Inkijkexemplaar

Werkboek - Een gezellig avondje numerologie! Samen met familie of vrienden.

Numerologie werkboek:
Een gezellig avondje numerologie! Samen met familie en vrienden - meer info

EEN KLEINE VOORSTUDIE 1 / EVEN AANDACHTIG LEZEN
Kopieer en print deze pagina (voor iedereen). Zie onder!

 

Een gezellig avondje numerologie! Samen met familie of vrienden werkboek
Direct zelf opzoeken

AANGEBODEN DOOR
PARANORMAAL STUDIECENTRUM DE AURA
Numeroloog / paragnost Ron Malestein
www.ronmalestein.nl

Paranormaal studiecentrum De Aura
Website centrum: www.paranormaalbewust.nl
Paranormale/spirituele boeken van paragnost en helderziende Ron Malestein.
Uitgeverij Bravenewbooks - Rotterdam
www.bravenewbooks.nl/shop/ Zoekfunctie: type Ron Malestein of numerologie


Titel cursusboek: Een gezellig avondje numerologie!
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein
© 2023, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl

Copyright:
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:
INLEIDING
EEN KLEINE VOORSTUDIE MET EEN BELANGRIJKE TIP!
(KOPIEER EN PRINT DEZE PAGINA VOOR IEDEREEN)
HOOFDSTUK 1 – EEN SPIRITUELE INTRODUCTIE
HOOFDSTUK 2 – ENKELE TIPS
HOOFDSTUK 3 – DE GEBOORTEDAGEN
HOOFDSTUK 4 – DE VIER BASISKARAKTERS
HOOFDSTUK 5 – NEGEN GETALLEN EN HUN BETEKENIS
HOOFDSTUK 6 – GETALLEN EN RELATIES
HOOFDSTUK 7 – GETALLEN EN GEZONDHEID
HOOFDSTUK 8 – GETALLEN EN KLEUREN
HOOFDSTUK 9 - GETALLEN EN BEROEPEN
HOOFDSTUK 10 – HET PERSOONLIJKE JAAR
HOOFDSTUK 11 – DE DIERENRIEMTEKENS
HOOFDSTUK 12 – LEVENSOPDRACHT/KARMA
HOOFDSTUK 13 – TOT SLOT
NAWOORD

INLEIDING
Dit cursus/werkboek heb ik geschreven omdat ik tijdens mijn cursussen over getallenleer steeds te
horen kreeg dat mijn teksten ook thuis door diverse geïnteresseerden gretig werden gelezen. Dat
was erg leuk om te horen. Ik besloot daarom mijn cursus in boekvorm uit te brengen.

Getallenleer
Ik hoop dat de verhandeling over de getallen niet te moeilijk is geworden. Over deze materie kun
je bijna oneindig uitweiden. Er zijn diverse boeken over getallenleer waarbij je ook je voor- en
achternaam kunt omzetten in getallen. Dat is in dit cursusboek niet nodig. Ik heb geprobeerd het
simpel en duidelijk te houden. Je kunt na een eenvoudige optelsom van alle cijfers van de gehele
geboortedatum iets over een persoon opzoeken. Dit maakt het extra interessant om snel het
geboortegetal volgens de getallenleer te berekenen. Zowel voor jezelf als voor iemand anders,
waar je ook bent, bij familie, vrienden of kennissen.

Ook is dit een interessant cursusboek voor degene die op de een of andere wijze op het
traditionele of alternatieve/ geestelijke gebied actief is; een beroep met maatschappelijk werk
uitoefent, voetreflexzonetherapie geeft of magnetiseert. U komt allemaal situaties tegen waarin je
denkt: ‘wist ik maar net iets meer over de achtergrond en gezondheid van een persoon.’ Niet
iedereen vertelt tijdens een intakegesprek wat er nu werkelijk aan de hand is. Dit kan te maken
hebben met angst, schaamte, blokkades of wantrouwen in andere mensen. Dit studieboek kan je
daarmee wat op weg helpen. Als je een cliëntenkaart voor iemand moet schrijven, heb je
automatisch de geboortedatum van die persoon. Je kunt dan snel berekenen welk geboortegetal
hij heeft. In de verschillende hoofdstukken in het cursusboek kun je opzoeken wat je nodig hebt.
Wil je weten hoe je iemand het beste kunt bereiken of wat voor karakter iemand heeft, dan lees je
het hoofdstuk ‘De negen getallen en hun betekenis’ of ‘De vier basiskarakters’. Wil je iets meer te
weten komen over iemands gezondheid (aangeboren constitutiezwakte), dan kun je misschien een
paar tips lezen in het hoofdstuk ‘Getallen en gezondheid’. Let er wel op dat het algemene
aanwijzingen zijn; ik ga er altijd vanuit dat ieder persoon net weer even anders is dan de ander.
Hier moet je bij de benadering van een persoon wel goed op letten.
Getallenleer en astrologie zijn beslist niet nieuw. Duizenden jaren geleden waren Chinezen al bezig
om karakter en gezondheid van mensen te doorgronden.

In de numerologie spreek je van negen karakters: de getallen 1 tot en met 9. Goed beschouwd heb
je veel meer karakters; als je de getallen van de geboortedag, de maand van geboorte (het
dierenriemteken) en het geboortejaar erbij betrekt, dan heb je al zoveel meer mogelijkheden. Het
komt in de praktijk niet vaak voor dat iemand op hetzelfde tijdstip is geboren. Het is vaak een
andere maand of een ander jaar.
Natuurlijk kunnen mensen op dezelfde dag geboren zijn. Denk maar aan tweelingen die erg snel na
elkaar zijn geboren. Zij hebben volgens de regels van de getallenleer dezelfde getallen. Maar dat
wil nog niet zeggen dat ze hetzelfde karakter hebben. Ze kunnen een hoger of lager aspect van
een bepaald getal vertegenwoordigen. Mensen met het getal 6 (kunstzinnigheid, bijvoorbeeld
tekenen en schilderen) kunnen kinderlijke maar ook zeer volwassen tekeningen maken. Dit is maar
net in hoeverre zij tijd aan iets besteed hebben; enkele maanden of misschien al meerdere levens
(reïncarnatie).

Het is prettig om voor het lezen van de hoofdstukken te weten wat de opbouw van de cursus is. Je
hebt de mogelijkheid om het studieboek van voor af aan te lezen, maar je kunt ook beginnen met
enkele hoofdstukken gewoon op te zoeken en te lezen. Het maakt niet zoveel uit hoe je het leest.
De hoofdstukken kun je als zelfstandige thema’s beschouwen. Nu ik dit schrijf denk ik met een
goed gevoel terug aan de eerste bijeenkomsten van mijn cursus over getallenleer. In het begin gaf
ik te snel enkele kopieën van geboortedata aan de cursisten. Als je mensen stil wilt krijgen moet je
zoiets doen. Ze wisten niet hoe snel ze hun eigen geboortedatum (of van een vriend) in de teksten
moesten opzoeken. Als gevolg hiervan kwam ik er de eerste tien minuten niet meer doorheen. De
aandacht was even geheel verdwenen.

 

Belangrijke opmerking van de schrijver
De betekenis van de getallen en dierenriemtekens heb ik door langdurig onderzoek (zo’n vijftien
jaar) en vooral veel zelfstudie geleerd. Ik heb honderden korte karakteranalyses gemaakt in
uitgaansgelegenheden, bij mensen thuis, voor cursisten en in mijn praktijk.
Ik wil mensen niet in ‘hokjes’ indelen of door het lezen van hun geboortegetal een benauwd of
vervelend gevoel geven. Het zal in het studieboek wel een keer voorkomen, maar dat is absoluut
niet mijn bedoeling. Er is geen wezen dat zo gecompliceerd is en tegelijkertijd zulke tegenstrijdige
gevoelens heeft als de mens. Mensen zijn eenvoudig niet in hokjes in te delen. Ik wil de lezers juist
bevrijden van benauwde denkbeelden, en (nog) meer inzicht in zichzelf geven. Dit komt
uiteindelijk jezelf en de hele samenleving ten goede. We leven trouwens in een fase van de
evolutie die New Age of Aquarius-tijdperk wordt genoemd. Een tijd waarin mensen in een
sneltreinvaart bewuster van zichzelf en hun omgeving worden.
Ik weet uit ervaring dat velen zichzelf in de informatie over getallen zullen herkennen, maar
enkelen die onder de categorie ‘mengtypes’ vallen zullen minder van zichzelf erin terugvinden. Dit
komt omdat de dag van de geboorte andere trillingen ofwel karaktereigenschappen
vertegenwoordigt dan de opgetelde geboortedatum (geboortegetal). Iemand met de 2de als
geboortedag, waarvan de opgetelde (gehele) geboortedatum een 9 is, handelt soms erg
wisselend. In de ene situatie erg passief (2) en in een andere situatie erg fel (9). Houd hier
rekening mee. Je kunt
in dit studieboek altijd zowel de informatie over de geboortedag als de opgetelde geboortedatum
(geboortegetal) lezen en kijken wat jou het meeste aanspreekt. Eigenlijk zou je deze twee getallen
samen met jouw dierenriemteken moeten laten samensmelten. Dan pas krijg je een goed beeld
over jouw karakter met de sterke en de zwakke (misschien minder aandacht aan geschonken)
kanten.

Ik hoop dat je (of samen) veel plezier aan het werkboek numerologie mag beleven.
Ron Malestein (numeroloog / helderziende), 2023
Websites: www.ronmalestein.nl en www.paranormaalbewust.nl

 

EEN KLEINE VOORSTUDIE 1 / EVEN AANDACHTIG LEZEN
Kopieer en print deze pagina (voor iedereen).
Uitleg met de berekening van de geboortedagen met een paar voorbeelden:
1e blijft altijd 1e
10e: 1 + 0 = 1 blijft dus ook 1,
11e: 1 + 1 = 2
23e: 2 +3 = 5 enzovoort.
Zo kom je aan het volgende schema:
1 = 1e 10e 19e 28e
2 = 2e 11e 20e 29e
3 = 3e 12e 21e 30e
4 = 4e 13e 22e 31e
5 = 5e 14e 23e
6 = 6e 15e 24e
7 = 7e 16e 25e
8 = 8e 17e 26e
9 = 9e 18e 27e
Dit werkboek gaat uit van negen getallen:
De hogere getallen 10 t/m 31 worden weer gereduceerd tot één getal.

Voorbeeld geboortedag: 27e
2+7=9 - voorbeeld 2: 19e 1+9=10 maar 1+0= 1
Van de geboortedatum worden alle cijfers opgeteld en dan gereduceerd tot één
getal.

 

Voorbeeld 1 - Het totale geboortegetal van iemand die geboren is op:
28-4-1982 = 2 + 8 + 4 + 1 + 9 + 8 + 2 = 34 = 3 + 4 = 7.

 

Voorbeeld 2 - Het totale geboortegetal van iemand die geboren is op:
16-1-1957
1 + 6 + 1 + 1 + 9 + 5 + 7 = 30 = 3 + 0 = 3
Controle - leer jezelf aan om een geboortedatum zeker drie keer op te tellen!


HOOFDSTUK 1 – EEN SPIRITUELE INTRODUCTIE
Dit boeiende studieboek is eigenlijk een samenvoeging van occulte wetenschappen. Ik probeer
verband te leggen tussen getallenleer, astrologie, intuïtie en het paranormale. Deze specifieke
manier van denken is al in 1985 door mijn vader (die amateurastroloog was) aangekondigd. Hij zag
in mijn geboortehoroscoop, gecombineerd met mijn progressieve horoscoop (een horoscoop van
mij op mijn 25ste jaar), dat ik de al eeuwenoude occulte wetenschappen in een modern jasje zou
stoppen en voor andere belangstellenden toegankelijker zou maken. Deze astrologische
voorspelling is inmiddels uitgekomen. Ik ben me inderdaad steeds intensiever gaan verdiepen in
zaken zoals getallenleer, astrologie, tarot en I Tjing.

Wat is de reden van ons handelen?
Dit studieboek is geschreven om allereerst meer inzicht in je eigen karakter te krijgen. Men
handelt vaak zonder te weten waarom. Veel gedachten worden al tijdens je opvoeding opgelegd.
Het is maar net wat voor ouders - met bepaalde denkwijzen - je hebt gehad. Waren zij in jouw
ogen streng gelovig, beslist ongelovig, praters, zwijgers, gelukkige of ongelukkige mensen?
Opvoeding en omgeving zijn medebepalend voor het gedrag en denkwijze van vandaag.
De mens valt op door z’n sterke maar natuurlijk ook zwakke kanten. Dit vormt tezamen iemands
karakter. Sommige zwakke kanten kun je van iemand zien, maar vele andere kanten blijven voor
ons oog onzichtbaar.

Begin bij jezelf
Je kunt, als je daar wat voor voelt, aan jezelf sleutelen. Er zijn tegenwoordig vrij veel alternatieve
bewustzijnsgroepen te vinden. Kijk eens of er in de bibliotheek of een buurthuis in je omgeving
een informatierek staat met folders. Het is echt niet moeilijk om aan een adres te komen.
Het is lastig om over een ander te oordelen. Het is altijd nog maar de vraag of je wel een volledig
beeld van de ander hebt. Zijn er een aantal persoonlijke, meestal gevoelige zaken die iemand je
(nog) niet heeft toevertrouwd, dan is het mogelijk dat je een onvolledig beeld van iemand hebt.
We moeten niet te snel over iemand oordelen. We kijken trouwens nog altijd door onze eigen
gekleurde bril. Wie is er neutraal of objectief? Het is daarom bijzonder lastig om een ander iets te
adviseren. Voor je daaraan begint kun je, naar mijn mening, beter beginnen met naar jezelf te
kijken. Is er iets is wat verbeterd kan worden?

Wat kun je met getallenleer? 

Getallenleer of astrologie zijn leuke studies om jezelf beter te leren kennen. Ze geven aan hoe wij in de kern zijn. Er is niemand die je beoordeelt, prijst of naar beneden haalt. Natuurlijk heeft de uitlegger van een getallogram of horoscoop wel z’n invloed op het verloop van een gesprek; dat is logisch en is met alles zo. Ik vind het belangrijker om bij tijd en wijle je eigen gedachten en gedrag onder de loep te nemen. Het kost veel lef en energie om naar jezelf te kijken in een spiegel. Menigeen is bang om kritisch naar zichzelf te kijken. Men drukt liever moeilijke gedachten zo ver mogelijk van zich af. Is het dan zo verwonderlijk dat we, na jaren verdrongen gedachten, de greep op onszelf zijn kwijtgeraakt? Sommige personen hebben er in hun leven zo’n potje van gemaakt, dat ze wel jaren in psychotherapie moeten om opnieuw met zichzelf te leren leven.

Velen lopen rond met de vraag waarom juist uitgerekend hen steeds weer nare dingen overkomen. Van persoonlijke fouten kun je het beste leren. Vaak worstelen mensen met gedachten waarom ze iets hebben moeten meemaken. Zij bese?en niet dat ze zelf degenen zijn geweest, die iets al - in een eerder stadium - in werking hebben gezet. Alles in het leven moet je koppelen aan de wet van oorzaak en gevolg. Spirituele studies kunnen ontzettend veel antwoorden geven op vragen als: ‘waarom leven we?’ en ‘waarom moest mij dat overkomen?’ Ik geloof zelf in een levensprogramma. Ook al lijkt het leven van toevalligheden aan elkaar te hangen, dat wil nog niet zeggen dat het ook zo is. Heb je al eens stilgestaan bij de gedachte dat we op een bepaald tijdstip geboren moesten worden? Op die dag met die vibratie was er voor jou een uniek moment aangebroken om geboren te worden en verder te mogen groeien. Je wordt niet zomaar ergens geboren in een lichaam of situatie waar je niet de lessen kunt leren die je moet leren. Als je verder in de esoterische leer (spirituele wetenschappen) duikt zul je zien dat er achter de schermen wel degelijk regels zijn. Je moet er alleen moeite voor doen om deze op te zoeken. Deze bijzondere wetenschappen moeten altijd een beetje afgeschermd blijven, want het echte grote publiek is daar vanwege hun evolutiepunt nog niet aan toe. Komt deze kennis te gemakkelijk in handen van de onwetende mens, dan wordt al het werk in een mum van tijd weer afgebroken. Dat is jammer. Het is vandaag de dag nog steeds niet gemakkelijk om met dergelijke onderwerpen naar buiten te treden. Je kunt, als je een spiritueel beroep hebt, nooit vrijuit vertellen wat voor interesse of beroep je hebt. Je loopt altijd het risico dat iemand het niet ziet zitten en zal proberen je te negeren of te dwarsbomen.

 

Spirituele cadeaus - numerologie cursus

Spirituele cadeaus vrouw - numerologie man

Spirituele cadeaus man - een gezellige avondje numerologie