allerbelangrijkste om te trachten in bewustzijn te groeien?
– Boeken kunnen je inspireren. Maar uiteindelijk moet je wel in het leven je eigen keuzes en standpunten innemen. Dat is niet eenvoudig. Ik vind dat mensen in het algemeen af en toe eens een kwartiertje of een halfuurtje ergens voor moeten gaan zitten. Luister eens rustig naar jezelf. Wat heeft je binnenste te melden? Wat zegt je intuïtie over iets? Wat is je eerste indruk? Ik merk dikwijls dat mensen hier veel te weinig tijd voor nemen. We zouden onszelf iets serieuzer moeten nemen. We stappen te makkelijk over van alles heen. Of vragen het te snel aan een ander.