Paranormaal boek 'Jouw karma of vrije wil?'.

Lees gratis online het hele boek.

Jouw karma of vrije wil?
Met veel tips en eigen ervaringen van paragnost/helderziende Ron Malestein

Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura


Copyright:
© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.ronmalestein.nl of www.paranormaalbewust.nl

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:

Woord vooraf. 4

Wat bedoel je met een levensprogramma?. 5

Naar binnen leren luisteren. 6

Jouw levensfilm.. 7

Wat is karma. 8

Iemand ontmoeten. 9

Wat is verliefdheid?. 10

Wat is helderziendheid?. 11

Vrije wil 13

‘De diepte in’ 14

Kracht naar kruis. 15

Een steeds groter wordende aura (De evolutietrap) 17

Je innerlijke leeftijd. 18

De ziel en de Alziel 19

Karma of vrije wil?. 21

Het zuiveren van je ziel (zielenzuivering) 22

Geluk of ongeluk beleven. 24

Digitale café (datingsites) 26

Een andermans pad (leven) 27

De kosmische tijd voor iets. 28

Andere levensvormen (engelen) 30

Het karma van de wereld. 31

Jaloezie en talenten uit vorige levens. 33

Moeilijke overgangsperiodes. 34

Niet altijd alleen een man of een vrouw geweest 35

Wees eens flink boos. 36

Karmisch verbonden worden. 37

Karmisch weer losgemaakt 39

Loop de dag in de avond even rustig na. 40

Op het geestelijk pad kan je geen trede overslaan. 41

Heeft bidden dan eigenlijk nog wel zin?. 42

Kan je iemand mislopen?. 43

Wat is ‘verlichting’?. 44

Problemen op pad van geestelijke ontwikkeling. 45

Leren luisteren naar je binnenste. 47

‘De kerk in je hart’ 48

Momenten van dankbaarheid. 49

Naar een universeel geloof. 50

Uiteindelijk is overgave de grote kracht 52

Nare zaken uit het grijze verleden en schuldgevoel 53

Enkele vragen voor de lezers. 55

Liefde voor alles en iedereen. 57

De grote bevrijding. 59

Nawoord. 60

Interessante spirituele boeken en bijzondere websites om te bestuderen. 61

Woord vooraf

Dit is een boek met zeer bijzondere spirituele onderwerpen. Je zou kunnen zeggen dat de onderwerpen eigenlijk ook iets met ‘het geloof’ te maken hebben. Maar niet een geloof met allerlei droge theorieën en aannames, maar gebaseerd op diverse persoonlijke en zeer spirituele/Nieuwetijds levenservaringen.

Ik wil de belangstellende lezer beslist niet afschrikken. Dat is totaal niet mijn bedoeling. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor sommige lezers het beter is om eerst een ander boek van mij te lezen. Enkele onderwerpen zijn om mee te beginnen mogelijk behoorlijk pittig om te lezen. Misschien kan je de inhoudsopgave even vluchtig bekijken om te zien of de onderwerpen je aanspreken.

Mijn inzichten zijn geleidelijk aan ontwikkeld door 40 à 50 jaar persoonlijke paranormale waarnemingen en diepe innerlijke belevingen. Ik probeer op mijn wijze verschillende spirituele zaken aan te halen en uit te leggen. Het is beslist niet vreemd om enkele onderwerpen een paar maal aandachtig te lezen en even rustig te laten bezinken. Probeer de diverse thema's een beetje onbevangen te lezen. Ik weet zowel privé als in mijn praktijk dat niet iedereen dergelijke spirituele ervaringen heeft. Maar eigenlijk doet dat er niet zo toe. Je zult toch vast meerdere zaken herkennen. De onderwerpen waar ik over geschreven heb, zijn geen inbeelding of fantasie. Ik meen waar ik over schrijf. Misschien kan ik beter zeggen, ik leef ook bewust naar hetgeen waar ik over schrijf. Ik kan je direct al wel vast vooraf vertellen dat dit echt niet altijd makkelijk is. Maar de spirituele bewustzijnsprocessen begonnen al op mijn vijfde of zesde levensjaar. Ik heb natuurlijk net als ieder andere persoon ook normale groeiprocessen achter de rug. En om maar direct met de deur in huis te vallen, vele ervaringen en denkbeelden, hebben ook met eerder beleefde inzichten uit vorige levens te maken. Ik wil beslist niet als een freak overkomen. Dat is niet mijn bedoeling. Ik hoop dat iedereen door het lezen van dit boek wat meer inzichten in de spirituele wereld krijgt. Ik vind het leuk om over dergelijke onderwerpen te schrijven en dit uit te dragen. Ik wil de vele Nieuwetijds onderwerpen voor iedereen toegankelijker proberen te maken. Wees wel voorzichtig met degenen waar je met dit soort onderwerpen over wil gaan praten. Om eerlijk te zijn, er zijn nog niet zo veel mensen aan deze ingewikkelde onderwerpen toe. Maar ik merk wel dat er steeds meer belangstelling voor spirituele zaken is. Ik zou het jammer vinden als je door het lezen van mijn boeken ruzie of meer afstand met iemand krijgt. Dat is niet mijn doel. Probeer zo goed als je kunt, ook voor andermans mening, respect te hebben. We kunnen ten slotte heel veel van elkaar leren. En ik bedoel hiermee niet alleen de goede maar ook van vervelende of kwalijke zaken onder de mensen. Het zou trouwens wel mooi zijn als je iemand in je omgeving hebt, waarmee je over dergelijke onderwerpen van gedachten kunt wisselen. Het is niet goed om alleen en te lang met te veel aan dergelijke informatie rond te lopen. Dat kan enigszins belastend gaan voelen. Ikzelf geef altijd om de zoveel tijd een paranormale/spirituele cursus. Met onderwerpen zoals: zelf leren magnetiseren, je eerste indruk, voorgevoelens, jezelf leren afsluiten, gene zijde en onze gidsen enzovoort. Dat doet mezelf ook altijd goed. Ik vind de wisselwerking tussen mensen altijd zeer aangenaam en leerzaam. Er ontstaat altijd een mooie sfeer. Als helderziende noem ik dat een prettige groepsaura van alle mensen tezamen. Iedereen draagt aan de groep zo zijn eigen gedachten en gevoelens bij. Die bijzondere sfeer blijft soms zelfs nog een paar dagen in de ruimte hangen.

Ik hoop dat je wat aan de onderwerpen hebt en op je eigen leven kunt betrekken.

Paragnost / helderziende Ron Malestein

 

 

Wat bedoel je met een levensprogramma?

Ik wil je dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Wanneer je besluit om een pittige studie te volgen, dan zie je al vooraf in de brochure van de school wat voor onderdelen je studie heeft. Je kunt soms al een aantal modules zien die je in het eerste of de volgende jaren zal gaan krijgen. De onderdelen zullen steeds ingewikkelder worden. Het eerste studiejaar is al heel anders dan bijvoorbeeld het derde of vierde studiejaar enzovoort. Eenvoudig verwoord er is bij jouw studie een zekere opbouw en programma. Je kunt hier over eventueel aan de docenten vragen stellen.

Van jongs af aan heb ik allerlei paranormale gevoelens en beelden. Dit noem je heldervoelen en helderzien. Ik zie dikwijls stilstaande beelden of kleine filmpjes in mijn hoofd. Je zult zelf vast weleens een eigen ervaring hebben gehad. Wanneer je in iemands leven verschillende aangename of minder aangename situaties vooraf weet of ziet, dan ben je uiteindelijk geneigd om te denken dat er kennelijk voor de persoon een programma is. De persoon moet waarschijnlijk van ’hogere krachten en machten’ iets meemaken, persoonlijk ondergaan en natuurlijk van leren. Dit om op diverse situaties te kunnen reageren. Dit kan trouwens ook in groepsverband. Vaak hebben meerdere mensen met een bepaalde situatie te maken. Je kunt dit een groepsopdracht of groepskarma noemen. Ik ben van mening dat ieder mens zijn eigen programma moet beleven en ondergaan. Een programma in iemands leven noem ik ‘je levensprogramma’. Net zozeer als er bij een bepaalde studie al bekend is welke vakken je krijgt en wanneer je ze krijgt, zo is er ook voor ieder individu een specifiek pad te bewandelen. Je kunt dit ook zien als een speciaal op jou afgestemd plan. Ik wil aan de hand van diverse persoonlijke spirituele ervaringen en inzichten uitleggen wat allemaal onder een levensprogramma valt. En waar dat vandaan komt. Wat of wie regelt dit voor alle miljarden mensen op aarde maar ook die miljarden mensen aan gene zijde of zelfs op andere planeten in de grote kosmos? Misschien is het beter om te zeggen voor alle natuurrijken. Ik bedoel wanneer zoiets echt bestaat dan geldt dit voor alle levensvormen of helemaal voor geen.

 

Naar binnen leren luisteren

Ieder mens heeft dagelijks allerlei gevoelens. Ik zie persoonlijk de mens meer als een gevoelswezen dan als een verstandswezen. Ook al moet ik er direct wel bij zeggen dat doorgaans veel mensen meer met hun gedachten bezig zijn dan met hun gevoelens. Zo krijg je de indruk dat we meer intellectuele wezens zijn dan gevoelswezens. Het is kennelijk voor veel personen erg confronterend om goed naar je eigen gevoel te luisteren. We drukken liever lastige gevoelens en emoties weg. Dat is op zich een begrijpelijke reactie maar dit gaat helaas dan wel vaak ten koste van je goede of bijzondere innerlijke ‘gevoelsreacties’.

Dit boek gaat voornamelijk over allerlei bijzondere gevoelens en paranormale/spirituele waarnemingen. Het is mijn bedoeling om je te adviseren om beter, scherper en alerter te leren luisteren naar je eigen innerlijk, of mooier verwoord je eigen zielenroerselen. Ik wil je met diverse onderwerpen aan het denken zetten en tegelijkertijd inspireren. Het is niet direct eenvoudig om dergelijke vaak innerlijke kwesties, onder woorden te brengen of op te schrijven.

Ik heb gemerkt dat iedereen zo zijn eigen woorden en inzichten voor dit soort zaken heeft. Ik denk even aan de woorden/begrippen: je intuïtie, een voorgevoel, je geweten, de stem van God of een engel, helderweten of heldervoelen, telepathisch overgebracht van overleden familie of vrienden of misschien van een gids van gene zijde en nog veel meer. Ik wil in dit boek diverse onderdelen aanhalen. Neem hier rustig de tijd voor. Schrijf eventueel jouw gevoelens en bijzondere indrukken ergens op. Je kunt dan later nog altijd terugkijken wat jouw gevoelens betekende en of het waar was. Dit moet je in ieder geval niet zien als een innerlijke zelfstudie van bijvoorbeeld een maand. Geloof me, je bent er vast en zeker meerdere levens mee bezig. Wanneer deze onderwerpen echt van binnenuit zullen komen, dan ga je dit geleidelijk aan steeds sterker in je eigen individuele dagelijkse leven toepassen. Je zult bewust en onbewust beter naar binnen gaan luisteren. Ik vind het persoonlijk een verrijking. Het is ook een van de redenen waarom ik een boek over dit mooie maar wel enigszins ingewikkeld onderwerp wil schrijven. Ik doe mijn best. Enkele onderwerpen zijn al eens eerder in mijn vorige boeken aangehaald.

Ik hoop in ieder geval dat je na het lezen van dit boek een stuk verder komt. Dat je beter je eigen diverse gevoelsindrukken kunt scheiden en onderscheiden. Ik vind het persoonlijk meer dan de moeite waard om deze diepere innerlijke spirituele wereld verder uit te pluizen en vooral in het dagelijks leven toe te passen. Dit kan je zelfs sterken en kracht geven tijdens lastige levenssituaties.

 

Jouw levensfilm

Ik wil stapsgewijs verschillende interessante spirituele zaken behandelen. Ik probeer mij aan een bepaalde opbouw te houden. Ik weet uit ervaring dat zowel min of meer beginnende belangstellenden als meer gevorderden in aanraking zijn gekomen met mijn spiritueel getinte boeken. Ik wil altijd heel graag spirituele thema's zodanig verwoorden dat iedereen ze makkelijk kan begrijpen. Je hoeft het uiteraard niet met alle onderwerpen eens te zijn. Dat is logisch, dat ben ik zelf ook niet altijd. Maar ik hecht er wel veel waarde aan dat de onderwerpen goed begrepen worden. Ik doe hier ook altijd extra mijn best voor tijdens de consulten in mijn praktijk. Om de verschillende onderwerpen in dit boek beter te begrijpen, wil ik je eerst iets uitleggen over de levensfilm. Sommige mensen zien in ‘een film’ bijvoorbeeld na een zwaar auto ongeluk, een hartaanval of een hele zware operatie, in een paar tellen hun hele leven aan zich voorbij trekken. Zij staan eigenlijk voor een korte tijd even aan de rand van de dood (op de grens van twee verschillende wereld van energie – deze zijde en gene zijde). Zij zien van baby af aan tot het laatste moment van hun leven, in heldere en krachtige flitsen alles wat ze beleefd hebben, voorbij komen. Je kunt je voorstellen dat dit niet bij iedereen hetzelfde is. Sommige mensen hebben een leuk leven achter de rug en anderen een leven met enorm veel moeilijkheden. Kijk maar eens in je eigen omgeving wat mensen allemaal hebben meegemaakt. Op je levensfilm staan de belevenissen precies zoals ze gebeurd zijn. Je kunt iets niet wegdrukken of mooier maken. Het bijzondere en tevens confronterende aan zo’n levensfilm is dat je ook de reacties en gevoelens van andere personen ziet en beleefd. Het is goed om hier eens rustig over na te denken. De Schepper, een engel of de natuur, het is maar net hoe jij hiernaar kijkt, legt (‘registreert’) dus al jouw ervaringen vast. Als dit werkelijk zo is dan kun je hier veel uit concluderen. Niets van al jouw ervaringen maar ook die van anderen die je gekend hebt, gaan verloren. Je zult dus eens met je eigen handelingen, gedrag en wel of niet uitsproken gedachten worden geconfronteerd. Je zult hierop dus op je eigen wijze en innerlijk niveau of leeftijd gaan reageren. Iedereen zal ooit eens zijn eigen levensfilm gaan bekijken.

Aan de hand van de beknopte uitleg over een levensfilm, wil ik iets uitleggen over helderziendheid. Ik zie dagelijks diverse beelden, foto’s van personen of korte levensfilms van mezelf of van anderen. Dat hoort bij mensen, die meestal al van jeugd af aan paranormaal gevoelig zijn. Zo'n persoon noem je een helderziende of soms ook wel een paragnost. Dit zijn twee verschillende woorden voor exact hetzelfde.

 

Wat is karma

Ik zal proberen dit moeilijke onderwerp iets te verduidelijken. Je hoort mensen in bepaalde situaties weleens zeggen, het is vast je lot of karma. Maar wat bedoelen ze daar dan mee?

Iedereen heeft kennelijk bepaalde levensopdrachten te beleven. Vergelijk het maar weer met een studieopdracht van school. Tijdens diverse levens op aarde heb je goed gehandeld maar af en toe ook ‘fouten’ gemaakt. Al jouw vriendelijke maar ook egoïstische handelingen staan op jouw levensfilm. Dit geldt voor alle zaken die een mens in zijn leven doet of zelfs nalaat. Ik heb o.a. door persoonlijke observaties geleidelijk ingezien en geleerd, dat er in ons zichtbare maar ook onzichtbare heelal diverse wetten gelden die te maken hebben met de hele evolutie. Op de één of andere manier worden onze handelingen en gedrag genoteerd. Dit geldt voor alle mensen maar ook voor de dieren. Alleen denk ik dat voor de dieren deze wetten iets anders zijn. Daar wordt meer gekeken naar groepsprocessen en bij de mens meer naar het individu. Maar daar weet ik ook niet veel van af. Ik weet wel dat de mens heel veel levens heeft gehad en nog zal gaan krijgen, maar dat geldt hetzelfde voor de dieren. In het heelal is voor de mens een belangrijke wet en die wet heet ‘de wet van karma’.

De wet van karma zou je ook de wet van oorzaak en gevolg kunnen noemen. Eenvoudig verwoord: je goede handelingen maar ook de minder vriendelijke handelingen worden automatisch geregistreerd. Ik zal proberen dit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld uitleggen. Sommige mensen rijden op een kruispunt nogal hard door, terwijl je ziet dat het stoplicht op rood staat. Zoal je weet wordt er niet op alle kruispunten gefotografeerd. Je kunt in sommige gevallen zonder dat ook maar iemand dat opmerkt, stiekem door rood rijden. Niet bepaald sympathiek gedrag naar anderen in het verkeer toe maar je komt hier soms dus goed mee weg. Maar ál jouw handelingen komen wel op je levensfilm te staan. Je krijgt dat ook op jouw persoonlijke levensfilm ooit te zien. Dit is een onderwerp waar je beter eens even goed bij stil kan staan. Dit heeft voor ieder mens namelijk nogal grote gevolgen. Als je zo om je heen kijkt, dan lijkt het erop dat je in het leven zomaar kunt doen wat je wilt. Maar dat is dus niet zo. Er zijn in het heelal wel degelijk werkzame wetten. Al het leven in de zichtbare en onzichtbare kosmos wordt begeleid en bestuurd. Dit geldt voor ieder mens en tevens voor alle andere natuurrijken. Waar het mij hier om gaat is dat ieder mens door het toedoen van zijn eigen handelingen als het ware een blad van goede punten als ook een soort ‘strafblad’ ontwikkeld. Het karma heeft dus onder andere te maken met jouw persoonlijk gedrag enz. Nogmaals om de onderwerpen van dit boek beter te begrijpen, is het belangrijk om hier eens rustig over na te denken. Spreekt je dit aan of roept dit enigszins weerstand bij je op. Ik weet uit ervaring dat mensen hier nogal wisselend op reageren. Het is mijn bedoeling om een aantal leuke en minder leuke zaken uit het leven uit te leggen. Er is namelijk wel degelijk een reden waarom iets wel of niet gebeurt. Ieder mens wordt geboren met bepaalde opdrachten. De vraag is met wat voor karma je in dit leven geboren bent. Soms kan je dingen ‘voelen’/aan zien komen. Het is natuurlijk wel de vraag of je dit wel wilt weten. De resultaten van goede en minder goede zaken komen in een vorm in een volgend leven terug. Iedereen werkt dus aan zijn eigen toekomstige levens. Dit in positieve maar ook in negatieve zin. Iedereen wordt dus met zijn eigen oorzaak en gevolg geconfronteerd. Maar ik wel er wel direct bij zeggen dat alle handelingen en belevenissen naar meer inzicht en verdieping zullen leiden. Iedereen groeit steeds een stapje verder dag in en dag uit. Ieder mens groeit geleidelijk aan. Dit wordt weer gestuurd en begeleid door een andere wet in de kosmos. Namelijk ‘de wet van wedergeboorte’ of ookwel ‘de wet van reïncarnatie’. Dit heeft te maken met de evolutie van mens en andere natuurrijken.

 

Iemand ontmoeten

Ik heb in mijn praktijk dikwijls een nieuwe relatie voor iemand voorspeld. Ik zag in enkele beelden of in een kort filmpje in mijn hoofd dat de cliënt(e) weer samen met iemand optrok. Soms weet ik in welke maand dat gaat gebeuren. Ik ‘hoor’ of ‘zie’ de maand. Maar het is ook mogelijk dat je een jaargetijde of bepaalde feestdagen ziet. Bijvoorbeeld dat er sneeuw ligt of dat iedereen zo op zijn eigen wijze de zomerperiode/vakantie viert. Het is logisch dat mensen naar de tijd vragen. Daar zou ik zelf namelijk ook naar vragen. Maar in mijn leven heb ik dat niet zo nodig omdat vrijwel altijd dit soort zaken enkele maanden of jaren vooruit al mag zien. Dat vond ik als begin twintiger nog weleens lastig. Ik zag bijvoorbeeld dat een bepaalde relatie maar drie of vier jaren zou gaan duren. Je schrikt daarvan. Je bent het daar niet altijd mee eens. Je kunt dit ook niet altijd zeggen. Je kunt er heel makkelijk wrijving met iemand door krijgen. Maar je leert vanzelf en heel snel wel beter op je woorden te letten.
Hoe is het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten? Dit heeft alles met het karma te maken. Op de één of andere bijzondere wijze moet je naar iemand toe getrokken worden. Maar hoe zal je iemand kunnen ontmoeten, die bijvoorbeeld 100, 1000 of 10.000 kilometers van je af woont? Al het leven bestaat uit diverse energieën. Zo is dat ook met de mens. Stel je even voor dat ieder mens een magneetje is. Magneten zoals je weet, kunnen elkaar aantrekken. Wanneer het de bedoeling is om iemand te ontmoeten, dan wordt zeg maar vanuit hogere krachten/machten jouw magneet en die van een ander die je vanwege je karma moet ontmoeten, sterk geactiveerd. Op een bepaald moment worden de magneten in werking gesteld. Dit zijn krachten die ik diverse malen heel bewust en heel krachtig heb gevoeld. Die krachten zijn om het zo maar te verwoorden wel meer dan 100 maal zo sterk dan de wilskrachtigste persoon op de aarde. Je kunt je hier dus absoluut niet tegen verzetten. Dat is echt onmogelijk. Wanneer je op een bepaalde dag iemand volgens jullie karma moet ontmoeten, dan zal je die persoon ontmoeten. De mens zal zijn gevoel, eigenlijk innerlijk drang, gaan volgen. Hij gaat dus op deze krachten reageren. Je krijgt dan het gevoel dat je naar iemands feestje moet gaan, naar een theater, supermarkt of iets op het werk. Er zijn zoals je weet wel honderden mogelijkheden om iemand te ontmoeten. Meestal voel je een soort innerlijke drang of onrust. Sommige gevoelige personen weten vooraf wat er te gebeuren staat. Mensen in dit geval uitgelegd als magneten, kunnen overal naartoe getrokken worden. Ik bedoel te zeggen dat dit niet alleen voor relaties geldt. Dit gaat op voor alle vormen van contact. O.a. relatie – vriendschap – je baas – collega’s. Wat moet gebeuren, zal dan ook gebeuren. Soms kan je ook door de inwerking van dezelfde krachten voelen dat je contact met iemand bijna ten einde loopt. Je moet hier wel meer naar leren te luisteren. Ik denk dat de meeste mensen dergelijke dingen wel degelijk voelen. Maar ze hebben nog niet onderzocht wat dit betekent. Het is heel interessant en leerzaam om de achter zijde van het leven te bestuderen. Niet altijd makkelijk maar het kan je zeker ook steunen. Inzicht geeft soms kracht.

 

Wat is verliefdheid?

Het is niet mijn bedoeling om je de romantische gevoelens rond het thema verliefdheid je af te nemen. Integendeel, ik ben juist altijd heel blij voor iemand als iemand op een persoon verliefd is geworden. En vooral leuke en gezellige dingen samen kan gaan doen. Een mens kan best eens een tijd alleen zijn. Maar ik geloof meer dat de mens van nature een groepswezen is. Mensen moeten net als de dieren onder elkaar zijn. Het gezin is wel degelijk de hoeksteen van de samenleving. En ik weet, er zijn mensen die liefst alleen willen zijn en dat beslist willen blijven. Iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Vrijwel iedereen is wel eens verliefd geweest. Die gevoelens ga ik nu niet verwoorden. Ik wil iets schrijven over de achtergrond van het verliefd zijn en worden. Wat gebeurt er spiritueel gezien als we verliefd zijn. De buitenkant als je dat zo kan verwoorden, ziet er heel anders uit dan de binnenkant. Iedereen weet dat je positief of negatief op een ander kunt reageren en in dit geval verliefd kunt worden. Wanneer je verliefd wordt en met iemand een relatie krijgt, dan stond dit al op jouw levensprogramma. In de ruimte was het al bekend dat jij en die andere persoon elkaar tegen zouden komen. Vanwege het karma in vorige levens zijn er nieuwe opdrachten te volbrengen. Je komt elkaar dus weer opnieuw tegen. Je zult gezamenlijk van alles kunnen beleven en tegenkomen. Er zijn bijzondere krachten die op dit proces inwerken. Je wordt als het ware met die persoon verbonden. Ik heb weleens van mensen gehoord dat iemand de persoon waar iemand op verliefd werd en later mee is gaan trouwen in het begin helemaal niet zo leuk of aantrekkelijk vond. Maar na verloop van tijd voelde de persoon ‘een werking’. Iets bracht de persoon naar de ander toe. De meeste mensen denken dat je zomaar op iedereen verliefd kunt worden. Ik vind dat prima om zo te denken maar in werkelijkheid zit dat toch net even iets anders in elkaar. Er zijn in ons heelal bepaalde wetten werkzaam. Er gebeurt niets zonder een reden. Natuurlijk kan je en hoef je het ook niet overal mee eens te zijn. Sommige situaties in het leven zijn heel moeilijk te begrijpen en te accepteren. Ik weet daar alles van. Vriendschappen, relaties en huwelijken hebben met jouw karma en levensprogramma te maken. Ik wil je uitnodigen om tijdens een meditatie eens rustig na te gaan of jij die processen op de achtergrond ook weleens hebt gevoeld. Kon jij naast het verliefde gevoel ook deze processen ‘voelen’. Wanneer je dit één of meerdere malen ook zelf hebt ervaren dan zul je de onderwerpen in dit boek nog beter kunnen begrijpen en dus wat ik probeer te verwoorden. Het is mijn bedoeling om je aan te moedigen extra alert en verscherpt naar dergelijke spirituele zaken te kijken. Dit kan je leven enorm verrijken en verdiepen. Voor degenen die het moeilijk vinden om dit thema goed te begrijpen wil ik je nog een paar aanwijzingen geven. Wanneer je in de beginfase op iemand verliefd bent, dan merk je dat je steeds aan die persoon zit te denken. Iedereen weet dat dit met verliefdheid te maken heeft. Maar eigenlijk word je steeds door die bijzondere krachten naar de persoon toegetrokken. Je komt er niet meer van los. Je blijft bijna dag en nacht over die persoon ‘malen’. Het is goed om hier eens aan terug te denken. Haal eens terug wat je toen dacht en voelde. Wat gebeurde er toen? Normaal gesproken wanneer je je niet met dergelijke thema’s bezighoudt, dan sta je bij dergelijke processen niet stil. Je plaatst het onder het thema het verliefd zijn. Maar wanneer je in de toekomst nog eens opnieuw op iemand verliefd wordt, dan moet je eens extra opletten wat er allemaal gebeurt. Maar nogmaals je moet natuurlijk ook niet te moeilijk gaan doen, je kunt beter van al die momenten genieten. Des te meer je open staat voor diverse spirituele zaken des te meer zul je zien dat er zich steeds meer ‘nieuwe’ deuren gaan openen. Maar zoals het met alles is je moet er wel voor openstaan. Als het ware met je zoektocht beginnen. Elk leven opnieuw is eigenlijk een ontdekkingsreis. Stap voor stap evolueren we verder.

 

Wat is helderziendheid?

Je kunt op diverse wijzen informatie over jouw levensloop krijgen. Eén daarvan is door middel van helderziende beelden. Je kunt hier ook heel veel van leren (Nieuwetijds inzichten). Je kunt je bijvoorbeeld afvragen, is iets je karma of vrije wil? En waar ligt dan de grens hiertussen.

Ik wil in dit boek ook iets over helderziendheid uitleggen. Hoe ik dat persoonlijk beleef in het dagelijks leven en mijn praktijk. Helderziendheid is met behulp van een ander zintuig beelden zien. Je kunt met je gewone ogen kijken maar je hebt in je geestelijk lichaam ook zintuigen. Wanneer je even uittreedt (denk maar aan een bijna-doodervaring) met je geestelijk lichaam dan gebruik je deze zintuigen. In mijn andere boeken noem ik dat ‘parazintuigen’. Afkomstig van de twee woorden paranormaal en zintuigen. Allereerst wil ik graag zeggen, zoek het niet te ver. Ik weet zeker dat je in je leven misschien zonder dat je daar bij stilstond al allerlei beelden hebt gehad. Maar je zult waarschijnlijk de beelden voor een onderdeel van je gewone gedachtes hebben aangezien. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om je gewone gedachtes in beelden te onderscheiden van helderziende beelden in je hoofd. Toch zul je na verloop van tijd dit toch makkelijker kunnen onderscheiden. Je leert dat geleidelijk aan. Je kunt verschillende soorten beelden krijgen. Een beeld van iets in zwart-wit of in kleur. Een beeld als een ‘foto’. Je kunt dat vergelijken met een pasfoto van iemand. Dit kan de grootte hebben van een pasfoto maar ook van een a3 bij wijze van spreken. Het is ook mogelijk dat je hele korte of wat langere filmpjes in je hoofd ziet. Meestal zie je losse fragmenten of korte levenssituaties in een klein filmpje. Je kunt werkelijk overal beelden van door krijgen. Je kunt zelfs rond die beelden ook een bepaald gevoel hebben. Maar het gaat me nu niet zo zeer om in dit boek de verschillende onderdelen van helderziendheid uit te leggen. Het is meer mijn bedoeling om je erop te wijzen dat je zomaar een beeld van je eigen toekomstige leven (je levenslot) kunt krijgen. Voor degenen die nog nooit bewust een helderziend beeld hebben gehad, heb ik een kleine oefening. Ga eens rustig en ontspannen op een stoel of bank zitten. Zorg dat je niet gestoord kunt worden. Maak je even een klein beetje leeg. Laat alle dingen van de dag even los. Probeer in gedachte sterk aan bijvoorbeeld je auto, caravan of fiets te denken. Wanneer je dit rustig doet dan zie je in gedachte (in je hoofd) het door jouzelf geprojecteerd beeld. Je kunt allerlei dingen van de dag in je gedachten creëren. Dit doe je op je innerlijk gedachtescherm. Denk maar aan een presentatie van iets, geprojecteerd op een scherm. Heel vroeger had je een speciaal scherm voor dia’s. De diaprojector en het scherm. Het grote verschil met helderziendheid is dat verreweg de meeste beelden uit een andere bron komen. Ik noem dat telepathisch overgebracht. Je hebt hier de uitzender en natuurlijk de ontvanger bij nodig. Je creëert of fantaseert de beelden niet. Je kunt zelfs gezichten van personen zien die je nog nooit van je leven bent tegengekomen. Ik zie dagelijks mensen die nog op aarde leven (die even sterk aan mij denken) als personen die een korte of veel langere tijd geleden overleden zijn. Je kunt werkelijk overal en zomaar op alle momenten van de dag beelden doorkrijgen.

De reden waarom ik over helderziendheid schrijf is, dat dit een bijzondere mogelijkheid is om op paranormale wijze informatie over jouw leven en levenslot te krijgen. Probeer eens je eigen leven terug te kijken of je dit al eerder hebt meegemaakt. Maar je kunt dit bijzondere onderwerp ook met anderen bespreken. Je moet wel een beetje oppassen. De personen waar je mee wil praten, moeten er wel voor over openstaan. Je kunt hier hele leuke en leerzame gesprekken over krijgen. Maar je kunt natuurlijk ook altijd een keer naar een goede helderziende in jouw eigen regio gaan om dit eens te beleven. Maar de bedoeling van dit boek is meer om zelf bewuster van jouw intuïtieve en paranormale ingevingen en zielenreacties te worden. Mede door de eerste paranormale waarnemingen merkte ik al vrij snel dat veel zaken kennelijk niet te vermijden zijn of voorkomen kunnen worden. Dit was één van de redenen dat ik geleidelijk aan inzag dat er voor iedereen een pad, een weg te bewandelen is. Ik voelde zelf wel aan dat je niet zomaar al beelden en indrukken aan iemand kan vertellen. Zoals je waarschijnlijk zelf wel weet, reageert niet iedereen daar positief op. Ik gebruik mijn helderziende gave meer in mijn praktijk. Mensen komen met allerlei vragen. Vragen over bijvoorbeeld hun relatie, huwelijk, een kind, studie, gezondheid, spirituele groei en overleden personen enzovoort. Ik vind dat goed en heb daar ook helemaal geen moeite mee. Mijn gedachte is: alles is uiteindelijk menselijk en wie ben ik om daar over te gaan oordelen. Ik kijk liever naar mijn eigen tekortkomingen en fouten. Ik wil daar van zien te leren. Elke dag hebben we toch opnieuw de kans om dat te doen. Nogmaals je eigen paranormale ingevingen kan je goed gebruiken voor jouw spirituele/geestelijke zoektocht.

 

 

Vrije wil

Ik heb in mijn zoektocht naar spirituele zaken dikwijls mijn hoofd aan anderen gestoten. Soms wil je namelijk uit te groot enthousiasme je denkbeelden en bijzondere spirituele ervaringen aan anderen vertellen. Door de jaren leer je vanzelf wel hoever je kunt gaan om je denkbeelden aan anderen te vertellen. Ik heb meerdere malen gemerkt dat mensen nogal afwerend reageren als je iets over de wetten in de kosmos probeert uit te leggen. Mensen houden er niet van als je over hun eigen zelfstandigheid, het maken van keuzes en vrije wil zaken aanhaalt. Iedereen wil graag helemaal vrij in zijn keuzes zijn. Ik begrijp dat. We komen ten slotte ook uit een tijd van overheersers. We hebben afgelopen eeuwen met diverse machtswellustelingen in de kerk, koningen, dictators, grootgrondbezitters te maken gehad. Gelukkig wonen wij in een relatief vrij land. Zoals je zelf wel weet is dat nog niet in elk land zo.

Ik heb gemerkt als helderziende dat er niet zoveel vrije wil is. Al het leven wordt heel groots en subtiel bestuurd en begeleidt. Dit klinkt misschien voor sommigen negatief maar als je je hier verder in verdiept is het eigenlijk heel positief. We groeien namelijk door diverse levens naar prettigere, ik noem het hogere liefdevollere gebieden, in de ruimte. Je zou dit de kleine hemel met een kleine letter kunnen noemen. Je hebt namelijk nog veel hogere gebieden. Alle dingen die gebeuren hebben een reden. Niets gebeurt er in het heelal zomaar. Ik kan je dat natuurlijk niet in een paar minuten uitleggen. Ik hoop alleen dat ik met dit boek je kan aansporen om met je eigen (innerlijke) zoektocht aan de gang te gaan. Natuurlijk is er niets mis mee om te proberen wat comfort in je omgeving te verzamelen. Je hebt daar misschien heel hard voor moeten werken. Maar als je, net als ik, gelooft dat er meerdere levens zijn, zul je je denkwijzen en handelen soms iets wat moeten bijschaven. Op je ontdekkingstocht naar meer geestelijke zaken, zul je zien dat er veel meer is dan je met het blote oog kunt zien. Alle natuurrijken inclusief de mens wordt op tal van wijzen begeleid. En geloof mij, ik ben ook totaal geen vrome gast. Ik ben het echt ook niet altijd met mijn eigen levenssituaties eens. Het leven heeft ontzettend veel zijden. Je kunt gewoonweg niet alles begrijpen waarom iets gebeurt of moet gebeuren. Mijn advies aan alle lezers is, voed en bescherm niet te veel jouw ego. Probeer meer open te staan voor diverse geestelijke zaken. Je zult geleidelijk aan merken dat er wel degelijk meer is. Probeer ontvankelijk te zijn, rustig in je hoofd, en denk eens over jouw levenssituaties na. Laat je echter nooit door iets forceren. Aan opgelegde denkbeelden heb je niets. Uiteindelijk zou je zelf met vallen en weer opstaan je eigen geloof moeten ontwikkelen. Dit is geen eenvoudig pad om te bewandelen. Zeker niet als je ervoor kiest om je meer geestelijke, spirituele zaken eigen te maken en er vooral bewust naar te leven. Het pad naar de top van de berg is misschien aanzienlijk steiler dan die van anderen. Maar daarentegen zal je innerlijke winst ook vele malen groter zijn. Dat zul je zien als je later je eigen levensfilm ziet en beleefd. En aan gene zijde onderdelen van je levens meerdere malen nog eens rustig doorneemt om er meer van te leren. Gelukkig hebben we hier een vrije wil in. Je wilt je hier verder in ontwikkelen of je ziet het enkele levens wel aan.

 

‘De diepte in’

Ik heb zoals je waarschijnlijk wel weet diverse paranormale en andere Nieuwetijds boeken geschreven. Ik vind het altijd leuk om dingen uit mijn eigen wereld uit te leggen. Ik heb een drang om dit uit te dragen. Diverse Nieuwetijds zaken wil ik graag zodanig vertalen dat iedereen er iets mee kan doen en in zijn eigen leven kan toepassen. Grappig dat een goede astroloog dat al rond mijn 22ste jaar in mijn horoscoop zag en voorspelde. Door mijn paranormale gaven heb ik dagelijks veel ervaringen. Ik heb inmiddels over verschillende paranormale onderwerpen geschreven zoals: het zelf leren magnetiseren, het ontvangen en uitzenden van gedachtes (ook wel telepathie), de aura van je huis reinigen, gidsen en beschermengelen, uittredingen en het leven aan gene zijde. Er is hier ontzettend veel over te vertellen. Ik vind het achteraf wel een beetje jammer dat ik als paragnost/helderziende en magnetiseur iets te veel in deze hoek ben terecht gekomen. Niet dat er iets met het paranormale mis is. Zo bedoel ik het niet. Maar vaak lijkt het dat het alleen maar over het paranormale gaat. En dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik wil ook graag de achtergronden van het paranormale/spirituele bespreekbaar maken en verduidelijken. Zeg maar meer de diepte in gaan. Maar ik heb door de jaren wel gemerkt dat verreweg de meeste mensen meer iets over zichzelf willen horen. Dat is op zich logisch. Je hebt tenslotte een praktijk voor helderziendheid en magnetiseren en mensen komen daarvoor. Maar er zijn nog niet zoveel mensen die op zoek zijn naar een bewuster leven. Over het algemeen ga je naar een helderziende met een paar vragen. Ik zou het zo mooi vinden als er meer doorgevraagd wordt. Waarvan of van wie komen bijvoorbeeld die paranormale indrukken? Is er maar één leven of is er echt sprake van reïncarnatie? Wat is eigenlijk de zin van het leven? Evolueren dieren ook? Begrijp je dat ik soms weleens denk, wat jammer dat alles maar van één kant wordt belicht. Er is zoals ik al mijn hele leven op diverse wijzen ervaar, zoveel meer. Je kunt met je gewone aardse zintuigen van je stoffelijk lichaam maar ook met parazintuigen van je geestelijk lichaam van alles zien en voelen. Maar wat of wie heeft er voor gezorgd dat jij op die wijze kunt waarnemen?

Het is jammer dat veel spirituele of ook wel Nieuwetijdszaken nog niet veel op diverse scholen en universiteiten worden behandeld. Een paar maanden geleden werd ik als een onderdeel van het vak Nederlands uitgenodigd om iets over paranormale gaven en de praktijk te vertellen. De leerlingen van Atheneum4

hadden de opdracht om iemand te interviewen. Twee klasgenoten vonden het leuk om een paranormaal begaafde uit te nodigen en te interviewen. Het was een leuk en interessant lesuurtje. Er werden ook goede vragen gesteld. Zowel van de interviewers als later uit de klas zelf. Ik hoop dat er in de toekomst op deze wijze meer aandacht aan spirituele zaken wordt besteed. Ik geloof dat de tijd daar zo langzamerhand wel rijp voor is. Er beginnen steeds meer mensen open te staan voor allerlei Nieuwetijds zaken. Alleen de verbindingen moeten nog wel worden gelegd. Ik hoop dat ik daar nog het één ander aan bij kan en mag dragen. Ik hoop dat iedereen persoonlijk op z’n eigen wijze daar ook iets aan wil doen. Zo maken we de samenleving geleidelijk aan bewuster. Het bewuster worden van allerlei zaken om je heen hoort bij deze tijd. Deze tijd wordt het New Age tijdperk of ook wel het Waterman tijdperk genoemd. Er zullen de komende jaren nog veel veranderingen komen.

 

Kracht naar kruis

Ieder mens heeft zo zijn eigen levenspad te bewandelen. Probeer eens een paar maal in de ochtenduren te voelen met wat voor energie je bent opgestaan. Hoe voel je je lichamelijk en emotioneel gezien. Het zal je wel opgevallen zijn dat je niet elke dag dezelfde energieën tot je beschikking hebt.

Dit komt ook onder andere door wisselende emoties en verschillende gezondheidsproblemen.

Ik geloof dat ieder mens met een bepaalde hoeveelheid energie geboren wordt. Dit is verder geen stilstaand proces. Elke seconde zijn er wisselingen in je energie. Ieder mens is omringd door een grote aura. De aura zit in en ‘door’ je lichaam en straalt er aan alle kanten ook weer uit. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat we allemaal in een grote, kleurige mist lopen. Misschien heb je zelf weleens een witte of gekleurde energiewolk om een mens of dier gezien. Die mist kan je enigszins vergelijken met het licht om een lantaarnpaal op een schemerige, regenachtige mistige dag. Een deel van de mist wordt voor een stuk door de lamp van de lantaarnpaal verlicht. Het is in dit verband niet mijn bedoeling om het over kleuren en karakters te hebben. Ik wil je er graag op wijzen dat je tijdens diverse belangrijke leefsituaties energieën krijgt. Uit diverse niveaus van de ruimte krijg je via je chakra's (grote en kleinere draaikolken van energie) in het etherische lichaam (deel van de aura) energie. Dit is een proces wat dag en nacht werkt. Iedereen heeft dit nodig want anders was op dit energiegebied, dat we gewoonlijk de aarde noemen, bewust leven niet mogelijk. Er zijn in de ruimte verschillende werelden van energieën. Alle werelden staan op een wonderlijke wijze altijd met elkaar in verbinding. We groeien of beter evolueren door middel van reïncarnatie (wedergeboorte) geleidelijk aan naar die hogere energiegebieden. Het land van de dood waar helemaal geen enkele vorm van dood is, is eigenlijk ook niet meer dan een ander energiegebied op een andere golflengte. Enkele delen van deze verschillende energieën in de kosmos kan je als helderziende bent, zien. Opmerking: niet elke helderziende persoon ziet dit bijzondere schouwspel en dat is ook helemaal niet nodig. Ik ben deze wereld van helder en scherp licht heel geleidelijk, van jongs af aan gaan zien. Het is niet altijd makkelijk om alle energieën van mensen en bijvoorbeeld huizen te zien en te voelen. Ik voel bijvoorbeeld regelmatig door de muren van mijn buren heen, maar het is niet mijn bedoeling om mensen bang te maken. Het is niet overal in de wereld plezierig vertoeven. Maar dat weet je zelf ook wel. De meeste mensen voelen dat zelf ook wel aan. We zouden eigenlijk hier veel beter naar moeten leren luisteren. We zijn doorgaans hier niet alert genoeg op. Datgene wat we doorgaans het zesde zintuig noemen is eigenlijk bij iedereen enigszins actief. Alleen bij sommigen is dit een stukje sterker.

Soms word je al van tevoren op nieuwe levenssituaties in je leven voorbereid. Dit hoef je niet altijd per se altijd direct goed te voelen. In dit verband zou je ook kunnen zeggen dat ieder mens kracht naar kruis krijgt. We worden wel degelijk op alle situaties voorbereid en begeleid. Dit zijn mooie processen om eens bij stil te staan en vooral om verder te bestuderen. Stem je vanaf nu beter op de energieën van de dag af. Forceer niets. Drijf als het ware met de energieën van de dag mee. In sommige gevallen is het niet eens zo gek, om aan de ruimte om een bepaalde energie die je nodig hebt, te vragen. Er zijn op andere etherische energiegolflengtes veel meer levensvormen om ons heen. We kunnen wel degelijk gehoord en verwoord worden. Ik wil absoluut niet mensen iets klakkeloos laten geloven. Probeer zoveel mogelijk zelf uit. Kijk wat er gebeurd. Er is zo ontzettend veel meer in het heelal dan we gewoonlijk aannemen. Je kunt van het ene op het andere moment iets spiritueels meemaken. Ik durf zonder enige vorm van reserves te beweren dat iedereen, indien echt nodig te bereiken is. Misschien dat je nu ook nog beter begrijpt dat sommige mensen over allerlei wonderen spreken. Werkelijk van alles is mogelijk. Zolang er maar ‘toestemming’ uit de hogere, energiegebieden is. Ik vind het bijzonder om hier een beetje van te mogen/moeten getuigen. Het heeft mij ook enorm verrijkt en verdiept. Maar je hoort mij niet zeggen dat ik daardoor een makkelijker leven heb. Dat absoluut niet. Het lijkt er wel op hoe meer je mag weten en beleven, des te meer je moet kunnen (ver)dragen. Iedereen moet zich alles stapje voor stapje eigen maken. Ik wil graag met deze tekst zeggen dat we werkelijk over van alles voorkennis over ons levensprogramma kunnen hebben, maar ook daar de nodige energieën voor krijgen. Maar ‘je laatste dag’ blijft toch je laatste dag van je levensprogramma. Denk hier eens goed over na. Dit is voor sommigen een zeer gevoelig punt. Ik wil hier ook mee zeggen dat de invloed van een mens in werkelijkheid niet zo heel groot is. Maar alles is wel gericht op een hoger en bewuster leven voor mens en dier.

 

Een steeds groter wordende aura (De evolutietrap)

Zoals ik al eerder schreef, de mens heeft al heel wat levens achter de rug en zal er in de toekomst nog heel veel gaan krijgen. Misschien kan je dit het beste zien als een evolutionair proces van meer dan miljoenen jaren. Ieder mens groeit elke dag een klein stapje verder. In de kern is ieder mens hetzelfde. Ieder mens bewandelt in grote lijnen hetzelfde pad. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen op dezelfde wijze overal op reageert. Iedereen heeft zo zijn eigen karakter en mogelijkheden. Het is maar net met wat voor levensprogramma je ditmaal op aarde geboren bent. Ik ‘zie’ om alle mensen (en alle ander levensvormen) een aura. Het zien van dit licht heeft mij erg veel inzicht in het evolutieproces van de mens en andere natuurrijken gegeven. Aan het gewone stoffelijk lichaam kan je de leeftijd van een persoon ongeveer inschatten. Maar aan de aura van een persoon kan je diens ‘innerlijke leeftijd’ lezen. Een kind van bijvoorbeeld vier jaar kan innerlijk al veel verder zijn dan een persoon van bijvoorbeeld 44 jaar. Alleen het kind van vier jaar moet eerst nog biologisch gezien volwassen worden. Alleen al dit lichtend helderziend proces waar te nemen heeft mij tot inzicht gebracht dat we allemaal absoluut niet blanco worden geboren. We hebben beslist niet dezelfde start en omstandigheden. Ik begrijp dat dit hele pittige zinnen met veel geestelijke informatie zijn. Maar deze inzichten zijn wel grotendeels ontstaan door persoonlijke helderziende waarnemingen. Ik wil hiermee zeggen dat een persoon met deze gevoeligheid van auralicht zien in bijvoorbeeld in Parijs of Toronto of waar dan ook in de wereld, hetzelfde waarneemt en vervolgens dezelfde conclusies trekt. Onze aura wordt dus per ervaring of dag een heel klein stukje groter. Eén aards leven op de eeuwigheid is niet zoveel, misschien een millimeter op een meetlat van één meter. Ik wil hiermee zeggen dat de evolutie langzaam maar gestaag verloopt.

Ieder mens heeft een eigen pad te bewandelen. Ieder mens krijgt elke dag een nieuwe kans om zich verder te ontwikkelen. Zonder er misschien bewust van te zijn, maken we hier allemaal deel van uit. Er is meer. Hoe meer je je in alle Nieuwetijds zaken verdiept des te meer je tegen zult komen. Dit is zeer interessant maar een nadeel is wel dat je mogelijk het contact met anderen zal kunnen gaan verliezen. Niet iedereen heeft belangstelling voor spirituele levenszaken. Probeer altijd iemand in je omgeving te vinden waar je af en toe mee kunt praten. Dat je je nieuwe inzichten en persoonlijke ervaringen kunt uitwisselen en bespreken. Ik heb gemerkt dat veel mensen in het begin wat onzeker zijn. Ze twijfelen soms over hun eigen spirituele ervaringen en inzichten. Ik vind dat niet vreemd. Het hoort bij dit proces. Wanneer je bijvoorbeeld auto leert rijden, zal het ook enige tijd duren voordat je met alles vertrouwd gaat raken. Je hebt soms te weinig vergelijkingsmateriaal. Er zijn mensen die hun persoonlijke ervaringen helemaal aan niemand kwijt kunnen. Dat is niet prettig leven, dat veroorzaakt dikwijls spanning. Zorg wel hiervoor. Ik wil de titel van het spirituele boek ‘De aarde is slechts een leerschool’ van Thea van Leent even aanhalen. Ik ben het met deze titel van het boek  helemaal eens. De planeet aarde kan je zien als één van de vele scholen in de ruimte. Door helderziend te waarnemen en door eens uit te treden, zie je dat er nog zo ontzettend veel meer is dan je met je gewone ogen van je aardse lichaam kunt zien. Eén van de redenen waarom we nog niet zoveel kunnen zien is dat de mens op z’n aardse pad niet afgeleid mag worden. Je bent geboren met een bepaalde levensopdracht. En van jou word verwacht dat je dat zo goed mogelijk doet en met twee handen aanpakt. Niets meer maar ook niets minder. Overdrijf niet. Heb geen grote haast, doe gewoon je best. Er zijn altijd wel mensen die moeten of mogen getuigen van meer werelden en het evolutieproces. De informatie van hen kan je goed in het dagelijks leven gebruiken en toepassen. Het is jammer dat deze mensen te weinig gekoesterd en gewaardeerd worden. Voor veel mensen is het aantrekkelijker om voor veel geld en andere materiezaken te gaan. Ik vind dat persoonlijk heel jammer en lastig.

 

Je innerlijke leeftijd

Ik kan me goed voorstellen dat sommige lezers denken wat moet ik me bij een aura of je innerlijke leeftijd voorstellen? Hoe zie jij dat dan? Ik kan natuurlijk niet exact uitleggen hoe ik dat zie. Maar ik ben door het geven van diverse paranormale cursussen en lezingen wel getraind om met aardige voorbeelden te komen om er dan toch een beeld van te vormen. Ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Je moet nooit zomaar iets aannemen. Blijf onderzoeken en proberen er een beeld van te vormen.
Misschien heb je thuis een staande lamp of een andere lamp in het plafond met een dimmer. Je kunt met de knop op de dimmer zelf bepalen hoeveel licht je op dat moment prettig vindt. Je kunt dus kiezen uit heel weinig, tot heel erg veel licht. Ik denk dat iedereen dat weleens ergens gezien heeft. Je kunt dat op dit moment nog overal makkelijk kopen. Wanneer ik op straat loop, in de supermarkt ben of bij mensen op visite ben, zie ik dat alle mensen zo hun eigen niveau van bewustzijn hebben. Iedereen straalt van alles uit. Iets over je karakter, je gezondheid maar ook je innerlijke leeftijd. We hebben sowieso allemaal al lang pad met veel levens achter de rug. En dit proces kan je aan iemands aura zien. Sommige mensen zitten als het ware in dezelfde innerlijke klas wanneer je dit met de school van vroeger vergelijkt. Meestal voel je je direct op je gemak als je mensen tegenkomt die dezelfde innerlijke leeftijd hebben. Het voelt dan zo vertrouwd. Sommige mensen denken zelfs dat je je soulmate hebt gevonden. Maar dit gebeurt vrij zelden. Er zijn ook mensen die minder krachtige uitstraling hebben. Zelf tot enigszins primitief aan. Maar er zijn ook mensen die een paar stappen verder zijn geëvolueerd. Je zult dit vast wel eens gevoeld hebben. Hoe bewuster je wordt van al het leven des te groter de uitstraling van je je aura wordt. Dit proces kan je helderzien. Ik hoef hier niet iets voor te doen. Je kunt het niet aanzetten maar ook niet uitzetten. Heel veel mensen voelen aan anderen wat ik hier probeer te beschrijven en te verwoorden. Je kunt bij veel mensen van alles voelen. Maar dan moet je jezelf wel eerst even rustig en leeg maken. Ieder mens heeft dus een bepaalde innerlijke leeftijd. Dit heb je door al die verschillende levens zelf bereikt. Het is jouw persoonlijke winst. Vaak behaalt door veel bloed, zweet en tranen. Het proces van aan de aura iemands innerlijke leeftijd zien, heeft mij aan het denken gezet. Het is dus niet zo dat we allemaal blanco met ons leven starten. Talenten krijg je niet zomaar cadeau. Dit zit ook echt niet in je genen zoals zo vaak wordt gezegd. We hebben te maken met allerlei wetten in het heelal. Ik vind het altijd ontzettend interessant en spannend om dit verder uit te pluizen. Ik hoop dat enkele teksten je aanspreken.

 

De ziel en de Alziel

Het leven wordt op diverse wijzen bestuurd. De mens bestaat uit diverse onderdelen. Je hebt onder andere de geest, het stoffelijke lichaam, het etherische energielichaam, wat het stoffelijke lichaam voorziet van energie, en de ziel. Ieder mens heeft een ziel. De ziel schrijft als het ware elke keer jouw nieuwe levensprogramma op de aarde uit. Je hebt een lichaam op aarde gekregen zo heb je ook een ziel. Alleen jouw stoffelijke lichaam slijt na verloop van tijd. Dat is anders met jouw ziel. Jouw ziel registreert elk moment tijdens alle levens. Al jouw handelingen en gedachtes enzovoort. Lees desnoods de tekst ‘jouw levensfilm’ nog een keer terug. Vergelijk het maar een beetje met een videocamera die alles opneemt. Dit gebeurt bij ieder mens. De ziel noteert als het ware neutraal en belangeloos al jouw daden en gedachtes. Jouw ziel maakt ook een verbinding tussen de geest en het stoffelijke lichaam. De geest ben jij waar ik nu voor schrijf, de lezer. Doe niet ‘moeilijk’ en zoek hier niet te veel achter. Jij als geest kan je ook het ego noemen. Jij bent jij, je bent de geest of ego. Maar jij bent absoluut niet je stoffelijk lichaam. Jij als geest of ego zit voor een bepaalde tijd in dat stoffelijk lichaam. Zie je stoffelijk lichaam als een tijdelijke ‘jas’ of ‘een schoen’. Vanwege je karma in vorige levens heb jij zoals ik al eerder schreef, goede maar ook minder goede dingen gedaan. En zoals je wel zult begrijpen, ik druk me echt heel voorzichtig en diplomatiek uit. Met dit soort dingen moet je nooit te ruw zijn. Er gebeuren in het leven de meest mooie, maar ook de meest verschrikkelijke dingen. Maar alles heeft (gelukkig) een reden. En sommige verschrikkelijke levenszaken zijn moeilijk uitlegbaar. Ik wil met de onderwerpen echt niemand op de kast jagen of onnodig verdriet doen. Maar het zijn wel pittige onderwerpen. En alles heeft twee kanten. Er is niet alleen geluk in het leven.

Ieder mens heeft dus een ziel. En jouw ziel schrijft elke keer weer opnieuw een levensprogramma uit. Dit is interessant om te weten. Er zijn momenten dat jouw ziel enkele weken of maanden van tevoren iets aangeeft over jou of jullie levensprogramma. Dit kan van alles zijn. Je ziel geeft aan dat je bijvoorbeeld binnen een paar maanden zwanger gaat worden van je eerste kindje. Dat je een paar maanden met grote gezondheidsproblemen te maken krijgt. Dat je na een tijd van werkloosheid een nieuwe baan krijgt of omgekeerd je baan verliest. Dat er iemand spoedig komt te overlijden. Je kunt via jouw eigen ziel werkelijk overal informatie over doorkrijgen. Meestal gebeurt dit in gevoel, ineens weten. Je voelt de veranderingen in je leven die waar het mij om draait op jouw levensprogramma staan. Je krijgt via je ziel bepaalde informatie. Wanneer je dit sterk voelt en dat je het je niet inbeeld, kan je je hier niet tegen verzetten. Dit is niet beïnvloedbaar. Het is niet altijd makkelijk om naar dergelijke zielenreacties te luisteren. Maar mijn advies aan alle lezers is, probeer eens na te gaan wanneer je zelf zo iets voelde. Ik weet vrijwel zeker dat bijna iedereen dit meerdere keren in het leven heeft gevoeld. Het is echt geen inbeelding of flauwekul van mij. Dit zijn bijzondere momenten van het leven.

Alle mensen hebben dus een ziel. Maar op een hoger niveau zijn alle zielen van de mensen met elkaar verbonden. Dus zonder daarbij stil te staan, staan we in verbinding met alle leden van de mensenfamilie. Ik kan goed begrijpen dat dit misschien een beetje raar overkomt. Spiritueel gezien kan je de mensheid als een grote familie zien. Ook al zit je een middagje op de maan, je blijft verbonden en tot de mensenfamilie behoren. In mijn praktijk zeg ik weleens dat mensen met onzichtbare auradraadjes met elkaar verbonden zijn.

Ieder mens heeft dus een ziel en alle zielen van mensen tezamen noem je de Alziel. Misschien zou je dit een klein beetje kunnen vergelijken met honderden werknemers van een groot bedrijf met allemaal met hun eigen persoonlijke computer maar wel ergens centraal gekoppeld aan een hoofdcomputer. Wanneer er iets in je leven moet gebeuren dan wordt er door hogere krachten/machten iets geactiveerd. Alle mensen zullen hier op gaan reageren. Het is niet mogelijk om uit de evolutieprocessen te stappen. Deze krachten zijn zoals ik al eerder schreef wel 100 keer zo sterk als de wilskrachtigste persoon op aarde. Ik heb in mijn leven deze bijzondere werking/inwerking heel regelmatig gevoeld. Dit heeft enorme invloed op mijn denken en inzichten. Ik merkte dat er sowieso meer is dat je met het blote oog kunt zien en dat er wel degelijk voor iedereen een levensprogramma is. Ik kwam kort samengevat tot de conclusie dat sommige mensen elkaar wel moeten ontmoeten. Dat we allemaal in dit leven geboren zijn met een bepaalde opdracht. Zelfs de tijd daarvoor is in de kosmos bekend. Voel de diepte van deze diepgaande evolutie zaken eens aan. Dit geldt voor alle mensen of beter voor alle natuurrijken. Neem deze informatie niet aan omdat ik dat schrijf. Maar ik hoop je te bereiken met het doen van meer zelfonderzoek. Kijk wat je zelf allemaal al beleefd hebt. Iedereen heeft bijzondere ervaringen.

Maar je moet wel je onderscheidingsvermogen leren te activeren. Mensen komen met allerlei levensvragen in mijn praktijk voor helderziendheid en healing. Maar heel dikwijls merk ik dat ze zelf informatie hebben gehad tijdens hun slaap. Het is vaak heel grappig als ik tegen iemand zeg, dat ik helderzie dat ze al over iets over hun eigen vraag gedroomd hebben. Dus zelf al een voorspellende droom hadden. Ik vind het altijd grappig dat ik kan zeggen waar iemand voorspellend over gedroomd heeft. Dit is voor hen een bewijs dat ik wel degelijk deze gaven heb gekregen. Eigenlijk hoef je alleen maar een beetje alerter hierop te zijn. Ieder mens is met al het leven verbonden. Het is dus helemaal niet vreemd dat we allemaal zo nu en dan dit soort bijzondere ervaringen hebben.

 

Karma of vrije wil?

In ons universum heb je twee belangrijke wetten die ons zonnestelsel besturen. Namelijk de wet van wedergeboorte (reïncarnatie) en de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). Overigens er zijn nog veel meer wetten. Het is voor ons mensen (nog) op aarde niet eenvoudig om dergelijke onderwerpen te begrijpen. We weten hier nog maar een fractie van. Ik ga zeker ook niet beweren dat ik hier veel van af weet. Maar soms wordt mij op heel duidelijke telepathische wijze vanuit gene zijde informatie doorgegeven. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het nu de tijd is om aan een bepaald levenshoofdstuk te beginnen. Bijvoorbeeld dat ik spoedig met een nieuwe relatie of een vriendschap begin met een persoon die ik al eerder meerdere malen in vorige levens ben tegen gekomen. Het kan ook omgekeerd zijn. Het kan ook zijn dat een relatie, huwelijk of baan spoedig ten einde zal (moeten) lopen. Het karma is dan klaar. Het is soms prettig als je iets vooruit mag weten. Maar je kunt hier ook veel van leren door simpele conclusies te trekken. Nu moet je niet gaan denken dat alles vast staat. In grote lijnen wel degelijk, maar met de kleine dingen niet. Wanneer je vandaag alleen maar melk of koffie drinkt heeft dat echt niets met je karma te maken. Of als je op het punt staat om een auto met een rode kleur te kopen, ook niet. Misschien de auto nog wel, maar de kleur zeker niet. Het kan bijvoorbeeld wel zijn dat je bij je nieuwe baan een auto hard nodig hebt. En als je hiervoor eigenlijk geen geld hebt, dan moet er iets gebeuren zodat je wel die auto tot je beschikking krijgt voor het starten van je nieuwe functie. Ik denk dat je hier met gewoon een beetje helder verstand naar moet kijken. Ik wil het liefst wel 10 keer in dit boek aanhalen, luister heel goed naar je eigen gevoel. Ik bedoel in dit geval niet naar je stemmingen of emoties. Nee, gewoon eerlijk naar je diepere gevoel luisteren. Wat zegt je gevoel over iets? Het is mij opgevallen dat je soms hele belangrijke veranderingen meerdere malen vanuit de diepte kunt (aan)voelen. De bron daarvan laat ik nu even in het midden. Met dit stukje tekst wil ik alleen maar aangeven dat ook niet alles je karma is. Maar eerlijkheidshalve ik kan ook niet de scheidingslijn hiervan aangeven. Dat zullen wij mensen (nog) op aarde nooit helemaal te weten komen. We zijn hier geestelijk nog niet rijp voor. We moeten in liefde, begrip en respect nog een flink stuk verder groeien. Maar eens zal je onbeperkt naar jouw vorige levens en die van andere personen kunnen en mogen terugkijken. Ik weet dat dit voor iedereen beslist niet eenvoudig zal gaan zijn. Maar ikzelf kijk hier toch een beetje naar uit. Ik vind het heel interessant en leerzaam om te weten wie ik in andere levens ben geweest en wat ik allemaal gedaan heb. Handel in het leven altijd zo goed mogelijk naar wat je hart aangeeft. Twijfel je over iets, wacht dan nog even. Heb geen haast. Blijf te allen tijde jezelf zoveel mogelijk trouw. En in sommige situaties met andere personen kan je beter niet te veel over jezelf vertellen of aangeven. Wees hier een beetje voorzichtig mee, want ooit kan deze bijzondere informatie ook tegen je gebruikt gaan worden. Bijvoorbeeld een ex-partner enz. Iedereen heeft een directe verbinding met jouw ziel, hoger zelf, je gids, je beschermengel en God. Dit boek gaat er eigenlijk alleen maar over om beter naar deze verbindingen te luisteren. Dit soort zaken hoef je niet in de kerk te doen. Ieder mens heeft dag en nacht verbinding met de Schepper (of een andere naam hiervoor) van het leven. Ieder mens is spiritueel/geestelijk gezien een ‘rondlopende tempel’. Of je nu wel of niet gelooft en wat voor godsdienst je ook belijdt. Er wordt zoals jezelf wel weet erg veel onzin verteld. Veel zaken moet je in die desbetreffende tijd plaatsen. Veel ongeschoolde mensen werden door vreemde leefregels onderdrukt door in feite machtswellustelingen. 
Als je jouw zoektocht voort zou willen zetten, dan zou je je meer kunnen verdiepen in de leer van de Theosofen (Theosofie) en de inzichten van White Eagle (uit Engeland). Maar niet alle boeken zijn in het Nederlands vertaald. Op het internet kan je hier beslist meer over vinden. Het is meer dan de moeite waard om hier eens een keer naar te gaan kijken. Misschien gaat er wel een hele nieuwe wereld voor je open.

 

Het zuiveren van je ziel (zielenzuivering)

In ons leven kennen we verschillende beloningssystemen. Bijvoorbeeld na het goed doorlopen van de klassen van je opleiding krijg je aan het einde je diploma. Je kunt op diverse wijzen beloond worden. Met een bos bloemen, een leuk kaartje, een medaille, een kleine of een grote som geld in een enveloppe of op je bankrekening, een liefdevolle handdruk, een hug of zoentje enzovoort.
De evolutie van de mens verloopt heel langzaam en rustig. Evolutionair gezien kan je geen stappen overslaan. Alles moet goed beleefd en doorleefd worden. We moeten ons door vallen en opstaan, het hoger bewustzijn eigen zien te maken. De weg is lang. Het is nog maar de vraag of de tijd wel werkelijk bestaat. Ik denk van niet. Want wat was er dan voor het begin? Je hebt de eerste stappen van een mens ooit als een eencellige tot aan de hedendaagse mens. En van de hedendaagse mens over miljoenen jaren naar een ‘Godmens’. Beslist niet bepaald eenvoudig om je hier een goed beeld van te vormen. Toch wordt hierover uit de hogere werelden informatie naar de aarde doorgegeven. Ieder individu heeft zo zijn eigen levensopdracht in het heelal te volbrengen. Iedereen doet dat zo op z’n eigen wijze maar wordt daar vanuit het voor ons meestal onzichtbare, actief in begeleid. Ieder mens maar ook dier doet tijdens z’n vele levens ontzettend veel ervaringen op. Je krijgt stap voor stap meer inzicht in jezelf en anderen en een verdiept gevoel. Ook jouw aura neemt geleidelijk in grootte en helderheid toe. Dit is voor helderziende mensen die aura's kunnen waarnemen heel duidelijk te zien. Ik zeg altijd, het leven laat zich zien zoals het werkelijk is. Ik wil iets uitleggen over het zuiveren van de ziel. Ik maak me het daar zeker heel moeilijk mee. Maar ik wil toch een poging wagen. Het is namelijk niet zo eenvoudig uit te leggen hoe je dit precies voelt. Wanneer een mens hele belangrijke karmische levenshoofdstukken heeft beleefd met nogal veel zeg maar bloed, zweet en tranen dan neemt er als het ware ‘een druk’ (een last) van je af. Deze afname van druk bedoel ik niet voor je gewone stoffelijke lichaam. Daar moet je het niet zoeken. Je voelt dit meer in je geest (ziel), zeg maar in je geestelijk lichaam. Dit is een heel bijzonder gevoel. Je voelt je innerlijk schoongemaakt, de druk neemt iets af, alles wordt wat zonniger. Misschien moet ik zeggen je voelt een fractie van het hogere leven in je komen. Een mens krijgt na een belangrijk hoofdstuk in zijn leven of aan het einde van zijn leven geen medailles of zo. Van binnen uit verander je. Je gevoel verdiept zich. Ik schreef het al, het is niet eenvoudig om deze evolutionaire processen onder woorden te brengen. Ik realiseer me dat maar al te goed. Ik kan niet voor anderen praten maar ik voel dit zelf wel degelijk. Ik wil je met deze informatie laten inzien dat je geestelijk gezien iets in het leven niet zomaar voor niets doet. Je wordt wel degelijk ‘beloond’. Alleen op een iets andere wijze dan je gewoonlijk gewend bent. Ik zal proberen met een voorbeeld dit proces iets te verduidelijken. Het voorbeeld zelf is niet zo bijzonder sterk maar het geeft toch een aardig beeld. Vrijwel iedereen heeft weleens de griep gehad. Je kunt je door deze geniepige ziekte ontzettend rot en moe gaan voelen. Maar wanneer je echt helemaal uitgeziekt bent, dan voel je je een heel stuk beter. Je voelt je minder moe, helderder in je hoofd, rustiger en schoongespoeld. Soms heb je de griep zo zeer te pakken dat je tijdens de eerste dagen denkt, hier kom ik nooit meer van af. Van dit moment tot bijvoorbeeld één of twee dagen na je periode van het ziekzijn, voel je je totaal anders. Dit is eigenlijk ook nog niet zo makkelijk om goed te verwoorden. Maar wanneer je minimaal eenmaal in je leven echt flink de griep hebt gehad, weet je precies wat ik bedoel te verwoorden. Dit zijn voornamelijk stoffelijke of beter gezegd lichamelijke processen rond het ziek zijn. Wanneer je in je leven pittige hoofdstukken achter de rug hebt en hier weer van opgeknapt bent, dan zou je dit kunnen vergelijken met het gevoel na je periode van ziek zijn. Er is dus van binnenuit iets te voelen. Dit kan heel overweldigend zijn. Die veranderingen in je geest en ziel noem ik zielenzuivering. Hoe meer je hebt meegemaakt en opgelost des te sterker je deze zuivering van jouw ziel zult gaan voelen. Een mens zou je eigenlijk best kunnen vergelijken met een ongeslepen diamant. Des te meer hij meegemaakt heeft en vooral begrepen heeft des te meer hij gaat glimmen. En dit proces is in onder andere aan jouw aura helderziend te zien. Je kunt dit ook bij mensen voelen. Sommige mensen hebben een warme persoonlijkheid en uitstraling en andere een egoïstische koude persoonlijkheid met uitstraling. Koude persoonlijkheden hebben nog een langer pad te bewandelen. Vergeet nooit, ooit waren we zelf ook zo.

 

Geluk of ongeluk beleven

In de kern zijn alle mensen hetzelfde. Maar als je zo om je heen kijkt dan is iedereen met zijn eigen dingen bezig. Wat voor de één misschien belangrijk is, is dat voor een ander weer helemaal niet. Dit maakt de mens misschien ook wel mooi. Het zou een saaie wereld zijn als iedereen als het ware een kopie van elkaar is. Alle mensen zijn met hun eigen levensopdrachten geboren. Er zijn geen twee mensen hetzelfde. Geen twee mensen hebben dezelfde aura. Geen twee mensen hebben exact hetzelfde levensprogramma. Ik wil iets schrijven over ergens geluk of ongeluk in hebben.

Allereerst het is maar net met wat voor takenpakketje jij geboren bent. Ik weet dat dit voor sommigen een heel gevoelig onderwerp kan zijn. Maar ik hoop dat je je met deze informatie wat beter gaat voelen. Het zal echt niet direct je pijnen doen afnemen. Maar door wat meer inzicht in je eigen levenssituatie kan je alles net wat beter opvangen. Soms kan je met geestelijke inzichten kracht halen.
Sommige mensen hebben achter elkaar hele moeilijke en vervelend verlopende relaties achter de rug. Je gaat jezelf na verloop van tijd afvragen of je ooit wel een leuke levenspartner op je eigen niveau zal gaan vinden. Ik gun iedereen een leuke en waardevolle vriendschap of relatie. Maar wat is jouw karma? Bij wie moet jij nog iets goedmaken/rechtzetten/steunen? Je kunt je zelf wel van alles toewensen, maar staat dat dan wel in balans en harmonie met jouw levenspad en levensopdrachten? Kan je en wil je elkaar aanvullen of misschien door een vorm van egoïsme of onbewust gedrag afbreken. Naar welke kant slaat de wijzer door? Naar harmonie of disharmonie, naar geluk of ongeluk. Mensen kunnen veel geluk in liefde ervaren maar pech met geldzaken. Of omgekeerd makkelijk een goede baan vinden maar nooit een leuke vriendelijke levenspartner vinden. Je kunt overal geluk of ongeluk in ervaren. Dit hoeft nog niet eens zo gek veel over jou zelf te zeggen. Je kunt misschien wel een fantastische vader of moeder zijn maar dat het in dit leven niet de bedoeling is om een eigen kind te krijgen. Of je hebt inmiddels al zes kinderen terwijl je eigenlijk maar twee kinderen wilde hebben.

Deze tekst kan misschien hard overkomen. Dat begrijp ik. Je moet ook proberen de informatie te vertalen naar jouw eigen persoonlijke levensopdrachten. Ik wil je geen rot gevoel geven. Ik wil je juist een beetje helpen met spirituele informatie zodat je hopelijk jouw specifieke levensopdrachten beter kan begrijpen en uitvoeren. Het leven is niet zo eenvoudig. Soms lijkt het meer op een gevecht dan een liefdevol bestaan. Probeer spiritueel gezien achter de schermen te kijken. Probeer je verder in dit soort spirituele zaken te verdiepen. Ga niet na een vorm van tegenslag dit direct alles op jezelf projecteren. Haal jezelf niet onderuit. Word ook niet onzeker. Maar probeer er bij stil te staan dat sommige moeilijkheden weleens met jou, of misschien beter, met jullie karma te maken heeft. Sommige levensopdrachten zijn heel moeilijk uit te voeren. Je kunt hooguit erg je best doen. Wat is het doel? Wanneer is karmisch gezien iets succesvol? Misschien moest je het wel op die wijze meemaken. Het beeld van buiten is niet altijd het juiste gevoel of waarneming van binnen.

Het leven is bedoeld om tot een dieper inzicht en gevoel te komen. Probeer jezelf te allen tijde een beetje te beschermen. Zorg ervoor dat je niet helemaal in een situatie met iemand verdrinkt. Dat kan je namelijk ontzettend benevelen. Zorg ervoor dat je vooral emotioneel gezien een klein beetje afstand houdt. Veel mensen zijn geneigd om te fanatiek een stap naar iemand te zetten. Ik vind dat je met andere mensen zowel privé als op het werk wel voor de volle 100% mee moet doen. Maar je moet jezelf niet in iemand of in iemands situatie volledig verdrinken. Ik heb ingezien dat dit ook met iemands karakter te maken heeft. Maar ook al zou je maar voor 5% een heel klein beetje afstand houden, dan kan je dit vast en zeker een stuk verdriet voorkomen. Ik ga niet zeggen hoe je het beste kunt leven. Dat weet je uiteindelijk zelf het beste. Ik heb ook tientallen keren mijn hoofd aan diverse mensen gestoten. Maar wordt niet te boos of verdrietig. Sommige levenssituaties met mensen stonden al op jouw levensprogramma zelfs ver voor je geboorte. Het is maar net met wat voor levensopdrachten je geboren bent. De reden waarom je veel geluk of minder geluk in je leven kan treffen. Maar vanuit het onzichtbare staan er altijd mensen en engelen klaar om jou op je pad te begeleiden. Maar dat wil niet zeggen dat ze jouw leven mogen wijzigen. Je zult uiteindelijk wel jouw levensprogramma moeten vervullen.

 

Digitale café (datingsites)

Veel mensen zijn de laatste tijd een stuk meer op zichzelf gaan leven dan vroeger. Mede door het internet is er veel aan het veranderen. We leven in een tijd met veel grote overgangen en veranderingen. En zoals dat met alles is, heeft dat altijd twee kanten, een positieve en een negatieve. Maar daar gaat het mij nu niet om. Tegenwoordig kom je overal allerlei advertenties van datingsites tegen. Dit is al geruime tijd een nieuwe ontwikkeling. Ik ken mensen met hele vervelende ervaringen maar ook mensen die op deze wijze hun levenspartner zijn tegengekomen en na verloop van tijd zelfs zijn gaan trouwen. Het is modern en hoort bij deze tijd.
Ik wil allereerst aangeven dat je iemand die op jouw levensprogramma staat, hoe gek dat ook klinkt, niet kan mislopen. Alle zielen van de mensen zijn met elkaar verbonden door middel van de Alziel. Wanneer mensen elkaar moeten ontmoeten dan zal er iets geactiveerd worden. Waar of hoe ver weg die persoon ook op dat moment in de wereld is, dat maakt verder weinig uit. Je kunt elkaar gewoonweg niet ontlopen, dat is onmogelijk.
Zoals je weet zijn er duizenden mensen die zich op één van de vele datingsites hebben ingeschreven. En dikwijls met hele hoge verwachtingen. Ik begrijp dat heel goed. Je zal maar eens vijf of tien jaar alleen zijn en een beetje op een nieuwe levenspartner zitten te wachten. Ik wil met deze tekst aangeven dat je wel degelijk op deze wijze een vriend of vriendin kunt vinden. Maar zoals je waarschijnlijk wel aanvoelt, het moet wel dan de tijd daarvoor zijn (zie ook ‘de kosmische tijd’ verderop). Je kunt jezelf enorm verdrietig maken door elke dag meerdere malen op een datingwebsite rond te hangen en op mogelijke berichtjes te wachten. Je kunt zelfs heel makkelijk hier door geobsedeerd raken. Hoe hoger de verwachting is, des te groter mogelijk de teleurstelling. Ik vind dat wanneer je je op een datingsite wilt gaan inschrijven, je hier vooraf wel heel goed over na moet denken. Neem sowieso een wat afwachtende houding aan. Dit kan je enorm veel verdriet besparen. Misschien vind je dit een beetje overdreven van mij. Maar realiseer je je wel dat ik dit door mijn type werk, vrij regelmatig tegenkom. De vraag ‘zal ik iemand spoedig tegenkomen’ wordt ook dikwijls in mijn praktijk voor helderziendheid gesteld.

Het is naar mijn mening beter om jezelf eerst eens goed af te vragen hoe je emotioneel gezien op dit moment in je vel zit. Ben je echt wel aan iemand toe? Wanneer je je behoorlijk kwetsbaar voelt, dan moet je extra gaan oppassen. Want het is niet ondenkbaar dat je na tien teleurstellingen je nog vervelender en nog meer alleen gaat voelen. En dat zou erg jammer zijn. Natuurlijk, je moet het leven nemen zoals het komt. Loop eens rustig de afgelopen maanden na. Heb je misschien zelf al een aanwijzing hierover gehad. Heb je misschien al over een ontmoeting met iemand gedroomd? Dit noem je in de paranormale wereld een voorspellende droom. Gaf jouw intuïtie of voorgevoel iets aan? Hebben mensen in je omgeving je misschien hierover al iets gezegd en aangevoeld. Ieder mens heeft zo nu en dan bijzondere aanwijzingen over diverse levenssituaties. Niemand staat er echt alleen voor. Het is niet zo eenvoudig om naar dit soort innerlijke zaken te luisteren. Mijn advies aan iedereen die een vriend of vriendin zoekt is: wees een beetje voorzichtig. Luister goed naar je gevoel. Is het nu wel echt de juiste tijd om je bijvoorbeeld in te schrijven bij een datingwebsite.

Je kunt trouwens ook jouw antenne extra ‘uitschuiven’ om te kijken of je bij een foto van iemand op een datingsite iets opvallends voelt. Soms geeft je gevoel direct al aan ‘ja dit is hem/haar’ of er gebeurt helemaal niets. Het blijft dan in je gevoel stil, er is geen herkenning of reactie. Je kunt je wel degelijk in dit soort zaken enigszins trainen. Het is leuk en leerzaam als je iets kunt aanvoelen. Ik wens iedereen die zich op een datingsite ingeschreven heeft, veel succes. Ik hou er persoonlijk ook helemaal niet van om jaren alleen te zijn. Ik hou van mensen om mij heen. Het is veel gezelliger om met elkaar allerlei dingen te kunnen delen en uit te wisselen.

 

Een andermans pad (leven)

Iedere persoon komt in zijn leven diverse moeilijkheden tegen. Het zou mooi zijn als geluk en ongeluk een beetje met elkaar in balans zouden mogen zijn. Maar dat is niet altijd zo. Het is niet altijd makkelijk om te begrijpen waarom mensen zoveel geluk of ongeluk in hun leven moeten beleven. Vaak kan je al redelijk goed inschatten als je ziet in welk milieu iemand geboren wordt. De één heeft onder andere vanwege betere financiële omstandigheden meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het is logisch dat we zo nu en dan ook naar een ander in het leven kijken. Bij sommige personen lijkt alles voor de wind te gaan en anderen beleven alleen maar allerlei vormen van tegenslag. Er is niets verkeerds aan om jezelf met een ander te vergelijken. Je kunt hier ook veel van leren. Maar het is niet mogelijk om andermans geluk of veel pech over te nemen. Mee gaan lijden heeft dus niet veel zin. Iedereen is namelijk bezig met zijn eigen unieke levensprogramma. Iedereen heeft zo zijn eigen karma te beleven. Blijf zoveel mogelijk op een positieve manier gericht op je eigen leven. Stem je af op het heden en haal daar zoveel mogelijk uit. Het is nu voor jou de tijd om wat van je leven te maken. Er is voor ons allen een speciaal doel. Ik weet dat dit beslist niet een eenvoudige materie is.

Maar allerlei geestelijke/Nieuwetijdszaken zijn niet altijd makkelijk te begrijpen. Wanneer we een paar flinke stappen verder zijn geëvolueerd dan kunnen we dit veel beter begrijpen. Wist je dat er aan gene zijde duizenden mensen zijn die heel graag weer met een leven op aarde verder zouden willen gaan. Sommigen staan op het punt om weer op aarde geboren te worden. Je zou er af en toe best weleens bij stil mogen staan dat jij nu de kans hebt om dingen karmisch recht te zetten en verder te groeien.
Laat je niet door anderen afleiden. Iedereen beleeft zo zijn eigen leven. Je hoeft het ook niet altijd met een andermans leven het eens te zijn. Maar probeer wel zo goed als je kunt begrip en respect voor een andermans handelen te hebben. We weten ten slotte maar nooit wat iemand zijn levensopdracht werkelijk is. Je kunt hier spiritueel gezien heel makkelijk de mist mee in gaan. Ook met in onze ogen nogal extreme levenssituaties. Blijf zoveel mogelijk gericht op je eigen levensomstandigheden. Laat je dus niet door mensen in je omgeving of situaties van mensen op de televisie afleiden. Ik weet dat dit in de praktijk soms heel erg moeilijk is. We laten ons emotioneel gezien zo snel door allerlei situaties beïnvloeden en meeglijden. Het is helemaal niet verkeerd om je af en toe een beetje wat ik noem energetisch af te sluiten. Trek als het ware ‘een astronauten pak’ aan. Je kunt vrij makkelijk de krachten van je geest hiervoor gaan gebruiken. Ik heb over dit onderwerp een boek geschreven met de titel: ‘Jezelf leren afsluiten’. Kijk eens voor meer informatie op mijn website. Laat deze tekst even op je inwerken. Je zult zien dat onze karaktereigenschappen zoals jaloezie voelen, medelijden met iemand hebben in een ander daglicht komen te staan. Dit wordt tevens je nieuwe weg naar een hoger denken en innerlijk weten.

 

De kosmische tijd voor iets

In ons leven zijn ontzettend veel processen gelijktijdig gaande. Heb jij er weleens bij stilgestaan, wie of wat dit allemaal centraal bestuurd? En hoe groot moet het bewustzijn van dit Wezen zijn om dit allemaal te kunnen regelen en overzien? Al het leven staat met elkaar in verbinding en beïnvloedt elkaar meer dan waar je doorgaans bij stilstaat. Wanneer je een grote steen in het water van een klein vijvertje gooit, zie je na verloop van tijd de golven aan de overkant aankomen. Dit geldt ook voor jouw gedachtes. Gedachtes zijn namelijk ook krachten. Wanneer jij nu tijdens het lezen van dit boek sterk aan mij gaat denken, dan komen jouw gekleurde etherische energie gedachtewolken mijn aura binnenvallen. Het maakt niet eens uit waar jij of ik op dat moment in de wereld zijn. Dat is voor mij soms weleens een beetje onrustig. Maar ik ben hier wel aan gewend. Dit proces gaat dag en nacht door.

Ik heb mede door mijn helderziende gaven ingezien en geleerd dat er voor heel veel processen in het leven een vaste tijd staat. Door de diverse wetten in het heelal is voor onze geboorte al bekend, waar, en bij wie, en hoe laat je ergens geboren gaat worden. Dit geldt tevens ook voor onze allerlaatste minuut op aarde. Ik hoop dat je hier niet van schrikt. Ik heb in mijn leven hierover ontzettend veel bewijzen gekregen. Niet zelden werd de dag of tijdstip van de dag perfect aangegeven. Er is leiding en begeleiding in alles. Het gaat mij er nu niet om, om dit deel van mijn paranormale gaven uit te leggen. Ik wil in verband met het onderwerp van dit boek zeggen dat er werkelijk voor alles een tijd is. Je kunt een relatie bijvoorbeeld voor een half jaar, zeven jaar, 28 jaar of tot de dood met iemand krijgen. De tijd voor iets wordt ‘de kosmische tijd’ genoemd. Je krijgt dus voor verschillende levensopdrachten een bepaalde tijd. Ik kan heel goed begrijpen dat niet iedereen dit gelooft, maar ik meen het toch heel serieus. Ik heb te veel bewijzen gekregen om hier nog over te gaan twijfelen. Eigenlijk moet je goed beschouwd best sterk in je schoenen staan om dit te kunnen aanvaarden. Want geloof me, ik was het hier ook niet altijd mee eens. Wanneer je pas aan een vriendschap of een relatie bent begonnen en je ziet of weet dat dit maar anderhalf jaar zal gaan duren, dan is dat in het begin wel even slikken. Maar ik ben mijn begeleiders van gene zijde of ook wel gidsen dankbaar voor hun eerlijkheid en vertrouwen in mij. Er zijn veel mensen die vanwege allerlei omstandigheden zijn gaan scheiden. Soms ben je blij wanneer een relatie of huwelijk ten einde is gekomen. Omdat het toch niet meer goed liep, was je blij dat het klaar was. Maar er zijn ook mensen die vanwege hun liefde voor de persoon absoluut niet uit elkaar wilden gaan. Maar wat ze er ook aan deden, dat dat gewoonweg niet meer lukte. Het was de kosmische tijd om weer uit elkaar te gaan. Nou kan ik je wel 1001 verschillende voorbeelden van allerlei vormen van contact geven, zowel privé als zakelijke contacten. Dat ga ik nu niet doen. Probeer zo goed als je kunt eens in je eigen leven na te lopen wat je zelf allemaal beleefd hebt. Misschien ben je op jonge leeftijd een broertje of zusje of een ouder verloren. Het kan ook zijn dat je vriend(je) of vriendin(netje) verliefd werd op een ander en vervolgens ging trouwen en er spoedig een kindje kwam. Probeer hier nu eens anders naar te kijken. Ik weet uit ervaring met mensen dat dit geen eenvoudig onderwerp is. Het kan soms zelfs een heel gevoelig onderwerp zijn. Ik vond het bijvoorbeeld ook heel vreemd toen ik wist wanneer mijn huwelijk ten einde zou gaan lopen. Ik kan alleen al over dit soort voorbeelden een heel boek schrijven. Maar het gaat niet zo zeer over mijn persoonlijke leven. Het zijn de mooie leerzame onderwerpen waar ik over wil schrijven. Dit onderwerp kan je op heel veel zaken betrekken. Ik hoop dat je dat op je eigen manier eens op je eigen leven wil toepassen. Ik moet er nog wel even bij vermelden dat we doorgaans niet veel over deze informatie te weten krijgen. Maar gezien het onderwerp van dit boek is het toch zeker wel interessant om er nu eens over na te denken. Het leven zit heel wonderlijk in elkaar. Hoe meer je weet, hoe meer je merkt dat je eigenlijk helemaal niet veel weet. Ik weet dat dit op zich rare een uitspraak is. Ik wil het nog een keer herhalen, ik weet hier ook niet echt veel van. Het hoort wel bij mijn innerlijke studie en praktijk voor helderziendheid in dit leven. Het valt voor mij ook niet altijd mee om iets over de kosmische tijd van iets aan te geven. Er van uitgaand dat ik dat mag weten en zeggen. Het is niet leuk als iemand een nieuwe baan of een nieuwe relatie zoekt, terwijl ik al weet dat dat nog wel eens acht jaar zou kunnen duren, om maar eens met een voorbeeld te komen. Dit zijn voor mij toch dagelijkse zaken. Ik besef dat ik hier en daar toch wat onderdelen van mijn praktijk heb aangehaald. Dat was niet direct de bedoeling. Maar zo kan ik wat ik bedoel met de kosmische tijd beter uitleggen. Zoek het niet te ver. Het kan goed zijn dat je in je eigen leven al diverse malen iets wist over de tijd voor iets. Misschien wist je bijvoorbeeld dat één van je kinderen heel vroeg of misschien laat uit huis zou gaan. Dat één van je ouders stokoud zal gaan worden of misschien relatief jong zou komen te overlijden.

Nogmaals voor allerlei dingen in ons leven staat een vaste tijd. Er zijn misschien lezers die denken, maar er bestaat toch helemaal geen tijd. Dit is toch iets wat in het denken van de mensheid zelf zit. Ik ben het daar persoonlijk mee eens. Het is echt maar de vraag of zoiets als de tijd wel echt bestaat. Maar er is wel degelijk een groot verschil tussen kleine of hele grote en lange opdrachten in je leven. Ik wil alleen maar aangeven dat je je ergens een begrensde periode mee bezig zal gaan houden. En aangezien we op aarde ons met dagen en weken bezighouden, dat kan je daarmee het begrip tijd uitleggen. In de zaal zou ik aan het publiek vragen, wartaal of is het nog te volgen? Het is niet zo eenvoudig om dergelijke onderwerpen aan te snijden en te verwoorden. Maar je kunt maar één ding doen en dat is gewoon je best doen. Ik hoop dat je een beter beeld over je levensprogramma en kosmische tijd gaat krijgen. Voor degenen die van studeren houden, die zouden eigenlijk een paar jaar astrologie moeten gaan beoefenen. Een geoefende astroloog kan namelijk ook veel in tijd zeggen en voorspellen. Maar dit is wel een lange pittige studie. Het is jammer dat veel mensen niet verder komen dan twee á drie jaar studie. Astrologie is ook een mooie mogelijkheid om te begrijpen dat bepaalde levensfases in de daarvoor bestemde tijd verloopt. Laat ooit eens door een goede astroloog jouw geboortehoroscoop en progressieve horoscoop (uitleg over de toekomst) maken.

 

Andere levensvormen (engelen)

Spiritueel gezien bestaat de mens uit twee belangrijke delen. Je hebt het stoffelijke lichaam met de vertrouwde vijf zintuigen en je hebt het geestelijk lichaam met de vijf paranormale of geestelijke zintuigen. Normaal gesproken richten we ons met de bekende vijf zintuigen van ons gewone aardse stoffelijk lichaam op onze stoffelijke omgeving. We zijn dat van geboorte af aan gewend. We weten eigenlijk niet beter tijdens ons aardse bestaan. Spiritueel en natuurkundig gezien zou je kunnen zeggen dat we ‘een tijdelijke reis’ in een daarvoor bestemd stoffelijk lichaam maken. Het is maar net met wat voor levensopdrachten je in dit bestaansgebied bent gekomen. Je kunt een kort of lang leven krijgen. Het leven hier op aarde is door bepaalde vaste trillingen op elkaar afgestemd. Noem dat maar een bepaalde dichtheid van energie. Dit noemen we stof. Maar zoals je weet, heb je naast de aarde ook nog een ander trillingsgebied, namelijk gene zijde. Het gebied waar we allemaal na het ‘uittrekken’ van ons stoffelijk lichaam naartoe worden getrokken. Dit noemen we het land van de dood, maar er is helemaal geen dood. Ik zie en voel dagelijks voor mij bekende en onbekende personen uit dit andere leefgebied.
De aarde is in de ruimte maar één van de vele trillingsgebieden. Het is logisch dat je met je gewone stoffelijk lichaam maar een gedeelte van de werkelijkheid kunt zien. Er zijn dus verschillende trillingsgebieden. Die verschillende trillingsgebieden worden ook wel etherische gebieden genoemd. Ik kan goed begrijpen dat je dit mogelijk een beetje lastig vindt om te volgen. Dat geeft niet. Ik probeer door een aanloopje te maken, iets uit te leggen. Met je geestelijke ogen van je geest kan je zomaar ineens een verschijning van iemand zien. Maar het is ook mogelijk dat je een andere bestaansvorm ziet. Deze bestaansvorm loopt parallel naast die van de mensheid. Het is namelijk het rijk van de natuurgeesten en de engelen. Er zijn heel veel verschillende natuurgeesten en engelen. Zij kunnen verschillende taken en opdrachten van de Schepper krijgen. En één daarvan is het begeleiden van de mens op z’n levenspad. Je zou hen bijvoorbeeld beschermengelen kunnen noemen. Maar ze doen zo ontzettend veel meer. Zij helpen ons ook met ons levensprogramma en karma. Er zijn in de wereld duizenden mensen die natuurgeesten en engelen hebben gezien. Natuurlijk zijn er ook mensen die zich na te veel drugs- of alcoholgebruik iets hebben ingebeeld. Maar er zijn ook heel veel verslagen van bijvoorbeeld jonge kinderen. Je moet eens in je eigen omgeving onderzoeken wie er zoiets beleefd heeft. Er zijn ontzettend veel mensen die iets paranormaals of spiritueels hebben gezien. Ik hoor regelmatig die verhalen in mijn praktijk of tijdens paranormale ontwikkelingscursussen. Ikzelf, maar ook mijn zus en haar vriendin hebben andere levensvormen gezien. Je hebt hele kleine en grote wezens met diverse kleuren. Maar nogmaals die zijn gewoonlijk niet met het gewone oog van het stoffelijke lichaam te zien.
Er zijn dus in ons zichtbare en onzichtbare heelal meerdere levensvormen. De mens op aarde is daar echt maar één van. Wat ik met deze tekst wil zeggen is, dat de mens op zijn pad door diverse andere levensvormen wordt begeleid. En dat je al die bijzondere waarnemingen over de hele wereld niet zomaar van de hand kan wijzen. Er is veel meer. Je kunt zomaar van het ene op het andere moment zelf iets beleven. Ik weet ook wel dat ik overal van alles kan schrijven en getuigen maar dat het veel mooier is wanneer jij zelf iets bijzonders meemaakt. Je kunt beter in je leven eenmaal iets bijzonders meemaken dan 10 boeken lezen. Als je eenmaal of meerdere malen iets hebt meegemaakt, dan ben je direct voor je hele leven hiervan overtuigd. Het maakt dan niet meer zoveel uit wat een ander daarvan vindt. Je hebt het zelf gezien. Achter de schermen is op andere trillingsniveaus zoveel meer. Maar zij mogen ook niet te vaak contact met ons zoeken. Wij moeten namelijk op ons eigen levensprogramma gericht blijven en niet worden afgeleid. Toch is het mooi als je zoiets een keer meemaakt. In dit boek wil ik aangeven dat we op diverse wijzen zowel begeleidt als beïnvloedt worden.

 

Het karma van de wereld

Ieder mens heeft een ziel. Wij allemaal samen vormen de Alziel. Ik wil hiermee aangeven dat we op een bepaald niveau met elkaar in verbinding staan. Ik vergelijk het maar even met een oceaan. Ieder mens (geest of ego enzovoort) is een druppel uit die oceaan en we vormen met zijn allen samen de oceaan. Deze bijzondere verbindingen tussen alle levensvormen (natuurrijken) zou je ook iets anders kunnen uitleggen. In één van mijn andere boeken schreef ik dat al het leven wat je om je heen ziet een aura heeft. Al het leven is verbonden met een kosmische aura. Alles staat dus met elkaar in verbinding. Dit is geen inbeelding van mij. Ik zie dat 24 uur van de dag zonder daar iets voor te doen. Ik kan het ook niet uitzetten. Dit is een onderdeel van een paranormale gevoelige persoon die ook helderziende is. Dit geeft een enorme verdieping en verrijking in je inzichten en bewondering en verwondering voor het leven. De voorgaande tekst is belangrijk om het thema ‘het karma van de wereld’ te begrijpen. Alles wordt ergens enigszins centraal geleid en begeleid. Dit is voor ons mensen op aarde ´in de stof´ nog heel moeilijk te begrijpen en voor te stellen. Ieder mens wordt geboren met bepaalde levensopdrachten. Je huidige levenssituaties hebben grotendeels te maken met handelingen uit vorige levens. Jij vormt of ‘schrijft’ zelf door middel van je handelingen jouw levensprogramma of ook wel je karma. Je komt in elk leven zowel positieve als negatieve handelingen uit vorige levens tegen. We hebben daarin een stuk vrije keuze gedurende enorm veel levens. Dus veel zaken veroorzaakt niet de schepper/God of een andere naam hiervoor, maar jijzelf/wijzelf. Het is enorm boeiend om je in deze materie te verdiepen. Maar ik weet zelf maar al te goed dat niet alles goed te begrijpen en te aanvaarden is. Het kan heel makkelijk veel weerstand oproepen. Maar daar gaat het mij nu niet om. Een mens heeft dus een eigen levensprogramma en eigen karma. Een groep mensen hebben ‘groepskarma’. En zo gaat het eigenlijk verder. Zo heb je het karma van een regio, een bevolking, een land en je hebt karma van de wereld. Met het karma van de wereld moet je een klein beetje oppassen. Er kan in de wereld van alles gebeuren. Hele leuke en positieve zaken maar ook intens droevige zaken zoals bijvoorbeeld een oorlog tussen verschillende volkeren of landen en hongersnood op grote schaal. Er is niets mis mee om dit te bestuderen. Maar je loopt zo makkelijk de kans dat je met diverse zeer droevige toestanden je emotioneel laat meetrekken. Pas hier voor op. Natuurlijk dit is een hele menselijke reactie. Maar in werkelijkheid is het niet zo'n hele zinnige reactie want jij en ik kunnen het karma van de wereld of problemen tussen bepaalde landen niet zomaar oplossen. Je kunt zo makkelijk door alle ellende en verdriet zwaar op de hand of depressief worden. Het is beter om je zoveel mogelijk op je eigen leven en de personen in je omgeving te richten. Heel eenvoudig gezegd, houdt het in je eigen straatje. Wees verantwoordelijk voor je eigen daden en uitspraken. Wanneer iedereen in de wereld dit maar voor 25% zou toepassen dan zou de wereld bijvoorbeeld in een maand tijd behoorlijk ten goede veranderen. Het is niet mijn bedoeling om te zeggen hoe jij op allerlei landelijke of wereldzaken moet reageren. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Je voelt je bij mensen in je eigen omgeving of in de wereld betrokken of je bent dat niet. Maar ik wil alleen maar zeggen bescherm jezelf en denk niet dat jij of ik zomaar het karma van een ander kunnen overnemen. Dat is absoluut niet mogelijk. Iedereen en alles heeft zo zijn eigen levensopdrachten. Dit kan je niet op je schouders nemen. Je kunt niet mee gaan lijden. Ik zou proberen dit op een iets andere manier uitleggen. Ik betrek het nu even op mezelf. Wanneer ik een dag in mijn praktijk met de mensen met hun diverse levensopdrachten mee ga lijden en huilen dan is het met mij snel gedaan. Binnen een week is mijn gezondheid volledig verwoest door alle ellende van de mensen. Iedere lezer weet zelf wel hoeveel ellende er onder de mensen is. En hoogstwaarschijnlijk heb je zelf ook geen makkelijk leven. Mensen die geïnteresseerd zijn in het spirituele zijn en voelen zich vaak een beetje alleen. Je hebt niet zo veel mensen waar je met dergelijke zaken over kunt praten. Maar de cliënten die bij mij en mijn gidsen komen, schieten er ook helemaal niets mee op als ze een man zien die alleen maar meelijdt en meehuilt. Ze willen graag dat hun vragen beantwoord worden. Ik zou dat namelijk zelf ook willen. Probeer een beetje door hetgeen wat het wil zeggen heen te kijken. Ik bedoel dit niet koud, ongevoelig en afstandig. Integendeel, maar het is wel zo dat iedereen zijn eigen levensopdrachten heeft te beleven. Individuen, groepen, bevolkingen, landen enz. Ga verder met je spirituele zoektocht. Maar pas wel een beetje op voor de televisie. Want er wordt naar mijn mening veel te veel ellende van de wereld uitgezonden. Het zou iets beter in balans moeten zijn, de positieve en de ‘negatieve’ berichten. Ik hoop dat je met deze tekst iets anders naar het leven gaat kijken. Niets gebeurt voor niets. Alles heeft zo zijn reden. Alleen wij zijn eigenlijk nog maar ‘ mensenkindjes’ in de ruimte. Vergelijk het maar met het kijken naar een mieren kolonie. Er is nogal een enorm verschil van bewustzijn tussen een mier en een hedendaags mens. Maar zo wordt er ook door Godsmensen of hoogontwikkelde engelen naar ons gekeken. Ook al moet ik er wel voor de duidelijkheid even bij zeggen dat we nooit een mier of een ander insect zijn geweest. Maar met deze vergelijking kan ik dit beter uitleggen. Wees verantwoordelijk voor je eigen gedrag, handelingen maar ook jouw gedachtes. Gedachtes zijn in werkelijkheid krachten. En die gedachtekrachten hebben veel meer invloed dan je beseft.

 

Jaloezie en talenten uit vorige levens

Ieder mens heeft ontzettend veel karaktereigenschappen. Niemand is hetzelfde. Iedereen reageert zo op z'n eigen bijzondere wijze op diverse levenssituaties. Ieder mens heeft zich stapje voor stapje door meer dan duizend levens ontwikkeld. Sommige kinderen of volwassenen hebben bepaalde specifieke talenten. Je kunt zelfs pas op oudere leeftijd een bepaald talent voor iets bij je zelf ontdekken. Een collega van mij zei z’n 20 jaar geleden dat ik later zou gaan tekenen en schilderen terwijl ik op dat moment nog niet eens een klein poppetje met een balpen kon tekenen. Hij zag onder andere mooie spirituele kunstwerken. Een jaar of vijf later begon ik ineens met softpastelpotloden spirituele werken en gezichten te maken.

Het is een hele menselijke eigenschap om af en toe een beetje jaloers op iemand te zijn. Niet dat dit nou z’n prettig gevoel is. Je hebt er niets aan en je koopt er ook niets voor.

Maar het hoort bij onze karaktereigenschappen. Ieder mens heeft in het verre verleden meerdere talenten ontwikkeld. Je kunt echt zeggen, er komt helemaal niets uit het niets. Dat zit ook niet in je genen van je ouders of voorouders. Dit wordt nog steeds verkondigd. Zelfs mensen die een universitaire opleiding hebben gehad. Zo zie je maar dat je op aarde maar ook aan gene zijde je in diverse richtingen kunt ontwikkelen. Wanneer sommige mensen nogal aards denken houd ik het een beetje af. Ik heb geen zin in ‘in wel waar of niet waar’ gesprekken. Vandaag de dag is bij iedereen in z’n regio een openbare bibliotheek of een goede boekhandel te vinden. Ik bedoel het is niet moeilijk om onder het hoofdthema parapsychologie of esoterie naar een bepaald spiritueel onderwerp te zoeken.

We worden dus allemaal met allerlei talenten en bijzondere ervaringen geboren. Probeer hier op een andere manier naar te kijken. Onderzoek allereerst je eigen mogelijkheden. Wanneer je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt en ziet dat ze bepaalde talenten uit vorige levens hebben meegenomen dan kan je ze helpen of tegenwerken. Ik vind dat het belangrijk is om een kind of een volwassene af en toe een zetje te geven. Mensen hebben diverse talenten. Maar ik heb gemerkt dat veel mensen nog niet zo veel vertrouwen in zichzelf hebben. En dat is jammer. Probeer de weg voor jonge kinderen en jonge mensen enigszins voor te bereiden. Je kunt misschien heel wat voor iemand betekenen. Je moet ook een beetje creatief zijn. Het hoeft niet direct altijd veel geld te kosten. Wees alert, kijk goed om je heen en handel. Ik vind wel dat je kinderen of volwassenen ook niet direct moet gaan pushen. Dat is ook niet nodig en voor de persoon zeer onplezierig. Door te veel te pushen zou iemand de belangstelling voor zijn talent kunnen verminderen. Dat zou toch heel erg jammer zijn. Geregeld komen er ouders met vragen over hun kinderen in mijn praktijk. De kinderen hoeven niet per se zelf mee te komen. Als ze maar een duidelijke foto van de kinderen waar ze vragen over hebben meenemen. Ik kan op paranormale wijze aangeven waar iemand belangstelling voor heeft. Dit kan de begeleiding van een kind zeer ten goede komen. Maar daarnaast zeg ik ook altijd tegen de ouders, luister en observeer goed. Heel veel kinderen zeggen namelijk zelf wat ze graag zouden willen (hebben) gaan doen. Ik ga niet zeggen dat voor dat kind alles direct te realiseren valt. Het kan ook heel goed met veel geld te maken hebben. Wanneer een kind een paard of een viool wenst dan kan dat weleens lastig worden wanneer je de maand maar nauwelijks rond kan komen. Maar nogmaals: met een beetje creativiteit kan je zeker een eind komen. Het mooiste zou zijn als alle mensen elkaar zouden helpen. Ik ben van mening dat iedereen diverse talenten heeft. De opmerking van een oude ziel zijn is echt 100% onzin. We hebben namelijk allemaal duizenden levens achter de rug. In dit verband zijn we allemaal oude zielen. Alleen heeft de één gedurende die vele levens wat meer aan zichzelf gewerkt dan een ander. Een beetje onaardig verwoord: een luilak zal niet snel vooruit komen. Ik hoop dat je iets anders naar je eigen talenten en die van een ander gaat kijken. We volgen allemaal een bepaald pad. Iedereen is daarbij nodig. En dat maakt het menszijn ook zo mooi. Wees trots op je eigen talenten en werk ze nog verder uit. Soms kost dat enige tijd. Maar je herkent en voelt dat je in de diepte er gevoel voor hebt.

 

Moeilijke overgangsperiodes

De levens van de meeste mensen verlopen via maar een paar of heel veel hoofdstukken. Je hebt bijvoorbeeld hele korte en langdurige vriendschappen en relaties. Maar ook tijdelijke banen of een baan nagenoeg voor het hele leven. Er zijn tegenwoordig nog maar weinig mensen die een lang en goed huwelijk hebben. Ik ken mensen die al driemaal in hun leven zijn getrouwd en weer zijn gescheiden. Deze gebeurtenissen kunnen allemaal flink op je inwerken. Je kunt hier beslist ook flink beschadigd door raken en het vertrouwen in jezelf of in het andere (of zelfde) geslacht verliezen.

Ik heb al eerder geschreven dat we vanwege ons karma één of meerdere contacten in ons leven kunnen krijgen. Het is ook mogelijk dat je tien of nog meer relaties en enkele huwelijken krijgt. Ik zeg altijd: het is maar net waar je ditmaal voor geboren bent. Wanneer het je tijd is om het contract te verbreken, is er niets in de ruimte die dat tegen mag en zal houden. Probeer je hier dus niet schuldig door te gaan voelen. Dat is begrijpelijk maar spiritueel gezien niet nodig. Zolang je maar tegen jezelf kan zeggen: ik heb echt mijn best gedaan. Meer wordt er niet van ons verlangd, als er al iets van je verlangd wordt. Jij bepaalt zelf of je je voor iets wilt inzetten. Natuurlijk is het beter om je best te doen en in inzicht en gevoel te groeien. Je kunt bijvoorbeeld drie vriendschappen of baantjes vrij snel achter elkaar krijgen. Maar het kan ook gebeuren dat je een paar jaar op een nieuwe relatie of zelfs als je weg wilt of werkeloos bent, op een baan moet wachten. Er kan dan een behoorlijk moeilijke overgangsperiode ontstaan waar maar geen einde aan lijkt te komen. Ik heb dat zelf ook een paar maal meegemaakt. Tijdens zo’n overgangsperiode kan je rustig nadenken en tot rust komen. Het nalopen van diverse beleefde situatie van een bepaalde periode is helemaal zo slecht nog niet. Je kunt daar veel van leren. Vrijwel iedereen beleeft moeilijke overgangsperiodes in zijn leven. Misschien zit je zelf nu in zo'n lastige levensfase. Deze overgangsperiodes horen er ook bij. Je kunt ze niet ontlopen. Je kunt jezelf heel erg kwaad maken en je verdriet op anderen misschien afreageren. Hier schiet je niet zoveel mee op. Het is zelfs dan goed mogelijk dat mensen zich misschien van je af gaan keren. Terwijl je ze juist nu zo hard nodig hebt. Aan alle levensfases ook een overgangsperiode hangt een tijdskaartje. Je zult extra je best moeten doen om zo'n periode te zien te overbruggen. En dat kan dikwijls met heel veel verdriet en alleen zijn of voelen, gepaard gaan. Luister zo goed als je kunt naar je gevoel. Wat zegt je gevoel of voorgevoel over de mogelijke komende veranderingen in je leven. Zal iets nog lang uitblijven of staat het relatief misschien snel al voor de deur. Ieder zijn leven verloopt via kleine en grote hoofdstukken. De één kan een makkelijker en mooier leven hebben dan de ander. Maar geloof mij als ik zeg dat zelfs de buitenkant van iemand zijn leven er weleens heel anders uit kan zien dan de binnenkant. Veel mensen lopen namelijk met allerlei maskers rond. Wanneer je in zo'n lastige levensfase zit, blijft dan toch zo goed als je kunt vertrouwen houden. Leidt eventueel jezelf zoveel mogelijk af. Bel eens een oude kennis, koop een leuke kledingstuk of een goed boek, ga eens een extra keer naar de bioscoop of theater enzovoort. Heb er vertrouwen in dat op een dag jouw levensprogramma met het daarbij horende karma weer start en verder gaat. Wanneer je eenmaal weer een week of zo, in een nieuwe levensfase zit, vergeet je heel snel je oude moeilijke tijd. Gelukkig maar. Probeer wanneer je in zo'n overgangsfase zit, de dag zoveel mogelijk te nemen zoals die komt. Kweek voor jezelf geen te hoge misschien ook onrealistische verwachtingen. Zie en doe alles even ‘in het klein’. Ik hoop dat deze tekst je nu of later in zo’n moeilijke levensfase wat zal steunen.

 

Niet altijd alleen een man of een vrouw geweest

Dit boek heb ik geschreven om eens bij stil te staan in hoeverre er sprake van karma of een vrije wil is. Na het lezen van de diverse onderwerpen kan je een beter beeld van diverse spirituele zaken vormen. Ik hoop dat ik de verschillende onderwerpen goed verwoord. Ik wil altijd graag duidelijk zijn en mijn best doen zodat je er iets mee kunt. Ik word net als ieder ander zelf ook door diverse bronnen begeleid en geïnspireerd. Ik heb heel veel paranormale en spirituele ervaringen over zowel dit leven en de dood gehad. Maar ook ik ben geïnspireerd door Nieuwetijds boeken die ik van mijn cliënten mocht lezen. Wanneer ik een boek van een paranormale/spiritueel schrijver in handen krijg, kijk ik altijd als eerste of er een foto van de schrijver bijvoorbeeld op de achterkant van het boek staat. Ik kan aan de aura van de persoon zonder enige moeite zien uit welk niveau (bewustzijnsgebied) de informatie komt. Dat is voor mij erg makkelijk. Zo kan ik sneller een keuze maken of ik het boek wel of niet wil gaan lezen. Ik lees liever een goed en zuiver boek uit de hogere lichtgebieden (bewustzijn) dan een boek van een persoon die op de één of andere manier zich alles ‘inbeeld’. Wat ik met deze tekst wil zeggen is dat ik mijn eigen paranormale/spirituele ervaringen combineer of versterk met de spirituele informatie van andere schrijvers die verbindingen hebben met een hoger ontwikkelde leermeester uit de sferen van licht. Ik heb mijn eigen bijzondere ervaringen maar wordt dus ook door anderen geïnformeerd. Ik haal dit even aan omdat ik ook niet graag als freak gezien wil worden. Iedereen wordt toch door anderen beïnvloedt. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik in de eerste klassen van de lagere school al inzichten uit vorige levens had. Ik geloofde bijvoorbeeld niet in de dood. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik tijdens mijn slaap door diverse gebieden van gene zijde met heldere kleuren ‘vloog’ en vervolgens weer wakker werd in mijn stoffelijk lichaam. Nu weet ik dat dit een uittreding wordt genoemd. Maar daar werd toen in mijn kinderperiode niets over gezegd. Ik heb dat in mijn kindertijd ook nooit aan iemand verteld. Dat kwam gewoonweg niet in mij op. Ik had daar ook geen behoefte aan. Er is dus wel degelijk meer. Ga verder met je eigen zoektocht. Je komt vast vanzelf nog allerlei spirituele zaken op jouw pad tegen.

Deze tekst wil ik eigenlijk als een aanloopje gebruiken om naar het thema: ‘Niet altijd alleen een man of een vrouw geweest’ te gaan.

Misschien kan ik het heel eenvoudig maken. Stel dat de persoon (ik nu Ron) die 's morgens na zijn uittredingservaringen niet in een lichaam van een jongen maar van een meisje (misschien dan Ronneke) was teruggekomen (ingedaald)? Het is namelijk zo dat je niet elke keer als een man of als een vrouw in een lichaam op aarde wordt geboren. Dit wisselt namelijk heel regelmatig af. Dus wanneer je dus nu in dit leven een vrouw bent, wil dat niet zeggen dat jij altijd een vrouw bent geweest en wanneer je nu een man bent uiteraard ook niet. De Schepper wil dat ieder individu alle zijdes van het leven meemaakt en ervan leert. Je kunt als man in een mannelijk lichaam of als vrouw in een vrouwelijk lichaam bepaalde specifieke zaken leren maar ook weer rechtzetten. Ik bedoel weer goed maken. Ik denk aan een bepaald karma met jouw kind in dit leven. Misschien heb je weleens gelezen dat sommige jonge kinderen nog weten wie zij in een vorig leven zijn geweest. Er zijn daar in de wereld duizenden verslagen van gemaakt. Ik vind dat er meer dan genoeg bewijzen zijn voor reïncarnatie en het afwisselen van dan weer in een mannelijk of vrouwelijk stoffelijk lichaam geboren worden. Probeer hier anders naar te kijken. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik stiekem zonder dat iemand dat door heeft, innerlijk moet lachen als iemand zich zó mannelijk of vrouwelijk voelt. Ik denk dan: je moest eens weten. Maar dat geeft verder niet. Iedereen mag gelukkig denken wat hij of zij zelf wenst. Er is nog veel te ontdekken. Diverse spirituele zaken leiden geleidelijk aan naar een hoger en bewuster leven.

 

Wees eens flink boos

Ik heb al flink wat moeilijke hoofdstukken en eenzame overgangsperiodes achter de rug. Het is niet altijd eenvoudig om al je hoofdstukken in je leven goed te verwerken. Sommige ervaringen met oude contacten uit het verleden kunnen nu in het heden nog steeds veel pijn doen. Het valt niet altijd mee om in reine met jezelf te zijn en te blijven. Toch raad ik iedereen aan, om toch zo goed mogelijk al jouw hoofdstukken goed te verwerken. Je kunt heel makkelijk allerlei spanningsvelden in je aura opbouwen. Allerlei vormen van stress, verdriet, machteloosheid doen jouw gezondheid geen goed. Dergelijke energieën trekken langzaam in jouw zenuwstelsel en organen. Er kunnen op geniepige wijze allerlei ontstekingen en verzwakkingen van de organen gaan optreden. Loop niet te lang met je verdriet en spanningen rond. Na verloop van tijd gaat dit ten koste van jouw hoeveelheid levenskrachten. Je raakt na verloop van tijd uitgeput, je krijgt mogelijk een burn-out. Het leven is voor een gemiddeld mens echt niet makkelijk. Je moet altijd maar positief zijn en je best blijven doen. Terwijl in sommige gevallen je vertrouwen nagenoeg is verdwenen. Sla al je emoties niet op. In mijn praktijk kom ik regelmatig cliënten tegen die al hun emoties als het ware naar binnen hebben gegooid. Ik begrijp dat niet iedereen zich goed kan uiten. Vroeger mochten mensen helemaal niet zeggen wat ze voelden. Gelukkig is dat geleidelijk aan, aan het verbeteren. Mijn advies aan iedereen is: wees eens flink boos. Ontdoe jezelf van allerlei spanningen. Natuurlijk kan je wel op je favoriete stoel of bank bepaalde pijnpunten in je leven rustig in gedachten nalopen. Ik doe dat zelf ook regelmatig. Maar een echte ontlading, is toch net even anders. Het moet zich namelijk niet alleen van binnen in stilte afspelen. Het is misschien dan nog beter om je gedachtes op papier te zetten of dat je ze uitspreekt. Dat is misschien nog beter dan dat alles in jou zelf afspeelt. Er moet een vorm van ontlading plaatsvinden. Je moet de spanningen en de druk van je zenuwstelsel weg zien te krijgen. Natuurlijk weet je zelf het beste hoe je je kunt ontladen. In mijn praktijk kom ik regelmatig cliënten tegen die erg veel hebben meegemaakt. Je kunt je soms niet voorstellen hoeveel iemand in een paar maanden of een paar jaar achter elkaar heeft meegemaakt. De persoon moet kennelijk wel een hele sterke geest hebben om dit allemaal te kunnen verdragen en verwerken. En de karma-engelen hebben wel heel veel vertrouwen in de persoon. Sommige aura’s van mensen stralen van alle kanten enorm veel verdriet en boosheid uit. Een van mijn tips is: om werkelijk je boosheid er uit te smijten. Dat klinkt misschien een beetje raar. Ik bedoel dit totaal niet agressief naar andere personen in je omgeving toe. Ik leg altijd uit: koop bijvoorbeeld bij een kringloopwinkel of op een rommelmarkt een paar oude bordjes en kopjes voor een paar euro. Kijk of er ergens in de tuin ruimte is om dit met veel gevoel bewust hard kapot te gooien. En laat dan je verdriet en boosheid wegvloeien. Laat je energieën bewust de grond in wegvloeien. Maar je kunt ook op een regenachtige en windige dag, je verdriet eruit schreeuwen. Zoek ergens een plek waar niemand je hoort of ziet. Ik weet uit ervaring dat sommige mensen dat geen makkelijke (therapeutische) oefening vinden. Maar met heel veel dingen is de eerste stap erg moeilijk. Je moet jezelf de mogelijkheid geven om hier aan te wennen. Deze vorm van ontladen kan je ook met een klein of groot kussen doen. Je pakt een kussen en gaat daar eens flink mee meppen. Zorg er in ieder geval wel voor dat er geen kinderen of dieren in de buurt zijn. Zij kunnen zich namelijk een ongeluk schrikken van jouw onverwachtse emotionele ontladingen. Je kunt ook op de achtergrond muziek opzetten waar je extra emotioneel van wordt. Dit kan je ontladingsproces versterken. Het leven is dikwijls heel moeilijk. Veel mensen krijgen in hun leven een behoorlijk pakketje aan karma mee. Daarom is het zo belangrijk om je af en toe echt flink te ontladen. Zoek hier een goede weg in. Maar gooi in ieder geval nooit jouw emoties naar binnen. Dat is vragen om toekomstige gezondheidsproblemen. Dit klinkt misschien een beetje hard. Maar ik zie dit bijna dagelijks in mijn praktijk. Tot slot: ik zeg altijd tegen mezelf, je moet kunnen lachen maar ook kunnen huilen. Zorg ervoor dat dit enigszins in balans is. Na goede ontladingen kan je de nieuwe dag weer veel beter aan.

 

Karmisch verbonden worden

Ieder mens leert in zijn leven diverse nieuwe mensen kennen. Je kunt uiteraard overal mensen tegen komen. Bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje, in een theater, op het werk, op vakantie, in de supermarkt, op een sportschool enzovoort. In dit boek wil ik aangeven dat alle belangrijke contacten in ons leven volgens de wet van karma verlopen. Niets gebeurt in het heelal zonder een reden. In het stukje ‘iemand ontmoeten’ schreef ik dat mensen als het ware door een krachtige geactiveerde ‘magneet’ naar elkaar toe worden getrokken. Ik schreef al wanneer het volgens jouw levensprogramma de bedoeling is dat dat geactiveerd wordt, je die persoon op die dag tegen zult gaan (moeten) komen. Ik heb dit proces van karmisch verbonden worden zo dikwijls heel bewust meegemaakt. Ik spreek dus ook uit persoonlijke ervaring. Ik wil proberen uit te leggen wat je dan voelt. Ik zeg wel direct vooraf dat dit best lastig is om uit te leggen. Maar ik realiseer me ook wel dat diverse spirituele zaken niet eenvoudig te verwoorden zijn. Het is veel beter om dat zelf eens te beleven. Maar ik weet ook dat veel mensen allerlei spirituele belevenissen hebben en dit helaas ook heel vaak als fantasie en inbeelding zien. Dat vind ik jammer. En dat is ook de reden waarom ik hier graag over wil schrijven. Ik heb een innerlijke drang om diverse spirituele thema's te verduidelijken en uit te dragen. Dit is een gewoon onderdeel van mijn leven. Ik ben nergens bewust op uit. Het is mijn gevoel. Ik had bijvoorbeeld ook muziek voor een Cd kunnen gaan componeren. Het is mijn wens om nog eens een meditatieve Cd te maken om te ontspannen met rustige en aangename klankkleuren. Wie weet krijg ik die mogelijkheid nog eens.

Wat gebeurt er wanneer je iemand tegen moet komen? Ik zal proberen uit te leggen wat er gebeurt en vooral wat je voelt. Wanneer je met iemand verbonden wordt dan ‘voel’ je dit sterk. Je leven kan daar van de ene op de andere dag behoorlijk door veranderen. Je merkt dat een groot deel van je leven en een stuk van je innerlijke rust ineens veranderd is. Het kan zelfs zijn dat je in de eerste nachten na die bijzondere verbinding minder goed slaapt. Je wordt in gevoel en gedachten sterk naar de persoon toegetrokken. Met er naar iemand toegetrokken worden bedoel ik dat je erg veel aan die persoon zit te denken. Voorbeeld: je leest een boek, of je kijkt naar je favoriete programma op de televisie of misschien ben je op je werk en elke keer weer zit je aan die persoon te denken. Je aandacht glijdt steeds maar weer weg naar die persoon toe. Het kan soms zelfs zo zijn dat je na één of twee weken denkt wat is er met mij aan de hand, ben ik gek geworden. Wat heb ik afwijkende gedachten dan normaal.  Het gevoel dat ik wil proberen te beschrijven, is dat je steeds met alle dingen van de dag, keer op keer weer, met jouw gedachtes weggetrokken wordt. Iets ’trekt’ werkelijk aan je. Vandaar de vergelijking met een magneet. En voor de duidelijkheid dit veroorzaakt niet de persoon waar je aan denkt. Die heeft hier hoogstwaarschijnlijk ook ‘last’ van. Ik kan niet beschrijven hoe sterk dit bij iedere persoon individueel merkbaar is. Ik ga er vanuit dat hier best verschil in zal zijn. Met andere woorden: de één zal dit iets sterker voelen dan de ander. Dit zal ook zeker met jouw innerlijk ontwikkelingsniveau te maken hebben. Maar ik weet wel voor 100% zeker dat iedereen dit voelt. Echt zonder twijfel. Maar je moet eerst leren dergelijke bijzondere gevoelens te onderscheiden van gewone gevoelens. Het proces van karmisch naar iemand aangetrokken worden is niet iets van één of twee minuten. Het is geen kortstondig emotie. Absoluut niet. Je zult dat van enkele dagen tot maanden of zelfs nog langer gaan voelen. Dit proces zal een stuk sterker te voelen zijn als je een flink hoofdstuk met iemand gaat beleven. Je hebt dan veel karma met de persoon. Meestal is dit toch wel een relatie of huwelijk maar kan ook een band zijn met bijvoorbeeld jouw kind. Wanneer iets heel belangrijk is en nu echt op dit moment moet gebeuren, zal je dat ook heel sterk gaan voelen. Er wordt behoorlijk door die onzichtbare krachten op jou, of beter jullie, ingewerkt. Ik wil nog een keer herhalen dat deze krachten zoveel maal sterker zijn dan ieder mens. Je kunt je hier niet aan onttrekken, dat is echt onmogelijk. Dit is ook een van de redenen waardoor ik begreep dat veel belangrijke zaken in iemand zijn leven moeten gebeuren. En op iemands levensprogramma staan. Jouw levensprogramma kunnen paranormale gevoelige personen soms aanvoelen of in beelden zien. Je kunt namelijk niet iets heldervoelen of helderzien dat niet op iemands levensprogramma staat. Denk hier eens goed over na. Een persoon kan natuurlijk wel zich van alles inbeelden en wensen. Maar daar ga ik nu even niet verder op in. Iedereen moet tenslotte zijn eigen onderscheidingsvermogen verder zien te ontwikkelen. Ik probeer altijd tegen mijn cliënten in mijn praktijk te zeggen dat ik alleen maar mijn best doe om de gevoelens en helderziende beelden zo goed mogelijk te verwoorden. Ik zeg dus niet wat de gewone Ron ervan vindt. Ik verwoord alleen maar mijn paranormale/spirituele indrukken van iets. Ik vraag wel van tevoren heel bewust om hulp. Zowel aan de kosmos als de personen die vanuit het andere energiegebied (gene zijde) mij allerlei informatie over iemand doorgeven. Je noemt dat je gidsen of astrale begeleiders. Maar het zijn gewoon mensen zoals jij en ik.

Het is niet altijd prettig om dit karmisch getouwtrek te voelen. Je aandacht op de gewone dingen van de dag wordt elke keer opnieuw weggetrokken. Ik heb hier het proces van karmisch met iemand verbonden worden, geprobeerd te beschrijven. Ik denk dat je in de meeste gevallen de start van een relatie het sterkst zal voelen. Verreweg de meeste niet spirituele mensen zullen dit onder de categorie ‘verliefdheid’ plaatsten. Aards gezien hebben zij gelijk. Vanwege je verliefdheid zit je aan die persoon te denken. Je kunt ook hevig verliefd op iemand worden waar je een karmische opdracht mee krijgt. Maar niet alle vormen van vriendschap hoeft per se een relatie te gaan worden. Dat bedoel ik niet. Wat ik probeer te beschrijven geldt voor alle vormen van duidelijke en belangrijke contacten in je leven. Zowel privé naar je partner, kinderen, ouders, broers en zussen als sportieve of zakelijke contacten op het werk. Nogmaals: je kunt met iedereen een karmisch hoofdstuk(je) hebben. Ik heb ingezien dat het leven voor iedereen in verschillende hoofdstukken verloopt. Ieder mens, waar ter wereld, wordt geboren met diverse kleine en grote opdrachten. Onze vrije wil en keuze is zeer gering. Ik weet dat sommige mensen hier nogal negatief op kunnen reageren. Ik begrijp dat. Ik wil je met een eenvoudige vergelijking iets proberen uit te leggen. In elk gezin met kinderen zijn er bepaalde huis- of leefregels. Dit vindt iedereen normaal. In de kosmos zijn er ook als het ware ‘huis- of leefregels’ voor alle mensenkinderen op aarde of aan gene zijde. Ook in de dierenwereld zijn er trouwens regels. De kosmische wetten in het heelal zijn niet bedoeld om ons te kraken of tegen te werken. Alle kosmische wetten zijn bedoeld om het leven op een goede wijze te laten evolueren. Alles is gericht op groei. Alleen vanwege ons nogal beperkt bewustzijn, zien en begrijpen wij veel nog niet. We kunnen diverse zaken nog niet goed bevatten. Geestelijk gezien zijn wij innerlijk nog te jong. Door steeds opnieuw op aarde te reïncarneren groeit iedereen. Dit geldt ook voor de dieren.

Ieder mens krijgt met diverse hoofdstukken in zijn leven te maken. Je begint aan iets, en vroeg of laat komt daar ook weer een einde aan. Ik heb me zelf geleerd om te begrijpen dat waar een begin of een start van is, er automatisch ook een einde of de dood van iets zal gaan volgen. Of anders verwoord: het ene afgeronde groeiproces volgt het andere weer op. Zo gaat alles eeuwig door.

 

Karmisch weer losgemaakt

Het einde van bijvoorbeeld een belangrijk contact, relatie of huwelijk kan je ook voelen. Dit geldt ook voor een ouder of kind die elkaar niet meer willen of mogen zien. Dit gaat best ver. Eigenlijk gebeurt nu precies het omgekeerde van het starten van een contact of een relatie. Eerst wordt er door hogere krachten de magneten langzaam geactiveerd maar nu voel je heel geleidelijk aan een vermindering. Het beste kan je dit zien als processen. Iets kan een korte of een langere aanloop naar iets toe hebben en omgekeerd ook. Wanneer je goed oplet dan merk je dat de persoon op de een of andere wijze een stuk losser van je komt te staan. Je kunt de belangstelling in iemand zelfs verliezen. Waar het mij om gaat is dat je dit van binnenuit kunt voelen, opmerken. Dat je hier bewust van kan worden. Het is niet mijn bedoeling jouw emotionele reacties op een komende verbreking op iets te beschrijven. Je kunt namelijk hier wel op 100 verschillende manieren op reageren. Je kunt net zo makkelijk heel blij met een verbreking zijn als ontzettend bedroefd. Je kunt zowel het aantrekken tot iemand als langzaam het verbreken van iemand of bijvoorbeeld jouw baan van binnenuit voelen. Echt heel veel zaken in het leven kan je vooraf al ‘weten’. Ik zeg weleens: het leven begint op sommige momenten zelf ineens ‘tot je te spreken’. Maar veel mensen staan hier te weinig bij stil. Veel mensen drukken dergelijke bijzondere gevoelens liever weg. Het kan heel goed zijn wanneer je je karmisch met iemand verbonden wordt of weer wordt losgemaakt, dat je het daar helemaal niet mee eens bent. Het leven is niet zo eenvoudig. Het is aan jezelf wat je ermee wilt doen. Je kunt proberen belangstelling voor allerlei spirituele/geestelijke zaken te hebben maar ook maar raak en onbewust leven. Ik vind het zelf enorm interessant om het leven achter de schermen te bestuderen. Je merkt dat heel geleidelijk aan je hele kijk op het leven veranderd. Ik beleef dat zelf als een enorme verdieping. Je kunt ook veel beter allerlei reacties van mensen op diverse levensopdrachten begrijpen. Ik vind het persoonlijk zeer waardevol. Maar ik zeg heel eerlijk, ik kan ook een boek schrijven over allerlei nare levenssituaties. In mijn praktijk komt er heel wat verdriet van mensen op mij af. Maar je kunt hier ook heel veel van leren. Je persoonlijke inzichten en je gevoel verdiept zich. Eigenlijk moeten we alle lessen die op de aarde zijn, beleven dus meemaken. En eens zijn we hier klaar mee.

We worden dan naar hogere bestaansvormen/gebieden getrokken. Zie het maar als ‘een hemel’ maar dan nog in het klein. Probeer je eigen leven eens rustig na te lopen om te zien of je ook dergelijke momenten vooraf hebt geweten. Dit moet je echt zo ruim mogelijk proberen te zien. Het hoeft niet alleen voor relatie of huwelijken te gelden. Je kunt ook een zwangerschap, een ongeluk, een ziekte, de dood van iemand of ontslag op deze wijze ‘voelen’. Bij het één begint het karmische hoofdstuk, en zo kan iets ook karmisch gezien klaar en afgerond zijn. Iets komt dan ten einde. Wanneer je zoiets voelt, let er dan wel goed op tegen wie je mogelijk zoiets zegt. Mensen kunnen zowel heel blij zijn als zeer schrikken of bedroefd worden. Het is maar net wat er gezegd wordt.

 

Loop de dag in de avond even rustig na

Het leven verloopt via tientallen kleine en grote levenshoofdstukken. Je hebt hele prettige en gezellige tijden maar ook droevige en soms tijden met het gevoel van er vaak helemaal er alleen voor staan zijn. Over het algemeen vind ik dat de jaren in het leven snel verlopen. En natuurlijk verlopen vervelende dagen bij mij ook heel langzaam. Eén minuut duurt als het ware dan wel een uur. Wanneer je veel achter elkaar beleeft gaat de tijd ook veel sneller. Ik denk dat iedereen dat wel zo ervaart. Het valt mij op dat veel mensen niet goed op de huidige dag gericht zijn. Ik bedoel hiermee, iemand zit nog dagelijks aan bijvoorbeeld een sterfgeval of de beëindiging van een huwelijk van 10 jaar geleden te denken. Anderen willen bijvoorbeeld een eigen onderneming starten en zijn met hun gedachten te ver in de toekomst gericht. Dit zijn op zich hele herkenbare en menselijke reacties. Maar ik vind dat iedereen zich ook wat meer in het heden zou moeten verankeren. Vandaag moet je het doen. Leef zoveel mogelijk in het heden. Ik heb geschreven over ons levensprogramma en onze levensfilm. Veel mensen gaan automatisch door het zien van hun levensfilm over al die gebeurtenissen nadenken. Je voelt je op een positieve of op een negatieve manier weer bij de oude gebeurtenissen betrokken. Dat is logisch en heel menselijk. Het gaat immers over jou en de personen waarvan je tijdens je leven hield of personen waar je niet veel van moest hebben. Mijn advies is: beleef het einde van de dag ook een beetje als jouw hele levensfilm aan het einde van jouw aardse leven. Maar nu alleen voor de dag zelf. Loop wat later op de avond of eventueel in je bed de dag in een klein kwartiertje even na. Stel jezelf een aantal vragen. Was het een leuke of een minder prettige dag? Ben je tevreden over jouw eigen houding en gedrag? Wat vond je van de reacties van anderen naar jou toe? Zou je misschien nu met je huidige ervaringen van de dag iets anders gedaan of gezegd hebben? Heb je iets van de dag geleerd? Je kunt jezelf diverse vragen stellen. Het maakt niet zo uit welke vragen je aan jezelf stelt. Als je maar vragen aan jezelf stelt. Door dit regelmatig te doen kan je veel van jezelf leren. Je wordt van alles een stuk bewuster. Je hebt ook de mogelijkheid om iets te veranderen en bij te schaven. Je kunt dit helemaal op eigen wijze en in eigen tempo doen. Niemand zal je gaan controleren of beoordelen. Je gaat eigenlijk op een leuke en leerzame manier met jezelf aan de slag. Je kunt zelfs alles bekijken zowel vanuit de positie van ‘de leerling’ maar ook vanuit ‘de leermeester’ tegelijkertijd. Ik weet zeker dat het veel prettiger is om aan het einde van jouw leven op de levensfilm terug te zien dat je grotendeels bewust door het leven bent gewandeld. Dat je ook goed hebt gedaan. Het lijkt mij persoonlijk verschrikkelijk om op je eigen levensfilm terug te zien dat je je nagenoeg nergens voor ingezet hebt. En dat je nauwelijks verder gegroeid bent. Natuurlijk moet de mens in zijn leven een beetje kunnen genieten en lol hebben. Ik gun iedereen van harte een heel gezellig en leerzaam leven. Ik wil met deze tekst totaal niet zwaar of moeilijk over komen. Ik hou zelf ook van veel lol en humor. Maar het kan helemaal geen kwaad om een stuk bewuster van je eigen leven en gedrag te worden. Wij vormen tenslotte met z’n allen de wereld. Alle ‘beetjes’ vormen het geheel. Iedereen kan daar iets bijzonders aan bijdragen. Durf je gedachten en gedrag eens onder je eigen loep te nemen.

 

Op het geestelijk pad kan je geen trede overslaan

Ik heb door de jaren heen diverse intuïtieve/paranormale cursussen en spirituele thema avonden gegeven. Ik vind dat zowel gezellig als heel leerzaam. Zowel voor mijzelf als voor de belangstellenden. Wat mij opgevallen is, is dat verreweg de meeste cursisten geen echte doorzetters zijn. Op de eerste avond zijn ze allemaal zeer enthousiast. Sommigen kunnen hun emoties niet bedwingen en laten hun tranen zelfs de vrije loop. Ze voelen zich al jaren alleen en onbegrepen. Dit komt dan even los. Het is geen fijn gevoel als je niet jezelf kan zijn en zeggen wat je allemaal ervaren hebt. Diverse Nieuwetijds zaken moet je minimaal met iemand kunnen delen. Kijk eens naar een spirituele ontwikkelingsgroep of praatgroep bij jou in de buurt. Misschien kan je op het internet wat vinden. Jouw persoonlijke spirituele en of paranormale ontwikkeling kan je niet vergelijken met het leren van bijvoorbeeld een taal. Spiritualiteit is als een grote deur die steeds ‘verder’ open gaat staan. Er is geen eindpunt. Tenzij je misschien over miljoenen jaren een Godmens bent geworden. Maar ook dan is er nog geen eindpunt. Het leven verdiept zich steeds verder. Diverse spirituele zaken moet je je rustig eigen zien te maken. Heb geen haast, er zijn wel 1000 verschillende zijden van het leven te bestuderen. Op het geestelijke pad kan je geen trede overslaan. We moeten onszelf van alles eigen maken. Leer vooral goed te luisteren naar je binnenste. Ieder mens staat door middel van ‘onzichtbare draadjes’ met de Schepper en de engelen in verbinding. Ik schreef ook al over één grote kosmische aura waar alle natuurrijken dus inclusief de mens mee verbonden is. Overdrijf niet, werk één of twee thema's zo goed als je kunt in een bepaalde levensfase uit. Misschien is het niet zo gek om een niet al te strakke planning te maken. Ik heb mensen gekend die met drie of vier boeken tegelijkertijd bezig waren. Natuurlijk moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken. Tijdens je studieperiode had je ook meerdere vakken tegelijkertijd. Persoonlijk vind ik dit op het spirituele vlak onverstandig. Heb geen haast. Neem de tijd om je in een spirituele richting te ontwikkelen. Door dit te doen krijg je na verloop van tijd een veel betere en zuiverdere verbinding. Door langdurige studie zullen de chakra's zich geleidelijk aan ontwikkelen en groter worden. Je zult meer van allerlei spirituele zaken om je heen bewuster en vooral gevoeliger worden. Ik wil er wel graag even de nadruk op leggen dat dit proces niet zomaar in één of twee weken gebeurt. Zo werkt dat niet. Dit heeft tijd nodig. Je zult hier hoogstwaarschijnlijk in je vorige levens al eerder mee bezig zijn geweest. Ieder mens is tot op zekere hoogte intuïtief of paranormaal gevoelig. We zetten dit proces in ons huidige leven weer voort. Sommige dingen lijken nieuw maar geloof me, dat is in werkelijkheid niet zo. Je kunt het je nu alleen misschien niet meer herinneren. Maar je belangstelling voor allerlei geestelijke zaken verraadt al dat je hier veel eerder en veel vaker mee bezig bent geweest. Je zou anders totaal geen belangstelling hebben. Ik raad iedereen aan om naast het lezen van diverse Nieuwetijds boeken of het volgen van spirituele cursussen, je ook meer terug te trekken en erover na te denken. Ik noem dit zelf altijd erover mediteren of filosoferen. Iets naar binnen toe te laten en tegelijkertijd het van binnen uit rustig proberen te bekijken en analyseren om te zien wat je er eventueel later mee kunt doen. Ik vind het zelf altijd al heel mooi als mensen minimaal een half jaartje in hun leven zich in spirituele zaken hebben verdiept. Uiteindelijk is spiritualiteit maar een onderdeeltje van het leven. Probeer zo goed als je kunt naar binnen te luisteren om te zien waar jouw persoonlijke spirituele belangstelling naar uitgaat. Er zijn zoveel richtingen. Kijk maar eens een avondje op het internet voor ideeën en inspiratie. Misschien zijn er wel leuke spirituele activiteiten in jouw omgeving te volgen.

 

Heeft bidden dan eigenlijk nog wel zin?

Heeft bidden voor spiritueel ingestelde mensen zin? Ik vind van wel. Maar dit is heel ingewikkeld thema. Hoe raar het ook klinkt, de meeste mensen bidden verkeerd. Verreweg de meeste gebeden van mensen zijn veel te egoïstisch van aard en trilling. Is jouw gebed bijvoorbeeld wel in groepsbelang? Of heb je liever dat jij, iemand in je familie of in jouw omgeving ergens mee bevoorrecht wordt? Vergeet niet dat we allemaal kinderen zijn van dezelfde Schepper. Ieder mens waar dan ook in de wereld, heeft net zoveel rechten als een ander. Waarom zou de Schepper iemand bevoordelen? In naam van ‘mijn God’ wijs ik mezelf of een ander aan om dit of dat te doen. Begrijp je wat ik daarmee bedoel te zeggen? Natuurlijk kan en mag je wel iets voor jezelf vragen. Maar je vraag tijdens je gebed moet wel eerlijk en zo zuiver mogelijk zijn. Ik kan niet zeggen waar de grens tussen zelfzuchtige en egoïstische gebeden en een oprechte hulpvraag ligt. Hier moet iedereen zelf over nadenken en is daar ook zelf verantwoordelijk voor. Zijn jouw vragen tijdens het bidden wel terecht? Ik heb uit verschillende richtingen aangegeven dat we op aarde geboren zijn met een klein of groot pakket aan levensopdrachten. Die levensopdrachten zullen op een vaste kosmische tijd in je leven aanvangen en ook weer op een vast tijdstip worden beëindigd. Wat staat er op je levensprogramma? Zijn jouw gebeden wel in overeenstemming met jouw levensprogramma? Dit is heel lastig te beantwoorden. Want niemand weet exact zijn levensprogramma. Wij aardbewoners mogen gewoonweg niet alles van tevoren weten. Een school geeft bijvoorbeeld toch ook niet de vragen en antwoorden een week voor het examen. Het leven moet in alle opzichten beleefd en helemaal eigen gemaakt worden. Kan je overal voor bidden? Dat kan ik niet zeggen. En waar een mens voor bid gaat mij niet eens of iemand anders aan. Dit is iets tussen jou en de Schepper van al het leven. Aanvaard zo goed als je kunt de dingen van de dag. Leef in het heden. Wat vandaag gebeurt, kan morgen al weer totaal anders zijn geworden. Jouw levensprogramma kan zomaar in een paar uur of wat langer veranderen. Mijn advies is, om meer kracht te vragen tijdens je gebeden zodat je je moeilijke levensopdrachten goed kunt uitwerken en afronden. Ik weet uit eigen ervaring misschien heel makkelijk gezegd: maar sommige levensopdrachten zijn toch wel heel erg moeilijk en doen ontzettend veel pijn. Ik kan ook niet elke dag in een goede afloop van iets vertrouwen beleven. Zo gaat dat niet in het leven. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je het kanaal naar boven toe open moet zien te houden. Je kunt je aura heel makkelijk door negatieve gedachten en emoties zelf afsluiten. Je aura energie wordt als het ware hard en ondoordringbaar. Pas ook op met te veel alcoholische dranken of drugsgebruik. Ook dit ‘verhard’ je aura. Zorg dat energie uit de kosmos naar je toe blijft stromen. Sluit dit dus niet af door te lang negatief te denken. En het is helemaal niet fout om eens flink boos zijn en je te ontladen. Maar uiteraard laat dit niet de kosten van een ander gaan. Vrij wel ieder mens heeft zijn eigen problemen. Iedereen verliest weleens zijn vertrouwen tijdens moeilijke levensopdrachten. Mensen komen niet zomaar voor advies in mijn praktijk. Ik heb zelf ook ontzettend veel lastige levensopdrachten mee moeten maken. De meeste mensen begrijp ik maar al te goed. Nogmaals ik kan niet beantwoorden waar je wel of niet voor kunt bidden. Maar ik kan je er wel op wijzen dat je gebeden niet hard en heel egoïstisch moeten zijn. Dergelijke gebeden zullen niet snel worden verhoord. Neem de dag zoals die komt. Probeer zo goed als je kunt, die ook te aanvaarden. Er is echt een goede reden waarom je iets moet meemaken. Luister goed naar je innerlijke gevoelens. Heel vaak voel jezelf al aan of iets in je leven spoedig zal gaan veranderen. Uiteindelijk komt er een dag dat de levensopdracht(en) is volbracht. Onze levens worden automatisch naar een hoger plan gestuwd. En het hele evolutieproces van alle natuurrijken wordt begeleid. Er is dus niets mis mee om zo nu en dan om wat meer energie te vragen. Dit kan zowel op de dag als tijdens je slaap gebeuren. Er zijn heel veel verschillende energieën die de mens via zijn chakra’s in z’n aura ontvangt. Veel hogere energieën zijn voor ons nog niet voelbaar en zichtbaar. Mensen die aura’s kunnen zien, zien daar al een gedeelte van.

 

Kan je iemand mislopen?

Veel mensen gaan tegenwoordig voor advies naar een paragnost, astroloog of tarotkaartlegger. Je kunt om diverse redenen een consult aanvragen. In mijn praktijk komen regelmatig mensen met vragen over hun relatie of huwelijk, voor problemen met één van hun kinderen, de gezondheid of bijvoorbeeld voor hun eigen spirituele ontwikkeling. Natuurlijk is het het beste, om zoveel mogelijk je eigen beslissingen te nemen. Je hebt nu zelf weer de kans om iets met je levensopdrachten te doen. Maar soms zit iets in je leven te lang tegen. Sommige mensen krijgen wel heel veel voor hun kiezen. Langdurige problemen veroorzaken psychische en emotionele onstabiliteit. En je wordt heel makkelijk na verloop van tijd onzeker. Ik heb zelf in mijn leven ook heel wat tegenslagen te verwerken gekregen. Sommige situaties doen erg veel pijn en je wordt er doodmoe van. Maar aan de andere kant, je snapt ook daardoor de zorgen van de cliënten beter.

Vrij regelmatig komen er cliënten in mijn praktijk met de vraag of ze in de toekomst nog een nieuwe relatie zullen krijgen. De meeste mensen vinden het niet leuk om alleen door het leven te gaan. Ze zoeken een maatje om weer van alles mee te kunnen delen. Ik begrijp dat liefde moet stromen. Van te lang alleen zijn zou je kunnen gaan piekeren. Langdurig verdriet, alleen zijn of eenzaamheid is niet goed voor je gezondheid. Ik vind het altijd bijzonder prettig om voor iemand een nieuwe relatie te mogen voorspellen. Soms helderzie ik de persoon en een andere keer weet ik of heldervoel ik dat er een nieuw iemand in iemand zijn leven komt. Dit boek gaat over karma of vrije wil? Er is dus naar mijn beleving en ervaringen sprake van een levensprogramma. Ik kan niet altijd uitvoerige paranormale informatie geven hoe iemand zijn nieuwe partner tegen zal gaan komen. Ik kan alleen maar proberen te verwoorden wat ik zie of voel. Sommige cliënten vragen terecht, wat moet ik er dan voor doen om de persoon tegen te komen. Ik snap die gedachte. Ik probeer dan uit te leggen dat je niet iemand kan mislopen. Voor ons onzichtbare krachten en machten gaan hier op inwerken. De Schepper of andere hogere krachten geeft de opdracht dat iets voorbereid moet worden en spoedig zal gaan plaatsvinden. Ik heb al beschreven dat mensen met elkaar worden verbonden. En dit proces kan je soms zelf heel goed voelen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jouw gids of overleden familielid je dit op paranormale (telepathische) wijze vooraf mag laten weten. Je kunt dus iemand nooit mislopen. Je hoeft dus hier je geen zorgen over te maken. Wat er moet gebeuren, zal gebeuren. Het mooist is als je dergelijke zaken zelf kunt voelen. Dat kan je een stuk zekerder maken. Je weet dan vanuit jezelf waar je aan toe bent. Maar ik ga niet beweren dat dit altijd prettig is. Want je kunt net zo makkelijk voelen dat iets uit elkaar zal gaan of nog heel lang gaat duren. Ook hier kan je dan niet tegen verzetten. Het leven zit heel wonderlijk in elkaar. Maar daar wil ik absoluut niet mee zeggen dat dit dan altijd eenvoudig is. Ik ben het ook niet overal altijd mee eens. Maar soms is het leven maar beter te aanvaarden zoals het van dag tot dag komt. Je kunt je ongelooflijk verzetten maar naar mijn persoonlijke ervaringen heeft dat ook niet veel zin. Spirituele zaken zijn niet altijd zo eenvoudig. Je moet soms wel erg veel begrip en vertrouwen hebben. Maar dit zal de één makkelijker kunnen dan de ander. Het is ook maar net, wat je in dit huidige leven, moet leren. Iedereen heeft sterke en minder sterke karaktereigenschappen. Gelukkig hebben we veel levens om aan onszelf te werken.

 

Wat is ‘verlichting’?

Dit heeft in ieder geval helemaal niets met lampen te maken. Je zou met een lamp van bijvoorbeeld 200 Watt behoorlijk verlicht kunnen worden. Met verlichting wordt hier een hoger niveau van (innerlijk) bewustzijn bedoeld. Hoe bewust ben jij van jezelf en je omgeving?

Wanneer iemand een paar flinke stappen op het spirituele/geestelijke pad heeft gezet, dan kan je dat wel aan de aura van de persoon zien. Hoe bewuster een persoon is, des te groter zijn aura zal worden. Je kunt gedurende meerdere levens een aanzienlijk stuk in bewustzijn groeien. Elke dag heb je de kans om een klein stukje verder te komen. Innerlijke groeiprocessen verlopen eigenlijk heel geleidelijk aan en vrijwel ongemerkt. Een mens kan niet zomaar ineens veranderen. Daar heb je duizenden ervaringen voor nodig. Sommige mensen zijn na 10 of 100 ongeveer dezelfde levenservaringen, nog niet echt veel verder gekomen. Mensen zijn in de regel nogal hardleers, eigenwijs en een beetje koppig. Maar uiteindelijk zal iedereen het niveau van ‘het verlicht zijn’ bereiken. Je bent dan grotendeels meester geworden over al je eigen menselijke eigenschappen. En natuurlijk zal iemand af en toe even terug vallen. Dat is heel normaal en menselijk. We groeien geleidelijk aan door diverse belevenissen. Om de zoveel tijd heb je zomaar ineens een diepere en bredere kijk op jezelf of op het leven. Je bent dus niet van het ene op het andere moment een ‘ingewijdene’. We beleven allemaal diverse mini-inwijdingen per dag, maand of jaar. Het is wel leuk om zo nu en dan een complimentje voor jouw groeiprocessen te krijgen. Maar dat doen mensen niet zo snel. Zelfs sommige ouders doen dat maar zelden bij hun kinderen. Dat vind ik weleens jammer. Ik ben namelijk van mening dat iedereen weleens een aai over z’n bol moet krijgen. Ongeacht zijn aardse of innerlijke leeftijd. Als het maar wel welgemeend is. Ik hoop dat de diverse thema's van dit boek je aanspreken. Maar sta er weleens wat vaker bij stil, dat je innerlijke wijsheden niet zozeer door het lezen van veel boeken leert. Het beste is om zelf op eigen kracht het leven in alle richtingen te onderzoeken. En dan vooral te voelen of je ergens goed aan gedaan hebt. Bekijk of je met jezelf overal in vrede en in reine mee kan zijn. Laat je niet gek maken door anderen. Volg je eigen hart. Diepere inzichten vind je niet in de schoolbanken. Je intelligentie moet je niet misbruiken voor zelfzuchtige doeleinden. Intelligentie is maar een klein onderdeeltje van het bewustzijn. Je hebt ook zaken zoals je gevoel en je intuïtie. Wat heb je aan een hele hoge intelligentie zonder een beetje gevoel. Ik weet dat intelligentie voor veel mensen een beetje misleidend is. Je kijkt makkelijk tegen mensen met een hoog IQ en opleiding op. Heel vaak zijn deze mensen nogal eenzijdig gericht. Ik zie dat ook aan hun aura. Het leven gaat om gevoel. Mensen moet je niet gaan beschouwen als een nummer en dieren niet als een ding. Je kunt nog zo intelligent zijn maar als je geen gevoel voor alle andere natuurrijken hebt, dan heb je nog een heel lang pad te bewandelen. Denk eens na over hetgeen wat ik hier probeer te verwoorden. Het is overigens niet vervelend naar een lezer bedoeld. Ik wil iedereen graag op het geestelijk pad een beetje helpen. Wees af en toe eens extra blij met jouw behaalde resultaten. Geef jezelf eens een klopje op de borst. En spreek op een positieve manier ook eens je bewondering of dankbaarheid naar een ander toe uit. We moeten niet te veel op elkaar willen verdienen of zelfs uitbuiten. We zouden elkaar meer moeten liefhebben en ondersteunen. Niet je intelligentie maar onbaatzuchtige liefde is de weg naar een hoger bewuster levensvorm (kleine) hemel. Als je zo in de wereld kijkt, is er voor ons allen nog heel veel werk aan de winkel.

 

Problemen op pad van geestelijke ontwikkeling

Als eerste wil ik zeggen dat er verhoudingsgewijs nog niet zo veel mensen zijn die op zoek zijn naar meer geestelijke inhoud van het leven. Houd hier sowieso rekening mee. Misschien kan je hiermee dan bij voorbaat al veel problemen voorkomen. De belangstelling in diverse spirituele zaken neemt geleidelijk aan wel toe. Dat wil ik ook niet ontkennen. Maar heel veel mensen zijn op zoek naar persoonlijk paranormaal advies. Zij willen graag dat hun levensvragen op paranormale wijze wordt beantwoord. Naar de spirituele of geestelijke achtergronden wordt niet zo vaak gevraagd. Ik heb al jaren geleden besloten om hier wat aan te doen. Naast het geven van consulten in mijn praktijk wil ik met goede en duidelijke informatie komen. Dit is de reden waarom ik diverse boeken ben gaan schrijven en soms lezingen met een spiritueel thema geef. Het is niet zo eenvoudig om minder commerciële boeken onder de belangstelling te krijgen.
Veel problemen op het pad van geestelijke ontwikkeling ontstaan door onwetendheid. Mensen reageren heel makkelijk respectloos naar elkaar. Maar dat is eigenlijk met alles. Niet alleen met spirituele zaken. Het mooiste zou zijn als er bijvoorbeeld in jouw gezin of omgeving, er meerdere personen zijn die belangstelling hebben voor diverse spirituele zaken. Je kunt onderwerpen en ervaringen dan met elkaar bespreken. Maar zo is dat niet altijd. Er zijn best veel mensen die hun boeken enigszins stiekem moeten lezen. Ik raad iedereen aan om als het mogelijk is je partner of andere personen in je directe omgeving een heel klein beetje op de hoogte te brengen waarover jij aan het lezen bent. Uiteraard moet je dat eerst even voorzichtig aftasten. Je moet dit natuurlijk niet tegen wil en dank doen. Wanneer je bijvoorbeeld wel tien Nieuwetijds boeken hebt gelezen en misschien een paar workshops heb gedaan dan kan er zonder je dat dat door had een enorme kloof met bijvoorbeeld je levenspartner zijn ontstaan. Ik hoop dat dit bij jou thuis of bij je vriendenkring niet zo is. Maar je moest eens weten hoe vaak mensen voor een consult komen, waarvan de partner niets van de afspraak af weet. En ik heb het dan niet over personen die min of meer al in een scheiding liggen. Het is heel belangrijk om je eigen weg te vinden met al die spirituele informatie. Laat je niet wegdrukken of uitschelden maar ga ook niet te geïsoleerd door het leven. Neem zorgvuldig de tijd om te bepalen in hoeverre je de personen in jouw omgeving bij jouw spirituele pad betrekt. Onderschat dit alsjeblieft niet. Ik heb al heel wat nare dingen gezien en gehoord.

Een ander probleem dat je snel zult gaan merken is dat niet iedereen op dezelfde golflengte of innerlijk niveau zit. Dit kan ook heel makkelijk allerlei spanningen veroorzaken. Wees voorzichtig met het uitspreken van jouw denkbeelden en ervaringen. Kijk eerst een beetje de kat uit de boom. En laat je ook niet te snel uitlokken tot allerlei diepe spirituele uitspraken. Geloof me, ik heb me ook heel dikwijls mijn hoofd aan diverse mensen gestoten. Ik gaf uit te groot enthousiasme tijdens de eerste cursus avond ook te veel informatie. Dat is niet slim. Iedereen heeft als het ware een aanloopje nodig om even aan elkaar te wennen. Probeer jouw paranormale ervaringen en spirituele denkbeelden niet te al te enthousiast en geladen over te brengen. Mensen kunnen dat al heel snel als betweterig, drammerig en dus als vervelend gaan ervaren. Wordt geen freak. Doseer alles een beetje. Je kunt hier heel goed je vorige ervaringen en intuïtie voor gebruiken. Het volgende punt wat ik wil aanhalen is jaloezie. Je zult het misschien niet geloven maar onder mensen die hun zoektocht naar spiritualiteit zijn begonnen speelt ook veel jaloezie. Pas hier goed voor op. Jaloerse gevoelens zijn heel menselijk maar is een vervelende en vaak afbrekende energie. Gebruik heel bewust jouw innerlijke antenne wat je wel of niet wilt gaan zeggen. Misschien ervaar je dit stukje tekst als nogal negatief of mogelijk overdreven. Ik kan dat begrijpen. Maar dit zijn toch zaken die erg veel mensen tegenkomen. Ik krijg in mijn praktijk en tijdens het geven van de cursussen veel verhalen van mensen te horen. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, wees een beetje voorzichtig met wie je omgaat en aan wie je iets toevertrouwd. Je kunt jezelf voor heel veel behoeden door wat vaker je intuïtie te gebruiken. Je hebt dit vermogen niet voor niets gekregen. Het kan geen kwaad om zo nu en dan eens om een beetje bescherming en inzicht op jouw levenspad te vragen. Maar wanneer iets volgens jouw/jullie karma moet gebeuren, dan zal het gebeuren. Je kunt niet iets afwenden ‘door de dakpannen van het dak af te bidden’ om het zo maar eens te zeggen. Neem even rustig de tijd als je nieuwe personen in vertrouwen wilt gaan nemen.

 

Leren luisteren naar je binnenste

Eén van de eerste zaken wanneer je je met spirituele zaken gaat bezighouden is, je innerlijke rust. Iedereen weet dat onrustig water niet veel weerspiegelt. Zo werkt dat ook met spiritualiteit. Wanneer je graag gevoeliger voor allerlei spirituele, paranormale en zielenindrukken wilt worden, dan moet je hier meer tijd in steken. Voor degenen die op het punt staan zich hier meer mee bezig te willen gaan houden zeg ik: de tijd die je hier in steekt, krijg je echt wel tienvoudig terug. Want een rustige, weloverwogen geest neemt veel meer op. Probeer dit maar eens bijvoorbeeld een maand uit. Ieder mens kent periodes van geluk en ongeluk in zijn leven. Zowel heftige positieve als negatieve emoties hebben een grote invloed op jouw aura. Ik gaf al eerder aan dat gedachtes en emoties in werkelijkheid energieën zijn. Deze energieën zijn voor een helderziende die aura’s ziet, werkelijk te zien maar ook te voelen. Jouw gedachte energieën trekken ook in de spullen van jouw woning. Voor een groot deel maken mensen zelf ‘hun sfeer’. Ik denk dat iedereen deze aura-energieën wel kan voelen.
Door allerlei positieve of negatieve opwindingen in het leven verandert je aura. Jouw aura gaat anders trillen. Dit proces is te vergelijken met een storm. Een mens wordt door allerlei emoties vertroebeld. Met als gevolg dat je alle uiterlijke en innerlijke signalen een stuk minder waarneemt. En dat is heel jammer. Leer jezelf aan om momenten van werkelijke rust te creëren. Ook al begin je maar met een paar kwartiertjes in de week. Je zult eerst moeten ervaren of dit wel bij je past en natuurlijk werkt. Wat mij betreft hoef je geen ingewikkelde dingen te doen. Loop voor jezelf eens na wat voor jou goed zal kunnen werken om wat meer afstand van de wereld te nemen. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen en truckjes. Ik kan wel een boek schrijven over allerlei zaken die je zou kunnen toepassen. Maar daar gaat het mij nu niet om. Op het internet kan je trouwens over dit onderwerp ontzettend veel vinden. Doe gewoon normaal en doe het vooral op jouw eigen manier. Of vraag eventueel een paar tips uit je eigen familie- of vriendenkring die zich hier ook mee bezighouden. Leren te ontspannen en beter leren te luisteren naar je innerlijke signalen is niet zo moeilijk. Het allerbelangrijkste is om de eerste stap te zetten. Je probeert het een paar maal uit. Je ziet dan vanzelf wel wat bij jou goed werkt of niet. Zet gewoon de eerste stap en maak geen al te hoge verwachtingen. Iedereen weet dat je na hele heftige belevenissen in het leven veel tijd nodig hebt om weer wat meer tot rust te komen. Jouw aura komt niet in één of twee minuten weer tot rust. Dat heeft tijd nodig. Neem die tijd. Een persoon met een doorgaans rustige aura ervaart veel meer innerlijke signalen. Het is meer dan de moeite waard om je hier verder in te verdiepen. Je zult zien dat je na verloop van tijd meer waarneemt en je je een stuk prettiger zal gaan voelen. Meer rust kan je gezondheid ook ten goede komen. Harde negatieve gedachtes ketsen lichtere aura-energieën af. Ieder mens is vrij om hierin een keuze te maken. Ik heb zelf in de loop der jaren van mijn leven gemerkt wanneer je paranormaal spiritueel gevoeliger wordt, je vanzelf meer behoefte hebt aan rust. Je wilt meer controle over je denk- en gevoelswereld hebben en houden. In mijn eigen wereld noem ik dat altijd: ‘even mezelf weer stemmen’. Net als het stemmen van een muziekinstrument. Gemiddeld neem ik voor een korte ‘meditatie/overpeinzing’ zo’n 20 tot 25 minuten. Meestal merk ik dat ik na ongeveer 10 minuten mijn innerlijk/aura al meer tot rust komt. Maak dit onderwerp voor jezelf niet te moeilijk. Dat is helemaal niet nodig. Doe het vooral op jouw eigen manier. Trek je af en toe eventjes terug. Dat is alles. Je kunt dit later dan nog eventueel verder uitwerken. Het is wel prettig als je een ruimte hebt of zoekt waar je je af en toe even terug kunt trekken. Je moet er ook zeker van zijn dat je niet onverwachts gestoord wordt. Want in een weggezakte toestand, schrik je je van onverwachtse zaken en geluiden een ongeluk.

  

‘De kerk in je hart’

Ik kan me heel goed voorstellen dat je even denkt, wat een vreemde titel voor een spiritueel onderwerp. Ik vind het leuk om diepzinnige spirituele titels te verzinnen. Elke zondagmorgen zie ik rond half tien een vrij grote groep mensen naar de kerk lopen. Het zien van deze mensen zet me vaak aan het denken. Ik zie aan meerdere voorbijgangers en natuurlijk niet aan iedereen, een nogal passieve en onvrije levensinstelling in hun aura. Er hangt niet bepaald een sfeer van spirituele of religieuze dankbaarheid en blijheid om hun heen. Dat is jammer en dat zou toch eigenlijk wel een beetje moeten. Ik weet natuurlijk ook wel dat in een ieder zijn leven problemen zijn. Of je nu wel of niet kerkelijk bent dat doet er natuurlijk niet toe; iedereen heeft moeilijke momenten in zijn leven. Ik vind het persoonlijk iets te eenzijdig om religieuze of spirituele momenten alleen maar in de kerk te beleven. Ik geloof niet zo zeer in gewijde ruimtes enzovoort. De hele aarde of de kosmos is voor mij een grote gewijde ruimte. Alles is op een zeer bijzondere wijze met elkaar verbonden. Ik schreef al eerder over één grote kosmische aura waar alles en iedereen mee verbonden is. Wanneer je verbinding met het hogere wilt zoeken dan hoef je dat niet zozeer in de kerk te zoeken. Wij zijn kinderen van de Schepper, 24 uur van de dag en waar je ook bent. Probeer hier iets ruimer naar te kijken. Wanneer mensen voor paranormaal of spiritueel advies komen, vraag ik altijd op een hele open wijze om hulp indien mogelijk. Ik wacht dan wel af wat er gebeurt en of mijn verzoek verhoord wordt. Naar mijn mening en ervaring maakt het niet uit waar je bent. Als je je wilt verbinden met de hogere wereld dan is het wel belangrijk dat dat wel heel eerlijk uit je hart komt. Elkaar allerlei regeltjes opleggen, dat werkt niet. Vandaar ook de titel: ‘de kerk in je hart’. Ik vind in het algemeen dat mensen meer vrijer moeten leren denken en voelen. We moeten ook meer leren te luisteren naar onze geestelijke zintuigen en ons innerlijk. Door dit vaker te doen leef je een stuk bewuster. Jouw bewustzijn vergroot en verdiept zich. Het maakt niet zoveel uit waar jij jouw ‘heilige’ verbinding zoekt. Je kunt dat ergens in je woning doen of in de tuin. Je moet goed naar je gevoel luisteren wat voor jou het beste is. Het heeft weinig zin om een ander te kopiëren. De Schepper heeft in ons allen verschillende mogelijkheden gelegd. Het is aan ons om dit te ontdekken en te gebruiken. Het leven op zichzelf is beslist niet eenvoudig. Maar het weten dat er wel degelijk overal een reden voor is, dat doet mij wel goed. Alle inzet van de mensen is uiteindelijk gericht op een hoger, liefdevoller en bewuster leven. We doen dit gelukkig niet voor niets. En door middel van de reïncarnatie kunnen we verder evolueren. Ik haal hier persoonlijk dikwijls kracht uit. Maar zie mij ook niet als een al te vrome gast. Dat is onzin en ik ben dat ook helemaal niet. Ik weet wel dat er hogere gebieden van bewustzijn aan gene zijde zijn. Ik ben dikwijls in mijn leven naar die gebieden tijdens mijn slaap uitgetreden. We beleven door middel van reïncarnatie alle treden van de evolutie trap. Het is naar mijn mening heel nuttig om meer over ons karma, onze levensopdracht te weten. Dat kan je op sommige momenten sterken. En mijn punt is dat je dit echt niet alleen in de kerk hoeft te beleven. Wij mensen zijn een steeds reïncarnerende en wandelende energie of bewustzijn. In werkelijkheid bestaan we uit licht. Zo verplaatsen we ons en evolueren we door de kosmos. Het is daarom ook logisch dat je je overal kunt verbinden met de energieën in de ruimte. Want werkelijk alles is met elkaar verbonden. In die zin zou je wel degelijk kunnen zeggen dat elk gebed, boze of liefdevolle gedachte of vraag ergens in de ruimte ‘gehoord’ wordt. Er is voor ons mensen nog heel veel te ontdekken. Ik hoop dat je al een iets beter beeld krijgt van deze interessante materie.

 

Momenten van dankbaarheid

Ieder mens maakt in zijn leven diverse zaken mee. Het is meer dan logisch dat je jezelf afvraagt waarom is er zoveel geluk of ongeluk in jouw of andermans leven. Het leven is alles behalve makkelijk. En als je 's avonds naar de nieuwsberichten op de televisie kijkt dan zul je je ook weleens afvragen waar gaat dit allemaal naar toe. Iedereen, waar dan ook in de wereld, heeft zijn eigen pad te bewandelen. Maar om eerlijk te zijn, ik heb het met veel slechte levenssituaties van mensen best moeilijk. Veel dingen zijn erg moeilijk te aanvaarden. Maar er is gelukkig overal een reden voor. Probeer eens wat dankbaarder in jouw leven te zijn. Maar niet alleen voor de leuke levenservaringen. Je kunt jezelf beter aanleren om dit voor alle levenssituaties te zijn. Dit klinkt misschien een beetje vreemd. Maar vergeet niet dat alle levenssituaties bedoeld zijn om je tot een hoger leven te laten groeien. Alle situaties zijn kansen of misschien moet ik schrijven lessen om bewuster van het leven te worden. We hebben de keuze om onszelf in een bepaalde energie te plaatsen. Onze aura gaat naar jouw eigen denken en voelen staan. De uitstraling van mensen kan je ‘voelen’. Ik vraag weleens aan iemand wat voor sfeer vind je dat om iemand hangt. Sommige mensen zijn nooit ergens dankbaar of tevreden over. Ik vind dat jammer en gemiste kansen. Want je kunt zelf aan een bepaalde sfeer of karakter werken. Ieder mens kan als die dat wenst, groeien. Wanneer je op een eerlijke manier vanuit je hart dankbaar kan zijn, dan beleef je een prettigere, hogere en vredige trillingen. Jouw aura zal ook veel meer gaan uitstralen. Dit is voor jezelf een prettig gevoel maar ook voor de personen en dieren in jouw omgeving. De omgeving wordt namelijk ook beïnvloed door jouw aanwezigheid. Dus let ook een beetje extra op jouw gevoelens en gedachtes. Wij mensen moeten beter leren om al onze gevoelens beter te hanteren, te beheersen en uit te drukken. Probeer zo goed als je kunt te stralen. Als je verdrietig of boos bent dan moet je dat ook natuurlijk kunnen uiten. Eigenlijk wil ik zeggen, neem de dag zoals die komt. En probeer zo goed als je kunt daar ook eens wat dankbaarder voor te zijn. Natuurlijk is dat heel moeilijk als de dingen niet bepaald naar wens verlopen. Maar probeer hier anders naar te kijken. Weet waarom je in diverse leuke en moeilijke levenssituaties terechtkomt. Kijk hier meer naar met geestelijke ogen. Er is een levensprogramma voor ieder mens. Maar jij hebt zelf grotendeels de vrije keuze om op jouw manier hierop te reageren. Achter de schermen wordt heel hard aan de evolutie van de mens gewerkt. Ik hoop dat je zelf ook diverse paranormale of spirituele ervaringen hebt gehad of nog zal gaan krijgen. Van dergelijke en bijzondere ervaringen kan je veel leren. Maar ik zal nooit beweren dat je leven er veel makkelijker door zal worden. Je wordt veel bewuster van alles, dat wel maar ieder mens maakt liever leuke dan pijnlijke situaties mee. Maar ik vind wel dat je door meer geestelijk inzicht veel meer zelf kan opvangen. Je hebt in ieder geval een beetje een beeld dat we met een bepaald programma zijn geboren.

 

Naar een universeel geloof

Ik heb zoals je waarschijnlijk wel op mijn website gezien hebt, diverse Nieuwetijds boeken en paranormale cursussen geschreven. In de boeken worden diverse spirituele thema's uitgelegd. Ze zijn geschreven met de bedoeling dat je er ook zelf iets mee kunt gaan doen. De onderwerpen zijn hopelijk een interessante aanvulling van jouw eigen gedachten en geloof. Ik vond het rond mijn twintigste zelf ook prettig om mijn eigen paranormale en spirituele ervaringen in boeken te lezen. Gelukkig waren er ook andere mensen die dezelfde soms vreemde ervaringen beleefden. Afgelopen decennia zie je steeds meer Nieuwetijds boeken verschijnen. Ik ben daar heel blij mee. Zoals je weet stappen heel veel mensen de kerk uit omdat hun vragen onbeantwoord blijven. En dat iedereen inziet dat heel veel aangehaalde teksten door de huidige techniek en ontwikkeling al lang achterhaald zijn. Het is niet mijn bedoeling om negatief over een bepaald geloof waar dan ook in de wereld te doen. Alleen zijn de godsdiensten naar mijn mening ‘verouderd’. De informatie gold meer voor de mensen die in die tijd leefden. We leven nu in een tijd met veel meer mogelijkheden. De meeste mensen hebben in deze tijd allemaal een bepaalde scholing of ontwikkeling gehad. Mensen kun je niet meer zomaar in iets laten geloven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we allemaal op zoek zijn naar een nieuw geloof. Dit bedoel ik niet op een ouderwetse of traditionele manier. Nee, ik bedoel een Nieuwetijds geloof vanuit het hart. Bij voorkeur het liefst naamloos en universeel en voor iedereen. Want het zit nu eenmaal in het karakter van de minder ontwikkelde mens om zich van anderen af te zetten, ruzie te gaan maken of zelfs oorlog te gaan voeren voor hun denkbeelden en ‘geloof’. Het is mijn bedoeling om aan dit ’nieuwe geloof’ een bijdrage te leveren. Maar nogmaals voor de duidelijkheid: de kerk of tempel ben je dan zelf. Jij hebt de bijzondere verbinding met de Schepper en al het leven. Ik verwacht dat dit nieuwe ‘geloof’ het universele geloof voor iedereen gaat worden. Dit hoort bij het Nieuwetijds tijdperk. In dit tijdperk zullen we elkaar veel meer als ’broertjes’ en ‘zusjes’ van elkaar gaan ervaren. Dit is op zich natuurlijk helemaal niet vreemd want we behoren allemaal tot die ene grote mensen familie. Ik weet dat in de wereld op dit moment veel kleine maar ook grote conflicten tussen diverse landen en volkeren zijn. Dit is verschrikkelijk om te zien. Je kunt daar heel verdrietig van worden. Maar probeer een stapje verder te kijken. Dit moet je proberen te zien als onderdeel van een kleine en grote overgangen naar een geheel nieuwe tijd. Mensen willen in het huidige Waterman tijdperk niet meer door iets of iemand onderdrukt worden. Iedereen wil vrij zijn en zelf kunnen denken en beslissen. En natuurlijk zijn er nog mensen die het oude gedrag nog niet verleerd zijn. Maar deze dictatorachtige ‘leiders’ zullen geleidelijk aan toch verdwijnen. Maar dit kost voor sommige volkeren nog veel tijd en mogelijk toch nog strijd. Maar ook dit heeft met het karma tussen volkeren te maken. Karma geldt niet alleen voor een paar personen maar ook voor alle volkeren of landen. Karma werkt dus in het klein maar ook in het groot. Probeer op je eigen wijze te leven naar de Nieuwetijdszaken van deze tijd. Ik denk niet dat het de bedoeling is om als het ware op oorlogspad te gaan voor de nieuwe denkwijzen. Veel mensen zullen de veranderingen en impulsen van binnenuit gaan voelen en erop gaan reageren. Misschien vind je het leuk om in jouw eigen omgeving één van mijn boeken te laten zien. Ik merk dat er veel behoefte aan goede Nieuwetijds informatie is. Er zal geleidelijk aan in ons leven nog veel veranderen. Er zullen door middel van de nieuwe technieken bewijzen komen dat er wel degelijk voortbestaan is. Ik noemde dat in één van mijn andere boeken ‘de paranormale telefoonverbinding’. Eerst in geluid en later ook gekoppeld met beelden. Het is absoluut niet ondenkbaar dat we over deze nieuwe uitvinding al het één en ander in ons huidige leven te horen zullen gaan krijgen. Probeer je eigen geloof verder te ontwikkelen. Neem hier rustig de tijd voor. Sta voor nieuwe dingen een beetje open maar blijf tegelijkertijd wel een beetje kritisch. Het Nieuwetijds gebeuren staat in zijn geheel nog zeker in de kinderschoenen. Het is daarom ook logisch dat er ook heel veel onzin wordt geschreven. Maar probeer zo goed als je kunt je eigen intuïtie en verscherpt inzicht te gebruiken. We moeten proberen ons onderscheidingsvermogen verder zien te ontwikkelen. Vertrouw meer op je eigen gevoel en gedachten. Eigenlijk zijn wij met z’n allen de pioniers en grondleggers voor de komende generaties. Misschien ben je dan ook weer opnieuw op aarde geïncarneerd. En kun je vanuit je hart en innerlijk weten mensen stimuleren en inspireren op hun geestelijk pad.

 

Uiteindelijk is overgave de grote kracht

Het is absoluut niet mijn bedoeling om aan te geven hoe iemand moet leven. Iedereen moet dat maar op zijn eigen gevoel en naar eigen inzichten doen. We hebben ten slotte ook niet allemaal hetzelfde karakter. Mensen kunnen zoals je weet heel verschillend op diverse levenssituaties reageren. Je kunt uiteraard wel je eigen gevoelens, spirituele denkbeelden met elkaar delen, waarom niet. Eigenlijk wil ik ook een beetje zeggen dat ik niet betweterig over wil komen. Ik wil alleen maar met spirituele informatie naar buiten treden. De meeste mensen komen in hun leven diverse hele pittige hoofdstukken tegen. Er kunnen zoveel verschillende dingen in een leven gebeuren. Ik heb zelf ook heel veel meegemaakt. Hoe kan je het beste met al die ervaringen omgaan? En wat is een goede basisinstelling voor de dag? Het is de bedoeling om van diverse levenssituaties iets te leren. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan automatisch overal mee eens bent. Toch denk ik dat het het beste is om zoveel mogelijk in het heden te leven. Naar mijn spirituele opvatting, is overgave en acceptatie de grote kracht. Leef zo goed als je kunt in het heden. Laat het karma rustig zijn werk doen (uitwerken). Ik weet dat dit een pittige uitspraak is. Wat ook enorm veel weerstand bij mensen kan oproepen. Veel mensen verliezen namelijk hun geloof tijdens veel ongeluk en verdriet. Dat is heel menselijk en begrijpelijk. Maar ik wil juist in dit boek aangeven dat er een levensprogramma is. Een levensprogramma waar zowel hele leuke als zeer nare ervaringen op kunnen staan. Het leven van mensen verloopt naar mijn inzicht als helderziende in diverse korte of lange hoofdstukken. Een aan elk hoofdstuk zit een begin en komt er automatisch ook weer een einde. Gelukkig maar als je te maken hebt met een lastige en onprettige levensopdracht. Ik bedoel met deze tekst absoluut niet dat je heel passief en lijdzaam de dag moet gaan beleven. Het is mijn bedoeling om proberen te verwoorden dat er wel degelijk een reden is voor alle dingen die in de wereld gebeuren. En nogmaals: je kunt het voor je gevoel niet overal mee eens zijn. En ik wil nog een keer herhalen, het gaat mij ook niet aan of je het ergens wel of niet mee eens bent. Iedereen kijkt tenslotte op z'n eigen manier naar het leven. Het leven is soms verschrikkelijk hard. Maar we hebben de keus om hier iets bewust mee te doen of nog verder in ellende en verdriet weg te glijden. Probeer wat geestelijker naar het leven te kijken. Weet dat er achter alles een spirituele reden is. Je kunt je voor iets een ongeluk bidden. Maar dat zal weinig helpen wanneer je voor die bepaalde levensopdracht bent geboren en dat dus moet afmaken. Probeer zo goed als je kunt het leven te aanvaarden zoals het komt. Mij wordt als helderziende of misschien beter als medium vertelt (telepathisch doorgegeven) dat we met hele verschillende levensopdrachten op aarde geboren worden. Geef je hieraan over. En hoe moeilijk je het op dit moment misschien ook hebt, ook dat moeilijke hoofdstuk komt een keer ten einde. Maar het zal pas ten einde komen wanneer het karma helemaal ingelost is. Echt geen dag eerder maar ook zeker geen dag later. Aan alle opdrachten is een bepaalde tijd gekoppeld. Ik bedoel te zeggen, je bent ergens bijvoorbeeld twee maanden of zes jaar mee bezig. Is iets een kleine of grote karmische opdracht.

 

Nare zaken uit het grijze verleden en schuldgevoel

In ons zichtbare en ‘onzichtbare’ heelal zijn er dus diverse kosmische wetten die ons leven bepalen. Alles en iedereen is met elkaar verbonden en wordt geleid en begeleid. In ons huidige leven krijgen we te maken met een aantal goede en verkeerde handelingen uit vorige levens. Ook al moet ik er wel direct bij zeggen vanwege een gering bewustzijn, handelde we vaak nagenoeg onbewust. Ik kan beter schrijven het maken van allerlei fouten hoort erbij. Zo verloopt ons groeiproces. Normaal noemen we dit de evolutie van de mens. Door middel van diverse handelingen tijdens vele levens groeien we in bewustzijn.

Er zijn (jonge) mensen die bijvoorbeeld na een huwelijk van vier jaar met twee kinderen alweer gescheiden zijn. Of waar de levenspartner na een huwelijk van 12 jaar door een ongeluk of ziekte kwam te overlijden. Ik wil hier mee aangeven dat je in het leven te maken kunt krijgen met allerlei nare levenssituaties. Je kunt je na moeilijke en pijnlijke hoofdstukken in je leven boos, verdrietig en schuldig gaan voelen. Dit is een vrij logische reactie. Het is maar net wat je allemaal mee hebt moeten maken. Ik ga daar niet over oordelen. Probeer de diverse moeilijke levensopdrachten te koppelen aan vorige levens. Je hoeft je nu niet schuldig te voelen. Je bent nu alleen in dit huidige leven het een en ander aan het rechtzetten. Veel huidige situaties zeggen niet veel over jouw huidig gedrag en gevoel. Dit heeft meer te maken met jouw handelingen uit vorige levens. Ergens zou je hoe raar misschien dat voor jou ook klinkt, dankbaar moeten zijn dat je nu de kans hebt om dingen weer recht te zetten. Uiteindelijk zal er ook ziele- zuivering gaan plaatsvinden. En geloof me dat is een heel bijzonder, prettig en diep (vredig) gevoel. Je voelt je iets sterker opgenomen en verbonden met al het leven. Dit is geen inbeelding of wens maar ik voel dat echt. We worden dus in ieder leven zowel met positieve als negatieve handelingen uit het grijze verleden. geconfronteerd. Goede en liefdevolle contacten worden weer voortgezet en problemen met bepaalde mensen moeten worden rechtgezet. We hebben in het verleden als het ware zowel goede punten als ’strafpunten’ opgebouwd. Alles wordt zorgvuldig bijgehouden. Denk maar aan het zien van jouw levensfilm na een zwaar auto ongeluk of een uit de hand gelopen narcose. Maar verreweg de meeste mensen zullen hun levensfilm aan het einde van het leven zien. Ik wil nog een keer herhalen, voel je niet schuldig voor datgene wat je allemaal meegemaakt hebt. Ik durf rustig te zeggen dat veel positieve of negatieve levenskwesties je wel moest meemaken. We zijn daar nu speciaal voor geboren. Het zijn je levensopdrachten. Oordeel niet te zwaar over jezelf maar ook niet over een ander. Je weet nooit waar jijzelf of die ander voor geboren bent. Wat was de opdracht? Ik zeg dikwijls tegen mensen, de buitenkant kan wel eens heel anders zijn dan de binnenkant van een situatie met personen. De echte reden zal je tijdens je huidige leven niet snel te weten komen. We zijn geestelijk gezien allemaal nog te veel een’ lichtgewicht’. De kosmische waarheid is in veel opzichten voor ons nog veel te zwaar om aan te kunnen en te aanvaarden. Maar probeer jezelf niet extra te straffen voor hetgeen wat voorgevallen is. Ik weet ook niet de reden van sommige ‘onmenselijke zaken’ in mensen hun leven. Maar ik heb wel geleerd dat er wel degelijk redenen zijn. Bij ieder mens worden zijn goede handelingen maar ook de verkeerde handelingen bijgehouden. Er is dus wel degelijk sprake van rechtvaardigheid in het heelal. Ik noem dit ‘kosmische rechtvaardigheid’. Het is niet mijn bedoeling om mensen op de kast te jagen. Ik ben me er ook terdege van bewust dat er ‘onmenselijke’ zaken in het leven gebeuren. Maar kort samengevat: al jouw goede handelingen worden vroeg of laat beloond. Echter, misstappen uit het grijze verleden moet je vaak met veel ’bloed, zweet en tranen’ zelf weer rechtzetten. Ik hoop dat je probeert tussen de regels van de tekst te kijken. Ik probeer alleen maar als het ware een voorzetje te geven. Je een zetje in een bepaalde richting van denken te geven. Het is aan jou zelf of jij de informatie uit dit boek op jezelf wilt betrekken en verder wilt uitwerken. Probeer de achterliggende spirituele zaken te begrijpen en je eigen te maken. Ik kan begrijpen dat sommige spirituele thema's misschien nogal confronterend voor je kunnen zijn. Ik tracht enigszins de middenweg te bewandelen. Ik weet uit ervaring dat je heel makkelijk door dergelijke onderwerpen problemen of ruzie kunt krijgen. Ik wil me met deze onderwerpen niet ongeliefd maken. Ik heb weleens meegemaakt dat mensen de onderwerpen verkeerd oppakten en bijvoorbeeld niet meer op de spirituele cursusavonden terugkwamen. Niet iedereen is aan deze informatie toe. Wees dus zelf ook een beetje voorzichtig met wie je hier over praat en aan wie je dit boek laat zien. Probeer in alles een beetje te relativeren. Elke dag krijgen we een nieuwe kans om iets van ons leven te maken. Dit geldt zowel voor deze zijde als die andere zijde (gene zijde). Het leven is een eeuwig, evoluerend proces. We bewandelen allemaal het pad naar meer licht (liefde en bewustzijn). Later zul je zien dat alles toch de moeite van het beleven was.

 

Enkele vragen voor de lezers

Ik heb in dit boek verschillende wijzen aangehaald waarop je informatie over jouw levensprogramma kunt krijgen. Ik besef mij terdege dat dit niet meer is dan het oplichten van een tipje van de spirituele sluier. En ook ik kijk maar door mijn eigen gekleurde (spirituele) bril naar het leven. Dat kan ook niet anders want ik ben nog steeds met mijn karma bezig om dingen in dit leven weer recht te zetten. Het mooiste zou zijn dat ik alle lezers na het lezen van dit boek, zou kunnen uitnodigen voor een soort ‘groepsgesprek’. Dan kan ik nog het één en ander over de onderwerpen van dit boek uitleggen. Dan kunnen we ervaringen uitwisselen en er zal zeker ruimte zijn voor het stellen van vragen over de onderwerpen in dit bijzondere boek. Ik zou zeggen je weet maar nooit. Ik ben wel van plan om in mijn regio lezingen over de onderwerpen van mijn boeken te gaan geven. Dus kijk af en toe eens op mijn website. In de rubriek ‘Agenda’ van de website staan regelmatig allerlei aankondigingen van mijn Nieuwetijds activiteiten. Maar je kunt natuurlijk ook zelf op het internet kijken of er spirituele activiteiten in je eigen omgeving worden georganiseerd. Maar ik wil je wel even waarschuwen, gebruik wel eerst je intuïtie of het wel de moeite waard is. Een beetje recht toe recht aan gezegd en nog heel voorzichtig uitgedrukt, het niveau kan zeer wisselend zijn. Van heel boeiend tot nog meer dan vaag tot zelfs inbeelding. Maar daar gaat het mij nu niet om. Ik heb voor degene die het interessant vinden enkele vragen samengesteld. Ga er eerst eens even rustig voor zitten. Ontspan je een beetje en laat een vraag eerst rustig op je inwerken. Wanneer je het leuk vindt, kan je dit ook met iemand samen doen. Misschien is het sowieso een leuk idee om de verschillende onderwerpen van dit boek in de vorm van een praatgroep door te nemen. Ik weet uit ervaring dat sommige mensen dit wat eng vinden om te gaan doen. Ze hebben als het ware in het begin een beetje last van plankenkoorts. Dit hoeft niet. Het allerbelangrijkste is als je maar bereid bent om naar elkaar te luisteren. En iedereen eerst laat uitspreken. Om de beurt zou je een stukje tekst kunnen voorlezen waar vervolgens anderen op kunnen reageren. In de praktijk is dit niet zo moeilijk. Je moet alleen een paar personen zoeken die dezelfde belangstelling hebben en enigszins op dezelfde golflengte zitten.

Over de vragen wil ik nog even iets kwijt. Het is niet altijd makkelijk om te weten wanneer iets uit je eigen ziel komt of op paranormale wijze telepathisch met één van je geestelijke zintuigen is opgevangen. Ik ben er wel van overtuigd dat dit uit verschillende bronnen kan komen. Informatie hoeft echter absoluut niet altijd alleen uit het mensenrijk te komen. Sommige engelen houden zich met jouw specifieke karma bezig. Je hebt ook beschermengelen. Zij beschermen jou op je pad. Er is nog zoveel meer te ontdekken. Eigenlijk is het niet zo belangrijk uit welke bron iets komt. Het gaat er mij meer om iets over het veroorzaakte karma en levensprogramma te schrijven. Misschien wil je hier meer over lezen. Zie dan mijn website tips.

 

De vragen:

Heb je in je jeugd weleens iets voorvoeld over jouw toekomstige leven?

 

Heb je in je jeugd weleens iets voorvoeld over het toekomstige leven van een familielid of iemand uit je vrienden- of kennissenkring?

 

Heb je weleens een voorspellende droom van de toekomst over jezelf gehad?

 

Heb je weleens een voorspellende droom van de toekomst over iemand anders gehad?

 

Ben je weleens met enkele vragen over jouw toekomst naar een helderziende of bijvoorbeeld een tarotkaartlegger geweest?

 

Heb je weleens een foto/beeld in je hoofd over jouw toekomst gezien?

 

Heb je weleens een foto/beeld in je hoofd over de toekomst van een andere persoon gezien?

 

Heb je weleens een zachte stem in je hoofd gehoord die iets over jouw toekomst zei?

 

Heb je weleens een zachte stem in je hoofd gehoord die iets over de toekomst van een andere persoon zei?

 

Heb je vanuit de diepte (je ziel) weleens iets over jouw toekomstige leven zeg maar ‘zeker geweten’?

 

Heb je weleens een sterke angst of spanning gevoeld wat direct na een paar dagen je duidelijk werd dat dit een voorteken van iets was?

Heb je weleens heel duidelijk een overleden (overgegane) persoon (je gids, een familielid, een vriend of een kennis enzovoort) gezien die iets over je toekomst aangaf?

 

Heb je weleens over speciale levenssituaties in een vorig leven gedroomd?

 

Ben je weleens een voor jou totaal vreemde persoon tegengekomen die spontaan iets over jouw toekomst begon te vertellen?

 

Heb je dit soort zaken altijd al gehad of is dit meer van de laatste jaren?

 

Denk je dat je hier nu meer naar durft te luisteren?

 

Durf je dit soort bijzondere ervaringen aan anderen te vertellen?

 

Heb je een vertrouwenspersoon in jouw leven (eigen kring)?

 

Vind je het een goede tip om dit soort zaken voortaan op te gaan schrijven en een beetje bij te gaan houden? Om te zien wat er werkelijk klopte en dus ook uit kwam? Het leven is bijzonder gecompliceerd. Je kunt overal wel informatie over jouw levensprogramma krijgen. Je krijgt dus niet alleen maar informatie over je relatie of een persoon van het werk. Je kunt werkelijk overal informatie over krijgen. Mijn ervaring is dat je deze bijzondere vormen van informatie vrijwel altijd onverwachts krijgt. Zo beleef je jaren niets en in een tijd van de week komt het tot je verbazing ineens uit verschillende richtingen. Ik ben echter van mening dat als je iets absoluut moet weten, dan wordt ervoor gezorgd dat je dat ook te weten komt. Uiteindelijk is iedereen heel eenvoudig bereikbaar. Wij bekijken het leven te veel aards, veel te stoffelijk. Terwijl alles in werkelijkheid uit energie bestaat. Energieën zijn overal makkelijk te bereiken en te sturen. Door mijn paranormale gaven zie ik in ‘twee werelden’. De gewone stoffelijke wereld net als iedereen en de wereld van verschillende energieën (aura). Het waarnemen van de aura heeft enorme invloed op je denken en leven. Door alle waarnemingen ontstaat vanzelf een nieuw en sterker geloof.

 

Liefde voor alles en iedereen

Ieder mens krijgt door diverse ervaringen in het leven meer inzicht en een verdiept gevoel. Eigenlijk worden we elke dag een beetje bewuster van het leven. Ik vind het leven een heel gecompliceerd en ingewikkeld proces. Het is niet makkelijk om alles te begrijpen. Sommige levenskwesties maken je blij en weer andere zaken stoten je enorm af. Ieder mens reageert zo op z'n eigen unieke wijze op diverse levenssituaties. We kregen meer dan duizenden levens om ons in gevoel verder te ontwikkelen en dat aantal zullen we zeker ook nog gaan krijgen. Ieder mens wil zich graag goed voelen. Je goed voelen is dus iets universeels. Het is de bedoeling dat we door vallen en opstaan groeien in liefde. In tientallen levens leren we geleidelijk aan dat we in de kern eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Iedereen heeft gevoel en iedereen wil zich een beetje lekker voelen. Het leven is een groot groeiproces. De aarde is een leerschool. Het ligt helemaal aan onszelf wat we hiermee willen doen. Ben je erg egoïstisch ingesteld of heb je ook oog voor het geluk en welzijn van een ander. Het is niet de bedoeling dat je je ten koste van een ander verrijkt. Elke broer of zuster van de grote mensen familie heeft dezelfde rechten als jij en ik. Veel mensen eigenen onterecht zich te veel toe. Tot zekere hoogte kan je dit doen. Maar aangezien alles door jouw eigen ziel en engelen ‘geregistreerd’ wordt, zul je eens wat je een ander onterecht hebt afgepakt of aangedaan in een ‘passende vorm’ terug moeten betalen. Dit wordt geregeld door de wet van karma, of ook wel de wet van oorzaak en gevolg. Ik denk dat wat we liefde noemen de grondtoon is van al het leven. We moeten groeien in liefde. We krijgen daar enorm veel kansen voor. Hierin klopt de Bijbel absoluut niet. Het zou toch heel raar zijn dat we na één beleefd leven voor eeuwig in de hel zouden moeten blijven. Wat voor rare en kortzichtige Vader van al het leven zouden we dan hebben. Er zijn wel degelijk wetten in het heelal. Ik probeer daar in dit boek op mijn manier naar te verwijzen. Er is geen eeuwig straffende God. Een mens heeft ontzettend veel kansen nodig om verder te groeien. Maar dat neemt niet weg dat als je behoorlijke fouten in je leven hebt gemaakt, je die wel eigenhandig recht moet zetten. Nogmaals dit valt voor mij onder kosmische rechtvaardigheid. Probeer zo goed als je kunt het leven iets meer door de ogen van liefde te bekijken. Je kunt veel beter uit liefde een helpende hand aanbieden dan iets door je schranderheid of zakelijkheid van misschien een minder bewuste ‘broer’ of ‘zus’ van de grote mensen familie afnemen. Natuurlijk ook dit is een leerproces. In mijn andere boeken schreef ik al eerder dat we moeten groeien van een ‘het ik bewustzijn’ naar meer een ‘het wij allen bewustzijn’. Het is toch een veel prettiger gevoel als je hele gezin of familie tevreden, blij en gelukkig is dan maar één persoon. Dit moet je ook proberen in het groot te zien. Het is niet de bedoeling dat je alle problemen en leed van alle mensen op de aarde op jouw schouders neemt. Ieder mens heeft zijn eigen karma uit te werken. Probeer daarover ook niet te oordelen. Als iedere persoon vriendelijker en liefdevolle naar elkaar toe zou zijn, dan kan de wereld vrij snel veranderen. Succesvol zijn is niet het hoogst haalbare. Het is de liefde die je voor anderen voelt. Het is zo jammer dat we afgelopen 100 jaar zo enorm slecht met de andere natuurrijken om gaan. De natuur wordt op een zeer ruwe wijze uitgebuit. Hoe wil je met dergelijk onnadenkend gedrag in één van de hogere lichtgebieden komen. Al het leven is van elkaar afhankelijk. Al het leven moet groeien naar hogere levensvormen. Echt absoluut niet alleen de mens. Wat dat betreft gingen de indianen veel beter met de natuur om. Zij namen niet meer dan wat echt nodig was. Wij zijn veel te gretig en te hebzuchtig geworden. Volkeren willen het liefste veel op elkaar verdienen. Deze mentaliteit moet veranderen. Het is niet mijn bedoeling om nu nog even moeilijk te gaan doen. Maar besef wel dat wij allen de kinderen van de aarde zijn. Het is helemaal niet vreemd verwoord dat wijzelf ook hier verantwoordelijk voor zijn. Kijk hoe jezelf op jouw manier je innerlijk lichtje op de aarde kunt aansteken. Alle lichtjes tezamen vormen het auralicht van de aarde. Je kunt vast begrijpen dat de aarde in veel gebieden nog niet zo mooi uitstraalt. Het is de bedoeling dat we de komende eeuwen veel bewuster van alles gaan worden. Geef hier gehoor aan. Ik heb zelf grotendeels gekozen voor het verduidelijken van spirituele zaken van de mens. Ik weet dat ik mij hierin al in andere levens heb verdiept en veel van heb geleerd. Heb meer liefde voor jezelf en anderen. Haal het beste uit jezelf. Maar vergeet af en toe ook niet te lachen.

 

De grote bevrijding

De aarde kan je zien als een school met diverse klassen. Alleen gaat iedereen in zijn eigen tempo hier doorheen. Je kunt verschillende levens achtereen ruw en egoïstisch zijn maar je kunt ook je best doen om de mooiere karaktereigenschappen van het mens-zijn naar boven zien te halen. Tot op zekere hoogte heb je hier een vrije keuze en vrije wil in. Maar vanwege de verschillende kosmische wetten in het heelal word je wel beoordeeld op je goede of kwalijke inzet gedurende je levens op aarde. Eigenlijk als je hier zo naar kijkt is dat toch zo vreemd nog niet. Ik bedoel er is sprake van leiding of geen leiding, kosmische rechtvaardigheid of geen rechtvaardigheid, een Schepper of geen Schepper. Ik heb honderden keren in mijn leven gemerkt dat er van buitenaf hele sterke beïnvloeding is. Leuke maar ook soms nare dingen moesten gebeuren. Ik kon me hier ook niet aan onttrekken. Die krachten waren zoveel malen sterker dan die van mij. Het is voor mij in dit boek niet eenvoudig om dit soort zaken te verwoorden. Ik probeer alleen maar zo eerlijk mogelijk te beschrijven wat ik persoonlijk ervaar. Wat ik paranormaal zie of voel of vanuit mijn ziel ervaar. Ik blijf ook maar steeds herhalen, probeer de dingen waar ik over schrijf, te zien of je dit zelf ook al ervaren hebt. Ik ben geen persoon van inbeeldingen of fantasie. Ik ben eigenlijk heel erg nuchter. Ik ben en blijf tenslotte maar het aardse dierenriemteken Stier (mei).

Wanneer je een gewone opleiding hebt voltooid dan krijg je je diploma. Je kunt je kennis later op je werk gaan toepassen. Wanneer al je aardse levens met het daarbij behorende karma zijn afgerond, dan hoef je niet meer naar de aarde terug te komen. Jouw aardse school is dan afgerond. Dit is een punt waar iedereen naartoe groeit. Dit heeft allemaal te maken met de evolutie van de mens. Er komt dus een tijd dat je voor de laatste maal op aarde ‘doodgaat’. Sommige spirituele bewegingen noemen dit de ‘tweede dood’. Want een mens gaat na ieder aards leven dood. En zal later weer opnieuw incarneren. Maar er komt dus een tijd dat je voor de laatste keer op aarde doodgaat. Dit moment zal je ervaren als een grote bevrijding. Alle druk en spanningen van al die levens zullen van je afvallen. Je voelt je al snel als herboren. Dit noem je de tweede dood wat eigenlijk een enorme bevrijding is. Ik moet er wel direct mij zeggen dat je herinnering aan mensen en situaties natuurlijk niet kwijt bent. Met de mensen waar je van hield blijf je voor eeuwig verbonden. Je zult dan op een veel hoger plan voortleven.

 

 

Nawoord
Ik heb met het schrijven van dit boek geprobeerd een aantal zaken over het geestelijke leven van de mens aan te halen. Dit kan eventueel een onderdeel van jouw nieuwe, universele ‘geloof’ worden. Ik heb het bewust vrij beknopt gehouden. Ik heb me meerdere malen behoorlijk moeten inhouden om nog veel meer achtergronden en persoonlijke belevenissen te gaan vertellen. Voordat je het weet heb je dan een behoorlijk dik boek geschreven. Maar dit is niet mijn bedoeling geweest. Te veel informatie kan ook heel makkelijk afstoten. Zeker als de informatie bij iemand in handen komt, waar het eigenlijk geestelijk gezien nog te vroeg voor is. Dit klinkt misschien een beetje raar. Maar de informatie uit bijvoorbeeld de vierde klas van een bepaalde school ga je tenslotte toch ook niet aan een eersteklasser vertellen. Het is mijn bedoeling om mensen die op een eerlijke manier op zoek zijn naar goede spirituele informatie, te bereiken. Het liefst met verschillende onderdelen van dit thema karma of vrije wil? Mijn advies is: geloof niet zomaar in iets en neem ook niet zomaar iets aan. Je kunt wel proberen er over na te denken en proberen te zien of ergens logica of wetmatigheid inzit. Maar het allermooiste is als je zelf iets heb ervaren. Gisteren vertelde ik nog aan een cliënte in mijn praktijk dat je beter één keer een mooie uittreding kunt hebben of een verschijning van een voor jou bekende overleden persoon dan het lezen van wel tien goede spirituele boeken. Persoonlijke ervaringen hebben een enorme grote invloed op iedere persoon. Ik heb zelf diverse paranormale en spirituele ervaringen al van heel jongs af aan. Ik heb hier niet voor geleerd. Ik kon tot en met mijn twintigste levensjaar hier ook nergens mee terecht. Gelukkig had ik hier ook niet de behoefte aan. Ik hoop van harte dat mijn diverse boeken in de juiste handen mogen komen. Het is toch mooi als je iets over je eigen ervaringen en inzichten kunt lezen. Ik zit soms weleens te mijmeren, had ik vroeger maar de boeken van die Ron gehad. Dan was ik helemaal uit mijn dak gegaan. Maar goed ik ga ervan uit dat dit weer een onderdeel van mijn persoonlijk karma is. Alles heeft zo zijn reden. Wanneer je belangstelling gewekt is, dan raad ik je aan om eens te kijken of een van de boeken van mijn boeken tips wat voor jou persoonlijk is. Er zijn afgelopen eeuw een aantal hele bijzondere boeken geschreven. Het is meer dan de moeite waard om je hierin te verdiepen. Een aantal spirituele schrijvers zijn helaas al lang geleden overleden. Maar een aantal boeken is nog steeds te bestellen. Zoek dat eens uit op het internet. Tot slot wil ik nog eenmaal herhalen: wees een beetje alert en observeer jouw eigen spirituele momenten. Echt iedereen heeft die. Dit hoort als een onderdeel bij het mens zijn. Maar soms moet je ze eerst zien te herkennen. Ik hoop dat ik met het schrijven van dit boek: ‘Karma of vrije wil’ hier een kleine bijdrage aan heb mogen leveren.

 

 

Interessante spirituele boeken en bijzondere websites om te bestuderen

 

www.rulof.nl/

Informatie over het leven en mediumschap van het uniek medium Jozef Rulof, zijn biografie, zijn schrijvend mediumschap in 27 boeken. Enkele boeken zijn ook vertaald in andere talen.

 

www.whiteagle.nl/

De White Eagle Lodge is op 22 februari 1936 opgericht in Londen. De centrale persoon in die tijd was Grace Cooke (medium). Zij werd geïnspireerd door White Eagle, een leraar uit de spirituele wereld, ook wel de wereld van licht genoemd.

 

www.edgarcayce.org/

Ookwel Edgar Cayce ‘de slapende profeet’. Ontzettend veel verslagen van readings. Over karma, reïncarnatie, Jezus, Atlantis, Het Watermantijdperk enzovoort.

 

De paranormale en Nieuwetijds boeken van Ron Malestein. Zie: www.deaura.nl/ of www.malestein.info/

 

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein.

 

Zie voor de grote previews van de boeken op de website van mijn praktijk: www.paranormaalbewust.nl

Als boek en als Ebook verkrijgbaar.

De boeken:
Allerlei paranormaliteiten
Leuk beginnersboekje met uitleg over de paranormale wereld.

 

Ik ben hooggevoelig geboren
Voorbeelden van paranormale ervaringen van jong en oud. Inclusief woorden- en begrippenlijst.

 

Van een haastig bestaan naar dieper inzicht
Over interessante paranormale en spirituele bewustzijnszaken.

 

Op paranormale wijze berichten opvangen!
Dit boek geeft een goed beeld over het op paranormale wijze ontvangen van paranormale waarnemingen.

 

Jezelf leren afsluiten voor allerlei energieën
Veel tips en oefeningen om jezelf beter te leren af te sluiten voor zware energieën van andere personen.

 

Tips voor een vermoeide aura
Uit zowel spiritueel, paranormaal, psychologisch, Nieuwetijdsgedachten, gezondheid en natuurgeneeskundig oogpunt bekeken.

 

Liefde en spiritualiteit (door de ogen van een helderziende bekeken)
Wat is de spirituele reden dat we zowel een korte of een lange relatie kunnen krijgen? En waarom worden we eigenlijk verliefd?

 

New age zaken
Uitleg over diverse Nieuwetijdszaken wat vandaag de dag veel mensen bezighoudt.

 

Jouw karma of vrije wil?
Over je karma, je levenslot en in hoeverre je kan spreken van een vrije wil?

 

En verder op de website:
Paranormale ontwikkelingscursus: ‘Help, ik ben hooggevoelig, wat nu?’ Een leuke, betaalbare paranormale thuisstudie cursus voor iedereen!
Numerologie/getallenleer werkboek: Wat getallen onthullen aan de hand van een geboortedatum.
Diepzinnige spirituele doordenkers werkboek.

Gratis paranormale blog:
Paranormale blog: ‘Ron’s spirituele vijver’. Met veel paranormale teksten, luisterbestanden, video’s etc.

Nieuwetijds schilderijen van Ron Malestein
Moderne kunst
Nieuwetijds kunst
Spirituele kunst
Excentrieke kunst
Zie website: www.kleurrijkeschilderijen.com