Paranormaal boek 'Bijzondere spirituele gedachtes, opwellingen en
overpeinzingen van een helderziende’
.

Lees gratis online het hele boek

Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

© 2022, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites:
www.ronmalestein.nl en www.paranormaalbewust.nl.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Inhoudsopgave:
Woord vooraf

1 - Elke dag opnieuw nieuwe krachten

2 - De volgende planeet

3 - De weg naar vrij denken

4 -‘Het zijn’

5 - Ga je voor geestelijke of stoffelijke rijkdom

6 - De buurman’s kater

7 - Een gezin met jonge kinderen

8 - Orde in de ruimte (alles door elkaar helderhoren)

9 - Afwisselende vrouwelijke of mannelijke incarnaties

10 - Er is meer dan alleen erotiek

11 - Over helderziendheid

12 - Innerlijke stuwingen

13 - Evolueren door het universum

14 - Land van onbewuste

15 - De geest in het stof ingedaald

16 - Te weinig positieve berichten

17 - Aanvaard je leven in dankbaarheid

18 - Verschillende nationaliteiten

19 - Onze geest wordt door het aardse lichaam vastgehouden

20 - Geen paranormale ervaringen maar de achtergronden

21 - Achtergebleven energieën

22 - Een tempel in je hart

23 - De gevolgen van iets al vooruit mogen weten

24 - Wat is jouw levensopdracht vandaag?

25 - Talenten

26 - Waarom je mensen uit de dood niet terug kunt halen

27 - Keuzes

28 - Voor de Schepper zijn er geen feestdagen

29 - Overgangsperiode

30 - Je oude ik

31 - De weg naar universele liefde

32 - Eerlijker zijn

33 - Mediumschap

34 - Buren

35 - Leed

36 - ‘Ik weet dat allemaal al’

37 - Het pad

38 - Onzekerheid

39 - Levensbeëindiging

40 - Vrede

41 - Buitenlanders nodig

42 - ´Eeuwige student´

43 - Toekomstbeelden

44 - Vreemde ogen

45 - Levensonderhoud

46 - Dodenherdenking

47 - Je bent je eigen huis

48 - Spirituele leesboeken

49 - Mijn boekentips

Nawoord / een rechte lijn

Woord vooraf

Het leven ervaar ik af en toe als best gecompliceerd. Het is moeilijk om een redelijk overzicht van je leven te krijgen. Wat is bijvoorbeeld het doel van je leven? Ik denk dat er niemand op deze stoffelijke aarde rondloopt die je daar een volledig antwoord op kan geven. Je vorige levens mag je bijvoorbeeld niet weten, er lijkt spiritueel wel een deksel op te zitten. Ieders toekomst blijft ook grotendeels in een dikke mist gehuld. Toch is het meer dan de moeite waard om op zoek te gaan naar antwoorden op veel van je vragen. Ik heb in dit boek ‘Op weg naar meer innerlijk licht’ een aantal onderwerpen aangeroerd, welke je vanzelf op het geestelijke pad tegenkomt. De meeste onderwerpen zijn, wat de subtitel van dit boek “Bijzondere spirituele gedachtes, opwellingen en overpeinzingen van een helderziende”, al aangeeft vanzelf opgeborreld. Ik ga niet beweren dat je na het lezen van mijn boek de vele klappen in het leven zult ontlopen. Ik denk dat dàt ook niet de bedoeling is van ieders leven, want juist van persoonlijke belevenissen word je, wanneer je daar wat mee wilt doen, innerlijk rijk. Het opdoen van persoonlijke ervaringen is de weg. Mijn tip is: doe het vooral op jouw manier. Toch zullen de vele onderwerpen in dit boek je meer inzicht geven. De teksten kunnen dienen als kleine sleuteltjes, misschien openingen in een bepaalde richting. Jouw van tevoren karmisch bepaalde levenspad zul je niet kunnen ontlopen, maar het hebben van meer geestelijk inzicht kan je enorm steunen tijdens problemen van het leven. Je kijkt geleidelijk aan anders naar dezelfde problemen van jezelf of anderen. In mijn leven heb ik steeds sterker ingezien dat het onverstandig is om over andermans leven te oordelen. Je weet namelijk nooit wat iemand karmisch gezien moet meemaken en doorstaan. Een mens kan wel voor 1001 verschillende opdrachten worden geboren; zowel voor hele mooie als in onze ogen hele lelijke opdrachten. Ons bewustzijn is nog veel te klein om dit te begrijpen en te kunnen overzien.

Er zijn in het universum enorm grote krachten werkzaam die de hele evolutie begeleiden. Door mijn paranormale gaven is het ontzag hiervoor enorm toegenomen, maar het is voor mij beslist niet altijd eenvoudig om deze krachten te voelen en te begrijpen wat er volgens het karma moet gebeuren.

Tot slot; Het is niet mijn bedoeling om iemand met mijn gedachtes en opvattingen te kwetsen. Haal uit het boekje wat je aanspreekt, maar neem wel even de tijd om erover na te denken. Ik heb ook heel dikwijls mijn standpunten moeten wijzigen maar dat geeft niet. Dat hoort bij het geestelijke groeiproces.

 

Tip: je kunt ook (later) voor een dagelijkse overpeinzing een tekst gebruiken. Op deze wijze kan je je veel beter de materie (thema’s ) eigen maken.

 

Sommige spirituele woorden en begrippen zijn extra uitgelegd. Zie *.

Twee voorbeelden:

* jouw levensfilm

* sferen van licht aan gene zijde

 

Ik hoop dat je een paar leuke en boeiende leesuurtjes aan dit boek mag beleven.

 

Paragnost / helderziende Ron Malestein

 

 

1 - Elke dag opnieuw nieuwe krachten

Het leven is een groot wonder. Ik kan niet goed begrijpen dat sommige mensen nergens in geloven, terwijl er elke dag opnieuw zoveel gaande is. Het leven moet je proberen te aanvaarden zoals het elke dag op je af komt.
Ieder mens heeft naast zijn aards stoffelijk lichaam een geestelijk lichaam. Dat stoffelijk lichaam moet 24 uur per dag voorzien worden van energie. Dit gebeurt onder andere door te eten en te drinken maar ook doordat het etherisch lichaam energie kan aantrekken uit de kosmos. In het etherisch lichaam liggen tientallen chakra’s en al die chakra's hebben zo hun eigen specifieke werking en functie. De hoger gelegen chakra’s hebben met het denken te maken en de lager gelegen chakra’s meer met het stoffelijk lichaam. Zonder dat we erbij stilstaan stroomt er energie in en uit. De meeste mensen staan helemaal niet stil bij dit proces. Dit proces verloopt feilloos zonder onze invloed en elke dag word je nieuwe energie geschonken. Alleen dit al zou je aan het denken moeten zetten. Iedere persoon krijgt elke dag opnieuw kracht om zijn levensprogramma te volbrengen. Of je een innerlijk mooi of lelijk mens bent, vriendelijk of onvriendelijk, een makkelijk leven of een moeilijk leven hebt, dit proces gaat eeuwig door. Ik geloof trouwens ook dat iedere persoon kracht naar kruis draagt. Ik weet dat mensen in hun leven meerdere malen vast kunnen komen te zitten, dat de levensfase waarin ze zitten eigenlijk iets te zwaar is. Maar hoe zwaar je het ook hebt en hoezeer je ook met van alles tobt, elke ochtend opnieuw heb je nieuwe krachten tot je beschikking. Ik vind dit heel wonderlijk en heel bijzonder. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat je er zelden bij stilstaat. Dat is jammer, want juist dergelijke zaken kunnen je weer dichter bij de bron brengen. Je ontzag voor de Schepper en zijn schepping kan weer geactiveerd worden. Sta je er wel eens bij stil, waar al die energie elke keer weer opnieuw vandaan komt? Zelfs de wetenschappers stellen vast dat het leven al meer dan miljoenen jaren oud is. Wie of wat voedt al het leven in het universum? Elke dag zie ik om mensen, dieren, planten en voorwerpen een energieveld. Dit etherisch energieveld voorziet al het leven van allerlei krachten. Er zijn nog zoveel krachten die wij nog niet kennen en nog ontdekt moeten worden.
Het aura zien heeft mijn denken enorm beïnvloed. Ik zie dat de mens niet alleen maar uit grove stof bestaat, maar dat er eigenlijk nog veel meer is. Ik hoop dat dit onderwerp over energie je aan het denken zet. Misschien dat je eigen geloof weer mag terugkomen. Ik wil absoluut niet mensen terug naar de kerk sturen. Het is naar mijn mening belangrijker om zelf beter om je heen te kijken, je eigen conclusies te trekken. Het is heel bijzonder om een onderdeel van al het leven uit te mogen maken. In mijn ogen is iedereen heel bijzonder en uniek. We zijn allemaal op weg naar meer geestelijk inzicht. Paranormale ervaringen kunnen zeker bijdragen tot een beter en groter inzicht in je leven. Het mooiste is om zelf minimaal één maal in je leven een energiewolk te mogen zien. Deze waarnemingen zijn gedachtes van andere mensen die in de vorm van een gekleurde energiewolk te zien zijn. Het geeft tevens aan dat je een bepaalde graad van paranormale gevoeligheid bezit. Ik denk dat we hier allemaal geleidelijk aan veel gevoeliger en vatbaarder voor zullen worden. Ik moet er wel bij zeggen dat die gevoeligheid voor energieën om mensen heen niet altijd plezierig is. Het is soms heel lastig om de stemmingen van andere mensen zo sterk te voelen. Gelukkig heb ik voldoende tijd gekregen om hier aan te wennen.

 

2 - De volgende planeet

In het heelal wordt ons leven heel sterk door enkele kosmische wetten bepaalt. Je kunt dat bijvoorbeeld 's avonds al heel goed op een heldere avond aan de hemel zien: alle sterren blijven mooi op hun plaats staan. Er kan gewoonweg geen toeval bestaan. Alle planeten en sterren zouden van het ene op het andere moment tegen elkaar botsen en dan vervolgens exploderen. Er moet een kracht of een denkend beginsel zijn die al het leven bestuurt. Ik doe dat in ieder geval niet en jij waarschijnlijk ook niet. Er is meer. De hele schepping wordt door de Schepper door middel van allerlei wetten geregeerd. Twee belangrijke wetten zijn: de wet van karma, dat wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd, en de wet van de reïncarnatie, ook wel de wet van wedergeboorte genoemd. Ik ben heel erg blij met deze wetten. Ieder mens krijgt de kans om te groeien en zijn fouten vanuit het korte of heel verre verleden recht te zetten. Mensen die iets stiekems doen worden daar ooit in een volgend leven mee geconfronteerd. Ieder mens bouwt gedurende de vele levens goed en minder prettig karma op. Met andere woorden: door je vorige handelingen maar ook nalatigheden en al dan niet uitgesproken gedachtes schrijf je zelf elke keer opnieuw jouw levensprogramma. Of je het er wel of niet mee eens bent; deze wetten werken altijd feilloos.
Al onze vorige (doorgemaakte) fouten hebben we door bloed, zweet en tranen rechtgezet. Door alle beleefde situaties zijn we veel dieper gaan denken en voelen. De aarde is slechts één van de planeten waar we kunnen groeien. Vóór de aarde zijn we op twee andere planeten geweest. Mensen in de hogere gebieden van licht aan gene zijde kunnen op al hun levens terugkijken. Wanneer je terugkijkt kom je automatisch op levens op andere planeten terug.
Er komt een tijd dat al ons karma is opgelost (persoonlijk afgewerkt). Je kunt op dit moment al met één van je laatste stoffelijke levens op aarde bezig zijn. Maar ik helderzie dat voor veel mensen nog tientallen levens komen. Je kunt dat namelijk aan de grootte en helderheid van kleuren van iemands aura zien. De aura geeft onder andere het evolutiepunt van een persoon aan. Je zou ook kunnen zeggen dat dit de graad of niveau van bewustzijn aangeeft. Mensen die aura’s waarnemen zien allerlei bijzonderheden waar je gewoonlijk niet bij stilstaat. Eens zijn we allemaal klaar met de stoffelijke levens op aarde en na enige duizenden jaren komen we op de volgende planeet terecht. Tussen je laatste aardse stoffelijk leven en weer het eerste stoffelijk leven op de volgende planeet leef je in één van de sferen van licht aan gene zijde. Dit duurt enkele duizenden jaren.
Probeer je jezelf eens voor te stellen wat het betekent als we met z'n allen helemaal vrij van karma en disharmonie op de volgende planeet leven.
Iedereen is daar volkomen met zichzelf èn anderen in harmonie. Hier breekt een periode van ontzaglijke rust en vrede aan. Wij kunnen ons daar nog moeilijk een beeld van vormen. Overal waar je komt zijn veel misverstanden, disharmonie, ruzies en irritaties, onrust, veel kabaal enzovoort. Het is wel heel mooi om dit nu al te mogen weten. Het kan je inspireren om verder te gaan. Zoals je zelf vast wel in zult zien, verdiept het leven zich elke dag opnieuw weer een beetje verder, elke dag leren we er weer een stukje bij. Het is niet meer dan logisch dat we eens met z'n allen in een volkomen vredige sfeer of gebied komen. Stap voor stap komen we naar hoger bewustzijn.
Hoe kom ik aan deze informatie? Mensen aan gene zijde communiceren telepathisch met elkaar: in gedachten. Op deze wijze communiceren ook astrale gidsen met aardse paranormaal gevoeligen, de zogenaamde mediums. De informatie daalt als het ware van de volgende planeet naar de hogere gebieden van licht die nog bij de aarde horen. Denk maar aan flatgebouw met verschillende verdiepingen verbonden door een trappenhuis. De informatie wordt dus aan elkaar doorgegeven. Maar het kan ook gebeuren dat iemand tijdens het slapen mee op excursie mag gaan, dus uittreedt, en met zijn geestelijke ogen van zijn geestelijk lichaam van alles aan die zijde mag zien en eventueel aan ons mag doorgeven. Zelf heb ik ook diverse uittredingen gehad. Ik ben in mooie, maar ook in ‘nare’ gebieden geweest. Iedereen evolueert van hele lage gebieden naar gebieden van licht, dit is een onderdeel van het evolutie proces.

 

3 - De weg naar vrij denken

Iedere persoon heeft op één of ander vlak met onzekerheid te maken. Veel mensen zijn geneigd vanwege onzekerheid op een ander te gaan leunen, wat begrijpelijk en heel menselijk is. Maar heel dikwijls is dit gedrag in omgang met anderen het begin van problemen. Het is veel beter om op je eigen benen te staan en zelf je keuzes te maken. We geven te snel alles uit handen. Toon meer initiatief, experimenteer een beetje. Ga niet direct uit op groot succes. Wees niet te veel met de uitkomst bezig. Geef jezelf de tijd om je te ontwikkelen en of je dat in 10 of 100 stapjes doet is totaal niet belangrijk. Elke dag opnieuw kun je daar aan werken. Het mooiste is om te groeien naar meer onafhankelijkheid en vrij denken. Benut je aangeboren goddelijke mogelijkheden zo goed mogelijk. Het is helemaal niet de bedoeling om onderdrukt te worden.
Het kan natuurlijk best zijn dat je vanwege een lastig en zwaar karma met vervelende agressieve of dominante personen te maken hebt, maar vroeg of later zal ook eens dit karma ingelost zijn. Zit je in zo’n situatie probeer je dan als het ware in tweeën te splitsen, leef zogezegd twee levens. Eén met die lastige personen en de ander met mensen die meer op jouw golflengte zitten. Je bent helemaal niet verplicht om hier iets over te zeggen of te melden. Op deze wijze kun je het misschien nog enigszins uithouden.
Het is de kunst om in je leven meer naar emotionele ongehechtheid te groeien. We zetten onszelf op allerlei wijzen emotioneel vast. Dat is geestelijk gezien niet de bedoeling. Door dit gedrag roep je zelf enorm veel problemen op. We willen te veel vasthouden, claimen, opeisen, eigenlijk anderen emotioneel bezitten. Dit is niet de bedoeling. We moeten leren ons meer los te maken van personen, geld en andere aardse materiële zaken. Heel kort samengevat heeft dit te maken met het aards stoffelijk denken. We moeten groeien naar meer geestelijk denken zoals een eigen mening vormen, voor jezelf opkomen, anderen niet domineren of de les lezen, vrij te denken, eigenlijk leren je te onthechten van werkelijk alles. Dit is geen eenvoudige taak. Dit gaat je heel veel strijd kosten. Dit soort geestelijke inzichten kan je je ook niet zo maar in één leven je eigen maken, maar het is wel meer dan de moeite waard om je hierin te verdiepen en vooral jezelf van bewust te worden.
Waar maak jij je bewust of misschien ongemerkt afhankelijk van, waar geef jij jouw vrijheid en rechten uit handen? Niet iedereen zal deze inzichten op prijs stellen. Veel mensen klampen zich aan van alles vast. Dit is voor hen een onechte, een onzuivere vorm van zekerheid zoeken. Maar wat je nu hebt kun je in het leven zo maar weer ineens kwijtraken. Dit wordt veroorzaakt door jouw karma. Aan alles zit een van tevoren vastgestelde tijd vast. Hier kunnen we niets aan doen. Dit heeft te maken met de kosmische wetten die ons universum regeren. Met ongehechtheid bedoel ik niet emotieloos of te weinig betrokken zijn. Je zou dit kunnen gaan denken. Ik bedoel met ongehechtheid dat iedereen innerlijk vrij is, dat we volledig naar ons hart luisteren en beseffen dat anderen zich ook zo voelen, dat we anderen proberen lief te hebben gelijk onszelf. Wanneer we allemaal meer ongehecht zouden zijn dan komt iedereen geestelijk gezien veel beter aan zijn trekken. Onderdrukken, overheersen, voor een ander denken enzovoort hoort niet meer bij de komende nieuwe tijd. Het zal nog even duren voordat deze geestelijke gedachtes door iedereen begrepen, gewaardeerd, uitgevoerd en eigengemaakt worden. Maar zoals je waarschijnlijk zelf al wel is opgevallen, is het nu een tijd voor innerlijke zelfstudie. We kunnen ons in allerlei richtingen geestelijk ontwikkelen. Er zijn veel boeken geschreven en het Internet kan voor iedereen een grote bron van informatie zijn. Het is mooi te zien dat wereldwijd veel informatie voor iedereen toegankelijker wordt.

 

4 -‘Het zijn’

De meeste mensen zijn altijd aan het denken. Onze gedachtes staan zelden een seconde stil. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat hetgeen je denkt en voelt steeds verandert? Wat nu denkt is net weer iets anders dan vorige week, volgende week, vorige maand of nog veel langer geleden. Laat deze gedachte eens goed op je inwerken. We nemen te dikwijls te resolute stellingen aan waar we vervolgens vroeg of later spijt van kunnen krijgen. Niets is absoluut. We hebben duizenden levens achter de rug en zullen zeker nog meer dan duizenden levens gaan krijgen. Naargelang wat je allemaal meemaakt en hoe je daarop reageert zal je steeds meer informatie krijgen met als gevolg een veel dieper inzicht in jezelf en anderen.
Niet iedereen is even blij met de grote hoeveelheid verschillende gedachtes en gevoelens. Er zijn momenten dat je wel aan 10 dingen tegelijkertijd denkt. Je ‘kop’ staat dan geen seconde stil. Het mooiste is om wat meer rust in je denken en gevoelsleven te krijgen. Veel mensen vinden het lastig, maar eigenlijk is het niet eens zo moeilijk om meer evenwicht in te krijgen. Je moet eigenlijk meer de eerste stap willen en vooral durven zetten. Mensen vragen wel eens aan mij hoe je dat dan doet.
Ga er eens echt rustig voor zitten en zorg er voor dat je eventueel storende elementen zoals bijvoorbeeld de telefoon of het binnenkomen van een e-mail uitsluit. Zit je stiekem met één oor naar mogelijke berichtjes te luisteren dan zal dat niet werken. Tref dus maatregelen en wees goed voorbereid op mogelijke stoornissen. Laat je gedachtes en gevoelens zoveel mogelijk voor wat het is. Druk ze ook niet met alle geweld weg want dan verleg je de activiteit je spant je dan opnieuw in. Neem in zijn geheel een wat passievere houding aan, net als bijvoorbeeld dat je al je spieren bewust slap laat hangen. Zo moet je dat ook met de gedachtes en gevoelens proberen te doen. Je kunt geleidelijk één of twee gedachtes in lichte mate aanhouden. Je zult zien dat er na enige tijd geen ruimte meer voor allerlei bijgedachtes is. Hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt, je concentreert je op één of twee gedachtes en de rest waait als het ware langzaam weg. Wanneer je nog een stap verder wilt gaan dan laat je alles aan gevoelens en gedachtes voor wat het is. Je laat ze zo goed als je kunt los. Schenk er geen of nauwelijks aandacht meer aan. Ieder mens is zoals je weet een ego of een goddelijke vonk. Jij bent ooit door jouw Schepper in leven geroepen of geblazen. Of je het nou wilt of niet; jij bent jij. Jij bent jij en jij bent in de kosmos aanwezig. Er is gelukkig geen tweede zoals jij. Jij bent net als ieder ander gelijk en uniek. Misschien heb je ooit wel eens gelezen over ‘het zijn’. Het zou mooi zijn als je dit voor een paar minuten eens even sterker zou kunnen beleven. Wees er eens gewoon voor 5 minuten. Voel het eeuwige ‘zijn’. Dit gevoel, of beter de staat van bewustzijn, is helemaal niet zo moeilijk op te roepen. Je moet het gewoon eens doen, ondervinden. Het kan voor jou een mooie ervaring zijn. Gedachtes en gevoelens zijn veranderlijk en niet altijd betrouwbaar. Door vaker alleen maar te ‘zijn’ kan er een andere trilling, een andere aura ontstaan. Je kunt hier meer rust door vinden. Maar in dit verband gaat het mij niet direct om rust, maar om de staat van alleen ‘het zijn’ te ervaren. Ik ga niet beweren dat je ineens een totaal ander mens zal worden. Het zal ook je problemen niet direct oplossen, maar door dit regelmatig te doen zal het in heel veel opzichten kalmerend, verfrissend, versterkend en verdiepend zijn. Het zal veel invloed op je kunnen hebben. Maar nogmaals je moet natuurlijk wel de moeite nemen om echt de eerste stap te zetten. Iedereen zal dit op zijn eigen manier beleven. Niemand is exact hetzelfde. Spiritueel gezien is dit een innerlijke ontdekkingsreis. Een weg naar een hogere innerlijke trilling. Het kan je denken en gezondheid positief beïnvloeden. Tegenwoordig gaat alles 24 uur per dag maar door. Of anders gezegd allerlei onrust in je aura trilt maar door, door teveel door jezelf en anderen opgelegde prikkels. Ik wil je met deze tekst een sleutel aanreiken. Ik hoop dat je de tijd en de goede omstandigheden hebt. Ik kan me goed voorstellen dat het leven van de ene persoon op dit moment net even gunstiger is dan dat van de andere om hiermee te beginnen. Maar doe het op jouw manier. Loop de treden van jouw innerlijke trap met rust en liefde. Je zult zien dat er allerlei deuren geleidelijk aan op het juiste tijdstip open zullen gaan. ‘Het zijn’ is een bijzondere staat van er alleen maar zijn. Al je gevoelens en bijgedachtes komen tijdelijk op de achtergrond. Ieder mens is een vonk van die Ene Schepper. Dergelijke zaken zoals bijvoorbeeld “het zijn” kunnen je spirituele besef enorm verdiepen. Het leven op aarde, of aan gene zijde is een ontdekkingsreis. Een reisje dat we allemaal min of meer op de zelfde manier maken.

 

5 - Ga je voor geestelijke of stoffelijke rijkdom

* jouw levensfilm

Tijdens het stervensproces ziet iedereen in een paar tellen zijn gehele leven in gedachten aan zich voorbijgaan. Ook mensen met een bijna-doodervaring maken dit soms mee. Je ziet je eigen belevenissen en gedachten, maar ook hoe anderen zich gevoeld hebben als gevolg van jouw gedrag/daden. Dit kan voor veel personen erg confronterend zijn.

 

* sferen van licht aan gene zijde

Na je aardse dood (het overgaan) gaat iedereen, mens en dier, naar een volgend gebied toe. Je hebt daar diverse gebieden die je ‘sferen’ noemt. Hoe verder een persoon ontwikkelt (bewustzijn), des te hoger het gebied dat hij bereikt. Alle mensen evolueren steeds verder en komen via zeven lagere sferen naar hogere gebieden. Die hogere gebieden noem je ‘lichtsferen’. Het zijn bijzonder mooie gebieden, waar iedereen graag vertoeft. Er zijn daar veel bloemen, vogels, beekjes, parkjes, bergen, grote tempels om te studeren (levenslessen) in een bepaalde richting en er is veel ‘licht’. Er zijn zeven gebieden van licht. Na de zevende lichtsfeer ga je naar de volgende planeet.

 

Het leven kent enorm veel beproevingen. Je moet er heel erg voor waken dat je niet ongemerkt ergens aan verslaafd raakt. Je hebt grote verslavingen en kleine verslavingen zoals het roken van sigaretten of het eten van veel chocolaatjes. Het werd mij al vroeg geleerd: zolang er maar geen ‘te’ voor staat is het goed. Leef en doe gewoon, maar doe alles wel met mate.

Niet iedereen houdt zich met geestelijke zaken bezig. Er zijn mensen die helemaal nergens in geloven. Dat is hun goed recht, hun keuze. Ik probeer dat te respecteren. Ook zij zien later zelf met eigen ogen wat er allemaal gaat gebeuren rond de overlijdensprocessen. Zij zullen verbaasd zijn van wat ze allemaal gaan zien en beleven.
Ruwweg genomen kun je mensen in twee groepen splitsen. De allergrootste groep die het liefst voor het materiële, geld en allerlei bezittingen (en nep zekerheden) gaat en een veel kleinere maar een wel steeds groter wordende groep die voor geestelijke inhoud dus geestelijke rijkdom gaat. Het is helemaal niet zo eenvoudig om voor geestelijke rijkdom te gaan. Wanneer je denken en gedrag verandert komen er vroeg of laat op- en aanmerkingen, dus ongevraagde bemoeienissen. Wees hier op voorbereid. Sluit je in gevoel, om jezelf te beschermen een beetje voor anderen af. Mensen houden er doorgaans niet van dat iemand in hun eigen kring aan het veranderen is. Het zal enige tijd kosten voordat mensen aan jouw nieuwe wijze van denken en leven wennen. Daarentegen moet je anderen ook de tijd geven om aan jou nieuwe ‘ik’ te wennen. Vertel niet teveel uit enthousiasme, doseer het een beetje, laat mensen geleidelijk aan jouw veranderingen wennen.
Zolang je niet overdrijft is er niets mis met materiële rijkdom. Iedereen kan wel een klein beetje geld en spulletjes gebruiken. Het is alleen zo jammer dat dit zo bar slecht onder alle mensen is verdeeld. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat juist het grote verschil van bezittingen en geld dikwijls een van de redenen is van ruzie en problemen? Door de grote verschillen worden mensen jaloers, geïrriteerd, hebzuchtig, boos agressief enzovoort.
Stoffelijke aardse rijkdom is een tijdelijk iets. Je kunt geen stoffelijke materie naar gene zijde meenemen, echt werkelijk alles moet je achterlaten. En vanuit het astrale gebied, waar je na je aardse dood verblijft, is het nog maar de vraag of jouw spulletjes of geld nog eerlijk verdeeld zullen worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat er na iemands overlijden enorme ruzies ontstaan in de familie. Jij kunt daar zelfs nog flink last van hebben. Mensen kunnen jou met hun gedachtes (gedachtes zijn eigenlijk energieën) telepathisch bereiken. Het is heel goed om hier eens bij stil te staan.
Door mijn paranormale gaven heb ik nu op aarde al last van allerlei gedachtes. Het is maar net wat voor emotie iemand heeft en naar mij toe zendt. De meeste mensen weten hier niet van af en misschien is dat maar beter ook. Alles wat je nu al op aarde aan geestelijk inzicht ontwikkelt is jouw eeuwige persoonlijke geestelijke rijkdom. Je kunt je veel beter in allerlei geestelijke zaken verdiepen dan in al die tijdelijke materiële aardse zaken. Je moet natuurlijk ook niet gaan zweven en overdrijven. Iedereen heeft bijvoorbeeld een tafel en een bed en een boterhammetje nodig. Er is niets mis mee om wat persoonlijke aardse spulletjes te hebben, maar wees niet te gretig of te hebzuchtig. Denk ook eens aan een ander als jij het wat breder hebt. Wees vriendelijk, mild en als je kunt loyaal en royaal naar anderen toe. De mens groeit door liefde, begrip, respect en mededogen. Niet door egoïsme, geweld en hebzucht in allerlei vormen. Het is straks wel leuker om op jouw levensfilm* terug te kijken als je ziet dat je voor liefde en geestelijke rijkdom hebt gekozen. Dan zal je zeggen dat je leven een nuttig leven is geweest. Dat geeft straks een enorm diep en goed gevoel. Ieder mens heeft de keuze om te kiezen voor stoffelijke aardse rijkdom of geestelijke rijkdom. Mensen met meer liefde en begrip in zich hebben een mooiere heldere en grotere aura dan andere mensen met een egoïstische inslag. Elke stap die je bewust op het geestelijke pad zet is mooi meegenomen. Het is in feite een investering in jezelf. Na positieve levens stem je vanzelf af op de hogere en prettigere sferen van licht aan gene zijde*. Hier hoef je verder niets aan te doen, dat gaat helemaal vanzelf.

 

6 - De buurman’s kater

* persoonlijke ziel

Zoals het stoffelijk lichaam gereedschap is voor onze geest is de ziel dit eveneens. De ziel ‘registreert’ al onze daden, maar ook onze gedachtes. Door alle positieve of negatieve handelingen (oorzaken) komen er vanzelf gevolgen. Dit is de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). Ons levensprogramma/lot wordt door onze eigen ziel ‘geschreven’. De mens heeft hier (gelukkig) geen invloed op, want anders zou iedereen voor een makkelijk leven kiezen. Iedereen schept door z’n daden zijn eigen toekomst. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het heden, je huidige omstandigheden.

 

* de Alziel

Alle persoonlijke zielen tezamen vormen de Alziel. Iedereen staat als het ware als één familie met elkaar in verbinding. Mensen kunnen door een ‘kracht’ ten alle tijden en vanuit alle uithoeken van de wereld naar elkaar toegetrokken worden. (Door het ontstane karma uit vorige levens word je naar elkaar toegetrokken).

 

Mijn buurman’s goed verzorgde kater zit rustig op het dak van mijn schuur zijn veel te goede leventje te overdenken. Hij kijkt op afstand af en toe even bij mij de huiskamer binnen. Zo’n rust en stabiliteit straalt van hem af. Dat zie je wel vaker bij katten. Ik vind het altijd even leuk om naar zijn vredige aura te kijken. Ik denk dat hij het voelt dat ik mij eventjes met zijn aura verbind.
Ik zat even weg te mijmeren en ineens besefte ik dat spiritueel gezien mijn buurman’s kater helemaal niet ‘zijn’ kater is. Hij verzorgt hem wel maar wat is persoonlijk bezit. De kat is net zo goed mijn of iemand anders vriend of vijand, bestaansvorm of bezit? Dit is een gedachte waar je doorgaans niet zo vaak aan zult denken. Maar toch zette het mij wel aan het denken. Wij mensen delen alles te makkelijk in hokjes en geven er nummers aan. We zien en behandelen alles direct als ons bezit, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Alles is van iedereen. Alle mensen zijn in wezen familie van elkaar. Er is maar een grote mensenfamilie. In de spirituele wereld noem je dat een levensgraad, een afstemming. Ieders persoonlijke ziel is verbonden met de Alziel*.
Ook met de aarde gaan we verkeerd om. De aarde wordt ook door allerlei mensen als hun bezit gezien. De aarde is onze gezamenlijke tuin waar we in moeten leven en van eten en drinken. We zouden er allereerst veel zuiniger en milieuvriendelijker mee om moeten gaan. We zijn hard en ongevoelig voor de aarde. We geven er geen van allen blijk van geestelijk inzicht en liefde te hebben. We buiten maar al te makkelijk de natuur uit. Ik vind dit spijtig en onterecht. We zouden net als de Indianen diep respect voor de aarde en al het leven daarop moeten hebben. We zouden allereerst niet meer moeten nemen dan we echt nodig hebben. Er moet een eerlijke natuurvriendelijke handel komen. We zijn allemaal bewoners van die ene grote tuin. Zowel mensen onder elkaar, dieren en de natuur worden uitgebuit. Eigenlijk te gek voor woorden. De mens denkt te veel aan persoonlijk bezit. Door alles als je persoonlijk bezit te zien doe je jezelf heel makkelijk onnodig pijn. Bijvoorbeeld iets moeten loslaten wat eigenlijk nooit jouw bezit is geweest doet pijn. Goed beschouwd denken we totaal verkeerd. En juist door verkeerd te denken veroorzaken we zelf allerlei problemen. Het is belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen en je vooral die nieuwe inzichten eigen te maken. Pas dan kan de wereld veranderen. Hebzucht, uitbuiting en egoïsme leidt vanzelf tot spanning, disharmonie, geweld, oorlog en uiteindelijk slecht karma. We zouden al een hele stap verder zijn als we elkaar en de natuur niet als persoonlijk bezit zien. Aan de andere kant moet ik er eigenlijk wel bij zeggen dat dit gedrag ook weer bij de aarde hoort. De mens moet immers een plek en mogelijkheid in de ruimte hebben om te kunnen groeien om tot geestelijk inzicht te komen. Wij allen starten op deze planeet als volstrekt onbewusten. Na honderden levens of beter duizenden levens beginnen we aan het geestelijk pad. Maar toch zouden in deze tijd veel mensen al beter moeten weten. Het lijkt wel of veel mensen heel langzaam in slaap sukkelen terwijl er moet worden gehandeld. Iets beseffen en er vervolgens niets aan doen; daar hebben we niets aan. Als het aan mij ligt zouden de vakken op school veranderen. Kinderen kan je spelenderwijs al met allerlei bewustzijnszaken in aanraking brengen. We zitten in een tijd met grote overgangen en omwentelingen. Het is al mooi dat dit soort zaken gezegd kunnen en mogen worden. Nog niet zo lang geleden dacht een koning, een dictator of de kerk voor ons. Het is een interessante tijd om iets van je leven (eigen) te maken.

 

7 - Een gezin met jonge kinderen

Elke leeftijdsfase kent zo zijn eigen bijzonderheden. Het is mijin mijn praktijk meerdere malen opgevallen dat ouders met jonge kinderen veel, te veel of juist te weinig gericht zijn op hun kinderen. Op zich is het natuurlijk het mooiste als er liefde in huis is.
Mensen zijn vandaag de dag te druk. Alles moet maar kunnen. Beide partners een baan, de opvoeding van kinderen, het eventueel verzorgen van huisdieren, sociale contacten, allerlei hobby's en andere bezigheden. Het zou veel beter zijn wanneer ouders met jonge kinderen meer uit handen zouden geven, en niet alles bijna verkrampt zelf gaan doen. Er moet voldoende tijd zijn om van de dingen van de dag te herstellen. Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid slaap nodig. Je kunt wel stoer zijn door gemiddeld één of twee uurtjes minder te slapen, maar vroeg of later ga je daar beslist de prijs voor betalen. Mensen die jonge kinderen hebben zijn dikwijls chronisch oververmoeid. Door gebrek aan slaap ontstaat er een gebrek aan levenskracht. Mensen krijgen door gebrek aan levensenergie makkelijk last van stemmingen, irritaties, depressies en ontstekingen. Het hangt er natuurlijk wel van af wat jouw kwetsbare punten qua gezondheid zijn. Iedereen heeft sterke en zwakkere plekken. Dat zie je ook in alle dierenriemtekens terug. Iemand die snel last heeft van ontstekingen wordt door gebrek aan nachtrust heel kwetsbaar. Er ontstaat dikwijls chronische holteontstekingen, aanhoudende keelontsteking, ontstekingen in de armen en schouders en vaak aan de maagwand. Je kunt naar de huisarts gaan voor medicijnen, maar dat is natuurlijk geen echte oplossing. Je kunt veel beter de oorzaak van jouw klachten proberen op te zoeken. We leven veel te gejaagd. Alles moet snel (tijd is geld wat een verkeerd door ons zelf opgelegde gedachte is). De agenda van velen is stampvol. Er zouden meer momentjes van werkelijke rust moeten zijn. Het beste is om dat met je partner te bespreken. Samen kan je iets veel grondiger aanpakken.
Sommige zaken kan je beter uitbesteden. Mensen met jonge kinderen willen ook nog eens graag hun huis opknappen. Of zelfs bouwen. Het is soms opgeteld allemaal net iets teveel. En wat er ook nog bij komt, je blijft niet eeuwig de kracht van een twintigjarige behouden. Tegen het 40ste jaar zal je lichaam langzaam veranderen. Dit komt ook door hormonale veranderingen. Veel mannen zouden veel zuiniger met de rug moeten omgaan. Allerlei bouwvakkers verpesten al ruim voor hun 40e jaar hun rug. Er zouden meer adviesbureaus moeten komen, waar iedereen een of twee keer per jaar vrijwillig of verplicht is om naar te komen. We zouden meer naar preventieve gezondheid moeten groeien. Ik denk dat dit veel goedkoper is dan al die dure operaties. Goed beschouwd blazen we eigenlijk zelf de gezondheidszorg op. Op deze manier valt het niet eeuwig meer te betalen. Eigenlijk onbegrijpelijk en onverantwoord. Het wordt hoog tijd dat hier veranderingen in komen. Maar voorlopig kun je zelf grotendeels de koers van je eigen leven bepalen. Ga wat gezonder met je lichaam en geest om. Wees niet te fanatiek, te gretig of hebzuchtig. Denk eerst eens rustig over iets na voordat je iets gaat aanpakken. We zouden meer voor elkaar open moeten gaan staan. We zijn veel te veel op onszelf gericht en selfsupported geworden. We leven in een materialistisch tijdperk. We zouden wat bescheidener moeten worden en meer op universele liefde en minder op materie gericht moeten zijn.

 

8 - Orde in de ruimte (alles door elkaar helderhoren)

We leven in een tijd waar steeds meer mensen bezig zijn met allerlei zingevingsvraagstukken. We willen weten waar we naar de stoffelijke dood naar toe gaan. Waarom we leven. Waarom de één een kort leven heeft en een ander bijzonder lang. Of alles toeval is of dat er wel degelijk wetten in de kosmos zijn. Er worden steeds meer boeken en cursussen aangeboden op het gebied van voorgevoelens, je intuïtie, voorspellende dromen, helderziendheid en andere paranormale en spirituele zaken.
Heb je er wel eens bij stilgestaan waarom er op dit soort zaken van nature een soort slot zit? Er zijn wel van geboorte enkele sterk paranormaal gevoelige personen. Maar de meerderheid is dat niet of in lichte mate. Ieder mens maakt in zijn leven het één en ander mee. Leuke, grappige, onzinnige en nuttige dingen. Er wordt dus heel wat gedacht en gevoeld. Alle gedachtes en gevoelens zijn trillingen of beter gezegd energieën. Een helderziende persoon kan dat aan iemands aura zien. Wanneer iemand iets denkt of voelt verandert de energie en de aurakleuren. Dit is een mooi en soms ook heel lastig spektakel. Want niet iedereen heeft altijd zo van die fijne gedachtes. Sommige gedachtes zijn zelfs hard en zeer negatief. Het is niet eenvoudig om je tegen deze energieën te beschermen. Je kunt je beter een beetje afzijdig houden. Je voelsprieten van te voren goed uitzetten. En sommige personen uit de weg gaan.
In deze tijd zijn er best veel mensen die op zoek zijn naar het paranormale. Ze hebben af en toe eigen ervaringen en willen hier meer van weten. Op zich vind ik dat wel een goede ontwikkeling zolang je maar niet doorslaat en niet begint te overdrijven. Dat is trouwens ook heel vervelend voor de omgeving. Niet iedereen is hier immers van gediend. Sommige mensen zijn er zelfs bang voor. Stel je eens voor dat dat deurtje ineens bij iedereen opengezet zou worden. Je zou dan zoveel gedachtes en gevoelens van mensen opvangen dat je dat geen 5 minuten vol zou houden. Het lijkt me trouwens ook moeilijk om dan naar iemand te luisteren als je tijdens een gesprek ook nog de stemmen van mensen telepathisch in je hoofd hoort. Het zou een complete chaos worden. Ik weet zeker dat iedereen op de vlucht zou slaan. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er wel degelijk orde in ons universum is. De mensheid op aarde is grotendeels voor gene zijde afgesloten. En wij zijn voor elkaars gedachtes beschermd. Ik denk dat de meeste mensen er ook niet aan toe zouden zijn als je de gedachtes en gevoelens van een ander telepathisch op kunt vangen. Ik ervaar het opvangen van gedachtes en gevoelens dikwijls als best lastig.
Een helderziende persoon is nooit alleen helderziend. De mens heeft naast zijn vijf gewone zintuigen in zijn stoffelijk lichaam ook vijf dezelfde parallelle zintuigen in zijn geestelijk lichaam. Een helderziende heldervoelt, helderhoort en helderruikt dus ook. Ik hoor de hele dag allerlei woordjes of zinnetjes of flarden van gesprekken. En er komt ook nog eens een lading gevoelens en emoties mee. Je krijgt op deze manier wel wat meer inzage en meer inzicht in mensen. Vrijwel altijd houd ik datgene wat er binnen komt voor mezelf. Ik vind het niet netjes om dergelijke dingen aan iemand te vertellen. Mensen zouden er van kunnen schrikken. We zijn er niet aan gewend. Toch besef ik maar al te goed als die knop voor iedereen heel open gedraaid zou zijn dat het dan flink ruzie onder de mensen zou worden. Er zijn namelijk maar weinig mensen die echt zeggen wat ze denken, voelen en vinden. Er wordt in gedachte ook veel gescholden en verwenst. Dat zou dus niet goed zijn. Vandaar dat de Schepper ons grotendeels voor dergelijke informatie heeft afgeschermd. Dit komt mede doordat mensen op aarde op verschillende innerlijke golflengtes van bewustzijn leven. Aan gene zijde is dat namelijk anders. Iedere persoon leeft in zijn eigen sfeer al naar gelang zijn innerlijke beleving. Je ziet dat zowel hier aan deze zijde als daar aan die zijde orde en bescherming is. Nogmaals, je zou je eens een kwartiertje moeten voorstellen dat deze knop los zou schieten. Je kunt je niet voorstellen wat voor chaos dat zou worden. Het is niet verstandig om jezelf zo maar sterk paranormaal te wensen. Je weet niet half waar je naar vraagt. In mijn praktijk zeg ik vaak tegen mijn cliënten; leuke paranormale ervaringen zoals gunstige voorspellingen daar kan iedereen tegen, dat is niet moeilijk of lastig. Maar wat doe je of zeg je als je ziet of voelt dat iemand spoedig onverwachts gaat scheiden, verliefd wordt op een ander, je zus of vriendin een miskraam staat te wachten. Dit is niet eenvoudig. Ik ben zelf blij dat ik dit geleidelijk aan heb geleerd omdat ik het van peuter af aan al had. Ik heb er langzaam aan kunnen wennen. Het zou niet best zijn als iemand dat zomaar in een cursus zou kunnen leren. Dat wordt overigens wel dikwijls gedacht maar kan natuurlijk niet. Je zou gaan stressen, jezelf te veel overbelasten. Je zult snel al je vrienden kwijtraken. Veel mensen zijn door gebrek aan goede informatie heel snel bang. Het is maar goed dat er Leiding in het leven is. Wij mensen op aarde hebben veel te weinig inzicht in ons leven en karma. We vragen vaak om zaken waarvan we de diepte niet goed begrijpen. Dat geeft natuurlijk verder ook niet. In elk leven kan je iets leren, iets opsteken en je eigen maken. Dat is ook de reden waarom we heel veel levens op aarde moeten hebben om te kunnen groeien (evolueren). Eén leven is eigenlijk maar heel kort. Maar stap voor stap groeien we. Ieders levensprogramma wordt van te voren goed ‘gedoseerd’.

 

9 - Afwisselende vrouwelijke of mannelijke incarnaties

* Incarnaties

Het weer geboren worden/terugkomen op aarde. Mensen hebben inmiddels duizenden levens achter de rug (reïncarneren). Na de bevruchting ‘daalt’ jouw geest/ziel spoedig in het vruchtje (baby). Je hebt direct verbinding met je toekomstige ouders, broertjes of zusjes. De gedachten om in een vroeg stadium te aborteren is onjuist. Je ‘blokkeert’ de weg van de persoon die graag naar de aarde komt. Opmerking: ik vind wel dat een dergelijke beslissing iemands persoonlijk keus is.

 

* Reïncarnatie

Het opnieuw op aarde geboren worden; ook wel wedergeboorte. Het is eigenlijk een hele grote kringloop van meer dan honderdduizenden levens. Je wordt geboren en gaat later weer dood. Je gewone lichaam laat je tijdens je dood achter en je gaat met je geestelijk lichaam naar gene zijde toe. Na ongeveer 80 jaar gemiddeld (kan dus veel korter of veel langer zijn) word je dan weer opnieuw door de aarde aangetrokken (geboren).

 

We leven in een tijd met veel veranderingen en overgangen. Er is gelukkig naast het hebben van een baan tijd vrijgekomen om aan onszelf te werken en eventueel iets te bestuderen. Ik vind het belangrijk dat mensen zichzelf naast de normale dingen van de dag geestelijk kunnen ontwikkelen. De weg van geestelijk onbewust naar geestelijk bewust is lang. We hebben daar meer dan tientallen levens voor nodig. Mensen beginnen na te denken over een eventueel leven na de dood en reïncarnatie*. Er zijn tegenwoordig in de boekhandel en bibliotheek tientallen boeken te vinden van mensen die onder hypnose bijzonderheden uit hun vorige levens konden vertellen. Meer dan eens werden bepaalde voorwerpen die door de personen ooit zelf in de grond verstopt waren ook echt teruggevonden. Overal in de wereld kom je dergelijke boeken met dezelfde informatie tegen. Je kunt moeilijk zeggen dat mensen dit verzinnen. Er zijn heel veel overeenkomsten met wat paranormale mensen zeggen en mensen die onder hypnose zijn geweest. Een van de bijzonderheden is dat we niet in elk aards leven van hetzelfde geslacht zijn. We worden afwisselend in een mannelijk kleed en een vrouwelijk kleed geboren. Ik vind dat zelf niet meer dan logisch. We moeten afwisselend als man en vrouw diverse ervaringen opdoen. En dit natuurlijk om een zo breed mogelijk inzicht te krijgen. Er zijn nog niet veel mensen die hier bewust van zijn. Ieder mens krijgt afwisselend zware levens als een man of als een vrouw. Ik moet altijd van binnen een beetje lachen als ik iemand hoor zeggen dat hij zich zo vreselijk mannelijk of vrouwelijk voelt. Ik denk dan, ‘je moest eens weten’. Ik ga dat uiteraard niet aan iedereen uitleggen. Met dergelijke thema’s moet je heel voorzichtig zijn. Je kunt heel makkelijk worden uitgelachen en belachelijk gemaakt. Het is sowieso beter om met de spirituele informatie van mijn of andermans boeken voorzichtig te zijn. Je kunt natuurlijk wel iemand eens een boek of ander materiaal laten lezen. En dit met een bepaalde bedoeling in je achterhoofd. Iemand als het ware indirect ergens mee confronteren, zodat je jezelf niet kwetsbaar hoeft op te stellen. Er zijn verder verschillende manieren om iemand aan het denken te zetten. Maar blijf wel ten alle tijden iemands mening, hoe beperkt die misschien in jouw ogen ook is, respecteren. Tenslotte rust op ieder mensenleven een grote zegen. Wat voor goed of minder positief leven iemand ook heeft. Vergeet nooit dat heel veel fouten en tekortkomingen van iemand jouw oude fouten in een van je vorige levens zijn geweest. Het is maar beter dat ook daar een deksel op zit. Je zou van de handelingen in vorige levens best wel eens flink kunnen schrikken. En dat is niet de bedoeling. Het zou je huidige leven te veel beïnvloeden. Het is beter om in het heden te leven. Pak de mogelijkheden van deze dag aan en waardeer deze. Nu kan je iets doen en aanpakken. Wat je vorige week of vorig jaar hebt gedaan kan je niet meer veranderen. Zet jezelf dus niet vast. Geef je zelf ook elke dag opnieuw ruimte voor nieuwe kansen.
Probeer je eens voor te stellen dat als je nu een vrouw bent, een man in een vorig leven bent geweest. Of als je nu een mannelijk lichaam hebt je in een vorig leven een vrouw bent geweest. Dit zou meer respect voor elkaar kunnen betekenen. Dat zou mooi zijn. Want ik begrijp niet altijd goed waarom mannen en vrouwen niet dichter naar elkaar toe kunnen komen. Waarom moet alles zo mannelijk of vrouwelijk zijn. Alsof we in twee verschillende werelden tegelijkertijd leven. Mensen zouden veel verdraagzamer moeten worden. En dit soort zaken veel geestelijker moeten gaan zien. Ik hoop dat deze informatie hier wat aan mag bijdragen.

 

10 - Er is meer dan alleen erotiek

Gevoelens van liefde is één van de mooiste en diepste gevoelens die een mens kan hebben. In de liefde heb je een hele mooie mogelijkheid om jezelf te leren kennen en uit te drukken. Eerlijk zijn, duidelijk zijn, voor jezelf opkomen vinden de meeste mensen erg moeilijk. Veel mensen zijn zonder dat toe te willen geven onzeker. Zelfs sommige mensen die heel zelfverzekerd lijken over te komen en met een grote mond naar buiten toe treden. Zij hebben zich vaak van tevoren al voorbereid en opgeladen. Vandaar dat je bij hen gevoelens van onzekerheid op dat moment niet goed ziet. Iedere persoon heeft wel een zwakke kant.
In mijn praktijk merk ik dat veel mensen in hun jeugd te weinig aandacht en liefde hebben gehad. Bij sommigen was de reden dat beide ouders veel te veel werkten. Of dat ze het niet van hun ouders hebben geleerd. Zij hebben altijd alles alleen moeten doen. Door te weinig feedback te hebben gehad is er altijd een gevoel van twijfel of onzekerheid op de achtergrond.
Vrijwel iedereen hunkert naar een beetje aandacht en liefde. De meeste alleenstaanden zijn op zoek naar een levenspartner. Liefde geeft kracht. Een gebrek aan liefde maakt je twijfelachtig, stil en op den duur innerlijk koud.
Het zou beter zijn als mensen wat meer naar hun gevoelens durfden te luisteren. Ik zeg dikwijls in mijn praktijk; een ander kan immers niet ‘ruiken’ wat jij voelt en denkt. We moeten leren veel duidelijker naar elkaar toe te zijn. En ons vooral niet minderwaardig voelen of tegen anderen opkijken. Alle mensen zijn uiteindelijk van elkaar afhankelijk. We bouwen met z’n allen een goede of een zware sfeer op. Ik noem dat altijd een positieve of negatieve aura. Zo’n sfeer kan je dikwijls voelen wanneer je ergens binnen loopt.
Een deel van het gevoel van de mens wordt bepaald door zijn hormonen. Dat is een normaal onderdeel van de natuur en gezond. We zitten tenslotte in een aards dierlijk lichaam. Op de volgende planeet na de aarde is dat trouwens heel anders. Veel relaties zijn gebaseerd op seksuele aantrekkingskracht. Het is voor lichaam en geest belangrijk dat je kunt ontspannen en ontladen. Maar maak het voor elkaar ook eens wat interessanter en spannender. Er is zoveel meer dan een prikkeling en seksuele ontlading. Neem meer tijd voor elkaar. Om al je gevoelens en wensen uit te spreken. Er moet meer een sfeer van belangstelling, begrip en respect komen. Het beste is om elkaar te helpen om je te leren uitdrukken. Dit is in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig. Mensen durven nog niet creatief te zijn. Ze schamen zich makkelijk voor allerlei gevoelens. Ik vind dat jammer. Ik vind dat we sowieso veel beter naar onze gevoelens moeten luisteren. Niets is vreemd, alles is uiteindelijk menselijk. Natuurlijk zijn sommige zaken niet wenselijk. Maar hoe je het ook bekijkt, het blijven menselijke gevoelens. Liefde is geven en nemen. Wanneer je alleen maar neemt dan zal je partner uiteindelijk toch nee gaan zeggen. Of zoals je zo vaak ziet, belangstelling voor een ander krijgt en al dan niet in het geheim een andere relatie krijgt. Het verbaast me dat zoveel mannen zo lang weg van huis zijn, terwijl ze een gezin hebben. Veel gezinnetjes worden door de man verwaarloosd en vinden het dan vreemd als hun vrouw door hun toedoen verliefd op een ander wordt. Onbegrijpelijk. Wat maken we het onszelf vaak toch moeilijk. Mensen moeten leren meer te praten. Proberen duidelijker je gevoelens te uiten. Voor hun kinderen is dat ook belangrijk. Wanneer ouders weinig aandacht voor elkaar hebben en te weinig met elkaar bespreken dan slaat dat toch op hun kinderen over. Ouders zijn veel meer een voorbeeld voor hun kinderen dan ze doorgaans beseffen. Neem meer de tijd voor elkaar. Ga eens rustig naast elkaar zitten. Door openlijk te praten is er nog veel meer mogelijk dan je vermoedt. Volg eens een assertiviteitscursus. Lees eens een paar boeken over jezelf leren uiten en vertrouwen.

 

11 - Over helderziendheid

* Telepathische wijze

Gedachten zijn energieën/krachten. Je kunt sterke gedachten (krachten) op anderen overbrengen. Het uitzenden en ontvangen van gedachten en gevoelens noemt men ‘telepathie’. Iedereen wordt bewust of onbewust door anderen telepathisch beïnvloedt. Een paranormaal gevoelig persoon kan hier soms veel last van hebben. Zorg dan dat je altijd fit bent en goed uitgeslapen. Pas op met je gedachten. Vriendelijke gedachten zijn ‘helend’ en boze gedachten zijn slecht voor je aura; het haalt je naar beneden.

 

* Geestesoog of ook wel het derde oog

Een ander woord/begrip voor een persoon die het vermogen van het helderzien heeft. Helderziende mensen ‘zien’ in hun gedachten beelden, kleine filmpjes van het verleden of toekomst. Dit wordt het ‘derde oog’ genoemd. Je ziet dus niet met je gewone aardse ogen maar met het ‘derde oog’.

 

* De wet van reïncarnatie

Door de wet van wedergeboorte op aarde (de wet van reïncarnatie) en de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg) volgt de mens zijn weg door het universum, langs verschillende planeten. Al het leven wordt door de Schepper met behulp van deze kosmische wetten ‘gestuwd’ naar hoger en bewuster leven. Er zijn na de aarde hogere planeten waar we allemaal naar toe groeien/evolueren.

 

* De wet van karma

De wet van oorzaak en gevolg. Of: wat jij zaait zal je later zelf weer in een ander leven (ooit) oogsten. Dit geldt zowel voor goede handelingen (toekomstig positief karma) als negatief destructief handelen (toekomstig negatief karma). Door deze wet is er rechtvaardigheid in het heelal. Wij ‘schrijven’ (onze ziel registreert alles) dus zelf ons toekomstig levensprogramma (leven). Al het leven in de kosmos staat met één grote Alziel in verbinding.

 

* Tijdelijk aards stoffelijke lichaam

Het gewone aardse lichaam dat je verzorgd en bijvoorbeeld kleedt.

 

* Het eeuwige geestelijk lichaam

Een mens bestaat simpel gezegd uit twee lichamen. Het tijdelijke stoffelijke voertuig (je tijdelijke aardse lichaam) en een geestelijk lichaam. Het geestelijke lichaam (jij dus) doet gedurende je duizenden levens heel veel ervaringen op. Het geestelijk lichaam is eeuwig, dus onsterfelijk.

Andere woorden voor het woord ‘geest’ zijn: entiteit, intelligentie, verschijning, astrale bezoeker, bewoner aan gene zijde, overgegane enz.

 

* Het indalen

Het moment dat een persoon aan gene zijde in z’n nieuwe aards stoffelijke lichaam ‘duikt’. Jij stapt dus in een nieuw aards stoffelijk lichaam en begint aan je nieuwe karmisch al van te voren bepaalde opdrachten (levensprogramma). Het doodgaan (het overgaan) naar gene zijde is het tegenovergestelde moment van het leven van het indalen. Je ziet dus dat er twee verschillende lichamen zijn.

 

* Een astrale gids

Dat zijn ‘leraren/hulpverleners/soms familieleden’ die aan gene zijde leven. Jouw gidsen hebben dikwijls in hun vorige levens geworsteld met dezelfde problemen als jij. Synoniemen voor gids zijn: contrôle, astraal begeleider, astraal beschermer. Gidsen hebben vaak ‘aan die kant’ een bepaalde studie gedaan.

 

Helderziendheid is niet anders dan beelden in je gedachten zien. Op dezelfde plaats waar je in jezelf in beelden denkt of nadenkt. Het kunnen beelden in kleur of zwart-wit, bewegend of als een klein videofilmpje zijn. Verreweg de meeste beelden worden op telepathische wijze* door personen van gene zijde op ons geestesoog* geprojecteerd. Helderziendheid heeft ook te maken met de evolutie of beter gezegd reïncarnatie. Om dit te verduidelijken wil ik eerst een aanloopje maken.
Een mens heeft namelijk veel levens nodig om te kunnen groeien. Iedereen wordt uiteindelijk naar het grote licht aangetrokken. Dit heeft te maken met diverse kosmische wetten. Bijvoorbeeld de wet van reïncarnatie* en de wet van karma*. Een mens is meer dan alleen maar een stoffelijk lichaam. Een mens heeft twee lichamen, een tijdelijk aards stoffelijk lichaam* en eeuwig geestelijk lichaam*. We trekken als het ware voor een bepaalde tijd het stoffelijk lichaam aan. In de spirituele wereld noemen we dat proces het indalen*. Jij als persoon, ego of geest, het is maar net wat voor naam je daaraan wilt geven, duikt in het stoffelijk kleed. En eens wanneer het jouw tijd is om over te gaan zal je weer uit dat kleed stappen. Het op aarde geboren worden en daarna naar gene zijde gaan en na verloop van tijd weer op aarde terug geboren worden noemen we reïncarnatie. Zo zit de evolutie van de mens en dier in elkaar.
Een mens heeft na zijn dood een lichaam nodig om verder te groeien. Je moet ergens al je levenservaringen mee kunnen nemen. En je moet uiteraard voor elkaar zichtbaar kunnen zijn. Al het leven moet op elkaar afgestemd zijn, op dezelfde golflengte zitten. Want anders kun je elkaar niet waarnemen en met elkaar communiceren.
Als het alleen maar bij een stoffelijk lichaam blijft, dat na de dood uit elkaar valt blijft er niets meer over. Dat kan dus niet en is goed beschouwd onlogisch. Waarom zou de Schepper zoveel moeite doen om alles maar bij één leven te houden. Het leven zit veel mooier en veel dieper in elkaar. Het is echt meer dan de moeite waard om dit uit te zoeken, te bestuderen. Wanneer je hier mee bezig bent dan gaat er vanzelf steeds een extra deur verder voor je open. Je krijgt een steeds beter inzicht in de wereld waarin we leven.
Iedereen weet dat je in het gewone aardse stoffelijk lichaam vijf zintuigen hebt. In een geestelijk lichaam is dat precies hetzelfde. Een astrale persoon van gene zijde ziet, hoort en voelt exact hetzelfde als de mens met zijn stoffelijk lichaam op aarde. Alleen met het verschil dat zij dat beleven met hun geestelijk lichaam. Een persoon op aarde heeft dus twee lichamen. Een tijdelijk stoffelijk lichaam en eeuwig geestelijk lichaam. Dus op dit moment heb je ook een geestelijk lichaam. In feite ben je exact dezelfde persoon als een astrale persoon aan gene zijde. Alleen zit je voor een bepaalde tijd in die aardse jas. Jij bent dus nu op dit moment ook grappig gezegd een ‘geest’. Natuurlijk sta je daar zelden of nooit bij stil. Maar het is goed om er eens zo over te denken. Je kunt dan veel beter paranormale en spirituele zaken begrijpen en een beter overzicht krijgen.
De zintuigen van ons geestelijk lichaam zijn tijdens ons aardse leven grotendeels als het ware in slaap gehouden. Alleen bij sommige mensen worden die geestelijke zintuigen in het geestelijk lichaam af en toe geactiveerd. Dit is eigenlijk grotendeels het antwoord waar het paranormale door wordt veroorzaakt.
Paranormale gevoeligheid kan te maken hebben met een bepaalde, van nature gevoeligheid in een leven, of dat een astrale gids* met jou verbindingen heeft gemaakt zodat zij jou regelmatig allerlei waarnemingen kunnen geven.
Het is dan maar net welke zintuig zij voor een boodschap met een bepaald doel even activeren. Wordt het zintuig wat te maken heeft met beelden geactiveerd dan krijg je beelden. Dit noemen we helderziendheid. Wordt het zintuig dat te maken heeft met het gehoor geactiveerd dan kan je ineens ‘in jou’ een vrij zachte stem horen. Dit noemen we helder horen. Zo kunnen dus alle zintuigen van jouw geestelijk lichaam even worden geactiveerd. Maar nogmaals, in heel veel gevallen is het spontaan beelden zien, innerlijk iemand horen praten, ergens een sterk gevoel over hebben, of iets zeker weten, telepathisch overgedragen informatie van een persoon van gene zijde. Het is heel goed mogelijk dat dit van één van jouw persoonlijk astrale gidsen of simpeler, begeleiders afkomstig is. Ik ben geen voorstander van het jezelf zondermeer openstellen. Je weet namelijk nooit zeker wie er in jouw aura staat en met wat voor bedoeling iemand naar je toe is gekomen. Is het een persoon met innerlijk veel licht en liefde of is het iemand die erop uit is om jou te treiteren. Wees altijd wat terughoudend met het paranormale. Maar gelukkig wordt iedereen vanuit de astrale wereld beschermd.

 

12 - Innerlijke stuwingen

Ieder mens maakt in zijn leven het een en ander mee. Het is maar net met welke levensopdracht je bent geboren. Soms heb je het idee dat andermans leven makkelijker of mooier is. Dit hoeft in werkelijkheid helemaal niet zo te zijn. Wat voor de een appeltje eitje is kan voor een ander uitermate zwaar zijn. Veel hangt af van iemands karakter, zijn mogelijkheden, opvoeding en achtergrond. Gelukkig is niet iedereen hetzelfde. Paranormaal bezien heeft niemand dezelfde aura. Je kunt je heel erg alleen voelen. Je kunt zelfs tussen heel veel mensen leven en je dan nog heel erg eenzaam voelen. Ik denk trouwens als je tussen een hele groep mensen leeft en bijna niemand iets van jou begrijpt dat dát zelfs nog zwaarder is. Wanneer je helemaal alleen bent dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Ook al beleef je dat als verschrikkelijke momenten in je leven.
Verschillende fases in een leven kunnen bijzonder zwaar en stroef verlopen. Je weet bij God niet welke keuzes je moet maken. Je ziet het misschien helemaal niet meer zitten. Je bent mogelijk volkomen emotioneel uitgeput. Of je zit financieel nagenoeg aan de grond. Dit is allemaal heel lastig. Je hebt geen idee hoe het leven verder gaat. Wanneer je op die momenten dat je het leven helemaal niet meer ziet zitten naar binnen kijkt dan valt je iets op. Er is namelijk altijd een bijzondere kracht aanwezig. Een kracht die zowel bij voorspoed en tegenspoed voelbaar is. Ik zie dit als de krachten van de Schepper. Grote krachten die door alle levensvormen heen stromen. Het stuwt je altijd maar verder, hoe goed of hoe slecht het ook met je gaat. Je kunt je hier ook niet tegen verzetten. Je kunt dat wel proberen maar je zult zien dat dat weinig zin heeft. In ons universum zijn onnoemelijk grote krachten werkzaam. Probeer deze krachten eens te voelen. Allereerst deze krachten zien te herkennen en dan proberen ze te benutten. Sommige mensen denken dat zelfmoord plegen een uitkomst voor hen kan zijn. Maar als de mens op aarde in werkelijkheid uit twee lichamen bestaat zoals ik beweer dan heeft dat weinig zin. Je kunt je wel ontdoen van je stoffelijk aards lichaam maar met je geestelijk lichaam ga je toch eeuwig verder. Bij zelfmoord stapelen je problemen zich alleen maar verder op. Je schiet er helemaal niets mee op. Nog los van het feit dat je na het bewust zelfmoord plegen als het ware in een soort vervelend tussengebied moet afwachten tot wanneer jouw kosmische tijd om dood te gaan is aangebroken om vervolgens door te mogen gaan naar het gebied waar jij gezien de innerlijke ontwikkeling afstemming op hebt. Je hebt namelijk verschillende gebieden aan gene zijde. Ieder mens komt in het gebied terecht waar die gezien zijn innerlijk ( bewustzijn) thuishoort. Die verschillende gebieden noem je (astrale) sferen.
Ieder mens wordt geboren met bepaalde levensopdrachten. Ik geloof in het gezegde dat je echt kracht naar kruis krijgt. Het heeft heel weinig zin om iemand een leven te geven dat je niet kunt volbrengen. Elk leven moet je verder brengen. Van elk leven kan je leren. Maar of het een flinke periode meezit, of tegen zit er is altijd een kracht in je te voelen. Ieder mens wordt door de Schepper gestuwd om zijn levensopdrachten te kunnen volbrengen. Er wordt niet gekeken of je mooi of minder mooi bent. Heel slim of naïef. Gezellig of koud en ongezellig. De Schepper is in zijn liefde en bewustzijn heel groot en neutraal. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Dat zijn menselijke gedachtes. En zoals je wel merkt veranderen je gedachtes en gevoelens om de zoveel tijd. Dat geeft verder niet. Dat hoort bij onze groeiprocessen. Het zou alleen veel beter zijn om iets minder stellig een standpunt in te nemen.

 

13 - Evolueren door het universum

Wanneer je eenmaal aura's om mensen, dieren en planten begint te zien en te voelen, verdiept je denken in verschillende opzichten. Je ziet aan de uitstraling van mensen op wat voor niveau of evolutiepunt iemand is aangekomen. Hoe meer bewustzijn en gevoel iemand ontwikkeld heeft hoe groter de uitstraling van zijn aura wordt. Dit proces zie ik niet alleen als iemand bij mij zit of ergens verderop in de straat loopt. Maar ook op foto’s of een persoon op de televisie. Er zit rond werkelijk alles een uitstralingsveld. Deze waarnemingen hebben mij ontzettend aan het denken gezet. Ik moet er sowieso bij zeggen dat ik van jongsaf aan geïnteresseerd ben in allerlei spirituele zaken. Maar het zien van aura's en het beleven van uittredingen heeft mij enorm in mijn denken beïnvloedt. Een helderziende ziet aan de uitstraling van mensen dat er wel meer dan 1000 verschillende niveaus van ontwikkeling zijn. Vandaar dat al die mensen naar verschillende gebieden aan gene zijde gaan wanneer zij komen te overlijden. Er zou geen rust zijn als mensen met allerlei verschillende innerlijke niveau afstemmingen door elkaar zouden leven, zoals nu wel op aarde het geval is. De Schepper heeft daar verschillende gebieden oftewel de astrale sferen voor bedacht. Maar al die gebieden aan gene zijde hebben ook met de mens zijn evolutie te maken. Eén mensenleven is niet veel. Wat kan je in één leven leren? De mens krijgt door de mogelijkheid om te incarneren de kans om innerlijk in bewustzijn te groeien. Er zijn in de ruimte zeven planeten (levensscholen) waar je kunt groeien. De aarde is er daar slechts maar één van. Ik kan me voorstellen dat als je dit voor het eerst hoort dat het wat vreemd is. Maar bestudeer om een vergelijking te maken eens het bewustzijn van een mug en zet daar het bewustzijn van een gemiddeld mens naast. Hoeveel levens zouden er tussen moeten zitten om te groeien van een mug naar een geestelijk ontwikkeld mens? Ook moet ik er wel direct bij zeggen, dat de mens als eencellige op een andere planeet is geboren en nooit een insect is geweest. Insecten behoren tot een andere levensvorm. De mens maakt dus een reis door de ruimte. Hij krijgt op verschillende planeten de mogelijkheid om te groeien. De eerste planeten waren meer bedoeld om het stoffelijk lichaam te laten evolueren. Pas later kwam er meer bewustzijn in de mens. Je kunt je voorstellen dat je hier praat over meer dan miljoenen jaren of beter, meer dan miljoenen levens. Een leven is dus niet zoveel. Je hebt op dit moment miljoenen levens gehad en je zal vast en zeker nog miljoenen levens krijgen. Dit om een klein beeld van de Schepping te krijgen.
Op de aarde is iedereen begonnen met diverse levens als een kannibaal. Natuurlijk een raar idee, maar een mens was in die fase van ontwikkeling nog niet bewust. Iedereen heeft wel eens van menseneters gehoord. Al het leven verdiept steeds een beetje verder. Nogmaals, vandaar de mogelijkheid om maar steeds weer te reïncarneren. Door elk leven kom je steeds weer een stapje verder.

 

Boekentip: De Nederlandse bekende helderziende schrijver uit de vorige eeuw Jozef Rulof heeft een mooi boek ‘Het ontstaan der heelal’ geschreven. In uitgetreden toestand werd hem door veel hoger geëvolueerde mensen aan gene zijde getoond hoe het universum is ontstaan. Het is meer dan de moeite waard om deze serie te lezen. Enkelen van deze boeken zijn in andere talen vertaald.
Zie voor meer informatie de boekenlijst achter in dit boek.

 

14 - Land van onbewuste

Geleidelijk aan komt er via paranormale mensen steeds meer spirituele informatie naar de aarde. Hoe meer inzicht we in spirituele zaken gaan krijgen des te betere keuzes je kunt maken. Het is zeker niet mijn bedoeling om mensen te verwarren of verdriet aan te doen. Zaken zoals bijvoorbeeld euthanasie, zelfmoord en abortus liggen zoals je weet erg gevoelig. Ik schrijf daar liever niet te veel over. Ook om vervelende zinloze discussies te vermijden. Toch vind ik dat mensen ook hier een beter beeld van moeten vormen. Over veel zaken wordt veel te aards gedacht. Mensen hebben het er altijd over dat je een ongewenste zwangerschap tot een bepaalde periode in de zwangerschap kunt afbreken. Dit is natuurlijk ieders eigen keuze en verantwoordelijkheid. Iedereen met een beetje helder verstand moet zijn keuzes kunnen maken. Het is alleen jammer dat mensen ook heel makkelijk door gebrek aan geestelijk inzicht verkeerde keuzes maken. Het afbreken van een zwangerschap heeft ook met de kosmische wetten in het heelal te maken. Als we maar één leven zouden hebben dan zou het allemaal niet veel uitmaken. Maar omdat we meerdere levens hebben kan je niet zomaar doen hoe jij persoonlijk iets voelt of ziet. Keuzes en handelingen hebben altijd consequenties. Het is niet verstandig om een leven te beëindigen. Je komt dan onherroepelijk aan de wetten van het heelal. En je kunt ook door het afbreken van een zwangerschap niet aan een bepaalde karmische opdracht ontkomen. Je stapelt in werkelijkheid je problemen eigenlijk nog meer op. Je zal het later in een zwaardere versie alsnog moeten uitvoeren. Probeer in zo’n moeilijk situatie hulp te zoeken. Een persoon die vanwege het karma met mensen naar de aarde terug moet komen, wacht al zeven jaar lang in een slaaptoestand. Het is onmogelijk dat de mens zijn volle bewustzijn in het kleine vruchtje zou kunnen indalen. Hij zou met gemak het vruchtje kapot kunnen denken. Ook gedachtes zijn immers krachten. En dat is uiteraard niet de bedoeling. De Schepper zorgt ervoor dat de mens voor een karmische geplande zwangerschap in een soort slaap verkeert. In de spirituele wereld noemen we dat een land van onbewuste. Je bent dan in een diepe slaap verzonken en je bent verder nagenoeg nergens van bewust. De toekomstige ouders van een kindje staan eigenlijk al dan door etherische draadjes met hun kind in verbinding. Dit zit allemaal heel ingenieus in elkaar. Het eerste uur van zwangerschap is net zo belangrijk als een zwangerschap van een maand, drie maanden of zes maanden enz. Er is altijd verbinding. Dus niet wanneer een kindje volgens de aardse artsen levensvatbaar is. Dat is een totaal verkeerde kijk op deze materie en dit is waar het mij om gaat. Je kunt een zwangerschap dus niet zomaar afbreken. Er is altijd een persoontje aanwezig.
De meeste artsen op aarde hebben helemaal geen of nauwelijks besef van deze wonderlijke processen, ze weten niet eens wat ze aan het doen zijn. Op zich kan je ze dat niet kwalijk nemen. Het hoort ook bij hun punt van evolutie. Er is dikwijls nagenoeg geen geestelijk inzicht.
Het is eigenlijk veel beter om je tijdens je aardse leven in geestelijke zaken te verdiepen. Er moet op dit vlak en andere zaken die met leven en dood te maken hebben nog veel worden geleerd. Het wordt hoog tijd dat de medische wereld meer belangstelling gaat krijgen voor spirituele zaken. Er zijn eigenlijk al duizenden bewijzen gegeven. Maar als iemand zijn kop in het zand steekt dan kan diegene dat bijzonder lang volhouden. Geestelijk inzicht krijgt niemand zomaar cadeau. Daar moet je gedurende verschillende levens wel wat voor doen. De dingen die je in vorige levens hebt geleerd neem je nu als een gevoelsherinnering mee. In werkelijkheid gaat er niets verloren. Alles wordt in onze ziel opgeslagen. Eens mag je al je levens inclusief alle handelingen en gedachtes van jezelf maar ook van anderen terug zien. Dit lijkt mij interessant maar ook wel heel confronterend.

 

15 - De geest in het stof ingedaald

In gesprekken met mensen valt me vaak op dat veel spirituele zaken te stoffelijk worden bekeken. Dat is op zich natuurlijk logisch, want op aarde krijgt je makkelijk de indruk dat alles uit stof bestaat. Maar wat is in werkelijkheid stof? Wat is de definitie van stof? En hoe zeker ben je er van dat stof wel zo stoffelijk is? Alle materie heeft een bepaalde trillingssnelheid. Stof is verdichte energie. Je zou ook kunnen zeggen, dat stof niet meer dan een verdichte ‘gedachte’ van de Schepper is. Stof zou je ook kunnen zien als verdicht licht. In dit verband zou je dus kunnen zeggen dat stof niet meer dan een illusie is. Het is meer dan de moeite waard om hier eens over na te denken.
Uittredingen en het zien van aura's heeft mijn beeld van stof en materie sterk veranderd. Ik denk dat wetenschappers zoals scheikundige, natuurkundige of biologen paranormale ervaringen zouden moeten hebben om het begrip stof en de evolutieprocessen beter te begrijpen. De meeste mensen bekijken veel zaken nog veel te aards, wat begrijpelijk maar wel jammer is. Je hebt spirituele kennis nodig om het leven en reïncarnatie beter te begrijpen. Ik zie onder andere de aarde als een enorme verdichte energie. Er zijn energieën op meerdere golflengtes. Helderziende mensen zien naast de gewone stof ook etherische energie.
Iedereen weet dat we voor korte of langere tijd op aarde leven. Het hangt er helemaal vanaf met wat voor levensopdracht je op aarde bent teruggestuurd. De mens heeft voor de conceptie al jaren verbinding met zijn aanstaande ouders. Simpel gezegd worden mensen vanwege het karma door middel van die verbindingen naar elkaar toegetrokken. Dit wordt geregeld door onze ziel. Ergens na de bevruchting duikt de persoon in het stoffelijk lichaampje. En wanneer de totale zwangerschap is volbracht word je al dan niet gezond geboren. Er is dus een moment dat je in je aards stoffelijk lichaam duikt en vroeg of laat komt er een moment dat je tijdens overlijden dat lichaam weer verlaat. Een mens bestaat dus uit twee lichamen, het vertrouwde aardse stoffelijk lichaam en een geestelijk lichaam. Mensen hebben heel veel moeite om zich een voorstelling te maken van personen die zijn overleden. Sommigen zijn hier zelfs bang voor. Dat is ook nog eens een keer door de kerk veroorzaakt, omdat er eeuwenlang over hel en verdoemenis is gepredikt. Gelukkig neemt geleidelijk aan de angst hiervoor af. Wat er al die tijd verkondigt werd klopt gelukkig ook niet. De persoon die overleden is noemen we een geest. Ik heb hier altijd moeite mee. Want de naam geest voor iemand die is overgegaan klinkt koud, kil en onpersoonlijk. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat jij zelf op dit moment ook een geest bent? Je kan na de bevruchting wel in een stoffelijk lichaam zijn ingedaald maar dat neemt niet weg dat je nog steeds een geest bent. Mensen hebben moeite om zich een beeld van een overleden persoon te vormen. Zij verwachten dat je na het overlijden direct totaal veranderd bent. Op welke grond wordt dat dan gebaseerd. Wanneer je bij wijze van spreken je jas of schoenen uitdoet ben je toch ook niet ineens veranderd? De mens neemt zichzelf mee. Door de nieuwe ervaringen, dáár, kan je natuurlijk wel snel door veranderen; hetzelfde geldt bij veranderingen op aarde.

 

16 - Te weinig positieve berichten

Sinds de uitvinding van radio en televisie komt er ongelooflijk veel informatie op ons af. Tegenwoordig is het Internet daar nog aan toegevoegd. Vrije en makkelijke informatieverstrekking is natuurlijk geweldig. Iedereen in de hele wereld zou hier eigenlijk meer gebruik van moeten kunnen maken. Het is eigenlijk jammer dat deze vorm van informatie niet overal gratis door de staat wordt aangeboden. Het is toch ieders recht en belang om informatie ergens over in te winnen. We kunnen de wereld pas echt veranderen en verbeteren als iedereen aan goede en betrouwbare informatie kan komen. Spiritueel gezien zijn we voor elkaar verantwoordelijk. We zijn één grote familie en onze persoonlijke ziel is met de Alziel van alle mensen tezamen verbonden.
Het valt me al jaren op dat een gemiddelde nieuwsuitzending ontzettend veel nare en negatieve zaken bevat. Elke dag komt er heel wat ellende in sneltreinvaart aan je voorbij razen. Ik vind dat een hele slechte zaak. Je wordt ongevraagd met allerlei negativiteit en agressie volgepropt. Ik vind het vermelden van alleen maar nare zaken te eenzijdig. Het is ook voor niemand gezond om elke dag opnieuw met zoveel ellende te worden geconfronteerd. Ongemerkt vul je dus je eigen aura en de aura van je woning met heel veel negatieve energieën. Hoe je leeft, hoe je denkt en waar je naar kijkt bepaalt de trilling van jouw huis. Ik hoop stellig dat in de toekomst positieve en negatieve, opbeurende en afbrekende informatie meer in balans gaat komen. Het lijkt er sterk op dat de redactie van het journaal door sensationele onderwerpen kijkers wil trekken. Het verbaast mij dat er nog zo weinig weerstand uit de samenleving is gekomen. Je hoort wel regelmatig mensen mopperen over de hoeveelheid negativiteit die gemiddeld genomen op een avond televisie kijken passeert. Ik vind dat de meer positieve initiatieven van mensen de aandacht moeten krijgen. Er gebeuren veel nare dingen in het leven maar daarnaast natuurlijk ook veel positieve zaken. En dit is al jaren uit balans. Dat is heel jammer, want het is helemaal niet zo moeilijk om een paar andere thema's te laten zien. Mensen volgen als onnadenkende kuddedieren te veel de thema's van nieuwsuitzendingen uit het buitenland. Ook wij hier in Nederland doen daar aan mee. Ik snap niet goed waarom we onze oren bijvoorbeeld zo sterk naar Amerika laten hangen. Nederland is een relatief vrij land. Maar waarom varen we niet meer onze eigen koers? Ik zou heel graag wat meer positieve zaken over mijn landgenoten willen zien. Bijvoorbeeld uitvindingen, goede daden, allerlei soorten van donaties, boeken en films enzovoort. Het is allemaal zo eenzijdig en op de commercie gericht. Waarom aanvaarden we zoveel negativiteit, waarom zijn zoveel mensen toch zo sterk op zichzelf gaan leven? We hebben veel meer vrijheid dan een of twee eeuwen geleden. Maar die vrijheid wordt erg vaak misbruikt. We zijn te veel op onszelf gericht. Teveel dagelijks negatieve informatie en erg op jezelf leven verarmt en verruwt de samenleving. In ieder mens zitten eigenlijk heel veel mogelijkheden. Al die mogelijkheden zouden meer geactiveerd moeten worden. Ik denk wanneer de onderwerpen op de televisie en in de kranten beter verdeeld worden dat dàt een positieve invloed heeft op de mens en dus de samenleving. Er zijn meer dan genoeg creatieve personen die anderen positief kunnen aansteken. Ik hoop dat de nieuwsberichten en andere programma’s spoedig ontspannender en inspirerender zullen worden.

 

17 - Aanvaard je leven in dankbaarheid

Wanneer je zo om je heen kijkt hebben maar weinig mensen een makkelijk leven. Bijna iedereen gaat tegenwoordig wel een keer scheiden in zijn leven. Het doet me altijd pijn als ik in mijn praktijk helderzie dat kinderen op heel jonge leeftijd al hun vader of moeder kwijtraken. Natuurlijk, zo moet het lopen. Ook dit is hun persoonlijke karmische opdracht. Voor onze ziel maakt het niet uit welke leeftijd een persoon heeft. Geestelijk gezien heeft iedereen een innerlijke leeftijd die helemaal losstaat van je aardse leeftijd. De innerlijke geestelijke leeftijd verandert niet zo snel in 10,50 of 80 jaar. Op de eeuwigheid is dat nagenoeg niets. Op ieders leven rust een grote zegen. Wat voor leven je dan ook hebt. Of je zwarte of gouden bladzijden in je leven beleeft maakt niet zo veel uit. Je bent geboren met een vaste levensopdracht. Het is daarom onterecht om te oordelen over andermans handelen. Jij weet immers niet wat iemands levensopdracht is, wees hier dus voorzichtig mee. Zolang je terug naar aarde moet komen ben je zelf ook niet vrij van karma, want anders was je wel definitief in hogere sferen van licht aan gene zijde gebleven. Probeer daarom wat verdraagzamer te zijn naar anderen die in jouw ogen minderwaardig karma hebben. Nogmaals het is maar net met welke opdracht jij bent geboren. Het is maar goed dat we dit niet weten, er zit een deksel op. Ooit mag je al je levens terugzien, en dan moet je al wel je aardse gevoelens hebben afgelegd. Je bent dan naar een geestelijk hoger niveau gegroeid. Dit is geen geschenk of cadeau. Je hebt gedurende de aardse levens heel hard voor moeten werken. Elke stap die je op het geestelijk pad zet is jouw persoonlijk bezit, niets gaat verloren. De kunst is om je leven in dankbaarheid te aanvaarden. De nadruk moet liggen op het aanvaarden. Dat is in de praktijk verschrikkelijk moeilijk. Je kunt in je leven in meerdere situaties vreselijk worden getergd, maar zie dit dan als een beproeving. Je kunt dan goed zien waar je geestelijk gezien staat. Deze basisgedachte kan je sterken. Ik weet ook wel dat je door de grote impact in het leven dikwijls onderuit glijdt. Maar bedenk dan dat aan alle karmische levensopdrachten een keer een einde komt. Karmische opdrachten zijn niet om jou te kwellen. Je kunt natuurlijk wel eens een keer vreselijk boos zijn, dat vind ik normaal en het is heel menselijk. Sommige opdrachten zijn bijna niet uit te voeren. Soms voel je voor een bepaald hoofdstuk in je leven al van tevoren spanning. Je hebt dan een voorgevoel. Wanneer je door dat karmisch hoofdstuk heen bent gekomen, dan kan je een enorme opluchting voelen. Je ziel geeft dan aan dat er weer een deel rechtgezet en voltooid is. Probeer daar maar eens op te letten. Bij het afronden van de grote hoofdstukken zal je dat veel sneller merken dan bij kleine hoofdstukken. Maar nogmaals, de kracht ligt er in om de dag te aanvaarden zoals die elke keer komt. Verzetten heeft bitter weinig zin. Je maakt het je zelf alleen maar moeilijker. Je kunt de Schepper voor van alles uitmaken. Ik heb daar persoonlijk niet zoveel moeite mee. Ik vind dat heel menselijk. Maar je schiet daar heel weinig mee op. Je levensopdracht zal er toch niet door veranderen. Er worden in de ruimte geen cadeautjes gegeven. Iedereen moet door eigen inzet zaken leren en karmische problemen rechtzetten. Dit heeft allemaal te maken met wat ik kosmische rechtvaardigheid noem. Het zou niet eerlijk zijn als er mensen zouden zijn die worden voorgetrokken of benadeeld worden. Ik geloof daar niet in. Ik geloof in goddelijke rechtvaardigheid. De kosmische wetten zoals de wet van karma en de wet van de reïncarnatie werken feilloos in het heelal. We moeten eerst groeien om later in hele harmonieuze astrale gebieden te mogen leven. Een dankbaarder mens is een veel gelukkiger mens dan een ondankbaar persoon.

 

18 - Verschillende nationaliteiten

Wanneer je eenmaal de spirituele zijde van het leven aan het uitzoeken bent kom je van alles tegen. Het is niet verstandig om in één keer in het diepe te springen en te gretig te zijn. Je kunt alles waar je meer over wil weten beter gedoseerd uitzoeken. Mijn advies is; probeer boeken te lezen uit verschillende landen. Bij voorkeur boeken van auteurs waar de kans heel klein is dat ze elkaar gekend hebben. Je kunt dan proberen de universele kern, de goede inzichten, er uit te halen. Je zult zien dat veel zaken over bijna-doodervaringen, uittredingen, de sferen van gene zijde en reïncarnatie overal grotendeels hetzelfde zijn. Dat kan natuurlijk ook niet anders, ook al zul je in het klein tegenstrijdige informatie vinden. Het is altijd maar de vraag uit welke bron de informatie komt, uit welke sfeer van gene zijde. Astrale personen die een paar sferen verder gegroeid zijn hebben een beter en dieper overzicht. Op zich is het niet moeilijk om het verschil te herkennen. Je kunt verschillende boeken van verschillende schrijvers lezen. Ook al moet ik er wel gelijk bij zeggen dat sommige schrijvers wel een bijna geniale ‘saprijke’ duim hebben. Er zijn mensen bij die zich werkelijk van alles inbeelden. Maar ja, wat kan je daaraan doen? Je kunt ze moeilijk laten oppakken. De reden waarom ik ben gaan schrijven is om mensen basisinzichten in het leven aan te reiken. Ik vind dat ik dat vanwege mijn paranormale gaven moet doen. Hoe meer spirituele basisinformatie je hebt, des te makkelijker wordt het om iets zelf te beoordelen. Ik vind dat erg belangrijk.
Je huidige leven op aarde heeft ook op dit moment met gene zijde te maken. En gene zijde heeft alles met de aarde te maken. Door deze twee zijden is er reïncarnatie mogelijk. Ik ben er inmiddels al van overtuigd dat we allemaal meer dan 1000 levens hebben gehad. Maar heb jij er wel eens bij stilgestaan dat het niet eens elke keer in je huidige land van geboorte heeft afgespeeld? Je kunt in diverse levens zowel als man als vrouw geboren zijn, maar je zult vast en zeker ooit in tientallen verschillende landen geboren zijn. Dit zouden meer mensen moeten weten. Verschillende landen met hun specifieke cultuur en godsdienst maken elkaar het leven dikwijls zuur. Iedereen vindt zichzelf meer waard dan de ander. Dit is in verschillende opzichten zeer ongodsdienstig gedrag. Mensen zijn zo ontzettend onverdraagzaam voor elkaar. Wanneer meer mensen bekend worden met reïncarnatie dan kan onze kijk op het leven snel veranderen. Wat voor huidskleur jij ook in dit leven op dit moment hebt, iedereen heeft in het verleden verschillende huidskleuren gehad. Maar natuurlijk niet alleen verschillende huidskleuren maar ook godsdiensten. Uiteindelijk is er maar één mensheid, één Schepper één Schepping. Er is ten slotte ook maar één zon voor alle mensen. Het zou heel vreemd zijn dat elke bevolkingsgroep met een bepaald geloof zijn eigen zon in de ruimte zou hebben. Dit klinkt misschien een beetje raar maar kan je wel aan denken zetten. Het is zo belangrijk dat we met z’n allen spirituele informatie aan elkaar doorgeven. Wanneer mensen meer tot geestelijk inzicht komen kan er enorm veel ten goede in de wereld veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat het evolutiepunt waar we nu inzitten die mogelijkheden biedt. De uitvinding van de computer en het Internet kan daar geweldig aan bijdragen. Ik hoop dat het je aanspreekt als ik zeg; dat wij met z'n allen de aura van de wereld opbouwen. We kunnen de aura van de wereld laten schijnen zoals we zelf willen. Iedereen kan daar zijn steentje aan bijdragen.

 

19 - Onze geest wordt door het aardse lichaam vastgehouden

Goed beschouwd bestaat de aarde uit twee gebieden. De aarde, dus deze zijde en gene zijde, het gebied waar we na de stoffelijke dood heen gaan. Twee gebieden continu met elkaar verbonden maar wel op een andere golflengte. Je zou kunnen zeggen dat de Schepper zijn energie tot verschillende golflengtes heeft laten uitkristalliseren, of anders gezegd; langzaam laten ‘verdichten’. Alles staat met elkaar in verbinding, alles hoort bij elkaar. Er kan niet iets naast de Schepping bestaan. Al het leven komt voort uit de Schepper. Vanzelfsprekend heeft de Schepper overzicht over zijn eigen Schepping. Dus als er op andere planeten of zonnestelsels ook leven is dan hoort het ook bij de Schepping. Je moet dat niet los van elkaar zien. Alle levensvormen horen bij de Schepping. De aarde is ook een gebied met een bepaalde trillingssnelheid. Om op deze trillingsgolflengte te kunnen leven en manifesteren hebben we het aardse stoffelijk lichaam nodig. Voor onze geest is hier een mogelijkheid om te kunnen groeien. Je zou kunnen zeggen dat de aarde diverse mogelijkheden biedt voor de mens om verder te kunnen evolueren. Het leven is op deze wijze mooi op elkaar afgestemd. Sommige mensen die op dit moment op een planeet voor de aarde leven zijn nog niet toe aan de mogelijkheden en trillingen van de aarde. Maar meer dan miljoenen mensen zijn de trillingen van de aarde al eeuwenlang ontgroeid. Zij zijn verder gegaan op de volgende planeten na de aarde. Volgens de informatie van gene zijde zijn er zeven belangrijke planeten en bijplaneten waar we net als op aarde worden geboren. Naarmate de mens verder evolueert, zal hij er ook mooier uit gaan zien. Op de planeet na de aarde krijgen we een hoger uitgerust stoffelijk lichaam. Naarmate we geestelijk groeien, zal alles steeds meer gaan stralen.
De aarde kun je zien als een levensschool. Een plek in de ruimte waardoor er door bijvoorbeeld door de wet van reïncarnatie een mogelijkheid is om je geestelijk verder te ontwikkelen.
De mens zit voor korte of langere tijd vast aan zijn aards stoffelijk lichaam. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het lichaam een soort kluis is, je kunt er niet vrijwillig uitstappen. Jouw geestelijk lichaam zit met bepaalde etherische koorden aan het stoffelijk lichaam vast. In de Bijbel wordt dat ‘het zilveren koord’ genoemd. Ieder mens wordt met een vaststaand programma geboren. Je krijgt een bepaalde hoeveelheid energie mee om je levensopdracht te volbrengen. Het is niet verstandig om er tussentijds uit te stappen. Zelfmoord plegen is onverstandig. Het lost je karma niet op. Je komt in een soort tussengebied totdat je kosmische tijd om te overlijden is aangebroken. Je beperkt jezelf enorm door het maken van deze keuze. Je problemen stapelen zich nog meer op.
Ik vind het heel belangrijk om te beseffen dat jij niet het stoffelijk lichaam bent. Jij bent jij. Jij bent een vonk van de Schepper (een onderdeel in het lichaam van de Schepper). Dit moet je niet verwarren met je stoffelijk lichaam. Het stoffelijk lichaam is eigenlijk gedurende je aardse leven als het ware een jas of een huls maar wel voor die bepaalde tijd jouw tempel. De aarde en het stoffelijk lichaam zie ik als het ware als gereedschap om al het leven verder te laten evolueren. We zouden eigenlijk een heel stuk zuiniger en dankbaarder naar de aarde moeten zijn.
Ook al heb je misschien nu een moeilijk, of vervelend leven het is de wens van de Schepper dat we allemaal naar de hogere gebieden van veel licht aan gene zijde en daarna naar een volgende planeet groeien. Alleen krijgen we dit niet zomaar cadeau. We moeten dit wel door zelf ervaringen op te doen verdienen. Op de volgende planeet is er zoveel harmonie en liefde. Moeilijk om dit op dit moment voor te stellen. Als je zo om je heen kijkt is er zoveel disharmonie op de aarde. Maar er wacht voor iedereen een gouden hemelse tijd. Later ga je inzien dat alles de moeite van het te beleven waard was. Ook al zijn of waren sommige levensopdrachten wel verschrikkelijk moeilijk.

 

20 - Geen paranormale ervaringen maar de achtergronden

De afgelopen 10 jaar zijn er steeds meer mensen met paranormale zaken bezig. De Bijbel heeft plaatst gemaakt voor het paranormale en het spirituele. Op zich vind ik dat helemaal niet vreemd. De mens is namelijk altijd op zoek naar zijn afkomst. Of je nu een Eskimo, Indiaan, Boeddhist, Christen, Jood of Islamiet bent, iedereen is op zoek naar het hogere leven en de Schepper. Je hoort steeds meer mensen praten over persoonlijke paranormale en spirituele belevenissen. Het mooiste is als je zelf een paranormale ervaring hebt. Door een eigen paranormale ervaring kan je in één klap veel meer en beter van deze wonderlijke wereld begrijpen, ook al vind ik eigen paranormale ervaringen niet eens zo heel belangrijk. Het draait in het leven om liefde en niet zo zeer om paranormale ervaringen. Liefde is de basis van alles, maar het paranormale kan je inzichten en je leven verdiepen.
De eerste uittredingservaringen uit mijn jeugd zetten mij direct aan denken. Ik kon me een beter beeld van de dood voorstellen. Het zien van energieën om mens, dier, plant en voorwerp eveneens. Het zou mooi zijn als iedereen één of twee duidelijke paranormale ervaringen in zijn leven krijgt. Je kunt hierover dan ook veel makkelijker met elkaar praten. Het is wel jammer dat veel mensen paranormale gaven ambiëren. Het is naar mijn mening veel beter om de achtergronden van dergelijke geestelijke mogelijkheden te onderzoeken. Je kunt er wanneer je dat wilt, enorm veel van opsteken. Je komt vanzelf zaken zoals een leven na dit het leven, de wet van oorzaak en gevolg, reïncarnatie en het grote plan van de Schepper tegen. Het is me opgevallen dat er heel veel forums zijn waar mensen elkaar een beetje gek aan het maken zijn. Het hebben van paranormale ervaringen maakt ze bijzonder. En er zijn veel mensen die graag bijzonder willen zijn, het geeft ze aandacht. Ik vind dat er niet te veel de nadruk op die paranormale ervaringen zelf moet liggen, nog los van het feit dat zowel criminele mensen als min of meer vergeestelijkte mensen paranormale ervaringen kunnen hebben. Het hebben van paranormale ervaringen is in negen van de tien gevallen geen verdienste.
Het is een bijzondere gevoeligheid, wat in bepaalde fases van jouw evolutiepunt vanzelf naar voren treedt. Er is niets mis met paranormale gevoeligheid maar het kan soms wel heel erg lastig zijn, vooral als je voor allerlei sfeertjes binnenshuis of buitenshuis gevoelig bent. Het kost je veel tijd daar aan te wennen en er goed mee om te gaan. Probeer je meer te richten op de achtergronden van paranormale gevoeligheid. Waarom zijn mensen paranormaal gevoelig en waar komt die gevoeligheid vandaan? Een mens is veel meer dan een grofstoffelijk lichaam op aarde. We zijn geen robot of een andere machine. We bezitten gevoel en intuïtie. En kunnen ons verstand gebruiken om iets te leren. Kijk niet tegen andere mensen op. Probeer je eigen gevoeligheid te ontwikkelen: zonder hier echt bij stil te staan gebruik je deze gevoeligheid namelijk al. Veel mensen hebben een eerste indruk van iemand. Het is natuurlijk wel belangrijk om dan ook echt naar deze indrukken te luisteren. Dit is niet eens zo moeilijk, je moet alleen een beetje durf en een beetje zelfvertrouwen hebben en altijd bij je eigen gevoelens en indrukken blijven. Je eigen paranormale gevoeligheid kan je best trainen. Houdt eens voor een tijdje een dagboek bij, schrijf al je persoonlijke ervaringen op. Door hier één of twee maanden mee bezig te zijn en later op terug te kijken zie je wat er juist van was. Je krijgt dan vanzelf steeds meer inzicht in deze materie. Dat kan je in veel gevallen best goed gebruiken. Het is soms best prettig om wat voorkennis over iemand of een bepaalde situatie te hebben. Maar het kan ook wel eens gebeuren dat een bepaald gevoel over iets je niet uitkomt en confronterend is. Maar nogmaals, ambieer niet te sterk persoonlijke paranormale ervaringen. Leef bij de dag en maak daar iets moois van. Aanvaardt de dag zoals die komt. Er schuilt nog een hele andere wereld achter de stoffelijke aardse wereld. Je kunt veel beter van de achtergronden leren en niet zo zeer paranormale ervaringen zelf ambiëren. Persoonlijke paranormale ervaringen kunnen je aan het denken zetten. Wees ook niet te veel met gene zijde bezig. Je bent nu op dit moment op aarde in incarnatie. Nu heb je die bijzondere kans om verder te groeien en je karma goed te maken. Weet je dat er wel honderdduizenden mensen heel graag jouw plaatsje hadden willen innemen? Zij staan te trappelen om op aarde verder te mogen gaan. Pak je huidige kans in dankbaarheid met twee handen aan.

 

21 - Achtergebleven energieën

Al het leven bestaat uit verschillende energieën. Wat wij stof noemen is niet meer dan enorm verdichte energie op een bepaalde golflengte.
Mensen laten zonder dat te beseffen automatisch hun energie overal achter. Jouw energie vloeit vanzelf over in de aura of anders gezegd het etherisch energieveld van anderen, maar ook van bijvoorbeeld een stoel, bed, bureau, kleding, auto, mobiele telefoon enzovoort. Zelfs je denken en voelen hebben invloed op de aura van jouw huis of werkplek. Jij en andere personen creëren zelf de sfeer in je woning of op een andere plaats. Sommige mensen die bij jou op bezoek komen voelen dit aan. Iemand zegt dan dat er een goede of slechte sfeer hangt. Eigenlijk loop je met je eigen aura in de aura van een huis. Je kunt heel makkelijk bepaalde sfeertjes oppakken en voor sommige mensen is dit lastig. Zij voelen zonder daarmee bezig te zijn vanzelf verschillende sfeertjes rond mensen of op plekken. Het is dan heel belangrijk om te leren je af te sluiten. Je kunt dit proberen door denkbeeldig een rits van een jas, of slaapzak dicht te trekken. Hoe serieuzer je dit doet, des te beter dat zal helpen: je brengt dan zelf veranderingen in je energieveld aan. Probeer dat maar eens een paar keer uit.
Wanneer er mensen op bezoek zijn geweest dan laten ze altijd een bepaalde sfeer achter. Sommige sfeertjes kunnen nog dagenlang in je woning blijven hangen. Het is natuurlijk maar net wat voor mensen er zijn geweest. Echte leuke gezellige mensen of personen die je het liefst maar direct zou willen wegspoelen. Je kunt hier wat aan doen, de sfeer of aura rond je spulletjes kun je weer veranderen. Veel mensen zetten na het opruimen direct een deur of raam open om flink te luchten. De energie van bijvoorbeeld de aura van je tuin stroomt dan heel langzaam terug in je woning. Eigenlijk zou je de aura van je huis of enkele spulletjes licht moeten magnetiseren. Door met je eigen handen een klein beetje te magnetiseren verander je direct de sfeer en trillingen. Jouw positieve energie vloeit dan automatisch in het voorwerp dat je bestraalt. Je kunt ook met een nat doekje je spulletjes afnemen. Door jouw hand met doekje vloeit er ook automatisch energie. Het is meer dan de moeite waard om dit eens te proberen. Je zult al heel snel resultaat merken, het is niet moeilijk en iedereen kan dit in diverse situaties toepassen. Het heeft niets met geloof te maken. Alles bestaat uit energie. En in dit geval ga je heel bewust met jouw eigen energie om. Door mijn paranormale gevoeligheid is mij dit in de loop der jaren opgevallen. Ik zie en voel de aura veranderen. Voor mij is het ook niet altijd makkelijk om diverse mensen in mijn praktijk te krijgen. Ik sta natuurlijk wel voor iedereen open, maar alle cliënten hebben hun eigen energie om zich heen. Ik zet ook als het maar even kan heel dikwijls na een bezoek het raam even open. Mensen die heel erg snel sfeertjes van andere oppakken raad ik aan om niet langer dan twee dagen in dezelfde kleding te lopen, want ook jouw kleding neemt de energie van anderen over. Was je kleding eens een keer extra of laat het in de wind flink uithangen. Goed beschouwd beïnvloeden we elkaar ongemerkt sterk, maar wanneer je hier iets meer van weet kan je er iets mee doen. Je kunt heel bewust de sfeer in je huidige of pas nieuwe woning op bouwen. Alle bewoners tezamen zijn verantwoordelijk voor de trillingen in jouw huis. Dit geldt niet alleen voor een woning, maar ook een boot of caravan. Nogmaals, alles bestaat uit energie. Hoe bewuster je je hier van wordt hoe meer je met energie kunt doen. Al het leven is met een kosmische aura met elkaar verbonden. Alles beïnvloedt elkaar, positief maar helaas ook negatief.

 

22 - Een tempel in je hart

Veel mensen zijn op hun eigen manier bezig met allerlei godsdienstzaken. Mensen beginnen hoe langer hoe meer zelf na te denken. Ze laten zich niet meer van alles wijsmaken en onderdrukken. Je moet wel het nodige lef hebben om naar je denkbeelden te leven. Je omgeving moet niet een te grote stempel op jou drukken. Menigeen wordt grotendeels door familie, vrienden of anderen sterk beïnvloed. Het kost best veel moeite om je hiervan los te maken. Het beste is om soortgenoten op te zoeken. Je kunt niet zomaar tegen iedereen zeggen wat je denkt. Godsdienstige en spirituele zaken roepen gemakkelijk allerlei vormen van verzet op. Heel vaak heeft dit te maken met angst voor het onbekende. Mensen zijn te vasthoudend of zijn te fanatiek in het naar buiten brengen van hun nieuwe denkbeelden. Wees een beetje voorzichtig. Je kunt heel wat problemen voorkomen door goed naar je gevoel te luisteren. Je eerste indruk van iemand is meestal juist. Maar dan moet je natuurlijk wel het lef hebben om hier echt naar te durven luisteren en naar te handelen.
De oudere generaties hebben vaak een kerkelijk verleden. Zij werden gedwongen om naar de kerk te gaan. Velen hebben de kerk inmiddels verlaten. Op zich vind ik dat logisch. Want iets wat is opgelegd en niet goed voelt kan niet lang worden volgehouden. Je moet ergens binding mee hebben. Door de eeuwen heen hebben de uitleggers van de bijbel mensen op een verkeerd spoor gezet. Dwingen en angst aanjagen is niet de weg. Liefde en vriendelijkheid verbindt en houdt mensen bijeen. Koude en onpersoonlijke uitspraken en gedrag jagen mensen weg. Ik heb zelf gelukkig geen kerkelijke opvoeding gehad. Ik heb wel heel veel verhalen van andere mensen gehoord. Het waren bijna allemaal nare ervaringen. Toch horen deze processen ook bij iemands geestelijk ontwaken. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Toch ligt dit meer aan de uitleg van de mensen zelf dan aan de spirituele inzichten van de oorspronkelijke Christenen. Ik vind zelf dat je niet naar een gebouw dat wij een kerk noemen hoeft te gaan. Ik ben meer een voorstander van de tempel in je eigen hart te zoeken. Jij bent een uitgezonden goddelijke vonk. In jou zitten tal van goddelijke mogelijkheden. Je hebt daar eigenlijk niemand voor nodig. Het is de bijzondere verbinding tussen jou en de Schepper. Jij kan in gedachten rustig verbinding met de Schepper zoeken. Ik vind dat heel belangrijk om regelmatig te doen. Je kunt rustig over de dingen van het leven nadenken. Je wordt hier na enkele keren ook zelf rustiger van. Ieder mens moet zelf het geestelijke pad bewandelen. Je kunt dat een ander niet laten doen. Dat is eigenlijk ook een beetje onzinnig. Je kunt sowieso het karma van een ander niet op je schouders nemen. Het verhaal dat Jezus voor de hele mensheid het slechte karma op zijn schouders nam, klopt natuurlijk ook niet. Ieder mens moet persoonlijk ondervinden en daarvan groeien. We zijn geen machine en zijn ook niet voorgeprogrammeerd. We hebben zelf de verantwoordelijkheid om iets van onze vele levens te maken. Het is jammer dat mensen tot vandaag de dag geloven dat Jezus het slechte karma op zijn schouders nam. De Schepper heeft voor ieder mens een aantal kosmische wetten gemaakt. Iedereen valt onder deze kosmische wetten. Het zou een rare wereld zijn als de ene wel en de ander niet onder deze wetten valt. Iedereen valt hieronder of niemand valt hieronder.
Het zou voor iedereen beter zijn om wat meer tijd te besteden aan rustig over je leven na denken. Veel pittige fases in het leven zijn niet voldoende nagelopen en verwerkt. Er ligt in iedereen nog een schat aan informatie. Je moet hier alleen heel wat moeite voor doen. Steeds meer inzicht in jezelf geeft een goed gevoel. Hoe meer inzichten en ervaringen je hebt, des te beter je anderen kunt begrijpen en eventueel steunen. De weg naar inzicht is niet de wandel naar de kerk maar rustig je innerlijke tempel opzoeken. Je zult zien dat je na verloop van tijd veel beter en dieper gaat voelen.

 

23 - De gevolgen van iets al vooruit mogen weten.

Door mijn paranormale gaven heb ik gemerkt dat we bij onze geboorte allemaal een vaststaand levensprogramma meekrijgen. Er bestaat niet zoiets als toeval. Zoiets is ook onmogelijk. Er kan alleen maar wetmatigheid in het universum zijn. Wetmatigheid is er in het groot en wetmatigheid is er in het klein. En niet voor het ene wel en voor het andere niet. Soms zie ik voor mezelf of voor anderen stilstaande beelden zoals dia’s of korte levensfilmpjes zoals bij een DVD/video. Ik heb door ondervinding gemerkt dat deze informatie vanuit een andere bron komt. Het komt niet voort uit mezelf. Het komt van astrale personen die af en toe in mijn aura staan. Het is voor mij heel eenvoudig om deze informatie van mijn eigen gedachtes te scheiden. De helderziende beelden zijn helderder en krachtiger dan ikzelf kan maken. Je zou kunnen zeggen dat hun beelden uit meer pixels bestaan.
Ik ben in mijn leven meerdere personen tegengekomen, die heel graag paranormaal begaafd zouden willen worden. Aan de ene kant snap ik dit wel maar aan de andere kant vraag ik me dan af, of iemand wel weet waar hij naar vraagt. Paranormaal gevoelig zijn is niet altijd zo eenvoudig. In mijn praktijk leg ik de mensen altijd uit dat iedereen leuke dingen vooruit weten aan kan. Dat is niet zo moeilijk. Maar wat doe je als je iets vervelends van tevoren ziet? Je kunt het niet maken om naar iemand toe te lopen om iets te zeggen. Je kunt jezelf en een ander behoorlijk in de problemen brengen. Vrijwel niemand heeft belangstelling in je vervelende voorkennis. In een mensenleven kan er ontzettend veel gebeuren. Hoe zou jij erop reageren als jij van tevoren iets moeilijks voor je zelf of anderen vooruit ziet of voelt. Zou je er tegen kunnen als bijvoorbeeld jouw vrouw of zus kanker of een miskraam krijgt? Of dat je weet dat het bedrijf van een vriend binnen een jaar failliet gaat? Of dat je ziet dat je buiten jouw schuld iemand van zijn fiets afrijdt? Het is goed om hier eens over na te denken. Veel mensen zien alleen maar de mooie kant van het paranormale. Er zijn ook mensen die zichzelf meer waard vinden als ze paranormale gevoeligheid bezitten. Het is voor ons nog op aarde levende mensen niet de bedoeling om veel over ons levensprogramma te mogen weten. Dit zou veel te zwaar zijn en in veel gevallen te confronterend. We zijn hier nog niet aan toe. De Schepper heeft er voor je incarnatie op de aarde en voor de rest van je levensprogramma als het ware een deksel opgezet. We moeten eerst nog een eind geestelijk groeien voordat we hier tegen kunnen. Op zich vind ik het wel heel bijzonder dat je weinig dingen voor de volgende dag kunt weten. Je zou kunnen zeggen dat je grote veranderingen moet kunnen voorvoelen. Soms geeft jouw eigen ziel grote veranderingen aan. Maar dan nog weet je niet precies wat je voorvoelt. Er zijn mensen die in verbinding staan met astrale personen, die al hun karma hebben ingelost. Zij kunnen in onze toekomst en in ons verleden kijken. Ze hebben heel veel lagere menselijke karaktereigenschappen afgelegd. Ook zij hebben hier hard voor moeten werken. De mens krijgt niets zomaar cadeau. Dat zou ook onredelijk zijn. Op sommige momenten is het best prettig dat je naar iemand toe kunt gaan die zo’n astrale verbinding heeft. In werkelijkheid hebben maar heel weinig mensen dat. Het is jammer dat daar nog zo weinig controle op is. Een vorm van erkenning zou zoveel leed van mensen die het toch al moeilijk hebben kunnen voorkomen. Maar uiteindelijk moet iedereen zelf leren zijn onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. En ook dit krijg je niet zomaar cadeau. Probeer zo goed als je kunt bij de dag te leven. Aanvaard de dag zoals die voor jou moet komen. Wees er voorlopig maar blij mee dat je de afloop in diverse zaken niet weet. Het zou je leven enorm kunnen verzwaren.

 

24 - Wat is jouw levensopdracht vandaag?

Iedereen heeft elke dag zo zijn eigen dingen te doen. Niet alle dingen zijn even leuk. Probeer datgene wat op je af komt zo goed als je kunt af te maken en te volbrengen. Iedereen heeft zo zijn eigen karakter en mogelijkheden. Wat de een goed ligt vindt de ander vervelend om te doen. Al die verschillende karakters maken eigenlijk alle mensen mooi. Een wereld met alleen maar grijze muizen lijkt mij erg saai. Voor maar heel weinig mensen loopt het leven op rolletjes. Je kunt problemen hebben in je huwelijk, met een van je kinderen, op je werk, met een chronische ziekte of op het financiële vlak. Je moet er elke keer maar weer proberen doorheen te komen. Dit is in sommige levensfases enorm moeilijk. Soms moet je echt knokken om verder te komen. Door al die verschillende dingen in het leven ben je snel geneigd ergens in het verleden te blijven hangen of te veel met je gedachtes in de toekomst te zitten. Op zich kan het natuurlijk helemaal geen kwaad als je bepaalde toekomstwensen hebt. Soms doet alleen een beetje hoop al beter leven. Zonder hoop en het hebben van wensen is het moeilijk leven.
Het is mij door de jaren opgevallen dat de grote kracht in het heden ligt. Nu moet je het doen en uitproberen niet. Alles wat op dit moment of de komende uren op je af komt kan je iets mee doen. Je zorgen maken over dingen die over één of twee jaar gebeuren heeft weinig zin. Neem het leven zoals het je nu toe komt. Eigenlijk is aanvaarden het sleutelwoord. Ik bedoel niet klakkeloos of lijdzaam aanvaarden, maar gewoon je best doen en er iets van maken. Het leven zien te relativeren. Dit is soms verschrikkelijk moeilijk. Iedereen heeft zo zijn eigen wensen. Je kunt het leven niet helemaal naar je hand zetten. Het is onzinnig om tegen je karma en levensprogramma in te gaan. Sommige zaken kunnen je bijzonder agressief maken. Maar te vaak tegendraads zijn heeft heel weinig zin. Het kan je zelfs bakken met energie kosten. Neem het leven zoals het komt. Wil en wens niet te veel. Probeer er wat meer vertrouwen in te hebben dat belangrijke dingen zichzelf op het juiste moment aandienen. Karmisch gezien kan je niet iets of iemand mis lopen. Alles gebeurt exact op de daarvoor bestemde kosmische tijd. Alles is toeval of er zijn werkelijk diverse kosmische wetten in ons grote universum werkzaam. Ik heb geleerd om steeds beter naar mijn binnenste te luisteren. Zitten stressen of angstig zijn heeft in de praktijk toch heel weinig zin. Heb het lef om naar je gevoel te luisteren. Je hoeft helemaal niet zo diep te graven. Probeer de trillingen (de aanwijzingen) van de dag te begrijpen. Jouw eigen ziel geeft regelmatig dingen aan. Je kunt jezelf aanleren om hier met een half oor constant naar te luisteren. Je kunt jezelf hierin trainen. Maar je moet wat lef hebben om dit te durven doen. Het valt me op dat veel mensen allerlei zaken die ze eigenlijk best wel weten zondermeer wegdrukken. Dat is op zich heel menselijk maar je fopt jezelf daar wel mee. Probeer zo goed als je kunt naar het moment van de dag te luisteren. Haal je zelf niet naar beneden maar schep ook niet op. Het leven zien te aanvaarden zoals het komt is naar mijn ondervinding het beste wat we kunnen doen. We kunnen de wetten in het heelal niet veranderen. We moeten allemaal onze dagelijks portie karma beleven. Door meer in het heden te leven kan je je, wanneer je wilt, in gedachten richten op de dingen van de dag zelf. We leven als het ware teveel tijden tegelijkertijd. Je versnippert jezelf hiermee. Eigenlijk is dat ook energieverspilling. Pak dit moment van de dag met twee handen zo goed mogelijk aan. Je hebt nu de juiste incarnatie en mogelijkheid om verder te komen.

 

25 - Talenten

In deze tijd hebben veel mensen de kans om een studie te volgen. Dat was enkele eeuwen geleden wel anders. In die tijd draaide het om geld en aanzien om te kunnen en mogen studeren. Het was niet vanzelfsprekend dat je naar school ging. In een relatief korte tijd is er veel veranderd. Het is alleen jammer dat veel mensen hier niet meer bij stilstaan. Veel mensen zijn door de welvaart behoorlijk verpest. We zouden met z'n allen eens een week in de 15e eeuw opnieuw moeten herbeleven. Om het verschil te voelen wat we nu allemaal aan vrijheden en mogelijkheden hebben. Wat dat betreft is het jammer dat we ons de vorige levens niet meer kunnen herinneren. Je zou echt schrikken als je die omstandigheden eens opnieuw moet beleven. Het is natuurlijk wel een periode waarin de meesten van ons een keer geleefd hebben.
Het is mooi dat er tegenwoordig veel studiemogelijkheden zijn. Het is je waarschijnlijk opgevallen dat mensen allemaal zo hun eigen talenten hebben. En er zijn ook tal van personen waarbij de talenten nog niet naar boven zijn gekomen. Het is natuurlijk maar de vraag of een bepaald talent in dit leven wel naar boven moet komen. Heb je jezelf weleens afgevraagd waar een bijzonder talent of gevoeligheid voor iets vandaan komt? Je kunt immers niet zeggen dat je al je talenten van jouw ouders hebt geërfd. Want meerdere malen hebben ouders een totaal andere belangstelling en andere talenten dan jij. Om een vaardigheid te ontwikkelen moet je veel tijd en mogelijkheden hebben. Je kunt niet iets van de een op de andere dag aanleren. Het is niet voor niets dat een bepaalde studierichting meerdere jaren duurt. En dan is het nog maar de vraag in hoeverre je dat hebt weten te ontwikkelen. Sommige mensen hebben in dit leven helemaal geen studie gevolgd. Bij hen is het helemaal vreemd waar dat specifieke talent vandaan komt. Je zult vast wel enkele personen in je omgeving kennen. Er moet iets meer zijn dan alleen maar een studie volgen, tenzij je gelooft dat alles in je genen zit. Dat is op zich een logische aardse gedachte. Ook dit kan je op school geleerd zijn. Het hebben van talenten komt niet zozeer uit dit ene leven. Bijzondere talenten en vaardigheden heb je in tientallen vorige levens steeds verder zelf ontwikkeld. Eén leven is veel te kort om iets te ontwikkelen. En naast jouw bijzondere vaardigheden moet je ook nog wel de geschikte omstandigheden krijgen om iets verder te ontwikkelen. Wanneer je in een leven zes dagen lang en meer dan 10 uur per dag keihard voor je boterham moet werken valt er weinig te ontwikkelen en te studeren. Je bent dan waarschijnlijk met ander karma bezig.
Het leven zit eigenlijk heel wonderlijk en zeer gecompliceerd in elkaar. Talenten krijg je dus niet zomaar cadeau. Je hebt daar in verschillende levens heel hard voor moeten werken. Misschien wel in levens met afkeer, jaloezie, afgunst, onbegrip, desinteresse enzovoort. Een bijzondere vaardigheid heeft dus altijd met vorige levens te maken. Het heeft ook weinig zin om op anderen jaloers te zijn. Ook al is dat wel een hele menselijke eigenschap. Misschien krijg je nu een beter beeld van kinderen, waar bepaalde talenten zo overduidelijk naar voren springen. Zij zijn geen kind in dat verband. Zij zijn wel een persoon met een bepaalde aardse leeftijd maar er is meer aan de hand. Deze persoon heeft zijn talent al veel eerder weten te ontwikkelen. Het zou leuk zijn om eens in je eigen leven of die van je kinderen na te lopen wat jouw of hun bijzondere vaardigheden zijn. Misschien kijk je nu heel anders naar jezelf, en kun je jezelf ook veel beter begrijpen. Ieder mens heeft bijzondere talenten en heeft een andere aura met een bepaalde kleursamenstelling. Ook al heb je bepaalde talenten: deze hoeven niet altijd in een leven naar boven te komen. Je kunt in dit leven met een andere opdracht zijn geboren. Het is trouwens wel lastig om bepaalde talenten te hebben en je kunt ze vanwege andere karmische opdrachten niet gebruiken. Misschien heb je nog de mogelijkheid om hier in je vrije tijd iets mee te doen. Het heeft in ieder geval heel weinig zin om hier tegen in te gaan. Al die kosmische wetten zijn veel krachtiger dan onze menselijke wil. Benut je talenten zo goed mogelijk en sta zo veel mogelijk in dienst van je medemens.

 

26 - Waarom je mensen uit de dood niet terug kunt halen

*Het bewustzijnsdraad (onderdeel van het Bijbelse zilveren koord)

Je aardse stoffelijk lichaam zit tijdens je leven door middel van verbindingsdraden (eigenlijk energiekoorden) vast met je ‘geestelijk lichaam’. Wanneer je sterft ‘breken’ deze koorden. Je gaat dan geheel verder aan je geestelijk lichaam. De bewustzijnsdraad zit bij je hoofd vast aan de aura. Voor het gewone oog is dit niet zichtbaar. Deze verbinding heeft te maken met, zoals het woord al zegt, je (het) bewustzijn.

 

*Het levensdraad (onderdeel van het Bijbelse zilveren koord)

Tussen het aardse stoffelijke lichaam en het geestelijk lichaam zitten etherische energiekoorden. Dit zijn ‘verbindingsdraden’ tussen de diverse lichamen (onderdelen) van de mens. De levensdraad is o.a. verbonden met de zonnevlecht (buikchakra). Het voedt (levensenergie) het lichaam. Tijdens ‘de dood’/overgaan breken deze verbindingsdraden. Na je overlijden ga je verder met je geestelijk lichaam. Het geestelijk lichaam is eeuwig en niet ‘vernietigbaar’. In de Bijbel wordt er ook gesproken over ‘het zilveren koord’.

 

Tegenwoordig zie je in veel films allerlei spirituele zaken. Op zich vind ik dat een goede ontwikkeling. Hoe meer spirituele zaken worden aangehaald des te meer mensen hiermee worden geconfronteerd. Ook personen die helemaal nergens in geloven. Ik vind het alleen erg jammer dat er zo weinig extra informatie aan paranormale mensen wordt gevraagd. Het zou allemaal net wat beter en zuiverder gebracht kunnen worden. Maar ik begrijp ook wel dat dit geleidelijk aan geïntroduceerd moet worden. In veel films gaat het natuurlijk niet echt om spirituele zaken maar om de sensatie. Het valt mij op dat heel veel scènes over de dood gaan. Bij veel mensen is de drang om te overleven heel erg groot. De strijd om eeuwig in leven te blijven zie je in duizenden scènes terug. Uiteraard heel veel scènes met spektakel. Het grote publiek wil dit graag zien. Maar de fantasie van enkele scriptschrijvers is af en toe wel heel erg groot. Ze verzinnen er maar wat op los. Mensen komen in de films regelmatig terug uit de dood. Alsof iedereen eeuwig voort wil blijven leven. Het is natuurlijk interessant om over een eeuwig leven na te denken. Mensen willen allemaal een soort wonderelixer uitvinden om eeuwig te kunnen leven. Dit zal nooit lukken en is eigenlijk ook niet verstandig. Ons lichaam slijt namelijk erg snel. Je ziet om maar een voorbeeld te geven steeds meer mensen suikerziekte krijgen. Hoe zou de wereld eruit gaan zien als iedereen nog 30 of 40 jaar ouder zou worden dan men nu al kan worden? Ik ben bang dat dan bijna iedereen suikerziekte heeft of een allergie voor iets. Je ziet ontzettend veel mensen met diverse slijmvliesklachten.
In werkelijkheid hebben we twee lichamen. Het gewone aardse stoffelijk lichaam en het eeuwige geestelijk lichaam. Doordat de beide lichamen met elkaar verbonden zijn is het niet mogelijk om eeuwig op de aarde te leven. Wanneer het stoffelijk lichaam aan zijn einde is gekomen dan moet het geestelijk lichaam los kunnen komen. Bij de dood breken de verbindingsdraden van het geestelijk lichaam met het stoffelijk lichaam. De etherische verbindingsdraden kan je zien als een netwerk van kleine en grotere etherische koorden. Bij de dood breken deze energiekoorden. Een persoon die dus echt overleden is kan dan niet meer terugkomen. Ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen dat personen wel drie kwartier onder het ijs lagen het na een lange periode van reanimeren toch nog gered hadden. In mijn ogen waren die personen dan nog niet overleden. Het was trouwens dan ook hun kosmische tijd niet om dood te gaan. Het stoffelijk lichaam had de opdracht gegeven om allerlei vitale functies tot het absolute minimum van één procent terug te brengen. In dit geval waren de etherische energie en informatie koorden nog intact. Wanneer deze koorden wel waren verbroken was er geen reanimatie meer mogelijk. Dood is dan dood. Maar er is in werkelijkheid helemaal geen dood. Je hebt je stoffelijke huls alleen los moeten laten. Twee belangrijke etherische draden worden het bewustzijnsdraad* en het levensdraad* genoemd. Deze draden verbinden de beide lichamen. Bij een persoon die in coma is en niet meer terug zal keren, is het bewustzijnsdraad zwaar beschadigd. Je zou dit eigenlijk moeten kunnen filmen. Het zou het werk op de intensive care een stuk kunnen vergemakkelijken. Het zou mij niet verbazen dat in de toekomst veel meer waarheidsgetrouwe scènes in bioscoopfilms worden gebruikt. Ik ben zelf van plan ooit nog eens een aantal belangrijke scènes op een DVD te zetten. Met de huidige technieken zou je tegenwoordig bijvoorbeeld een bijna doodervaring kunnen filmen.

 

27 - Keuzes

In het leven kan je soms bewust of onbewust in een situatie terechtkomen waar je moet kiezen. Niet iedereen heeft het lef om eerlijk naar zijn hart te luisteren. Het is soms ook heel confronterend om dingen zuiver onder ogen te durven zien. Menigeen loopt daar liever voor weg. Ik vind dat onverstandig omdat je zelf steeds meer onrust en verwarring in je geest opstapelt. Vroeg of laat word je hier toch weer mee geconfronteerd. Het is net als een boemerang. Of het proberen een bal een meter onder water te houden. Je kunt niet zomaar alles wegdrukken. Wanneer het om persoonlijke contacten gaat wordt het nog moeilijker en gevoeliger. Dit zijn zware beproevingen in het leven. Het is altijd maar de vraag of mensen eerlijk op de door jou gemaakte keuzes reageren. Er komen dan dikwijls allerlei vormen van eigenbelang naar boven drijven. Ik vind dat je ondanks de vele beproevingen in je leven eerlijk moet proberen te blijven. En vooral naar je eigen hart trachten te luisteren. Je kunt jezelf als het ware door al die moeilijke levensfases steeds verder trainen. Ik wil niet zeggen dat de pijn daardoor direct zal minderen. Pijn blijft pijn. Maar je gaat er toch anders mee om. Je voelt je sterker in je schoenen staan. Eerlijkheid geeft meer duidelijkheid, kracht, stabiliteit dus toch meer rust.
Het mooiste is als je bij het maken van keuzes de tijd hebt om na te denken. Handel niet te snel maar zeker ook niet te langzaam. Het is net als het moeten maken van een afspraak voor de tandarts. Je fopt jezelf door het steeds maar weer uit te stellen. Als je de mogelijkheid hebt dan kan het ook prettig zijn iemand anders jouw problemen en keuzes voor te leggen. Misschien kan een neutraal iemand je een goed advies geven. Een luisterend oor is vaak ook al deugddoend en helend. Maar dan is het wel belangrijk om iemand uit te zoeken die met bepaalde situaties wel wat ervaring heeft. Sommige mensen kunnen je ook de meest domme en onzinnige informatie geven.
Het maken van keuzes hoort bij ieders leven. Je komt daar niet onderuit. In het leven heb je een begin van iets en daarom ook automatisch een einde. Het heeft spiritueel gezien weinig zin om je hiertegen te verzetten. Ik heb meer dan eens gemerkt dat werkelijk aan alles een tijdskaartje hangt. Alles begint op het juiste moment en wordt weer beëindigd op de daarvoor bestemde kosmische tijd. Een helderziende persoon zou nooit iets vooruit kunnen zien als alles toeval is. Er is voor iedereen een levensprogramma, of die is er helemaal niet. Dit geldt ook voor het maken van allerlei keuzes. In mijn praktijk heb ik dikwijls gezien dat mensen soms al maanden tot jaren lang op een afronding hebben gewacht. Zij waren heel gelukkig wanneer bijvoorbeeld een huwelijk kon en mocht worden beëindigd. Maar aan de andere kant heb ik ook mensen gezien die bepaalde keuzes rond een huwelijk niet wilde aanvaarden. Zij wilde vaak tegen beter weten doorgaan. Het inzien dat een huwelijk totaal niet meer liep, riep innerlijk verzet op. Zij wilden niet handelen. Sommigen staken liever hun kop in het zand. Dit is natuurlijk ook een keuze. Maar dit zal je in de praktijk niet veel verder brengen.
Gelukkig heeft het maken van keuzes niet altijd negatieve consequenties. Het kan je dus ook verder brengen. Door wat extra tijd in dit soort moeilijke levenszaken te stoppen kan je je zeker wat trainen. Wanneer je inziet dat het maken van keuzes ook met karma te maken heeft valt dit net iets anders. Je kunt vreselijk boos op een persoon zijn die voor jou als het ware een keuze heeft gemaakt. Maar houdt er wel rekening mee dat die persoon karmisch gezien de opdracht had om dat zo uit te voeren. Zijn binnenkant of beter zijn ziel gaf dat gevoel heel duidelijk aan. Deze informatie kan je in lastige situaties in je leven steunen. Je moet dan natuurlijk wel het lef hebben om zo er tegen aan te durven kijken. Dat kost veel innerlijke kracht. Maar ik ben toch van mening dat dit uiteindelijk een beter, bewuster en dieper gevoel geeft. Het leven is niet eenvoudig. Streef ernaar om een zo eerlijk mogelijk mens te worden. Dit brengt je uiteindelijk veel verder. Onduidelijke en oneerlijke mensen lopen een grote kans om later ooit bij een psycholoog te zitten. Zij kunnen vanwege al die opgestapelde onverwerkte ervaringen door de bomen het bos niet meer zien. Je moet dan puin ruimen. Dat is een rotgevoel. Wees eerlijk naar jezelf. Neem voldoende tijd voor je keuzes. Probeer hier nu al aan te werken.

 

28 - Voor de Schepper zijn er geen feestdagen

Ieder mens heeft zo zijn eigen gedachtes over het geloof. Het geloof is natuurlijk veel meer dan alleen maar naar een kerk gaan. Je hebt verschillende wijzen om je geloof te belijden. Ikzelf ben er meer een voorstander van om rechtstreeks vanuit je hart alles te beleven. Jouw hart is jouw eigen kerk of tempel. Ieder mens staat tenslotte continu en rechtstreeks in verbinding met de Schepper zelf. Of je thuis bent, op je werk of in de natuur: dat maakt niet uit. Er is altijd een directe verbinding. Probeer die verbinding maar eens rustig op te zoeken. Het is heel eenvoudig. Jij bent een onderdeel of vonk van het bewustzijn van de Schepper.
Elk geloof heeft zo zijn eigen bijzondere feestdagen. In elk ‘heilig geschrift’ wordt er verwezen naar hele bijzondere personen. Op zich is er natuurlijk helemaal niets mis mee om bepaalde personen als voorbeeld van een geestelijk spiritueel leven te hebben. Iedereen is uiteindelijk op zoek naar een goed voorbeeld. Ieder mens loopt zo nu en dan met allerlei nog onbeantwoorde vragen rond. Er zal altijd wel behoefte zijn aan personen die antwoorden hebben op één van je belangrijke levensvragen. Toch vind ik dat je een aantal zaken geestelijk gezien een beetje moet proberen te relativeren. Wie is er begonnen met bepaalde feestdagen? Veel feestdagen zijn van de afgelopen duizenden jaren. Maar aangezien de mens zich al meer dan miljoenen jaren geestelijk aan het ontwikkelen is en verder evolueert kun je je makkelijk afvragen wat voor feesten onze voorgangers hadden? Van de Egyptenaren en Chinezen is dat allemaal nog redelijk bekend. Zou jij nog een belangrijke feestdag van bijvoorbeeld de Atlantiërs weten? Of van mensen die bijvoorbeeld een half miljoen jaar geleden hebben geleefd en nu al lang op de volgende planeet na de aarde leven. Ik vind dat iedereen recht heeft op zijn eigen geloof. Maar het kan geen kwaad om eens een stapje verder na te denken. Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om mensen met mijn inzichten een vervelend gevoel te geven. Integendeel, ik wil heel graag iedereen aanzetten om zich geestelijk verder te ontwikkelen. Ik ben hoe langer hoe meer de hele evolutie van de mensheid in lichtingen gaan zien. Net als vroeger toen jonge mannen met een bepaalde leeftijd opgeroepen werden voor militaire dienst. Toen was daar ook sprake van allerlei lichtingen.
Wij behoren met z'n allen nu ook tot een grote lichting. En wij kennen nu ook bepaalde feestdagen. Het grappige is dat verschillende godsdiensten allemaal hun feestdagen hebben op andere dagen. Wanneer je hier eens dieper over na gaat denken kan je niet anders dan tot conclusie komen dat hier iets niet klopt. Alle belangrijke feestdagen van vorige lichtingen zijn verdwenen en vergeten. En nu in onze tijd hebben mensen van verschillende godsdiensten allemaal hun eigen feestdagen en andere belangrijke momenten. Vrijwel iedereen claimt dat zijn religie de enige ware en de beste is. Dit kan niet. Het moet iets anders in elkaar zitten. Ik geloof er helemaal niet in dat de Schepper ons bepaalde feestdagen heeft opgelegd. Al die tegenstrijdigheden rond feestdagen en andere zaken zijn door ons mensen zelf in het leven gebracht. Ik geloof in goddelijke feilloosheid en overzicht. Het is de mens zelf die met dergelijke ondoordachte zaken komt. Je zou eigenlijk meer mensen moeten hebben met dieper geestelijk inzicht.
Elke dag in het leven is iets bijzonders. Elke dag is eigenlijk in dit verband een bijzondere feestdag. Elke dag opnieuw krijg je de kans om er iets van te maken. En voor elke mooie gebeurtenis zou je een feestje kunnen geven. Je hoeft niet per se te wachten op door andere opgelegde feestdagen. Het beleven van een bepaalde godsdienst heeft vooral te maken met waar ter wereld je geboren bent en wat voor ouders je hebt. Hebben je ouders wel of geen geloof. Veel zaken worden ons als het ware opgelegd. Probeer voor jezelf een en ander eens te relativeren. Zou jij hetzelfde geloof hebben gehad als jij in een ander werelddeel was geboren? Is jouw godsdienst wel zo superieur? Mag jij van jouw geloof oorlog voeren of de natuur helemaal uitbuiten?

 

29 - Overgangsperiode

In mijn ogen is het tijdperk waarin we leven duidelijk een overgangsperiode. Nog niet eens zo heel lang geleden leefden we met 10 tot 15 mensen in één huis. Op dit moment zie je heel veel kleine gezinnetjes en personen die al dan niet door scheiding alleenstaanden zijn. Op zich is het mooi dat we in deze tijd veel kansen hebben om de dag naar eigen voorkeur in te delen. Maar ten opzichten van mensen die met heel veel gezinsleden in een piepklein huisje leefden zijn we wel erg naar de andere zijde doorgeslagen. Mensen zijn te veel op zichzelf gaan leven. Sommige mensen zijn zelf erg eenzaam of leven heel egoïstisch. En in veel gevallen ken je tegenwoordig je eigen buren niet eens meer. Ik hoop dat dit weer wat mag verbeteren. Dat het gevoel van saamhorigheid en meer samen delen weer terugkomt. Ik verwacht dat we nu in het Watermantijdperk meer naar het gevoel van één grote familie groeien. Maar zoals het met alles is moeten daar eerst enkele overgangen om tot inzicht te komen aan vooraf gaan. We moeten eerst persoonlijk beleven hoe het niet moet. Door persoonlijk verworven nieuwe inzichten kan je veel makkelijker iets veranderen.
De meeste adolescenten zijn op zoek naar een vriend of vriendin. Ik geloof niet dat mensen van geboorte een halve kluizenaars zijn. Ik denk dat we ‘kuddedieren’ zijn. We willen allemaal tot een bepaalde groep van mensen behoren. Naast het individuele karma heb je groepskarma met z’n allen. Je hebt met z’n allen verschillende opdrachten te volbrengen.
In de liefde zijn we uit enthousiasme snel geneigd om ons helemaal te geven. Wanneer je iemand al een tijdje kent en vooral vertrouwt is dat een logische reactie. Je kunt beter je hart helemaal openstellen dan er een handrem opzetten. Maar toch moet je hier wat voorzichtig mee zijn. We leven namelijk in een levensfase waar maar heel weinig mensen het karma hebben om heel lang bij elkaar te blijven. Je kunt wel ontzettend gelukkig getrouwd zijn en bijvoorbeeld twee kinderen hebben, maar het karma kan ineens wel eens ten einde moeten komen. Ik vind het vandaag de dag heel erg belangrijk om ook verder te kijken. Iedereen ziet om zich heen dat er ontzettend veel mensen verbroken relaties achter de rug hebben of een scheiding hebben meegemaakt. Het is geen periode waarin je elkaar tot de dood trouw kunt blijven. Je kunt beter nuchter blijven. Dit hoeft helemaal niet ten koste van je relatie of huwelijk te gaan. Het is juist een beetje verantwoording voor elkaar nemen. In mijn praktijk zie ik zo vaak dat mensen bijvoorbeeld 5 of 15 jaar ontzettend veel in elkaar hebben geïnvesteerd. En dat ze tijdens de periode dat ze willen gaan scheiden, of al gescheiden zijn niet goed weten hoe ze verder moeten.
Het is zo jammer dat over dergelijke zaken, maar ook over bijvoorbeeld over de dood zo weinig wordt gesproken. Iedereen weet dat aan alles vroeg of laat een einde zal komen. Waarom drukken we toch alles zo vaak weg? We zouden het voor elkaar veel makkelijker kunnen maken door ook open over dergelijke zaken te praten. Het persoonlijk karma kunnen we niet wijzigen maar je kunt je toch op verschillende dingen best goed voorbereiden. We zijn niet op de aarde om alleen maar verliefd te zijn. Er is voor iedereen een duidelijke levensopdracht. Ik zou het mooi vinden als er een bureau voor advies zou komen. Waarin je met dergelijke moeilijkheden langs kunt komen. Juist door van alles voor je te houden en op te slaan krijg je makkelijk de psychische en emotionele stoornissen. We zouden met z’n allen best een niveau hoger kunnen leven. Kijk voor je zelf eens of je aan deze aandachtspunten iets kunt doen. Je kunt in ieder geval proberen te zorgen dat je een paar mensen om je heen krijgt waar je goed mee kan praten en waar je allerlei lastige levensproblemen mee kunt bespreken. Je kunt altijd veel opsteken van mensen die al eerder zijn gescheiden of waar iemand erg vroeg is overleden.

 

30 - Je oude ik

Ieder mens is geboren met een bepaald karakter. Dat karakter is opgebouwd gedurende vele levens. Iedereen heeft direct bij geboorte een aura met vaste kleuren. De aura kleuren zeggen onder andere iets over het karakter, en de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het is eigenlijk maar beter dat je die niet ziet. Want er is nogal een verschil in innerlijke ontwikkeling te zien tussen de mensen. Je moet er wel tegen kunnen om de binnenkant van de mensen te zien en te voelen. Je ziet wat je ziet, je hebt daar geen invloed op. Je hebt innerlijke mooie mensen met een mooie lichtende aura en je hebt mensen met een lelijke en zwakkere uitstraling. De kleuren zelf, de helderheid en de grootte van de aura zeggen het een en ander van de persoon. Alleen al dit kleuren schouwspel heeft mij een aardig beeld geven van de evolutie van de mens. We volgen in grote lijnen allemaal hetzelfde pad. Zo heeft de Schepper dat voor ons voorbereidt. De mens maar ook een dier heeft enorm veel levens nodig om zich te ontwikkelen. Aan al die aura’s van de mensen zie je wel meer dan 1001 overgangsstadia. Je kunt dit als helderziende mooi zien. Dit paranormaal fenomeen heeft mij dikwijls aan het denken gezet. Je probeert alles wat je ziet geestelijk een plaats te geven. Mijn paranormale gaven hebben een enorme invloed op mijn denken en doen.
Om je te ontwikkelen is één leven heel erg weinig. We hebben meer dan tientallen levens nodig ons te ontwikkelen. Kijk eens naar je eigen minder fraaie karaktereigenschappen. Hoeveel tijd en moeite kost het om zo’n eigenschap maar een klein beetje naar iets positievers om te buigen. Hoe vaak ben je niet teruggevallen? Ik vind dat je hier niet zo moeilijk over moet doen. Je krijgt elke dag opnieuw de kans om verder te groeien. Zet je zelf na het maken van foutjes niet vast. Ik denk dat iedereen in zijn leven personen heeft gekend die hard en zeer egoïstisch waren. Heb je wel eens bij stilgestaan wat voor karakter je 10, 100, of meer dan 1000 levens terug had? Je zult beslist erg schrikken als je naar je karakter van meer dan 100 of 1000 levens terug kon zien.
Probeer je niet te veel te ergeren aan het gedrag van andere mensen. Vergeet nooit dat ook jij kort of lang geleden op dat evolutiepunt hebt gestaan. Allerlei fouten die je bij een ander ziet zijn dikwijls oude fouten van jou zelf. Ik vind niet dat je alles moet aanvaarden. En sommige gevallen is het beter om zelf wat afstand te houden. Je kunt andere mensen niet als het ware ‘overbakken’. Iedereen heeft zijn eigen tijd en tempo nodig om zich te ontwikkelen. Het is niet eenvoudig om karma te hebben met een persoon die geestelijk gezien een hele stap ‘jonger’ is. Dit zijn meestal huwelijken waar personen elkaar niet goed begrijpen. Het valt voor beide personen niet mee om vanwege het karma tot de dood bij elkaar te blijven. Maar als je zelf in zo’n huwelijk zit kun je altijd proberen je best te doen. Het is niet mogelijk om van het karma weg te lopen. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Ieder mens moet de kans krijgen om zaken die ooit fout gingen weer recht te zetten. Maar ik weet uit eigen ervaring dat dit beslist niet eenvoudig is. Misverstanden, egoïsme, botheid en onbegrip kunnen je innerlijk veel verdriet geven. Maar de persoon hoeft dat niet eens expres te doen. Je kunt wel proberen iets voorzichtig uit te leggen. Je weet nooit of er nog een kleine verbetering te verwachten is. Het is heel normaal en gezond als je tijdens je boosheid eens iets wil zeggen. Iedereen moet zich af en toe kunnen ontladen. Maar door dit vaak te doen gaat het wel averechts werken. De persoon zal zich beslist gaan afsluiten. Je kunt beter wachten totdat er een geschikt moment komt om iets rustig uit te leggen.

 

31 - De weg naar universele liefde

De mens moet ontzettend veel meemaken om tot groter inzicht en dieper gevoel te komen. Dit is zoals je zelf wel meerdere malen in je eigen leven hebt gemerkt niet eenvoudig. De weg is lang maar niet onredelijk. Je kunt zelf zowel inspirerende als afbrekende invloed op anderen hebben. Maar alles wat je doet heeft altijd invloed op jezelf. Elke stap die je zet is er één voor jezelf. Er worden in het heelal geen cadeautjes gegeven. Ondanks de vele eigen moeilijkheden in het leven ervaar ik dit als positief. Er is gelukkig kosmische rechtvaardigheid. Je wordt ooit zelf weer met elke positieve of negatieve handeling geconfronteerd. Zo is één van de wetten in het heelal.
Liefde is een bijzonder iets. Mens en dier reageren daar eigenlijk gelijk op. Iedereen heeft behoefte aan persoonlijke aandacht en respect.
Veel vervelende handelingen van mensen komt voort uit onbewust gedrag. Zij hebben nog weinig inzicht en overzicht op de invloed die hun handelingen kunnen hebben op anderen. De mens is in de kern een mooi schepsel. Maar als je een vergelijking maakt met een ruwe edelsteen moet hij door heel veel ervaringen nog wel worden geslepen. Je kunt niet zomaar op een ochtend met een diep gevoel voor al het leven wakker worden. Deze hele ontwikkeling gaat stap voor stap. Er is eigenlijk helemaal geen haast. Voor de Schepper bestaat er geen tijd. Dat is een menselijke gedachte. Iets door ons zelf verzonnen. Tijd is goed beschouwd niet meer dan een illusie. De Schepper is oneindig, vormloos en uiteraard Goddelijk bewust van alles. Het is immers zijn eigen schepping. Waarom zou er dan zoiets als tijd bestaan.
De mens kan in de liefde nog heel wat leren. Veel mensen leven uitsluitend voor zichzelf of hun eigen gezinnetje. En kijken niet veel verder dan het hekje van hun voortuintje. We zouden wat verdraagzamer voor elkaar moeten zijn. We hebben allemaal dezelfde ‘Vader’. Iedereen komt voort uit dezelfde bron. Het zou al een hele grote vooruitgang kunnen zijn als we elkaar als ‘broer’ en ‘zus’ van een grote familie kunnen zien. We zouden het beste met elkaar voor moeten hebben. Een mens moet van zijn egoïstisch gedrag af. We moeten onze liefde verder ontwikkelen.
Wist je dat als je met je laatste leven op aarde in een stoffelijk lichaam klaar bent, en na een korte overgangsperiode in een astraal gebied met heel veel licht komt, dat dit de sfeer van broeder en zuster liefde wordt genoemd? Zij die daar leven hebben al hun aardse gevoelens overwonnen. Zij hebben net als wij in de vele levens met dezelfde problemen geworsteld. Ook zij hebben niets cadeau gekregen. Zij hebben persoonlijk door bloed, zweet en tranen hun karma moeten inlossen. Iedereen bewandelt het zelfde pad.
Veel onbewuste mensen behandelen elkaar alsof ze van een andere planeet komen.
Heel veel problemen zouden door het veel sterker voelen van broeder en zuster liefde snel kunnen oplossen. Nogmaals, we moeten leren wat meer verdraagzaam voor elkaar te zijn. Iedereen wil zich graag gerespecteerd voelen. Het heeft zo weinig zin wanneer mensen tegenover elkaar staan. Dit is geen goede keuze. Het is meestal de weg naar afbraak en veel ellende. Maar op de aarde horen deze problemen. Een mens moet mogelijkheden hebben om tot inzicht te komen. Op de serie planeten waar we allemaal kunnen verder evolueren is de aarde de enige planeet waar zoveel disharmonie is. De aarde is een planeet van onbewust gedrag naar meer geestelijk inzicht. Eens zullen we met z'n allen op een hogere planeet leven. Probeer je eens een planeet zonder disharmonie, gezondheidsproblemen en vooral veel liefde voor te stellen. Ik vind het prettig om dit nu al te mogen weten.

 

32 - Eerlijker zijn

Het is in het leven niet eenvoudig om je gevoelens te uiten. Dat heeft onder andere te maken met je karakter en ook zeker met je opvoeding. Je hebt introverte en extraverte personen en heel veel graden hier tussenin. Ook de verschillende dingen die je in je leven meemaakt kunnen van grote invloed zijn. Mensen die altijd de wind in de zeilen hebben gehad zullen zich vrijer voelen dan personen die veel tegenwerking en verdriet hebben meegemaakt. Het eerlijk durven uiten van je gevoelens heeft dus met verschillende factoren te maken. Wat dat betreft reageren mens en dier hetzelfde. Je kunt aan beiden goed zien of ze zich geliefd en gewaardeerd of verwaarloosd voelen.
Eerlijk en duidelijk durven zijn zijn karaktereigenschappen die je niet zomaar kunt ontwikkelen. Dit kan je stapje voor stapje verbeteren en jezelf aanleren. Je moet een flinke dosis lef hebben om eerlijk naar je gevoel te luisteren en te handelen. Veel mensen zijn heel erg bang voor mogelijke vervelende reacties. Mensen reageren niet altijd even lief op elkaar. Op de één of andere manier is iemand onderuit halen makkelijker en blijkbaar plezieriger dan iemand een compliment geven. In het eerlijk naar buiten durven komen moet je jezelf trainen. Ik vind het altijd heel belangrijk als je tussen mensen je antenne helemaal uit schuift. Voel eerst een persoon of situatie eens goed aan. Toon niet te snel je gevoelens aan een vreemde. Je vraagt dan zelf min of meer om problemen. Schat eerst zo goed als je kunt een persoon in. Laat je niet te snel gaan vanwege positieve omstandigheden en enthousiasme. Kijk eerst voor een tijdje de kat uit de boom. Je kunt dit jezelf heel eenvoudig aanleren. Dit kan veel verdriet en pijn voorkomen.
Wanneer ik in mijn praktijk de deur voor een cliënt open doe, kijk ik altijd even naar iemands aura om in te schatten wat voor type mens iemand is. Je hebt zoveel verschillende karakters. Het zal voor mensen een stuk schelen dat er van mij enkele foto’s op mijn website staan. Je kunt je dan in ieder geval een klein beetje een beeld vormen van de persoon waar je naartoe gaat. Het valt mij op dat nog maar weinig mensen uit de spirituele wereld openlijk hun gegevens en vooral foto’s op hun website zetten. Ik vind het altijd wel leuk reacties van mensen te horen en of ik in werkelijkheid op de foto’s lijk.
Een tijd geleden had ik voor mijn werk contact met een bepaalde persoon. Naarmate de persoon steeds meer aan zijn familie duidelijk maakte met wie hij omging sloeg het contact snel om. Dit is iets wat ik in mijn leven wat ik wel vaker heb meegemaakt. Het is helemaal niet leuk, maar je went er wel iets aan. Ik begrijp maar al te goed dat veel mensen wat vrees hebben om met paranormaal begaafde mensen om te gaan. Ze denken namelijk altijd dat je van alles van hun weet en hier continu naar kijkt. Dat is natuurlijk onzin want elk echt helderziend medium moet altijd maar afwachten wat hij doorkrijgt. Je hebt dit helemaal niet in eigen hand. Je zou jezelf dan ook makkelijk kunnen opblazen. Vanwege de grote afstand e-mailde ik veel met die persoon. E-mailen is makkelijk en handig. Wanneer je even tijd heb kan je een mailtje sturen of beantwoorden. Na een bepaald omslagpunt werden mijn e-mailtjes niet meer beantwoord. Ik vond het wel een beetje vreemd en hinderlijk. Maar ik wilde er niet direct iets over gaan zeggen. Het verbaast me heel vaak dat wanneer mensen iets te zeggen hebben zij hun kop in het zand steken. Het lijkt mij veel makkelijker en nuttiger om eerlijk met je gedachten, of gevoelens naar buiten te treden. Je weet dan wat aan de hand is. Je hebt dan stof om het te bespreken. Heel weinig mensen zullen eerlijk zeggen wat aan de hand is. Je moet maar proberen te raden wat er speelt. Ik hou hier niet zo van. Het is veel prettiger om te weten wat er aan de hand is. Maar in dit geval was de persoon nogal negatief beïnvloed door zijn familie.
Ik vind het veel gezonder om jezelf eerlijk te uiten. Je stapelt zo makkelijk allerlei frustraties op als je dat niet doet. Je schiet daar niets mee op, want eens moet je met al die weggedrukte zaken weer aan de slag. Het is niet eenvoudig om duidelijk een eerlijk te zijn maar het is toch beter voor jezelf en makkelijker voor anderen. Wanneer je iets niet persoonlijk kunt zeggen probeer het dan te schrijven. Of laat iemand anders eventueel iets voor je verwoorden. De deur dicht gooien lost in ieder geval niets op. Aan duidelijkheid heb je meer aan dan onduidelijkheid.

 

33 - Mediumschap

* Chakra

Ons stoffelijk lichaam wordt met etherische energieën ‘gevoed’ door het etherische energie lichaam. In het etherisch lichaam zitten veel kleine en zeven grote chakra’s (draaikolken van energie). Elke hormoonklier in ons aards stoffelijk lichaam staat in verbinding met een chakra. Het is onverstandig om deze chakra’s te vroeg te ontwikkelen/prikkelen (door cursussen enz.). Laat dit proces geheel aan de natuur over. De bekendste chakra is de zonnevlecht (plexus solar). Je hebt zowel chakra’s voor het functioneren van je stoffelijk lichaam als chakra’s voor je bewustzijn.

 

* Het etherisch lichaam

Dat deel van de aura van de mens welke het gewone stoffelijk lichaam van etherische energie voorziet. Soms noemen ze dit ook wel eens het ‘dubbel’, omdat het dezelfde contouren heeft als je stoffelijk lichaam. Een aura bestaat uit verschillende lagen/onderdelen. In het etherisch lichaam liggen zeven grote en tientallen kleinere chakra’s. Dit energielichaam wordt als eerste door van nature paranormaal gevoelige mensen gezien.

 

Ik heb van jongsafaan ervaren dat, vanuit een andere golflengte astrale mensen mij op telepathische wijze informatie gaven. En van binnenuit altijd geweten dat er een voortbestaan is. Als kind lees en praat je daar niet over. Je kent niet eens de woorden paranormaal of medium. Innerlijke kennis zie ik als gevoelsherinneringen. We mogen niet weten wat er allemaal voor onze geboorte is gebeurd. Toch nemen we allerlei basisgevoelens van andere tijden mee. Voor sommige mensen kunnen het zelfs ook bepaalde angstgevoelens zijn. Het lijkt mij bijvoorbeeld niet prettig wanneer je in een vorig leven verdronken of levend verbrand bent geweest. Zo heb ik zelf iets met hele hoge bergen. Terwijl in Nederland zoals je weet alles vlak is. Er zijn alleen in de provincie Limburg een paar kleine heuvels. Het is best nuttig en interessant om in je eigen leven eens na te lopen of je ook dergelijke gevoelsherinneringen hebt. Ik geloof namelijk dat iedereen die heeft.
Mediumschap heeft alles te maken met het voortbestaan en reïncarnatie. Wanneer er geen voortbestaan is heeft iemand ook niet de mogelijkheid om aan een op de aarde levende persoon iets door te geven. En de stof moet toch door iets bezield worden want anders kan het niet leven. In een levenloos voorwerp kan je geen leven blazen. De mens daalt met zijn geestelijk lichaam in het stoffelijk lichaam in. Mediums zijn mensen die door hun gevoeligheid trillingen kunnen opvangen van personen die voortleven in het astrale gebied. Alle berichten worden met de vijf parallelle zintuigen van het geestelijk lichaam opgevangen. Het is maar net waar de persoon op aarde gevoelig voor is. En op welk zintuig wat met een specifiek chakra* in het etherisch lichaam* te maken heeft, telepathisch iets overgebracht wordt. In principe kan alles telepathisch overgebracht worden. Beelden, stemmen of andere geluiden, een geur, een specifiek gevoel. Het kan mogelijk zijn dat een overgegane familielid net nog te weinig innerlijke krachten heeft om jou iets te laten weten. Dan wordt er hulp ingeroepen. Iemand kan extra krachten krijgen of een andere persoon geeft de informatie door. Er is altijd wel iemand bereid om de ander te helpen. Ook al moet er wel voor dergelijke bijzondere momenten toestemming worden gevraagd. Een persoon op aarde heeft zijn eigen levensprogramma te volbrengen. Wanneer je iemand te veel informatie geeft kan je je eigen levensprogramma niet op eigen kracht volbrengen. Er kan en mag dus dan niet worden ingegrepen. Sommige levensopdrachten zijn heel erg moeilijk te volbrengen. Ik denk dat iedereen wel levensfases kent waarin hij nauwelijks vooruit kwam. Er moet altijd heel goed worden afgewogen in hoeverre iemand steun kan krijgen. Het is niet zo dat andere personen je niet willen helpen. Maar ook zij moeten zich houden aan allerlei kosmische wetten. Niemand wil daar opnieuw slecht karma opbouwen. Op paranormale beurzen en andere speciale avonden krijg je makkelijk de indruk dat alles gevraagd kan worden. En dat er overal een antwoord op komt. Dit is voor mij in mijn praktijk wel eens lastig. Want sommige cliënten zijn eigenlijk ‘verpest’. Dit heeft in veel gevallen weinig met zuiver mediumschap te maken. Mensen vullen heel dikwijls zelf van alles in. En het is natuurlijk heel makkelijk om iemand naar de mond te praten. Er wordt heel vaak gezegd dat iets wel goed komt. Ik zal nooit beweren dat ik alles weet. Je bent helemaal afhankelijk van hetgeen je doorkrijgt en mag doorgeven. Soms zijn mensen teleurgesteld wanneer ik zoiets probeer uit te leggen. Ik hoop dat in de toekomst vanuit de staat een vorm van erkenning en controle komt. Op dit moment is het nog zo dat iedereen kan doen wat hij wil. Vaak gaat het goed, maar ook heel vaak gaat het helemaal fout. Ik hoop dat mede door al mijn boeken en cursussen mensen meer inzicht in deze materie krijgen. We moeten leren ons onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en ook wat kritischer te zijn. Het is natuurlijk heel goed te begrijpen dat een persoon die in de problemen zit erg beïnvloedbaar is. Ik hoop dat dit in de toekomst allemaal een stuk beter gaat.

 

34 - Buren

Het is leuk te merken dat er verschillende typen mensen zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen karakter en opgedane ervaringen. In het dagelijks leven moet je altijd maar afwachten of je met een paar mensen goed overweg kunt. Sommige karakters harmoniëren of kunnen vreselijk botsen. Soms heb je situaties dat je niet om bepaalde mensen heen kunt. Ik denk bijvoorbeeld aan collega's op het werk of je schoonfamilie. Op zich is het natuurlijk niet zo erg om je voor een deel aan iemand of een situatie aan moet passen. Soms is het zelfs heel erg confronterend en leerzaam om in een stroef verlopende situatie te zitten. Maar je moet natuurlijk zelf wel in balans kunnen blijven. Het is geen prettig gevoel om door toedoen van anderen vast te lopen of erg vermoeid te raken.
Ik ben in mijn leven een aantal keren verhuisd. Dat had te maken met mijn karma. Ik moest een aantal mensen in verschillende woonplaatsen ontmoeten. Je ziel trekt je automatisch naar de juiste personen toe. Dit heeft te maken met de diverse wetten die ons heelal regeren. Ik heb een paar keer ontzettend geluk gehad met mijn buren. Er zijn zelfs diverse keren leuke contacten ontstaan. Maar het is ook wel eens anders geweest. Niet iedereen is van nature sociaal ingesteld. Maar een stukje beschaving kan je ook al dan niet in je opvoeding hebben meegekregen. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik veel pech. Het is een mindere levensfase, waar ik weinig aan kan doen.
Het is trouwens wel jammer dat ze tegenwoordig zulke gehorige woningen bouwen. Ik heb mijn praktijk aan huis. Mijn buren hebben ook twee kleine hondjes. Als mijn buren een halve dag weggaan zijn ze geen seconde rustig. Ze blijven aan één stuk door blaffen, vooral als ze buiten iets horen. Ik snap heel goed wanneer je een hondje in je slaapkamer laat slapen dat hij als het ware half ‘vermenselijkt’ en geen dag meer alleen kan of durft te zijn. Ik vind dat mensen dit allemaal zelf maar moeten weten. Maar het wordt wat anders als je hier bijna dagelijks overlast van krijgt. Je kunt niet rustig mediteren, teksten voor een boek of cursus schrijven enzovoort. Ik denk dat iedereen die dit leest wel het een en ander zal herkennen. Mensen zouden beter moeten nadenken en rekening met elkaar moeten houden.
Voor paranormaal gevoelige mensen is het heel erg belangrijk dat ze na omgang met mensen snel hun rust terug kunnen vinden. Ik mediteer zeker een of twee keer per dag 20 tot 30 minuten. Vaak na 10 minuten merk ik de heilzaamheid hier al van. Je brengt door even de rust op te zoeken de trillingen van je aura tot rust. Dit is op zich helemaal niet moeilijk. Je hoeft er alleen maar even serieus voor te zitten. Na een paar keer merk je al snel verbetering.
Paranormaal begaafd zijn is niet altijd eenvoudig. Ik kan wel naar de mensen toelopen maar je moet ook aan de gevolgen denken. Wanneer ik iets tegen iemand zeg dan loop ik het risico dat de persoon mogelijk weken of maandenlang vriendelijk of juist onvriendelijk aan mij denkt. Ik vang telepathisch veel van andere mensen op. Ik weet wel dat dit bij mijn gevoeligheid hoort. Je bent door gene zijde paranormaal gevoelig voor gemaakt, of je bent het niet. Op deze manier kan ik snel iets als overlast ervaren en soms is het moeilijk om daarmee om te gaan. En dat is heel erg moeilijk om daar goed mee om te gaan.
Ik vraag me alleen af of deze buren ook met mijn karma te maken hebben. Met de vorige buren duidelijk wel. Maar met deze buren heb ik nauwelijks contact, maar wel veel overlast. Ik hoop dat ik dit ooit nog eens mag weten.
Ik denk trouwens nog regelmatig terug aan mijn vorige buren. We organiseerden in de zomer regelmatig een barbecue en gingen af een toe naar een enorm grote bioscoop in Antwerpen. Ik hoop dat er snel weer iets mag veranderen. Want onrust en kabaal is voor niemand goed.

 

35 - Leed

Overal waar je om je heen kijkt is leed. Soms heb ik er moeite mee om positief te blijven. Teveel leed en allerlei moeilijkheden halen je heel makkelijk onderuit. Je glijdt dan wat weg en wordt wat zwaar op de hand. Iedereen is op zijn eigen wijze betrokken bij anderen. Op aarde heeft iedereen zo z'n eigen takenpakketje te doen. Het heeft over het algemeen niet zoveel zin om andermans problemen op je schouders te nemen. Iemand moet ergens zelf helemaal doorheen. Het zelf volledig beleven. Door eigen ervaring op te doen leer je nog altijd het meeste. Langdurige problemen kunnen heel vermoeiend zijn. Wanneer je inziet dat ergens niet snel een oplossing voor zal komen kan je beter proberen je gevoelens enigszins vlak te houden. Door gevoelens vlak te houden kan je jezelf beschermen voor de ergste pijn. Door langdurig negatief en zwaar te denken verander je je aura. Je maakt het dan voor jezelf nog een stuk zwaarder. Je kunt dan beter als de situatie het toelaat een uurtje gaan slapen. Tijdens het slapen neemt het lichaam door middel van de chakra’s vanzelf weer etherische energie op. De mensen op de aarde hebben nog niet voldoende inzicht en stabiliteit om hun energie constant op het juiste peil te houden. Veel later, op de volgende planeet na de aarde, kunnen we dat wel. Je zult wel begrijpen dat dan heel veel ziektes niet meer bestaan. Zij behoren bij de aarde en hebben dikwijls te maken met onze verkeerde manier van denken en handelen.
Ik ben van mening dat werkelijk alles naar een innerlijke verdieping leidt. Ik weet ook wel dat je dit niet altijd zo kunt zien. Ik ben ook wel eens heel boos op het leven. Maar ik neem dat mezelf niet kwalijk. Ook even boos zijn is een menselijke emotie. Het wordt natuurlijk wel wat anders als je continu met kwaadaardige gedachtes rondloopt. Dit is voor jezelf maar ook voor je omgeving niet bepaald gezond. Je eigen aura en de aura van het huis of werkplek waar je leeft gaat daar naar staan.
Het leven op de aarde is niet eenvoudig. Maar het is wel de weg naar meer gevoel en inzicht. Helaas horen daar allerlei nare situaties met veel leed bij. Inzicht krijg je niet zomaar cadeau. Je hebt daarvoor vele levens met allerlei problemen moeten worstelen. Ik vind niet dat we met anderen te veel moeten gaan meelijden. Het is beter om jezelf hier wat aan te onttrekken. Je kunt af en toe iemand wat advies geven. Of iemand zijn verhaal laten vertellen. Dat lucht dikwijls ook al heel erg op. Meeleven is heel wat anders dan meelijden. En uiteindelijk heeft medelijden en zelf in de problemen komen weinig zin voor de persoon die je wilt steunen. Het mooiste zou zijn als er wat meer balans tussen leed en geluk is maar dat zie je in de praktijk niet zo vaak. Ik merk dat veel mensen met een heel pittig levensprogramma op aarde zijn gekomen. Ik heb door jaren steeds meer respect voor mensen met zwaar karma gekregen. Door mijn paranormale gaven ben ik gaan inzien dat de mens heel weinig vrije keuze heeft. Heel veel levensopdrachten staan al ver vóór je geboorte vast. Het kost wel enige tijd om aan deze wetten te wennen. Maar ik geloof niet in een straffende God. Alles heeft een reden. Ook al zal het nog een tijd duren voordat je mag weten waarom iets wel of niet moest gebeuren. Ik denk wel dat het onze vrije keuze is om over diverse zaken na te denken en van te leren. De één heeft meer zin om iets te leren en aan te pakken dan de ander.

 

36 - ‘Ik weet dat allemaal al’.

Ik heb door de jaren heen het een en ander geschreven. Ik vind het leuk en interessant om allerlei geestelijke zaken voor iedereen uit te leggen en te verduidelijken. Ik vind het leven helemaal niet eenvoudig, dikwijls zelfs heel pijnlijk. Maar je kunt wel veel leren. Ik ben altijd op zoek naar de achtergronden van het leven. Het is mij opgevallen dat iedereen zo z'n eigen achtergronden en niveau van denken heeft. Je moet ook een beetje het geluk hebben om de juiste boeken tegen te komen. Door mijn belangstelling en mijn praktijk komen mensen vanzelf met allerlei boeken en artikelen die ik mag lezen. Regelmatig kom ik mensen tegen die belangstelling hebben voor het paranormale. Iedereen is hier op zijn eigen manier mee bezig. Sommige mensen verbazen mij altijd een beetje. Ik laat mensen als ik hoor dat ze met het paranormale bezig zijn een van mijn boekjes zien. Soms laat ik iemand een van de oudere versies even lezen. Maar af en toe krijg ik tijdens mijn voorstel de reactie ‘ik weet dat allemaal al wel’. Natuurlijk kunnen sommige mensen zich behoorlijk in het spirituele hebben ontwikkeld. Maar zo’n reactie geven nog zonder dat je de moeite genomen om iets te lezen of om te bekijken kan ik niet zo goed begrijpen. Deze houding is jammer want je sluit jezelf af voor nieuwe informatie. Ik vind dat je altijd een beetje open moet blijven staan voor nieuwe zaken. Ook al wil ik er tegelijkertijd wel bij zeggen dat iemand zich wat mij betreft niet langer dan een klein half jaartje met paranormale zaken bezig hoeft te houden. We zijn namelijk nu met zijn allen op aarde geïncarneerd. We moeten het nu en hier doen. Het is in mijn ogen niet zo zinvol om nu continu met gene zijde bezig te zijn. Dat komt later wel wanneer het eenmaal je tijd is om daar te zijn.
Er is geen eindpunt aan spirituele kennis. Je kunt altijd weer een stapje verder. Soms heb je even de indruk en het gevoel; ‘nu weet ik het wel’. Dan blijkt even later dat er weer nieuwe openingen en inzichten ontstaan. Ik vind dit een wonderlijk proces. Ik kan hier erg van genieten. In de ruimte is de aarde grappig gezegd geestelijk gezien nog maar de lagere school. We gaan allemaal nog zo verschrikkelijk veel meemaken. Het is niet eenvoudig om daar nu al een beeld van te vormen. Ik vind het bijzonder dat ik aan de aura van mensen hun innerlijke geestelijke afstemming mag zien. Soms is het wel even schrikken. Want niet iedereen heeft een prettig karakter en uitstraling. Maar het geeft me wel een aardig beeld van verschillende bewustzijnsniveaus van mensen. Je krijgt een klein beetje inzicht in de evolutie van mens en dier. Veel mensen zijn erg pessimistisch over het leven. Ik ga niet beweren dat het leven eenvoudig is. Ik heb zelf ook een behoorlijk moeilijk leven tot nu toe. Toch geloof ik dat alles uiteindelijk naar een heel mooi punt leidt. Dat het doorstaan van allerlei grote moeilijkheden gekoppeld met diverse pijnen de moeite waard is. Probeer het leven te nemen zoals het komt. Je kunt niet veel aan je leven veranderen. Iedereen is met een bepaalde opdracht geboren. Er is ook geen onrechtvaardigheid. Alles heeft zo zijn betekenis. Alles heeft te maken met de wetten in het heelal. Sommige zaken zijn nu eenmaal nog niet voor ons te begrijpen. We kunnen het gewoonweg nog niet aan. Hoe zou jij bijvoorbeeld reageren als je zou weten dat je na een huwelijk van vier of vijf jaar de rest van je leven geen vriend of vriendin meer zal krijgen. En dat je misschien wel 80 jaar moet worden. Het is beter dat we voor verschillende geestelijke zaken min of meer afgesloten zijn. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we wel moeten proberen het leven te onderzoeken. Allerlei geestelijke zaken uit te pluizen. Blijf flexibel, wordt niet star. Je weet maar nooit uit welke hoek er interessante informatie op je pad mag komen.

 

37 - Het pad

Door de eeuwen heen zijn er allerlei godsdiensten en sektes. De mens is bewust of onbewust op zoek naar een beter, hoger en bewuster leven. Dit heeft onder andere te maken met een stuwende kracht die de Schepper in ons heeft gelegd. Dit is heel hard nodig omdat anders de evolutie grotendeels stil zou komen te staan. Ik heb de indruk dat veel mensen geestelijk gezien van nature nogal lui zijn. Ze kiezen sneller voor allerlei vormen van aards genot en plezier. En houden alles het liefst zolang mogelijk bij het oude. Er zijn verschillende godsdiensten. Maar je hebt maar één mensheid. Of je nou de kleur blauw, groen of oranje vertegenwoordigd, ik ben van mening dat de weg naar een bewuster leven universeel is. Iedereen krijgt op dat pad te maken met zaken en vraagstukken zoals of er wel of geen voortbestaan is, reïncarneren we meerdere keren op aarde, broeder en zuster liefde en de groeiprocessen naar een universeel geloof. Het is als het ware alsof er een grote trap naar een hoger leven leidt. Die trap moet je eigenlijk als een innerlijke trap zien. Het is niet zozeer dat de buitenwereld enorm zal veranderen. Het heeft meer te maken met je binnenkant, een innerlijke beleving. Kort samengevat is het niet meer dan eerlijk luisteren naar je hart. Dit lijkt eenvoudig maar is in de praktijk soms heel lastig. Heel veel mensen negeren hun diepere gevoelens. Veel levenszaken kunnen heel erg confronterend zijn. Het leven beschouw ik soms als een goed of slecht toneelspel. Het is maar net wat je van het leven kunt begrijpen. Iedereen kijkt anders naar bepaalde situatie. Op zich is dit heel wonderlijk. Een mens heeft tal van situaties nodig om zich te kunnen verdiepen. Het mooiste is als je mensen om je heen hebt die min of meer op jouw golflengte zitten. Dat is niet altijd zo. Het inlossen van je karma tussen mensen is belangrijker dan de geestelijke afstemming van een persoon. Je kunt wel begrijpen dat dit in diverse soorten van contact enorm veel problemen kan veroorzaken. In een huwelijk, met je kinderen, op het werk, in je vriendenkring enzovoort. Sommige mensen kunnen elkaar gewoonweg niet innerlijk verstaan. Ik vind wel dat je altijd je best moet blijven doen. Maar soms is het wel beter om jezelf enigszins te splitsen. Je kunt als het ware grappig gezegd een dubbel dubbelleven gaan leiden. Je hoeft namelijk niet alles aan een ander te vertellen. Als je merkt dat een ander je niet goed kan begrijpen kan je maar beter in gevoel wat afstand nemen. Je hoeft niet alles te aanvaarden. Je moet voor jezelf proberen een mogelijkheid te creëren om alsnog wat van je leven te maken. Laat je door niemand of wat dan ook emotioneel en geestelijk ‘dooddrukken’. Mensen op het geestelijke pad moeten altijd wat voorzichtiger zijn. Zichzelf leren te beschermen en afschermen. Een vergeestelijkte persoon is dikwijls extra gevoelig voor energieën van anderen en manieren van leven.
Ik ga ervan uit dat ieder mens in zijn hart hetzelfde is en dat iedereen op zoek is naar een beetje liefde, respect, begrip, gezelligheid, harmonie en bezigheden. Ik geloof niet dat er op het geestelijke pad veel zijwegen zijn. Iedereen ziet na verloop van tijd in dat materialisme en egoïsme je niet echt veel verder brengen. Het houdt je eigenlijk vast aan de aarde. Eens zullen we allemaal onze manier van leven en denken veranderen. Dit is geen makkelijk pad. Maar verdieping in je innerlijk en in je gevoel geeft wel een heel mooi gevoel. Nogmaals, de weg naar innerlijke verdieping is een innerlijk proces. De buitenwereld zal niet snel veranderen. Dat kan ook niet anders want er zijn tal van mensen die nog op een andere innerlijke trilling leven. Maar het pad is voor iedereen hetzelfde. Het zou niet eerlijk zijn als iedereen een ander pad zou moeten bewandelen. Je zou dan kunnen denken dat de een voor de ander wordt voorgetrokken. En daar geloof ik niet in. Ik ervaar als helderziende dat iedereen exact krijgt wat hij karmisch gezien verdiend. Maar de geestelijke beloning is uiteindelijk voor ieder mens waar dan ook ter wereld hetzelfde. Het lijkt mij trouwens wel erg mooi om met een paar lotgenoten over het leven te discussiëren. Je bent zeer bevoorrecht als je een paar lotgenoten om je heen hebt waar je goed mee van gedachten kunt wisselen.

 

38 - Onzekerheid

Het valt mij dagelijks op dat veel mensen onzeker zijn. Op zich is het een wonder dat mensen allemaal zo verschillend op elkaar kunnen reageren. Ieder mens heeft zo zijn eigen karakter, sterke en minder sterke karaktereigenschappen. Regelmatig over iets onzeker zijn kan heel vervelend zijn. Het kan je leven enorm beïnvloeden en zelfs verpesten. Het is niet eenvoudig om te doorgronden waar onzekerheid vandaan komt. Het zal zeker voor een belangrijk deel met je opvoeding te maken hebben. Niet iedereen heeft evenveel liefde, aandacht en begeleiding gehad.
Ik kom dikwijls mensen tegen die het in hun leven grotendeels zelf hebben moeten uitzoeken. Van hen kan ik gevoelens van onzeker zijn wel begrijpen. Maar sommige mensen hebben tijdens hun jeugd volop aandacht gehad en zijn toch onzeker. Het zal vast met bewustzijnszaken en groeiprocessen te maken hebben. Een mens die geestelijk langzaam begint te ontwaken signaleert steeds meer. Het niveau van bewustzijn van de aardse mens is niet wat je prettig kunt noemen. Iedereen is nog volop bezig om zichzelf te ontplooien. Eigenlijk is de meerderheid ruw en niet bepaald vriendelijk en respectvol van karakter. Dit gedrag hoort bij de planeet aarde. Het heeft niet zoveel zin om negatief over mensen te praten. Alle mensen op de aarde starten als kannibalen. Iedere persoon heeft zoals je zelf wel inziet eigenlijk al een enorm groeiproces achter de rug. Wat ik hiermee wil zeggen is dat veel lastige toestanden tussen mensen bij de planeet aarde hoort. Het is een fase waar we allemaal doorheen moeten zien te komen. Een groeiproces in de ruimte. De aarde is namelijk maar één van de zeven hoofdplaneten waar de mens de kans heeft om zich meer te vergeestelijken.
Het is eigenlijk logisch dat we met allerlei vormen van onzekerheid te maken krijgen. We moeten eerst nog veel leren. Eerst van alles bewust worden. Zonder persoonlijke ervaringen kan je nooit stevig in je schoenen staan. Iedereen moet allerlei situaties in diverse levens persoonlijk ondergaan. Door gebrek aan inzicht weet je niet goed hoe je op iets moet reageren. Het geeft een gevoel van ergens niet zeker van zijn. Een mens is een zeer gecompliceerd wezen. Het valt dus niet mee om exact aan te wijzen waar iemands onzekerheid vandaan komt. We zouden best wat milder voor elkaar kunnen zijn. Mensen worden heel makkelijk in diverse situaties uitgelachen. We zouden elkaar meer moeten steunen. Elkaar vaker een hand toe moeten reiken.
In mijn praktijk zeg ik regelmatig dat mensen wat meer respect voor hun eigen leeftijd moeten hebben. Iemand die 40 of 50 jaar is hoeft niet meer zo onzeker te zijn. De persoon heeft meestal al heel wat meegemaakt. Ik probeer altijd positieve feedback te geven. Iemand laten voelen dat hij best zelf uit diverse eigen ervaringen kan putten.
Het is grappig te constateren dat je twee verschillende groepen van mensen hebt. Een groep die zelden naar anderen luistert en altijd maar door gaat en een groep die bijna altijd advies aan een ander vraagt. Ik vind zelf dat je eerst eens rustig de tijd moet nemen om goed over iets na te denken. Je kunt altijd later nog aan anderen vragen wat zij van iets vinden. Je hebt dan vergelijkingsmateriaal. Ik vind het heel belangrijk om zelf van alles in het leven persoonlijk te ondervinden. Natuurlijk mag je je onzeker voelen. Dat zijn veel meer mensen dan je denkt. Mensen drukken dat dikwijls weg. Maar onzekerheid moet geen reden zijn om iets niet uit te voeren. Door jezelf toe te staan om iets uit te proberen kan je groeien. Altijd maar aan de zijlijn blijven staan brengt je niet veel verder. Persoonlijke ondervinding is altijd het belangrijkste. Het is ook de reden waarom de mens zoveel levens op aarde nodig heeft om te kunnen groeien. Een of twee levens is veel te weinig. Je zult zien dat naarmate je ouder wordt de gevoelens van onzekerheid in veel gevallen af zullen nemen. Uiteindelijk worden we allemaal stralende, zelfbewuste Godmensen. De aarde hebben we hard nodig als ervaringsterrein om te kunnen groeien. De schepping zit heel wonderlijk in elkaar. Van jongs af aan vind ik het heel interessant om spirituele zaken uit te zoeken. Geestelijk inzichten kan je in diverse lastige levenssituaties toepassen. Het geeft net een wat beter en breder zicht op alles.

 

39 - Levensbeëindiging

Op teletekst zag ik een onderwerp dat veel mensen tegenwoordig bezighoudt. Het is een gevoelig onderwerp waar ik al langere tijd iets over wil schrijven. Er was onder duizend mensen een enquête over zelfdoding gehouden. De meerderheid vond dat je veel makkelijker een pil moet kunnen krijgen om je leven ‘eenvoudig’ te kunnen beëindigen.
Steeds meer mensen willen graag de touwtjes van het leven in eigen handen zien te krijgen. Dit komt onder andere omdat veel mensen de kerk hebben verlaten en losgelaten. Iedereen wil meer vrijheid en dit ook op z’n eigen wijze zien toe te passen. Ik kan dat heel goed begrijpen. Want de meeste Bijbel uitleggers weten zelf niet goed waar ze over praten. Moeilijke en confronterende vraagstukken worden heel makkelijk ontweken. Echte spiritueel ingewijde mensen kunnen je veel meer uitleggen over de wetten van leven en dood (het voortbestaan). Het is toch te gek voor woorden dat je na één simpel leven voor eeuwig in een hemel of hel komt. En dat je als simpele ziel mogelijk voor de troon van God zal verschijnen. Het beleven van één leven op een evolutie die al miljarden jaren gaande is lijkt mij wel heel erg weinig. Wat kan je in één leven leren en ervaren.
Toch moeten we oppassen dat we niet ongemerkt en onbedoeld een verkeerde denkrichting inslaan. Dat je bijvoorbeeld weinig waarde aan de Bijbel hecht wil nog niet zeggen dat er in ons universum geen kosmische wetten zijn. Het is beter om met een open geest het leven te bestuderen.
Zelfmoord, abortus en euthanasie zijn hele gevoelige onderwerpen. Het is niet mijn bedoeling om mensen pijn te doen. Ik weet ook wel dat het verschrikkelijk is als mensen erg ziek zijn of totaal geen zin meer in het leven hebben. Maar het punt is wat er gebeurt als je je levensprogramma eigenhandig hebt ingekort.
Een leven behoort van begin tot het einde helemaal te worden ondergaan. Het is niet aan ons om hierover te oordelen. Je brengt jezelf door levensbeëindiging in feite in nog grotere problemen. De meeste spirituele mensen weten wel dat de mens uit twee delen bestaat. Het geestelijk lichaam zit voor een bepaalde tijd in het aardse stoffelijk lichaam. Een persoon die zijn leven beëindigt krijgt met vervelende gevolgen te maken. Hier is op aarde nog niet zo veel over bekend. Je moet natuurlijk wel in reïncarnatie geloven. Iemand die zijn leven beëindigt en nergens in gelooft staat hier uiteraard niet bij stil. We moeten heel erg oppassen dat we niet verkeerd gaan denken en verkeerde handelingen gaan doen.
Een persoon die zijn leven te vroeg beëindigd kan, zolang zijn kosmische tijd om te sterven nog niet is ingetreden niet naar het volgende gebied. Hij blijft voor die periode in een zeer onprettig gebied hangen. Het gebied zou je kunnen vergelijken met een ‘kelder’ waar je niemand kunt aanspreken. Het is beter om je de details hierover te besparen. Probeer de logica van het leven te zien. Er is een Schepper of die is er niet. We hebben meerdere levens of die zijn er niet. Er is voor iedereen een levensprogramma of alles is maar toeval. Ik wil je vanuit mijn paranormale gaven waarschuwen geen voorstander te zijn van levensbeëindiging. Laat het verloop van iemands levensprogramma aan hogere krachten over. Bouw voor je zelf geen slecht karma op. Probeer het leven in alle situaties te aanvaarden. Over 10 jaar of in een volgend leven heb je waarschijnlijk hele andere gedachtes over diverse zaken dan in je huidige leven. Iedereen moet zijn best doen om zijn levensopdrachten uit te voeren. Eens zullen we bewust zijn van alle wetten in het heelal. Door een veel te beperkte kijk op het leven zijn we regelmatig heel boos op de Schepper. Dat is heel menselijk maar de deur staat voor iedereen open om tot meer geestelijk inzicht te komen. Het leven kan verschrikkelijk moeilijk zijn maar door je af te keren van de Schepper breng je jezelf in de problemen. Probeer het leven te doorgronden en maak je eigen keuzes naar jouw gevoel. Meer en beter kan je niet doen.

 

40 - Vrede

Vanmorgen zat ik te overpeinzen waarom alle goederen op de aarde niet beter onder elkaar verdeeld kunnen worden. Er is onder de mensen nogal een groot verschil in hun inkomsten. Er leven zelfs miljoenen mensen die helemaal niets hebben. En dat in een tijd van grote overvloed. Er komen dan vanzelf allerlei vragen in je op waarom de Schepper niet ingrijpt in dergelijke situaties. Waarom mogen sommige mensen anderen uitbuiten en onderdrukken. Waarom krijgen sommige mensen de mogelijkheden in handen om over van alles de dienst uit te maken. Om dit soort zaken te begrijpen moet je in reïncarnatie geloven. De mens is al miljoenen jaren onderweg en heeft een ontelbaar aantal levens achter de rug. De evolutie van de mens is niet op één moment aangevangen. Tussen de personen die hun menselijk leven als eencelligen in het water op een andere nu uitgestorven planeet voor de eerste keer hebben beleefd en de mensen die als laatste aan de menselijke evolutie zijn begonnen, zit meer dan miljoenen jaren. Je krijgt hierdoor automatisch verschillende niveaus van inzicht en gevoel. Het is de Wil van de Schepper dat mensen in allerlei situaties van elkaar kunnen leren. Dit is op de planeet aarde dikwijls een pijnlijk proces. Mensen doen elkaar bewust of onbewust veel verdriet. Veel mensen leven zo hun eigen leven. Inzicht en gevoel krijg je na het beleven van honderden levens. Veel problemen op aarde komen dus voort uit de diverse punten van evolutie van mens en dier. Dit is logisch, min of meer voorspelbaar en het kan ook niet anders. De mens heeft ontelbare situaties nodig om geestelijk bewust te kunnen worden. Natuurlijk kan er tijdelijk een harmonieuze en vredige periode ontstaan maar ook daar zal uiteindelijk weer verval intreden. Bloei, hoogtepunt en verval horen bij de aarde. Er komen altijd weer mensen die hetgene wat wij zelf hebben geleerd nog moeten gaan leren. Alles wat opgebouwd is zal dan weer worden afgebroken. Dit kan ook niet anders. Dit hoort nu eenmaal bij de evolutie van de aarde. Na ons zullen er nog duizenden lichtingen op aarde komen om hun pad te vervolgen. Op deze wijze kan er dus nooit een langdurige vrede op aarde komen. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Gelukkig komt er voor iedereen eens een laatste aardse leven in de stof. Na al die levens op aarde ga je in hogere gebieden van gene zijde in je geestelijk lichaam verder. Voor de duidelijkheid; dit lichaam heb je op dit moment op de aarde ook. Simpel gezegd men is het aardse leven in alle opzichten ontgroeid. En aangezien de aarde nog lang niet het eindpunt is van de menselijke evolutie krijg je weer nieuwe kansen om verder te groeien dus evolueren. Alle problemen op aarde beleef je maar eenmaal. In de hogere sferen van gene zijde beleef je harmonie en rust. Je hebt dit door eigen inzet verdiend. De aarde kunnen we zien als een geestelijke leerschool. Eén van de planeten om verder te kunnen evolueren. Het is niet altijd eenvoudig om zo te kunnen denken. Soms glijden we door allerlei moeilijkheden even weg. Ik vind dat heel menselijk. Probeer dan een volgend moment de draad weer op te pakken. Elke dag opnieuw krijg je de kans om verder te groeien. Hoe meer je over de reïncarnatie gedachte nadenkt des te meer je van het leven op aarde begint te begrijpen. De aarde is eigenlijk een rotplaneet. Er wordt door mensen ontzettend veel geleden. Maar dit kan helaas niet anders. Een mens moet nu eenmaal in diverse levens ontzettend veel beleven. Grote fouten moet je eigenhandig weer goedmaken. Het is een harde fase. Maar juist door die harde fase kan je gevoel ontwikkelen. Het is goed om over de diepte van dit soort zaken na te denken. Het blijft een lastige materie. Maar door meer inzicht kan het leven er iets anders uit gaan zien. Je kunt zelfs door meer geestelijk inzicht moed en kracht ervaren. Het leven is van de binnenkant anders dan van de buitenkant.

 

41 - Buitenlanders nodig

Het is jammer dat in deze tijd mensen met een nogal extremistische gedachtegang in de belangstelling staan. Mensen moeten niet tegenover elkaar maar naast elkaar staan. We hebben allemaal hetzelfde bloed. Sommige volkeren hebben vanwege onderdrukking en diverse oorlogen weinig tijd gehad om zich te ontwikkelen. Recht hoef je niet altijd met een wapen af te dwingen. Het is veel beter met elkaar te praten en proberen tot een oplossing of overeenkomst te komen. Maar wanneer mensen alleen maar met hun handen hebben gesproken kun je niet veel overleg verwachten. Het is maar net wat voor opvoeding je hebt gehad. Volkeren kunnen elkaar pas goed begrijpen en respecteren als ze op hetzelfde evolutiepunt zijn aangekomen. Mensen met een extremistische gedachtegang zijn dikwijls erg op zichzelf gericht. Uit een vorm van angst en zelfbehoud schermen ze zichzelf af. Het is dan heel erg moeilijk om contact te krijgen. Wij staan hier in het westen te weinig bij stil. Wij benaderen mensen te vaak op de wijze zoals wij zelf handelen en behandeld willen worden. Vergeet niet dat we zelf in het verleden ook niet altijd even democratisch handelden. Denk maar aan de tijd dat we met grote schepen over de hele wereld voeren. Wij handelden, onderdrukten en waren meedogenloze bruten. Tussen vandaag en die tijd is er heel wat gebeurd en veranderd. We hebben ons ook niet van ene op de andere dag van dit beperkte inzicht losgemaakt. Alles kost tijd.
Het is jammer dat er vandaag de dag veel discriminatie en onbegrip is. Je ziet een kloof tussen Nederlanders en mensen van buitenlandse afkomst. Dit is een slechte zaak. We zouden ons meer als wereldburgers moeten gaan voelen. Moeten gaan leven als broer en zus van één grote familie. Toch denk ik dat alle huidige problemen ons zullen leiden naar hoger inzicht. Maar hoger inzicht en dieper gevoel krijg je niet zomaar cadeau. Op dit moment trekken uitersten elkaar aan. Dit komt mede door de uitvinding van radio, televisie en het Internet. Mensen kunnen heel makkelijk bij elkaar in elkaars ‘tuintje’ kijken. Door deze uitvindingen leer je elkaar kennen. De wereld wordt door deze uitvindingen steeds kleiner. Ik vind dat een goed proces. Eens zullen we elkaar beter leren begrijpen en waarderen. Maar zoals ik al eerder zei; dit heeft tijd nodig. Iedereen kan hier op zijn eigen wijze een steentje aan bijdragen. Verander de wereld maar begin vooral bij jezelf. Alweer een tijd geleden is de euro ingevoerd. Ik zie hier de praktische kant van. Je hoeft geen geld meer in te wisselen voor een andere valuta. Dat is voor de handel en op vakantie gaan erg makkelijk. Maar er is ook iets ontstaan waar ik minder blij mee ben. Ik vind dat er veel te veel sprake is van een ‘verenigde staten van Europa’. Het is heel mooi dat een aantal volkeren in dit gebied hun krachten en energieën bundelen. Maar de verenigde staten van Europa vormen bewust en onbewust een economisch, politiek en militair machtsblok. Bijvoorbeeld de Derdewereldlanden worden steeds meer buitengesloten. Je trekt als het ware een enorm hoge muur voor hen op. Zo ga je niet met je broeders en zuster in de wereld om. Dit roept automatisch toekomstige problemen op.
Ik merk om me heen dat een groep mensen erg negatief over personen van buitenlandse afkomst denken. Er is veel discriminatie. Mensen proberen elkaar te provoceren en hun wil op te leggen. Dit is onverstandig. Je kunt beter proberen naar elkaars gedachtegoed te luisteren. We moeten met z'n allen de huidige problemen zien op te lossen.
We leven in een tijd dat mensen steeds ouder worden. De bevolking vergrijst in een rap tempo. Er worden niet zoveel kinderen meer geboren. In de nabije toekomst kunnen diverse banen niet meer worden ingevuld. Er zijn gewoonweg te weinig jonge mensen die het werk kunnen doen. Dit is een groot gevaar voor de samenleving en economie. We zullen opnieuw mensen uit het buitenland voor onze samenleving moeten aantrekken. Het is daarom sowieso beter en verstandiger om nu al volwassener met buitenlanders om te gaan. We hebben buitenlanders dadelijk echt keihard nodig. Onze samenleving en economie kan straks niet meer zonder hen functioneren. Het is goed om hier eens over na te denken. Het is niet uitgesloten dat een deel van de ouderen straks de 100 jaar passeert. Ik hoop dat we tijdig zullen ingrijpen.
Mijn wens is dat we ooit nog gaan spreken van een ‘verenigde staten van de wereld’. Dat is eigenlijk het hoofddoel van het Watermantijdperk. Alles eerlijk voor en van iedereen.

 

42 - ´Eeuwige student´

Het grootste gedeelte van mijn leven ben ik zelfstandige geweest. Werknemer of zelfstandige zijn heeft allebei zo zijn voor- en nadelen. Ik ben iemand die regelmatig een halfuurtje tot een uurtje tijd nodig heeft om over de dingen van het leven na te denken. Soms is het meer mediteren, andere keren meer filosoferen of gewoon nadenken. In wezen maakt dat niet zo uit zolang je maar wat met dergelijke spirituele impulsen kunt doen. Dit geeft mij verdieping, harmonie en rust en kalmeert mijn aura. Het is meer dan de moeite waard om even tijd voor je zelf te nemen. Maar je kunt als je dat wilt de omgeving hier ook iets aan laten wennen. Het kan goed zijn dat ze ook belangstelling hebben om hun inzicht en levensritme willen te veranderen. Ik heb in gesprekken met mensen gemerkt dat veel mensen moeite hebben om de eerste stap te zetten. Je moet een beetje lef hebben en iets durven uit te proberen.
Ik heb in mijn jeugd vanwege het spelen van elektrisch gitaar niet veel aan school gedaan. Een helderziende collega zei ooit tegen mij dat ik alles via zandpaden doe. Ik denk dat die persoon daar nu achteraf gezien wel gelijk in heeft. Maar dit geeft ook wel een beetje het regelmatig alleen voelen en niet begrepen worden aan. Het leven van een paranormale of spirituele persoon is een eenzaam pad bewandelen. Dat is iets waar ik als persoon met het dierenriemteken Stier niet zo van hou. Maar het zal wel bij deze weg van leven horen. Een zeer onprettige zijde.
Toch voel ik mezelf een ´eeuwige student´. Elke dag zie ik als een mini inwijding. Je kunt elke dag opnieuw iets leren en jezelf verdiepen. Ik denk dat eigenlijk iedereen bewust of onbewust op zoek is naar liefde, harmonie en allerlei spirituele inzichten. Ik geloof wel dat de een hier meer behoefte aan heeft dan de ander. Dat geeft verder ook niet. Iedereen is tenslotte met zijn eigen specifieke levensopdracht op de aarde teruggekomen. Ik heb mezelf geleerd om te proberen elke dag te nemen zoals die komt, of beter moet komen. Door mijn paranormale gaven heb ik geleerd dat iedereen vastzit aan zijn levensprogramma. Je kunt het beste wat van de dag maken. Dit valt niet altijd mee. Je kunt voor allerlei ontzettend moeilijke levenssituaties worden geplaatst. Dit kan je enorm boos, verdrietig en opstandig maken. Ik weet daar alles van. Ik heb zelf nu al een heel pittig karmisch pakketje achter de rug. Maar al die verschillende ervaringen kan ik wel heel goed in mijn praktijk gebruiken. Ik denk dat cliënten dit bewust of onbewust van mij voelen. Ik vind het elke dag opnieuw wonderlijk dat ik met mensen soms in vijf of tien minuten al over allerlei moeilijke zaken kan praten. Dit zegt natuurlijk van beide partijen iets.
Het is belangrijk om ´jeugdig´ en flexibel van geest te blijven. Het moet er niet toe doen wat voor aardse leeftijd je hebt. Je geluk en harmonie ligt in het eeuwige heden. Het is een ‘zijn’ toestand. Het heeft heel weinig zin om van alles te begeren, te wensen en te willen. Dit is eigenlijk gevaarlijk en leidt dikwijls tot verdriet, onbegrip en afgescheidenheid. Neem de dag zoals die komt. Heb niet te grote wensen. Je kunt wel eens met een heel andere levensopdracht geboren zijn dan wat je graag wilt en misschien wel heel goed in bent. Sta jezelf vooral toe om fouten te maken. Je hoeft helemaal niet zo perfectionistisch te zijn. Grijp elke dag de aangeboden kansen aan en voel je als een eeuwige student. Tien kleine stapjes worden vanzelf één grote stap. We moeten ons geleidelijk aan het leven eigen maken. Er staat na je overlijding niet iemand te wachten die een oordeel over je uitspreekt. Je bent in wezen je eigen rechter. Je voelt zelf wel aan wat je goed, beter of vrij slecht hebt gedaan. Iedereen komt in dat astrale gebied terecht waar hij gezien zijn innerlijk (innerlijke leeftijd geen aardse leeftijd) tijdens zijn leven en overlijden afstemming op heeft. Het heeft geen zin om te haasten want we kunnen geen stap overslaan.

 

43 - Toekomstbeelden

Wat mij na al die jaren nog steeds enorm fascineert zijn helderziende waarnemingen. Helderziende beelden zie je in gedachten. Eigenlijk op je ‘innerlijk scherm’. Voor degenen die nog nooit een beeld hebben gehad zal ik proberen uit te leggen hoe je dat ziet. Stel voor dat je de vorige dag een film op de televisie hebt gezien. Wanneer je daar heel sterk aan terugdenkt komen vanzelf allerlei beelden en diverse situaties in je gedachten terug. Je haalt als het ware de beelden van de film terug. Dit is ongeveer de plaats waar een helderziende beelden in gedachten ziet. Ik denk dat iedereen op dit punt in principe beelden zou kunnen gaan zien. Ik denk trouwens dat iedereen wel eens helderziende beelden heeft maar daar niet bij stil staat.
Van jongs af aan heb ik allerlei paranormale waarnemingen. Maar ik vind het nog steeds heel wonderlijk hoe iemand aan gene zijde mij beelden van de toekomst kan geven. Paranormale waarnemingen zijn meestal via telepathie overgebrachte informatie. Een persoon van gene zijde staat in je aura en brengt door middel van gedachtekracht informatie over. Gedachtes zijn krachten. Ik zie dagelijks allerlei energieën met verschillende kleuren in mijn woning of waar ik ook ben. Soms weet ik wie aan mij denkt. De persoon heeft wel op de één of andere manier met mij contact gehad. Een gesprek in mijn praktijk of supermarkt gehad, of even een foto op mijn website gezien. Ook al is het maar voor een paar seconden dat maakt mij verder niet uit. Iemand maakt zonder daar bij stil te staan met mij verbinding. Sommige paranormaal gevoelige mensen kunnen dit opvangen.
Ik heb begrepen dat mensen aan gene zijde die hun aardse kringloop hebben volbracht op al hun levens terug mogen kijken. Maar ook op die van andere mensen. Door al die paranormale indrukken, waaronder helderziende beelden heb ik gemerkt dat er voor mensen een levensprogramma is. Je huidige levensprogramma heb je door goede en minder fraaie handelingen en gedachtes als het ware zelfgeschreven. Maar wat ik als een op aarde levende persoon niet goed begrijp hoe zij aan die beelden komen? Ik kan me wel voorstellen dat je de strekking van iemands leven in de buurt van de persoon zelf kunt aanvoelen. Zij verbinden zich met onze aura. Informatie die ze op die manier oppakken kunnen ze aan een helderziend medium doorgeven. Maar hoe kan je iemand bijvoorbeeld al vijf jaar of 10 jaar ouder zien. Een kind kan er bijvoorbeeld op oudere leeftijd totaal anders uit gaan zien. Ik heb het in dit geval niet over dat zij iemand op de aarde bezoeken en dan vervolgens een beeld van de persoon op het innerlijke scherm van een helderziende projecteren. Maar beelden van personen en situaties al jaren van tevoren laten zien. Zolang wij op aarde leven en nog met ons karma bezig zijn, zijn een aantal deuren voor ons gesloten. Ik snap dat wel. Het leven kan nu al bijzonder gecompliceerd zijn. Het zou voor ons heel erg lastig kunnen zijn als je je laatste 10 levens en je toekomstige levens nu al zou kunnen zien. Ik denk dat het zenuwstelsel dat niet kan verwerken. Vandaar dat we daar grotendeels voor afgesloten zijn. Ik heb in de spirituele boeken van Jozef Rulof gelezen dat het leven voor astrale personen als het ware zelf begint te spreken als zij zich met iets verbinden. Dat er dan allerlei gevoelens naar boven komen kan ik nog wel begrijpen. Allerlei energie en informatie hangt dan om ons heen. Maar dat dat ook in heldere beelden te zien is kan ik nog steeds niet goed begrijpen. Hoe is het mogelijk dat je iemand al op dit moment in een volgend leven kunt zien en hoe deze er uit zal zien? Dat bepaalde mensen in een volgend leven naar elkaar toegetrokken worden vanwege het opgebouwde karma kan ik mij nog wel wat bij voorstellen. Er is een soort spanningsveld tussen bepaalde mensen nog ver van tevoren te voelen. Omdat wij in het stoffelijk lichaam zitten zijn de meeste deuren daarvoor dicht. Ik hoop dat ik hier later meer over mag weten. Ik zou het leuk vinden om daar nog eens iets over te schrijven. Ik vermoed wel dat ik het te ver zoek. Maar zolang je niet van deze krachten gebruik kunt maken is het erg moeilijk om er een beeld van te vormen. Ik weet zeker dat het maar beter is dat we voor dergelijke krachten voorlopig nog afgesloten zijn.

 

44 - Vreemde ogen

Ik ben alweer een tijd geleden verhuisd. Bij het voor de eerste keer binnen lopen van deze woning had ik een bijzonder krachtig positief gevoel. Het leek net of het huis zei: ‘hier is eindelijk jouw thuishaven’. Hier kan jij je goed ontwikkelen en gelukkig worden. Niet alleen de aura van mensen hebben een specifieke sfeer en trilling om zich heen maar ook de aura’s van huizen of andere voorwerpen.
Er hing direct bij binnenkomst een goed gevoel. Het is namelijk altijd maar afwachten wat voor energie, of beter de kwaliteit van gedachtes de vorige bewoners hebben achtergelaten. Ik had dit niet zo sterk verwacht. Ik was er zelfs een beetje door overdonderd. Ik reageer hier altijd bijzonder sterk op. Dat is in het dagelijks leven niet altijd even makkelijk. Ik heb mezelf geleerd om me hier wat voor af te sluiten. Het is niet prettig als er allerlei energieën en gedachtes van mensen zomaar binnen kunnen vallen. De aura’s van mensen en hun energieën vloeien heel snel als het ware in elkaar over. Het is goed om hier eens wat vaker bij stil te staan.
Ik heb ook weleens meegemaakt dat een overleden vrouw mij vlak na het overhandigen van de sleutels van een nieuwe woning vroeg of ik niet liever weg wilde gaan. Zij zag het denk ik vanwege een star kerkelijk verleden niet zitten dat ik daar met mijn gezin zou gaan wonen en vooral geen praktijk voor helderziendheid en magnetiseren zou beginnen. Maar wat kan je daar aan doen. Ik had het contract al getekend en laat me natuurlijk niet zo maar door een astraal iemand van gene zijde wegsturen. Ik moest er wel 24 uur aan denken maar toen heb ik het grotendeels los gelaten. Voor de duidelijkheid, ik was toen in die woning totaal niet welkom.
In mijn nieuwe woning zijn behoorlijk grote ramen. Ons bankstel staat aan de straatzijde van het huis. Er zit een grasperk en een doorgaande straat tussen ons en de overburen. Eigenlijk kijk je op afstand een beetje bij elkaar binnen. Dit ben ik niet gewend. In mijn vorige woning was mijn huiskamer en praktijk aan de achterzijde van het huis. Ik houd van rust. Ik wil graag op het moment dat ik die behoefte voel om terug te trekken kunnen filosoferen over het leven of mediteren. Het idee dat mensen in een weggezakte toestand mij kunnen bekijken vind ik niet prettig. Ik weet dat sommige mensen zich helemaal nergens aan storen. Maar voor mij ligt dat toch wel anders. Wanneer mensen met mij in gedachten verbinding zoeken is de kans groot dat ik dit opmerk. Wanneer er iemand voorbij komt lopen voel ik onmiddellijk zijn energie en van de personen die op dat moment aan de persoon denken. De straat op zich is een doodlopende straat. Het is er vrij rustig. Maar juist omdat het zo rustig is valt er veel meer op. Ik vind dat ik hier een goede start hebt gemaakt. Maar aan al die vreemde ogen moest ik wel enige tijd wennen. Een kennis zei mij een zelfplakkend plasticfolie aan de onderzijde van het raam te plakken. Ik zat zelf al te denken aan een klein laaghangend gordijntje maar zo’n plastic strook is wel zo makkelijk. Ik kan niet zeggen dat ik zo handig ben, maar heb het toch maar gedaan. Er zat hier en daar nog wel een luchtbelletje met wat vocht achter het folie maar dat mocht de pret niet drukken. Ik was er erg mee in mijn nopjes. Ik voelde me niet meer zo bekeken.
Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen goed naar hun eigen gevoel luisteren. Allerlei storingen kunnen op je zenuwstelsel en op de lange duur zelfs op je gemoed gaan werken. Het is erg belangrijk om heel zorgvuldig met je eigen ruimte waar je moet leven of werken om te gaan. Sommige ruimtes in mijn huis beschouw ik als mijn tempel. In deze onrustige wereld zijn er niet zoveel plekken waar echte rust is. Ik heb mezelf aangeleerd om bijvoorbeeld de energieën in de ruimte waar ik mediteer of een consult geef extra te koesteren. Je moet als het ware jouw energie in de materie over zien te brengen. Je moet een beetje creatief zijn. Schilder of behang je eigen ruimte. Je kunt zelfs even de muren of de deur of andere voorwerpen licht magnetiseren. Je werkt en bouwt dan aan de eigen sfeer. De aura van je huis en spulletjes gaan vibreren naar jouw innerlijk licht. Dit is ook de reden waarom de een zich in een woning prettig voelt en een ander ongemakkelijk. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen sfeer. Het is meer dan de moeite waard om dit te bestuderen.
Ik weet dat niet iedereen even paranormaal gevoelig is. Maar dat wil niet zeggen dat die energieën geen invloed op jou hebben. De invloed is niet altijd goed te meten. Luister zelf zo goed mogelijk naar je eigen gevoel. Ik ben van mening dat iedereen dat onbewust toch voelt. Het is wel jouw keuze of je hier wel of niet naar wil luisteren en er iets mee wilt doen. Mensen die op zoek zijn naar diepe spirituele inzichten komen vanzelf dit soort zaken tegen. Het spirituele pad, wat er voor iedereen ligt, is in grote lijnen eigenlijk wel uit te tekenen.

 

45 - Levensonderhoud

Sommige mensen hebben van personen die zich bezighouden met paranormale en spirituele zaken een vreemd beeld gevormd. Af en toe krijg ik een e-mailtje met de strekking dat je voor spirituele en geestelijke zaken geen geld moet vragen. Natuurlijk zou het mooi zijn als alles voor iedereen gratis en toegankelijk is. Maar in zo’n samenleving leven we niet. We leven in een vrij harde wereld waar iedereen zijn eigen boterham moet zien te verdienen. Mensen die in de paranormale of spirituele wereld werkzaam zijn hebben het extra moeilijk. Zij leven volledig onbeschermd. Dit komt onder andere omdat de staat dergelijke beroepen niet wil erkennen. Wanneer je bijvoorbeeld tijdens de Kerst, voorjaars of zomervakantie, of door ziekte geen inkomsten hebt moet je je maar zien te redden. Er is niemand die over je schouders even meekijkt of jij het hele jaar je vaste lasten wel kunt betalen. Niemand houdt van geldzorgen. Maar mensen die werkzaam zijn in deze wereld hebben het dikwijls extra moeilijk. Zij doen vanuit hun hart liever goed dan dat ze geld voor iets vragen. Het is helemaal niet zo eenvoudig om voor allerlei leed geld te vragen. Maar wie zorgt dan voor deze groep van mensen? De meeste mensen leven heel erg op zichzelf. Zij bekommeren zich niet zo snel om anderen. Ik vind dat iedereen zijn eigen boterham moet kunnen te verdienen. Maar waarom hebben mensen toch snel hun opmerking klaar? Iedereen moet toch kunnen leven en rond zien te komen. Soms e-mail ik dergelijke mensen terug. Ik wil hen niet scherp of hard aanpakken of pijn doen. Je kent de persoon immers niet. Je kent iemands achtergrond van z’n opvattingen niet. En om te gaan strijden heeft ook zo weinig zin. Het zou veel makkelijker zijn als mensen hun eigen keuze kunnen maken, of ze voor bijvoorbeeld een huisarts kiezen of een alternatief therapeut. Eigenlijk zijn mensen een beetje verpest. Je hoeft maar de telefoon op te pakken om een afspraak met een huisarts of iemand anders te maken. Geld komt er nauwelijks aan te pas. Onbewust verwacht men dit ook van mensen die in het alternatieve circuit bezig zijn. De reguliere medische wereld heeft alles veel beter geregeld. Soms denk ik wel eens dat zij bewust personen die werkzaam zijn in de alternatieve gezondheidszorg afhouden en wegdrukken. Dit is natuurlijk niet eerlijk. Ik ga niet pleiten dat vanaf vandaag iedereen zijn afspraken en consulten uit eigen portemonnee, zoals dat gewoonlijk is in alternatieve wereld te betalen. Maar nu moeten mensen die in het alternatieve bezig zijn wel de klappen zien op te vangen. Dit vind ik niet redelijk. En helemaal niet voor intensief en paranormaal gevoelige mensen. Zij hebben door hun bijzondere overgevoeligheid al meer dan genoeg te lijden. Zij moeten veel ontzien en afzien. Zij zouden extra gesteund en gekoesterd moeten worden. En niet af en toe met van die vervelende e-mailtjes geconfronteerd worden, dat je volgens enkelen spirituele adviezen die je geeft ondanks dat je beroeps bent altijd gratis moet doen.
Het is jammer dat er in de paranormale en spirituele wereld enorm veel wildgroei is. Maar dat krijg je vanzelf als iets niet erkend wordt. Sommigen commercieel ingestelde mensen zien hier een gat in de markt in. Wat voor de tarieven sommige mensen durven te vragen vind ik meer dan schandalig. Maar wie houdt dit tegen? In elke sector heb je mensen die voor het grote geld gaan. Ik hoop dat er nog eens een tijd komt dat alle alternatieven therapieën erkend worden. Dat iedereen een basisopleiding met enkele medische vakken en een stukje boekhouding heeft. En dat overal hetzelfde tarief wordt gevraagd. Er kan zeker nog het één en ander veranderen. De gewone traditionele medische en alternatieve wereld zouden meer moeten gaan samenwerken, elkaar aanvullen en van elkaar leren. Dit zou de samenleving enorm ten goede komen. Alle beroepen moeten gelijk behandeld worden. Iedereen doet tenslotte zijn best.

 

46 - Dodenherdenking

Vier mei, de dag om de doden te herdenken en vijf mei Bevrijdingsdag roepen bij mij elk jaar verschillende gevoelens op. Door mijn paranormale gaven hebben allerlei zaken rond het thema de dood een andere betekenis gekregen. Er is in mijn ogen helemaal niet zoiets als de dood. Ik heb daarvoor te veel mensen helderziend gezien en telepathisch gehoord en gesproken. Al het leven gaat altijd maar weer verder. Dit heeft te maken met de evolutie van alle wezens, al het leven in de ruimte. De Schepper van al het leven wil niet dat het leven op één punt stil blijft staan. Geboorte en dood en allerlei tussen liggende overgangen aan gene zijde horen bij dit proces. Dit proces noemen we reïncarnatie. Een enkel leven is veel te kort om de diepte van het leven te kunnen begrijpen. Wat kan iemand leren als die maar een heel kort leven op aarde heeft gehad.
Ik vind dat iedereen zijn eigen gedenkdagen en feestdagen op zijn eigen wijze moet kunnen beleven. Maar sommige bijzondere dagen worden te traditiegetrouw beleefd. Er wordt helemaal niet echt nagedacht over de diepere betekenis en achtergronden van die bepaalde dag. We moeten leren na te denken en verder uit te zoeken.
Uit de hand gelopen stakingen, rellen en allerlei oorlogstoestanden horen helaas nog bij de uiting van veel mensen. Door ellende en machteloosheid laat de mens zich soms wel heel erg gaan. Maar om iets te herdenken waar je weinig binding mee hebt en de personen waarschijnlijk niet eens gekend hebt vind ik wel erg ver gaan. Er zijn inmiddels al zoveel kleine en grote oorlogen de revue gepasseerd. Ik vind dat het beter is om ons te richten op de vele belevenissen van dit jaar of vorig jaar. Veel actuele zaken op de aarde levendig houden. Men houdt zich eerder met zaken in de geschiedenis bezig dan dat men praktisch iets wat doet en leert van allerlei zaken van afgelopen jaren. Elk volk heeft zo zijn eigen identiteit en z’n geschiedenis. Uit de geschiedenis kan je veel leren. Maar dan moet je wel bereid zijn om dit te doen. Ik vind dat teveel mensen belangrijke gebeurtenissen te log en te star beleven. Naar mijn mening kan je beter bijvoorbeeld elke dag 5 minuten iets herdenken dan eenmaal in het jaar. Dit maakt je bewuster en scherper. Misschien dat je dan zelfs wel anders en beter op nieuwe situaties reageert. Het mooiste is als je met je inzichten en belevenissen iets kan doen. Maar wijs niet naar anderen. Verander de wereld en begin vooral bij jezelf.
Het is jammer dat veel ‘kerkelijke’ mensen en anderen uiteraard zeer ongelovige gedachtes hebben over zaken rond de dood. Ze zijn gelovig maar dood is dood en blijft in hun ogen dood. Ik kan natuurlijk niet iedereen overtuigen van het voortbestaan. Dat is ook niet de bedoeling en hoeft ook niet. Maar mensen inspireren en flink aan het denken zetten spreekt mij van binnen uit aan. Wij doen ongemerkt de mensen die naar dat andere gebied zijn verdriet. Hun geestelijke zintuigen zijn daar verscherpt. Zij kunnen bijzonder telepathisch ontvankelijk zijn. Allerlei gedachtes en gevoelens worden daar geestelijk opvangen. Mensen die door allerlei oorlogstoestanden overleden zijn vinden dit niet prettig. En zeker niet na 10, 20, 30 jaar, of een nog langere periode. Ook zij groeien en veranderen aan die zijde. Zij ontmoeten daar ook weer oude bekenden en nieuwe mensen. Het is niet prettig als je het verdriet van mensen op aarde kan voelen terwijl je misschien al lang weer springlevend bent. Het wordt tijd dat we anders gaan denken. We moeten meer onze persoonlijke paranormale ervaringen praktisch gaan toepassen. Veel zaken mogen wat mij betreft worden herzien. Leef zo veel mogelijk in het heden. Stem je af op het eeuwige nu. Ook zij daar aan die zijde van het leven kunnen als ze willen verder gaan. Maar dan zullen ze zich daar eerst wat moeten aanpassen en het aardse leven iets loslaten. Het is goed te begrijpen dat dit even tijd kost. Gelukkig staat niemand je daar op te jagen. Je bepaalt je eigen snelheid. Tijd heeft daar een andere betekenis. Wij lopen met een klokje rond, dat valt daar gelukkig weg. Over een korte of langer tijd zullen we elkaar daar weer terug zien. Dit is voor veel mensen een geruststellende gedachte.

 

47 - Je bent je eigen huis

Afgelopen week was het mooi lenteweer met erg veel zon. Het licht van de zon doet me altijd goed. Het reinigt en laadt je ‘accu’ op vooral in het etherisch energielichaam van je aura. De donkere trillingen van de winter in je gestel worden als het ware ‘weggebrand’. Het is elk jaar weer een heel bijzonder gevoel.
In de ochtend zag ik een wat oudere man die waarschijnlijk, aan zijn bepakking te zien een fietsvakantie hield. Dat zijn vaak het type mensen dat alles graag even helemaal alleen wil doen en vooral alleen wil zijn. Het beeld van die man met zijn bepakking zette me aan het denken. Zoals je hebt gelezen heb ik meerdere malen over reïncarnatie geschreven. Deze man met zo weinig bepakking zonder een huis en andere veelal Westerse luxe zaken bracht mij op de gedachte dat wij zo evolueren van planeet naar planeet door de ruimte. Je bent zelf niet het stoffelijk lichaam. Je stoffelijk lichaam is een tijdelijk voertuig dat afstemming heeft op de planeet waar je de kans hebt om verder innerlijk te groeien. Je bent ‘zelf’ energie of lichtwolk. Je kunt ook zeggen een vonk of ego van de Schepper. En op al die verschillende planeten heb je een speciaal verstoffelijkt lichaam nodig om je met de zintuigen van het stoffelijk lichaam te manifesteren. Dit doen we met de vijf bekende gewone zintuigen, de tegenhangers van de vijf geestelijke zintuigen in het geestelijk lichaam. Een mens is dus geen stoffelijk lichaam. Hij sleept ook geen huis of andere spelletjes mee door de ruimte. Je hebt dus weinig aan aardse stoffelijke materie. Dit kan je niet meenemen naar je volgende bestaan. Dit soort zaken kan je flink aan het denken zetten. Een mens heeft in elk leven opnieuw de keuze om te kiezen voor het vermeerderen van materiële zaken of innerlijke zaken. Nogmaals, materiële zaken kan je niet meenemen. Dat is onmogelijk. Het heeft ook heel weinig zin om allerlei artikelen in je graf te leggen dat sommige volkeren door de eeuwen heen zijn gaan doen. De stof hoort bij de aarde. De Schepper heeft zijn geestelijke energie tot een bepaald niveau verdicht. Maar wij ervaren dit als echt. Voor ons is de stof gewoon stof. Een mens evolueert dus door de ruimte. Naast ons universum is nog een ander hoger universum. Deze trillingen zijn voor ons aardse mensen veel te hoog. We kunnen daar helemaal niets van waarnemen. Je kunt hooguit tijdens de slaap in een uittreding voor een rondleiding worden meegenomen om een astrale reis te maken. Wat ik met deze tekst eigenlijk wil zeggen is dat de mens naast zijn tijdelijk stoffelijk lichaam een geestelijk lichaam heeft. En dat je in wezen, hoe gek dat ook klinkt, je eigen huis bent. De man met de fiets die een fietsvakantie aan het houden was, gaf mij in de sneltrein allerlei gedachtes. Sommige situaties kan je goed gebruiken om iets uit te leggen. Het valt niet altijd mee om dergelijke onderwerpen uit te leggen. Als je zonder een kleine inleiding tegen iemand gaat zeggen dat je eigenlijk je eigen huis bent zullen ze je waarschijnlijk voor een vreemde of nog erger gaan uitmaken. Ik kan dan niemand ongelijk geven. Een mens kan onmogelijk in één leven tot volle bloei komen. Wat kan je in zo’n korte tijd leren. Ieder mens valt in zijn leven zo vaak terug. Ik denk dat het goed is om een keer in gedachten een denkbeeldige reis door het universum te maken. En stel je dan een aantal planeten voor waar je al geweest bent en in de toekomst nog naartoe zal gaan. Mens en dier groeien door te reïncarneren. Je hebt de vrije keus in welke kant van het leven je wilt verdiepen. In het materiële of meer in het spirituele. Gelukkig kan iedereen hierin zijn eigen keuze maken.

 

48 - Spirituele leesboeken

Ik vind het interessant om te zien dat mensen allemaal zo hun eigen favoriete schrijver(s) hebben. Er zijn enorm veel boeken uitgebracht. In deze tijd kan je vrijwel over elk onderwerp iets vinden. We staan er veel te weinig bij stil dat dit nog niet eens 100 jaar geleden niet vanzelfsprekend was. We zijn in verschillende opzichten bevoorrecht om in deze fase van de evolutie op aarde te mogen leven. Je kunt je wanneer je de wens hebt in van alles ontwikkelen. Er wordt zoveel informatie aangeboden. Het is een goede zaak dat steeds meer mensen aan informatie kunnen komen. Wij vormen zelf met z’n allen de trilling van de wereld. Des te verder de mens zich ontwikkelt des te mooier de aura van de aarde in de ruimte zal gaan schijnen. De aarde heeft op dit moment nog niet zo’n mooie uitstraling. Er gebeuren nog zoveel nare dingen. We leven in een tijd dat heel veel mensen mondiaal de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dit was voor duizenden jaren niet mogelijk. Vandaar dat we in een hele bijzondere tijd zijn geboren.
De laatste 20 jaar zijn op het gebied van het paranormale en het spirituele ook veel boeken uitgebracht. Er zijn van enkele helderziende mediums hele leerzame boeken uitgebracht. Ik heb een aantal interessante boeken in het stukje ‘mijn boekentips’ beschreven. Misschien vind je het leuk om eens een boek uit die lijst te lezen.
Het is in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig om aan goede boeken te komen. Je moet een beetje het geluk hebben dat iemand jou een goed boek adviseert. De alternatieve, spirituele en paranormale wereld wordt nog steeds niet officieel erkend. Met als gevolg dat iedereen er over kan gaan schrijven. Dat we de vrijheid hebben om te schrijven is geweldig. Maar van sommige boeken begrijp ik niet dat ze uitgegeven zijn. Het mooiste zou zijn als er iemand van de redactie van een uitgeverij ook zelf paranormale ervaringen heeft gehad. Die persoon heeft dan wat vergelijkingsmateriaal. En kan veel beter de boeken op de waarde en vooral de zuiverheid beoordelen. Maar ik snap heel goed dat dit niet zo eenvoudig is. Een uitgever bekijkt een manuscript met iets andere ogen dan een spirituele schrijver. Een gevoelspersoon bekijkt veel zaken toch al snel anders dan een hoger geschoolde persoon. Beide hebben zich in een andere richting ontwikkeld. Een uitgever moet natuurlijk ook aan de verkoopcijfers denken. Sommige boeken zijn commercieel gezien sensationeler dan anderen. Ik raad je met het maken van je keuze van je spirituele boeken aan zoveel mogelijk je eigen gevoel en intuïtiete volgen. Dit geldt ook voor het volgen van workshops en cursussen. Uiteindelijk volgt iedereen zijn eigen weg. Iedereen heeft zijn eigen levenspad met al vóór de geboorte vaststaand levensprogramma te bewandelen. Laat je niets opleggen en opdringen. Je zult er aan moeten wennen dat sommige mensen vanwege hun enthousiasme wel eens wat kunnen doorslaan. Het is heel belangrijk om je eigen onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen. Er is maar één weg en dat is jouw weg. Dit klinkt misschien een beetje vreemd maar jij hebt een bepaald pad in diverse levens bewandeld. Met jouw ervaringen moet je het doen en je verder proberen te ontwikkelen. Eigen paranormale en spirituele ervaringen kunnen je natuurlijk enorm helpen. Ik denk niet dat je 200 keer dezelfde paranormale ervaring moet hebben om iets beter te begrijpen. Twee of drie paranormale ervaringen kunnen heel verhelderend zijn. Het kan natuurlijk ook iemand in je nabijheid zijn die iets bijzonders beleefd heeft. Dat is verder niet zo belangrijk. Probeer van alles de eenvoud in te zien. De waarheid is dikwijls eenvoudig en overzichtelijk, niet onduidelijk, tegenstrijdig en onoverzichtelijk. Nogmaals, luister naar je eigen gevoel en intuïtie. Dat is als het ware jouw gereedschap. Daar kan je en mag je het mee doen. En sommige spirituele zaken kan je misschien beter nog enkele maanden of jaren laten rusten. Alles op z’n tijd. Diep spiritueel inzicht krijg je niet in een paar jaar. Daar gaan meerdere levens over heen. Vandaar dat ik niet zo enthousiast ben over verschillende cursussen en opleidingen die in het land worden gegeven. Ik hoop in ieder geval van harte dat mijn materiaal je een stap verder zal brengen. Ik vind het van nature plezierig om anderen waar ik kan te inspireren.

 

49 - Mijn boekentips:

Boeiende en leerzame boeken voor degenen die op het gebied van onder andere leven na dit leven meer willen weten. De meeste boeken zijn in de openbare bibliotheek, of in een boekhandel met een parapsychologie hoekje te vinden.

 

De Aarde is 'slechts' een leerschool van Thea van Leent

- Docente Thea van Leent en haar 14 jarige leerling Daphne mochten gedurende anderhalf jaar lang samen tijdens het ‘slapen’ een kijkje nemen in de wereld(en) na de stoffelijke dood. Er werd vertelt dat onze planeet aarde niet de enige planeet is maar dat het een onderdeel uitmaakt in de grote kosmos. In verschillende hogere en lager gebieden/sferen van gene zijde kregen zij een 'rondleiding' door bekwame gidsen. Er werd hun verteld over actuele thema's zoals: coma, dementeren, dwalende mensen, karma, wiegendood, geesten oproepen, tweelingzielen, het vervoer over ongeveer 150 jaar, kindersferen, dierensferen enzovoort.
Opmerking: dit boek is op dit moment alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

 

‘Stemmen van de overzijde’ en ‘Wegen van de ziel’ van de Engelse Rosemary Altea.

- Tijdens haar jeugd vertelde Rosemary niets over de overgegane personen die ze 's nachts hoorde of zag, omdat ze niet, net als haar grootmoeder, voor gek versleten wilde worden. Gelukkig ontdekt en ontwikkelt zij later in haar de gave als medium en genezer. Zij treedt met de hulp van Grey Eagle, haar gids en leermeester, in contact met 'de overzijde'. Haar contacten met dierbaren die niet meer onder ons zijn vormen een aangrijpend onderdeel van Rosemary's geloofwaardigheid en eerlijkheid.

 

‘Aan de voeten van de meester’ - Alcyone (pseudoniem van Jiddi Krisnamurti) (Speciaal voor gevorderden)

Een alleraardigst klein studieboekje over diverse bewustzijns zaken. Oorspronkelijk uit 1911 maar opnieuw uitgegeven. Over verdraagzaamheid, blijmoedigheid, éénpuntigheid, vertrouwen, zelfbeheersing ten aanzien van het denkvermogen, zelfbeheersing in handeling enzovoort. Speciale voor mensen die graag verder willen groeien in bewustzijn. Om te bestellen het ISBN 90 6175 002 4 (een klein blauw boekje).

Een leuke zeer betaalbare cadeautip.

 

Jozef Rulof – (Nederlandse helderziende uit de vorige eeuw)

De boeken van de Nederlandse helderziende/medium/schrijver Jozef Rulof (1898 - 1952) hebben op mij en inmiddels vele belangstellende lezers een grote indruk gemaakt. De boeken zijn echte aanraders, het zal je kijk op het leven direct in positieve zin veranderen. Het zijn allemaal interessante boeken, voor iedereen die op zoek is naar meer informatie over onze spirituele wereld, waar we ALLEMAAL in leven.

 

Opmerking/tip: De boeken zijn inmiddels al meer dan een halve eeuw geleden geschreven. Het christelijk taalgebruik is voor sommigen erg storend, maar kijk naar de boodschap in deze zeer bijzondere boeken. Jozef Rulof was geen geschoolde schrijver. Hij moest de informatie als medium doorgeven.

Ik raad je aan om met één van de vier volgende boeken te beginnen. De andere boeken in de serie (meer dan 25 boeken) zijn veel te moeilijk om mee te beginnen. Ik hoop dat je dat van me wil aannemen. De lezers zeggen dat immers ook zelf tegen mij.

 

‘Een blik in het hiernamaals’ - Tijdens de slaap wordt Jozef Rulof in uitgetreden toestand door zijn astrale leider/gids Alcar opgehaald. Jozef Rulof krijgt de moeilijke opdracht om 'in de zeven sferen van licht' en 'in de zeven sferen van astrale duisternis' voor ons op aarde uitgebreid verslag te doen. Ieder mens heeft altijd tijdens z'n leven 'afstemming' op één van de sferen van ontwikkeling. Hij ontmoet bijvoorbeeld zijn vroeg overleden dochtertje en z'n tante. Het is een mooi boek om een goed beeld te krijgen van waar we later, na dit huidige bestaan, allemaal naar toe zullen gaan. (Een excursie aan gene zijde).

 

‘Zij die terugkeerden uit de dood’ - De helderziende Jozef Rulof leerde tijdens z'n leven drie personen kennen die allemaal door verschillende redenen overlijden. Na verloop van tijd komen ze allemaal 'terug' naar de aarde om verslag te doen over hun ervaringen van gene zijde. Jozef Rulof kan door gemaakte 'verbinding' met zijn geestelijk leider (zuiver mediumschap) op helderhorende en helderziende wijze met hen 'communiceren'. Het geeft een mooi beeld van wat je na je overgang (je dood) kunt verwachten. Dit boek zal veel mensen aanspreken. 

Website/ uitgever van de boeken van Jozef Rulof: www.jozefrulof.nl

 

‘De kringloop der ziel’ - Dit is een boek in romanvorm geschreven. Het gaat over de persoon Lantos, die uit jaloezie een collega kunstenaar laat verongelukken, meer dan 1000 jaar geleden, hij pleegt vervolgens zelfmoord. Het boek gaat over de oorzaak en gevolgen van onze daden (de wet van Karma). En wijst tevens ons op reïncarnatie (wedergeboorte). Het blijkt dat we veel meer levens hebben dan er wordt verondersteld. Een emotioneel en aangrijpende boek dat beslist de moeite waard is om te lezen.

 

‘Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven’ - Een Nederlandse soldaat uit de 2de wereldoorlog keert tot Jozef Rulof terug en vertelt over zijn sneuvelen door een Duitse granaat in de Grebbelinie. Hij vertelt over zijn ontwaken in de geestelijke wereld. Hij ziet, zijn al eerder overleden, vader terug.

De meeste boeken van Jozef Rulof zijn rechtstreeks te bestellen bij:

www.jozefrulof.nl (uitgeverij van alleen de spirituele/paranormale boeken van Jozef Rulof)

www.bol.com

Boek- en tijdschriftenwinkels

Te lenen of te bestellen in de meeste openbare bibliotheken

 

Enkele andere goede (helderziende) schrijvers zijn:

Helen Greaves

Mevrouw W.A.H. Mulder-Schalekamp

Edgar Cayce (Amerikaanse helderziende) voornamelijk in het Engels.

White Eagle boekjes

 

Nawoord / een rechte lijn

Tot slot van dit boek wil ik nog iets over het verloop van ieders leven zeggen. De weg van geboorte naar je stoffelijke dood is naar mijn mening ‘een rechte lijn’. Ik geloof er namelijk niet in dat wij zogenaamd zijpaden kunnen bewandelen. Het pad dat wij allemaal in dit leven moeten bewandelen wordt door allerlei kosmische wetten bepaald en geschreven. Natuurlijk zijn er momenten die vreselijk verdrietig en stroef verlopen. Er zijn tijden dat je denkt dat je compleet vastzit. Dat zijn zeer pijnlijke momenten. Ik gun iedereen van harte een goed en geestelijk vruchtbaar leven. Maar al die zware beproevingen horen bij jouw levenspad. Een van de redenen waarom je iets niet ziet zitten en iets je tegenstaat is omdat je er dikwijls te emotioneel naar kijkt. Je kijkt als het ware te gekleurd naar je levenssituatie. Probeer opnieuw in rust en harmonie naar diverse levenssituaties te kijken.

Ik zie als paranormaal begaafde persoon dat iedereen al vóór de geboorte een bepaald pad moet en mag bewandelen. Er is veel minder vrijheid in je leven dan je zou denken. Maar gelukkig wordt dit grotendeels verbloemd, omdat er een deksel zit op zowel je vorige levens als toekomst van je huidige en volgende leven. Elke dag opnieuw krijg je de kans en kracht om er iets van te maken. Alle zaken die je tijdens je aards bestaan tegenkomt heb je in feite in vorige levens zelf in werking gezet. Dit geldt zowel voor positieve als zware en droevige situaties. Meestal noem je dit positief of negatief karma. Maar eigenlijk kan je beter alleen maar spreken over gewoon karma. Of je het positief of negatief karma noemt hangt helemaal af van jouw persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsniveau. Alle situaties in het leven brengen je steeds een stapje verder. Uiteindelijk komt iedereen na tal van levens in de hogere bewustzijns gebieden aan gene zijde. Nu kan je verschillende situaties zelfs vervloeken. Maar uiteindelijk ga je steeds beter inzien dat alles gericht is op groeiprocessen. En dat je misstappen in het verre verleden eigenhandig moet rechtzetten. Ik weet uit eigen ervaring dat het niet altijd even makkelijk is om dit zo te zien. Ik ben ook wel eens flink boos geweest op de kosmische wetten. Maar wat ik wel vaker tegen mensen zeg is, of er zijn in ons universum kosmische wetten, of er is alleen maar toeval. En aangezien de natuur en het universum allerlei wetten kent zal dit wel zowel in het groot als in het klein gelden. Leef niet te veel op emoties. Neem vaker de tijd om in rust over je leven na te denken en te mediteren. De weg van ontwikkeling is een rechte lijn. Er zijn natuurlijk tal van kleine momentjes dat je leven even stil lijkt te staan. Maar dat is niet zo. Het geestelijke/kosmische hart klopt altijd door. Of je nou verliefd of depressief bent. Mijn advies aan alle belangstellende lezers is, wees eens wat milder voor jezelf. Je krijgt elke dag opnieuw de kans om iets in je leven verder uit te werken. Eens zijn onze karmisch opdrachten totaal ingelost en gaan we allemaal als vrije Hemelse Wezens verder.

 

Copyright:
Titel boek: ‘Op weg naar meer innerlijk licht’
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites:
www.ronmalestein.nl of www.paranormaalbewust.nl

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.