Paranormaal leesboek 'Ik ben hooggevoelig geboren'

Lees gratis online het hele boek

Leuk en leerzaam voor jong en oud!
Spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

  • Uitleg over diverse belangrijke paranormale en spirituele zaken.
  • Met interessante ingezonden paranormale verhaaltjes.
  • Een klein paranormaal woordenlijstje.


Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura


Copyright:
Titel boek: Ik ben hooggevoelig geboren

Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2022, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.ronmalestein.nl of www.paranormaalbewust.nl

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

Deel 1. 6

Inleiding. 6

Speciaal voor jeugd/jongeren: 6

De eerste indruk hebben van iets of iemand. 7

Helderziendheid. 7

Helderhoren. 8

Heldervoelen. 8

Problemen door paranormale ervaringen. 8

Gene zijde, waar is dat?. 8

Vervoer aan gene zijde. 9

Wat zijn verschijningen?. 9

Wat is een gids en wat doet hij of zij?. 10

Bestaan er beschermengelen?. 10

Wat ziet (of doet) een helderziende?. 11

Andere woorden voor helderziende zijn. 11

Hoe ziet een aura er uit?. 11

Magnetiseren doe je met je handen. 12

Overgaan (de dood) 13

Een vorig leven (reïncarnatie/verschillende levens op aarde) 13

Zien we elkaar na de dood terug?. 14

Deel 2. 15

Ingezonden paranormale verhaaltjes. 15

Ome Frans. 15

Apparaten met een eigen leven. 15

Isthar 15

Tinus. 16

Alles gaat kapot 16

Een mooie tekening. 16

Mijn lieve opa. 17

Geen schaap maar een hond  (voorspellende droom) 17

Onprettige post 17

Een kapotte computer (voorspellende droom) 18

Silly en opa. 18

Een pony. 19

Een vreemde kracht 19

Een herinnering aan een vorig leven. 20

Hulp van hierboven. 20

Afscheid. 20

Telepathie (gedachten op elkaar over brengen) 21

Mijn gebed verhoord. 21

Hulp in het verkeer 21

Wel een hele jonge ‘wegwijzer’ 21

Leven na de dood. 21

Een bekende geur 22

Telepathisch geholpen. 22

Verloren voorwerpen terugvinden. 22

Niercrisis. 23

Nog een keer terug. 23

Opschrijven van een droom.. 23

Koude windvlaag in huis. 24

Filmpje 1. 24

Filmpje 2. 24

Beelden en stemmen. 25

‘Een stemmetje’ 25

Stemmen van overledenen. 25

Kleuren. 26

Geuren. 26

Sterfdag van mijn schoonvader 26

Deel 3. 28

Een klein paranormaal woordenlijstje: 28

Inleiding bij de woordenlijst: 28

De woordenlijst: 28

Aura. 28

Aurakleuren. 28

Bijna-doodervaring. 29

Deze zijde. 29

Gene zijde (het gebied na dit leven) 29

Gedachtekracht (krachten van je geest) 29

Geestelijk lichaam.. 29

God/Allah. 30

Helderzien. 30

Helderhoren. 30

Heldervoelen. 30

Ingevingen. 30

Karma. 31

Overgaan. 31

Paranormaal 31

Reïncarnatie. 31

Sferen van gene zijde. 31

Telepathie. 31

Verschijning. 32

Voorspellende droom.. 32

Voorvoelen. 32

Zilveren koord. 32

Nawoord/boekentips. 32

Boekentip 1: 33

Een boekentip 2: 33

Deel 1

Inleiding

 

Dit is het eerste onderdeel met een aantal interessante paranormale zaken. Speciaal voor de jeugd/jongeren, maar ook heel leuk, interessant en leerzaam om door oudere belangstellenden te worden gelezen. Het is een eenvoudig overzicht van de paranormale wereld waar we allemaal in leven. Ik had zelf ook vreemde paranormale ervaringen op de lagere en middelbare school.

Ik heb dit boekje geschreven om belangstellenden (jong en oud) meer informatie te geven over deze bijzondere onderwerpen. We leven nu gelukkig in een tijd waarin we best met elkaar hierover kunnen praten.

 

Tip: achterin is een klein paranormaal woordenboekje (Deel 3).

 

Speciaal voor ouders met (jonge) kinderen:

Het paranormale is, zoals je weet, geen dagelijkse en eenvoudige lees- en leerstof. Bekijk als ouder eerst of je het goed vindt dat jouw kinderen dit lezen.

Deze informatie is ook heel geschikt om samen door te nemen en te bespreken. Je kunt in deze tijd vragen over een mogelijk leven na dood moeilijk uit de weg gaan. Probeer het bespreekbaar te maken. Ik hoop dat je er iets positiefs mee kunt doen. In mijn jeugd (de zeventiger jaren) werd hier nog niet veel over geschreven. Je moest het zelf maar uitpluizen.

Ik hoop dat je niet te veel de nadruk op de paranormale ervaringen van de kinderen zelf gaat leggen. Mijn boodschap is altijd: ‘Wees gewoon een luisterend oor, want dat doet al zoveel meer goed dan wanneer je een kind uitlacht of niet serieus neemt’. Kinderen moeten zichzelf ook niet bijzonder gaan vinden, want dan loop je het risico dat zij zich of in hun schulp terugtrekken of verwaand worden. Ga hier dus heel zorgvuldig en met gevoel mee om. Ik besef dat de informatie in handen kan komen van gevoelige en angstige kinderen. Ik zou dat heel erg jammer vinden. Laat daarom paranormale en spirituele boeken, cursusmateriaal, folders niet zomaar open in je huis- of slaapkamer liggen. Besef dat niet iedereen, jong of oud, aan deze materie toe is. Ik heb het speciaal voor kinderen/jongeren geschreven. In de hoop dat het via mijn website (of anders) op de juiste plek mag komen. Nogmaals, ga er zorgvuldig mee om.

 

Speciaal voor jeugd/jongeren:

Even een kleine opmerking vooraf. Het stukje tekst ‘Speciaal voor ouders met de allerjongste kinderen’ gaat uiteraard niet zozeer over oudere jongeren. Dat is niet mijn bedoeling. Maar de allerjongsten hebben een beetje begeleiding nodig.

 

Heb jij weleens een vreemde ervaring meegemaakt, waarbij je van tevoren al wist wat er later zou gebeuren? Vond je het spannend, misschien eng of helemaal niet eng? Ik denk dat iedereen ooit eens een keer iets vooraf heeft aangevoeld of vooraf geweten en een enkele keer iets in een beeld (of zoals een foto) gezien heeft. Denk maar eens goed na. Misschien heb jij zelf, of je vader of moeder, ook eens iets vooraf aangevoeld of geweten. Je kunt het een keer vragen.

Heeft niemand iets meegemaakt, wees dan niet teleurgesteld. Maar onthoudt goed dat niet iedereen over paranormale ervaringen wil praten. Sommige mensen vinden het eng of zijn er zelfs een beetje bang van. Dan kan je er beter maar niet over praten, want ruzie krijgen is niet leuk. Kijk eens in je omgeving of er ook iemand zulke grappige ervaringen heeft. Misschien heb jij zelf al eens iets meegemaakt. Gelukkig zijn er meer kinderen, jongeren en volwassenen die een paranormale ervaring hebben meegemaakt. Als jij je een beetje onbegrepen of eenzaam voelt, bedenk dan dat je er niet alleen voor staat. Er zijn ook anderen die af en toe zoiets meemaken.

Ik heb over een paar zaken geschreven. Misschien herken je iets. Ik zou dat erg leuk vinden. Op jullie leeftijd had ik ook paranormale ervaringen. Ik wachtte altijd maar af of het waar echt was. Vaak was het waar, maar soms ook helemaal niet. Ik wilde dan vaak zelf te graag iets.

 

Even een kleine waarschuwing:

Pas er een beetje voor op met wie je hierover gaat praten. De één vindt dit boeiend, de ander vindt dit maar raar en eng of moet er zelfs helemaal niets van hebben. Deze bijzondere en vaak mooie zaken horen eigenlijk gewoon bij het leven. Het is niet iets alleen van deze tijd. Er zijn altijd al mensen geweest die paranormale/spirituele ervaringen hadden. Het is dus beslist niet iets nieuws of moderns. Ik hoop dat je het leuk vindt om erover te lezen en dat je er iets van leert. 

 

De eerste indruk hebben van iets of iemand

Als je iemand voor het eerst tegenkomt, dan kun je direct al een (voor)gevoel of een gedachte over die persoon krijgen. Zo van: Ooh ja, die wordt een vriend(in) van mij of ooh jeetje, dat is een vervelend persoon waar ik maar beter niet veel mee kan praten. Heb je dit ooit weleens meegemaakt? Bijna iedereen heeft af en toe van dit soort paranormale momenten. Je moet er natuurlijk wel naar willen en durven te luisteren. Sommigen noemen de eerste indruk hebben van iemand met een mooi woord: je intuïtie. Het zijn dus je allereerste gedachten of gevoelens die bij jou opkomen.

 

Helderziendheid

Jij bent vast weleens een keer ‘s middags bij een oom of tante op visite geweest. Als je dan bijvoorbeeld ’s avond aan je oom en tante terugdenkt dan zie je in je gedachten waar je bijvoorbeeld gezeten hebt, waar je gelopen hebt en wat je gedronken hebt. Je ziet dus de beelden ergens in jouw gedachten.

Hier lijken helderziende beelden ook een beetje op. Soms zie je in je gedachten stilstaande beelden en plaatjes. Net alsof je een foto van een persoon of voorwerp ziet, maar je kunt ook kleine filmpjes zien. Soms in zwart-wit beelden en een andere keer in kleur, net als bij een film.

Het kan gebeuren dat je ineens in je gedachte ‘ziet’ welke kleur je nieuwe fiets voor jouw verjaardag heeft of waar je later gaat wonen of iemand met en gebroken been in het gips ziet lopen. Je kunt dus een beeld (als een foto) van je nieuwe huis, hond of je nieuwe vriend of vriendin zien. Eigenlijk is alles mogelijk. Je kunt werkelijk van alles zien. Het is natuurlijk leuker om prettige beelden te zien dan nare beelden met bijvoorbeeld vervelende ziektes. Maar moeilijke en nare situaties komen in ieders leven weleens een keertje voor. Weet je dat je behalve dat je iets in de toekomst kunt zien ook iets in het verleden kunt zien? Soms kan je de vorige bewoners van je huis helderzien. Je ziet iemand in een stoel zitten of je ziet dat er ergens een grote klok of spiegel heeft gehangen. Ik denk dat dit niet zo vaak zal voorkomen, maar het kan wel een keer gebeuren.

Helderhoren

Heb je weleens meegemaakt dat je jouw naam hoorde roepen terwijl er niemand in de buurt was? Bij helderhoren hoor je in gedachte een stem. Meestal heel zachtjes en een enkele keer duidelijker of hard. Het kan gebeuren dat je een klein zinnetje in je gedachten hoort zeggen; meestal met een boodschap. Bijvoorbeeld: 'Zeg maar tegen mama dat opa weer beter wordt' of  'De ring die mama kwijt is wordt weer gevonden'. Je kunt dus van alles in je gedachten horen.

Het is soms lastig dat jij alléén iets in je hoofd hoort. Je hoeft dus niet aan een ander te vragen of hij ook iets gehoord heeft. Want ik denk dat hij of zij het in de meeste gevallen niet gehoord heeft. Wees dan niet boos. Misschien heb jij wel een geheimpje wat niemand weet. Wees altijd een beetje voorzichtig met je op paranormale wijze ontvangen informatie.

 

 

Heldervoelen

Je kunt verschillende dingen van iemand aanvoelen. Bijvoorbeeld dat iemand hoofdpijn of buikpijn heeft of dat iemand ergens mee zit, zonder dat hij/zij dat zegt. Zelf wist ik vroeger op school soms wie mijn vrienden zouden worden. Ik voelde dat. Het is elke keer weer grappig als zoiets ook echt uitkomt. Het gebeurt natuurlijk ook dat je iets heel graag wilt, wat helemaal niet uitkomt. Als je iets vooraf weet, dan kan je het altijd in een klein dagboekje schrijven. Je kunt dan later lezen of iets ook echt uitkwam. Door je hier een tijdje mee bezig te houden ga je steeds meer begrijpen. Het is heel leuk en heel leerzaam om je verhaaltjes terug te lezen.

 

Problemen door paranormale ervaringen

Het beste is om aan iemand jouw bijzondere ervaringen te vertellen, dat lucht altijd een beetje op. Je moet niet boos worden als anderen jouw ervaringen niet begrijpen of je zelfs uitlachen. Als zij zoiets nog nooit hebben meegemaakt, is het voor hen heel moeilijk om iets erover te zeggen. Ze weten vaak niet wat ze moeten zeggen. Maar je eigen (stief)vader, (stief)moeder, oom, tante, buurman of buurvrouw hebben misschien hier wel boeken over gelezen. Je kunt hier misschien toch nog een beetje gezellig over praten. Op de televisie zie je ook regelmatig programma’s met paranormale onderwerpen. Misschien kan je samen eens een keer kijken. Ik vind dat je niet bang hoeft te zijn voor deze dingen. Het hoort een beetje bij het leven. Je hoeft je in ieder geval niet eenzaam te voelen, want er zijn vast wel anderen in jouw omgeving die ook zoiets hebben meegemaakt. Kijk eens een beetje om je heen. Je kunt altijd, als je tijd hebt, een boek uit de bibliotheek halen. Je moet dan zoeken onder het woord ‘parapsychologie’. Vraag het maar bij de balie in de bibliotheek, ze zullen je vast willen helpen zoeken.

 

Gene Zijde, waar is dat?

Gene zijde is een gebied waar je, voordat je geboren bent, al woonde. Voordat het weer tijd was voor jou om naar de aarde te komen, om je toekomstige vader, moeder, broertje of zusje te zien, viel je in een hele lange diepe slaap.

Later, toen je vader en je moeder een keer seks hadden en je moeder van die keer zwanger werd, werd jij weer naar de aarde toegetrokken. Denk maar aan hele sterke magneten. Er zijn twee verschillende werelden in het leven. De wereld waar misschien een overleden tante of opa op dit moment leeft en de wereld waar we nu allemaal geboren zijn. Die andere wereld noem je ‘gene zijde’. Je kunt ook zeggen het hiernamaals. Dus het gebied waar je later, na je leven op aarde (dus deze zijde) naar toegaat (gene zijde). Vind je dat niet grappig: ‘deze zijde’ en ‘gene zijde’. Misschien ga je over een hele lange brug als je naar gene zijde gaat.

Sommige mensen mogen soms ’s nacht een klein reisje maken naar die kant toe. Ze noemen dat ‘uittreden’. Tijdens een uittreding blijf je lekker diep slapen. Je gebruikt dan een ander lichaam van energie (namelijk het geestelijk lichaam, zie het woordenboekje), dat we allemaal hebben, om dan naar gene zijde te gaan. Dit lichaam kan je overdag niet zien, omdat het voor je gewone ogen onzichtbaar is. Gene zijde is eigenlijk hetzelfde wat sommige mensen de hemel noemen. Alleen heb je daar niet alleen één hemel, maar meer dan 14 verschillende gebieden waar je kan wonen en leven. Je kunt het een beetje vergelijken met een groot flatgebouw met allemaal verschillende verdiepingen. Het ziet er natuurlijk niet uit als een flat. De gebieden lopen langzaam in elkaar over. Als je hoger/verder in deze gebieden komt dan wordt de natuur steeds een beetje mooier en de mensen zijn daar ook steeds weer iets aardiger. Iedereen groeit hier op aarde maar ook daar door eigen ervaringen steeds een stukje verder. Als je dus goed je best doet, dan kom je na je dood (die er eigenlijk helemaal niet echt is, want je leeft toch verder), in een mooier gebied. Je kunt het een beetje vergelijken met het overgaan naar de volgende klas. Daar kom je dan in een ander ‘gebied’, dat nieuwe gebied is dan je hogere klas op school. Misschien mag je ooit weleens een keertje kijken. Je weet maar nooit.

 

Vervoer aan gene zijde

In die wereld is het een beetje anders. Je hebt geen zwaar aards lichaam van dertig, veertig, vijftig kilo of nog veel meer. Je hoeft dat zware lichaam niet te vervoeren. Je kunt daar eigenlijk een beetje ‘zweven’. Dit komt omdat je daar eigenlijk niets weegt. Zelfs nog minder dan een blad van een boom. Je kunt wel ergens naar toe gaan, door daar heel hard aan te denken. Net zoals soms in je droom. Je verplaatst je dus door dat heel graag te willen. Het lijkt erop of je daar een beetje kan toveren, maar dat is in het echt niet zo. Je kunt je daar dus vervoeren of verplaatsen met jouw ‘gedachtekracht’. Je denkt er heel hard aan en het gebeurt. Grappige wereld vind je niet? Het lijkt wel op een sprookje. Eigenlijk is het een wereld van energie. En toch lijkt het veel op de aarde maar een paar kleine dingetjes zijn anders.

 

Wat zijn verschijningen?

Een verschijning wil zeggen, dat bijvoorbeeld een persoon die heel oud is geworden en overleden is, even bij je wil kijken hoe het met je gaat. Zij zijn heel nieuwsgierig hoe het met ons gaat. Logisch, want als je iemand jaren gekend hebt, wil je graag weten hoe het met ze gaat. Soms zie je iemand die je helemaal niet kent. Die persoon komt toevallig even langs en is nieuwsgierig hoe jullie thuis leven. Als er iemand verschijnt is het meestal erg rustig. Zij willen liever helemaal niet onze rust verstoren of ons laten schrikken, maar zichzelf gewoon even laten zien. Ze missen ons soms een beetje. Je hoeft er van mij niet bang voor te zijn want na een paar tellen gaan ze gewoon weer weg.

Soms zie je iemand heel duidelijk, een andere keer in een dichte witte of gekleurde mist en soms zie je alleen maar een vorm. Het kan ook gebeuren dat iemand iets tegen je zegt, dan ben je een bofkont. Ze geven soms een berichtje dat je bijvoorbeeld een goed rapport krijgt en overgaat naar het volgende jaar, dat je vader of moeder weer een baan zal vinden of ze zeggen gewoon bijvoorbeeld: 'Hallo, hoe gaat het me jou!'.

Soms zul je een beetje schrikken, maar eigenlijk is het heel grappig als je zoiets mee mag maken. Je weet dan in ieder geval dat iemand nog voortleeft en gelukkig is. Dat is toch maar mooi meegenomen, als je dat mag weten.

Als je het vervelend vindt dat er iemand ‘op bezoek’ is, moet je het licht aandoen en een boterham eten of een beetje drinken halen. Je kunt ook zeggen dat je geen zin in bezoek hebt. Maar nogmaals, een verschijning van iemand duurt altijd een paar seconden en dan is hij weer weg. Over het algemeen komen verschijningen niet zo vaak voor. Alle mensen worden op aarde door bijvoorbeeld gidsen/helpers van gene zijde goed beschermd.

 

Wat is een gids en wat doet hij of zij?

Een gids is een persoon die jou, je broertje, je vader en of je moeder komt helpen; bijvoorbeeld als er iemand ziek is. 

Soms is het gewoon jouw overleden oma of opa die dan bijvoorbeeld in mooie witte kleren even langs komt, om even te kijken of zij jou ergens mee kan helpen.

In de 'hemel' heb je mooie en veel minder prettige gebieden.

Mensen die altijd vriendelijk en lief waren toen ze nog op aarde waren, komen in de mooie gebieden. En de mensen die erg slecht waren voor andere mensen, dieren en de natuur, soms in lelijke, grauwe of zelfs donkere gebieden.

Een gids of helper kan ook een vriendelijk iemand zijn die je nog niet kent, maar die jou heel graag wilt helpen. Een gids laat zich niet altijd zien, maar dat wil niet zeggen dat hij jou dan niet helpt. Alleen als het nodig is laat hij zich zien.

Als je problemen hebt, dan kan je in gedachten vragen of de gids jou wilt helpen. Het lijkt eigenlijk een beetje op bidden. Je stelt gewoon jouw vraag en misschien word je binnen een paar dagen of weken geholpen. Het is niet zo dat al je wensen en verlangens beantwoord kunnen worden. Er komt bijvoorbeeld niet een doos met Cd’s of een mooie nieuwe trui uit de lucht vallen, als je daar heel hard aan denkt. Maar dat begrijp je zelf ook wel denk ik.

Als er iets voor jou opgelost is, zeg dan wel drie keer dank jullie wel en dat je er heel blij mee bent. Dit zeg je stilletjes in gedachten of hardop, dat maakt niet uit. Probeer het eens een keertje als je het nodig hebt. Misschien dat een gids of familielid het hoort of jouw uitgezonden gedachten ‘opvangt’. Lieve mensen aan gene zijde zijn erg gevoelig voor gedachten.

Gedachten zijn eigenlijk energieën. Zij vangen telepathisch (zie woordenboek) die energieën op. Zij kunnen gedachten en gevoelens een beetje ‘lezen’. Grappig, vind je niet!

 

Bestaan er beschermengelen?

Sommige kinderen en volwassenen zijn dromers. Zij lopen of fietsen overal tegenaan. In het verkeer moet je altijd goed opletten, maar dat is vast wel vaker tegen jou gezegd.

Beschermengelen zijn hele lieve mensen van gene zijde die jou in de gaten houden en bijvoorbeeld beschermen in het verkeer. Zij kijken een beetje over jouw schouders mee of er een auto of ander verkeer aan komt rijden. Jij wordt door hen dus beschermd.

Een beschermengel is eigenlijk hetzelfde als een gids. Alleen willen sommige beschermengelen jou bijvoorbeeld alleen in het verkeer of bij erge ziekte helpen.

Het gaat er hen eigenlijk alleen maar om om jou of anderen te beschermen; begrijp je?

Vroeger, toen de mensen hier nog niet zoveel vanaf wisten, dachten ze dat deze aardige mensen vleugeltjes hadden. Soms zie je die engelen met vleugels op schilderijen of mooie plaatjes staan. Maar in het echt hebben zij helemaal geen vleugels. Ze komen op bezoek, door met hele sterke wilskracht aan iemand te denken.

Zij wegen, daar aan die kant, heel erg licht. Zo ongeveer als een blad van de boom. Ze hoeven dat zware lichaam, wat ze toen op aarde hadden, niet meer te dragen. Die ‘oude jas’, die hun lichaam was, hebben ze helemaal uitgetrokken. Toch spannend om daar een keer te mogen kijken, vind je niet.

Alle mensen op aarde worden door beschermengelen beschermd.

Misschien ga jij later zelf ook iemand helpen; dat zou mooi zijn. Maar nu ben je nog bezig met het leven op aarde. Er is bijna niemand die nu al dood wil zijn. Ik in ieder geval niet. 

 

Wat ziet (of doet) een helderziende?

Allereerst, een helderziende is gewoon een mens van vlees en bloed. Hij (zij) is soms ook gewoon boos, verdrietig of teleurgesteld. Als het zijn beroep is, dan moet hij ook hard werken om een boterham te verdienen, net als je vader en moeder.

Een helderziende is vaak iemand die heel sterk gevoelens van mensen, maar ook dieren, aanvoelt. Een helderziende ziet soms beelden in z’n gedachten en een enkele keer een klein filmpje in z’n hoofd. Op zo’n filmpje in gedachte staat bijvoorbeeld dat iemand een nieuwe fiets krijgt, misschien gaat verhuizen, waar iemand zijn verloren portemonnee of horloge ligt of dat iemand heel erg ziek wordt en misschien zelfs dood gaat. Een helderziende ziet dus bepaalde zaken in je leven en kan af en toe in de toekomst kijken. Je kunt naar zo iemand toe gaan om vragen te stellen. Bijvoorbeeld: waarom je zo vaak buikpijn of hoofdpijn hebt, wanneer jullie huis, auto of stacaravan verkocht gaat worden of wanneer je vader of moeder, na een scheiding, weer een nieuwe vriend(in) krijgt.

Helderziende mensen willen graag met dokters samenwerken. Maar veel dokters vinden het maar eng en raar. Ze geloven het nog niet. Een dokter zal een helderziende eens een kans moeten geven. Want als een dokter niet weet waarom jij altijd buikpijn hebt en de helderziende wel, dan zouden ze jou misschien samen kunnen helpen. Het zou mooi zijn, als ze weten wat er wel of niet aan de hand is. Misschien moeten dokters zelf eens een paranormale ervaringen krijgen. Dan geloven zij er vast meer in.

Veel helderziende mensen houden van grapjes maken en ze zijn echt niet altijd zo serieus. Ze vinden dat meer mensen vaker moeten lachen en plezier maken, want als je altijd serieus bent, dan kan je ziek worden.

 

Andere woorden voor helderziende zijn: medium, paragnost, ziener en toekomstvoorspeller; er zijn misschien nog wel tien namen.

Deze mensen worden in de Bijbel of Koran ‘profeten’ genoemd.

 

Hoe ziet een aura er uit?

Een aura is een soort mist van energie om mensen heen, van meer dan een meter, maar ook om dieren, planten, de maan, de zon of de wolken.

Sommigen zien dat als een wittige mist. Het lijkt ook een beetje op sigarettenrook.

Soms zie je een kleur uit iemand z’n schouder of hoofd komen. Dat heeft ermee te maken of iemand blij is of bijvoorbeeld heel erg boos. Dit noem je emoties, een mooi woord voor gevoelens. Sommige lieve en boze gevoelens hebben een vaste aurakleur. Bijvoorbeeld rood, bruin of groen.

Enkele kinderen en sommige volwassenen zien deze kleuren elke dag. Het is grappig als je dit ziet. Je ziet dan allerlei kleine en grote gekleurde energiewolken om iemand heen.

Als je een aura kunt zien, dan betekent dat, dat je heel erg paranormaalgevoelig bent. Zulke mensen noem je helderzienden. Een helderziende is iemand die soms weet wat jij de volgende dag gaat eten of wat voor een cadeautje je op je verjaardag krijgt.

Aan de aura kan je ook zien of iemand bijvoorbeeld heel vriendelijk, ziek, of in verwachting is. Soms is het fijn om iets van te voren te weten, maar andere keren is het lastig. Want je kan niet zomaar alles tegen iedereen zeggen. Mensen kunnen heel erg schrikken, als je iets weet en zegt. Wees daarom altijd heel voorzichtig als je iets bijzonders weet. Het is niet leuk als mensen heel erg schrikken. Als je een aura ziet hoef je daar niet bang voor te zijn. Ik vind het altijd heel mooi als ik al die grappige kleurtjes om mensen heen zie. Je kunt ook wolken of strepen met kleuren in de huiskamer of op straat zien. Eigenlijk rondom alles. Later zal je de betekenis van de kleuren zelf begrijpen. Dat is niet zo moeilijk. Er zijn maar een paar mensen in elke woonplaats die dit echt heel sterk zien. Misschien heeft iemand in jouw omgeving wel eens een kleur(en) gezien. Je kunt het altijd eens vragen.

 

Magnetiseren doe je met je handen.

Ieder mens heeft levenskrachten. Zonder deze vitaliteitenergie kan geen wezen op aarde leven. Je moet goed en gezond eten, drinken en ademhalen om je energie op peil te houden; want anders word je ziek. Sommige kinderen of volwassenen worden ziek en kiezen er dan voor om zich door een magnetiseur zich te laten helpen. Een magnetiseur heeft normale handen die een soort ‘warmte’ uitstralen. Wist je dat eigenlijk iedereen een klein beetje kan magnetiseren? Eigenlijk logisch want iedereen heeft energie, zonder energie ga je immers dood.

Een magnetiseur, ook wel paranormaal genezer genoemd, heeft veel meer magnetiseerenergie dan de meeste mensen. Als je ziek bent of andere problemen hebt, dan geven ze jou een beetje van deze energie. Tijdens zo’n behandeling van een magnetiseur word je een beetje slaperig. Je voelt het warm of koud worden in je lichaam en soms tintelt het een beetje. De pijnen (de verschillende klachten) kunnen ook eventjes iets erger worden. Dat noemen ze ‘beginverergering’. Dit kan helemaal geen kwaad want meestal is het na een paar uur al weer weg. Bij ziektes en allerlei pijnen zijn er plaatsen in je lichaam (bij de kwaal) waarbij je energie vast zit (is geblokkeerd). Dat is hetzelfde als een sloot, in een weiland, die vol zit met troep/afval. Het water kan niet meer goed doorstromen. Zo is het ook een klein beetje met een ziek persoon en zijn energie. De magnetiseur probeert de geblokkeerde energie (de blokkade) weg te halen en dan gaat het weer lekker stromen. Als je energie weer gaat stromen, dan voel je je direct een heel stuk beter. Jouw lichaam gaat dan ook zelf weer erg z’n best doen om op te willen knappen. Dat is heel belangrijk want het lichaam moet het uiteindelijk weer met z’n eigen kracht goed gaan doen. Soms moet je wel een paar keer komen, voordat je goed door een magnetiseur geholpen kunt worden. Als je hulp nodig hebt, dan moet je het eens een keer proberen. Het is een grappig gevoel als je gemagnetiseerd wordt. Het gebeurt soms dat de dokter niet weet wat je hebt, maar een magnetiseur wel. Een magnetiseur gebruikt krachten die in de natuur altijd aanwezig zijn. Sommige magnetiseurs noemen zich ook wel ‘paranormale genezers’. Een paranormaal genezer voelt en ziet soms iets net als een helderziende. Er zijn mensen die alleen helderziend zijn of alleen magnetiseur en er zijn mensen die magnetiseur en ook helderziend zijn. Er is dus wat verschil. Sommige magnetiseurs worden door mensen van gene zijde geholpen. Dit kan je over het algemeen niet zien tenzij jezelf een beetje helderziend of heldervoelend bent. De mensen van gene zijde geven hun eigen energie door aan de magnetiseur. Vandaar dat je een magnetiseur of paranormaal genezer ook weleens een ‘genezend medium’ wordt genoemd. Een goede magnetiseur of genezend medium is een tussenpersoon die energie of boodschappen voor iemand doorgeeft.

Overgaan (de dood)

Als iemand heel erg oud is geworden, dan gaat hij een keer dood. Dit kan ook gebeuren als iemand heel erg ziek is of een verschrikkelijk auto-ongeluk meemaakt. Iedereen gaat een keer dood. Dus een hond, een marmot, een vogeltje en planten, maar ook mensen. Eigenlijk ál het leven in de natuur.

Het is helemaal niet leuk, als bijvoorbeeld een oude buurvrouw dood is gegaan en we haar dood noemen. Eigenlijk is er helemaal geen dood, want de buurvrouw is naar een ander gebied gegaan; naar gene zijde om precies te zijn. Overgaan betekent in dit geval dat ze ergens anders naar toe is gegaan. Haar lichaam werd begraven of gecremeerd. Maar haar tweede, het andere geestelijk lichaam, dat ze altijd al had op aarde, maar wat je niet kon zien, is naar gene zijde gegaan.

Met dit andere lichaam kan ze net als met haar gewone lichaam op aarde zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Dat blijft allemaal hetzelfde, maar nu doet ze alles met dat andere lichaam, waarmee ze is overgegaan. Dat andere, tweede lichaam noem je ‘het geestelijk lichaam’.

Je hebt dus een lichaam voor de aarde en een lichaam waarmee je naar die andere kant (gene zijde) gaat. Als je dood gaat (overgaat) maak je een klein reisje naar die andere kant. Iedereen wordt na zijn dood opgehaald door al eerder overleden familieleden, vrienden en kennissen. Hele zieke kinderen en volwassenen zien hen soms al een paar dagen of weken voor hun overgaan (dood) al bij hun bed. Wij kunnen dat vaak niet zien. Zij wachten rustig af totdat iemand doodgaat. Tijdens de dagen voordat je dood gaat ben je dus nooit helemaal alleen. Begrijp je dat er eigenlijk helemaal geen dood is. Het is natuurlijk wel een verdrietig moment want niemand wilt iemand missen.

Een vorig leven (reïncarnatie/verschillende levens op aarde)

Op dit moment zijn we op aarde, maar voordat we hier op aarde werden geboren waren we allemaal aan gene zijde. Straks, wanneer het weer onze tijd is om dood te gaan, dus als we hopelijk heel oud zijn geworden, gaan we weer terug naar gene zijde. Zo gaan we steeds heen en weer. Je gaat een keer dood, dan ben je een tijdje aan gene zijde en vervolgens word je weer op aarde geboren. Grappig hè; wist je dit al?

In één leven kan je niet zo heel veel leren. Kijk maar eens hoelang het duurt voordat je niet snel meer boos wordt. Soms denk je dat je een slechte karaktereigenschap hebt afgeleerd en ineens komt die weer terug. Moet je weer helemaal opnieuw beginnen. We leren niet zo snel. Dat geeft niet zoveel, omdat we heel veel nieuwe levens op aarde krijgen. Elke leven is dus een nieuwe kans om een beetje verder te groeien, alles beter te begrijpen en bewuster te worden. Eigenlijk om jezelf steeds beter te leren kennen. Wanneer je steeds weer op aarde geboren wordt, noemen ze dat met een mooi woord: reïncarnatie. We worden dus steeds weer op aarde geboren. Wel meer dan duizend keer komen we op aarde terug.

Maar over een paar duizend jaar gaan we naar een andere (volgende) aarde. Een hogere en mooiere planeet, waar mensen heel veel weten en allemaal gezond zijn. Daar is het leven heel leuk, iedereen is heel vriendelijk tegen elkaar. Mensen maken geen oorlog meer, maken nooit meer ruzie, stelen niet meer en rijden niet meer te hard in een woonwijk. Alle dieren zijn daar onze vrienden geworden. Er zijn dan ook geen roofdieren meer, die zijn allemaal van karakter en bewustzijn veranderd. Er zijn heel veel vogels die, als je dat graag wilt, op je schouders komen zitten. Het lijkt net alsof het daar altijd zomer is. Na nog heel veel levens op aarde te hebben gehad, komen we elkaar daar allemaal weer tegen. Lijkt je dat niet leuk? Mij wel, ik kijk daar naar uit, maar we moeten allemaal nog een aantal keren op aarde terugkomen om verder te leren.

Zien we elkaar na de dood terug?

Ja, mensen die op aarde goed met elkaar overweg konden en elkaar lief vonden zien elkaar na de dood (overgaan naar gene zijde) weer terug. Dat is voor familieleden, vrienden en kennissen, die daar al lang zijn een heel spannend moment. Sommige heel ver ontwikkelde overleden mensen zien aan de kleurverandering en uitstraling van onze aura dat we doodgaan. Dus aan die kant van het leven weten de mensen al als er iemand naar hun toe gaat komen. Zij voelen of zien aan de aura dat iemand erg ziek is en daar dood aan zal gaan. Als wij ook oud zijn, staan zij ons al op te wachten. Vind je dat geen prettig idee? Maar dat gebeurt natuurlijk ook als iemand vanwege hele erge ziekte of een heel vervelend ongeluk doodgaat. Het is wel raar dat de mensen die nog op de aarde verder moeten leven vaak heel verdrietig zijn en de mensen van gene zijde juist heel blij zijn als een familielid of kennis naar hen toekomt. Een vreemde situatie vind je niet. Gelukkig gaat het leven aan gene zijde weer gewoon verder. Uiteindelijk komen we elkaar daar weer tegen. Nog even dit. Het is voor iedereen erg moeilijk als er iemand overlijdt, maar het is wel heel erg belangrijk om door te zetten en je levensopdrachten af te maken. Iedereen is op de aarde met een bijzonder levensprogramma geboren. Het is de bedoeling dat je dit (programma) zo goed als je kan helemaal afmaakt.

 

 

 

Deel 2

Ingezonden paranormale verhaaltjes

In dit deel van de tekst staan allerlei paranormale ervaringen die jonge en oudere mensen mij hebben opgestuurd. Ik hoop dat je ze interessant vindt. Misschien heb je zelf ook eens zo’n ervaring meegemaakt.

 

Ome Frans

Ome Frans was pas gestorven aan een heel nare ziekte (leukemie). Hij was een lievelingsoom van mij en we hadden vaak contact tijdens zijn aardse leven.

Een tijdje na zijn dood, werd ik op een nacht wakker van gezoem in mijn hoofd. Toen ik mijn ogen opendeed, zag ik dat de kamer een beetje ‘verlicht’ was. Tot mijn grote schrik stond ome Frans, tegen de deurstijl geleund, vriendelijk naar me te lachen. Naast het bed stond mijn hond die al een paar jaar dood was, te kwispelen. Achter hen was nog veel meer gaande, maar het gebeurde allemaal te snel om dit goed te kunnen waarnemen.

Toen ik eenmaal goed wakker was, was alles weg en deed ik snel het licht aan. Ik had toch wel even de bibbers. Maar later wist ik dat dit een hele mooie ervaring was en ik ben ome Frans hier erg dankbaar voor.

 

Apparaten met een eigen leven

Een tijdje geleden zat ik in een heel moeilijke tijd en was erg gespannen. Ik was vaak kwaad en voelde me machteloos. Alles ging ook kapot. De auto, de computer, de telefoon. Soms schoot er wel eens door me heen dat dit vast geen toeval was. Dat het te maken had met de spanningen in huis. Totdat ik op een avond alleen thuis was en huilde van frustratie en machteloosheid. Plots kwam er geluid en licht uit de TV. Zomaar een fractie van een seconde. Ik heb hem snel aangezet. Ik zweette enorm van de schrik. Wat was dat?

Ik was wel op slag uit m’n bui. Korte tijd later gebeurde het weer terwijl ik een ‘bui’ had. Dit keer stonden de haren in m’n nek ook omhoog, want ik realiseerde me dat dit wel degelijk met mezelf te maken had. Dat ik dit op één of andere manier zelf met mijn innerlijke krachten deed. 

 

Isthar

Isthar is een wat oudere merrie waar ik een paar jaar voor gezorgd heb. Haar eigenaar was mijn vriendin en samen met haar paard trokken we er met z’n vieren vaak op uit. Ik had een hele sterke band met Isthar en we hadden veel respect voor elkaar. Ze voelde aan als een wijze ziel waar ik veel van kan leren. Dat is ook gebeurd (veel van geleerd). Ze probeerde me onder andere grenzen te trekken. Op een dag waren we aan het rijden en we draafden al een poosje langs de kant van de weg. Plots ‘hoorde’ ik in mijn hoofd: 'Ik moet plassen'.

Ik riep naar mijn vriendin, die op kop reed of ze even wilde stoppen. Isthar ging meteen in een plashouding staan en onder opgelucht gekreun kwam er een hele sloot plas uit. Ik vond het wel gek dat iemand in mijn gedachten tegen mij zei dat ze heel nodig moest plassen. Maar het klopte wel. Ik weet alleen niet hoe dit kan.

 

Tinus

Ik was naar Canada vertrokken om een half jaartje daar te wonen en liet mijn katten thuis, in mijn eigen huis in Roosendaal, terwijl mijn broer bij hen kwam wonen om voor de boel te zorgen. Ik heb twee katten en eentje daarvan heet Tinus. Zolang ik hem heb, is er al een speciale band tussen mij en deze kat. Tinus geeft niet veel om andere katten of mensen. Hij is het liefst bij mij alleen. Om hem zomaar een half jaar achter te laten vond ik eigenlijk maar niks. Ik miste ze dus ook vreselijk, vooral Tinus. En helemaal nadat ik een aantal keren achter elkaar van hem droomde. Telkens in die dromen was hij mij aan het zoeken en riep hij me. Deze dromen waren heel echt. Ik was er steeds een beetje van overstuur. Want ik wist bijna zeker dat hij mij in de droomtijd kwam zoeken. Ik vertelde dit tegen mijn broer en die bevestigde dat Tinus mij inderdaad liep te zoeken en erg droevig was.

 

Alles gaat kapot

Sinds mijn puberteit heb ik als ik erg boos ben dat er lampen kapot knappen. Dit gebeurt dan als ik op zo'n moment een lamp aan of uit doe of als ik er heel dichtbij sta. Dan flikkert de lamp eerst en knapt dan kapot. Mijn ex-man geloofde dat helemaal niet, totdat we een keer een fikse ruzie kregen. Toen de eerste lamp knapte zei ik: 'Zie je wel, geloof je het nu?' Hij gaf me een blik van: ‘die is gek geworden’. Van die vervelende reactie werd ik nog bozer en vervolgens knapte er nog twee lampen vlak na elkaar kapot. Vanaf die tijd moest hij het wel geloven. We hadden altijd genoeg peertjes op voorraad, want we hadden nogal eens een beetje ruzie.

De laatste twee jaar is het nog maar één keer gebeurd en dat was toen ik, na een heftige nachtmerrie, naar beneden ging om een kopje thee te drinken. Eerst knapte de lamp op de overloop en daarna de lamp boven de eettafel. Ik word niet meer zo boos zoals ik vroeger boos kon worden en mijn lampen blijven heel! Ik heb wel eens geprobeerd om expres een lamp te laten knappen, maar dat lukt echt niet. Ik heb hier geen controle/macht over.

 

Een mooie tekening

Op de sterfdatum van mijn man zat ik (een mandala) te tekenen. In mijn gedachten zat ik tegen hem te praten. Gewone dingen: dat het al zo lang geleden was dat ik hem gezien had, dat ik het wel hoopte, maar er niet zeker van was of hij nog wel ergens bestond en zoja, of hij mij en de kinderen dan nog kon zien/ervaren. Toen vroeg ik aan hem of hij mij een teken wilde geven, als hij ons nog zag. Maar een heel duidelijk teken, dat voor mij heel herkenbaar zou zijn. Een liedje op de radio, wat hij heel mooi vond ofzo. Er gebeurde niks. Ik kleurde al mijmerend verder. Totdat ik mijn tekening (mandala) draaide, want om een bepaald vlak in te kleuren had ik de tekening een kwartslag gedraaid. DE AFBEELDING VAN HET GEZICHT VAN MIJN MAN STOND ERIN!!! Ik schrok me te pletter! Dacht toen nog dat het mijn fantasie was. Ik riep mijn zoon en vroeg hem naar die tekening te kijken, wat hij er van vond. 'Daar staat pa in!', zei hij. Ook hij schrok daar van. En iedereen die hem kende, ziet hem in één oogopslag staan! En geloof me, portretten kan ik écht niet tekenen, kleuren of schetsen. Nu ik het beschrijf, vind ik het nog nét zo wonderlijk als toen het gebeurde. Ik neem het toch maar aan, voor wat ik gevraagd had, een teken wat voor mij heel herkenbaar was.

 

Mijn lieve opa

Toen ik 15 was, voelde ik mij best wel vaak alleen. Ik voelde me een beetje anders dan andere kinderen van mijn leeftijd. En werd daar erg verdrietig van. Op een avond moest ik huilen toen ik op bed lag en zag alles echt even niet meer zitten. Maar 's nachts gebeurde er iets vreemds. Ik lag te slapen en ineens kwam mijn opa bij mij. (Hij was overleden toen ik 10 jaar was.) Ik zag hem echt in levende lijve voor mij staan en hij keek mij heel lief en vol vertrouwen aan en gaf me een knuffel. Hij vertelde mij dat alles goed zou komen. Ik moest vertrouwen hebben en hij zou mij helpen. Hij was heel erg trots op mij. Alles zou weer goed komen. Verder vertelde hij mij dat alles goed met hem ging en ik mocht dat aan papa en mama vertellen en aan oma. Toen ik die ochtend wakker werd, voelde ik mij heel erg verdwaasd. Ik kon het bijna niet geloven; opa was echt bij mij geweest! Aan de ene kant was ik best verward en aan de andere kant heel erg blij. Ongeveer een jaar later heb ik het aan mijn ouders verteld en ze waren er heel erg blij mee. En nog weer veel later heb ik het aan mijn oma verteld. Zij vond het, geloof ik, best wel raar en wist niet echt wat ze er mee moest. Maar het voelde voor mij wel heel goed dat ik het verteld had. Ook heb ik vanaf dat moment (nadat ik het aan mijn ouders verteld had), geleerd dat het juist heel fijn is dat je dit soort dingen kan vertellen aan iemand die je echt vertrouwt. Ik durfde dat eerst niet. Ik was bang dat ze me gek zouden vinden, maar ze vonden het juist heel fijn.

Aan het stuur getrokken
Ik was een jaar of 20 en zou mijn zus gaan halen in België. Ik reed de snelweg op richting Antwerpen en voegde toen in de snelweg op. Ik reed op dat moment aan de rechterkant. Maar iemand/of iets zorgde ervoor dat mij stuur werd omgegooid, zodat ik ineens op de linker weghelft zat. Mijn hart sloeg 2x zo hard, ik keek nog om naar de rechter weg helft en als ik daar was blijven rijden had ik waarschijnlijk tussen twee vrachtwagens gezeten. Achteraf denk ik dat ze hierboven zoiets hadden: het is haar tijd nog niet, we MOETEN haar eventjes helpen.

 

Geen schaap maar een hond  (voorspellende droom)

Ik droomde dat ik mijn hond helemaal kaal ging scheren, net zoals ze in het voorjaar bij een schaap doen. Ik stond er eerst helemaal niet bij stil wat dit betekende. Het was juist, in die week van de maand april, heel erg koud voor de tijd van het jaar; het was maar vijf of zes graden.
Ik vertelde, ‘s morgens tijdens het ontbijt, mijn gekke droom aan tafel.
Mijn oudste zoon zei meteen: 'Misschien wordt het wel onverwachts heel erg warm. Omdat het scheren van onze hond een aanwijzing kan zijn dat het weer misschien helemaal verandert.' Iedereen zei aan tafel: 'Dat zal wel heel fijn zijn, want ‘s morgens is het nog steeds heel erg koud.'
Binnen drie dagen kwam mijn voorspellende droom al uit. Het werd warmer dan twintig graden. Ik vond het knap van mijn zoon dat hij de link had gelegd met het warme weer. Ik zou er nooit op gekomen zijn.

 

Onprettige post

Ik was de hele dag bij mijn vijf jaar oudere broer op visite geweest. Meestal ga ik om de drie weken bij mijn broer en zijn vriendin op bezoek. Ik vind het altijd erg leuk om langs te gaan. Sinds hij uit huis is mis ik hem een beetje. Ik probeer altijd vooraf zoveel mogelijk huiswerk te doen. In het huis van mijn broer is het mogelijk om over vreemde zaken zoals voorgevoelens te praten. Bij mijn ouders is dat vaak lastig omdat mijn vader er niet veel van moet hebben. Ik ben heel blij dat ik daar mijn ervaringen vrij kan vertellen. Ik durf mijn paranormale ervaringen eigenlijk niet aan anderen te vertellen. Ik ben wel eens eerder tijdens het vertellen van mijn ervaringen uitgelachen. Ik vind dat niet leuk. Eigenlijk doet dat ook best wel een beetje zeer. Gelukkig heeft de vriendin van mijn broer ook wel eens paranormale indrukken. Ik voel me altijd heel lekker als ik bij hun op bezoek ben. Er hangt altijd zo’n gezellige en vredige sfeertje. Meestal ga ik ’s-avonds rond half acht weer naar huis. Ik hoef maar 20 minuten met de trein te reizen. Vanaf het station naar huis moet ik ongeveer 5 minuten fietsen. Onderweg op mijn fiets had ik een vreemde ervaring. Ik zag een paar honderd meter voordat ik thuis kwam een vervelende brief. Ik zag een envelop met zo’n zwart randje. Een envelop waarvan je weet dat er iemand overleden is. Ik zag dat als het ware in mij gedachten. Ik vond het wel raar ik wist ook niet van wie. Eenmaal thuis wilde ik even in de brievenbus kijken of er misschien nog een krantje of reclame is. Ik vind het altijd leuk om in stapel met allerlei reclame folders te kijken. Mijn ouders waren vergeten om naar de post te kijken. Tot mijn schrik zag ik tussen de post de envelop die ik enkele minuten geleden in mijn gedachten had gezien. Eigenlijk was ik dat beeld al weer vergeten. Ik gaf de post aan mijn moeder. Zij maakte de post open en zei dat een broer van mijn vader was overleden. Ik durfde niets van mijn beeld te zeggen. Later op de avond heb ik mijn broer even met mijn mobieltje gebeld om te vertellen wat er was gebeurd. Af en toe heb ik een voorgevoel dat ook uitkomt maar nu was het een heel duidelijk beeld. Dat heb ik niet zo vaak. Ik vond het wel raar dat ik eigenlijk maar enkele minuten vooraf al van die brief wist. Soms gebeuren er dingen die ik niet goed begrijp, ik ben dan heel blij dat de vriendin van mijn broer daar iets over kan uitleggen.

 

Een kapotte computer (voorspellende droom)

Ik droomde dat iemand bij ons op visite kwam, met een beeldbuis van de computer achter in de auto. Ik begreep daar helemaal niets van, omdat er helemaal niets met ons beeldscherm aan de hand was. Ik zei nog tegen mijn man: 'Dat is onzin; het slaat helemaal nergens op.' Dat had ik niet moeten zeggen, want binnen een paar dagen begon onze monitor van de computer heel vreemd te doen. Het leek wel op een tl-buis die gaat knipperen voordat hij goed aanspringt. De buis of lamp in de monitor begon steeds gekker te doen. Het was, om eerlijk te zijn, een beetje eng, want het leek dat hij elk moment kon ontploffen. Een week later was het echt afgelopen; de monitor ging ineens met een lichtflits helemaal uit. Dit was natuurlijk heel erg vervelend. Ik belde een kennis op om te vragen of hij nog een oud beeldscherm voor ons had staan. Gelukkig had hij nog een hele oude voor ons, zodat wij voorlopig geholpen waren. Het vreemde was dat ik er nog aan dacht dat iemand een beeldscherm kwam brengen, maar deze moesten wij zelf ophalen. Totdat wij een aantal dagen later een telefoontje kregen van iemand anders dat voor ons een veel nieuwer beeldscherm had, die hij ons wilde komen brengen. Vreemd, dat ik van tevoren iets kan dromen, wat later ook echt gebeurt. Het is niet altijd leuk, maar soms wel makkelijk, omdat ik mezelf daardoor vaak op iets kan voorbereiden. Ik droom wel vaker iets vooruit in de toekomst. Maar het gebeurt ook dat het niet uitkomt. Het is dan gewoon onzin.

 

Silly en opa

Op 26 maart 2008, voelde ik me 's middags wat opgefokt. Ik had geen idee waarom. Vroeg in de avond ging mijn vriendje, waar ik mee samenwoon, naar een kameraad van hem. Ik kroop die avond maar lekker vroeg in mijn bedje, want ik voelde me eh...raar. Waar het door kwam wist ik niet. Ik voelde me gewoon heel onrustig van binnen, wat opgefokt en ik werd toen ik op bed lag steeds verdrietiger. Op een gegeven moment moest ik huilen, maar wist echt niet waarom.
Toen ik naar bed wou gaan zat Silly, mijn poes, in het slaapkamerraam. Ze kwam normaal altijd bij mij liggen wanneer ik naar bed ging. Dus ik wou dat ze binnen kwam. Maar toen ik haar aaide, terwijl ze in het raam zat, gaf ze me hele lieve koppies en ze keek me zo heel lief en mooi aan. Ik vroeg haar (ik praat altijd tegen mijn katten) of ze naar binnen wou komen en bij me wou komen liggen. Ze likte mijn hand en gaf me nog een koppie en sprong naar buiten. Dus ging ik maar naar bed. Ineens moest ik aldoor aan opa denken (hij was overleden toen ik 10 jaar was). Ik zag hem ineens voor me staan, maar ik was gewoon wakker. Hij keek me heel lief aan en lachte naar me. Hij zei: 'Alles komt goed!' Dit herhaalde hij een paar keer, terwijl hij me troostend aankeek. Ik was er zo verbaasd over hem weer te zien (hij is al eens eerder bij mij geweest in een droom) en om mijn verdriet dat ik er niet aan dacht om hem te vragen wat hij hier deed. Ik snapte er niets van. Waarom huilde ik en waarom was opa er? Na een tijdje zei ik tegen hem: 'Opa, ik wil graag dat je weggaat, ik wil graag slapen.' Hij zei: 'Goed, maar ik blijf wel waken.' Nu snapte ik er echt niets meer van. Ik werd wel rustiger en ik stopte met huilen, maar ik kon niet in slaap komen.
Om 23.00 uur hoorde ik mijn vriend binnen komen met een buurmeisje. Ze waren allebei helemaal overstuur. Mijn vriend keek mij aan en vertelde dat Silly net was doodgereden door een auto. Ik was stom verbaasd en kleedde me als een robot aan en liep met hun mee naar buiten. Ik legde haar in een handdoekje en legde haar in een doosje. Toen heb ik weer heel erg gehuild. De volgende dag hebben we haar begraven op een mooi plekje. En toen snapte ik wat opa bedoelde. Hij zou haar beschermen en helpen, in de overgang naar de hemel. Ik had er heel veel verdriet van maar gelukkig is Silly nu bij opa.

 

Een pony

Jaren geleden bedacht ik me ineens: 'Zou ik van mijn ouders een pony krijgen?' Mijn droom kwam uit. Ik was, denk ik, ongeveer 11 jaar oud. We gingen naar de andere kant van het land om naar een pony te kijken. Echt dolgelukkig was ik. De pony bleek geschikt en was erg lief. Ik had haar aan haar halstertouw vast en liep met haar. Opeens schrok ik van een vreemde gedachte die ik had: 'Er is iets met deze pony aan de hand en het is helemaal niet goed'.

Ik zei tegen mezelf: 'Ik moet niet zeuren, dit is je droom, je kunt toch niet tegen je ouders zeggen dat dit dier niet goed is, alleen omdat jij dat denkt?' We hadden haar gekocht en een jaar lang heb ik veel plezier van haar gehad. Maar daarna begon de ellende: een jaar lang had ze ontzettend veel pijn aan haar benen. Veeartsen kwamen er niet uit en ik wilde haar zo graag helpen. Uiteindelijk is ze voor de dood weggegaan....

Later hebben we een andere pony gekocht. Ze was absoluut niet wat we voor ogen hadden, maar ik wist zeker dat dit haar was. Ik heb ervoor moeten vechten om mijn ouders te overtuigen, maar ze kwam bij ons en heeft ons ontzettend gelukkig gemaakt.

 

Een vreemde kracht

Ik vind het altijd leuk om op de fiets ergens naar toe te gaan. In een bus of tram krijg ik het altijd snel benauwd. Ik vind het ook niet prettig om er erg lang op te wachten. Van nature ben ik een dromer. Mijn moeder weet dat. Ze zegt heel dikwijls: Pas een beetje op in het verkeer! Ik vind het prettig om in mijn eigen wereld te zijn. Ongeveer een maand geleden moest ik in het centrum een nieuwe wekker kopen. Ik wilde bij twee winkels even kijken. Ik had gezien dat aan de overkant van de weg een Kijkshop zat. In de etalage had ik wel eens klokjes en wekkers zien staan. Ik wilde met mijn fiets aan de hand oversteken. Waarschijnlijk was ik zoals gewoonlijk weer in gedachte. Toen ik wilde oversteken voelde ik een onzichtbare kracht die mij terug trok. Ik schrok me een ongeluk want op hetzelfde moment kwam er een auto voorbijschieten. Ik had die auto niet zien aankomen. Het was nogal druk in de winkelstraat. Ik snapte er niets van wie mij zo hard teruggetrokken had. Iemand vanuit het onzichtbare had mij geholpen. Zonder deze hulp was ik vast en zeker aangereden. Bij terugkomst zag mijn moeder direct aan mijn gezicht dat er iets vreemd gebeurd was. Ze vertelde me later dat ik nogal wit zag. Het duurde tot 's avonds laat tot ik van de schrik was bekomen. Ik snap nog steeds niet hoe dit mogelijk is, maar ik ben die kracht wel enorm dankbaar. Ik moet er niet aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren, ik kan mijn familie en vriendje nog echt niet missen.

 

Een herinnering aan een vorig leven

Onze oudste zoon was als klein kind heel bang op straat. Vooral voor vrachtwagens was hij heel erg bang. Je voelde telkens zijn schrik als zo'n wagen voorbij reed, tot hij plots zei: Ja zeg, ik ben vroeger verongelukt met een fiets en een groene auto, heel opmerkelijk. Hij wist zelfs de kleur van de wagen nog.

 

Hulp van hierboven

Mijn man en ik zelf zaten in een periode dat we ons erg druk maakten om de financiële toestand en om onze twee kinderen, toen ik 's nachts heel klaar en duidelijk mijn schoonmoeder in gedachten ‘hoorde’ zeggen (die al enige jaren aan gene zijde is en die 12 kinderen had): ‘Zeg eens jullie, hetgeen ik alleen kon met 12 kinderen, kunnen jullie toch wel tezamen aan voor twee zeker?’ 's Morgens vertelde ik dit aan mijn man en wij kwamen zo tot het besluit dat ze gelijk had. Duidelijke hulp van gene zijde.

 

Afscheid

Mijn schoonmoeder (waar ik heel goed mee overweg kon) lag al maanden in coma (bewusteloos in diepe slaap). Ikzelf werd na maanden ziekenhuis ontslagen, was nog heel slecht ter been, maar mijn eerste bezoek dat ik aflegde was aan haar. Ze lag in coma en had geen enkele reactie meer. De verzorging kwam, iedereen werd buiten gezet. Ik mocht blijven, omdat ik zelf niet zo best was.

Ik zat dus naast haar bed en zodra iedereen buiten was gingen haar ogen open. Ze keek me aan en ik verstond ‘zonder woorden’ wat ze tegen me zei. Het was net of ze ‘in gedachten’ tegen me sprak; zo duidelijk verstond ik haar.

Het bezoek werd weer binnen gelaten en ze sloot haar ogen. Ze is niet meer bij gekomen, ze ging stilletjes naar gene zijde. Ik voel nu nog de sterke emoties als ik het vandaag opschrijf.

 

Telepathie (gedachten op elkaar over brengen)

Mijn man gaat heel graag winkelen. Soms gebeurt het dat hij al weg is en ik denk oja dit of dat moet ik nog hebben. Als ik er dan sterk aan denk, dan brengt hij het ook mee.
Soms maakte ik er een spelletje van en vroeg ik eigenaardige dingen. Bijvoorbeeld een stukje ‘stinkkaas’ en hij bracht het mee. Dit was grappig. We moesten er achteraf vaak hard om lachen.

 

Mijn gebed verhoord

Mijn moeder was haar halsketting verloren, waar ze erg aan gehecht was. We hadden een paar keer het hele huis binnenste buiten gekeerd, maar geen ketting te vinden. Ze was hier erg triest door. Ze wilde zo graag die ketting terug. Een week ging erg langzaam voorbij, geen ketting gevonden. Ik vroeg toen heel oprecht in gedachten, laat me alstublieft die ketting terug vinden, zodat mijn moeder weer gelukkig kan zijn. Ik zat toen nog op school en deed examens, dus blokken. Ik zit in de zetel en tijdens mijn blok ga ik met mijn hand tussen het kussen en armleuning en ja hoor, wat vind ik daar, de vermiste ketting. Mijn moeder was heel blij en ik heel dankbaar aan hen hierboven.

 

Hulp in het verkeer

Dit is mij al meerdere malen overkomen. Ik reed zeker al 30 minuten achter een wagen met aanhanger die hout bij zich had. Niets aan de hand, tot ik plotseling een stem in mijn gedachten hoorde, die heel luid en duidelijk zei: ‘En nu er achteruit’. Mijn man zei nog, 'Je rijdt er al zolang achter', gelukkig luisterde ik toch naar die stem. Ik was nog niet volledig terug ingevoegd of die aanhanger verloor zijn lading.
Dezelfde ervaring heb ik gehad met een wagen die koffers op zijn dak had en nog eens met een andere wagen met een matras op zijn dak. Je zal begrijpen dat mijn dank heel erg groot was. Ik moet er niet aan denken, wat er zonder duidelijke waarschuwingen gebeurd zou kunnen zijn.

 

Wel een hele jonge ‘wegwijzer’

Op een dag reed ik in de stad, het was heel erg druk. Ik was de weg helemaal kwijt geraakt. Ik had mijn zoontje bij me die toen een jaar of drie/vier was en die zei plotseling: 'Mama, je moet zo en zo rijden.' Ik dacht nog van: 'Hoe kan die hummel dat nu weten!' Maar zat zo in de knoop dat ik dacht, waarom niet proberen en je gelooft het of niet, hij bracht me feilloos thuis; nou ja ‘hij’? Er moest vast en zeker een onzichtbaar iemand ‘meegekeken’ hebben.

 

Leven na de dood

Toen mijn moeder overleden was, gingen we samen de laatste groet brengen. Mijn moeder was de laatste jaren van haar leven helemaal blind geworden.
Heel erg verdrietig kwamen we die kamer binnen en wat zag ik tot mijn verbazing, zo'n grote mooie glimlach op haar gezicht. Ik wist toen heel zeker van: ze heeft vast iets heel moois gezien. Er is meer dan wij kunnen zien, dat moet wel, van een leven na de dood (het voortbestaan na dit leven) ben ik absoluut zeker.

 

Een bekende geur

Mijn moeder had haar eigen zetel. De eerste avond na haar overgang (haar dood) voelde mijn man en ik dat ze op haar vaste plaats zat, een heel fijn gevoel. Soms als ik in de wagen rijd, ruik ik zomaar haar parfum en denk dan:  'Och, mijn moeder rijdt vast ook even mee.'

Gids neemt autostuur over
Ik reed ’s morgens met mijn wagen naar het werk. Ik probeerde zo lang mogelijk op de rechter rijbaan te rijden omdat dit het veiligste is. Bij het kruispunt aangekomen, moest ik de linker rijbaan nemen om te kunnen afslaan. Op het moment dat ik aan het invoegen was kwam er een auto rechts van mij die ook wilde invoegen en die dacht dat de baan vrij was. Normaal gezien heb ik heel goede reflexen en wijk ik snel uit om erger te voorkomen, maar deze keer zag ik me echt gekneld zitten. Ik trok mijn handen uit paniek van mijn stuur weg en stak ze uit angst omhoog. Op dat moment voelde ik een ‘aanwezigheid’ (beschermengelen/gids) tussen mij en het stuur. Die aanwezigheid nam het stuur van me over en reed mijn wagen pijlsnel in een paar bewegingen netjes terug op de veilige rijbaan en liet het stuur los, waarna ik het stuur terug in handen nam. Wat me verbaasde was dat ik me plotseling heel rustig voelde en kalm verder naar kantoor reed alsof er niets gebeurd was. In gedachten heb ik die aanwezigheid bedankt voor de hulp. Ik weet 100% dat ik het niet was die manoeuvreerde, omdat mijn handen nog steeds omhoog waren.

 

Telepathisch geholpen

Ik reed ’s avonds doodmoe naar huis en moest een parkeerplaats zoeken. Meestal zijn de enige vrije plaatsen te klein om in één keer te parkeren. Die éne keer wriemelde ik me kort tussen twee wagens, maar was daar eigenlijk veel te moe voor. Ik zuchtte en stond eventjes stil om wat energie te verzamelen. Op dat moment hoorde ik mijn vriend in mijn gedachten zeggen: ‘Ok, m’n engeltje…draai nu je stuur naar links…goed zo en nu alles in één keer afdraaien.’ Terwijl ik luisterde, deed ik alles wat hij zei en stond netjes geparkeerd. Toen ik thuis binnenkwam, vertelde ik mijn vriend wat er gebeurd was en hij zei dat het klopte. Hij keek namelijk uit het raam en zag dat ik wat hulp kon gebruiken. Het omgekeerde gebeurt ook wel eens: als we in de zetel zitten en ik geen zin heb om op te staan voor een kopje koffie, ‘hoort’ hij me in gedachten erom vragen en staat lachend op om koffie voor me te zetten. Soms ruikt hij zelfs de geur van koffie die ik erbij doorstuur.

 

Verloren voorwerpen terugvinden

Mijn moeder had een vreemde gewoonte. Ze stopte lekkere dingen weg in de kelder, zodat mijn broers niet alles alleen zouden opeten. We hadden een kelder die uit 4 verschillende ruimtes bestond. Op de meest rare plekken stak ze al het lekkers weg, zodat niemand het kon vinden. Maar ze had zo’n slecht geheugen, zodat ze het meestal zelf niet meer wist te liggen. Mijn moeder wist dat ik verloren zaken kon terugvinden en vroeg mij om hulp. Ik ging alle kamers in de kelder af en bleef dan stilstaan in de juiste ruimte. Ik voelde gewoon waar ze alles had verstopt. Zonder nadenken wees ik de plek aan. We moesten zelfs dozen en oude dekens verzetten…ze was namelijk heel origineel in het uitzoeken van de meest ongewone verstopplekjes.

 

Niercrisis

Op een avond kreeg mijn vriend plotseling een felle pijnscheut door zijn lichaam en vroeg zich verbaasd af wat dat kon zijn. Ik keek naar hem en raadde hem aan om voorzichtig te zijn voor eventuele problemen met zijn nieren. Tegelijkertijd was ik vrij zeker dat hij de volgende dag in het hospitaal zou terechtkomen, maar besloot hem dit niet te vertellen. De volgende middag belde hij me op kantoor met de vraag hem naar het hospitaal te brengen; hij had teveel pijn om zelf te rijden. In het ziekenhuis gaven ze hem verschillende pijnstillers, maar niets hielp om de pijn te verzachten. Hij werd lijkbleek van de pijn. Ik legde mijn hand op zijn buik als troost en toen schoot er een vreselijke, brandende pijn door mijn hand naar mijn arm. Ik trok mijn handen gelijk weg, omdat het écht niet te houden was…zo pijnlijk is een niercrisis. Gelukkig na een tijdje verdwenen alle klachten.

 

Nog een keer terug

Bij mijn vriendin Elske was een familielid overleden. Zij vroeg aan mij of ik mee naar de begrafenis wilde gaan. Wij doen altijd heel veel dingen samen dus ik zei direct ja. Op zich vind ik dit best eng maar ik wilde haar graag steunen. Zij zou hetzelfde voor mij doen. We gingen samen met de auto van haar moeder naar de begrafenis. Ik was eigenlijk wel een beetje gespannen. Het overlijden van iemand is wel confronterend, de tante van Elske had ik maar twee keer gezien. Er gingen allerlei vragen door mijn hoofd. Zou iemand echt naar gene zijde gaan, zou iemand zijn eigen begrafenis bijwonen. Ik weet niet of ik het zou durven om mijn eigen begrafenis bij te wonen. Aan de ene kant lijkt me dat allemaal wel interessant maar aan de andere kant ik denk niet dat ik het aan kan, al dat verdriet ik moet er niet aan denken. Gelukkig waren er niet zoveel mensen. De begrafenis verliep, ook al klinkt dat wel een beetje vreemd, rustig. Mijn vriendin Elske zei wel 10 keer dat ze zo blij was dat ik mee was gekomen. Dat ze het best wel allemaal moeilijk vond maar door mijn aanwezigheid vrij rustig bleef. Na de begrafenis gingen we in een speciale ruimte koffie drinken. Dit kwam wel enigszins raar op mij over. Een tafel met koffie en cake dat doet me eerder denken aan een feestje. Ik zat een beetje afzijdig. Ik wilde niet op de voorgrond treden; het is tenslotte niet mijn familie. Het was voor mij best wel moeilijk om al die verdrietige mensen aan te zien. Ik kreeg de indruk dat haar tante wel een geliefd persoon moest zijn. Ik kreeg daar helemaal onverwachts zomaar uit het niets een heel vreemd gevoel. Ik ‘wist’ dat ik zes weken later weer hier opnieuw zou zitten en dat dat dan om een eigen familielid zou gaan. Ik kreeg als reactie hierop een enorme huilbui. Sommige mensen zaten een beetje vreemd naar mij te kijken. Ik wist niet goed hoe ik hiermee om moest gaan, ik hield me verder maar een beetje stil. Er zaten ook andere mensen stilletjes te huilen dus gelukkig viel het niet echt op. Elske was een beetje geschrokken. Ze vroeg wat er met mij was. Ik vertelde haar een beetje onsamenhangend wat er gebeurd was. Zij was gelukkig wel van mijn gevoeligheid op de hoogte. Ik voel namelijk wel vaker iets wat in de toekomst te gebeuren staat aan. Ik snapte niet goed waarom ik ineens met zo’n heftige huilbui reageerde. Misschien had het allemaal me veel meer aangegrepen dan ik doorhad. Ongeveer zes weken later zat ik daar weer opnieuw. Het gekke was dat ik er niet meer aan gedacht had. Ik had dat voorgevoel losgelaten. Ik was het helemaal vergeten. Mijn opa die al een langere tijd kwakkelde was 's nachts onverwachts overleden.

 

Opschrijven van een droom

Ik heb een boekje waarin ik ’s avonds wat gedachten en ideeën opschrijf. Veel tijd heb ik niet om te mediteren en op deze manier kan ik mijn gedachten wat leegmaken door ze op papier te zetten. Die éne avond was ik een droom aan het noteren die heel speciaal voor me was. Om het kort te houden; in die droom ontmoette ik mijn overleden grootmoeder. Ze zag er heel jong en mooi uit. Ze vertelde me dat ik mijn gevoelens niet meer moest tegenhouden en mijn eigen leven moest leiden. Toen gaf ze me een knuffel en ging weg. In diezelfde droom was er ook nog een man die vriendelijk was en me ook stevig knuffelde. Terwijl ik die droom aan het opschrijven was, voelde ik iemands hand (die ik niet zag) op mijn schrijfhand. Die onzichtbare hand wilde mijn hand en pen gebruiken om zelf iets te schrijven. Ik hoorde het in mijn gedachten vragen. Ik was niet bang, want het voelde vertrouwd aan en heel zacht. Eigenlijk wist ik wel dat het mijn gids was, maar toch durfde ik niet de controle over mijn hand af te geven. Ik weet dat het mijn gids was, maar ik koos toen toch voor wat voorzichtigheid. Je weet maar nooit en ik had nog teveel angst om zo'n ervaring rustig te beleven.

 

Koude windvlaag in huis

Ik zat ‘s avonds alleen thuis in een stoel wat rustig te relaxen voor ik zou gaan slapen. Er waren geen deuren of ramen die open stonden. Ineens voelde ik een koude windvlaag naast me. Ik keek verbaasd of er misschien ergens een raam openstond, maar alles was dicht. Ik begon angstig te worden, maar besloot om toch kalm te blijven zitten en af te wachten.  Het leek net alsof de windvlaag rondom me danste. Eerst dacht ik dat het misschien mijn verbeelding was, maar plotseling begon het weer te bewegen: eerst van links naar rechts, dan weer rondom mij en dan bleef het gewoon naast me stilstaan. In gedachten vroeg ik: ‘Wie ben je?’ Ik hoorde geen antwoord en toen zei ik verder: ‘Als je niets te zeggen hebt, dan ga ik nu maar slapen.’  Ik heb er verder geen aandacht aan besteed. (Soms kan je even de warmte/liefde/bewustzijn van het geestelijk lichaam van een overgegane persoon om je heen even voelen - Ron Malestein)

 

Filmpje 1

Ik ging ’s avonds regelmatig sporten. Het sportcentrum was in de buurt van mijn vriendin en na het sporten ging ik dikwijls bij haar binnen om wat bij te praten. De laatste keer dat ik bij haar thuis kwam, ging het compleet verkeerd. Ik voelde me héél goed, maar toen ik bij haar binnen kwam, voelde ik me ineens niet meer lekker. Een heel akelig gevoel kroop over mijn rug en door mijn lichaam heen. Het was alsof mijn keel werd dichtgeknepen. Zo ijl was de lucht. Op dat moment zag ik een soort van filmpje voor mijn ogen. In dat filmpje zag ik de man van mijn vriendin en zijn vrienden met elkaar praten over mij. Het was alsof ik er middenin zat, maar ze zagen mij niet staan. Ik zag alles wat ze deden en hoorde ook dat ze lelijke dingen met me van plan waren. Toen was het filmpje afgelopen en mijn vriendin keek me verbaasd aan. Ze vroeg of alles in orde was. Ik zei dat ik me niet zo goed voelde en naar huis wilde gaan. Toen ik buiten stond, was dat akelig gevoel weer weg en voelde ik me beter. De volgende dag heb ik mijn vriendin aangeklampt en gezegd dat ik wist wat haar man van plan was. Ze verschoot zich een bult en heeft me alles verteld. Wat ik in dat filmpje de dag ervoor had gezien was allemaal écht en diende als waarschuwing om mij te beschermen.

 

Filmpje 2

Ik was bijna verdronken toen ik 14 jaar was en op het moment dat ik dacht dood te gaan, kreeg ik zo’n filmpje te zien. Ik zag mezelf, mijn familie, vrienden, leuke en minder leuke gebeurtenissen terug. Alles in dat filmpje was mijn leven, maar dan teruggespoeld. Toen het filmpje gedaan was, heeft iemand me uit het water getrokken. Ik heb die persoon eventjes gezien, maar toen ik terugkeek om hem te bedanken zag ik hem niet meer staan. Ik weet niet wie hij was, maar ik ben wel blij dat ik mocht leven.

 

Beelden en stemmen

Ik was verdrietig en besloot om een ontspannend bad te nemen met wat rustige muziek erbij en zacht licht. Ik had een eenzaam gevoel en mijn hart deed pijn van verdriet. Toen ik begon te huilen, hoorde ik verschillende stemmen tegen me praten en zag ook gezichten rondom me. Ik stond rechtop in bad uit schrik, maar toen vertelden de stemmen me dat ik niet bang moest zijn. Ze vertelden me dat ik niet zo verdrietig moest zijn en denken dat ik alleen ben. Ze zeiden dat ze er waren om me te helpen. Het rare was dat ik ineens een warm gevoel in mijn hart voelde. Dat gevoel was zo vol van liefde dat ik het door heel mijn lichaam voelde stromen en niet meer verdrietig was. Toen zag ik iemand (het verschijnen van een overgegane persoon) die een wit gewaad aanhad en waarvan ik alleen maar de arm kon zien.  Die persoon deed zijn hand open en daarin lag een witte roos. Hij zei dat het voor mij was. Ik nam de roos glimlachend uit zijn hand en toen was alles weer verdwenen.  Een week later ging ik voor de eerste keer naar een bloemenséance*. Tussen alle bloemen zat één witte roos. Toen het mijn beurt was, kwam het medium naar mij en gaf me de witte roos. Ze zei dat ze die van mijn gids aan mij moest geven. Ook toevallig.

*Tijdens een bloemenséance komen er overgegane (overleden) personen die aan het helderziende en helderhorend medium allerlei boodschappen doorgeven. Meestal zeggen ze iets over hoe het nu met hen gaat.

 

 

‘Een stemmetje’

In gevaar of als er iets akeligs gaat gebeuren, hoor ik altijd een stemmetje. Het is een zachte vrouwenstem (mijn gids) die me bij mijn naam roept. Het is een stem die ik alleen hoor en niemand anders. Zij vertelt me dingen die gaan gebeuren of geeft me antwoorden als ik over iets inzit. Die stem heeft me een keer vertelt dat er een ongeluk zou gebeuren, maar dat ik niet bang moest zijn, omdat het niet ernstig zou zijn. Twee minuten later zat ik in een ongeluk, maar was gelukkig niet gewond. Voor mij is die stem ‘een vriendin’. Iemand die er steeds is om mij te helpen en voor mij te zorgen.  Soms hoor ik wel eens andere stemmen. Dan ‘hoor’  ik mijn vrienden of familie (telepathisch/via gedachten) iets zeggen. Als ik ze vertel dat ik ze gehoord heb en wat ze gezegd hebben, kijken ze verbaasd. Hoe kon ik dat weten, terwijl ik niet bij hen was? En toch ben ik soms bij hen thuis. Ik zit dan thuis in een stoel en dan krijg ik een beeld in mijn hoofd waardoor het net is alsof ik bij hun ben en alles zie en hoor wat daar gebeurt.

 

Stemmen van overledenen

Ik luister graag naar mensen en soms zijn dat mensen die verdriet hebben, omdat ze familie of vrienden, die gestorven zijn, erg missen. Het gebeurt wel eens dat ik ineens een stem in mijn hoofd hoor die me vertelt dat die overleden persoon naast me staat en vraagt of ik het goed vind dat die persoon iets tegen me zegt. Het zijn meestal familie of vrienden van de mensen bij wie ik zit die niet meer leven . Ik zie deze gestorven mensen in mijn hoofd. Sommigen zien ze er echt mooi en jong uit met een warme gloed rondom hen. Als ik ja antwoord, vertelt de overleden persoon me iets en vraagt of ik het wil doorgeven aan de mensen die nog leven en veel verdriet hebben. Als ik deze informatie doorgeef dan huilen sommige mensen, omdat de dingen die ik aan hen doorgeef zaken zijn die alleen zij en de overledenen konden weten. Soms vragen ze me ook om te zeggen dat ze gelukkig zijn en dat ze geen pijn meer hebben. Ze willen niet dat iemand verdriet om ze heeft en zeggen dat ze elkaar ooit zullen terugzien.

 

Kleuren

Soms zie ik gekleurde wolkjes rond mensen. Ik zie dat alleen wanneer ik een beetje aan het dromen ben of aan niets denk. Ik vind het heel grappig en leuk om te zien en de kleuren zijn best mooi. Eén keer zag ik bij mijn vriendin een ronde cirkel bij haar maag. De cirkel had een geelgouden randje en daaronder een geelwitte rand. In het midden van de cirkel was het donker, alsof er een gaatje in zat. Eventjes later kreeg mijn vriendin hevige buikkrampen.

 

Geuren

Sommige mensen ‘stinken’. Ze ruiken naar vlees dat ‘rot’. Ik kan de geur niet verdragen en het maakt me ziek. Ik heb bij die mensen vaak het gevoel dat ze binnenkort gaan overlijden. Ik weet ook wanneer iemand ziek is omdat ze dan een geurtje hebben dat me aan ziekte doet denken. Ik kom niet graag in ziekenhuizen omdat diezelfde geur er ook rondhangt. Er zijn ook mensen die heerlijk ruiken en die superlief zijn. Ik ruik soms een lekkere parfumgeur of de geur van warme pannenkoeken in huis terwijl ik alleen ben.

(De aura van een persoon heeft zo zijn eigen geur, soms ruik je die even. Dit noem je ‘helderruiken’. Je kunt van alles zomaar ineens ruiken: bloemen, olie, parfum, sigaren, ziektes enzovoort - paragnost Ron Malestein).

 

Sterfdag van mijn schoonvader

Mijn schoonvader had een gemengd Italiaans temperament. Hij was een kortzichtige man, maar eigenlijk wel een eerlijk man in de zin dat als iets hem niet zinde, hij je dat eerlijk vertelde, zodat je wist waar je aan toe was. Gelijk kreeg je nooit van hem. Soms ontstond er veel heisa om niets. In het begin heb ik nooit veel contact met hem gehad. Hoewel ik hem iedere zondag met tegenzin zag. Al enige jaren leefde ik met mijn schoonvader in een beter daglicht dan het ooit voorheen was geweest en ik moet zeggen, dat deed goed. We konden met elkaar praten en eens lachen. Vanaf het moment dat hij ziek werd, deed hij weer een beetje onaardig tegen me. Maar ik kon hem dat op een of andere manier wel vergeven; waarom weet ik niet. Hij ging ziende ogen achteruit en riep steeds om zijn jongste dochter, tot ergernis van enkele broers en zussen. Die voelden zich benadeeld. De jongste zuster is toen uit Italië gekomen en door haar liet hij zich verzorgen. Zijn wens was thuis om te sterven, omringd door zijn zes kinderen. We werden allen op een dag samen geroepen, omdat zijn tijd was aangebroken. Iedereen was er, op enkele aangetrouwde en kleinkinderen na, die er niet bij konden zijn. Hij wist dat hij op sterven lag, want hij heeft alle zes kinderen op zijn vingers geteld. Op een gegeven moment viel hij in een soort van coma en het gekke is, toen hij bijna stierf hief hij zichzelf omhoog en glimlachte en reikte zijn hand uit naar een voor ons onzichtbare persoon van gene zijde. Hij keek een richting uit waar ‘niemand’ was en toen plofte hij zachtjes terug met een smile op zijn gezicht.

 

 

 

Deel 3

 

Een klein paranormaal woordenlijstje:

 

Inleiding bij de woordenlijst:

Met deze speciale woordenlijst over het paranormale kan je heel snel en eenvoudig iets meer over deze bijzondere wereld te weten komen. Je bent dan wat beter voorbereid als je iets over deze onderwerpen gaat lezen.
Alle genoemde paranormale zaken zijn geen inbeelding, maar worden werkelijk door sommige mensen gezien. Het hoeft natuurlijk niet perse zo te zijn dat je zelf alles ziet of meemaakt. Dat is soms wel leuk, maar helemaal niet nodig.
Dit is de wereld waar we allemaal in leven. Vroeg of laat krijgen we met deze zaken persoonlijk te maken. Jong of oud dat maakt niet uit. Het zijn grotendeels mijn persoonlijke paranormale ervaringen en denkbeelden.
Je hoeft het niet eens te zijn met wat ik schrijf. Denk er eens goed over na en onderzoek het zelf. Je zult zien dat in de meeste goede boeken, uit verschillende landen (vertalingen), exact hetzelfde wordt beschreven. Er is echt niets nieuws bij. Overal ter wereld zijn de mensen hetzelfde: of je in Nederland, België, Iran, Japan of Brazilië woont. Dat kan natuurlijk niet anders.

 

 

 

De woordenlijst:

 

Aura

Een aura is een uitstralingsveld rondom mensen, dieren en planten. Dit energieveld heeft verschillende kleuren. Helderziende mensen zien een aura, van één of twee meter, om mensen heen. Een aura zegt bijvoorbeeld iets over je gezondheid, karakter en jouw besef van het leven.
De plaats van de kleuren in de aura (bovenin of onderin de aura), de helderheid en de grootte van de aura, zijn enkele zaken waar een helderziende persoon mee te maken krijgt. Hoe verder iemand groeit in liefde en kennis (bewustzijn), des te groter wordt het stralingsveld van de aura om hem heen.

 

Aurakleuren

Elke kleur in de aura zegt iets over het karakter en de gezondheid van een persoon. Soms zie je ineens een blauwe of gele kleur in de ruimte (huiskamer of ergens anders). Het kan een vorm hebben van een wolkje, strepen, bolletjes, stippen en sterretjes, enzovoort. Meestal zie je eventjes een witte mist. Veel mensen zien soms spontaan wit licht, rond een hoofd of schouder of een andere plaats. Meestal zijn de aurakleuren, die je in de ruimte ziet, gedachtewolken (energieën) van iemand die op dat moment aan je denkt. Het kan ook gebeuren dat je in zo’n aurawolk van energie een (overleden) persoon ziet.

 

Bijna-doodervaring 

(De afkorting hiervan is: B.D.E.) 

Sommige mensen ‘vliegen’ (uittreden) na bijvoorbeeld een hartstilstand, na een zwaar auto-ongeluk of tijdens een narcose, even uit hun aardse lichaam. Ze kijken dan vanuit hun geestelijk lichaam naar de omgeving (aarde). Het aardse stoffelijk lichaam en het geestelijk lichaam zitten met ‘energiekoorden’ (verbindingsdraden) aan elkaar vast. (Zie ook het zilveren koord verderop in de tekst). Soms vlieg je heel even naar een ander gebied (op aarde) en dan kom je weer terug. Het kan ook gebeuren dat je even naar ‘gene zijde’ (het hier-na-maals) gaat, om een kijkje te nemen. Daar krijg je eventueel te horen dat het je tijd nog niet is. Je moet dan weer terug naar de aarde om je leven af te maken. Sommige mensen vinden dat moeilijk; ze willen graag ‘daar’ blijven.

 

Deze zijde

Hier wordt het leven op aarde mee bedoeld.

 

Gene zijde (het gebied na dit leven)

Het gebied waar je na de aarde, als je lichaam ‘doodgaat’, naar toegaat. Je leeft met je geestelijk lichaam daar verder. Je komt ook familie en kennissen tegen die al eerder daar naartoe zijn gegaan (overleden). Gene zijde wordt ook wel eens het ‘hier-na-maals’ of ‘het leven na dit leven’ genoemd. Het is de plaats waar alle mensen maar ook de dieren na hun aardse leven naar toe gaan.

Gedachtekracht (krachten van je geest)

Al het leven bestaat uit energie (eigenlijk licht). Als mensen aan elkaar denken, dan zie ik hun gedachten in wolken van energie en dat in allerlei kleuren. Heb je wel eens zo'n wittige aurawolk gezien?
Als je heel sterk aan iets denkt, dan gebruik je kracht van je gedachten. Sommige mensen kunnen gedachten (energie) heel makkelijk richten op een ander. Het uitwisselen van gedachten wordt ‘telepathie’ genoemd. Telepathie is dat iemand iets denkt en dat een ander dit weer opvangt. Sommige mensen weten wie er belt, als de telefoon gaat.

 

Geestelijk lichaam

Als je dood bent, laat je het aardse lichaam achter; vergelijk het maar met een oude versleten jas. Dan ga je met je tweede lichaam, dat je nu niet kan zien, naar ‘gene zijde’ (hier-na-maals). Iedereen heeft twee lichamen. Eén voor de aarde en één voor aan die andere kant, dus gene zijde. Dit is nodig, want anders kan niemand jou daar zien, horen en aanraken. De twee lichamen zitten, met voor ons onzichtbare energiekoorden, aan elkaar vast. Zo’n koord heet ‘het zilveren koord’. Na de dood breekt dit koord af en ga je definitief naar gene zijde. (Zie ook de uitleg over het zilveren koord.)

God/Allah

Hier zijn heel veel namen voor, maar betekenen (voor mij) allemaal hetzelfde: de Schepper, Allah, de Vader in de Hemel of Jahweh. Ik denk en ervaar dat wat we God zijn gaan noemen in alle mensen en dieren (eigenlijk in al het leven) zit. Het is een hele hoge kracht/bewustzijn die alles regelt. Iedereen is een kind van de Schepper/God. Of je nou naar de kerk gaat of niet, dat maakt helemaal niet uit. In onze volgende levens zullen we het steeds beter begrijpen en meer over deze bijzondere ‘Kracht’ te weten komen.

 

Helderzien

Helderzien is het af en toe zien van een beeld of foto in je gedachten (in je hoofd). Je kunt van alles in beelden zien: nieuwe kleding voor je verjaardag, een voetbal, een persoon, iemand die ziek is, een persoon die al lang overleden is en nog veel meer. Soms kan je ook iets in symbolen (symbolische helderziendheid) zien. Elk symbool heeft dan een vaste betekenis voor jou. Het heeft vaak iets met jouw persoonlijke leven te maken. Het valt niet mee om die symbolen te leren begrijpen.
Een voorbeeld van een symbool: Je kunt een beeld krijgen van een lekkere appeltaart. Voor jou kan dat betekenen dat je binnenkort naar een feestje toegaat, waarbij ze lekker taart eten. Voor een ander kan diezelfde appeltaart betekenen dat hij/zij ziek gaat worden, omdat de laatste keer dat hij/zij dat gegeten had, ook ziek is geworden.

 

Helderhoren

Het horen van een ‘stemmetje’ in je gedachten. Soms krijg je ergens een boodschap/berichtje over. Het is mogelijk dat iemand, van gene zijde, speciaal naar jou toekomt om iets in jouw aura te zeggen (telepathisch overbrengt). Het is soms makkelijk als je een ‘persoonlijke raadgever’ (iemand die je tips en informatie geeft) hebt van gene zijde. Als je hier geen zin in hebt, dan luister je er niet naar en ga je gewoon je eigen gang.

 

Heldervoelen 

Je voelt iets heel sterk aan, wat later ook echt gebeurd. Je voelt bijvoorbeeld dat je binnen korte tijd naar een pretpark toegaat of je vader een deuk in z’n nieuwe auto rijdt. Soms voel  je wat in het verleden gebeurd is. Het is niet altijd eenvoudig en leuk om dit te hebben. Je kunt bijvoorbeeld niet altijd zeggen wat je voelt (denkt). Niet altijd komen deze gevoelens uit. Het is best moeilijk om precies te weten wat wel of wat niet later echt gaat gebeuren.

 

Ingevingen

Je krijgt plotseling ergens een gevoel of een gedachte over, bijvoorbeeld: dat je een lekke fietsband krijgt, dat je verkouden gaat worden, dat je vriend/vriendin je op gaat bellen of dat je je horloge kwijtraakt. Deze ingevingen kan je overal en op elk moment krijgen: thuis, onderweg, in de supermarkt of op school.
Het is heel belangrijk om naar je allereerste ingeving/indruk van iets of iemand te luisteren. Je kunt ook een ingeving krijgen van iemand die je voor het eerst ziet. Denk maar eens goed na als je iemand voor het eerst ziet, wat je dan van die persoon vindt of wat je erbij voelt. Je eerste indruk is vaak de beste.

Karma

Ookwel: ‘Wat je zelf zaait zal je later ook oogsten’. Al je goede en slechte (onbewuste) handelingen en je gedrag worden door je eigen ziel ‘genoteerd/bijgehouden’. Een leven van een mens wordt dus ‘geschreven’ door zijn eigen gedrag in vorige levens. Hier ontstaat een levensprogramma door. Dit levensprogramma/lot moet je ondergaan of je wilt of niet. Je wordt in feite steeds weer op aarde geboren om een aantal zaken recht te zetten en te leren. Je hebt wel de vrije keus om er iets van te maken of te verwaarlozen, net als op school.

 

Overgaan  

Dat betekent dat je na de dood met je geestelijk lichaam naar gene zijde gaat, (het gebied waar je straks na je dood naar toe gaat). Je gaat van het ene gebied (de aarde) naar het andere gebied (gene zijde). Je gaat over, net zoals je van de ene klas naar de volgende klas op school overgaat.

 

Paranormaal

Je hebt gewone zintuigen in je aardse stoffelijk lichaam en paranormale zintuigen in je geestelijk lichaam. Met die paranormale geestelijke zintuigen kan je ineens iets: voelen, weten, zien, ruiken en proeven.  De gewone en paranormale zintuigen lijken op elkaar. Ieder mens is een beetje paranormaal gevoelig. Je moet wel naar deze bijzondere indrukken leren te luisteren, want anders heb je er niets aan.

 

Reïncarnatie

Het betekent, dat wanneer je na de dood naar een ander gebied gaat (dit wordt ook gene zijde of het hier-na-maals genoemd), je later weer opnieuw terug op aarde komt om geboren te worden. Op die manier krijg je steeds weer een nieuw lichaam en dus ook een nieuwe (voor)naam. Dit moet, omdat ons lichaam geen duizend jaar oud kan worden. Het is dan helemaal versleten, zeg maar ‘op’. Je hebt dus elke keer weer een nieuw lichaam op aarde nodig.

 

Sferen van gene zijde

Daar worden de verschillende gebieden die er aan gene zijde zijn mee bedoeld. Ieder mens heeft op dit moment afstemming op een bepaald gebied van gene zijde. Na je dood ga je naar het gebied toe wat bij jou hoort (hoe je leeft, hoe je denkt, jouw niveau van bewustzijn). Mensen groeien heel langzaam, stap voor stap, naar hogere/mooiere gebieden toe. Je hebt verschillende levens nodig om te kunnen groeien/bewuster te worden.

 

Telepathie  

Een mens kan zijn gedachten en gevoelens op een andere persoon overbrengen. Je moet wel in bepaalde mate gevoelig zijn om deze gedachte-energie te kunnen opvangen. Enkele mensen zijn sterke ‘uitstralers’ (uitzenders) en anderen zijn gevoelige ‘ontvangers’. We worden allemaal regelmatig beïnvloed door gedachtewolken. Helderziende mensen zien deze gedachtewolken in kleur. Een mooie gedachte kan bijvoorbeeld licht van kleur zijn en een vervelende gedachte heel donker.
Een voorbeeld van telepathie: je denkt heel sterk aan een lekker ijsje en even later vraagt je moeder of je een ijsje lust. Je hebt haar dat idee dan telepathisch doorgegeven. Dit is leuk om eens uit te proberen.

 

Verschijning

Dat kan bijvoorbeeld een bekende(familie) van je zijn, die je even (helder)ziet. Vaak zie je dat maar een paar tellen. Je kunt iemand zien die overleden (overgegaan) is, maar ook iemand die gewoon heel sterk aan jou denkt. Iemand hoeft dus niet perse dood te zijn. Je hoeft niet bang te zijn als je een verschijning ziet.

 

Voorspellende droom

Soms droom je een stukje vooruit in de tijd. Je ziet dan bijvoorbeeld dat je gaat verhuizen. Je kunt over van alles voorspellend dromen. Het is natuurlijk leuker om over prettige zaken voorspellende dromen te hebben, dan over vervelende (nare). Gelukkig komen niet alle dromen uit.

 

Voorvoelen

Je voelt (weet) enkele minuten, dagen of maanden van tevoren wat er later gaat gebeuren. Je voelt iets aan. Het is wel heel moeilijk om te weten wanneer je iets voorvoeld of dat je iets voelt omdat je het zo graag wilt. Wat het precies is geweest kan je alleen maar achteraf zien. Je kunt altijd je paranormale (vreemde/grappige) boodschappen in een dagboekje schrijven. Hier kan je veel van leren. Je zult bijvoorbeeld steeds beter kunnen onderscheiden wat je eigen gedachten of paranormale ingevingen zijn.

 

Zilveren koord

Soms hoor je mensen zeggen dat ze door een zwaar auto-ongeluk even uit hun aardse lichaam zijn geweest. Ze zaten nog wel vast aan het geestelijk lichaam met speciale energiekoorden. Als deze koorden ‘breken’, dan ga je naar gene zijde toe. Je leeft dan daar weer verder. De koorden in je aura zitten vast aan je hoofd en aan je buik (zonnevlecht, het punt dat ongeveer vijf centimeter boven je navel zit). Deze koorden worden in de Bijbel ‘het zilveren koord’ genoemd.
Eigenlijk heb je twee koorden: het energiekoord voor het bewustzijn dat wordt 'bewustzijnsdraad' genoemd en het andere koord  wat met onze energie/levenskrachten te maken heeft, wordt 'levensdraad' genoemd'

 

Nawoord/boekentips

Ik kan me goed voorstellen dat je na het lezen van dit boekje meer wilt weten. Dat kan maar probeer als je zin en tijd hebt dit boekje eerst een paar maal goed te lezen. Het is namelijk erg belangrijk dat je een aantal paranormale basiszaken goed begrijpt, voordat je verder kunt. Je kunt bijvoorbeeld geen ‘schooljaar’ zomaar overslaan, dat weet iedereen.

Boekentip 1:

Mijn boek: ‘Allerlei Paranormaliteiten’ is een heel leuk vervolg op dit boekje. Je kunt in dat boek losse stukjes lezen die jou persoonlijk aanspreken. Misschien kan je dat boek samen met iemand van je familie of iemand uit je vriendenkring gaan lezen. Dan kan je samen gezellig over de interessante onderwerpen praten. Maar vergeet nooit mijn waarschuwing in het begin van deel1 van dit boekje. Niet iedereen heeft belangstelling in paranormale zaken en sommigen vinden het zelfs heel eng. Er zijn mensen die vanwege hun ‘geloof’ hier niet over mogen praten. Let dus heel goed op met wie je hier over praat. Zet je eigen (paranormale) gevoelssprieten eerst uit/aan en bekijk dan rustig of je iets gaat zeggen.