'Vraag het aan Ron' - Deel 2

Paranormale groei / spirituele groei / spiritueel bewuster worden
Paragnost / helderziende Ron Malestein 


Copyright:

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright (c) 2021 Ron Malestein -  www.ronmalestein.nl
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein van Paranormaal studiecentrum De Aura.

 

Deel 2 – De vragen en antwoorden

Onderdeel – Astrale gidsen

 

Wat is een gids?
– Allereerst is een gids een man of vrouw zoals jij en ik. Met een gids bedoel ik in dit geval een astrale gids. Een persoon die misschien al enkele jaren, of zelfs honderden jaren, aan gene zijde leeft. Een gids kan zich daar ergens in hebben gespecialiseerd en voor een bepaalde taak zijn opgeleid. Aan gene zijde heb je namelijk, net als op aarde, diverse mogelijkheden om te studeren. Op zich natuurlijk niet zo vreemd. Want mensen willen altijd wat te doen hebben of ergens voor leren. Dat is zo op aarde, maar natuurlijk ook in dat andere gebied wat wij gene zijde zijn gaan noemen. Net als op aarde kun je diverse zaken of bezigheden hebben. Een astrale gids is een persoon die meestal verbonden is met iemand op aarde. Zo’n bijzonder contact kan een karmische aangelegenheid zijn. Ik bedoel hiermee te zeggen dat het een persoon is die je in een vorig leven hebt gekend, of dat de gids weer door zijn helper of gids jou toegewezen heeft gekregen. De meeste gidsen hebben sowieso enige overeenkomst met jouw (leven) bezigheden of karakter. Het kan zelfs zo zijn dat jouw gids misschien wel ongeveer hetzelfde leven heeft gehad als jij nu hebt. De persoon begrijpt dan uit eigen ervaring heel goed waar jij nu mee aan het worstelen bent. Vandaar dat een gids jou kan steunen/adviseren. Het is trouwens niet nodig dat je je gids kent. De meeste astrale gidsen willen je graag rustig achter de schermen steunen op je levenspad. Zij kunnen je heel gemakkelijk helpen door middel van gedachtebeïnvloeding (telepathisch). Er zijn enkele punten in de aura die ze daarvoor kunnen gebruiken. Deze punten zijn voor ontwikkelde gidsen makkelijk te zien, maar voor ons op aarde nagenoeg niet te vinden; gelukkig maar. Het zou niet netjes zijn als mensen elkaar door middel van gedachtebeïnvloeding kunnen beïnvloeden.


Wat doet jouw astrale gids?
– Ieder mens heeft sowieso één of meerdere personen om zich heen die hem beschermen en inzichten geven. Dat kunnen overleden familieleden zijn. Maar over het algemeen zijn het personen die al minimaal enkele jaren overleden zijn. Iemand die pas kort aan die kant is, heeft natuurlijk nog niet zoveel te vertellen. Het kost enige tijd om aan die wereld te wennen. Tijd is daar niet zo belangrijk. Iemand die daar prettig bezig is, heeft weinig besef van tijd. De tijd vliegt dikwijls voorbij. Het kan daar door gering tijdsbesef zo enkele jaren verder zijn. Een gids kan jou op diverse manieren helpen. Een gids kan de taak hebben om jou speciaal te helpen, bijvoorbeeld in het verkeer, met gezondheidsproblemen, omgangsproblemen, misschien met je werk, met je kinderen (opvoeding), enzovoort. Het is ook mogelijk dat je af en toe extra informatie krijgt op belangrijke momenten of fases in je leven. Je kunt informatie doorkrijgen over het krijgen van een nieuwe kennis of vriend, dat een contact teneinde zal lopen en bijvoorbeeld of je wel of niet spoedig een nieuwe baan of een nieuwe woning zult vinden. In principe is van alles mogelijk. Maar ik wil er nog wel even bij zeggen dat zij, vanwege ons karma, niet zomaar alles zullen of mogen zeggen. Wij hebben wel ons eigen leven te leiden. Zij mogen niet zomaar zonder meer ingrijpen. Een gids kan op die manier voor zichzelf onnodig verkeerd karma opbouwen. Je zult wel begrijpen dat zij dat niet zullen doen. Want ook zij hebben hier een studie voor gehad. Zij kunnen, als dat nodig is, altijd terugvallen op hun eigen leermeester/gids. Iedereen hier op aarde of daar aan gene zijde heeft een persoon bij zich die wij het beste een leermeester kunnen noemen. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat alles voorgekauwd wordt, integendeel. Van eigen persoonlijke (doorleefde) ervaringen leer je nog altijd het meeste.


Hoe kan een gids jouw gedachten opvangen?
– Aan gene zijde communiceert men met elkaar door middel van gedachte-overbrenging. Zeg maar, wat wij hier op aarde ‘telepathie’ noemen. Het is voor hen heel eenvoudig om de gedachtewolken in onze aura op te vangen en te lezen. Wanneer wij hier op aarde met iets bezig zijn kan jouw gids je gedachten gemakkelijk ‘lezen’. Voor personen van gene zijde is dat geen enkel probleem. Het is ook mogelijk dat jouw gedachten, of misschien beter gezegd jouw gedachte-energieën, in je aura later alsnog gelezen kunnen worden.
De geestelijke wereld van gene zijde is een wereld die uiteraard verbinding heeft met de aarde, maar die toch voor ons voor veel geestelijke mogelijkheden is afgesloten. Begrijp je dat personen van gene zijde niet zomaar even bij ons voor de lol langs mogen komen? Degenen die toch mogelijk dus ongevraagd in onze buurt zijn, worden door gidsen of overleden familieleden weggestuurd.


Waarom hebben gidsen geen vleugels?
– Aan gene zijde is er geen zwaartekracht. Er zijn daar andere (geestelijke) wetten en krachten. Die wetten hebben nu even niet zo veel invloed op ons, omdat wij op aarde leven.
Een overgegaan (overleden) individu verplaatst zich door middel van gedachtekracht. Eigenlijk gewoon door zich ergens sterk op te concentreren (te willen). Vleugels zijn puur aardse gedachten/voorstellingen. Iemand die een bijna-doodervaring heeft gehad, spreekt nooit over vleugels. Een persoon die uitgetreden is ook niet. Het mooiste is natuurlijk als je zelf eenmaal in je leven een uittreding meemaakt. Je ziet dan direct dat er helemaal geen vleugels aan te pas komen, dus niet nodig zijn. Ik vind het zelf jammer dat er zoveel Bijbelse taferelen zijn met personen met vleugels. Dit slaat nergens op. De schilders hadden totaal geen kennis van paranormale, esoterische zaken. Het is goed te begrijpen dat mensen dachten, en nu nog steeds denken, dat we vleugels hebben. Dat geeft verder ook niet. Maar ik vind persoonlijk dat het nu wel eens tijd wordt om van deze onzin af te komen. Het zijn eigenlijk leugens, die niemand in deze tijd met enige spirituele kennis zal geloven. Toch zie je nog heel vaak allerlei schilderijen waarop vleugels zijn geschilderd. Ik hoop dat spiritueel ingestelde schilders in de toekomst uittredingen en bijna-doodervaringen anders gaan schilderen. Op zich zou je iemand kunnen schilderen die bijvoorbeeld vanaf zijn lichaam, gezien door ‘een onzichtbare kracht’, naar boven wordt getrokken. In feite wordt iemand die overlijd van het ene gebied (de aarde) naar een ander bewustzijnsgebied (gene zijde of later een hogere planeet na de aarde) getrokken.


Heeft iedereen een gids van gene zijde?
– Ja, iedereen heeft gedurende een bepaalde fase in zijn ontwikkeling een gids. Je kunt een aantal jaar, een heel leven of zelfs meerdere levens een astrale gids hebben. Ieder mens wordt beschermd, voor zover dat mogelijk is. Normaal gesproken weten wij hier helemaal niets van. Het is eigenlijk ook helemaal niet nodig om te weten dat jouw gids actief is. De meeste gidsen blijven liever op de achtergrond. Dit is voor een deel hun eigen persoonlijke voorkeur, maar tegelijkertijd doen ze dit ook uit respect voor degenen die nu met een bepaald levensprogramma op aarde zijn. Je moet zelf, zo goed als je kunt, alles op eigen kracht doen.
Een ontwikkelde gids zal zich nooit te veel met jouw persoonlijk karma bemoeien. Je kunt speciale gidsen hebben. Een gids voor het verkeer, een gids voor de gezondheid, voor de opvoeding van kinderen, voor het werk dat je doet, eigenlijk voor van alles. Simpel gezegd: bij een bepaalde taak hoort ook een bepaalde gids. Soms heeft een gids diverse assistenten. Jouw gids hoeft niet altijd persoonlijk aanwezig te zijn. Iemand anders kan dat ook overnemen. De meeste gidsen staan door middel van telepathie met elkaar in verbinding. Zij kunnen elkaar in gedachten met alle gemak ‘oproepen’, om het zo maar te zeggen.


Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?)
– Iedere persoon heeft al enorm veel levens achter de rug. Pas wanneer de mens enige mate van bewustzijn heeft ontwikkeld, is er sprake van bewuste begeleiding door gidsen van gene zijde. Daarvoor, bij zeer primitief denkenden, heeft dat nog weinig zin. Er zijn verschillende graden (niveaus) van bewustzijn. De mensen die we om ons heen zien, hebben allemaal personen (gidsen) rondom zich. Ook al heeft de meerderheid daar (nog) geen besef van. De bewustere personen krijgen informatie over hun toekomstige leven op aarde. Maar tijdens je terugkomst op aarde komt daar als het ware een ‘deksel’ op te zitten. Toch zijn er belangrijke momenten waarop je iets kunt aanvoelen/voorvoelen of waarop een gids je iets wil laten weten.


Voor je aardse leven (incarnatie) wordt er dus overlegd. Kan je begeleidende astrale gids van gene zijde ook nog leren/groeien?
– Ja, het leven, waar dan ook in het universum, staat nooit stil. We groeien/ervaren elke dag opnieuw. Iedereen hier op aarde of in het andere trillingsgebied dat we gene zijde noemen. We moeten allemaal de vele levens op aarde en de astrale sferen van ontwikkeling/bewustzijn doorlopen (we hebben dus veel levens nodig om te kunnen groeien). Veel later worden we zelfs door hogere planeten ‘aangetrokken’. Een begeleidende gids groeit dus op dezelfde wijze als wij hier op aarde. We hebben altijd situaties nodig om verder te kunnen groeien. Dit is eigenlijk een eeuwigdurend proces wat zich steeds verder verdiept. De Schepper wil dat al het leven naar een hoger leven groeit.


Hoe zeker kan je zijn van aanwezige hulp als je weer geïncarneerd bent op aarde?
– De meerderheid staat hier niet eens bij stil en toch is die er voor iedereen. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Er is hulp voor iedereen. Er wordt werkelijk van alles vanuit het onzichtbare geregeld. Dit is liefde en betrokkenheid van de personen die eerder naar gene zijde zijn gegaan. Het is mogelijk dat er zowel mensen op aarde als aan gene zijde zijn die je steunen. Het is zo jammer dat de kerk de afgelopen eeuwen zo moeilijk heeft gedaan over het voortbestaan. We hebben ons deze gedachte van het voortbestaan nog niet voldoende eigen gemaakt. Heel langzaam krijgen meer mensen inzicht in deze boeiende materie.
Toch zijn er duizenden mensen over de hele wereld overtuigd van geestelijke hulp want zij hebben allemaal persoonlijke ervaringen. De meeste ervaringen lijken heel erg op elkaar. Dat kan natuurlijk ook niet anders want er is maar een mensheid. Alle ervaringen moeten herkenbaar zijn. Hulp kun je soms ‘voelen’, ‘horen’ of ‘zien’. Je ervaart dit niet met je gewone zintuigen van je stoffelijke lichaam maar met je geestelijke zintuigen in je geestelijk lichaam. Dat (paranormale/geestelijke) zintuig is voor dat moment als het ware even geactiveerd. Daarna zakt dit geestelijk vermogen weer weg.


Niet elk van ons heeft weet van een begeleidende gids. Maakt dat het niet moeilijker voor die gids?
– Ja, een bewust contact hebben is altijd beter, maar niet iedereen is ‘gevoelig’ genoeg om hun trillingen/energieën (gedachten) op te vangen. Een gids moet de mogelijkheden zoeken waar hij de persoon die hij wil begeleiden/beschermen kan bereiken. Dat kan soms ook via een ander gevoeligere persoon in de buurt. Je kunt eventueel ook een boodschap via een droom krijgen (denk maar aan een voorspellende droom met informatie over iets). De droom zelf hoeft niet eens erg gewikkeld te zijn om hem te begrijpen. De meeste gehanteerde symbolen zijn makkelijk te begrijpen.
Het is natuurlijk wel zo dat een gids heel snel door heeft hoe moeilijk of makkelijk iemand te bereiken is. Maar wanneer het echt nodig is, ben je altijd te bereiken. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om ons te bereiken. Het is heel interessant dit verder uit te onderzoeken. Meestal is het een gevoel (de boodschap) op telepathische wijze overbrengen. De astrale gids van gene zijde, of een familielid van je, staat dan in je aura. Sommige mensen voelen hun aanwezigheid (hun energie).


Kun je een gids hebben die zelf nog zeer beperkt in bewustzijn is?
– Nee, dat heeft weinig zin. Alles is op elkaar afgestemd. Je zet ook geen ongeschoolde personen voor de klas. Iemand moet jouw leven goed kunnen begrijpen. Meestal hebben zij in vorige levens met dezelfde problemen geworsteld. Ze weten dus waar ze over praten. Gidsen en hun ‘leerlingen’ moeten enigszins dezelfde mentaliteit en trilling hebben want anders zou dat te veel botsen en dus niet werken. Gidsen kunnen in het verleden ook allerlei banden met je hebben gehad (familie, vrienden, collega’s, enzovoort).


Is een astrale gids altijd een entiteit (persoon van gene zijde)?
– Ja, in dit verband wordt een al eerder overgegane/overleden persoon bedoeld. Er zijn diverse namen voor een entiteit; gids, astrale, ‘engel’, geest, begeleider of overleden familielid. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Er is tenslotte maar één grote mensenfamilie, zowel voor deze zijde als gene zijde. Ik heb persoonlijk moeite mee met al die ‘rare’, vaak onpersoonlijke, namen. Zou jij voor ‘geest’ uitgescholden willen worden als je aan die andere
zijde van het leven bent? Je bent daar nagenoeg dezelfde persoon als je nu bent. Stel je dat maar eens voor.


Is een gids verplicht de belevingswereld van zijn ‘pupil’ te aanvaarden?
– Een gids van gene zijde wordt niet zomaar gekoppeld aan een ‘pupil’. Het moet wel zinvol
en leerzaam zijn voor beide partijen. Maar voor iedereen is er advies. Het moet wel klikken, want anders werkt het niet. Er worden eigenlijk alleen maar zinvolle opdrachten gegeven. Een persoon van gene zijde kan zelfs door karma met iemand van de aarde verbonden worden. Gidsen hebben dikwijls veel wat jij nu moet beleven (karma rechtzetten) al eerder beleefd. Zij weten waarover zij praten. Het is niet ondenkbaar dat jij zelf na dit leven een gids, een begeleider van iemand zult zijn. Eigenlijk gaat iedereen elkaar vroeg of laat helpen. Dit is de weg naar hoger geestelijk bewustzijn. Je ziet dat overal in de sferen van licht aan gene zijde.


Wat gebeurt er als de gedachtegang van de astrale gids heel anders is dan die van jou?
– Dat zou voor beide partijen heel vervelend zijn. Maar dit wordt als het maar even kan voorkomen. Niemand wil zinloos bezig zijn. De gids en de pupil moeten dus wel enige mate van afstemming op elkaar hebben. Een gids aan gene zijde heeft ook zelf weer een gids (leermeester) die hem indien nodig adviseert.


Kan een gids je in de steek laten, bij wijze van spreken?
– In de steek laten is wel erg hard. Een gids heeft dikwijls informatie over ons levensprogramma. Hij weet vooraf waar het extra moeilijk wordt. Zij laten ons niet zo maar vallen. Maar soms trekt iemand zich wel even terug zodat we zelf de gevolgen van onze daden kunnen beleven/voelen. Wat zou je zelf doen na het geven van wel honderd ‘waarschuwingen’ aan iemand?


Kan een gids met je mee incarneren (geboren worden in een stoflichaam) om zodoende beter ‘aanwezig’ te zijn?
– Ja, dat is mogelijk. Maar andere personen, zoals ouders, broers en zussen, leraren op school, kunnen ons ook iets leren. Het hoeft niet per se je astrale gids te zijn. Eigenlijk is er van alles mogelijk. Maar op aarde weet je niets meer van je vorige levens en de periode aan gene zijde. Er kan een ‘deksel’ zitten op het vorige contact tussen gids en aardse ‘leerling’. Mensen kunnen op aarde als een groep met een bepaalde opdracht worden geboren.


Hoe weet jij als medium (paranormaal begaafde) of je gids tegen je ‘praat’.
– Dat herken je aan iemands energie en uitstraling van het geestelijk lichaam, zeg maar aura. Ieder mens van deze zijde of gene zijde heeft zijn eigen specifieke trilling die zijn werkelijke innerlijk weergeeft. Je herkent dat na een paar keer. Een helderziende of paranormaal gevoelige persoon reageert hier onmiddellijk op. Hoe verder een persoon groeit, des te krachtiger (warmer) deze innerlijke energie. Je kunt iemand ook eventueel ‘zien’. Het is voor een paranormaal begaafde heel belangrijk om zijn gids ook wel leermeester te herkennen. Er kunnen altijd onprettige personen proberen ‘door te komen’. Experimenteer dus nooit op eigen kracht. Dat is echt gevaarlijk. Je zet toch ook niet zomaar de voordeur van je huis de hele dag open. Dat is vragen om problemen.


10 – Huwelijk & kinderen

Heeft de kerkelijke belofte om samen te blijven tot de dood waarde?

– Nee, totaal niet. Wij bepalen in werkelijkheid niet zelf hoe lang we bij elkaar zullen blijven. Iedereen is met een bepaalde opdracht (levensprogramma) op aarde geboren. Je kunt dus wel zo’n belofte doen, maar het zegt helemaal niets en een belofte heeft er ook geen invloed op. Je kunt bijvoorbeeld geboren zijn om van twee of drie verschillende mannen of vrouwen kinderen te krijgen. Het kan ook zijn dat jouw contact met iemand maar twee jaar zal duren. Langer is misschien in dit leven dan niet de bedoeling. Wij zullen dus moeten aanvaarden waarvoor wij in dit leven zijn geboren. Natuurlijk kun je dat normaal gesproken niet weten. Maar het is geestelijk gezien onzinnig om iemand tot de dood trouw te zweren. Dat kun je dan niet waarmaken. Het is natuurlijk niet eenvoudig als je zo naar het leven gaat kijken. Maar toch is het de moeite waard om je hier verder in te verdiepen.


Vraag over homoseksualiteit en het huwelijk.
– Homoseksuele gevoelens liggen bij sommige mensen nog steeds gevoelig. Dit heeft uiteraard het meeste te maken met onwetendheid en vooringenomenheid. Het wordt nu wel eens tijd om dit thema in een breder verband te gaan zien. Ik bedoel eigenlijk te zeggen: we zijn toch allemaal kinderen van die Ene Schepper. En om het maar eens heel openhartig te zeggen: er zijn volksstammen die om diverse redenen ook aan anale seks doen.


Wat is de oorzaak van homoseksuele gevoelens?
– Dit heeft met reïncarnatie te maken, of beter gezegd, met iemands vorige leven. De persoon heeft in dit leven nog sterke ‘gevoelsherinneringen’ aan zijn vorige leven (vorige incarnatie). Een man kan zich in dit leven nog heel sterk een vrouw voelen en een vrouw kan zich heel sterk een man voelen. Voor hen draait de wereld een beetje om, om het zomaar te zeggen. Wist je dat iedereen een keer een homoseksueel leven heeft gehad of nog zal krijgen? Het heeft voornamelijk te maken met overgangen. We moeten allemaal de zeven graden van het ‘manzijn’ en het ‘vrouwzijn’ doorlopen.
Waar het mij om draait is: waarom mogen deze mensen, die het toch al vaak niet eenvoudig hebben, niet gewoon trouwen en gelukkig zijn? Trouwen is toch een uitdrukking van je werkelijke liefde voor iemand? Je geeft hiermee toch aan dat je helemaal voor iemand gaat? Ook zij worden tot elkaar ‘aangetrokken’ door de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma). Iedereen wordt krachtig beïnvloed door deze (natuur)wetten. Het zou toch belachelijk en onredelijk zijn, dat de één wel de zaken uit het verleden moet rechtzetten of verder uitwerken en de ander niet? Nogmaals: voor iedereen gelden deze wetten. Ik kan het daarom niet goed begrijpen dat mensen zo vreselijk bekrompen en kortzichtig doen en dat sommigen van hen zelfs vooraan in de kerk durven te zitten. Wat voor mensen en wat voor kerk is dit dan eigenlijk? Heeft de Schepper dan voorkeur? Is zijn liefde dan niet grenzeloos en universeel voor al het leven op aarde en andere planeten? Ik vind dit vreselijk kortzichtig. Nu we langzaam in het Waterman-tijdperk groeien moet dit veranderen. Ik ga er vanuit dat alle menselijke gevoelens menselijk zijn. Natuurlijk kunnen we gevoelens van agressie, jaloezie en hebzucht beter transformeren in hogere gevoelens. Maar een mens is een mens. Hij heeft wel honderden levens nodig om te kunnen en te mogen groeien. Ik vind dat we wat verdraagzamer moeten worden. Zoveel meningen, zoveel inzichten en zoveel godsdiensten botsen keihard tegen elkaar. Dit moet spoedig veranderen.


Is kinderloosheid een straf?
– Nee, ik denk van niet. Iedereen komt met een bepaald (levens)programma op de aarde terug. Dat kan één huwelijk zijn, misschien drie huwelijken of het verwekken of baren van bijvoorbeeld vijf kinderen. Je kunt geboren zijn om een bepaalde studie te doen of om iets voor de mensheid uit te vinden of te doen. Het kan ook gebeuren dat je in dit leven helemaal geen kinderen hoeft te krijgen. Dit heeft dan met het karma van jou en je levenspartner te maken. Je moet het proberen in een breder verband te zien. Zij zouden perfecte toekomstige ouders kunnen zijn, maar de personen waar je op dit moment karma mee hebt, leven in de sferen van gene zijde of zijn bij andere ‘ouders’ geboren. Of zijn misschien zelf wel ouders op dit moment. Ik geloof niet zozeer in straf. Maar in de wet van oorzaak en gevolg. Dit moet je proberen zo ruim mogelijk te zien. Ik bedoel, als het waar is wat ik zeg, dat we allemaal alleen al op aarde duizenden keren geboren zijn, dan houdt dat automatisch in dat we heel veel vaders, moeders, broertjes, zusjes en vrienden hebben gehad. Kinderloosheid is dus absoluut geen straf. Het heeft meer te maken met het feit dat de personen waarmee je verbonden bent, nu in dit leven op dit moment, niet aangetrokken kunnen of mogen worden. Ik wil je graag adviseren om er niet een al te groot punt van te maken. Kijk meer naar de mensen waar je op dit moment WEL contact mee hebt. Ik weet vanuit mijn praktijk dat dit best wel een gevoelig en moeilijk punt is. Maar probeer dit wat ruimer en spiritueler te zien. Ik heb ook gemerkt dat heel veel mensen al op jonge leeftijd wisten dat ze kinderloos zouden blijven.


Is een langdurig huwelijk waardevoller dan een kort huwelijk?
– Nee, absoluut niet. Probeer het zo te zien. Je hebt een paar hoofdstukken die je samen met iemand moet beleven. Maar het kunnen ook twee boeken met bijvoorbeeld zes hoofdstukken zijn, enzovoort. Ik vind alle hoofdstukken in iemands relatie/contact even belangrijk. Een korte of lange vriendschap (of huwelijk) hebben is altijd karmisch bepaald. We hebben op de planeet aarde nog niet zoveel vrije keus. Dat denken we wel, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Veel levens zijn bedoeld om de ontstane disharmonie uit het verleden (vorige levens) om te zetten in harmonie. Pas vanaf de vierde sfeer van gene zijde ben je karmisch vrij. Dit betekent dat de meeste mensen nog wel tien of twintig keer op aarde terug moeten komen om dit evolutiepunt (op eigen kracht) te bereiken. Het beste is om de contacten die je op DIT MOMENT hebt, zo goed mogelijk (met alle liefde die je voelt) te onderhouden. Natuurlijk weet ik wel dat het ene contact interessanter of spannender is dan het andere. Dat is een persoonlijke zaak. Maar wanneer je dit zo ruim mogelijk probeert te zien, zijn alle contacten even belangrijk.


Is een relatie of huwelijk altijd voorbestemd?
– Ja, want anders maakt de ziel van de persoon geen verbinding met jouw geest/aura. Zonder de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma) kan er nooit verbinding komen. Werkelijk alle personen die in je leven komen hebben betekenis. Enkele voorbeelden: twee personen kunnen heel erg op elkaar verliefd zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook een relatie in dit leven zullen krijgen. Als er geen karma is, komt er geen verbinding, dus geen contact tot stand. Wanneer twee personen elkaar niet zo zien zitten, dan kan het toch de bedoeling zijn dat deze personen iets met elkaar gaan krijgen. Dit heeft dus ook met hetzelfde karma te maken. Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Zelfs de tijd (periode) wanneer je iets met iemand hebt, is al voorbestemd. Dit soort zaken gaan heel erg ver. Het is niet altijd eenvoudig om hier mee om te gaan. Sterk paranormaal gevoelige mensen kunnen dus ‘hooguit’ iets over iemands al vaststaande levensprogramma zeggen. Iets wat niet op jouw levensprogramma staat, valt dus ook niet te voorspellen. Het gebeurt wel eens in mijn praktijk dat mensen willen weten of ze na jaren van proberen nog kinderen zullen krijgen. Staat het in dit leven niet op het programma, dan kun je (ik) daar weinig aan doen. Het is wel verdrietig en moeilijk om dit eventueel mee te delen. Ik zeg het liever niet. Maar als iemand het heel graag wil weten, dan zal ik het wel proberen te zeggen (en uitleggen).


Vraag over verschillende ouders in verscheidene levens.
– Je ouders in dit leven hoeven niet per se je ouders in je vorige levens te zijn geweest. Je hebt
(krijgt) in al die duizenden vorige levens en ook in al die toekomstige levens veel verschillende ouders, broertjes en zusjes. Het getuigt niet van diep gevoel, inzicht of geestelijk besef om bijna ‘ziekelijk’ aan je huidige ouders te hangen. Laat deze gedachte (spirituele constatering) eens diep op je inwerken. Probeer in ieder geval respect voor je huidige ouders te hebben. Je hoeft ze niet overdreven op handen en voeten te dragen. Maar ook niet af te kraken of lelijk te doen als jullie elkaar helemaal niet liggen. Ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat je eens goed nadenkt over reïncarnatie en het hebben van verschillende vaders en moeders, broers en zussen, kennissen, enzovoort. Eigenlijk zijn we allemaal familieleden van elkaar. Dat gevoel moet je proberen te ontwikkelen. We zullen geleidelijk aan, nu in het Waterman-tijdperk (Aquarius), dat gaan leren. In de vierde sfeer (gebied) van licht van gene zijde voelen mensen zogenaamde ‘broeder en zuster’-liefde voor elkaar. Deze hoogontwikkelde mensen gaan in de hogere sferen van gene zijde verder. Het karma met de aarde is geheel opgelost. Zij hoeven niet meer op aarde in een stoffelijk lichaam geboren te worden. Ze gaan met hun geestelijk lichaam verder.


11 – Intuïtie, helderziendheid en je eerste indruk

Is ieder mens paranormaal gevoelig?

– Ja, iedereen is wel in een bepaalde mate paranormaal gevoelig. Je staat er alleen niet bij stil dat sommige gevoelens eigenlijk paranormale indrukken zijn. Bijvoorbeeld van iemand een eerste indruk hebben. Het is niet altijd eenvoudig om gewone gevoelens van paranormale, intuïtieve gevoelens/indrukken te scheiden. Het kost tijd om dit te leren.


Wanneer kun je spreken van een eerste indruk?
– Dat is eenvoudig en moeilijk tegelijk. Een mens heeft dikwijls veel verschillende gedachten en gevoelens tegelijkertijd. Ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat je eerst enige mate van innerlijke rust ontwikkelt, zodat je dan sowieso al wat minder onrustige gedachten door elkaar hebt. Dit kun je jezelf best wel aanleren. Het is echt niet zo moeilijk. Ik denk dat je binnen twee dagen al verbetering krijgt, als je jezelf leert te ontspannen. De meeste mensen gaan maar door. Er is geen tijd voor kleine pauzes. Door altijd maar door te gaan, krijg je vanzelf een onrustige, nerveuze en oververmoeide aura. Ik zou willen voorstellen: probeer hier op jouw manier aan te werken.
Een eerste indruk kun je van een persoon krijgen, maar ook van een bepaalde situatie. Een eerste indruk kun je eigenlijk over van alles krijgen. Je moet jezelf aanleren om je allereerste gedachte vast te houden. Eigenlijk ook later analyseren. Je kunt het makkelijkst een indruk onderscheiden van een gewone gedachte, als het informatie is, waar je op dat moment helemaal niet mee bezig bent. Iets valt als het ware zomaar binnen. Over het algemeen vraag je niet eens om een intuïtieve/paranormale indruk. Het overkomt je zonder dat je het oproept. Natuurlijk kun je zelf ook aanleren om juist bij de eerste ontmoetingen van mensen extra alert te zijn op datgene wat mogelijk bij je ‘binnen komt vallen’. Je moet ook wel een beetje lef hebben om naar je eerste indruk van iemand of iets te durven luisteren. Niet alle indrukken zijn prettig. Het kan zelfs zo zijn dat je vervelende of nare informatie krijgt. Soms is dat best wel moeilijk. Het kan zelfs zeer confronterend zijn. Probeer jezelf zo neutraal mogelijk op te stellen. Stap als het ware uit de situatie en kijk er van buitenaf tegenaan. Het is niet nodig om altijd en voor iedereen te gaan lijden. Het leven moet namelijk lopen zoals het loopt. Wij hebben daar nagenoeg geen invloed op. Eigenlijk moet ik er bij zeggen: maar goed ook. Materialistische mensen zouden namelijk het liefst alles naar hun eigen hand willen zetten. Sommige mensen zijn bereid om alles en iedereen om te kopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en het zal ook niet echt lukken; hooguit tijdelijk.


Kun je jezelf trainen om te leren luisteren naar je eerste indruk?
– In mijn praktijk zeg ik altijd tegen mensen dat ze een klein dagboekje bij moeten gaan houden. Je schrijft elke keer jouw eerste indruk op. Na verloop van tijd kun je zien of jouw eerste indrukken intuïtieve/paranormale indrukken waren. Ik bedoel: waren jouw gedachten niet gebaseerd op angsten, onzekerheden, een gevoel van minderwaardigheid, enzovoort? Door de jaren heen heb ik in gesprekken met mensen gemerkt dat er toch al veel mensen zijn die dergelijke eerste indrukken hebben. Maar er wordt te weinig naar geluisterd en er wordt vaak te weinig mee gedaan. Toch is dat jammer. Want wanneer jouw ziel bijvoorbeeld iets wil doorgeven over jouw levensprogramma en je krijgt een (diepzinnige) indruk, dan is het jammer als je daar geen aandacht aan schenkt. Eerste indrukken kunnen veroorzaakt worden door je eigen ziel. Ik bedoel hiermee de ervaringen die in dit leven of een vorige leven zijn opgeslagen (gevoelsherinneringen). Iets in jou herkent namelijk de situatie en geeft je vanuit de diepte een signaal door een indruk te geven. Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw gids of een overleden familielid een heldere gedachte of gevoel over iets geeft. Je krijgt als het ware een boodschap van hen. Ik vind het persoonlijk altijd erg belangrijk dat we naar onze intuïtie en ingevingen luisteren.


Is helderziendheid een ‘beloning’ in je leven?
– Nee, absoluut niet. Opbouwende harmonieuze mensen kunnen net zo paranormaal gevoelig zijn als grote criminelen (moordenaars). In dit geval spreek ik over de paranormale gevoeligheid die mensen van nature hebben, en dat komt gewoonlijk redelijk vaak voor. Het ligt iets anders voor mensen zoals Anton Paauwe, André Grootte, Jomanda, Jozef Rulof, Gerard Croiset en Edgar Cayce, om maar een paar bekende mensen te noemen. Zij zijn heel bewust door een geestelijke gids ‘opgetrokken’ in Zijn aura. Dit is zeer zeldzaam. Misschien maar één persoon op 100.000 mensen. Zij zijn wel naar een bepaald punt geëvolueerd/gegroeid. Voor hen ligt dat dus anders. Zij zijn hier als het ware met een speciale taak geboren.


Heeft het zin om paranormale cursussen te volgen?
– Dat hangt er helemaal vanaf wat je zoekt. Paranormale gevoeligheid op zich kun je niet zozeer leren. Het is meer wat er al in je zit, om dat aan te scherpen en te analyseren. Iemand die zeer gering muzikaal is, zal later nooit in een beroepsorkest kunnen gaan spelen. Ik vind het heel erg jammer dat hier uit enthousiasme en onwetendheid heel veel geld aan wordt uitgegeven. Je kunt veel beter eerst wat basisstof over deze materie leren. Onderzoek bijvoorbeeld eerst wat helderziendheid, heldervoelendheid, helderhoren, enzovoort inhoud.
Wat is bijvoorbeeld telepathie en gedachtebeïnvloeding?
De meeste cursussen zijn voornamelijk gebaseerd op allerlei (onzinnige) visualisaties. Dit is bijzonder vaag. In de praktijk kun je hier helemaal niets mee. Laat je niet gek maken met allerlei onzin. Het is zo makkelijk om allerlei visualisaties te doen. Je kunt heel gemakkelijk denkbeeldig op de maan gaan wandelen, maar dat slaat nergens op. Mensen doe normaal. Richt je niet alleen op het paranormale. Je hebt vast nog veel meer mooie talenten.
Ik heb speciaal voor belangstellenden een interessante paranormale/spirituele
(oriëntatie)cursus samengesteld. Je krijgt meer basisinzicht. Je zult veel alerter worden en beter je eigen ingevingen begrijpen. Ik vind dat heel erg belangrijk.


Mag een paranormaal begaafde een vergoeding voor zijn hulp/consulten vragen?
– Dit beroep is helaas vogelvrij. Iedereen kan bij wijze van spreken een bord met ‘praktijk’ in
zijn tuin zetten. Of aan de muur spijkeren. Ik vind dit ronduit slecht. Je vraagt op deze manier om tal van problemen en misverstanden. Ik kan het niet begrijpen dat mensen zomaar, na zich een half of twee jaar met deze materie bezig te houden, een praktijk starten. Sommige dingen kun je weliswaar theoretisch leren. Maar heb je ook gevoel voor een bepaald beroep? Ik vind dat mensen regelmatig doorslaan. Waarom zien we het niet meer als een onderdeel van je eigen zelfontwikkeling (zelfstudie om jezelf te ontplooien)? Er zijn momenteel zoveel praktijken en spirituele websites met ‘adviseurs’. Ik vind dat niet goed. Eigenlijk een slechte ontwikkeling. Ik kan daar natuurlijk niet veel aan doen. Het is voor een belangrijk deel de schuld van onze regering. Zij willen er niets aan doen. Ze zijn niet werkelijk bereid om alternatieve geneeswijzen te erkennen (in kaart te brengen). Men steekt zijn kop in het zand (misschien wel eigenbelang van de traditionele medici). Dit is een heel vervelend proces wat wel bij deze tijd hoort. Ik geloof dat dit in de nabije toekomst zal gaan veranderen. Ik ben meer voor een door de staat erkende (voor)opleiding. Een basisopleiding (met basisvakken) die iedereen moet volgen.
Natuurlijk mag ook een paranormaal begaafde een tarief voor een consult/behandeling vragen. Iedereen moet zijn boterham kunnen verdienen. Van lucht kun je niet leven. Ook paranormale mensen hebben, net zoals ieder ander, vaste lasten. Maar voor veel mensen is deze bron van inkomsten bijverdienste. Dat is leuk voor hen, maar slecht voor dit beroep. Je krijgt namelijk ontzettend veel verschillende tarieven. Dit komt omdat de meeste mensen het volledig zwart doen. Ik vroeg een keer aan een belastinginspecteur of er veel mensen zijn met een alternatieve praktijk. Hij zei van niet. Het blijkt dat vrijwel niemand deze vorm van inkomsten/verdiensten opgeeft. Ik was verbaasd. Ik dacht dat het niet bepaald sociaal en spiritueel is naar onze samenleving toe als mensen (en zeker in dit beroep) alles zwart doen. Ik heb verder maar mijn mond gehouden. Iedereen moet dat maar voor zichzelf uitmaken. De echte eerlijke professionele paranormaal begaafden hebben veel last van anderen. Iemand met een uitkering of een baan (of partner met baan) kan makkelijk voor half geld (tarief) of minder gaan werken. De belasting wordt toch niet afgedragen. Dit is allemaal zeer onredelijk voor degenen die gewoon eerlijk willen werken.
Ik hoop dat in de toekomst alle alternatieve geneeswijzen worden erkend. En dat er ook een vast tarief voor hun diensten/consulten wordt bepaald. Zodat iedere alternatief therapeut en cliënt exact weet waar hij aan toe is.


Wat zijn paranormale zintuigen?
– Een mens heeft vijf gewone zintuigen in zijn stoffelijk lichaam en vijf vrijwel identieke zintuigen in zijn geestelijk lichaam (tweede lichaam) tot zijn beschikking. Jij bent zelf de persoon (het individu, het ego, de geest, een persoonlijkheid, enzovoort) in dat stoffelijk hulsje. Jij als persoon zit dus in een stoffelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam op aarde is een tijdelijk lichaam en het geestelijk lichaam is eeuwig. Met dit eeuwige geestelijk lichaam kun je, net als met je stoffelijk lichaam hier op aarde, communiceren. In feite hebben dus beide lichamen zintuigen. Want zonder die zintuigen kun je een ander nooit iets duidelijk maken. Paranormale gevoeligheid wordt NIET door de zintuigen van het stoffelijk lichaam veroorzaakt. Maar door de zintuigen in het geestelijk lichaam. Eigenlijk worden allerlei beelden, gedachten en gevoelens met het geestelijk lichaam opgevangen en aan de hersenen, door middel van de chakra’s in de aura, aan het stoffelijk lichaam doorgegeven. Of de informatie nu van ‘deze zijde’ (de aarde) of van gene zijde komt, dat maakt verder weinig uit. We hechten eigenlijk veel te veel waarde aan het stoffelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam is er alleen maar om je op dit bestaansgebied (de aarde) te kunnen manifesteren/handhaven. We moeten elkaar immers kunnen horen, zien, voelen, enzovoort.


Ben ik paranormaal?
– ‘Ze hebben gezegd dat ik paranormale gaven of krachten heb’. Met deze vage populaire opmerking van mensen, die vooral werkzaam zijn op paranormale beurzen, heb ik (als helderziende) wel eens moeite. Zou het niet beter zijn om jezelf heel eerlijk af te vragen hoe sterk en duidelijk je iets ‘wel’ of ‘niet’ hebt? Ik bedoel: je weet van jezelf toch wel in welke bepaalde mate je iets hebt? Zo’n (spirituele) opmerking van iemand is voor jou herkenbaar of het is het niet. Laat je niet gek maken door ‘gebakken lucht’. Het is misschien interessant of leuk om zoiets te horen, maar wat schiet je ermee op als je het niet herkent of er verder niets mee kunt? Blijf nuchter en blijf ook altijd op je eigen benen staan. Ieder mens heeft een geestelijk en een stoffelijk lichaam. Vandaar dat iedereen ook in mindere of meerdere mate paranormaal, of liever ‘geestelijk’, gevoelig is. In het geestelijk lichaam zitten, net als in het stoffelijk lichaam, ook ‘zintuigen’. Met de geestelijke zintuigen doen we ‘paranormale’ indrukken op.


Is het oproepen van overleden personen (geesten) een modeverschijnsel?
-Nee, ik denk van niet. Er is altijd al belangstelling geweest in het voortbestaan, het hiernamaals. Dat is niet iets nieuws. Verschillende volkeren hebben hierover door de eeuwen heen zo hun eigen gedachten (ervaringen) gehad. Al die verschillende denkbeelden lopen nog wel eens uiteen. Maar toch zie je overal wel bepaalde universele ervaringen opduiken. Dat kan natuurlijk ook niet anders. De kosmische wetten van leven en dood gelden voor iedereen en overal. Het is echter niet verstandig om ‘zomaar’ iemand op te roepen.


Hoe komt het dat een kind zijn van nature paranormale gevoeligheid verliest naarmate het ouder wordt?
– Ik denk dat dit komt omdat eerst bij zeven jaar, en later bij veertien jaar, een groot deel van het aardse bewustzijn definitief doorbreekt. Een kind leeft dus voor die tijd nog erg op zijn gevoel. Dit hoeft niet te betekenen dat het paranormale en intuïtieve helemaal wordt weggedrukt.


Veel mensen willen een paranormale gave hebben om anderen te helpen. Daar heb je toch geen gave voor nodig? Je kunt toch proberen zonder gaven iemand te helpen? Liefde en inzet doen al veel.
– Daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet je eigen talenten en ervaringen in het leven praktisch zien toe te passen. Niet iedereen gaat met paranormale gevoeligheid goed om. Ik bedoel: wanneer zeg je wel iets en wanneer besluit je te zwijgen? Dit is elke keer weer een kwestie van opnieuw afwegen.


Moet jij als beroepsparagnost in staat zijn je eigen gevoelswereld uit te schakelen als je in ‘verbinding’ wilt komen met een cliënt?
– Ja, het is wel de bedoeling dat ik mij voor mijn persoonlijke leven en gevoelswereld grotendeels afsluit. Echt helemaal lukt dat niet. Maar wel voor misschien 80 of 90 procent. Ik doe in ieder geval wel altijd mijn best. Ik vind het belangrijk om een kwartier of een half uur van tevoren mezelf als het ware leeg te maken. Je kunt niet zomaar in iemands wereld stappen. Dit vergt voorbereiding.


Ik vraag me wel eens af waarom iemand de gave heeft gekregen om bijvoorbeeld grote rampen te voorzien. Je kunt en mag daar trouwens niks aan veranderen vanwege het karma. Wat is het nut hiervan?
– Ik zie dat als een onderdeel van een groeiproces. Van alles kun je leren. Alles heeft zo zijn eigen speciale betekenis. Je hebt geluk en ongeluk, licht en duisternis, geboorte (het begin) en dood (het einde van iets). Mensen hebben niet alleen maar individueel karma. Er is ook groepskarma of zelfs karma voor een heel volk. Grote zaken worden soms ook paranormaal aangekondigd.


Jij kunt als beroepsparagnost een enorme impact hebben op mensen. Jouw woorden worden tot op de draad ontrafeld. Is dit niet enorm belastend voor je?
– Ja, vroeger had ik daar wel moeite mee. Mensen vatten iets soms anders op dan ik het heb bedoeld. Ik probeer gewoonlijk zo duidelijk mogelijk te zijn. Eenmaal gezegd is eenmaal gezegd. Ik neem daar de volledige verantwoording voor. Je moet het heel zeker weten wanneer je echt iets tegen iemand zegt. Het is beter om achteraf niet te veel te twijfelen over je uitspraken. Je kunt daar ontzettend onzeker van worden. Dat is absoluut niet de bedoeling. Voor een paragnost/helderziende is het erg moeilijk om grapjes te maken. Mensen denken maar al te snel dat je iets wilt zeggen, terwijl ik juist veel van humor houd. De gemiddelde beroepsparagnost is altijd voorzichtig in zijn uitspraken. Dat leer je door verschillende ervaringen gaandeweg vanzelf wel.


Zijn wij onze paranormale gevoeligheid in deze moderne tijd verleerd?
– Ik denk van niet. De mens heeft zelf een vrije wil om de nadruk te leggen op zijn intuïtieve/paranormale gevoelswereld of verstand. Het is maar net welke kant jij verder wilt ontwikkelen, of beter gezegd, waar jij bewuster van wilt worden.


Vroeger leefde men dichter bij de natuur en had men veel respect voor de natuur. Was dat niet veel beter dan het paranormale zoals het nu door velen wordt gezien en misbruikt?
– Ja, veel mensen hebben in het achterhoofd het starten van een eigen praktijk. Zoiets is niet verstandig om te doen. Je moet van nature al iets hebben om met mensen in de hulpverlening iets te willen doen. Zoiets kun je niet leren. Je hebt daar op de één of andere manier al in andere levens veelvuldig aan gewerkt. Veel mensen hebben een veel te groot ego. In deze vorm van hulpverlening moet je juist opofferen en aanpassen; jezelf niet belangrijk vinden. Eigenlijk moet de ‘drang’ iets voor mensen te willen doen van binnenuit komen. Je hoeft hier niet voor naar de schoolbanken te gaan. Ik vind het ronduit heel slecht dat er instituten zijn met zeer dure opleidingen, terwijl je daar in mijn ogen nauwelijks iets leert. Echte spiritualiteit komt van binnenuit. Door te overdenken, te mijmeren, te mediteren en te luisteren naar je intuïtie. Alles wordt je als vanzelf geschonken wanneer de tijd daar werkelijk rijp voor is. Of anders gezegd: geen enkele chakra gaat te vroeg werken (activeren). Je kunt een chakra hooguit onnodig belasten met nervositeit, zwakke zenuwen, een slechte spijsvertering en het vaak koud hebben als gevolg.

 

12 – Karma
Kun je in één leven veel karma verwerken?
– Ik denk dat je niet in termen van veel of weinig moet denken. Het is namelijk jouw ziel die elk leven opnieuw je levensprogramma creëert (‘uitschrijft’). Jouw ziel is neutraal en alwetend om het zomaar te zeggen. Jouw ziel weet perfect hoeveel jij in een specifiek leven aan kan, vertrouw hierop. Iedereen kan zijn voorbestemde opdracht voltooien. De ziel kijkt niet naar een mooi of een lelijk leven. De ziel probeert ons in bewustzijn te laten groeien, dat staat voorop. Je krijgt natuurlijk niet meer dan je werkelijk aan kunt.
De laatste tientallen levens van een persoon op aarde zijn meer gericht om het karma van al die honderden levens op te lossen. Maar zoals ik al eerder schreef: je hebt veel meer positief dan negatief karma. Het lijkt erop dat we het vaak alleen maar over het negatieve karma hebben. Dat is een verkeerde manier van denken. Ik denk dat een persoon steeds meer op zijn schouders gelegd krijgt naarmate zijn bewustzijn groeit, ofwel naarmate zijn gevoel en inzicht toeneemt. Er zit wel degelijk iets in het gezegde: ‘Je krijgt kracht naar kruis’.


Is het bezit van veel of weinig geld karmisch bepaald?
– Ja. Zo kun je afwisselend levens krijgen waarin je armoede zult beleven of grote rijkdom. Zo is het ook met (grote) erfenissen en dergelijke. Het kan zijn dat iemand vanuit het verleden stevig bij jou in het krijt staat. Bijvoorbeeld door allerlei vormen van diefstal of iets listig afhandig maken. Het is dan op tientallen manieren mogelijk om ‘terug te betalen’. Alles wat je ooit op een oneerlijke wijze hebt gekregen (of gestolen) zul je eens terug moeten geven. Dit geldt voor alles in het leven. Dit kan een financiële zaak worden. Maar ook dat je door eigen persoonlijke inzet, kracht en liefde aan iemand iets goed moet doen. Dus alle geldzaken, bezittingen en erfenissen vallen hier ook onder.


Waarom hebben we zelf niet helemaal de vrije keuze van leven?
– Omdat er in ons universum diverse natuur- of Goddelijke wetten zijn. Bijvoorbeeld de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van oorzaak en gevolg (de wet van karma). Iedereen, zonder uitzonderingen, heeft hier mee te maken. Doe je in verschillende levens goed dan komt dat in je volgende levens weer terug. Doe je ‘fout’ of onvoldoende goed dan word je daarvoor ook weer teruggeplaatst. We worden allemaal met onze eigen keuzes geconfronteerd. Maar dit leidt uiteindelijk naar hoger bewustzijn (en diepere liefde en betrokkenheid). Je kunt ook zeggen dat voor de mensheid een groot Plan is gemaakt. Dit is de wil (liefde) van de Schepper. De Schepper heeft voor dit grote gebeuren diverse wetten gemaakt.


Worden we dus ‘gedwongen’?
– De meerderheid is zich helemaal niet bewust van de wet van karma (wat je zaait zul je zelf eens oogsten). Zij staan hier niet eens een seconde bij stil.
Ja, je wordt ergens ‘gedwongen’. Maar je hebt dit ooit wel zelf in werking gezet. Dus van
dwingen kun je eigenlijk niet echt spreken. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes/handelingen of zelfverwaarlozing of niet willen handelen. Al je daden worden altijd ‘geregistreerd’ en vastgelegd door je eigen ziel. We bepalen dus eigenlijk zelf ons eigen toekomstige levensprogramma (levenslot) of hoe je dat ook wilt noemen. Zo verloopt alles op een rechtvaardige wijze. Ook al hebben we hier op aarde wel vaak veel moeite mee. Maar dit komt door zeer beperkt inzicht en overzicht.


Aan gene zijde krijg je ‘flitsen’ (fragmenten) van het leven dat je te wachten staat te zien. Eens terug in een aards stoflichaam vergeet je dat. Waarom is dat?
– Eigenlijk is het eenvoudig. Je geeft bij een examen ook geen antwoorden vooraf mee. Het beste is je leven zo onbevangen mogelijk te starten. Je doet het op de wijze zoals je het op dat moment voelt, zonder ‘stiekeme’ informatie vooraf. Als je je levensprogramma mag weten dan kan dit extra belastend zijn. Niemand ziet graag grote moeilijkheden vooraf (bijvoorbeeld ziektes, verbreken van relaties, scheidingen, ontslag, lastige kinderen, enzovoort). Toch kan een flits van je toekomstig leven je sterken. Ik begrijp wel waarom mensen naar helderzienden (mediums) gaan. Iedereen heeft wel eens een vraag die hij aan een helderziende wil stellen. De deur van een helderziende platlopen vind ik niet verstandig, maar je een keer laten adviseren (als je serieuze vragen hebt) kan zeer verhelderend zijn. Ondanks mijn eigen gaven heb ik ook wel eens een helderziende voor advies geconsulteerd. Via via kom je meestal wel aan een goed en betrouwbaar adres. Pas wel goed op want er zijn ook veel fantasten in deze wereld.


Besef je bij het zien van die ‘flitsen’ de consequenties wel?
– Je kunt de diepte van je toekomstig leven niet helemaal beseffen. Je zult het toch zelf moeten beleven/ervaren. Je ziet als het ware passages van een film ‘waar je tegen aan kijkt’.
Het geeft een indruk wat je in je toekomstige leven tegen zult komen. Het is toch een voorrecht als je zo iets mag zien. Alles draagt bij aan je persoonlijke, innerlijke rijkdom (bewustzijn).


Kan je karma zwaarder zijn dan je aan kunt?
– Ik denk van niet. Wat heeft het leven dan voor zin? Onze levens zijn bedoeld om te groeien. De Schepper wil dat we door groeiprocessen naar steeds hoger (bewuster) leven worden getrokken. Vandaar de hogere sferen van gene zijde en zelfs volgende planeten.
Je levensopdrachten kunnen erg zwaar zijn maar leiden uiteindelijk naar iets positiefs toe. Dit zien we tijdens het beleven van grote ellende dikwijls niet omdat we alles emotioneel en met veel pijn bekijken. Alles wordt van tevoren berekend. In mijn ogen maakt de Schepper geen fouten of verkeerde berekeningen. Het is immers zijn eigen leven. Maar tijdens echte grote aardse moeilijkheden is dit niet eenvoudig zo te zien. Het is goed om hier eens over na te denken.


Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen. Waarom heb je dan een gids?
– Iedereen wordt met liefde en inzicht opgevangen (begeleid), zowel hier op aarde als aan gene zijde. Maar we moeten alles wel zoveel mogelijk zelf doen, beleven en doorvoelen. Het heeft geen zin als je leven te sterk wordt beïnvloed door iemand anders. We moeten allemaal zelf ervaringen opdoen.
Zowel op de aarde als aan gene zijde zijn personen die om je geven. Een astrale gids leidt je naar een volgende fase in je leven. Natuurlijk zijn er op aarde ook personen die dat kunnen doen. Verheerlijk dit nou ook weer niet. Iedereen heeft een beetje steun en advies in zijn leven nodig. Er gebeurt dus vanuit ‘het onzichtbare’ meer dan wij vermoeden. Een gids moet ook rekening houden met de heersende wetten. Hij mag niet ingrijpen omdat dat je karma, de reden waarom je weer naar de aarde bent gekomen, nadelig beïnvloedt. Je moet je karma zoveel mogelijk eigenhandig goedmaken.


Groeit het bewustzijn van de mens, van vroeger tot nu en sinds het begin van leven op de aarde?
– Elke gedachte, gevoel en ervaring is een verrijking voor ieder persoon. Elk moment is naar mijn mening nuttig. Het maakt deel uit van een langdurig groeiproces. Alle levens, prettige en onprettige, verdiepen en verrijken ons. Natuurlijk zijn sommige levenshoofdstukken prettiger en leuker te doen dan andere. Maar kleine en grote fouten moeten eigenhandig weer goedgemaakt worden. Werkelijk elke beproeving heeft zo zijn reden.


Kunnen we een leven krijgen dat totaal doelloos is?
– Nee, dat geloof ik niet. Alles brengt je altijd weer iets verder, wat dat ook is. Alleen beseffen we dit dikwijls pas een tijd later. Ik denk hoe bewuster je wordt, des te meer je wilt en kunt aanpakken. Maar dit wordt gelukkig voor iedereen persoonlijk afgewogen. Niet iedereen kan hetzelfde hebben (verdragen). Er is dus wel degelijk een ‘denkend’ iets in het heelal. Het maakt voor mij persoonlijk echt totaal niet uit hoe je dit wilt noemen of verwoorden. Ik vind het wel jammer dat mensen deze Kracht/God zich persoonlijk willen toe-eigenen. Wat ik bedoel te zeggen is, dat deze kracht er voor alle mensen is. Of je nu wel of niet gelooft, doet er ook niet eens toe. Iedereen mag het op zijn eigen wijze doen. Vandaar dat elke incarnatie (leven) even belangrijk en nuttig is. Wij zijn veel te snel geneigd om ons te bemoeien met iemands leven, terwijl we niet eens zijn levensopdracht kennen. Ieder mens, of die nu goed of zelfs ‘kwaad’ doet, heeft een eigen bijzondere opdracht. Dit is een punt om eens goed over na te denken. Begrip en respect is veel beter dan oordelen en veroordelen. Geen enkel leven is doelloos en zinloos maar de diepte van onze levens begrijpen we nog niet.


Hoe kun je een zuiver bewustzijn opbouwen?
– Een mens heeft in ons universum ontelbaar veel levens nodig om een geestelijk bewuste persoon te worden. De aarde is qua ontwikkeling gezien de derde planeet van de zeven in de ruimte. We zijn dus nog maar halverwege. We worden steeds opnieuw door de aarde aangetrokken. Dit gebeurt door de wet van reïncarnatie (wedergeboorte) en de wet van karma; wat je zelf zaait zul je weer zelf oogsten. We worden ‘gestuwd’ door de Schepper om verder te kunnen groeien. Dit is een proces van miljarden jaren. Elke ervaring brengt je iets verder naar meer inzicht en dieper gevoel (bewustzijn). We zijn dus allemaal allang op pad naar geestelijk bewustzijn. Doe bewust iets met je ervaringen, laat ze niet zomaar voorbijgaan. Blijf daarentegen ook niet te lang stilstaan bij een ervaring. Je laat dan ook weer andere ervaringen liggen. Probeer van elke dag een zinvolle dag te maken. Ga niet te veel voor succes maar maak er wat van.


Stoort de behoefte van je aards stoffelijk lichaam je geestelijke ontwikkeling niet?
– Ons lichaam kan behoorlijk storend werken. Denk maar eens aan ziektes, allerlei handicaps, de grote behoefte aan een liefdesleven terwijl je geen partner hebt, enzovoort. Maar op de aarde heb je nu eenmaal een stoffelijk lichaam nodig. Op aarde kunnen mensen van diverse ontwikkelingsniveaus (uit verschillende astrale sferen) door hun ziel naar elkaar toegetrokken worden. Daardoor kunnen we het karma met mensen rechtzetten. Aan gene zijde kunnen mensen in verschillende sferen zitten. Daar is dat dan ook een stuk moeilijker. Voor de duidelijkheid: op aarde kunnen mensen dus ook tijdens hun leven afstemming hebben op verschillende astrale sferen van gene zijde. Dit proces gaat hier op aarde of aan gene zijde eeuwig door.
We moeten ons stoffelijk lichaam zo goed mogelijk verzorgen maar ook niet overdrijven. Word geen voedingsfreak of gebruiker van veel te veel cosmetica. Een gezonde geest in een zo gezond mogelijk lichaam. De Schepper heeft het zo gepland. Door voortplanting kunnen we op aarde verder groeien (evolueren). Alleen op stoffelijke planeten zoals bijvoorbeeld de aarde kunnen personen weer aangetrokken worden die onlangs of veel langer geleden overleden zijn. Op deze wijze staat de aarde altijd met gene zijde in verbinding. Zoek een gezonde balans tussen het verzorgen van je stoffelijke lichaam en het verrijken van je geest, je geestelijke ontwikkeling.


We zijn onze eerste levens op aarde gestart zonder inzichten. Inmiddels moet een ieder van ons toch al de nodige inzichten hebben ontwikkeld? Toch blijven we elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
– Dat is waar, maar de weg van onbewust gedrag naar bewust geestelijk gedrag duurt meer dan duizenden levens. Veel mensen hebben hun slechte karaktereigenschappen al afgelegd maar moeten nog goede eigenschappen voor zichzelf opbouwen. We staan dus allemaal nog maar aan het begin van de ‘geestelijke school’. Vandaar er nog veel mensen zeer egoïstische trekjes hebben.


Kiezen we bij een volgend leven (incarnatie) voor dezelfde omgeving en personen waar we al speciale of lastige banden mee hadden?
– Je kunt het je niet direct makkelijk voorstellen, maar als je al eerder honderden levens hebt gehad, dan heb je ook zoveel goede en minder leuke banden met anderen (familie, vrienden, kennissen, collega’s, enzovoort). Met andere woorden: in je huidige of toekomstige levens kom je zeker veel ‘bekenden’ tegen. Dit is ook de reden waarom je je bij sommige mensen al
zo snel helemaal vertrouwd voelt. Ook al kun je ook mensen tegenkomen die als het ware dezelfde karaktereigenschappen of achtergrond hebben. Zie dus niet direct alles voor zielenmaatje (je soulmate) aan. Je zit dan als het ware in dezelfde ‘gevoelsklas’, als je het met een school zou vergelijken. Speciale banden met mensen kun je over de hele wereld hebben of krijgen. Onze ziel trekt ‘vanzelf’ mensen naar elkaar toe als de tijd daarvoor weer rijp is.
Hoe wonderlijk dit in onze ogen ook kan verlopen. Je zult de personen die je karmisch moet ontmoeten ook echt ontmoeten. Er is niets dat dit tegen zal kunnen houden. Je kunt in elk land ter wereld worden geboren met of zonder het geloof en de cultuur die daar heerst. Dus door alle mensen van waar dan ook in de wereld kun je, indien je daar karma mee hebt, worden aangetrokken. Met dit in gedachten zouden we wel eens wat verdraagzamer kunnen zijn. Het valt echt niet mee als twee mensen met een verschillende nationaliteit (taal, huidskleur, enzovoort) bij elkaar moeten komen. Racisme is echt gebrek aan geestelijk inzicht. Dat hoort niet thuis in de nu opkomende New Age ofwel het Waterman-tijdperk.