Paranormaal leesboek 'Liefde en spiritualiteit'.

Lees gratis online het hele boek.

Liefde en spiritualiteit
door de ogen van een helderziende bekeken

Paragnost Ron Malestein

Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Copyright:
© 2022, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.ronmalestein.nl of www.paranormaalbewust.nl

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:

Woord vooraf. 5

Het naar elkaar toe getrokken worden, of je wilt of niet 6

Soms veel verschil in ervaringen. 6

Een snelle onverwachtse vriendschap of relatie. 6

Verwaarloos je vrienden en anderen niet 7

Leer rustig naar elkaar te luisteren. 7

Eigenlijk is liefde een ontdekkingsreis, zowel in jezelf als met je partner 8

Wat doe je tegen oneerlijkheid in een relatie?. 9

Ik vind dat veel relaties op egoïstische wijze beleefd worden, hoe zie jij dat?. 9

Elke dag weer een nieuwe dag om iets te veranderen of te leren. 10

Hou elkaar op de hoogte over de gang van zaken. 11

Is het wel normaal dat ik zo jaloers ben?. 11

Ik heb zo'n moeite om 'nee' te zeggen. 12

Liefde en samen sporten. 13

Liefde en overgewicht 13

Wat moet ik doen met de feestdagen? Ik ervaar die eigenlijk als 'verplichte nummers' 14

Een aan-en-uit relatie (knipperlichtrelatie) 14

Gevoelens: de binnenkant kan weleens anders zijn dan de buitenkant 15

Er wordt toch erg vaak veel te snel gezegd: ‘ik hou van je’ 16

Wat kun je doen tegen de sleur die dikwijls in een relatie treedt?. 16

Liefde en alleen zijn. 17

Liefde en seksualiteit 18

Ik durf mijn seksuele wensen niet te uiten. Wat kan ik daaraan doen?. 19

Mijn partner heeft erg veel behoefte aan seks. Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Wat kan ik eraan doen?. 19

Ik vind dat mijn seksuele relatie zo saai is geworden. Wat kan ik daaraan doen?. 19

Waarom zijn sommige mensen homoseksueel?. 20

Liefde en de kerk. 21

Liefde en spiritualiteit 22

Wat is een levensprogramma?. 22

Jij schrijft in je boeken dat alles voorbestemd is en iedereen een eigen levensprogramma heeft. Geldt dit dan ook voor meerdere relaties?. 23

Hoe kijk jij naar meerdere huwelijken in één leven?. 23

Is het waar dat spiritueel ingestelde mensen minder belangstelling hebben voor sporten?. 23

Ik hou zielsveel van mijn partner maar mijn partner heeft totaal geen zin in spiritualiteit. Wat kan ik hieraan doen?. 24

Waarom worden we eigenlijk verliefd?. 24

Zijn alle relaties voorbestemd?. 25

Waarom vallen zo veel mensen op de verkeerde mensen?. 26

Wat is het nut van een korte relatie of huwelijk?. 26

Waarom heeft de Schepper gekozen voor een mannetje en vrouwtje?. 27

Leren en groeien door reïncarnatie. 28

Ben je in elk leven steeds een man of een vrouw?. 29

Kan een kind je partner zijn geweest?. 29

Kiezen kinderen de ouders uit?. 30

Is het dan ook voorbestemd om kinderloos te blijven?. 30

Wat is de oorzaak van al die scheidingen die je tegenwoordig ziet?. 30

Waarom mag ik mijn kinderen niet meer zien? Ik ervaar zo veel tegenwerking. 31

Waarom zie je zo dikwijls dat liefde verandert in haat?. 32

Je geliefde en onder andere je schoonfamilie. 33

Hij laat me in de steek voor dat ‘jonge ding’ 34

Ik ben bij hem maar in mijn hart ben ik bij een ander?. 35

Liefde en leren te onthechten. 36

Wat is het verschil tussen aardse leeftijd en geestelijke leeftijd?. 37

Aardse leeftijdsverschil 37

Liefde en iemand van een andere nationaliteit 38

Kun je over een toekomstige liefde ook voorgevoelens hebben?. 38

Waarom ben je eigenlijk samen? En wie 'regelt' dat?. 39

Klopt het dat mensen verschillende bewustzijnsniveaus kunnen hebben?. 40

Wat is de spirituele reden dat mensen elkaar 'ontrouw' kunnen zijn?. 40

Liefde, rijkdom en bankroet zijn. 42

Ik heb eens gelezen over geestelijke universele liefde. Wat wordt daarmee bedoeld?. 43

Door jou stroomt altijd Goddelijke energie en liefde van de Schepper 43

Liefde en je tweelingziel 44

Liefde op de volgende planeet 45

Leren aanvaarden. 46

Slot - Op zoek naar de ware liefde. 48

Nawoord. 48

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein. 50

 

 

 

 

Woord vooraf

 

Dit boek heb ik geschreven om mensen allereerst te steunen. Iedereen heeft zo op zijn eigen bijzondere wijze te maken met liefde. In mijn praktijk gaan verreweg de meeste vragen over allerlei liefdesaangelegenheden. Mensen komen bij mij voor een consult, voor een advies. Meestal loopt het dan even niet lekker met hun relatie of huwelijk. Langdurige problemen maken iemand onzeker; je gaat hoe langer hoe meer, als je niet oppast, aan jezelf twijfelen. Ik probeer met een beetje gevoel, inzicht en met behulp van mijn paranormale gaven iemand meer inzicht in de situatie te geven. En natuurlijk moed en kracht om voort te gaan. Ik kan makkelijk met mensen meeleven, ze invoelen en aanvoelen; veel situaties herken ik uit mijn eigen leven. Ik heb in mijn leven ook veel met verschillende relaties te doen gehad. Dat is in mijn praktijk eigenlijk nu wel makkelijk; mensen voelen dat bewust of onbewust aan. Serieus genomen worden en een luisterend oor hebben is in deze tijd al heel wat. Van nature vind ik het plezierig om wat disharmonie terug te brengen tot harmonie. Dit boek is eigenlijk voor iedereen geschreven. Iedereen zal er wel wat in herkennen. Het thema liefde probeer ik van verschillende kanten te bekijken en te verduidelijken. Ik haal zowel alledaagse als interessante zaken aan; soms wat confronterende spirituele zaken. Ik heb in mijn leven gemerkt dat ik door mijn gaven één stap dieper in deze materie kan voelen. Al mijn helderziende beelden en paranormale gevoelens hebben mij een beter en dieper beeld in deze materie gegeven. Ik hoop dat je er iets uit kunt halen en toepassen op jouw eigen unieke en bijzondere leven. We behoren allemaal tot een en dezelfde grote mensenfamilie. Toch heeft iedereen zo zijn eigen karakter en specifieke gevoelens. Als helderziende zou ik ook kunnen zeggen: ieder mens heeft zo zijn eigen aura, er zijn geen twee aura's exact hetzelfde. Mensen reageren in het leven allemaal zo op hun eigen manier. Dit heeft te maken met hun karakter, hun ervaringen in dit leven en niet te vergeten de zeer vele ervaringen uit wel honderden vorige levens. Het is goed om hier eens diep over na te denken of, zoals ik altijd tegen mijn vrienden zeg, te filosoferen. Het maakt in een gesprek nogal veel uit of iemand heeft nagedacht over het hebben gehad van veel levens of er maar heel weinig mee bezig is geweest. Door verschillende ervaringen kun je in het dagelijks leven, zeker in de liefde, heel makkelijk veel misverstanden krijgen. Mensen bedoelen het over het algemeen niet kwaad maar door een oppervlakkig gevoel of een intens beleefd gevoel kan zo makkelijk een misverstand ontstaan. Dat is jammer maar het gebeurt erg vaak. Je kunt het dus niet altijd iemand kwalijk nemen als er misverstanden ontstaan; door verschil van innerlijke ‘diepte’ ontstaan er problemen en dat kan in de liefde zoals iedereen wel weet, zeer pijnlijk zijn.

Paragnost / helderziende Ron Malestein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het naar elkaar toe getrokken worden, of je wilt of niet 

 

Het leven van ieder mens verloopt zoals ik helderziend waarneem volgens een bepaald programma, zeg maar levensprogramma. Ik ben daarom van mening dat we bepaalde mensen 'moeten' ontmoeten. Er is 'iets' dat mensen naar elkaar toetrekt. Ik noem dat weleens gemakshalve 'auradraadjes' of verbindingsdraadjes. Maar eigenlijk is het de Schepper die via de Alziel de desbetreffende individuele zielen naar elkaar toetrekt. Onze ziel regelt dit dus feilloos, vandaar dat je soms dit 'getrek' al in een zeer vroeg stadium kunt aanvoelen, of beter voorvoelen. Zo'n diep gevoel kan een mooi, soms lastig of een onrustig gevoel geven. Probeer voor jezelf eens na te gaan of je dit proces al weleens bewust hebt gevoeld. Ik denk toch dat de meeste mensen dit wel in een bepaalde mate zullen herkennen. Veel gevoels- en spirituele zaken kun je in de diepte herkennen maar je moet jezelf ook tijd geven om hiernaar te luisteren. Ik heb gemerkt dat verreweg de meeste mensen wel verschillende zichtbare, spirituele belevingen hebben. Maar wat doe je ermee? Druk je het weg, vind je het ongemakkelijk of durf je er nog niet naar te luisteren? Ik vind dat het meer dan de moeite waard is om dit voor jezelf verder te bestuderen. Er zitten al zoveel spirituele gevoelens en reacties in ieder mens maar op de een of andere manier gaat dit vaak langs ons heen. Dat is zonde. Ik hoop van harte dat dit werkje je zoektocht naar meer gevoelszaken en spiritueel inzicht mag steunen en inspireren. Luister eens wat vaker naar je intuïtie, geweten en spirituele gevoelens en gedachten. Schrijf eventueel je gedachten en ervaringen in een soort dagboekje op. Je kunt dan later terugkijken wat er van jouw gedachten, inzichten en gevoelens waar was. Het is ook leuk en leerzaam om dat met je eigen paranormale ervaringen te doen. Het kost je verder weinig moeite, maar door dit doen kun je terugzien op je ervaringen en daar heel veel uit leren. Het is erg leuk om hier een tijdje mee bezig te zijn. Je kunt ook eventueel fragmenten van voorspellende dromen opschrijven. Nogmaals, er gaat zonder dat we het beseffen erg veel langs ons heen waar we niet voldoende aandacht aan schenken. Ik nodig iedereen uit te proberen dit eens een maand te doen: dus ervaringen en gedachten op te schrijven. Het maakt je in alle opzichten intuïtief of paranormaal scherper. Het kan best zijn dat je nog eens versteld staat van je eigen ervaringen en inzichten.

 

Soms veel verschil in ervaringen

 

Een mens kan gedurende zijn leven van alles meemaken, leuke dingen, nare dingen enzovoort. Je kunt ook verschillende relaties hebben gehad. Door al die verschillende relaties bouw jij je eigen ervaringen op. Bij aanvang van een nieuwe relatie kan dit nog weleens lastig zijn. Want de een put dan uit meer ervaringen dan de ander. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een goede relatie op te bouwen. Op zich hoeft dit helemaal geen probleem te geven zolang je maar open en eerlijk naar elkaar toe bent. Degene met mogelijk meer ervaringen kan de ander informatie en inzicht geven door te vertellen hoe hij het zelf heeft gedaan. Door dergelijke gesprekken leer je elkaar steeds beter kennen. En dat is meer dan de moeite waard om te doen. Niet iedereen heeft voldoende zelfvertrouwen; je kunt elkaar helpen maar ook heel makkelijk afbreken of afkraken. Met gevoelens van mensen moet je altijd heel voorzichtig zijn. Probeer een gelijkwaardige relatie op te bouwen. Het is niet goed dat de een boven de ander gaat staan. Het beste is een relatie van eerlijkheid, openheid en gelijkheid.

 

Een snelle onverwachtse vriendschap of relatie

 

Soms kun je zonder dat je het bewust doorhebt ineens in een nieuwe relatie of vriendschap terecht zijn gekomen. Natuurlijk zijn sommige mensen bewust op een nieuwe relatie uit maar het kan je ook gewoon overkomen. Je wordt ineens spontaan gek of verliefd op iemand. Op zich is dat een natuurlijk iets en geeft vaak ook wel een prettig gevoel. Niet iedereen krijgt de tijd om rustig een vriendschap of relatie op te bouwen. Ik vind dat je alles maar moet laten komen zoals het komt. Maar vergeet niet dat de omgeving ook tijd nodig heeft om aan jouw nieuwe relatie te wennen. Jij was er waarschijnlijk al redelijk op voorbereid, maar de omgeving wordt ineens met een 'indringer' geconfronteerd. Heb niet te veel haast. Leer de persoon in verschillende situaties beter kennen. Een goede start is beter dan een halve start. Vaak door gevoelens van verliefdheid accepteren we veel te veel van een ander, wat je onder normale omstandigheden waarschijnlijk niet zou doen. Een relatie staat toch wel vast dus waarom zou je zo overhaasten? Probeer je nieuwe liefde in diverse situaties te bekijken. Met een beetje voorzichtigheid kunnen later mogelijke problemen worden voorkomen. Het is prettig om al je gevoelens los te gooien maar daarnaast kun je best je gewone heldere verstand gebruiken. Confronteer de omgeving, wie het ook is, niet te snel met je nieuwe liefde. Bouw dat rustig op, vertel eens wat vooraf over de persoon. Mensen hebben over het algemeen tijd nodig om aan iemand te wennen. Veel mensen houden niet van plotselinge veranderingen. Naar mijn mening is het daarom beter om iemand geleidelijk aan in je familie of vriendenkring te introduceren. Neem de tijd voor alle ontwikkelingen.

 

Verwaarloos je vrienden en anderen niet

 

In de eerste periode wil je heel graag zoveel mogelijk bij de persoon zijn waar je gek of verliefd op bent. Dat is goed en logisch maar verwaarloos in ieder geval je vrienden en kennissen niet. Wanneer alles weer wat meer in balans komt heb je je  bekenden misschien weer heel hard nodig. Doseer alles een beetje. Maak ook niet de fout om alleen maar voor je nieuwe liefde te leven. Dit is eenzijdig en kan je later in problemen brengen. Denk aan een gezonde balans tussen het investeren en delen met die nieuwe persoon en andere bekenden van je. Ik zie dikwijls in mijn praktijk dat mensen zich veel te veel op hun partner hebben gestort. Wanneer er iets in het leven gebeurt, dan heb je je veel te eenzijdig ontwikkeld. Je kunt dan met lege handen komen te staan. Probeer dat te voorkomen. Mocht dit je toch overkomen dan doet dat verschrikkelijk veel pijn. Het is voor niemand goed om zich te afhankelijk van een ander te maken. Nogmaals, houd dit goed in de gaten. Het kan je later veel problemen en eigenlijk onnodig verdriet besparen.

 

Leer rustig naar elkaar te luisteren


Het beste is om voldoende tijd te nemen om naar elkaar te luisteren. Hoor niet te graag alleen jezelf praten. Dat is dodelijk voor het opbouwen van een goede relatie of wat voor contact dan ook. Goed luisteren, iemand uit laten praten is erg belangrijk. Het komt niet goed over als je er al halverwege tussen komt. Vergeet niet dat niet iedereen even assertief is. Zorg ervoor dat iedereen de ruimte heeft om zijn gevoelens of denkbeelden ergens over uit te spreken. Rust, begrip, respect en medeleven, wat heel anders is dan medelijden, komt een relatie alleen maar ten goede. Ik merk sowieso dat veel mensen veel te weinig tijd nemen om elkaar beter en dieper te leren begrijpen en waarderen. Iedereen wil graag dat er goed naar hem wordt geluisterd. Het is de moeite waard om hierin te investeren. Heb je of krijg je later eventueel kinderen dan nemen die ook jullie gedrag over. We beseffen niet genoeg wat voor invloed we hebben op onze omgeving. Wees als je wilt een goed voorbeeld voor je omgeving. Ik vind het zelf altijd jammer als ik zie dat mensen elkaar niet de tijd en ruimte geven om uit de praten. In elke vorm van contact of relatie is het heel belangrijk dat beide personen goed naar elkaar luisteren.

Natuurlijk, ik weet wel dat niet iedereen zich goed kan uiten. Iets verwoorden moet je geleidelijk leren. Sommige mensen hebben tijd nodig om hun gedachten of, misschien beter, gevoelens op een rij te krijgen. Je kunt met elkaar afspreken om ergens de volgende dag of drie dagen later op terug te komen. Neem gewoon de tijd. Waarom zou je je haasten? Ik vind dat in elke vorm van contact iedereen zijn best moet doen zijn of haar gedachten en gevoelens te verwoorden. We hebben tenslotte allemaal gevoelens en denkbeelden en zijn allemaal gelijk en even belangrijk. Toch weet ik uit ervaring dat niet iedereen mondig genoeg is om zijn zegje te doen. Wat je dan nog altijd kunt doen is iets op papier zetten. Of het nou mondeling of schriftelijk is verwoord, dat maakt niet zo heel veel uit. Zolang je maar duidelijkheid krijgt tussen mensen, zeker in een relatie. Het is belangrijk dat beide personen regelmatig aan elkaar vragen wat ze van iets vinden, denken of voelen. Hoe beter de communicatie des te beter, mooier en dieper het contact of de relatie die je samen kunt opbouwen. Sommige mensen hebben tijd nodig om iets te laten bezinken, of op een rij te krijgen of te verwerken. Toch wil ik nog even zeggen dat je het hoogstwaarschijnlijk niet met iedereen in je omgeving goed kan vinden. Dat kan lastig zijn. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik maak altijd de vergelijking met de natuur waar niet alle planten elkaar verdragen. Dat geldt ook voor mensen. Sommige karakters botsen en wat je er ook aan doet, het zal niet lukken dit te veranderen. Wees niet teleurgesteld als je nieuwe aanwinst niet door iedereen wordt geaccepteerd. Zo is nu eenmaal het leven. Houd dan uit veiligheid een gezonde afstand. Dring je niet op, forceer niets en ga vooral verder met je eigen leven. Iedereen heeft recht op zijn eigen leven. Iedereen moet zich kunnen uiten op zijn eigen bijzondere manier. Voor de Schepper is niets vreemd. Het is tenslotte zijn eigen Schepping; dit wordt door veel mensen weleens vergeten.

Probeer iedereen te respecteren, met al hun, in jouw ogen, goede of minder goede kanten.

 

Eigenlijk is liefde een ontdekkingsreis, zowel in jezelf als met je partner

 

In een vriendschap of relatie kun je veel leren. Het samenzijn en delen roept tal van gevoelens en emoties op. Elke dag opnieuw is eigenlijk een ontdekkingsreis en verdieping van je gevoelsleven. Het mooiste is als je samen enigszins dezelfde belangstelling hebt en op dezelfde golflengte zit. Dit kan veel misverstanden en irritaties voorkomen. Ieder mens heeft in de diepte veel gevoelens en emoties. Het kost ons alleen heel veel levens, en dan denk ik aan reïncarnatie, om onze gevoelens te analyseren, te verwoorden en praktisch te gebruiken. Elke stap die je hierin zet is winst. Alle kleine stapjes tezamen vormen jouw gevoelsleven. Ik geloof echt dat ieder mens in de kern hetzelfde en gelijk is. We doen daar naar mijn mening veel te moeilijk over. Alsof er in de grote mensenfamilie verschillende mensen op onze planeet rondlopen. Natuurlijk heeft dit ook te maken met het bewustzijnsniveau van de mensen zelf. Een diep bewustzijn en gevoelsleven krijg je niet zomaar cadeau. We krijgen allemaal van de Schepper kansen om aan onszelf te werken. We hebben de vrije wil om ergens iets mee te doen of voor later te laten liggen. Begrijp je dat dit onder andere de verschillen van inzicht en ontwikkelingsgraad bepaalt? Ik bedoel, naar gelang je eigen inzet vorm je jezelf. Overal in de ruimte en zelfs op andere planeten evolueren mensen door eigen inzet, vaak door bloed, zweet en tranen. Dit is een heel belangrijk punt om eens bij stil te staan. Wanneer je hierover nadenkt is dit eigenlijk heel rechtvaardig. Als helderziende zou ik zeggen dat de mens zelf een lagere, normale of een hogere sfeer van bewustzijn verdient aan gene zijde. Zo evolueren we door de ruimte. Dit geldt niet alleen voor de mens maar ook voor het dier en eigenlijk voor al het leven. Al het leven in het universum volgt in wezen hetzelfde door de Schepper voorbestemde pad.

 

Wat doe je tegen oneerlijkheid in een relatie?

 

Het is niet eenvoudig om daar iets over te zeggen. Je hebt namelijk zoveel soorten en graden in oneerlijkheid. Ik vind eerlijkheid ook heel belangrijk in elk soort contact. De basis in een relatie moet eerlijkheid zijn. Je moet van elkaar op aan kunnen, elkaar vertrouwen. Oneerlijkheid en onduidelijkheid geven je een rot gevoel en het kost je veel energie. Eigenlijk is het vaak uitputtend. Ik vind dat het beter is om eerst de reden van een leugen te ontdekken. Sommige zaken hebben wel degelijk een bepaalde achtergrond. Iemand moest over iets misschien een keuze maken, durfde dat misschien niet tegen je te zeggen, wilde misschien juist jou proberen te ontzien. Zoek voor dit probleem een geschikt tijdstip voor een gesprek. Verzwijg het niet want door lang te zwijgen stapel je ook allerlei verdriet en spanningen op. Dat is ook niet bedoeling en het maakt je probleem nog groter. Oneerlijkheid zegt ook veel over de persoon zelf: op welke golflengte de persoon zit wat betreft zijn innerlijke ontwikkeling en welke opvoeding hij heeft gehad. Werd er wel waarde aan eerlijkheid en duidelijkheid gehecht? Sommige mensen moeten, uit zelfbehoud, in een bepaald milieu liegen. Dit klinkt natuurlijk wel raar maar probeer je hier maar eens in te verplaatsen. Liegen kan er ook mee te maken hebben dat jij misschien, al dan niet uit goede wil, te overheersend bent, te dominant. Je geeft de ander te weinig ruimte om eigen keuzes te maken. In dit geval kan liegen een vorm van voor zichzelf opkomen zijn. Er zijn zoveel redenen en vormen van liegen dat hier alleen al een boek over geschreven kan worden. Nogmaals, ik vind het belangrijk dat je open en eerlijk je problemen probeert te bespreken. Dat is gezonder voor jezelf en je geeft de ander ook de mogelijkheid om zich te kunnen uiten en uit te kunnen leggen waarom die heeft gelogen. Vergeet niet dat allerlei leugens voor iemand zelf ook heel vervelend kunnen zijn en voelen. Wist je dat een grote leugen de wereld in brengen soms ook een karmische opdracht voor iemand kan zijn? Sommige leugens hebben grote gevolgen.

 

Ik vind dat veel relaties op egoïstische wijze beleefd worden, hoe zie jij dat?

 

Als je zo om je heen kijkt dan is dat ook zo. Maar zijn de personen zich daar dan zelf wel bewust van? Ik bedoel, je hebt bewust egoïsme en je hebt wat ik maar noem onbewust egoïsme. Daar zit nogal een verschil in.

Ik denk dat de meeste mensen niet doorhebben dat ze nogal sterk voor zichzelf leven. Diepere gevoelens kun je ook niet in één leven zomaar ontwikkelen. Vandaar dat ik de diepte in bewustzijn en gevoel steeds combineer met de reïncarnatiegedachte. Eén leven op de duizenden levens die we al gehad hebben is niet zoveel. We hebben allemaal heel veel levens nodig om tot inzicht te komen en een verscherpt en verdiept gevoel te ontwikkelen.

In de kern is de mens een gevoelswezen. Mensen moeten allereerst proberen de veelheid aan gevoelens en gedachten te analyseren, vervolgens deze te ordenen en te proberen er eerlijk en consequent naar te leven. Er sluimeren zo ontzettend veel verschillende gevoelens in ieder mens. Je moet ook het lef hebben om eerlijk met al je gevoelens om te gaan en er voor de dag mee te komen. Ik heb gemerkt dat veel mensen veel van hun gevoelens gewoon maar wegdrukken. Zo kun je natuurlijk jarenlang in hetzelfde kringetje ronddraaien. In sommige gevallen is dit te begrijpen, maar dergelijk, vaak door jezelf aangeleerd, gedrag kan makkelijk tot allerlei ziekten leiden.

Opgekropte spanningen en heftige emoties kunnen ergens op je lichaam slaan en bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, spijsverteringsproblemen, holteontstekingen enzovoort veroorzaken. Er zijn niet veel mensen die eerlijk hun gevoelens durven uit te spreken. Dat is in alle vormen van contact met iemand lastig. Voordat je het weet heb je door onduidelijkheid een mogelijk misverstand en dus problemen. Ook dit kan een verkeerd beeld in een relatie geven. Probeer je zo goed mogelijk te uiten. Iedereen is gelijk, iedereen heeft recht op een eigen mening, aandacht, respect, begrip en liefde.

Het is waar dat veel relaties nogal egoïstisch beleefd worden. Dit wordt pas echt lastig als een van de twee in gevoel een stuk verder ontwikkeld is. Je zult je dan moeten aanpassen. Dit kan zeer pijnlijk zijn. Ik heb dat ook een paar keer meegemaakt. En toch blijf ik altijd zeggen: probeer met de persoon in gesprek te komen. Dat is enorm belangrijk omdat door een gesprek nog van alles mogelijk is. Door een goed gesprek kun je altijd wat meer op dezelfde golflengte komen. Natuurlijk moeten beide personen hier wel voor openstaan. Spiritueel gezien kan het goed zijn dat je in dit leven bij elkaar moet komen. Het karma uit vorige levens trekt jullie naar elkaar toe. Maar dat wil nog niet zeggen dat jullie goed bij elkaar zullen passen. Je weet tenslotte nooit wat de reden is dat jullie nu in dit leven bij elkaar zijn en dat is maar beter ook. Het is niet onmogelijk dat jullie in een vorig leven helemaal geen grote vrienden zijn geweest, maar dat je in het huidige leven de opdracht hebt om iets aan elkaar goed te maken. Iets recht te zetten en verder te groeien. Ik hoop dit uiteraard niet voor je maar dit kan je wel aan het denken zetten. Met dit inzicht kun je dergelijke, vaak vervelende en egoïstische relaties beter begrijpen. Dit haalt niet alle pijn weg maar door meer geestelijk inzicht valt alles net iets anders, net iets beter. Mens en dier hebben veel levens nodig om bewuster te worden. We groeien dus en evolueren door meerdere levens en dat proces noemen we reïncarnatie.

 

 

Elke dag weer een nieuwe dag om iets te veranderen of te leren

 

Ik heb al eerder gezegd dat overleggen en je gevoelens uitspreken heel erg belangrijk zijn in een relatie. Ook door te praten leer je elkaar beter kennen. Maar het moet natuurlijk niet blijven bij het alleen maar praten: er moet initiatief worden genomen. Er moet gehandeld worden. Alleen praten en elkaar van alles beloven, daar heb je niet veel aan. Net zomin als aan de woorden ‘schat, ik hou van je’ en vervolgens gebeurt er helemaal niets. Uiteraard kan iemand niet van de ene op de andere dag totaal veranderen. Alle veranderingen kosten nu eenmaal tijd en veel persoonlijke inzet. In dit verband wil ik graag zeggen dat we elke dag opnieuw de kans hebben om iets te veranderen of te leren. Je moet proberen je geest altijd soepel, levendig en flexibel te houden. Zak niet te veel weg in star gedrag. Of je nu oud of jong bent, hou je geest levendig. Blijf een beetje leergierig. Kleine veranderingen maken tezamen ook een grotere verandering. Gelukkig kunnen we elke dag opnieuw iets aanpakken. Wees niet lui of te trots. Een goede relatie kun je alleen maar hebben wanneer twee personen bereid zijn om erin te blijven investeren. Het is belangrijk dat je elkaar tijdens veranderingen blijft steunen en aanmoedigen. Iemand afkraken en elke keer maar weer wijzen op zijn zwakheden heeft nauwelijks een positieve uitwerking. Je loopt zelfs de kans dat de persoon zich daardoor juist wat gaat afsluiten en misschien dwarsliggen. Met een beetje goede wil is er veel mogelijk. Vergeet niet dat niet iedereen dezelfde achtergrond en opvoeding als jij heeft gehad. Er zijn echt veel mensen die al tijdens hun jeugd aardig zijn verwaarloosd. Ze hebben het alleen maar kunnen doen op hun eigen manier. Ze hebben weinig voorbeelden gehad van dat iets ook heel anders kan.  Sommige zaken waar jij je misschien aan stoort hoeven niet eens met opzet telkens te gebeuren. Natuurlijk, er zijn ook mensen die bewust dwarsliggen. Ook dat kan een vorm van aandacht vragen zijn. Aandacht vragen op een vervelende en negatieve manier. Wanneer je iemand iets duidelijk wilt maken dan moet je dat wel enigszins losjes doen. Als je er als het ware bovenop springt dan loop je het risico om veel sneller verzet te krijgen. En dat is helemaal niet nodig. Ik vind dat je iets best een aantal keren onder de aandacht mag brengen. Neem rustig de tijd om iets te bespreken, te evalueren en vooral uit te spreken. Wanneer mensen van beide kanten bereid zijn om te overleggen en irritaties of wat dan ook uit te spreken dan kan veel meer worden bereikt dan bijvoorbeeld alleen maar met schelden. Met alleen te schelden bereik je sowieso niet veel.

Ik hoop dat je elke dag nuttig kunt gebruiken om iets verder te leren. Van elke goede gedachte en daad wordt jouw aura een fractie groter en helderder van kleur. Dit is de reden waarom tussen de mensen naast hun persoonlijke karakter ook verschil in helderheid en grootte van de aura ontstaat. De een heeft gedurende de vele levens meer aan zichzelf willen werken dan de ander. Dit is tevens de reden waarom je de ene persoon beter begrijpt en aanvoelt dan de ander. Het is natuurlijk wel veel fijner als je mensen in je leven tegenkomt die ongeveer op dezelfde golflengte zitten als jij in denken en voelen.

 

Hou elkaar op de hoogte over de gang van zaken

 

Het is uiteraard niet nodig om alles aan elkaar te vertellen. Maar ik vind dat het wel beter is met elkaar contact te houden en dat je de moeite neemt om ook aan die ander te denken. Laat je vriendschap, relatie of huwelijk niet stranden in een saaie boel. Mensen zouden eens voor een maand helemaal alleen moeten zijn om te voelen wat het betekent om er alleen voor te staan. Ik denk dat je dat flink tegen zal vallen. Door gewenning verslappen we in alles. Dat is niet prettig in een relatie. Een relatie in welke vorm dan ook moet je levendig houden. Je moet er in blijven investeren. Natuurlijk moet dat wel van twee kanten komen want anders word je zeker geconfronteerd met veel verdriet. Probeer elkaar op de hoogte te houden. Je hebt tenslotte ook samen nu op dit moment de karmische opdracht om dit te doen. Heb je er weleens bij stilgestaan dat nu jij op aarde rondloopt en dus in incarnatie bent, er wel duizenden mensen wachten op het plaatsje dat jij nu hebt gekregen? Laat dit eens even goed tot je doordringen. Er zijn in de astrale sferen ontzettend veel mensen die ook graag met hun leven en karma verder willen groeien. Ik weet wel dat weinig mensen dit weten en beseffen maar daarom is het juist goed om er eens bij stil te staan dat het helemaal niet zo gewoon is om nu een leven op aarde te hebben. Jij hebt de kans om verder te komen. Je kunt zelfs door grote inzet en discipline een hogere astrale lichtsfeer aan gene zijde verdienen. Ik vind het belangrijk om dit soort zaken goed beseffen. Het is beter dat jouw instelling ook op anderen gericht is. Samen heb je de opdracht om iets met je levensopdracht te doen. Samen sta je ook veel sterker. Natuurlijk, dat is niet altijd eenvoudig. Mensen hebben allemaal zo hun eigen karakter. Al die verschillende karakters maken het leven spannend en interessant maar soms ook wel lastig.

 

Is het wel normaal dat ik zo jaloers ben?

 

Dat hangt er helemaal vanaf. Het is helemaal niet zo erg om af en toe een beetje gezond jaloers te zijn. Dat gevoel geeft aan dat je bijvoorbeeld gek op je levenspartner of kind bent. Ik vind het niet zo’n probleem dat je dergelijke gevoelens krijgt wanneer iemand te dichtbij komt. Maar het moet geen grote afgunst of nog erger zijn.

Iedereen krijgt precies het leven dat hij volgens de wet van oorzaak en gevolg zelf verdiend heeft. Dat kan een leven met tien auto's zijn of een leven met helemaal geen auto of van alles wat daar tussen in zit. We moeten allemaal gedurende de vele levens onze zwakkere kant zien te verbeteren. Om dat te kunnen doen heb je in het leven veel verschillende situaties nodig. Het leven kun je als één grote beproeving zien. Gevoelens van jaloezie moet je zien te temmen. Het brengt jezelf namelijk niet veel verder. Ga er meer vanuit dat je in het leven ook zelf veel kansen krijgt. Sta er eens bij stil of je de kansen tot nu toe wel voldoende hebt aangegrepen. Je kunt wel met veel jaloerse gevoelens naar een ander kijken maar wat heeft die persoon ervoor moeten doen of misschien zelfs wel ervoor moeten laten? Is hij er wel op een eerlijke manier aan gekomen? En zal de persoon waar je jaloers op bent wel gelukkig zijn? Vergeet niet dat heel dikwijls de buitenkant er heel anders uitziet dan de binnenkant. Probeer jezelf de instelling aan te leren om iedereen alles te gunnen. Dit geeft jou zelf ook een veel beter gevoel. Geniet een ander dan geniet je ook een beetje mee. Dat is een veel beter gevoel dan gevoelens van jaloezie. 

Het is ook mogelijk dat je in je leven behoorlijk bent verwaarloosd. Dat is een totaal andere zaak. Wanneer je allerlei mensen om je heen leuke contacten ziet krijgen of allerlei leuke dingen ziet kopen dan kan dat heel moeilijk zijn. Het is dan heel erg moeilijk om gevoelens van jaloezie om te zetten. Maar geloof me, dit is geen blijvende zaak. Een deel van je karma moet je in deze levensfase inlossen. Dat kunnen hele gemene periodes in je leven zijn. Je kunt heel makkelijk met jezelf overhoop liggen. Ik wil iedereen zeggen: zet door, aan alles komt beslist een keer een einde. Wanneer je hier zonder al te grote kleerscheuren doorheen bent gekomen dan kun je extra trots op jezelf zijn. Probeer je gevoelens van jaloezie te temperen. Blijf het als een zeer menselijke eigenschap zien. Ga jezelf niet direct als negatief beoordelen en veroordelen. Je hebt elke dag opnieuw de kans om hier rustig aan te werken. En tien kleine stapjes vooruit is ook een grote stap vooruit. Ik vind dat mensen zichzelf na het behalen van een klein succesje veel te weinig complimenteren. Het is toch heel gewoon om jezelf eens een complimentje te geven?

 

Ik heb zo'n moeite om 'nee' te zeggen

 

Dat is ook iets waar veel mensen in hun leven problemen mee hebben. Het is helemaal niet eenvoudig om eerlijk en open je gedachten en gevoelens naar buiten te brengen. Toch is het, denk ik, wel beter om ook ‘nee’ te leren zeggen. Je moet elkaar een beetje leren kennen en verkennen. Iedereen heeft zo zijn eigen specifieke karakter en levenservaringen. Door niet duidelijk te zijn kan een ander ook niet weten waar ergens voor jou een grens ligt. Ik zeg altijd: een ander kan nu eenmaal niet ruiken wat jij denkt. Je moet op de een of andere manier iets proberen aan te geven. Zeg het persoonlijk, schrijf het op of laat iets door een andere persoon zeggen. Door in het leven veel van anderen te slikken, laat je de andere persoon daar heel makkelijk en ongemerkt aan wennen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Meestal zegt het iets over jullie beiden. Jij moet leren duidelijk te zijn en je durven te uiten in iets en de ander mag best weleens een extra vraag stellen over hoe jij ergens over denkt of voelt. In een situatie ‘nee’ zeggen moet je leren. Ik heb gemerkt dat dit steeds beter gaat naarmate je ouder wordt. Door in allerlei levenssituaties terecht te komen word je wel gedwongen om voor jezelf op te komen. Natuurlijk, de ene persoon is van nature een stuk assertiever dan de andere. Maar als iemand nogal assertief is, wil dat nog niet zeggen dat die persoon ook zijn werkelijke gevoelens durft uit te spreken. Het beste is om jezelf stapsgewijs aan te leren om ook eens ‘nee’ te zeggen. Je hoeft het niet overal mee eens te zijn. Laat je meer gelden. Spreek eerlijk je gevoelens uit. Ik denk dat we doorgaans teveel met de consequenties van wat we zeggen bezig zijn. We zijn bang voor mogelijke problemen en reacties. Dat is te begrijpen maar door deze levenshouding stapel je juist ook veel spanningen en problemen op. Je moet dus eigenlijk een keuze maken. Dat is echt niet eenvoudig maar toch wel de moeite waard om te proberen. Je moet hier langzaam in groeien. Zoek zorgvuldig de momenten uit dat je ook eens ‘nee’ kunt zeggen. Begin niet bij het dak maar bij het begin. Zie het als een training. Jij hebt net zoveel recht op een eigen mening als een ander. Ook jij mag al je gevoelens uitspreken, zolang je dit maar met respect voor een ander doet. In een relatie is het belangrijk om duidelijk te zijn naar elkaar. Het verbaast mij hoeveel mensen in relaties en huwelijken toch wel langs elkaar leven. Er wordt te weinig gezegd en besproken. De mens leeft van nature nogal in zijn eigen wereldje. We moeten leren communiceren. Door slechte of geen communicatie ontstaan er heel makkelijk onnodige problemen. Dat vind ik heel jammer om aan te zien. Het huwelijk is een hele mooie levensvorm om van te kunnen leren. In een gemiddeld huwelijk met kinderen zijn er tal van situaties om juist te leren communiceren. Ook ‘nee’ zeggen hoort daarbij. Wees vooral eerlijk naar jezelf. Ook kinderen hebben grote behoefte aan een duidelijke en consequente opvoeding. Dan weer ja en dan weer nee is voor hen geen duidelijkheid en daarom geen goed voorbeeld. Je kunt natuurlijk je levenspartner of een ander ook bij je leren ‘nee’ zeggen betrekken. Waarom zou je dat niet doen? Het is beter en prettiger om zaken samen op te lossen. We hebben allemaal de neiging om veel zelf te doen. Dat is helemaal niet nodig. Creëer met z’n allen een sfeer waar duidelijkheid en eerlijkheid aanwezig zijn. Het is de moeite waard om dit uit te proberen. Zet geen al te grote druk op jezelf, forceer jezelf niet. Werk er rustig aan om ook ‘nee’ te leren zeggen.

 

Liefde en samen sporten

 

Iedereen heeft zo zijn eigen hobby’s en bezigheden. Je kunt niet verwachten en verlangen dat iedereen daarin hetzelfde voelt. Het heeft geen zin om elkaar over te halen of zelfs te forceren. Dat werkt in de praktijk niet en roept dikwijls vroeg of laat veel weerstand op. Ik wil iedereen adviseren om toch wat aan sporten te doen. Het stoffelijk lichaam waar je tijdelijk ‘in leeft’ moet je onderhouden. Niet alleen je huis of je kleding maar ook dit tijdelijk aards voertuig. Wanneer een van de twee niet echt veel behoefte aan en belangstelling voor sporten heeft, dan is het misschien beter om niet gelijktijdig te sporten. Je kunt dan beter je eigen tijd en eventueel mensen zoeken met wie je dit kunt doen. Natuurlijk is het veel gezelliger en leuker om dit samen te kunnen doen maar ga hier niet onnodig een druk opzetten. Niemand vindt het prettig om onder druk gezet worden.

 

Liefde en overgewicht

 

Iedereen vindt het prettig om er een beetje goed uit te zien. Ik vind het in een relatie belangrijk dat beide partners aan zichzelf blijven werken. Grappig gezegd: beide partners moeten er fris uit blijven zien. Natuurlijk kost dit tijd en ook wel wat geld. Probeer elkaar hierin te steunen. Dit kun je doen door te overleggen en vooral eerlijk te zijn. Je hebt magere mensen en aan de andere kant dikkere mensen. Iedereen heeft bij de geboorte een bepaalde constitutie meegekregen. Veel zit dus al in onze genen. Hier kun je doorgaans niet veel aan doen. Het is wat anders als mensen zichzelf in bepaalde mate verwaarlozen. Dat is erg jammer en doet dikwijls je relatie of geluk niet veel goed. Blijf hieraan werken. Iedereen houdt ervan om een complimentje over zijn uiterlijk, bijvoorbeeld kleding of haardracht, sieraden enzovoort te krijgen. Let samen op je voeding. Word geen voeding freak maar, aan de andere kant, verwaarloos jezelf op dit punt ook niet. Jij moet tenslotte waarschijnlijk nog lange tijd met dat ene lichaam doen. Houd het voor elkaar spannend. Door je met sport en voeding bezig te houden krijg je eigenlijk best veel terug. Wanneer je je laat gaan, en dat zie ik toch wel regelmatig om mij heen, dan kost het je bijzonder veel moeite om zaken zoals overgewicht, een slecht figuur en een slechte doorbloeding weer te herstellen. Laat het niet zover komen en grijp tijdig in. Je kunt natuurlijk nog altijd bij overgewicht de hulp inroepen van bijvoorbeeld een diëtist(e), iemand van een fitnesscentrum, van een zwembad, je huisarts niet te vergeten enzovoort.

 

Wat moet ik doen met de feestdagen? Ik ervaar die eigenlijk als 'verplichte nummers'

 

Dat is voor veel mensen een hele lastige kwestie. Het heeft te maken met je opvoeding, de cultuur waarin je leeft. Ook de gewoontepatronen van mensen, zeg maar de gewenning en je persoonlijke gevoel geven de invulling aan dit soort zaken. Mijn eerste reactie op zo'n vraag is: overhaast niet. Neem de tijd om mensen aan jouw gedachten hierover te laten wennen. Maak vooral geen ruzie. Neem echt de tijd voor deze verandering, eigenlijk overgangsmoeilijkheden. Natuurlijk moeten beide partijen aan veranderingen toe zijn en ermee instemmen. Dat gebeurt helaas niet altijd. Toch is het de moeite waard om uit te proberen. Zaken waar mensen al jarenlang aan gewend zijn verander je niet zomaar. Je hebt elk jaar heel veel van die verplichte nummers: christelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren), verjaardagen, Vaderdag en Moederdag enzovoort. Met sommige mensen kun je rustig overleggen, maar met anderen kan het heel makkelijk bepaalde conflictsituaties veroorzaken. Ik vind persoonlijk dat je dit niet bij voorbaat al uit de weg moet gaan. Iedereen heeft recht om op zijn manier te leven en zijn leven in te delen. Maar de consequenties om voor jezelf op te komen en je eigen leven in te delen worden niet door iedereen gewaardeerd. Bereid je dus wel erg goed voor wanneer je ergens aan begint. En misschien vallen de reacties dan nog best wel mee. Ik vind zelf dat mensen er best voor mogen openstaan dat je bijvoorbeeld een of meerdere dagen eerder of een of meerdere dagen later bij iemand op bezoek wil komen. Je kunt allerlei redenen hebben om voor zoiets te kiezen. Het kan goed zijn dat dit te maken heeft met het feit dat sommige personen je niet goed liggen of dat je gewoon een hekel hebt aan al die meestal ‘lege’, opgelegde dagen.

Overleg zoveel mogelijk. Voel goed aan hoe je iets moet brengen, hoe je iets kunt verwoorden. Over het algemeen is het niet verstandig om iets te zeggen als je boos of geïrriteerd bent. Dan komt het altijd slechter over dan je je eigenlijk had voorgenomen. Dit zijn gevoelige kwesties, ik weet het uit eigen ervaring. Maar nogmaals, als twee partijen bereid zijn om serieus aan een oplossing te werken dan komt die er vaak ook. Maar wat doe je als dit in zijn geheel niet werkt en misschien verkeerd overkomt. Ja, hoever je wilt gaan moet iedereen natuurlijk zelf bepalen. Wanneer iemand totaal niet bereid is naar jouw gevoelens en inzichten te luisteren dan kun je jezelf afvragen of je wel echt een goed en zinnig contact hebt. Ik bedoel te zeggen dat er dan vast ook op andere golflengtes tegen dingen anders wordt aangekeken. Ik vind in veel gevallen dat je door moet zetten, blijf op jezelf vertrouwen. Geloof in jezelf. Wanneer je eenmaal op je tenen gaat lopen dan neem je vast en zeker dat karakter overal mee naar toe. Met als gevolg dat je nergens jezelf kunt zijn. Opgeteld kun je hierdoor flink gefrustreerd raken en dat is niet de bedoeling. Werk dit soort zaken op je eigen manier uit. Ik vind het wel belangrijk dat je van tevoren overlegt met enkele vertrouwenspersonen. Je voelt je er dan in ieder geval niet alleen voor staan. Maar houd er wel extra rekening mee dat niet iedereen aan je wensen wil meewerken. Dit blijven gevoelige en moeilijke zaken om goed mee om te gaan.

 

Een aan-en-uit relatie (knipperlichtrelatie)

 

Je kent vast wel mensen om je heen die problemen hebben met hun verkering of relatie. Ik bedoel een relatie die dan weer tien keer uit is en dan weer tien keer aan; het is als het ware een knipperlichtrelatie. Toch zou ik hier voorzichtig mee zijn, want mensen die dit overkomt hebben het al niet bepaald makkelijk. Zij zitten eigenlijk in een proces waar ze zelf ook heel weinig aan kunnen doen. Ze willen graag misschien iets oplossen of verbreken, maar ‘iets in hen‘ houdt hen tegen. Hun karma werkt nog niet mee. Ik bedoel te zeggen dat de geplande tijdsduur van hun relatie dan nog niet voorbij is. Dit kan voor een stel bijzonder lastig zijn. Zij verdienen met hun toch niet eenvoudige levensopdracht meer respect. Het zal jou maar overkomen: je wilt graag iets oplossen maar iets houd je tegen.

In mijn praktijk kom ik weleens mensen tegen die in de eerste maanden van hun huwelijk al doorhebben dat hun karakters en belangstelling in bepaalde zaken niet gelijk zijn. Dat is pijnlijk en niet leuk maar wat doe je er tegen als het voorbestemd is om twintig, dertig jaar of nog langer bij elkaar te zijn? Het leven is dan beslist geen pretje. Deze mensen stralen dan nog zelden geluk en licht uit. Ook dit heeft met oorzaak en gevolg te maken. Je bent op aarde terug gekomen met de opdracht om de desbetreffende persoon te ontmoeten en samen allerlei zaken te beleven. Ook zij kunnen niet zomaar stoppen en er vandoor gaan. Zij moeten hier net als mensen met een knipperlichtrelatie helemaal doorheen en het afmaken. Ik wil altijd heel graag deze mensen wat extra steun en advies geven, maar dan moeten ze wel bereid zijn om hier nog aan te werken. Je kunt namelijk altijd kijken, of beter, bespreken waar hun interesses wel gelijk in zijn. Door de sleur hebben mensen daar vaak geen zicht meer op. Mensen raken eigenlijk verdoofd. Voor alle duidelijkheid: ook ik kan niet in het levensprogramma van mensen ingrijpen of het veranderen. Ik kan wel paranormaal begaafd zijn maar op iemands levensprogramma heb ik ook geen invloed. Dat is misschien maar goed ook want mensen zouden dan maar al te makkelijk allerlei zaken naar eigen hand gaan zetten. En op die manier kun je het gevolg van wat je hebt veroorzaakt in een van je vorige levens niet rechtzetten. En dat is zonde van je huidige kans om op aarde verder te groeien en dingen die ooit eenmaal verkeerd zijn gegaan goed te maken. Probeer mensen met een knipperlichtrelatie of een langdurig huwelijk dat niet echt lekker loopt te steunen. Zij verdienen extra aandacht. Zij hebben het al moeilijk genoeg en aan vervelende opmerkingen en afbrekende kritiek hebben ze niets.

 

Gevoelens: de binnenkant kan weleens anders zijn dan de buitenkant

 

Het verwoorden van je echte, zuivere gevoelens is niet altijd even makkelijk. Dat hangt ook nog eens af van de situatie waarin je zit. Je kunt nu eenmaal niet in elke situatie vrijuit zeggen wat je werkelijk denkt en voelt. In de omgang met mensen moet je altijd een beetje aftasten wat je gaat zeggen en werkelijk kwijt wilt. Natuurlijk heb je ook zaken zoals angsten, onzekerheid, je misschien bedreigd voelen enzovoort. Mensen zijn dus niet altijd in staat om exact te vertellen, te verwoorden wat ze werkelijk voelen. Dat is natuurlijk lastig en daarom is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de buitenkant, dus wat er gedaan of gezegd wordt, weleens heel anders kan zijn dan de binnenkant, wat er zich werkelijk aan gevoelens afspeelt. Veel mensen schamen zich voor hun gevoelens. Het kunnen gevoelens zijn van irritatie, verliefdheid en allerlei angsten. Je komt dus niet vaak te weten wat iemand werkelijk voelt. Ik raad iedereen aan om niet alleen naar woorden te luisteren maar ook naar je eigen gevoel en intuïtie. Maak van de woorden en je gevoel een combinatie. Dit kan je behoeden voor mogelijke problemen, onduidelijkheden en spanningen. Ik vind het ook altijd erg belangrijk om naar iemands ogen en mimiek te kijken. Als paranormaal begaafde zou ik ook willen zeggen: luister als het ware naar de energieën die in iemands aura zijn. Iemand straalt uit wat hij denkt en voelt of hij dat nou wil of niet en zich er wel of niet van bewust is. De mens is een gecompliceerd wezen. Het zou mooi zijn als we allemaal veel eerlijker onze gevoelens en gedachten eens willen en kunnen uiten. Maar tegelijkertijd besef ik dat dit niet op aarde kan; het zou zelfs onverstandig zijn. Spiritueel gezien zitten we niet allemaal in dezelfde klas. Er zijn mensen die vol met haat en jaloezie zitten, en je hebt ‘gewone’ mensen die bijna altijd liefde en vriendelijke gedachten en gevoelens hebben. Gelukkig heeft de Schepper dit allemaal goed geregeld. Doordat er op aarde mensen leven met diverse bewustzijnsniveaus is het onverstandig om elkaars gedachten en gevoelens telepathisch op te vangen en te volgen. Probeer je eens vijf minuten voor te stellen hoe de wereld er dan uit zou zien. Toch hoor ik als paranormaal begaafde of  beter gezegd medium, elke dag flarden van gedachten. Losse woorden of zinnetjes of complete situaties. Dat is voor mij niet altijd even eenvoudig. Maar ja, je kunt geen ingevingen en gedachten selecteren. Je bent paranormaal gevoelig of je bent het niet. Je hebt geen aan en uit knop. Ik vind het geen pretje om zware gedachten op te vangen. Soms is het makkelijk maar regelmatig ook lastig. Ik moet het bijna altijd voor me houden. Ik wil mensen niet laten schrikken. Dat zal nooit mijn bedoeling zijn. Probeer in ieder geval als het ware al je gereedschap te gebruiken om een ander goed te begrijpen. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om je af en toe even terug te trekken of te mediteren om je innerlijke wereld tot rust te brengen. Een rustige geest ‘vangt’ nou eenmaal veel beter allerlei signalen van een ander op. Het is de moeite waard om dit eens uit te proberen.

 

Er wordt toch erg vaak veel te snel gezegd: ‘ik hou van je’

 

In sommige relaties of huwelijken wordt soms wel tienmaal per dag gezegd: ‘ik hou van je.’ Iedereen uit zich op zijn eigen specifieke manier, dat is mooi en ook leuk. Maar ik merk maar al te vaak dat mensen 'ik hou van je' wel heel snel zeggen. Ik bedoel te zeggen, zorg dat het niet alleen bij mooie woorden blijft, maar laat iemand dat ook echt concreet in daden zien. De persoon die je dit dikwijls zegt kan wel een vreselijke luilak zijn en totaal niet voor een ander openstaan en eens iets doen. Ik vind dat je dit best weleens onder de aandacht van je partner mag brengen. Je hebt toch veel meer aan daden dan mooie woorden en niet nagekomen beloftes. In de liefde moet er een gezonde balans zijn tussen geven en nemen. Wanneer je dit uit het oog verliest dan kan er al ongemerkt een verwijdering plaatsvinden met alle mogelijke gevolgen, ruzies en frustraties van dien. Ik wil eigenlijk tegen iedereen zeggen: probeer je gevoelens zo goed mogelijk te verwoorden en te uiten. Je kunt immers niet aan iemand 'ruiken' wat hij voelt of denkt. De communicatie tussen mensen kan op veel fronten nog erg verbeterd worden. Aan duidelijkheid en eerlijkheid heeft iedereen wat; het is dus dik de moeite waard om de communicatie te verbeteren. Het geeft geen fijn gevoel als je na tien of twintig jaar samenzijn merkt dat je erg langs elkaar hebt heen geleefd. De wereld zou er al een heel stuk beter uit gaan zien als we de woorden die we zeggen ook echt menen. Gelukkig kunnen we elke dag opnieuw besluiten om dit te verbeteren. Mensen zouden veel beter naar elkaar moeten luisteren. Je kunt elkaar veel beter begrijpen en met van alles rekening houden. Het mooiste zou zijn wanneer hier al op school aandacht aan geschonken zou worden. Op jonge leeftijd kunnen we dit al leren.

 

Wat kun je doen tegen de sleur die dikwijls in een relatie treedt?

 

Eigenlijk best nog wel veel. Je moet er alleen nog wel achter komen wat iemand vandaag de dag nog wil of bereid is om te gaan doen. Door allerlei moeilijke fases in het leven kan je relatie of huwelijk heel makkelijk onder een dikke laag stof terechtgekomen zijn. Je kunt nog steeds heel erg veel van iemand houden of verliefd zijn, maar door allerlei moeilijkheden kan er toch verwijdering zijn ingetreden. Dat is jammer en dat zou je niet snel verwachten. Maar spanningen, verdriet en bijvoorbeeld geldzorgen doen de mens zijn gevoel en energie niet bepaald goed. Ik heb in mijn praktijk mensen meerdere keren voorgesteld om samen los van elkaar vijf of tien zaken op te schrijven die ze wel en niet graag willen gaan doen. Je krijgt nu in ieder geval beter inzicht in wat nog in de beide partners leeft. Het is echt de moeite waard om zoiets te proberen; wat kun je ermee verliezen? Je kunt ook aan iemand de vraag stellen wat hij in de periode van bijvoorbeeld de middelbare school graag deed. Je krijgt nu iets in handen om samen te bespreken. Er moeten toch altijd wel een of twee dingen zijn die je samen leuk vindt om te doen. Natuurlijk, er moet nog wel een positieve wil aanwezig zijn om er nog iets van te maken. Heb je te maken met iemand die zich verzet, dus om de een of andere reden een dwarsligger is, dan wordt het heel erg moeilijk. De communicatie is in elke vorm van contact erg belangrijk. Daar gaat het vaak direct al fout. We moeten allemaal wat duidelijker en wat eerlijker naar elkaar toe zijn. Hier moet je in willen en durven investeren. Door slechte communicatie, gewoonten en passief gedrag treedt na verloop van tijd makkelijk ergens sleur op. Dit is allemaal helemaal niet nodig als je maar van het begin af aan heel duidelijk naar elkaar toe bent. Ik weet wel dat de een dit veel makkelijker kan dan de ander. Maar waarom zou je niet iemand een paar dagen 'bedenktijd' geven? Of je laat iemand het op papier verwoorden, dat maakt allemaal toch niet uit? Zolang er maar duidelijkheid komt, dat is het doel.

Ik merk wanneer een van de twee partners eens een weekend gaat logeren dat er dan alweer gespreksstof is. Het is niet goed om zeven dagen van de week bij wijze van spreken op elkaars lip te zitten. Maak samen een programma om alles weer wat levendiger te maken. Wanneer je hier serieus mee bezig wilt zijn dan zul je zien dat er zeker verbetering komt.

Mensen moeten in elkaar willen investeren, het gezellig zien te maken. En uiteraard moet dit wel van twee kanten komen. Het is niet aangenaam als het alleen van jouw kant komt. Maar om te beginnen zou ik samen, maar dan los van elkaar, een overzicht van de mogelijke activiteiten op papier maken. Je hebt dan in ieder geval gespreksstof om eens op een geschikt moment door te nemen.

 

Liefde en alleen zijn

 

In mijn praktijk krijg ik af en toe mensen die heel alleen zijn. Je kunt in dit geval misschien zelfs beter spreken over heel eenzaam zijn. Dat doet mij pijn om te zien. Ergens voel ik al om de persoon heen zijn levensopdracht hangen. Het wordt voor mij nog moeilijker als iemand naar de toekomst vraagt of er nog een relatie in het verschiet zit. Dit is voor mij bijzonder confronterend. Wat moet je tegen zo iemand zeggen? Bijna alles wat je gaat zeggen wordt niet gewaardeerd. Ik vind dat heel lastig. Ik wil liever niemand pijn doen. Het is bijna niet te doen om te zeggen: ik denk dat je in dit leven geen relatie of gezinnetje zal gaan krijgen. Toch denk ik dat de meeste mensen in zo’n situatie zelf wel aanvoelen wat voor soort leven ze krijgen. Maar mensen zijn op zoek naar meer informatie over hun leven en hebben soms hoop tegen beter weten in. Misschien kun je nog beter hopen dan dat je het helemaal niet meer ziet zitten. Het is natuurlijk van mij uit gezien niet de bedoeling dat de druk op mij komt te liggen. Maar ik blijf dit lastig vinden. Ik gun iedereen een leuk contact waar hij zich lekker bij kan voelen.

Ieder mens heeft zo zijn eigen specifieke levensopdracht. Een leven met eenzaamheid kan daar ook wel eens bij horen. Goed beschouwd zijn er zoveel verschillende levens te beleven. Elk leven met een bepaalde opdracht geeft je weer wat meer inzicht in jezelf en het leven. Soms denk ik wel eens: je moet ook werkelijk alles persoonlijk beleven. Van persoonlijke dingen beleven leer je meer dan uit boeken. Maar sommige levens zijn soms wel zeer pijnlijk.

Ieder mens heeft liefde nodig. Er zijn natuurlijk mensen die zich bewust van het leven afkeren. Zij kiezen zelf voor, in onze ogen, een eenzaam bestaan in de vorm van kluizenaarschap. Maar tal van andere eenzame mensen hunkeren naar een beetje liefde. Iedereen wil een beetje aandacht. Door verwaarlozing en gebrek aan aandacht kun je flink aan jezelf gaan twijfelen. Je gedachten raken als gevolg hiervan vroeg of laat geblokkeerd en meestal begin je negatief en destructief te denken. Het is een heel vervelend gevoel als je daarin terechtkomt.

Toch kan een leven met onder andere eenzaamheid ook een levensopdracht zijn. Zoals ik al zei, het is moeilijk om zo iemand advies te geven. Ik vind dat de persoon moet proberen uit te zoeken op welke contacten wel een zegen rust. Wat op het gebied van de relaties niet mogelijk is kun je misschien met een hobby wel bereiken. Natuurlijk kan het niet in de plaats komen van een echte relatie of huwelijk. Toch is het voor jezelf veel beter om toch op de een of andere manier een opening te zoeken. Je moet toch ergens het gevoel van gewaardeerd zijn ervaren. Vrijwel iedereen wil ergens bij horen. Ieder mens wordt geconfronteerd met zijn eigen karma. Maar wanneer je iemand ergens over ziet strijden met zichzelf dan kun je altijd proberen een helpende hand te bieden. Dit kan soms al met een klein gebaar. Verplaats jezelf eens in iemand met zo’n leven. Je in iemand verplaatsen is sowieso erg goed om regelmatig te doen. Je krijgt dan een veel beter beeld van allerlei verschillende situaties in het leven.

 

Liefde en seksualiteit

 

In dit stuk tekst geef ik meer inzicht en een paar aanwijzingen over enkele problemen rond het seksleven. Je moet maar kijken of je dit onderwerp interessant en leerzaam vindt om te lezen. Het is mijn bedoeling om even bij enkele zaken stil te staan en zeker niet mijn bedoeling om mogelijk iemand te kwetsen of wat dan ook.

Hier op de aarde zitten we allemaal in een ‘tijdelijk’ stoffelijk lichaam. In dat lichaam zit een wonderlijke kracht die op een ingenieuze wijze mensen naar elkaar toe trekt. Die kracht is eigenlijk veel sterker dan onze wilskracht. Het is goed beschouwd een stukje bescherming van de natuur zelf. Als deze krachten helemaal weg zouden vallen dan blijft er weinig lust en zin over om een liefdesleven te hebben. De wereld zou er volkomen anders uit gaan zien. Probeer je dit maar eens vijf minuten lang voor te stellen. Zelfs de voortplanting zou wel eens in gevaar kunnen komen. 

Deze seksuele krachten moeten eigenlijk toch een beetje worden beheerst. Sommige mensen hebben erg veel last van seksuele prikkelingen. Op zich gezond en doorgaans normaal maar het kan wel heel lastig zijn. Je moet wel iemand hebben waar je die seksuele gevoelens mee kan delen en aan kwijt kan. Er zijn mensen die een actief seksleven hebben en er zijn mensen die nagenoeg geen of helemaal geen liefdesleven hebben. Ik heb gemerkt, zeker in mijn praktijk, dat iedereen hier op zijn eigen manier mee omgaat. De gevoelens van zin in seks kunnen zowel voor man als vrouw nogal uiteenlopen. Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat alleen mannen veel zin hebben in seks, ook veel vrouwen hebben behoefte aan regelmatig seks. Het valt mij op dat hier nog weleens verkeerd over wordt gedacht. Er is nog steeds veel schaamte over dit onderwerp onder de mensen. Ik denk dat mede daardoor een vertekend beeld is ontstaan.

Het is heel belangrijk om over je seksuele gevoelens te praten. Zonder overleg kan je partner niet goed weten wat er allemaal aan gevoelens en wensen in jou leven. Neem hier de tijd voor, zoek een geschikt moment om hier open en eerlijk over te praten. Geef het elkaar duidelijk aan als je het niet zo eenvoudig vindt. Het blijft tenslotte een gevoelig onderwerp. Zo'n gesprek moet je samen rustig opbouwen. Waarschijnlijk zal een van beiden de zaken iets beter kunnen verwoorden en aangeven dan de ander. Dat geeft helemaal niet, maar het is zo belangrijk dat je elkaar in gevoel de ruimte geeft om je eerlijk en open te kunnen uiten. Als iemand zijn diepere gevoelens probeert te uiten, schiet bij voorkeur dan niet in de lach. Dit kan een gesprek helemaal de verkeerde kant op laten gaan. Natuurlijk zijn er situaties waar je samen hartelijk om kunt lachen.

Laat desnoods iemand dit stukje tekst even lezen ter voorbereiding van je gesprek. Ik zou het erg leuk vinden als dat zou gebeuren. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich ook op dit vlak goed kunnen uiten en voelen. Het is eigenlijk zowel geestelijk als lichamelijk aftasten wat iemand wel of niet waardeert. Dat is toch eigenlijk met alles in het leven. Ik besef wel dat zeker door de invloed van de kerk sommige mensen nog wat geremd zijn. Maar gelukkig zijn mensen de afgelopen 100 jaar een stuk vrijer en zelfbewuster geworden.

De mens heeft de tijd nodig om zich bij iemand vertrouwd te voelen. Bouw een relatie en een goed seksleven rustig op. Overleg veel, dit komt je relatie sowieso alleen maar ten goede.

 

Ik durf mijn seksuele wensen niet te uiten. Wat kan ik daaraan doen?

 

Dat is lastig maar misschien moet je dan het lef hebben om je gevoelens op papier te zetten. Sommige mensen kunnen beter hun gedachten en gevoelens op papier zetten dan verwoorden. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een seksfilm van het internet te downloaden of een DVD uit een videotheek te huren. Je hebt dan de mogelijkheid om door middel van beelden je wensen te verduidelijken. Ik snap best wel dat het overbrengen van je gevoelens niet gemakkelijk is maar dat mag naar mijn mening geen reden zijn om het niet te doen of te verwaarlozen. Je partner kan misschien weleens boven verwachting leuk en positief reageren. Mensen die werkelijk van elkaar houden moeten ook proberen liefdevol voor elkaar open te staan. In de praktijk is dat helaas niet altijd zo. Dat is jammer maar ik vind het altijd de moeite waard eens iets te proberen. Door helemaal niets te doen zal er waarschijnlijk ook niet veel veranderen. Gebruik seksualiteit nooit als machtsmiddel; dit pakt na verloop van tijd toch altijd verkeerd uit. Ik vind dat je met gevoelszaken sowieso altijd extra moet oppassen. Vervelend en negatief gedrag roepen na verloop van tijd toch weer een negatieve reactie van de ander op. Pas op dat je niet in een vicieuze cirkel komt. Het is helemaal niet zo eenvoudig om elkaar te leren kennen.

 

Mijn partner heeft erg veel behoefte aan seks. Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Wat kan ik eraan doen?

 

Dat is voor beide partijen best lastig. Je voelt tenslotte wat je voelt en de een heeft nou eenmaal meer zin dan de ander, ook al zijn er stelletjes waar dit in grote lijnen gelijk opgaat. Ik vind dat je in het leven moet proberen van beide kanten een stap naar elkaar toe te doen. Het is geven en nemen. Toch kun je hier ook creatief mee omgaan.

Iemand kan wel veel behoefte hebben aan seksualiteit maar daar hoef je niet altijd aan toe te geven. Je kunt bijvoorbeeld ook eens extra gaan sporten. Door te sporten ontlaad je jezelf eigenlijk ook. Natuurlijk is het wel anders, maar door je in te spannen krijg je later ook weer een beter ontspannen gevoel. Probeer het eens uit.

Soms geef ik mensen weleens het advies, als de man een veel te snelle seksuele ontlading heeft, om zichzelf vooraf te bevredigen. Natuurlijk kan je partner hier ook aan meehelpen. Het resultaat is dat de druk er dan al voor een groot deel af is. Je kunt dan langzaam de spanning weer opbouwen om vervolgens te gaan vrijen. Het is heel jammer dat maar weinig mensen hier aan denken. Het is heel simpel en kan veel verdriet en onnodige spanningen voorkomen.

 

Ik vind dat mijn seksuele relatie zo saai is geworden. Wat kan ik daaraan doen?

 

Dit is een veel gehoord probleem dat er gedurende de jaren langzaam insluipt. Meestal is dit te wijten aan het gedrag en de instelling van de mensen zelf. Alles wordt te snel gewoon, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Je moet altijd maar afwachten of je huidige dag misschien weleens de laatste dag is. Ik bedoel dat er zoveel kan gebeuren in het leven. Vergeet niet dat we als het ware voor korte of lange tijd bij elkaar ‘logeren’. Er zijn maar weinig mensen die vandaag de dag nog lang bij elkaar blijven. Ook dit is uiteraard ons eigen karma.

Mensen investeren te weinig in elkaar; alles wordt na verloop van tijd gewoontjes. Je relatie of huwelijk moet je proberen spannend te houden. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Het hangt er ook vanaf wat voor karakter je hebt en hoe creatief je bent. Sommige mensen gaan naar een speciale erotiekbeurs. Dit klinkt misschien in eerste instantie een beetje vreemd, maar zo gek vind ik dat niet. Door naar zo'n beurs te gaan kun je je laten inspireren en op nieuwe ideeën komen. Maar natuurlijk kun je ook ontspannende, uitdagende en een beetje prikkelende kleding kopen. Of massageolie of samen in bad gaan of onder de douche. Je moet een beetje kijken wat bij jou of jullie past. Er zijn ook diverse boeken met allerlei seksuele standjes en tips. Kijk eens op het internet. Je hebt nu de mogelijkheid om anoniem iets te bestellen. Zoals ik al eerder schreef: het is heel belangrijk dat je je gevoelens en wensen aan de ander duidelijk durft te maken.

 

Waarom zijn sommige mensen homoseksueel?

 

Dit is een heel gevoelig en tevens een mooi onderwerp. Door gebrek aan inzicht kijken we hier helemaal verkeerd tegen aan. Ik hoop dat ik hier iets over kan verduidelijken. Ik schreef hier over het homoseksueel zijn, maar bedoel tevens het lesbisch of biseksueel zijn. Dit even voor de volledigheid.

Zoals ik al meerdere keren eerder schreef zijn de contacten die je met mensen aangaat echt geen vrije keuze. Het heeft altijd te maken met het gevolg van een oorzaak die in een van de vele vorige levens ligt. Voor alle duidelijkheid: dit geldt voor alle contacten met mensen. Dus niet de ene dag wel en de andere dag weer niet. Er zijn heersende wetten in ons heelal of ze zijn er helemaal niet. Jij moet natuurlijk voor jezelf uitmaken of je hierin gelooft. Het mooiste is wanneer je zelf in je eigen leven herkent wat ik probeer te verwoorden, bijvoorbeeld dat je door een onbekende vreemde kracht heel sterk naar een persoon aangetrokken werd en er later een vriendschap of relatie mee kreeg. En of je het nu wel of niet wilde laat ik even buiten beschouwing.

Mensen die sterke gevoelens hebben voor hetzelfde geslacht reageren op exact dezelfde wetten. Zij kunnen ook niet anders. Zij voelen hetzelfde als ieder ander mens maar met het verschil dat ze zich enorm aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Maar wat is hetzelfde geslacht? Ik heb al eerder uitgelegd dat iedere persoon honderden levens zowel als man en als vrouw heeft gehad. Alleen al met dit inzicht zou ik niet zo moeilijk doen en dit afkeuren. Je wilt toch dat iedereen gelukkig is en een maatje kan vinden met wie hij al zijn gevoelens, gedachten, spiritueel en seksueel leven kan delen?

Spiritueel gezien heeft homoseksualiteit te maken met de ‘gevoelsherinnering’ van je vorig leven. In je vorig leven was je van een ander geslacht dan nu in je huidige leven: bijvoorbeeld een vrouw in dit leven was in een vorig leven een man. De sterke innerlijke herinnering hieraan, gecombineerd met het karma van dit leven, trekt haar nu naar een vrouw toe. Dit geeft voor de persoon wel dikwijls gevoelens van verwarring, nog los van het feit dat hier door gebrek aan inzicht raar tegenaan wordt gekeken. Zij moeten helaas altijd een beetje op hun hoede zijn. Toch krijgen we allemaal vroeg of laat met zo’n leven te maken. Het homoseksueel, het lesbisch of biseksueel zijn is gewoon een normale zaak die bij het leven hoort. Het heeft slechts te maken met vrij grote overgangen van het man- naar vrouw-zijn en van vrouw- naar man-zijn.

Nu kun je denken dat enkele homoseksuele mensen zich raar gedragen of excentriek kleden. Maar als je goed om je heen kijkt is dat exact hetzelfde in de heterowereld. Daar heb je ook mensen die zich anders of soms zeer extravagant willen kleden of gedragen. Het is niet verstandig om alle mensen over één kam scheren.

Veel heteroseksuele mensen hebben moeite met de seksuele handelingen van homoseksuelen. Natuurlijk moet je hier even aan wennen maar zolang we mensen met dergelijke gevoelens wegdrukken of ontkennen kun je er ook nooit aan wennen. Heteroseksueel ingestelde mensen zijn eigenlijk een beetje oneerlijk. Ook heteroseksuele stelletjes hebben seksuele uitingsvormen, handelingen en standjes die ze delen met homoseksuele mensen. Wat is dan het verschil?

Ik hoop dat alle mensen nog beter naar hun innerlijke gevoelens gaan luisteren. Erg veel word je van binnen al aangegeven. Je moet hier alleen naar leren te luisteren. Wees verder niet kortzichtig maar juist meer verdraagzaam, ga verder met je zoektocht en ontdekkingsreis naar meer spiritueel inzicht. Hoe meer inzicht en liefde je voor al het leven kan voelen des te meer harmonie en geluk je zult ontmoeten en in jezelf voelen. De aarde is een lastige leerschool maar je groeit wel geleidelijk aan naar de volgende echt voor iedereen hemelse planeet.

 

Liefde en de kerk

 

Je kunt in een gezin of omgeving geboren zijn waar de kerk nog van grote invloed is. Ik geloof dat in alle godsdiensten in de wereld zowel goede zaken als slechte zaken zitten. Maar dit heeft volgens mij nog veel meer te maken met de uitleg van de mensen zelf hierover dan de vaak geïnspireerde kerkelijke teksten. De meeste teksten van de verschillende godsdiensten worden naar mijn mening door de ‘kortzichtigheid’ van mensen zelf verdraaid en verkeerd uitgelegd. De meeste uitleggers van kerkelijke teksten snappen weinig van de diepzinnige en spirituele voorbeelden zelf. Eigenlijk moet je zelf enigszins paranormaal begaafd zijn om de teksten goed te begrijpen. De uitleggers van de kerkelijke teksten hebben meestal een ‘droog verstand’ en te weinig gevoel en spiritueel besef. Ze lezen en dragen alles woordelijk uit maar begrijpen niet de diepte en de achtergrond van een verhaal. Je kunt je dan voorstellen hoe de kerkelijke informatie onder de mensen wordt gebracht. Mensen durven over het algemeen niet zelf verder te denken. En ze zijn bang dat ze door onze Schepper op de een of andere manier worden bestraft. Dat is wel te begrijpen maar niet juist. De mens heeft juist het gevoel en verstand van de Schepper meegekregen om die te gebruiken en het leven te verkennen en steeds verder te ontdekken.

De kerk heeft in de liefde voor stelletjes ook veel verpest. Wat kan er nou fout zijn aan echte liefde tussen twee mensen? We behoren allemaal tot dezelfde mensenfamilie en dezelfde ene Schepper. Het is heel erg jammer dat er zoveel godsdiensten zijn ontstaan. Natuurlijk is dit heel goed te verklaren en te begrijpen. Immers, duizenden jaren lang wisten volkeren niet eens van elkaars bestaan af. Er ontstonden dus verschillende godsdiensten met verschillende namen. Maar vandaag de dag merk je nog steeds dat als je in de ogen van de mensen tot een verkeerd ‘geloof’ behoort, het makkelijk ten koste kan gaan van je liefde voor een persoon. Het is eigenlijk wel vreemd dat het ‘geloof’ dan boven de liefde tussen twee mensen staat, terwijl iedereen toch eigenlijk wel beseft dat liefde het hoogste is wat de mens kent. Ik vind het heel belangrijk dat mensen over dergelijke zaken praten. Dit moeten we eigenlijk  onze kinderen al laten inzien. Er is maar één mensenfamilie en één Schepper daarvan, tenzij jij misschien beweert dat je iemand kent die de schepping heeft gemaakt. Maar ook dergelijke grote problemen kunnen met jouw levensopdracht te maken hebben, je persoonlijk karma. Je wordt tenslotte niet voor niets ergens ‘zomaar’ geboren. Alles heeft een reden. Van al die problemen leren we veel. Probeer er altijd het beste van te maken, eruit te halen. Aan alle problemen komt vroeg of laat karmisch gezien een einde. Echte werkelijke liefdesbanden blijven door de verschillende levens heen voor eeuwig bestaan. Er is geen mens die dit proces tegen kan houden, wat er ook misschien nu in je leven gebeurt, gebeurd is of nog moet gebeuren. We hebben allemaal te maken met verschillende levensopdrachten, zelf veroorzaakt door prettige of minder prettige zaken in een vorig leven. Een vorig leven, maar het kan ook wel eens dertig of veertig levens geleden zijn. Dit moet je proberen zo ruim mogelijk te bekijken. Het zal even wennen zijn.

 

Liefde en spiritualiteit

 

Hoe meer je je in de spirituele wereld verdiept des te meer momenten je krijgt van enorme verbazing over de diepte van het leven. Zwangerschap is zwangerschap en verliefd zijn is verliefd zijn maar daarachter schuilt een enorme wereld van diverse (natuur)wetten die de Schepping regelen, samenhouden en ons samen brengen. Heb je je weleens afgevraagd waarom je juist op die persoon verliefd wordt? Is het toeval of heeft het te maken met onze vrije wil; bestaat er eigenlijk wel zoiets als toeval of zit er eigenlijk achter alles een denkend beginsel/iets? Het leven zit sowieso wonderlijk in elkaar. Duizenden vrouwen worden op jongere of oudere leeftijd zwanger. Sommigen zijn er heel gelukkig mee en anderen wat minder. En iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen redenen voor. Maar zwangerschap is eigenlijk nog veel dieper en wonderlijker dan je zo een, twee, drie beseft. Mensen worden om een bepaalde reden naar elkaar toe getrokken. En die reden heeft te maken met reïncarnatie. Werkelijk alles in het leven heeft te maken met diverse natuurwetten. De aarde wordt samengehouden door zwaartekracht. Door de wetmatige draaiing van de aarde om de zon krijg je de vier jaargetijden. Tijdens de slaap en eigenlijk ook overdag worden onder andere de kleine wondjes van ons lichaam geheeld. Dit doen wij niet zelf maar een andere 'kracht' zorgt daarvoor. Het is goed om hier eens bij stil te staan. In de natuur zijn altijd allerlei zichtbare en onzichtbare krachten actief. Zo is dat ook met een zwangerschap. Een zwangerschap moet je niet alleen zien als een stoffelijk proces. Wat ik wil zeggen is dat je natuurlijk de moeder hebt en de vrucht die aan het groeien is, maar in die vrucht zit een persoontje met een bepaald karakter en zeer veel ervaringen uit zijn vele vorige levens. De mens bestaat in werkelijkheid eigenlijk uit twee delen, namelijk zijn aardse voertuig, dus ons gewone vertrouwde stoffelijk lichaam en dat andere, wat we gemakshalve maar het geestelijk lichaam zijn gaan noemen. Het is heel belangrijk om hier eens goed over na te denken. Want hierin ligt het antwoord op de vraag waarom we op bepaalde mensen verliefd worden of, aan de andere kant, bij iemand enorme tegenzin voelen. Mensen worden eigenlijk altijd naar elkaar toegetrokken door twee verschillende krachten.  Door banden van ‘liefde’ en helaas ook door banden van ‘haat’.  De mens groeit gezamenlijk met anderen door middel van reïncarnatie door het universum. We hebben al eerder geleefd op vorige planeten dan de aarde en zullen later naar volgende planeten evolueren, aangetrokken worden. Door liefde en zwangerschap wordt dit voor mens en dier mogelijk gemaakt. Door zwangerschap krijgt een persoon de kans om ergens op aarde bij bepaalde ouders en andere familieleden verder te groeien. Dit hele proces wordt geleid door twee basisnatuurwetten. Je kunt ook zeggen door God of de Schepper. Deze twee wetten zijn de wet van wedergeboorte, dus reïncarnatie en de wet van karma, ook wel de wet van oorzaak en gevolg, of wat je zaait zul je zelf ooit weer eens gaan oogsten. Er is dus wel degelijk een reden waarom mensen naar elkaar toegetrokken worden.

 

Wat is een levensprogramma?

 

Een levensprogramma kun je vergelijken met een schooljaar op school. Elke school heeft in het begin van een schooljaar een vaststaand te volgen studieprogramma. Dit kun je ook zo zien in jouw leven. Voordat je naar de aarde ging, was er ook al een programma voor jouw toekomstig leven. De meeste toekomstige gebeurtenissen in ons leven staan vast; er worden geen uitzonderingen gemaakt. Maar dat kan dan wel zo zijn. Normaal gesproken kent vrijwel niemand zijn levensprogramma. Zoiets hoeft je dus toch niet te storen. Ik heb meerdere keren gemerkt dat mensen met dit idee wat moeite hebben. Maar wat maakt dat nou verder uit; het programma kennen we immers toch niet? Soms kun je mooie en bijzondere maar ook vervelende zaken die te gebeuren staan aanvoelen of voorvoelen. Misschien kun je nu beter begrijpen waarom paranormaal gevoelige mensen iets kunnen weten of voelen. Zij voelen al iets vooruit wat al vastligt en nog moet gaan gebeuren. Paranormale zaken lijken in eerste instantie op hocus pocus, maar verreweg de meeste zaken zijn echt uit te leggen. Op mijn website www.malestein.info  kun je daar het een en ander over lezen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen meer inzicht in deze materie krijgen. Ik heb zelfs een hekel aan vage dingen. Als iets werkelijk bestaat dan moet dat ook uit te leggen zijn en te begrijpen. Het kost je natuurlijk wel enige moeite om basisinzicht in deze materie krijgen. Het zijn mooie onderwerpen om verder uit te zoeken.

 

Jij schrijft in je boeken dat alles voorbestemd is en iedereen een eigen levensprogramma heeft. Geldt dit dan ook voor meerdere relaties?

 

Het is misschien een gedachte waar je wel even aan moet wennen. Ook relaties en allerlei vriendschappen zijn voorbestemd. Ieders leven verloopt volgens een bepaald plan. Iedere persoon krijgt voor z’n geboorte een bepaalde opdracht mee in zijn leven. Met andere woorden, welke mensen je in je leven tegenkomt en zal gaan komen staat al ver voor je aardse geboorte vast. Alleen weten wij normaal gesproken niet wie dat zijn en waar zij op een bepaald moment leven op aarde. Tenzij je dat natuurlijk vooraf door een hoger ontwikkelde astrale persoon van gene zijde wordt getoond. Mensen worden precies op het juiste tijdstip naar elkaar toe getrokken. Die krachten zijn veel groter dan onze wilskracht of andere krachten die we bezitten. Zo wordt al het leven naar elkaar toe getrokken maar ook, wanneer het karmisch daar de tijd voor is, uit elkaar gehaald. Het is namelijk dezelfde ‘kracht’ die dit regelt. 

 

Hoe kijk jij naar meerdere huwelijken in één leven?

 

Het is maar net met welke opdrachten je op aarde geboren bent. Dat kan een kort huwelijk zijn, een huwelijk tot de dood, of net zo makkelijk twee, drie of vier huwelijken. Het is misschien maar beter om dit niet vooraf te weten. Het kan je behoorlijk beïnvloeden en je zelfs verdrietig maken. Ik vond het niet altijd makkelijk om relaties al vooruit te mogen weten. Soms mocht ik al weten hoe iemand er uit zag en wat vervolgens ook echt serieus uitkwam. Voor degenen die een niet al te best huwelijk hebben, is het mogelijk een uitkomst. Maar voor degenen die stapelgek op hun partner zijn is het niet prettig om dit vooraf al te weten.

Paranormale mensen moeten eigenlijk altijd voorzichtig zijn met hun woorden. Je kunt nu eenmaal niet alles zomaar zonder goed na te denken tegen iemand zeggen. Je moet altijd voorzichtig met de informatie die je hebt omgaan. In mijn praktijk stel ik bij belangrijke vragen altijd nog even extra de vraag: wil je dit wel werkelijk weten? Eenmaal gezegd is gezegd en je kunt dat dan niet meer makkelijk terug nemen.

 

Is het waar dat spiritueel ingestelde mensen minder belangstelling hebben voor sporten?

 

Dat is geen regel maar er zit wel een kern van waarheid in. Mensen slaan heel dikwijls naar één kant door. Sommige mensen sporten erg veel, anderen hebben teveel belangstelling voor hun uiterlijke verzorging of overdrijven mogelijk met spiritualiteit. Er moet een gezonde balans tussen geestelijke activiteiten en lichamelijke activiteiten zijn. Het lichaam waar je gedurende je aardse bestaan in zit moet je wel onderhouden en verzorgen. Een beetje beweging of sporten hoort daar gewoon bij. Ik raad iedereen aan om een vorm van beweging te zoeken die bij jou past. Het heeft weinig zin om met tegenzin iets geforceerd te gaan doen. Kijk eens terug naar je jeugd of de tijd rond de middelbare school. Misschien herinner je je nog een sport die je wel aardig vond om te doen. Het kan ook leuk zijn als je iets van sport of dans samen kunt gaan doen. Niet iedereen houdt van alleen hardlopen, zwemmen of iets anders doen. Luister naar je gevoel. Waar heb je belangstelling voor, wat voor type lichaam heb jij? Licht of zwaargewicht, wel of geen gevoelige gewrichten, korte of lange ademhaling enzovoort. Ik denk dat als je hier eens rustig over nadenkt dat er vast iets te vinden is wat bij jou past. Overdrijf in ieder geval niet, daar heb je niets aan. Wanneer je gaat sporten dan moet je dat rustig en weloverwogen opbouwen. Je gewrichten, spieren en kapsels moeten aan je nieuwe bezigheden wennen. Te fanatiek iets willen aanpakken leidt meestal tot blessures. Je zet je lichaam onnodig onder druk. Neem eens op een sportschool, buurthuis of ergens anders een proefles. Het is verstandig om je rustig te oriënteren. Je hoeft je hierbij niet te haasten. Ik heb gemerkt dat je wanneer je wat aan sporten doet, veel beter slaapt en de volgende dag meer ontspannen bent, er eigenlijk een soort geestelijke druk van je af valt. Je hoeft helemaal niet lang te sporten. Tweemaal per week een klein halfuurtje kan je al veel opleveren.

 

Ik hou zielsveel van mijn partner maar mijn partner heeft totaal geen zin in spiritualiteit. Wat kan ik hieraan doen?

 

Ik vind dat je daar geen probleem van moet maken. Spiritualiteit kan op zoveel manieren worden beleefd. De een is daar actief mee bezig en de ander moet daar op het oog niets van hebben maar heeft toch op zijn manier een godsdienstig besef. Mensen drukken zich allemaal anders uit. Het is niet bij iedereen duidelijk wat hij precies vindt, denkt of gelooft. Niet iedereen kan zich makkelijk uitdrukken. Ik vind dat je iemand een paar keer op een mooi spiritueel boek kunt wijzen of trachten een gesprek aan te gaan. Wanneer je geen contact krijgt, laat het dan heel snel los. Maak geen ruzie, forceer niets want dat heeft dan toch weinig zin. Het is mij opgevallen dat bijna iedereen wel zijn eigen gedachten over leven en dood heeft. Alleen, wij willen heel graag exact hetzelfde horen als wat wij zelf denken. Ik vind dat je niet alles met iemand hoeft te delen. Ik denk dat bijna niemand dat heeft. Je kunt veel beter kijken naar datgene wat je wel hebt dan naar wat je niet hebt. Zoek voor je spirituele activiteiten een andere persoon. Iemand op jouw golflengte. Volg een workshop of ga eens naar een lezing of neem een kijkje in een spiritueel centrum. Je moet als het ware even naar de bron gaan. Iemand tegenkomen met wie je wat kunt doen. Er zijn vast meer mensen op zoek zoals jij. Ik kom niet zo vaak mensen tegen waarbij beide partners of vrienden belangstelling hebben voor het spirituele. Het is even zoeken dus. Toch heb ik meer dan eens gezien dat er leuke contacten en vriendschappen, bijvoorbeeld bij spirituele cursussen, kunnen ontstaan. Je moet ook een beetje geluk hebben. Deel je partner of misschien zelfs je kinderen wel mee wat je van plan bent. Zij hebben ook tijd nodig om met jouw nieuwe activiteiten, gedachten en ideeën mee te groeien. Jouw nieuwe opgedane gedachten zijn niet altijd even makkelijk voor anderen. Sta hier wel regelmatig bij stil. Je hoeft heus niet als een klein kind al je nieuwe ervaringen te vertellen. Doseer het een beetje, laat ze er rustig aan wennen. Zij hebben ook de tijd nodig om aan jou te wennen. Eigenlijk wil ik nog even zeggen dat een goede gevoelsband met iemand hebben nog veel belangrijker is dan spiritualiteit. Leg elkaar zo min mogelijk gedachten en bezigheden op. Probeer iedereen te nemen zoals hij is. We moeten allemaal wat verdraagzamer worden en meer respect voor elkaar opbrengen.

Waarom worden we eigenlijk verliefd?

 

Allereerst wil ik zeggen dat het toch een mooi gevoel is. Ik zou die gevoelens gewoon normaal volgen. Het is niet verstandig om altijd dergelijke gevoelens te analyseren. Je voelt wat je voelt en je hart geeft aan wat het hart aangeeft. Het is erg belangrijk om altijd eerlijk naar je gevoelens te luisteren. Veel mensen drukken allerlei gevoelens weg en al die weggedrukte gevoelens, eigenlijk energieën, kunnen zich gaan opstapelen en langzaam allerlei spanningen veroorzaken. Sommige lastige, weggedrukte gevoelens komen meestal vroeg of laat als een boemerang weer terug. Ik geloof sowieso dat de mens ooit, vroeg of laat, meer met diep weggedrukte situaties wordt geconfronteerd.

Spanningen en onopgeloste zaken houden je tegen. Iets in jou, zeg maar je eigen geest, geeft dit dan vanzelf aan. Probeer daarom zoveel mogelijk altijd met je eigen gevoelens in het reine te komen. Ik weet uit eigen ervaring dat dit weleens een flinke strijd kan opleveren, maar doe je het goed dan kan er een enorme opluchting volgen.

Ook gevoelens van verliefdheid kunnen je flink in de problemen brengen. Dit sterke gevoel kan je van je dagelijkse zaken afhouden. Dat is, en dat zul je wel uit eigen ervaring herkennen, niet altijd prettig en makkelijk. Je zit dan constant aan een persoon te denken. Het grappige is dat vrijwel iedereen denkt, en misschien is dat ook maar beter ook, dat we vrijwillig op een persoon verliefd zijn geworden. In werkelijkheid zit dat helemaal anders in elkaar. We worden helemaal niet zomaar op een persoon verliefd. Ik ga er in dit geval vanuit dat je verliefdheid uitgroeit tot een vriendschap of relatie. Wanneer dit bijzondere gevoel wederzijds is dan houdt dat in dat je vanwege positieve of misschien zelfs negatieve handelingen in een vorig leven naar elkaar toe wordt getrokken. Als gevolg van dit wonderlijke proces worden we ‘verliefd’. Je weet zelf wel wat voor mooie en soms lastige gevoelens dit kan opleveren. Iets verblind je, iets vertroebelt vaak je denken. Je piekert je suf en vraagt je af: wat gebeurt er nou met mij? Deze krachten kunnen flink op je inwerken. Het heeft weinig zin om je te verzetten. Je zult dit toch verliezen omdat die krachten zeker tien keer sterker zijn dan de meest wilskrachtige mens op aarde. Je wordt vanwege het karma naar elkaar toe getrokken. Dat is ook de reden waarom je in je voelen en denken wordt vertroebeld. Je eigen ziel trekt je naar die andere persoon toe.

Dat geeft het verliefdheidsgevoel met als gevolg dat je maar aan die persoon blijft denken. Je kunt met alle wilskracht aan andere zaken proberen te denken maar steeds word je weer opnieuw naar die persoon getrokken. Je kunt hier niet aan ontkomen. Het leven zit wonderlijk in elkaar, zelfs verliefdheid is spiritueel uit te leggen. Eigenlijk kun je dus met iedereen ‘verbonden‘ worden, zelfs met je ‘vijanden’ uit je vorige levens. Het is maar goed dat we dat allemaal niet weten.

 

Zijn alle relaties voorbestemd?

 

Ja, alle contacten, relaties en huwelijken zijn voorbestemd. Heb je geen karma met een persoon dan komt er ook geen verbinding, je krijgt dus geen contact. Alle mensen die je tot dusverre bent tegengekomen, waren voorbestemd om tegen te komen. Zo volgt ieder mens in zijn eigen leven zijn eigen levenspad. Eigenlijk staat voor je geboorte allang vast welke personen je in je toekomstig leven tegen gaat komen. Dit geldt voor je ouders, mogelijke broers of zussen maar ook de man of vrouw met wie je ooit zal trouwen. Alles is voorbestemd. Geen enkel mens of dier kan zich hieraan onttrekken. De krachten in ons heelal zijn in ons universum zoveel maal sterker dan onze eigen kleine willetje. Ieder mens heeft dus een bepaald levensprogramma waarbinnen hij die bepaalde mensen zal gaan tegenkomen. Ik wil nog even herhalen; ons huidig levensprogramma schrijven wij eigenlijk door allerlei goede en minder goede daden zelf. Het is niet God die ons ‘beloont’ of ‘bestraft’. Wij schrijven zelf onze toekomst. We worden wel door altijd aanwezige goddelijke krachten gestuwd en aangemoedigd om naar een veel hogere leven te evolueren. De Schepper heeft voor dit evolutieproces niet alleen de aarde geschapen maar meerdere planeten waar wij verder kunnen groeien.

 

Waarom vallen zo veel mensen op de verkeerde mensen?

 

Daar kunnen ze helemaal niets aan doen. Mensen worden exact op het juiste tijdstip naar elkaar toegetrokken. Dit heeft allemaal te maken met de wet van oorzaak en gevolg. Je herinnert je misschien zelfs wel een situatie waarin je je in eerste instantie helemaal niet tot iemand aangetrokken voelde, misschien zelfs de persoon wel niet eens echt zag zitten, maar later op de een of andere vreemde manier toch naar de persoon werd toe getrokken. Dit hoeft niet alleen voor vriendschappen of relaties te gelden maar eigenlijk voor alle contacten die je kunt krijgen, dus ook op het werk of op een sportclub. Je vraagt je dan achteraf af wat er dan in jou iets deed veranderen. Want er heeft immers een enorme omslag plaatsgevonden. Dit heeft allemaal te maken met het karma, jullie levensprogramma. Het is of het was voorbestemd om met elkaar in een of meerdere hoofdstukken door het leven te gaan. Je kunt hier weinig tegen doen, het zijn zogezegd hogere krachten of, misschien beter, goddelijke natuurwetten die op ons inwerken. Eigenlijk moet je altijd voorzichtig zijn met mensen in verschillende situaties, je weet namelijk nooit wat het karma van iemand is. Iets kan vreemd, ongepast, pijnlijk, wreed, excentriek, eigenlijk van alles in jouw ogen zijn. Wij mensen beoordelen en veroordelen dikwijls veel te snel. We kennen eigenlijk niet eens onze eigen levensprogramma, laat staan dat van een ander. Het is veel beter om meer respect naar een ander te tonen. Probeer voortaan om wat minder krachtig een stelling of een oordeel te vormen. De diepte en achtergrond van iemands leven en levensprogramma is voor ons mensen op aarde nog niet te overzien.

Ik vind wel dat je het beste uit een vriendschap of relatie moet proberen te halen. Ik weet uit ervaring dat dat niet altijd mee zal vallen. Maar zie dit maar als een onderdeel van je persoonlijke vorming, eigenlijk een groeiproces. De hogere sferen van gene zijde verdien je tenslotte alleen maar door persoonlijke inzet. Vaak door bloed, zweet en tranen. Dit is eigenlijk wel redelijk als je er goed over nadenkt. Door persoonlijke inzet komen we verder. Dit is eigenlijk het evolutieproces dat de Schepper voor ons in gedachten heeft. We moeten alleen in diverse situaties terechtkomen om tot een groter bewustzijn en gevoel te komen. Je kunt wel begrijpen dat dit niet in een, twee of drie levens te bereiken is. We hebben beslist meer dan honderden levens nodig om van een onbewust slecht mens naar een vergeestelijkte persoon te groeien.

 

Wat is het nut van een korte relatie of huwelijk?

 

Dat is ook niet eenvoudig te begrijpen. Ik zie dat als ‘restanten’ van een vorig leven. Een opdracht is verdeeld over meerdere levens. Ik denk dat je niet zozeer aan nut moet denken maar aan een gedeelte wat nog beleefd of rechtgezet moet worden. Ik geloof niet dat de ene of bladzijde van je levensprogramma belangrijker is dan de ander. Alle fases moeten beleefd worden. Daarom is elke dag van je leven belangrijk om te leven. Natuurlijk beleef je de ene dag met meer plezier dan de andere. Maar dit heeft ook meestal met je persoonlijke emoties te maken. Meestal word je in periodes van bloed, zweet en tranen geestelijk bewust. Veel mensen zijn van nature erg lui en weinig gedisciplineerd. Meestal worden we door aangrijpende en zeer confronterende zaken aan het denken gezet.

Toch kan een kortstondige relatie of huwelijk om diverse redenen grote impact op de personen hebben. Ik heb ook weleens zeer korte relaties gehad, waarbij een vriendin zeker nog twee jaar zeer intensief met mij bezig is geweest. Ik ‘ving’ dat telepathisch steeds op. De lengte van een contact in ons huidig leven heeft te maken met wat er allemaal in een vorig leven voorgevallen is. En natuurlijk wat voor invloed jouw goede en minder aangename daden op anderen hebben gehad. Een handeling kan soms voor jezelf of anderen zowel grote positieve maar ook negatieve gevolgen hebben. Mijn advies is: neem elk contact serieus. Doe normaal, volg je gevoel en doe gewoon je best.

Ik heb meerdere keren in mijn praktijk gemerkt dat mensen over hun korte huwelijk dachten dat het tijdverspilling en zinloos was. Veel negatieve gedachten worden dikwijls geuit door zeer pijnlijke ervaringen. Een korte relatie of huwelijk is nooit tijdverspilling. Het is een stukje karma dat ook helemaal beleefd moet worden. Alle kleine en grote karmische hoofdstukken moeten beleefd worden. Dit is een van de wetten in ons universum. Echt niemand kan zich daaraan onttrekken. We worden geconfronteerd met onze eigen oorzaak en gevolg. Je krijgt vandaag de dag uitbetaald waar je ooit in een andere tijd voor hebt ‘gewerkt’. Dat kunnen prettige dingen zijn maar natuurlijk ook zeer vervelende dingen. Het beste is om wat van je leven te maken. Aanvaard en accepteer je huidige levenssituatie. Uiteindelijk komt aan elke levensopdracht een einde, hoe moeilijk die misschien nu ook te doen is. Niemand krijgt te veel maar ook nooit te weinig. Dit is geen eenvoudige kost om over na te denken. Je zult maar flink in de problemen zitten.

 

Waarom heeft de Schepper gekozen voor een mannetje en vrouwtje?

 

Dit zit spiritueel gezien heel wonderlijk in elkaar. De mens moet steeds weer in elk nieuw leven, na zijn vele levens, door de juiste ouders en andere mensen en plaats worden aangetrokken. Je kunt iemand niet zomaar uit de lucht laten vallen en ergens tussen de struiken gevonden laten worden. Er moet een stoffelijk aards lichaam zijn waar je als het ware naartoe getrokken kunt worden en als geest in de vrucht van het moederlichaam kunt indalen. Een persoon die uit de sferen van gene zijde komt, of ook wel het land van de dood, moet met zijn geest in een aards lichaam komen. Hier heeft de Schepper het vrouwelijk lichaam voor bedacht. De vrouw heeft alleen als toevoeging de kracht en genetische informatie van een man voor de bevruchting nodig. En dit proces trekt weer mensen naar elkaar toe. Twee mensen vullen elkaar aan. Er is dan ook een spanningsveld wat het ‘interessant’ maakt.

Door het mannelijke en vrouwelijke is onze evolutie mogelijk, beschermd en gewaarborgd. Als we zowel mannelijk als vrouwelijk in een lichaam waren geweest was er geen vuur om verder te willen. Er zal dan een soort ‘stilte’ vallen. Het is natuurlijk wel zo dat we door het mannelijke en vrouwelijke lichaam vooral door onze hormonen gestuwd, ‘opgejaagd’ worden. Dit is niet altijd zo’n prettig gevoel of prettige gewaarwording. Het leven is ontzettend diep en zit heel wonderlijk in elkaar. Het is de moeite waard om dat verder uit te zoeken. Het mannelijk en vrouwelijk zit op zich heel eenvoudig in elkaar maar je moet er maar op zijn gekomen. Het is alleen jammer dat we op deze planeet, onze wel vertrouwde aarde, veel fouten en onbewuste zaken in het verleden nu moeten goedmaken en rechtzetten. Maar dit moet je zien als rechtvaardigheid, zeg maar kosmische rechtvaardigheid. Je kunt bij wijze van uitleg en spreken toch niet zomaar een steen door iemands ruit gooien en niet gezien worden en daarvoor niet bestraft worden. Alles komt op onze levensfilm vast te staan, jouw eigen ziel legt alles vast. We worden vroeg of laat met onze goede of minder goede daden, met door onszelf in werking gezet karma geconfronteerd. Er zijn wetten in ons universum en naar die wetten word je ‘gedwongen’ te luisteren. Deze tijdelijke disharmonie hoort alleen op de aarde thuis. Op de vorige planeet was je onbewust, er is daar nog geen karma. Dat is ook zinloos. Op de volgende planeet, dus na de aarde, is het leven volledig geestelijk bewust. We denken daar niet meer verkeerd, doen de ander geen kwaad meer. Door positief te leven en denken ontstaan daar ook geen ziektes meer. Iedere persoon is daar een groot genezer. Alles is daar perfect in balans en diep bewust. Het is dit wat waarschijnlijk sommige Bijbelse personen met de Hemel hebben bedoeld. Ze hebben het helaas alleen een beetje krom uitgelegd. Maar de symbolen werden gebruikt om de mensen in die tijd te bereiken. En dit werd vaak door middel van bang maken gedaan. Vergeet niet dat de meeste mensen min of meer op het niveau van Barbaren stonden. Erg veel bewustzijn was er niet. Zelfs die zware en lelijke Middeleeuwen moesten nog komen. Je kunt je wel voorstellen wat ik bedoel te zeggen.

Maar ook op de volgende planeten kunnen we zowel als man en als vrouw worden geboren. In die zin zal er niet veel veranderen. Alleen weet iedereen dat. Zij kennen hun vorige levens. Er is daar veel licht, geluk en harmonie. Eens zullen we elkaar daar spreken. Voor elk wezen is deze weg voorbereid. De informatie over bijvoorbeeld de volgende planeet en bijplaneten wordt telepathisch aan personen in de zevende sfeer van licht en bewustzijn doorgegeven. Vandaar dat dit op de aarde is doorgegeven. Je kunt namelijk denken dat het allemaal fantasie is, maar zo is het niet. Al het leven staat met elkaar in verbinding, werkelijk alles. Gedachten zijn eigenlijk krachten en met deze krachten wordt informatie overgebracht. Ergens in de toekomst zullen we er zelfs hier op aarde steeds meer gebruik van maken. Mensen worden hier hoe langer hoe meer van doordrongen. Onze aangeboren natuurlijke paranormale krachten en mogelijkheden worden dan beter benut. Dit zal nog even duren want de mens moet nog iets groeien in bewustzijn en gevoel. Maar dan zullen onze chakra’s zich zonder te forceren vanzelf openen en in intensiteit toenemen. Ze zullen er uit gaan zien als krachtige ‘zonnen’. En als gevolg daarvan zal de mens een bewustzijnsverdieping ervaren. Deze tijd is er niet voor niets. Het is een begin van een nieuwe tijd. Deze tijd wordt New Age of Waterman-tijdperk genoemd. We zijn nu begonnen met onze geestelijke school. De mensheid verandert nu langzaam wat betreft z’n innerlijke leeftijd. We maken allemaal deel uit van een technische en een geestelijke periode. En iedereen is hard nodig. Vandaar dat er zoveel in een sneltreinvaart wordt uitgevonden. Dit hoort er bij en was hard nodig. Gelukkig staan steeds meer mensen open voor geestelijke zaken. Ook op dat vlak is er al veel veranderd. Er kan vrijer over gesproken worden. Ik heb geen angst dat er door de thema’s op mijn website een steen door mijn ruit wordt gegooid. Nog los van het feit dat de astrale personen die mij beschermen me dit dan wel van tevoren zouden laten weten. Maar ook ik kan mijn karma niet ontlopen. Ik zou dat oneerlijk vinden en dan dit leven niet meer als nuttig leven ervaren.

 

 

Leren en groeien door reïncarnatie

 

Het is de wens van de Schepper dat al het leven in ons universum en nog een heel ander universum dat zich op een andere golflengte bevindt, kan groeien. Het verloop van onze evolutie kun je vergelijken met het doorlopen van verschillende klassen van een school. Op de meeste scholen heb je meerdere klassen die je moet doorlopen. Je kunt nu eenmaal niet in één schooljaar alle vier of zes of nog meer schooljaren ineens doen. Je kunt het wel proberen maar dan sla je vast en zeker heel veel over, en dat is in onze evolutie niet mogelijk. Je bedriegt in feite jezelf. Het leven op de aarde is eigenlijk één school. Zo zijn er zeven scholen in de ruimte. Drie scholen, dus planeten, in ons universum en vier scholen dus planeten in het universum op een veel hogere trilling dan ons universum. De aarde is dus de derde planeet of levensschool in de ruimte. Probeer voor jezelf eens een vergelijking te maken met het bewustzijn van een worm of vlieg en een gemiddeld mens. Het is toch niet mogelijk en logisch dat de mens in het begin als eencellig wezentje in een of twee levens dit pad zomaar kan bewandelen en zich zo kan vormen? Tussen het stadium van eencellig mens en de mens vandaag de dag zit meer dan miljoenen jaren, dus ongelooflijk veel levens. De Schepper heeft dus voor zijn eigen leven reïncarnatie bedacht. Al het leven kan nu geleidelijk aan groeien en dus evolueren.

Het is nu in deze tijd de bedoeling dat de mens overtuigd raakt van een leven na dit leven. Dat er een kringloop voor de ziel is. De mens leeft een leven op aarde, leeft vervolgens een bepaalde tijd aan gene zijde en komt weer terug op aarde. Dit proces noemen we reïncarnatie of ook wel wedergeboorte. Door middel van reïncarnatie krijgen we steeds weer nieuwe kansen om verder te groeien. Iedereen wordt uiteindelijk naar het grote licht getrokken. Dit is de wens van de Schepper en voor ons een heel mooi vooruitzicht.

Ben je in elk leven steeds een man of een vrouw?

 

Nee, het is waarschijnlijk moeilijk voor te stellen maar we wisselen daar steeds in. Als je terug zou kunnen kijken dan zie je dat je ongeveer net zoveel mannelijke levens als vrouwelijke levens hebt gehad. Dus al die mensen die zeggen dat ze zo ontzettend mannelijk of vrouwelijk zijn, zitten er helemaal naast. Elke persoon, dus jij en ik, heeft in het verleden ontelbare zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen gehad. En zal dat in de toekomst ook nog velen malen gaan krijgen. Dit zal voor lezers die hier voor het eerst mee in aanraking komen wel even wennen zijn. Maar aan de andere kant, als je dit weet en gelooft dan is dat ook weer mooi. Een man is dus niet beter dan een vrouw en een vrouw is ook niet beter dan een man. We zijn tenslotte allemaal zo vaak een man of een vrouw geweest. Dit is allemaal menselijke kortzichtigheid. Het is heel goed om hier eens over na te denken. Er zijn namelijk in de wereld enorm veel misverstanden en grote problemen over het man en het vrouw zijn. Die problemen en onenigheden worden door onszelf veroorzaakt en eigenlijk door gebrek aan inzicht. Je zult wel begrijpen dat wanneer alle mensen in reïncarnatie gaan geloven heel veel problemen direct opgelost zullen worden.

Het hangt er helemaal vanaf met welke opdracht je weer op aarde wordt geboren. Ik bedoel of je later in een mannelijk of vrouwelijk lichaam weer ‘ingedaald’ en geboren zal worden. Met het indalen bedoel ik dat jij als persoon, of, misschien  beter, jij als ‘geest’, in het vruchtje van je toekomstige moeder duikt.

Datgene wat wij ‘de dood’ noemen is eigenlijk het omgekeerde proces. Jij als persoon of geest laat de verbindingsdraden in je aura met jouw aardse stoffelijke lichaam dan namelijk los. De bijbel spreekt over het zogenaamde zilveren koord. Er zitten tussen je gewone stoffelijk lichaam en je geestelijk lichaam verbindingskoorden. Deze koorden breken tijdens het sterven af. Het leven zit eigenlijk heel wonderlijk mooi in elkaar.

 

Kan een kind je partner zijn geweest?

 

Ik kan me heel goed voorstellen dat ook dit even schrikken is. Je wereld kan heel even op zijn kop gezet worden. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik wil juist graag dat iedereen alles in een breder verband gaat zien. Door meer informatie kun je veel beter de achtergronden van alles begrijpen.

Ja, het is heel goed mogelijk dat een van je kinderen in een van je vele vorige levens je vader of moeder, broer of zus is geweest. Eigenlijk is van alles mogelijk. Dit is ook de reden waarom sommige familieleden zo ontzettend goed met elkaar overweg kunnen. Maar eerlijkheidshalve moet ik ook zeggen dat je met de mensen met wie je nu grote problemen hebt in een vorige leven ook al flinke problemen gehad kunt hebben. Het is misschien maar beter dat de Schepper hier een ‘deksel’ heeft opgezet. Door informatie uit vorige levens zouden we behoorlijk heftig en emotioneel kunnen reageren. Maar soms wordt er door iemand vanuit een hogere lichtsfeer van gene zijde een tipje van de sluier opgelicht. Ik mocht zelf ook weten wie eerder in een ander leven een van mijn kinderen is geweest. Vanwege de bescherming van mijn kinderen is het beter om hier verder niets over te vermelden. Ik wil alleen maar bevestigen dat het echt zo is.

 

Kiezen kinderen de ouders uit?

 

Ik geloof dat niet. Ons bewustzijnsniveau is nog niet groot en rijp genoeg om een goede en eerlijke keuze te maken. We denken teveel vanuit eigenbelang. Dit komt ook omdat we te vaak alles te emotioneel gekleurd bekijken. Aan de andere kant hebben we nog niet voldoende overzicht om de juiste keuzes te maken. Onze keuzes zouden ons weleens verder van het pad af kunnen brengen dan ons juist verder brengen. Ik weet dat er dikwijls wordt gezegd dat wij zelf onze ouders uitkiezen. Maar ik vraag me dan af wie je dan uit al die miljoenen mogelijke toekomstige ouders moet kiezen. Dat is voor ons toch niet te doen. Er moet wel een grote alwetende Kracht zijn die alle levens van de mensen tezamen goed en op het juiste tijdstip laat verlopen. Vergeet niet dat het pas zin heeft om een leven op aarde te hebben als al die andere mensen met wie wij karma hebben ook al op aarde zijn of spoedig zullen komen. Ik bedoel te zeggen: je moet wel een enorm overzicht hebben om dit allemaal te kunnen overzien. Ik geloof niet dat wij dat ooit zelf in handen zullen krijgen.

 

Is het dan ook voorbestemd om kinderloos te blijven?

 

Ja, en dat is voor de een heel pijnlijk en voor de ander een enorme opluchting. Het is mij in veel gesprekken opgevallen dat veel vrouwen van binnenuit al wisten dat ze wel of geen kinderen zouden gaan krijgen. Op zich niet vreemd want ergens in de diepte weet onze eigen ziel al wat er allemaal in ons huidige leven op ons levensprogramma staat. Je kunt dit vaak aanvoelen of voorvoelen. Je kunt sowieso veel belangrijke veranderingen, goede en hele vervelende, van tevoren aanvoelen. Je moet hier uiteraard wel een beetje voor openstaan en durven te luisteren naar je gevoel over iets.

Het kinderloos zijn zie ik ook als een opdracht. Je kunt namelijk zoveel verschillende levens met verschillende opdrachten krijgen. Over het algemeen is het maar goed dat we daar nu nog heel weinig over weten. Later, wanneer onze kringloop der ziel op aarde is afgerond, dan mogen we vrij in al onze vorige levens terugkijken. Dat geldt alleen tot het bewustzijnsniveau wat jij bereikt hebt, dus alles eronder maar niet erboven. Dat is een soort bescherming van en voor het leven.

Het is namelijk zo dat mensen aan gene zijde wel naar ‘lagere’ gebieden mogen gaan onder hun bewustzijnssfeer maar niet zomaar naar een hogere sfeer. Om naar een hogere sfeer te mogen gaan moet je toestemming krijgen. Je wordt dan door iemand uit de desbetreffende sfeer meegenomen en begeleid. Je noemt dat een astrale gids of gewoon begeleider. Het is ook mogelijk dat een familielid of een andere bekende, je meeneemt voor een opdracht, zeg maar excursie.

 

Wat is de oorzaak van al die scheidingen die je tegenwoordig ziet?

 

Natuurlijk is er voor alles een reden maar een echt overzicht heeft alleen de Schepper van al het leven zelf. Dat is eigenlijk voor ons niet te bevatten. Ik zie het zo: we leven nu in een tijd waar dit mogelijk is. Nog niet zolang geleden hoefde je het niet in je hoofd te halen om te gaan scheiden. Je werd verketterd en enorm lastig gevallen en in alles tegengewerkt. De kerk was er namelijk zeer fel tegen en veel mensen volgden dit lijdzaam op. Met andere woorden, gaan scheiden hoorde niet in die tijd. Iets moet kunnen plaatsvinden, iets moet zin hebben. De Schepper heeft overzicht en hier is natuurlijk rekening mee gehouden.

In onze huidige levensfase valt het niet op als je het karma hebt om te moeten gaan scheiden. Duizenden mensen scheiden immers nu. Het klinkt misschien vreemd maar ook scheiden is karmisch bepaald. Voor een vriendschap, een relatie of een huwelijk of huwelijken, in welke vorm dan ook, staat een vaste tijd. Hier kunnen we weinig tegen doen. Je moet dit zien als een onderdeel, een hoofdstuk van je levensprogramma. Je hebt zelf de keuze hoe je een periode van vriendschap met iemand invult: positief of negatief. Het is heel makkelijk om je ex-partner met een wijzend vingertje als hoofdschuldige aan te wijzen. Wat is jouw rol hierin geweest? Natuurlijk kunnen er verschillende dingen mis zijn gegaan. Maar vergeet nooit dat dit voor beiden een belangrijke levensopdracht was. Jullie moesten dit beide ondergaan. Wanneer je dit soort zaken beter begint te begrijpen dan kun je dit, als je dat wilt, met een ander gevoel bekijken. Het verdriet dat je toch wel zou hebben is dan anders en toch wat beter te dragen. Voel je nooit schuldig over een scheiding. Wie het mogelijk ook heeft veroorzaakt. Het moest zo lopen. Het was jullie levensopdracht. Het is wel goed om hier uit te leren. Elke ervaring, of het nu een mooie of lastige is, maakt ons innerlijk steeds rijker. Gelukkig komt eens aan die zware en pijnlijke karmische opdrachten een einde. We moeten door eigen inzet onze fouten uit het verleden rechtzetten en verder leren in begrip en liefde.

Waarom mag ik mijn kinderen niet meer zien? Ik ervaar zo veel tegenwerking

 

Dat is een heel groot probleem van deze tijd. De samenleving heeft nog te weinig in dit soort problemen geïnvesteerd. Eigenlijk is dat wel heel erg vreemd, want iedereen weet dat juist kinderen heel veel duidelijkheid nodig hebben. We geven miljoenen euro's aan allerlei zaken uit en dit laten we liggen. Het wordt tijd dat dit probleem wordt opgelost. Toch is het naar mijn mening niet zo moeilijk om dit voor een groot deel op te lossen. Er moet een neutrale maar wel bevoegde bemiddelaar komen. Iemand die naar beide partijen kan luisteren en uiteindelijk met een goed en bindend plan kan komen waar iedereen zich in kan vinden. Je kunt dan regelmatig voor allerlei zaken rond de kinderen goede afspraken maken. Mensen doen nu maar wat. En heel dikwijls om elkaar flink dwars te liggen en te treiteren, wat natuurlijk altijd ten koste van hun eigen kinderen gaat. In dat opzicht zijn mensen wel heel vreemde wezens. Eerst beloven ze elkaar eeuwige trouw en weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen om elkaar dit te bewijzen. En na een scheiding stellen zij zich zo op alsof de ander geen enkele leefruimte meer verdient. Simpel gezegd, iemand kan het dan aan alle kanten bekijken, het bekende ‘je kunt wat mij betreft doodvallen’. Hevige emoties drijft mensen tot raar, bijna onlogisch gedrag. Het is alleen zo jammer dat dit altijd ten koste van hun eigen kinderen gaat. Onbegrijpelijk, en dit moet heel snel aangepakt worden. Er is op dit vlak enorm veel spanning en verdriet onder de mensen.

Spiritueel gezien kom je ‘vanzelf’ in situaties terecht waarin je geconfronteerd wordt met je verleden. Ook hier geldt dat voor ouders en hun kinderen en andere betrokkenen. Voor wat je eens in een ander leven verkeerd hebt gedaan betaal je in dit huidige leven de prijs. Dit geldt voor iedereen. Het is de wet van karma die dit regelt. Niemand kan hier onderuit. Het is goed te weten dat dit niet alleen het karma van de ouders is maar ook dat van de kinderen zelf. Op het moment dat een persoon, je toekomstige kind, naar de aarde wordt toe getrokken om weer aan een levensprogramma te beginnen, begint zijn karma. Het leven is diep en soms ook wel heel zwaar. Wanneer je dit allemaal in een breder verband kunt zien, dan kun je waarschijnlijk beter dergelijke moeilijke situaties, die gepaard gaan met veel leed, begrijpen.

Het wordt tijd dat de staat gaat ingrijpen. Er zou een instelling moeten komen waar alle mensen na hun scheiding verplicht zijn om zich te melden. De rechter moet dit na de uitspraak van de officiële scheiding automatisch regelen. Ik vind dat het niet direct noodzakelijk is dat de twee ex-partners gelijktijdig aanwezig zijn. Maar elke ouder moet wel verplicht zijn om zich te melden. Mensen moeten na een scheiding eerst tot rust komen. Ze hebben die tijd gewoon heel hard nodig. Het is een van de moeilijkste levensopdrachten in je leven. Hij of zij heeft dan de mogelijkheid om zijn wensen op tafel te leggen. Ik weet zeker dat onder neutrale en deskundige begeleiding heel veel op te lossen is. Iedereen moet doordrongen zijn van het algemeen belang. Mensen zeggen dat kinderen de toekomst maken, maar dat houdt wel in dat je kinderen niet direct al in hun jeugd moet beschadigen. Dit klinkt misschien hard maar het is wel zo. Dit soort problemen moet op te lossen zijn. Maar waar het mij nu even spiritueel om gaat, is dat ook de scheiding met wel of geen kinderen met karma te maken heeft. Dit geldt eveneens voor de kinderen zelf. Hun karma begint ook al bij de bevruchting.

 

Waarom zie je zo dikwijls dat liefde verandert in haat?

 

Gelukkig gebeurt dat niet bij elke verbroken relatie. Maar ik moet toegeven dat je dit toch wel heel vaak om je heen ziet. Ik vind dat veel mensen over het algemeen erg onverdraagzaam en zeer snel boos zijn. Mensen geven heel graag na moeilijke periodes de ander van iets de schuld, het bekende wijzende vingertje. Door verdriet, frustraties en onmacht veranderen mensen heel snel in hun handelen. Alsof hun zelfbeheersing ineens helemaal is verdwenen.

Iemand is heel erg voor je of ‘doodleuk’ met dezelfde kracht helemaal tegen je. Problemen worden dikwijls enorm opgeblazen alsof er voor die tijd geen goede zaken zijn geweest. Iedereen wil graag zijn gelijk halen. En of dit ten koste van je ex-partner gaat, dat maakt dan maar heel weinig uit. Natuurlijk kunnen er in sommige relaties hele nare dingen zijn gebeurd. Je kunt niet overal overheen stappen en een hand over je hart wrijven. Maar het is toch wel raar dat mensen vanwege liefde werkelijk tot van alles bereid zijn en dan net zo makkelijk kunnen gaan haten. Het zal wel een onderdeel van de menselijke natuur zijn. Ik vind het spiritueel gezien onwaardig. Natuurlijk, er kan van alles zijn gebeurd maar richt je op iets anders. Verlaag jezelf niet, wees een voorbeeld voor anderen. Het is heel belangrijk om verdriet te verwerken. Ik vind het onverstandig om al je verdriet weg te drukken. Gedachten zijn gevoelens en die moet je zien als energie. Al die weggedrukte energieën komen vroeg of laat als het ware als een boemerang weer terug. Dit kan zelfs jaren later nog terugkomen. Opgekropte frustraties en verdriet kunnen heel makkelijk allerlei ontstekingen in je lichaam veroorzaken. Een goede verwerking heeft tijd nodig, gun jezelf dit. Heb vertrouwen dat er na dit hoofdstuk vanzelf weer een volgend hoofdstuk in je leven komt. Niets blijf eeuwig duren. Probeer, als je maar even kunt, na het verbreken van een relatie of beëindigen van een huwelijk afleiding te zoeken. Door afleiding kun je de dingen meestal beter zien en begrijpen doordat je even in een andere energie bent geweest. Het blijven piekeren in je eigen kring is meestal niet verstandig. Je vult jezelf en de aura van de omgeving vaak zelf met negatieve energie. Probeer een combinatie te maken tussen serieus iets proberen te verwerken en jezelf af te leiden. Het beste is om je problemen na het beëindigen van een relatie of huwelijk uit te praten. Dit is voor beiden veel beter en effectiever dan te gaan haten. Door te haten bouw je zelf een heel negatieve aura op. Anderen zullen daar ook last van krijgen. Gedachten en gevoelens stromen automatisch alle kanten op. Je vult dus een ruimte met negatieve energie. Alle levensvormen, mens, dier en plant hebben hier last van. Ik ga hier niet beweren dat je verdriet en boosheid zomaar even moet transformeren tot betere gedachten. Dat is onmogelijk. Maar je kunt wel je best doen om je gedachten iets om te buigen naar positievere gedachten. Dit is iets wat je jezelf kunt aanleren. Het is wel heel erg moeilijk, je moet er heel erg je best voor doen maar elke stap die je hierin zet is een stap verder in dit proces. En alle stapjes tezamen zijn toch wel een grote stap voorwaarts. Iedereen gaat op zijn eigen manier met verdriet om. Probeer het gedrag en de reacties van een ander te respecteren. Verspil je energie niet door iemand anders te veroordelen. Gebruik je eigen energie zo positief mogelijk. Dit is later veel prettiger op je levensfilm te zien dan wanneer je jezelf hebt laten gaan.

Spiritueel gezien kan het nog best zo zijn dat je na het beëindigen van een relatie of huwelijk nog een hoofdstuk hebt te volbrengen. Dit kan heel makkelijk een hoofdstuk met allerlei nare rechtszaken zijn. Getouwtrek om geld, kinderen of een woning enzovoort. Dit is niet prettig en kan van grote invloed op het plezier in je leven zijn. Maar ook deze fase moet beleefd worden. Ik hoop dat wanneer je zelf ooit in zo’n lastige situatie komt, dat je voor het hogere in jezelf in plaats van voor het lagere kiest. Want de trillingen die het haten in je aura veroorzaken raak je niet zomaar kwijt en het is zonde van je tijd.

 

Je geliefde en onder andere je schoonfamilie

 

Allereerst wil ik even zeggen dat het niet mijn bedoeling is om mensen op te stoken of op de een of andere manier te kwetsen. Het gaat mij in dit boek om inzicht en vooral om meer spiritueel inzicht zodat je allerlei moeilijke levenssituaties in je leven veel beter kunt begrijpen. En het is zeker niet mijn opzet om iemand met mijn woorden en inzichten pijn te doen. Het zijn soms best gevoelige onderwerpen.

Een relatie en een nieuw aangetrouwde (schoon)familie zijn niet altijd eenvoudig. Je hebt hierin namelijk net als bij je ouders en je familie en nu je schoonfamilie geen vrije keus gehad. Je moet het er maar mee doen, wat voor personen je ook tegen gaat komen. Over het algemeen zijn er nogal veel problemen. Op zich niet zo vreemd want waar mensen zijn, ontstaan misverstanden en problemen. En zeker als je ze zelf niet hebt uitgezocht.

Gelukkig geldt dit niet voor iedereen. Er zijn genoeg mensen die een leuke en gezellige familie en schoonfamilie hebben. Maar iedereen weet wel dat dit niet bij iedereen zo is.

Mensen hebben allemaal zo hun eigen karakter, persoonlijke ervaringen en levensopdrachten. Je kunt mensen niet van de ene op de andere dag bij elkaar plaatsen. Mensen moeten geleidelijk aan elkaar wennen. Dit is natuurlijk op zich helemaal niet vreemd, hier is tijd voor nodig.

Ik vind dat je bij je familie en schoonfamilie moet proberen zoveel mogelijk jezelf te zijn. Ga je niet te veel aan de wensen van anderen aanpassen en ook niet in allerlei rare, meest onmogelijke bochten wringen. Probeer je gevoelens en gedachten zo rustig mogelijk te vertellen. Zoek daarvoor wel een geschikt moment uit. Tijdens ruzieachtige sfeertjes of andere momenten met stevige emoties kun je maar beter een gesprek uitstellen. Door het juiste moment te zoeken heb je al een groot stuk gewonnen. Voer een zinnig gesprek wanneer mensen kalm zijn. Wanneer je een ander iets wilt vertellen, luister dan wel heel goed naar je gevoel en intuïtie. Geeft je gevoel aan dat het weinig zin heeft dan moet je het ook niet doen. Je kunt het eens uitproberen maar ik zou er dan niet tegen in gaan als ik jou was. Je zult zien dat je eigen gevoel in de meeste gevallen best wel goed aangeeft wat je wel of niet moet doen. Maar natuurlijk is het de moeite waard om een goed gesprek met anderen te krijgen. Wanneer beide partijen de wens hebben om het een en ander te verduidelijken dan is er erg veel mogelijk. Maar nogmaals, blijf bij je eigen basisgevoel. Je gevoelens kun je altijd voorafgaande aan een gesprek met een andere persoon even doornemen. Even toetsen of je wel goed weet wat je wilt en wat je wilt zeggen. Heel veel problemen tussen mensen ontstaan door misverstanden, of beter, onduidelijkheden. Er wordt te weinig uitgelegd. Neem de tijd om elkaar beter te leren kennen. Geef de ander ook de ruimte om zijn gevoelens en gedachten te verwoorden. Er moet een gezonde wisselwerking en een sfeer van respect aanwezig zijn.

Ik heb in mijn praktijk gemerkt dat mensen dikwijls worstelen met hun schoonfamilie. Ik vind dat je dat niet te lang moet doen, zeker geen jaren achter elkaar. Waarom zou je je zo ontzettend druk maken over familie of schoonfamilie als je weet dat je in de vele vorige levens zeker al honderden vaders en moeders, broers, zussen, schoonfamilie enzovoort hebt gehad? Probeer van alles wat meer de betrekkelijkheid in te zien. Het leven is veel dieper dan alleen maar je huidige familie of schoonfamilie met wie je mogelijk problemen hebt. Mijn advies is: luister naar je hart, volg je gevoel en maak je eigen keuzes. Laat nooit over je heen lopen. Wat nu in dit leven met bepaalde personen niet lukt, kan later met andere personen of mogelijk in het volgend leven wel weer goed lukken. Misschien is het karmisch gezien niet eens de bedoeling dat je elkaar in dit leven begrijpt. Misschien hebben jullie wel heel andere opdrachten. En wie zegt dat de huidige personen in je omgeving wel je vrienden in vorige levens zijn geweest? Het is maar beter dat we dat niet weten. 

Neem de tijd om nieuwe contacten op te bouwen. Maar neem aan de andere kant ook de tijd om iets, indien nodig, af te bouwen. Wees niet te hard en te confronterend. Soms kun je beter geleidelijk aan van mensen afstand nemen. Je krijgt dan waarschijnlijk ook geen felle tegenreactie. Blijf bij je eigen gevoel. Voel je niet schuldig en ga ook niet twijfelen aan jezelf. Ik hoop dat dit mensen met dergelijke problemen een beetje kan sterken en steunen.

 

Hij laat me in de steek voor dat ‘jonge ding’

 

Het is zeer pijnlijk wanneer dat je overkomt. Dat komt ook omdat je je afgewezen en belazerd voelt. Het doet je zelfvertrouwen niet bepaald goed. Het haalt je allemaal in gevoel naar beneden. Maar diverse zaken in het leven gebeuren niet zomaar. Ook dit heeft een reden, hoe pijnlijk het ook voor iemand kan zijn. Wist je dat de persoon met wie je een relatie of huwelijk had in werkelijkheid hierin niet eens een vrije keus had? Ook dit moet zo plaatsvinden. Dat is natuurlijk allemaal wel even wennen, dat begrijp ik goed. Maar hier wil ik wel even duidelijk zeggen dat ook dit met het karma van verschillende personen te maken heeft. Dit noem je  ‘groepskarma’. Een levensopdracht waar meerdere personen dan mee te maken ‘moeten’ en zullen krijgen. De persoon wordt naar een ander weggetrokken. De ziel van de persoon stuwt iemand naar een ander toe. Het levensprogramma gaat met andere mensen weer verder. Dit geldt voor jou maar ook voor de ex en de persoon met wie jouw ex nu karmisch is verbonden. Met deze mogelijk nieuwe inzichten zal de pijn hierover echt niet afnemen. Maar om iemand nu te gaan haten, wat je in de praktijk vaak ziet gebeuren, is niet verstandig. We moeten allemaal een bepaald programma in dit leven volgen. Wanneer je vanwege verdriet en ongenoegens een ander in alles de grond in boort ben je verkeerd bezig. Je vult zelf je aura ook nog eens met negativiteit. Natuurlijk kost het tijd om van zo'n nare ervaring te herstellen. Dit is niet niks. Maar dit gebeurt niet zomaar, ook dit heeft te maken met ons eigen karma. Veel zaken die ons vandaag de dag overkomen hebben we ooit in het grijze verleden zelf in werking gezet. We krijgen onze oude fouten nu gepresenteerd, het is eigenlijk ’betaaltijd’.

Wanneer dit je overkomt, blijf er dan niet alleen mee rondlopen. Probeer je verdriet aan iemand te vertellen. Het is heel belangrijk om je te ontladen. Langdurige negatieve gedachten en gevoelens van emotionele pijn zijn niet gezond voor lichaam en geest. Probeer het met deze extra informatie beter te begrijpen. Je kunt alleen maar boos blijven, maar je kunt ook proberen begrip voor dergelijke zeer moeilijke situaties te krijgen. Ik denk hier niet lichtzinnig over en weet ook wel dat dit heel moeilijk te aanvaarden is. Maar je moet verder, het leven loopt weer verder. Neem rustig de tijd om deze moeilijke karmische opdracht te verwerken. Jij voelt zelf wel al aan wat je nodig hebt. Maar maak niet de fout om alleen maar met een vingertje naar je ex-partner te wijzen. Iedereen is hier in zekere zin de dupe van. Ook je ex-partner voelt zich ellendig en schuldig voor datgene wat hij ‘moest’ doen. Je hebt tenslotte wel van alles samen gedeeld. En dat gevoel is niemand zomaar ineens kwijt. Het leven heeft dikwijls moeilijke en onaangename opdrachten in petto. Ga hier als het maar even kan zo goed mogelijk mee om. Laat je niet teveel meesleuren door emoties. Natuurlijk moet je gevoelens heel serieus nemen, maar je moet jezelf te goed voelen om alleen maar boos te zijn en continu op de ander wraak te willen nemen. Aanvaard je lot, je eigen ziel regelt de zaken echt feilloos en dit heeft te maken met de wet van oorzaak en gevolg. Er worden hierin nooit fouten gemaakt, dat is onmogelijk. Alles in het leven gebeurt exact zoals het moet gebeuren en precies op de daarop voorbestemde tijd. Een helderziende kan overigens alleen maar dingen in iemands leven zien of voelen die al bij de geboorte op iemands levensprogramma stonden. Iets wat niet mag gebeuren zal ook nooit gebeuren. Denk maar eens over de diepte van deze zin. Wanneer alles toeval is dan kun je ook nooit iets vooruit weten of zien. De toekomst staat dan nog helemaal open. Maar zo is het niet; er zijn bijzondere wetten in het heelal. Eigenlijk maar goed ook want daardoor is er kosmische rechtvaardigheid. Alles wordt door onze eigen ziel geregistreerd. Mensen die stiekem dingen hebben gedaan zullen hiermee ooit weer worden geconfronteerd. En natuurlijk tijdens je overlijden, wanneer je de levensfilm van je afgelopen leven ziet, dan zie je wat je werkelijk hebt gedaan en gedacht. Maar ook de reacties van andere personen op jouw handelingen. Ik hoop dat deze informatie je wat kan sterken. Je kunt proberen het anders, spiritueel dieper te zien.

 

Ik ben bij hem maar in mijn hart ben ik bij een ander?

 

Dat is heel lastig. Je weet dan niet goed waar je aan toe bent. Ik zal het proberen iets te verduidelijken.

Soms gebeurt het dat twee mensen zonder een relatie te hebben op elkaar verliefd worden. Het contact roept allerlei goede gevoelens op. Er zijn al enkele gesprekken geweest en je voelt dat dit best wat kan gaan worden. Maar op de een of andere manier komt het er niet van, er is ‘iets’ wat alles tegenhoudt, in bedwang houdt. Wanneer mensen heel veel voor elkaar voelen dan wil dat nog niet zeggen dat dit tot een relatie uit zal groeien. Het moet in dit leven ook op je levensprogramma staan dat je met die persoon een relatie krijgt. Hoe gek je ook op elkaar bent, dat doet er helaas niet toe.

In dit geval ben je bijvoorbeeld getrouwd, maar met je hart ben je bij een ander. Wanneer het de bedoeling is om nog een half jaar of misschien wel tien jaar verder te gaan met je huidige partner dan zal er geen mogelijkheid komen om een vriendschap of relatie op te bouwen. Nogmaals, dit is lastig en je kunt geen kant op. Ik raad je in zo'n geval toch aan om je best te blijven doen. De ene dag zal dat makkelijker gaan dan de ander. Nu weet ik wel dat je niet altijd zeker bent van het feit of je nu wel of geen nieuwe relatie met iemand krijgt. Dit is ook de reden waarom mensen voor advies naar helderziende personen gaan. Alleen moet je dan wel het geluk hebben dat je een goede helderziende kunt vinden. En dat is in de praktijk echt niet zo eenvoudig. Zolang er geen officiële erkenning is, kan iedereen ‘een bord’ in zijn tuin zetten. Je kunt zelf wel invullen wat er dan gaat gebeuren.

Aan de andere kant is het ook goed mogelijk dat je hart heel juist aangeeft wat er gaat veranderen. Je relatie of huwelijk loopt ten einde. Ik zou zeggen het karma is afgelopen tussen jullie als stel. Je komt in een scheiding te zitten die je dan ook doorzet. Je leven gaat dan met een andere persoon weer verder. Dit zijn geen eenvoudige zaken. Vaak ontstaan er veel problemen en ruzies. Maar er is niets wat dit tegen zal houden. We kunnen niet anders dan gehoorzamen aan deze kosmische wetten. Die krachten zijn wel honderd keer zo sterk als wij zelf. Ik wil iedereen het advies geven om zo goed mogelijk naar je eigen gevoel te blijven luisteren. Je hart geeft meestal wel aan welke richting iets op zal moeten gaan. Je moet natuurlijk wel echt eerlijk zijn en niet stiekem allerlei gevoelens die toch al in je sluimeren wegdrukken. Ik heb gemerkt dat de meeste mensen best wel kunnen weten en aanvoelen waar iets naar toe gaat. Maar we luisteren sneller naar onze eigen wensen en angsten. Dat is niet verstandig omdat dat het gevoel vertroebelt. Probeer een paar dagen achter elkaar te voelen. Let dan heel goed op wat je voelt en of dat gevoel hetzelfde blijft. Meestal is dat wel zo. Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn en als het ware als een neutrale persoon naar jezelf te kijken en als een neutrale persoon te voelen. Dit is niet eenvoudig maar toch wel aan te leren. Je moet lef hebben, de confrontatie aan durven gaan en bovenal eerlijk zijn. Het is de moeite waard om steeds beter naar je binnenkant te luisteren. Veel zaken kun je zelf al aanvoelen. Probeer het eens, misschien gaat het je wel makkelijker af dan je van jezelf verwacht.

 

 

Liefde en leren te onthechten

 

Mensen zijn in de liefde heel snel geneigd om elkaar op de een of andere manier te claimen. Spiritueel gezien zou je best kunnen zeggen dat we voor een korte of langere tijd bij elkaar ‘logeren’. Het is tenslotte maar altijd afwachten hoe lang je karmisch contact hebt met iemand. Je kunt nu eenmaal niet altijd bij elkaar blijven omdat er nog veel zaken recht te zetten zijn met andere personen op aarde of ergens anders in het universum. Dit is niet altijd prettig om te weten, maar het heeft natuurlijk wel te maken met wat ik ‘kosmische rechtvaardigheid’ noem. We kunnen niet echt verder zolang we nog enkele ‘strafpunten’ hebben opgebouwd samen met anderen. Maar ik moet natuurlijk wel even extra aangeven dat mensen niet alleen zwaar en negatief karma hebben. Zo is het niet, er is ook heel veel positief karma. Er zijn gelukkig tal van zaken tussen mensen die heel erg goed zullen lukken en waar veel liefde en harmonie in huis is. Maar in dit boek gaat het er mij om enkele verschillende bijzonderheden uit te leggen, vooral rond het thema liefde en contacten met andere mensen.

Het is helemaal niet zo eenvoudig om open en respectvol met iemand samen te leven. Er zijn vaak allerlei belangen. De meeste mensen hebben nog sterk egoïstische trekjes. Dat geeft verder niet. We krijgen meer dan genoeg levens de kans om aan onszelf te werken. Je komt niet zomaar ineens van een pittige karaktereigenschap af. Dat vergt heel veel persoonlijke inzet. We binden ons veel te snel emotioneel aan mensen en andere zaken vast. Dat is een menselijk iets, maar dat moeten we een beetje afleren. We zijn bijvoorbeeld niet elkaars bezit. We zijn eigenlijk allemaal vrije geesten, maar daar moet ik wel snel bij zeggen: nog wel met een flink pakket karma om recht te zetten. We moeten leren veel beter op onze eigen benen te staan. Het is beter om niet zo onszelf afhankelijk te maken en aanhankelijk op te stellen. Natuurlijk kun je elkaar wel steunen. Maar laat iedereen zo goed als je kunt in zijn eigen waarde. Geestelijk gezien is de aarde onze gezamenlijke tuin. Een plaats waar we allemaal dezelfde rechten hebben. Helaas zijn er nog niet zoveel mensen die dit inzien. Mensen willen zich van alles toe-eigenen. Dat is geestelijk gezien niet de juiste houding. Je kunt niet iemand bezitten of begeren of slinks omkopen of listig voor jouw karretje spannen. Probeer in alle liefde naast iemand te staan. Probeer je zo goed als je kunt in iemand te verplaatsen. Iedereen is op zoek naar een beetje liefde en aandacht. De mens is een gevoelswezen met af en toe een hele grote bek. Probeer hier doorheen te zien. Uiteindelijk heeft iedereen maar een klein hartje. Probeer een ander niet jouw wil op te leggen maar laat ook een ander niet jou zijn wil opleggen. Dit soort zaken gaat vroeg of laat helemaal fout. Eigenlijk kun je beter zeggen dat het op deze basis die niet goed, niet zuiver genoeg is, wel fout moest gaan. Zie alle mensen in de wereld als jouw familie, als gelijkwaardig. Natuurlijk kan de een iets talentvoller zijn dan de ander. Maar dat heeft meestal te maken met de tijd die iemand ergens aan heeft besteed in vorige levens. Talenten zijn dikwijls door eigen inzet met bloed, zweet en tranen verworven.

 

Wat is het verschil tussen aardse leeftijd en geestelijke leeftijd?

 

Met de aardse leeftijd bedoel ik de exacte normale leeftijd van iemand. Het aantal jaren geleden dat je hier op aarde geboren bent. Je kunt dat ook onze stoffelijke leeftijd noemen. Mensen die eenmaal overtuigd zijn van een leven na dit leven, dus leven na de dood, spreken meestal over twee verschillende lichamen. Het gewone, bekende aardse, stoffelijk lichaam en het andere, het geestelijk lichaam. Met dit tweede lichaam, dus het geestelijk lichaam, treed je uit het stoffelijk lichaam als je bijvoorbeeld een bijna-doodervaring of een uittreding hebt. Tijdens de dood breken de energieverbindingsdraden tussen deze twee lichamen. De dood is dan ingetreden.

Met een geestelijke leeftijd bedoel ik de innerlijke leeftijd van een persoon. Het bewustzijnsniveau van het individu. Wat heeft een persoon gedurende honderden levens gedaan om zichzelf verder te ontwikkelen? Hier ontstaat nogal verschil tussen de innerlijke leeftijden van verschillende mensen. Niet iedereen heeft zin om zichzelf te ontwikkelen. Dat moet natuurlijk iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar waar het mij om gaat is het verschil tussen aardse leeftijd en geestelijk leeftijd die nooit gelijk oplopen. Een persoon die vanwege zijn karma, zijn eigen oorzaak en gevolg, weer opnieuw naar de aarde  ‘aangetrokken’ wordt om na verloop van tijd geboren te worden, verandert niet van innerlijke leeftijd. Niet tijdens de zwangerschap, niet tijdens de geboorte of tijdens het peuter of kleuter zijn enzovoort. Iedere persoon behoudt zijn eigen innerlijke leeftijd. De innerlijke leeftijd van een persoon wordt tijdens de zwangerschap of het verdere verloop na de geboorte als het ware tijdelijk verdoofd. Heel geleidelijk aan komt het bewustzijn van de persoon naarmate hij ouder wordt weer terug. Het mag als het ware ontwaken. Dit heeft te maken met natuurlijke bescherming. Een krachtige volwassen persoon zou bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap door zijn grote innerlijke krachten (gedachten en gevoelens) het vruchtje kunnen beschadigen. Aan dergelijke grote overgangen, het leven aan gene zijde of het weer terugkeren naar de aarde, moeten we geleidelijk wennen. Dit proces moet rustig verlopen. Het is niet de bedoeling dat er ergens storingen kunnen ontstaan. Wat ik eigenlijk met deze tekst wil zeggen is dat personen ook in liefde nog heel erg jong of geestelijk al ouder, rijper kunnen zijn dan hun stoffelijke, aardse leeftijd. Een kind van tien of vijftien jaar kan al een veel diepere emotionele belevingswereld hebben dan iemand van bijvoorbeeld zestig jaar. Het is goed om hier eens even bij stil te staan. Dit verklaart ook waarom in de geschiedenis af en toe de zogenaamde ‘wonderkinderen’ werden geboren. Dit was eigenlijk een fout beeld. De jonge personen waren wel zeer talentvol maar hadden dat talent in vorige levens of zelfs in de sferen aan gene zijde al veel verder ontwikkeld. Voor veel mensen op aarde geeft dit dus een verkeerd beeld. Zo zie je dat wat je aan de buitenkant ziet er spiritueel gezien aan de binnenkant heel anders uit kan zien.

Ik vind het persoonlijk belangrijk om meer van de spirituele kant van het leven te weten te komen. Ik wil graag mijn eigen paranormale en spirituele belevenissen en gedachten doorgeven en in hopelijk begrijpelijke taal uitleggen. Ik vond het zelf ook heel prettig om na veel gezoek eindelijk enkele goede boeken te lezen. Bijvoorbeeld boeken van Jozef Rulof of White Eagle. Kijk zelf maar eens verder op het internet.

 

Aardse leeftijdsverschil

 

In het westen doen mensen nogal moeilijk over personen die een relatie hebben met nogal een zeer uiteenlopend stoffelijk leeftijdsverschil. Bijvoorbeeld tien, twintig of nog meer jaar ouder of jonger dan je levenspartner.

Allereerst wil ik graag zeggen dat ook dit geen vrije keus is. Ook dit heeft te maken met iemands levensprogramma en het daarbij behorende karma. Je wordt op een vaststaand tijdstip precies tot de juiste persoon aangetrokken. Of je nu een mooie of een heel vervelende relatie gaat krijgen, dat hangt van jullie karma af. Dit wordt allemaal feilloos geregeld door onze eigen ziel. Onze ziel trekt als het ware met een enorm krachtige ‘magneet’ de personen met een bepaald karma naar elkaar toe. Hier kan niemand aan ontkomen. Die krachten zijn zoveel sterker dan onze krachten. De personen zelf, met een enorm stoffelijk leeftijdsverschil, kunnen elkaar mogelijk heel goed aanvoelen en begrijpen. Dit heeft te maken met eerdere contacten in vorige levens. Natuurlijk geldt dit voor iedereen. De innerlijke leeftijd kan weleens veel meer in overeenstemming zijn dan de stoffelijke leeftijd aan de buitenkant. Het is jammer dat mensen hier door onwetendheid dikwijls vreemd naar kijken. Mensen kunnen uiteraard ook uit ‘dommigheid’ vervelende opmerkingen naar hun hoofd krijgen. Ik vind het allerbelangrijkste dat de liefde tussen de personen met een groot leeftijdsverschil goed en zuiver is. Liefde zit in je hart en niet in je aardse leeftijd. Zo zijn er tal van voorbeelden die er aan de buitenkant vreemd uit zien maar van de spirituele binnenkant exact zullen moeten lopen zoals je ze aan de buitenkant ziet. Het is niet altijd eenvoudig als je in de ogen van anderen een ander pakketje met karma hebt. Het heeft in dit geval heel weinig zin om de personen met een groot leeftijdsverschil uit elkaar te praten. Is dit hun karma dan is dit hun karma. Je kunt ze beter, met zo’n toch niet eenvoudige karmische opdracht, steunen dan tegenwerken.

 

Liefde en iemand van een andere nationaliteit

 

Er zijn in de ruimte diverse wetten die vanwege het karma mensen naar elkaar toe trekken. Iedereen wordt op de juiste plaats en bij het juiste gezin geboren. Mensen kunnen elkaar op een wel heel bijzondere manier ontmoeten. Wanneer het voorbestemd is dat je ooit met een persoon uit Azië of Zuid-Amerika een gezinnetje moet stichten dan worden de personen door deze (zielen)krachten naar elkaar toe getrokken. Je kunt zo dus heel makkelijk met een man of vrouw van een andere nationaliteit en huidskleur samen worden gebracht. In deze tijd wordt daar gelukkig steeds minder vreemd van opgekeken. Dit komt natuurlijk ook doordat we heel makkelijk met een vliegtuig naar een ander werelddeel kunnen vliegen en, niet te vergeten, de invloed van de televisie en het internet. Heel langzaam verandert de samenstelling van de samenleving. Ik vind dat een hele goede zaak. Op deze manier groeien we voor velen ongemerkt naar het wereldburgerschap. We beginnen veel meer van andere volkeren te begrijpen. Ook al zijn er op dit moment nog wel hele grote problemen in de wereld. Dat mensen nu nog steeds met elkaar oorlog gaan voeren vanwege bijvoorbeeld verschillende godsdiensten is heel triest om aan te zien. Veel mensen beginnen langzamerhand in te zien dat hoe iemand er ook uitziet, hij van binnen exact hetzelfde is als zij. Alle volkeren zullen langzaam naar elkaar toe groeien en steeds meer respect voor elkaars levenswijze en denkwijzen krijgen. We moeten gezamenlijk als wereldburgers verschillende problemen aanpakken, zoals het milieu, voor iedereen voldoende voeding en schoon water en scholing in de hele wereld. Ik ben ondanks de materialistische instelling van mensen positief over de toekomst. Iedereen gaat inzien dat geld en bezittingen je niet langdurig gelukkig zullen maken. Er zijn andere waarden, hogere waarden in het leven. Simpel gezegd, persoonlijk belang moet veel meer groepsbelang worden. Dit is iets wat we in deze fase van onze evolutie gaan leren. Dit hoort bij het huidige Watermantijdperk. Je kunt het ook net zo makkelijk het New Age-tijdperk noemen. Het maakt natuurlijk niet zo uit hoe je deze fase van onze evolutie wilt noemen.

 

Kun je over een toekomstige liefde ook voorgevoelens hebben?

 

Ja, dat is mogelijk. Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat ze iets al voorvoeld hadden. Op de een of andere manier worden er dan als het ware ‘auraverbindingen’ tussen de mensen die elkaar moeten gaan ontmoeten gelegd. Dit is een zeer wonderlijk proces en vooral ook omdat dit voor alle mensen geldt. Het is vrij bekend dat mensen na een zwaar auto-ongeluk of narcose hun levensfilm tijdens een bijna-doodervaring zien. Maar wist je dat je voor je geboorte ook al je levensfilm van je toekomstig leven kunt zien? Wat ik hiermee wil zeggen is dat wij in de diepte allemaal voorkennis hebben over ons leven. Ik denk dat je je op sommige momenten belangrijke fases in je leven herinnert of ze voelt. Iets in je komt als het ware tot leven en je begint dan te voorvoelen.

 

Het is ook mogelijk dat je door een met jou verbonden astrale gids van gene zijde over een volgend belangrijk hoofdstuk in je leven op telepathische wijze informatie doorkrijgt. Je krijgt simpel gezegd iets te voelen of een soort ‘zeker weten’ rond een bepaalde situatie.

 

Waarom ben je eigenlijk samen? En wie 'regelt' dat?

 

Het is de eigen ziel van de mens die al onze gedachten en goede en minder goede handelingen registreert. Werkelijk alles wat we denken, doen en nalaten wordt voor eeuwig opgeslagen. In de spirituele wereld worden die Akasha Kronieken genoemd. Dit heeft de Schepper van al het leven zo geschapen en geregeld. De kosmos zit op een wonderlijke manier in elkaar. Door diverse wetten wordt al het leven in het universum geregeld. De wet van karma, ook wel de wet van oorzaak en gevolg, en de wet van reïncarnatie, ook wel de wet van wedergeboorte genoemd, worden door steeds meer mensen begrepen en aanvaard. Er gebeurt niet zomaar iets in ons heelal. Ons heelal, of je nu wel of niet gelovig bent, wordt op een wonderlijke manier bestuurd. Het is zo jammer dat mensen nog steeds hun eigen godsdienst als de enig ware en bijzondere beschouwen. Er is maar één heelal en er is maar één mensheid op de aarde. Alles wordt door die ene Kracht bestuurd. Het is goed om hier eens bij stil te staan. Door dit beter te begrijpen en vooral ernaar te leven - want wat heb je tenslotte aan een boekenkast vol met godsdienstige en spirituele boeken als je er niet naar leeft - kan en zal het bewustzijn van de mens zeker verruimen en verdiepen.

Onze ziel trekt mensen naar elkaar toe. Allerlei contacten die je nu in je huidige leven hebt zijn niet meer dan een voortzetting van contacten uit vorige levens. We hebben om de een of andere reden binding met een persoon. Al die banden met mensen worden door liefde maar helaas ook door haat door onszelf gecreëerd. Met andere woorden, we zijn zelf verantwoordelijk voor de goede en vervelende contacten in ons huidige leven. Allerlei mensen die we lief hebben gehad kom je in een van de vele levens weer tegen. Maar aan de andere kant, mensen met wie je zeer grote problemen en disharmonie hebt gehad, en met wie er dus grote fouten die tegen de wetten ingaan zijn gemaakt, kom je ook weer tegen. Er moet iets rechtgezet worden. Dit is de weg, de kringloop der ziel van mens maar ook dier. Alle fouten, bewust of onbewust gemaakt, moeten eigenhandig vaak door bloed,  zweet en tranen weer worden goedgemaakt. Grote problemen in je huidige leven kunnen heel lastig zijn maar zijn uiteindelijk, wanneer je hierin kunt geloven, helemaal ‘terecht’. Wanneer je je deze gedachten eigen begint te maken dan zie je de wereld als het ware door andere, zeg maar spirituele ogen.

Voor alle duidelijkheid: alle vormen van contact met mensen, vriendschappen, relatie of huwelijk, collegae enzovoort, hebben met eerdere handelingen in vorige levens te maken. Er is dus altijd een geldige reden waarom je een relatie met juist die persoon hebt gekregen.

Al die goede en minder prettige contacten worden door onze eigen ziel geregeld. Onze eigen ziel registreerde tenslotte zelf wat we in al die levens met anderen hebben gedaan. Om nog een stapje dieper in deze materie te gaan: door onze eigen gedachten en handelingen en in samenwerking met anderen schrijven wij zelf in elk leven opnieuw ons eigen levensprogramma. Alleen wordt dit door onze ziel die altijd in verbinding staat met de ziel van andere personen geregeld. Alle zielen van mensen tezamen wordt de Alziel genoemd. Dit is zo door onze Schepper geregeld. Vandaar dat de Vader van al het leven al het leven kent. Werkelijk alles in het universum staat met elkaar in verbinding. Als helderziende zie ik dat alles met een aura verbonden is. Dit vind ik een wonderlijke schouwspel. Het is voor mij niet altijd makkelijk om deze aura-energieën van bijvoorbeeld minder prettige mensen te zien. Maar om iets van die verbinding te mogen zien en te voelen vind ik heel bijzonder. Het geeft mij een veel dieper inzicht in het leven. Het is voor mij een innerlijke drang om hierover aan anderen informatie door te geven. Ik wil graag dat anderen ook plezier hebben van mijn paranormale gaven. Ik vind het heel leuk en zinnig om deze informatie te verwoorden. Ik zie mezelf als een soort vertegenwoordiger van gene zijde. Ik leef grappig gezegd op de grens van twee werelden.

 

Klopt het dat mensen verschillende bewustzijnsniveaus kunnen hebben?

 

Ja, maar allereerst wil ik eerst even zeggen dat wat wij gewoonlijk intelligentie noemen iets heel anders is dan bewustzijn. Intelligentie zegt veel over je denken maar bewustzijn ook nog over de diepte van je gevoel, je intuïtie en je geweten. Een mens kan bijvoorbeeld heel schrander zijn maar tevens arm aan gevoelens.

Een mens kan gedurende zijn vele levens veel leren. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die de kansen die ze krijgen niet willen aanpakken. Dit veroorzaakt op den duur een verschil in bewustzijnsniveau. Je kunt het vergelijken met of je al dan niet zin hebt om op school wat aan je huiswerk te doen.

In vriendschappen, relaties of huwelijken kan een verschil in bewustzijn grote en blijvende problemen geven. Ook al doe je je best, je begrijpt elkaar niet en voelt elkaar dan dikwijls niet goed aan. Je kunt je voorstellen dat wanneer je karmisch tot een persoon met een andere innerlijke gevoelsgraad moet worden aangetrokken, dit niet bepaald een leuke basis is om bijvoorbeeld een goed huwelijk te krijgen. Het zal voor de persoon die dieper voelt heel vaak aanpassen en veel slikken zijn. Ik wil niet beweren dat een contact waarbij er sprake is van een verschil in bewustzijn direct helemaal fout zal verlopen. Het heeft natuurlijk ook veel te maken met de instelling van mensen zelf. Maar in dit geval wil ik graag zeggen dat sommige problemen door een groot verschil in bewustzijn niet of nauwelijks op te lossen zijn. Je kunt dan veel beter leren om hiermee om te gaan dan onnodig je energie te verliezen door bijvoorbeeld veel strijd. Je moet goed afwegen wat in jouw geval zinnig en belangrijk kan zijn.

Je kunt ook veel leren en je laten inspireren door een persoon met een dieper innerlijk bewustzijnsniveau.

Het mooiste in een vriendschap of huwelijk is het wanneer beide personen ongeveer hetzelfde voelen. Je hoeft dan niet veel in woorden te zeggen, omdat de andere persoon je toch wel direct begrijpt en aanvoelt. Ik hoop dat de personen die te maken hebben met een verschil in bewustzijnsniveau zich hier wat gesterkt door voelen. Je kunt er namelijk beter mee omgaan wanneer je iets van de spirituele achtergrond weet. Het is niet leuk om als het ware steeds weer tegen een muur te lopen.

 

 

Wat is de spirituele reden dat mensen elkaar 'ontrouw' kunnen zijn?

 

Dat is een heel gevoelig punt. Het is niet mijn bedoeling om iemand hiermee te kwetsen. Dit is een kwestie van de binnenkant die heel anders is dan de buitenkant. Het is heel goed om hier eens anders naar te kijken. Het is voor veel mensen helemaal niet eens een bewuste keuze geweest om elkaar ontrouw te zijn en vaak zoveel pijn te veroorzaken. Het overkomt ze. Natuurlijk zijn er mensen op zoek naar een andere of betere relatie, maar over die groep heb ik het niet. Het gaat om zeg maar normale mensen bij wie dit ‘noodlot’ zomaar ineens kan toeslaan. Iedereen kan zonder dat bewust te willen verliefd worden op een ander. Je kunt namelijk ten alle tijden tijdens een relatie of huwelijk gelijktijdig karmisch verbonden worden met een ander. Krijgt bijvoorbeeld een vrouw in een huwelijk een goede vriendin met wie ze goed kan praten en samen dingen doen dan is er niets aan hand. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor een man. Wordt iemand door de om hem of haar heen werkende krachten naar een persoon toe getrokken dan kan die persoon daar niet veel tegen doen. Dit heeft te maken met de wet van oorzaak en gevolg in een vorig leven. Als dit moet plaatsvinden dan kan niemand zich hier tegen verzetten. Maar als het karmisch de bedoeling is dat je een dubbele relatie krijgt dan heeft iedereen die daarmee te maken heeft dader, slachtoffer en anderen een heel moeilijke levensopdracht te vervullen. Natuurlijk krijgt degene, dus de dader die dit veroorzaakt, de meeste ellende over zich heen. Maar het zogenaamde ‘slachtoffer’, degene die lijdzaam moet toekijken, heeft hier wat betreft zijn eigen oorzaak en gevolg net ze goed mee te maken. En dit is nou datgene wat je, als je niets van deze in ons universum heersende wetten afweet, niet zou verwachten en begrijpen. Degene die dit eigenlijk dus wel ‘moet’ veroorzaken moet niet te hard aangepakt worden omdat de anderen daar net zo goed mee te maken hebben. Op de een of andere manier is dit een rechtzetting van datgene wat in een andere tijd in een vorig leven helemaal fout ging. We worden in ons huidige leven dus allemaal met onze goede, minder goede en slechte daden geconfronteerd. Dit geldt dus ook in de liefde. Eigenlijk moet je het zo zien dat al deze wetten voor alles wat in ons leven gebeurt gelden. Dergelijke wetten gelden voor alles of voor helemaal niets. Er is in dit geval geen tussengebied.

Het is dus helemaal niet mijn bedoeling om dergelijke vriendschappen en relaties goed te praten. Iedereen weet wel dat rond dergelijke situaties enorm veel verdriet hangt. Maar mocht er in je omgeving zoiets gebeuren dan kun je er toch anders naar kijken dan hoe je het in eerste instantie zou doen. Het is goed om je zowel in de veroorzaker als in degene die dit moet overkomen te verplaatsen. Probeer ook andere moeilijke levenssituaties eens spiritueel te bekijken. Wij mensen oordelen te snel over anderen, terwijl we zelf ook niet graag over eigen grote problemen beoordeeld en veroordeeld willen worden. Ik vind persoonlijk dat je het levensprogramma van iemand anders normaal gesproken niet kent. Je weet niet wat je eigen levensopdracht of die van een ander is. Daarom schreef ik in het begin van deze tekst dat de binnenkant weleens heel anders kan zijn dan de buitenkant. We zouden veel meer respect voor elkaars levensopdracht moeten hebben. Iemand steun bieden en begrip tonen is een totaal andere energie dan iemand af te kraken. We moeten met z’n allen nog heel veel leren. Op dit punt van de evolutie is het de bedoeling dat we met z’n allen het geestelijke pad gaan bewandelen. Vandaar dat je de laatste tijd overal ziet dat allerlei initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten. We zijn op weg om te vergeestelijken. Maar je kunt je wel voorstellen dat ook dit met veel fouten en misverstanden gebeurt. Het staat nog in de kinderschoenen en eigenlijk wordt nog niets officieel erkend. Pas dus een beetje op waar je je mee inlaat. Niet iedereen heeft zuivere motieven. Volg je gevoel en eerste indruk. Wanneer je daarnaar luistert kun je al een groot deel zelf oplossen. Je voelt zelf wel aan wat goed voor je is. Maar met eeuwig twijfelen en onzeker zijn kom je nooit verder. Je moet gewoon eens iets proberen en dan later voor jezelf bekijken of iets werkelijk bij je past en goed voor je is.

 

Liefde, rijkdom en bankroet zijn 

 

Ieder mens komt met een vaststaand levensprogramma op de aarde terug. Ons huidige levensprogramma hebben we zelf door onze eigen oorzaak en gevolg als het ware ‘geschreven’. Met andere woorden, we oogsten nu datgene wat we ooit zelf of samen met anderen hebben gezaaid. Dit is een van de bijzondere wetten in het heelal die gelden voor ieder mens, waar die zich ook in de grote ruimte bevindt. Het is verstandig om te proberen dit zo breed mogelijk te zien. Want eigenlijk geldt dit ook voor alles. Allerlei contacten, je kansen in het leven, werk, hobby's en zelfs je persoonlijke bezittingen en geld. Mensen kunnen je in het leven op allerlei manieren helpen maar ook net zo makkelijk tegenwerken. Het is maar net met wat voor opdracht jij, of de anderen die je op aarde gaat ontmoeten, bent gekomen. Je kunt geld erven maar je kunt net zo makkelijk door toedoen van anderen veel geld kwijtraken. Aan de buitenkant zou je weleens kunnen denken dat iemand erg bevoorrecht is of wordt benadeeld. Dat is de buitenkant maar de reden waarom dat zo is, heeft met het karma van de persoon te maken. Iemand die bijvoorbeeld in zijn leven failliet is gegaan, kan in een vorig leven op een onzuivere manier aan zijn bezittingen zijn gekomen, bijvoorbeeld iemand hebben bestolen, bedreigd, stiekem een huis in de brand hebben gestoken enzovoort. Waarom iemand dat gedaan heeft, daar gaat het nu even niet om. Het gaat er mij om dat het opgebouwde karma niet alleen om allerlei contacten gaat maar ook om aardse ‘stoffelijke’ bezittingen. We krijgen precies wat we ‘verdienen’. En dit is voor sommige mensen wel even slikken. Er kunnen zoveel goede maar ook zulke nare dingen in het leven gebeuren. Op zich is dit allemaal zeer wonderlijk; de Schepper moet wel een heel groot overzicht hebben, want er lopen nogal wat mensen op de aarde en in de rest van het universum. Dit is voor ons moeilijk voor te stellen. Sommige mensen krijgen van alles op een presenteerblaadje aangereikt. Anderen kunnen hier behoorlijk jaloers op reageren. Maar als je meer van deze materie afweet dan kun je dit veel beter begrijpen. Het heeft weinig zin om jaloers op iemand te zijn. Net zo min is het zinnig om met iemand op het randje van armoede te veel medelijden te hebben. Ieder mens wordt in zijn leven geconfronteerd met zijn eigen karma. Gelukkig weten we dit niet van tevoren. Wat je vandaag nog hebt, kun je morgen misschien wel weer kwijtraken. Of wat je vandaag nog niet hebt of nooit hebt gehad, kun je ‘ineens’ wel krijgen.

Probeer zo goed mogelijk voor de mensen in je omgeving te zijn. Probeer anderen waar je kunt met stoffelijke materie te steunen. Kijk niet passief toe. Er is altijd wel iets wat je voor een ander kunt doen. Over het algemeen is een beetje aandacht en respect voor iemands levenssituatie al heel wat.

Iedereen heeft zo zijn eigen karma te beleven. Daar valt niets tegen te doen. Ik vind wel dat je juist door goed of slecht karma veel kunt leren. Alle situaties in het leven brengen je iets verder. Sommige situaties waarin je door toedoen van anderen bijvoorbeeld flinke schulden krijgt, zijn lastig om mee om te gaan en te aanvaarden. Maar door meer over dit soort spirituele zaken te weten, kun je hier net weer iets anders naar kijken. Positief of negatief denken verandert echt niet je karma. Maar je hebt wel de vrije wil over hoe je hier op wilt reageren en hoe je hiermee om wilt gaan. Met positieve of hele negatieve en boze gedachten. Nogmaals, oordeel niet te snel. Achter alles zit een oorzaak en gevolg. De Schepper trekt echt in zijn allesomvattende Liefde niemand voor. Dat zou te gek voor woorden zijn. Het leven zit veel te mooi en te diep in elkaar. Je kunt dat, wanneer je daarvoor open wilt staan, toch aan alles zien.

Bezittingen en geld hebben dus ook met het karma te maken. Ik noem dat ‘stoffelijke bezittingen’. Je kunt het immers niet naar gene zijde meenemen na je stoffelijke dood. Het hoort bij de aarde. Ik hoop dat je je nu een beter beeld kunt vormen als je bezittingen of geld ‘zomaar’ ineens krijgt of dat het je op de een of andere wijze wordt afgenomen. Nogmaals, niets gebeurt zonder een reden.

 

Ik heb eens gelezen over geestelijke universele liefde. Wat wordt daarmee bedoeld?


Met universele liefde wordt liefde voor alles en iedereen bedoeld, voor al het leven. We hebben allemaal een te grote ‘ik’ of, simpel gezegd, we zijn nog best egoïstisch ingesteld. We hebben zeker honderden levens nodig om meer tot universele liefde te komen. Mensen die eenmaal de eerste stap op het spirituele pad hebben gezet beginnen aan te voelen dat er nog een andere, een betere en een hogere vorm van liefde bestaat. Universele liefde is liefde zonder belangen. Je hebt gedurende de vele levens door liefde en leed ingezien dat er meer is. Eigenlijk is het niet meer dan de woorden die Jezus 2000 jaar geleden al zei: heb je naaste lief gelijk jezelf. Dit zijn maar een paar simpele woorden. Maar als je deze woorden rustig op je in laat werken dan houdt dat bijzonder veel in. Laat ze maar eens tien minuten op je inwerken. Het is uiteraard onmogelijk om dit in een paar levens te leren. Gelukkig kunnen we elke keer weer terug naar de aarde komen om te reïncarneren.

Wat kunnen wij hier op dit moment mee doen? Eigenlijk best wel veel. Je kunt proberen om je elke dag opnieuw iets meer open te stellen voor anderen. Probeer je af te stemmen op mensen met andere gedachten en andere ervaringen of godsdienst. De wereld is naar mijn mening veel te onverdraagzaam. Dat is toch eigenlijk heel erg jammer want we behoren allemaal tot dezelfde mensenfamilie. We zouden meer tijd voor elkaars denkbeelden en gevoelens moeten opbrengen. Uiteindelijk wil iedereen waar dan ook ter wereld hetzelfde zeggen. We zijn in de diepte echt niet zo anders. We hebben allemaal dezelfde Vader of Moeder of hoe je dit ook wilt zien. Iedereen is een belangrijke en unieke vonk in de schepping. Het is de bedoeling dat we allemaal naar een hogere innerlijke trilling groeien. Die hogere of lagere trilling kun je bij mensen aan hun aura voelen. De een heeft een prettig, licht en de ander een wat zwaarder, soms negatief energieveld om zich heen. Je moet daar maar eens meer op letten. Iedere persoon met wat voor trillingsveld dan ook heeft hier zelf gedurende de vele levens aan gewerkt en dit opgebouwd. Elke dag word je een heel klein beetje bewuster. Elke dag groeit de aura een stukje. De aura wordt tevens na een aantal ervaringen helderder. Uiteindelijk worden we allemaal een vorst van liefde. Universele liefde hebben we ons dan eigen gemaakt. De toekomst ziet er in dat verband heel mooi uit. Je begrijpt alleen wel dat we heel veel levenssituaties nodig hebben om hier naartoe te kunnen groeien.

 

Door jou stroomt altijd Goddelijke energie en liefde van de Schepper


Goddelijke energie en liefde vormen de basisenergie in ons heelal. Alle vormen van leven worden door deze energie doordrongen en gevoed. Zonder deze energie is er geen bestaan mogelijk. Het leven zou ter plekke uiteenvallen en in elkaar zakken. Stel je eens voor dat een van de natuurwetten, in dit geval de dampkring en de zwaartekracht, niet meer zou werken. Alles van de aarde, van druppeltjes water tot deeltjes zand, zou alle kanten de ruimte in dwarrelen. Dit is voor ons een van de simpelste (goddelijke) natuurwetten die nog redelijk eenvoudig te begrijpen is. Al het leven staat dus met elkaar in verbinding. Elk wezen of voorwerp heeft zo zijn eigen aura en rechten om te bestaan. Alle wezens of voorwerpen tezamen zijn verbonden met één grote kosmische aura. Zo heeft onze Schepper dat bedacht en ontworpen. Doordat al het leven met elkaar in verbinding staat, stroomt van boven of, misschien beter, van binnenuit de energie van de Schepper. Al het leven wordt gevoed door de liefde van de Schepper. Het maakt mij in het geheel niet uit of je dit hele gebeuren de Schepper, God, Allah, de natuur of wat voor naam dan ook wilt geven. Voor ieder mens waar dan ook in het heelal is dit hetzelfde. Het zijn universele krachten. Het is jammer dat mensen dit soort zaken door een tekort aan inzicht verkeerd uitleggen. Elk werelddeel heeft zo zijn eigen ‘supergeweldige’ godsdienst. Mensen voelen zich te snel beter en verheven boven anderen. Alleen deze gedachte al kan nooit een teken van werkelijke diepe liefde zijn. Wie wil nu zijn ‘broer’ of ‘zus’ uit die grote mensenfamilie waar dan ook in de wereld of in het heelal als zijn mindere zien? Iedereen weet maar al te goed dat er vanwege godsdiensten oorlogen ontstaan. Ieder wezen is voor de Schepper gelijk.

Om iets over te brengen moet je het zien te verwoorden. En dat is met spirituele zaken helemaal niet zo eenvoudig. Maar ik doe mijn best; meer kun je tenslotte niet doen. Mens en dier, eigenlijk al het leven, worden als het ware gestuwd om tot een hoger leven te komen. Dit is levenskracht en liefdeskracht tezamen. Je voelt die energieën en stuwende krachten door je heen gaan wanneer je tot bepaalde personen wordt aangetrokken. Dit komt eigenlijk allemaal uit dezelfde energie. De basisenergie tussen de mensen noemen wij ‘liefde’. Ieder mens en dier staat onder invloed van deze krachten en goddelijke wetten. De Schepper heeft voor ons een groot en mooi plan in gedachten. Al het leven mag namelijk na universele groeiprocessen op de hogere planeten in volkomen liefde met elkaar leven. Dit is voor ons op aarde nog moeilijk voor te stellen. Wij leven nog met veel slecht karma. Veel zaken die in het nabije of verre, grijze verleden fout zijn gegaan moeten nog worden rechtgezet. Dit kan al van duizenden jaren terug zijn. Eerst moet dit karma allemaal opgelost en door persoonlijke inzet rechtgezet worden. Daarna groeien we via de hogere lichtsferen aan gene zijde verder naar de volgende stoffelijke planeet. Vanaf de volgende planeet is het leven zover geëvolueerd dat je echt mag spreken van een Hemel. Hoe kun je dit weten? Is dit niet je zeer levendige fantasie? Nee, beslist niet. Ik beschreef al dat al het leven met elkaar in verbinding staat. Mensen op de volgende planeet, dus na het verblijf op de aarde, staan in verbinding met mensen die in de zevende bewustzijnssfeer aan gene zijde verder leven. Op telepathische wijze kan er via de hogere sferen van licht aan gene zijde, wanneer men dat daar wenst, allerlei bijzondere informatie naar de aarde worden gebracht. Dus van boven naar beneden komt er informatie. Om hier een beeld van te vormen moet je maar aan een trap met verschillende bewustzijnsgebieden denken. Of mensen worden tijdens een droom meegenomen om het in uitgetreden toestand met eigen ogen te mogen zien. Dit gebeurt in de praktijk echter niet zo vaak. Er zijn enkele helderziende mediums die tijdens het slapen met hun astrale gids van gene zijde mee mochten om een kijkje te nemen in de vele gebieden aan gene zijde. Je kent vast wel enkele boeken.

Nogmaals, al het leven staat dus met elkaar in verbinding. Ieder mens wordt dus begeleid en gevolgd. Met andere woorden, er gebeurt voor ons soms veel op de achtergrond en achter de schermen. Wij kunnen dat over het algemeen niet zien, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Liefdeskracht en belangstelling voor alle wezens waar dan ook in het universum stromen door alles en iedereen heen. Werkelijk iedereen is een uniek en bijzonder onderdeeltje in dit hele gebeuren. Ik hoop dat dit je in moeilijke tijden kan sterken.

 

Liefde en je tweelingziel 

 

Waarschijnlijk heb je hier ooit weleens wat van gehoord of over gelezen. Ik wil proberen hier iets over uit te leggen. Het is wel beter om direct maar vooruit te zeggen dat niemand die op de aarde opnieuw is geboren eigenlijk weet wie zijn tweelingziel is. Ook al wordt hier heel veel over gespeculeerd en nog meer onzin over verkondigd. Ik weet op dit moment ook niet wie mijn tweelingziel is. Ik heb wel een vermoeden vanwege een bepaalde paranormale gebeurtenis in het verleden, maar er werd daar verder niets over gezegd of me duidelijk gemaakt. Het kan net zo goed helemaal iets anders hebben betekend. Ik ben helemaal niet nieuwsgierig van aard en ik zal niet snel uit mezelf naar zoiets ‘vragen’. Ik ga ervan uit dat andere, veel verder geëvolueerde personen een veel beter overzicht hebben wanneer het nuttig is om in je leven, op een bepaald tijdstip, iets bijzonders te mogen weten.

De mens is ontelbare levens geleden op een andere planeet als eencellige in het water geboren. Vervolgens zijn we in tweeën gesplitst. Dit was het ontstaan van de tweelingziel. Alle stadia die we allemaal al hebben beleefd kun je nog terugzien. Dit is namelijk veel dichterbij dan je zult denken. Het hele evolutiegebeuren is namelijk te zien in de baarmoeder van een zwangere vrouw. De mens groeit daar ook als eencellige in het water. Zo is ook het leven op een vorige planeet geboren. Dus even voor alle duidelijkheid: wat er in die negen maanden van zwanger zijn gebeurt, heeft voor de mens al in miljarden jaren plaatsgevonden. Dit is allemaal geen flauwekul omdat astrale personen, vanaf de vierde sfeer van licht aan gene zijde, terug kunnen kijken op alle levens. We hebben allemaal eens voor de eerste keer ons eerste stoffelijk leven gehad. Gedurende de eerste levens waren we allemaal eencelligen. Dat is op zich natuurlijk best wel logisch want iedereen weet wel dat je niet in een vorig leven bij wijze van spreken het bewustzijn van een ‘vlieg’ kunt hebben en in je volgende leven een vergeestelijkt persoon kunt zijn. Zo’n grote stap in je ontwikkeling zetten is onlogisch en niet realistisch.

Ik denk zelf dat de innerlijke, stille, eeuwige hunkering en drang naar iemand sterk met het tweelingzielenschap heeft te maken. Iedereen zoekt zonder dat bewust te beseffen naar zijn tweelingziel. Iets roept en knaagt als het ware aan je. Dat gevoel is wel een stuk minder als je een relatie hebt. Jouw ziel geeft dan op dat moment een soortgelijk gevoel, het gevoel sterk naar iemand te worden toegetrokken. 

Wanneer alle karmische zaken op aarde rechtgezet zijn dan is het voor ons allen voorbestemd om je tweelingziel te ontmoeten. Je kunt uiteraard tijdens een aards leven je tweelingziel ontmoeten maar dat hoeft nog niet in te houden dat je de  persoon als zodanig herkent en of je er goed mee overweg kunt. Er zit als het ware een deksel op deze informatie. Dit is om iedereen te beschermen. Je zou de ene persoon boven de andere kunnen bevoorrechten of benadelen en dat is uiteraard niet de bedoeling. Ik vind dat we niet moeten graven in onze vorige levens. Er zit niet voor niets een deksel op deze informatie. Ik ben persoonlijk geen voorstander van hypnotherapie en regressietherapie in deze vorm. Ik geloof wel in de mogelijkheid van ver terug in het verleden gaan maar je forceert iets wat van nature eigenlijk is afgesloten. Je moet wel heel kundig zijn om dan goed met alle informatie om te gaan. Ik denk dat je eerst zelf volledig op al je eigen vorige levens en die van een ander terug moet kunnen kijken. Het zal nog een lange tijd duren voor dat we dat kunnen. Maar iedereen moet uiteraard voor zichzelf uitmaken of hij zich hiermee bezighoudt.

Het is leuk te weten dat iedereen een tweelingziel heeft. Er is dus iemand in de ruimte die innerlijk heel veel op jou lijkt. Later vervolg je het pad. Dus eeuwig samen ‘hand in hand’. Ik hoop dat deze informatie over de toekomst je kan sterken. Ik weet als geen ander dat er veel problemen tussen mensen zijn. Ik krijg daar dagelijks in mijn praktijk mee te maken. Uiteindelijk wil ieder mens met een beetje liefde, begrip en respect worden behandeld. Er is dus voor iedereen in de ruimte een persoon met wie je in volledige harmonie en liefde verder leeft en dit noem je je ‘tweelingziel’.

 

Liefde op de volgende planeet

 

Zoals ik al eerder heb gezegd, wordt informatie van de volgende planeet na de aarde op telepathische wijze overgebracht. Het is niet zo dat we direct na ons laatste leven op de aarde naar de volgende planeet gaan. De hele evolutie verloopt in het totale universum heel geleidelijk aan. Het leven mag in geen enkel stadium opgeblazen worden. 

Wanneer we weer volledig in harmonie zijn en onze karmische opdrachten op aarde hebben voltooid, komen we normaal gesproken niet meer op de stoffelijke aarde terug. We worden daar dan niet meer geboren. Het schijnt wel zo te zijn dat bij grote uitzondering enkele mensen met hele bijzondere opdrachten naar de aarde voor één leven terugkomen. Maar dit heeft niets meer te maken met karma, met oorzaak en gevolg. De mens gaat na zijn laatste aardse stoffelijk bestaan naar een van de sferen van licht aan gene zijde. Daar moet je wennen aan de nieuwe omstandigheden. Dit verloopt allemaal rustig. Na het doorlopen van de diverse sferen van licht word je duizenden jaren later aangetrokken naar de volgende planeet. In plaats van naar de aarde als stoffelijke planeet aangetrokken te worden, word je nu naar een andere stoffelijke planeet aangetrokken. Deze planeet is niet in ons universum. We kunnen daar vanuit de aarde niet naartoe. Dit leven is op een andere golflengte, een andere trilling, een heel ander universum. Het leven is daar voor ons afgeschermd. De gevoelens van de mensen zijn daar ten opzichte van de aarde enorm verfijnd en verdiept. Wanneer je daar tussen zou lopen zou je je zeer ongemakkelijk voelen. Je voelt en ziet aan alles dat het leven veel verder geëvolueerd is. Alles in het leven is heel mooi en wonderlijk in de ruimte ingedeeld. Het heeft ook geen zin om zomaar een stap over te slaan. De mensen op die planeet hebben een ander stoffelijk lichaam. In grote lijnen wel hetzelfde lichaam maar helemaal verfijnd. Mensen eten daar bijvoorbeeld geen vlees meer. Vlees eten hoort bij de aarde en bij ons ‘dierlijk lichaam’, niet meer op de hogere planeten. Daar vloeit geen bloed meer en er wordt ook geen vlees gegeten. Die energie en trillingen passen daar niet meer bij.

De mens leert in de hogere gebieden aan gene zijde van de aarde zijn tweelingziel kennen. Jouw tweelingziel gaat daar tegelijk met jou eeuwig voort. Je kunt je wel voorstellen dat de mensen in de hogere gebieden 100% gelukkig zijn. De liefde tussen hen wordt veel dieper beleefd. Omdat de mensen daar allemaal zo verfijnd zijn in hun doen en laten is er nergens meer disharmonie. Het leven ziet er daar dus totaal anders uit. Je kunt makkelijk zeggen dat het er hemels uitziet. Mensen zijn zich volledig bewust van alles. Op aarde kun je door stress en verdriet ziek worden. Meestal heeft dit te maken met verkeerd denken en je eigen levensprogramma niet begrijpen. Ik zei al eerder dat we hier nog veel over moeten gaan leren. Doordat zij in bewustzijn erg ver ontwikkeld zijn ontstaat er geen disharmonie in denken en in het stoffelijk lichaam. Zij hebben grote balans in zichzelf gevonden. Vandaar dat er geen ziektes meer ontstaan. Allerlei ziektes horen bij de aarde en sommige ziektes op de aarde hebben met je karma te maken. Dat heb je daar dus niet meer. Eigenlijk kun je best spreken over een paradijs als je dit vergelijkt met het leven op de aarde. Iedereen voelt daar liefde voor al het leven. Wanneer iedereen zich werkelijk diep vanuit zijn hart zo voelt en daar ook echt naar leeft dan krijg je vanzelf een zeer vredige omgeving. Eigenlijk zijn we nu al bezig met ons voor te bereiden op het hoger en bewuster leven. Die ontwikkeling gaat geleidelijk aan. Iedereen zet vroeg of laat de eerste stappen op het geestelijke pad. Het is natuurlijk al leuk te weten dat er na de aarde nog een hogere planeet is. Het leven gaat steeds verder. Eens zullen we elkaar op de volgende planeet weer ontmoeten. Echte diepe banden met mensen op aarde zetten zich daar ook weer voort. Ik hoop dat deze informatie je mag sterken op momenten dat het even stroef loopt. De toekomst ziet er voor iedereen heel zonnig uit.

 

Leren aanvaarden

 

De kunst in het leven is de dag die komt te aanvaarden zoals die komt. Dit is soms verschrikkelijk moeilijk. Ik weet het, ik heb zelf ook meer dan eens moeten ‘strijden’ om mijn innerlijke rust te behouden. Maar toch ligt de mogelijkheid om redelijk verder te komen in het trachten iets te aanvaarden. Verzetten of heel boos worden heeft heel weinig zin. Het is heel menselijk maar het brengt je niet veel verder. Je verandert je karma echt niet door heel boos te zijn. Natuurlijk is het wel erg belangrijk om je eens goed te ontladen. Het is beter om je opgelopen spanning kwijt te raken. Maar dat kun je ook doen door te sporten of muziek te maken of te luisteren en er uiteraard met een andere persoon open en eerlijk over te praten. Vergeet niet dat iedereen zo zijn persoonlijke strijd heeft in het leven. Sluit je niet af. Probeer je problemen, waar mogelijk, te bespreken.

Grote problemen veroorzaken dikwijls flink wisselende stemmingen. Het is jouw karma en je moet toch vooruit. Ik vind het niet verstandig om je problemen weg te drukken. Je moet ze niet helemaal wegdrukken maar er ook niet de hele dag mee bezig zijn. Probeer jezelf met iets af te leiden. Ga af en toe weg. Ga ergens naar toe zodat je wat bent afgeleid. Soms is het beter om even in een totaal andere energie te zitten. We vullen namelijk zelf de aura van bijvoorbeeld een huiskamer of werkkamer met onze eigen gedachtekrachten. Misschien vind je dit vreemd. Alles is energie, ook onze gedachten en gevoelens. Die wisselingen van energie kun je in de aura van mens en dier zien. Ik zal proberen uit te leggen wanneer je dat heel makkelijk zelf kan voelen. Dat gedachten en gevoelens krachten zijn beleef je elke dag, maar je staat er niet voldoende bij stil. Wanneer je (op de dag) ergens binnenloopt dan komt op dat moment een bepaalde sfeer van mensen en de ruimte zelf op je af. Je loopt in het energieveld of beter de aura van een ruimte. Het is interessant en leerzaam om hier vaker op te letten. Je leert dan ook veel beter naar je gevoelens te luisteren.

Wat ik hiermee allemaal wil zeggen is: zoek bij grote problemen positief geladen mensen op. Iedereen maakt om afleiding te zoeken zijn eigen keuzes. De een gaat naar het café, een ander naar de bibliotheek, naar de sportschool of gewoon simpelweg de natuur in. Het maakt niet zo uit naar wie je gaat of wat je gaat doen, zolang jij jezelf daar maar lekker bij voelt, je even wat afleiding hebt gehad en daarvan wat bent opgeknapt.

Het valt niet mee om je leven te aanvaarden. Sommige mensen zijn geboren met behoorlijk zwaar karma. Maar het is natuurlijk wel zo dat iedereen kracht naar kruis krijgt. Het heeft heel weinig zin om iemand een levensprogramma te geven dat niet te volbrengen is. Ik ben er echt van overtuigd dat voor iedereen waar dan ook ter wereld alles goed van tevoren wordt ‘afgewogen’. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het hier altijd mee eens bent. We zijn tenslotte mensen. En we moeten op het geestelijke pad nog heel veel leren. Maar iets leren aanvaarden blijft toch het beste. Met aanvaarden bedoel ik niet heel passief zijn en alles maar over je heen laten komen. Met aanvaarden bedoel ik: neem de dag zoals die komt. Maak daar het beste van. Kijk wat voor mogelijkheden er voor jou liggen. Er zijn altijd wel een paar kleine mogelijkheden te vinden. Maar door verdriet, irritaties, ongenoegens enzovoort vind je dat dikwijls niet genoeg. Ik snap die heftige reacties maar al te goed maar je doet jezelf er dan onnodig veel pijn mee.

Probeer de dag te aanvaarden zoals die komt, elke dag opnieuw. Zijn er dagen die heel erg stroef en verdrietig verlopen dan kun je altijd tegen jezelf zeggen: ’Morgen komt er misschien weer een betere dag.’ Echt aan alles komt een keer een einde. Elke karmische opdracht heeft een begin en een einde. Vergelijk het maar met een boek. Je hebt de eerste bladzijdes en de laatste bladzijdes van een boek. Wanneer je meer spiritueel inzicht krijgt, ga je geleidelijk aan met allerlei moeilijkheden en beproevingen in je leven anders om. Je moet het weliswaar blijven zien te aanvaarden maar toch valt het allemaal net iets anders. Het is net als het overtuigd zijn van een leven na de dood. Niemand wil iemand verliezen. Maar doordat je weet dat iemand in een ander gebied voortleeft, zijn de pijn en het gemis toch iets anders.

Nogmaals, probeer je karmische opdrachten te aanvaarden zoals die voor je liggen. Het kan heel goed zijn dat er na een pittige opdracht een gevoel van enorme bevrijding volgt. Misschien ben je ook wel apetrots op jezelf. Het leven op aarde en in de sferen aan gene zijde is niet bedoeld om ons pijn te doen. Het zijn allemaal situaties waarvan we kunnen leren. Uiteindelijk groeien we door al die worstelingen hier allemaal door naar hogere lichtgebieden aan gene zijde. Ik denk dat je wanneer je daar eenmaal bent aangekomen heel dankbaar bent voor alle kansen die je in de vele levens hebt gehad. Door alle situaties in de diverse levens heb je je deze sfeer eigengemaakt. Vecht niet tegen je eigen karma. Probeer het leven zo goed als je kunt te aanvaarden. Haal er het beste uit, meer kun je niet doen.

 

Slot - Op zoek naar de ware liefde

 

De mens is van nature een groepswezen. Natuurlijk heb je mensen die er voor kiezen om alleen te zijn. Maar dit heeft denk ik te maken met bijvoorbeeld een onbewuste druk van vorige levens. Iemand heeft nu een leven nodig om meer tot rust te komen of om in alle rust naar binnen te kijken en zichzelf te leren kennen. Er zijn diverse redenen waarom mensen een leven alleen willen doorbrengen. Toch merk ik dat de meeste mensen op zoek zijn naar liefde, aandacht, begrip en respect.

De bedoeling van dit boek is om meer inzicht in zaken rond het onderwerp liefde te krijgen. Ik hoor regelmatig de woorden dat mensen op zoek zijn naar ‘de ware liefde’. Spiritueel gezien hebben deze woorden net een andere betekenis. Je komt iemand niet zomaar tegen omdat je die persoon zo graag mag. Alle contacten hebben met vorige levens te maken. Voor je geboorte staat allang vast met wie je allemaal een relatie zult krijgen en welke kinderen er eventueel geboren zullen worden. Natuurlijk kun je iemand tegenkomen die voor jou de ware liefde is. Het is fantastisch als je die mag ontmoeten. Wanneer je echt gek op elkaar bent kun je alles in het leven wel aan. Liefde is een bijzonder sterke en stuwende kracht. Het is prettig om in de buurt van mensen te zijn tussen wie er liefde en harmonie is.

De karmische verbinding met mensen voel ik als paranormaal begaafde heel erg sterk. Dit is voor mij af en toe best lastig. Je voelt die zielenkrachten zo ontzettend sterk op je inwerken. Ik ben hier niet altijd blij mee. Maar ik moet er wel tegelijkertijd bij zeggen dat deze bijzondere krachten mij heel veel inzichten in het leven hebben gegeven. Ik begrijp daardoor veel meer. In mijn praktijk is het mooi en nuttig om deze bijzondere verbindingen tussen mensen te zien en te mogen voelen. Je kunt werkelijk voelen wanneer contacten tot relaties zullen groeien en wanneer bijvoorbeeld huwelijken plotseling of langzaam zullen uitdoven. Dit is best confronterend en niet altijd eenvoudig om aan mensen uit te leggen. Je moet altijd wel een beetje oppassen met wat je zegt. Ik vind het bijzonder belangrijk om goed te kijken wat iemands vraag nu echt is. Mensen vragen dikwijls naar zaken waar ze eigenlijk alleen maar een positief antwoord op willen hebben. Hier moet je dus altijd voor op je hoede zijn. Het is belangrijk om goed aan te voelen en in te voelen wat de vraag precies is. Heel vaak komen mensen met vragen of er een nieuwe liefde in hun leven komt. Dat vind ik logisch en ik heb daar alle begrip voor. Het is heel belangrijk om samen met iemand van alles in je leven te kunnen delen. Het is fijn een luisterend oor te hebben of af en toe een arm om je heen te voelen. Maar mensen denken wel heel vaak dat de toekomst er rooskleurig uitziet. Ze zijn op zoek naar de ware liefde maar hebben helemaal niet door dat een komende relatie wel eens wat anders kan inhouden dan ze wensen. Ik vind dat lastig. Ik gun iedereen een persoon met wie ze het goed kunnen vinden, met wie ze op dezelfde golflengte zitten. Probeer dit soort zaken wat meer te relativeren. Stel je verwachtingen niet al te hoog. Natuurlijk zijn er mensen die leuke contacten in hun leven krijgen of al hebben. Maar wanneer je het leven wat spiritueler bekijkt dan kun je veel meer begrip hebben voor allerlei situaties die in iemands leven kunnen plaatsvinden. Je begrijpt het leven beter en je krijgt een veel dieper en breder spiritueel besef.

 

Nawoord

 

Het was mijn bedoeling om je, met enkele bijzondere zaken rond het thema liefde, spirituele informatie te geven. Er is hier nog niet zoveel over geschreven. Iedereen heeft in zijn leven te maken met allerlei contacten en gevoelens van liefde en soms haat. Gelukkig is de aarde, wat ik noem, een ‘overgangsplaneet’. Een planeet waar iedereen helemaal onbewust start en door heel veel levens tot diep geestelijk inzicht komt. Alleen hier op aarde is zoveel verdriet en disharmonie. Dit is heel logisch en goed uit te leggen. Ergens op de ladder van de menselijke evolutie moet de mens in bewustzijn gaan ontwaken. Het is logisch dat hij dan na verloop van tijd heel veel ‘fouten’ gaat maken. Eigenlijk kun je beter spreken van min of meer ‘onbewust’ gedrag dan fouten. Maar de gemaakte fouten, dus het door onszelf opgebouwde karma, moet door onszelf weer worden goedgemaakt, worden rechtgezet. Dat zijn de heersende Goddelijke wetten die voor al het leven opgaan. Het leven is op de aarde ruim gezien een tijdelijke fase van de evolutie van de mens om te doorlopen. Iedereen heeft erg veel levens nodig om tot groter en dieper bewustzijn te komen. Voor de Schepper bestaat er geen tijd. Zijn leven komt ‘vanzelf’ naar het grote Licht. Dat gevoel en stuwing is in al het leven tijdens ‘de allereerste geboorte’ erin gelegd. Wat ik met dit boek wil zeggen is dat er wel degelijk rechtvaardigheid in ons universum is. Ik ben dat ‘kosmische rechtvaardigheid’ gaan noemen. Hoe raar of moeilijk een levenssituatie ook is, er gebeurt niet zomaar iets. Er worden voor niemand uitzonderingen gemaakt. Dat zou toch ook niet eerlijk zijn? Er kan dan ook geen kosmische rechtvaardigheid zijn. Er is rechtvaardigheid of er is helemaal geen rechtvaardigheid. Alles is toeval of er is wetmatigheid in het heelal. Dit zijn interessante punten om eens goed over na te denken.

Ik hoop dat je enkele zaken hebt herkend. Dat zou mooi zijn. Ik kan wel van alles schrijven maar een eigen gevoel of ervaring verduidelijkt zo veel meer. Het kan heel goed zijn dat je af en toe even moest slikken en aan je eigen narigheid dacht, je uit boosheid eigenlijk niet open wil staan voor spirituele informatie, zeg maar de achtergronden en redenen van lastige levenssituaties. Mij lukt dat ook niet altijd. Daar zijn we mensen voor. Dat is toch logisch? Het geeft verder niet. We zijn allemaal op zoek naar geestelijke diepte, meer inzicht. Probeer wat scherper naar je eigen levenssituaties te kijken. Hopelijk herken je de verschillende situaties die ik in dit boek heb beschreven. Ik wil nog een keer aanhalen: wees niet kortzichtig en oordeel en veroordeel niet zomaar, in wat voor situatie en over wie dan ook. Dat is namelijk niet bepaald een teken van geestelijk bewustzijn. Iedereen heeft in verschillende levens een mooi en dan weer een heel lastig pad te bewandelen. Ieder mens krijgt allerlei situaties waar hij van moet leren om tot dieper inzicht te komen. Voor de Schepper is niets vreemd, het is tenslotte Zijn eigen leven. We worden allemaal door hoger geëvolueerde mensen gewaardeerd en geliefd. Even voor alle duidelijkheid: jouw en mijn fouten worden ook met zeer grote liefde aanvaard. Uiteindelijk bewandelt iedereen hetzelfde pad, of anders gezegd, scholing in de grote ruimte. We worden alleen wel met het door ons zelf veroorzaakte goede karma en mindere prettige karma geconfronteerd. Dit doen we zelf. Het heeft weinig zin om de Schepper uit te schelden of wat dan ook voor iets wat je ooit helemaal zelf in werking hebt gezet. In elk leven krijgen we opnieuw kansen. Het is alleen helemaal aan jezelf of je hier iets mee wilt doen. Neem het leven ook niet te serieus maar start elke ochtend weer fris aan een nieuwe dag. Elke dag krijgen we opnieuw een kans om verder te groeien, er wat van te maken. Ik hoop dat dit boek je een stuk verder op het geestelijke pad heeft gebracht. Hoe meer je van het leven begrijpt, hoe meer je kunt aanvaarden.

Mijn wens is om dit soort zaken onder de mensen te brengen. Ik zou het enorm op prijs stellen als je andere belangstellenden met mijn diverse boeken en cd’s en dvd’s in aanraking wilt brengen. Mijn gaven heb ik niet alleen voor mijzelf gekregen. Ik wil graag anderen bij deze materie betrekken.

Tot slot: we vormen zelf met z’n allen de wereld. Hoe meer bewustzijn onder de mensen hoe beter.

 

Ron Malestein,  april 2021

 

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein.

 

 

Zie voor de grote previews van de boeken op de website van mijn praktijk: www.paranormaalbewust.nl

 

Als boek en als Ebook verkrijgbaar.

De boeken:
Allerlei paranormaliteiten
Leuk beginnersboekje met uitleg over de paranormale wereld.

 

Ik ben hooggevoelig geboren
Voorbeelden van paranormale ervaringen van jong en oud. Inclusief woorden- en begrippenlijst.

 

Van een haastig bestaan naar dieper inzicht
Over interessante paranormale en spirituele bewustzijnszaken.

 

Op paranormale wijze berichten opvangen!
Dit boek geeft een goed beeld over het op paranormale wijze ontvangen van paranormale waarnemingen.

 

Jezelf leren afsluiten voor allerlei energieën
Veel tips en oefeningen om jezelf beter te leren af te sluiten voor zware energieën van andere personen.

 

Tips voor een vermoeide aura
Uit zowel spiritueel, paranormaal, psychologisch, Nieuwetijdsgedachten, gezondheid en natuurgeneeskundig oogpunt bekeken.

Liefde en spiritualiteit (door de ogen van een helderziende bekeken)
Wat is de spirituele reden dat we zowel een korte of een lange relatie kunnen krijgen? En waarom worden we eigenlijk verliefd?

 

New age zaken
Uitleg over diverse Nieuwetijdszaken wat vandaag de dag veel mensen bezighoudt.

 

Jouw karma of vrije wil?
Over je karma, je levenslot en in hoeverre je kan spreken van een vrije wil?

 

En verder op de website:
Paranormale ontwikkelingscursus: ‘Help, ik ben hooggevoelig, wat nu?’ Een leuke, betaalbare paranormale thuisstudie cursus voor iedereen!
Numerologie/getallenleer werkboek: Wat getallen onthullen aan de hand van een geboortedatum.
Diepzinnige spirituele doordenkers werkboek.

Gratis paranormale blog:
Paranormale blog: ‘Ron’s spirituele vijver’. Met veel paranormale teksten, luisterbestanden, video’s etc.

 

Nieuwetijds schilderijen van Ron Malestein
Moderne kunst
Nieuwetijds kunst
Spirituele kunst
Excentrieke kunst

Zie website: www.kleurrijkeschilderijen.com