'Vraag het aan Ron' - Deel 1


Copyright:

Mijn teksten kan je voor eigen gebruik lezen en/of printen. Kopiëren en weer openbaar maken van deze pagina of delen ervan op een openbaar medium, website etc. is op welke wijze dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright (c) 2021 Ron Malestein - www.ronmalestein.nl
Spiritueel schrijver / paragnost Ron Malestein van Paranormaal studiecentrum De Aura.

 

 

Deel 1 – De vragen en antwoorden.


Soms is het beter om een tekst een paar maal rustig te lezen.
Veel leesplezier.
Ron Malestein (spiritueel schrijver / paragnost).


1 – De aarde

Waarom is er op aarde zoveel verdriet?
– Dagelijks merk ik in mijn praktijk dat er ongelofelijk veel verdriet en misverstanden onder de mensen zijn. Op aarde leven mensen met verschillende innerlijke afstemmingen door elkaar. Mensen voelen anders, denken anders, hebben andere dingen gedaan in vorige levens, enzovoort. We zitten dus niet altijd op dezelfde innerlijke golflengte. Het is logisch dat mensen elkaar – vaak ook zonder dat bewust te willen – verdriet doen. De aarde is de enige planeet waar zoveel verdriet is. De aarde is wat je kunt noemen: ‘een overgangsplaneet’. Op de vorige planeet waren we volledig onbewust. Op deze planeet groeien we van onbewustzijn naar meer geestelijk bewustzijn. Op de volgende planeet zijn we allemaal heel erg bewust. We leven dan in vrede met onszelf, met anderen, maar ook met de andere natuurrijken. Er is daar geen negatief karma meer en iedereen leeft met elkaar in vrede. Het leven op de volgende planeet is goed beschouwd een hemel. Het leven op aarde is soms vreselijk moeilijk. Maar ik wil met het antwoord op deze vraag alleen maar zeggen dat de levens op aarde maar voor een bepaalde periode zijn. De toekomst ziet er voor mens en dier fantastisch uit. Ik ben heel blij dat mensen in de hogere sferen van gene zijde, dit hebben door gekregen van personen op de volgende planeet. Het geeft je een beeld van hoe de hele schepping in elkaar steekt.


Zijn er ook andere bewoonde planeten?
– Ja, er zijn planeten die we allemaal al eerder hebben bewoond. Volgens de esoterische/spirituele leer zijn er zeven grote planeten met enkele ‘bijplaneten’ om eerst te acclimatiseren. Ieder wezen hier op aarde, mens en dier, volgt hetzelfde pad van evolutie. God, de Schepper of wat voor naam je hier aan wilt geven, heeft een plan voor ons allen. Wij komen goed beschouwd uit het lichaam (bewustzijn) van die ene Schepper. In feite zijn wij zelf een heel klein stukje van die Schepper/Schepping. Het lijkt mij nogal logisch dat er een groot plan voor al het leven is. Toeval bestaat naar mijn mening niet. Alles is heel doordacht en overdacht. Alles wat er om je heen gebeurd heeft een bedoeling. Voor ons kleine mensjes is dat geestelijk nog heel erg moeilijk te bevatten. Maar geleidelijk aan beginnen we er iets van te begrijpen. Probeer te accepteren dat mensen die nu al in hogere gebieden van gene zijde leven, hun inzichten en belevenissen door kunnen geven. Wij kunnen informatie soms voelen en zien of, wat ook wel eens gebeurt, dromen. Er zijn natuurlijk ook mensen die speciaal in een aards leven geboren zijn met de taak om deze informatie als ‘doorgeefluik’ (helderziend medium) door te geven.
In deze tijd is er veel mogelijk. Er zijn enkele zuivere mediums die goede informatie hebben doorgegeven. Helaas doet het me erg veel pijn dat er ook mensen zijn die een vreselijke saprijke duim hebben. Zij beelden zich van alles in. Maar ik weet nu al dat dit in de toekomst zal veranderen. Er worden namelijk technische uitvindingen gedaan waarmee je met gene zijde vrijuit kunt communiceren. Gelukkig blijft deze wonderlijke apparatuur wel in handen van de staat.


De aarde heeft net als de mens een opdracht. Dat is te lezen op je website bij de (oude) forumvragen. Is het zo dat als die opdracht is vervuld, dat dan ook de aarde zal vergaan?
– Ja, alles heeft een begin en een einde. Kijk maar om je heen. Ook op de maan was eens leven. Dat kun je nu niet meer zien. De maan is eigenlijk een stervende planeet. Dit kun je lezen in het boek van Jozef Rulof: ‘Het ontstaan van het heelal’. Eigenlijk moet je anders denken dan aan een begin en een einde. We hebben namelijk steeds alleen te maken met grote overgangen. Het één volgt het andere op.


De mens ‘mishandelt’ als het ware de aarde. Toch zal die dat moeten rechtzetten (de wet van oorzaak en gevolg). Komt er ooit een einde aan de opdracht van de aarde?
– Ja, zie ook de vorige vraag. Wanneer al het leven (mens, dier en plant) naar de volgende planeet is geëvolueerd, kunnen de vorige planeten langzaam uitdoven. Net als bijvoorbeeld de maan. Dit proces (evolutie) duurt miljarden jaren. Het is waar dat mensen de natuur misbruiken, maar dit later ook weer zullen moeten herstellen. Dit heeft te maken met de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg), en de wet van reïncarnatie (de wet van wedergeboorte). Iedereen heeft dus met oorzaak en gevolg te maken. Werkelijk alles. Want alles komt op je levensfilm te staan.


Kennen alleen hele hoge astrale gidsen van gene zijde de opdracht van de aarde?
– Ik denk dat mensen die nu al op de volgende planeet leven hier wel het één en ander over weten. Er is op aarde nog niet zoveel over bekend. Nogmaals: ik raad je het boek ‘Het ontstaan van het heelal’ van Jozef Rulof aan. Daarin wordt over deze zaken gesproken. Zie de website: www.jozefrulof.nl


Beseffen wij mensen wel voldoende dat het onder andere dankzij de aarde is dat we in staat worden gesteld om karma in te lossen? Zouden we dan niet beter wat dankbaarder mogen zijn?
– De aarde moet je eigenlijk zien als een leerschool. Een van de planeten die een duidelijke functie heeft in het scheppingsplan van de Schepper van al het leven. Eigenlijk wordt al het leven door de Schepper gestuwd. Of je nou dankbaar of ondankbaar bent, is strikt een persoonlijke zaak. Je hebt een vrije wil. Het is aan jou zelf hoe je hier naar wilt kijken (handelen). Positief of negatief, dankbaar of ondankbaar enz.


Waarom beseffen nog zo weinig mensen dat wat we met z’n allen vandaag in de wereld investeren, we ‘morgen’ kunnen gaan oogsten?
– Dit heeft te maken met het bewustzijnsniveau (evolutiepunt) van veel mensen. De meeste mensen staan hier (nog) niet bij stil. Veel mensen leven nagenoeg geestelijk onbewust.
Eigenlijk leven we nog maar kort in een eeuw van geestelijk bewustzijn. We zijn eigenlijk nog maar net bezig met deze materie. Geestelijk gezien zijn we nog ‘pubers’.


Het Waterman-tijdperk zou nieuwe invloeden op de aarde brengen. Ik heb nog geen veranderingen gemerkt en zie nog altijd heel veel lijden en verdriet. Gaat dit dan zo langzaam?
– Dit is een proces van meer dan 2000 jaar. We staan misschien maar met één teen in deze nieuwe tijd. Toch zie je dat veel onderdrukte volkeren los willen komen. Veel landen kiezen voor meer democratie (vrijheid van denken enz.). Kijk maar om je heen.


Komt er een tijd wanneer astrale gidsen bewust op aarde meehelpen, dus heel actief. Zal de wetenschap dit dan ook erkennen?
– Ja, er zullen nog allerlei technische uitvindingen worden gedaan. Uitvindingen waardoor gene zijde openlijk kan communiceren met deze zijde (de aarde). Op de aarde staat het onder leiding van technici en parapsychologen. De mensen kunnen dan niet meer om deze uitvindingen heen. Dergelijke belangrijke uitvindingen komen dan in de handen van de staat. Deze uitvindingen moeten goed worden bewaakt, want anders zou er mogelijk misbruik van kunnen worden gemaakt.


Je zegt altijd dat de aarde en gene zijde samen eigenlijk één zijn. Ondervindt gene zijde dan invloed van al het bloedvergieten op aarde?
– Ja, veel mensen (aan gene zijde) zijn zich ervan bewust hoe het er hier op aarde aan toegaat. Zij moeten tenslotte ook mensen die gaan overlijden ophalen en begeleiden.


Kun je als eenling met je gedachtekracht de aarde beïnvloeden, of is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat?
– Je hoeft de aarde helemaal niet te beïnvloeden. Dat is onze taak niet. De Schepper heeft zo zijn eigen energieën om zijn evolutie te begeleiden. Het is natuurlijk wel waar dat de mens voor een groot deel zelf verantwoordelijk is voor zijn omgeving. Hoe wij leven en denken beïnvloedt de aura van de aarde. De aura van de aarde die ziet er nog niet zo heel mooi uit.


Waarom is het zo moeilijk om in het heden te leven? Komt dit doordat we ‘gebonden’ zijn aan de materie?
– We laten ons te vaak afleiden door allerlei (materiële en) emotionele zaken. We hebben te veel belangen. We willen te veel. Het is veel beter om zoveel mogelijk in het heden te leven. Je hebt niets aan zaken van vijf jaar geleden, maar ook niet aan iets van over twee jaar.


2 – De aura
Is de aura hetzelfde als een groot reflecterend licht?
– Nee, absoluut niet. De aura zie je normaal gesproken niet met je gewone aardse ogen. Je ziet dit met je derde oog (‘het tweede gezicht’). Gedachten en gevoelens, wat eigenlijk energieën
zijn, zie ik dagelijks in verschillende kleuren (kleuren nuances). Ik noem dat ‘gedachtewolken’. Ik zie dat ook als ik mijn stoffelijke ogen dichthoud, dat maakt niets uit.
Aura’s hebben helemaal niets met gereflecteerd licht of met een bepaalde oogstand te maken. Je ziet dit anders. Ik geloof ook niet dat je jezelf hier goed in kunt trainen. Iemand heeft dit van nature of niet. Een astrale gids werkt aan de verbindingen met zijn toekomstig ‘paranormaal instrument’. Deze gaven worden ontwikkeld.
In de toekomst gaan steeds meer mensen van nature aura’s waarnemen. Dit heeft te maken met het innerlijk van de mens, dat ‘hoger’ gaat trillen. De mens wordt steeds bewuster. Als mensen op het geestelijke pad zijn aangekomen, groeien ook hun chakra’s. De chakra’s komen dan meer tot activiteit. Mensen met een groter bewustzijn hebben aanzienlijk grotere chakra’s dan geestelijk nog onbewuste personen.


Ik zie soms een wolk met verschillende kleuren. Wat is dat?
– Als het geen gereflecteerd licht is, heb je waarschijnlijk een energiewolk van de aura gezien.
Gedachten zijn energieën zoals je waarschijnlijk wel weet. Al onze gedachten en gevoelens (emoties) zijn in wolken en slierten van kleuren te zien. Je kunt strepen, bolletjes, stipjes of grote delen van mist zien. Meestal gebeurt dat spontaan. Sterk helderziende mensen zien altijd allerlei energieën in kleur. Ik zie dat ook. Die kleuren schieten (flitsen) als het ware door de ruimte heen. Eigenlijk kan iedereen zomaar spontaan zo’n kleurensamenstelling zien. Ik heb inmiddels tientallen personen gesproken die dat wel eens hebben gezien.


Is het echt mogelijk om de aura te fotograferen?
– Nee, dat is op dit moment (voorlopig) nog niet mogelijk. Iemand die werkelijk de aura ziet, zal zo’n apparaat zeker niet op de markt brengen. Het heeft nagenoeg niets met de werkelijke aura te maken, ook al zijn die kleuren wel mooi om te zien. Je ziet trouwens uitsluitend mooie positieve kleuren. Wat denk je van mensen met een minder prettig (slecht/onbewust) karakter. Ooit wel eens een foto gezien met nare en lelijke kleuren? Je ziet dan hele andere kleurenschakeringen. Met een beetje nuchter verstand kun je eigenlijk al aan de foto zien dat er iets niet klopt. Op de meeste foto’s zie je iemands aangezicht (de voorkant/voorzijde) zonder een aura. Je ziet eigenlijk alleen maar kleuren min of meer (ver) rond het hoofd. Terwijl juist het hoofd de krachtigste en belangrijkste uitstraling heeft. Om het maar eens grappig te zeggen: je denkt niet vanuit je grote teen. Iemands uitstraling (eigenlijk bewustzijn en levenskrachten) komt van alle kanten tevoorschijn. Dus ook aan de voorzijde omringt. De foto’s die je kan laten maken op de diverse paranormale beurzen hebben geen enkele waarde. Op zich vind ik dat uiteraard heel erg jammer. Want een goede helderziende zou aan de hand van een echte aurafoto wel veel kunnen uitleggen. Iets over iemands karakter, zijn gezondheid of hij wel of geen kinderen zal krijgen, wie zijn astrale gids is, enzovoort. Ik denk dat het dan ook niet moeilijk is om de zeven grote en wel ongeveer vijftig kleinere chakra’s (energiedraaikolken) vast te leggen. Wanneer je echt een aardig beeld van de aura wilt
hebben, raad ik je de onderstaande boeken* aan. De diverse aura’s zijn hier d.m.v. tekenen en schilderen door helderziende mensen vastgelegd. Ik moet er wel bij zeggen dat het leuk is om het een keer te zien. Maar in de praktijk kun je er nagenoeg niets mee.
Enkele boeken kun je in de openbare bibliotheek vinden. Helaas zijn er tientallen boeken over dit onderwerp op de markt te krijgen die niets met de aura te maken hebben. Het is ronduit nabootsing, een fantasie of visualisatie van de schrijver. Je kunt je beter in het algemeen verdiepen in de spirituele/paranormale wereld dan alleen in aura’s en chakra’s. Verreweg de meeste boeken en cursussen op dit vlak zijn onzin. In mijn ogen zijn veel mensen op dit vlak grote fantasten. Je mag daar uiteraard ook anders over denken. Later, wanneer de aura werkelijk vast te leggen is, zullen deze schrijvers en ‘aurareaders’ direct door de mand vallen.

Ik hoop dat dit apparaat snel uitgevonden ‘mag’ worden.
Bijzondere boeken*:
‘De Chakra’s’ en de ‘Zichtbare en Onzichtbare Mensch’ van Charles Leadbeater. Beide boeken worden uitgegeven door de Theosofische vereniging. Zie daarvoor hun website op het Internet.


3 – Begraven en Cremeren
Als je naar het graf van een dierbare gaat, weet diegene dan op de één of andere manier
dat je daar bent (geweest)?
– Dat hangt een beetje af van iemands geestelijke ontwikkeling. Ik denk dat overledenen sowieso in de eerste weken tot zelfs maanden na hun overlijden (overgaan) meestal afgesloten zijn. Ze hebben meer dan genoeg aan zichzelf. Ze zullen bijvoorbeeld tijdens de eerste weken heel erg veel slapen. Simpel gezegd moeten ze zich vol zuigen aan etherische energie en emotioneel tot rust komen. Dit proces wordt ook al ongelofelijk bemoeilijkt door het cremeren van het stoffelijk lichaam. Ze verliezen erg veel etherische energie als het lichaam gecremeerd is. Het lichaam moet zich langzaam kunnen ontbinden (verteren/verrotten op natuurlijke wijze). Pas dan komen de etherische energieën helemaal en goed vrij. De persoon heeft last van dit proces.
Je kunt je dus wel voorstellen dat ik persoonlijk absoluut geen voorstander ben van cremeren. Begraven vind ik duizendmaal beter dan cremeren. Maar ik moet er wel bij zeggen: als ik niet helderziend was geweest, dan had ik dit waarschijnlijk ook niet geweten.
De meeste overleden mensen vinden het helemaal niet fijn dat er bij hun graf wordt gerouwd. Het maakt hen extra verdrietig. Onze gedachten beïnvloeden hen enorm. Het is maar net met wat voor gedachte (gedachten zijn krachten) jij aan iemand denkt. Ik krijg regelmatig mensen in mijn praktijk die bijvoorbeeld tien jaar na iemands overlijden nog steeds aan die doodzieke, uitgemergelde persoon zitten te denken. Terwijl ik soms mag zien dat het allang vreselijk goed gaat met de overleden persoon. Kun jij je dan voorstellen dat wij dikwijls totaal verkeerd denken? Het is heel goed om hier eens bij stil te staan.
Ik wil nog even zeggen dat het helemaal niet nodig is om naar iemands graf te gaan. Je kunt net zo goed bij jouw thuis of waar dan ook aan iemand denken. Ik begrijp heel goed dat mensen op de één of andere manier hun gevoelens kwijt willen. Dat is menselijk en daar gaat het mij ook niet om. Maar toch vind ik het geldverspilling. Van al dat geld wat er aan wordt uitgegeven, kan met gemak een heel gezin in de derde wereld een jaar lang gevoed worden. Er moet nog vreselijk veel in ons wereldje veranderen in bewustzijn.


Iemand die gecremeerd wordt, verliest zijn fijnstoffelijke energie (van de aura) en voelt dit als een tekort. Kun je dat aan gene zijde weer opbouwen of blijft dit tekort voelbaar?
– Voor zover ik weet blijft dit vervelende gevoel voelbaar. Tijdens de bevruchting krijgt de persoon in zijn nieuwe stoffelijk lichaam nieuwe etherische (o.a. vitaliteits)energieën.


Wat gebeurt er met een familie (gezin) als ze gelijktijdig overlijden? Worden ze dan aan gene zijde uit elkaar gehaald, zodat ieder naar zijn eigen geestelijke sfeer (gebied van bewustzijn) gaat? Hoe moet ik dit zien?
– Ja, iedereen gaat naar zijn eigen gebied. Dit heeft te maken met het innerlijk bewustzijn (leeftijd) van de mens. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen allemaal naar dezelfde sfeer gaan aan gene zijde. Alles verloopt rustig onder begeleiding van je eigen gidsen die je al zovele levens kennen, en bij je zijn. Je wordt op den duur “getrokken” (naar die sfeer) waar jij thuis hoort.


Je bent tegen cremeren. Staat crematie ook op je levensprogramma?
– Ik denk dat erg veel zaken al voor onze geboorte op ons levensprogramma (vast) staan. Je kunt immers niet iemand iets voorspellen wat helemaal niet gaat gebeuren. Er is een levensprogramma en er is een beperkte vrije wil. Het is moeilijk te zeggen, maar ik vermoed dat crematie al wel op je levensprogramma staat.


Ik weet dat cremeren niet goed is. Is het fout karma als iemand beslist gecremeerd wil worden, maar de nabestaanden toch besluiten om te begraven? Doen ze dit dan ongestraft?
– Ik vind persoonlijk dat je iemand een hele goede dienst bewijst door hem te laten begraven. Je kunt je niet voorstellen hoe blij iemand van die kant is. Wanneer meer mensen in geringe mate helderziend zouden zijn, zou dit probleem zo voorbij zijn. We praten eigenlijk over universele natuurwetten, niet wat Ron Malestein persoonlijk vindt.


Wat gebeurt er met je astrale gids als je eens over (overleden) bent?
– Meestal gaat dat contact gewoon door. Een astrale gids kun je zelfs al voor je geboorte hebben gehad. Soms heb je enkele eeuwen lang een astrale gids (of gidsen).


Hoe leg je een kind (van bijvoorbeeld 5-6 jaar) uit wat ‘dood’ is?
– Je kunt een vergelijking maken. Bijvoorbeeld als je op straat een dode vogel, egel of kat ziet.
Aan al het leven is een begin en automatisch ook een einde. Je moet het natuurlijk wel heel gedoseerd en voorzichtig vertellen. Doorgaans begrijpen kinderen veel meer dan wij denken. Wij doen vaak veel te gespannen en te onrustig.


Kun jij als paragnost/helderziende inschatten hoe iemand tegenover de dood staat?
– Redelijk, maar ik ben er natuurlijk wel ontzettend veel mee bezig geweest. Toch kan ik redelijk goed inschatten hoe iemand denkt en of hij tijd heeft genomen om iets serieus te bestuderen.


Kun je nog iets doen voor een overgegane aan gene zijde?
– Ja, veel meer dan je denkt. Je kunt hele vriendelijke, rustige gedachten (telepathisch) naar de persoon zenden. We denken over het algemeen verkeerd aan de persoon die overleden is. We maken het hem eigenlijk alleen nog moeilijker. We hebben verdriet, zijn ontzet, soms boos. Het zijn allemaal onrustige gedachten en emoties. Rustige, positieve en liefdevolle gedachten (energieën) worden door overleden mensen als aangenaam ervaren.


Waarom vertelt men nog steeds onzin over de dood en wanneer verandert die mentaliteit? Ik zag onlangs een kind op de televisie dat het over de hemel en de hel had. Ze zouden toch op school al met betere informatie kunnen beginnen?
– Dat heeft allemaal te maken met de fase van geestelijke ontwikkeling van mensen (leraren, artsen). Sommigen moeten nog aan dit pad van bewustzijn beginnen en anderen hebben al enkele stappen gezet. Geleidelijk aan komt er meer inzicht in deze mooie materie. Ik hoop op mijn manier door middel van mijn boeken, website/webwinkel een bijdrage te leveren.


4 – Bijna-doodervaringen
Wat gebeurt er tijdens een bijna-doodervaring?
– Eigenlijk is er helemaal geen groot verschil tussen al enige tijd dood zijn en wat wij een bijna-doodervaring zijn gaan noemen. De ervaring is namelijk exact hetzelfde. De persoon met een bijna-doodervaring zit echter nog met etherische energiekoorden vast aan zijn aardse stoffelijke lichaam. In de bijbel wordt er gesproken van ‘het zilveren koord’. Daar worden deze koorden mee bedoeld. Het stoffelijk lichaam is met het geestelijk lichaam verbonden. Tijdens een grote klap, bijvoorbeeld bij een auto- of motorongeluk, een hartaanval of een narcose in het ziekenhuis, enzovoort, kan het gebeuren dat de geest van de persoon (jijzelf dus) eruit wordt geslingerd. De koorden zelf zijn min of meer oneindig rekbaar. Dit komt omdat het (etherische) energiekoorden zijn. Het mooiste is natuurlijk als je zelf, ook al is het maar eenmaal in je leven, een bewuste uittreding of bijna-doodervaring meemaakt. Je zult dan veel beter begrijpen dat de mens, simpel gezegd, uit twee delen bestaat. Namelijk het tijdelijke stoffelijke aardse voertuig en het eeuwige geestelijke lichaam. De meerdere uittredingen tijdens mijn middelbare schooltijd hebben veel invloed op mijn denken gehad.
Dat kan natuurlijk ook niet anders. Je hoeft hier niet angstig voor te zijn als dit jou ook een keer overkomt. Ik wil hiermee niet zeggen dat alle ervaringen even leuk zijn. Nee, ik wil het absoluut niet verheerlijken. Maar zoals ik al zei, het zal zeker invloed op jouw persoonlijke leven hebben. Het geeft een extra verdieping aan alles. Je zult de achtergronden van de dingen in het leven beter begrijpen. Helaas zullen steeds minder mensen je kunnen volgen en begrijpen en dat is niet altijd een leuk proces (gevoel). Maar dat is één van de consequenties van het kiezen voor het geestelijke (bewustzijns)pad.

Waarom heeft de één een bijna-doodervaring en gaat de ander dood?
– Dit heeft allemaal te maken met de voor jou voorbestemde tijd. Iedereen heeft tijdens zijn aardse leven een vaststaande tijd. Ik noem dat een levensprogramma. In principe kunnen twee mensen dus bijvoorbeeld een hartaanval krijgen, waarbij de een sterft en de ander nog twintig jaar leeft. Niemand gaat voor zijn tijd dood. Omgekeerd zal een mens niet een dag of een jaar langer op aarde leven dan voor hem is voorbestemd. Dit geldt uiteraard ook voor relaties, werkcontacten, enzovoort. Probeer dit zo breed mogelijk (universeel) te zien. Een persoon die een bijna-doodervaring heeft gehad moet dus wel terugkomen. De aarde met zijn astraal magnetisch veld trekt hem weer terug. Het is dan gewoon de tijd nog niet om dood te gaan. Aan sommigen wordt dit ook verteld. Misschien heb je dat wel eens van iemand in je omgeving gehoord. Ik kan heel goed begrijpen dat dit een grote omwenteling in het denken en doen van deze mensen veroorzaakt. Het leven zit fantastisch mooi in elkaar. Maar het is belangrijk om je dit stapje voor stapje eigen te maken. Heb nooit haast op jouw geestelijke (bewustzijns)pad. Je zult zien dat je dan zo weer door iets in het leven wordt teruggefloten. Mijn advies is: werk elke dag een klein beetje aan iets. Al die kleine ‘beetjes’ tezamen maken het leven heel nuttig.


5 – De Ziel
Jonge en ‘oude’ zielen?
– Dit heb ik de afgelopen jaren veel vaker gehoord. Het is logisch dat je hierover gaat nadenken wanneer je je met reïncarnatie bezighoudt. Het is dus een begrijpelijke gedachte, maar wel een onjuiste gedachte. De mensen waar je op dit moment allemaal mee te maken hebt, hebben dezelfde hoeveelheid levens achter de rug. Je kunt zeggen dat we allemaal oude zielen zijn. We hebben allemaal al duizenden levens achter de rug. Om dan nog maar niet te praten over de vele levens op de vorige twee planeten. Deze informatie heb ik niet van mijzelf. Ik begrijp dus heel goed de gedachte achter deze vraag. Mij gaat het erom dat je hier eens over nadenkt. De informatie wordt ons doorgegeven door verder ontwikkelde personen die nu in de hogere sferen van gene zijde leven. Ze geven hierover ’s nachts informatie door aan mensen die zijn uitgetreden of aan helderziende mediums.


Wat is een Alziel?
– Al het leven staat door middel van één grote kosmische aura met elkaar in verbinding. De mens heeft een aura, maar dieren, planten, mineralen, wolken, de zon en de maan ook. Misschien is het beter om te zeggen dat het hele universum een aura heeft. Je zou kunnen zeggen dat alle atomen broertjes en zusjes zijn. Zo is het ook met de Alziel. De mens heeft een ziel. Maar alle zielen van mensen vormen als het ware samen één Alziel. Op deze manier is het mogelijk dat mensen met een bepaald karma naar elkaar toe worden getrokken. Onze ziel, ofwel de Alziel, regelt dit. Wanneer je in een leven iemand tegen moet komen, dan zal dat ook gebeuren. Het maakt dus niet uit waar de persoon op dat moment is. Je wordt namelijk toch naar elkaar toegetrokken. Dit kan niet misgaan. Het is eigenlijk heel wonderlijk hoe dit in elkaar zit. Op deze manier kom jij je aanstaande vriend of vriendin, collega, sportvriend, enzovoort tegen. Karmische contacten kun je op diverse manieren hebben. Je hoeft je dus nooit druk te maken of je iemand wel tegen zal komen. De personen die op jouw levensprogramma staan, kun je niet ontlopen; dat is onmogelijk.


Is er een rechter in het heelal?
– Nee, die is er niet. Je komt na de dood geen persoon tegen die jou even gaat beoordelen. Je komt ook geen God op een troon tegen. Dat is onzin. Je eigen ziel houdt al je daden bij. Het wordt als het ware geregistreerd. Niets gaat voor de ziel verloren, geen enkele daad of gedachte. De ziel is voor 100% neutraal. Je zou kunnen zeggen: Goddelijk bewust. De mens wordt dus nooit onterecht benadeeld. De ziel zal altijd situaties en mogelijkheden zoeken om de persoon die op aarde terug moet komen verder te laten groeien in bewustzijn. Het staat op je levensprogramma, totdat het karma (de wet van oorzaak en gevolg) is opgelost. De reden waarom de ziel ons soms moeilijke en pittige levensomstandigheden geeft, weet ik ook niet precies. Toch ga ik er vanuit dat sommige vreselijke levensomstandigheden absoluut te maken hebben met een (ver) vorige leven. Ik geloof dus niet in noodlot. Alles wat je op aarde meemaakt is gekoppeld aan de wet van karma, ofwel de wet van oorzaak en gevolg. In feite krijg je in dit leven precies datgene voorgeschoteld wat jijzelf in vorige levens hebt veroorzaakt of in werking hebt gezet. Dit geldt zowel voor positieve als negatieve handelingen/daden.


Bepaalt je eigen ziel waar je geboren moet worden?
– Ja, onze ziel is verbonden met alle zielen (Alziel) en weet feilloos wanneer en bij wie we geboren zullen worden. Er is dus wel degelijk (hoger) bewustzijn in het universum. Alles wordt goed en op de juiste seconde geregeld. Er moet wel overzicht zijn, want anders wordt het een onoverzichtelijke gebeuren. Er is (kosmische) rechtvaardigheid in het heelal. Iedere ziel registreert alle situaties gedurende de vele levens. Niemand ontkomt aan dit proces. Dus ‘stelen’ (stiekem bedriegen, roddelen, enzovoort) zonder gezien te worden heeft geen zin. Niet alleen ‘fouten’ maar ook goede, positieve daden worden door onze ziel vastgelegd. We bouwen voor de volgende levens zelf ons karma (onze toekomst) op. Er is dus wel degelijk rechtvaardigheid in het heelal. Iedereen moet verder kunnen groeien. We krijgen daar keer op keer nieuwe kansen voor, maar fouten moeten worden rechtgezet. Je levensprogramma schep je als het ware zelf door goede en minder prettige daden (ook gedachten) in vorige levens. Een leven kan vreselijk moeilijk zijn. Je wordt flink beproeft, maar vergeet nooit dat je zowel positieve als negatieve zaken ooit zelf in werking hebt gezet. Het heeft daarom heel weinig zin om de Schepper van het leven (God, of wat voor naam je hieraan wilt geven) te vervloeken. Dit is iets waar veel mensen verkeerd over denken, omdat ze er uiteraard (nog) niets van weten. Er is gedeeltelijk vrije wil, maar fouten moet je eens zelf rechtzetten. Voor de duidelijkheid: iedereen krijgt met goed karma en slecht karma te maken.


6 – Geesten / verschijningen 
Wat zijn ‘donkere geesten’?
– Op aarde krijgen alle mensen meer dan duizenden levens. Mensen die nu in de hogere gebieden van gene zijde zijn, laten ons dat weten. Ieder mens moet op aarde door alle evolutiestadia heen. Het is ook zo dat een mens door alle sferen van gene zijde heen moet voordat ze in de hogere gebieden van licht en bewustzijn zal binnentreden. Ieder mens start zijn eerste aardse leven (je hebt ook vorige planeten) als een volledig onbewuste (als kannibaal). Dat kan natuurlijk ook niet anders. De mens moet nou eenmaal groeien (evolueren) door levens te beleven waarin hij de mogelijkheid heeft om tot inzicht te komen. Inzicht en talent krijg je niet zomaar in een leven cadeau. Daar moet je je wel eerst voor inspannen. Alle inzichten en talenten heb je dus zelf in een of meerdere levens verworven. Het is goed om hier eens een tijdje bij stil te staan. Een donkere geest is een (nog) geestelijke onbewuste persoon. Zie de volgende vraag.


Wat is een lage astrale persoonlijkheid?
– Er zijn positieve, vriendelijke mensen die zijn overgegaan (overledenen), maar er zijn ook mensen die nog op allerlei vormen van grote rottigheid en ellende uit zijn. Zo’n negatieveling wordt een donkere geest (zeer lelijke aura en geestelijk lichaam) genoemd. Op aarde waren dat mensen die overal ellende veroorzaakten. Dan moet je denken aan moord en doodslag, verkrachtingen, diefstal, enzovoort. Personen van licht van gene zijde vertellen ons dat zij ook eens donkere geesten zijn geweest. Jij en ik ook, niemand uitgezonderd. Dit hele evolutieproces van bewustzijn hoort bij de aarde. Ieder mens heeft in het verleden ‘verkeerd’ of onbewust gehandeld. Dat geeft verder niet. Van fouten kun je leren. Het is eigenlijk aan onszelf of wij bereid zijn om onze ogen te openen en eerlijk naar binnen te kijken. Om te zien welke invloed ons gedrag heeft op een ander.


Wat is een spook?
– Er zijn verschillende typen verschijningen (spoken). De meeste spookmanifestaties zijn eigenlijk helemaal geen echte verschijningen. Van nature paranormaal gevoelige mensen kijken soms in de ‘geschiedenis’ van een huis, bedrijf of oud gebouw. In de aura van een woning blijven, tot op zekere hoogte, alle aura-energieën hangen. Alsof er overal foto’s zijn gemaakt waarvan de ‘negatieven’ nog bewaard zijn gebleven. Alle gedachten, handelingen en gesprekken blijven in de aura van een huis, of een andere plek, voortbestaan. Dit worden Akasha-kronieken genoemd. Gelukkig hebben we hier gewoonlijk niet zoveel last van. Het kan dus gebeuren dat je met je innerlijk oog (het derde oog of helderziende oog) ineens een ‘levend’ of stom oud beeld ziet. Je ziet dan een moment of een klein filmpje uit de geschiedenis. In wezen kun je op deze manier van alles zien. Wanneer je één of meerdere malen zo’n spookwaarneming doet, krijg je echt het gevoel dat er een aanwezigheid is. Ik wil hiermee zeggen dat dit dus niet altijd zo hoeft te zijn.
Een andere mogelijkheid is, dat een overgegane persoon vanuit zijn eigen gebied aan zijn afgelopen leven denkt. Door zijn gedachten (gedachten zijn krachten) kan het gebeuren dat jij in een ruimte zomaar ineens een witte mist ziet. Je denkt dat je dan een spook ziet, maar in wezen zijn dat gedachteprojecties van een persoon die misschien al 10, 50 of 100 jaar aan gene zijde is (of zelfs nog veel langer).
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je de echte aanwezigheid van iemand één of twee tellen voelt of ziet. Maar normaal gesproken hoef je je daar geen zorgen over te maken. De meeste mensen van gene zijde hebben niet de kracht om zich op eigen kracht langer dan één of twee tellen te manifesteren (zichtbaar te maken). Gelukkig kunnen zij van die zijde niet zomaar even bij je ‘binnenvallen’. Tenzij dat je met een sterk bovengemiddeld helderziend vermogen bent geboren. Maar dan nog zal een van je gidsen er alles aan doen om de persoon weg te sturen zodat hij jou niet lastig kan vallen. Heb vertrouwen dat iedereen beschermd wordt. Het is wel zo dat sommige mensen speciaal met een helderziend vermogen geboren worden. Tegen hen wil ik uit eigen ervaring zeggen: alles heeft twee kanten. Je hebt prettige, maar ook vervelende helderziende beelden, of: er is licht, maar ook duisternis onder de mensen. Dat hoort bij de menselijke evolutie.


Na de dood blijven er nogal wat personen ‘rondzweven’, die niet naar het licht willen (of kunnen). Kun je daar iets meer over vertellen?
– Gelukkig geldt dat maar voor een klein groepje ongelukkigen (onbewusten). Verreweg de meeste mensen worden naar een gebied gebracht waar ze gezien hun ‘innerlijke’ ontwikkeling (bewustzijn/leeftijd) thuishoren. Er zijn aan gene zijde tweemaal zeven gebieden of sferen van ontwikkeling en vele overgangsgebieden (tussengebieden). Iedereen komt dus na zijn aardse leven in een van deze gebieden terecht. Door verschillende levens te beleven heeft iedereen de mogelijkheid om een hogere sfeer te bereiken. Dit proces wordt reïncarnatie genoemd. Je kunt net zo gemakkelijk zeggen dat het de evolutie is. De evolutie van mens, dier en plant. Het leven vervolgt zijn pad door de (astrale) ruimte langs diverse planeten.
Er zijn globaal gezien twee groepen ‘rondzwervers’ (rondhangende personen). De eerste groep bestaat uit mensen die op een ‘onnatuurlijke’ manier overleden zijn. Bijvoorbeeld door euthanasie en zelfmoord. Deze groep mensen is dus al ‘voor hun echte tijd’ overleden. Zij kunnen, zolang hun ‘kosmische tijd’ nog niet is aangebroken, niet definitief in de sferen van gene zijde worden opgenomen. Zo zijn de natuurwetten in de ruimte. Toch moet je hier heel erg mee oppassen. Want iemand kan bijvoorbeeld ook door psychische ziekten zelfmoord plegen. De persoon weet dan vaak niet eens wat hij heeft gedaan. Dit hoeft dus helemaal geen zelfmoord te zijn. Ook al lijkt het er van buitenaf gezien wel op. Op aarde kunnen we hier beter niet over oordelen. Laat het maar aan hoger ontwikkelde astrale personen (gidsen) over. Zij zijn zich veel bewuster van de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg) en de wet van reïncarnatie. Als helderziende wil ik wel graag nadrukkelijk zeggen dat het zeer onverstandig is om euthanasie toe te passen of zelfmoord te plegen. Maar uiteindelijk moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken. Ik kan alleen maar aanwijzingen geven. Je kunt beter op aarde afwachten totdat jouw (kosmische) tijd is aangebroken. Het bespaart je veel extra/nieuwe problemen aan gene zijde.

De tweede groep zijn personen (die over het algemeen gelukkig zeer weinig kunnen doen) die ‘treitergeesten’ worden genoemd. Ze zijn wel op de normale manier overleden.
Normale, positief ingestelde mensen zullen hier nauwelijks last van krijgen. Hun persoonlijke gids zal ze wegsturen. Normaal gesproken wordt iedereen door familieleden, kennissen en geestelijke dokters begeleid en opgehaald. Je hoeft je hierover dus geen zorgen te maken. Verreweg de meeste mensen zullen enkele weken tot enkele jaren in een herstellingsoord verblijven. Hier kun je aan de nieuwe omgeving wennen en vooral op (etherische) krachten komen. Dit vergt enige tijd.
Het is onverstandig om door middel van spiritistische spelletjes deurtjes zelf open te zetten. Ik hoor nog steeds om mij heen dat mensen (vaak jongeren) dit nog wel eens doen. Dat is levensgevaarlijk. Want iemand kan werkelijk in jouw aura ‘binnendringen’ en zich vervolgens niet meer op eigen kracht terugtrekken. En geen enkele psychiater kan zo’n persoon eruit halen. Je bent dan bezeten en je wordt flink aan de medicijnen gezet.
Sommige (onwetende) mensen beweren dat we deze rondzwevende stakkers ‘naar het licht’ kunnen brengen. Ik geloof daar niet in. Je moet zeker een astrale hoge gids van de vierde of vijfde sfeer zijn om dat te kunnen doen. De meeste mensen hebben nog niet eens de eerste sfeer bereikt. Kun je nagaan wat voor innerlijke krachten deze hoge gidsen hebben ontwikkeld. Het is beter om dit hele gebeuren over te laten aan deze gidsen. Zij weten waar iedereen in de ruimte is. Iedereen wordt uiteindelijk precies op tijd opgehaald. Voor de duidelijkheid: alles zijn uiteindelijk ervaringen om bewuster te worden.


Wat zie je als je een verschijning (een persoon) ziet?
– Meestal is een verschijning van iemand een opgebouwd beeld. Het kan een groot of klein beeld, een stilstaand of een bewegend beeld zijn. Zwart-wit of in kleur, in een mistige of heel kleurige achtergrond.
Over het algemeen is een verschijning eigenlijk een geprojecteerd gedachtebeeld. Het is als het ware een beeld/foto dat door iemand met zijn geestelijke/etherische energie, met wilskracht is gemaakt. Een wat verder ontwikkeld astraal persoon kan jou dus diverse beelden laten zien. Zij kunnen jou een beeld geven van een jong meisje of een hele oude man (monnik, priester, visser, enzovoort). In feite is alles mogelijk. Natuurlijk kan iemand zich ook echt laten zien. Maar meestal is het een samenstelling van gedachten (wolk). Om het nog eens wat extra ingewikkelder te maken: de persoon hoeft niet eens direct in de nabijheid van jouw aura aanwezig te zijn. Hij kan zelfs vanuit zijn eigen sfeer (gebied) aan gene zijde zijn en jou toch ergens in de aura (innerlijk scherm/oog) een beeld laten zien. In die andere energiewereld is er geen afstand zoals wij die hier op de aarde kennen.

 

7 – Geloof
Kun je je leven ‘afkopen’ door te bidden?
– Normaal gesproken denk ik dat bidden weinig zin heeft. Dit komt omdat we voor totaal verkeerde zaken bidden. We willen te veel en onze motieven zijn vaak te egoïstisch gekleurd. Je zou in dit verband kunnen zeggen: ‘Hoe hoger en schoner de gedachte, des te meer kans je hebt om een reactie op jouw vraag te krijgen’. Het is logisch dat de mens om verschillende dingen bidt. Maar sommige grote moeilijkheden kunnen niet zomaar veranderd worden. Ik bedoel: je kunt wel bidden, maar als je karmisch iets mee moet maken, dan is daar niets aan te doen. Ieder mens heeft zo zijn levensprogramma en dat zal je, hoe moeilijk het soms ook is, moeten proberen te aanvaarden. Ik begrijp wel dat dit voor veel personen een heel moeilijk onderwerp is.
Het heeft dus totaal geen zin om in de kerk te bidden of om vergeving te vragen. Je kunt beter al je handelingen en gedachten accepteren zoals ze zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je van al je, laat ik maar zeggen fouten, leert. Fouten maken hoort er gewoon bij. Zonder ervaringen en belevenissen kun je nooit groeien. Probeer elke dag gewoon rustig je best te doen. Meer kun je niet doen. Het heeft dus ook geen zin, zoals je soms op de televisie ziet, om een grote som geld op de rekening van de kerk te storten. Zo werkt het niet. Probeer je fouten te accepteren en doe er iets mee.


Heeft bidden dan wel zin?
– Natuurlijk heeft dat wel zin. Maar denk eerst eens heel goed over na waarvoor je wilt bidden. Je kunt niets afdwingen. Je kunt ook niet bidden voor een ander. Omdat ieder mens en dier zo zijn eigen pad/levensprogramma te bewandelen heeft. Zo zijn de wetten. Ik vind dat je je, in je overdenkingen of meditaties, best kunt richten op jouw gids. Misschien dat jouw gids ergens iets aan kan (mag) doen. Maar aan de andere kant is jouw gids heus wel van jouw nood(vragen) op de hoogte. Jouw gids zal heus wel proberen je achter de schermen te steunen. Heb hier meer vertrouwen in. Ik weet natuurlijk wel dat het mooiste is dat je eens in je leven ook daadwerkelijk merkt, voelt of weet wanneer je door jouw gids een beetje wordt geholpen. Toch ben ik van mening dat je je best met al je vragen kunt richten op de Schepper van al het leven. Ik hoop in ieder geval dat jouw vragen en wensen verhoord mogen worden.


Waarom zijn er zoveel godsdiensten?
– Ik denk dat mensen altijd wel iets in zichzelf hebben gevoeld om het ‘bovennatuurlijke’ te onderzoeken. Ze willen hun afkomst beter leren begrijpen en wie of wat de Schepper is van al het leven. Het is eigenlijk alleen maar van deze tijd dat mensen makkelijk per auto, trein, boot of vliegtuig van het ene continent naar het andere continent kunnen gaan. Er was een hele lange periode dat mensen nauwelijks iets van elkaar wisten. Je kwam gewoonlijk niet veel verder dan je eigen regio of het stuk wat je misschien met een paard zou kunnen afleggen. Het is dus logisch dat de mensen, of misschien beter de kleine en grotere volkeren, zo een eigen godsdienst/geloof/besef ontwikkelden.
Aangezien mensen met verschillende bewustzijnsniveaus op aarde door elkaar leven, krijg je nogal een groot verschil in het in de praktijk brengen van bepaalde regels (denkbeelden). Je had (en hebt) primitieve volkeren en volkeren die enkele treden van de evolutietrap verder zijn ontwikkeld door reïncarnatie (wedergeboorte). Ontwikkeling en bewustzijn heeft dus altijd te maken met de hoeveelheid levens die je achter de rug hebt. Nou moet je dat niet zozeer alleen als iets voor een individu zien, maar ook meer voor hele volkeren tegelijk. Misschien zou je beter kunnen spreken van ‘grote lichtingen’ of ‘zielsgroepen’ van mensen. Net zoals vroeger mannen opgeroepen werden, gezien hun leeftijd, voor militaire dienst. Er zijn dus nog steeds mensen die hun eerste levens op aarde nog moeten krijgen, die nu nog op een vorige planeet leven. En er zijn mensen die op dit moment hun eerste levens op een volgende, hogere planeet beleven. Alle mensen zijn niet op dezelfde dag geboren. Tussen de eerste ‘lichting’ en de allerlaatste lichting zitten miljoenen jaren tussen.
Het is op zich dus heel logisch dat mensen allemaal hun eigen godsdienst willen beleven. Het is alleen zo jammer dat er nog zo weinig mensen zijn die doorhebben dat we allemaal uit dezelfde (scheppende) bron komen. We zijn toch allemaal kinderen van die ene Schepper. Ik zou niet weten hoe je dat anders zou moeten verwoorden. Iets of iemand heeft de hele menselijke evolutie in werking gezet. Wij hebben dat in ieder geval niet zelf gedaan. Wij kunnen hooguit meedeinen met het grote plan van de Schepper. Ik wil er eigenlijk direct bij zeggen dat we in veel levens eerder dwarsliggen dan met ‘het grote Plan’ meewerkten. Dit geeft verder niet. Dat heeft allemaal te maken met de menselijke evolutie, of wat men tegenwoordig ook al vaak ‘het geestelijke pad’ noemt. De mens krijgt oneindig veel kansen om tot inzicht/bewustzijn te komen. Het zou beter en mooier zijn als al die godsdiensten zouden verdwijnen en dat er een universeel spiritueel boek voor alle mensen zou komen. Dan hoeven mensen elkaar ook niet meer te bestrijden. Het is toch belachelijk dat mensen elkaar vanwege ‘hun geloof’ uitmoorden of dwarsliggen? En dat een priester, monnik of wat voor kerkelijke figuur dan ook de mensen zegent om ten oorlog te trekken en te moorden, of te zeggen dat het leven van de een niet gelijk is aan het leven van een ander. Voor de Schepper zijn er geen derde- of zeventienderangs burgers. Iedereen is gelijk en iedereen heeft in grote lijnen hetzelfde pad van ontwikkeling te bewandelen. Alleen gedragen mensen zich (door verschillend bewustzijn) nogal anders. Omdat iedereen een andere hoeveelheid levens hier op aarde achter de rug heeft. Er zijn ook mensen die door gebrek aan belangstelling door de eeuwen, iets achter op zijn geraakt.


8 – Gene zijde/de sferen aan gene zijde
Wat voor lichaam hebben we aan gene zijde?
– Op dit moment zie je alleen je stoffelijke, aardse lichaam. Maar eigenlijk heb je op dit moment twee lichamen. Dat andere lichaam heet het geestelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam is grofstoffelijk van samenstelling en het geestelijk lichaam is fijnstoffelijk (etherisch) van structuur. Het geestelijk lichaam schuift als het ware probleemloos door de stof/samenstelling van de aarde. Met het geestelijk lichaam treed je bijvoorbeeld uit of heb je een bijna doodervaring. Tijdens je aardse leven zijn deze twee lichamen met ‘energiekoorden’ (het zilveren koord) verbonden. Bij de dood breken (scheuren) de koorden tussen deze twee lichamen. Het geestelijk lichaam heeft nagenoeg geen gewicht. Het weegt nog geen twee gram om het zomaar te zeggen. Eigenlijk moet je het geestelijk lichaam een energielichaam, of nog beter, ‘een lichtlichaam’ noemen. In werkelijkheid bestaat alles uit licht. Denk hier eens goed over na.


Kun je personen oproepen die aan gene zijde zijn?
– Steeds vaker hoor je tegenwoordig mensen praten over het zogenaamd ‘oproepen’ van personen die een korte of lange tijd geleden overleden zijn. Je hebt diverse boeken waarin staat hoe je ‘contact’ kunt leggen met gene zijde. Ik ben, zoals je weet of misschien wel gelezen hebt op mijn website, van jongs af aan paranormaal gevoelig. Ik voelde, zag en hoorde verschillende niet direct verklaarbare zaken.
Het is mij door de jaren heen opgevallen dat het helemaal niet zo eenvoudig is om contact te krijgen met overgegane personen. Het is eigenlijk zeer onbeleefd om hen voor je ditjes en datjes te storen. Zij zijn ook verder gegaan met hun leven. Het kostte hen dikwijls al genoeg energie om te wennen aan het leven in het nieuwe gebied daar. Ze kunnen en willen niet zomaar naar de aarde komen om eventjes aan alle verzoeken te voldoen. Zij zijn daar ook met allerlei dingen bezig. Vergelijk het maar met je werk. Je kunt dan ook niet zomaar even naar huis gaan om iets voor iemand te doen. Normaal gesproken wordt er door de astrale gidsen van mensen bekeken of je naar de aarde mag gaan. Er moet eerst toestemming worden gevraagd. De informatie die tegenwoordig in diverse boeken staat, klopt vaak niet. Het is meestal informatie van mensen bij wie hun fantasie een beetje op hol is geslagen. Ik weet wel dat ik me niet erg populair maak met dergelijke opmerkingen. Maar de keus is aan jezelf. Laat jij je bewust of onbewust bedotten? Mijn ervaring is dat over het algemeen onze gidsen zelf bepalen wanneer informatie doorgegeven mag worden en niet andersom. Anders gezegd: wij hebben daar in feite helemaal niets over te zeggen. Wat kun je dan wel doen? Natuurlijk mag je vragen of iemand een berichtje of een bewijs van voortleven wil geven. Zo bedoel ik het niet. Maar besef wel dat zij zorgvuldig zullen bekijken of het nuttig is om contact te leggen. Voor één van de partijen zou het contact helemaal niet goed kunnen zijn. Het is altijd maar afwachten of je er emotioneel goed op reageert. Zij zullen dat met hun grote kennis moeten meten/toetsen. Er zijn in het land maar heel erg weinig mensen die deze verbinding mogen leggen. Ik bepaal in mijn praktijk ook niet zelf of er contact gelegd mag worden. We zijn vrij om iets te vragen, dat wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat we automatisch ‘verhoord’ zullen worden. Ik hoop dat je hier eens over na wilt denken. Nogmaals, normaal gesproken komen zij vanzelf wel naar je toe als dat nodig is. Het kan via een medium. Maar net zo gemakkelijk via een boodschap in een droom. Ik zou me hier, als ik jou was, niet veel mee inlaten. Je krijgt in het leven toch wel een berichtje wanneer het echt nodig is. Het jezelf hiervoor openen door diverse cursussen vind ik zelfs zeer gevaarlijk. Elke echte helderziende zal je hierop wijzen.
De paranormale wereld is helemaal niet zo ongevaarlijk zoals het misschien soms lijkt. Gelukkig worden we onze gidsen van gene zijde beschermd


Je komt na je dood, zeg je, in een soort ‘herstellingsoord’ terecht. Hoe lang ongeveer na je aardse tijd moet je daar dan verblijven?
– Ja, verreweg de meeste mensen wel. Het is natuurlijk niet niks om van de aarde naar eenvolgend gebied (gene zijde) te gaan. Je zult daar in veel opzichten aan van alles moeten wennen. Ik vergelijk het wel eens met de naweeën van een flinke griep. Soms moet je daar ook nog één of twee weken van herstellen. Het heeft in ieder geval tijd nodig. Zo kun je ook het herstellingsproces aan gene zijde zien. Alleen met het grote verschil dat het daar veel gecompliceerder is en ook veel langer duurt. Veel mensen zullen toch algauw enkele maanden bezig zijn om te wennen aan het leven aan die kant. Er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen maar daar weet ik het fijne ook niet van. De mensen krijgen in ieder geval alle tijd om te herstellen.


Iemand die niet op de hoogte is van sferen en dergelijke, weet toch niet wat hem gebeurd?
– Dat valt in de praktijk wel mee. Mensen overlijden namelijk niet voor de eerste keer (denk aan reïncarnatie). Ze herkennen onmiddellijk veel. Er zijn natuurlijk ook vreselijk eigenwijze mensen. Zij willen het nieuwe leven daar niet accepteren. Na enkele gesprekken laten ze hen dan voorlopig met rust totdat ze voor nieuwe informatie open willen staan.


Jij zegt in één van je teksten dat het verstandig is (eens je overleden bent) om te luisteren naar hen aan gene zijde. Kun je daar iedereen zomaar vertrouwen? Er zijn toch ook duistere geesten?
– Ja, dat is mogelijk. Iedereen krijgt een astrale gids aangewezen. Je voelt en ziet onmiddellijk de kracht, de wijsheid, het begrip in liefde van zo’n persoon. Ik denk dat je daar bewuster bent dan hier op aarde. Je voelt de dingen daar sterker en scherper aan. Je voelt alles eigenlijk met je geest aan. Dat is totaal anders dan hier op de aarde met je vertrouwde stoffelijk lichaam.


Word je aan gene zijde enkel opgehaald door bekenden waar je het op aarde goed mee kon vinden? Ik stel de vraag nog even anders: zijn je (overleden) ouders aanwezig bij je stervensproces ondanks het feit dat je een zeer slechte band met hen had?
– Nee, personen die je om verschillende redenen op de aarde niet mocht, worden niet opgehaald bij jouw stervensproces. Dat zou alleen maar onrust veroorzaken. Naast de vele geestelijke astrale helpers zullen er voornamelijk familieleden en andere bekenden zijn. Alles wordt geleid door een zeer bekwame geestelijke astrale dokter.


Aan gene zijde communiceert men met gedachtekracht. Wil dat zeggen, dat als ik daar aan een dierbare overledene denk, dat ik die dan te zien krijg?
– Nee, veel mensen leven in andere sferen (gebieden) van bewustzijn. Je kunt niet zomaar iemand opzoeken die in een hogere sfeer zit dan jij. De meeste mensen zullen wel jouw gedachten telepathisch/geestelijk opvangen. Sommige mensen zijn ook met een bepaalde taak of studie bezig. Zij kunnen daar niet zomaar van weglopen. Wanneer je iemand wilt zien, dan kun je dat het beste aan jouw astrale gids/leider vragen. Die weet waarschijnlijk meer over bepaalde situaties. Of hij kan het voor jou navragen.


Iedere overledene komt in een bepaalde sfeer (gebied) naargelang zijn innerlijke afstemming. Hoe zit dat?
– Vergelijk het maar met de indeling van kleuterschool, lagere school, middelbare school, enzovoort. Gezien je innerlijke leeftijd (graad van bewustzijn of punt van evolutie) hoor je in een bepaalde ‘klas’, in dit geval in een bepaalde sfeer, thuis. Ieder mens kan groeien als hij dat wil. Zo kun je langzaam naar de hogere gebieden toe groeien. Dit proces noemen we hier op aarde evolutie. Ieder mens doorloopt dus alle sferen van gene zijde, van heel laag naar zeer hoog. De mens start zijn eerste levens op aarde als een volledig onbewust persoon en eindigt na duizenden levens als een (redelijk) bewust geestelijk wezen.


Spreek je bij een etherisch lichaam ook nog van een aura?
– Ja, het etherisch lichaam is eigenlijk het energielichaam, zeg maar de accu van je lichaam. Alles moet gevoed worden, van energie worden voorzien. Een onderdeel van de aura is dus het etherisch lichaam. De aura bestaat uit verschillende onderdelen/lagen.


Kan ons geestelijk lichaam zich zo maar aanpassen aan de trillingen van gene zijde?
– Nee, het vergt een behoorlijke studie om je af te schermen in de lagere sferen. Je kunt niet zomaar in veel lagere of veel hogere sferen treden. Maar je kunt indien nodig altijd hulp van hoger ontwikkelde astrale helpers krijgen.


Tijdens de slaap kunnen we soms bewust en onbewust uittreden. Gaan we dan naar de sfeer aan gene zijde waar we na ons overlijden in terechtkomen?
– Ja, dat kan. Maar meestal worden we meegenomen met een bepaald doel. Naar een ander gebied (sfeer). Dit kan van alles zijn. Iemand opzoeken om daar een praatje mee te houden. Of je krijgt ergens in een bepaald gebied les/uitleg.


We zijn hier op aarde om onze levenslessen te aanvaarden en er van te leren. Waarom is er dan een gids van gene zijde bij aanwezig?
– Die is er helemaal niet altijd bij aanwezig. Dat is helemaal niet nodig. Zij kennen natuurlijk wel de belangrijke momenten in je leven – van jouw levensprogramma – vooraf. Op belangrijke momenten krijg je altijd vanuit de geest assistentie. Er is altijd iemand aanwezig tijdens je moeilijkste belangrijke momenten in het leven. Ik heb dat meerdere malen heel bewust persoonlijk gemerkt.


Waarom kunnen we enkel verder leren aan gene zijde?
– Je kunt zowel op aarde als aan gene zijde leren. Het evolutieproces gaat aan beide kanten eeuwig door. Er is geen echte totale stilstand. Een persoon moet wel de juiste instelling hebben om te willen groeien. Mensen met grote inzet en luilakken heb je overal. Iedereen heeft een vrije wil om iets aan te pakken of te laten liggen. De keuze ligt bij jezelf.


Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen (voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om haatgevoelens, zo goed als je kunt, af te leren tijdens het aardse leven/bestaan?
– Ja, dat is heel belangrijk. Haat is een afbrekend gevoel. Jij en de ander, die deze energie in zijn aura ontvangt, schieten er niet veel mee op. Haat heeft te maken met gebrek aan inzicht. Een mens maakt niet zomaar iets mee. Er is altijd oorzaak en gevolg. Haat en liefde neem je mee naar gene zijde. Probeer zo goed als je kunt deze lastige emotie om te buigen naar iets positievers.


Klopt het dat er vele wachtenden aan gene zijde zijn die een leven op aarde met een stoflichaam verlangen om verder te kunnen?
– Ja, dat is zo. Er zijn werkelijk miljoenen mensen die wachten op een kans om weer door de aarde aangetrokken te mogen worden. Ze wachten op een leven met nieuwe kansen om goed te mogen maken (karma) en verder te groeien. Grijp daarom je huidige leven, hoe moeilijk soms ook, met beide handen aan. Je kunt en mag het nu doen. Ik wens iedereen heel veel succes op zijn of haar zoektocht naar geestelijke, universele waarheden.