Gratis Kennisbank / E-bibliotheek / blog van het centrum

Paranormale blog, paranormale teksten, spirituele teksten, afbeeldingen, video's en luisterbestanden. 

Veel plezier met de studieonderdelen
Paranormaal studiecentrum De Aura / paragnost Ron Malestein.

 

Kennisbank (e-bibliotheek)

Een paranormale / spirituele woordenboek - klik hier.
Het is hinderlijk als je iets interessants leest, maar niet verder kan komen, omdat je enkele woorden of begrippen vaag of helemaal niet kent. Ik heb daar wat aan willen doen. Ik heb me bewust beperkt tot een korte uitleg van een spiritueel woord/begrip.

 

Tekst - Spiri 1 -‘Wat meer over het paranormale en spirituele’ - klik hier.
Leuke basistekst voor nieuwe belangstellenden in deze materie.

Inhoud:
De paranormale wereld 
Wat zijn paranormale zintuigen? 
Zijn alle paranormale ervaringen van gene zijde afkomstig? 
Gene zijde 
We zijn allemaal bereikbaar


Tekst - Spiri 2 - ‘Over gidsen, beschermengelen en het voortbestaan’ - klik hier.

Inhoud:
Wat wordt er bedoeld met gidsen?
Waar gaan we naar toe? 
De diverse gebieden/sferen 
Een gids vindt jou altijd 
Hoe verplaatsen gidsen zich? 

 

Tekst - Spiri 3 - ‘Leren ontspannen en mediteren’ - klik hier.
Inhoud:
- De eerste stap zetten
- Het tot rust brengen van gedachten
- Spanningen afnemen door zelf te magnetiseren
- Rustgevende theeën en tincturen
- Advies / diverse tips
- Spirituele doordenkers/inzichten

 

Tekst - Spiri 4 - ‘Alleen of weer alleen’ - klik hier.

Voor allen die wel een zetje kunnen gebruiken om weer op gang te komen.
Alleen voelen - eenzaamheid -achtergebleven - spiritueel leven - nieuwe inspiratie

 

Tekst thema - ‘De dood of wel de grote overgang van de aarde naar het volgende gebied’ - klik hier.

-Is er een dood? Het stoffelijk en het geestelijk lichaam. 
-Waarom kunnen we ons vorig leven niet meer herinneren. 
-Ligt het tijdstip wanneer we komen te overlijden vast? 
-Wat gebeurt er rond het sterven? 
-Hoe komt het dat mensen soms van tevoren weten wanneer ze gaan overlijden? 

 

Tekst - De website rubriek: 'Vraag het aan Ron' (zéér grote rubriek)
Honderden vragen over de paranormale en spirituele wereld worden door paragnost / helderziende Ron Malestein beantwoord. 
Bekijk eerst de vragen voor een eerste indruk - klik hier.
Deel 1 - klik hier.
Deel 2 - klik hier.
Deel 3 - klik hier.
Deel 4 - klik hier.
Deel 5 - klik hier.
Deel 6 - klik hier.

 

Luisterbestanden:
'Vraag het aan Ron' - Luisterbestanden (Mp3-bestanden) paragnost / spiritueel schrijver Ron Malestein.
Vragen die per e-mail zijn toegezonden. De vragen gaan over allerlei spirituele en paranormale onderwerpen. Thema’s die iedereen eenmaal op het spirituele pad tegenkomt. Er wordt op een heldere en eenvoudig wijze uitleg gegeven over deze zeer boeiende materie. Met deze informatie en achtergronden kun je zeker een stuk verder komen op je zoektocht naar meer (geestelijke) inzichten - klik hier.

 

Teksten en video's - voor meer gevorderden!:

Spiri 5 - ‘71 vragen en antwoorden over reïncarnatie’ - klik hier.
In dit werkje over reïncarnatie geef ik korte antwoorden op allerlei vragen over het thema’s ‘reïncarnatie, karma, levenslot’ die in mijn paranormaal/spirituele forum in het verleden zijn gesteld. Ik heb zoals je misschien op mijn website al hebt gezien, een aantal spirituele boeken geschreven. Dit om mensen te inspireren tot een groter besef van de wereld waarin we allemaal leven.

 

Tekst voor meer gevorderden!:
Spiri 6 - ‘120 vragen over uittredingen’  - klik hier.
Bijna-doodervaringen (B.D.E).- gene zijde - hiernamaals etc. - uittreden.

-Wordt iedereen bijgestaan in de keuze van zijn komend leven voordat we incarneren? (In overleg met onze gids?)
-Je eigen ziel bepaalt waar je geboren moet worden?
-Een gids mag en kan dikwijls je karma niet wijzigen, waarom heb je dan een gids?
-Zowel liefde als haat zijn sterke gevoelens die we ook naar gene zijde meenemen (voortgezette banden met mensen). Is het dan niet beter om zo goed als je kunt al haatgevoelens af te leren tijdens ons aards leven/bestaan? 

 

Video's voor meer gevorderden!:
Thema: 'bijna-doodervaringen' - klik hier.
Ieder mens heeft eigenlijk twee lichamen. Je vertrouwde stoffelijk lichaam en het geestelijk lichaam. Het geestelijk lichaam is een lichaam van licht (energie). Je kunt daarmee bijvoorbeeld uittreden (sommigen mensen hebben weleens een bijna-doodervaring).


Video's voor meer gevorderden:
Thema: 'De evolutie van de mens' / reïncarnatie (wedergeboorte) - klik hier.
1 - Het Ontstaan van het Heelal.
2 - Het Ontstaan van de Mens.
3 - Het Ontstaan van het hiernamaals / gene zijde / leven na dit leven.
4 - Onze Kosmische Bestemming (dit voor zichtbare universum).
5 - Een bijna doodervaring.
6 - Bezoek aan het hiernamaals / gene zijde.
7 - De sferen in het hiernamaals (en de evolutiefases van ieder mens).