Paranormaal boek 'New age zaken - door de ogen van een helderziende!'

Lees gratis online het hele boek.

New age zaken
Door de ogen van een helderziende bekeken - p
aragnost / helderziende Ron Malestein

Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Copyright:
Titel boek: New age zaken
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.ronmalestein.nl of www.paranormaalbewust.nl

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:

Woord-vooraf. 4

Naar een ander tijdperk. 6

Het leven zit vol met 'mini-inwijdingen' 7

Etherische energie. 8

Jezelf leren af te sluiten voor hinderlijke energieën. 9

Je gedachten visualiseren. 11

Klonen, zin of onzin?. 12

De mens is niet het stoffelijke lichaam.. 14

Van klankschaal naar de ‘uhm-klank’ 16

Wat is een levensfilm?. 18

Een wolk van bewustzijn. 19

Eén grote alles verbindende aura. 21

Aurawolkjes met kleuren. 22

'Ik weet alles al' 23

Het begrip tijd. 25

Je iets eigen maken. 27

Iemand energetisch loslaten. 29

Het leven is bijzonder diep. 31

Je vrije wil 33

Zelf je ouders uitkiezen, kan dat?. 37

Wat is verliefdheid?. 38

De Alziel 40

De zuivering van je ziel 41

Toch maar niet oordelen?. 42

Het doorlopen van de klassen op een school 44

Verbinding met gene zijde. 46

De zevenvoudige mens (1) 48

De zevenvoudige mens (2) 49

Psychometrie (paranormale waarnemingen) 52

Hogere en lagere gevoelens. 54

Zoveel verschillende Nieuwetijdszaken en –namen. 56

Unidentified flying object (Ufo) 58

Een geboortehoroscoop (Astrologie) 60

Beknopte betekenis van enkele planeten: 61

Jouw begeleider(s) van gene zijde. 62

Grote tegenstellingen. 64

Waarom is er een gene zijde?. 66

Verschillende innerlijke leeftijden. 67

Een gespreksgroep over Nieuwetijdszaken. 68

De tempel in je hart 69

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein. 71

 

Woord-vooraf

Dit boek heb ik geschreven voor iedereen die op zoek is naar meer geestelijke inzichten. Je hoeft niet per se zelf paranormale ervaringen te hebben gehad. Eigenlijk is het een boek over diverse boeiende Nieuwetijds bewustzijnszaken, die we allemaal vroeg of laat in ons leven tegen zullen komen. Natuurlijk is het bij sommige onderwerpen makkelijker als je zelf, ook al is het maar voor één keer ook een bepaalde ervaring hebt gehad. Dit boek is net zo interessant voor mensen die op zoek zijn naar meer spirituele zaken als voor personen die zelf ook paranormaal gevoelig zijn. Het is mijn bedoeling om je met diverse Nieuwetijdszaken in aanraking te laten komen. Het kan zijn dat je sommige thema's iets te 'verdiept' vindt of dat ik in jouw ogen iets te stellig ben. Geen probleem, leg het boek dan even weg en lees eerst één van mijn andere boeken. Het is mijn bedoeling, eigenlijk mijn innerlijke drang, om anderen met mijn paranormale ervaringen en daardoor veroorzaakte nieuwe inzichten, kennis te laten maken. Gewoon op mijn manier, zonder omwegen en recht vanuit het hart, dus met gevoel geschreven. Ik houd niet zo van dikdoenerij. Ik heb in mijn praktijk en privéleven gemerkt dat vrijwel iedereen af en toe bijzondere ervaringen (en denkbeelden) heeft. Er is maar één aarde en dat is de wereld waarop we allemaal weer opnieuw geboren zijn met een voor ieder eigen persoonlijke bijzondere levensopdracht.

 

Van jongs af aan heb ik al diverse paranormale ervaringen gehad. Al die verschillende ervaringen hebben op mijn gedachten over de zin van ons leven, een behoorlijke invloed gehad. Wanneer je tien of twintig keer een verschijning hebt waargenomen, of dikwijls uitgetreden bent, of mensen in je hoofd zachtjes, maar wel duidelijk hoort praten dan heeft het weinig zin om deze toch wel bijzondere ervaringen weg te drukken of te ontkennen. Voor mij bestaat er niet meer zoiets als dat het leven eindigt bij de dood. Ik heb daar te vaak mijn overleden familieleden voor terug gezien. Ik hoop dat je in dit boek je eigen ervaringen of denkbeelden herkent. De onderwerpen waar ik over schrijf zijn universeel. Mensen bijvoorbeeld in Canada of Japan hebben dezelfde ervaringen als wij hier in het Westen. Ik bedoel natuurlijk niet de hele primitieve volkeren met veel bijgeloof.

Om eerlijk te zijn heb ik als ik terugkijk op mijn jeugd al informatie 'meegenomen' uit vorige tijden. En met vorige tijden bedoel ik vorige levens. Sommige dingen stonden voor mij als jong kereltje allang vast, zonder dat ik ergens iets over gehoord of gelezen had. Ik noem dat 'gevoelsherinneringen'. Diep in je hart of beter genoemd geest weet je meer, maar dit is niet in je stoffelijke hersenen opgeslagen. Je zult het daar ook nooit vinden. Jouw huidige stoffelijke hersenen van je huidige lichaam waren er immers niet in die tijd. Vandaar dat je dergelijke belevenissen of denkbeelden niet met je hersenen kunt herinneren. Er is iets anders. Alle herinneringen worden overigens wel ergens opgeslagen, maar daar zit nu tijdens je aardse bestaan als het ware een deksel op. Veel mensen hebben deze gevoelsherinneringen. Dit kan te maken hebben met inzichten, bepaalde talenten maar ook een onverklaarbare angst voor bijvoorbeeld water of vuur enzovoort. Iedere persoon is een optelsom van al zijn ervaringen en herinneringen, van zijn huidige leven maar ook al van vorige incarnaties in diverse landen.

In sommige stukken tekst herhaal ik kleine stukjes informatie. Ik wil dit het liefst zoveel mogelijk laten staan. Sommige herhalingen doe ik bewust om in dat verband het thema waar ik over schrijf zo duidelijk mogelijk te maken. Het valt helemaal niet mee om al die dingen goed en duidelijk voor iedereen te verwoorden. Voor mij is het bijna gewoon dat ik op de grens van twee werelden leef (deze zijde en gene zijde). Het is mijn wens dat iedereen op z'n eigen manier de Nieuwetijdsthema’s toepast en voor anderen ook verduidelijkt. Dit is onze gezamenlijke opdracht in deze nieuwetijdsfase die we esoterisch het Waterman tijdperk of New age tijdperk noemen. Wij zijn met z’n allen de pioniers (de wegvoorbereiders) voor de komende generaties. Help mij met het uitdragen en toegankelijker maken van deze universele inzichten. Wijs belangstellenden op mijn boeken. Misschien heb je de mogelijkheid om het hele project financieel te ondersteunen of gewoon onder de aandacht te brengen. Dat zou geweldig zijn. Het auralicht van de aarde zal na bewustzijnstoename van mens en dier geleidelijk aan helderder gaan uitstralen. Het zou toch mooi zijn, als iedereen aan het uitdragen van New Age zaken kan en mag bijdragen. Al deze nieuwe inzichten vormen ons toekomstig ‘geloof’. Iedereen zal op z’n eigen manier en evolutiepunt vanuit het hart z’n geloof beleven. We kunnen beter elkaar inspireren dan op een zeer materialistische wijze elkaar misbruiken/ financieel ‘uitkleden’.

Paragnost Ron Malestein

 

Naar een ander tijdperk

 
We leven in een tijd dat er in rap tempo op diverse vlakken veel verandert. De mensheid is na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk aan behoorlijk gegroeid. Dit kan je zien op het gebied van techniek, huisvesting, hygiëne, gezondheidszorg enzovoort. Dit heeft allemaal te maken met het punt van de evolutie waar we naar toe gegroeid zijn. De mens heeft meer tijd gekregen om aan zelfontwikkeling te doen. Spiritueel gezien zou je kunnen zeggen dat we met zijn allen aan een nieuw boek begonnen zijn. De nieuwe tijd direct na de Tweede Wereldoorlog noemen we het Waterman tijdperk. De 2000 jaar die daarvoor liggen, het vorige boek, noemen we het Vissen tijdperk. In het Waterman tijdperk zal er erg veel veranderen. Het is de bedoeling dat de mens leert om beter zelf na te denken en dat hij naar zijn intuïtie leert te luisteren. In het Vissen tijdperk dacht men meer voor ons. Zij (wij in vorige levens) moesten zich houden aan wat de uitleggers van de Bijbel, een koning of dictator dachten. In onze tijd zie je overal om je heen grote en kleine initiatieven om mensen zelf aan het denken te zetten. Het Waterman tijdperk wordt door sommigen het New Age tijdperk genoemd. Het maakt natuurlijk niet zoveel uit welke naam je aan dit tijdperk geeft. Als iedereen maar weet waar je het over hebt.
Tegenwoordig kan je overal spirituele lezingen of workshops volgen. Dat was bijvoorbeeld 50 jaar geleden nog niet zo. Steeds meer mensen hebben de behoefte om zich innerlijk te ontwikkelen. Het aanbod is, als je op het Internet rondkijkt, best groot. Ik raad iedereen aan om op het gevoel en met je intuïtie een keuze te maken. Probeer vooral goed te luisteren naar je eerste indruk. Dit vermogen heb je niet voor niets ontwikkeld. Je hoeft jezelf alleen maar te trainen om dit verder te ontwikkelen. Het is uiteraard wel belangrijk dat je jezelf serieus neemt, dat je hier naar luistert en er naar handelt. Wanneer je hebt aangeleerd om dit bijzondere gevoel of deze bijzondere indruk weg te drukken dan moet je leren om hier op te letten. Je kunt jezelf elke dag opnieuw trainen. Als je het leuk vindt dan zou je een dagboekje speciaal voor je eerste indruk van iets of iemand kunnen bijhouden. Je zult zien dat je hier enorm veel van kunt leren. Door hiermee bezig te zijn, word je scherper en alerter, je bewustzijn zal geleidelijk aan toenemen. Ik geloof niet in een toekomstige ondergang of waar sommigen erg bang voor zijn een derdewereldoorlog. In de wereld zijn de uitersten momenteel erg groot. Het grote verschil tussen bewustzijnsniveaus van verschillende mensen veroorzaakt problemen, maar uiteindelijk leert iedereen. Dit is de bedoeling van het Waterman tijdperk. Een tijdperk waarin werkelijk van alles zal veranderen. De mens leert zijn mentaal lichaam (het verstandsgedeelte) van zijn aura te ontwikkelen. Voorheen leefden de mensen nog te veel op emotie en hebzucht. De verstandelijke vermogens van de mens zullen heel snel gaan toenemen. Dit proces zie je al aan sommige jongeren met een zeer hoge intelligentie. De eerste voortekenen zijn er al.

 

Het leven zit vol met 'mini-inwijdingen'

 

Elke dag opnieuw krijgen we de kans om onszelf en een ander beter te leren kennen en te begrijpen. De weg naar geestelijk inzicht is behoorlijk lang. Je kunt ook geen stukjes overslaan, haasten heeft daarom weinig zin. Ieder mens krijgt elke dag opnieuw lesstof om er iets mee te doen. Je krijgt in ons universum helemaal niets cadeau. Ik vind dat zelf wel rechtvaardig. Alles waar je je vaak met bloed, zweet en tranen voor ingezet hebt, wordt automatisch een stukje persoonlijk innerlijk bezit. Elke ervaring in het leven verdiept je. Al die kleine ervaringen tezamen zie ik als mini-inwijdingen van het leven. Je kunt nooit op één moment alles grondig leren, je alles eigen maken. Dit vergt veel meer tijd. De evolutie van de mens verloopt niet zo snel. Maar waarom zou iets snel moeten verlopen als het leven al veel meer dan miljoenen jaren oud is. Neem de tijd om je te ontwikkelen. Laat je door jezelf en anderen niet gek maken. Neem af en toe de tijd om over het leven na te denken. Probeer diverse situaties van verschillende kanten te bekijken. Eigenlijk moeten we meer relativeren. We maken ons veel te snel te druk. We kunnen enorm heftig reageren op diverse situaties. Meestal hebben we van al die heftige emotionele reacties de volgende dag al spijt. Elke dag opnieuw is een nieuwe kans om te groeien.

Een ieder zijn leven zit vol met beproevingen (opdrachten). Ik wil absoluut niet de indruk wekken dat het leven eenvoudig is. Maar naarmate je ouder wordt, zie je dat je nooit in een bepaalde situatie eeuwig blijft zitten. Alles heeft zo zijn eigen tijd. Wanneer ik op mijn leven terugkijk, zie ik wel tientallen hoofdstukken. Sommige onderdelen hebben wel wat van elkaar weg. Ik zoek wel eens overeenkomsten om te zien hoe ik nu in mijn huidige leven het beste kan handelen. Het is wel eens jammer dat je weinig informatie of vergelijkingsmateriaal hebt om goede keuzes te maken.

Het leven ervaar ik meer dan eens als hard, koud en onpersoonlijk. Maar ja, je kunt je flink verzetten of boos maken maar dat helpt je niet veel verder. En de muren om je heen geven toch ook geen antwoord. Zaken die je in je leven geleerd hebt, geven een extra diepe voldoening. Het is wonderlijk te zien hoe ieder mens zo op z'n eigen manier reageert en groeit.

Regelmatig spreek ik mensen die zo graag in één van hun vorige levens willen kijken. Bijvoorbeeld met behulp van een regressietherapeut. Ik ben daar persoonlijk geen voorstander van. Er zit op al die ervaringen uit vorige levens niet voor niets als het ware een deksel op. Ik denk dat het te moeilijk en te hard is om deze informatie aan te kunnen. Je zult beslist je favoriete vrienden maar ook je vijanden tegenkomen. Het zou je nu flink in de problemen kunnen brengen om te weten wie de mensen in je omgeving ooit toen waren. Het zou toch geen fijn gevoel geven als je zou weten dat één van jouw kinderen, toen je man of vrouw in een vorige leven, ooit nare dingen heeft gedaan. Ik snap de belangstelling hiervoor wel, en informatie is ergens wel opgeslagen, maar normaal gesproken in ons eigenbelang afgesloten. Doordat deze kennis niet direct toegankelijk is, kunnen wij reageren op de nieuwe situaties zoals we ons nu voelen en denken. We worden nu door vorige handelingen in vorige levens niet beïnvloed.

Elk leven zit vol met allerlei mooie en pijnlijke ervaringen. Probeer er het beste van te maken. Elke dag krijgen we weer de kans om er iets bij te leren. Heb je een keer een uitglijder, dan maakt dat niets uit. Gun jezelf veel experimenten en missers. Blijf jong, scherp en flexibel van geest. Probeer zoveel mogelijk iets vanuit een goed hart te benaderen. Ieder mens, maar ook dier, heeft gevoel. En mooie gevoelens stuwen je stap voor stap naar hoger leven toe.

 

Etherische energie

 

Alles wat je ziet, dus gewoon zintuiglijk, heeft nog een andere kant. Alles bestaat uit energie en alles in het leven moet van energie worden voorzien.

De buitenkant is anders dan de binnenkant. Eigenlijk probeer je achter de gordijnen van het leven te kijken. Je hebt de keuze om gewoon aards, of spiritueel naar allerlei bijzondere zaken te kijken. Het zou veel gemakkelijker zijn als je minstens eenmaal in je leven de aura om iets of iemand kon zien. Door dit te zien gaat direct een andere wereld voor je open. Door aura's te zien, zie je dat het leven, dat ik maar gemakshalve twee verschillende energiegolflengtes noem, bestaat. Ik ben door de jaren heen steeds meer gaan beseffen dat alles in het leven energetisch gevoed wordt. Al het leven wat je kunt zien of aanraken wordt vanuit een andere golflengte van energie voorzien.

Al het leven staat met elkaar in verbinding. Hoe langer je hierover nadenkt, des te meer kom je tot de conclusie dat het eigenlijk logisch is. Je kunt niet spreken over allerlei kleine eilandjes die niet met elkaar in verbinding staan. Ik bedoel te zeggen dat alles met elkaar in verbinding staat of helemaal niet. Wat je kunt zien of voelen zijn onderdeeltjes van een heel groot kosmisch netwerk. Ik vind het heel erg belangrijk om hier eens over te filosoferen. Door hier eens rustig en nuchter over na te denken, begrijp je beter hoe alles in het leven op een wonderlijke wijze met elkaar in verbinding staat. Op deze wijze heeft het Opperwezen overzicht. Ik weet dat naast ons vertrouwde universum op een andere golflengte nog een ander hoger ontwikkeld universum bestaat. Door diverse levens (reïncarnatie) evolueren we vanzelf naar dat andere hogere universum. Ik geloof niet dat er naast ons universum een ander universum van bijvoorbeeld nog een andere God bestaat. Ik bedoel te zeggen dat er één groot geheel is. Het is daarom onlogisch dat er naast dat geheel nog een ander geheel zou zijn. Door over dit soort zaken te mediteren vergroot je je bewustzijn enorm. Ik vind het wonderlijk hoe al het leven met elkaar in verbinding staat. Je gaat steeds meer spiritueel kijken naar allerlei onderdelen van het leven. Je ziet dat er hogere krachten in ons universum aanwezig zijn. Wat dat precies is weet ik ook niet. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over engelen en aartsengelen, in het oosten over deva's (natuurgeesten van etherische energieën).

Ik ben gefascineerd door het grote geheel van alles. Hoe alles in elkaar steekt. Dat alles op een vastgestelde tijd plaatsvindt, dus bestuurd wordt. Het is daarom best de moeite waard om eens met een deskundig astroloog te praten. Zij kunnen aan de hand van een horoscoop enkele of in grote lijnen toekomstige gebeurtenissen voorspellen. Dit heeft niets met inbeelding of koffiedik kijken te maken. Het zijn eigenlijk vrij ingewikkelde ‘rekensommen’ of formules.

Ik bedoel aan te geven dat je bepaalde wetmatigheden in ons heelal op verschillende wijzen kunt bestuderen. In spiritueel verband hoef je dus niet over één nacht ijs te gaan. Ik zou dat sowieso nooit doen. Je kunt beter het leven rustig bestuderen en van verschillende kanten bekijken. Het is echt de moeite waard om dergelijke zaken verder uit te pluizen.

 

Jezelf leren af te sluiten voor hinderlijke energieën

 

In mijn cursus ‘jouw paranormale ontwikkeling’ is het afsluiten voor hinderlijke energieën van iets of iemand een vast onderdeel. Je moet je met je paranormale zintuigen kunnen openstellen maar ook weer goed kunnen afsluiten. Veel mensen staan doorgaans veel te open voor (aura) energieën. Ik vind dat we dit onderwerp eigenlijk al vanaf de lagere school moeten behandelen. Van jong tot oud heeft men hier erg veel last van. Een persoon hoeft zich hier niet eens bewust van te zijn.

Eigenlijk heeft dit soort problemen te maken met onze aura. Onze aura moet je zien als een wolk van energie in en om je lichaam. Al het leven om je heen heeft een aura. Dus niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, mineralen zelfs de muren of de diverse ruimtes op je werk of in je huis hebben een aura. Ik weet dat niet iedereen dit ziet. Om hier een aardig beeld van te vormen, kan je denken aan (lichte) mist. Om alles zit dus mist. De mist is eigenlijk energie. En niet alle energieën zijn prettig. Mensen hebben verschillende gedachtes en emoties, zowel positieve als hele negatieve. Iedereen straalt energie (bewustzijn) uit. Vriendelijke zachte, lieve gedachtes maar soms ook hele boze en zwaarmoedige gevoelens. We zouden wat voorzichtiger met onze gedachtes en gevoelens moeten omgaan. Ongemerkt hebben we allemaal een positieve of een negatieve invloed op andere personen en op de ruimte waar je bent. Onze aura-energie vloeit automatisch alle kanten op. En dit is de reden waarom we last van bepaalde personen of ruimtes kunnen krijgen. Onze aura wordt beïnvloed omdat andere energieën in onze aura stromen. Ik zal een vergelijking maken om de uitwerking van dergelijke energieën beter te begrijpen. Denk eens aan een kachel en in dit geval een radiator. Plaats de radiator in je gedachten in de kou buiten. Wat denk je dat er gaat gebeuren? De energie die de radiator afgeeft, trekt weg naar de omgeving. De verwarming zal vrij spoedig weggehaald moeten worden omdat je vanwege het energieverlies een hele hoge energierekening zal gaan krijgen. Gevoelige mensen kan je in dit verband vergelijken met radiatoren. Iedere persoon heeft zo zijn eigen hoeveelheid aan innerlijke warmte (liefde). Sommige mensen zitten op dezelfde innerlijke golflengte. Als de karakters een beetje met elkaar overeenkomen dan kunnen zij het samen goed, gezellig en harmonieus hebben. Maar zoals iedereen weet, is dat niet in elk gezin of op de werkvloer zo. Enkele helderziende mensen zien aan je aura de innerlijke warmte of koude van de mens. Meestal noemen we dit de liefde of kilheid van een persoon.

Wat kan je doen om je goed af te sluiten? Dit is allereerst een kwestie van  uit te pluizen wat het beste bij jou past. In de cursus ‘jouw paranormale ontwikkeling’ zit het onderdeel ‘zelf leren magnetiseren’. Je leert op een eenvoudige manier bewust te worden van je eigen basisenergieën. Om deze energie proberen te voelen kan je je hele hand een centimeter van een wang af houden. Waarschijnlijk voel je in het midden van je hand een beetje warmte komen. Ieder mens straalt een beetje energie uit. Magnetiseurs of paranormale genezers noemen dit ' levensmagnetisme'. Deze energie die dus iedereen heeft, kan je gebruiken om jezelf te leren af sluiten. Wat kan je doen? Leg je linkerhand boven op je navel. Schuif vervolgens je linkerhand een centimeter of vijf naar boven. Op dit punt zit je zonnevlecht (buikchakra). Leg op dit punt eerst je linkerhand en daar weer bovenop je rechterhand. Dus je legt je beide handen op dit punt. Doe dit een minuut of vijf (mag veel langer). Je zult na verloop van tijd merken dat je wat rustiger begint te worden. Dit komt omdat jouw levenskrachten via je zonnevlecht in de aura van je buik terugstromen. Je kunt dit op alle tijdstippen van de dag doen. Soms leg ik alleen mijn linkerhand op mijn zonnevlecht en mijn rechterhand op mijn hartstreek. Probeer dit eens enige tijd uit. Dit is een prettige en heel effectieve wijze om jezelf energetisch af te sluiten maar ook om je weer op te laden na een zware dag. Probeer uit wat het beste bij jou werkt. Een wandeling maken of een uurtje slapen kan net zo effectief zijn.

 

Je gedachten visualiseren

 

De mens is een wonderlijk en zeer complex wezen. Hij heeft diverse gereedschappen tot zijn beschikking om die zowel positief als negatief te gebruiken. Een mens kan zichzelf volledig laten gaan maar ook leren zichzelf (emotioneel) te beheersen. Je kunt tot op zekere hoogte je gedachten een bepaalde richting op sturen. Het is wel belangrijk dat je jezelf bij dit soort afspraken serieus neemt. Je neemt het serieus of je doet dat niet. Je stelt je volledig voor intuïtieve en paranormale zaken open of je sluit je volledig af. In de spirituele wereld is in dit verband geen middenweg. Het is nou eenmaal zo, waar licht is, is ook duisternis. Anders gezegd: de intentie waarom of waarvoor je iets doet is heel belangrijk. Door iets heel gemotiveerd en krachtig te willen, bouw je gedachtekracht op. Veel paranormale/spirituele zaken hebben met krachten te maken. Onze gedachten en gevoelens zijn eigenlijk ook krachten (etherische energieën).

Enkele jaren geleden had ik te maken met een verbroken relatie. Het is belangrijk om genoeg tijd te nemen om iets goed te verwerken. Maar soms blijf je vaak in lastige emoties hangen. Je doet je best om van een bepaalde gedachte los te komen. Ik wist al langer van visualisatietechnieken af. Na verloop van tijd dacht ik dat het nu tijd werd om positief geladen gedachtes te gaan gebruiken. Ik wilde over die persoon niet negatief gaan denken of zware gedachten/energieën telepathisch sturen. Als paragnost weet je maar al te goed wat het telepathisch uitzenden van zware gedachtes en gevoelens kan doen. Het is niet altijd een pretje als bepaalde gedachtes en gevoelens van mensen als aura-energiewolken in je huiskamer of praktijk binnen komen vliegen. Het is soms wel grappig welke gedachten en gevoelens je telepathisch opvangt. Maar ik zal hier nooit iets van laten merken. Ik wil zelf ook graag geheel vrij kunnen denken en gun dat automatisch de ander ook. Toen ik merkte dat mijn gedachten steeds dezelfde richting opgingen, gebruikte ik de volgende visualisatie. Ik dacht aan iets positiefs, namelijk aan een paar zonnebloemen. In gedachten visualiseerde ik zo echt mogelijk een paar zonnebloemen. Ik maakte er als het ware een foto van. Dit lijkt misschien moeilijk maar dat valt wel mee. Je kunt jezelf vooraf trainen door bijvoorbeeld krachtig aan je fiets, oma, tuin of huisdier te denken. Je moet proberen een plaatje in je hoofd te maken. Elke keer als ik last had van negatieve gedachten of heftige emoties dacht ik heel bewust aan die zonnebloemen. Door dit te doen is er bijna geen ruimte meer voor bijgedachten en andere heftige emoties. De truc is, om heel krachtig bij een volle gedachte te blijven. Ik probeerde naast deze visualisatie de persoon ook daadwerkelijk - weliswaar in gedachten - de bloemen te geven. Ik merkte al na enkele dagen dat dit resultaat had. Ik was daar erg blij mee. Ik merkte dat ik wat rustiger in mijn hoofd en gevoel werd. Eigenlijk moet je proberen om uit die vervelende stroom van gedachten en emoties te stappen. Naar mijn mening kan je beter bewust een halfuurtje gaan zitten en over iets wat je in jouw leven flink bezighoudt gaan nadenken. Je kunt beter rustig en weloverwogen je problemen of wat dan ook proberen op te lossen. Ik hoop dat je in je eigen leven ook visualisaties kunt toepassen. Je kunt je geest, gekoppeld aan wilskracht (de krachten van de geest, geestkracht), voor van alles gebruiken. Dit soort technieken kan je ook bij diverse angsten of onzekerheden toepassen. Ik weet dat er diverse boeken over allerlei visualisatietechnieken geschreven zijn. Mijn advies is: probeer een krachtige- maar wel een eenvoudige visualisatie die in jouw leven goed past, toe te passen. Dit soort oefeningen zijn helemaal niet zo moeilijk. Je moet het alleen rustig en op jouw manier uitproberen en uitwerken. Gedachten en gevoelens zijn energieën. Het is de moeite waard om je verder in deze materie te verdiepen.

 

Klonen, zin of onzin?

 

We leven in een tijd met veel veranderingen. Het is bijvoorbeeld niet meer bij te houden hoeveel nieuwe elektronica ons aangeboden wordt.

 Allerlei ontwikkelingen gaan maar voort. En we staan nog maar aan het begin, er gaat nog zoveel komen. Ik ben niet tegen veranderingen of nieuwe ontwikkelingen. Maar sommige mensen willen zo snel mogelijk allerlei nieuwe snufjes kopen. Dit komt mij dikwijls heel hebzuchtig over. Ik vind het ook vaak zonde van alle grondstoffen van moeder aarde. Dit zou best een heel stuk beter kunnen. We zouden meer duurzame producten moeten maken. Waarom moet iets na twee of drie jaar alweer vervangen worden? We zouden zonder veel moeite allerlei producten een veel langer leven kunnen geven. De mens is veel te veel gericht op snel en veel geld verdienen. Dit soort zaken zal in het nu opkomende Waterman tijdperk gaan veranderen.

Af en toe kijk ik op de televisie naar een medisch programma. In de medische wereld worden ook veel nieuwe ontdekkingen gedaan. Ik geloof echt dat er een tijd komt dat we iedereen van chronische ziektes af kunnen helpen. We leren steeds meer over de werking van de cellen in ons lichaam. We zijn op zoek naar de sleutels. Maar spiritueel gezien moeten we wel beseffen dat we ons met maar één golflengte bezighouden. Er zijn kosmische wetten in het heelal. En die wetten kan je niet overschrijden. Natuurlijk is het heel spannend om te zien hoe ver je kunt gaan. De wetenschap komt vanzelf na een lange tijd van onderzoekingen deze grenzen tegen. Als helderziende kijk je anders naar bepaalde ontwikkelingen.

Je weet dat er naast ‘deze zijde’ ook nog ‘gene zijde’ is. Je kunt spreken over twee verschillende bestaanswerelden, met ieder een eigen golflengte en toch ook weer met elkaar verbonden.

De meeste paranormale mensen hebben tientallen bewijzen hiervoor gehad. Denk bijvoorbeeld aan verschijningen van familieleden en telepathisch contact met iemand uit die andere wereld. Het is logisch dat sommige wetenschappers zonder dergelijke ervaringen, anders naar het leven kijken. Een enkele keer zie je op de televisie een programma gewijd aan het thema klonen. Nogal aards denkende wetenschappers zijn van mening dat je ook mensen ooit zal kunnen klonen. Dat je van jou een dubbel exemplaar kunt maken. Dat je bijvoorbeeld jouw kloon uit de kast of kelder haalt om even de was te doen of te stofzuigen. Je kunt je fantasie er flink op los laten. Het zou het leven in een aantal opzichten kunnen vergemakkelijken. Maar zitten we hier eigenlijk wel werkelijk op te wachten? Ik denk van niet. Het is wetenschappelijk gezien logisch dat je dergelijke gedachten en mogelijkheden tegenkomt. De mens is altijd aan het onderzoeken. Maar iemand klonen is spiritueel gezien een stap te ver. Een mens bestaat uit twee delen, namelijk uit het stoffelijke lichaam en z’n geest. De geest kan je niet klonen. Je kunt misschien tot op zekere hoogte van het stoffelijke lichaam een tweede 'vleeszak' maken maar dan heb je nog geen geest van een persoon gekloond. Ik snap dat je dit allemaal vreemd vindt om te lezen, maar het kan je toch in verschillende opzichten aan het denken zetten. Je kunt je een beter beeld vormen van hoe de natuur op eigenlijk een heel bijzondere manier in elkaar zit. De mens als bijzonder en uniek individu komt meer dan honderden keren terug op aarde. Dit wonderlijke proces noemen we zoals iedereen wel weet wedergeboorte of reïncarnatie. Het is onmogelijk om de geest van de mens te klonen. Het leven is ontzettend diep. Er zijn heel veel zaken in de Schepping waar wij nog maar heel weinig over weten. We zullen in de toekomst door onze onderzoekingsdrift nog wel verschillende bijzondere ontdekkingen gaan doen. Ook op het medisch vlak. Wat ik al eerder schreef, de mens zal nog veel meer over de cellen van het stoffelijke lichaam ontdekken. In de toekomst kunnen we met deze bijzondere informatie over de cellen, organen 'laten aangroeien', regenereren. Uit bijvoorbeeld een nog goed werkend stukje alvleesklier zijn we dan in staat om dit te laten aangroeien. Je kunt dit simpel gezegd een beetje vergelijken met het gecontroleerd laten groeien van wildgroei. Hoe ze deze techniek in de toekomst zullen gaan noemen, weet ik niet. In die tijd zullen we dit in goed gecontroleerde omstandigheden in een ziekenhuis laten doen. Je komt dan voor een dagbehandeling. Deze nieuwe medische uitvindingen zullen voor allerlei patiënten heel wat teweeg brengen. Ik denk dat tegen die tijd het idee van een mens te klonen alweer achter ons ligt. Nagenoeg iedereen is dan overtuigd van een leven na dit leven. Iedereen begrijpt dat het idee van klonen niet logisch en onmogelijk is. Maar door onze zoektocht komen we steeds meer van ons heelal te weten. Maar vergeet nooit dat onze zoektocht, wat ook weer met de menselijke evolutie te maken heeft, door hogere krachten/machten nauwlettend wordt gadegeslagen. Hoe verder je ontwikkelt des te sterker zal je deze bijzondere krachten om je heen voelen en erop reageren. Naarmate ons bewustzijn zich verdiept zullen de chakra's groter worden en als gevolg hiervan veel gevoeliger en ontvankelijker worden voor spirituele energieën. Het is heel bijzonder om juist in deze tijd van de evolutie van de mens geboren te mogen worden. Denk eens aan de mogelijkheden van de mens in de middeleeuwen of de tijd van de Neanderthalers. Het Waterman tijdperk wordt een tijd waarin iedereen verhoudingsgewijs bijzonder snel in bewustzijn groeit. Ik schrijf hier bewust het woord bewustzijn omdat bewustzijn veel meer is dan alleen intelligentie. Iemand kan super intelligent zijn maar arm zijn aan gevoel en z’n intuïtie ook nauwelijks gebruiken.

 

De mens is niet het stoffelijke lichaam


Het wordt tijd dat we op school wat meer spirituele informatie aan de leerlingen geven. In deze tijd merk je dat steeds meer jongeren belangstelling hebben voor paranormale zaken. Jongeren durven sneller over hun eigen paranormale belevenissen te praten. Ik heb er weleens over nagedacht om scholen te benaderen om iets over het paranormale te vertellen. Misschien doe ik dat nog wel eens. Paranormale mensen zijn altijd een beetje op hun hoede. Aan de ene kant wil je graag over je ervaringen vertellen maar aan de andere kant wil je voorzichtig zijn, een beetje afhouden. Ik vind het persoonlijk niet zo fijn als ik in een boekhandel of supermarkt herkend word. En helemaal niet als mensen afwijzend en afwerend naar paranormale personen zijn. Dat is niet gezellig en doet soms ook een beetje zeer. Toch wordt het tijd dat er meer mensen met spirituele informatie naar buiten treden. Misschien kom ik nog wel eens onderwijzers of docenten tegen die mij willen en durven uit te nodigen. Het moet er toch een keer van komen. Er is nog heel wat werk aan de winkel.

Het zou mooi zijn als op school bijvoorbeeld in de vakken biologie, maatschappijleer of psychologie iets meer over spiritualiteit wordt verteld.

Overal waar ik ze tegen kom, hoor ik mensen praten over de werking van onze hersenen. De meeste mensen denken dat ons bewustzijn in onze hersenen zit. Op zich is het logisch als iemand zonder spirituele of paranormale inzichten zo denkt. Je zou kunnen zeggen waar het dan moet zitten. In mijn praktijk of tijdens paranormale cursussen komen dit soort onderwerpen ook aan de orde. Ik probeer dan op mijn eigen wijze uit te leggen dat er meer is. De mens is namelijk niet z’n stoffelijke lichaam. Het stoffelijke lichaam kan je zien als een jas of een voertuig op de stoffelijke planeet aarde. In de spirituele wereld praat je over ons gewone stoffelijke lichaam en het geestelijk lichaam. Dit is voor mij wat makkelijker voor te stellen omdat ik van jongs af aan meerdere keren met mijn gids van gene zijde uitgetreden ben. Mijn stoffelijk lichaam was in diepe slaap maar mijn geestelijk lichaam ging met mijn gids naar het land van de geest of makkelijker gezegd naar gene zijde toe. De twee lichamen zijn verbonden d.m.v. energiekoorden. De Bijbel spreekt van Het zilveren koord. Deze koorden breken bij het verschijnsel van wat wij ‘de dood’ noemen. Om een beter beeld hierover te kunnen vormen, leg ik altijd iets uit over de gewaarwordingen die een persoon heeft tijdens een bijna-doodervaring. Een persoon kan als gevolg van een hartstilstand of een zwaar auto ongeluk een bijna-doodervaring krijgen. Dikwijls hoor je mensen vertellen dat ze een paar meter boven een ziekenhuisbed of een auto hingen. Het viel hen op dat ze nog gewoon alles konden horen en zien terwijl hun lichaam daar helemaal bewusteloos lag. Ze vertellen soms exact hoe de personen er uitzagen en wat ze tegen elkaar zeiden. Voor het gewone stoffelijk lichaam is dat niet mogelijk want dat is in slaap (of helemaal bewusteloos). Ik snap heel goed dat het het beste is om in je leven, ook al is het maar één keer, zelf een uittreding of bijna-doodervaring te hebben. Maar waar het mij om gaat is dat je minimaal een paar flinke vraagtekens kunt plaatsen of het (volledig) bewustzijn in onze hersenen werkelijk zetelt. Ik wil hiermee heel duidelijk aangeven dat dat niet het geval is. Er is veel meer. Natuurlijk hebben de hersenen diverse bijzondere functies, dat ga ik echt niet tegenspreken. Maar door mijn persoonlijke uittredingservaringen kijk ik hier wel anders naar. Ons leven houdt niet op na een leven op de aarde. Wie zijn bijvoorbeeld dan de personen die helderziende mensen zien. En als jij je eigen overleden broer of moeder zou helderzien zou jij dan hieraan twijfelen. Ik beleef dit soort zaken dagelijks. Ik weet dat ik absoluut niet de enige ben. In mijn praktijk en tijdens de cursusavonden vertellen mensen dikwijls hun bijzondere waarnemingen. Probeer eens de volgende eenvoudige oefening. Ga ergens rustig ontspannen zitten of liggen. Stap denkbeeldig uit je gewone stoffelijk lichaam. Zweef met je geestelijk energie- of lichtlichaam naar iets toe wat je interessant of belangrijk vindt. Kom wanneer je het genoeg vindt weer terug naar je aardse lichaam en vraag je eens af waar zat ik met mijn bewustzijn? Welke zintuigen van welk lichaam gebruikte ik? Een bijna-doodervaring of het leven aan gene zijde is niet zo veel anders. Verwacht straks geen spektakel aan gene zijde. Je neemt jezelf maar ook je herinneringen volledig mee. Je bent niet ineens iemand anders. Je laat alleen je aardse jas achter.

 

Van klankschaal naar de ‘uhm-klank’

 

Wanneer je eenmaal op het spirituele pad aangeland bent, kom je vanzelf allerlei nieuwe zaken tegen zoals: yoga, tai chi, mediteren, geneeskrachtige theeën om te drinken, wierookstokjes om te branden. Het is spannend om dit allemaal uit te proberen en te zien of iets bij jou persoonlijk past

Alweer een aantal jaren geleden kocht ik op een grote alternatieve gezondheidsbeurs twee klankschalen. Ik houd ervan om mij het liefst alleen in mijn kamertje terug te trekken, om even in alle rust over het leven na te denken en te mediteren. Ik dacht misschien kan een klankschaal me wel helpen met mezelf beter te leren te ontspannen. Als ik een minuut of vijf rustig in mijn kamertje heb gezeten, dan pak ik een klankschaal op. Ik tik dan met een speciaal soort stokje wat erbij hoort rustig tegen de klankschaal. Het geluid daarvan vind ik rustgevend. Ik probeer dan alleen naar het geluid van de klankschaal te luisteren. Door alleen naar de klanken van de klankschaal te luisteren, merk je na een aantal keer, dat de hoeveelheid bijgedachten flink afnemen. Een mens zit dikwijls over vijf of tien verschillende zaken tegelijkertijd te mijmeren. Dat is natuurlijk heel menselijk maar niet verstandig want door deze manier van denken krijg je nooit echt rust in je hoofd. Het is beter voor jou en je gezondheid om je hersenen en zenuwstelsel niet zo zwaar te belasten. Iedereen weet dat je na een periode van onrust en stress makkelijk gezondheidsproblemen kunt krijgen

Probeer op een rustige en ongedwongen wijze meer greep op je gedachtes te krijgen. Je zult zien dat je al vrij spoedig meer rust in jezelf vindt. Je krijgt eigenlijk zonder te overdrijven echt het tienvoudige ervoor terug.
Het is voor paranormaal gevoelige mensen belangrijk om rustig te kunnen leven. Je kunt niet makkelijk naar binnen 'kijken' of 'voelen' als er veel spanning en onrust in jezelf of omgeving aanwezig is. Het is veel beter enigszins beheerst te leven, maar wel gewoon te leven. Eigenlijk zoek je na verloop van tijd vanzelf wel op wat bij jou persoonlijk past. Via Aziatische sitarmuziek kwam ik al snel tegen, welke technieken oosterse monniken toepasten om zich te ontspannen. Een van de technieken wat mij als amateur muzikant aansprak was het neuriën van de uhm-klank. Uhm spreek je ongeveer uit als het woord 'oom' van oom en tante. Deze klank is bijzonder helend zowel in je gewone stoffelijk lichaam als in je aura. Deze bijzondere klank trilt van je hoofd naar je stuitje door. Je zou ook kunnen zeggen van je kruinchakra naar je stuitchakra. In deze klank zit een heel spectrum van bijzondere trillingen. Het is natuurlijk niet vreemd dat oosterse monniken dit al eeuwen toepassen. Misschien vind je dit allemaal maar ingewikkeld klinken. Dat lijkt alleen maar zo, in werkelijkheid is het echt heel erg eenvoudig. Je gaat ergens rustig zitten en probeert heel rustig uhm (oom) te zeggen. Doe dit zolang als je zelf wilt/prettig vindt. In een van de lessen van mijn spirituele cursussen laat ik de cursisten ook even de uhm klank zeggen. Sommige doen direct mee. Anderen vinden het een beetje eng maar stappen daar toch vrij snel overheen. Jij kunt dit thuis als iedereen even weg is, of jou niet hoort, proberen te doen. Het is in het begin een beetje vreemd een beetje onwennig. Maar als je de smaak hiervan eenmaal te pakken hebt, dan ben je er erg blij mee. Ik vroeg mezelf af waar kan je dit nou mee vergelijken? Misschien een beetje met het ontspannende gevoel in je buik als je een heel warm bad hebt genomen. Dan gloei je een beetje van binnen. Door de uhm klank steeds te zeggen, gaat na verloop van tijd je lichaam en vooral je hoofd en buik ook van binnenuit gloeien. Het is allemaal best moeilijk om dit goed uit te leggen. Dit zijn eigenlijk zaken die je het beste zelf een paar maal kunt uitproberen.
Ik vind dat je kunt proberen een goede en gezonde balans tussen lichamelijke zaken en geestelijke zaken te krijgen. Alleen spirituele boeken lezen is naar mijn mening te eenzijdig, maar alleen belangstelling hebben voor allerlei meer lichamelijke zaken, zoals bijvoorbeeld sport of dans is ook weer niet goed.

 

Wat is een levensfilm?

 

Sommige mensen zeggen dat ze vlak voor bijvoorbeeld een zwaar ongeluk of hartaanval, in een flits hun levensfilm aan zich voorbij zagen trekken. Dit is een heel wonderlijk gebeuren. Alles van geboorte af aan tot je huidige moment van leven komt in flarden van situaties in beelden in een ongelofelijke snelheid aan je voorbij flitsen. Je ziet innerlijk op je geestesoog (in je hoofd) als het ware een film. Het wonderlijke aan je eigen levensfilm is dat je niet alleen jouw reacties en gevoelens op de diverse beleefde situaties ziet, maar ook hoe een ander op jou heeft gereageerd, dus zich heeft gevoeld. Dit is een mooi, maar wel zeer confronterend moment. Want je ziet, en eigenlijk kan ik beter zeggen je voelt en beleeft exact wat er goed of minder goed (fout) is gegaan.

Je belevenissen/momenten worden niet door vorm van partijdigheid beïnvloed. Het zien van een levensfilm kan je behoorlijk aan het denken zetten. Je kunt over sommige situaties nadenken wat je anders of misschien wel beter had kunnen doen. Nou moet ik wel zorgvuldig mijn woorden kiezen om niet een verkeerde indruk te geven. Ik vind wel dat een mens op zijn eigen wijze iets moet ondergaan. Juist door keuzes in je leven te maken, dus door iets te doen, kan je ervan leren. Je kunt achteraf op jezelf of op een ander veel kritiek hebben maar dat vind ik persoonlijk niet juist. Ik vind dat we allemaal elke keer opnieuw de kans moeten krijgen om over onze handelingen na te denken. Veel mensen veranderen na het zien van hun levensfilm. De gebeurtenissen rond een bijna-doodervaring gekoppeld aan het vooraf zien van hun levensfilm is heel ingrijpend. Ik kan mij voorstellen dat mensen die nagenoeg niets van spirituele zaken afweten, behoorlijk geraakt of misschien wel gekwetst zijn. Het gaat er mij nu niet om of iemand mooie of erg confronterende belevenissen heeft gehad. Het gaat er mij meer om, om je met dit boek met diverse bijzondere spirituele zaken in aanraking te laten komen. Misschien ga je één van de thema's wel verder uitpluizen. Het zijn allemaal onderwerpen die bij onze planeet aarde horen, dus bij ons leven.

Mijn advies is, leef zo bewust mogelijk. Neem voldoende tijd om goede keuzes te maken. Wat zijn in verhouding een paar dagen in de evolutie die al meer dan miljoenen jaren plaatsvindt? We leven in deze tijd veel te haastig. We maken ons veel te snel te druk om allerlei zaken. Leer jezelf aan om één of twee nachtjes over iets te slapen. En luister wat vaker naar je eerste indruk of je intuïtie. Door veel bewuster te leven maak je veel minder fouten. Aan het eind van jouw leven zal jouw levensfilm er dan ook veel aangenamer uitzien. Gelukkig dat de meeste mensen zowel prettige als lastige zaken meemaken. Maar vergeet nooit dat je van juist die lastige, gemene situaties in je leven, het meeste leert. Of zoals ik het zelf altijd zeg: je eigen ziel heeft kennelijk jou krachtig en waardig genoeg gevonden om een moeilijke levensfase aan te kunnen en te volbrengen. Ik weet het, die Malestein kan het allemaal mooi verwoorden maar vergeet niet, ik ben ook meerdere malen flink op mijn bek gegaan. Het is niet altijd eenvoudig om naar het leven op een spirituele manier te kijken. Het vergt moed en veel doorzettingsvermogen om vrij en spiritueel te denken en te leven. In mijn leven had het allemaal ook wel eens ‘een onsje minder’ gemogen.

 

Een wolk van bewustzijn

 

Eigenlijk zou iedereen in zijn leven ook al is het maar voor een paar dagen lang aura's moeten kunnen zien. Door deze bijzondere waarnemingen komt naast de gewone wereld een andere wereld van licht tevoorschijn. Ook al heb je misschien nog nooit tot dit moment een glimp van een aura gezien, dit is wel een reële wereld voor paranormale mensen die dit licht om alles heen zien. Er is echt veel meer zoals er zo vaak wordt gezegd.

Probeer jezelf eens voor te stellen als een lichtwolk van vibrerende energie. Jij bent die wolk van energie, jij bent het bewustzijn. Jij bent beslist niet het stoffelijke lichaam zelf. Het stoffelijke lichaam is niet meer dan het voertuig dat jij gedurende je aardse leven nodig hebt om op deze golflengte te kunnen leven. Het is op aarde op een wonderlijke wijze op elkaar afgesteld.

Helderziende mensen die aura's waarnemen kunnen aan het auralicht zien op welk punt van de evolutie iemand door eigen inzet is aangekomen. Wanneer je bijvoorbeeld honderd mensen naast elkaar plaatst en hun aura vergelijkt zie je erg veel verschillen. Iedereen weet dat ieder mens zo zijn eigen karakter en bijzonderheden heeft. Ieder mens goed of minder goed, is uniek. Er is geen tweede van jou. Ieder mens heeft zijn unieke opdracht te vervullen. Dit kan je ook aan iemand zijn aura zien. Aura's kunnen verschillen in diepte of helderheid van kleur, de kleursamenstelling en grootte en de plaats van de kleuren. Misschien heb je thuis een staande lamp, of een andere lamp, met een dimmer staan. Je kunt wanneer het 's avonds donker is met een draaiknopje zelf bepalen hoeveel licht je nodig hebt. Ik weet niet precies hoeveel Watt hij verbruikt als je de knop helemaal openzet. Stel voor dat je kunt kiezen voor de hoeveelheid licht van bijvoorbeeld 10 Watt tot maximaal 300 Watt. Iedereen weet dat je bij 200 of 300 Watt behoorlijk veel licht krijgt. Je kunt nu hiermee een vergelijking maken met de aura van een persoon. Hoe meer licht een persoon uitstraalt des te bewuster de persoon is. Iedereen weet dat je aan het einde van je huidige leven veel meer levenservaring hebt opgedaan dan na de eerste dag van je geboorte. Hoe bewuster een persoon wordt, des te groter zal zijn aura worden. Maar in een enkel leven van bijvoorbeeld 70 of 80 jaar, leer je niet zo heel veel. Het is maar een korte tijd op de eeuwigheid. Heel vaak heb je het idee iets geleerd te hebben en dan jaren later krijg je nog met diverse terugvallen te maken. In elk leven leer je er weer een stukje bij. Je aura wordt dan een fractie groter en helderder. Alleen al uit het feit dat er zo enorm veel verschil kan zijn in de grootte van de aura van een persoon, kan je eigenlijk al concluderen dat er (vast) meerdere levens zijn. Geen enkel baby'tje wordt met een sneeuwwitte of heldere goudgele aura geboren. Ieder mens neemt een stuk gevoel uit zijn vorige levens mee. Ik noem dit gevoelsherinneringen. Op de voorgaande ervaringen zelf zit als het ware een deksel. We mogen nagenoeg niet onze vorige levens bewust herinneren. Dit is een stuk bescherming voor ons. Je zou door al die informatie te zwaar belast worden. Je zenuwstelsel zal vast en zeker het heel snel begeven. Plus je kunt veel beter nu opnieuw de mogelijkheid hebben om op iets, zonder voorkennis te reageren. Je krijgt nu opnieuw een eerlijke kans. Ooit hebben we ons eerste leven gehad. Dit is meer dan miljoenen jaren geleden. En personen van gene zijde die niet meer op aarde terug hoeven te komen omdat ze met hun karma op aarde klaar zijn, zeggen dat we allemaal ons eerste leven op een andere planeet hebben gehad. Spiritueel zou je kunnen zeggen dat al je levens op de aarde al in de derde school plaatsvinden. We hebben al twee scholen of beter gezegd planeten overwonnen. Ik wil eigenlijk uitleggen dat de mens in zijn allereerste leven bij lange na niet de grootte van zijn huidige aura had. Dit is uiteraard ook niet logisch. Hoe meer bewustzijn de mens of dier ontwikkelt des te groter zijn aura zal worden. Ik zeg wel eens, we hebben allemaal het pad van het bewustzijn van een vlieg tot ons huidige bewustzijn bewandeld. Ook al hebben wij nooit het gedaante/lichaam van een vlieg gehad. Je kunt ook zeggen dat we evolueren van het bewustzijn van een eencellige tot ons huidig bewustzijn. De mens als een wolk van bewustzijn evolueert langs diverse planeten. Je kunt dit vergelijken met de tijd dat je op school zat. De meeste mensen hebben diverse scholen doorlopen, van kleuterschool tot universiteit.

 

Eén grote alles verbindende aura


Het zien van auralicht om mensen, dieren, planten en eigenlijk om alles, heeft veel invloed op mijn spiritueel geloof. Door al die waarnemingen ga je nadenken. Je probeert de achtergronden te begrijpen. Eigenlijk ben ik altijd al gefascineerd door het spirituele. Ik trek me van jongs af aan vaak terug om enkele uren te filosoferen over het leven. De natuur en het mystieke trok mij altijd al aan. Het is voor mij een ondefinieerbare drang om de (spirituele) wetten in ons heelal proberen te begrijpen. Ik probeer altijd voor mezelf vergelijkingen te maken.

Die vergelijkingen kan ik mooi weer gebruiken om iets uit te leggen in mijn praktijk, bij een cursus of lezing.
Als ik waar dan ook naar buiten kijk, zie ik overal een grote lichtgloed omheen. Je ziet dat alles in elkaar overloopt, dat werkelijk alles met elkaar in verbinding staat. Al het leven staat door middel van een kosmische alles verbindende aura in verbinding. Alle druppeltjes van een oceaan tezamen vormen de oceaan. Alle onderdelen van het leven, de schakeltjes, vormen de gehele Schepping. Je kunt dit zien als een ongelooflijk groot wonderbaarlijk netwerk. Doordat iedereen een schakel is in dit bijzondere netwerk, houdt dat ook in dat we elkaar bewust of onbewust beïnvloeden. Het leven in wat voor vorm dan ook is eigenlijk één grote familie. Maar in dit verband gaat het mij er meer om eens na te denken dat al het leven op een één of andere ingenieuze wijze bestuurd wordt. Het is voor ons moeilijk voor te stellen dat de miljarden mensen op de aarde maar ook nog eens de miljarden mensen aan gene zijde of op andere planeten allemaal individueel in hun evolutie begeleid worden. Toch is dit vanaf het eerste moment van de evolutie van onze kosmos in werking.

We leven nu in het begin van het Watermantijdperk. De ontwikkeling van de mens, is in een flink aantal landen ten opzichte van de middeleeuwen een grote stap vooruit gegaan. In het Waterman tijdperk voelt vrijwel iedereen de drang om zich onder andere spiritueel te ontwikkelen. Er komt een tijd dat iedereen zelf paranormale en spirituele ervaringen heeft. Mensen gaan hoe langer hoe meer inzien dat we één grote familie zijn en dat we van elkaar afhankelijk zijn. We gaan meer liefde voor elkaar voelen en krijgen tegelijkertijd veel meer inzicht in hoe ons heelal bestuurd wordt. De tijd dat we overal tegen moeten strijden loopt ten einde. Natuurlijk zou je altijd wel met een paar dwarsliggers te maken krijgen. Maar die personen behoren dan tot de absolute minderheid. De vele conflicten die je momenteel overal ziet, hebben te maken met de omwentelingen naar deze nieuwe tijd. Ieder mens en volk wil zich vrij voelen. Wil zich niet ondergeschikt laten maken door toedoen van anderen. Dit heeft allemaal met de karaktereigenschappen van het dierenriemteken Waterman (het Watermantijdperk) te maken van de nieuwe tijd (New Age). Je kunt je voorstellen dat we de komende eeuwen naar een totaal andere tijd groeien. Een tijd dat we veel beter zijn gaan beseffen dat we met zijn allen, alle druppeltjes van de oceaan tezamen, de wereld zijn en deze beïnvloeden. Probeer eens na te denken welke invloed jij persoonlijk op jouw omgeving hebt en wat voor invloed de personen in de omgeving op jou hebben?

 

Aurawolkjes met kleuren

 
In het cursusonderdeel aura's voelen of zien vraag ik altijd of er iemand ooit wel eens een keer een kleine of grote gekleurde energiewolk heeft gezien. Op sommige momenten kan je zonder dat je daarmee bezig bent zomaar ineens gekleurde aurawolkjes zien. Deze wolkjes van energie worden door anderen naar je toegestuurd. De gedachtewolkjes hebben niet een vaste vorm. De energieën kan je in allerlei vormen bijvoorbeeld als streepjes, sterretjes en grote ovale wolken zien. Je zult merken des te paranormaal gevoeliger je wordt, des te beter je dit gaat zien.

Onze gevoelens en gedachtes bestaan eigenlijk uit krachten. Ik noem dat altijd gedachtekrachten. Doordat mensen bewust of onbewust aan elkaar denken, zenden we deze energieën uit. Je kunt soms ineens verschillende kleuren zien. Meestal zie je een wolk van twee of drie kleuren. De waargenomen kleuren hebben te maken met de gedachtes en gevoelens van de eigenaar. Het is maar net met wat voor gevoel of gedachte iemand aan jou denkt. Een mens kan wel meer dan duizend verschillende gedachtes en gevoelens hebben, van hele positieve tot extreem negatieve gevoelens. Dit kan je ook aan de helderheid en diepte van de kleuren zien. Sommige kleuren zijn uitzonderlijk mooi en helder maar andere kleuren kunnen ook heel donker en zwaar zijn.

Je hoeft hier niet bang voor te zijn. Het is eigenlijk een grappig schouwspel. Het is net of je op de kermis loopt met 1001 verschillende gekleurde lichtjes. Het geeft aan dat je paranormaal gevoelig bent. En ik wil hier tevens mee aangeven dat de wereld uit diverse energieën bestaat. De gekleurde aurawolkjes vliegen of schieten dag en nacht door de ruimte waar je ook bent. Eigenlijk botsen deze energieën als het ware tegen jouw aura aan. Het maakt niet uit of het dag of diep in de nacht is. Deze energieën zijn zichtbaar op een andere golflengte. Met je derde oog neem je dit waar. Het is een feit dat bij de ene persoon zijn derde oog (het zesde zintuig) als het ware verder openstaat dan die bij een ander. Ken je misschien iemand die dit waarneemt? Misschien kan een (jong) kind of volwassene jou vertellen wat dit inhoudt en wat er gaande is. Ik zou er beslist niet te moeilijk over gaan doen. Maar soms is het voor iemand best wel prettig als er aandacht, begrip en informatie over is. Ik heb alles werkelijk helemaal zelf moeten uitpluizen. Ik hoop echt dat mijn boeken iets voor iemand kunnen betekenen. Ik vind het ook leuk om te zien dat anderen ook intuïtief of paranormaal gevoelig zijn. Het is in deze tijd niet meer nodig om hier alleen mee rond te lopen. Geleidelijk aan verandert de wereld.

 

'Ik weet alles al'


Of je een beginner of een meer gevorderde bent, de spirituele wereld blijft een ingewikkelde wereld. Elke keer merk je dat er veel meer is dan je ooit kon bedenken. Het leven is bijzonder diep, de leerschool aarde is menigmaal meer dan pittig. Er is ontzettend veel leed en pijn in de wereld. Het valt dikwijls helemaal niet mee om tijdens je periodes van moeilijkheden en verdriet je spiritueel geloof trouw te blijven. Je moet soms flink je tanden op elkaar zetten en doorzetten. Een mens wordt in zijn leven honderden malen beproefd. Gelukkig heb ik in mijn leven geleidelijk aan de hogere krachten 'gevoeld' en ingezien dat er voor iedereen een vaststaand programma te bewandelen is. Het zou toch heel jammer zijn als al het leed voor niets zou zijn. Ik vind dat niet logisch, er is gewoon meer.

Door de jaren heen ben ik honderden mensen tegengekomen die allemaal op hun eigen wijze met het spirituele bezig zijn. Dit hoort bij het nu opkomend Waterman tijdperk. Steeds meer mensen zullen op zoek gaan naar spirituele informatie. Ieder mens wil graag zijn vragen beantwoord zien. Ik vind dit logisch want als je over het leven begint na te denken dan komen vanzelf de vragen opborrelen. Ik vind het van nature leuk en nuttig om mijn paranormale ervaringen en inzichten voor iedereen te verduidelijken. Iedereen is naar mijn mening zowel een gevoelsmens als een spiritueel wezen. Alleen iedereen beleeft dit op zijn eigen unieke manier. Wanneer je met diverse mensen met allerlei achtergronden over het leven praat, dan valt op dat iedereen in iets niet makkelijk definieerbaars gelooft. Ik denk dat het ook helemaal niet nodig is om alles te begrijpen en te verwoorden. Ik wil graag tegen iedereen zeggen, beleef alles op jouw unieke manier. Jij hebt rechtstreeks een draadje (verbinding) met de Schepper van al het leven. Hoe dieper je in deze materie duikt, des te sterker je je hier bewust van zal worden.

Wat ik vroeger niet zo goed begreep, was dat ik meerdere malen mensen tegenkwam die al snel in een gesprek tegen mij zeiden 'ik weet alles al'. Ik wist niet zo goed hoe je het beste zonder iemand te kwetsen op zo'n reactie kan reageren. Ik had zelf namelijk ontdekt , dat hoe meer je over het spirituele weet, je steeds meer beseft dat je kennis eigenlijk nog maar heel erg beperkt is. We weten eigenlijk nog maar een fractie. Er is nog zo veel wat wij zowel gewoon zintuiglijk als paranormaal zintuiglijk nog niet mogen zien.

Tegenwoordig probeer ik als iemand op dergelijke wijze reageert, te vragen of hij ook naar zijn kennis probeert te leven. Je kunt wel enorm veel boekenkennis hebben maar al die kennis moet je wel proberen in de praktijk te brengen. Wat heb je eraan om grappig gezegd een rondlopende boekenkast te zijn met allerlei feitjes. In de betere esoterische boeken kom je dikwijls tegen dat je moet trachten te leven naar je hart en niet zozeer naar je verstand/intellect/spirituele kennis. Eigenlijk is het 'gewoon' het gevoel dat de mens werkelijk verder brengt. Het spirituele pad is geen eenvoudig pad. Stapsgewijs moeten wij ons verschillende zaken eigen maken. Het is beslist een mooi pad. Maar laat je niet verwarren door de vele teleurstellingen die je vast en zeker in je leven nog tegen zult komen. Ieder mens, dus ook jij die dit leest, zal een aantal prettige maar ook minder prettige karmische zaken gaan beleven. Iedereen wordt geboren met een aantal (levens-)opdrachten. De opdrachten waar je nu mee te maken hebt of nog krijgt, hoeven niet eens met jouw huidige karakter iets te maken te hebben, maar je wordt er wel mee geconfronteerd. Goede en minder goede zaken heb je ooit zelf in een ander leven in werking gezet, de wet van oorzaak en gevolg (ook wel de wet van Karma). Laat je persoonlijke karmische problemen je zoektocht naar meer spirituele inzichten niet te sterk beïnvloeden. Probeer elke dag opnieuw je persoonlijk verworven (spirituele) kennis ondanks de grote moeilijkheden waar je nu misschien mee worstelt, in de praktijk te brengen en trouw te blijven. Wij zijn allemaal kleine auralichtjes en gezamenlijk zijn wij het licht wat de aarde uitstraalt. Vandaar dat we bewust en onbewust elkaar (energetisch) beïnvloeden.

 

Het begrip tijd


Een van de praktische uitvindingen van deze tijd is het horloge (de klok). Door de uitvinding van het horloge kunnen we bijna op de seconde een afspraak maken met elkaar. Met een goede afspraak hoeven we niet lang meer op elkaar te wachten. Dit heeft zo zijn voordelen maar zeker ook z’n nadelen. Strakke afspraken kunnen ook ten koste van een beetje gezelligheid, spontaniteit en originaliteit gaan. Naar mijn mening moeten we dit niet te ver doorvoeren. We moeten van onszelf geen machines maken. De uitdrukking tijd is geld, maakt mij niet zo gelukkig. Dikwijls neigen mensen naar materialisme. Ze zien werkelijk in alles geld.

Heb je weleens nagedacht over wat tijd eigenlijk is? En of datgene wat we tijd zijn gaan noemen eigenlijk wel bestaat? Wanneer je over reïncarnatie en de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg) gaat nadenken, dan kom je vanzelf het begrip tijd tegen. Ik heb hier ook veel over nagedacht. Ik kan ook niet exact uitleggen of de tijd zoals we die zien wel of niet bestaat, maar ik heb spiritueel gezien wel zo hierover mijn eigen gedachten. Eén van de redenen waarom ik over de tijd ben gaan nadenken heeft te maken met mijn belangstelling voor onze evolutie. Ik probeer mezelf een beeld te vormen hoe de evolutie van de mens en al het andere leven verloopt. Als helderziende leer je dat je al ontelbaar veel levens achter de rug hebt maar dat je ook nog ontzettend veel levens zal gaan krijgen. Het is dus heel interessant te weten wat nu precies het begrip tijd is. Op school word je geleerd dat wanneer je van a naar b loopt je dat een hoeveelheid tijd kost. Als je op deze aardse wijze blijft denken, dan kom je er denk ik niet uit. We hebben ons zelf aangeleerd om te denken aan een beginpunt en een eindpunt. Dit noem je lineair denken. Ik geloof spiritueel gezien niet zozeer in zoiets als de tijd. Ik denk dat je de tijd kunt zien als een cirkel. Iedereen weet dat datgene wat wij een cirkel zijn gaan noemen geen beginpunt maar ook geen eindpunt heeft. Op zich vind ik dit helemaal geen mooie vergelijking maar het geeft wel goed aan dat er geen begin en geen einde is. Ik heb meerdere malen geprobeerd in gedachte naar gisteren maar ook naar morgen 'te lopen'. Wanneer je dit probeert dan kom je al spoedig tot de conclusie dat je vanuit het nu niet naar een andere tijd kunt lopen. Wat je ook uitprobeert je blijft altijd in het (eeuwige) nu/heden. Je kunt er wel allerlei Einstein-achtige denkwijzen op los laten maar ik denk dat dit je niet veel verder brengt. We denken te aards. Ik denk dat we anders moeten denken om over de tijd een beter beeld te vormen. Ik geloof niet in het kip en het ei verhaal. Ik geloof in een eeuwig aanwezige energie of bewustzijn. Ik geloof ook niet dat de Schepper ooit een mens is geweest. Want je hoeft niet eens zo intelligent te zijn om je zelf af te vragen wie dan de Vader of Moeder van dit Menselijk Opperwezen zal moeten zijn geweest. Je kunt dus wel zo doorgaan met deze redenatie. We denken dus te beperkt. Om dergelijke begrippen beter te begrijpen moeten we onszelf leren anders te denken. Ik geloof zelf in een Opperwezen. Ik voel elke dag opnieuw veel ondefinieerbare hogere krachten op mij en al het leven om mij heen inwerken. Er is dus veel meer dan wij weten. Ik denk wel dat wij gaandeweg steeds meer gaan voelen en begrijpen. Dit heeft met de evolutie van de mens te maken. Het is niet mijn bedoeling om nu moeilijk te gaan zitten doen. Maar om het leven een beetje beter te begrijpen ga je vanzelf over het begrip tijd nadenken. Je komt ook vanzelf de vraag tegen wat het beginpunt van de evolutie was. Natuurlijk is ons universum eens begonnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat het beginpunt van alle leven was zoals wij die kennen. Ik hoop dat je het interessant vindt om voor jezelf hier eens over te filosoferen. Ik denk echt dat je dan een breder beeld van het leven krijgt. Maar om nog even op het begrip tijd terug te komen. Ik denk dat er in werkelijkheid helemaal geen tijd bestaat. Maar dat je kan denken over het eeuwige ‘nu’. Het is natuurlijk wel een geweldige uitvinding dat wat wij tijd zijn gaan noemen in werkelijkheid niet zo is. We zullen anders gaan leven wanneer wij al onze horloges en andere klokken zouden inleveren. Maar eens wanneer de mens zich sterk telepathisch heeft ontwikkeld, hebben we niet zo zeer horloges enzovoort meer nodig. Op telepathische wijze maken we dan met elkaar afspraken. Misschien kun je nu een beter beeld vormen waarom ze aan gene zijde niet zozeer met de tijd bezig zijn. Wanneer ze iets willen, denken ze op telepathische wijze aan elkaar. Ze roepen elkaar als het ware op. Maar nogmaals dit is iets wat wij in de toekomst ooit ook gaan doen.

 

 

Je iets eigen maken

 

Het is mij opgevallen dat de laatste 10 jaar er best wel veel spirituele- en gezondheidscentra zijn gekomen. Het is voor mensen die op zoek zijn naar Nieuwetijdszaken prettig dat er in hun eigen regio ook iets te vinden is. Het is nog mooier als je zelfs uit verschillende centra kunt kiezen. Het is namelijk heel belangrijk dat je je aansluit bij een kring van mensen die min of meer op jouw eigen innerlijke/emotionele golflengte zitten. Dit kan je teleurstellingen besparen. Je kunt op een open dag of op andere kennismakingsavond kijken of een therapeut(e) of docent(e) goed voelt. Het is wederom van groot belang dat je ook hier naar je eigen intuïtie of je eerste indruk luistert. Natuurlijk is het best moeilijk om in een totaal nieuwe wereld te stappen, maar misschien kan je met een familielid of kennis samen een keer kijken. Vandaag de dag is er een behoorlijk grote aanbod aan Nieuwetijds cursussen en workshops. Misschien kan je bij iemand een introductie of een proefles volgen. Je kunt er altijd naar vragen of het mogelijk is om een keer vrijblijvend mee te doen. Voor cursusleiders is het ook belangrijk om te zien waar de groep uit bestaat. Van twee kanten moet het een beetje klikken. Als helderziende zou ik zeggen er moet een positieve en vredige groepsaura ontstaan. Tijdens de eerste avond van een cursus of lezing als helderziende zie je en voel je dat de nervositeit afneemt en dat het ijs gaat smelten. Over het algemeen vind ik het eerste kwartiertje niet zo aangenaam. Mensen sluiten zich vaak door angst voor het onbekende af. Er ontstaat dan voor een korte tijd wat ik ervaar als een 'harde aura'. Al die aura-energieën vliegen als het ware de ruimte en mijn aura in. Dit is voor iedere gevoelige paranormale persoon echt geen lolletje, maar je moet hiermee leren omgaan. Het is natuurlijk logisch dat mensen zich nog even niet op hun gemak voelen. Alles is misschien vreemd en nieuw. Ik bedoel dit in ieder geval niet als kritiek.

Op het internet en in Nieuwetijdsbladen worden er korte en langdurige cursussen aangeboden. Uiteraard moet iedereen op z'n eigen manier (levens-)lessen leren. Maar toch wil ik graag je op een naar mijn mening heel belangrijk punt wijzen. Probeer ook weer niet al te enthousiast te zijn. Realiseer je wel dat je echt veel tijd nodig hebt om serieuze Nieuwetijdszaken te leren. Om een gek voorbeeld te geven, iedereen weet dat je als kind niet in twee weken je moedertaal kunt spreken of goed piano kunt spelen. Dit vergt veel tijd en oefening. Het is niet mijn bedoeling om je met iets af te remmen. Maar de spirituele wereld is bijna oneindig groot en diep. Probeer een beetje te relativeren. Je kunt een hele interessante cursus of opleiding in drie maanden of een jaar doen. Maar het allerbelangrijkste is dat je de kennis die je hebt opgedaan, stilaan je eigen moet zien te maken. En vooral ernaar zien te leven. En dat is helemaal niet eenvoudig. Natuurlijk zullen er al zaken zijn die je in je vorige levens hebt geleerd maar er zullen ook zaken zijn waar je nog flink mee aan de bak moet.

Ik ben inmiddels een vijftiger geworden. Ja, je wordt vanzelf ouder. Ik vind het wel een beetje raar klinken, maar aardse leeftijd is gelukkig anders dan innerlijke leeftijd. Maar door mijn leeftijd heb ik door de jaren heen best veel om mij heen gezien. En ik was als kind al behoorlijk paranormaal gevoelig. Ik heb dus best veel tijd gehad om aan mijzelf te werken en al de ontwikkelingen en stromingen die nu in de nieuwe tijd gaande zijn op wat afstand te volgen. Ik heb meer dan eens met mensen gesproken die echt duizenden euro's voor cursussen hadden uitgegeven. Pas hier een beetje mee op. Spirituele inzichten en een verdiept gevoel kan je niet zomaar ineens, in bijvoorbeeld een half jaar leren. Inzicht, zoals dat eigenlijk met alles is, komt door de jaren. En niet na het volgen van een behoorlijk prijzige cursus of opleiding. Om nog maar eens een vergelijking te maken, een boom groeit ook niet zo snel de lucht in, in bijvoorbeeld een maand. Denk eens rustig na over datgene wat ik je graag duidelijk wil maken. Blijf nuchter en denk rustig na over datgene wat je wilt gaan doen. Sommige opleidingen zoals bijvoorbeeld astrologie of bepaalde massage kan heel interessant en nuttig zijn. Maar de astrologen die ik gekend heb waren toch al gauw vijf tot tien jaar met hun studie bezig. Het kost veel tijd om je iets eigen te maken. Het is niet verstandig om te gaan haasten. Mijn advies is probeer je eerst in de breedte zo goed mogelijk (spiritueel) te oriënteren. Doe een paar workshops, lees een paar goede boeken welke je aanspreken. Kijk of er een pasfoto van de schrijver of docent ergens op staat (of aanwezig is). Kijk naar de foto en laat je gevoel spreken. Wanneer je dit rustig doet, krijg je er misschien een gevoel bij. Kennis en gevoel moet je rustig ontwikkelen, je kunt dat gelukkig niet kopen. Neem alle tijd om je geestelijk verder te ontwikkelen. Hoe sterker de fundering, des te meer je spiritueel/emotioneel kunt dragen en verdragen. Ook aan sommige spirituele zaken kan je je flink branden als je niet oppast. Zorg dat je naast het spirituele ook iets aan beweging doet. Een geest kan alleen maar goed functioneren als hij in een gezonde tempel (lichaam) zit. Verzorg je lichaam zo goed als je kunt.

 

Iemand energetisch loslaten

 
Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven te maken met verbroken relaties, vriendschappen of huwelijken. Door onredelijkheid en onrechtvaardigheid kan er veel boosheid en ongenoegen ontstaan. Sommige personen blijven soms net iets te lang in een verbroken contact hangen. Dat vind ik wel eens jammer. In mijn praktijk krijg ik dikwijls cliënten die iets of iemand moeilijk los kunnen laten. Ik probeer dan op mijn manier uit te leggen wat je daaraan kunt doen. Het leven is dikwijls bijzonder gecompliceerd. Het is zeker niet altijd eenvoudig om na een pittige levensfase weer in het reine met jezelf te komen. Je moet flink aan jezelf werken om ergens doorheen te willen komen.

Ik wil aan de hand van mijn helderziende gaven je bewust maken van de kracht van onze gedachtes. Je gedachtes kan je op een positieve maar ook op een negatieve manier, bewust of onbewust, gebruiken. Iedereen weet dat we om diverse redenen aan elkaar denken, dag en nacht. Dat is normaal en logisch. Je kunt met wel duizend en één verschillende emoties aan elkaar denken. Soms pak je iemand zijn gedachte telepathisch op. De gedachte-energie kan in jouw aura binnen zijn gekomen. Iedereen wordt dag en nacht door deze energieën beïnvloed. Zoals ik al in het bovenstaande schreef, iedereen krijgt vroeg of laat met een verbroken contact te maken. Door de boosheid, verdriet, gemis kan je zonder dat te beseffen jouw gedachtes en emotioneel geladen gevoelens sterk uitzenden. Je beïnvloedt een ander met een stortvloed aan gedachtes. Eigenlijk kan ik beter zeggen, je beïnvloedt een ander met een bepaald type van energie. Even voor de duidelijkheid dit is natuurlijk niet iets nieuws. Dit bestaat altijd al en zal ook altijd blijven bestaan. Maar als je de wens hebt om meer over de krachten in onze natuur te weten te komen, vind je het misschien wel interessant waar ik over schrijf. Het is een bewustwordingsproces en in dat proces wil ik je graag inspireren. Door krachtig aan iemand denken stoor je eigenlijk de persoon. Nu weet ik natuurlijk ook wel dat de één hier veel gevoeliger voor is dan de ander. Maar geloof me dat deze energieën veel geniepiger zijn dan je vermoedt. Ik had al uitgelegd dat ik de hele dag door gekleurde aurawolken door de kamer heen zie schieten. Ik heb hier net als zoveel andere paranormaal gevoelige mensen behoorlijk veel last van. Maar na verloop van jaren beschouw je dit als ‘normaal’ en gewoon een onderdeel van je leven. Vind je het gek als ik schrijf dat wij zelf ook personen waar we liever helemaal geen contact meer mee willen, zelf oproepen door aan hun te denken. Het is heel belangrijk om hier eens bij stil te staan. Door heel emotioneel geladen aan iemand denken, zend je zelf bijvoorbeeld verliefde of boze aurawolken naar de persoon toe. Het is heel goed mogelijk dat de persoon zonder dat door te hebben, juist daardoor flink aan jou gaat denken. En dit is misschien net wat jij juist in het geval van een verbroken relatie of huwelijk niet wilt hebben. Dus door eigen toedoen roep je iemand zelf op. Ik hoop dat je dit allemaal niet te ver gezocht vindt. Ik zou dat jammer vinden. Ik kan je hier als ik zou willen in een week tijd tientallen bewijzen van geven. Echt zonder moeite. Maar je zou me hier niet zo snel voor kunnen krijgen. Ik houd niet zo van sensatie en experimenten, bijvoorbeeld in een koud laboratorium enzovoort. Ik vind het wel heel interessant en waardevol om mensen op hun eigen paranormale gevoeligheid te wijzen en te inspireren.

De reden waarom ik dit stukje schrijf is, om je gedachten wat beter te beheersen. Je kunt blijven lijden of jezelf afleiden. Draai de knop om. Probeer iemand waar je moeite mee hebt als het ware te deleten. Gebruik eventueel enkele visualisatie technieken waar ik in dit boek al eerder over schreef. Jij bent de baas over jouw gedachtes. Ik weet uit ervaring dat het beheersen van je gedachtes helemaal niet zo eenvoudig is. Daarom raad ik ook iedereen aan om een vorm van ontspanning of misschien beter meditatie te gaan doen. Ook al doe je dit voor maar tien minuten per dag. Je zult na één of twee weken al heel spoedig verbeteringen gaan zien.

 

Het leven is bijzonder diep

 

Even een paar zaken herhalen. Als je jong bent zit je dikwijls in de avond naar de hemel met flonkerende sterren te kijken. Je kunt gewoonweg niet tellen hoeveel sterren er aan de hemel zijn. Je hebt wel eens wat gehoord of gelezen over diverse lichtjaren maar ook dat is niet eenvoudig voor te stellen. Je komt tot de conclusie dat er zoveel is waar je nog heel weinig van afweet. Je stelt jezelf de vraag waarom ben ik op de aarde? Is er een God of Opperwezen? Wat is het doel van de Schepping en evolutie? Eigenlijk wat heeft het allemaal voor zin? Het leven is ongelooflijk diep. Het gaat eigenlijk je bevattingsvermogen ver te boven. Ik ben door uittredingen, aura's en verschijningen zien, anders naar het leven gaan kijken. De evolutie van de mens en het dier is het bewandelen van een behoorlijk lang pad. Ieder mens heeft meer dan duizenden levens geleefd en zal nog net zoveel levens krijgen. Ons leven is niet op de planeet aarde begonnen. Maar daar gaat het nu even niet om. Je komt op aarde en gaat na verloop van tijd dood. Tijdens je doodgaan wat in de spirituele wereld vaak ‘het overgaan’ wordt genoemd zie je dat er helemaal geen dood is. Je komt al heel snel tot de conclusie dat het niet meer is dan een overgaan naar een andere energiewereld. Die andere bestaanswereld is net zo echt als het leven hier op aarde. Eigenlijk staan de beide bestandswerelden continu met elkaar in verbinding. De meeste mensen leven tientallen jaren aan gene zijde voordat ze weer op aarde opnieuw geboren worden. Dit noem je de kringloop van de ziel. Na je dood word je overigens niet zoals op de aarde daar geboren. Ieder mens heeft namelijk twee lichamen. Na de bevruchting trek je als het ware die jas aan en tijdens je dood trek je die weer uit. Het zit allemaal ongelooflijk bijzonder in elkaar. We weten op aarde daar nog niet eens 1% van. Maar het aantrekken of uit doen van je versleten jas is natuurlijk ongelooflijk simpel. Het is niet meer dan dat.

Elk leven opnieuw groeien (evolueren) we weer een klein stukje. Dit is een onderdeel van de evolutie van alle wezens. Dit is het plan van het Opperwezen wat voor ons geschreven is. Grappig gezegd je kunt hier niet voor weglopen. Op al dat leven dus ook op jou en mij werken ongelooflijke krachten in. Het leven wordt door hogere krachten en machten van het Opperwezen geleid.

We hebben een leven op aarde, gaan naar gene zijde, leven een x-tijd aan gene zijde en worden door de wetten, onder andere door de wet van wedergeboorte en de wet van oorzaak en gevolg, weer door de aarde aangetrokken. Dit moet je zien als een kringloop. Stapje voor stapje groeien we in gevoel, verstand en intuïtie. Het makkelijkste is om dit je bewustzijn te noemen.
Geleidelijk aan verdiept ieder wezen zich. We blijven niet altijd in de problemen zitten. Eens zijn alle lessen beleefd en klaar. Doordat ik ook in de mooiere gebieden van gene zijde geweest ben, kan ik zeggen dat al het geworstel op aarde echt wel de moeite is om doorheen te gaan. Er is een doel, een weg voor ons allen. Nu worstel je misschien met allerlei levensproblemen, je bent misschien wel heel boos, verdrietig of stil. Mijn leven verloopt ook alles behalve makkelijk. Bij mij zijn er ook dikwijls meerdere tranen gevloeid, ik moet er niet aan denken. Maar ik wil iedereen aanmoedigen om door te zetten. Dat je af en toe op het leven kwaad bent of depressieve buien hebt, dat geeft niets. Uiteindelijk zal iedereen gaan inzien of misschien beter beleven dat het leven wel degelijk de moeite waard is. Ik hoop dat je een keer over onze kringloop der ziel wil nadenken. Probeer eens een voorstelling te maken wat jij graag ooit in de toekomst met je eigen leven of samen met anderen zou willen gaan doen. Ik denk als je dit echt helemaal diep vanuit je hart kunt uitspreken dat de kans bijzonder groot is dat je in de komende levens op aarde of later in de hogere lichtgebieden van gene zijde, je veel meer kunt realiseren dan je tot dusver kunt vermoeden. Misschien krijg je zelf of iemand in je omgeving uittredingen, die je 's morgens bij het ontwaken nog kunt herinneren. Het leven is bijzonder diep en is nog erg veel om uit te pluizen. Al die bijzondere ervaringen hebben mijn denken enorm beïnvloed.

 

 

Je vrije wil


Ik heb in mijn leven met verschillende mensen over het thema: ‘heb je wel of geen vrije wil’ gesproken. Dit is een behoorlijk beladen, maar een zeer interessant spiritueel onderwerp. Het is een onderwerp dat mensen direct op scherp zet, want met dit onderwerp raak je heel snel iemand z’n eigen vrijheid, individualiteit, keuzes en persoonlijke wil. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dit onderwerp iemand, die voor het eerst met spirituele onderwerpen zoals reïncarnatie en de wet van oorzaak en gevolg bezig is, afschrikt. Maar voordat ik verder ga met dit thema, is het wel goed om jezelf eens af te vragen: geloof ik in (kosmische) wetten in de natuur of helemaal niet? Ik bedoel te zeggen, kijk bijvoorbeeld eens hoe de aarde om de zon draait. Zou de zon morgen besluiten om voor een week een miljoen kilometer verderop te gaan staan, dan heeft dat enorme gevolgen voor al het leven op de aarde. En wat denk je van de zwaartekracht? Wat zal er gebeuren als zwaartekracht misschien vandaag al ineens helemaal verdwijnt. Zo kan je in korte tijd tientallen gelijkwaardige zaken aanhalen die je aan het denken zetten. Ik heb al eerder geschreven dat het leven bijzonder diep is. Achter alles zit een 'denkend Iets'.
Een bekwaam helderziende of astroloog kan je delen van je levensprogramma vooraf aangeven, doorgaans wordt dit zoals je weet ‘iets voorspellen’ genoemd. Maar datgene wat voorspeld is, staat dat dan vast of is het niet meer dan een reële mogelijkheid? Dit zijn interessante en pittige onderwerpen. Ik heb in mijn leven ontzettend veel toekomstige levenssituaties in helderziende beelden (korte filmpjes in mijn hoofd) gezien en voorvoeld. Ik heb in het verleden voor honderden cliënten hun consult op een cassettebandje en later op hun mobieltje enzovoort ingesproken. Ik vind en vond het heel belangrijk dat iemand de paranormale doorgegeven informatie nog eens in alle rust kan beluisteren. De informatie kan je sterken, vertrouwen geven en een zetje in de goede richting geven. Ik spreek natuurlijk niet alle mensen die ooit voor een consult zijn geweest. Maar cliënten die voor een tweede of derde keer een consult afspreken, vertellen mij hoe hun levensfase verlopen is en of het klopte wat ik gezegd heb. Nu is de basisvraag: is er een vrije wil, is er voor iedereen een levensprogramma, staan de dingen dus vast enzovoort? Ik ben in mijn paranormale uitspraken heel open en eerlijk, maar wel voorzichtig. De korte filmpjes die op mijn derde oog of geestesoog te zien zijn over iemand, komen bijzonder vaak uit. En dit zet je aan het denken. Het is niet zozeer mijn bedoeling om je alleen te laten zien of paranormale beelden of gevoelens wel of niet uitkomen. Het is meer mijn bedoeling om je met deze voorbeelden te laten inzien dat er wel degelijk kosmische wetten in ons zichtbare en onzichtbare heelal zijn. Je kunt je dus afvragen is er nu wel of geen vrije wil en hoe ver gaat dat dan? Ik kan je hier om eerlijk te zijn ook niet voor honderd procent een duidelijk antwoord op geven. Maar vergeet niet dat ik honderden of eigenlijk wel duizenden berichten van mijn gidsen van gene zijde over werkelijk allerlei situaties, vooraf heb doorgekregen. Er wordt mij dagelijks allerlei informatie over iets of iemand getoond. Over het algemeen vind ik dit heel interessant en leerzaam maar soms eigenlijk wel lastig. Het valt bijvoorbeeld niet mee als je ziet of weet dat je kind een fietsongeluk krijgt of erg ziek wordt. Dit zijn echt voor mij reële onderdelen van mijn leven, als instrument (medium) van gene zijde. Het heeft duidelijk twee kanten, maar heeft niet alles twee kanten?
Ik ben gaan inzien dat iedereen met een vaststaand levensprogramma met diverse taken weer op aarde terugkomt. Er is voor ieder individu een uniek plan en voor de mensheid een groot plan. Er is eigenlijk niet zoveel vrije wil zegt mijn gids van gene zijde. Maar het leven wat wij ooit in de toekomst zullen krijgen is in alle opzichten, om maar een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, 'hemels' maar dan met hoofdletters. Wij allen, van ‘boef tot goedzak’ evolueren naar een veel hoger leven dan we op de aarde kennen. Al de strijd die we moeten leveren is meer dan de moeite waard. Maar je hoeft mij niet te vertellen hoe zwaar het leven kan zijn. Ik heb zelf heel veel meegemaakt en je kunt je vast voorstellen met wat voor grote problemen mensen dagelijks in mijn praktijk komen. Veel dingen worden mij van te voren getoond. De vraag is in hoeverre er dan sprake is van een vrije wil als allerlei dingen kennelijk moeten gebeuren? Deze materie zet je flink aan het denken.
Wat is ziele-werking?


Al het leven in onze zichtbare en voor ons onzichtbare kosmos wordt geleid en begeleid. Ik had al geschreven over één kosmisch alles verbindende aura. Al het leven staat met elkaar op een zeer wonderlijke wijze in verbinding. Dit vind ik persoonlijk zeer fascinerend. Ik ben in mijn leven steeds sterker deze bijzondere krachten en instromende energieën gaan voelen. Ik heb het in dit geval niet over paranormale indrukken of (voor)gevoelens.

Probeer dat even te scheiden. Ik heb het over de ziel van de mens. Ieder mens heeft een ziel. De ziel is één van de bijzondere onderdelen van de mens. Het vertrouwde gewone stoffelijk lichaam is ook één onderdeel. Onze eigen ziel registreert al onze levens, dag in dag uit. Alles wat je gedaan hebt, of uiteindelijk niet gedaan hebt, gedacht of gevoelt hebt enzovoort, wordt in jouw ziel opgeslagen. Dit gebeurt trouwens ook in de aura van de aarde. Ik zie de ziel als een stuk bijzonder gereedschap van de Schepper. Het is op zich even een raar idee dat al je goede en minder goede daden maar ook gedachtes worden geregistreerd en opgeslagen. De ziel houdt zonder verkleuring alle goede en de minder goede daden bij. In elk leven opnieuw op aarde krijg je met je verleden te maken. Aan de ene kant moet je allerlei dingen goedmaken en aan de andere kant wordt al je goede inzet ook weer beloond. Het levensprogramma van je huidig leven heb je door al je daden (en wat je nagelaten hebt) zelf geschreven. Na je aardse dood kom je niet iemand tegen die je zal gaan straffen of belonen. Er zijn weliswaar kosmische wetten maar dit zit heel anders in elkaar. Ieder zijn ziel zelf regelt en registreert. Niemand hoe sterk of intelligent je ook bent, kan zich hier aan onttrekken. Deze krachten waar ik het over heb, zijn honderden keren zo sterk als de sterkste persoon op aarde. De evolutie van ieder mens wordt op deze manier begeleid en gestuwd. Dit is allemaal geen uitvinding of uitwerking van een mens maar is allemaal geheel in de handen van de Schepper.

Hoe kan je de inwerking van je ziel dan voelen? Ieder mens of je nu een heel kort of lang leven krijgt, moet een bepaald vast levensprogramma volgen. Sommige belangrijke zaken die in je leven te gebeuren staan, kan je vanuit de diepte aanvoelen. Je ziel begint als het ware tot je te spreken. Grote veranderingen kan je soms op deze wijze aanvoelen. Je eigen ziel geeft dan aan dat er iets moet en zal gaan gebeuren. Soms weet je niet goed wat er gaat gebeuren maar je voelt wel een soort onrust. Het kan trouwens zowel een positief of negatief gevoel zijn. De krachten die je kunt voelen noem ik ziele-werking. Sommige mensen voelen door de werking van de ziel bijvoorbeeld aan dat er een kindje gaat komen of dat iemand zijn eerste levenspartner in zijn leven gaat tegenkomen maar ook kwijt kan raken (scheiding of dood). Je kunt zowel het begin als het einde van iets of iemand 'voelen'. Voor de duidelijkheid wil ik nog een keer aangeven dat ik het niet heb over je intuïtie, of het op paranormale wijze voorvoelen. Het lijkt veel op elkaar maar het is toch anders. Paranormale waarnemingen zijn vaak korte indrukken in de vorm van een beeld, een gevoel of het helderhoren van een in je hoofd heel zacht uitgesproken zin. Ziele-werking waar ik het over heb, kan soms wel weken tot maanden duren. Probeer voor je zelf eens na te lopen of jij de informatie van je ziel eens kon voelen. Heb je weleens meegemaakt dat je heel sterk tot iemand aangetrokken werd, terwijl je misschien de persoon niet eens echt aardig of interessant vond en daar na verloop van tijd een relatie of huwelijk mee kreeg. Het lijkt dan net of er ‘magneten’ in werking treden. Iemand blijft maar in je hoofd zitten, wat je er ook aan doet. Ziele-werking kan je voor van alles voelen, voor contacten met personen maar ook voor bezittingen. Je gaat bijvoorbeeld iets erven, of de loterij winnen of je huis brandt af om maar een paar zaken te noemen. Het is zeker mogelijk om iets van het grote plan te weten te komen. Ik snap dat je intuïtie van ziele-werking niet eenvoudig te scheiden is. Maar wees alert, probeer rustig naar binnen te voelen. Wanneer je ziele-werking één of twee maal in je leven voelt, dan vergeet je dit nooit meer. De keren daarop zal je het veel beter en makkelijker herkennen.

 

Zelf je ouders uitkiezen, kan dat?

 

De laatste tien jaar zijn er veel Nieuwetijds boeken op de markt gekomen. Er zijn spirituele schrijvers die zeggen dat je voor je geboorte zelf je ouders of je toekomstige kinderen hebt uitgekozen. Ik hoor hier mensen nog wel eens over praten.

Denk eens over het volgende na. Zouden wij al zoveel geestelijk inzicht en liefde hebben om goede keuzes te kunnen maken? Het Waterman tijdperk is nog maar net begonnen en dergelijke boeken zijn ook nog maar net op de markt gebracht. Ik denk (weet) dat je eerst je laatste aardse leven moet hebben gehad om de diepte van het leven een beetje te kunnen begrijpen. Maar wanneer je je laatste leven al hebt beleefd dan is dat al niet meer nodig. Je lessen heb je op de aarde geleerd en al je karma wat je nog met sommige mensen vasthield is opgelost. Ik wil hiermee aangeven dat je zelf nauwelijks keuzes kunt maken. Jouw ziel zal aan de hand van al je vorige belevenissen of daden een nieuw levensprogramma uitschrijven. Hier heb je nagenoeg geen invloed op. Dit is niet in onze handen. Misschien denk je hier anders over, dat geeft niet. Maar sta er wel bij stil dat veel mensen nog maar net een kleine stap op het spirituele/geestelijke pad hebben gezet. Verreweg de meeste mensen zitten nog vol met allerlei begeertes en onvolledige (onzuivere) denkbeelden. Ze willen van alles nog vasthouden en bezitten. Anders verwoord: wij zitten geestelijk gezien allemaal nog maar net in de brugklas van het geestelijk leven. Hiermee wil ik aangeven dat wij nog niet geschikt zijn om nu al zelf dergelijke grote keuzes te maken. Het is niet in onze handen. Ik ben daar persoonlijk wel blij mee. Oké, in de wereld heb je al ontzettend veel problemen, maar wat zal er gebeuren als mensen met allerlei vormen van eigenbelang, egoïsme, materialistisch gedrag en kortzichtigheid hun keuzes zullen maken? Ik denk dat het dan een enorm getouwtrek wordt in ieder zijn eigen belang. We weten niet eens wie de personen nu op dit moment in ons leven, in een vorig leven zijn geweest. Hoe zou je dan tot goede, weloverwogen keuzes kunnen komen? Gelukkig heeft de Schepper hier iets anders voor gecreëerd.

 

Wat is verliefdheid?

 
Ik probeer op mijn manier over verschillende bijzondere (spirituele) onderwerpen te schrijven. Het zou mooi zijn als ook jij jouw spirituele excursie zich in dit leven en natuurlijk in de volgende levens zich voortzet. De spirituele thema's die ik aanhaal hebben op iedereen betrekking. De paranormale gaven die door gidsen van gene zijde bij mij ontwikkeld zijn, moeten gebruikt worden. Ze zijn echt niet alleen maar voor mijn persoonlijke spirituele groei bestemd. Er wordt hier enorm veel tijd in gestopt. Het zal voor hen ook niet meevallen om hun aards instrument 24 uur per dag te begeleiden en te verzorgen. Door de grote hoeveelheid indrukken en de enorme sensitiviteit, loop je heel snel energetisch en emotioneel leeg. Met dergelijke gaven kan je jezelf heel makkelijk opblazen. Maar gelukkig 'scannen' ze mijn aura en chakra's. Zij zien aan het auralicht precies hoe het met mij (of bij jou) is (evolutiepunt). Zij laden mij dagelijks weer op. Maar denk niet dat ze voor mij alles doen en regelen, absoluut niet. Ik mag het net zoals ieder ander met mijn eigenwijze kop zelf uitzoeken. En geloof me als je iets meer van mijn leven zou afweten, dan zou jij hoogstwaarschijnlijk je bestaan echt niet met mij willen ruilen. Ik moet wel zeggen dat door veel spirituele en paranormale ervaringen, het geloof op mijn manier, behoorlijk sterk is geworden, dat wel. Ik moet wel heel veel zelf opvangen dat geeft soms verschrikkelijk veel innerlijke pijn, maar het spiritueel geloof houdt me dan op de been. Het geestelijk pad bewandelen is dikwijls een eenzaam pad bewandelen. Het is wel een onderdeel van het mediumschap. Vroeger werden op jonge leeftijd paranormaal gevoelige personen naar een tempel gebracht. Je werd daar beter beschermd en begrepen. Om vandaag de dag als medium in het westen geboren te worden is wel heel andere koek. Het is paranormaal energetisch (aura’s) erg onrustig en druk. Het valt niet mee dat je van de straat of van de buren van alles binnen voelt stromen. Je kunt niet zomaar even een energetisch muurtje plaatsen. Wat is verliefdheid? Heel veel mensen denken dat dit voornamelijk berust op fysieke onderlinge aantrekkingskracht.

Je hormonen slaan door iemand zijn aanwezigheid op hol. Je kunt natuurlijk ook bepaalde interesses met iemand delen. Spiritueel gezien heeft verliefdheid te maken met jouw levensprogramma. Jouw ziel en natuurlijk de ziel van die ander weten dat het de kosmische tijd is om elkaar te ontmoeten. Ik kan eigenlijk beter zeggen om elkaar weer te ontmoeten. Ook al zal het per geval iets anders zijn, echte zuivere goede contacten kom je in verschillende levens weer tegen. Echte liefdesbanden worden nooit verbroken. Je zou kunnen zeggen dat je ziel en natuurlijk ook de ziel van die ander elkaar aantrekken. De auradraadjes worden als het ware opnieuw flink aangetrokken. De tijd dat je op iemand verliefd wordt en of het een korte of langere relatie zal worden, dat staat al lang voor onze geboorte vast. Mijn gids heeft zo vaak een toekomstige relatie voor mij zelf of iemand in mijn praktijk laten zien. Je krijgt soms personen te (helder)zien die je nog nooit in je leven bent tegengekomen of over gehoord hebt. Maar normaal gesproken weet bijna niemand of je en wanneer je iemand tegen zult komen.

 Hoe mensen door hun verliefdheid op elkaar gaan reageren dat weet iedereen zelf wel. De liefde is een mooi thema om over te praten, boeken te lezen of er films over te maken. Mij gaat het in dit geval meer om de spirituele achtergrond of verklaring van het verliefd worden zelf. Verliefd worden en vervolgens een relatie met iemand krijgen heeft altijd met je karma te maken. Je kunt geen relatie met iemand krijgen waar je geen band in vorige levens mee hebt opgebouwd. Je behoort elkaar toe en niemand kan hier tussen gaan staan, tenzij dit weer met jullie karma te maken heeft. Je kunt niet iemand mislopen. Jouw toekomstige partner kan wel in een ander werelddeel op dit moment rondlopen. Maar als het de bedoeling is dat je die persoon moet ontmoeten dan zorgen jouw ziel en de hogere krachten er wel voor dat je iemand zult ontmoeten. Er wordt dan van alles geregeld om een situatie te krijgen dat je die persoon kunt ontmoeten. Maar hoe dit allemaal achter de schermen wordt geregeld dat wordt mij ook niet verteld. Al die hogere krachten waar we nog zo weinig van weten zijn zo wonderlijk en enorm sterk. Je kunt rustig zeggen wat er moet gebeuren zal er ook gaan gebeuren. Dit kan voor de mens net zo makkelijk een nieuwe relatie betekenen als het inluiden van een tijd dat iets ten einde zal komen. Voor de duidelijkheid, dit geldt voor alles. Wat ik al eerder schreef, niemand kan zich aan deze bijzondere kosmische wetten onttrekken. Probeer voor jezelf deze gedachtes eens uit te werken. Ik kan wel een serie hele leuke en hele nare levenssituaties beschrijven maar ik wil liever iemand aan het denken zetten dan iemand ergens mee kwetsen. Je moet heel erg oppassen met wat je zegt en schrijft. Sommige onderwerpen zoals abortus, het heel vroeg sterven van een baby’tje, euthanasie en diverse criminele zaken liggen dikwijls bijzonder gevoelig. Het is mijn bedoeling om iemand te inspireren en niet op de kast te jagen.

 

De Alziel


Ieder mens heeft een ziel. We komen over een wat langere tijd uitgesmeerd van gene zijde, het andere energiegebied, groepsgewijs terug naar aarde. Het heeft weinig zin wanneer iemand aan zijn laatste dagen van zijn leven bezig is en een ander die zojuist geboren is, om samen tientallen jaren een bepaalde opdracht te moeten voltooien. Alle ontmoetingen moeten perfect op elkaar afgestemd worden. Ieder mens behoort tot een bepaalde grote groep van mensen. Een groep van personen noem je in de spirituele wereld een groepsziel. Iedereen moet elkaar op een vast tijdstip ontmoeten en aan zijn opdracht beginnen. Ik wil niet de indruk wekken dat je alleen maar voor zware opdrachten geboren wordt. Dat is niet zo. In werkelijkheid zijn er meer positieve opdrachten dan het uitwerken van negatieve karma (opdrachten). Mensen zijn er de afgelopen 100 jaar veel te veel de nadruk op aan het leggen dat karma alleen maar een vergelding van allerlei moeilijkheden uit vorige levens is. Je karma is niet uitsluitend iets negatiefs. Het is de bedoeling van de Schepper dat de mens stapsgewijs in grote harmonie met zichzelf en zijn hele omgeving komt. Dat hij een heel gelukkig en bewust wezen wordt. Uiteindelijk zal de mens een voor ons nog bijna niet voor te stellen geluk ervaren. Hier heb je wel veel levenssituaties voor nodig. Vandaar dat je meerdere levens nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen. De aarde en andere planeten zijn een leerschool.

Ik hoop dat ik in mijn boek ook niet zwaar overkom. Dat is niet mijn bedoeling. Alle gebeurtenissen en geen enkele uitgezonderd, hebben een bepaalde bedoeling. Het zou niet logisch zijn als het één wel en het ander niet een bepaalde bedoeling heeft. En dat de ene mens boven een ander mens wordt voorgetrokken. Ik weet ook niet wat precies de reden van een gebeurtenis is. Ik ben eigenlijk blij dit nog niet te weten. Er kunnen zulke mooie maar ook enorm nare dingen gebeuren. Zet ’s avond de televisie maar een keer aan. Er komt zoveel voorbij. Ik zou dat niet aan kunnen.

Er zijn zoals je weet miljarden mensen op de aarde. Al die mensen hebben kleine en grote opdrachten te voltooien. Je kunt rustig zeggen dat je ergens voor geboren wordt. Dit moet allemaal wel geregeld worden. Ieder mens heeft een ziel en de hele mensheid tezamen heeft een Alziel. Iedere persoon is aan deze Alziel verbonden. Je kunt dit zien als een enorm groot netwerk. Een enorm netwerk van auradraadjes die aan elkaar vastzitten. Wanneer het de tijd is dat mensen elkaar moeten ontmoeten dan wordt op een hele eenvoudige wijze de draadjes als het ware aangetrokken, weer geactiveerd. Als je gevoelig bent, kun je dit soms voelen. Ik noemde dit proces al eerder de ziele-werking. Dit hele proces gaat ver boven ons bevattingsvermogen. Toch zullen we in het zojuist gestarte Watermantijdperk hier meer over gaan leren en vooral bewuster van gaan worden. Ik vind dit zelf ongelooflijk interessante materie. Er is naar mijn stellige overtuiging en ondervinding wel degelijk een God of Opperwezen of ‘bewust denkend beginsel’ voor al het leven. Het maakt helemaal niet uit of iemand hier wel of niet in gelooft. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Iedereen staat door eigen inzet in alle levens op een bepaald punt van de evolutie. Dit zie je aan het licht wat ieder mens uitstraalt. Aan de aurakleuren en de grootte van de aura kan je iemand zijn innerlijk deels goed lezen. Iedereen heeft ook een bepaalde manier van denken maar ook van voelen wat bij zijn punt van de evolutie past. Dit vind ik als helderziende wel eens makkelijk. Je kunt de diepte van iemand zijn bewustzijn/gevoel een beetje meten. Je kunt soms iemand die dwars of heel negatief is, uit de weg gaan. Waarom zo je hier niet af en toe praktisch gebruik van maken.

Door met dit soort onderwerpen bezig te zijn, krijg je een veel beter inzicht en overzicht van het leven.

 

De zuivering van je ziel

 

Onze ziel moet gezuiverd worden van karmische opeengestapelde lasten (gebeurtenissen uit je vorige levens). Dit ben ik in mijn leven steeds beter gaan voelen. Voelen is misschien hiervoor niet het juiste woord. Het is niet eenvoudig om dit exact te verwoorden. Er valt je iets op in jezelf of om je zelf heen. Ik heb gemerkt dat na pittige beleefde karmische hoofdstukken in je leven er als het ware iets van je afvalt. Om voor degenen die dit allemaal maar lastig vinden hier een beeld van te geven, zit ik te denken aan de dagen dat je een week lang een flinke griep te pakken had. Ik moet er wel direct bij zeggen dat dit een rare en merkwaardige vergelijking is. Het slaat eigenlijk nergens op maar toch denk ik dat je er door deze vergelijking vast wel iets bij voor kunt stellen. Wanneer je zo ongeveer op de laatste dag van je griep aan het uitzieken bent, dan voel je al een verbetering. Je merkt dat je al iets opknapt. Je koorts neemt af, je transpireert minder, je wordt al veel helderder in je hoofd enzovoort. Bij zielenzuivering vallen je ook veranderingen en verbeteringen op. Ergens gaat er een druk 'een last' van je ziel af. Dit is een ongelooflijk bijzonder gevoel. Het maakt alle strijd, ellende en verdriet weer een heel stuk goed. Het valt je op dat er een heel stabiel en vredig gevoel in en om je heen is gekomen. Je kunt ook wel zeggen dat je getransformeerd bent of gewoon gegroeid, geëvolueerd. Je bent nog steeds dezelfde persoon maar toch anders. Je voelt je rustiger, krachtiger, bewuster zeg maar in één woord, verdiept. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat zal allemaal wel, maar ik kan hier niet veel mee. Ik ben me ervan bewust dat hier verschillend op gereageerd zal worden. Sommigen zullen direct na het lezen herkennen wat ik bedoel en anderen voelen wel vaag iets, maar kunnen er niet veel mee. Dit geeft helemaal niets. Ik probeer je op diverse bijzondere werkzame krachten in ons heelal te wijzen en te inspireren om dit verder uit te zoeken. De ene persoon heeft een keer een verschijning gehad, de ander een sterk voorgevoel dat ook uitkwam of misschien een voorspellende droom. Ik weet door vele gesprekken met mensen dat vrijwel iedereen in zijn leven wel eens iets heeft meemaakt. Geloof me, dit zal in het Waterman tijdperk steeds meer gaan toenemen. Ik hoop dat je een beter beeld over onze ziel, en alle zielen van mensen tezamen de Alziel, hebt gekregen. Ik wil graag toch nog even aanhalen dat ook jij en de personen in je omgeving, hier deel van uit maken. Praat alsjeblieft niet alleen over 'zij’ of ‘die anderen', nee wij (jij en ik). We behoren allemaal tot die grote mensen familie. In de hogere spirituele leer (esoterie), zie je de mensheid als één familie, een eenheid net als een oceaan.

 

Toch maar niet oordelen?


In de wereld is elke dag weer opnieuw van alles aan de hand. Je kunt door de televisie en het internet als het ware bij je buurman in een ander land over zijn hekje heen meekijken. Je komt in deze tijd zoveel meer te weten dan bijvoorbeeld honderd jaar geleden. Ik vind dat persoonlijk een goede zaak. Ik vind het heel interessant hoe andere volkeren denken en leven. Ik ben van mening dat deze uitvindingen van deze tijd uiteindelijk bij gaan dragen aan meer verdraagzaamheid en vrede. Juist doordat je elkaar beter leert kennen, neemt de angst en onzekerheid over iets of iemand af. Ik verwacht dat na verloop van tijd de deuren van alle mensen meer open zullen gaan staan. Mensen groeien in deze tijd ongemerkt naar elkaar toe. Waarom zou je nog oorlog gaan voeren als je begint te beseffen dat eerlijke vormen van samen delen en samenwerking zoveel meer oplevert? We staan op een bewustzijnspunt van grote veranderingen. Veranderingen op allerlei vlakken: van medische tot nieuwe alternatieve en vooral schone brandstoffen.

Mensen groeien geleidelijk aan meer naar elkaar toe. Natuurlijk er zijn nog veel tegenstellingen in de wereld. Onze materialistische manier van denken moet eerst helemaal verdwijnen. We moeten elkaar als gelijke gaan zien, we moeten elkaar uit liefde willen helpen. Ik zeg wel eens, iedereen in de wereld waar dan ook heeft dezelfde kleur bloed. Dit vergeten mensen nog wel eens. Het Waterman tijdperk staat voor verandering van bewustzijn. Mensen staan vrijwel allemaal op het evolutiepunt om zelf te leren na te denken en bewuste keuzes te maken. Het dierenriemteken Waterman staat onder andere voor vrijheid en broederschap. Een Waterman persoon heeft een hekel aan dictatorachtige personen. Zij willen vrij zijn maar dit moet natuurlijk niet ten koste van een ander gaan. Dit is een tijd voor meer persoonlijke ontwikkeling. Je ziet overal nieuwe spirituele centra, New Age websites en paranormale praktijken ontstaan. Ik wil hiermee zeggen dat je kunt zien dat veel mensen op zoek zijn naar wat ik geestelijke voeding noem. Veel mensen gaan zelf (spiritueel) denken. Ik heb al een paar maal iets geschreven over ons lot, je vrije wil, je karma, de ziel. Als het zo is dat ieder mens met een heel persoonlijk levensprogramma opnieuw op de aarde geboren wordt, dan moet je je manier van denken ook gaan wijzigen. Wat is de reden waarom iemand iets heel positiefs of heel negatiefs doet. Is het nog wel verstandig om een ander hard aan te vallen, af te kraken of te veroordelen. Moeten wij allemaal niet iets voorzichtiger worden met onze gedachtes en gevoelens over allerlei zaken. Wij weten ten slotte zelf niet waarvoor en met welke opdrachten we geboren zijn. Ik vind dat mensen juist eens wat meer tijd moeten nemen om eens goed over zichzelf en anderen na te denken. Je kunt beter vandaag handelen en veranderen dan later je levensfilm terugzien en van sommige levenssituaties spijt of verdriet hebben. Jij wilt niet dat je pijn aangedaan wordt maar een ander ook niet. Probeer jezelf aan te leren niet zo hard over anderen te oordelen. Iedereen doet goede dingen en heeft regelmatig uitglijers. Er is een reden waarom iemand iets meemaakt. Er is een reden waarom iemand op een bepaalde manier in een situatie reageert. Wij moeten oppassen om niet te snel te oordelen. Ik heb al eens geschreven dat onze ziel werkelijk alles registreert, er is kosmische rechtvaardigheid. Je kunt jezelf en de politie voor de gek houden door stiekem met een flinke vaart door rood licht te rijden. Maar dit is spiritueel gezien niet mogelijk want alles wordt 'gezien'. Goede handelingen komen als positief karma weer terug en fouten die we natuurlijk allemaal maken moeten we vroeg of laat op eigen kracht weer rechtzetten. Ik hoop dat je iets anders naar het leven van anderen gaat kijken. Gene zijde wijst mij erop dat achter alles in ons leven iets schuilt. Er gebeurt niet zomaar iets in ons leven. Er zijn allerlei kosmische wetten waar we allemaal nog heel weinig van af weten. Probeer iedereen zo goed als je kunt met gevoel en begrip te benaderen. Je hoeft niet per se met alles eens te zijn. Je hebt verschillende karakters. Probeer niet te snel en te hard te oordelen. Grote fouten van personen, misschien in je omgeving, of personen die je op de televisie ziet, zijn meestal oude fouten van onszelf in je huidige of in een van je vorige incarnaties (levens). Eigenlijk volgt iedereen in grote lijnen hetzelfde pad van ontwikkeling. Een pad van totaal onbewust gedrag tot volledig geestelijk bewuste liefdevolle handelingen. Het omgekeerde is in onze evolutie niet mogelijk. Misschien dat deze gedachtes je kunnen sterken.

 

Het doorlopen van de klassen op een school


Het leven hier op aarde kan je zien als een school. Een leerschool met diverse mogelijkheden om te groeien in bewustzijn. Met bewustzijn bedoel ik o.a. het verder ontwikkelen van je denkvermogen, spiritueel of religieus besef, je gevoel en intuïtie. Je kunt in verschillende opzichten genieten van het leven maar daarnaast ook jezelf iets eigen maken.

Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is als ik zeg dat we bepaalde karaktereigenschappen niet zomaar kunnen verbeteren. Studie of zelfstudie kost je veel tijd. Op zich is dit niet zo erg, als je jezelf maar iets echt eigen hebt kunnen maken. Ieder individu groeit gedurende vele levens geleidelijk aan een stuk verder. Het is helemaal niet zo gek om de evolutie van de mens als een scholing te zien. Op aarde hebben veel mensen een periode van hun leven op school gezeten. Aan het einde van het schooljaar kreeg je te horen of je voldoende punten had behaald en of je motivatie goed genoeg was. Zo verliep je schoolperiode , door van de ene naar de andere klas te gaan. Voor de één zal dit goede herinneringen oproepen en voor de ander bijvoorbeeld verdriet. Na verloop van tijd koos je voor een bepaalde richting om je toekomstige vak te leren. Dit is een proces dat we allemaal nog wel zullen herinneren.

Wanneer je na je overlijden aan gene zijde komt, gaat dit eigenlijk op dezelfde manier verder. Aan gene zijde heb je diverse bewustzijnssferen (gebieden). Je komt na je aardse dood in een gebied terecht wat afstemming en overeenkomst heeft met jouw innerlijke belevingswereld. Dit geldt voor ieder mens. Zo kom je aan gene zijde mensen tegen die in grote lijnen overeenkomsten hebben met jouw gevoel en innerlijke diepte. De mens doorloopt op deze wijze diverse innerlijke ontwikkelings-‘klassen’. Na elk leven, of beter gezegd na elk moment in je leven, kom je een stukje verder. In hoeverre je groeit, heeft alles te maken met in hoeverre je je voor iets zelf hebt ingezet. Je kunt in een leven heel veel geleerd hebben maar ook een luilak zijn geweest. Maar nogmaals, pas een beetje op met het oordelen over een ander. Je weet nooit met welke opdracht iemand geboren is. De buitenkant kan wel eens heel anders zijn dan de binnenkant. Ieder mens is meer dan duizend maal op aarde geboren geweest en net zo vaak weer naar gene zijde teruggegaan. Zo verloopt de evolutie van de mens maar ook van het dier. Door aan een aardse school te denken, kan je je een beeld vormen hoe de evolutie verloopt. Ik ben in mijn leven diverse malen uitgetreden. Mijn aardse stoffelijk lichaam bleef in slaap achter. Ik mocht met mijn astrale leider van gene zijde met mijn geestelijk lichaam op reis naar diverse gebieden aan gene zijde. Ik ben in gebieden geweest waar het heel grauw en mistig was. Maar ik herinner me ook flarden van uittredingen waar het zo zonnig als een mooie heldere zomerdag was. De tegenstelling is werkelijk enorm. Al die gebieden aan gene zijde moeten we doorlopen (evolutie). Je kunt rustig spreken van donkere gebieden naar lichte gebieden of van onbewust gedrag tot heel bewust vergeestelijkt gedrag, of van duisternis naar ongelooflijk mooi licht. De evolutie van de mens zit wonderlijk in elkaar. Al het leven is zo bijzonder op elkaar afgestemd. Net als een verschijning van iemand zet ook een uittreding je flink aan het denken. Om hier een beter beeld van het leven aan gene zijde te vormen, raad ik je het boek ‘Een blik in het hiernamaals’ van Jozef Rulof aan. De helderziende Jozef Rulof mocht in het begin van vorige eeuw samen met zijn gids van gene zijde, Alcar, een lange tijd achter elkaar steeds uittreden. Ze hebben samen hier dit boek over geschreven. Het is echt meer dan de moeite waard om dit boek te lezen. Het nadeel is wel dat het in behoorlijk christelijke taal is geschreven, dit kan misschien wat storend zijn. Maar nu je dit weet, probeer dan wat met de spirituele boodschappen en paranormale belevenissen te doen. Je kon in die tijd sowieso niet vrij spreken zoals je dat nu wel meer kunt doen. Het is in een bepaalde vorm geschreven. Ik denk dat door het enigszins christelijk over te laten komen, dit boek vast een stuk minder verketterd werd. Als je dit boek interessant vindt, kan je vervolgens het boek ‘Zij die terugkeerden uit de dood’ lezen. In dit boek beschrijft Jozef Rulof drie personen die hij persoonlijk in zijn leven gekend had en die later na hun dood (hun overgang) hun verhaal kwamen vertellen hoe het allemaal was verlopen. Je kunt als je meer wilt weten van het leven aan gene zijde een kijkje nemen op de website van Jozef Rulof (rulof.nl)

Ik vind dit persoonlijk een zeer interessante serie boeken. Eigenlijk zijn de astrale leiders van gene zijde van Jozef Rulof steeds aan het woord. Zij willen graag ons op aarde een beeld geven van hun wereld. Ze laten ons in diverse opzichten inzien, dat er na ons aardse leven een vervolg is.

 
Opmerking: een aantal boeken uit de serie zijn in andere talen vertaald. Je kunt de E-boeken gratis op de website lezen en, als je wilt, downloaden. De boeken zijn ook in de boekhandel of op het Internet te koop.

 

Verbinding met gene zijde


Het is mij opgevallen dat paranormale gevoeligheid bij de meeste personen al op zeer jonge leeftijd begint. Als kind weet je natuurlijk niet goed wat de namen van allerlei paranormale zaken zijn. Dat is logisch want op die leeftijd ben je hier nog niet mee bezig. Maar als ik terugkijk op mijn jeugd, begreep ik toch wel erg veel op ‘gevoel’. Je woordenschat bestond nog niet echt uit veel woorden maar wel uit verschillende gevoelens. Aan de sfeer of de aura om iemand heen kon je jezelf toch heel snel een beeld van iets of iemand vormen. Je liep als het ware met jouw aura tegen de aura van een ander op, je leest of meet op paranormale wijze. Ik liep altijd met een grote boog om personen heen waarvan ik kon voelen die houdt niet van kinderen of is heel snel aangebrand of soms zelfs af en toe agressief. Bij sommige mensen straalde de liefde van hun af, je voelde je daarbij erg op je gemak. Maar zo is dat natuurlijk niet bij iedereen. Ik heb nooit van spanning, druk en disharmonie gehouden. Ik ben daar eigenlijk tot vandaag de dag nog steeds niet veel in veranderd. Misschien heeft dit te maken met het feit dat ik ascendant Weegschaal in mijn geboorte horoscoop heb staan. Veel Weegschaal-achtige mensen houden niet van disharmonie en onrust. Vraag dat maar eens aan iemand die eind september of in de eerste weken van oktober geboren is.

Over het algemeen zal je paranormale gevoeligheid geleidelijk aan sterker worden. Ik wil nog wel even zeggen dat dit wonderlijke proces zomaar ineens op alle leeftijden sterker kan worden. Het is niet aan leeftijd of bijvoorbeeld intelligentie gebonden. Maar verreweg de meeste personen merken dit al op ver voor hun tiende levensjaar. Paranormale gevoeligheid is paranormale gevoeligheid maar toch kan je spreken over twee verschillende vormen en niveaus. Je hebt de paranormale gevoeligheid van nature en je hebt deze gevoeligheid die door een begeleider van gene zijde bewust is ontwikkeld (opgebouwd). Bij paranormale gevoeligheid van nature heb je nogal grote wisselingen in ‘scores’, meer dan in die andere vorm. Ieder mens kan in leven zomaar intuïtief of paranormaal gevoelig worden. In een volgende leven kan dit ook zomaar weer weg zijn. Dit heeft te maken met innerlijke groeiprocessen van de mens. Op sommige evolutiepunten ben je in dat leven extreem paranormaal gevoelig. Iemand die van nature gevoelig is, kan allerlei paranormale gaven hebben. Woorden of volledige zinnen horen, allerlei zaken voelen, zien, weten of zelfs ruiken. Je kunt dit vergelijken met onze gewone zintuigen van het aardse stoffelijk lichaam.

Vanaf de lagere school is mij opgevallen dat ik een stukje ‘mist’ om bijvoorbeeld bomen zag. Het viel mij op. Ik keek ernaar en deed er verder niets mee. Het auralicht om mensen, dieren, planten en water of wolken enzovoort, nam ik naarmate ik ouder werd steeds een klein beetje sterker waar. Zelfs vandaag de dag verandert dat nog steeds.

Na mijn twintigste levensjaar nam mijn paranormale gevoeligheid sterker toe. Ik kan me herinneren dat ik in een jaar tijd bij twee verschillende personen een band van licht om hun hoofd zag. Die lichtband had een goudgele kleur. Je kunt het wat vergelijken met de kleur van een gouden horloge. In die tijd begon ik steeds beter te beseffen dat er naast de paranormale gevoeligheid van nature nog een andere vorm was. Ik leerde dat er bij enkele personen een verbinding werd gemaakt of al was afgerond. Een gids van gene zijde bouwt bewust verbinding op in iemand zijn aura. Ik kon vanaf die tijd aan iemand in mijn nabijheid of op een foto zien of iemand die geestelijke verbinding met gene zijde heeft. Je ziet dit van elkaar. Dit is een hele bewuste vorm van contact. De meeste personen waar bij ik dit zag (helderzie) werkten voor gene zijde met deze gaven. Zij hadden allemaal één of meerdere personen van gene zijde in hun aura staan. Zo'n persoon die dagelijks bij je is, kan je je gids, astrale begeleider, controle of leermeester noemen. Het maakt natuurlijk niet zo uit hoe je deze persoon noemt. Voor de duidelijkheid: zij hebben net zoals wij ook op de aarde geleefd. Sommige gidsen van gene zijde vertellen jou hun geestelijke naam die hun door gene zijde is gegeven.

Het is jammer dat veel spirituele zaken in bijvoorbeeld de Bijbel niet of nauwelijks worden begrepen. Er staan zoveel prachtige paranormale ervaringen in die vandaag de dag nog precies hetzelfde zijn. Ik snap eigenlijk wel dat je enigszins paranormaal gevoelig moet zijn om sommige teksten beter te begrijpen en te herkennen. Je moet ook het lef hebben om datgene wat men vindt naast je neer te leggen. Als paranormale gast leer je vanzelf wel hoever je bij mensen kunt gaan. Het is wel een voordeel dat je bij sommige mensen aan hun aura al kunt zien of je wel of absoluut niet over spirituele zaken kunt praten. Ik zag net zoals bij ieder ander, maar vooral bij christelijke mensen, Bijbelse voorstellingen aan de muur hangen of op een tafel staan. Ik vroeg mij als kind al af wat betekent een energieband of gele gloed om iemand zijn hoofd? Door mijn paranormale observatie besefte ik dat datgene wat wij een aureool noemen enkele mensen nog steeds hebben. Een aureool staat niet voor ‘goddelijkheid’ maar voor bewust verbinding hebben met een gids van gene zijde. Eenvoudig verwoord het zijn (aura)verbindingsdraden gemaakt door een gids van gene zijde.

Dit heeft altijd al bestaan. Je kunt dit lezen in de religieuze schriften van diverse godsdiensten. Er worden altijd mensen met een speciale taak of opdracht op aarde geboren. Dit is vroeger en vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Ook dit soort opdrachten heeft met het evolutiepunt en het karma van de personen uit het verre verleden te maken. Het is naar mijn mening heel jammer dat er te vaak alleen maar naar de Bijbel wordt verwezen. Ik heb geleerd en ingezien dat we allemaal, mens en dier ‘kinderen’ van één Schepper zijn. We zullen in het Waterman tijdperk meer naar één universeel geloof voor iedereen toe groeien. Het is eigenlijk uit de tijd om je de ‘Vader of Moeder’ van al het leven toe te eigenen met zoals je weet alle nare gevolgen van dien. Wij zijn spiritueel gezien ‘broers en zussen’ van elkaar. Van één grote familie. We zijn in werkelijkheid nooit van elkaar gescheiden. De mensheid zou je kunnen zien als één groot lichaam. Probeer in dat verband ook je eigen denken te verruimen.

Mensen die af en toe zomaar spontaan bij iemand rond het hoofd of schouders, bij dieren of planten een witte of transparante (net als glas) lichtgloed zien, zijn meestal van nature paranormaal gevoelig. Zij moeten leren zichzelf voor deze energieën extra af te sluiten. Zij staan doorgaans vaak onbewust veel te open met als gevolg moeheid, vervelende stemmingen overnemen enzovoort. Je kunt hier wel iets aan doen. Volg eens een goede cursus of koop een boek hierover.

 

De zevenvoudige mens (1)


De meeste mensen die weleens een boek over spirituele zaken hebben gelezen, weten dat er meer is dan alleen maar het gewone, stoffelijk aardse lichaam. Als je in een voortbestaan gelooft, dan moet er meer zijn. Het is namelijk niet mogelijk om na het overlijden je lichaam of andere spulletjes naar gene zijde mee te nemen. Je stoffelijk lichaam is in alles afgestemd en afgesteld op de aarde, denk maar aan je zintuigen. Dit is ook de reden waarom de mens die weer op de aarde geboren moet worden in een lichaam ‘indaalt’. Om te kunnen communiceren en te leven met anderen moet je op dezelfde golflengte zitten. De hele Schepping zit op een hele wonderlijke wijze in elkaar.

Dit geldt natuurlijk ook voor het hiernamaals. Het leven daar is ook op elkaar afgestemd. Je wordt daar niet zoals op aarde geboren. Je komt daar niet in een lichaam van een baby'tje. Dat hoort alleen bij de aarde. Maar iedereen zal wel begrijpen dat je dan een andere verschijningsvorm nodig hebt om daar met elkaar te communiceren. Dit doe je met je geestelijk lichaam. Ik heb hier al eerder over geschreven.

Ik wil proberen uit te leggen dat ieder mens uit meerdere onderdelen bestaat. De mens is in werkelijkheid een ‘zevenvoudig’ wezen. Misschien is dit nieuw voor je. Een aantal onderdelen daarvan vind ik zelf ook best ingewikkeld. Maar ik wil toch proberen er iets over uit te leggen. Ik vind dit zelf enorm interessante materie. Je kunt je dan in ieder geval hier al een aardig beeld van vormen. Voor mensen die nog nooit iets helderziend hebben gezien, kan dit best vaag of vreemd overkomen. Ik snap dat maar al te goed maar helderziende mensen zien door hun gaven iets meer achter de schermen. Je mag meer van het leven zien. Ik vind het, naast het voeren van een praktijk, ook heel nuttig om hierover te schrijven. Deze stof zet je aan het denken en mensen met eigen ervaringen zullen zeker het een en ander in mijn boeken herkennen. Ik heb menigmaal gehoord dat dit erg gewaardeerd werd.

Dit onderdeel is niet eenvoudig te verwoorden. Het zou al een stuk eenvoudiger zijn als je, ook al is het maar een keer in je leven, bijvoorbeeld de aura kleur rood of geel hebt gezien. Met zo’n waarneming zal je er direct al een stuk meer mee kunnen doen.

Ik zal eerst beginnen met het overzicht, en daarna iets over de onderdelen uitleggen. Ik raad je aan om over dit thema ook eens iets op het internet te zoeken. De Theosofen (opmerking: geen Theologen) of de White Eagle beweging hebben hier ook over geschreven.
Het is wel erg lastig dat elk onderdeel verschillende namen kan hebben. Ik zal proberen de meest gebruikte namen te gebruiken. Ik vraag me alleen af in hoeverre je zoiets goed kunt uitleggen, we moeten nog duizenden levens verder. Maar het is de moeite waard om hier in ieder geval iets van te behandelen. Sommige onderdelen hebben ook vaste namen in een andere oosterse taal (Sanskriet). Dit gebruiken bijvoorbeeld de Theosofen overal in de wereld. Ik probeer het eenvoudig te houden,  zoveel mogelijk in mijn eigen taal.

Door middel van reïncarnatie krijgen we ontelbaar veel mogelijkheden om de hogere delen/lichamen verder te ontwikkelen. Ik heb gelezen dat de mens, voor wat betreft de evolutie, halverwege is aangekomen. Er leven mensen in het andere voor ons onzichtbare heelal, die een miljoen jaar geleden ongeveer hetzelfde leven hadden als wij nu op de aarde en er zijn op een andere (vorige) planeet mensen die pas over één miljoen jaar zullen gaan leven zoals wij dat nu doen. Misschien kan je nu een iets beter beeld vormen van de evolutie in tijd, het is ontzagwekkend.

 

De zevenvoudige mens (2)

 
Dit is een behoorlijk ingewikkelde spirituele materie (hogere esoterie). Als je deze stof te ver vindt gaan, ga dan met de volgende tekst verder.

Ik probeer vrij beknopt een paar belangrijke zaken over de zevenvoudige mens te schrijven. Ik hoop dat je door deze spirituele informatie een beter beeld van de evolutie van de mens krijgt.

Het is misschien wel goed om van te voren even aan te geven dat wat wij een aura noemen in werkelijkheid uit diverse onderdelen bestaat. Je hebt namelijk datgene wat we de gezondheidsaura noemen, het astrale lichaam wat met je emoties/je gevoelens te maken heeft en het verstandslichaam, wat met je lagere denken te maken heeft. Met het lagere denken bedoel ik datgene waarin je continu verandert in voelen of denken, dus groeit. Van onwaar denken tot werkelijk constructief universeel zuiver denken (hoger denken of geestelijk denken).

De onderdelen:

1 – Het aards gewone stoffelijk lichaam, of het fysieke lichaam.

De persoon (jij) moet een lichaam hebben om te kunnen leven op de stoffelijke planeet aarde. Ons stoffelijk lichaam is speciaal aangepast aan de levensomstandigheden en de trillingen van de stoffelijke planeet aarde. Je moet elkaar kunnen zien, voelen, ruiken enz. Alles op de aarde speelt zich af op één golflengte (trillingsniveau) in de grote ruimte. Op de vorige planeet hadden we een veel grovere stoffelijk lichaam dan hier op de aarde en op de volgende planeet, als je alle evolutiefases van de aarde doorlopen hebt, krijg je een veel verfijnder stoffelijk lichaam (‘voertuig’). Op de volgende planeet is er ook een gene zijde. Alleen verblijf je daar na je dood (overgang naar gene zijde) heel erg kort. Je wordt daar een stuk ouder dan op de aarde. Hoe verder je evolueert des te mooier en sensitiever zal je stoffelijk lichaam zijn. Je krijgt een lichaam wat zowel bij jouw innerlijk als de omgeving (trillingsniveau van dat evolutiepunt) past. De Schepper heeft ervoor gezorgd dat alles perfect op elkaar afgestemd is. Om een vergelijking te maken: kinderen van de eerste klas van een school zet je ook niet naast kinderen in de hoogste klas van diezelfde school. Dat is voor beide partijen evolutionair oneerlijk, lastig, disharmonieus door verschillende innerlijke en intellectuele beleving. 

2 - Het etherische lichaam, ook wel energie- of het vitale lichaam. Het stoffelijk aards lichaam moet o.a. voorzien worden van energie om te kunnen functioneren. Dit vitale lichaam speelt hier een heel belangrijk rol in. Je kunt dit eenvoudig vergelijken met een accu in een auto. In ieder zijn etherisch lichaam bevinden zich zeven grote en tientallen kleinere chakra’s. De informatie en energieën van de verschillende onderdelen van de mens moeten aan elkaar doorgegeven worden. Het etherisch lichaam met daarin liggend de chakra’s speelt hier een heel belangrijk rol in. Het etherisch lichaam wordt omringd door ongelofelijk veel verschillende energieën. Paranormaal gevoelige mensen hebben dikwijls last van al die verschillende energieën. Het etherisch lichaam moet je proberen goed af te sluiten. Spiritistische spelletjes zijn daar zo ontzettend gevaarlijk. Je zet iets open wat, zonder controle van gene zijde uit, beter afgesloten kan blijven. Je kunt beter wachten tot jouw astrale gids van gene zijde bewust telepathisch contact met je legt.

3 - Het astrale lichaam, ook wel begeerte lichaam of emotionele lichaam. (Onderdeel van het lagere zelf)

Het astrale lichaam is het lichaam van onze emoties, onze emotionele reactie. Iedereen staat op een bepaalde trap van de evolutie. Dit kan je zien aan iemands zijn aura en natuurlijk aan zijn gedrag. Dit is ook de reden waarom je beter niet over een ander moet oordelen. Gedurende de duizenden levens moeten we proberen onze lagere natuur zoals nogal opvliegend, ongecontroleerd, jaloers, egoïstisch gedrag en uitingen proberen om te buigen in fraaiere, liefdevollere karaktereigenschappen. Ieder mens volgt het evolutie pad van grof egoïsme en hardheid naar liefdevolle gevoelens zonder een vorm van bijbedoelingen. Het kost ons op aarde enorm veel levens om dit te leren.

4 - Het lagere mentale lichaam, het verstands lichaam. (Onderdeel van het lagere zelf)  Gedurende een zeer lange periode van evolutie verdiept de mens in verstand (intellect). Van zeer primitief, onbewust verstandsleven tot een geestelijk bewuste persoon. De mens moet leren zijn intelligentie liefdevol te gebruiken. Je kunt in ons huidig leven bijzonder intelligent zijn en tegelijkertijd nagenoeg arm aan gevoel zijn. Het hart (het gevoel) en het intellect moeten op hetzelfde niveau komen. Het is logisch dat we hiervoor duizenden levens nodig hebben om te groeien tot geestelijk bewuste personen. Het emotionele lichaam en het verstandslichaam vormen samen het lagere zelf. Door de eeuwen verander je nogal wat betreft denken en voelen. Je legt de lagere gedachtes en emoties geleidelijk aan en uiteindelijk helemaal af.

5 - Het hogere mentale lichaam (Het hogere zelf)
Na ontzettend veel levens is het ‘lagere’ in ieder mens, ook wel ‘het lagere zelf’ volledig getransformeerd in mooiere, diepere en hogere gevoelens. De mens heeft z’n lagere natuur met gevoelens en kortzichtige denkwijze om gebogen en overwonnen. Hij is in alles bewust geestelijk gaan denken en voelen. Het ‘ik’ gedrag zal veel meer het ‘wij’ gedrag worden. Ik had het al over een leven met alle wezens die je als het ware als ‘broertjes en zusjes’ bent gaan zien. Ieder mens zal eens zijn lagere natuur volledig overwinnen. Je wordt ‘een meester’ of hoog ingewijde over je eigenschappen en leven. Ieder mens doorloopt dezelfde evolutie processen. Er zijn miljoenen mensen die één of meerdere stappen in evolutie verder ontwikkeld zijn dan wij en er zijn miljoenen mensen waar wij weer een stap of meerdere stappen verder zijn geëvolueerd. Er leven ook nog mensen op de vorige planeet. Het leven is echt ontzettend groot en diep. Mensen die hun karma hebben ingelost, leven in de hogere lichtgebieden van gene zijde of zijn na duizenden jaren al naar de volgende planeten geëvolueerd. Onder andere de Bijbel spreekt over een hemel. Dit is werkelijkheid en geen fantasie. Alleen in de ‘lagere’ gebieden van gene zijde is geen vuur. Het vuur is een symbool voor ruwheid en hartstocht enz. De mens heeft tot bepaalde hoogte geestelijk inzicht gekregen en probeert zich positief in alle opzichten te uiten. De mens zal uiteindelijk het leven op de aarde loslaten omdat die dat helemaal ontgroeid is. Je hebt dan je laatste incarnatie op aarde gehad. Al je karma is dan in gelost. De mens volgt z’n pad weer verder. Eerst in de hogere lichtgebieden aan gene zijde en later wordt hij door de volgende stoffelijke planeet aangetrokken. Nee, we zijn voorlopig nog niet klaar, we bevinden ons ongeveer op de helft van het pad (de evolutie van de mens).

6 – Het hemelse lichaam waar de geest in ‘woont’.
Ook de geest of het ego, zie het volgende onderdeel, heeft een voertuig nodig. Ik weet niet hoelang je dit voertuig houdt. Misschien laat je dit ooit ook wel eens na miljoenen jaren los. Misschien zijn wij later alleen nog maar bewustzijn of licht. Het is voor ons niet voor te stellen hoe het leven er over miljoenen jaren of nog langer uit zal zien.

7 – De geest, het ego, de vonk, een eenheid, een ’kind’ van de Vader zijn allemaal namen voor hetzelfde. Jij bent een levensvonk, een licht (bewustzijn) in de ruimte, een geest of simpel een individu. Jij bent bewustzijn, je bent in ieder geval niet je stoffelijk lichaam. Je stoffelijk lichaam is niet meer dan een tijdelijk omhulsel waar je na de bevruchting ‘indaalt’ en waar je tijdens het sterven weer uit gaat. Jouw geest kan niet gedood worden. Jij komt voort uit het Grote Wezen wat wij doorgaans God, Allah enz. noemen. Het maakt totaal niet uit welke naam je aan het Opperwezen geeft. De namen verzinnen de mensen zelf, niet de Schepper. Het is geestelijk gezien nogal egoïstisch om in het Opperwezen alleen maar iets van ‘jouw geloof’ te zien. Dit zal in de komende eeuwen in het Waterman tijdperk (de nieuwe tijd) totaal veranderen. Het Opperwezen kent ieder wezen waar dan ook in de ruimte op dit moment aanwezig. Dit is uiteraard ook logisch omdat je uit deze grote Kracht/Bewustzijn voortkomt. De Schepper kent z’n eigen leven (‘kinderen’). Alles staat met elkaar op een wonderlijk wijze in verbinding. Ik geloof niet dat dit grote Bewustzijn ooit een mens is geweest. Dat is gewoonweg niet logisch want wie of waar zijn dan Zijn Ouders. Er is ‘Iets’ daar twijfel ik niet aan. Ik voel dagelijks zo veel voor mij nog onverklaarbare hogere krachten door mij en om mij heen gaan.


Opmerking: ik ben me er van bewust dat ik de ziel niet aangehaald en geplaatst heb. Ik weet niet exact waaronder je dat moet plaatsen. Ik zie het als een onderdeel van ‘de geest’ van de mens of dier. De ziel bemiddelt voor de geest. Gedurende alle levens registreert de ziel ons denken en gedrag. We bouwen zelf door goed of minder goed gedrag een toekomstig leven. Ons huidige leven is opgebouwd uit gevolgen van oorzaken. Dit wordt geregeld door de wet van oorzaak en gevolg of ook wel de wet van Karma. De wet van wedergeboorte houdt in dat al het leven van en door de Schepper opwaarts gestuwd wordt. Er is voor elk individu een pad, een weg, een opdracht. Vandaar dat ieder individu belangrijk is en aan elkaar gelijk is, ongeacht zijn punt van evolutie. De Schepper straft niet, alleen word je vroeg of laat geconfronteerd met datgene wat je ZELF ooit in werking hebt gezet. Ik zie dit als kosmische rechtvaardigheid. Ik weet door verschillende gesprekken met mensen dat dit een bijzonder gevoelig onderwerp kan zijn. Probeer hier meer met helder verstand naar te kijken en minder emotioneel. Ik kan je ook niet uitleggen waarom mensen door bijvoorbeeld een aardbeving omkomen. Ons leven op aarde is heel vaak zeer moeilijk om te aanvaarden. Maar toch kan deze informatie je in moeilijke tijden steunen. Dit soort Nieuwetijds onderwerpen die ik probeer te verwoorden zullen uiteindelijk leiden naar een ‘nieuw geloof’. Een nieuw geloof is natuurlijk zeer relatief want de Essenen in het Midden-Oosten waren zich enkele eeuwen voor de jaartelling al van veel zaken bewust. Voor de belangstellenden: Jezus kreeg daar lering en enkele inwijdingen.

 

Psychometrie (paranormale waarnemingen)

 

Naast mijn praktijk word ik af en toe ook uitgenodigd om te psychometreren voor een kleine groep. Wat is eigenlijk psychometreren? Het is een ander woord voor helderziende waarnemingen doen. Eigenlijk moet ik zeggen paranormale waarnemingen doen, want je hebt nooit alleen maar uitsluitend helderziende beelden. Je kunt weliswaar beelden door krijgen maar ook, gevoelens, momenten van iets zeker weten hebben, iets ruiken of zachtjes in je hoofd een andere stem horen. Deze para-zintuigelijke indrukken gaan door elkaar heen en zijn elke keer weer anders.

Psychometreren zou je vrij kunnen vertalen in iets meten met je geest, of energieën lezen met de geest. Alles bestaat eigenlijk uit energie. Het is me door de jaren heen opgevallen dat veel mensen veel paranormaal gevoeliger zijn dan dat ze zelf denken. Veel mensen zijn onbewust sfeer- of energie-gevoelig. Je hoeft niet per se aura’s te zien. Let maar eens extra op wanneer je ergens bij mensen binnenloopt, bijvoorbeeld op een verjaardag of iemand aanspreekt in een winkel- of sportcentrum enzovoort. Je pakt veel meer paranormale signalen op dan dat je daar gewoonlijk bij stil staat. Je kunt niet spreken van gewoon zintuiglijk waarnemen wanneer je oppakt dat iemand een paar weken zwanger is. Je zult dit op een andere wijze waarnemen. Op de één of andere manier heeft een van jouw paranormale zintuigen iets opgepakt.
Ik weet dat er verschillende sceptici zijn. Dat is in deze vaak vage wereld helemaal zo slecht nog niet. Zij kunnen zeggen dat zie je aan de veranderingen van iemands hormonen. Ik vraag me af of je in zo'n heel vroeg stadium al veel aan iemand kunt zien? Ik heb in mijn praktijk wel eens meegemaakt dat ik aan de persoon vroeg: ben je zwanger? Er werd stellig ‘nee’ gezegd. Achteraf bleek dat ik wel gelijk had. Dit heb ik meerdere malen in mijn leven meegemaakt. Ik haal dit aan om in ieder geval in dit geval (telepathische) beïnvloeding uit te sluiten. De persoon wist zelf niet eens dat ze zwanger was. Mensen staan wel heel raar te kijken als je zoiets zegt. Ik vind dat als je een paranormale indruk van iemand hebt, je daar altijd heel voorzichtig mee moet zijn. Vraag jezelf altijd eerst even af of het wel verstandig is om iets te zeggen. Ga niet eerst iets uit enthousiasme zeggen en dan pas nadenken wat je te zeggen hebt. Ik heb mezelf aangeleerd om eerst aan de persoon te vragen of ik iets belangrijks mag zeggen. Dit geeft mij zelf ook een veel beter gevoel. Ik wil niet graag mensen met dit soort zaken kwetsen. Ik wil zelf altijd ook heel graag met respect behandeld worden.

De psychometrie avonden in een groep bij mensen thuis vind ik altijd zeer waardevol, spannend en leerzaam. De mensen op de paranormale waarnemingen avond leggen meestal een voorwerp op een tafeltje neer. Voorwerpen zoals een ring, een horloge, een ketting of een foto van een persoon waar iemand een vraag over heeft. Aan alle voorwerpen hangt energie. Alles heeft zo zijn eigen trillingen en geschiedenis. Ook zit om alles een aura. Een psychometrist probeert zich af te stemmen op de energie van een voorwerp. Je probeert als het ware op paranormale tast je te verbinden met de aura van een persoon. Eigenlijk kan je je werkelijk met alles verbinden, een mens, een dier, een plant of wat voor voorwerp dan ook. Ik bedoel te zeggen, de werking van het verbinden zelf met iets, blijft hetzelfde. Het maakt dus totaal niet uit waar je je mee verbindt.

Het is heel leuk en interessant om met een paar mensen zelf eens een experiment te doen. Probeer dan eerst zo goed als je kunt je hoofd leeg te maken. Het is heel belangrijk om bij paranormale experimenten een rustige sfeer te creëren. Zorg voor een goede sfeer. Je kunt een rustig muziekje opzetten en eventueel een wierook stokje branden. Probeer uit wat bij jou of jullie het beste past. Je moet de dingen van de dag los zien te laten. Je moet niet te veel ‘in je denken’ gaan zitten. Je moet proberen geestelijk te voelen en te meten. Er mag geen verstoring zijn want anders druk je zelf de paranormale indrukken weer weg. Probeer zo rustig en onbevangen mogelijk te zijn. Wil je te graag of moet je per se van jezelf slagen dan leg je er zelf een te grote druk op. Het is even een paar maal uitproberen. Tijdens je experiment kan je je arm of hand als een hele gevoelige antenne zien. Je probeert te voelen. Je wacht af wat er spontaan bij jou naar binnen springt/opkomt. Het is wel belangrijk dat je elkaar het vertrouwen geeft om je indrukken vrij te kunnen vertellen. Soms zie ik tijdens cursussen dat mensen zich te ongemakkelijk voelen om hun indrukken te vertellen. Ze denken dat hun indrukken raar zijn, nergens op slaan, niemand wil graag uitgelachen worden. Mijn advies is: doe een experimentje niet te lang. Een paar minuten is wel genoeg. Laat dan een volgende persoon een voorwerp uitzoeken en proberen. Het kan namelijk gebeuren dat door te lang te experimenteren er een druk op je hoofd of voorhoofd komt te staan. Sommige mensen voelen op het punt tussen hun wenkbrauwen, een lichte druk ontstaan. Dit punt wordt ook wel je voorhoofd chakra of derde oog genoemd. Maak je hier in ieder geval geen zorgen over. Die druk verdwijnt meestal heel snel. Het is trouwens wel erg belangrijk dat je fit aan deze experimenten begint. Als je moe bent dan loop je het risico om wat sneller hoofdpijn te krijgen. Dit komt omdat de uitstraling van je aura voor dat moment net even iets te zwak is. En als gevolg van die moeheid kan je wat hoofdpijn of nekpijn krijgen. Maar hier hoef je je echt niet druk om te maken. Het is zeer onverstandig om tijdens dit soort experimentjes alcoholische drankjes of drugs te gebruiken. Dit verzwakt je aura en natuurlijke astrale bescherming. Mij werd al vroeg geleerd waar licht is, is helaas ook duisternis. Denk hier eens goed over na.

Ik heb in mijn leven heel wat psychometrie avonden verzorgd. Er ontstaat altijd een heel bijzondere groepsaura en sfeer. Mensen steunen elkaar. Op deze bijeenkomsten komen dikwijls de mooiere gevoelens die ieder mens heeft naar boven drijven. Het is meer dan de moeite waard om zo’n avond zelf thuis te organiseren. Misschien ken je in jouw omgeving een psychometrist (paragnost/helderziende) met een goede naam. Om eerlijk te zijn en je een beetje te waarschuwen, er zijn niet zo veel mensen die dit mooie werk echt goed kunnen. Je mag best een beetje kritisch zijn als je iemand wilt uitnodigen. Het makkelijkste is als iemand al eerder een goede ervaring met een paranormale persoon had. Maar als iemand een website of een folder heeft, kan je altijd je eigen intuïtief/je eerste gevoel gebruiken. We moeten proberen onze intuïtie iets meer aan te scherpen en praktisch te gebruiken.

 

Hogere en lagere gevoelens

 

Het kost ons meer dan honderden levens om onszelf echt te leren kennen. Iedereen heeft nu al een bijzonder lang pad bewandeld. Je kunt bij veel mensen hun innerlijk voelen. Iedereen straalt een bepaalde energie (sfeer) uit. Wanneer jouw aura in de nabijheid komt van iemand anders zijn aura dan kan je dit op sommige momenten voelen. Ik raad je aan om hier eens wat vaker stil bij te staan. Iedereen is er tot een bepaalde hoogte gevoelig voor. Dus waarom zou je hier dan geen gebruik van maken.

Ieder mens heeft enorm veel verschillende gedachtes en gevoelens. In sommige situaties snap je je eigen gevoelens niet eens. Een mens is een bijzonder diep en gecompliceerd wezen. Iedereen reageert zo op zijn eigen manier. Dit is ook de reden waarom geen twee mensen exact dezelfde aura uitstraling hebben.
Mensen stoeien dagelijks met allerlei gedachtes en emoties. Het valt helemaal niet mee om dit onder controle te krijgen. Je kunt je op de top van de berg voelen en net zo makkelijk in een heel diep dal zitten. We moeten leren onze gevoelens (emoties) te herkennen en te erkennen en bovenal te beheersen.

Ieder mens komt in zijn leven diverse makkelijke en moeilijke situaties tegen. Soms lijkt het net of aan een situatie maar geen einde wil komen. Iedereen reageert zo op z’n eigen, eigenwijze manier. Het is heel belangrijk om goed naar je gevoelens te kijken. Zijn je emoties in een bepaalde situatie wel zuiver? Ben je niet aan het drammen geslagen, begeren of een spelletje aan het spelen. Ik ga niet zeggen hoe iemand in zijn leven ergens op moet reageren. Ik kan wel zeggen, probeer eens extra te kijken of je de lagere of misschien vaker de hogere zijde in jou volgt. Elke dag hebben we diverse mogelijkheden om te groeien, te transformeren. Naarmate een persoon zich verdiept, dus in bewustzijn groeit, zal je aura een fractie meer licht gaan uitstralen. Denk maar aan die staande lamp met een dimmer waar ik al eerder over schreef. Hoe verder je de knop open draait des te meer licht in de ruimte. Na diverse levens krijg je ‘vanzelf’ een mooiere en grotere aura. Mensen zullen jou een prettige, en begripvolle persoon gaan vinden.

Probeer wat van je leven te maken. Probeer in iedere situatie de beste kant van jou naar boven te laten komen. Zo maak je je na verloop van tijd jezelf iets eigen. Ik weet dat dit enorm moeilijk is. Je moet ontzettend je best doen om niet meer terug te vallen in je oude gedrag. Maak het jezelf ook niet te moeilijk. Probeer jezelf aan te leren dat je werkelijk elke dag weer opnieuw, van het leven zelf, nieuwe kansen krijgt om te oefenen en te groeien. Ik moet hier wel direct bij zeggen dat niet iedereen jou nog nieuwe kansen wil geven of zelfs gunt. Dit kan van een ander uit gezien een begrijpelijke, menselijke reactie zijn, maar ook dit verwijst niet naar een hogere maar lagere zijde van hun wezen. Het is naar mijn mening heel erg belangrijk om een paar maal per week eens goed naar jezelf te kijken of je met jezelf en omgeving wel voldoende in harmonie bent. Loop eens wat vaker de dingen die je wel of niet gedaan hebt na. Het is voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid veel beter als je in balans bent. Het is niet goed wanneer er tientallen onverwerkte emoties in jouw systeem rond circuleren. Ga eens wat vaker wat liefdevoller en vriendelijker met jezelf om. Zet geen onnodige druk op jezelf. Als je graag ergens aan wilt werken, neem daar ook de tijd voor. Druk ook niet te vaak je emoties weg. Opgekropte emoties veroorzaken vaak allerlei ontstekingen.

Ik ga niet beweren dat het leven eenvoudig is. Ik ben wel blij dat ik geleerd heb dat veel mooie, leuke maar ook nare situaties met je karma te maken hebben. Er is gelukkig een reden voor alles. Het is wel aan onszelf hoe wij op een bepaalde karmische situatie willen reageren. Dit laatste zie ik wel als een stukje vrije keus, je vrije wil. Een mens kan zich voor iets inspannen of iets maar laten schieten. Dit is denk ik een van de redenen waarom mensen globaal genomen nog wel eens op een ander evolutiepunt kunnen staan. Het is maar net waar een persoon gedurende tientallen levens zich mee bezig heeft gehouden. Al je persoonlijke strijd, al je persoonlijke inzet wordt ooit ‘beloond’. De strijd met de lagere zijde van je karakter voer je absoluut niet voor niets. Kijk niet tegen iemand op maar ook niet op iemand neer. Iedereen heeft zichzelf naar dat huidig evolutiepunt toe gewerkt. Haal het beste uit jezelf. Zorg dat je, wanneer het jouw tijd is om de levensfilm van je leven te zien, tevreden over jouw inzet kunt zijn. Misschien mag je na dit leven wil naar een hoger gebied aan gene zijde. Er staat ons allen nog eens een hele zonnige, gouden toekomst te wachten. Ik heb al enkele dingen tijdens uittredingen mogen zien. Zie mij niet als een heilig boontje want ook ik ben heel dikwijls onderuit gegleden. Het voordeel daarvan is wel dat je je medemens beter begrijpt en dat komt me in mijn praktijk goed uit. De weg is lang en niet eenvoudig maar degenen die dat al bereikt hebben zijn zeer gelukkig.

 

Zoveel verschillende Nieuwetijdszaken en –namen

 

We leven in een tijd met veel grote veranderingen. Alle beroepen hebben door de eeuwen heen zo hun eigen naam gekregen. Sommige beroepen krijgen een nieuwe modernere naam, terwijl het beroep zelf niet of nauwelijks veranderd is. Werkelijk alles ontwikkelt zich geleidelijk aan verder. Op zich is dit denk ik een goede zaak. Zolang iedereen maar weet waar je het over hebt.

In de spirituele wereld duiken af en toe ook nieuwe namen op. Soms ben ik wel wat verbaasd als er weer een nieuwe beweging met een nieuwe naam komt. Dit zal ook nog wel een tijd zo doorgaan. Misschien komt het ook wel vanwege het feit dat er in de spirituele wereld nog niet zoveel officieel erkend is. Het is jammer dat in de spirituele wereld regelmatig verwarring ontstaat doordat er zoveel verschillende namen zijn. Af en toe heb ik er in mijn praktijk ook mee te maken. Hoe vreemd je dit misschien ook vindt, de één zoekt absoluut een paragnost, bij een ander moet het een helderziende of bijvoorbeeld een medium zijn. Voor mij is dat wel eens lastig om hier goed op te reageren en het uit te leggen. Want mensen denken in hun onwetendheid dat ze naar het juiste vragen en willen hier absoluut niet van afwijken. Ik probeer hier soms wel iets over uit te leggen maar je kunt je beter wat voorzichtiger en diplomatischer opstellen.
Nagenoeg iedereen weet dat er mensen zijn die in een bepaalde graad paranormaal gevoelig zijn. Paranormale mensen met hun specifieke gevoeligheid hebben ook diverse namen gekregen. Een persoon die beelden ziet, wordt bijvoorbeeld paragnost, helderziende, ziener, medium of helderziend medium, visionair, clairvoyant, auraloog of psychometrist genoemd.

Een hele rij, er zullen hier vast nog wel veel meer namen voor zijn maar daar gaat het mij eigenlijk niet om. Er worden ook verschillende namen gebruikt voor personen die aan handoplegging doen. Je hebt de magnetiseur, paranormaal genezer, healer, Therapeutic Touch therapeut, Reiki master, strijker, genezend medium, mesmerist, animale magnetism beoefenaar. Dit is voor iedereen zeer verwarrend. Wat mij echt verbaast is dat de therapeuten onderling het ook niet altijd met elkaar over deze vorm van behandelen eens zijn. Iedereen moet dat natuurlijk maar voor zichzelf uitmaken. Ik ben wat dat betreft een nuchter mens. Ik probeer zo goed als ik kan helder en nuchter te denken. Normaal gesproken krijgt ieder mens waar dan ook in de wereld twee handen bij de geboorte, en we hebben dezelfde kleur bloed. Wat maakt het uit wat voor naam je gebruikt als je deze vorm van behandelen toepast? Ieder mens wordt met bepaalde hoeveelheid basisenergie geboren. En elk moment van de dag nemen jouw chakra's energie op uit het grote kosmische reservoir. Iedereen kan in meer of mindere mate magnetiseren. Ik heb zoveel mensen tijdens het onderdeel magnetiseren, hun eigen levenskracht laten voelen. Het zou voor iemand die net aan zijn spirituele ontdekkingsreis is begonnen veel makkelijker zijn als er voor alles  maar één duidelijke naam is. Maar dat is zoals je weet niet zo en ik weet zeker dat er de komende jaren nog veel meer nieuwe namen bij zullen komen.

Iedereen weet dat je met vijf verschillende zintuigen geboren wordt. Spiritueel gezien heb je ook vijf dezelfde paranormale zintuigen maar dan vanuit een andere golflengte tot je beschikking. Het kan zomaar gebeuren dat je iets op paranormale wijze ruikt (helderruiken), of iemand anders zijn nekpijn telepathisch voelt (heldervoelen). Ik wil met deze tekst alleen maar zeggen dat al die namen er niet zo toe doen. Als je maar inziet dat al die bijzondere waarnemingen onder een van deze zintuigen vallen. Zintuiglijk waarnemen hoort bij ons vertrouwd stoffelijk lichaam en paranormaal zintuiglijk waarnemen hoort bij ons geestelijk lichaam. Het is belangrijk om hier eens over na te denken. Ik hoop dat ik door de boeken en cursussen die ik geschreven heb een bijdrage kan leveren in deze voor sommige mensen nogal vage, en soms zelfs tegenstrijdige wereld. Ik ben zelf nooit erg gelukkig geweest met het woord paranormaal. Alles is naar mijn mening menselijk, dus ‘normaal’ en beslist niet paranormaal. Maar ik snap natuurlijk wel wat er mee bedoeld wordt. Met het woord ‘geest’ heb ik ook vaak wat moeite. Mensen hebben het over geesten. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe moet je het dan noemen? Maar als ik mijn overleden grootmoeder zie, dan vind ik het raar om mijn oma een geest te noemen. Ze is gewoon mijn lieve, overleden grootmoeder maar nu wel aan gene zijde. Het wordt geest vind ik raar. Het klink spooky, afstandig, koud en vaag. Maar bijvoorbeeld mijn oma is heel warm en gezellig. Realiseer je wel dat jij en ik straks ook een ‘geest’ zijn. We zouden beter andere namen hier voor moeten gebruiken. Ik vind het niet leuk en gezellig om een overgegaan familielid, een geest te noemen. In de toekomst zullen hier wel betere woorden voor worden gebruikt.

 

 

Unidentified flying object (Ufo)

 

We leven in een Schepping met verschillende energetische bestaans- golflengtes. Ik hoorde laatst iemand spreken over parallelle werelden. Zo kan je dit ook zien. Sommige wetenschappers hebben het over meerdere dimensies. We hebben het eigenlijk allemaal over hetzelfde. Het doet er niet toe wat voor woorden je hiervoor wilt gebruiken, als iedereen maar snapt waar je het over hebt. Mensen die heel erg sterk paranormaal gevoelig zijn, hebben ook met een andere energiewereld te maken. Ik zie dag en nacht een grote energiegloed (aura) om werkelijk alles. Ik kan dit niet beïnvloeden of uitzetten. Ik ervaar dit wel als een enorme verrijking, het is een onderdeel van de Schepping. Zoals ik al eerder schreef, ik mag iets verder achter de schermen van het leven kijken. Een persoon van gene zijde (helder)zien of (helder)horen is een ‘gewoon’ onderdeel van mijn leven. Tijdens een uittredingservaring beleef je heel bewust dat er meer werelden van verschillende energieën zijn. De aarde zoals we die kennen is maar één bestaande golflengte in de grote ruimte. Er is zoveel meer. Net zo zeer dat je niet kunt zeggen dat een regenboog uitsluitend uit één kleur bestaat, is het beter om een voorstelling proberen te maken van leven op andere golflengtes dan alleen de aarde. Het leven op de aarde noem ik dikwijls ‘deze zijde’ en het hiernamaals ‘gene zijde’ van het leven waar we allemaal mee te maken hebben. Iedereen weet dat je dan het hebt over twee verschillende golflengtes van leven.

Toen ik een jaar of 24 was, woonde ik samen met een vriendin. Ik was met haar heel blij omdat ik onder andere heel openlijk over mijn paranormale gaven en denkbeelden kon praten. Het is best belangrijk als je met iemand over je persoonlijke belevenissen kunt praten. Ik heb in mijn leven tot nu toe altijd wel iemand gehad waar ik mezelf kon zijn en vrij mijn paranormale indrukken kon vertellen. In die tijd had ik een hele bijzondere ervaring. We reden op de snelweg op het randje van de stad Utrecht. Mijn vriendin reed auto. Ik zag op een paar kilometer afstand tussen de wolken heel duidelijk iets rustig zweven. Ik kon daar ongeveer een paar minuten naar kijken. Ik zag heel duidelijk een Ufo. Om eerlijk te zijn, ik schrok hier best wel een klein beetje van. Ik vond het een beetje eng. Ik dacht daar in dat voertuig zitten personen, en hoe zien die er uit? Ik zag heel duidelijk een omgekeerde schotel met de vorm van een bolhoed er boven op. Er waren zilver en grijskleurige onderdelen heel duidelijk te zien. Het was een zomerse heldere hal bewolkte dag. Ik kon de Ufo echt heel erg duidelijk tussen de wolken zien. Sommige mensen zien een bal van licht, een streepje of een sterretje in het donker. Ik zag dit niet zo. Ik zag dit echt heel erg duidelijk. Ik kan het me nu nog, na meer dan 25 jaar heel goed herinneren. Het was jammer dat we op de snelweg reden. Het was niet mogelijk om te stoppen. Mijn vriendin wilde de Ufo ook graag zelf met eigen ogen zien. Een paar weken geleden voordat ik dit stukje tekst voor mijn nieuwe boek schreef, zag ik op de televisiezender Discovery een programma over Ufo’s. Halverwege het programma zag ik tot mijn grote verbazing en geluk een foto van een Ufo. Exact zoals ik die een paar minuten in het echt had gezien. Deze persoonlijke ervaring heeft nog een ander zeer bijzonder staartje. Rond mijn 12e levensjaar consulteerden mijn ouders tot tweemaal toe een helderziende vrouw. Mijn ouders hadden voor een telefonisch paranormaal consult afgesproken. Mijn vader had met een bandrecorder, een groot opnameapparaat van die tijd, het telefonisch consult opgenomen. Het bijzondere was dat die mevrouw gezegd had dat later één van de kinderen een Ufo zou gaan zien, en zijn genezende magnetische krachten voor anderen zou gaan gebruiken. Deze voorspellende uitspraken zijn dus beide uitgekomen.

Wanneer je van mij deze ervaringen gelooft, dan kan je daar spiritueel gezien een hoop uithalen. Ik zag dat echt, serieus. Zo duidelijk als een muis met een snoer van een oudere computer op zeg maar twee, drie meter afstand. Natuurlijk er zijn duizenden mensen in de wereld die dergelijke ervaringen hebben. Maar dat dit aan een aardse paranormale persoon door een gids van gene zijde voorspeld is, maakt alles extra interessant. Dit werd aan mijn ouders voorspeld en ik was degene die het beleefde, en gene zijde wist en bevestigde dat er leven is op een andere golflengte dan de aarde. Het is meer dan de moeite waard om iets over Ufo’s te lezen. Op het internet kan je hier best veel over vinden. Ik weet dat er heel veel onzin over dit onderwerp wordt geschreven. Dat is jammer. Ik denk dat nu in het Waterman tijdperk meer over Ufo’s bekend zal worden gemaakt. Ik denk trouwens dat ik dit niet zag vanwege mijn paranormale gaven. Ik vermoed dat iedereen het zou hebben gezien. Ik besef nu pas dat ik geen navraag heb gedaan of anderen de Ufo misschien ook hadden gezien. Ik treed normaal gesproken niet zo snel met dit soort zaken naar buiten. Ik heb daar niet zo’n behoefte aan. Wezens van een andere golflengte met een hogere technische kennis zijn in staat om de trillingsnelheid van de materie te verhogen of te verlagen. Dit is de reden waarom je soms Ufo’s ziet en de volgende moment ‘vliegen’ ze een voor ons onlogische kant op of verdwijnen pal voor je ogen. In de spirituele wereld kan je dit enigszins vergelijken met materialiseren en dematerialiseren. Ik hoop dat ik een materialisatie van iets later nog eens mag filmen. Dat zou wat zijn.

 

Een geboortehoroscoop (Astrologie)

 

In mijn leven ben ik diverse keren astrologen tegengekomen. Het is heel interessant om eens een keer een geboortehoroscoop van je te laten maken. Je kunt op het internet vrij snel gratis wat uitleg over jouw persoonlijke geboortehoroscoop vinden. Maar het beste is uiteraard om dit door een goede astroloog te laten doen. Je krijgt dan veel meer informatie over jezelf of anderen.

Tegenwoordig heb je diverse computerprogramma's om jouw gegevens in te voeren. Vroeger moest je de horoscooptekening met de hand zelf maken. Hier was vroeger een astroloog nogal een flinke tijd mee bezig. Maar vandaag de dag kan je met een astrologisch computerprogramma in één of twee minuten de basisgegevens van jezelf invoeren. Een astrologisch computerprogramma is voor een astroloog een geweldige luxe geworden.

Wanneer je door een astroloog een geboortehoroscoop wilt laten maken dan moet je enkele basisgegevens hebben. Gegevens  zoals: de dag, de maand, het jaar en de plaats en het tijdstip van de dag waarop je geboren bent, moet je van tevoren doorgeven. Bijvoorbeeld 17 oktober in 1976 om 11:05 in de morgen in de stad Eindhoven in Nederland. Soms staan deze gegevens op het geboortetegeltje van je aan de muur. Voor een astroloog is het heel belangrijk om deze gegevens te hebben. Deze gegevens mogen niet te veel minuten van het werkelijke moment van jouw geboorte afwijken. Op dit tijdstip en plaats van geboorte is er maar één persoon in de wereld geboren. Zelfs een tweeling wordt minimaal enkele minuten na elkaar geboren. Op het tijdstip van jouw geboorte staan de zon en planeten op een bepaald punt. Met een astrologisch computerprogramma wordt dit direct na het invoeren van de basisgegevens, het moment van jouw geboorte berekend en getekend. Een astroloog kan onmiddellijk proberen informatie aan de hand van verschillende standen van planeten ten opzichte van elkaar te lezen (interpreteren).

Een geboortehoroscoop is een tekening in de vorm van een cirkel. Een cirkel heeft zoals je weet 360 graden. Bepaalde planeten kunnen in die tekening in de buurt van elkaar in jouw geboortehoroscoop staan maar ook bijvoorbeeld aan de overzijde, of op een andere plaats. Het gaat mij nu niet om technische uitleg hiervan. Op het internet met bijvoorbeeld Google afbeeldingen kun je vast diverse geboortehoroscopen van bekende mensen zelf eens bekijken.

De reden waarom ik hier iets over een geboortehoroscoop schrijf, is dat je hiermee enorm veel inzicht over jezelf kunt krijgen. Een geboortehoroscoop geeft een behoorlijk goed beeld van wie jij bent, wat jou sterke en minder sterke karaktereigenschappen zijn, je gezondheid en spirituele aanleg om maar een paar belangrijk zaken te noemen. In jouw persoonlijke geboortehoroscoop staat veel meer dan een van de twaalf dierenriemtekens. Het dierenriemteken van de maand waarin jij geboren bent, is maar één klein onderdeeltje van een geboortehoroscoop. Je hebt meer dan tientallen andere onderdelen. Je hebt de zon, de maan, Mercurius, Mars, Venus, Saturnus, Jupiter enz. En hoe deze ster en planeten tegenover elkaar staan. De standen ten opzichte van elkaar noem je aspecten.

Zo kan in jouw horoscoop een planeet aan de overkant (oppositie) van een andere planeet staan. Die planeet staat dan ongeveer 180 graden verder af van die planeet.

Een planeet die ongeveer 90 graden van een andere planeet afstaat, dat aspect noem je een vierkant.

Een planeet die ongeveer 120 graden van een andere planeet afstaat noem je een driehoek.

Al deze planeetstanden, dus aspecten, hebben zo hun eigen betekenis in de Astrologie. Het vergt veel tijd om dit goed te bestuderen.

Er is dus nog veel meer dan alleen het dierenriemteken, de maand waarin je geboren bent.

 

Een interessant onderdeel van jouw geboortehoroscoop is de ascendant.

Op het Internet heb je diverse websites waar je in een paar minuten tijd gratis je ascendant kunt berekenen.

Je hoeft alleen maar je volledige geboortegegevens in te vullen. De ascendant vertegenwoordigt de wijze waarop we met onze omgeving omgaan, onze basishouding en onze manier van de dingen benaderen. De ascendant bepaalt hoe iemand overkomt op z'n medemens maar ook hoe je reageert als er iets nieuws op je afkomt. De ascendant vormt deels iemands lichamelijke verschijning en gezondheid. Ik schreef al eerder dat ik zelf ascendant Weegschaal heb.

Het is heel interessant om van jezelf of anderen bijvoorbeeld je partner of kinderen te weten wat voor ascendant zij hebben. Je krijgt iets meer inzicht in jezelf of een ander. Ik vind het hele interessante materie om je verder in te verdiepen.


Beknopte betekenis van enkele planeten:


De zon:

Dit is het dierenriemteken waarin jij geboren bent = Jouw identiteit.

Mercurius:
Zegt iets over jouw denken.

De maan:

Geeft het een en ander aan over jouw gevoelsleven en emotionele reacties.

Mars:
Deze planeet vertelt iets over jouw vuur/ aanpak/ daadkracht.

Venus:

Geeft iets weer over jouw gevoelens in liefde en kunst.

 

Al deze planeten plus de zon, kunnen in diverse dierenriemtekens staan. Voor de duidelijkheid, de verschillende planeten hoeven niet in het dierenriemteken te staan waarin je geboren bent. Jij bent bijvoorbeeld een Boogschutter. De zon staat dan in astrologische taal in Boogschutter maar de manier waarop jij denkt, de planeet Mercurius, kan in het teken Schorpioen of Steenbok staan. Je hebt op deze wijze ontzettend veel astrologische standen. Het is een behoorlijk pittige studie.

Dit is een zeer beknopte uitleg over astrologie. Laat eens een horoscoop van je maken. Je krijgt heel veel inzichten in jezelf. Je kunt dit ook voor een partner, familielid of een kind laten maken. Enkele astrologen kunnen ook iets over jouw levensopdrachten zeggen. Maar dit komt niet zo vaak voor. Het kost je namelijk wel meer dan tien jaar om dit te leren. Het is boeiend om te zien dat iets zowel astrologisch als paranormaal van te voren aangegeven kan worden. Veel dingen staan echt ‘in de sterren’. Astrologen hebben dikwijls bevestigd dat wat ik op paranormale wijze maanden of jaren van te voren ‘zag’, zij ook in een horoscoop konden zien. Dit kan natuurlijk eigenlijk ook niet anders. Ik bedoel er zijn wetten en wetmatigheden in het universum of ze zijn er niet. Het is super interessant om diverse spirituele zaken uit te pluizen. Ik ben hier van jongsaf aan al door gefascineerd. Hoe verder je in deze materie duikt, des te meer je begint te beseffen dat er geen toeval is maar leiding en overzicht.

 

Jouw begeleider(s) van gene zijde

 

Ieder mens wordt elke keer opnieuw met een bepaalde opdracht op de aarde geboren. Je eigen ziel schrijft jouw nieuwe levensprogramma uit. Het leven wat je in dit leven nu hebt of in een volgend leven zult gaan krijgen, heb je ooit eens zelf in werking gezet. Je krijgt datgene uitbetaald wat je zelf ooit in werking hebt gezet, je zou kunnen zeggen dat we goede punten en strafpunten hebben gekregen. Talenten erf je genetisch gezien niet van je ouders maar heb je zelf in tientallen levens vaak met bloed, zweet en tranen ontwikkeld.

Ieder mens krijgt hulp op zijn unieke levenspad. Ook al zou je dat soms niet denken of voelen, je staat in werkelijkheid er niet alleen voor. Vanuit de andere energiewereld is er altijd en voor iedereen begeleiding. Ieder mens heeft een paar begeleiders. Tegenwoordig hoor je veel mensen praten over hun gids van gene zijde. Eén of meerdere personen van gene zijde hebben de opdracht gekregen om jou op jouw pad te begeleiden en steunen. Deze gidsen zijn mannen en vrouwen zoals jij en ik. Zij hebben dezelfde levens als wij op de aarde gehad. Of krijgen nog meer levens als ze nog niet met hun karma klaar zijn. Jouw gids zit meestal één of twee klassen hoger dan jijzelf als je dit met je schooljaren zou kunnen vergelijken. Het kan zijn dat je gids met dezelfde levensproblemen als jij ooit eerder geworsteld heeft. Het heeft geen zin om iemand naast je te hebben die geen enkel raakvlak met jou en jouw specifieke levensomstandigheden heeft. Soms heb je dezelfde gids voor meerdere levens. De persoon kent jou dan door en door.

Het is belangrijk om wat met hun aanwijzingen te doen. Iedereen krijgt aanwijzingen maar soms zie je die over het hoofd. Het is daarom voor iedereen heel belangrijk om momenten van rust in je leven in te bouwen. Wanneer je altijd in je denken en in je gevoelswereld ontzettend druk bent, dan kan er veel langs je heen gaan. Het is belangrijk om alert te zijn. Het is helemaal niet nodig om jouw gids ook te zien. Je kunt soms in een droom aanwijzingen krijgen. Wanneer je dit krijgt, raad ik je aan om dit in een soort dagboekje op te gaan schrijven. Je kunt dan later terugzien wat er van uit kwam en precies bedoeld was. Je kunt hier heel veel van opsteken. Ik heb door veel gesprekken met mensen gemerkt dat iedereen zo op z'n eigen wijze persoonlijke informatie of aanwijzingen krijgt. Je kunt een bijzonder gevoel over iets of iemand hebben. Een waarneming wat misschien op dit moment niet eens onlogisch is of voor de hand ligt. Het is ook mogelijk dat je tijdens het slapen of gewoon op de dag zonder dat je dat bewust door hebt, energie krijgt. Je wordt zachtjes gemagnetiseerd. Misschien heb je erg veel achter elkaar meegemaakt of je wordt van te voren opgeladen omdat er iets te gebeuren staat.
Echt alle mensen zijn voor gidsen van gene zijde te bereiken. Zij kunnen heel eenvoudig op bepaalde punten in je aura op telepathische wijze een gevoel, een beeld overbrengen, of zelfs tegen je praten. Ik snap dat je dit misschien allemaal als paranormaal ziet, maar in dit verband bedoel ik dat niet zo. Ik wil uitleggen dat ieder mens met spirituele belangstelling of totaal geen interesse in paranormale of spirituele zaken begeleiders van gene zijde heeft. Je hoeft hier niet eens in te geloven. Je kunt je hier ook niet aan onttrekken. Je hebt uiteraard wel de vrijheid om wat of niets met een van de aanwijzingen te doen.
Het is heel interessant en leerzaam om je in deze materie te verdiepen. Het heeft niet zoveel zin om bewust contact met je gidsen te maken. Zij zoeken jou wanneer dat nodig is zelf op. Een gids laat zich als het ware niet zomaar oproepen. Degenen die dat misschien in jouw omgeving beweren zullen meer dan waarschijnlijk personen zijn die geen contact hebben maar het zichzelf op één of andere manier inbeelden. Je wilt niet weten hoeveel personen zich van alles inbeelden. Ik weet dat dit voor mij nou niet direct een uitspraak is om vrienden te maken. Maar aan de andere kant, voor de mensen die een geestelijk bewust contact met gene zijde hebben, is dit meer dan verschrikkelijk te zien. En nog los van het feit dat sommige gasten ontzettend veel verdriet bij mensen veroorzaken. Je hoort de vreemdste uitspraken en voorspellingen. Het wordt echt tijd dat mensen die zich hiermee op één of andere manier bezighouden gecontroleerd en officieel erkend zullen worden. Wat je vandaag de dag om je heen ziet gebeuren is niet goed. Mensen met vervelende ervaringen kunnen heel makkelijk zich van het spirituele leven gaan afwenden. Dat is jammer want het is juist de tijd om van dit soort zaken bewuster te worden.

Ik wil nog een extra keer benadrukken dat echt iedereen zomaar ineens een gevoel met informatie van iemand van gene zijde kan krijgen. Soms is het belangrijk om iets van te voren te mogen weten. Dit kan belangrijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling of een voorbereiding zijn op een leuke of misschien hele moeilijke levenssituatie.

Het is ook mogelijk dat een overleden familielid of vriend met een belangrijke boodschap komt. Wanneer je zoiets meemaakt, ga daar dan niet aan twijfelen. Kijk of je er iets mee kunt doen. Misschien kan je jouw ervaring aan iemand bij jou thuis vertellen. Soms mogen overleden partners of familieleden jou een belangrijke boodschap geven of tijdens je slaap meenemen voor een uittreding. Dit zijn hele bijzondere momenten die echt iedereen zomaar kan overkomen. Ik hoop dat je in de wat moeilijkere tijden van je leven hier wat kracht uit kan putten. Dat zou ik geweldig vinden. We moeten ons allemaal wel realiseren dat wij met bepaalde levensopdrachten geboren zijn. Het is natuurlijk niet zo dat een familielid of gids jouw levenslessen sterk mag beïnvloeden of van je mag afnemen. Het is jouw leven, jouw incarnatie. Je hebt nu de kans om wat van je leven te maken. Je kunt je iets niet eigen maken als dat op andermans krachten is verworven. Dit klinkt streng maar toch heel goed om eens over na te denken. Het is de bedoeling dat we zelf met diverse levens en in diverse levenssituaties stap voor stap kunnen groeien.

Het is meer dan de moeite waard om regelmatig een kwartier of een half uur te gaan mediteren. Juist op dergelijke momenten kan er, wanneer jouw hoofd tot rust is gekomen, zomaar uit het niets inspiratie of informatie vanuit die andere energiewereld komen. Maar roep dit niet zelf op. Want door krachtig hieraan te denken, bouw je door je eigen gedachtekrachten zelf een energieblokkade op. Je zit dan te veel in je hoofd, je moet je als het ware geestelijk gezien ontvankelijk maken in je hart. Ik hoop dat iedereen die dit leest mooie ervaringen mag krijgen. Een persoonlijke ervaring zegt dikwijls meer dan het lezen van een heel boek.

 

Grote tegenstellingen

 

Op dit moment zijn er in de wereld behoorlijk grote tegenstellingen. Sommige mensen zijn heel erg bang dat we langzaam de verkeerde kant op gaan. Ik snap best dat iemand zo gaat denken. Maar als je alles met bijvoorbeeld de middeleeuwen gaat vergelijken hebben er op diverse vlakken veel veranderingen plaatsgevonden. Het is heel erg jammer dat nogal veel mensen behoorlijk materialistisch zijn. Het zou veel beter zijn om alles eerlijk met je mede-aardbewoners te delen. Veel westerse mensen willen altijd maar meer. Zij zullen op een nogal pijnlijke manier gaan ondervinden dat stoffelijke bezittingen heel anders zijn dan geestelijke, innerlijke bezittingen. Het kan jou op het materiële vlak voor de wind gaan maar stoffelijke bezittingen kan je ook zo in een week tijd helemaal weer kwijtraken. Innerlijke bezittingen heb je je op eigen kracht eigen gemaakt en die raak je nooit meer kwijt. We leven in een tijd met veel grote tegenstellingen maar spiritueel gezien heeft dit te maken met de grote evolutionaire overgangen die we nu allemaal meemaken. De uitersten botsen met elkaar. Maar voor degenen die hier wat vrees voor hebben, het licht in de mens zal uiteindelijk altijd overwinnen. Al het leven wordt door ‘hogere krachten en machten’ geleid en begeleid. Achter de schermen gebeurt er erg veel. Later wanneer we allen nog een paar stapjes verder zijn, zullen we dit beter gaan begrijpen en zelf voelen.

Wanneer je je eenmaal op het spirituele vlak oriënteert, dan merk je dat ook hier de tegenstellingen erg groot kunnen zijn. Het is belangrijk om je (spirituele) enthousiasme niet te krachtig te uiten. Je kunt beter eerst peilen hoe de personen in je omgeving denken. Doe een soort vooronderzoek en peil of je jouw persoonlijke ondervindingen wel openlijk kunt vertellen. Spirituele en paranormale zaken kunnen enorm veel weerstand oproepen. Ik verwacht dat dit de komende 10 tot 20 jaar nog wel zo zal blijven. Ik moet er wel bij zeggen dat er meer mensen met spirituele zaken bezig zijn dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Het verandert langzaam maar er zijn nog veel harde kernen in ons land die spirituele zaken verafschuwen. Je kunt jezelf behoeden voor verdriet. Je kunt altijd je intuïtie gebruiken om te zien of je iemand in vertrouwen kunt nemen. Je kunt ook even ‘stiekem’ in iemand zijn boekenkast kijken of er Nieuwetijdsboeken staan. Voor een goed contact is het niet per se noodzakelijk dat er wederzijds belangstelling is voor nieuwetijdszaken. Naar mijn mening is een goeie band met iemand hebben nog veel belangrijker dan dat je iets met iemand spiritueel deelt. Een goed gevoel bij iemand hebben is waardevoller dan een spiritueel intellectueel contact. Maar je kunt uiteraard met iemand op wel 1001 mogelijkheden een binding hebben. Het is maar net wat je bij iemand zoekt. Ik heb in mijn leven met diverse mensen een heel goed contact gehad. Ik had in het begin gezegd dat ik een alternatief therapeut van beroep ben. Er werd verder hier niet echt op ingegaan. Dat is ook helemaal niet nodig. Als ik iemand vertel wat mijn beroep is, dan kan dat het contact enorm beïnvloeden. Iemand moet er niets van hebben of gaat mij heel veel vragen stellen.

Ik wil eigenlijk met deze tekst iedereen een klein beetje waarschuwen en een beetje scherp houden. Veel problemen kan je voorkomen. Het is wel heel belangrijk om een maatje te zoeken waar je jouw spirituele gedachtes en ervaringen mee kunt delen. Ieder mens moet zich kunnen uiten. Wanneer je te veel op je hoede moet zijn of je moet afsluiten dan kan dit een druk op je zenuwstelsel geven. Je kunt hier heel makkelijk nerveus van worden en slechter en onrustiger gaan slapen. Je gevoelens, wat eigenlijk energie is, moeten niet gaan vastzitten in je aura. Wanneer je de pech hebt om nauwelijks over je spirituele roerselen te praten, raad ik je aan om een soort dagboekje te gaan schrijven. Je hebt dan toch de mogelijkheid om iets naar buiten te brengen, in dit geval aan het papier toe vertrouwen. Misschien denk je nu wel Ron je overdrijft een beetje. Misschien vanuit jouw wereld gezien wel maar ik kom toch regelmatig mensen tegen die behoorlijk vastgelopen zijn omdat ze maar heel weinig over zichzelf kwijt kunnen. Dit doet mij zeer. En je hebt natuurlijk ook van die levenspartners die je uitlachen of afkraken. Ik hoop voor iedereen dat je nu of later een paar maatjes vindt waar je jouw mooie spirituele leven mee kunt delen.

Kijk eens op het Internet of in de folderhoek van bijvoorbeeld de bibliotheek of er een leuke Nieuwetijdscursus of -praatgroep ergens start.

 

Waarom is er een gene zijde?

 

Dit klinkt misschien voor sommigen een beetje vreemd. Want niet iedereen is voor 100% overtuigd dat er wel een gene zijde is. Ik kan me dat goed voorstellen, maar er zijn duizenden mensen die hierover wel persoonlijke spirituele ervaringen hebben gehad.

Voor mijzelf is hierover nog niet eens 1% twijfel. Ik beleef dagelijks allerlei zaken die met gene zijde te maken hebben. Ik leef op de grens van twee werelden. In mijn leven heeft wat wij de dood noemen geleidelijk aan een andere bredere betekenis gekregen. De dood is een overgang, eigenlijk een grote verhuizing van het ene naar het andere energiegebied waar we allemaal al duizenden malen eerder geweest zijn. Maar op die herinneringen zit nu grotendeels een deksel. Wij zijn er nog lang niet aan toe om ons vorige levens terug te zien. Sommige levens zijn gewoonweg veel te gecompliceerd en te pijnlijk om nu opnieuw terug te zien. Wanneer je jouw karma na je laatste leven op aarde beëindigd hebt, ben je aan gene zijde vrij om al je levens en die van andere personen die je gekend hebt, terug te zien. We moeten hiervoor dus nog even geduld hebben.

Heb je er weleens over nagedacht waarom er een gene zijde is.

Het leven op de aarde en het hiernamaals heeft alles met de evolutie van de mens te maken. Al het leven in onze Schepping moet mogelijkheden hebben om te kunnen groeien in bewustzijn. Wanneer je niet kunt groeien dan is er sprake van stilstand en dat is niet de bedoeling van de Schepper. Alles is altijd in beweging. Waar het leven over miljoenen jaren uiteindelijk naartoe evolueert, daar heb ik geen idee van. Ik stel me zoiets voor als het doorlopen van diverse scholen hier op aarde. Je start op de crèche of kleuterschool, van de lagere school ga je naar de middelbare school, weer later naar een beroepsopleiding enzovoort. Iedereen bewandelt zo zijn eigen pad. Wat ik hiermee wil zeggen is dat in ons universum werkelijk op alles een logisch (evolutionair) vervolg is. Na elke volledig doorgemaakte fase ga je weer verder van het ene beleefde evolutiepunt naar het volgende ontwikkelingsniveau. Ik heb eerder geschreven dat de mens uit meerdere onderdelen bestaat. Je hebt het aardse stoffelijk lichaam en je hebt het eeuwige, geestelijke gedeelte wat na de conceptie in het stoffelijk lichaam indaalt en na de dood er weer uit gaat. De etherische energie verbindingskoorden tussen de twee lichamen ‘scheuren uiteen’. Denk maar aan de uittredingen en de bijna-doodervaringen van mensen. Om op aarde te kunnen leven hebben we een speciaal lichaam nodig. Al het leven wat nu op aarde is, moet op elkaar afgestemd zijn. Je moet elkaar via diverse mogelijkheden kunnen ervaren. Net als een motor van een auto zal eens jouw lichaam slijten. Je kunt niet eeuwig in jouw aardse stoffelijk lichaam blijven ‘wonen’. Er moet dus iets zijn, een vervolg wanneer jouw aards stoffelijk lichaam helemaal op is. Vandaar dat je na het loslaten van jouw aardse lichaam als geest met een geestelijk lichaam naar gene zijde toe gaat. Om ook hier verder te kunnen gaan moet er een vervolg op ons laatste aardse leven zijn. Vandaar dat ik zeg dat de dood alles met onze evolutie te maken heeft. En het leven speelt zich echt niet alleen af op dat kleine bolletje ergens aan de zijkant van het universum. Het pad dat wij met z’n allen door de ruimte bewandelen, speelt zich niet alleen op de aarde af. De aarde kan je ook zien als een van de scholen in de kosmos die we allemaal vroeg of laat helemaal doorlopen.

Het leven is bijzonder diep. Er is nog zoveel waar we nog heel weinig van af weten. We moeten eerst ons aardse stoffelijke manier van denken en handelen veranderen in spiritueel denken. Geleidelijk aan zullen steeds meer mensen zelf spirituele ervaringen krijgen. Gelukkig kunnen we in deze tijd hier al een stuk vrijer over praten. Langzaam zie je de wereld al veranderen.

 

Verschillende innerlijke leeftijden

 

In het Waterman tijdperk is het de bedoeling om het mentale gedeelte (het bewust helder denken) in jezelf te ontplooien. Het dierenriemteken Waterman valt onder het element lucht. Het element lucht staat voor het verstand, je denken. Veel mensen zijn na veel moeilijke levens met strijd op het evolutiepunt aangekomen om zelf na te denken en beslissingen te nemen. Afgelopen duizenden jaren lieten we ons sterk beïnvloeden door het geloof, bijgeloof, dictators of andere personen die op een verkeerde manier gebruik maken van macht. In het Waterman tijdperk ontstaat geleidelijk aan een andere, betere bewustere manier van denken. Er wordt meer gedacht in de wij-vorm dan in het belang van een enkeling. We staan niet meer toe dat we gedomineerd en overheerst worden. Voor de duidelijkheid, het Waterman tijdperk is nog maar net begonnen en duurt zo'n 2100 jaar. Daarna komen we in het Steenbok tijdperk. Voor het Waterman tijdperk had je het Vissen tijdperk. Soms zie je het teken Vissen als symbool ergens opstaan. De kerk gebruikte ook dit teken. Misschien ken je het wel, twee vissen naast elkaar waar de een naar de andere toe zwemt.

De Schepping is niet op één dag of in een week ontstaan, zoals sommige mensen denken. Alle mensen zijn niet op hetzelfde moment met hun eerste leven op een andere planeet begonnen. Tussen de eerste groep en de veel latere lichtingen zitten wel miljoenen jaren. Je kunt je wel voorstellen dat er hierdoor nogal een verschil tussen mensen en hun innerlijke leeftijd ontstond. De reden waarom ik hierover schrijf is, dat dit één van de redenen is waarom op aarde tussen mensen heel makkelijk problemen kunnen ontstaan. Zowel in het groot als in het klein. Het leven op aarde tussen mensen met allerlei verschillende punten van evolutie is helemaal niet zo eenvoudig. Je kunt soms bij mensen in hun nabijheid voelen wat zij innerlijk uitstralen. Je kunt voor jezelf en anderen problemen voorkomen door hier beter naar te luisteren. Je kunt je antennes bewust openzetten en gebruiken.
De aarde is een leerschool met bijzonder veel mogelijkheden. Het is daarom ook logisch dat je daarom veel levens nodig hebt om meer bewust te worden. Iedereen kent het gevoel wel dat je soms niet goed begrepen wordt. Dit is niet altijd leuk en soms zelfs lastig. Maar gelukkig is ieder mens net anders en iedereen heeft zich gedurende vele levens in een bepaalde richting(en) ontwikkeld. Je kunt als mens niet van alles op de hoogte zijn. Dat is denk ik ook niet nodig. Het is juist heel erg mooi en interessant dat er zoveel verschillende mensen zijn. Een mens heeft zo zijn eigen specifieke talenten maar ook tekortkomingen. Het is belangrijk om er eens bij stil te staan dat niet iedereen misschien in jouw omgeving op dezelfde golflengte zit. Leer hiervan, doe hier iets mee. Het kan je heel veel irritaties, spanningen en verdriet besparen. En tekortkomingen en fouten die je bij een ander ziet, kunnen heel makkelijk oude fouten van jouzelf zijn. Wees niet te hard voor een ander. Probeer het leven zo goed mogelijk te begrijpen. Het leven is bijzonder gecompliceerd en ingewikkeld. Maar later zullen we met z’n allen in de hemel zijn. Met de hemel bedoel ik een hoge lichtsfeer of het leven op de volgende planeet. Het is meer dan de moeite waard om de strijd op de aarde aan te gaan. Het leven doet soms verschrikkelijk zeer. Ook ik denk wel meer dan eens, bekijk het allemaal maar. Maar toch kan je veel uit de spirituele inzichten halen. Inzicht kan je sterken, en onwetendheid en roekeloosheid brengt je meestal in problemen. Doe dagelijks je best, meer kan je niet doen.

 

Een gespreksgroep over Nieuwetijdszaken

 

De laatste jaren zie je dat de belangstelling voor het spirituele toeneemt. Ik merk dat veel mensen allemaal zo op hun eigen manier bezig zijn met de zin van het leven. Veel mensen gaan niet meer naar de kerk omdat daar nauwelijks antwoorden op hun vragen komen. Het is logisch dat dan mensen vanzelf weer op zoek gaan naar iets anders. Ik denk dat ieder mens van nature een spiritueel wezen is. Verreweg de meeste mensen die ik gesproken heb, denken dat er in ieder geval ‘iets’ is. De een heeft hier meer ideeën over dan de andere maar dat geeft niet. Iedereen voelt in de diepte aan dat er iets meer is. Bewust of onbewust zijn we allemaal op zoek. Ik vind het heel erg belangrijk dat je over spirituele zaken met anderen moet kunnen praten. Een mens moet iets kunnen delen, zich kunnen uiten. Ik ben diverse malen mensen tegengekomen die totaal geïsoleerd waren. Niet iedereen heeft een kring van mensen om zich heen waar die vrij kan zeggen wat hij vindt, denkt of persoonlijk beleefd heeft. Sommige mensen waren hierdoor behoorlijk gespannen geworden. Soms tijdens de eerste avond van bijvoorbeeld een intuïtieve/paranormale cursus die ik gaf, waren ze niet te stoppen. Ze bleven maar aan het woord. Als cursusleider is dit wel eens lastig want hoe kan je iemand een beetje afremmen zonder dat dit te veel opvalt en je iemand teleurstelt? Je moet ook aan de andere deelnemers denken. Zij willen ook graag een beetje de tijd hebben om hun verhaal te vertellen.

Probeer iemand te zoeken waar je spirituele gedachtes en belevenissen mee kunt delen. Het is helemaal geen gek idee om zelf een praatgroep op te zetten. Je weet maar nooit wie er in jouw omgeving ook belangstelling voor heeft. Je kunt altijd bijvoorbeeld in het advertentiehoekje een kaartje bij een supermarkt ophangen. Of maak een kleine aankondiging van een half velletje dat je aan elkaar doorgeeft. Ik weet uit ervaring dat er niet zoveel mensen zijn die een groep willen of kunnen leiden. Dit hoeft niet echt een groot probleem te zijn. Je kunt dit bijvoorbeeld oplossen door met elkaar af te spreken dat iedereen om de beurt met een interessante Nieuwetijdstekst komt. Je kunt een thema uit bijvoorbeeld een boek met elkaar bespreken. Je zult zien dat de eerste keer na bijvoorbeeld een stroef kwartiertje alles ineens vanzelf goed begint te stromen. Meestal moet de spanning even wegtrekken. Wanneer er een goede vriendelijke groepsaura ontstaat, krijgen mensen meestal vanzelf inspiratie. Ik vind dit zelf een heel wonderlijk iets. Je moet natuurlijk wel een programma hebben maar geef ook wat ruimte voor inspiratie. Het is wel belangrijk om een paar afspraken met elkaar te maken. Laat iedereen bijvoorbeeld z’n verhaal afmaken. Ga niet door elkaar praten. Dit is niet leuk maar ook zonde van misschien de mooie verhalen die iemand te vertellen heeft. Van persoonlijke denkbeelden en paranormale ervaringen van iemand anders kan je heel veel opsteken.

Na elke bijeenkomst kan je er een vast moment van maken om in een minuut of vijf even snel door te nemen hoe alles verlopen is. De reacties van de verschillende personen van je groep, kan je de volgende keer weer goed gebruiken. Op deze manier zal de groep zich snel ontwikkelen.

Wanneer je niet in staat bent om zelf een groep te formeren, kijk dan of er in jouw regio een praatgroep is. Het zal even moeite kosten om een groep te vinden. Er zullen best wel enkele groepjes zijn maar die vind je niet altijd op het internet of in jouw regionale krant. Ik denk zelf dat de grootste kans van slagen is om zelf een praatgroep proberen op te zetten. Misschien moet je even de tijd nemen om een groep te kunnen starten. Je moet net even de juiste personen tegenkomen. Sommige groepen draaien goed en blijven soms wel enkele jaren bestaan. Soms houd je er ook hele gezellige en waardevolle contacten aan over. Je zult zien dat er veel meer mensen zijn die ook met Nieuwetijdszaken bezig zijn.

 

De tempel in je hart


Iedereen heeft zo nu en dan de behoefte om zichzelf even terug te trekken om over het leven na te denken. Er zijn mensen waar in hun leven zo snel en zoveel achter elkaar gebeurt dat er nauwelijks tijd is om iets rustig te verwerken en te overdenken. Toch komt er vanzelf in je leven een tijd dat je de gelegenheid krijgt om je hiermee meer bezig te houden. Je komt vaak na scheiding of een sterfgeval in een overgangsperiode terecht. Vaak krijg je in dergelijke periodes nieuwe personen in je leven die je als het ware naar een volgend hoofdstuk loodsen. Dat is zo bewust geregeld. Een mens kan in sommige lastige fases niet zonder even extra hulp.

Je kent vast wel de uitspraak: je hebt tijden van inspanning en je hebt tijden van ontspanning. Ik raad iedereen aan om de tijd te nemen om diverse levenssituaties goed uit te werken en hiervan te leren. We laten doorgaans veel te veel liggen. Het is prettig als je in je woning een vaste ruimte of een plekje hebt waar je tot jezelf kunt komen. Je hebt dan de mogelijkheid om een stuk dieper weg te zakken zonder dat je elke minuut voor iets op je hoede moet zijn. Sommige mensen hebben de behoefte om in gedachten de Schepper te zoeken. Vroeger toen nog veel mensen naar de kerk gingen, deden ze dat daar. Van de kerk werd gezegd dat dit het huis van God is. Ik vind dat er niets mis mee is om naar een speciaal gebouw van jouw eigen geloof te gaan. Maar als je in een Schepper of in ‘Iets’ gelooft, dan moet je toch overal kunnen mediteren of je gebed kunnen doen. Spiritueel gezien behoort toch alles tot ‘de grote tuin van de Schepper’. Er is helemaal geen regel dat je dit alleen maar in een religieus gebouw kunt doen. Dat is iets wat de mensen er zelf van hebben gemaakt. Ik vind dat je dit ruimer moet proberen te zien. Jij en ik zijn kleine onderdeeltjes van de Schepping en we leven allemaal in het bewustzijn en hart van de Schepper. Als je het met deze denkwijze eens bent, dan is het niet nodig om naar jouw religieuze gebouw te gaan. En al helemaal niet als mensen het jou verplichten. Iets moet trouwens echt uit je hart voortkomen anders heeft het nagenoeg geen zin. Dat iemand zijn wil aan jou oplegt, dat gebeurt nog wel maar hoort eigenlijk niet meer bij deze tijd. Je zult zien dat dit geleidelijk aan in het Waterman tijdperk verandert. We worden allemaal een stuk bewuster.

Hoe kan je dan mediteren of bidden? Zoek dat niet te ver. Ga er ergens rustig voor zitten of liggen. Sluit je helemaal van de dagelijkse dingen even af. Richt je gedachten helemaal naar binnen, doe desnoods je ogen even dicht. Probeer even uit wat jij het prettigst vindt. Ieder mens is een kind van de Schepper. Jij en ik hebben daarom ook een directe verbinding met de Vader van het leven. Ik denk dat het er helemaal niet toe doet hoe je dit Opperwezen noemt. Daar gaat het toch ook niet om. Vrijwel iedereen heeft een beeld of opvatting over wat men gewoonlijk God of de Schepping noemt. Omdat we een directe verbinding met het Opperwezen hebben, kan je elk moment van de dag hiermee in verbinding treden (hulp vragen, bidden, dank u wel zeggen enz.). Ik wil eigenlijk aangeven dat de plaats waar je die verbinding zoekt helemaal niet belangrijk is. Of je er nu wel of niet mee bezig bent, je staat altijd in verbinding. Jij denkt misschien dat je nu vrij bent om dingen in je huidige leven te doen, maar vergeet niet dat je op dit moment hier op aarde ook bezig bent met je opdracht te voltooien. Ik vind het heel belangrijk om hier goed over na te denken. Het kan je trouwens enorm geestelijk verrijken. Een altaar in iemands kerk kan mooi zijn daar gaat het mij niet om maar de werkelijke tempel is gelegen in jouw eigen hart. En of je nou aan deze zijde van het leven bent, of later aan gene zijde van het leven dat maakt totaal niets uit. Die bijzondere verbinding zal je altijd voor eeuwig behouden. Dit is de wens van de Vader van het leven. Wees hier wat ruimdenkender over en creatiever in. Het is wel belangrijk dat in de ruimte waar je je regelmatig terugtrekt om over het leven na te denken en te filosoferen, een prettige aura is. Een goede sfeer kan je zelf (ook gezamenlijk) maken. Dit bouw je geheel zelf op door positieve gedachtes en gevoelens. Jouw gedachtetrillingen vormen na verloop van tijd de sfeer of beter de aura van jouw ruimte waar je in bent. Jou uitgezonden innerlijk trillingen blijven er hangen. Even voor de duidelijkheid, flinke heftige emotionele ontladingen horen hier ook bij. Het is echt niet de bedoeling om als een heilige, bij wijze van spreken, met je benen in je nek te liggen. Trouwens heiligen kom je sowieso niet tegen. De mens is pas echt in alle opzichten enorm verdiept, wanneer die de volgende planeet na de aarde heeft bereikt. Misschien denk je hier anders over. Dat geeft verder ook niet maar als je alleen al kijkt naar de geschiedenis van afgelopen eeuwen, hoeveel oorlogen er zijn gevoerd, geeft dat alleen al aan dat we nog niet zo ver geëvolueerd zijn. Gelukkig dat we nu met de volgende levensfase zijn begonnen namelijk ‘de nieuwe tijd’, het Waterman tijdperk.


Verwacht niet dat tijdens jouw meditatie of gebed de Schepper jou echt zichtbaar een hand geeft. Dat zal niet gebeuren, maar jouw gedachtes (gedachtes zijn krachten, voor een helderziende te zien en te voelen) kunnen overal in de Schepping heel makkelijk opgevangen worden. Je kunt zomaar ineens van al eerder overleden familieleden, vrienden, jouw gids of engelen in een bepaalde vorm hulp krijgen. Het is belangrijk om hier meer voor open te staan. Probeer wat alerter te zijn voor de bijzondere aanwijzingen die vast en zeker ook in jouw leven voorkomen. Je hoort hier wel duizenden mensen overal in de wereld over vertellen. Het is jammer dat sommige mensen hun eigen spirituele belevenissen niet kunnen of durven te geloven. Maar nieuwe ervaringen komen vanzelf weer, soms op de meest onverwachte momenten. Eigenlijk zou je jezelf moeten aanleren om het grootste gedeelte van de dag bewust open te staan. Met open staan bedoel ik in dit geval dat je bewust verbinding houdt en zoekt met de hogere krachten van het leven. Wij zijn allemaal unieke onderdeeltjes van de hele Schepping zelf, daarom is het toch logisch dat we continue in verbinding staan met de Bron zelf.

 

Ik hoop dat je het interessante en leerzame Nieuwetijds (New age) onderwerpen vond om te lezen.

 

Paragnost Ron Malestein

 

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein.

 

Zie voor de grote previews van de boeken op de website van mijn praktijk: www.paranormaalbewust.nl

Als boek en als Ebook verkrijgbaar.

De boeken:
Allerlei paranormaliteiten
Leuk beginnersboekje met uitleg over de paranormale wereld.

 

Ik ben hooggevoelig geboren
Voorbeelden van paranormale ervaringen van jong en oud. Inclusief woorden- en begrippenlijst.

 

Van een haastig bestaan naar dieper inzicht
Over interessante paranormale en spirituele bewustzijnszaken.

 

Op paranormale wijze berichten opvangen!
Dit boek geeft een goed beeld over het op paranormale wijze ontvangen van paranormale waarnemingen.

 

Jezelf leren afsluiten voor allerlei energieën
Veel tips en oefeningen om jezelf beter te leren af te sluiten voor zware energieën van andere personen.

 

Tips voor een vermoeide aura
Uit zowel spiritueel, paranormaal, psychologisch, Nieuwetijdsgedachten, gezondheid en natuurgeneeskundig oogpunt bekeken.

 

Liefde en spiritualiteit (door de ogen van een helderziende bekeken)
Wat is de spirituele reden dat we zowel een korte of een lange relatie kunnen krijgen? En waarom worden we eigenlijk verliefd?

 

New age zaken
Uitleg over diverse Nieuwetijdszaken wat vandaag de dag veel mensen bezighoudt.

 

Jouw karma of vrije wil?
Over je karma, je levenslot en in hoeverre je kan spreken van een vrije wil?

 

En verder op de website:
Paranormale ontwikkelingscursus: ‘Help, ik ben hooggevoelig, wat nu?’ Een leuke, betaalbare paranormale thuisstudie cursus voor iedereen!
Numerologie/getallenleer werkboek: Wat getallen onthullen aan de hand van een geboortedatum.
Diepzinnige spirituele doordenkers werkboek.

Gratis paranormale blog:
Paranormale blog: ‘Ron’s spirituele vijver’. Met veel paranormale teksten, luisterbestanden, video’s etc.

Nieuwetijds schilderijen van Ron Malestein
Moderne kunst
Nieuwetijds kunst
Spirituele kunst
Excentrieke kunst
Zie website: www.kleurrijkeschilderijen.com