Paranormaal leesboek 'Jezelf leren afsluiten voor allerlei energieën'

Lees gratis online het hele boek.

Met veel tips en eigen ervaringen van paragnost/helderziende Ron Malestein
Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Copyright:
© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.ronmalestein.nl of www.paranormaalbewust.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:

Jezelf leren afsluiten. 1

Met veel tips en eigen ervaringen van paragnost/helderziende Ron Malestein. 1

Wat bedoel je met jezelf afsluiten?. 5

Mensen als ‘magneten’ 6

Wat is een aura?. 7

Waarom worden steeds meer mensen gevoelig voor spirituele energieën?. 8

Je handen op je zonnevlecht (buikchakra) houden. 8

Je handen op de zonnevlecht - met oefening. 9

Een uurtje bijtanken (je aura aansterken). 10

Stel jezelf, op bijvoorbeeld een feestje, niet 'stiekem' open. 11

Je zonnevlecht leren afsluiten (een stap verder). 12

Je aura voor het slapen gaan even afsluiten (een moeilijkere oefening). 13

Laat je huis ook eens etherisch tot rust komen. 14

Een visualisatie – oefening: een gracht/iemand op afstand houden. 15

Je gedachten leren tot rust te brengen en te beheersen. 16

Ook jouw gedachten en emoties zijn krachten. 17

De aura-energieën in jouw eigen meditatieruimte (‘jouw tempel’). 19

De positieve en de negatieve invloed van de televisie. 20

Probeer jouw spanningen aan het water mee te geven. 21

Vervelende paranormale ervaringen in de nacht. 22

Je handen afslaan. 23

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij onrust en stress. 24

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij slaapproblemen. 25

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij overgangsklachten. 26

Waarom adviseer ik je deze drie natuurgeneeskundige middeltjes?. 27

Ook aan je kleding blijft (aura)energie hangen. 27

Laat je weer opladen door de zon. 28

Een visualisatie - trek een ‘duikerspak’ aan. 29

Hoe reinig ik de aura van mijn woning? - Met oefening. 30

Extra hulpmiddelen om te reinigen. 31

Verhuizen en je nieuwe woning reinigen. 32

De invloed van tweedehands spullen. 33

Nieuwe activiteiten dus nieuwe (aura)energieën. 34

Door de aura’s van anderen wakker worden gemaakt. 36

Test heel eenvoudig je eigen gevoeligheid. 36

Je levensvuur. 37

Heeft bidden omdat je ergens bang voor bent wel zin?. 39

Ik denk aan jou - de bijzondere krachten van de geest. 39

Naast en in iemands aura lopen. 41

Blijf nuchter en logisch denken en voorkom inbeelding en bijgeloof. 42

Omringd door nieuwe energieën. 43

De positieve uitwerking van dankbaarheid. 44

Jouw verantwoording en bijdrage (je positieve of negatieve gedachtekrachten) 45

Hulp van een magnetiseur/healer bij het afsluiten. 46

Je gezondheidsaura. 47

Nawoord. 48

Tot slot: 48

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein. 49

Wat bedoel je met jezelf afsluiten?

Ik zal je dat aan de hand van een voorbeeld proberen uit te leggen. Wanneer je voor jezelf of je gezin boodschappen nodig hebt, dan ga je naar een supermarkt bij jou in de buurt. Waarschijnlijk zul je 90% van de bezoekers van de supermarkt niet kennen, tenzij je in een vrij klein plaatsje woont.

Al die verschillende mensen met verschillende karakters en achtergronden hebben zo hun eigen bijzondere sfeer (aura energie) om zich heen hangen.

Het kan zijn dat ook jij één van die 'geluksvogels' bent, die voor hun aanwezigheid gevoelig is.

Voor de duidelijkheid: ik heb het niet over mensen die heel luidruchtig zijn, of overal aanzitten of na een zware werkdag naar een sterke transpiratiegeur of sigarettenrook ruiken. Je kunt om diverse redenen met mensen een vorm van disharmonie ervaren (netjes verwoord vind je niet?). Dit valt allemaal onder gewoon normaal zintuiglijk waarnemen en ergens op reageren. Iedereen die dit leest zal datgene wat ik hiermee bedoel herkennen.

Van sommige mensen die je tegen bent gekomen, al dan niet na een gesprekje, word je vanwege hun aanwezigheid, of beter gezegd hun energie, moe. Je merkt dat het sterkst wanneer je thuis bent en je je boodschappen hebt opgeborgen en even rustig zit, eventueel met een drankje. Je vraagt jezelf af waarom en waarvan ben ik ineens zo moe geworden? Waar komt dat vandaan of wie heeft dat bij me veroorzaakt? Dit kan je in tal van situaties overkomen.

Dit boek gaat onder andere over jezelf leren afsluiten voor andermans energieën (invloeden). Ik geef je spirituele handvatten hoe je jezelf beter kunt afsluiten en beschermen voor diverse energieën. Je kunt de tips direct dezelfde dag na het lezen van een onderdeel toepassen. Heb een beetje geduld met de uitwerking van een oefening. Probeer enkele weken de tijd te nemen om je iets goed eigen te maken. Dit zal voor de één iets sneller gaan dan voor de ander. Maar dat maakt in zijn geheel toch niet uit. Elke spirituele tip die jouw leven wat makkelijker maakt is toch mooi meegenomen. Iedereen kan één van de spirituele aandachtspunten op zijn eigen leven toepassen. Je kijkt wat jou persoonlijk aanspreekt en wat in jouw persoonlijke leven nodig is en vooral haalbaar is. Je kunt niet overal wat aan doen en overal invloed op hebben. Zo heb ik zelf meerdere malen buren gehad met een totaal andere levensstijl en kijk op het leven. De energieën (aura’s) van hen kwamen door de muur heen ‘stralen’. Je kunt iemand grappig gezegd niet weg denken. Nog los van het feit dat dit niet echt spiritueel, dus onzuiver is. Met sommige dingen moet je leren omgaan. Dit kan  uiteraard ook best een bijzondere levensles voor je zijn. Misschien vervloek je iets of iemand. Hoe ga je hier mee om? Wat voor mogelijkheden heb je tot je beschikking. Met dit boek wil ik je helpen met tips om je zelf beter te leren afsluiten voor verschillende invloeden (energieën). Het zou trouwens mooi zijn als je ook jouw kinderen of misschien kleinkinderen hier iets over meegeeft. Ik vind namelijk dat sommige spirituele zaken eigenlijk al op de lagere school uitgelegd zouden moeten worden. Er zal beslist een tijd komen dat dit weer zal gebeuren. Ik heb eens gelezen dat vroeger, een paar duizend jaar geleden, over dit soort zaken onderwijs werd gegeven bijvoorbeeld in tempels en spirituele (mysterie) scholen.

Ik merk dat steeds meer mensen intuïtief of paranormaal gevoeliger worden. Wist je dat het trouwens veel moeilijker is om jezelf te leren afsluiten dan spiritueel/paranormaal te openen? Dit klinkt misschien vreemd voor je. Misschien komt het ook wel doordat mensen liever snel de spirituele deuren openzetten dan moeite willen nemen om zichzelf te leren afsluiten. Afsluiten is voor mij als beroepsparagnost (helderziende elke dag opnieuw een dagelijks tafereel. En omdat dit voor mij een belangrijk onderdeel van mijn leven is geworden, vind ik het tijd hier een boek over te schrijven. Ik kan iedereen veel tips geven. In mijn praktijk heb ik het ook regelmatig over jezelf beter te leren afsluiten voor lastige invloeden. Het blijkt dat heel veel mensen gevoelig zijn. Ze weten vaak zelf wel van welke mensen ze ontzettend moe worden, maar weten niet goed wat je er allemaal aan kunt doen. Ik hoop dat je in dit boek een paar spirituele zaken herkent en er iets mee kunt doen. Je zult van het ene meer plezier en baat hebben dan van het andere. Dat geeft niet. Iedereen is anders en naar mijn mening uniek. Ik hoop dat je na het lezen van dit boek een stap verder komt. We leven in een tijd dat steeds meer mensen gevoelig voor allerlei zichtbare en onzichtbare energieën worden. Dit proces hoort bij het punt van onze evolutie. Deze periode noemen we bijvoorbeeld het Nieuwetijds tijdperk, New Age tijdperk, het Waterman tijdperk en er zijn vast nog andere namen. Ik schrijf hierover verderop in dit boek nog iets meer.

 

Mensen als ‘magneten’

Ik liep al enige tijd rond met het idee om een boek te schrijven over hoe je jezelf voor allerlei negatieve en zware energieën kunt leren af te sluiten.

Ik realiseer mij maar al te goed dat datgene waar ik over wil gaan schrijven voor iedereen duidelijk moet zijn. Dat valt niet mee want iedere lezer heeft zo zijn eigen (spirituele) ervaringen en niveau van bewustzijn. Ik ben me mijn hele leven al bewust van allerlei paranormaal verklaarbare en onverklaarbare energieën. Als kind was ik hier soms best wel eens bang voor. Maar gelukkig heb ik mezelf, helaas wel helemaal alleen, hier doorheen gesleept. Ik wil graag met dit boek iedereen die voor spirituele thema's open staat bereiken en waar ik kan, advies geven. Gelukkig heeft niet iedereen dagelijks last van die vreemde paranormale ervaringen en energieën.

Ik zal proberen om op verschillende manieren iets over deze energieën uit te leggen. Ik zal proberen vergelijkingen te maken. Misschien kun je zo'n vergelijking zelf gebruiken als je ook iemand iets wilt uitleggen. Ik durf rustig te zeggen dat negen van de tien mensen niet of nauwelijks moeite doen om zichzelf te beschermen door zich af te sluiten voor etherische aura energieën.

Ik wil je uitnodigen om na het lezen van dit stukje tekst een minuut of vijf of tien deze tekst rustig te visualiseren. Probeer je er zelf op je eigen manier een beeld van te vormen. Je zult later de tips die ik over jezelf leren afsluiten voor de aura van een ander en andere etherische energieën, beter begrijpen en praktisch toepassen. De meeste oefeningen in dit boek zijn niet moeilijk. Het heeft er meer mee te maken dat je er serieus mee bezig bent. Dat je voor de volle 100% geconcentreerd bent. Je kunt bij sommige oefeningen vooraf een kwartiertje een kop thee drinken of even mediteren. Dit zal je concentratie aanzienlijk verscherpen.

Stel voor dat alle mensen een ‘magneet’ zijn en een magnetisch veld om zich heen hebben. Je zult vast wel eens een magneet in je handen hebben gehad en de werking daarvan hebben gevoeld. Beeld je in dat al die magneten goede of minder goede energieën om zich heen hebben. De invloed die van een persoon (de magneet) uitgaat heeft te maken met de hoeveelheid liefde of een graad van egoïsme die een persoon bij zich heeft en uitstraalt. Het is denk ik niet moeilijk om je voor te stellen dat je je bij de ene ‘magneet’ beter voelt dan bij de andere. Met deze vergelijking wil ik aangeven dat ieder mens een bepaalde energie bij zich heeft. Dit staat grotendeels centraal in dit boek. Er zijn geen twee magneten/personen exact hetzelfde. Iedere persoon heeft zo zijn eigen verleden en opvoeding gehad. Als je mensen als magneten kunt zien dan krijg je vast een beter beeld van de invloed waaronder iedereen dagelijks staat. Over het algemeen zullen de energieën bij jou thuis waarschijnlijk anders zijn dan op het werk of in een supermarkt. Probeer in gedachten van personen die je onlangs op een feestje hebt gezien in te schatten wat voor magneten (karakters) zij zijn. En wat voor invloed er van hen uit ging. Het gaat er mij niet om een oordeel over bepaalde mensen uit te spreken. Het is niet mijn bedoeling met het boek iemand af te kraken of er lelijk over te spreken. Het is een boek dat gaat over jezelf leren afsluiten en over andere spirituele bijzonderheden. Ik hoop dat je deze tekst ook niet tegen andere mensen gaat gebruiken. Het is eigenlijk een boek over het spiritueler bewust worden. Natuurlijk is het de bedoeling dat je de informatie praktisch probeert toe te passen in je eigen leven met de daarbij horende specifieke omstandigheden. Zie het als informatie voor eigen gebruik. Probeer al lezend de invloed van mensen, in dit verband die magneten, in je achterhoofd te houden. Je kunt dan de tekst met de diverse onderwerpen beter begrijpen.

 

Wat is een aura?

In mijn groei en bewustzijnscursus: ‘Jouw paranormale en spirituele ontwikkeling’ wordt dikwijls de aura aangehaald. Het is mij na diverse jaren opgevallen dat er in een groep altijd een paar cursisten zijn die iets van de aura hebben waargenomen. Sommigen zien bijvoorbeeld een deeltje witte mist rond het hoofd of schouder, anderen zien af en toe een energiewolk met bijvoorbeeld de kleur blauw, rood of geel of een combinatie van verschillende kleuren. Al het leven in de kosmos heeft een aura. Zelfs om voorwerpen zit een lichtgloed. Ik ben dit van kinds af aan geleidelijk gaan zien. Al die kleuren kun je het beste zien als puur licht. Al het leven straalt op een wonderlijke wijze van binnen licht uit. De helderheid en de kracht van dit licht van iets of iemand heeft te maken met het punt van evolutie waar iemand naar toe is gegroeid (geëvolueerd). Alle mensen stralen  zo hun eigen innerlijk in licht uit naar de omgeving. Vandaar dat je kunt zeggen dat iedereen zo zijn eigen positieve of negatieve sfeer om zich heen heeft.  Ieder mens straalt een bepaalde hoeveelheid licht in zijn aura uit. Dit licht of deze sfeer om iemand kun je ook vergelijken met warmte van bijvoorbeeld een radiator. Alleen noemen we de warmte die iemand uitstraalt liefde, en koude een geringe hoeveelheid aan liefde. Een mens groeit na elk leven een klein stapje verder. Dit kun je helder zien aan het licht van iemands aura. We hebben allemaal heel veel levens nodig om te kunnen groeien in liefde en bewustzijn.

De meeste mensen voelen elkaar aan. Je hoeft je hier niet eens met paranormale zaken bezig te houden. Iedereen kent liefdevolle en innerlijk koude mensen in z’n leven.

Mensen reageren bewust of onbewust op elkaar. Of je je nu wel of niet met spirituele zaken bezighoudt doet er niet toe. Iedereen reageert op elkaars energie (liefde of egoïsme). Sommige mensen zijn zich hier alleen meer bewust van dan anderen. Wat denk je trouwens van dieren. Waarom loopt bijvoorbeeld een hond direct naar een persoon toe die hij interessant of aardig vindt. Heb je hier weleens over nagedacht? Dit heeft allemaal te maken met fijngevoelig zijn voor allerlei energieën. Dit boek gaat grotendeels over allerlei energieën. Het is belangrijk om in bepaalde mate inzicht te hebben in deze materie. Al het leven bestaat uit energie en omdat het uit energie bestaat, straalt het vanzelf automatisch auralicht uit. Eigenlijk heeft dit naar mijn mening weinig met het paranormale of het spirituele te maken. Er is niets mis om dit zo te noemen maar eigenlijk heb je het over de natuur zelf. Of misschien nog beter, je hebt het over hoe de hele schepping in elkaar steekt. Er zijn diverse wetten en krachten in onze schepping die dag en nacht werkzaam zijn. Mijn punt is: moet je iets wel paranormaal noemen als het gewoon onderdeel van de natuur is? Misschien kun je een keer een ander boek over paranormale en spirituele onderwerpen van mij lezen. Ik wil in dit boek niet teveel spirituele onderwerpen uit mijn andere boeken herhalen. Het is voor nu belangrijk dat je enigszins. en natuurlijk op jouw manier, meer inzicht krijgt waarom mensen positief of negatief op elkaar kunnen reageren. Kort samengevat: alle mensen met ieder zijn eigen bijzondere karakter, hebben een goede of minder goede invloed op elkaar. Voor sommige mensen kunnen we ons beter zo veel mogelijk afsluiten. Of in ieder geval proberen dat je je van hen niet moe of zwaar gaat voelen. Ik zal in verband met het thema ‘afsluiten voor diverse energieën’ in dit boek nog dikwijls terugkomen op de krachten van de geest en aura van de mens.

 

Waarom worden steeds meer mensen gevoelig voor spirituele energieën?

Dat heeft allemaal te maken met het punt van de evolutie waar we innerlijk in grote lijnen allemaal naar toe zijn gegroeid. Je kunt ook zeggen dat dit te maken heeft met reïncarnatie (wedergeboorte). Iedereen heeft namelijk al meer dan honderden levens gehad. We zijn allemaal al meer dan duizenden jaren onderweg.

Zo net na de tweede wereldoorlog trad er een nieuwe levensfase (punt van evolutie) in. Tegenwoordig wordt dit de nieuwe tijd of het Waterman tijdperk genoemd. Veel mensen beginnen langzaam te vergeestelijken. Spiritueel zou je kunnen zeggen dat de chakra's van de mensen meer tot leven komen (actiever worden). En dit is de reden waarom mensen een stuk intuïtiever of paranormaal gevoelig zijn geworden. En daarnaast durven mensen meer over deze gevoeligheid met elkaar te praten. Wanneer je ergens voor openstaat en je er op één of ander vlak mee bezig bent, dan train je jezelf vrijwel automatisch in die richting. De paranormale en spirituele deuren van veel mensen gaan dus open. Dit hoort allemaal bij dit punt van evolutie. Ik kan me goed voorstellen dat sommige lezers betwijfelen of dat wel zo is. Maar ik zie dagelijks het innerlijk leven van mensen aan het licht van hun aura. Wanneer je dit ziet, gaat er een enorme wereld voor je open. Je kunt (mag) af en toe even verder achter de sluier van het leven kijken dan normaal. Van gene zijde worden je ook allerlei bijzondere onderwerpen aangereikt. Ik zie dit voor mezelf als een onderdeel van mijn algehele ontwikkeling. Het hoort bij mijn taak (en karma) van dit leven. Ik wil dus altijd heel graag diverse spirituele thema's bespreekbaar maken waarin mensen hun eigen bijzondere ervaringen kunnen herkennen. Dat geeft dikwijls een goed gevoel. Soms lopen mensen echt jarenlang met bepaalde belevenissen rond die ze niet durven te vertellen. Het is niet leuk om uitgelachen te worden en daar is men vaak toch bang voor. Maar persoonlijk vind ik dat je het allemaal ook niet te serieus moet nemen. Een beetje plezier in je leven hebben hoort er net zo goed bij. Het mooiste is om een goede balans te vinden tussen serieuze zaken en het genieten van je leven.

De komende eeuwen zullen steeds meer mensen gevoelig worden. We gaan gebruik maken van het zesde zintuig. Steeds meer mensen gaan spontaan het auralicht (etherische) zien. Dit houdt ook in dat zij door die toegenomen gevoeligheid, verschijningen van personen - die uit het andere energiegebied (de parallelle wereld) wat we gene zijde zijn gaan noemen - weleens kunnen gaan waarnemen. Eigenlijk worden alle paranormale/geestelijke zintuigen in je aura geactiveerd. Ik hoop dat je je nu een beter beeld kunt vormen van waarom veel mensen in je omgeving intuïtief en paranormaal gevoelig zijn of worden. Helaas kunnen zij daar zo nu en dan ook flink last van krijgen. Vandaar dit boek over jezelf leren afsluiten voor allerlei zichtbare en onzichtbare energieën, iets waar iedereen vroeg of laat toch mee te maken krijgt.

 

Je handen op je zonnevlecht (buikchakra) houden

Soms kun je in de buurt van pilaren van een brug in het water veel draaikolken zien. Dit kun je goed zien wanneer het een aantal dagen flink geregend heeft. Het water stroomt dan met grote kracht langs de oevers en langs pilaren van een brug. Deze draaikolken in het water kun je enigszins vergelijken met chakra's in de aura. In je aura heb je een aantal grote en een aantal kleinere chakra’s zitten. Zo'n vijf cm boven je navel ligt de buikchakra die we doorgaans de zonnevlecht (Solar plexus) noemen. Je kunt deze draaikolken van energieën zien als een grote platte openstaande bloem die net boven je stoffelijk lichaam in je aura ligt. Probeer eens in dit gebied met je vingers op je buik te drukken. Veel emotionele mensen hebben zo nu en dan last van dit punt (zenuwknoop). Er kan bijvoorbeeld na een drukke emotionele tijd wat spanning in dit gebied ontstaan. Wanneer je met je vingers in dit gebied drukt dan doet dat een beetje pijn.

Onze zonnevlecht heeft diverse functies. De zonnevlecht regelt de hele spijsvertering in je buik. Alle organen staan onder invloed van deze chakra. Mensen met bij voorbeeld suikerziekte (Diabetes) hebben problemen met hun zonnevlecht. De zonnevlecht heeft in de aura ook nog een andere functie. In je zonnevlecht komen namelijk allerlei (etherische) energieën binnen. De zonnevlecht noem ik wel eens een sluis. Een sluis waar allerlei energieën van buitenaf naar binnen komen en vanuit de persoon naar buiten gaan. Of anders gezegd: jouw gedachten en emoties vliegen energetisch de ruimte in maar allerlei gedachten en emoties van anderen komen bij jou in dit punt ook weer naar binnen. Wanneer je erg vatbaar voor allerlei sfeertjes van mensen bent, dan is het belangrijk dat je dit punt in je aura extra in de gaten houdt. Ik heb dadelijk een hele eenvoudige oefening die je een paar weken kunt uitproberen. Je kunt namelijk je eigen handen met aura, op dit punt leggen. Jouw handen stralen namelijk altijd, dus dag en nacht aura-energie uit. Deze basis- (helende) energie kun je heel goed gebruiken om je zelf beter te leren afsluiten. Jouw eigen energie stroomt namelijk wanneer je je handen op dit punt legt weer terug. Je zou kunnen zeggen dat gedurende de tijd dat je je handen op dit punt legt, je met je handen als het ware een deur dicht trekt. Je zult na enkele keren merken dat jijzelf en je buikgebied een stuk rustiger worden.

 

Je handen op de zonnevlecht - met oefening

Het is belangrijk dat je eerst je basiskrachten in en om je handen leert te voelen. Voor degenen die al eens ooit in hun leven gemagnetiseerd hebben, zal dit eenvoudig zijn. Voor degenen die dit nog nooit hebben meegemaakt, zal ik uitleggen hoe je deze energie heel makkelijk kunt voelen. De oefening is niet moeilijk. Je moet er alleen even rustig voor gaan zitten en je ontspannen.

Probeer je innerlijk/emotioneel een paar minuutjes even van alles los te maken. Ik raad je aan om dit alleen, in je eigen kamer of met een andere serieuze belangstellende samen te doen. Je moet eigenlijk een rustige (aura) sfeer maken. Zorg in ieder geval dat je niet door een onverwachts openvliegende deur schrikt en gestoord wordt. Wanneer je je met spirituele zaken bezig houdt, dan kun je door het 'openstaan' van deze andere energieën extra hard schrikken. Soms doet dat zelfs even pijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik wil je alleen maar diverse methodes uitleggen over hoe je jezelf kunt beschermen door afsluittechnieken toe te passen.

De oefening: het is de bedoeling dat je voornamelijk de binnenkant van je handen gebruikt. Probeer je handen ongeveer twee centimeter van elkaar te houden, beslist niet verder van elkaar. Doe dit enkele minuten. Misschien dat je de uitstralingswarmte van je handen al snel een beetje gaat voelen. Het mooiste zou eigenlijk zijn als je zoiets met koude handen kunt doen. Bijvoorbeeld in de herfst of de winter. Wanneer je hele koude handen hebt, weet je dat er nauwelijks warmte vanaf komt. Je merkt en voelt dan direct dat dit allemaal geen suggestie is maar gewoon jouw basisenergie. Energie die iedereen nodig heeft om te kunnen leven. Wanneer je deze oefening doet, dan zal het je opvallen dat er ongeveer vanuit het midden van je hand een lichte warme gloed straalt. Deze warmte is jouw basislevensenergie. Een magnetiseur of paranormaal genezer noemt deze energie je levensmagnetisme. Iedereen heeft deze basiskrachten vandaar dat ik altijd tegen iedereen zeg dat iedereen een beetje kan magnetiseren. Iedereen, dus niemand uitgezonderd, kan zichzelf, een dier of plant licht en zachtjes magnetiseren. Ik heb dit dikwijls tijdens mijn cursussen uitgelegd.

Probeer je aandacht vooral op het midden van je hand te concentreren. Daar zul je deze energie het sterkst gaan voelen. Het kan zijn dat je, als je heel slecht geslapen hebt of heel erg moe bent, dit niet goed voelt. Probeer dan deze oefening op een ander moment te doen. Mijn ervaring is dat dit bij ongeveer negen van de tien personen direct aardig lukt. Voel je niks of heel weinig, geloof me dan dat deze energie toch ook bij jou werkt. Ik kan dat zo stellig zeggen omdat ik deze energieën altijd bij iedereen helderzie. Ik zie om alles een grote gloed licht. Om alles, dus ook rond je handen. Probeer het een paar maal op verschillende tijdstippen. Het is de bedoeling dat je deze basisenergieën iets sterker laat stromen. Dit kun je doen door wat te experimenteren. Ga met je hand langzaam en heel rustig naar de omgeving van je elleboog. Probeer je levenskrachten op je huid te voelen. Wanneer dit direct, of anders misschien na een paar dagen, goed lukt, kun je beginnen met de oefening om je handen op je zonnevlecht te leggen.

Ik ga er vanuit dat je nu zelf deze helende krachten in een bepaalde mate voelt. Leg dan nu je linkerhand direct boven op je zonnevlecht op je buik. Even later leg je je rechterhand op je linkerhand. Je beide handen liggen nu op elkaar met de binnenkant van je hand op je zonnevlecht. Voor de duidelijkheid hand 1 direct op je zonnevlecht en hand 2 weer daar boven op. Laat je handen op deze wijze een paar minuten zo liggen. Het kan zijn dat je al snel voelt dat de stralingswarmte van de aura van je handen je buik iets rustiger maakt. Ik vind dit zelf een aangenaam gevoel. Ik sluit me zo dagelijks vaak even af. Mijn zonnevlecht steekt soms iets als mensen erg sterk emotioneel geladen (gedachten zijn ook krachten) aan mij denken. Dit is echt geen prettig gevoel, vooral niet als je moe of ziek bent. Dit gebied is dan als het ware wat verzwakt en staat dan ‘te open’. 

Jouw energie vloeit weer terug in je buik. Door de aura van je handen sluit je voor een deel deze sluis van energie. Dit is een hele effectieve wijze om jezelf af te sluiten. Ik kan me voorstellen dat je hier enkele weken aan moet wennen. Maar ik weet zeker dat, als je dit eenmaal goed voelt, je erg blij zult zijn met deze oefening.

Wanneer ik met deze oefening begin, voel ik altijd eerst even mijn handen. Ik zoek eerst even deze energie in mijn handen op voordat ik mijn handen op mijn zonnevlecht leg. Wanneer ik dit in mijn handen voel dan weet ik zeker dat er op dat moment energie is om mezelf af te sluiten en dus te beschermen. Dit kun je een paar minuten doen maar net zo makkelijk een half uur terwijl je televisie kijkt of in bed, voor je gaat slapen. Je moet het zelf uitproberen om er achter te komen hoe lang en wanneer je het nodig hebt. Je zult je zelf hiermee in ieder geval nooit opblazen. Dat is niet mogelijk.

Wanneer het toch niet goed bij jou werkt, probeer dan een andere oefening uit. Het gaat er niet om te scoren, het gaat er om een methode te zoeken die bij jou individueel goed past.                                                                                                                         

Een uurtje bijtanken (je aura aansterken)

Goed beschouwd bestaat de mens helemaal uit energie. Op de dag of avond kun je heel wat energie verbruiken. Die verbruikte energie moet vroeg of laat weer aangevuld worden. Ik vind dat mensen veel beter naar het gebruik en verbruik van hun energie moeten leren kijken. Er wordt te veel roofbouw op de gezondheid gepleegd. In de goede jaren van je leven zul je hier niet zo snel last van hebben. Dit begin je meestal te merken als je wat ouder begint te worden. Het beste is de periodes van inspanning en ontspanning in de gaten te houden. Probeer zo goed als je kunt en als de situatie dat toelaat 's morgens fit en uitgeslapen te zijn. Wanneer je een chronisch slaaptekort hebt en je met al je wilskracht doorzet, zul je dat deel, dat ik de gezondheidsaura noem, geleidelijk aan verzwakken. Dit is voor mensen die nog al sfeergevoelig zijn niet goed. Je kunt hier bijvoorbeeld ook heel makkelijk hoofdpijn door ontwikkelen. Je zou kunnen zeggen dat de dichtheid van je aura verminderd is. Vandaar dat je dan veel meer open staat voor allerlei invloeden van buitenaf. Ik kan niet zeggen hoeveel uur je moet slapen. Als paragnost en magnetiseur weet ik maar al te goed dat niemand hetzelfde gestel heeft. De één heeft nou eenmaal betere (andere) genen van zijn ouders en voorouders meegekregen dan de ander. Je hebt geslachten waar de personen vaak een bepaalde ziekte hebben of allemaal heel erg oud worden of aan relatief weinig slaap genoeg hebben. Het is maar net wat jij genetisch allemaal hebt geërfd. Het beste is zeer goed naar allerlei signalen van je gestel te luisteren. Forceer jezelf niet. Wees verstandig en onderhoud je lichaam dat eigenlijk gedurende dit aardse leven je tempel is. Mijn advies aan degenen die zich beter willen afsluiten, is om eens een uurtje extra te slapen om wat bij te tanken. Laad je gezondheidsaura weer op. Ik heb meer dan eens mensen gezien die om rust en ontspanning te vinden gingen mediteren. Terwijl ik op paranormale wijze zag dat ze eigenlijk oververmoeid waren en beter even extra zouden moeten gaan slapen. Een goede nachtrust of een uurtje bijtanken kan bijzonder goed helpen. Het sluit je beter af voor allerlei externe invloeden van bijvoorbeeld andere mensen. Probeer dit maar eens uit. Misschien doe je dit zo nu en dan al. Of je hebt hier gewoonweg niet bij stil gestaan. Je hoeft dit niet aan anderen te vertellen. Sommige mensen vinden het stoer om te zeggen dat ze maar vijf of zes uur slaap nodig hebben. Als iemand zo'n bijzonder sterke accu heeft dan is dat mooi. Ik zou dat zelf ook wel zien zitten. Maar door de duizenden paranormale zintuiglijke prikkels, heb ik mijn nachtrust echt hard nodig. Soms heb ik zelf in de ochtend moeite om mijn zenuwstelsel goed wakker te laten worden. Het lijkt dan net of mijn zenuwstelsel wat aan het trillen of schudden is. Ik ga er maar van uit dat dit een bijkomstigheid is van mijn mediumschap/gaven. Maar in ieder geval het even bijtanken door een uurtje te slapen, helpt mij bijzonder goed. Ik kan het verschil heel goed merken. Maar zoals het met alles is, je moet uitpluizen wat het beste bij jou persoonlijk past. Laat je niets door een ander opleggen of aanpraten.

 

Stel jezelf, op bijvoorbeeld een feestje, niet 'stiekem' open

Sommige mensen hebben een grote familie en/of kennissenkring. Regelmatig heb je dan familiefeestjes zoals een verjaardag. Het is leuk als je een groep mensen hebt waar je je zelf kunt zijn. Iedereen heeft zo nu en dan de behoefte om iets over zijn leven aan een ander te vertellen, te delen. Maar zoals je weet zijn er heel veel verschillende typen mensen. Je kunt niet bij iedereen even vrij zijn en zeggen (of doen) wat je voelt of denkt. Mensen met belangstelling voor het spirituele kunnen beter altijd een beetje voorzichtig met het uiten van hun denkbeelden zijn. Spirituele of Nieuwetijds denkbeelden worden niet altijd door iedereen gewaardeerd. Ik denk dat dit bij deze tijd van grote veranderingen hoort. In de toekomst zullen de komende generaties met belangstelling voor een bewuster leven het een stuk makkelijker krijgen.

Ik heb mezelf geleerd om niet zomaar onbeschermd naar een familiefeest of een andere feestelijke activiteit te gaan.

Je kunt van sommige lieden behoorlijk moe worden. Het is naar mijn mening beter om van tevoren enkele kleine maatregelen te nemen.

Wanneer je de behoefte voelt om je wat af te sluiten moet je zorgen dat je kleding aantrekt die allereerst prettig zit. Je kunt ook kijken welke kleuren je op dat moment het meeste aanspreken. Ook met kleuren kun je je namelijk een beetje beschermen en zelfs afschermen.

Als je met je gedachtenkracht enkele visualisaties toepast om jezelf af te sluiten moet je wel bij het volgende stilstaan.

Als je je met spirituele energie bezighoudt, is het wel belangrijk dat je heel consequent bent. Je doet iets of je doet het niet.

Je stelt je voor mensen open of je sluit je echt geheel af. Er is hierin geen midden- of tussenweg. Sommige mensen liggen je gewoonweg niet. Ik zou mij daar niet al te druk over maken. In de natuur kunnen bijvoorbeeld ook niet alle planten naast elkaar staan. Maar waar je voor moet oppassen is 'nieuwsgierigheid'.

Je kunt ergens op een feestje binnen lopen en door iemand gefascineerd worden. Jouw aandacht wordt getrokken door iemands gedrag, uiterlijk of manier van spreken.

Zonder dat we het door hebben stellen we ons dan open. Door nieuwsgierigheid wordt datgene wat we doorgaans intuïtie of een eerste indruk noemen, geactiveerd. Je zou kunnen zeggen dat jouw antenne, omdat je ergens aan dacht, weer uitgeschoven wordt. En dit is net waar ik je op wil wijzen als je jezelf beter wil leren afsluiten. Probeer niet nieuwsgierig te zijn. Neem geruime tijd van tevoren wat afstand van bepaalde mensen met bepaalde onderwerpen. Je kunt jezelf hier in gaan trainen. Het is echt de moeite waard.

Dit lijkt misschien moeilijk maar in de praktijk valt dit best wel mee. Je moet jezelf serieus nemen. Je kunt je nou eenmaal niet half afsluiten en zeg maar half nieuwsgierig zijn. Je kunt dit vergelijken met een koude dag in de winter. Wanneer je de kou buiten wil houden, sluit je de deur volledig. Zou je de deur nog 5 centimeter open laten staan dan komt de kou (de invloed) alsnog binnen. Voor invloeden van andere mensen moet je dus jezelf ook volledig afsluiten. Zeg maar innerlijk de deur volledig dicht trekken. Maar wanneer je nieuwsgierig bent dan activeer je zelf het intuïtieve/paranormale vermogen, je paranormale zintuigen. Probeer dit de komende feestjes of andere bijeenkomsten met mensen maar eens uit. En let er dan eens extra op hoe vaak je jezelf iets afvraagt. Hoe vaak je graag iets van iemand zou willen weten.

Ik wil met deze tekst niet de indruk wekken dat er veel vervelende mensen rondlopen. Het is meer een aandachtspunt. Een stukje bewuster worden en zuiniger met je energie leren omgaan.

Je kunt in het dagelijks leven verschillende dingen toepassen om jezelf te beschermen.

 

Je zonnevlecht leren afsluiten (een stap verder)

Zoals ik al eerder schreef, leg ik regelmatig mijn handen op mijn zonnevlecht. Ik denk dat het ongeveer een jaar of tien geleden is dat ik daar mee begon. Wanneer mensen krachtig aan mij denken dan komt die gedachtekracht best wel eens fel mijn aura binnen. Het doet soms echt even serieus pijn. Ik vind dit beslist niet altijd een prettig onderdeel van mijn gaven. Je kunt er ook niet veel over zeggen. Het komt een beetje raar over als je zegt dat je op paranormale wijze pijn in je knieschijf voelt. Soms hoor je me au zeggen. Zo’n steek ergens in je lichaam kan behoorlijk venijnig zijn. Wanneer dat gebeurt en er zijn mensen in mijn nabijheid dan staan ze even vreemd te kijken. Wat is er in godsnaam met hem aan de hand. Ik kijk dan maar even een andere richting op. Ik reageer dan maar niet.

Ik heb door de jaren veel profijt van deze oefening gehad.

Geleidelijk aan heb ik deze oefening uitgebreid. Na verloop van tijd legde ik mijn rechterhand in mijn hartstreek. Spanningen en onrust veroorzaken dikwijls samen een verhoogde hartslag en bloeddruk. Ik dacht als ik mijn zonnevlecht met mijn linkerhand afsluit en mijn rechterhand in de buurt van mijn hart leg, dan moet dit na enkele minuten effect hebben. Het is mij opgevallen dat je je hartslag niet zomaar even beïnvloedt. Je zult ook je gedachten moeten leren beheersen. Ik heb gemerkt dat deze uitbreiding van de oefening wel degelijk werkt. Maar wanneer je je gedachten niet onder controle krijgt, zal het niet echt sterk werken.

Wanneer je een drukke avond hebt gehad en in bed ligt is dit een mooie oefening om uit te proberen. Als je moe bent en je legt je handen op je zonnevlecht en hartchakra dan voel je je wegglijden. Je voelt dat je tot rust komt. Ik vind dit wegglijden altijd een bijzonder gevoel. Je weet dan uit ervaring dat je normaal gesproken spoedig in slaap valt. Ik wil trouwens nog wel even herhalen dat, als je deze oefening wilt doen, je eerst je handen tegen elkaar houdt. Je moet even voelen of je wel goede basisenergie hebt. De oefening is eigenlijk min of meer hetzelfde als wanneer je twee handen op je zonnevlecht legt. Alleen nu verplaats je je rechterhand. Je legt die op je hartchakra, het gebied rond je hart. Een paar centimeters schuiven dat maakt niet veel uit. De basisenergieën stromen uiteindelijk toch door je hele lichaam (aura).

Ik raad je aan om te experimenteren. Ik begin soms enkele tellen of minuten met mijn beide handen op mijn zonnevlecht en vervolgens verplaats ik mijn rechterhand naar mijn hartgebied. Er zijn hier geen vaste regels voor. Probeer uit wat het beste voor jou werkt.

 

Je aura voor het slapen gaan even afsluiten (een moeilijkere oefening)

Een jaar of zeven geleden viel mij op dat er elke ochtend bij het ontwaken vervelende energieën in mijn aura om mij heen zaten. Ik vond dat niet bepaald aangenaam. Ik vroeg me af waar dit vandaan kwam. Ik liep mezelf na of ik misschien zelf bepaalde stemmingen in mijn geest had rondsluimeren. Je kunt soms in de diepte met bepaalde ongenoegens rondlopen zonder dat je je daar erg bewust van bent. Soms komen deze gevoelens naar boven en een andere keer verdwijnt het in de diepte.

Dit hield mij een aantal dagen flink bezig. Ik kwam tot de conclusie dat ik hier niet zelf de oorzaak van was. Die vervelende energieën in mijn aura om mij heen moesten ergens anders vandaan komen.

Ik was vroeger wel eens vaker met van die zware gevoelens wakker geworden. Soms hangen er pittige emoties in je aura. Iemand kan bijvoorbeeld een nacht wakker hebben gelegen en ergens flink over gepiekerd hebben. Dit is op zich niet zo vreemd omdat in mijn praktijk regelmatig mensen komen die behoorlijk veel problemen en verdriet hebben. Ik sprak hier met een paranormaal gevoelige kennis over. Ik vertelde mijn ervaring. Ik kreeg gelukkig van een gids van gene zijde de tip om mij voor het slapen gaan eerst een paar minuten  af te sluiten. Voor de duidelijkheid, ik heb het nu niet over een visualisatie. Ik kreeg de opdracht om heel bewust mijn gedachte-energieën te gebruiken. Je kunt gedachtekrachten op verschillende wijzen aanwenden bijvoorbeeld bij telepathische oefeningen. Ik moest proberen van top tot teen al mijn voelsprieten als het ware in te trekken. Je kunt je voelsprieten helemaal uitzetten maar natuurlijk ook het omgekeerde doen, intrekken/uitzetten. Je schakelt dan grotendeels je paranormale/spirituele sensitiviteit uit. Het openstellen en afsluiten voor paranormale energieën is niet eenvoudig. Toch heb ik ondervonden dat verreweg het allerbelangrijkste het gebruik van je motivatie en wilskracht is. Als je in het bestaan van deze krachten gelooft, dan kun je dit met succes doen. Tot op dat moment had ik me alleen maar op de dag of avond in bepaalde situaties afgesloten. Ik was hier dus wel in getraind. Het was me niet vreemd. Diezelfde avond heb ik deze oefening op mezelf toegepast. Ik was de volgende ochtend bij het wakker worden echt serieus verrast. Het hielp enorm. Ik was ondanks mijn diverse vorige ervaringen verbaasd. Hoe is het mogelijk. Het is geen pretje als je één of twee weken regelmatig met zware gevoelens in de ochtend wakker wordt. Dit zet direct al een negatief stempel op de aanvang van je dag. Sindsdien heb ik me tientallen keren voor het slapen gaan afgesloten en mezelf beschermd. Soms heb je van die dagen dat er veel spanningen in je leven aanwezig zijn. Of dat bepaalde mensen in je omgeving het niet makkelijk hebben. Dikwijls sluit ik me voor het slapengaan dan preventief voor de zekerheid even extra af. Ik heb hier heel veel baat bij. Voor degenen die dit ook willen proberen zal ik iets meer over de oefening uitleggen. Het is wel een voorwaarde dat je in deze krachten van de geest en aura gelooft. Om je geloof hierin te sterken: werkelijk alles bestaat uit energie en onze gedachten zijn ook krachten (energieën). Ik zie dit schouwspel dagelijks, al die energiewolken in de vorm van 'gekleurde mist' van mensen die door de ruimte schiet. Wanneer je sterk aan deze energieën van de geest twijfelt, dan kun je naar mijn mening beter een andere oefening doen. Je moet je namelijk wel sterk op deze oefening concentreren. Het punt is dat je bij twijfel of onzekerheid zelf deze bijzondere vorm van energie verzwakt. Maar als het je lukt, zul je er heel gelukkig mee zijn want iedereen heeft weleens van die situaties dat er veel spanningen en onrust in je familie of vriendenkring zijn. In principe kan iedereen deze oefening doen omdat iedereen van nature gedachtekracht/ en krachten van de geest heeft.

De oefening: allereerst, ga niet te moeilijk doen. Wees serieus maar tegelijkertijd ook een beetje ontspannen. Aan stress, spanningen overdreven gedrag enzovoort heb je weinig. Geef jezelf bijvoorbeeld een week de tijd om te zien of deze oefening wat voor jou is. Niets moet, je kunt het gewoon uitproberen. Probeer alle 'cellen' van jezelf van top tot teen goed te voelen. Word je hier bewuster van. Zeg dan tegen jezelf en nu trek ik bewust alles in. Je kunt denken, ik trek symbolisch een rits van een grote slaapzak om me heen dicht. Dit kun je heel rustig maar wel krachtig en bewust doen. Van hoofd naar voeten of omgekeerd van voeten naar hoofd zet je jezelf in een andere energie. Door zo krachtig te denken verander je op dat moment de energie van je aura. Je zet als het ware honderden kleine kraantjes dicht. Je kunt ook zeggen ik trek nu al mijn antennes bewust in. Voor de duidelijkheid dit moet je nu ook echt in gedachten doen. Je moet nu niet een beeld oproepen want dan is het alleen maar een visualisatie, een inbeelding. Ik denk dat je met je hersenen en zenuwstelsel gelijktijdig je aura de opdracht geeft om niet meer alert te zijn en op andere energieën te reageren. Sta erbij stil dat je zenuwstelsel door middel van duizenden kleine ‘energie auradraadjes’ dag en nacht in verbinding staat met je aura.

In het oosten noemen ze deze etherische energieverbindingen tussen het zenuwstelsel en je aura ‘nadi’s’. Je kunt het vergelijken met draadjes van een spinnenweb. In de Bijbel wordt gesproken van een groot zilveren koord. Hiermee wordt eigenlijk hetzelfde bedoeld. Alleen is het zilveren koord hetzelfde als alle nadi’s tezamen. Ik wil nu niet ingewikkeld doen, maar je een beeld geven over dat werkelijk alles met elkaar in verbinding staat. Je kunt jezelf dus diverse opdrachten geven. Ook om je in dit geval af te sluiten voor andere (etherische) aura energieën. Vanuit dit punt in je hoofd/geest geef je jezelf ook de opdracht om je telepathisch te openen of je levenskrachten (levensmagnetisme) te laten stromen. Eenvoudiger gezegd of verwoord: je gebruikt je aangeboren geestelijke krachten. Aan gene zijde hebben ze ons vertrouwde stoffelijk aardse lichaam niet meer. Dat hebben ze tijdens de dood net als een jas uitgetrokken. Ze leven daar met hun geestelijke krachten. Wij moeten het hier op aarde met ons stoffelijk lichaam doen.

Probeer deze oefening zo krachtig mogelijk uit te voeren. Doe het gewoon. Kijk of je de volgende ochtend verandering voelt. Nogmaals dit is niet de makkelijkste oefening. Maar ik blijf zeggen dat iedereen deze oefening zou moeten kunnen doen. Ik wil je alleen maar aanmoedigen.

Nog even dit. Een mens bestaat eigenlijk uit twee delen. Je vertrouwde aardse tijdelijke lichaam en je eeuwige geestelijke lichaam (jij als persoon/geest in dat tijdelijk stoffelijk lichaam). Deze twee lichamen zijn door middel van nadi’s met elkaar verbonden.

 

Laat je huis ook eens etherisch tot rust komen

Het zal je weleens zijn opgevallen dat ook in jouw huis verschillende sferen (energieën) kunnen hangen. Elk huis hoeft zo zijn eigen specifieke energie/sfeer. Voor een deel neemt de aura van jouw huis automatisch de trillingen van jouw manier van leven en denken over. Hoe jij je voelt of hoe jullie je voelen wordt overgenomen in de aura van je woning. Na verloop van tijd kan een woning of werkplek behoorlijk met gedachten gevuld zijn. Elke ruimte gaat dus grotendeels naar de emoties van de bewoner(s) staan. Ik denk dat je weleens hebt meegemaakt dat op het moment dat je bij mensen binnen kwam, er een vredige of een ruzieachtige sfeer hing. Je zult er waarschijnlijk niet bij stil hebben gestaan dat de bewoners zelf doorlopend een positieve of negatieve invloed op de woning hebben. Zoals je ziet zit er in en om alles energie. Wat ik al eerder schreef, werkelijk alles heeft een aura. Al het leven is door middel van een grote kosmische aura verbonden. In een van mijn spirituele cursussen schreef ik als spirituele doordenker: ‘wij maken zelf met z’n allen het auralicht van de planeet aarde in de ruimte’.

In een mensenleven kan er bijzonder veel gebeuren. In ieders leven zit geluk en ongeluk. Het kan zijn dat je juist op dit moment ook een zeer moeilijke tijd doorgemaakt hebt. Misschien heb je zojuist bijvoorbeeld een scheiding achter de rug of je bent werkeloos geworden. Of je hebt een tijd lang met je gezondheid getobd of een tijdlang veel woorden met één van je kinderen gehad. Waar ik naartoe wil is dat ook jouw woning misschien flink geladen is met diverse spanningen. Je kunt daar nog best wat aan doen. Ik raad je aan om eens een weekend weg te gaan. Misschien heb je al een tijd een familielid of kennis niet meer gezien. Je zou er misschien kunnen logeren. Soms is het beter om even uit de sfeer van jouw woning te gaan. Hoe gek het misschien ook klinkt, jouw woning heeft zo nu en dan even de tijd nodig om de trillingen (aura) van haar bewoners te neutraliseren. Wanneer je te lang in een enigszins negatief geladen ruimte zit, dan kan dit ongemerkt heel makkelijk ten koste gaan van jouw eigen gezondheid. Je kunt je door je verzwakte aura niet meer goed afsluiten voor de diverse dagelijkse invloeden van mensen, met als gevolg dat je regelmatig moe en erg snel geprikkeld bent. Het is voor de ruimte waar je in woont of werkt belangrijk om weer te kunnen opladen. Ook voor jou en jouw aura is het soms beter om even in een andere energie te zitten. Jouw aura moet af en toe ook tot rust kunnen komen. Vandaar dat ik iedereen adviseer om zo nu en dan eens weg te gaan zodat je woning zich ook kan herstellen. Dit is een hele makkelijke methode die iedereen direct kan toepassen. Heel vaak voel je zelf al de behoefte om even weg te gaan. Luister naar deze signalen en leef bewuster.

Hoe gevoeliger je wordt, des te meer methodes je wel zal moeten gaan toepassen om jezelf te beschermen.

 

Een visualisatie – oefening: een gracht/iemand op afstand houden

Het is bekend dat niet iedereen goed met elkaar overweg kan. Je hebt bij sommige personen sterk het gevoel om ze op afstand te houden. Het makkelijkste is dat je een persoon die jou niet goed ligt, kunt vermijden door elkaar gewoonweg weinig of helemaal niet meer te zien. Maar iedereen weet wel dat dit niet altijd mogelijk is. Je hebt niet altijd de keus om een persoon te mijden. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde situaties in je familie of misschien op het werk. Dit zijn meer dan lastige situaties die iedereen wel zal herkennen. Toch kun je voor deze situatie ook een visualisatie toepassen. Je kunt jezelf aanleren om in je hoofd afstand tot een persoon te maken. Probeer zo zorgvuldig mogelijk de volgende visualisatie toe te passen. Ik ga er vanuit dat je vooraf al weet dat je met iemand te maken gaat krijgen waar je niet erg op gesteld bent. Wanneer je trouwens onverwacht iemand tegenkomt, kun je wanneer je jezelf een beetje in deze materie getraind hebt, toch vliegensvlug deze visualisatie toepassen.

Maar in dit geval ga ik er vanuit dat je je al tijdig op de persoon hebt kunnen voorbereiden.

Probeer wanneer je nog thuis bent aan je visualisatie te werken. Ga er even rustig voor zitten. En probeer in gedachten een lange gracht die minimaal een paar meter breed is te visualiseren. Je creëert in gedachten een stukje niemandsland. Wanneer je dit krachtig doet, dan kun je nog wel in een situatie terecht komen dat iemand in je nabijheid is, maar gevoelsmatig weet je en voel je een flinke afstand. Je geeft eigenlijk jezelf de opdracht om afstand te maken en te behouden. Probeer jezelf van binnen een beetje te ontspannen en cool te houden. Wanneer je verliefd op iemand geworden bent, dan wil je gevoelsmatig zo dicht mogelijk in diens nabijheid zijn. Je trekt het liefste de persoon emotioneel en lichamelijk naar je toe. Nu moet je proberen precies het tegenovergestelde te doen. Je moet afstand leren nemen. Dit kun je doen door een denkbeeldige gracht te maken en uiteraard proberen je emotioneel niet met iemand proberen te verbinden (en zo min mogelijk naar die persoon te kijken). Ik weet dat dit in de praktijk niet meevalt. Maar als je jezelf niet beschermt, dan weet ik zeker dat je er nog veel meer last van zult hebben. Je kunt je geest als het ware programmeren voor allerlei zaken. Het is meer dan de moeite waard om hier actief mee te gaan experimenteren. Mijn advies is: probeer je enkele dagen tevoren al voor te bereiden. Je bouwt dan al een muur van innerlijke krachten op. Je bent dan veel beter voorbereid. Je zult ook veel meer zelfvertrouwen hebben als je hier goed mee om kunt gaan. Dat zal je tijdens die onprettige situatie sterken. Maak voor jezelf deze oefening niet te moeilijk. Denkbeeldig een afstand maken is het allerbelangrijkste. Sommige mensen zullen dit trouwens bewust of onbewust van je gaan voelen. Als dat dan zo is dan is dat mooi meegenomen. Probeer je visualisatie wel vast te houden. Laat je concentratie niet halverwege verslappen.

 

Je gedachten leren tot rust te brengen en te beheersen

Een mens kan na een pittige dag bijzonder vermoeid raken. Het verbaast mij dat sommige mensen bijna continu door kunnen gaan. Ik heb door de jaren heen gemerkt dat er mensen zijn met een verschillend gestel. Het is maar net met wat voor constitutie je geboren bent, dus wat jij van je ouders en voorouders geërfd hebt. Emotionele, intuïtieve en paranormale mensen moeten zorgen dat ze altijd fit blijven. Het valt mij op dat zij tot een groep behoren waar het zenuwstelsel enorm beproefd kan worden. Te veel invloeden (energieën) en indrukken overprikkelen je zenuwstelsel. Door vermoeidheid zullen je gedachten onrustiger en onsamenhangender worden. Dit gebeurt ook bij mensen die nogal felle emotionele gebeurtenissen hebben beleefd. De dagelijkse dingen in ieders leven kunnen van grote invloed zijn op de rust of onrust in je hoofd. Je komt energetisch veel te open te staan. Je aura kan zich minder makkelijk afschermen en afsluiten. Toch kun je hier als je dat wilt wat aan doen.

Na mijn 20ste ben ik geleidelijk aan korte meditaties gaan doen, meestal zo rond de 20 minuten, soms wat langer. Ik heb gemerkt dat je door te mediteren een stuk rustiger in je hoofd kunt worden. Je kunt je door een zeer spannende film laten gaan, maar daarentegen kun je ook veel kalmer worden als je je in een kamertje terugtrekt om rustig na te denken of te mediteren. Het zijn de keuzes die je zelf in jouw leven kunt maken. Je kunt kiezen voor geweld, continue hartstocht, altijd tegendraads zijn enzovoort. Je kunt voor jezelf ook een ander type leven creëren met meer balans en stabiliteit . Het maakt het leven wel extra interessant door zelf te kiezen.

Door je af en toe in je eigen kamer terug te trekken, kun je in een relatief korte tijd je gedachten meer tot rust brengen. Dit lijkt moeilijk maar valt in de praktijk best mee. Als je de wens hebt om je hier meer in te verdiepen, kost het je enige tijd om hieraan te wennen. Je moet wel een paar weken doorzetten. In begin komt het allemaal een beetje vreemd over. Kort samengevat: je moet er even aan wennen.

De oefening. Wanneer je van plan bent in je huis een plek te zoeken om je gedachten meer te ordenen is het belangrijk dat je niet gestoord wordt. Je buren moeten op dat moment geen feest geven en er moet geen radio hard aanstaan. Zoek dus een geschikt moment op. Je hoeft niet per se direct aan deze oefening te beginnen. Soms is het beter om even een minuut of tien een kopje thee te drinken. Zelf zet ik soms een rustige New age cd op. Het hangt er een beetje van af wat je het afgelopen uur of gedurende de dag gedaan hebt. Ik bedoel, kom je uit een rustige sfeer of uit grote drukte en opwinding. Waar het op neer komt is dat de overgang niet te groot moet zijn want dat voelt niet prettig. Kijk hoe je je voelt. Wanneer je echt begint kun je de eerste 10 minuten nemen om een paar hoofdzaken in je hoofd na te lopen en misschien op te lossen. Daarna is het belangrijk om je gedachten los te laten. Reageer steeds minder op de spontaan opwellende gedachten. Dit is niet eenvoudig. Maar als dit proces van losser komen van al die rommelige gedachten lukt, dan zul je dit enorm gaan waarderen. Dit is een geweldig proces. Forceer in elk geval niets. Je moet hier even aan wennen en het gaan waarderen. Hoe gek dit misschien ook klinkt, ga desnoods vijf of tien minuten alleen maar naar een muur, deur of plant ‘suffig’ (passief) zitten kijken. Probeer niet meer op je opwellende gedachten te reageren, zo goed als je kunt. Na verloop van tijd zul je zien dat die drukte in je hoofd ineens een stuk afgenomen is. Anders gezegd je aura komt meer tot rust.

Wanneer je meer rust in je hoofd vindt, voelt dat uiteraard beter aan. Je bent dan ook meer beschermd. Spanningen en onrustige gedachten maken je aura als het ware poreus. Doordat je slecht afgesloten bent, komen lastige emotioneel geladen gedachte-energieën van anderen makkelijker in je aura binnen met als gevolg dat je zenuwstelsel hier op gaat reageren. Je wordt in je gevoelswereld en tegelijkertijd in je denkwereld drukker en onrustiger. Ikzelf prefereer het om dit te doen in mijn eigen ruimte (noem ik ‘tempeltje’) in mijn huis. Maar dit is heel persoonlijk. Je kunt net zo makkelijk in de tuin op een bankje in de zon zitten. Maar dan moet je wel het geluk hebben om in een rustige wijk/omgeving te wonen. Probeer dit op jouw eigen wijze uit. Maar nogmaals: je zult wel even de tijd moeten nemen om hier aan te wennen. Ben je er eenmaal aan gewend dan laat je dit ook nooit meer los.

 

Ook jouw gedachten en emoties zijn krachten

Hoe kun je aan iemand duidelijk maken dat zijn gedachten maar ook zijn emoties in werkelijkheid energieën zijn? Ik denk dat dat niet eens zo moeilijk is om uit te leggen. Ik zal een paar eenvoudige voorbeelden geven die je waarschijnlijk zelf wel eens meegemaakt hebt of waar je over gehoord hebt. Je kunt je in het leven maar beter beschermen voor allerlei invloeden van mensen ook al weet ik maar al te goed dat dat in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig is. Maar denk dan maar: je kunt niet meer dan je best doen. Het leven is voor iedereen een grote (spirituele) ontdekkingsreis.
Het eerste voorbeeld waar ik over wil schrijven is het volgende. Heb je weleens mee gemaakt dat je ergens liep en dat je op je rug iets voelde? Je voelde een ondefinieerbare kracht naar je toekomen. Je merkte dat iets op jou gericht was. Dit gebeurt meestal in een flits. Je signaleerde iets en vrijwel direct draaide je je om. Meestal kijk je zonder daar bewust voor te kiezen, direct vol in iemands gezicht. Je wist direct dat deze persoon naar jou keek of misschien aan jou dacht. Wat de reden is waarom iemand aan jou dacht, kom je normaal gesproken niet te weten. Je weet dus niet of iemand jou op dat moment positieve of misschien wel negatieve (gedachten) energieën gaf. Maar voor jou stond in ieder geval vast dat je iets op een bijzondere wijze voelde. Je merkte dat er een bepaalde kracht op jou gericht was. Hier wil ik mee aangeven dat je deze energie soms wel degelijk kunt voelen. De kracht van iemands gedachten was op jou gericht.
Het tweede voorbeeld heeft eigenlijk wel iets van het eerste voorbeeld weg. Maar nu vindt er iets plaats zonder dat de persoon direct in jouw nabijheid aanwezig is. De persoon kan in dit geval bijvoorbeeld zowel honderd meter als duizend kilometer (of nog verder) verderop wonen. Het gaat in dit geval niet zozeer om de grootte van de afstand. Op dit vlak, de wereld van de aura, bestaat er eigenlijk helemaal geen afstand. Afstand is er alleen maar voor het stoffelijk lichaam. Jij als persoon/geest bent op een stoffelijke planeet geïncarneerd. En dat is de reden waarom je ook een stoffelijk lichaam nodig hebt om je op vertrouwde wijze zintuiglijk te kunnen handhaven. Het maakt dus helemaal niet uit waar de persoon zich bevindt.

Heb je weleens mee gemaakt dat je de hele dag aan iemand moest denken? Terwijl je de persoon, bijvoorbeeld een familielid, al in geen maanden vanwege de drukte gezien had? Tot je grote verbazing belde de persoon je dezelfde avond op. Sommigen zullen misschien zeggen dat dat toeval is. Het zou in sommige gevallen zeker toeval kunnen zijn. Iemand die voor dergelijke energieën totaal niet gevoelig is, zou dit misschien niet hebben kunnen opvangen. Maar ik heb in mijn leven wel gemerkt dat vrijwel alle mensen op één of ander vlak gevoelig zijn zonder zich daar bewust van te zijn. De gevoeligheid en beïnvloeding waar ik over schrijf, valt onder telepathische beïnvloeding. Vrijwel alle mensen en dieren zijn ontvankelijk voor deze bijzondere energieën.

Ik heb in dit tweede voorbeeld een telefoontje van een persoon aangegeven. Maar dit kan natuurlijk ook gelden voor het krijgen van bijvoorbeeld een e-mail, een brief per post of dat de persoon helemaal onverwachts voor jouw deur stond enzovoort. Je kunt op diverse wijzen telepathische voorkennis krijgen. Het kan prettige maar ook hele vervelende informatie zijn. Wat ik hier mee wil aangeven is, dat we allemaal, en of we dit wel of niet geloven, of we ons er wel of niet bewust van zijn, beïnvloed worden door diverse energieën rondom ons heen.

Ik zal, om het bestaan van deze bijzondere krachten duidelijker te maken, voorbeelden geven uit mijn leven. Je kunt je met deze informatie veel beter een beeld vormen van de wereld van vaak onzichtbare energieën. Mensen met paranormale gaven worden zich hier door hun gaven een stuk bewuster van. Voor de duidelijkheid: het zijn niet alleen de intuïtieve en paranormale mensen die hier last van kunnen hebben. Iedereen wordt dagelijks’ bestookt’ met honderden positieve maar misschien ook met hele negatieve gedachten en emoties. Deze invloed geldt voor iedereen. Vandaar dat het zo belangrijk is om je af en toe af te sluiten.

Wat is de reden waarom ik hier zo overtuigd van ben?

Vanuit mijn wereld (en anderen) gezien heeft dit nauwelijks te maken met overtuiging. Het heeft bij mij te maken met ‘gewoon’ waarnemen.

Ik heb op dit moment gelukkig nog steeds redelijk goede ogen. Ik heb nog geen bril of contactlenzen nodig. Ik merk wel stilaan dat je iets ouder aan het worden bent. Maar er wordt niet voor niets gezegd dat ouderdom met gebreken komt.

Van jongs af aan ben ik geleidelijk het auralicht gaan zien. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op de lagere school een stuk witte mist om een stam van een boom zag. Dit gebeurde spontaan, ik deed daar niets voor.

Vandaag de dag zie ik een hele grote band met auralicht om mensen maar ook om dieren of planten. Eigenlijk zie ik dat overal omheen. Zelfs de wolken of de maan of de zon hebben een aura. De wereld is voor mij iets anders. Maar omdat ik dat altijd 24 uur van de dag zie, houd dat je niet meer zo bezig. Wanneer je er de hele dag geconcentreerd naar zou kijken word je doodmoe. Dat leer je dus  heel snel af. Zoals je weet heeft iedereen een aura. Iedere persoon wordt met twee of drie vaste aurakleuren geboren. Dit heeft te maken met jouw karakter. Wanneer mensen aan elkaar gaan denken dan komt er bij het proces van denken en voelen energie vrij. Waar ik ook ben,  wanneer mensen aan mij denken, komen er gedachte-energieën (aura wolken met één of twee verschillende kleuren) mijn aura binnen. Ook hier hoef ik niets voor te doen. Dit gebeurt zonder mijn concentratie of inmenging. Eigenlijk zou ik voor de grap kunnen zeggen dat ik twee verschillende brillen heb. Eén om net als ieder ander gewoon te zien en die ander om de wereld van de aura-energieën te zien.

Zoals je weet kunnen mensen zowel heel liefdevol als ook boos aan je denken. Dergelijke gedachten en gevoelens pak ik vaak op. Soms weet ik van wie dergelijke gedachtestromen zijn. Je zult me trouwens zelden horen zeggen van wie die gedachten zijn. Ik vind dat iedereen vrij moet kunnen denken en voelen. Ik laat me ook niet uitlokken tot iets. Hele felle en krachtig uitgezonden emoties, signaleer je veel sneller dan rustig voortkabbelende gedachten van iemand. Wat ik met mijn paranormale waarnemingen wil aangeven is dat iedereen zo nu en dan aan elkaar denkt. Maar het is maar net met wat voor gevoel aan jou gedacht wordt. Misschien kun je met deze informatie nu beter begrijpen waarom je zelf soms vreemde stemmingen om je heen voelt. Je staat dan onder invloed van één of misschien wel een groepje personen.

Onze gedachten en emoties zijn dus wel degelijk krachten die ons zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Iedereen heeft een aura, vandaar dat ook iedereen beïnvloed wordt. Ik vind het persoonlijk belangrijk om mezelf een beetje in deze wereld van bijzondere energieën te verdiepen. Wanneer je de wens hebt om je eigen innerlijke antennes uit te zetten dan moet je ook leren jezelf te beschermen. En in dit geval leren jezelf af te sluiten voor dergelijke energieën. Ik wil niemand met deze informatie bang maken. Dat is echt niet mijn bedoeling. Integendeel, ik vind het boeiend en interessant om anderen aan te sporen en te inspireren met hun spirituele zoektocht. Je hebt tegenwoordig diverse paranormale ontwikkelingscursussen. Ik heb er ook één geschreven. Het zou mooi zijn als er iets meer aandacht geschonken wordt aan onderwerpen zoals: jezelf leren af te sluiten.

 

De aura-energieën in jouw eigen meditatieruimte (‘jouw tempel’)

Het valt mij op dat de laatste jaren veel mensen erg druk en onrustig zijn geworden. Dit vind ik soms weleens lastig. De onrust die iemand om zich heen in zijn aura meedraagt, vliegt bij mij soms met bakken naar binnen. Deze trillingen doen mijn aura en zenuwstelsel soms zelfs ‘pijn’. Dit vind ik geen fijn gevoel. Voor sommige mensen moet je opletten zodat je vanwege hun persoonlijkheid en druk doen niet moe wordt. Je zult vast wel herkennen wat ik bedoel.

Het is belangrijk om af en toe uit de drukte van het leven te stappen. Het mooiste is als je een ruimte voor jezelf hebt. Een ruimte waar je even tot jezelf kunt komen en uit kunt blazen van alle dingen van de dag. Je kunt deze ruimte, die ik voor de grap soms weleens ‘mijn tempel’ noem, vrij eenvoudig van positieve energieën voorzien. Wanneer je een eigen ruimte tot je beschikking hebt, moet je proberen de aura van deze ruimte en van alle spulletjes die je erin hebt gezet, met je eigen energie ‘op te laden’. Je kunt heel eenvoudig de energie van jouw aura over laten stromen. Dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik kan helder zien en helder voelen dat wanneer je bijvoorbeeld even een kopje, een glas, een Boeddhabeeldje of een wierookstokje vasthoudt, automatisch jouw energie in het voorwerp (in)trekt. Natuurlijk zal jouw energie veel sterker in de Boeddha zijn ingetrokken als je dat Boeddhabeeldje tien keer vastgehouden hebt. Even voor de duidelijkheid: dit werkt altijd en voor iedereen. Je hoeft dus niet eens intuïtief of paranormaal gevoelig te zijn. Je kunt dit het beste zien als bepaalde krachten van de natuur of God/het Opperwezen. Je kunt met deze krachten experimenteren. Je kunt deze krachten bewust in jouw ruimte toepassen. Wanneer je een eigen ruimte hebt om je bijvoorbeeld terug te trekken, muziek te luisteren of te mediteren dan raad ik je aan om je eigen ruimte zelf te schilderen of te behangen. Verzin eventueel iets wat voor jou makkelijk te doen is. Ik snap wel dat je misschien het ophangen van een lamp liever aan een ander persoon over laat. Dat geeft ook niet. Je hoeft natuurlijk ook niet te overdrijven, zo erg is dat nou ook weer niet. En ik zou het niet erg leuk vinden wanneer ik te horen krijg dat je van een trapje gevallen bent. Wees dus alsjeblieft wel een beetje voorzichtig met het opknappen van jouw ruimte. Wanneer jij dus zelf een muur schildert dan stroomt automatisch jouw aura-energie via de kwast in en om de muur. Dit werkt precies hetzelfde als wanneer je een glas vasthoudt. Nogmaals: dit geldt voor alles en voor iedereen. Wanneer je persoonlijke spulletjes in jouw ruimte/tempel zet en jij maakt om de zoveel tijd zelf schoon, dan vult de ruimte zich geleidelijk aan met jouw aura-energieën. Wanneer iemand even bij jou in jouw bewust opgeladen ruimte zit, dan voelt deze persoon waarschijnlijk in bepaalde mate de sfeer in jouw ruimte aan. Ik zou er niet naar vragen. Tenzij de persoon ook belangstelling heeft in spirituele onderwerpen. Ik vind dat jouw ruimte alleen voor en van jou is. Die moet je als het ware koesteren en er zorg voor dragen. Het is - een beetje overdreven gezegd - jouw eigendom (sfeer).

Het kan goed zijn dat je, als je bijvoorbeeld veel kinderen of een te kleine woning hebt, geen eigen ruimte kunt maken/hebben. Probeer dan ergens een rustig hoekje te creëren. Ook al is dat op de zolder of in de schuur. Ik weet dat niet iedereen een extra ruimte tot zijn beschikking heeft.

Ik heb gelukkig gedurende heel mijn leven een eigen ruimte gehad waar ik mij terug kon trekken. Ik houd best wel van drukte en gezelligheid maar soms worden al die energieën van mensen mij teveel. Het is voor mij dan heel belangrijk dat ik een eigen ruimte heb om me tien minuten of misschien wel een uurtje, terug te kunnen trekken.

De ruimte die je op jouw manier mooi hebt gemaakt, kun je zien als een ‘kring van energieën’. Een kring van energieën waar jij je in terugtrekt. Na verloop van tijd zullen deze energieën je ook gaan beschermen. Je tempeltje houdt andere energieën door de aura van jouw ruimte voor een deel buiten. Jouw ruimte kun je zien als een wolk van energie en andermans gedachten hebben iets minder vat op jou en je ruimte. Het is daarom wel belangrijk dat je deze bijzondere kring van energieën bijhoudt. Je kunt dat doen door eens een extra keer te stoffen, de ramen of de deur schoon te maken of je spulletjes vast te houden/op te pakken. Je zult merken dat je, als je een ruimte al enige tijd hebt en moe bent, door al die positieve energieën veel sneller zult herstellen. Dit vind ik elke keer weer een prettig gevoel. Dit komt omdat de ruimte van jou gevuld is met positieve energieën. Zoals je ziet gaat het in dit boek vaak over energieën. En omdat ik deze aura energieën mag zien, vind ik het leuk en leerzaam om hier iets over door te geven. Ik hoop echt dat je er wat aan hebt, dat je er iets mee kunt.

Nog even een paar tips voor jouw (meditatie) kamertje. Schrijf eens een gedichtje met een pen of potlood op papier. Hang jouw schilderij op, of een tekening van je cursus of andere creatieve werkjes. Maak zelf een kleedje of sjaal enzovoort. Dit maakt je tempeltje gezelliger en versterkt de aura van je ruimte. Iedereen vult zijn ruimte op zijn eigen manier. Je hebt mensen die van mineralen en stenen houden, of die wierook of etherische olie branden, waxinelichtjes of anders kaarsjes, Oosterse of Bijbelse prentjes gebruiken enzovoorts. Richt het naar jouw persoonlijke smaak en inzicht in. Er zijn hier geen standaard regels voor. Ik hoop dat je er een bijzondere (spirituele) ruimte van maakt, waar je je goed en vooral beschermd voelt.

 

De positieve en de negatieve invloed van de televisie

Tegenwoordig heb je enorm veel televisiezenders. Ik vind dat een goede zaak en ben daar erg blij mee. Je kunt zelf iets kiezen waar jouw belangstelling naar uitgaat. Gelukkig kunnen in veel landen programmamakers, zolang ze zich maar binnen de regels van de wet houden, van alles filmen. Het aanbod is, als je dat met bijvoorbeeld 40 jaar geleden vergelijkt, groot. Door de televisie en het Internet hebben mensen overal in onze wereld de mogelijkheid om zich in andere volkeren in andere landen te verdiepen. Je kunt hierdoor als het ware  over een hek in elkaars tuintje kijken. Ik verwacht dat op langere termijn, onder andere door deze technische mogelijkheden, volkeren en individuen een stuk verdraagzamer naar elkaar toe zullen gaan worden. In deze eeuw zijn er nog best veel wrijvingen tussen diverse volkeren. Uitersten leren elkaar ook kennen. Het kan niet anders dan dat dit in het begin allerlei wrijvingen veroorzaakt. Maar omdat er steeds meer informatie over elkaar te vinden is, zullen de scherpe randjes er geleidelijk van af gaan. Al de uitvindingen die we tegenwoordig meemaken hebben te maken met het punt van de evolutie waar we ons nu bevinden. Dit hoort bij het Watermantijdperk of ook wel het New age tijdperk. Je hebt diverse namen voor dit tijdperk. Er zullen volgens gene zijde (uitvinders van het hiernamaals) nog heel veel uitvindingen volgen.

Toch heeft de televisie ook een minder goede zijde. Mensen die gevoelig zijn voor grote opwinding moeten een beetje oppassen voor bepaalde programma's. Intuïtieve, paranormale en emotionele mensen kunnen heel snel last van spanningen in de buik of het hoofd krijgen. Bepaalde sportevenementen zoals voetbal, tennis, rugby kunnen van grote invloed zijn op jouw gezondheid. Natuurlijk kan het geen kwaad als je daar zo nu en dan naar kijkt. Het gaat mij ook niet om de sport of spannende televisieprogramma's zelf, het gaat mij erom dat je beter kunt doseren waar je naar wilt kijken. Wanneer je door de spanning van een televisieprogramma nog twee uur wakker ligt (met een verhoogde bloeddruk en hartslag), dan is dat niet altijd prettig. Wees voorzichtig met programma's die jou erg onrustig maken. Wanneer je dat niet doet, dan loop je de kans dat je gezondheidsaura een stuk verzwakt. Het gevolg hiervan is dat je veel meer gaat openstaan voor allerlei invloeden van buitenaf. Kijk naar programma's die je leuk of leerzaam vindt. Nogmaals: het gaat er mij helemaal niet om waar jij naar kijkt. Dat is ieders eigen zaak. Maar als je door de spanningen je aura verzwakt, dan is dat niet verstandig. Probeer je activiteiten meer in balans te houden. Als je een spannend televisieprogramma hebt bekeken, dan kun je daarna bijvoorbeeld een wandelingetje maken of even in de tuin gaan zitten. Doe in ieder geval iets wat jouw spanningen doet wegvloeien. Mensen die spiritueel gevoelig zijn, moeten leren bewuster te leven. Hoe verder jij je ontwikkelt, des te gevoeliger je voor allerlei energieën zult gaan worden. Ik hoop dat je over dit onderwerp eens rustig gaat nadenken. Als je een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid wilt behouden dan moet je daar ook iets voor willen doen.

 

Probeer jouw spanningen aan het water mee te geven

Het is mij opgevallen dat je in verschillende fases van je leven zo je favoriete methodes om je af te sluiten, toepast. Ik denk dat je dan instinctief weet welke methode op dat moment voor jou het beste werkzaam is. Het is uiteraard wel handig en belangrijk dat je uit verschillende methodes kunt kiezen om jezelf te kunnen beschermen.

Een aantal jaren geleden probeerde ik tijdens het douchen mijn spanningen en verdriet met het water in het afvoerputje weg te laten vloeien (slaan). Ik wist dat alles om je heen uit energie bestaat. Dus je lichaam en geest ook. Ook je gedachten vanuit je geest bestaan, net als het water zelf, ook uit energieën. Wanneer je dit gelooft en zelf ervaren hebt, kun je praktisch met diverse energieën leren om te gaan. De techniek is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt een andere persoon fysiek aanraken door hem of haar een hand geven. Je kunt ook met je geest proberen jouw gedachte-energie als het ware aan het water te geven. Dit doe je nu niet met je handen maar met je geest. Het is trouwens niet eens zo gek om dit via je handen te doen. Je kunt via je handen de energie aan het water overbrengen, maar dus ook rechtstreeks vanuit de geest. Je denkt met je geest. Je kunt eigenlijk heel eenvoudig jouw energie aan het water meegeven.

Er hoeft dus niet per se fysiek contact met het water te zijn. Ik kan me wel voorstellen dat deze oefening via je handen wat makkelijker is. Maar voor degenen die al eens ooit iemand gemagnetiseerd hebben, zal het niet zo moeilijk zijn om zich dit voor te stellen en uit te voeren. Mijn advies is: denk vooral niet teveel na. Geloof hierin of niet. Dat maakt verder niet zoveel uit. Maar als je dit wel wil uitproberen is het van groot belang dat jouw gedachten krachtig, scherp omlijnd en zuiver zijn. Misschien moet ik zeggen dat bij twijfel je krachten afnemen en misschien zelfs zullen halveren. Dat is jammer en eigenlijk ook helemaal niet nodig. Tijdens deze oefening kan het gebeuren dat je zenuwstelsel of je spieren gaan trillen of trekken. Zelfs het krijgen van enkele huilbuien is niet ondenkbaar. Dit geeft niet, het is allemaal een onderdeel van jouw ontlading. Je hoeft hier niet van te schrikken, het is een normale gezonde reactie van ontladen. Geef zo veel mogelijk vervelende energie aan het water mee.

Wanneer je dit allemaal maar lastig vindt dan zou je kunnen beginnen om het water tijdens een douche pal boven je hoofd op je kruin (kruinchakra) te laten vallen. Dit is ook bijzonder effectief om je etherisch te reinigen. Probeer dan ook geleidelijk aan de spanningen en ergernissen enzovoort met het water weg te laten lopen. Water is niet alleen samen met een stuk zeep reinigend maar ook voor de energieën op de golflengte van je aura. Water of wolken in de lucht hebben ook een aura.

Wanneer je ergens anders op visite bent of misschien bijvoorbeeld op je werk bent dan heb je niet altijd een douche tot jouw beschikking. Je kunt deze techniek dan ook heel eenvoudig toepassen met een waterkraan in de kantine, keuken of toilet. Je laat normaal het water stromen en houd je handen een paar minuten in de straal water. Je laat rustig al jouw energie die je graag kwijt wilt met het water wegstromen. Je zult spoedig merken dat je dit na een paar experimenten veel makkelijker gaat doen. Mensen die zich heel gespannen en geladen voelen zullen hier heel veel plezier van kunnen hebben. Je merkt dan aan jouw gestel dat je iets kwijt bent geraakt; dat je iets van je weg hebt kunnen laten vloeien.

Soms na het magnetiseren hou ik mijn handen ook wel eens onder een lopende kraan. Ik probeer dan overtollige of storende energieën aan het water mee te geven. Het lijkt dan net of ik een deeltje ‘negatieve energie’ uit de aura van mijn armen hebt laten wegvloeien. Je voelt echt verschil. Dit kun je in allerlei situaties toepassen, van allerlei vormen van (alternatieve) massages tot vervelende gesprekken.

Eigenlijk is het wel heel bijzonder dat je zoveel verschillende mogelijkheden tot je beschikking hebt die je met je geest op het spirituele vlak kan doen.

Ieder mens bestaat in werkelijkheid uit twee delen. Je vertrouwde stoffelijke lichaam en je geestelijke lichaam. Met je geestelijke lichaam met parallelle (paranormale) zintuigen heb je op het geestelijke/etherische niveau nog veel mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: iedereen heeft de vertrouwde vijf zintuigen en daarnaast vijf paranormale zintuigen van zijn geestelijk lichaam. Zo krijg je ook meer inzicht in de spirituele wereld wat naar mijn mening niets paranormaals heeft maar gewoon normaal is. Het is een onderdeel van de natuur en heeft alles te maken met onze evolutie, de dood, het hiernamaals en reïncarnatie (wedergeboorte op aarde). Jij gaat met je geestelijk lichaam naar gene zijde. Je laat na je dood het stoffelijk lichaam achter om vervolgens na een x-aantal jaren weer op aarde opnieuw geboren te worden in een nieuw stoffelijk lichaam. Beide lichamen hebben zintuigen.

Vervelende paranormale ervaringen in de nacht

Het kan wel eens gebeuren dat je tijdens je slaap of het wakker liggen in de nacht een vervelende ervaring hebt. Ik wil je een paar tips geven om daar wat aan te doen. Allereerst wil ik duidelijk aangeven dat, ook al heb je een vervelend beeld of gevoel over iets gehad, er is altijd voor iedereen (astrale) bescherming. We zullen hen in de praktijk  zelden mogen zien. Maar het feit dat je dit niet vaak te zien krijgt, wil niet zeggen dat het er niet is. Ieder persoon, met een goede of kwade instelling, heeft vanuit de onzichtbare wereld een aantal personen die er tijdens jouw hele aardse leven voor jou zijn. Tegenwoordig noemen we deze personen gidsen of beschermengelen. In nood kun je hen altijd aanroepen als je dat wil. Jouw gedachten in de vorm van aurawolken worden in de kosmos vrij gemakkelijk opgevangen. In de andere energiewereld is er niet zoiets als afstand (er zijn wel andere begrenzingen).

Als je een heel naar beeld hebt gezien dat je bang maakt, moet je zo snel mogelijk uit die trillingen/sfeer zien te stappen. Je moet iets doen om naar een ander gevoel met andere trillingen te gaan. Blijf in ieder geval niet in je bed angstig heen en weer draaien. Probeer zo snel mogelijk de sfeer waarin je zit te doorbreken, stap daar uit. Het beste dat je kunt doen is even je bed uit gaan. Ga even iets eten of drinken. Door iets te eten of te drinken veranderen (verstoffelijken) de trillingen van jouw aura.

Heel vaak ben je in bepaalde mate in gevoel of gedachten weggezakt. Je bevindt je ergens tussen het slaapbewustzijn en het vertrouwde dagbewustzijn. Paranormale mensen kunnen bewust naar dit niveau wegglijden om extra ontvankelijk voor paranormale indrukken te worden. Maar dit is hier niet de bedoeling. Je moet zo snel mogelijk terug zien te komen naar jouw normale manier van denken en doen. Meestal na een minuut of tien voel je je al een stuk beter. Het mooiste is, als je jezelf met iets kunt afleiden. Je zet bijvoorbeeld de radio of televisie even aan of leest een krant of tijdschrift. Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat je doet, als je er maar iets aan doet. Voor sommige mensen is een paar minuten het licht aan doen, al voldoende. Misschien heb je een partner naast je liggen die door jouw toedoen wakker is geworden. Je hebt dan de mogelijkheid om even te praten. De persoon moet natuurlijk wel openstaan voor spirituele en paranormale ervaringen. Je kunt heel makkelijk uitgelachen worden of de persoon wordt door jouw verhaal misschien wel heel erg bang. Het is niet prettig als je beiden een vervelend gevoel krijgt.

Wat je ook kunt doen is gebruik maken van je gedachtekracht. Ik heb zelf ook weleens als ik wil gaan slapen, spontaan een vervelend beeld of kort (helderziend) filmpje in mijn hoofd. Ik heb mezelf aangeleerd om vooral niet te nieuwsgierig of angstig te zijn. Wanneer een beeld mij op dat tijdstip niet uitkomt of mij niet bevalt dan druk ik het beeld en de gedachten onmiddellijk met al mijn wilskracht weg.

Wanneer je op de dag, 's avonds of 's nachts beelden hebt, dan ben je meestal onbewust met je innerlijk oog naar iets aan het kijken. Let maar eens goed op wanneer je zelf in gedachten bent. De plaats in jouw hoofd waar je beelden ziet, is ook de plaats waar paranormale mensen (helderziende) beelden zien. In je hoofd is er dan als het ware een innerlijk scherm. Ieder mens kan zomaar spontaan op paranormale wijze een beeld in zijn hoofd krijgen. Iedere persoon is door gene zijde indien nodig bereikbaar.

Wanneer je een vervelend beeld hebt, kun je direct ergens anders aan denken. Of je kijkt even met je gewone ogen naar bijvoorbeeld een muur of gordijnen enzovoort. Dit is vrijwel altijd al genoeg om beelden te laten verdwijnen.

Ik kan mij goed voorstellen dat niet iedereen even blij is met dit onderwerp. Het is niet mijn bedoeling om je bang te maken. Ik wil gevoelige personen alleen maar een paar eenvoudige tips geven als zoiets zich voor doet. En als je 's avonds televisie kijkt, komen er meer vervelende situaties voorbij dan je ooit in je gedachten zult gaan zien. Iedereen weet dat het leven twee kanten heeft. Een aangename en een minder aangename kant. Ik vind het niet meer dan logisch dat je, als je sensitief bent voor dergelijke zaken, zowel leuke als minder leuke beelden of indrukken kunt krijgen. Dat hoort nou eenmaal bij het leven. Geen enkele paranormaal begaafde persoon heeft uitsluitend positieve of negatieve indrukken. In ieders leven komen zowel mooie als lastige situaties voor. En over al die situaties kan iedereen zomaar uit het niets een beeld of een gevoel krijgen.

Deze tips kun je ook toepassen na het hebben van een vervelende droom/nachtmerrie. Stap uit je bed ga vooral niet zitten stressen. Ook na een nachtmerrie moet je uit die trillingen/sfeer zien te stappen.

 

Je handen afslaan

De mens kan in zijn leven vanwege zeer uiteenlopende oorzaken bijzonder veel spanningen opbouwen. Soms is het beter om eerst wat spanningen kwijt te raken voor je jezelf gaat afsluiten. Doe altijd extra je best om je inspanningen weg te laten vloeien. Ik zie bijna wekelijks mensen in mijn praktijk komen die al jarenlang allerlei ergernissen en andere heftige emoties vasthouden. Ik helderzie en heldervoel dat bij binnenkomst direct al aan het auralicht dat om hen heen hangt. Vaak zie je bepaalde aangedane punten zoals het keel- of maaggebied (het zonnevlecht chakra) dat na jarenlange aanwezigheid van heftige emoties als het ware gewond is geraakt. Dit blijft elke keer opnieuw weer een heel fascinerend schouwspel om te (mogen) zien.

Zo'n dertig jaar geleden begon ik meerdere personen per dag te magnetiseren. Het magnetiseren heb ik heel spontaan bij mezelf op de middelbare school ontdekt en verder ontwikkeld. Ik vind dit een bijzondere vorm van genezen. Het magnetiseren (healen) brengt je zelf ook in een vredige trilling.

Een enkele keer bleef de energie van een persoon die ik magnetiseerde aan mijn handen of armen hangen (plakken). Dit wilde ik niet. Ik kreeg het gevoel om mijn handen af te gaan slaan. Het afslaan van je handen kun je vergelijken met water aan je handen; je slaat het als het ware van je af door je handen even wild te bewegen. Je kunt ook even denken aan een hond die ook uit het water komt en zijn vacht droog wil slaan. Je ziet dan het water aan alle kanten uit zijn vacht vliegen. Dit is hetzelfde effect wat ik bedoel met het afslaan van je handen, maar dan energetisch vanuit je aura.

Iedereen heeft wel eens een keer verkeerde energie bij zich. Je kunt je bijvoorbeeld vervelend opgeladen voelen of dat je een gevoel (je vuur) van agressie niet goed kwijt kunt. Al deze vormen van jezelf opgeladen voelen, daar kun je misschien toch wat aan doen. Probeer de energieën die in jouw systeem of aura zitten, via je handen van je af te slaan. Denk dit wanneer je dit doet ook van binnen. Je drukt als het ware met je geest de energieën via je armen en handen eruit. Dit lijkt misschien een beetje vreemd voor je maar het is echt niet zo moeilijk. Zie en beleef jezelf als een wolk van energie. Probeer bewust en met wilskracht de verkeerde energie weg te laten stromen en gelijktijdig van je af te slaan. Als deze techniek je lukt dan voel je veranderingen in je armen. De beweging om vervelende spanningen via je armen af te slaan, kun je een keer of tien - vijftien doen. Je kunt zelf bepalen, of beter voelen, hoe vaak je dit wilt doen. Er zijn hier geen regels voor. Je kunt dit met je armen zachtjes of vrij wild doen.

Ik wil graag nog eens herhalen dat je deze techniek bij alle vormen van spanningen, irritaties, agressie, je opgelaten voelen enzovoort kunt toepassen. Probeer dit eens een aantal keren uit. Voel aan of deze techniek op dat moment voor jou een goede keuze is. Ik heb ervaren dat het afslaan met je handen het beste werkt op momenten dat je je erg opgeladen voelt. Anders verwoord: dat je heel goed voelt (weet) dat je je opgebouwde spanningen kwijt moet door te ontladen. Degenen die zich bezig houden met het genezen door middel van het gebruik van je genezende handen (magnetiseren, Reiki, healing enz.), kunnen dit ook eens uitproberen.

Deze eenvoudige techniek van energie afslaan, helpt bij mij altijd bijzonder goed. Ik gebruik het na een magnetiseerbehandeling maar ook wanneer ik verkeerde energieën door verdriet, ergernissen of boosheid heb opgebouwd. Soms pak ik mijn elektrische gitaar. In mijn muziek kan ik gelukkig ook veel kwijt. Vroeger vonden mijn buren dat niet altijd een geweldig plan. Maar het duurde maar een klein half uurtje. Misschien heb je weleens een foto van mij met een elektrische gitaar op mijn website gezien?

Wanneer je deze oefening gedaan hebt, sluit je dan denkbeeldig goed af. Trek als het ware in je gedachten een deur (of gordijnen) stevig dicht. Ik bedoel te zeggen laat geen energieën terug stromen. Dat is zonde van al je moeite.

 

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij onrust en stress

Een gemiddeld mensenleven verloopt niet altijd even makkelijk. Iedereen komt in diverse situaties terecht waar hij gespannen, gestresste of erg onzeker van wordt. Dit zijn niet bepaald de meest prettige momenten in je leven. Je moet soms flink vechten om ergens door heen te zien komen. Ik verwonder mij wel vaak hoe je uiteindelijk door de meest moeilijke en verdrietige situaties in je leven heen komt. Eigenlijk is het een wonder dat je na een zware operatie, een scheiding of de dood van iemand, toch nog kunt herstellen. De tijd heelt gelukkig de meeste wonden.

Mensen die in mijn praktijk voor magnetiseerbehandelingen komen, adviseer ik dikwijls tabletten of tincturen met geneeskrachtige kruiden. Ik vind het magnetiseren samen met het gebruik van geneeskrachtige planten een hele goede combinatie. Ik heb daar in mijn praktijk bijzonder goede resultaten mee. Het zijn twee vormen van alternatieve geneeswijzen op basis van de krachten uit de natuur. Eigenlijk iets waar we al meer dan duizenden jaren profijt van hebben gehad. Er is hier goed beschouwd helemaal niets alternatiefs aan. Het geeft alleen maar aan hoe arrogant veel mensen in de moderne gezondheidszorg zijn geworden en hoever veel mensen van de natuur af zijn komen te staan. Ik ben beslist niet tegen alle nieuwe, moderne geneesmiddelen. Maar soms sta ik wel eens vreemd te kijken wanneer mensen hun neus voor dergelijke ‘alternatieve’ (eigenlijk oeroude) geneeswijze ophalen.

Dit boek gaat over afsluiten en jezelf beschermen. Ik wil je adviseren om ook eens van homeopathische middeltjes gebruik te maken. Tegenwoordig kun je zelf goed uitzoeken wat geschikt voor je is. Dit valt onder de noemer zelfmedicatie. Je kunt hierover veel op het Internet vinden.

Als je op moet voor een rijexamen (of een ander examen) of als je voor controle naar de (tand)arts moet, kun je heel goed gebruik maken van deze eenvoudige maar zeer werkzame middeltjes. Probeer Passiflora complex van A.Vogel of een ander merk maar eens uit. Dit middeltje moet je zeker minimaal twee tot drie uur tevoren innemen. Je kunt het in twee vormen krijgen. Namelijk in de vorm van druppeltjes (tinctuur) of als kleine tabletjes. Je kunt het met een beetje water of vruchtensap innemen. Ik gebruik dit af en toe zelf ook. Als ik mij voor een spirituele lezing of paranormale waarnemingenavond onrustig voel, dan neem ik vooraf twee of drie tabletjes in.

Sommige mensen maken zich erg druk als ze met de caravan of vliegtuig op vakantie gaan. Ik raad hen dan aan om twee of drie dagen vooraf met dit middel te beginnen. Je zult versteld staan hoe dit werkt. Normaal gesproken neem je driemaal daags 10 à 20 druppeltjes of driemaal daags 1 à 2 tabletten. (10 druppeltjes is gelijk aan 1 tabletje) Ik neem dikwijls een tabletje extra, dus 3 tabletten per keer.

Met dit middeltje kun je heel goed voorkomen dat je energetisch helemaal leeg loopt vanwege spanningen, stress, verdriet en zorgen. Je kunt dit in principe preventief voor werkelijk van alles gebruiken. Het is niet verslavend, schadelijk voor je gestel en je kunt ook gewoon autorijden. Kijk eens of dit wat voor jou is. Je kunt dit ook aan (jonge) kinderen geven. Lees wel eerst even goed de bijsluiter. Kinderen en dieren krijgen een andere dosering. Bijvoorbeeld de helft van een dosering van een volwassen persoon.

 

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij slaapproblemen

Het tweede middeltje wat ik wil adviseren is Avena Sativa complex van A.Vogel. Dit middeltje bestaat uit drie bestanddelen. Verreweg het grootste gedeelte van dit middel bestaat uit Avena Sativa, wat in het Nederlands haver betekent/is. Avena Sativa complex lijkt een beetje op Passiflora complex maar is toch net weer anders.

We leven in een zeer drukke tijd met heel veel verschillende prikkels van buitenaf. Om eerlijk te zijn, hoop ik dat dit geleidelijk aan weer zal veranderen. Ik denk namelijk dat vrijwel niemand van al dat gejaag en gestress blijer wordt. Er is niets mis met hard werken. Maar om een goede gezondheid te behouden, heb je ook regelmatig tijd nodig om je goed en volledig te kunnen ontspannen. Er moet een betere balans tussen inspanning en ontspanning komen. En die is helaas bij heel veel mensen zoek. Heel veel mensen hebben vandaag de dag teveel aan hun hoofd. Ze willen (moeten) met zoveel zaken tegelijkertijd rekening houden.

Tijdens de consulten die ik geef en als ik bijvoorbeeld boodschappen in de supermarkt doe, valt mij op dat veel mensen zeer gespannen zijn. Ik zie aan hun aura dat er een veel te grote druk op het zenuwstelsel staat. Het verbaast mij helemaal niets dat diverse mensen door allerlei aanhoudende en dagelijkse spanningen, regelmatig hoofdpijn, problemen met hun keel of darmen hebben. Al die spanningen verlagen je lichamelijke maar ook je geestelijke weerstand. Je kunt je veel minder goed afsluiten. Door langdurige spanningen kom je te veel open te staan. Hiermee bedoel ik voor allerlei sfeertjes en energieën van anderen en andere aura’s. Grappig gezegd, je bent dan enigszins lek. Er ‘vliegt’ soms zonder dat je dat door hebt van alles via jouw aura, jouw systeem binnen. Ik moet hier zelf ook elke dag opnieuw heel erg voor oppassen. Ik zie ook dikwijls aan de gekleurde aurawolken (gedachten) waar iets vandaan komt. Ik kan je vertellen dat dit niet altijd een pretje voor mij is. Maar goed, alles in het leven heeft twee kanten.

Ik ga niet zeggen hoe iemand kan leven. Dat is voor ieders eigen zaak en verantwoording. Ik kan iedereen alleen maar aanmoedigen zo min mogelijk spanningen en ongemak toe te staan. Om een leuk leven te hebben, heb je ook een goede gezondheid nodig. Degenen die een te druk bestaan en allerlei spanningen hebben, kunnen het middel Avena Sativa complex van A.Vogel gebruiken. De hoofdreden waarom ik dit middel naast Passiflora complex adviseer, is dat je dit ook heel goed bij slaapproblemen kunt gebruiken. Ik schrijf dit middel heel vaak voor als iemand regelmatig wakker wordt en zich 's morgens bij het opstaan niet voldoende fit voelt. Ik beweer niet dat dit een wondermiddel is. Stress, spanningen en verdriet kunnen diverse oorzaken hebben. Maar de meeste cliënten geven zelf aan dat ze na verloop van tijd toch beter zijn gaan slapen. Dit middel verbetert en verlengt je slaap. Ik kan je als paranormaal begaafde niet duidelijk genoeg maken hoe belangrijk een goede, diepe en een voldoende lange slaap voor iedereen nodig is. Aan de ene kant hebben je hersenen en zenuwstelsel tijd nodig om alle prikkels van de dag te verwerken en aan de andere kant heeft jouw aura de tijd nodig om weer goede energie uit de kosmos op te nemen. Dit bijzondere proces met zoveel kanten, mag niet worden verstoord. Je zult je als het verstoord wordt onherroepelijk ook veel kwetsbaarder gaan voelen en je veel slechter kunnen afsluiten. En dat is de reden waarom ik je dit eenvoudige middel adviseer. Dit middel moet je wel enige tijd gebruiken om verbetering te zien. Het heeft heel weinig zin wanneer je dit bijvoorbeeld maar twee of drie dagen volhoudt. Maak eerst het kleine flesje met druppeltjes op om te zien of het bij jou werkt. Met Passiflora complex is dat anders. Je kunt dat één keer, een paar dagen achter elkaar of een langere periode gebruiken.

 

Jezelf beschermen met behulp van geneeskrachtige planten bij overgangsklachten

De overgang is voor veel vrouwen absoluut geen pretje. Je hebt vrouwen die hier hooguit een jaartje en vrijwel nauwelijks last van hebben. Maar je hebt ook vrouwen die hier meerdere jaren werkelijk dag in dag uit enorm veel last van hebben. Het is op zich wonderlijk om te zien dat hier zo’n groot verschil in kan zitten. Overgangsklachten kunnen je ontzettend uitputten. En zeker wanneer je daardoor slecht kunt slapen en misschien wel 100 keer in de nacht wakker wordt. Het kan je leven behoorlijk verzieken. Het leven is voor hen zonder te overdrijven een gevecht. In de natuurgeneeswijze heb je diverse planten die je voor overgangsklachten kunt gebruiken. Bijvoorbeeld A.Vogel heeft het middel Famosan in verschillende varianten ontwikkeld. Van onder andere het plantje Cimicifuga racemosa, in het Nederlands Zilverkaars, is een homeopathische verdunning (D6) gemaakt. Wanneer je veel last van diverse overgangsklachten hebt, raad ik je dit middel aan. Het is echt de moeite waard om eens uit te proberen. Ik heb zowel privé als in mijn praktijk gezien (en gehoord) dat vrouwen met overgangsklachten echt enorm opknapten. Soms zelfs wel voor meer dan 90%. Het verschil tussen een behoorlijk moeizaam leven of een redelijk goed leven door je gezondheid is dan behoorlijk groot. Maar verwacht geen wonderen. Het is me in mijn praktijk dikwijls opgevallen dat veel gezondheidsproducten bij de één wel goed en bij de ander minder goed werken. Ik zal de lijst van toepassingen vermelden. Je kunt dan voor je zelf zien of dit middel bij jouw persoonlijke gezondheidsproblemen door de overgang past. Je kunt onder andere last hebben van: opvliegers, overmatig transpireren (‘s nachts), stemmingswisselingen, innerlijke onrust, neerslachtigheid, spanningen, slapeloosheid en vergeetachtigheid.

Wanneer je dit voor de eerste keer wilt gaan gebruiken, is het wel belangrijk om even de informatie hierover goed door te nemen. Vraag desnoods om advies bij de drogist, apotheek of waar je dit wilt kopen. Koop (bestel) dit homeopathisch middel niet de eerste keer via het Internet. Ik weet niet of je andere gezondheidsproblemen hebt en  hiervoor al medicijnen gebruikt. In het middel Famosan van A.Vogel kunnen misschien bepaalde werkzame stoffen botsen (interactie) met de medicijnen die je al gebruikt. Bestudeer dit even goed vooraf. Er zal vast één van de vier varianten van het middel Famosan zijn die je kunt uitproberen en mag gebruiken.

De laatste jaren hoor je steeds vaker dat soja uit sojabonen in onder andere sojamelk en sojatoetjes ook heel goed tegen de overgangsklachten werkt. Misschien heb je in de schappen van de supermarkt in de buurt van de chocomelpakken, deze pakken al eens zien staan. Ook hier hoor ik dikwijls goede berichten over. Probeer eens één of twee pakken uit. Het is niet duur. Ook kinderen met een koemelk-eiwitprobleem kunnen hier (of van rijstmelk) als goed alternatief veel baat bij hebben. De meeste natuurgeneeskundige/homeopathische middeltjes kun je ook onder andere merknamen krijgen. De naam van het product is dan soms anders. Kun je de door mij genoemde middelen niet vinden vraag dan advies in de winkel.

 

Waarom adviseer ik je deze drie natuurgeneeskundige middeltjes?

Ik ben mij er maar al te goed van bewust dat je je niet alleen met diverse visualisaties kunt afsluiten. Je kunt allerlei lichamelijke gezondheidsproblemen hebben die jouw gezondheidsaura mogelijk verzwakken. Allerlei etherische energieën komen dan maar al te makkelijk je aura binnen vallen. Het is ontzettend belangrijk dat je zowel lichamelijk, psychisch als emotioneel sterk en in balans bent. Ik weet uit eigen ervaring dat dit niet altijd lukt. Wanneer ik bijvoorbeeld griep heb, kan ik me ook minder goed afsluiten. Mijn zonnevlecht is dan vaak wat verzwakt. Soms voel ik dan af en toe steken of een zeurderige lichte of pittige druk door gedachtestromen van anderen.
Ik hoop dat deze relatief eenvoudige natuurgeneeskundige tabletten of tincturen je wat kunnen helpen. Ik heb van zeer nabij zelf gezien dat mensen hier baat bij hebben. Ik schrijf ze in mijn praktijk dikwijls voor. Ik ben daar zeer enthousiast over. Ik vond dit een goede aanvulling voor dit boek met het thema ‘jezelf afsluiten en beter beschermen’.
De spirituele wereld is eigenlijk een grote ontdekkingsreis. Probeer van alles uit. En haal er uit wat bij jou of jouw persoonlijke situatie het beste past. Blijf altijd bij jouw eigen gevoel (intuïtie/je eerste indruk). Laat je nooit door anderen (dikwijls uit enthousiasme) ondersneeuwen. Er is maar één weg en dat is jouw weg. Jij moet het ‘stuur’ zelf vasthouden want anders leer je er weinig van. En dat is zonde van je huidige kans, jouw huidige leven (jouw bijzondere incarnatie).

 

Ook aan je kleding blijft (aura)energie hangen

Een jaar of twintig geleden, ging ik voor advies naar een paranormale vrouw. Ik had haar op een paranormale waarnemingenavond in een zaal haar gaven zien gebruiken. Haar werkwijze sprak mij zeer aan. Die helderziende mevrouw was al achter in de zestig en had nog steeds een drukke praktijk. Ik vond het leuk en leerzaam om haar eens te consulteren. Je komt niet zo vaak beroepsparagnosten tegen.
Zoals je weet zit er in en om alles energie. Alles bestaat uit energie. Zonder energie heeft iets of iemand gewoonweg geen bestaansrecht. Alles moet van energie worden voorzien.
Die mevrouw gaf mij een paar tips. Ze vertelde mij dat ik niet langer dan twee dagen mijn kleding moest dragen. Ze legde mij uit dat wanneer je in de praktijk (of ergens anders) met diverse mensen in aanraking komt, je op moet passen voor energieën (spanningen, verdriet, angsten enz.). Deze energieën kunnen heel makkelijk in je kleding trekken. De soms heftige emoties stromen van iemands aura in de aura van je kleding. Je zult zelf vast wel eens mee hebben gemaakt dat je je ‘zwaar voelde’ na een bezoek van iemand. Misschien kan ik beter zeggen dat je je enigszins ‘vies’ voelde. Na dergelijke momenten kun je beter eerst een douche nemen en andere kleding aantrekken. Ik weet wel dat intuïtieve en paranormaal gevoelige mensen hier sneller last van kunnen hebben dan anderen. Maar toch weet ik zeker, dat echt iedereen door gedachten (energie) wordt beïnvloed. Alleen sommigen staan hier niet bij stil of hebben hier minder last van. Voor degenen die dit herkennen, probeer dit ook eens uit. Het gaat er helemaal niet om of je kleding vies is geworden. Je kleding kan er nog steeds goed uitzien en schoon zijn. Het gaat hier om de sfeer, de aura-energie, die in jouw kleding is getrokken. De energieën van andere personen in jouw kleding kunnen je beïnvloeden, meer dan je verwacht. Vergelijk het maar met warmte en kou uit de omgeving.
Hoe kun je je kleding energetisch reinigen? Laat je kleding een tijdje buiten of op het balkon in de wind hangen. Je kleding neemt vanzelf de etherische aurakrachten van buiten weer op.
Ik had veel plezier van deze tip. Het was mij al veel vaker opgevallen dat na een geladen consult of gesprek de kleding ‘geladen’ was met die energie. Als je bijvoorbeeld een week later een trui of vest dat je die dag aan had gehad weer opnieuw aantrok, dan hing er een zware energie in. Soms kun je de stemming van de dag in je kleding opnieuw voelen.
Ik kan mij goed voorstellen dat, als je je nog niet zo lang met spirituele zaken bezighoudt, je dit misschien iets overdreven vindt. Ik begrijp zo'n reactie. Maar denk eens over het volgende. Mensen geven dikwijls een foto, een sieraad of een jas van iemand om op paranormale wijze iets over een persoon te kunnen laten vertellen. Paranormaal gevoelige mensen stemmen zich af op de aura energie die in en om een voorwerp hangt. Alles en iedereen is positief of minder positief geladen.
Ik vind het belangrijk dat je je hier heel goed van bewust bent. Je moet alleen kijken welke techniek van afsluiten en weer opladen jou aanspreekt en uiteraard voor jou goed werkt. Je kunt heel makkelijk beginnen door na je werk of grote bijeenkomst je kleding uit te trekken en te wisselen voor positiever geladen kleding. Let eens extra op het gevoel wat er over je heen komt? Misschien ben je wel veel gevoeliger voor deze energieën dan je dacht.

 

Laat je weer opladen door de zon

Iedereen weet dat al het leven op onze planeet zonlicht nodig heeft. Zonder onze zon als lichtgevende ster zou het leven in ons zonnestelsel er nagenoeg donker uit zien. De Schepper heeft groot overzicht gehad om alle planeten om de zon te laten draaien. De planeet aarde staat precies op de juiste plaats ten opzichte van de zon. Als de aarde een flink stuk verder van de zon zou afstaan, zou er vanwege de kou geen leven zijn zoals we dat nu kennen. Dit geldt ook als de planeet aarde veel dichter bij de zon zou staan. Al het leven zou mogelijk verbranden door te veel hitte. Wist je dat de zon ook een grote aura heeft? De zon bestaat net als de mens uit twee belangrijke delen. Gemakshalve zou je kunnen zeggen: je hebt de gewone stoffelijke zon en de geestelijke zon. Beide delen van de zon stralen licht uit. Ik zie ook de aura van de zon en bijvoorbeeld wolken, een fascinerend schouwspel. De zon heeft op ons een grote invloed. Het is belangrijk om regelmatig zonlicht op te nemen. Je aura neemt het licht van de stoffelijke maar ook de geestelijke zon op. Sommige mensen worden snel moe vanwege een tekort aan zonlicht. De zon laadt ons stoffelijk lichaam maar ook onze aura op. De zon heeft op al het organisme op de aarde een zeer reinigende werking. Mijn advies is: om naast jouw manier van ontspanning en mediteren ook regelmatig een halfuurtje of langer in het zonlicht te lopen of staan. Ken je het gevoel wanneer je een dag aan het strand hebt gezeten en weer thuis komt? Het zonlicht heeft een zeer verfrissende werking op lichaam en geest. Het lijkt dan net of er diverse spanningen en blokkades uit je systeem zijn. Ik vind dit altijd een zeer bijzonder gevoel. Om jezelf wat op te laden en te reinigen, hoef je niet per se de hele dag (vol) in de zon te zitten. Je kunt ook onder een boom of parasol gaan zitten. De krachten van de zon zijn overal aanwezig. Er zijn een paar punten in de aura die de energieën van de zon kunnen opnemen. Ik denk dat hierover later nog veel meer bekend zal worden.

Wanneer je een eigen meditatieruimte hebt, is het belangrijk, als dat mogelijk is, om af en toe het zonlicht binnen te laten. Ook jouw ruimte kan op deze wijze weer opgeladen en gereinigd worden. Dit geldt uiteraard ook voor andere ruimtes in je huis of op het werk enzovoort.

Als het aan mij zou liggen, dan zou ik liever zien dat er meer glas in een woning en op werkplekken geplaatst wordt. Al die betonnen muren zijn niet goed voor de aura van de mens. Ik ken mensen die door omringd te zijn door betonnen muren moe werden. We leven in een vreemde tijd met grote uitersten. De één wil een woning met zo veel mogelijk glazen deuren en ramen en de ander wil het liefste voor een deel onder de grond wonen. Sommige mensen zijn naar mijn mening veel te ver van de natuur verwijderd. Ook wonen er veel te veel mensen op een klein stukje grond. Dat is niet goed. De aura van de hele omgeving raakt te vervuild en kan zich niet meer goed reinigen. Dat is slecht voor mens en dier. Ik hoop dat in de toekomst de mens meer oog en waardering voor de genezende werking van de zon en de natuur terugkrijgt. Het is niet voor niets dat er veel mensen psychisch en emotioneel onstabiel worden. Dit heeft uiteraard ook met andere invloeden te maken. Maar daar gaat het nu niet om. Laat je aura eens vaker opladen en reinigen door de zon. Ik ben nieuwsgierig of je een verandering en vooral verbetering kunt voelen. Onze zon is in veel opzichten een echte schepper van het leven.

Ik zie de zon onder andere als een zeer bijzondere stoffelijke uitdrukkingsvorm van het Opperwezen.

 

Een visualisatie - trek een ‘duikerspak’ aan

Je kunt verschillende visualisaties bedenken om jezelf goed af te sluiten en te beschermen. Eén van de vorige visualisaties in dit boek was een gracht maken om iemand op afstand te houden. Je kunt echt  van alles verzinnen voor jezelf.

Sommige mensen zetten bewust een roos of een Christusbeeld tussen zichzelf en de ander. Het maakt in wezen niet zoveel uit welke visualisatie je toepast. Het heeft meer te maken met het gevoel, de intentie dat je dit krachtig en serieus uitvoert. Het is niet de visualisatie zelf maar de kracht en zuiverheid van de gedachte. Probeer altijd zo zuiver mogelijk een gedachte vast te houden. In de wereld van spirituele en paranormale energieën moet je proberen zo min mogelijk bijgedachten te hebben. Ter verduidelijking: wanneer je met je gedachten iemand telepathisch een cijfer of een kleur over wil brengen, dan moet je dit beeld zo goed mogelijk vast zien te houden. Wanneer je drie of vier verschillende gedachten tegelijkertijd hebt, en die telepathisch overbrengt, dan raakt de ontvanger vast en zeker in verwarring van jouw gedachte-energieën. De telepathische oefening zal hoogstwaarschijnlijk mislukken. Je moet met dit soort telepathische oefeningen zowel een sterke en een zuivere ontvanger als uitzender hebben. Deze telepathische oefeningen vind ik altijd heel leuk en spannend om als onderwerp van de avond met de cursisten te doen. Er zijn hier altijd wel één of twee cursisten bijzonder gevoelig voor. De hele groep is altijd verbaasd wanneer enkele telepathische experimenten lukken.

Ik weet dat vrijwel iedereen een paar momenten in zijn leven heeft waarvoor hij zich volkomen af wil sluiten voor anderen. Wanneer je thuis of buiten last hebt of bang bent voor bepaalde energieën van anderen, dan kun je de volgende visualisatie toepassen. Probeer in gedachten je zo goed en krachtig mogelijk in ‘een duikerspak’ of ‘een astronautenpak’ te visualiseren. Het is wel belangrijk dat je van top tot teen in dit pak gaat zitten. Ik bedoel hiermee dat je je wel volledig en niet half moet afsluiten. Je kunt eventueel, als dat je aanspreekt, het duikerspak een kleur geven. Geef het dan een kleur waardoor jij je echt sterker gaat voelen. Het maakt totaal niet uit welke kleur dat is, als het maar jouw favoriete kleur is. De visualisatie met een duikerspak en een kleur kan op deze manier nog sterker worden. Het is maar net hoe jij dit persoonlijk ziet en beleeft. Een krachtige visualisatie kan je goed helpen. Het is wel belangrijk, wat ik al eerder schreef, dat je deze visualisatie niet snel laat verslappen. Houd

deze gedachte vast zolang je iets of iemand op afstand wilt houden.

Het mooiste is dat je na een visualisatie je eigen gedachte weer kunt hebben. Dat je weer normaal kunt denken. Het is belangrijk om vrij en zonder angsten te kunnen denken. Persoonlijk geeft het mij een goed gevoel te weten, dat ik een paar technieken tot mijn beschikking heb voor het geval ik die nodig mocht hebben. Paranormaal gevoelige mensen kunnen van het ene op het andere moment vreemde energieën ervaren. Je kunt jezelf vooraf trainen om jezelf te beschermen. Ik vind dat voor iedereen erg belangrijk. We leven in een wereld met verschillende mensen en met verschillende karakters (goed en kwaad ingesteld). Er zijn nog verschillende aura-energieën die we moeten leren ontdekken en gebruiken. Gelukkig groeit iedereen hier langzaam naar toe. Ik bedoel te zeggen, je zult dit niet van de ene op de andere dag gaan waarnemen. Geloof mij maar. Deze visualisatie is in eerste instantie bedoeld om je voor mensen helemaal af te sluiten en in de tweede plaats voor het weren van vervelende paranormale invloeden (energieën).

 

Hoe reinig ik de aura van mijn woning? - Met oefening

Er zijn momenten dat je merkt dat de energie in jouw huis veranderd is. Ik heb al eerder uitgelegd dat werkelijk om alles een energieveld (aura) zit. Jij of andere bezoekers kunnen zowel een hele positieve als negatieve energie in een ruimte achterlaten. Mensen laten bewust maar ook onbewust energie achter. Meestal noemen we die energie een sfeer om een persoon (of de sfeer om meerdere mensen). Voor degenen die dit misschien niet zo sterk ervaren, zal ik een paar voorbeelden geven. Dit doe ik om je scherper en alerter te maken voor deze wereld van energieën. Stel je voor dat je onverwachts een ruimte waar een huwelijksfeest wordt gehouden, binnenloopt. Daar hangt een heel andere energie dan in de ruimte waar iemand opgebaard ligt en waar mensen aan het rouwen zijn. Dit is natuurlijk een behoorlijk grote tegenstelling. Maar let maar eens extra op als je in de avond een groot feest hebt gegeven waarna je de volgende ochtend alles wil gaan opruimen. Voel dan eens extra verscherpt wat voor energie er op diverse plaatsen hangt. Zie jezelf dan even als een grote antenne met extra voelsprieten. Dit moet je wel doen als je van binnen rustig bent. Zeker niet als jouw alcoholpromillage nog te hoog is of als je nog een ernstig slaaptekort hebt.

Ieder mens laat automatisch zijn energie achter. Dit doen we niet bewust maar het is een onderdeel van de natuur. Om een ruimte te reinigen heb ik een paar eenvoudige tips. Een van de eenvoudigste tips is om de ruimte flink te gaan luchten. Zet als het even kan de ramen en deuren open. De energie van buiten zal langzaam naar binnen trekken. De aura van buiten zal de aura van jouw ruimte weer langzaam opvullen en reinigen. Ik schreef hier al eerder over.

Wanneer je je goed voelt, dus krachtig en uitgerust bent, dan kun je heel makkelijk je eigen energie gebruiken om jouw ruimte te reinigen. Dit kun je bijvoorbeeld ook met je eigen meditatie of creatieve ruimte doen.

De oefening: probeer allereerst zelf een minuut of tien te ontspannen. Het is heel belangrijk als je een ruimte wil reinigen dat je in je denken en voelen rustig en ontspannen bent. Wanneer je bijvoorbeeld een paar minuten geleden een enorm vervelend telefoontje hebt gehad, dan is het niet verstandig om die geïrriteerde of boze energie in de aura van jouw ruimte over te brengen. Dit heeft dan uiteraard totaal geen zin. Let hier dus goed op. Je zou bijvoorbeeld een wierookstokje kunnen branden. Met het wierookstokje loop je heel kalm langs de muren van de ruimte die jij wilt reinigen. Pas er natuurlijk wel voor op dat je het brandende wierookstokje niet per ongeluk tegen het behang of tegen een gordijn houdt. Het is wel vuur. Wanneer je langs de muur loopt, denk dan krachtig aan iets heel positiefs. Het makkelijkste is dat je hardop tegen de muren en de spulletjes ‘praat’. Je kunt dit enigszins vergelijken met wanneer je tegen een hond of kat praat. Het hardop praten is absoluut niet noodzakelijk. Maar ik kan mij voorstellen dat je dit misschien wat makkelijker vindt. Zoek vooral een goed moment van de dag op waarop je dit alleen en in alle rust kunt doen. Ik weet van cursisten dat je thuis makkelijk uitgelachen kunt worden. Dat is niet leuk en geeft geen goed gevoel. Eenvoudig gezegd, je moet je geheel vrij en ontspannen kunnen voelen. Het maakt niet veel uit waar je met je wierookstokje begint en loopt. Wanneer deze vorm van reinigen je aanspreekt, zul je vanzelf wel een bepaalde volgorde vinden. De volgorde is verder niet van groot belang. Het draait allemaal om het gevoel of beter, de energie die jijzelf in de ruimte met meubilair enzovoort overbrengt. Soms loop ik een paar maal met een wierookstokje langs een stoel waar bijvoorbeeld een hele gespannen en nerveuze cliënt heeft gezeten. Het wierookstokje draai ik dan om de stoel heen maar ook wat verderop in de kamer. Je kunt dit allemaal geheel op eigen gevoel en intuïtie doen. Er zijn hier geen regels voor. Het langs de muren of meubilair of andere voorwerpen lopen, hoef je niet langer dan een paar minuten te doen. Mijn ervaring is dat je dit beter een aantal dagen kort achter elkaar kunt doen, dan één keer een uur achter elkaar.

 

Extra hulpmiddelen om te reinigen

Ik heb uitgelegd hoe je met behulp van een wierookstokje jouw ruimte om te mediteren of een andere ruimte kunt reinigen. Het belangrijkste in het voorbeeld was dat jijzelf alle ruimtes met je eigen energieën/aura kunt beïnvloeden. Jouw persoonlijke gedachten maar ook gevoelens bestaan uit energieën. Niet alleen jijzelf maar ook anderen kunnen hun energieën overal achterlaten. Mensen kunnen zowel positieve als negatieve krachten om zich heen hebben. Dit zal je vast wel eens in je eigen leven zijn opgevallen.

Een ruimte reinigen met een wierookstokje is maar een voorbeeld van hoe je dit kunt aanpakken.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om je ruimte positief met energie op te laden. Wanneer de deuren of ramen vuil zijn geworden, dan maken we dit met water en sop schoon. Je kunt wat je met een wierookstokje deed, ook doen met een doekje met water. Het resultaat en de uitwerking hiervan is vrijwel hetzelfde. Door al je spullen met een nat doekje aan te raken, stroomt er automatisch energie van jou over in de spulletjes die jij schoonmaakt. Ik heb vandaag zelf toevallig mijn ramen schoongemaakt. Ondanks dat ik niet bewust de aura van mijn huis aan het reinigen was, zag ik dat de energie of beter gezegd de aura er veel beter en helderder uit ging zien. Dit vind ik altijd leuk en mooi om te zien. Ik haal dit aan om nog eens te benadrukken dat we allemaal met onze energieën bewust of onbewust de omgeving (kunnen) beïnvloeden. Ik kan dit door mijn gaven heel snel voelen en zien. Ik weet uit ervaring dat vrij veel mensen ook dergelijke momenten hebben. Je hoeft mij uiteraard niet te geloven, dat is iets wat iedereen voor zichzelf moet uitmaken. Het is beslist geen inbeelding. Wanneer je als het ware ook ‘deze bril’ die je helderziend maakt even op kon zetten, ga je exact hetzelfde zien en voelen waar ik steeds over schrijf.

Je meditatieruimte kun je dus op verschillende manieren reinigen. Je kunt hier een wierookstokje voor gebruiken maar ook een stofdoekje of een doekje met water. In wezen zit hier niet veel verschil in. Maar soms als je ruimte schoongemaakt moet worden kun je twee vliegen in één klap slaan. Je kunt met een nat doekje de spulletjes schoonmaken maar tegelijkertijd de aura om alles heen reinigen. Je kunt dit allemaal op jouw eigen manier uitproberen en toepassen.

Je kunt je ruimte ook reinigen en positief beïnvloeden met het branden van etherische oliën. Er zijn tegenwoordig tientallen flesjes met etherische oliën te koop. Je hebt verschillende geuren. In sommige winkels heb je kleine flesjes om te testen. Zo heeft (of krijgt) iedereen zijn favoriete geur. Ik heb zelf op dit moment een flesje lavendel in huis. Dat ruikt lekker en is ook ontspannend. Ik raad je wel aan om echte zuivere etherische oliën te kopen. Je hebt namelijk ook hele goedkope flesjes met nepolie. Echte etherische olie is 100% zuiver en al die nepflesjes zijn synthetisch. Probeer het maar eens een keer zelf uit.

In mijn praktijk gebruik ik regelmatig waxinelichtjes. Dat vind ik gezellig maar het heeft ook zo z’n reinigende werking.

Ik raad je aan om eens een keer in een wereldwinkel, spirituele winkel of natuurvoedingszaak te gaan kijken. Je hebt tegenwoordig verschillende producten die je kunt gebruiken om je eigen tempel of een andere ruimte aan te kleden of te reinigen. De etherische olie kun je in een daarvoor bestemde speciale brander doen. Je hebt de olie, een brander en een waxinelichtje nodig. En uiteraard lucifers of een aansteker. Dit is leuk om voor jezelf als cadeau te kopen. Of te vragen voor je verjaardag of bijvoorbeeld voor kerst. Je kunt zo hele gezellige dingetjes sparen voor je meditatieruimte. Door leuke spirituele spulletjes te kopen en ook zelf alles te reinigen, bouw je een prettige sfeer/aura op.

 

Verhuizen en je nieuwe woning reinigen

De meeste mensen verhuizen een paar maal in hun leven. Ik ben zelf meerdere malen verhuisd. Ik heb in verschillende plaatsen gewoond. Het is bijzonder te zien dat alle regio's zo hun eigen bijzondere karakters hebben. Bij de ene bevolkingsgroep voel je je beter dan bij de andere. Dat is logisch, want onder je persoonlijke contacten heb je ook je favoriete en minder favoriete personen.

Wanneer je voor de eerste keer naar een nieuwe woning gaat kijken, is het verstandig om ook goed ‘in te voelen’ wat de geschiedenis van de woning is. Elke woning heeft zo zijn eigen energie (aura). Het is jammer als je achteraf moet zeggen dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt en dat eigenlijk al vanaf het begin wist. Wees dus extra alert bij het kiezen van huur- of koopwoning (of boot, caravan, camper enz.)

Wanneer je een geschikte woning hebt gevonden, is het ook belangrijk om je huis te reinigen. Raffel dit niet af maar steek hier juist extra veel tijd in. Ik zou als ik jou was zo min mogelijk spulletjes van de oude bewoners laten staan. Sommige spullen die al jaren van iemand zijn geweest kunnen als het ware ‘een spons’ van allerlei energieën zijn geworden. Haal er zoveel mogelijk ‘oude troep’ uit. Spullen die al behoorlijk verweerd of half vergaan zijn, daar kun je nauwelijks de aura nog van reinigen. Je kunt wel honderd keer boenen maar de aura haal je niet weg. Ik wil je niet op kosten jagen. Maar let wel een beetje op. Kijk wat echt tot de basisonderdelen van het huis behoort en wat onder de persoonlijke bezittingen valt.

Om de aura van je huis goed te reinigen, raad ik je aan om zelf (enkele) klusjes te doen. Je kunt al heel snel een ruimte nieuwe energie geven als je zelf enkele muren behangt of schildert. Door iets zelf te behangen of te schilderen (enzovoort) breng je automatisch aura-energie via jouw handen over. Het mooiste is als je de oude energieën van de vorige bewoners als het ware er uit ‘ blaast’.

De eerste dagen kan je je nieuwe woning extra vaak luchten. Zet alle ramen en deuren een tijdje open. Ik snap wel dat je dit makkelijker in het voorjaar of de zomer kunt doen dan in de winter. Maar wees dan een beetje creatief. Neem een extra jas of vest mee. Wanneer je bijvoorbeeld even in de achtertuin of, als je dit hebt, in een schuurtje bent, dan kun je altijd de deuren even tegen elkaar openzetten.

Natuurlijk zijn dit veel aandachtspunten die mensen eigenlijk vanzelf al doen. Maar als je je bewuster van het leven wilt worden, is het belangrijk dat je ook weet waarom je iets wel of niet wilt/kunt doen. Je krijgt met dit boek een aantal aanwijzingen. Je kunt zelf uitproberen wat bij jou past en wat misschien hard nodig is. Iedereen wil graag een woning en eventueel een zithoek of een kamertje voor zichzelf hebben waar men prettig en in zijn eigen wereld (van energieën) kan zitten. Je kunt met de verschillende tips van dit boek, jezelf beter afsluiten en beschermen.

 

De invloed van tweedehands spullen

Wanneer je gevoelig bent voor allerlei spirituele energieën, is het belangrijk stil te staan bij de invloed van tweedehands spullen. Om alles zit aura-energie. Jij beïnvloedt (en de ander omgekeerd ook jou) met jouw aura-energie personen maar ook grote of kleine voorwerpen. Bijvoorbeeld klein of groot meubilair, beelden, schilderijen of sieraden enzovoort. Alles in je omgeving heeft een aura. Dat is eigenlijk heel logisch want werkelijk alles bestaat uit energie. Ik wil beslist niet overkomen als een spirituele freak. Ik heb daar zelf eigenlijk een hekel aan. Sommige mensen komen met zulke vreemde verhalen. Misschien zal je het niet geloven maar naast mijn ‘aangeboren’ paranormale gaven, ben ik een behoorlijk nuchter mens. Misschien komt dat wel omdat ik onder het dierenriemteken Stier ben geboren. De meeste Stier-mensen zijn nuchter, gaan hun eigen gang en houden helemaal niet van allerlei poespas en vaag gedoe. Aan de buitenkant kun je trouwens ook totaal niet zien wat er zich paranormaal in mij afspeelt. Meestal houd ik wat voor beroep ik heb voor mezelf. Ik zeg iets algemeens zoals ik ben alternatief therapeut van beroep. Ik heb niet zoveel behoefte om hiermee in het openbaar te treden. Mensen die regelmatig paranormale ervaringen hebben, hebben niet zoveel behoefte om anderen te overtuigen. Ze hebben als het ware genoeg aan hun eigen ervaringen.

Wanneer mensen in elkaars (aura) nabijheid zijn, stroomt er automatisch aura-energie in elkaar over. Dit geldt ook voor een huis, een bankstel, eigenlijk voor alles. Het is maar net waar een persoon of een groot of klein voorwerp mee (op)geladen is. Ik bedoel met positieve of hele negatieve energieën (gedachten en gevoelens) van mensen. Denk maar aan allerlei ruzies. Je kunt ook zeggen in en rond werkelijk alles ‘zit’ geschiedenis. Dit is trouwens wat paranormale gevoelige personen soms kunnen ’lezen’.

Ik wil drie eenvoudige voorbeelden uit mijn eigen leven aanhalen, om de invloed van tweedehands spulletjes beter te kunnen begrijpen. Ik wil er graag nog wel even vooraf bij vermelden dat je ook dit enigszins moet relativeren. Het is alleen maar mijn bedoeling om je op diverse zaken te wijzen die te maken hebben met jezelf beschermen en af te sluiten. Ik hoop dat ik met de drie voorbeelden uit mijn eigen leven, het iets duidelijker kan maken. Misschien herken je je eigen ervaringen of die van personen uit jouw nabijheid in mijn voorbeelden.

 

Het eerste voorbeeld komt uit mijn kindertijd. Ik kan het mij nu nog steeds goed herinneren. Ik was ongeveer een jaar of vijf. Ik kreeg een nieuwe slaapkamer op zolder. Na verloop van tijd werd er zomaar uit het niets een bureau in mijn slaapkamer geplaatst. Het bureau met aan weerszijden drie laden, had voor mij op sommige avonden als ik naar bed moest, een zware en vervelende invloed. Vooral tegen het moment dat ik al half aan het wegzakken was. Op die momenten voelde ik regelmatig de invloed die van het bureau afstraalde. Het was voor mij een vreemd bureau met een vreemde energie. Het stoorde mij. Ik kan mij niet meer goed herinneren of ik iets daarover tegen mijn ouders heb verteld. Ik vermoed van wel. Maar de meeste mensen doen daar dan toch niets aan. Maar daar gaat het mij nu niet om. Er was in mijn slaapkamer een storende energie. En ik wist zeker dat dat met het bureau te maken had. Ik ben weleens een paar keer overdag achter het bureau gaan zitten. Maar om de een of andere reden voelde ik me dan nooit prettig. Eigenlijk geldt dit voor het grootste gedeelte van die zolder. Ik kon als kind er niet goed mijn vinger op leggen waar die invloed zelf vandaan kwam. Ik durfde me er eigenlijk niet eens voor open te stellen. Ik was er een beetje bang voor. Dat was niet echt een prettig gevoel. Al met al vond ik dit geen makkelijke jaren. Ik begreep toen niet wat ik allemaal voelde.

 

Het tweede voorbeeld heeft te maken met het starten van mijn praktijk in een nieuwe woonplaats. We waren ongeveer een week voor kerst  verhuisd. Ik had een kamer waar ik mijn praktijk zou gaan inrichten. Ik had de ruimte al diverse malen op allerlei manieren gereinigd. Toen ik na enige tijd het eerste consult hield, schrok ik van een best vervelende ervaring. Na een kort kennismakingsgesprek zakte ik iets weg om op mijn wijze waarnemingen te doen. Toen ik hier enkele tellen mee bezig was, vloog de energie van de kamer en de vloer mij alsnog als het ware aan. Het was geen prettige energie die ik voelde. Ik liet dat mijn cliënt niet weten. Ik heb in mijn leven sowieso van alles en nog wat meegemaakt. Ik had zo’n twee minuten de tijd nodig om hier overheen te stappen. Dat lukte gelukkig goed. Ik zou het namelijk verschrikkelijk vinden als iemand bijvoorbeeld anderhalf uur heeft moeten rijden en ik er helemaal niets van bak.

Ondanks dat ik van mening was de ruimte goed gereinigd te hebben, bleek tijdens het consult dat dat toch nog niet voldoende was. Ik vond dat eigenlijk best een beetje dom van mijzelf. Ik had beter moeten weten. Maar goed ik had nog niet eerder een sessie in mijn praktijk gedaan. Vanaf die tijd was ik voor dergelijke zaken extra alert. En nu kan ik diverse cliënten of cursisten mijn ervaringen vertellen. Tips geven dat er diverse technieken zijn om je zelf te beschermen door te reinigen en af te sluiten.

 

Het derde voorbeeld van andere energieën is een hele prettige ervaring.

In de tijd dat mijn grootouders vanwege hun leeftijd wat veranderingen in een huis aanbrachten, bleef er wat meubilair over. Er werd mij gevraagd of ik het meubilair kon gebruiken. Dat kwam mij op dat moment heel goed uit. Ik was net gaan samenwonen en kon wel wat extra meubilair gebruiken. Het stond nog niet zo vol. Op zich ben ik niet iemand die zijn woning snel vol zal proppen. Ik houd van ruimte en spulletjes die echt gebruikt worden. Het viel mij direct al op dat er een zekere harmonie en liefde van mijn grootouders aan het meubilair hing. Ik wil hier alleen maar mee zeggen dat tweedehands spulletjes of spulletjes die je van iemand uit je familie of kennissenkring krijgt, niet altijd direct negatief hoeven te zijn. Ik wil je er alleen maar op wijzen dat mensen allerlei positieve of negatieve gedachten en gevoelens ‘afgeven’ (uitstralen). Denk maar aan de radiator uit de begintekst van dit boek.

Wees een beetje voorzichtig met het kopen of krijgen van spullen waarvan je de geschiedenis niet goed kent. Een persoon of een voorwerp kan zowel een positieve of hele negatieve bijdrage geven aan jouw ruimte. Denk ook aan gevoelige jonge Nieuwetijds kinderen. Zij vinden het dikwijls ook lastig om dit te verwoorden en aan te geven. Ik schrijf dit boek voor jong en oud. Ieder huis heeft zijn eigen kruis maar ook een eigen sfeer (aura).

 

Nieuwe activiteiten dus nieuwe (aura)energieën

In de voorgaande informatie over de energieën in en rond personen of tweedehands spullen, wilde ik je wijzen op de etherische invloeden die ergens nog sterk aan kunnen zitten. Het is verstandig om altijd goed naar je gevoel te luisteren en voorzichtig te zijn. Op zich is dit niet zo moeilijk. Neem hier even de tijd voor. Dat is vaak al meer dan genoeg. Dit lijkt allemaal moeilijke materie maar kijk eens op je eigen leven terug of je zelf iets gevoeld hebt. Ik weet vrijwel zeker dat bijna iedereen wel eens iets opgevallen is. Misschien heb je wel eens in een heel oud monumentaal pand rondgelopen en van alles gevoeld. We stappen veel te snel over dergelijke bijzondere ervaringen heen. Dat is jammer. We zouden iets scherper en alerter kunnen zijn. Maar ik moet er wel bij zeggen, daar moet uiteraard ook wel jouw belangstelling naar uit gaan. Ik realiseer mij maar al te goed dat er lezers zijn die de aangehaalde thema’s super interessant vinden. Maar daarentegen zullen er ook belangstellenden zijn die enkele onderwerpen af en toe iets te overdreven vinden.

Ik ben in mijn leven diverse keren verhuisd. Hierdoor heb ik mijzelf een aantal spirituele foefjes geleerd om mijn woning snel met goede energieën op te laden en te reinigen. Voor veel energiegevoelige personen kan het makkelijk een paar maanden duren voordat de oude energieën enigszins geneutraliseerd zijn. Ik ben hier altijd ontzettend gevoelig voor geweest. Als kind snap je dit allemaal niet zo goed en houd je je er ook niet zo mee bezig. Je kunt je wel voorstellen dat deze gevoeligheid niet altijd even makkelijk is. Ik vind dit zelf soms verschrikkelijk maar wat kun je er aan doen. Ik probeer er zo goed als ik kan positief mee om te gaan.

Een paar maal per jaar geef ik een paranormale/spirituele cursus van zes of tien bijeenkomsten. Een cursus met thema's zoals: je eerste indruk over iets of iemand hebben, luister je naar je voorgevoelens, de uitleg van voorspellende dromen, het voortbestaan en wedergeboorte, leren ontspannen en mediteren enzovoort. Ik vind dit zelf ontzettend leuk om te geven. Het zijn meestal interessante en leerzame thema-avonden. De meeste cursisten hebben dit met veel belangstelling en plezier gevolgd. De laatste jaren geef ik wat minder cursussen. Dit komt door de drukte van mijn praktijk. Ik heb wel een heel interessante Dvd met dit soort thema's samengesteld. Ik raad iedereen met belangstelling voor deze materie aan om eens op mijn website (www.malestein.info) te kijken. Misschien vind je deze cursus op Dvd wel heel erg interessant en leerzaam.

Waar ik naartoe wil is uitleggen wat je allemaal kunt doen als je bewust de sfeer en energie van je huis of een bepaalde ruimte wilt opladen. Ik wil dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven. Wanneer ik na een verhuizing ongeveer weet wanneer mijn woning klaar is om mijn werk daar te gaan doen, organiseer ik bijvoorbeeld zo'n cursus. Je merkt direct al na de eerste avond dat de mensen met zijn allen een bepaalde sfeer in de ruimte die je daarvoor gebruikt, achterlaten. De sfeer of beter gezegd de aura van die ruimte wordt gevuld met de gedachten en gevoelens van de cursisten. Wanneer je dit in een serie achter elkaar doet, wordt de (energetische) sfeer nog veel sterker. Ik vind het zelf erg prettig als de sfeer door bijvoorbeeld zo'n cursus te geven verandert en verbetert. Het lijkt dan net of de sfeer ook lichter wordt. Ikzelf en de aura trillingen van het huis komen meer in balans. Het klopt meer en gaat vertrouwder voelen. Ik snap dat je dit misschien enigszins wat spiritueel technisch over vindt komen. Maar geloof mij, datgene wat ik probeer te verwoorden, kan echt iedereen. Het gaat als het ware vanzelf. Je moet alleen een leuke of interessante activiteit verzinnen. In mijn geval vind ik het persoonlijk prettig om in mijn nieuwe woning een cursus te geven. Maar ik had ook kunnen zeggen, wijd je huis in met een clubje mensen waar je erg op gesteld bent. Dan laat je ook met z’n allen een goede en gezellige sfeer achter. Je krijgt dan exact hetzelfde effect. Je kunt dus zelf heel creatief met spirituele energieën omgaan. Je hoeft dit natuurlijk niet alleen te doen als je pas verhuisd bent. Je kunt het ook nu in jouw woning of op het werk gaan regelen. Misschien wil je zelf ook graag de energie van iets veranderen. Maar in dit verband gaat het mij om het reinigen van een woning of werkplek. Ik hoop dat je zelf een paar leuke ideeën hebt om dit proces ook eens uit te voeren en bewuster te volgen. Het is dan wel prettiger dat je samen met iemand hierover je/jullie ervaringen kunt delen. Ik heb helaas erg veel in mijn leven helemaal alleen moeten oplossen. Maar aan de andere kant leer je daar juist ook weer veel van. Om eerlijk te zijn dit had soms een beetje minder mogen zijn.

 

Door de aura’s van anderen wakker worden gemaakt

Het is voor iedereen belangrijk om goed te slapen. En zeker voor degenen die een verscherpte intuïtie of paranormale gevoeligheid hebben. Je moet voldoende tijd krijgen om van alle normale en paranormale signalen/prikkels van de dag tot rust te kunnen komen en te herstellen. Het is belangrijk na te gaan hoeveel slaap je nodig hebt. Kijk vooral niet naar wat een ander aan slaap nodig heeft. Niet iedereen heeft namelijk hetzelfde gestel. Het aantal uren dat iemand slaapt kan zeer uiteen lopen. Van vijf tot wel zo’n twaalf uur.

Ik heb een tijd gewoond in een woning waar vlakbij een groot appartementenblok werd gebouwd. Een paar minuten voor zeven en in de ochtend kwamen alle werknemers naar deze plaats om verder te bouwen. Ik werd dikwijls door hen wakker gemaakt. Het is logisch dat ze met auto's en andere voertuigen van de bouw op dit tijdstip aankomen. En dat het geluid veroorzaakt. Dat is een normale zaak. Het is alleen voor zowel kinderen als volwassenen die gevoelig zijn voor vreemde (aura) energieën van buitenaf lastig. Want je wordt door de aanwezigheid van vreemde mensen met hun onbekende aura’s dikwijls ineens wakker. Je kunt je hier in de praktijk heel erg moeilijk voor afsluiten. Ik heb geleerd doordat je in de ochtenduren al enigszins tot rust bent gekomen, de aura-energieën van anderen makkelijker ‘botsen’ met die van jou. Energiegevoelige personen kunnen deze aura energieën zomaar ineens voelen of zien. Je kijkt of voelt op die andere golflengte. Dit is heel lastig. Om dit nog een beetje beter met een ander voorbeeld te verduidelijken, moet ik denken aan Oudejaarsdag. Wanneer ik op die dag door de straten ga lopen, voel ik de spanningen van de mensen door de muren van hun woning heen. Iedereen is dan op zijn eigen manier bezig met de jaarwisseling. Ik moet hier wel bij zeggen dat ik hier dus niet bewust mee bezig ben. Dit voel je ineens. Ik doe hier niets voor. Er hangt dan een bepaalde sfeer rond de huizen in de straat (een huis heeft ook een aura).

Ik haal bewust dit onderwerp aan om je er op te wijzen voorzichtig te zijn met waar je wilt gaan wonen en slapen. De meeste mensen zullen hier vrij weinig last van hebben. Maar als je bijvoorbeeld een gevoelig kind hebt, dan zou ik hier zeker - als dat mogelijk is - rekening mee houden. Nogmaals: intuïtieve en andere paranormale of sensitieve personen hebben vanwege al die verschillende prikkels hun nachtrust heel hard nodig. Bescherm hen een beetje. Probeer als je slaaptekort hebt een uurtje extra te slapen. Door het hebben van een gezonde en uitgeruste gezondheidsaura ben je beter afgesloten. En spontane intuïtieve of paranormale momenten kun je dan veel beter aan.

 

Test heel eenvoudig je eigen gevoeligheid

Voor de één zullen de spirituele onderwerpen van dit boek makkelijker te begrijpen zijn dan voor de ander. Dat geeft niet want het is logisch dat als je je bijvoorbeeld zes weken met spiritualiteit bezighoudt, je hier anders naar kijkt dan iemand die hier bijvoorbeeld al vijftien jaar behoorlijk mee vertrouwd is. Ook al moet ik er wel tegelijkertijd bij zeggen, dat er zoals ik het zelf kan overzien, er vermoedelijk ook geen eindpunt is. Het leven verdiept zich steeds weer een stuk verder. Wanneer je iets denkt te begrijpen, komt er opeens weer nieuwe stof om over na te denken op je pad.

Dit boek gaat voornamelijk over allerlei zichtbare en onzichtbare, meetbare en heel moeilijk meetbare energieën. Omdat ik weet door het geven van spirituele cursussen, thema-avonden en praatgroepen, dat niet iedereen op dezelfde wijze gevoelig is voor deze energieën, heb ik een hele eenvoudige oefening. Deze oefening kan iedereen uitvoeren. Het enige wat je voor deze oefening nodig hebt, is ongeveer een uurtje tijd en een redelijke sterke rug. Als je een gevoelige rug hebt, kun je deze test eventueel ook met iemand anders samen gaan doen. Misschien is het wel zo spannend en leerzaam om deze eenvoudige test met anderen te doen.

Het doel van deze oefening is, om zelf energieën te (leren) voelen. Ik hoop dat deze oefening voor iedereen lukt. Wanneer je moe bent of heel slecht geslapen hebt, kun je deze test beter even uitstellen. Paranormale en spirituele experimenten kun je het beste uitvoeren wanneer je fit bent en goed in je vel zit. Het is heel belangrijk dat je je te allen tijde zelf voor vervelende invloeden kunt afsluiten en beschermen. Op zich is dit een hele ongevaarlijke oefening maar je moet altijd een beetje oppassen. Spirituele oefeningen mag je niet zien als een spelletje. Het is mijn bedoeling dat je door deze oefening vertrouwd raakt met spirituele krachten. Verwacht geen spektakel. Zie het als een spirituele deur die je zelf, als je belangstelling hier naar uitgaat, verder openzet. En ik hoop dat je door dergelijke experimenten iets in handen krijgt om verder over na te denken.

Je kunt deze test bijvoorbeeld in je huiskamer doen waar een bankstel of veel planten staan. Maar het mag ook een andere ruimte zijn. Als er maar enkele planten of andere spullen staan. Het mooiste is iets uit te zoeken wat minimaal al enkele jaren heel weinig van zijn plaats is gehaald. Hooguit om even schoon te maken. Haal als test een hele rij planten of een bankstel met wat spullen eromheen van zijn plaats. Zet de spullen die jij wilt verplaatsen minimaal een paar meter verderop of als het mogelijk is in een andere ruimte. Om deze oefening goed te doen, is het wel belangrijk dat jij of jullie vrij rustig en ontspannen zijn van binnen, en ook blijven. Wanneer je om de een of andere reden gespannen of nerveus bent, is de kans vrij groot dat deze test niet helemaal lukt. Even voor de duidelijkheid: het maakt niet zoveel uit wat je voor deze test even wilt weghalen. Je zou ook een aantal schilderijen van de muur af kunnen halen of bijvoorbeeld even een groot bed in een andere ruimte kunnen plaatsen. Maak in ieder geval jouw keuze. Kijk wat redelijk eenvoudig uit te voeren is. Wanneer je met deze test bezig bent, dan moet je eens extra letten op de energie die rond jouw testspulletjes hangt. Of eigenlijk bedoel ik wanneer dit door jouw gekozen testmateriaal even weg gezet is. Probeer goed het verschil waar te nemen. Als het goed is voel je dat bepaalde energieën verdwenen zijn. Iets is weggenomen. Dit komt omdat het testmateriaal zelf, maar ook de energieën daaromheen (aura) weg zijn gehaald. Je zult dit waarschijnlijk niet super sterk voelen. Maar daar gaat het mij ook niet om. Door met dergelijke testen te oefenen, train je je innerlijke of paranormale zintuigen. Het is maar net wat voor naam je aan dit menselijk vermogen wilt geven.

Eigenlijk zou je deze oefening ook als het ware omgekeerd kunnen doen. Stel voor dat je een nieuwe woning wilt betrekken waar nog geen spullen in staan. Je hebt dan misschien moeite met de lege, en enigszins koude ruimte. Wanneer je vloerbedekking legt, en meubilair plaatst dan is de ruimte ook snel gevuld met energie. Alleen op deze manier sta je er niet zo snel bij stil dat er om werkelijk alles aura-energieën zitten. Om deze oefening goed te doen, moet je er niet teveel van verwachten. Je hoeft er eigenlijk ook niet veel voor te doen. Zolang je maar van binnen redelijk ontspannen bent. Je hoeft alleen maar te observeren en het verschil van energie proberen te voelen. Wanneer je zin hebt, kun je hier zelf ook allerlei varianten op verzinnen. Dat maakt verder niet uit. Ik hoop dat deze test je lukt. Je kunt een variant hiervan altijd een paar maal herhalen. Je zult zien dat je steeds scherper gaat waarnemen.

 

Je levensvuur

Ieder mens heeft elke dag opnieuw een bepaalde hoeveelheid energie tot zijn beschikking. Deze basisenergie heb je hard nodig om zowel geestelijk als lichamelijk goed te kunnen functioneren. Wanneer er ergens door een ongeluk of ziekte een storing optreedt dan worden we voor korte of langere tijd ziek. Je kunt met diverse systemen in je lichaam problemen krijgen. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van je spijsverteringsorganen, je huid, je luchtwegen, endocriene klieren, het zenuwstelsel, je bloedsomloop enzovoort. In je aura zijn dan ook deze kleine of grote ongemakken te zien. De energie in de aura stroomt dan ook niet goed door; er ontstaan bijvoorbeeld blokkades. Overgevoelige mensen hebben na een periode van veel verdriet of stress wel eens last van hun keel. Zij voelen dan dat hun keelgebied vastzit en niet goed doorstroomt. Het voelt alsof een grote band alles samentrekt. Misschien heb je zelf deze vervelende druk wel eens gevoeld. Personen met keelproblemen slikken en kuchen constant.

Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid levenskracht nodig om goed te kunnen functioneren. Je zou kunnen zeggen, als je de vergelijking wilt maken met een auto: je accu moet goed opgeladen zijn want anders krijg je hoogstwaarschijnlijk spoedig allerlei problemen.

Als je te weinig basisenergie hebt, dan is het extra moeilijk om jezelf af te sluiten. Door een gebrek aan energie word je extra kwetsbaar. Je kunt door allerlei psychische en lichamelijke zwaktes zonder dat je dat bewust weet, openstaan voor allerlei invloeden van buitenaf. Dit maakt je leven als je toch al lichamelijke of psychische problemen hebt extra moeilijk.

De meeste mensen die samenleven of een andere vorm van een relatie hebben, hebben een liefdesleven (seksleven). De laatste jaren hoor je steeds vaker dat mannen klagen over het hebben van hoofdpijn. Dit kan uiteraard diverse oorzaken hebben. Het gaat mij nu in dit geval niet om stress of een hoge bloeddruk enzovoort. Maar om een tekort aan levenskracht of levensvuur. Soms is het beter om even een paar weken een wat minder actief seksleven te hebben. Een paar dagen onthouding zal mogelijk kunnen helpen. Er zijn steeds meer mannen die zich door hun specifieke leven niet meer goed kunnen opladen. Met als gevolg dat hun accu als het ware maar halfvol of nog minder opgeladen staat. Dit kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid levenskracht nodig om goed door de dag heen te komen. Het is mij opgevallen dat veel mannen met hoofdpijn zorgvuldiger met hun leven en energieën om moeten gaan. Probeer een tijdje in een andere frequentie te vrijen. Kijk of dat invloed op je hoofdpijn heeft. Wanneer de batterij te leeg komt te staan dan stromen de energieën niet meer goed in jouw aura. Met als gevolg moeheid en hoofdpijn. Je kunt je wanneer je je niet fit voelt en hoofdpijn hebt, heel slecht afsluiten. Ik kan niet zeggen met welke regelmaat je kunt vrijen. Niet iedereen heeft hetzelfde lichaam, karakter en behoefte. Ik wil iedereen er alleen maar op wijzen dat je mogelijk aan je hoofdpijn en overgevoelig zijn wat kunt doen. Het is wel belangrijk om dit samen met je partner goed en eerlijk te bespreken.

Het omgekeerde is ook mogelijk. Wanneer mannen of vrouwen geen liefdesleven (seksleven) hebben, kunnen er zich ook allerlei spanningen geleidelijk aan gaan opbouwen. Er zou een vorm van ’migraine hoofdpijn’ kunnen ontstaan. Alle energieën die we tot onze beschikking hebben, moeten goed kunnen (door)stromen. En wanneer er allerlei blokkades in een mensenleven ontstaan, is het veel lastiger om je door deze kleine of grotere storingen goed af te kunnen sluiten. Echt alles staat met elkaar in verbinding. De energieën in je stoffelijk lichaam maar ook in je aura kun je zien als een netwerk van kleine en grotere sloten zoals in een weiland. Wanneer er ergens in een weiland een sloot ernstig verstopt raakt, kan dit zoals je weet grote gevolgen hebben. Zorg dat alles in jouw leven zoveel mogelijk in balans is. Dat is in de praktijk niet zo eenvoudig. Ik heb in mijn leven zelf ook van alles en nog wat meegemaakt. Maar wanneer je bewust voor het geestelijke of spirituele pad kiest, is het wel belangrijk om je energie goed in balans te hebben en te houden. Het is namelijk echt helemaal niet prettig als je je niet goed kunt afsluiten voor alle energieën uit je omgeving. Soms word je bijna ‘weggedrukt’ door andermans energieën.

 

Heeft bidden omdat je ergens bang voor bent wel zin?

Er zijn in ieders leven momenten dat je je angstig of zeer onzeker voelt. Iedereen zoekt dan op zijn eigen manier naar een vorm van steun. Mensen met een kerkelijke opvoeding zullen misschien gaan bidden. De vraag is of bidden in tijden van nood zin heeft. Ik moet wel even vooraf zeggen dat dit uiteraard een hele persoonlijke zaak is. Ik zal proberen mijn mening en gevoel hierover weer te geven. Ik heb hier wel zo mijn eigen gedachten over en ervaringen mee. Lees dit stuk tekst als informatief en de gedachten van de schrijver. Iedereen heeft gelukkig zo zijn eigen opvattingen. Ik vind het wel fijn dat je in deze tijd ook hier vrij over kunt praten en schrijven. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zo zijn eigen mening heeft en onder woorden ziet te brengen.

Ik ben van mening dat je als je te maken krijgt met vervelende invloeden van buitenaf, het wel degelijk zin heeft om te bidden. Maar wat voor veel mensen heel lastig is, naar wie of wat bid je dan? Ik denk dat het niet zo belangrijk is om precies te weten wie God of het Opperwezen is. Ik vraag mij weleens af of je dat ooit te weten zult komen. Ik denk zelf dat wat wij de Schepper zijn gaan noemen nooit de vorm van een mens heeft gehad. Dat is allemaal te menselijk bekeken. Op paranormale wijze heb ik geleerd, door aura's te zien, dat werkelijk alles met elkaar in verbinding staat door een grote kosmische aura. Ik noem dat altijd ‘auradraadjes’. Ik denk (‘voel’) dat al het leven direct in verbinding staat met datgene wat wij God zijn gaan noemen. Ik trek daar voor mezelf dan ook de conclusie uit dat wij op de één of andere manier ook met de Vader of Moeder van het leven 24 uur van de dag in verbinding staan. Dus als je dit ook zo kunt zien, zal bidden wel degelijk werken. Het beste is natuurlijk dat zelf een paar maal uit te proberen, om te zien wat voor effect dat op jou persoonlijk heeft. Ik heb diverse keren gemerkt dat achter de schermen wel degelijk, ik noem dat maar ‘hogere krachten’, werkzaam zijn. In het leven hoor je regelmatig allerlei mensen in de wereld spreken en getuigen van wonderen. Er moet wel iets meer zijn.

Ik ga er vanuit dat we wel degelijk op moeilijke en angstige momenten ‘gehoord’ en ‘verhoord’ worden. Door hulp te vragen zet je je aura en chakra's open. Er kunnen heel hoge krachten binnen stromen zonder dat je dat door hebt.

Mijn advies is: als je je om de een of andere reden aangevallen voelt je om hulp kunt vragen door te gaan bidden. Iedereen heeft een paar astrale personen bij zich, ook voor eventuele hulp. Het kan zijn dat van hogerhand hulp mag komen. Ik wil er alleen wel met nadruk bij zeggen, dat sommige zaken in ons leven vanwege het karma moeten plaatsvinden. Dit heeft te maken met de reden waarom wij nu op aarde zijn gekomen. Ik heb ingezien dat iedereen met een bepaalde opdracht geboren is. Dit boek gaat over jezelf beschermen en beter te leren afsluiten. Ik denk dat bidden voor hulp en bescherming wel degelijk goed is om te doen, maar je kunt er niets mee afdwingen. Heel eenvoudig verwoord, wat moet gebeuren, zal ook gaan gebeuren. Probeer naast het bidden ook je gedachten goed te gebruiken en te beheersen. Je kunt jezelf diverse technieken aanleren om positiever en krachtiger te denken. Je hoeft niet zomaar door angsten of onzekerheid weg te glijden. Probeer te allen tijde de baas over je gedachten en gevoelens te zijn. Ik denk trouwens dat de Schepper ons niet voor niets deze krachten heeft gegeven. Wij moeten alleen leren hier beter en creatiever mee om te gaan. Over dit onderwerp valt nog veel meer te schrijven maar dan wijk ik te ver af van het hoofdthema: jezelf zo goed mogelijk zien af te sluiten voor vervelende energieën. Je kunt altijd nog. als je dat interessant vindt, één van de andere (spirituele) boeken van mij lezen.

 

Ik denk aan jou - de bijzondere krachten van de geest

Ieder mens z’n geest heeft diverse krachten tot zijn beschikking. Wanneer je je verdiept in de spirituele wereld kom je dat steeds vaker tegen. Het is nu in de Nieuwe tijd gezien ons punt van de evolutie, het moment om hier bewuster van te worden. Het zal je opvallen dat er in de spirituele wereld veel inbeelding (onzin) is, maar wel degelijk ook echte werkzame krachten van de geest zijn. Ik wil een voorbeeld geven hoe je deze krachten kunt gebruiken om iemand die niet goed in zijn vel zit te kunnen helpen. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat dit niet het makkelijkste onderdeel van het boek is. Maar het is zeker meer dan de moeite waard om je hierin te verdiepen. Ik haal deze mogelijkheden bewust aan om je te laten zien dat er wel degelijk allerlei krachten in en om ons heen werkzaam zijn.

Ik denk dat iedereen wel eens in zijn leven heeft gehoord dat iemand tegen je zei, omdat je bijvoorbeeld die middag naar de tandarts of het ziekenhuis moet, ik zal aan je denken. Het geeft een goed gevoel als je weet dat iemand met je meeleeft en aan je denkt. Mensen kunnen elkaar door deze vorm van belangstelling/liefde kracht geven. Toch wil ik graag aangeven dat er veel meer gebeurt wanneer je bewust aan iemand denkt. Het is een spirituele wet dat kracht altijd de gedachte volgt. Ik heb al een paar keer aangegeven dat al onze gedachten en gevoelens zelf ook uit energieën bestaan. Ik heb ook geschreven dat dit door intuïtieve en paranormaal gevoelige mensen (soms) in gekleurde aurawolken te zien en te voelen is. Iedereen kan dus praktisch gebruik maken van gedachtekrachten. Wanneer een familielid of bekende van jou een spannende of moeilijke dag krijgt, dan kun je die persoon op afstand een beetje helpen. Het maakt voor deze krachten helemaal niet uit waar de persoon zich op dat moment bevindt. Of de persoon die je gaat helpen honderd meter of wel duizend kilometer van je af woont, dat maakt geheel niet uit. Het is wel belangrijk dat je krachtig en met heel veel liefde aan de persoon denkt. Vrijwel direct zal jouw geestelijke energie (auralicht/energie) de aura van de persoon bereiken. Als je wat voor dit experiment om iemand te helpen voelt, pak dan een foto (of een foto op je mobieltje enzovoort) van die persoon als je die hebt. Ga er vooraf, even heel bewust, rustig voor zitten. Probeer je eerst zo goed als je kunt te ontspannen en leeg te maken. Je kunt je natuurlijk nooit helemaal leeg maken dat is onmogelijk en ook helemaal niet nodig. Een mens zal altijd ook al is het minimaal nog gedachten en gevoelens hebben. Grappig gezegd: je kunt je hart toch ook niet met je wilskracht even tien minuten stil zetten. Dat is onmogelijk. Maar probeer je gedachten tot een minimum terug te brengen. Wanneer je zover bent, kun je beginnen om de persoon als het ware in gedachte heel dichtbij je te nemen of te plaatsen. Het maakt niet uit hoe je dit wilt visualiseren, als je het maar duidelijk doet. Probeer dan krachtig en met veel gevoel aan de persoon te denken. Zie jezelf als een stralend zonnetje. Jij zet zelf heel bewust jouw zonlicht op de persoon. Je moet dus niet alleen maar passief naar de foto kijken. Het is de bedoeling dat je actief en krachtig met je geestkracht, wilskracht en je liefde aan de persoon denkt. Je geeft als het ware jouw positieve energie. Je zet in gedachten iemand niet in de ‘regen’ maar je omringt hem met jouw energie. Alleen denken aan de persoon is niet voldoende. Het is wel belangrijk dat je niet jouw eigen spanningen, stress of verdriet ‘meestuurt’. Je gedachten en gevoelens moeten wel zo zuiver mogelijk zijn. Lukt je dat niet dan is dit experiment absoluut niet voor je geschikt. Je moet je gedachtekrachten wel tot zekere hoogte onder controle hebben en houden. Eenvoudig verwoord: je stuurt dan verkeerde energieën naar de persoon toe. De persoon heeft daar niet veel aan. Deze oefening kun je eventueel een paar maal enkele minuten doen. Ik zou niet direct met een kwartier beginnen want door de sterke concentratie kun je er makkelijk een druk op je hoofd van krijgen. Dit trekt trouwens vanzelf wel weer weg. Je moet hier eigenlijk ook even aan wennen. Het is ook belangrijk dat je na zo'n sessie even de tijd neemt om je goed te ontspannen. Je moet deze krachten ook leren los te laten, weg te laten vloeien. Het is geen prettig gevoel om hier in te blijven hangen. Je kunt de krachten van de geest voor diverse zaken gebruiken. Het is in ieder geval mijn bedoeling dat je een goede mogelijkheid krijgt om iemand ook op afstand te kunnen helpen. Er zijn in het leven diverse situaties dat iemand wel een beetje kracht kan gebruiken om rustiger te worden en om zich beter af te sluiten. Het is zoals ik al eerder aangaf, interessant om je verder in de latent aanwezige geestelijke krachten van de mens te verdiepen. In mijn cursus:’jouw paranormale en spirituele ontwikkeling’, heb ik altijd een thema-avond met het onderwerp telepathie. Dit thema is om te experimenteren met de diverse krachten van onze geest. Dit is absoluut geen inbeelding of suggestie. Je kunt vrij snel aan elkaar bijvoorbeeld een getal of een kleur telepathisch overbrengen. Je hebt dan wel een gevoelige uitzender en ontvanger nodig. Over het algemeen lukt dit redelijk goed. Mensen moeten zich wel redelijk ontspannen en nog fit voelen. En dat is rond een uur of acht in de avond niet altijd meer zo. Dat is logisch want iedereen heeft een groot stuk van de dag achter de rug. Wanneer je iemand aan de hand van een foto, of gewoon zonder, wilt helpen, overleg dan wel even vooraf. Ik vind dat wel zo netjes.

 

Naast en in iemands aura lopen

Een kind van bijvoorbeeld vijf of zes jaar moet in zijn leven nog veel ontdekken. Het is voor een kind heel waardevol en makkelijk als zijn ouders begripvol en intuïtief gevoelig zijn. Ieder jong kind heeft zo nu en dan behoefte aan bescherming. Sommige kinderen steken heel makkelijk hun hand uit naar een van hun ouders of andere volwassene voor een goed gevoel.

Mijn ex-vrouw hield niet bepaald van sport. Ik moest daar als nogal sportieve persoon aan wennen, maar ik had daar direct wel alle begrip voor. Iedereen heeft zo zijn eigen hobby’s en bezigheden. Ik vind dat je dat zoveel mogelijk moet proberen te respecteren. Waar wij wel beiden op gesteld waren, was een stuk wandelen. Dat deden wij vrijwel dagelijks. Ik heb door de druk van mijn paranormale gave en de praktijk regelmatig de behoefte om een frisse neus te halen. Even lekker uitwaaien. We hielden beiden van elk weerstype. Je kunt je vrijwel overal op kleden en eventueel een paraplu meenemen. Wat mij tijdens het wandelen na verloop van tijd opviel was, dat je wanneer je elkaar een arm gaf, je je extra beschermd voelde. Wanneer je hand in hand of gearmd wandelt dan sta je in de aura van die ander. Je profiteert van elkaars krachten. Het wordt wat anders als je naast iemand loopt die altijd gestresst of bloednerveus is. Wanneer je erg gevoelig bent, dan is dat geen pretje. Ik heb dat met iemand ook weleens meegemaakt. Ik vond dat heel lastig.

Wanneer je zelf ook regelmatig last hebt van allerlei invloeden van buitenaf dan raad ik je aan hier ook eens mee te gaan experimenteren. Probeer naast een persoon te lopen of bijvoorbeeld op een bank te zitten waar je je goed, rustig en beschermd bij voelt. Test dit bij een paar verschillende personen uit. Dit is tegelijkertijd ook heel leerzaam. Ik sta er natuurlijk bij het schrijven van deze tekst wel bij stil dat veel mensen dit automatisch al doen. Maar toch zou ik me hier eens extra mee bezighouden. Des te bewuster je je hiervan wordt, des te beter je hier ook praktisch in diverse situaties met allerlei mensen gebruik van kunt gaan maken.

Wanneer je alleen bent, komen alle energieën rechtstreeks naar en in jouw aura. Samen is dat toch net weer anders. Het maakt niet uit of je thuis, op je werk of ergens op visite bent. Ik wil hier voor alle duidelijkheid niet mee zeggen dat we altijd onder verkeerde invloed staan. Dat is onzin. Je hebt zoals jezelf wel weet ook heel veel personen met een positieve uitstraling. Gelukkig maar. Maar wanneer je samen bent dan vorm je samen een grote aurawolk van energie (een groepsaura). Dat is en voelt heel anders dan wanneer je helemaal alleen bent. Sommige gevoelige mensen gaan als ze alleen zijn en zich rustig voelen, van alles om zich heen voelen. Er zijn zelfs mensen die een beetje bang worden van de energieën die ze voelen omdat ze niet weten waar die krachten vandaan komen. Ik heb daar van kinds af aan ook regelmatig last van. Maar na verloop van tijd ga je daar toch wat aan wennen. Je moet zorgen dat je er niet in meegaat, dat je niet wegglijdt. Probeer afleiding te zoeken. Door afleiding kom je vanzelf op een andere energiegolflengte. Ik heb daar al eerder over geschreven.

Ik vind het altijd heel bijzonder als je samen met iemand bent en er een samensmelting van aura-energieën ontstaat. Met sommige mensen kun je een geweldige sfeer hebben maar met anderen ook een hele koude of kille.

Ik schrijf wel steeds dat het goed is om je spiritueel verder te ontwikkelen, maar soms denk ik ook weleens bekijk het maar ik hoef al die verschillende energieën niet meer te voelen. Laat mij met rust. Het is voor iedereen die nogal sfeergevoelig is niet altijd prettig om dit zo sterk te voelen.

Ik hoop dat je iemand in je nabijheid hebt waar je je goed en beschermd bij voelt. Dat heeft iedereen nodig ongeacht je leeftijd.

 

Blijf nuchter en logisch denken en voorkom inbeelding en bijgeloof

Tegenwoordig heb je in elke wat grotere plaats of stad een spirituele winkel (New Age winkel). Als je daar nog nooit geweest bent, dan is het echt de moeite waard eens een keer alleen of met iemand samen binnen te lopen. Je kunt er bijvoorbeeld informatie over een (spiritueel) boek, wierook of een yogacursus vragen. Sommige klanten kunnen in zo'n winkel met gemak een paar uur rondkijken. Er is vaak heel veel te zien en te leren.

Er zijn mensen die speciaal naar zo’n winkel gaan om iets te kopen om zich beter te kunnen afsluiten. Er worden bijvoorbeeld minerale stenen, allerlei sieraden of kruiden aangeboden om je te beschermen.

Ik wil toch uit persoonlijke ervaring hierover iets kwijt. Ik zie namelijk regelmatig dat mensen nog wel eens verkeerde keuzes maken. Ik ga uiteraard niet zeggen wat je wel of niet moet doen of kopen. Ik vind dat namelijk iedereen zijn eigen keuzes moet kunnen maken en persoonlijk ervaringen op moet kunnen doen. Je koopt iets waar je je goed bij voelt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar gezien mijn werk en ervaringen kan ik hier en daar als het ware een tipje van de sluier oplichten. Probeer zo goed mogelijk de wereld op twee golflengten te zien. Je hebt onze vertrouwde stoffelijke wereld en daarnaast heb je de wereld van de etherische krachten (de aura). Er zijn honderden dingen die je kunt doen om jezelf beter af te sluiten en te beschermen. Maar daarentegen zijn er ook zeker honderden dingen die soms wel heel dichtbij bijgeloof of volksgeloof zitten. Probeer wel enigszins nuchter te blijven. Gelukkig beginnen steeds meer mensen zelf goed na te denken. Het bijgeloof raakt voor velen steeds meer op de achtergrond. Gelukkig maar. Wanneer je iets voor jezelf koopt waar je blij mee bent en waar je je beschermd door voelt dan is dat een goede zaak. Maar hetgeen je koopt, hoeft helemaal niets beschermends in zich te hebben. Jij met je eigen gevoel schept zelf die krachten (kracht volgt de gedachte en het gevoel). Het voorwerp kan geheel levenloos zijn. Waar ik naar toe wil is dat we hier in het Westen en vaak door gebrek aan inzicht hierover, automatisch zaken overnemen van andere culturen (volkeren). In de middeleeuwen hielden wij er soms ook hele rare denkbeelden en handelingen op na. Ik zie dit ook weleens in spirituele of andere winkels gebeuren. Het valt mij op dat mensen elkaar te snel napraten. Mensen nemen heel makkelijk iets van elkaar over en gaan dat dan vervolgens met groot enthousiasme weer aan anderen doorgeven. Pas hier een beetje voor op. Probeer wel wat vooronderzoek te doen en je heldere verstand te gebruiken. Leg de nadruk meer op jouw eigen energieën en persoonlijke ervaringen. Jij kunt zelf makkelijk jouw energie zowel in de stoffelijke wereld als in de etherische, de wereld van de aura, overbrengen. Ik heb in dit boek al diverse voorbeelden en tips daarover gegeven. Maar wanneer jij bijvoorbeeld een bot van een mammoet in het midden van je kamer legt zal er weinig tot niets gebeuren. Veel stoffelijke voorwerpen hebben nauwelijks of geen invloed op die andere energiewereld. Je zult zelf met jouw eigen krachten moeten werken. Er zijn uiteraard wel heel veel mooie dingen te koop die je mooi vindt of een goed gevoel geven. Dit is niet wat ik wil zeggen. Er zijn, om iets concreter te zijn, honderden mensen die echt serieus denken dat je met het branden of ophangen van geneeskrachtige kruiden als salie (wel goed bij keel- of tandvleesklachten) of maretak (o.a. tegen een verhoogde bloeddruk), personen van gene zijde kunt wegjagen. Als ik zou schrijven zet een klein bordje met aardbeien of druiven in de linkerhoek van een kamer dan snapt iedereen wat ik hiermee bedoel te zeggen. Dit heeft weinig of geen invloed in de wereld van aura-energieën of geest (van gene zijde). Jij kunt wel zelf jouw (of jullie) energieën in de ruimte of aan voorwerpen overbrengen. Maar dat is net weer anders. Ik heb dit onderwerp voorzichtig aangehaald. Ik wil niemand een vervelend gevoel geven. Het gaat er mij om dat je de achtergronden moet proberen te begrijpen. Je kunt dan zelf veel beter je eigen keuzes maken en volop experimenteren.

Ik vind het jammer dat sommige zaken rond het bijgeloof uit het Christendom bijna op dezelfde wijze in een spiritueel Nieuwetijds jasje wordt gestoken. Ik hoop dat je me niet te kritisch vind. Maar ik blijf als paranormaal begaafde zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld een zelf gemaakt schilderijtje of een gedichtje op de muur hangt er veel meer goede en beschermende krachten aan zullen gaan zitten (hangen) dan aan iets wat je zomaar in een winkel koopt. Een persoon die advies over het afsluiten geeft (of iets verkoopt), zou eigenlijk zelf helderziend(e) moeten zijn.

Maar een mooi Boeddhabeeld of een ring of ketting kan je zeker blij maken en in een andere energie brengen. Maar nogmaals: van het voorwerp zelf zou ik niet te snel veel werking verwachten.

 

Omringd door nieuwe energieën

Zo'n 25 jaar geleden woonde ik in een buitenwijk van de stad Utrecht. Het was een relatief rustige wijk waar ik op zich met plezier aan terug denk. Het is logisch dat om en in een grote stad snelwegen en diverse spoorlijnen worden aangelegd. Iedereen wil graag snel op de plaats van bestemming komen. In die tijd waren ze bezig om een nieuwe snelweg langs mijn woonwijk te maken. Het was leuk om een tijd nog voor de officiële opening van deze snelweg, samen met een kennis met haar hond daar te wandelen.

Het positieve gevoel veranderde snel nadat de snelweg een paar dagen voor iedereen geopend was. Ik beleefde iets wat ik tot dat moment nog niet zo duidelijk eerder gevoeld had. Ik voelde naarmate de dagen verstreken een vervelende druk in de wijk komen. Ik voelde heel sterk dat de aura-energieën van al die duizenden automobilisten heel langzaam de woonwijk introkken. Het was aan de ene kant een fascinerend maar aan de andere kant ook een beangstigend gevoel. Het leek of de hele wijk omringd werd door diverse etherische invloeden van de snelwegen en spoorlijnen. Alsof een grote band steeds sterker werd aangetrokken. Aan alle kanten voelde je je steeds sterker ingesloten worden. Ik vroeg aan bekenden van mij of zij dit ook voelden. Hun reacties liepen nogal uiteen. Ik snap ook wel dat niet iedereen even gevoelig hiervoor is en dat sommigen hier zich ook niet eens mee bezighouden of zich ervan bewust zijn. Het duurde toch wel een maand of twee voordat ik hier enigszins aan begon te wennen. Ik had nog niet eerder gemerkt, dat de invloed van een nieuwe snelweg van meer dan een kilometer verderop, nog voelbaar was. Vandaag de dag zou ik hier ook een boek over kunnen gaan schrijven. Maar daar gaat het nu niet om. Ik schrok een beetje van deze invloed. Ik vroeg mij toen af: hoe groot zal de invloed van deze energieën op mens en dier zijn? Dit is natuurlijk lastig om exact te meten. Maar ik besefte wel dat dit toch zijn invloed en uitwerking zal hebben. Je kunt beter een stuk bos of water naast je woonwijk hebben dan al die snelwegen, spoorlijnen of industrie enzovoort.

Ik wil hiermee zeggen dat we bewust en onbewust door allerlei energieën worden beïnvloed. En niet alle moderne uitvindingen zijn direct goed. Ik denk dat geleidelijk aan, de bewoners van de wijk waarin ik woonde een stuk drukker en onrustiger zullen gaan worden. Natuurlijk zal de één hier veel meer last van krijgen dan de ander. En toch durf ik te zeggen dat dergelijke invloeden voor geen enkele vorm van leven (natuurrijk) echt goed zijn. Ik kon me voor deze invloeden niet goed afsluiten. Hoe zou je dat dan moeten doen? Je kunt misschien wel als je een tuin hebt een paar bomen of struiken extra plaatsen. Je haalt dan toch een stukje natuur terug.

Met deze tekst wil ik aangeven dat we de afgelopen zeg maar 100 jaar door van alles worden beïnvloed. Het is belangrijk dat we de komende tientallen jaren hier anders en bewuster naar gaan kijken. Ik geloof zelf meer in een gezonde balans tussen de natuur en ons (stads)leven. We zouden heel veel problemen kunnen oplossen door veel meer kleinere woonplaatsen te bouwen. Misschien plaatsen van hooguit vijftig tot zo’n zestigduizend inwoners. En bij voorkeur zal het ook veel beter zijn om in je eigen regio te werken. Onze hele zienswijze zal moeten worden aangepast. Ik geloof dat dit de komende eeuwen ook echt zal gaan gebeuren. Maar mensen zullen zich eerst zelf bewust moeten gaan worden van al die energieën en invloeden. Pas dan zal er steeds meer belangstelling voor deze aangehaalde punten komen. We leven allemaal in de Nieuwe tijd. Je zult zien dat er nog heel veel zal gaan veranderen. Ik ben zelf al blij dat ik in deze tijd mijn boeken over diverse spirituele thema's ongehinderd kan schrijven en uitbrengen. Ik denk dat mijn collega's een halve eeuw geleden dit zeker niet zo snel hadden gedaan. Toen moest je nog behoorlijk oppassen voor je paranormale ervaringen en spirituele uitlatingen.

Energetisch gezien, let een beetje op waar je wilt gaan wonen en werken. Houd er rekening mee dat er steeds meer (jonge) kinderen voor deze ‘vreemde’ energieën gevoelig zullen gaan worden. Dat hoort bij deze tijd en zal nog veel sterker worden.

 

De positieve uitwerking van dankbaarheid 

Naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer inzien dat het leven voor velen helemaal niet zo eenvoudig is. Iedereen komt op verschillende vlakken vroeg of laat problemen tegen. Dit kan ook niet anders, alleen al vanwege het feit dat er verschillende karakters zijn. Sommige mensen kunnen bijzonder goed met elkaar overweg en andere personen kunnen elkaar moeilijk verdragen en tegemoetkomen. De mens is in veel opzichten nogal een eigenwijs en strijdbaar wezen.

Om je zelf goed te kunnen afsluiten, moet je ook een leven hebben waarin je je goed voelt. Het is heel belangrijk dat je mogelijkheden hebt om je te uiten. Wanneer je te lang in de verdrukking komt te staan, heeft dat veel meer invloed op je gezondheid (aura) dan je denkt.

Naar mijn mening is het beste het leven dagelijks zo goed als je maar kunt, te nemen zoals het op je afkomt. Alle situaties in iemands leven hebben een doel. Er gebeurt niet iets zomaar. Het kost je veel kracht om met alles in balans te blijven. Je hoeft het ook niet met alles eens te zijn. Maar wanneer je jezelf aanleert om iets positiever naar het hele leven te kijken, dan heeft dat veel invloed op je lichaam en geest. Voor een groot deel schep je je eigen gezondheidstoestand en levensgeluk. Je hebt voor een deel de vrijheid om zelf je eigen innerlijke trilling te scheppen (te verhogen). Wanneer een mens tot zekere hoogte in harmonie is met zichzelf, dan is zijn aura veel sterker dan van iemand die op allerlei manieren roofbouw op zichzelf pleegt. Ik ga niet zeggen hoe iemand moet leven. Ik vind dat je zoveel mogelijk je eigen gevoel eerlijk moet zien te volgen. Maar een relatief gelukkige persoon staat voor negatieve invloeden van buitenaf een stuk minder open. Je bent dan eigenlijk een stuk weerbaarder in alles. Mijn tip is om te proberen meer in dankbaarheid te leven. Je kunt het natuurlijk nooit met alles eens zijn. Dat is onmogelijk en hoeft ook niet. Maar de invloed van blijheid, tevredenheid en dankbaarheid moet je zeker niet onderschatten. Je kunt misschien wel denken dat het  allemaal mooie woorden zijn. Ik snap waarom je misschien zo reageert. Maar we leven allemaal in een wereld van verschillende energieën. Waar het mij om gaat, is om iedereen te inspireren. Om hier allereerst bewuster van te worden en beter en praktisch gebruik van deze energieën te maken. Eigenlijk moet ik zeggen dat dit investeren is in jezelf. Je hebt alle reden om hier zorgvuldig mee om te gaan. Dankbaarheid maakt je mooier en lichter. Het heeft ook veel meer invloed op je omgeving dan je zou denken. Positief ingestelde mensen hebben een andere aura dan destructieve personen. Ook al moet ik oppassen met dergelijke woorden, omdat je nooit weet met wat voor karmische levensopdracht iemand bezig is. Heel spiritueel gezegd: de buitenkant van iets kan weleens heel anders zijn dan de binnenkant. Sommige mensen hebben een karmische levensles om iets te ondergaan. Met andere woorden: pas op voor je gedachten en woorden want oordelen en veroordelen is heel makkelijk.

Jouw verantwoording en bijdrage (je positieve of negatieve gedachtekrachten)

In dit boek kun je lezen dat ieder mens omringd wordt door diverse zichtbare en onzichtbare energieën. Het kan gebeuren dat je zonder dat je dat echt bewust weet, beïnvloed wordt door andermans gedachten en emoties. Deze energieën zijn soms, een beetje vreemd verwoord, geniepig. Wanneer je merkt dat je steeds gevoeliger voor deze energieën wordt, dan is het belangrijk dat je een voor jou werkzame techniek gaat toepassen. Dit boek heb ik allereerst geschreven om belangstellenden tips en inzicht te geven in het jezelf afsluiten. Door mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die over dit onderwerp allerlei vragen stellen. Er is nog veel te weinig goede informatie. In dit boek probeer ik je aan de hand van mijn ervaringen en inzichten informatie te geven over de achtergronden. Wanneer je meer spiritueel inzicht ontwikkelt dan kun je ook veel beter een keuze maken in wat jou persoonlijk goed helpt om je af te sluiten.

Je hebt gelezen dat iedereen bewust of onbewust invloed op elkaar heeft. Het zou mooi zijn als er meer mensen zijn die hier het één en ander van afweten. We kunnen de wereld met zijn allen veranderen. We zouden kunnen beginnen om wat respectvoller en verdraagzamer naar elkaar toe te zijn. We hebben samen het vermogen en de kans om de wereld in één dag of in een week een stuk lichter te maken. Het zou mooi zijn als iedereen meer zorgvuldige en vriendelijke gedachten zou hebben. Nu vliegen mooie en lelijke gedachten door de ruimte. En zoals ik al schreef: dit beïnvloedt de mens en dier veel meer dan je voor mogelijk houdt. Door mijn paranormale gaven, (helder)voel en (helder)zie ik al deze energieën. Dit werd stap voor stap sterker bij mij ontwikkeld. Ik voel en ‘lees’ dus dagelijks deze mooie maar soms ook hele lelijke krachten. Ik hoef hier niets voor te doen. Van al die gekleurde aura- energieën word ik weleens gek. Het lijkt dan net of ik 's avonds op een hele grote kermis met allerlei kleuren loop. Ik heb in dit boek een aantal voorbeelden over mijn eigen leven gegeven. Dit heb ik bewust gedaan om je te wijzen op de diverse mogelijkheden die je misschien zelf ook kunt gaan toepassen. Je zult vast wat onderdelen herkennen. Iedereen wordt beïnvloed door diverse etherische krachten. Het is daarom ook zo belangrijk dat we geleidelijk aan in het nu opkomende Watermantijdperk (New age tijdperk) ons ook meer verantwoordelijk gaan voelen. Jij straalt zelf dag en nacht jouw innerlijke energie door middel van jouw aura uit. Wij samen zijn verantwoordelijk voor het auralicht om de aarde. Ik wil eigenlijk zeggen: wij zijn zelf aansprakelijk voor de sfeer op onze planeet.

Iedere persoon kan een belangrijke bijdrage leveren aan de trillingen hier op de aarde. Zelfs één lichtje in de ‘duisternis’, daar kunnen veel personen zich door geïnspireerd voelen en aan optrekken. Onderschat je eigen aanwezigheid niet. Doe goed en neem je verantwoording. Jouw persoonlijke bijdrage is in deze tijd heel hard nodig. Veel mensen worstelen met materialisme. Door hebzucht en egoïsme sluit je je alleen maar voor je medemens af. Je wilt dikwijls ten koste van een ander ‘beter’ worden. Wanneer we meer liefde voor de mens en andere natuurrijken gaan voelen, hoeven we ons ook niet meer af te sluiten. Er is nog veel (spiritueel) werk aan de winkel. Met z’n allen kunnen we het aanpakken.

 

Hulp van een magnetiseur/healer bij het afsluiten

Het leven is niet altijd makkelijk. Je kunt in allerlei situaties terechtkomen die je veel energie kunnen kosten. Je hebt zoals je wel weet niet altijd overal grip op. Ik bedoel je kunt ook door toedoen van anderen met werkelijk van alles geconfronteerd worden. Langdurig verdriet, stress en spanningen hebben geen goede invloed op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. In mijn praktijk bellen mensen mij die door het leven erg vermoeid zijn geraakt met het verzoek of ik iets voor hen kan betekenen. Ik bekijk per persoon wat het beste is om te gaan doen. Iemand die bijvoorbeeld al jaren alleen is, heeft andere (hulp)vragen dan een persoon die al een geruime tijd in een scheiding ligt.

Allerlei moeilijkheden in je leven kunnen je aura (tijdelijk) verzwakken. Sommige mensen voelen zich door verdriet en gebrek aan energie extra kwetsbaar. Door onder andere langdurige stress kun je flink open gaan staan voor allerlei energieën om je heen. Dat is absoluut geen prettig gevoel. Het maakt je leven nog eens extra moeilijk. In veel gevallen zou ik als eerste iemand adviseren om extra uurtjes te gaan slapen. Dit is een hele goedkope en krachtige manier om je ‘accu’ weer op te laden. Het vergt misschien wel enige discipline om dit een korte of langere periode vol te houden. Maar je doet het voor jezelf (en je omgeving niet te vergeten).

In sommige gevallen kan een magnetiseur (wordt ook wel healer of paranormale genezer genoemd) je goed helpen. Een magnetiseur kan met zijn helende basiskrachten, jouw basiskrachten aanvullen. Eigenlijk wordt met de energieën van een goede magnetiseur het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam geactiveerd. Dus je krijgt helende energieën toegevoegd en tegelijkertijd zal jouw eigen energie beter gaan stromen. Voor degenen die dit nog nooit gevoeld hebben, zal ik proberen uit te leggen wat je kunt gaan voelen. Verreweg de meeste mensen voelen een hele lichte druk en warme gloed op de plaats waar de magnetiseur zijn handen houdt. Soms kan de plek die gemagnetiseerd wordt iets gaan tintelen. Dit komt omdat dan door de magnetische energieën jouw haarvaatjes (bloedvaatjes) iets gaan uitzetten. Het is niet per se nodig dat je dit voelt. Het kan namelijk ook heel goed zijn dat je de volgende dag ineens een verbetering voelt. Iedereen zal hierop op z'n eigen wijze gaan reageren. Dit heeft ook te maken met wat voor gezondheidsprobleem je een magnetiseur benadert. Meestal heb je wel een paar behandelingen nodig om een duidelijke verbetering te gaan voelen. Er zijn echt mooie resultaten te verwachten bij behandeling door een goede magnetiseur.

In tijden van moeilijkheden en uitputting kun je een magnetiseur benaderen. De meeste echte magnetiseurs zullen je heel snel vertellen of ze jou kunnen helpen. Wanneer je verder gezond bent maar alleen last hebt van een vermoeide aura dan kan een magnetiseur best veel voor je betekenen. Meestal krijg je vanzelf een aantal tips hoe je je gezondheid kunt verbeteren.

Ik raad iedereen met problemen aan om zich zelf af te sluiten, om eens een magnetiseur of een goede helderziende/paragnost te raadplegen. Zij voelen (‘zien’) doorgaans goed aan wat er scheelt. Misschien kun je al voor een bezoekje aan een magnetiseur een paar vragen op papier zetten. Je kunt je namelijk heel snel wat overrompeld voelen door je zenuwen, nieuwe ervaringen en veel informatie.

Wanneer je een magnetiseur wilt raadplegen dan moet je wel te allen tijde kritisch blijven. Er zijn niet zo heel veel goede magnetiseurs en helderzienden. Dit komt omdat dit werk nog niet echt erkend is. Maar aan de andere kant wil ik je er ook op wijzen dat je het met een magnetiseur een paar behandelingen de kans moet geven. Misschien heb je op mijn website gelezen dat ik ook al meer dan de helft van mijn leven magnetiseer. Het verbaast mij dat sommige mensen die bijvoorbeeld al 10 jaar met iets lopen, verwachten dat je in één behandeling al ergens vanaf kan worden geholpen. Dat vind ik niet redelijk.

Probeer zoveel mogelijk op je eigen gevoel en intuïtie af te gaan bij de vraag wat voor jou het beste is om je beter af te sluiten. Wanneer je na een paar magnetiseerbehandelingen geen verbetering voelt dan kun je er beter mee stoppen. Geef het niet te snel op, misschien past iets anders beter bij jou.

 

Je gezondheidsaura

Om je gezondheidsaura krachtig te houden is het belangrijk om ook aan je lichaam aandacht te besteden. Je hoort nog wel eens in de Nieuwetijds wereld zeggen ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Niet iedereen heeft een blakende gezondheid. Aan sommige gezondheidsproblemen kun je ook weinig doen. Je kunt bijvoorbeeld problemen met je luchtwegen geërfd hebben van je voorouders.

Haal zo goed als je kunt het beste uit je gezondheid. Iedereen van jong tot oud kan een vorm van beweging zoeken.

Ook spiritueel ingestelde mensen moeten meer aandacht aan hun lichamelijke gezondheid besteden. Ongemerkt kan je gezondheidsaura verzwakken. Je bent dan extra gevoelig voor allerlei energieën van buitenaf. Probeer aan een goede balans te denken. Lees bijvoorbeeld niet alleen boeken maar ga ook niet alleen maar sporten. Zoek een gezonde middenweg.

Mensen die niet zo van sporten houden, kunnen bijvoorbeeld wel gaan dansen, fietsen of stevig wandelen. Kijk wat bij jou past en denk terug aan wat je misschien vroeger in je schooltijd leuk vond om te doen. Een mens wordt met verschillende energieën geboren. Het is naar mijn waarnemingen ontzettend belangrijk om al die energieën goed te gebruiken. Diverse energieën moeten goed kunnen stromen. Vergelijk het maar met het goed doorstromen van sloten in een weiland. En door inspanning krijg je ook een veel betere ontspanning.

Kijk eens in je omgeving of er leuke sportieve activiteiten zijn. Er is vast wel iets te vinden. Misschien kun je een kennis, een buur of een familielid meenemen voor een (gratis) proefles.

Persoonlijk houd ik van sporten. Meestal ga ik twee of drie keer per week een half uur joggen. En als er in de winter ijs is, schaatsen en in de zomer zwemmen. Ik heb gemerkt dat door veel te bewegen, spullen sjouwen of te sporten je veel beter en dieper gaat slapen. Je voelt op de een of andere manier alles beter stromen. Je merkt dat je ook wat spanningen kwijt raakt. Er zijn ontzettend veel sporten. Kijk maar eens in je gemeenteboekje.

Het gaat er mij niet om welke sport je gaat beoefenen. Ook al ga je in de tuin touwtje springen. Wanneer je een goede gezondheidsaura hebt, kun je vervelende energieën veel beter afhouden. Alsof je in een dichtere en dikke (aura) mist staat.

Je zou ook in een spiritueel centrum of buurthuis een bewegingsactiviteit kunnen gaan doen. Er wordt daar soms yoga, Tai chi of een andere vorm van beweging gegeven. Bij dergelijke activiteiten kom je soms ook soortgenoten tegen. Het is gezellig en extra motiverend om met anderen over allerlei alternatieve en spirituele zaken te spreken. Ik hoor regelmatig dat mensen, door die activiteiten te gaan doen, nieuwe vriendschappen krijgen.

Wanneer je door gezondheidsproblemen of om andere redenen niet zo snel uit huis weg kunt moet je extra creatief zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hometrainer, of een roeiapparaat. Wanneer ik 's morgens even naar het journaal kijk, zie ik vaak even later een programma met gymnastiekoefeningen. Je kunt ook diverse boeken of dvd’s op het internet vinden. Echt, er is voor iedereen wel wat te vinden. Sporten doe je voor jezelf. Door regelmatig te bewegen en te transpireren ga je er ook schoner en frisser uitzien. Het is belangrijk dat je al je afvalstoffen goed kwijt raakt. Vrouwen moeten er extra opletten dat ze al op jonge leeftijd zuivelproducten gebruiken. Je moet het calcium gehalte goed verzorgen. Je kan dit ook met bijvoorbeeld sojaproducten of noten een stuk oplossen. Het zou vervelend zijn als je op oudere leeftijd diverse problemen met je botten zou gaan krijgen. In de medische wereld wordt dit osteoporose genoemd. Je zult hier vast weleens over gelezen hebben. Door te sporten en te zorgen voor het genoemde calcium kun je dit behoorlijk tegenhouden. Wanneer je niet zo gek op sporten of bewegen bent, dan kun je het ook uit het oogpunt van gezelligheid doen. Met sommige mensen is het gezellig om iets samen te doen. Ik vind het bewegen voor iedereen erg belangrijk. Veel gezondheidsproblemen ontstaan door stress, te veel eten en te weinig beweging. Met een goede gezondheid stoot je in ieder geval veel meer vervelende energieën af. Je voelt je in meerdere opzichten beter beschermd.

 

Nawoord

Ik heb je in dit boek een paar aanwijzingen gegeven over wat je kunt doen om jezelf beter te leren afsluiten. Het is nu belangrijk dat je hier zo goed als je kunt je eigen weg in vindt. Neem rustig de tijd om de verschillende methodes uit dit boek en eventueel andere boeken uit te werken. Blijf nuchter en laat je door niemand gek maken. Wat voor de één goed werkt, hoeft echt niet voor de ander goed te werken. Wanneer je wil groeien in de spirituele wereld, dan moet je dat vanuit jouw eigen gevoel (‘stoel’) doen. Het heeft totaal geen zin om een kopie van een ander te worden. Iedere persoon is uniek, en van een ieder is er maar één. Je kunt ook geen (spirituele) stukken overslaan. Voor ieder persoon is er een levensprogramma. Dat heb ik door mijn paranormale gaven geleerd en ingezien. Ik heb hierover dikwijls informatie van gene zijde gekregen, ook over mijn eigen leven. Dat was niet altijd eenvoudig, want ik moest ondanks de voorkennis door een aantal nare hoofdstukken heen zien te komen. Sommigen zouden over hun levensprogramma en toekomst graag meer willen weten, maar anderen ook absoluut niet. Hoe langer je met diverse spirituele zaken bezig bent, hoe meer het je zal gaan opvallen dat er vrij grote tegenstellingen zijn. De één adviseert dit en de ander adviseert dat. Dit komt omdat voor veel mensen een spirituelere denk- en levenswijze vrij nieuw is. En vanwege enthousiasme wordt er te stellig spirituele informatie, zonder eerst echt grondig te bestuderen in allerlei vormen uitgedragen. De Nieuwe tijd is pas na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Er zijn nog steeds mensen die last hebben van de (drammerige) kerkelijke invloed van onder andere hun ouders. Een stap in het spirituele zetten, kan een flinke innerlijke strijd voor hen opleveren. Ik hecht zelf veel waarde aan de denkbeelden en ervaringen van de eerste Christenen (de Essenen). Geleidelijk aan hebben mensen door de eeuwen Christelijke beginselen verkwanseld. Sommigen gingen dit gebruiken om een vorm van macht over anderen te krijgen. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Geestelijke/spirituele inzichten zijn voor alle volkeren op aarde hetzelfde. Niemand valt hier buiten. Het is jammer dat vandaag de dag nog steeds vanwege je ‘religie’ gestreden wordt. Dit zal in de toekomst veranderen. We zullen in de komende eeuwen meer naar één universele godsdienst voor iedereen op de aarde groeien. We leven in het Waterman tijdperk. De geestelijke trillingen van het teken Waterman tijdperk staan voor gelijkheid en broederschap. Deze fase van onze evolutie is nog geen 100 jaar geleden begonnen en duurt nog zo'n 2000 jaar. Na het Waterman tijdperk komt het Steenbok tijdperk. Het Christendom viel onder het vorige teken: Vissen. We leven in een tijd met nogal grote overgangen. Er zijn nog grote problemen (milieu, overbevolking, vergrijzing om er maar een paar op te noemen) waar we nog hard aan moeten werken. Maar toch weet ik dat alles uiteindelijk de goede kant op gaat en alles op z’n plaats komt.

 

Tot slot: wanneer je de wens hebt om je verder in het onderwerp ‘jezelf beter leren afsluiten’ te verdiepen, zou je je ervaringen een paar maanden op kunnen schrijven. Wanneer je dat doet, zul je door het teruglezen van je ervaringen, jouw groeiprocessen en jouw verdieping gaan zien. Dit is erg leuk om te lezen en zal je motiveren om verder te gaan onderzoeken.

Ik hoop dat je uit dit boek een paar goede aanwijzingen kunt gebruiken. Ik wens je veel succes met jezelf afsluiten van vervelende invloeden en een (spiritueel) waardevol leven toe.

 

 

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein.


Zie voor de grote previews van de boeken op de website van mijn praktijk: www.paranormaalbewust.nl

Als boek en als Ebook verkrijgbaar.
De boeken:
Allerlei paranormaliteiten
Leuk beginnersboekje met uitleg over de paranormale wereld.

Ik ben hooggevoelig geboren
Voorbeelden van paranormale ervaringen van jong en oud. Inclusief woorden- en begrippenlijst.

Van een haastig bestaan naar dieper inzicht
Over interessante paranormale en spirituele bewustzijnszaken.

Op paranormale wijze berichten opvangen!
Dit boek geeft een goed beeld over het op paranormale wijze ontvangen van paranormale waarnemingen.

Jezelf leren afsluiten voor allerlei energieën
Veel tips en oefeningen om jezelf beter te leren af te sluiten voor zware energieën van andere personen.

Tips voor een vermoeide aura
Uit zowel spiritueel, paranormaal, psychologisch, Nieuwetijdsgedachten, gezondheid en natuurgeneeskundig oogpunt bekeken.

Liefde en spiritualiteit (door de ogen van een helderziende bekeken)
Wat is de spirituele reden dat we zowel een korte of een lange relatie kunnen krijgen? En waarom worden we eigenlijk verliefd?

New age zaken
Uitleg over diverse Nieuwetijdszaken wat vandaag de dag veel mensen bezighoudt.

Jouw karma of vrije wil?
Over je karma, je levenslot en in hoeverre je kan spreken van een vrije wil?

En verder op de website:
Paranormale ontwikkelingscursus: ‘Help, ik ben hooggevoelig, wat nu?’ Een leuke, betaalbare paranormale thuisstudie cursus voor iedereen!

Numerologie/getallenleer werkboek: Wat getallen onthullen aan de hand van een geboortedatum.
Diepzinnige spirituele doordenkers werkboek.

Gratis paranormale blog:
Paranormale blog: ‘Ron’s spirituele vijver’. Met veel paranormale teksten, luisterbestanden, video’s etc.

Nieuwetijds schilderijen van Ron Malestein
Moderne kunst
Nieuwetijds kunst
Spirituele kunst
Excentrieke kunst