Paranormaal leesboek 'Allerlei paranormaliteiten'

Lees gratis online het hele boek

Korte interessante stukjes over het paranormale, spirituele, bewustzijn en gezondheid.

Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

Opmerking: leuk boekje om mee te beginnen!

Copyright:
© 2022, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.ronmalestein.nl of www.paranormaalbewust.nl

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave:

Deel1. 6

Woord vooraf. 6

Deel 1. 7

Allerzielen. 7

Spirituele arrogantie. 7

Aura. 8

‘Baat het niet’ 9

Beginverergering. 9

Astrale beïnvloeding. 10

Zwervend bestaan. 10

Betrekkelijkheid. 11

Spiritueel bewustzijn. 12

Goede boeken. 12

Jongere en oudere broeders. 13

Charlatan. 14

Een zware dag. 14

Angst voor de dood. 15

Dromen. 16

Duivel 16

Energieverlies. 17

Engelen. 17

Erfenis. 18

Bijna dood ervaringen. 18

Een grote familie. 19

Het nut van gebeden. 20

God. 20

Beweging Harmonia. 21

Helderziendheid. 22

Onverwachts hulp. 22

Ongelukkig huwelijk. 23

Intuïtie. 23

Intuïtief tekenen en schilderen. 24

Inwerking. 24

Kaartleggen. 25

De wet van Karma. 25

Geestelijke leeftijd. 26

Eeuwig leven. 27

Levensprogramma. 27

Overal is licht 28

Lichtwezens. 28

Zo moest het lopen. 29

Magnetiseren. 30

Meedenken. 31

Meesters van Wijsheid. 31

Moeten missen. 32

Met mijn eigen ogen. 32

Ongeluk. 33

De grote overgang. 34

Paragnost 34

Parazintuigen. 35

Praatgroep. 35

Psychometrie. 36

Reïncarnatie. 37

Astraal reinigen. 37

Helder ruiken. 38

Nieuwe sloten. 38

Angst voor spiritisme. 39

Tweedehands spullen. 39

Techniek. 40

Tekenmedium... 40

Telepathie. 41

Toekomst 42

Toeval 42

Tussenpersoon. 43

Tweelingziel 43

Uittredingen. 44

Uitvinders. 44

Eeuwig vastgelegd. 45

Verkleden. 46

Voorgevoelens. 46

Verloren voorwerpen. 47

Zon. 47

Deel 2. 49

Adopteren. 49

Affirmaties. 49

Afhankelijk. 50

Afspraken. 50

Assertief. 51

Bewegen. 51

Bezittingen. 52

Blokkades. 52

Boosheid. 53

Slechte buien. 54

Eenzaamheid. 54

Seksuele energie. 55

Feestdagen. 56

Geduld. 56

Gezondheid. 57

Goeroe. 57

‘Hiernumaals’ 58

Hollen en rennen. 58

Iets van je horen. 59

Huilbui 59

Illusies. 59

Intelligentie. 60

Jaloezie. 61

Kok als magiër 61

Geneeskrachtige kruiden. 62

Lachen. 62

Mediteren. 63

Eigen mening. 64

Kalmerende muziek. 65

New Age. 65

Nonchalance. 66

Verplichte nummers. 66

Onmacht 67

Onrustiger 67

Open staan. 68

‘Overbakken’ 68

Respect 69

Sceptici 69

Slapen. 70

Helende stem... 71

Storen. 71

Tevredenheid. 72

Te veel vrije tijd. 72

Trauma’s. 73

Geen trucjes. 73

Twijfelen. 74

Leren uitgeven. 74

Verlegenheid. 74

Vertrouwen hebben. 75

Verwerken. 76

Voorbereiden. 76

Voor of tegen. 77

Water als reinigingsmiddel 77

Nieuwe waarheid. 78

Wereldtaal 78

Wierook. 79

Het hoger en lager zelf. 79

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein. 80

Deel1
Woord vooraf

In dit boek ‘Allerlei paranormaliteiten‘ staan korte stukjes over het paranormale en het spirituele, bewustzijn en gezondheid. Het zijn op zichzelf staande stukjes, vrij ‘luchtig’ van opzet, en informatief bedoeld.

Het werkje is in tweeën gesplitst en op alfabet gerangschikt. In het eerste gedeelte ligt de nadruk op het paranormale en het spirituele, in het tweede gedeelte ligt de nadruk op het bewustzijn in combinatie met gezondheid.

Ik wil niet de indruk wekken dat het werk compleet is, dat is onmogelijk, nog buiten het feit dat ik ook maar door mijn eigen gekleurde bril naar de wereld kijk. Veel mensen zullen door persoonlijke paranormale ervaringen of gesprekken met anderen veel herkennen in dit boek.

In een korte tijd geeft dit boek je meer inzicht in echte paranormale ervaringen, maar het valt ook te lezen als interessante informatie. Het voordeel van het lezen van dit boek is, dat je meer zult begrijpen van de mogelijke volgende boeken die je leest.

De aangehaalde paranormaliteiten en andere bewustzijnszaken kunnen in het dagelijks leven goed van pas komen.

Je wordt met veel bijzondere zaken geconfronteerd.

In mijn praktijk en vooral bij de cursussen/praatgroepen over ‘voorgevoelens’ en ‘hoe ga je met paranormale ingevingen om’, is me opgevallen dat er veel behoefte is aan een boek, waarin je uitleg kunt vinden over diverse thema’s op dit gebied. Ik heb door het schrijven van dit boek aan deze behoefte willen voldoen.

Ik hoop dat dit boek je mag inspireren en verder brengen.
Paragnost / helderziende Ron Malestein

Deel 1

 

Allerzielen

Elk jaar wordt er in de kerken op 2 november een speciale dienst gehouden voor hen die ons zijn voorgegaan. Het is een bijzonder moment om onze dierbare overledenen te gedenken. In onze gebeden richten we onze gedachten naar de herinneringen aan het samenzijn. Sommigen geloven dat zij die overgegaan zijn, bij God rond z’n troon staan. Anderen hebben totaal geen voorstelling van wat er na de dood gaat gebeuren, zij missen hun familieleden gewoon erg. Er zijn mensen die regelmatig naar het kerkhof gaan om hun geliefden te gedenken. Niet zelden betekent de overledene voor iemand  niet meer dan veel herinneringen en een aantal botten in de grond. Is dit op deze manier wel de bedoeling van Allerzielen? Zullen de personen van gene zijde (land van de dood of ander energie gebied) blij zijn met onze houding naar hen toe? Zou het niet beter zijn om in plaats van hen in herinnering te houden hen in gedachten toe te spreken? Als mensen hier aan deze zijde telepathisch met elkaar in verbinding kunnen staan, dan zou het toch ook mogelijk moeten zijn om hen in gedachten telepathisch te benaderen? Ik ervaar dagelijks van wel. De gemiddelde mens heeft een onjuist beeld van de overgeganen. De dood houdt niet op met het begraven van een lichaam. De geest eenmaal los van het aardse omhulsel gaat al dan niet vrolijk in het land van de geest verder. Bij spiritualisten (bezoekers van paranormale avonden) wordt Allerzielen anders beleefd. Zij nodigen een betrouwbaar helderziend medium uit voor deze speciale avond. Op deze avond komen vele overledenen vooral naar de aarde toe met een boodschap voor de bezoekers in de zaal. Zo’n boodschap wordt door het medium doorgegeven. De geestelijk leider van het medium verbindt aan de gene zijde de ‘gast’ met het medium. Het medium geeft de bood­schap door zoals hij dat op helderziende of helder horende wijze beleeft. Een boodschap kan voor een ander zeer oppervlakkig klinken, maar voor de persoon waarvoor het bestemd is zéér persoonlijk zijn. Soms krijgen de bezoekers in de zaal een groet of een veldboeketje voor hun bewezen trouw, liefde en allerlei diensten. De overgeganen worden door het medium beschreven. Soms toont de overledene een sieraad of een litteken of iets anders om herkend te worden.

Het gebeurt weleens dat een overleden familielid jou graag naar zo’n avond wil bewegen.  Jij hebt dan een vreemd onbestemd gevoel om daar eens naar toe te gaan. Zij laten jou dat dan voelen. Zij van die gene zijde willen dolgraag een berichtje over zichzelf doorgeven. Het kan voor een achterblijver hier op aarde een enorme geruststelling zijn wanneer hij hoort, dat een geliefd persoon de draad aan gene zijde weer heeft opgepakt en dat het goed gaat.

Ik vind het persoonlijk beter om niet alleen op Allerzielen te denken aan hen die zijn overge­gaan. Het is beter om ze ook op andere dagen in je hart te sluiten. Het is ook niet verstandig om te veel aan hen te denken (trekken), hoezeer je ze ook mist. Ook zij moeten de tijd hebben om te wennen aan de nieuwe situatie waarin zij leven. Worden zij continu door groot verdriet aan de aarde herinnerd, dan valt dat voor hen extra zwaar. Positieve en vriendelijke gedachten vergemakkelijken hun weg. Groot verdriet en negativisme omgeeft hen in de aura als een dichte zware mist. Allerzielen avonden worden bij speciale verenigingen overal in het land goed bezocht. Er hangt altijd een zeer bijzonder sfeertje. Het is meer dan de moeite waard om dat eens mee te maken.

 

Spirituele arrogantie

Mensen zijn snel geneigd om te overdrijven als ze ergens enthousiast over zijn. In de spirituele wereld is dat niet gepast. Wie kan nou zeggen dat hij de wijsheid in pacht

heeft, inzicht is altijd door persoonlijke ervaringen gekleurd. We bekijken de wereld door onze eigen gekleurde (beperkte) bril. We hebben allemaal zo onze eigen waarheid. Ik vind dat iedereen daar trots op moet zijn. We hebben allemaal, niemand uitge­zonderd, een schat aan levenservaring opgedaan. Toch zijn er veel mensen die snel naast hun schoenen lopen. Dit is onnodig en beslist geen vriendelijke houding naar anderen toe. Door zo’n houding lijkt het dat je boven anderen wilt staan, terwijl het beter is om elkaars goede zijden naar boven te halen. Arrogantie, trots en zich geweldig voelen zijn welis­waar menselijke eigenschappen, maar het brengt je niet ver. Wij mensen zijn niet meer dan  kleine zandkorreltjes in het universum. Verreweg de meeste mensen vervolgen hun aardse pad terwijl ze geen flauw benul hebben waarom ze op aarde terug zijn gekomen. Een gezonde portie verstand is in het leven onontbeerlijk. Opschepperij past er niet bij, het haalt jezelf alleen maar naar beneden. Mensen zijn vreemde wezens, ze ambiëren van alles maar schenken geen aandacht aan al de talenten en mogelijkheden die ze wel hebben. Hoe zou dat toch komen? Waarom moeten we toch zo nodig eigenschappen of mogelijkheden die anderen hebben zelf verwerven? Waarom kunnen we niet tevreden zijn met onze eigen talenten en mogelijkheden? Het lijkt erop dat maar weinig mensen met zichzelf gelukkig zijn. We halen onze neus voor anderen op of we boren door gebrek aan zelfvertrouwen onszelf diep de grond in. Niets is vreemder dan het gedrag van de mens. Het is mij vaak opgevallen dat mensen opzien tegen de paranormale gevoeligheid van anderen, terwijl wanneer ze zelf iets beter naar hun innerlijke stem zouden luisteren mogelijk net zo paranormaal zijn. In de spirituele wereld kom je grote uitersten tegen. Mensen die van nature bescheiden zijn en mensen die zichzelf bijna een ‘Bijbelse’ heilige wanen. Spiritualiteit hoort eigenlijk gericht te zijn op het verbreden van het bewustzijn en zeker niet door onterechte arrogantie anderen weg te drukken of te intimideren. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. We zijn tenslotte niet voor niets allemaal naar de aarde gezonden. We hebben nog heel wat foutjes uit vorige levens recht te zetten. Arrogantie is ongepast en hoort eigenlijk niet in spirituele kringen thuis.

 

Aura

De aura is een veelbesproken fenomeen. Zelfs in de filmwereld wordt dit woord gebruikt om een extra mystiek tintje aan iets te geven. Een aura is een continu bewegend lichtgevend energieveld, niet alleen om mensen, maar ook om dieren, planten en mineralen.

De aura wordt gezien door een groep paranormaal begaafden, die de gaven van het helder zien hebben.

Elke emotie en gedachte is een bepaalde vibratie die in kleuren waargenomen kan worden. De kleur rood heb ik wel in honderd verschillende nuances gezien. Van heel donker bruinrood tot het zachte lichtroze. Ik vergelijk de ontwikke­lingsgraad van mensen wel eens met het elektrische vermogen van een gloeilamp. Mensen met een groot bewustzijn hebben een krachtige aura van bijvoorbeeld 200 Watt en mensen die voor zichzelf leven (egoïstisch of crimineel) misschien 30 Watt. Zo stralen we allemaal een bepaalde hoeveelheid energie (liefde) uit. Dit is een mooi schouwspel om helderziend te mogen zien. Natuurlijk zijn er ook mensen met erg gemene trekjes. Dat is te zien en te voelen aan hun aura, het zijn minder prettige waarnemingen, maar ook zij horen erbij.

Alle aurakleuren hebben een bepaalde betekenis. Je kunt daardoor van alles aan de aura zien. Je ziet goede en slechte eigenschappen van het karakter en de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand. Aan de aura kan ik, soms uren of zelfs maanden vooraf, zien wat iemand onder z’n leden heeft. Dit geeft soms grappige consternatie thuis of bij mijn kennissen. Niet zelden vraag ik bijvoorbeeld iemand of hij/zij hoofd- of buikpijn heeft. Soms voelen ze niks. Een korte tijd later krijg ik een berichtje dat ze er daadwerkelijk last van gekregen hebben. Vrouwen kunnen ook schrikken als ik zie en vertel dat ze zwanger zijn maar dat zelf nog niet weten. Ik moet daarom uiterst voorzichtig met mijn gave omgaan.

Soms zie ik in een ‘aura-mist’ plotseling een gezicht van een overleden (overgegaan) persoon opduiken. Mijn grootmoeder kwam zich al drie weken na haar dood aan mij ‘melden’. Je hoort mensen wel vaker praten over een verschijning. Zo’n eigen ervaring ontroert hen diep. De aura is een schakel tussen deze wereld en gene zijde. Zonder aura’s is er geen contact mogelijk. Zij van gene zijde komen naar ons toe en hebben de aura (de krachten daarvan) nodig om zich te kunnen manifesteren.

De laatste tijd duikt steeds vaker (bijvoorbeeld bij postorderbedrijven) een zogenaamde aur­abril op. Met deze bril zou je de aura kunnen waarnemen. Ik heb dat eens uitgepro­beerd. Je ziet dan een kleurenband van ongeveer tien centimeter. Het ziet er grappig uit maar het heeft totaal niets weg van een aura: de kleurensamenstelling niet, ook de grootte van de aura niet. Ik denk dat het nog wel een tijd duurt voor er fijngevoelige apparatuur wordt uitgevonden om de aura te zien en vast te leggen (zie: Techniek).

 

Baat het niet’

De laatste jaren staan alternatieve genezers met toenemende mate in de belangstelling. Alternatieve therapeuten durven meer naar buiten te treden. Enkele therapeuten plaatsen zonder schroom een praktijkbordje op hun deur of in de tuin en verspreiden folders. Het is fijn dat er meer mogelijkheden zijn om een therapeut naar jouw persoonlijk  behoefte te consulteren. Het valt enerzijds op dat het publiek nog niet goed de vele vormen van alternatieve geneeswijzen kan onderscheiden, laat staan benoemen. De verschillen­de methoden van genezen worden door elkaar gehaald. Aan de andere kant van de therapeuten wordt er ook niet bepaald meegewerkt. Alleen al voor hand opleggen zijn tientallen benamingen. Dit komt het overzicht en mogelijke erkenning in de toekomst niet ten goede. Het publiek vindt het niet makkelijk om een goede therapeut te kiezen. Het is vaak een sprong in het diepe. Niet zelden loopt zo’n ‘gok’ verkeerd af. Regelmatig hoor ik de gevaarlijke uitspraak ‘Baat het niet dan schaadt het niet’. Hiermee wordt bedoeld dat als je gedurende de behandelingen geen verbetering voelt er ook niets fout kan gaan. Dit is een begrijpelijke gedachte maar helaas niet juist. Sommige therapieën zoals masseren, magnetiseren en homeopathie kunnen ook bij onbevoegd gebruik te diep doorwerken. Het kan je bijvoorbeeld tijdelijk psychisch onrustig maken. Je hebt dus wel degelijk goede begeleiding nodig. Veel alternatieve therapieën lijken zo onschuldig. Maar dat is niet zo. De therapeut moet een grondige studie hebben gevolgd want anders zijn de gevolgen niet te overzien. Sommige therapieën hebben een sterke werking. Laat je goed voorlichten over eventuele beginverergeringen of andere bijkomstigheden. Heb je een reactie dan is het een (goed) teken dat er iets in het lichaam gebeurt het kan een eerste stap naar verbetering zijn.

Zoek indien nodig een betrouwbare therapeut in de buurt.

 

Beginverergering

In de homeopathie en bij de paranormale geneeswijzen kennen we na een behandeling een sterke nawerking. Het kan zelfs zo zijn dat de cliënt/patiënt dagen na de behandeling nog veel meer (duidelijker) problemen heeft van zijn kwaal, dit wordt beginverergering genoemd. Een enkele keer vergat ik dit weleens te zeggen, maar als iemand dan een sterke nawerking kreeg  dan heb je de poppen aan het dansen. Ik heb tegenwoordig dit in mijn informatiefolder duidelijk vermeldt. Er reageren geen twee mensen hetzelfde op een magnetiseerbehandeling. Dit komt omdat ze allemaal een andere klacht hebben. Zelfs al komen ze met exact dezelfde kwaal dan nog is het afwachten hoe het zal verlopen met de beginverergering. Dit heeft te maken met de bouw en gevoeligheid van het lichaam (constitutie). Je kunt allerlei reacties van de behandeling verwachten zoals loodzware benen, slaperigheid of slapeloosheid, meer pijn, winderigheid, oprispingen, emotionele- en huilbuien. Toch is het gelukkig niet zo dat iedereen zich na een behande­ling beroerd gaat voelen, sommigen knappen direct al op. Mensen willen graag door de magnetiseur lang behandeld worden. Zij denken dat twintig minuten beter is dan bijvoorbeeld vijf minuten. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken omdat het meer om een juiste dosering, dus afstemming op de zieke of aangedane plek gaat. Magnetiseren kan bijzonder diep doorwer­ken. Een paar dagen later kan je het vaak nog voelen. De magnetische krachten werken niet alleen op het stoffelijk lichaam door, maar ook op de geest. Ik merk dat mensen door de behandelingen beter over de dingen van het leven gaan nadenken. Het lijkt erop dat ze ‘opener’ worden. Zij krijgen gemakkelijker greep op zichzelf. De behandeling kan een aanzet zijn tot het loskomen van enorme huilbuien. Sommigen krijgen tijdens het magnetiseren paranormale indrukken, dit ontroerd hen diep. Af en toe zien ze spontaan verschijningen of beginnen ineens auralicht of -kleuren te zien. Ik merk dat mensen gedurende de behandeling een stuk paranormaal sensitiever worden. De een is opgelucht als het weer verdwijnt en de ander wordt een beetje verdrietig als het weer weggaat. Ik denk dat we magnetische krachten van goede genezend mediums niet moeten onderschatten. Ik hoop dat in de nabije toekomst meer waarde aan magnetische krachten wordt geschonken.

 

Astrale beïnvloeding

De mens staat dagelijks bloot aan diverse ‘sfeertjes’. We maken allemaal grappige en emotio­nele taferelen mee. Mensen reageren onbewust sterk op elkaars invloed. Elke aura van iemand vibreert net weer iets anders. Ook gedachten en stemmingen hebben grote inwerking op ons. Wist je dat je soms gedachten hebt, die niet eens van jou zelf zijn. Zonder het te weten heb je een stemming of bepaalde gedachte van iemand anders (tijdelijk) overgenomen. Deze vorm van beïnvloeding wordt telepathie genoemd en komt meer voor dan we denken. In de aura zijn een paar punten die ik gemakshalve maar ‘sluizen’ noem. Een bekend voorbeeld van zo’n punt zit een paar centimeter boven je navel het wordt de zonnevlecht of de plexus solaris genoemd. Mensen staan voortdurend met elkaar in contact. Dit gebeurt zowel overdag als ‘s nachts wanneer we wakker zijn of slapen. Sommige mensen dromen over zaken waar andere mensen mee bezig zijn. Ik wil niet beweren dat iedereen sterk op deze invloeden reageert. Gelukkig hebben we allemaal een natuurlijke bescherming meegekregen. Er zijn mensen die ondanks de vele waarschuwingen van mediums via spiritistische spelletjes contact zoeken met gene zijde. Dit is niet verstandig, want wanneer je je meer naar die zijde richt word je automatisch gevoeliger voor de astrale invloed, je raakt ongewild beïnvloed. Je kunt de gedachten van anderen niet altijd even gemakkelijk scheiden van die van jezelf. Soort zoekt soort. Ben je enigszins agressief, begerig  of houd je van drank of drugs dan kan je vervelende astrale personen van gene zijde aantrekken. Je kunt in dit verband rustig zeggen dat duisternis in het hart duistere figuren aantrekt en licht en liefde lichtwezens. Spiritistische spelletjes zijn zonder meer zeer gevaarlijk, je kunt je lelijk pijn doen aan deze nog onbegrepen krachten. Er zijn zonder te overdrij­ven tal van bewijzen waar banken, stoelen en schilderijen door het huis heen vlogen. Het is beter om zonder een bekend medium geen spiritistische spelletjes te doen en voorzichtig te zijn met je gedachten. Scherm je af voor negatieve astrale invloeden door het niet aan te halen.

 

Zwervend bestaan

In mijn vorige woonplaats kwam ik via een kennis in aanraking met mensen die creatief bezig waren. Zij schilderden, maakten sieraden en verkochten die zelf ook. Het waren mensen die niet direct op mijn lijn lagen, maar waar ik wel veel sympathie voor voelde. Ik ging een paar maal met mijn kennis mee en kwam daar werkelijk allerlei type mensen tegen. Op een dag ontmoette ik een stel, waarvan je voelde dat ze voorname­lijk in de buitenlucht leefden. Ik had van de jongen gehoord dat het meisje weleens hard drugs gebruik­te, dit deed zij meestal in periodes dat ze ‘thuis’ was. Onderweg voelde ze zich doorgaans wel goed en gebruikte dan zelden iets. Eenmaal thuis sloeg ze volledig om; ze was niet opgewassen tegen het dagelijkse gewone leven. Ik vond hun aan de ene kant fascinerend maar aan de andere kant behoorlijk afstotend. Tijdens de tweede ontmoeting had het meisje een map bij zich met allerlei kleine schetsjes. Ik mocht in die tekenmap neuzen. Het viel mij op dat zij zeer kunstzinnig was, ze maakte zeer mooie schetsen, voornamelijk penteke­ningen. Ik schrok wel van hetgeen ze tekende, je kon duidelijk zien dat zij tijdens haar drugsperio­des heel negatief ingesteld moest zijn. Ze tekende allerlei enge voorstellingen: veel doodshoofden, onthoofde mensen, slangen en mystieke voorstellingen. Wat een tegenstel­ling, zo mooi getekend en zulke nare onderwerpen het was gewoon fascinerend. Ik begreep uit haar tekeningen dat ze door het gebruik van harddrugs door de lage sferen van gene zijde beïnvloed werd.

Ik had al eerder ervaringen opgedaan met mensen die door wezens met veel licht werden geïnspireerd  en mensen van gene zijde met voornamelijk duisternis in het hart. In de kunst kan je die tegenstelling goed zien, vooral door de keuze van bepaalde kleuren en thema’s waarover getekend wordt. Bij het meisje was werkelijk alles zwart en luguber. Bij andere kunstenaars zie je veel vredige natuurtafereeltjes met heldere vriendelijke kleuren, ieder kiest op zijn gevoel z’n eigen favoriete tinten. Ik denk dat ze niet besefte dat ze door gene zijde beïnvloed werd. Ik probeerde vragen te stellen, of ze tijdens het tekenen of schilderen iets anders dan gewoon voelde, of zij tijdens haar inspiratie aanwezigheid voelde. Ik merkte dat ze in het geheel niet in deze materie thuis was. Het was moeilijk om door te vragen omdat ze mogelijk bang zou worden, dat was niet mijn bedoeling. Dit voorval zette mij aan het denken. Je moet dus erg oppassen waar je je mee inlaat. In dit verband kan je helaas spreken van ‘soort zoekt soort’. Deze tekeningen lieten overduidelijk zien dat ze verkeerd bezig was.

 

Betrekkelijkheid

Op aarde hebben we een heel ander begrip van tijd en afstand dan in de parallelle wereld met de naam gene zijde (land van de dood). Hier kennen we het stoffelijk lichaam die we geduren­de ons aardse leven voortbrengen, daar beweeg je met het geestelijke sferenlichaam. De aarde is heel groot. Het kost veel tijd om je van de ene naar de volgende plaats te begeven, ook al heb je nu minder tijd nodig door de uitvinding van het vliegtuig. Voor een paranormaal begaafde is er nog een ‘andere’ wereld. Niet dat het niet geldt voor ‘‘gewone’’ mensen  maar zij zijn zich er doorgaans niet zo bewust van. De andere wereld (astrale wereld) zit niet op dezelfde golflengte, maar hoort wel bij de aarde. In de geestelijke wereld wordt op een andere wijze gereisd. Daar is het begrip afstand en tijd verschillend. Je verplaatst jezelf (mis­schien komt dat vreemd over) door heel sterk aan een plaats te denken, ofwel door gedachtekracht. Dat is beslist geen fantasie. Ik heb dit zelf verscheidene keren tijdens een uittreding meegemaakt. Het verplaatsen naar de andere wereld tijdens je leven op aarde wordt dus uittreden genoemd. Een uittreding is met het geestelijk lichaam uit het lichaam gaan en ergens naar toe te reizen, vaak gebeurt dit ‘s nachts. Je kunt dat niet zomaar doen. Je wordt altijd door bekwame geestelijke leiders opgehaald, dan is het niet gevaarlijk. Doe je dit op eigen kracht dan loop je het risico om onderweg aangevallen te worden.

Voor mensen met paranormale gevoeligheid is afstand en tijd ook iets anders dan gewoonlijk. Met die zintuigen kun je naar aards begrip ‘wonderlijke’ dingen doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op helderziende wijze een voorwerp op te sporen. Je gebruikt het helderziende vermogen door met je geest als het ware van jezelf een enorme Barbapapa te maken (een stripfiguur uit een kinderserie die zich naar willekeur enorm kan omvormen, uitzetten en aanpassen tot elk gewenst voorwerp). Met andere woorden: je legt bewust verbinding tussen jouw aura en de aura van een persoon of voorwerp. Soms zie je dan spon­taan waar een vermist persoon of voorwerp zich bevindt. Afstand doet er niet toe, het kan gemakkelijk zowel een afstand van vijf meter of vijfhonderd kilometer zijn.

Hier op aarde beschouwen we datgene wat we als normaal kennen als gewoon. Toch is in feite alles wat wij als gewoon ervaren uitzonderlijk, dus precies omgekeerd. Leven in het land van de geest (na de dood) is een eeuwig proces, terwijl wij op aarde misschien maar zeventig of tachtig jaar in dat wonderlijke ‘stoffelijke pakje’ gehuld zijn. Het kost moeite om met de begrippen van gene zijde vertrouwd te raken. Hoe verder je in deze materie duikt hoe interessanter het wordt. Het is voor mij logisch dat in deze fase van geestelijke ontwikkeling mensen weer ontzag voor de hele schepping krijgen.

 

Spiritueel bewustzijn

De laatste jaren is het aanbod van paranormale ontwikkelingscursussen en esoterische praat­groepen enorm toegenomen. Dit is een goede ontwikkeling omdat je van elkaar, door erover te praten, veel kunt leren. We gaan allemaal op onze eigen wijze met onze eigen paranormale ingevingen om. Ik vind het alleen jammer dat er vaak van die verschrikkelijk hoge bedragen worden gevraagd. Dat is niet nodig en onterecht. Paranormale gaven worden immers ‘gratis’ voor algemeen gebruik aan een persoon door gene zijde ‘geschonken’. Je mag er best wat aan verdienen, maar het moet niet al te commercieel worden.

Hoe het komt weet ik niet maar het lijkt erop dat veel mensen zich tot het paranormale en het paranormaal genezen voelen aang­etrokken. Mensen willen graag een eigen praktijkje opzetten. Weliswaar zijn er nog steeds op zo’n grote bevolkings­groep goede paranormale therapeuten nodig. Toch ben ik van mening dat maar weinig mensen geschikt zijn voor een praktijk in deze ‘alternatieve’ vorm van gezond­heidszorg. Er wordt hier veel te lichtzinnig over gedacht. De meeste mensen hebben nauwelijks of geen algemene medische kennis. Ik vind dat mensen zich beter op het bewustzijn in het algemeen kunnen richten. Er is in het leven nog veel meer dan het ontwikkelen van je paranormale gevoelig­heid. Het is voor een tijdje erg interessant om deze vermogens te onderzoe­ken. Het paranormale is maar een klein deel van ons bewustzijn. Mensen met sterke interesse in het paranormale trekken zich makke­lijk uit de samenleving terug. Zij denken dat je een hoger leven in stilte (meditatie) en afzonde­ring kunt vinden. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat wanneer je midden in het leven staat en tussen de mensen bent en je als een mensen­vriend opstelt je veel verder kunt groeien. Van jouw spiritueel bewustzijn kun je het best gebruik maken door dat ‘mee te nemen’ in de maatschap­pij. De samenleving heeft grote behoefte aan mensen die het voortouw kunnen nemen. Er zijn nog steeds veel zwakke plekken in de maatschappij die verbeterd moeten en kunnen worden. Je kunt bewust of onbewust jouw spiritualiteit uitdragen. Dit hoeft niet altijd door woorden maar kan ook gewoon door rustig en  weloverwogen gedrag worden bereikt. Jouw uitstraling zal zeker anderen opvallen en door hen gewaardeerd worden. Jouw (spirituele) invloed kan verder reiken dan enkel over het paranormale te praten.

 

Goede boeken

Er zijn steeds meer goede spirituele boeken te krijgen. De tijd dat je in het geheim een spiritueel boek las is gelukkig grotendeels voorbij. In de bibliotheek en de betere boekhandel liggen er diverse ter inzage. Een boek lezen heeft iets gezelligs. Je kunt het in alle rust in eigen tijd wanneer je er behoefte aan hebt doen. Spirituele boeken zijn leerzaam. Het is alleen niet eenvoudig om een goed boek te vinden. Het kan geen kwaad om je door iemand te laten adviseren. Spreekt een boek uit een bepaalde serie je aan ga daar dan gewoon mee verder. Het valt niet mee een ander te adviseren, want we hebben allemaal zo onze eigen achtergrond en persoonlijke paranormale ervaringen. Er zijn in de spirituele wereld veel stromingen: je hebt Theosofische boeken, boeken van Rozenkruisers, uit India en omgeving, over wester­se mediums, kerkelijke spirituele boeken, boeken van parapsychologen (wetenschappelijk), boeken over zwarte en witte magie en nog veel meer. Sommige mensen zijn zo geraakt door de inhoud van een boek, dat ze in hun enthousiasme niet door hebben dat ze het er wel erg vaak over hebben. Pas hier een beetje voor op want niet iedereen is van spiritualiteit gediend. Leg een ander zeker niets op. Het intellect wil graag meer weten, het is onbevredigbaar. Toch kan je een hoofd vol verstand hebben en in je gevoelswereld nog een ‘jonge’ armoedige geest zijn.  Je bereikt de sferen van licht niet door intelligentie maar door onbaatzuchtige daden. Zolang je intelligentie maar op het naar boven halen van het goede gericht is dan is er niets aan de hand. Helaas wordt het intellect te vaak voor het vormen van eigen materieel bezit aang­ewend, dat is jammer. Regelmatig krijg ik de vraag of ik goede boeken ken. Ik heb een top10 samengesteld. Ze zijn voornamelijk door mensen met eigen paranormale ervaringen geschreven, ze zijn dus niet wetenschappelijk. Er worden diverse interessante thema’s over het spirituele behandeld. Probeer je bij één serie te houden anders kan het verwarrend worden omdat iedere schrijver weer net z’n eigen ‘draai’ aan een thema geeft. Vergeet niet dat wij allemaal, ook de schrijvers, maar een gedeelte van de waar­heid kunnen bevatten.

 

De boekenlijst:

Jozef Rulof - Een blik in het hiernamaals

Jozef Rulof - Zij die terugkeerden uit de dood.

Jozef Rulof – De kringloop der ziel
Jozef Rulof –Door de Grebbelinie naar het eeuwig leven
(De boeken van J.R. zijn in diverse talen vertaald.
Meer info zie: www.jozefrulof.nl) 

White Eagle - Leven is bewustzijn (In Engels)

White Eagle - Geestelijke ontwikkeling
White Eagle – Zonsopgang
White Eagle – Het pad van licht
(De boeken van White Eagle zijn vertalingen uit het Engels)

Edgar Cayce - Leven in relatie (auteur Gina Cerminara)

W.Mulder-Schalekamp - Emed (vier delen)

Rosemary Altea - Stemmen van de overzijde

Ron Malestein – Diverse boeken. Zie mijn website.

(Er zijn uiteraard nog veel meer goede boeken.)

 

Jongere en oudere broeders

Het valt mij op dat mensen allemaal tot op een ander verstand- en gevoelsniveau (bewustzijn) geëvolueerd kunnen zijn. Door eerdere levens kun je vergeleken met een ander een vaardigheid verder ontwikkeld hebben. Of je een uur ergens mee bezig bent of twee levens aaneen, dat maakt nogal wat uit. Sommige mensen worden met een talent geboren: zij vallen daarmee op. Het is zonder kennis van zaken niet redelijk om kinderen onderling te vergelijken. Doordat ze verschillende ervaringen uit vorige levens hebben krijg je hier beslist een verkeerd beeld van. Ook al heeft bijvoorbeeld een kind een uitzonderlijk groot talent, dan wil dat nog niet zeggen dat het kind in de breedte erg ontwikkeld is. Door de waarneming van de aura is mij opgevallen dat we allemaal zo onze eigen gedachten over het leven hebben. Er zijn geen twee personen die exact dezelfde aurakleuren hebben.

Het is niet verstandig om je in bewustzijn jongere medemens, naar beneden te halen. Hebben we niet allemaal tijd nodig om te kunnen groeien? Zou het kunnen dat andermans fouten vaak onze eigen oude fouten zijn geweest? Wees daarom een beetje mild voor hen. Het is voor helderziende mensen een grappig gezicht dat vaak ‘oudere’ broeders of zusters vanwege hun onzekerheid raad vragen aan geestelijk zeer jonge mensen. Natuurlijk maakt het niet uit wie er feedback geeft, zolang je je maar in elkaars leven kunt verplaatsen. De wereld zal er totaal anders uitzien wanneer je aan de aura van je medemens kunt zien hoe groot zijn bewustzijn is. Dit kan meer begrip en respect voor de ander betekenen, maar ook net zo gemakkelijk jaloezie veroorzaken. We hebben veel tijd nodig om te groeien naar het land van het eeuwige licht. Uiteindelijk zullen we daar tezamen in vrede met elkaar leven. Dit is voorlopig op aarde niet mogelijk, omdat er zoveel mensen met een verschillend bewustzijnsniveau naast elkaar leven. We zullen met z’n allen enkele treden van de evolutieladder hoger moeten zijn gekomen voordat we meer vrede op aarde kunnen krijgen. Zouden we meer respect voor andersdenkenden kunnen opbrengen, dan zetten we al een stap in de goede richting.

 

Charlatan

In elk beroep heb je mensen die willens en wetens het publiek bedriegen. Dit is niet nieuw. Waar mensen samen zijn wordt er bedrogen. Dat geldt voor elke sector waarin gewerkt wordt. Gelukkig moet je in deze tijd voor het uitvoeren van een beroep eerst een vakdiploma halen. Een bedrieger valt daardoor sneller door de mand.
Met de erkenning van de alternatieve geneeswijzen is het nog steeds droevig gesteld. Er is nog geen erkenning mogelijk. Het valt niet mee om een goed overzicht van de alternatieve geneeswijzen te krijgen. Iedereen is vrij om voor zichzelf te beginnen. Heb je je weleens afgevraagd wie wie controleert in de alternatieve wereld? Er zijn enkele vakverenigingen in het land waar je een door hen verstrekt diploma kunt halen. Maar welke eisen worden aan deze opleiding gesteld. Ligt het medische gedeelte (basisvakken zoals anatomie, fysiologie, ziekteleer, psychologie, sociologie) wel op bijvoorbeeld MBO-niveau? Het zou beter zijn wanneer vakverenigingen verplicht zijn om artsen en andere specialisten bij hun opleidingen te betrekken. Er zou een staatsexamen met basisvakken voor alternatieve therapeuten moeten komen. De rest kan in handen (wel onder minimale toezicht) van een vakvereniging blijven. Ik denk dat we al goed op weg zijn als we de groep van magnetiseurs in tweeën zouden splitsen, namelijk de bevoegde diagnostiserende paranormaal begaafden en de handopleggers. Hier zou een bepaald diploma (deelcertificaat) aan toegevoegd kunnen worden. Dan weet het publiek ook beter waar het aan toe is. Ook naamsbekendheid hoeft nog geen enkele garantie voor kwaliteit te beteke­nen. Ik ken regionaal bekende ‘genezers’ die een zeer gladde tong hebben. Meestal kom je bij een alternatieve genezer met veel pijn en verdriet. Je kunt vaak op zo’n moment niet helder meer denken. Je kunt dan gemakkelijk bedrogen worden en daar maken mensen die minder goede bedoelingen hebben misbruik van. Neem daarom bij het eerste consult een kritisch persoon mee, je kunt dan samen, na het consult, bepraten of het bezoek de moeite en het geld waard was. Nep helderzienden en andere zogenaamde mediums veroorzaken veel verdriet. Door hun toedoen raken mensen helemaal verward en ze vertrouwen niemand meer. Zij bezoedelen de mooie gaven van het echte medium. Het werk van een medium, wat toch al niet eenvoudig is, wordt door hun toedoen ernstig bemoeilijkt. Stel je maar eens hoe je iemand die door bedriegers zwaar beschadigd is opnieuw vertrouwen in zichzelf en het leven terug moet geven. Charlatans krijgen het na de dood zéér moeilijk. Zij zien dan op hun eigen levensfilm hoeveel ellende zij de hulpbehoevende mens hebben aangedaan. Eens zullen ze dit weer goed moeten maken.

Ik hoop dat er spoedig een vorm van erkenning voor paranormale geneeswijzen komt, pas dan zullen charlatans door de mand vallen.

 

Een zware dag

Rond mijn drieëntwintigste zat ik in een fase waarin ik wilde uitzoeken of je met speciale apparatuur aura’s kon vastleggen. Het leek me leuk om ook andere mensen iets van de aura te laten zien. Ik had in de bibliotheek een boek van Dhr. van de Veer gezien die hier mee experi­menteerde. Er waren aardige aurafoto’s door vonkoverslag (Kirlian fotografie) gemaakt van vingertoppen en oren. Het leek mij spannend om ook zo’n apparaat aan te schaffen. Ik zag er wel tegenop om ontwikkelingsbaden te kopen. Ik had namelijk nog nooit een gewone foto zelf ontwikkeld.

In die tijd ging ik met een vriend voor een gesprek naar Den Haag. Ik probeerde me aan te sluiten bij een vakvereniging voor paranormale genezers. Je kan wanneer je een aantal genezingen of verbete­ringen kunt bewijzen de ‘status’ van aspirant-genezer krijgen. Dit werd een grote sof. Ik kwam binnenlopen en zag toevallig een bejaarde dame naar een andere kamer lopen waarbij ik aan haar aura kon zien dat ze een sterk medium was. Ik werd tot mijn verbazing vriendelijk naar een andere kamer geleid waar ik drie mensen zag zitten. Ik vroeg me af wie mij zou gaan testen. De aanwezige personen hadden nog geen tien procent aan paranormale gaven wat ik zojuist bij die oudere dame wel waarnam. Ze begonnen me uit te horen. Ik dacht dit wordt echt niks. Als ‘zij’ mij moeten testen dan kunnen zij zich beter zelf laten testen. Echte paranormaal begaafde mensen helderzien zo aan elkaar hoe sterk paranormaal begaafd iemand is. Je ziet namelijk in de aura ‘verbindingen’ met gene zijde. Ik was diep teleurgesteld en was in die tijd van mening dat alle magnetiseurs zich het beste bij een vakvereniging konden aansluiten. Maar wat doe je als je ziet dat het onderzoeksteam niet klopt. Gelukkig was het nog niet te laat en konden we op ons gemak naar België rijden om op tijd voor de volgende afspraak te komen. Ik kon mijn teleurstelling moeilijk verwerken want  ik had zo gehoopt op een beetje erkenning. Van tevoren was ik eigenlijk al zo blij omdat ik wat oudere ‘soortgenoten’ tegen zou komen. Maar nee, het werd een zo’n rot ervaring waarbij allerlei onzinnige vragen werden gesteld.

Naar België. We moesten een behoorlijk stuk rijden om op de plaats van bestem­ming te komen. Dat was goed voor mij, nu kon ik alles van me afzetten. Na een paar uur rijden waren we er. We zagen een paar huizen op een soort dijkje. Ik dacht: zijn we wel goed gereden dadelijk is het hele eind voor niets geweest. Gelukkig kwam er iemand aanlopen. Hij sprak ons aan met een zwaar Belgisch accent. Ik zei dat ik voor het Kirlian-fotografie apparaatje kwam. Hij liep naar binnen en haalde een plastic doosje een beetje groter dan een koektrommel met een kabel eraan tevoorschijn. Ik dacht wat is dat nou, het maakte me verder niet veel uit als hij het maar goed deed. Het apparaatje koste me iets van 200 euro dus vrij prijzig voor zo’n klein doosje. Thuis wilde ik gaan experimenteren. In het begin was ik nog enthousiast er was wel een lichte aura waar te nemen maar bij lange na niet datgene wat ik in het boek over Kirlian-fotografie had gezien. Na enige experimenten begon ik te beseffen dat ik belazerd was. De man wist waarschijnlijk goed wat hij zelf bouwde namelijk: TROEP. Het was me ‘t dagje wel, eerst de afspraak bij de vakvereniging en later de man in België die me behoorlijk bedrogen had. Het was een zware dag die ik niet snel meer zou vergeten.

 

Angst voor de dood

De dood is iets waar niemand omheen kan. De dood is iets definitiefs, het verbreekt banden met geliefden die je eigenlijk niet missen kunt en dat doet pijn. Veel mensen hebben angst voor de dood. De dood is onvoorspelbaar en een beetje luguber. Toch hoort het sterven net als de geboorte bij het leven. Mensen met paranormale ervaringen (ook al zijn dat er maar enkele in een heel leven) krijgen door het zien van verschijningen van overleden familieleden een heel ander beeld van alles wat te maken heeft met wat wij ‘dood’ noemen. Ze zien in dat er in feite helemaal geen dood bestaat, alleen het afwerpen van het stoffelijk lichaam. De persoon die je tijdens het aardse leven werkelijk bent heeft een geheel ander lichaam (tweede lichaam) dan het vertrouwde stoffelijk lichaam. Jij ‘bent’ het geestelijk lichaam maar je zit in een grofstoffelijk lichaam gehuld. Het is helemaal niet zo ingewikkeld als het op het eerste gezicht lijkt. Ga maar eens op een stoel zitten en stel je voor dat je met je geest een meter naast je stoffelijk lichaam staat. Veel meer is het niet. Je bent alleen op een andere golflengte van het leven. Eén waar de trillingen anders zijn. Vandaar dat je met gewone zintuigen zelden er iets van kunt zien. Tenzij dat ‘zij’ van gene zijde je even iets telepathisch laten waarnemen (projecteren). Misschien kun je het geestelijk lichaam beter zien als een ‘dubbelganger’ van het gewone stoffelijk lichaam.

Ik verwacht dat er een tijd komt dat we dit proces van leven en dood kunnen fotograferen. In het begin zal het voor velen de wereld op z’n kop zetten. Toch zal dit een onomstotelijk bewijs van het voortbestaan na de stoffelijke dood kunnen zijn.

Ik hoop dat in de toekomst de veranderingen van gedachten over de dood meer aan elkaar worden doorgegeven. Er hoeft dan geen grote angst voor de dood meer te zijn. Je weet dan dat het leven na de dood niet definitief eindigt. Dit zal voor velen een behoorlijke opluchting zijn. De dood is voor veel mensen een onbespreekbaar onderwerp dat ze liever zo ver mogelijk wegdrukken. Dit vind ik geen goede houding want vroeg of laat word je er toch mee geconfronteerd.

 

Dromen

Ondanks onderzoek is het nog steeds onduidelijk waarom ‘s morgens bij het ontwaken de ene persoon zich wel en de andere persoon zich niet iets van de droom herinnert. Onderzoekers kunnen aan merkwaardige bewegingen van de ogen (REM slaap, het snel heen en weer bewegen van de oogleden) zien dat we allemaal dromen.

Je hebt veel soorten van dromen: de voorspellende droom, de droom waarin we tijdens de slaap voor iets gewaarschuwd worden, inzicht dromen enzovoort. Zelfs in deze eeuw wordt  nog weinig aandacht aan de betekenis van een droom besteed. De meeste mensen hechten er totaal geen waarde aan. Dromen zijn niet altijd bedrog, ze zijn meer dan de moeite waard om eens te bestuderen. Mensen met interesse in het mystieke kunnen, door hun dromen te analyseren, de diepten van de menselijke geest ontdekken. In een droom gebeurt meer dan je zou verwachten. De slaap beschouw ik als een tussenfase tussen de gewone wereld (het dag bewustzijn) en de astrale wereld (de andere wereld, gene zijde). Dromen zijn eigenlijk gedeeltelijk ‘paranormaal’. Het is wel een gewoon onderdeel van het dagelijks ritme maar behoort in het rijtje van paranormale activiteiten thuis. De droom speelt zich af op het innerlijk/geestesoog.

Op die plek kan in een droom je eigen ‘film’ op je geestesoog geprojecteerd worden. Maar je kunt ook door anderen die aan je denken of over je dromen door middel van gedachtekracht op telepathische wijze worden ‘bespeeld’.

Indianen en yogi’s wereld beweren dat je in de ochtenduren tijdens de slaap makkelijk bereikbaar bent om boodschappen van onze overleden voorvaderen te krijgen. Er zijn mensen die duidelijke en praktische aanwijzingen krijgen van overleden familieleden of van andere bekenden tijdens de slaap. De symbolische taal van een droom is niet universeel maar vaak zeer persoonlijk. Dit komt doordat ieder verschillende ervaringen en indrukken in het leven opdoet. Deze werken in de geest door, met als gevolg dat we allemaal eigen symbolen ontwikkelen. Tijdens de slaap komt het stoffelijk lichaam tot rust en kan zijn herstelwerkzaam­heden verrichten. Waarschijnlijk kunnen ook spanningen op de een of andere manier in een droom verwerkt worden.

 

Duivel

Van oudsher zijn mensen erg bevreesd voor duistere krachten. Tegelijkertijd zijn ze gefascineerd door vampiers, weerwolven enzovoort. Ook de kerk hielp een handje mee, ze joeg de meeste mensen de stuipen op het lijf door over hel en verdoemenis te prediken. Mensen met een sterke intuïtie of paranormale gevoeligheid staan volgens hen onder invloed van de duivel. Maar wie of wat is eigenlijk de duivel? Heeft iemand hem weleens gezien? Het is een mysterie, iets wat je niet kunt pakken of zien en volgens mij een kracht die in de mens zelf zit. Iedere persoon heeft zowel een goede als een slechte kant. Sommige mensen kunnen zich vreselijk laten gaan, dat kun je in oorlogstijd goed zien. Zij zijn op zulke momenten in staat om vrese­lijke daden tegen de medemensen te plegen. Goed en kwaad zullen blijven bestaan zolang mensen hun lagere zijde niet kunnen of willen afleggen. Aan de aura’s, van sommige bevolkingsgroe­pen (met uiteraard veel uitzonderingen) die ten strijde trekken, zie ik dat hun bewustzijn nog niet erg groot is. Het is voor mij vrij logisch, dat zij en zoveel anderen zich gemakkelijk laten meesle­pen. Hun politiek en wereldbesef is nog nauwelijks ontwikkeld. Zij bezitten, als je dat zo kan zeggen duistere krachten in zich. Onder leiding van enkele volksoproerders kunnen zij ramp­spoed voor hun eigen volk en andere volkeren veroorzaken. Toch ben ik stellig van mening dat wij allemaal in vorige levens zo gehandeld hebben. Het lijkt erop dat we allemaal door oorlo­gen en natuurrampen geestelijk wakker moeten worden geschud. Door het lijden word je ‘gedwongen’ om na te denken. Ik hoop en verwacht dat in de toekomst alle landen in de Verenigde Naties hun verantwoordelijkheden nog beter willen nemen. Zodat als er ergens onder bepaalde volkeren problemen ontstaan wij tijdig met z’n allen als een grotere ‘broer of zus’ kunnen ingrijpen. De duistere krachten in de wereld kunnen dan tot een minimum worden beperkt. Wat dagelijks aan ellende zomaar even op de tv voorbij springt behoort dan tot het verleden.

 

Energieverlies

Voel jij goede en slechte stemmingen van mensen aan? Fijngevoelige mensen kunnen niet zomaar overal komen, zij moeten oppassen voor het verliezen van hun energie. In openba­re gelegenheden zoals de markt, een beurs of een groot feest is het verstandig om goed op te passen voor je energie. De energie van de aura vloeit gemakkelijk over naar de aura van anderen. Anderen kunnen zich juist beter gaan voelen. Zij hebben zich tegoed gedaan aan jouw energie, jouw levensmagnetisme. Je kunt het vergelijken met een verwarming die aanstaat in een koude zaal.

Als je hier gevoelig voor bent, dat zijn doorgaans paranormale en zieke mensen, dan is het raadzaam om zo min mogelijk naar deze gelegenheden toe te gaan.
Je kan dit proces enigszins bestrijden door langzaam en diep te ademen. De kunst om op een goede manier te ademen verstaan wij hier in het westen niet goed. We doen dit veel te slap en onrustig. Het is beter om in de natuur te wandelen dan in de grote stad. Daar krijg je goede energie van, de lucht is daar ook schoner. Veel mensen eten en drinken ook verkeerd. Zij ‘vervuilen’ door hun manier van leven de aura van de ruimte waarin ze leven. Ik raad je aan om weloverwogen met je levensenergie om te gaan. Pas op met wie je omgaat en zorg voor goede voeding.

 

Engelen

Sinds alle tijden wordt melding gemaakt van bijzondere verschijningen. Er wordt gezegd dat enkele uitverkorenen onder ons Bijbelse personen of zelfs engelen hebben waargenomen. Het is mij opgevallen dat mensen met een kerkelijke afkomst een spontane verschijning snel aanzien als het waarnemen van een Bijbels figuur. Je hoort vaak zeggen dat volwassenen maar ook kinderen Jezus of Maria hebben aanschouwd. Terwijl niemand weet hoe zij er werkelijk uitgezien hebben. Kijk maar hoe ze op verschillende iconen geschilderd worden, de ene keer blond en de andere keer donker. Ik ben niet de persoon om deze gedachten van iemand af te nemen of tegen te spreken, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik bekijk deze zaken alleen wat objectiever. Veel verschijningen (engelen) zijn mensen die kort of lang geleden overleden zijn. Zij komen meestal met een specifiek doel even naar de aarde terug om ons iets duidelijk te maken. Het is op zich goed te begrijpen dat mensen allerlei geestverschijningen voor Bijbelse figuren aanzien. Dit komt door de grote invloed van de kerk. En niet door het oorspronkelijke zuivere Christendom.

Ik heb in mijn leven veel verschijningen (bezoekjes) gehad. Ik heb echter nooit een engel met vleugels gezien. Ik denk dat dit ook door de mens zelf verzonnen is om een voorstelling te hebben van hen die aan de andere kant leven. Daar heb je helemaal geen vleugels nodig, je beweegt jezelf voort door middel van gedachtekracht. Door ergens sterk aan te denken kun je je verplaatsen met je geestelijk lichaam. Je zou ook kunnen zeggen dat je reist met de geest. Ik geloof dat hoogontwikkelde zusters en broeders die ons al lang geleden voorgegaan zijn zich soms laten zien. Zij zien er door een diep gevoelsleven en inzicht als engelen uit. Zij hebben allerlei lagere driften afgelegd waarmee wij hier op aarde nog zo worstelen. Misschien worden wij eens, wanneer wij een paar grote stappen op de ‘evolutionai­re ladder’ verder en definitief aan gene zijde zijn, zelf tijdens een bezoek aan de aarde voor engelen aangezien.

 

Erfenis

Ouderdom brengt problemen met zich mee. Een daarvan is de erfenis; het verdelen van alle spullen na je dood. Weinig mensen regelen hun erfenis goed. De dood is voor velen iets wat ze liever zo ver mogelijk wegdrukken. Ik vind dat het goed regelen van een nalatenschap te maken heeft met verantwoordelijkheid. Het is geen leuk idee als na je dood om je spullen geruzied wordt. Na de stoffelijke dood ben je niet opeens van de hele situatie af. Je voelt dan nog telepathisch de problemen die je hebt ‘nagelaten’. In sommige families wordt nog jaren om de erfenis gevochten. Je doet er goed aan om de verdeling van je bezittingen tijdens je leven te bespreken en op papier te zetten. Dit lijkt me duizend maal leuker dan wanneer je vanuit de sfeer van gene zijde merkt dat er op aarde nog steeds om je spulletjes wordt gestreden.

Ik herinner me een telefoontje van een mevrouw. Haar vader was een maand daarvoor overle­den. Ze had een probleem, want er waren sieraden kwijt. Ze had overal gezocht maar kon ze niet vinden. In dit geval kon het om diefstal gaan, bijvoorbeeld een familielid dat zonder het te melden iets ‘meegenomen’ had. In zo’n situatie is het voor een paranormaal begaafde onethisch om aanwijzingen te geven. Ga je een persoon beschrijven dan moet je het natuurlijk wel heel zeker weten anders ga je in de schoenen van een politieagent staan. Ik vind het niet goed om iemand als schuldige aan te wijzen. Je doet in zo’n situatie vaak meer kwaad dan goed. De schuldige zal het waarschijnlijk toch ontkennen als je ernaar vraagt.

Door dit soort voorvallen kunnen familiebanden voor het leven worden verbroken. Alleen maar om aardse spullen die je toch niet kunt meenemen naar het land van de dood. Ik wil hiervoor niet graag mede verantwoordelijk zijn. De overgegane persoon doe je veel verdriet met al die strubbelingen over het verdelen van de erfenis. Ik adviseerde de vrouw om van haar onderzoek af te zien. Ik zei dat als haar vader snel na z’n overlijden wakker zou worden hij veel last zal hebben van de boosheid van de familie. We staan allemaal telepathisch in verbinding met deze zijde van het leven en ook met van gene zijde.

Aan de vrouw vroeg ik of ze in een leven na de dood geloofde. Ze zei ‘ja’. Ik zei dat ze in het belang van haar vader beter met liefde aan hem kan denken. Dit is voor hem veel beter dan ‘daar’ steeds met boosaardige energieën die hem toch zullen bereiken geconfronteerd te worden. Wij van deze zijde beïnvloeden hen nog steeds sterk, dat is te begrijpen want je laat een geliefde niet snel los. Vergeet niet dat het een overledene al genoeg inspanning kost om aan de nieuwe situatie te wennen en zich die eigen te maken. Het is niet verstandig en zeker niet in hun belang om ruzie te hebben over spullen. Verdeel ze eerlijk en stuur zoveel mogelijk positieve gedachten naar de overgegane. Zij ervaren deze gedachten en gevoelens in hun aura als een ‘wolk van liefde’.

 

Bijna dood ervaringen

Een jaar of vijf geleden vertelde mijn grootmoeder een wonderlijke ervaring. Deze ervaring was voor ons extra bijzonder, omdat mijn grootmoeder niet in een voortbestaan geloofde. Des te meer waren we verrast door haar persoonlijke belevenis. Mijn grootmoeder had de pech door allerlei vervelende ziekten regelmatig in het ziekenhuis te belanden. Ik geloof dat ze in haar leven wel drie keer op de rand van de dood heeft gelegen. Op een keer hadden we het over een mogelijk leven na de dood en spontaan begon ze een heel merkwaardige ervaring te vertellen. Ze vertelde dat ze tijdens een operatie ergens boven haar lichaam ‘hing’. Ze kon in een wazig beeld de mensen in de operatiekamer zien. Ze vond dit een hoogst opmerkelijke ervaring. Na de operatie kwam ze moeizaam bij. Wel hoorde ze op grote afstand tegen haar praten. Toen ze weer begon te zien, was alles eerst nog zwart-wit en iets later kwam er gelukkig weer kleur. Ik denk dat mijn grootmoeder als gevolg van de operatie een bijna-doodervaring heeft beleefd. Ze was even met haar geestelijke lichaam uit haar gewone stoffelijke lichaam getreden. Je hoort dit fenomeen wel vaker bij mensen die door een grote klap, bijvoorbeeld een auto-ongeluk, uit hun lichaam zijn gevlogen. Ze vinden het vaak een mooie, rustige maar ook ingrijpende ervaring.  Je maakt niet dagelijks mee dat je een paar meter boven je lichaam naar ‘jezelf’ en anderen zit te kijken. Bij menigeen verandert door zo’n ervaring het leven volkomen: ‘zou er dan toch een mogelijk­heid van leven na de dood zijn?’

Een tijd geleden zag ik een uitzending op de tv die in aan dit thema was gewijd. Allerlei mensen werden geïnterviewd die een bijna-doodervaring hadden meegemaakt. De een had een hartaanval gehad en een ander een zware voedselvergiftiging opgelopen. Het was opvallend dat ze los van elkaar in grote lijnen allemaal dezelfde spirituele ervaringen hadden opgedaan. Verderop in het programma kwam een kinderarts die met zwaar zieke kinderen werkt. Hij vertelde dat ook kinderen bijna-doodervaringen meemaken. Hij liet een tekening zien van een meisje van een jaar of zeven. Ze was als gevolg van meningitis (hersenvlies ontsteking) bijna overle­den, maar toch weer wat hersteld. Ze had getekend wat ze had meegemaakt. Op die tekening kon je direct zien wat ze wilde laten weten. Ze tekende een paar ‘mensen’ van gene zijde die ze gesproken had en wat het meeste opviel: ze tekende zichzelf een paar meter boven de tafel waarop ze gereanimeerd werd. Naast haar zweefden drie ‘engelen’. Het wonderlijke was dat ze bij een van de artsen van het reanimatieteam een muts getekend had. Bij navraag klopte dit exact. Eén man van het team heeft altijd een muts op zodat iedereen kan zien wie de leiding heeft. De kinderarts was ervan overtuigd dat dit niets anders kon zijn dan een bijna-doodervaring.

Boekentip: Pim van Lommel ´Eindeloos bewustzijn´ Een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring. Uitgeverij Ten have.

 

Een grote familie

Het is naar mijn mening een goede ontwikkeling dat de grenzen van Europa langzaam beginnen te verdwijnen. Natuurlijk zullen hierdoor weer nieuwe problemen ontstaan, maar die moeten en kunnen we in het aankomende Waterman-tijdperk oplossen. In het verleden werd er onterecht teveel de nadruk gelegd op diverse godsdiensten en rassen individueel. Elk ras of godsdienst vond zichzelf huizenhoog boven de ander uitsteken. Door zo’n arrogantie blijft er onderling altijd strijd bestaan. Gelukkig zie je in deze tijd veel veranderen, er komt meer belangstelling en begrip voor elkaars godsdienst, cultuur en gedrag. Radio en televisie hebben daar grote invloed op. Deze uitvindingen zijn niet voor niets aan de aarde ‘geschonken’. Ze verruimen in diverse opzichten ons bewustzijn. Niet alleen paranormaal begaafden worden geestelijk door gene zijde beïnvloed, maar ook bijvoorbeeld uitvinders en kunstenaars. Uitvindingen worden gedaan wanneer de mensenfamilie daaraan toe is. Er zijn creatieve personen met uitvindingen welke gericht zijn op het welzijn van de medemens. Zij krijgen geestelijke hulp en inspiratie door de bewoners van de sferen van licht. Er zijn helaas ook mensen die zich richten op de lagere (ook vaak onbewuste) eigenschappen in ons, zij staan open voor destructieve krachten. Zij houden zich bezig met allerlei vreselijke uitvindingen voor militaire doeleinden, bijvoorbeeld bacteriologische oorlogsvoering.

Ik ben onder andere door de grote invloed van mijn paranormale gaven de mensheid meer als één grote familie gaan beschouwen. We staan door een grootte alles doordringend aura met elkaar in verbinding. Geloof, taal, cultuur, ras en huidskleur hebben daar niets mee te maken. We zijn wereldburgers. Dit kan ook niet anders. Stel je eens voor dat je al duizenden malen eerder op aarde geïncarneerd (geboren) bent. Dan moet je op dit moment ontzettend veel vaders en moeders, broertjes en zusjes uit voorgaande tijden hebben rondlopen. Misschien verzet jij je op dit ogenblik wel hevig tegen iemand waar je lang gelden een bloedband mee had of je bent op een onverklaarbare reden bijzonder op iemand gesteld. Ik heb paranormaal gevoeld en waargenomen dat je soms al maanden van tevoren met anderen wordt verbonden die je op de een of andere manier vanwege het karma uit vorige levens moet tegenkomen. Wij reageren op deze grote komende gebeurte­nissen bijzonder sterk. Jouw ziel (hogere zelf) weet vaak al wat er te gebeuren staat. Het voelt dat van tevoren aan. Vaak word je erg onrustig voordat je iemand tegen ‘moet’ komen. Het kan zijn dat je in enkele gevallen de persoon al hebt ontmoet waar je later wat mee te doen krijgt, bijvoorbeeld een vriendschap of zakenrelatie. Ik wil hiermee zeggen dat we in meer of mindere mate allemaal met elkaar verbonden zijn. Het is een onchristelijke gedachte om anderen als vijand te zien of als lastig te beschouwen. Ik moet op dit moment denken aan de woorden van Jezus Christus: ‘Behandel de ander gelijk jezelf’. Hier kan je uit opmaken dat we niet tégen elkaar moeten zijn maar voor elkaar, als ware één grote, welwillende familie.

 

Het nut van gebeden

Bij het woord bidden krijgen mensen met een kerkelijk verleden de kriebels, bij sommigen gaan zelfs hun haren recht overeind staan. Het doet velen aan een vervelende tijd denken toen je verplicht was om naar de kerk te gaan. Er werd niet gevraagd wat je ervan vond, je moest of je wilde of niet. De kerk heeft een aantal mensen veel verdriet gedaan. Het opleggen van verplichte leefregels heeft niets te maken met geloof. Het geloof is voor mij iets anders dan wat er in de afgelopen eeuwen door de ‘bijbeluitleggers’ is verkondigd. Een mens moet helemaal niets, je bent vrij waaraan je uitdrukking wilt geven. Ik heb zelf (goddank) geen kerkelijke opvoeding gehad. Niet dat ik wat tegen een geloof heb, integendeel. Waar ik moeite me heb zijn de personen, die het geloof op een dwaze manier verkondigen. Ik denk dat verreweg de meeste mensen zich op de een of andere manier met het geloof bezig houden. Van dagelijks tot enkele keren per jaar, dat doet er niet toe. Door mijn gaven ben ik de wereld anders gaan zien, zeker op het spirituele vlak. Ik ben onder andere door het zien van aura’s gaan begrijpen dat wij mensen met alle natuurrijken in verbinding staan. Op zich niets bijzonders want alles in het universum is op elkaar afgestemd, dus onderling afhankelijk. Door voorbeelden van telepathie ben ik gaan inzien dat uitgezonden gedachten altijd worden opgevangen in de aura van de persoon waaraan je denkt. Een gedachte, een positieve of negatieve, heeft dus altijd zijn uitwerking. Nu zullen enkele mensen zeggen dat ze er nooit wat van gevoeld of gemerkt hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet zo is. Een paar experimenten kunnen je hier goed bij helpen. Door telepathie, waar ik dagelijks mee te maken heb ( ik weet bijvoorbeeld vaak vooraf wanneer ik een presentje ga krijgen) begreep ik dat een gedachte of gebed altijd verhoord en gehoord zal worden. De gedachten komen altijd wel bij iemand ‘in Gods tuin’ terecht die er iets mee kan doen. Ik heb dit zelf zo vaak ondervonden. Gebeden hebben dus wel degelijk zin, maar verwacht niet het  onmogelijke. Als iets niet kan of mag omdat het niet op jouw levenspro­gramma staat, dan zal het niet gebeuren. Dit lijkt op het eerste gezicht onredelijk, maar zouden er geen natuurwetten bestaan dan is er ook geen sprake van rechtvaardigheid. Alles wat je wel of niet in je huidige leven overkomt heeft betrekking op de wet van karma, de wet van oorzaak en gevolg. Met andere woorden: niets gebeurt zonder een reden. Dit is voor velen zeer moei­lijk te accepteren. De weg naar de ‘hemel’ is naar mijn mening aanvaarding van het leven.

 

God

Veel mensen struikelen over dit woord. Zij associëren het al gauw met de kerk. Zij moeten er niets van hebben. Realiseer wel dat de Schepper niets met de gedachten en preken van sommige personen te maken heeft. Veel Bijbelse uitspraken zijn door ons mensen zelf uit z’n verband gehaald of om wat voor reden dan ook bewust gemanipuleerd. Ik heb meer dan eens gemerkt dat de kerk (die weinig of niets met het ware christendom te maken heeft) zelf nauwelijks besef had van de ‘regels’ van ons universum. Zij hebben stellingen dat bij­voorbeeld alle paranormale verschijningen afkomstig zijn van het kwaad. Dit zijn nogal boute beweringen met grote gevolgen. Of er nou wel of geen God bestaat, we hebben te maken met natuurkrachten die voorlopig nog boven ons bevattingsvermogen uitgaan. Volgens mij kan het geen kwaad om voor deze ondoorgrondelijke krachten ontzag te hebben. Er moet een ‘denk­end’ beginsel in het heelal werkzaam zijn, als dat er niet is dan worden wij niet ‘aangedreven’. We zouden als niet denkende zombies rond marcheren. Er moet een ‘kracht’ zijn die door alles heen gaat. Ik vind het niet vervelend om deze werking eventueel God te noemen.

Vanmorgen stond ik in de keuken naar een mandarijntje te kijken, op zich niets bijzonders. Ik dacht ‘hoeveel mensen eten dit klakkeloos op zonder erbij na te denken’. Een mandarijn­tje is een wonderlijke vrucht want het heeft een mooie kleur, het ruikt en smaakt goed en ziet er zeer ‘kunstzinnig’ uit. Automatisch gingen mijn gedachten naar mensen die deze vrucht als een voorwerp zien en anderen die een soort blijheid en dankbaarheid voelen voor alles wat er in ons universum te zien en te ervaren is. Je kunt bij veel dingen in het leven stil staan of onwe­tend en onverschillig langs alles heen razen. Het besef dat alles zo mooi met elkaar in verbin­ding staat raakt mij soms diep. Het geeft mij het gevoel dat ook wij hiervan deel uitmaken, dat wij zijn allemaal een ‘deeltje god’ zijn in het heelal.

 

Beweging Harmonia

Harmonia is een spiritistische beweging die al meer dan 100 jaar actief is. Zij nodigen regelma­tig helderzienden en trance-mediums uit die een avond komen psychometreren (zie psychome­treren verderop). Er worden ook bloemenseances gehouden. De avonden zijn bedoeld om informatie te verkrijgen van hen die aan gene zijde leven. We krijgen dikwijls een scherpe gedetailleerde karakter- of uiterlijke persoon­lijkheidsbeschrijving, iets over werk of bezigheden, kinderen, uitspraken over het verleden of een toekomstvoorspelling te horen. Je kunt dan niet anders zeggen dan dat er veel meer moet zijn dan wat wij tot nu toe maar durven te denken. Helaas is er nogal een groot ver­schil in kwaliteit tussen de uitgenodigde paranormale mensen. Het publiek merkt dit ook. Ze zoeken allemaal na verloop van tijd hun eigen favoriete paranormaal begaafde spreker uit. De avonden worden door het hele land bijzonder goed bezocht. Niet alleen spiritistische beweging Harmonia houdt zich hiermee bezig. Er zijn in het land tientallen bewegingen die paranormale avonden met helderzienden houden. De avonden kunnen iets bijzonders hebben wanneer er een zuiver medium aanwezig is, die mooie gevoelens bij het publiek los weet te maken. De zaal wordt op zo’n avond spiritueel ‘opgetrokken’ door het ‘bezoek’ van gene zijde. Het is ook geen dagelijkse gebeurtenis wanneer je een treffende boodschap van bijvoorbeeld een overle­den oom via een helderziende door mag krijgen. Niet zelden raakt zo’n kort bericht je tot in het diepst van je wezen. Ik vind het alleen jammer dat de reden waarom aan ons paranormale gaven worden geschonken niet goed uit de verf lijkt te komen. Sommige bewegingen bieden wel een aantal aardige boeken te koop of te leen aan, maar daar houdt het dan verder mee op. Er kan beter wat meer aandacht aan de reden van de geestelijke gaven worden besteed. De paranor­male gaven van een medium worden geschonken om ons aan het denken te zetten en om in bewustzijn te groeien. Dit wordt te vaak onderbelicht. Sommige avonden zakken makke­lijk af naar een erg bedenkelijk niveau. Je krijgt weleens de indruk (misschien klinkt dit niet zo aardig) dat mensen alleen maar iets over zichzelf willen horen en aan de diepte van de bood­schappen (ook van andere mensen) voorbij gaan. Ik vind dit jammer want we kunnen nog zoveel meer doen met de doorgegeven boodschappen. Het is goed te begrijpen dat we graag persoonlijke informatie over onszelf willen horen, daar zijn de boodschappen ook allereerst voor bedoeld. Ik hoop alleen dat in de toekomst zowel de verenigingen als de paranormaal begaafden iets meer over de zin van het leven en bijvoorbeeld reïncarnatie willen belichten. Ons leven ziet er niet voor niets zo uit zoals het is. Er komen op de wekelijkse diensten veel bewij­zen hiervan door. Het is alleen aan ons of we bereid zijn om dit zelf verder te onderzoeken. Het is meer dan de moeite waard om naar zo’n avond te gaan. Het is voor velen moeilijk voor te stellen dat er contact met gene zijde gemaakt kan worden. Daarom is het helemaal niet erg om kritisch te zijn, er zijn nog steeds avonden waar het publiek openlijk bedrogen wordt. Dit neemt niet weg dat er wel goede bewegingen zijn die zeer begaafde paranormale mensen uitnodigen. De beste houding is om onbevangen naar zo’n avond toe te gaan. Niet alleen kritisch maar ook zeker niet te goed gelovig zijn. Je ziet snel aan de reacties van het publiek of er zuivere boodschappen doorkomen. Je kunt soms werkelijk versteld staan wat gene zijde aan ons te zeggen heeft.

 

Helderziendheid

Tussen de werkwijzen van helderziende mensen is er een hemelsbreed verschil. Anton Paauwe vind ik een van de betere helderzienden, hij gaat op z’n geheel eigen wijze met z’n denkbeeldi­ge ‘helikoptertje’ naar de persoon toe waar hij een boodschap voor heeft. Ik heb hem eenmaal in een grote zaal aan het werk gezien. Hij gaf vooraf aan, door de rijen en de zitplaatsen te benoemen, waar en bij wie hij moest zijn. Bijvoorbeeld: de zevende rij van achteren en de vijfde stoel van de muur af. De uitspraken die hij deed waren vaak zeer treffend. Soms ‘keek’ hij op helderziende wijze werkelijk bij iemand thuis. Zijn duidelijke en directe manier van mensen aanspreken, beviel mij wel. Natuurlijk zullen er avonden zijn waarop het beter gaat dan andere.
Je moet een uitspraak wel snel kunnen begrijpen. Vaak is daar in zo’n grote drukke zaal geen tijd voor, de berichten gaan makkelijk volkomen langs je heen. Sommige helderziende mensen doen het weer anders, zij geven eerst de ‘boodschappen’ door en dan mag het publiek reageren op wie het zou kunnen slaan. Dit vind ik vaag, elke uitspraak raakt wel iets bij een persoon uit het publiek. Uiteraard kan er op deze wijze een grote treffer bij zijn, maar verreweg de meeste uitspraken blijven onduidelijk. Ik heb in mijn leven een aantal avonden bijgewoond. Soms uit persoonlijke nieuwsgierigheid vaak ook omdat ik het leuk vond om een kennis in deze merkwaardige wereld te introduceren. Ik kan niet begrij­pen waarom er geen algemene regels voor deze avonden met helder­ziende waarnemingen worden opgesteld, charlatans vallen dan sneller door de mand. Zo zijn er enkele psycho­metristen die gemiddeld eerder bij een score van 10 dan van 80% zitten. Het verbaast mij dat het publiek niet kritischer  is, zou het kunnen zijn omdat we ook normaal al niet goed luisteren. Een psychometrist met een laag scoringsgehalte doet het werk (het geven van bewijzen van een leven na dit leven) van goede ervaren helderzienden geen goed. Wat zullen mensen die voor het eerst in hun leven zo’n avond meemaken ervan denken? Zij zullen waarschijnlijk niet snel meer een tweede maal komen. Ik hoop dat er een tijd komt dat ook alle paranormaal begaafden onder controle komen te staan, want wat je af en toe in de zaal hoort en op tv ziet is schandalig.

 

Onverwachts hulp

Al geruime tijd had mijn zoon van negen last van zijn keel. ‘s Nachts hoorde ik hem vaak snurken. Het is een irritant geluid waar ik niet goed tegen kan, omdat ik niet houd van bijgelui­den als ik wil slapen. Mijn andere zoontje heeft helemaal een vreselijke gewoonte, tijdens het slapen knarsetand hij; hij ‘raspt’ met zijn tanden. Als ik er alleen al aan denk lopen de rillingen over mijn rug. Onze oudste zoon was al een paar maal voor zijn klachten bij de huisarts geweest. De eerste keer kreeg hij een recept voor antibiotica mee. Als alternatieve therapeut zie ik dat niet zo zitten maar hij had er al zo lang last van dat ik dacht: laten we het toch maar een keer proberen. Het gehoest nam iets af maar na een tijdje kwam het gewoon weer terug. We maakten ons een beetje zorgen, hij had inmiddels al een half jaar last van zijn keel. Hij was zelfs bij tijd en wijle hees. We besloten om toch maar weer terug te gaan naar de huisarts. Mijn vrouw maakte een nieuwe afspraak. Op die bewuste dag hadden we het beiden behoorlijk druk. Ik was in de huiskamer het plafond aan het witten en was de afspraak gewoon helemaal vergeten. Mijn vrouw had haar tas ingepakt om naar een vriendin toe te gaan. Op het moment dat zij haar jas wilde pakken ‘hoorde’ zij plotseling iets. In haar gedachten hoorde ze iemand uit het onzichtbare ‘dok­ter’ zeggen. Ze kwam opgewonden naar mij toe en zei dat ze de afspraak met de huisarts had vergeten maar dat een persoon van gene zijde haar er op had gewezen. Ze had nog precies een kwartier de tijd om naar de dokter toe te fietsen. Zo zie je dat er aan gene zijde met ons meegeleefd wordt. Zij hebben ook belangstelling voor de gewone dagelijkse dingen. Door hen konden we de afspraak nog nakomen.

Onze zoon moest bij de huisarts terugkomen voor een onderzoek naar allergie: de uitslag was goed, hij was gelukkig niet allergisch. Hij besloot om een verwijsbriefje te schrijven voor een  K.N.O. arts, hij had geconstateerd dat zijn neusamandelen te groot waren. De specialist moest verder beslissen.

 

Ongelukkig huwelijk

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving maar hoe ervaar je dat als je niet gelukkig bent met je huwelijk. Iedereen kent wel zo’n persoon in z’n omgeving. Een slecht huwelijk ‘breekt’ je doormidden, je voelt het tot in het diepst van je ziel. Ik heb al meerdere keren van mensen gehoord dat ze van tevoren wisten dat ze geen goed huwelijk zouden krijgen. Dit is geen prettig vooruitzicht maar je kunt er niet veel tegen doen. Slechte huwelijken hebben te maken met ons gedrag uit vorige levens. Ze hebben elkaar het leven zuur gemaakt, misschien wel letterlijk gedwarsboomd of nog erger. Het huidige huwelijk is dan bedoeld om het met elkaar goed te maken. Dit valt niet mee, zeker niet als je je partner het liefst alsnog ‘de nek om wilt draaien’. Probeer desondanks bij een slecht huwelijk er het beste uit te halen. Je kan er beter iets van maken dan dat je elkaar alleen maar afkraakt, daar heb je jezelf ook mee. Aan zo’n huwelijk komt altijd een einde. Het is maar net hoeveel tijd (karma) je met iemand, vanwege het levensprogramma verbonden moet blijven. De een heeft het ‘geluk’ dat het huwelijk al na een korte tijd afloopt en een ander zit z’n hele leven aan zijn partner vast. Menigeen heeft het met deze gedachte moeilijk. Ik weet dat het niet meevalt om dit te accepteren. Toch hebben (hadden) wij allen van dag tot dag voor een groot deel zelf in handen hoe de toekomst er uit zal zien. Je kan zogezegd goed karma (goede daden) of slecht karma (slechte daden) opbouwen, de keus is aan jezelf.

 

Intuïtie

Er zijn mensen die feilloos op hun intuïtie af kunnen gaan. Anderen zijn onzeker en misleiden vaak zichzelf. Intuïtie en dromen zijn geestelijke zaken waar wij weinig vanaf weten. We kunnen wel op de maan wandelen maar met zaken zoals intuïtie en dromen weten we geen raad. Hoe komt dat zo? Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat we niet overtuigd zijn van reïncarnatie. Veel mensen denken dat je je gezondheid en intelligen­tie (eigenlijk bewustzijn) geërfd hebt van je ouders. Dit is natuurlijk een logische redenatie wanneer je niet spiritueel denkt. Ik vind deze gedachte één van de onredelijkste die we kennen. Als je ouders roekeloos zijn en maar raak leven, roken, drugs of drank gebruiken dan krijg je, mogelijk als gevolg daarvan, dat allemaal mee zonder invloed erop te hebben. Ik denk dat intuïtie met ons vorige levens te maken heeft, je herkent situaties uit het verleden. Door gevoelsherinneringen weet je de toestand goed in te schatten en te handelen. Het is jammer dat we niet allemaal bereid zijn om naar onze intuïtie te luisteren. Onze eerste gedachte van of over iets is vaak de beste. We hebben niet voor niets deze mooie eigenschap in al die levens ontwikkeld. Het is me opgevallen dat veel mensen in hun leven onderdrukt zijn, zij kunnen als gevolg daarvan niet meer luisteren naar hun innerlijk. Zij vinden vaak, door toedoen van anderen, zichzelf niet meer de moeite waard om een eigen mening te hebben. Dit klinkt misschien raar maar ik heb dat vaak in spirituele praatgroepen gemerkt. Als je je hele leven lang gehoord hebt dat je je mond dient te houden en er geen belang aan jouw mening wordt gehecht dan kan dat voor de persoonlijke ontwikkeling rampzalige gevolgen hebben. Vandaar dat je ook niet meer in staat bent om naar je intuïtie te luisteren, je bent verward en je denken is beneveld.

 

Intuïtief tekenen en schilderen

Teleac zendt regelmatig cursussen over tekenen en schilderen uit. De cursusboeken gaan als warme broodjes over de toonbank. Tekenen en schilderen houdt enorm veel mensen bezig. Het is prettig om gezamenlijk een paar uurtjes de zorgen van de dag van je af te zetten en even creatief bezig te zijn. De laatste jaren zie je dat naast de gewone manier van tekenen en schilde­ren ook andere ‘technieken’ in de belangstelling komen. Heb je weleens gehoord van mandala tekenen of intuïtief tekenen of schilderen? In sommige spirituele centra en bij enkele spirituele therapeuten kan je je opgeven voor zo’n cursus. Tekenen en schilderen zijn bijzonder ontspan­nend maar wist je dat het ook genezend kan zijn en dat je je spiritue­le vermogens daardoor kunt activeren. Intuïtief tekenen of schilderen is eigenlijk contact leggen met je intuïtie of eigenlijk beter je innerlijk. Door zo maar zonder (of met) een opdracht te gaan tekenen kunnen er gevoelens en energieën vrij komen uit de diepere lagen van de ziel. Mensen die intuïtief tekenen of schilderen raken door de ontspanning in een lichte ‘trance’. Door het buiten sluiten van signalen om je heen krijg je meer (weer) ‘binding’ met je innerlijk. Veel mensen zijn door allerlei toestanden in het leven zichzelf een beetje kwijtgeraakt. Door bijvoorbeeld een cursus intuïtief tekenen of schilderen te volgen kun je jezelf beter leren kennen. Natuurlijk hoef je deze technieken niet te zien als een onderdeel van een therapie. Voor veel mensen is het gewoon goed en plezierig om hiermee bezig te zijn. Soms kunnen spontaan merkwaardige schetsen van bloemen, dieren, gezichten of spirituele tekens uit de oudheid verschijnen. Bij deze vorm van tekenen of schilderen zijn technieken niet van belang, je laat alles gewoon komen zoals het spontaan komt. Ik ken mensen die tijdens het tekenen duidelijk geïnspi­reerd werden door buitenaf. Je kunt goed aan iemand zijn schetsen zien waar hij zich in het leven mee inlaat of bewust of onbewust door beïnvloed wordt. Liefde, plezier, vreugde maar ook spanningen, stress en eenzaamheid kun je bij sommige mensen in hun werkjes terugzien. 

 

Inwerking

Soms tijdens een meditatie of op een rustig moment van de dag voel je een druk op het hoofd. Je voelt dat er iets te gebeuren staat, je merkt dat er iemand bij je is die met je ‘meedenkt’. Een enkele keer voel je de inwerking van de geest, er kunnen dan overgegane mensen in je aura staan. Het kan gebeuren dat je op z’n moment een boodschap krijgt. Voor zo’n inwerking hoef je niet bang te zijn. Het zijn meestal boodschappen die je iets verder kunnen helpen. Vaak gebeurt dat op een moment waarop je het ‘t allerminst verwacht. Dergelijke boodschappen zijn vaak erg kort maar wel duidelijk, je weet precies wat ermee bedoeld wordt. Het maakt niet uit waar je bent, het kan je overal gebeuren. Als zij van gene zijde jou een boodschap willen geven zoeken ze een goed moment uit waarop je wat makkelijker bereikbaar bent. Het heeft geen zin om iets door te geven als je op dat moment te druk met bezig bent. Ook al geloof je het niet, sommige helderzienden zien bij iedereen overgegane mensen in de aura ‘meelopen’. Niet iedereen aan gene zijde heeft voldoende kracht (liefde) om zich te manifesteren. Dan wordt er door een broeder of zuster die meer geestkracht heeft ontwikkeld geholpen. Als mijn geestelijk leider ‘langs’ komt dan voel ik een tikje of een druk in mijn aura. Zijn gedachten schieten even tegen mijn aura aan vandaar het gevoel van een tikje; ook gedachtenkracht is tenslotte energie. Soms moet ik onverwacht aan hem denken, ik weet dan dat hij spoedig komt of iets wil vertellen. Inwerkingen zijn bijzondere momenten, het geeft een gevoel van betrokkenheid met de andere wereld. Eigenlijk kan je beter spreken van twee werelden in één, dat benaderd de werkelijkheid meer. Moet je bang zijn voor een inwerking? Ik vind van niet, iedere mens heeft van nature een afgesloten aura (met uitzondering van sommige ziekten). Zou dat niet zo zijn dan zag de wereld er heel anders uit, we zouden te veel beïnvloed worden. De aura kan je zien als een soort ‘duikpak’ die je tegen allerlei invloeden beschermt. Natuurlijk kun je door experimenten met drugs ‘deurtjes’ openzetten. Dat is niet aan te bevelen het is zelfs bijzonder gevaarlijk, omdat er altijd wel mensen om ons heen zweven, die niet willen accepteren dat zij overleden zijn. Zij zijn vaak op avontuurtjes uit en verscheidene onderzoe­kers naar het mystieke belanden in de psychiatrie. Je loopt namelijk het risico dat door drugs opengestelde deuren door hen worden opengehouden. Hier zijn wij niet tegen opgewassen zodat we uiteindelijk de druk van hen niet meer kunnen weerstaan. We zijn vanaf dat moment onszelf niet meer, we zijn dan wat je noemt bezeten en komen hoogstwaarschijnlijk in de psychiatrie terecht. Een psychiater kan de werkelijke oorzaak van deze gedragsstoring niet achterhalen. Hij kan waarschijnlijk maar een ding doen, namelijk medicijnen voorschrijven (chemische dwangbuizen).

 

Kaartleggen

Mensen zijn erg nieuwsgierig naar hun toekomst. Al eeuwen lang worden daarom kaartleggers geconsulteerd. Staat er werkelijk zoveel in de kaarten of laten wij ons gewillig in het ootje nemen? Er verschijnen de laatste jaren veel boeken op de markt over kaartleggen. Sommige schrijvers houden er wel heel exclusieve gedachten op na. Zij proberen allemaal een nieuw kaartlegsysteem uit te vinden. Alles wat naar spiritualiteit ruikt wordt erbij gehaald: astrologie, numerologie, I Tjing en afbeeldingen van witte en zwarte magie. Je vraagt je af of dit aan genialiteit, pure fantasie of gestoordheid grenst. Op paranormale beurzen zijn kaartleggers meer dan voldoende aanwezig. Het publiek heeft klaarblijkelijk veel behoefte aan informatie over hun leven. Ieder mens loopt met grote levensvragen rond. Ik geloof zelf wel in het kaart­leggen. Meer dan eens kwamen er frappante aanwijzingen en voorspellingen uit. Het valt niet mee om de vaak symbolische uitleg van de kaarten te vertalen in bruikbare informatie. Het is me opgevallen dat hoe duidelijker je een vraag stelt, hoe beter je van de kaarten een antwoord kunt verwachten. Onzinnige en dubbelzinnige vragen leiden tot niets, je kunt dan niets met zo’n antwoord. Ik vind het niet juist als een kaartlegger zich tegelijkertijd opstelt als psycholoog en even tussendoor magnetiseert en psychometreert. Het is verstandiger en zuiverder als ieder op z’n eigen werkterrein blijft. Je kan je beter toeleggen op één professie in het bijzonder. Vraag je voor je consulten een tarief, dan verlangt en verwacht een cliënt dat zijn vraag serieus wordt genomen. Je doet er niet goed aan om de kaart te laten leggen door een manusje-van-alles. Je hebt dan zelden te maken met een ‘vakbekwame’ kaartlegger en helemaal als de persoon overdreven ‘mystiek’ is uitgedost. Je vraagt dan om belazerd te worden. Kaartleggen en het raadplegen van de I Tjing roepen vaak vragen op. Het zijn interessante onderwerpen in het leven om eens een tijdje te bestuderen. Soms mag je onverwachts achter de sluier zien. Je begrijpt weer net iets meer van het leven door een kijkje te nemen achter de ‘schermen’.

 

De wet van Karma

Karma betekent dat alle gedachten en daden gevolgen hebben voor de komende levens. Dit geldt ook voor de handelingen die je wel had moeten doen, maar hebt nagelaten. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen gedrag voor het welzijn van alles op deze planeet (onze eigen tuin), dus niet alleen voor de personen waar we mee te maken hebben. Karma heeft te maken met reïncarnatie. Je bouwt gedurende vele vorige levens je huidige, maar ook je toekomstige levensprogramma zelf op. Eigenlijk kun je beter zeggen, gezamenlijk, want veel handelingen in het leven doe je samen met andere personen. Vandaar dat we met een groep mensen (dat heet: groepskarma) tegelijk naar de aarde terug gaan om aan onszelf verder te werken en iets goed te maken en te ontwikkelen. Het heeft dus geen zin om alleen terug te komen. Natuurlijk worden kleine kinderen en ernstig zieke mensen niet voor hun daden beoordeeld, er zijn dus uitzonderingen. Al je goede en slechte, bewuste of onbewuste handelingen worden geregistreerd. Ik denk dat je eigen ziel dat zelf op alle momenten van de dag 24 uur lang vastlegt. Vandaar dat je ook bij je overlijden je ‘levensfilm’ kunt zien. Mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad beweren dat te hebben gezien. Zij beleefden het bijvoorbeeld tijdens een zwaar auto-ongeluk of een operatie onder narcose. Alle meldingen van bijzondere ondervindingen moeten wij serieuzer nemen. Wij kunnen door dergelijke ervaringen een beter beeld vormen van hoe (goddelijke) natuurwetten werken. Ook al denken de meesten dat er geen rechtvaardigheid in ons universum is, toch krijgt iedereen precies datgene wat hij in voorgaande levens zelf door daden in werking heeft gezet. Het is opmerkelijk dat mensen snel geneigd zijn om alleen aan negatief (slecht) karma te denken, terwijl je altijd de mogelijkheid had en nog steeds hebt om elke dag opnieuw een positieve wending aan je (toekomstige) leven te geven. Wij denken veel te star en te veel aan een God van verdoemenis. Dit komt waarschijnlijk door het prediken van kerklieden die hun eigen bijbel niet eens begrijpen, zij hebben het over een eeuwige hel en verdoemenis. Het is toch te gek voor woorden om mensen voor te houden, dat je al na één verkeerd of moeizaam verlopen leven eeuwig naar de ‘hel’ toe gaat. We krijgen duizenden keren opnieuw de moge­lijkheid om op aarde terug te komen. Je kunt niet van iemand verwachten dat hij in één leven voor honderd procent al zijn lagere driften (hartstochten) onder controle krijgt, daar hebben we meerdere levens voor nodig. We doen er goed aan om elke dag opnieuw het beste van het leven te maken. Niet alleen de kantjes er vanaf te lopen of mensen waar je eigenlijk mee te maken hebt vermijden (tenzij het echt niet anders kan). We werken constant aan de ‘kwaliteit’ en hoeveelheid plezier voor de komende levens. Je kunt beter nu je best doen dan dat je in een volgend leven weer voor dezelfde problemen wordt geplaatst door een niet uitgewerkt karma. Sommige moeilijkheden met mensen blijven net zolang terugkomen totdat we onze les hebben geleerd. Ik hoop dat je inziet dat we zelf ons huidige leven hebben veroorzaakt. Het is onredelijk je te beklagen bij de Schepper (God). Je relaties, je kinderen, zelfs ziekten, echt praktisch alles heeft te maken met de wet van Karma. De wet van wat je zaait zul je later zelf weer oogsten.

 

Geestelijke leeftijd

Het is je waarschijnlijk wel opgevallen dat iedereen op een andere trede van de geestelijke evolutieladder staat. Ook al kan je stellen dat we in het groot gezien allemaal op dezelfde geestelijke school zitten er zijn toch kleine en grote verschillen tussen de mensen. Je kunt zelfs zeggen dat er duizenden mensen verder ontwikkeld zijn dan jij, maar omgekeerd kun je net zo makkelijk stellen dat jij een groter bewustzijn hebt dan duizenden anderen. Zoveel mensen zoveel denkbeelden. Het is bekend dat we elkaar niet altijd makkelijk kunnen volgen. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen opgedaan en daar al dan niet van geleerd. De een heeft meer behoefte om ergens aan te werken dan de ander, vandaar dat er langzaam verschillen tussen mensen kunnen optreden. Als je dat over een aantal levens gaat bekijken dan kan dat verschil tussen mensen heel groot worden. In je huidige leven zie je soms mensen in je omgeving plotseling veranderen, je vraagt je af hoe dat zo komt. Kan je met iemand mee groeien dan is er niets aan de hand. Verandert iemand erg snel en kan of wil je dat niet volgen dan kan er een kink in de kabel van jullie vriendschap komen. Je hebt er dan veel verdriet van maar misschien moest het wel zo lopen. Ik zie dit vaak op helderziende wijze al jaren vooruit. Er moet zoiets zijn als een levensprogramma. Ik vind het altijd bijzonder jammer als ik zie dat mensen aan de kant worden gezet die anders zijn, of minder snel van geest. Het zou beter zijn als we meer geduld voor elkaar zouden hebben. Iedereen heeft zijn eigen tijd nodig om zich te ontwikkelen. Mensen zijn vaak hard. Natuurlijk is het ook geen gezonde situatie als je iemand  te lang op sleeptouw moet nemen, dat veroorzaakt vaak spanningen aan beide kanten. Over het algemeen zijn we veel te ongedurig. Niemand vindt het leuk als hij zenuwachtig en met een grote mond wordt afgeblaft omdat hij moet opschieten. Enkelen hebben de gewoonte om een ander nogal snel uit te schelden. Ik vind dat we meer tijd voor elkaar moeten maken. Je zou eigenlijk blij moeten zijn wanneer een ander belangstelling toont en graag iets wilt leren. Deze houding is toch veel beter dan dat je een ander door gebrek aan bepaalde levenswijsheid afkraakt. Ieder mens is uniek en heeft zo z’n eigen inzichten en talenten. Er bestaan geen mensen die helemaal nergens geschikt voor zijn. Wij moeten meer denken vanuit de gedachte dat we eigenlijk ‘een hele grote familie’ zijn. We zijn gemakkelijk in staat om een minder schrandere broeder of zuster te helpen met hun ontwikkeling. Probeer het eens uit, je zal zien dat hier goed op gereageerd wordt. Je kunt op een onverwacht moment, wanneer het even iets minder gaat door zo iemand in het zonnetje worden gezet. Zouden we allemaal een stuk verdraagzamer zijn dan kan de wereld snel veranderen.

 

Eeuwig leven

Af en toe zie je op de televisie een programma over mensen die na de dood weer opgewekt wensen te worden. Zij zijn van mening dat de techniek zo snel toeneemt dat er een moment aanbreekt dat ze weer tot leven gewekt kunnen worden. Laatst zag ik op M.T.V. een kort stukje hierover. Mensen met erg veel geld sloten contracten af met begrafenisondernemers die voor dit doel speciale koelhuizen hadden ge­bouwd. Direct na het overlijden laten ze zich door hen invriezen. Zo’n wens kost je een be­hoorlijke bom duiten. Ik meen dat enkele zéér vooraanstaande mensen in Amerika zich laten invriezen. Is dit een voortspruitsel van een materialistische geest? Kan je werkelijk alles kopen? Mensen zitten te vast aan het stof, ze staan er niet bij stil dat behalve het stoffelijke ook nog een geestelijke tegenhanger bestaat. De mens bestaat uit een stoffelijk ‘hulsje’ (het bekende gewone lichaam) en een geestelijk lichaam. Als de verbindingsdraden van het geestelijke met het stoffelijke lichaam breken dan is de dood definitief ingetreden. Na de dood laat het geeste­lijke lichaam het stoffelijke lichaam los. Deze verbindingsdraad wordt in de Bijbel het ‘zilveren koord’ genoemd. De persoon gaat vanaf dat moment verder als geest. De geest heeft net als het stoffelijk lichaam de bekende vijf zintuigen. Dat zijn de vijf ‘parazintuigen’ die we tijdens het aardse leven ook hebben maar die bij de meeste mensen nauwelijks tot ontwikkeling zijn gebracht. Niet iedereen is van een leven na dit leven overtuigd. Als het wel zo zou zijn heeft het dan zin om je in te laten vriezen? Het heeft geen enkele zin. Het stoffelijk lichaam is al snel in staat van ontbinding, dus na een aantal uren niet meer bruikbaar. Ik denk dat dit mooie verlangen een illusie is. De natuur heeft een veel ingenieuzer plan, namelijk de mogelijk­heid om te reïncarneren. De mens krijgt ontelbare herkansingen om zijn lessen op aarde te leren. De poorten van de ‘hemel’ staan voor iedereen open, maar dan moet je wel voldoende liefde bezitten/geven voordat je je daar thuis zal voelen.

 

 

Levensprogramma

Soms zie je stenen bordjes aan de muur met de tekst: ‘Van het concert des levens krijgt niemand een program’. Hier ben ik het niet mee eens. Astrologen en helderzien­den kunnen wel degelijk over de levensloop van iemand vertellen.

Al vroeg had ik vanwege mijn paranormale gaven door dat iedereen met een speciale taak op aarde ‘teruggekomen’ is. Dit zal voor veel mensen moeilijk voor te stellen zijn. Al op jonge leeftijd zag ik levensfilmpjes van iemands toekomst of verleden. Ik zag en zie filmpjes over oppervlakkige vrienden maar ook over familieleden en over mezelf. Deze filmpjes waren behoor­lijk confronterend en hebben mij geestelijk in mijn doen en laten sterk beïnvloed.

Ik heb gemerkt dat mensen denken dat een huwelijk in stand behoort te worden gehouden tot de dood volgt. Vriendschappen of andere verbintenissen moeten zo lang mogelijk worden gerespecteerd. Is dat allemaal wel zo? Bepaal je zelf de duur van een vriendschap? Ik zag filmpjes dat het heel anders in elkaar steekt. Voor elk contact in het leven staat een vaste tijd. In het begin probeerde ik door het gebruik van mijn wilskracht er tegenin te gaan, maar dat lukte niet. Alles kwam precies zo uit zoals ik het van tevoren wist of voorzag. Het zette mijn wereld zo nu en dan behoorlijk op z’n kop. Ik wist vaak al voordat ik de betreffende persoon tegenkwam het tijdstip van ontmoeting, het verloop van de vriendschap en het einde ervan. Dit is niet altijd eenvoudig om mee te leven. Ik heb op latere leeftijd geleerd dat de duur van een huwelijk, vriendschap of samenwerking wordt bepaald door je daden uit een vorig leven. Problemen en moeilijkheden die nog zijn blijven liggen komen we in ons huidig leven weer tegen. Uiteindelijk groeien we naar meer harmonie.

 

Overal is licht

De mens bestaat uit energie, sommigen zeggen zelfs dat alles uit licht ontstaan is. In de kosmos is overal opbouwende en afbrekende energie. De mens staat gedurende de hele dag bloot aan deze energieën. Zelfs in je eigen lichaam vindt er continu een energietransformatie plaats; denk maar aan de stofwisseling. Ook ons denken bestaat uit energie of licht. We zijn praktisch constant in gedachten. Van al die verschillende gedachten door elkaar word je moe. Het kost je veel kracht om ze allemaal te ordenen. Door pijn en verdriet sluiten we ons af. We willen in afzondering rustig de doorgemaakte ervaringen verwerken. Sommigen onttrekken zich helemaal van hun omgeving. Het lijkt erop of ze al hun poorten met grote deuren afsluiten. Op deze manier kan er weinig licht uit de kosmos binnen treden, terwijl velen van ons regelmatig om kosmische of goddelijke krachten vragen. Er is veel licht om ons heen. In de jaren dat ik steeds duidelijker de aura om alles mag zien, valt me op dat alle materie met een kracht omringd is. Zowel om en uit de aarde en de zon komt een enorme hoeveelheid energie. Het is geen onzin wanneer iemand zegt: Laad je ‘accu’ eens op in de natuur of ga eens in de zon staan. Heb je problemen ‘geef’ ze dan aan deze hemelse planeten, doe je te goed aan het licht van deze wonderlijke planeten. Word meer bewust van hun krachten en geniet ervan.

 

Lichtwezens

Het is niet eenvoudig om jezelf al als dood voor te stellen. Bij het thema de dood worden de gekste en soms wel engste voorstellingen gemaakt. Het speelt natuurlijk mee hoe hier de afgelo­pen eeuwen over nagedacht en geschreven is. Er is vreselijk veel onzin verkondigd, ook de kerk heeft zich hieraan schuldig gemaakt; er bestaat bijvoorbeeld helemaal geen hel met vuur. Het is allemaal symbolisch bedoeld. Het gaat over het vuur in je hart, in werkelijkheid over hartstocht, agressie, hebzucht, afgunst enzovoort. Het mystieke rond de dood trekt het veel mensen aan om thrillers en horror films te gaan kijken. Boekenschrijvers en cineasten maken hier gretig gebruik van. Ik begrijp niet zo goed waarom zoveel mensen dit leuk vinden. Ik kan er niet tegen omdat het vaak gepaard gaat met veel onnodig geweld.

Hoe kun je je de ‘lichaamslozen’ het beste voorstellen? Uiteraard met een lichaam anders zou je ze nooit kunnen zien. Hun lichaam is niet zo veel anders dan die van ons. Om daar een aardig beeld van te krijgen zou je kunnen kijken naar jezelf in een spiegel. Als je naar je eigen beeld in de spiegel kijkt dan kan je het niet pakken, het is zichtbaar maar toch weer niet tastbaar. Wat je ziet is een beeld van wat opgebouwd is uit ‘licht’ (energie), vandaar de naam wezens van licht. Het is een energie samenstelling (fijnstoffelijke etherische energie; veel minder grof dan op aarde), alleen op een andere golflengte. Sommige paranormaal fijngevoelige mensen zien af en toe verschijningen. Soms zie je alleen de contouren van een gestalte, later als je daar meer aan toe bent laat de persoon zich waarschijnlijk helemaal zien. Dit is niet om een spelletje met je te spelen maar om je eraan te laten wennen. Menigeen schrikt na zo’n ervaring, toch is dat niet nodig omdat vrijwel altijd de intentie van de overgegane persoon positief is. Op aarde kennen we het ouder worden, aan gene zijde van het leven heb je dat ook, alleen is er een groot verschil. Op aarde verandert je gewone stoffelijk lichaam door ouderdom maar aan gene zijde heb je een lichaam dat aangeeft wat je ‘geestelijke’ leeftijd is, dus het bewustzijn van het leven kan je daar aan iemand zijn gedaante zien. Dit is misschien een beetje vreemd voor te stellen als je hier voor het eerst over nadenkt. Je kunt het zo zien, alles gaat ‘staan’ zoals het zich werkelijk voelt. Voel je je geestelijk oud en versleten dan krijg je die overeenkomstige uitdrukking op je gezicht. Voel je je geestelijk sterk en ben je je erg bewust van het leven dan straal je iets jongs uit. Er zijn in de hogere plaatsen (sferen) in het land van gene zijde geen oude wijze mannen met baarden en gerimpelde vrouwen te vinden. Deze door ervaring gerijpte mensen zien er juist heel fris en jong van geest uit. Het is eigenlijk ten opzichte van de aarde een omge­keerde wereld. Hier krijg je een oude uitdrukking in je gelaat en in het land van de geest zie je mensen met gedaantes in de leeftijd van twintig, dertig of veertig jaar.

Het is goed dat sommige mensen mogen getuigen van deze grote wereld. Het kan ons goed op weg helpen om een beeld te vormen van ons eigen ‘tweevoudige’ universum.

 

Zo moest het lopen

Er zijn van die periodes in het leven dat het lijkt of een onzichtbare hand alles in een bepaalde richting laat lopen. Soms komen dingen spontaan uit het niets je ‘tegemoet’ maar daarentegen kan iets net zo gemakkelijk plotseling zonder aankondiging van je ‘aflopen’. Bijvoorbeeld: jij of de ander verbreekt opeens het contact. In verschillende fasen in mijn leven is het me opge­vallen dat er iets ‘moet’ plaats vinden, net alsof er een ‘opening’ om iets te laten gebeuren wordt voorbereid. Een tijd geleden hadden we onverwachts bij onze spirituele beweging bestuurspro­blemen, een deel wilde zich afsplitsen om een eigen spiritueel centrum op te zetten. Door dit onverwachte gebeuren kwamen we in problemen omdat we op een paranormale beurs twee tafels voor een standje hadden gehuurd. We wisten niet goed wat we moesten doen, wel of niet gaan. Op het laatst besloot ik (vooral door toedoen van mijn vrouw) voor mijn eigen praktijk het standje te bemannen. Ze ‘voelde’ aan dat we daar moesten gaan staan om meer bekendheid aan het paranormale te geven. Ikzelf twijfelde hierover omdat ik nog enige tijd nodig had om aan de veranderingen van de laatste weken te wennen. Zo’n drukke beurs leek me erg vermoeiend. Mijn vrouw had ook gevoeld dat we onze informatiefolder moesten aan passen aan de huidige omstandigheden. De dagen voor de beurs twijfelde ik nog steeds maar ‘iets’ in mij zei: het is wel goed om te gaan, wat ik toen maar deed. ‘s Morgens op de beurs hing direct al een goede sfeer. Ik was blij dat ik er toch was. We hadden alle tijd om ons standje in te richten en konden zelfs nog even over de beurs lopen. Wat je dan  allemaal ziet is niet te geloven, het leek wel een markt. Al gauw kwamen er een paar mensen bij me zitten voor een klein consult met helderziende waarnemingen. Vooraf had ik tegen mijn vrouw gezegd dat ik liever geen foto’s wilde behandelen. Voor ik het goed en wel door had kwamen er stapels foto’s van familie­leden te voorschijn. De mensen hadden aan mijn vrouw gevraagd of ik ook de toekomst kon voorspel­len aan de hand van een foto. Mijn vrouw had gewoon ja gezegd ze dacht: ‘dan komen er wat meer mensen naar ons standje’. De meesten mensen waren erg tevreden over de doorgekomen informatie. Achteraf hoorde ik dat mijn vrouw gesproken had met een man die contact had met de spiritistische beweging Harmonia in Breda. Hij zou voor mij en de spirituele beweging waar ik bestuurslid was een goed woordje doen. Een korte tijd later belde iemand van beweging Harmonia voor een afspraak. Zij was in de veronderstelling, dat ik voor grote zalen helderziende waarnemingen (dit wordt psychometreren genoemd) deed. Ik had het tot dan toe alleen voor een paar mensen gedaan en natuurlijk de cliënten in mijn praktijk maar dat is toch heel anders. Toen ik bij haar op bezoek was zaten we een beetje gedachten uit te wisselen over onze bewegingen totdat ze mij onverwachts een foto van haarzelf en haar vriend liet zien. Ze was een beetje beduusd van wat ik paranormaal zag. Ze kon de informatie pas een paar dagen later bevestigen, omdat ze zelf veel dingen niet wist over haar vriend. In die dagen had ik een paar visioenen. Ik zag dat ik vrij spoedig voor een grote zaal zou komen te staan. Dit beangstigde me zeer, ik kreeg het er benauwd van. Ik had wel een aantal lezingen met spirituele thema’s gegeven en gastspre­kers geïntroduceerd maar zelf voor een grote zaal met veel mensen psychometreren dat is iets heel anders. Ik had tegen het bestuurslid gezegd, dat ik wel zou willen invallen wanneer iemand door ziekte of andere redenen afbelt, maar dan het liefst zonder aankondiging. Al de spanningen van mezelf en van anderen die ik rond die dagen dan telepathisch opvang leken mij niet bepaald een prettig vooruitzicht. Alles liep ineens heel snel want de volgende dag belde ze me al op en vertelde dat haar gastspreker ziek was en niet kon komen. Net alsof het zo moest zijn. Ik voelde de bui al hangen ze vroeg of ik wilde invallen en dat gebeurde ook. Op zich leek mij dat wel spannend maar om voor een grote groep te psychometreren dat vond ik best eng. Toch gaf ik mijn toestemming. Ik had sterk het gevoel dat ik deze richting op moest gaan. Aan mijn paranormale gaven die ik van jongsafaan heb, twijfel ik niet. Aan het idee dat er veel ogen op je gericht zijn moest ik wel even wennen. Ik begon de puzzeltjes een beetje te overzien. Ik moest op een andere manier geïntro­duceerd worden. Alle ingevingen begon ik te begrijpen. Zij van ‘boven’ wilden me trainen om voor grote zalen het paranormale te vertegenwoordigen. Ik had in een korte tijd nieuwe mensen ontmoet die het werk voor mij een stuk konden vereenvoudigen.

 

Magnetiseren

Het magnetiseren staat de laatste tien jaar bijzonder vaak in de belangstelling. Ieder mens kan handopleggen. Het is in een half uurtje aan iedereen te leren. De magnetische krachten kun je door een heel simpel proefje voelen. Je kunt de binnenkant van je hand op de hand van een ander houden. Houdt ongeveer zo’n twee centimeter afstand tussen de twee handen. Verreweg de meeste mensen voelen ‘warmte’, een zachte druk en lichte tintelingen. Het grappige is dat je dit kunt bewijzen door het zelfde proefje te doen maar dan met twee ijskoude handen. Probeer het maar eens, je straalt nog steeds dezelfde warmte uit.

Sommige mensen, bijvoorbeeld masseurs of fysiothe­rapeuten, geven hun levenskrachten door aan anderen zonder dat ze daar bewust van zijn. Het magnetisme (onze levenskracht) wat in de mens zelf zit, wordt dierlijk magnetisme genoemd. Je krijgt dit tijdens de zwangerschap al mee anders kan je niet leven en functioneren. Onze organen kunnen alleen maar werken als er voldoende magnetisme (vitaliteit) is. Is er om de een of andere reden onvoldoende energie aanwezig dan worden we ziek. Helderziende en helder voelende mensen voelen dit aan de aura, er treden dan verzwakkingen op (zelfs verkleuringen). Het magnetiseren met eigen krachten is eigenlijk een enigszins normale en zeker geen paranormale gave, je staat immers je eigen levenskrachten af. Het wordt wat anders wanneer je gaat invoelen (diagnosticeren), daar komt meer bij kijken. Gezonde mensen kunnen zonder problemen enkele vrienden of familieleden magnetiseren. Het lichaam vult de krachten door ademhaling, voeding, drank en slaap vanzelf weer aan. De chakra’s spelen hierbij een belangrijke rol.

Toch is het magnetiseren lang niet zo ongevaarlijk als het er uit ziet. Geef je teveel mensen een behandeling, dan kan het gebeuren dat je te veel energie afstaat die je zelf, voor het naar behoren functioneren van je eigen organen, nodig hebt. Je kunt op den duur ziek worden; het begint met kleine overspanningsverschijnselen en vaak wordt je chronisch moe. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Hoe kan het dan dat sommige mensen de hele dag door magnetiseren? Voor hen ligt het anders. Zij zijn vaak van kinds af aan ‘getraind’ om met de paranormale gaven om te gaan. Zij hebben een astrale leider die advies geeft, een diagnose stelt en zorgt dat de magnetiseur (beter het genezend medium) zelf op krachten blijft. De aura van het medium wordt dus continu in de gaten gehouden en opgeladen, je wordt als het ware zelf ‘gemagnetiseerd’. Je voelt dan een prettige energie/warmte om het hoofd of bij je handen. Voor velen die dit niet zo duidelijk ervaren ligt dit allemaal anders. Zij kunnen, zoals ik al zei, en met de beste bedoelingen van de wereld, te veel energie afstaan. Het is niet verstandig om op eigen houtje te magnetiseren. Je opent en traint het spirituele lichaam (aura) zelf. Het gevaar is, dat dit ook door nog aan de aarde gebonden overleden mensen gezien wordt. Jij verbreekt zelf je natuurlijke bescher­ming. Zij kunnen je op telepathische wijze je behoorlijk lastig vallen met vervelende gedachten en negatieve energieën. In mijn praktijk en tijdens cursussen krijg ik regelmatig de vraag of iemand kan en mag magnetiseren. Dit kan ik simpel beantwoor­den: Heb geen haast en wacht tot een astrale gids van gene zijde jou uitnodigt om wat te gaan doen. Zij bepalen wat er kan en mag gebeuren. Wij kunnen door gebrek aan inzicht in het ziek zijn, een patiënt niet zomaar gaan behandelen. Wij zouden uit onwetendheid meer kwaad dan goed kunnen doen. Het is natuurlijk een ander geval als je in je buurt iemand met spierpijn, kramp of vermoeidheid wilt helpen, in zo’n situatie kun je het wel proberen. Wanneer je zonder kennis van zaken te veel in deze wereld duikt, kan het gevaarlijk worden, zowel voor jezelf als voor anderen.

 

Meedenken

In mijn praktijk kwam een vrouw mij consulteren die ik hier mevrouw van der Berg zal noemen. Mevrouw van der Berg had al jaren last van moeheid en depressieve buien en hoopte door een aantal ‘magnetische’ behan­delingen wat aan te sterken. Omdat ze er meer dan genoeg van had besloot ze om een paranormaal genezer te bellen. Ik merkte aan de telefoon dat ze erg gemotiveerd was om te komen. Dit is voor een therapeut prettiger werken dan iemand die bijvoorbeeld door z’n partner gedwongen is om te komen. Het is zowel voor de cliënt als de therapeut beter als je goed voorbereidt en gemotiveerd bent. Pas dan kan je goed aan iets werken. Dit neemt niet weg sceptisch te blijven, maar sceptisch zijn vind ik nogal wat anders dan stilletjes tegenwerken. Vlak voor haar tweede behandeling ging ik me even voorbereiden. In mijn meditatie moest ik ‘denken’ aan voedingssupplementen die haar wat energie zouden kunnen geven, ik dacht aan tarwekiemen, zemelen en stuifmeelpollen. Tijdens het tweede gesprek vroeg ik aan mevrouw van der Berg voorzichtig of ze goede voeding at. Ze zei dat ze gezonde en verse voeding erg belangrijk vond. Dit was voor mij een mooi aank­nopingspunt om te vertellen wat ik zojuist voor haar had ‘doorgekregen’. Ze zei dat ze afgelopen twee weken een paar maal aan het gebruiken van stuifmeelpollen moest denken, maar omdat ze het prijzig vond stelde ze het steeds uit. Tijdens de eerste behandeling had ik haar al geadviseerd om meer naar de raad van ‘boven’ te luisteren. Je krijgt soms onverwachts een ingeving met tips over bijvoorbeeld je gezondheid, relatie, kinderen of werk. Ze kreeg het bewijs dat er wel degelijk met haar werd meegedacht en besloot de stuifmeelpollen toch te kopen, omdat ze graag iets voor haar gezondheid over had. Deze ervaring gaf haar een enorme kracht om zelf veel moeite te doen haar eigen gezondheid te verbeteren. Als paranor­maal genezer zie je niets liever dan dat er mooie boodschappen door mogen komen waar iemand veel kracht en vertrouwen uit kan putten. Het maakt elke werkdag opnieuw boeiend en interessant.

 

Meesters van Wijsheid

In diverse boeken wordt gesproken over mensen die het bewustzijn van een ‘supermens’ hebben bereikt. Zij worden de Meesters van Wijsheid of soms de leden van de Witte Broeder­schap genoemd. Wie zijn deze bijzondere mensen? Er wordt beweerd dat zij een groot inzicht in het leven hebben en ver boven het alledaagse aardse gewoel uit zijn gegroeid. De Meesters zijn gewoon mensen zoals wij, alleen hebben zij honderden tot wel duizenden jaren geleden op aarde met ongeveer dezelfde problemen gestreden. Zij zijn enkele bewustzijnsstadia verder gegroeid. Zoals wij nu op dit moment tegen hen aan kijken, kijken anderen (jongere geestelijke broeders en zusters der aarde) later over duizenden jaren tegen ons aan wanneer wij zover zijn geëvolueerd. Deze Meesters met een hoog ontwikkeld bewust­zijn hebben de lagere eigenschappen zoals agressie, egoïsme, jaloezie, (faal)angst, extreme lichamelijkheid, begeerten en andere zwaktes overwonnen. Zij hebben, net als wij nu, hard aan deze minder prettige eigenschappen moeten werken. Je kunt je voorstellen dat het tientallen tot wel honderden levens kost om deze vaak hardnekkige eigenschappen om te buigen tot betere. We zijn van nature zeer eigenwijs en egocentrisch. De Meesters hebben, ondanks dat ze niet meer op aarde in een stoffelijk lichaam hoeven te worden geboren (te incarneren), nog steeds grote belangstelling in het wel en wee van de mens op aarde maar ook in de sferen van gene zijde. Zij proberen (eenieder op zijn specifieke werkgebied) ons te inspireren tot een bewuster leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de kunst, de wetenschap maar ook in de politiek en gezondheidszorg. Er wordt altijd met ons meegedacht. Natuurlijk niet zonder meer voorge­kauwd, want dan nemen zij ons de mogelijkheid tot groei af, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Deze wonderlijke Meesters hebben bijzondere krachten en bezitten veel kennis over gezondheid. Dit komt ook omdat zij in staat zijn om terug te kijken in de tijd, zij zien op helderziende wijze de oorzaak van geestelijke, sociale of lichamelijke problemen. De Meesters worden maar door enkelen herkend. Zij zien er op het oog uit als zeer eenvoudige personen die liever op de achtergrond dan op de voorgrond hun werk verrichten. Zij zijn rustige vriendelijke mensen die weloverwogen handelen. In boeken van Theosofen en andere spirituele bewegingen werd al in de vorige eeuw hiervan melding gemaakt. Enkele Meesters waren aan ingewijdenen bekend. De grondleggers van de bewegingen werden op paranormale wijze vaak telepathisch geïnspireerd. De bedoeling van het opzetten van deze bewegingen was om de mens te inspireren en de mogelijkheid te geven om door middel van lezingen en boeken het pad te betreden dat tot een hoger bewustzijn leidt. De leringen waren op zich helder en duidelijk en zeker niet zweverig of te moeilijk, wat soms wordt verondersteld. Er werd vooral gewezen op onze aangeboren ‘Goddelijke’ vermogens die ieder mens bezit. Dit in tegenstelling tot wat door de kerk werd verkondigd; hun stelling is ‘eer niet alleen de God om ons heen maar wees ook bewust van je eigen grote mogelijkheden die in de kiem aanwezig zijn’. Op dit moment zijn de boeken van de Theosofen en de geestelijke grote Meester White Eagle nog in de boekhandel te verkrijgen.

 

Moeten missen

Als je eenmaal weet dat de dood niet bestaat en er een eeuwig leven is, dan valt het minder zwaar dan wanneer je de dood als een einde van alles ziet. Je kunt denken: van al die mooie praatjes over de dood van je krijg ik mijn overleden familieleden en vrienden niet terug. Natuurlijk is de dood iets onaangenaams. Het verlies van een geliefd persoon gaat niet in je koude kleren zitten. Het verlies van iets dierbaars doet pijn. Iedereen doet z’n best om goed met verdriet om te gaan. Hier op aarde zijn we gewend om ons aan alles te hechten. Alles wat we bezitten van partner, kinderen, huisdieren tot meubilair, beschouwen we als ons ‘eigendom’. Natuurlijk moet je op de mensen waarmee je te maken hebt (afhankelijk van bent) kunnen bouwen. Kun je dat niet dan stort je wereld als een kaartenhuis in elkaar. Iemand missen doet vreselijk pijn. Je kunt jezelf afvragen of je iemand wel definitief kwijt kan raken als de overle­den persoon nog ‘gewoon’ ergens in de kosmos is. Je kunt nou eenmaal niet blijven leven, het stoffelijk lichaam is maar op een bepaalde periode berekend. Eigenlijk is het beter, hoe pijnlijk misschien voor je, dat we uiteindelijk ‘doodgaan’. Wie wil er nou vanwege ouderdom zeer ziek worden. Wees er van bewust dat wanneer je bijvoorbeeld honderd- en twintig zou worden, er veel van je vitale organen nauwelijks of niet meer zullen werken. Ik denk dat het verstandig is om over de dood en de tijdelijkheid van het samenzijn te mediteren. Ik wil niet zeggen dat daardoor je verdriet en gemis van iemand weg zal gaan, maar je staat er dan anders tegenover. Ik denk, of eigenlijk weet ik het wel zeker, dat wanneer we een paar stappen verder geëvolueerd zijn en we elkaar als een grote familie zijn gaan beschouwen we door dit inzicht heel anders met de dood omgaan. Echte contacten verlies je niet in de kosmos. Je komt elkaar, wanneer je werkelijk bij elkaar hoort, vast en zeker weer tegen. Ik verwacht wanneer leven na de dood door de wetenschap wordt bewezen dat we snel een ander beeld hierover zullen krijgen. Waarschijnlijk zal de angst voor de dood in de komende eeuwen grotendeels verdwenen zijn.

 

Met mijn eigen ogen

Onderwerpen over een mogelijk leven na de dood en helderziendheid monden vaak uit in oeverloze gesprekken. Voor- en tegenstanders van deze gedachten en ervaringen zetten hun argumenten maar al te graag voor je op een rij. In een gemêleerd gezelschap kunnen gemakkelijk irritaties en zelfs ruzies ontstaan. Het is niet verstandig en je gedachten hierover met een vreemde te delen. Het is beter om zorgvuldig mensen te kiezen om met hen van gedachten te wisselen. Soms moet je er wel wat voor doen. Je moet wel het lef hebben om eventueel buiten je vriendenkring te zoeken naar deze mensen. Er wordt bijzonder veel moeite gedaan om een ander van het paranormale te overtuigen. Is dat wel nodig? Is het niet beter om af te wachten tot iemand zelf een paranormale ervaring krijgt? Een eigen ervaring, met eigen ogen gezien, kan zoveel meer betekenen voor iemand dan dat je een persoon dagelijks of wekelijks ‘brainwas­hed’ over deze onderwerpen.

Ik heb regelmatig gesprekken met mensen over leven na de dood. Dit onderwerp houdt meer mensen bezig dan ze willen toegeven. Sommigen zijn doods­benauwd om te overlijden, terwijl anderen rustig afwachten wat er zal komen. Rond mijn twintigste heb ik vrij veel uittredingservaringen achter elkaar gehad. Juist deze ervaringen zetten me behoorlijk aan het denken. Tijdens een van deze uittredingen ‘hing’ ik twee meter boven mijn stoffelijk lichaam. De vriendin waar ik mee samenwoonde voelde ik wel ergens naast mij liggen, maar ik zag haar niet. Ik ‘keek’ in de ogen van een man die ik niet kende. De omgeving was een beetje mistig, net als de morgen van een regenachtige dag. De man zag spierwit in z’n gezicht. Ik voelde dat dit te maken had met een lage geestelijke afstemming waarin de man leefde. Wij keken elkaar aan en door angst voor het onbekende zakte ik in een mum van tijd terug in mijn lichaam. Deze ervaringen en andere uittredingservaringen waarin ik door de muren heen kon ‘vliegen’ zetten me aan het denken.

In het begin wist ik niet zeker of het een droom was of werkelijkheid. Al die merkwaardige ervaringen overtuigde mij van een leven na de dood.

 

Ongeluk

Op de middelbare school gingen mijn zus en ik met de bus naar school. Dit kwam omdat mijn ouders voor de zoveelste keer hadden besloten om ergens anders een zaak op te zetten. Mijn ouders waren niet bepaald honkvast; om de paar jaar verhuisden we. Elke keer dat gesleur met die spullen, ik werd er niet goed van. Ik was als enige zoon altijd de klos om te sjouwen. Ze kochten dit keer een klein woon/winkelpandje dat nog gebouwd moest worden. Ze vonden het beter dat we aan het begin van het schooljaar op de nieuwe school zouden zitten dan er halverwege het jaar in te vallen. Op een dag in het najaar van het eerste schooljaar had ik halverwege de route een bijzonder onaangenaam visioen. Ik zag dat een jongen van mijn huidige school en woonplaats een zwaar bromfietsongeluk zou krijgen. Ik was hiervan hevig geschrokken en probeerde te peilen of mijn zus ook een raar gevoel had. Zij had niets gevoeld en ik besloot om verder maar niets te zeggen. Stel je voor dat zoiets uitlekt, wat voor een rare indruk zou ik op de mensen maken. Ik liet snel de voorspellende gedachte los en dacht er in het geheel niet meer aan. Een maand later reden we zoals gewoonlijk langs de gevaarlijke afslag. Tot mijn schrik en grote verbazing zag ik in de berm een brommer in elkaar liggen, mijn hart klopte in mijn keel van schrik. Zie je wel, daar heb je het al, dit kan niet anders zijn dan dat wat ik al een maand geleden heb doorgekregen. Ik probeerde het voorzichtig aan mijn zus te vertellen vooral om haar een beetje voor te bereiden op hetgeen wat op school beslist zou komen. Toen we daar aan kwamen sprak ik een vriend van de jongen en ik vroeg hem of hij samen met hem naar school was gekomen. Nee, zei hij, de jongen moest nog wat bij zijn moeder doen. Ik probeerde hem voorzichtig uit te leggen dat ik waarschijnlijk, maar ik weet het niet zeker (terwijl ik het zeker wist) zijn brommer onderweg in de berm had gezien. Ik had hem maar niets van mijn waarneming verteld. Hij besloot direct met z’n brommer terug te rijden om polshoogte te nemen. Hij had de moeder van de jongen gesproken; ze zei dat hij ‘s morgens gewoon opgewekt naar school was gereden. In de schoolpauze werden we door de schoolleiding bij elkaar geroepen er werd verteld, dat de jongen ten gevolge van een bromfietsongeluk was overleden. Dit was voor mij een dubbel moeilijk ogenblik; ik kon niets over mijn waarnemingen vertellen, wie zou het geloven? Je kunt natuurlijk wel bot je paranormale waarnemingen vertellen maar je maakt mensen eerder bang dan dat je er goed mee doet. Het werden erg moeilijke dagen voor ons allen vooral omdat kort daarvoor ook al een jongen ten gevolge van een bedrijfsongeval was overleden. Zo snel achter elkaar is voor jonge mensen niet goed.

Enkele jaren later zat ik met een helderziende vriend een beetje te praten. Ik voelde dat er iets te gebeuren stond, omdat er een spanning in de lucht hing die ik wel kende. Mijn vriend raakte in trance en begon de naam van die verongelukte jongen te vertellen. De jongen liet mijn vriend zien aan welke verwondingen hij overleden was. Dit was voor mij een heel bijzonder moment, ik was blij dat de overleden jongen z’n vroege dood zo snel had geaccepteerd. Mijn helderziende vriend heeft de jongen nooit gekend hij was hier niet echt emotioneel bij betrok­ken. Ik kreeg verder nog een boodschap en een veldboeketje aangeboden van een oudere vrouw met de naam Wilhelmina die ik niet kende. Bij navraag bleek zij een zus van mijn grootvader te zijn. Ik vond het fijn dat zij beiden via mijn vriend mij wilden bereiken. Het sterkt mij om af en toe ook een bericht via iemand anders te krijgen.

 

De grote overgang

Over de dood wordt verkeerd gedacht, er bestaat in wezen helemaal geen dood, er is alleen een grote overgang. De aarde met andere planeten en sferen staan constant met elkaar in verbin­ding. Zij die ons zijn voorgegaan (overleden zijn) kunnen, wanneer ze daar aan toe zijn en geestelijk krachtig genoeg, ons bezoeken en indien het nodig is ons eventueel helpen. Omdat onze aardse ogen op (grof)stoffelijke materie gericht zijn, kun je hen zelden zien. Toch zijn er genoeg mensen die beweren regelmatig in contact te zijn met mensen die de grote overgang al achter de rug hebben. Het leven op aarde en de geestelijke sfeer waarmee jij tijdens je leven continu in verbinding staat, is eigenlijk één wereld. Als je het zo zou kunnen zien dan zit je meer bij de werkelijkheid dan wanneer je gene zijde als iets afgezonderds ziet. De dood is niet meer dan het oude ‘versleten’ lichaam uitdoen net zoals een rups verandert in een vlinder. In het land van de dood pakken mensen hun leven gewoon weer op. Sommige mensen hebben veel tijd nodig om uit te rusten van hun zware leven. Hier zijn speciale oorden voor, waar je vergezeld wordt en waar jouw eventuele vragen over bijvoorbeeld leven en dood beantwoord worden. Veel mensen hebben angst voor de dood. Dat is niet nodig omdat je tijdens het over­gaan goed begeleid wordt. Het kan zelfs zijn dat familieleden of mensen waar je al eerder een sterke band mee hebt gehad jou ophalen. Mijn grootmoeder ‘zag’ al ruim een jaar voor haar overlijden mensen rond haar ziekbed. Ze waren niet echt scherp te zien maar straalden wel rust en vertrouwen uit. Veel mensen beweren enkele weken voor hun overlijden dat ze overleden familieleden zien. De omgeving gaat hier helaas vaak niet goed mee om, ze geloven het niet en denken dat iemand ijlt. De Schepper heeft vele overgangen ontwikkeld, zonder zou alles beslist in het honderd lopen. Is er geen overgang en reïncarnatie dan is er ook geen ‘bevolking’ in de ruimte mogelijk. Alles kun je zien als vele schakels die allemaal verschillende bewustzijnsfases voorstellen waarin je kunt groei­en.

Zonder de dood zouden we voor eeuwig op een planeet moeten rondhangen en dat is niet de bedoeling. Na vele levens zijn we uit gereïncarneerd. We hebben alle levenslessen die we op de planeet Aarde kunnen ontvangen, ons eigen gemaakt. De wet van oorzaak en gevolg (karma) is weer in balans en zodoende kan je in de sferen weer op een hoger plan verder evolueren, zo gaan we steeds verder.

 

Paragnost

Vandaag de dag worden aan paranormaal begaafde mensen allerlei namen gegeven. Dit komt het overzicht van de paranormale gaven niet ten goede. Mensen halen alles door elkaar. Het is beter als we bepaalde gaven en aansluitende beroepen een vaste naam geven en dan ook gebruiken. Ook vanuit de parapsychologie wordt aan deze verwarring meegedaan. Voor veel namen van paranormale mensen met een bepaalde gave wordt het woord ‘para’ gezet wat ongeveer betekent: naast het gewone/normale. Voor diegene die alles maar kwakzalverij vindt maakt het niets uit. Zij hebben het gemakkelijk want iedereen is in hun ogen gewoon een bedrieger. Voor de gave van bijvoorbeeld het helder zien heb je tegenwoordig verschillen­de namen: helderziende, voorspeller, psychometrist, psychoscopist, paragnost, auroloog, ziener, medium en visionair. Dan heb je nog begrippen/uitdrukkingen voor dezelfde gaven: met de helm op geboren, het tweede gezicht hebben of het derde oog, alsof het allemaal niet op kan. Ik krijg de indruk dat er een zekere ‘waarde’ aan een bepaalde naam wordt gegeven. De een is schijnbaar begaafder dan de ander. Dit is volkomen onnodig, omdat je praat over mensen bij wie naast de gewone zintuigen één of alle van de geestelijke zintuigen (parazintuigen) van nature of door een geestelijk leider zijn ontwikkeld. Al die andere namen zijn gewoon syno­niemen voor het oude woord helderziende. In dat geval heb ik het over het helder zien niet door je gewone oog maar door middel van je geestelijke oog. Ik merk door mijn paranormale gaven dat mensen met exact dezelfde gaven zichzelf een andere naam toebedelen. Dit vind ik jammer omdat het voor diegenen, die toch al moeite hebben om te onderscheiden, onnodig moeilijk wordt gemaakt. Wie geeft de goede voorzet om deze namen te verande­ren? Ik hoop dat dit boek iets mag bijdragen aan de verduidelijking.

 

Parazintuigen

Met behulp van de vijf stoffelijke zintuigen kunnen we ons op aarde oriënteren. Werkt er één tijdelijk minder of helemaal niet meer, bijvoorbeeld bij blindheid of doofheid, dan kunnen we ons nog steeds redelijk redden. De zintuigen zitten wonderlijk in elkaar, ze zijn perfect op elkaar afgestemd. Als mensen op een andere frequentie zouden zitten dan wordt het waarne­men van elkaar onherroepelijk een warboel. Heb je hier weleens bij stilgestaan. Gelukkig is hier aan gedacht zodat deze problemen voorkomen kunnen worden.

In je aura heb je óók vijf zintuigen. Het zijn in feite dezelfde zintuigen alleen op een andere golflengte, namelijk op het etherisch gebied. Iedereen heeft naast het gewone tijdelijke stoffelij­ke lichaam een geestelijk lichaam waarmee je geestelijk kunt waarnemen in gene zijde. Deze zintuigen (para-zintuigen) functioneren niet bij iedereen hier op aarde hetzelfde. Bij de één staat bijvoorbeeld het derde oog verder open dan bij de ander (het helder zien). In de esoteri­sche leer wordt verteld dat mensen paranormaal zijn op verschillende momenten op de evolu­tieladder (in sommige levens). Je kunt dus van nature in een leven paranormaal zijn en in een volgend leven is dat weer verdwenen. Het van nature open gaan van para-zintuigen is niet helemaal ongevaarlijk, het hangt veel af van waar de persoon zich mee inlaat; gebruikt hij zijn aangeboren paranormale gaven ten goede of ten kwade, voor zijn eigen welzijn of voor het welzijn van anderen. In dit verband kun je ook spreken van ‘soort zoekt soort’. De vele niveaus van paranormale gaven bij mensen brengen ons in verwarring. Je kunt moeilijk aan iemand zien in welke sfeer van ontwikkeling (graad van bewustzijn) hij zit. Blijf daarom kritisch en probeer je eigen eerste indruk te volgen. Leer je onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen.

 

Praatgroep

Over het paranormale wordt nog steeds niet gemakkelijk gesproken. Je kunt er vaak niet openlijk over praten, je moet oppassen dat je niet uitgelachen of belachelijk gemaakt wordt. Doordat mensen vervelende opmerkingen van anderen te horen krijgen lopen mensen jaren met hun eigen paranormale ervaringen rond. Dat is niet goed, ook hierover moet je je kunnen uiten. Ik kom regelmatig mensen tegen die door gewone en paranormale ervaringen in het leven een beetje stil zijn geworden of zelfs vereenzaamd zijn. Dat is niet prettig om te zien en eigenlijk niet nodig. Gelukkig komt er langzaam verandering in, je merkt namelijk dat er steeds meer kleine zelf­standig opererende bewegingen ontstaan. Er worden praatavonden met allerlei paranormale thema’s georganiseerd. Dit vind ik een goede ontwikkeling. Er is niets fijner dan dat je de mogelijkheid hebt om paranormale ervaringen en denkbeelden met anderen te delen. Diverse paranormale thema’s zoals telepathie, voorgevoelens, dromen, leven na de dood en helderziendheid zijn interessant om gezamenlijk te bespreken. Je kunt elke week van tevoren met elkaar afspreken waar je over wilt gaan praten, om de beurt kan iemand eventueel een thema voorbereiden. Zoek eens uit of er bij jou in de buurt een helderziende of paranormaal genezer misschien bereid is om deze bijeenkomsten te begeleiden. Het is belangrijk om goed te kunnen vertrouwen. Als de sfeer goed is tijdens zo’n praatavond dan komt bij de mensen veel los. Het blijkt vaak dat vrijwel iedereen zelf één of meerdere ervaringen heeft gehad. Het valt mij op dat sommigen hun ondervindingen niet goed hebben kunnen plaatsen (begrijpen), ze wisten niet wat het inhield. Het beste is als er een bekwame groepsleider is. Als er een paar mensen loskomen dan loop je de kans dat iedereen door elkaar gaat spreken. Dat is hinderlijk en moet voorkomen worden. Het is belangrijk dat iedereen elkaar respecteert. Ik zeg altijd dat we allemaal recht hebben op een eigen mening en aan elkaar gelijkwaardig zijn. Juist omdat iedereen zo z’n eigen achtergrond met ervaringen heeft, kunnen praatavonden zeer boeiend en leerzaam zijn. Dit doet de meeste mensen erg goed, je ziet ze geleidelijk aan veranderen. Het lijkt erop dat ze vrijer worden en meer in balans komen. Toch zijn deze avonden niet geheel ongevaarlijk, daarmee bedoel ik dat sommigen zich erg vlot kunnen ontwik­kelen. Niet elk persoon kan hier tegen, waardoor gemakkelijk jaloezie ontstaat. Dat kan de voort­gang van de groep in de weg staan. Ik heb gemerkt dat er een bepaald evenwicht binnen de groep moet zijn anders valt er niet mee te werken. Gelukkig selecteert dit zich na een paar keer meestal zelf, mensen komen dan niet meer. Als dit niet vanzelf gebeurt dan ben je als groepsleider genoodzaakt om zelf diplomatiek in te grijpen. Net zo min als in het plantenrijk de planten allemaal naast elkaar kunnen of willen groeien, kunnen ook niet alle mensen met elkaar overweg.

 

Psychometrie

Belangstellenden in het paranormale hebben moeite om zich hier wat bij voor te stellen. Zij weten hoogstwaarschijnlijk wel dat het met het ‘invoe­len’ van voorwerpjes, door helderzienden, te maken heeft. Maar hoe kun je nou iets voelen bij een sleutel of een foto terwijl de eigenaar van het voorwerp achter in de zaal zit of niet eens aanwezig is? Psychometrie is eigenlijk ‘geestelijk’ iets voelen. Het heeft te maken met de aura van mensen maar ook de aura rond het voorwerp. Alles bestaat uit energie en daarom heeft alles ook een aura. Een psychometrist voelt de vibratie van de aura van het voorwerp of de persoon.

De aura heeft het vermogen om de invloeden van de dag vast te houden en voor eeuwig vast te leggen. Mensen zijn weinig in deze materie thuis; dat wil nog niet zeggen dat zoiets niet kan bestaan. Het is een altijd werkend vermogen in het universum. Een fijngevoelig persoon of een paranormaal begaafde kan zich met deze opgeslagen informa­tie (zie akasha-kronieken in de tekst ´Eeuwig vastgelegd´) ‘verbinden’. De aura’s komen met elkaar in aanraking en soms komt er een informatie uitwisseling tot stand. Een geoefend ‘psychometrist’ vangt sterke emoties en krachtige gedachten op. Op zich niet echt bijzonder omdat ik meerdere keren tijdens cursussen heb gemerkt, dat de meesten hier vatbaar voor zijn. Als het niet lukt heeft het vaak te maken met angst voor het onbekende, zij blokkeren zelf dit merkwaardige vermogen. Psychometrie-avonden worden goed bezocht, de helderziende psychometrist kan mooie boodschappen doorgeven. Het zal je waarschijnlijk wel opgevallen zijn dat de ene psychometrist qua niveau de andere niet is. Dit komt omdat psychometristen allemaal een andere afstemming, op verschillende ‘sferen van bewustzijn’, hebben. De een heeft een groter bewustzijn dan de ander. Een geestelijk leider zoekt op aarde een persoon waar hij gezien zijn bewustzijn overeenstemming mee heeft. Het is hierdoor dat de ene psychometrist ‘zuiverder’ en betere boodschappen mag doorgeven dan de ander. Het heeft dus te maken met het niveau van bewustzijn van de psychometrist. De een heeft een dieper inzicht en andere ervaringen dan de ander. Soms mogen er boodschappen van overgegane mensen worden doorgegeven, dit ontroert de aanwezigen diep. Vaak wordt, voordat de boodschap doorkomt, vermeld wie er helderziend wordt waargenomen of hoe de persoon eruit ziet. Er worden bijzondere kenmerken verteld om de persoon te herkennen. Het is niet verstandig om met deze zaken te experimenteren, het moet onder leiding staan van een astraal hoogontwikkelde leider. De avonden trekken namelijk niet alleen welwillende overleden familieleden of bekenden aan, maar ook veel vervelende lastpakken van gene zijde die het leuk vinden om te treiteren. De zaal zal hiervoor door gene zijde moeten worden afgeschermd.

 

Reïncarnatie

Veel mensen lopen met een gevoel rond dat het leven uit een en al onrechtvaardigheid bestaat. Ze vinden dat we vanaf de geboorte geen gelijke kansen hebben. Ze vragen zich af waarom sommigen met ernstige ziekten of handicaps geboren worden. Is het toeval waar je in de wereld geboren wordt? Moet je de slechte levensomstandigheden maar op de koop toe nemen? Ik kan goed begrijpen dat iemand zonder geloof of besef van reïncarnatie zo bijna fatalistisch gaat denken. Als er geen rechtvaardigheid is, waarom laten meer mensen zich dan niet gaan. Ik bedoel waarom zijn zoveel mensen toch zo geremd. Binnen in ons zit toch een herinnering of een stemmetje die ons voor roekeloosheid en voor het maken van domme fouten waarschuwt. We laten ons niet zomaar gaan. Ik denk dat het te maken heeft met reïncarnatie. Diep in ons herinneren we dat we al eerder bepaalde fouten hebben gemaakt. Een deel van het geheugen behoedt ons om dit opnieuw te doen. In de spirituele praatgroepen die ik geef komt regelmatig de vraag: Waarom herinneren wij ons vorige levens niet meer? Ik zie dat als natuurlijke bescherming. De deuren worden zo goed dicht gehouden, omdat de herinneringen aan vorige levens ons zouden kunnen afleiden. Je zou niet meer in staat zijn om normaal te leven. Dit is zonde want je komt dan niet meer toe aan waarom je nu geboren bent. Je kunt de nieuwe kansen waar je misschien al levens op gewacht hebt niet volledig benutten. Tegenwoor­dig wordt de mogelijkheid van reïncarnatie steeds meer aanvaard. Er zijn mensen die werken met een vorm van zelfhypnose. Door een vraag te stellen over het verleden komen er soms spontaan gedachten en beelden (situaties) boven drijven. Deze therapie wordt regressietherapie genoemd, de persoon blijft gewoon bij z’n normale (dag)bewustzijn. De therapeut komt na een inleidend gesprek met een gerichte vraag die betrekking heeft op een huidig probleem of ziekte. Een enkele keer kan bijvoorbeeld angst voor water, vuur of geweld wor­den verklaard. Je zou hier vervolgens met een goede therapeut hier kunnen werken. Enkele helderzienden zien levensfilms in de toekomst maar kunnen ook beelden uit vorige levens krijgen. Veel van die beelden uit het verleden zijn vandaag de dag nog te controleren. Je kunt met goede aanwijzingen een onderzoek doen in de omgeving waar iets zich in het verleden heeft afgespeeld. Over de hele wereld worden duizenden bewijzen van reïncarnatie geleverd. In de boekhandel en op de afdeling parapsychologie van de bibliotheek staan diverse betrouwbare boeken van wetenschappelijke onderzoekers. Het blijkt dat veel jonge kinderen nog talrijke herinneringen aan hun vorige levens hebben. Zij staan met één been nog in de andere tijd. Later verdwijnt dat vaak omdat het aardse bewustzijn volledig ontplooid is.

 

Astraal reinigen

Voor het reinigen van een huis worden vaak agressieve schoonmaakmiddelen ge­bruikt. Deze hebben een sterke werking en het maakt schoonmaken daarom prettiger. Niemand heeft tenslotte zin om lang op iets te staan boenen. Het is alleen zo jammer dat veel van die middelen zo slecht voor de natuur zijn. Terwijl er al zoveel op natuurbasis ontwikkeld is. In België en inmiddels Nederland heb je bijvoorbeeld het merk Ecover, zij hebben diverse schoon­maakmiddelen voor verschillende doeleinden ontwikkeld. In reformwinkels en andere biologisch-dynamische voedingswinkels staan deze producten in de schappen opgesteld.

Er is nog een andere vorm van verontreinigen namelijk ‘sfeertjes’ die mensen zelf creëren en daarmee hun huis verontreinigen. Onze leef- en denkwijze veroorzaakt een bepaalde vibratie in een ruimte, dit wordt door fijngevoelige personen als aangenaam of als onaangenaam ervaren. Het maakt niet uit of het de huiskamer, de hobbykamer of op het werk is. De (aura)energie van mensen vloeit geleidelijk aan over in de omgeving. Iedereen ‘beïnvloedt’ zelf op een positieve of negatieve manier zijn omgeving. Maak je vaak ruzie dan zal dat na verloop van tijd voor jezelf maar ook anderen voelbaar worden, zij zullen jou en je huis waarschijnlijk gaan mijden. Is er regelmatig een prettige sfeer in het huis dan zullen mensen lekker relaxt bij jou op een stoel of bank zitten. Soms heb je het ongeluk om in een verkeerde woning terecht te komen, je hebt er geen notie van wie de vorige bewoners zijn geweest en wat zich daar heeft afgespeeld. Had je maar naar je eerste indruk geluisterd, dan had je geweten dat er iets niet klopt aan het huis. Bij navraag blijkt bijvoorbeeld dat vorige bewoners twee jaar lang in scheiding hebben gelegen, zij hebben een huis met hun ruzies behoorlijk ‘besmet’. Kun je iets tegen deze vorm van verontreiniging doen? In veel gevallen wel, al zijn er natuurlijk tal van extreme omstandigheden te bedenken waarbij dat niet zo eenvoudig zal zijn. Sommige panden zouden vanwege hun nare geschiedenis gesloopt moeten worden, er valt dan niets meer astraal te herstellen. Gelukkig kan je zelf veel aan het ‘reinigen’ van je huis doen. Je kunt als een bezetene je woning schoonmaken maar je zult eerst opruiming in je eigen innerlijk moeten houden. Kom je tot rust dan slaat dat automatisch over op de sfeer van je woning. Hoe wij leven en denken is de basis van de sfeer in huis. Wees een ‘vriend’ woning en zet eens een bos bloemen neer, laat het lekker ruiken naar etherische bloemenolie of wierook. Stof vooral je woning met ‘liefde’ af, verwaarloos geen enkele ruimte en houdt alles een beetje bij. De aura van je huis verandert dan direct. Net als wijzelf heeft ook een woning tijd nodig om even op adem te komen. Verwaarlozing en overbelasting verontreinigen een woning. Gebruik als het maar even kan natuurlijke producten, die zijn nog geladen met gezonde bio-energie, ze dragen iets positiefs bij aan je woning. Van plastic en andere ‘onechte’ materialen kan je niets verwachten, het geeft geen gezonde energie af. Alles heeft zo z’n eigen invloed. Zorg voor zoveel mogelijk natuurproducten in je huis, deze hebben een kalmerende invloed op de mens.

 

Helder ruiken

Dit paranormale zintuig is minder bekend dan het helder voelen, helder zien en helder horen. Helder ruiken gebeurt op een paranormale wijze, dus niet met je gewone neus. Soms ruik je mensen, woningen, sigaretten- of pijpgeur, bloemen, ziekten, olie, werkelijk van alles is moge­lijk. Ik vermoed dat elke aura een eigen geur heeft. Ik bedoel in dit geval niet de geuren van het stoffelijk lichaam zoals transpiratie. Je kunt die geurtjes van mensen telepathisch op afstand ruiken. Soms kan een helder ruikend persoon belangrijke kenmerken van overledenen opvangen. Geurtjes veroorzaken associaties met bepaalde situa­ties. Ben je ergens geweest dan kan het gebeuren dat, als je hier fijngevoelig voor bent, je de geur thuis ruikt. Meestal houdt dit in dat er op paranormale wijze verbinding wordt gelegd met de persoon die aan je zit te denken, met als gevolg dat je iets ruikt. Tijdens het psychometreren ruik ik soms een ziekte of gezondheidstoestand. Ik heb weleens meegemaakt dat ik een nier­aandoening of suikerziekte rook, mensen staan dan vaak vreemd te kijken. Ik heb een paar maal in mijn praktijk ‘geroken’ dat iemand zwanger was. Achteraf bleek dat ook echt te kloppen. De op paranormale wijze opgevangen geurtjes zijn zeer persoonlijk. Ik kan me voorstellen dat een geur voor de één een andere betekenis heeft dan voor de ander. Het heeft daarom weinig zin om mijn ervaringen uit te leggen. Meestal weet je zelf direct wat er met een vreemde geur bedoeld wordt.

 

Nieuwe sloten

In mijn vorige woonwijk werd nog weleens ingebroken. Om dit verder te voorkomen waren er een aantal maatregelen genomen. Een er van was, dat de poorten werden vergrendeld met grote metalen hekken met sloten. In het begin vonden we dat erg benauwd. Wat doe je als je iets overkomt en de poort waardoor je weg kunt lopen is afgesloten? Toch waren wij al snel gewend aan de hekken, het gaf vooral ‘s avonds een rustig gevoel. We kregen in die periode een brief van de woningbouw­vereniging of we extra sloten in ons huis wilden hebben, hier hebben we direct positief op geantwoord. Op de ochtend dat ze deze kwamen monteren was ik vanwege problemen met mijn pc bij kennissen. Na de arbeid dronken de werklui thuis nog wat koffie. De mannen waren in het hele huis geweest en hadden waarschijnlijk foldermateriaal in mijn wachtruimte zien liggen. Ze vroegen aan mijn vrouw: ‘wat doet jouw man?’ Yvonne vertelde enkele dingen over mijn paranormale gaven. Ze vroegen of het niet lastig is om met zo iemand te leven. Ze zei: soms is het wel raar als hij telepathisch opgevangen heeft wat ik gedaan heb of met wie ik gesproken heb. Ze vertelde me dat de twee mannen een beetje ongemakkelijk om zich heen hadden zitten te kijken. Ik had ‘s morgens vanwege het geboor mijn grasparkietje naar de zolder gebracht. Bij mijn kennis moest ik ineens sterk aan hem denken. Het zou wel eens te warm kunnen worden als de parkiet in de buurt van het raam zou blijven staan. Dus belde ik Yvonne op om te vragen of ze de vogel uit de zon wilde halen. Op het moment dat ik belde had ze hem zojuist naar beneden gehaald en even los laten vliegen, wat ze normaal nooit uit zichzelf deed. Meestal ben ik degene die hem loslaat. Maar omdat zij het nu wel deed begon ze sterk aan mij te denken zodat ik dat telepathisch opving waardoor mijn parkietje in mijn gedachten kwam. Ze schrokken zich een hoedje toen ik belde, omdat ze het net over telepathie en dat soort zaken hadden. Yvonne zei: ‘zo gaat het hier heel vaak, ik doe iets wat hij absoluut niet kan zien of weten en vrijwel gelijktijdig reageert hij op mijn handelingen op afstand! Voor die mannen was het een vreemde samenloop. Je hebt het ergens over en gelijktijdig gebeurt er iets merkwaardigs. Ze geloofden haar direct, want een groter bewijs kun je niet krijgen.

 

Angst voor spiritisme

Tegenwoordig staan onderwerpen over ‘Leven na de dood’, ‘Aura’s zien’ en Reïncarnatie’ sterk in de belangstelling. Er wordt steeds vrijer over gesproken. Dit komt onder andere door het blad Paravisie. Het radioprogramma van Veronica Het Zwarte Gat, Tineke’s Paranor­male Wereld en de healings van Jomanda van vroeger. Mensen zoals André Groote, Anton Paauwe, Jelle Veeman en vele anderen verlenen hieraan hun medewerking. Deze personen hebben faam en worden in de spiritistische/spirituele wereld  zeer gewaardeerd. Het is vreemd dat men nog steeds huiverig is voor het spiritisme en niet voor deze mensen. Het woord spiritisme heeft nog steeds bij velen een nare klank. Ze denken aan het oproepen van geesten door middel van een Ouija bord en het pendelen enzovoort. Voor de mediums die hierboven staan hebben ze geen angst, maar voor het spiritisme ineens wel. Al die mediums staan door middel van ‘verbindingsdraden’ in contact met gene zijde. Is er dan verschil tussen het spiritisme en het beoefenen van hun ‘werk’? Volgens mij niet, het is meer de wanklank die spiritisten in het begin van deze eeuw samen met het onwetende publiek hebben veroorzaakt. Er is ten onrechte te veel nadruk gelegd op de mogelijkheid om ‘geesten’ op te roepen. Mensen zijn hier niet voor niets bevreesd voor. Door spiritistische spelletjes ‘trekken’ we rond de tafel vaak mensen aan die allemaal om de één of andere reden niet kunnen accepteren dat ze overleden zijn. Ze zijn vaak uit op rottigheid. Door alle negatieve publiciteit is er een verkeerd beeld van het spiritisme ontstaan. Het is niet zo gemakkelijk zoals zo velen beweren om ‘overgeganen’ op te roepen. Gene zijde laat zich niet zomaar oproepen. Zij zijn op een of ander gebied druk bezig om zichzelf verder te ontwikkelen. Vaak ervaren zij dat getouwtrek van velen van ons maar als hinderlijk. Ze hebben al moeite genoeg moeten doen om zich van de aarde los te maken en willen liever met rust gelaten worden. Zij van gene zijde komen heus wel uit zichzelf en alleen als daar een goede reden voor is. Gelukkig zijn er aan deze zijde mediums die boodschappen van hen mogen ontvangen. Er is dus een kanaal tussen deze en gene zijde gemaakt, zodat wij alvast aan het idee van een verder leven na de dood kunnen wennen.

 

Tweedehands spullen

Tweedehands spullen zijn zoals de woorden al zeggen door andere handen gegaan. Voor een paragnost/helderziende hebben voorwerpen door de daaraan hangende aura (de energie van de bezitters) altijd een bepaalde betekenis, het wijst hen op ‘sfeertjes’ van mensen. Zodra mensen iets aanraken ‘vloeit’ automatisch hun energie (eigen levensmagnetisme, zie het als jouw warmte) over in de aura van het voorwerp. Zodoende worden alle voorwerpen, eigenlijk alles wat je maar vast kunt pakken, onbewust beïnvloed. Bij tweedehands spulle­tjes moet je altijd een beetje oppassen voor de ‘energie’ die de vorige eigenaar aan het voorwerp heeft gege­ven. Emoties en gedachten van mensen zijn soms erg sterk, je kunt dit al voelen als je zelfs maar een béétje paranormaal gevoelig bent. Dat spulletjes een sterke sfeer achterlaten kun je merken als je bij­voorbeeld al het kunstwerk van de muren haalt of alle planten even in een andere kamer zet. Je voelt duidelijk het verschil. Voorwerpen en stoelen (meubilair) worden soms tientallen jaren achtereen gebruikt. Hierin zit een hele sterke sfeer van de gebruiker. Het is goed om dezelfde stoel te gebruiken om te studeren of te mediteren. Na verloop van tijd ontstaat er een ‘werkaura’. Zo’n sfeertje zet je de volgende keren makkelijker aan het werk, je pakt de vorige inspiratie beter op. Verwaarloos je jouw huis met spulletjes dan komt er geen prettige energie in je woning. Als je je haar goed verzorgd dan voel je een aangename sfeer/aura. Mensen brengen zelf hun sfeertje aan voorwerpen. Spulletjes hebben meer invloed dan waar we doorgaans bij stilstaan, pas daarom een beetje op met het aanschaffen van tweedehands dingen.

 

Techniek

In deze eeuw worden we elk decennium verwend met allerlei hoogstaande technische snufjes. De techniek gaat in een razend tempo voorwaarts. Soms vind ik het moeilijk om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen. Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die denken: ze doen maar. Anderen zullen denken: ik wil het wel volgen maar ik kan de apparatuur niet betalen, het gaat mijn budget te boven. In deze tijd is het niet moeilijk om vanuit een satelliet een vrij nauwkeurige foto te maken tot wel een meter afstand van een persoon of voorwerp. Ik vraag me weleens af hoe het zit met de techniek wat betreft parapsychologische onderzoekingen. Je kunt door vonkoverslag-fotografie (aurafotografie) een aardige aurafoto van een vinger of een oor maken. Sommige foto’s wijzen op duidelijke gezondheidsproblemen. Hoe lang zal het nog duren voordat we met een paranormale ‘telefoonlijn’ met gene zijde kunnen communiceren. Zeiden we in de vorige eeuw ook niet dat we nooit op de maan zullen wandelen. In deze eeuw is veel veranderd; je hebt bijvoorbeeld in plaats van gewone typemachi­nes de personal compu­ters en je hebt zeer accurate richtmicro­foons en telefoons met beeldscherm. Ik verwacht dat er aan het eind van deze eeuw op het gebied van de parapsychologie een grote door­braak zal komen. Het kan niet anders dan dat er zeer fijnge­voelige apparatuur ontwikkeld wordt, om met gene zijde te kunnen ‘telefoneren’. We zijn al zo ver om met elkaar te telefoneren met beeldscherm. ­Ook op dit gebied kan het ineens snel gaan. Zou het niet mooi zijn om tijdens je leven met iemand die al eerder naar de andere kant is overgegaan een gesprekje te voeren. Ik weet zeker dat er ook mensen zullen zijn die hier niets van willen weten, zij vinden dit zelfs Gods lasterend. Het is, denk ik, beter als dergelijke apparatuur in handen van de staat blijft. Het moet serieus en met zorg worden gebruikt en niet voor ieder wissewasje om het zo maar eens te zeggen. Je kunt je voorstellen dat de wereld na deze uitvindingen volledig op z’n kop zal staan, het zal bijzonder grote gevolgen hebben. Toch verwacht ik dat met behulp van deze uitvinding, wanneer de tijd daar rijp voor is, we meer naar één geloof kunnen groeien. Op aarde wordt zoveel onzin over het leven en de dood beweerd. Velen leven nu nog met angst voor de dood. Deze angst kan door zo’n uitvinding weggenomen of verminderd worden, je kunt dan immers zelf horen wat je na het stoffelijk overgaan mag verwachten.

 

Tekenmedium

Een van de mooiste paranormale gaven vind ik de gaven om op helderziende wijze iemand te mogen tekenen of schilderen. Niet de flauwe slechte schetsjes die je vaak op paranormale beurzen ziet. Ik bedoel een echt trancemedium die een duidelijk portret van een overledene of van een overleden dier maakt. Deze schetsen zijn duidelijke bewijzen van een voortbestaan, je herkent vaak direct de persoon. Vaak wordt een van je geestelijke helpers geschilderd. Het trancemedium ziet met zijn geestesoog werkelijk helderziend de personen. Soms worden er bijzonderheden getekend zoals sieraden of symbolen, dat is dan bedoeld om de persoon waarvoor het getekend wordt een extra boodschap te geven. Een tekening van een overgegaan familielid of bekende kan je sterken in moeilijke tijden en nieuwe kracht geven om het leven weer op te pakken. Sommige mediums tekenen of schilderen in opdracht van hun geestelijke leider van al weken van te voren. Deze tekeningen hebben meestal een bijzondere boodschap in zich. Later wanneer het medium geestelijk ‘hoort’ aan wie hij de tekening moet geven dan reageert die persoon direct. De cliënt of bezoeker weet wat er mee bedoeld wordt omdat er een speciale boodschap opstaat. Dit zijn mooie momenten om mee te maken, het raakt de ‘cliënt’ diep.

Jozef Rulof, een helderziende die in het begin van deze eeuw leefde, heeft veel schilderijen en geestelijke bloe­mentuinen van gene zijde mogen maken en nagelaten. Ze werden beheerd door de beweging Wayti in Alkmaar www.jozefrulof.nl die ook voor zijn spirituele boekenzorg draagt. Ze zijn soms in openbare gebouwen en bibliotheken te zien. Vraag er eens naar.

Er zijn in Nederland weinig goede schilder-of tekenmediums. Er zijn veel mensen die zichzelf een medium wanen maar meer met hun intuïtieve of visualisatie technieken werken. Als je het geluk hebt gehad om een echt tekenmedium te mogen zien dan weet je direct wat ik bedoel.

 

Telepathie

Een van de duidelijkste ‘paranormale’ vermogens van de mens is telepathie. We kunnen op enkele bijzondere momenten gedachten of handelingen van anderen ‘opvangen’. Afstand speelt daarbij geen rol, je vangt net zo gemakkelijk van dichtbij iets op als van veraf. Ook gedachten zijn krachten. Dit ben ik gaan beseffen naarmate mijn helderziend­heid toenam.

Ik zie dagelijks (energie wolken en flitsen) gedachtekleuren, wanneer mensen aan mij denken. Dit is een bijzonder maar niet altijd even leuk schouwspel, want er wordt niet altijd prettig over de ander gedacht. Het valt me op dat we elkaar continu informatie geven. We zeggen in gedachten bijvoorbeeld of we het naar ons zin, verdriet of pijn hebben. Mooie en lelijke gedach­ten en emoties worden door helderziende mensen in de aura in kleuren gezien. Aangezien we allemaal een aura hebben en allemaal in een bepaalde mate paranormaal gevoelig zijn is het niet vreemd als we telepathisch voorkennis hebben of iets gewoon op dat moment weten. Telepathie is voor mij gedachte-uitwisseling. Je kunt daarom ook spreken van een ‘ontvanger’ en een ‘zender’ van gedachten. Het is niet eenvoudig dit te controleren. Je kunt met goede kennissen kleine onschuldi­ge experimenten doen. Met mensen die hier niets van moeten hebben kun je dit beter niet gaan testen. Je kunt op een bepaald tijdstip van de dag een getal, een voorwerp of een situatie aan de ander overbrengen. Het valt op dat deze eigen­aardige manier van ‘communiceren’ verbazend vaak slaagt. Ik ben zelf, na vele oefeningen met cursisten, geneigd te zeggen dat telepathie weinig paranormaal is. Het is een menselijke eigenschap die we lang geleden in de tijd dat we geen kranten, telefoons en pc’s met modems hadden veelvuldig gebruikten. Er was namelijk, op het overbrengen van trommelsignalen na, geen mogelijkheid om op afstand met elkaar te communiceren. Ik hoor soms dat telepathie bij tweelingen en mensen met een sterke emotionele binding vaker voorkomt. Misschien is dit wel zo, maar ik heb gemerkt dat veel mensen zich bewust zijn van telepathie. Je hoort dat er steeds meer over wordt gesproken. Het is jammer dat weinig mensen aura’s kunnen zien. Al zou je maar één keer in je leven dit fenomeen kunnen zien dan verandert dat direct je hele denken over bijvoorbeeld telepathie. Veel paranormale verschijnselen zijn niet bijzonder, eigenlijk zijn er helemaal geen bijzonderheden in onze kosmos. Wisten wij wat meer over de krachten en wetten dan zou ons inzicht enorm toenemen. Gelukkig komt hier de laatste jaren al verandering in. Veel mensen hebben telepathische ervaringen. Het verrijkt hun leven.

 

Toekomst

Al eeuwen lang zijn mensen gefascineerd door de toekomst. We willen allemaal maar al te graag weten wat er nog te gebeuren staat. Om daar iets over te weten te komen stappen we naar een kaartlegger, astroloog of een helderziende. Sommige voorspel­lers hebben goede en treffende mededelingen, maar verreweg de meesten zijn vaag en bijzonder onduidelijk. De vragensteller heeft dat snel door en zoekt zijn eigen favoriete toekomstvoor­speller of raadgever uit. Helaas wordt de toekomst door velen als iets onafwendbaars gezien. Misschien kun je spreken over het noodlot wat ons moet en zal tref­fen. We denken verkeerd over de toekomst. We denken dat deze gewoon zonder er invloed op te hebben op ons af zal komen. Dit is een onjuiste gedachte want de toekomst maken we uiteindelijk zelf. Elke dag maar ook de vorige dagen, maanden en levens zijn bepalend voor een goed of een slecht vervolg van je leven. Grote daden (vaak verkeerde) kunnen in een komend leven rechtgezet worden. Ik wil hiermee aangeven dat we allen tezamen de toekomst zelf maken. Alleen onze handelingen worden door onze eigen ziel of hoger zelf ‘gewogen’ en vastgelegd (zie stukje eeuwig vastgelegd). Verkeerd of slecht (onbewust) gedrag moet goedgemaakt worden. Ook al twijfelen veel mensen daar aan, er is rechtvaardigheid in het heelal. Goede daden en positieve gedachten over onszelf en anderen bouwen tezamen een positieve toekomst op. Ik vind dat we te vaak passief en lijdzaam toekij­ken. We zouden bewuster van onze mogelijk­heden moeten worden. We kunnen nu op dit moment als we dat willen aan een goede toekomst voor later werken. Helaas vinden veel mensen zichzelf of het bedrijf waarvoor ze werken het belangrijkst, het regionaal of landelijk belang wordt over het hoofd gezien. Zolang mensen egoïstische trekken hebben en tegen elkaar strijden kan er geen vredige toekomst komen. Ik begrijp best dat er nog veel mensen moeten ontwaken om aan een hoger leven te beginnen, maar wij allen kunnen onze krachten en inzichten aanwenden om onze jongere ‘zusters en broeders’ op aarde te inspireren. De toekomst ligt in onze eigen handen. Alles wordt in ons univer­sum bepaald door oorzaak en gevolg. Het is niet God die ons voor slecht gedrag straft of beloond, we bepalen de kwaliteit van onze toekomst zelf. Probeer het beste van jezelf te geven, niemand is perfect maar we hebben wel de mogelijkheid onszelf te veranderen. Elke dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Een karakter verander je niet zomaar, dat is een illusie. Tientallen kleine stapjes zijn tezamen ook een grote. Zouden we allemaal bereid zijn om te veranderen dan kan de (nabije) toekomst er veel beter uit gaan zien. Egoïsme en agressie tegen onze medemens maar ook tegenover dieren en de rest van de natuur hoort daar niet bij.

 

Toeval

De dag begon al met een grappig voorval. Zonder ergens aan te denken ‘hoorde’ ik een bekend liedje in mijn hoofd. Door de jaren heen heb ik geleerd te onderscheiden wat mijn eigen ge­dachten zijn en wat door iemand anders in mij wordt ‘gelegd’. De titel was: Sebastiaan. Het vreemde was dat de nadruk wel heel erg op het gedeelte ‘Bastiaan’ lag. Ik stond er verder niet bij stil. ‘s Avonds hadden mijn vrouw en ik een cursus. Wij hadden even geen auto meer, want die was vanwege de vele mankementen ‘overleden’. Mijn vrouw had aan de buren van haar ouders gevraagd of wij mee mochten rijden want zij volgden dezelfde cursus. Dat was gelukkig geen probleem. ‘s Avonds gingen wij naar deze mensen toe, ik stelde mezelf voor, want ik had nooit kennis met hen gemaakt. Ik wist niet welke achternaam ze hadden en was verbaasd te horen dat hun achternaam ‘Bastiaansen’ was’. Ik moest direct aan het liedje van diezelfde ochtend denken. De titel lijkt heel sterk op de achternaam van deze mensen. Het was of de voorzienigheid iets had willen doorge­ven. Valt dit onder toeval of heeft het een bepaalde betekenis? Het was in ieder geval een merkwaardige samenloop van omstandigheden.

 

Tussenpersoon

Mijn vrouw heeft al enkele jaren de wens om zwanger te worden. Ze vindt dat ze door omstan­digheden tijdens haar eerste huwelijk niet volledig van haar vorige zwangerschappen heeft kunnen genieten. Zij is, zoals ik in mijn eerste boek ‘Paranormaal, zeker niet abnormaal’ heb geschreven, wel zwanger geweest. Het vruchtje werd na twee maanden zwangerschap afgestoten. Ik dacht: de tijd zal niet echt rijp geweest zijn maar dat neemt het verdriet niet helemaal weg. Je kunt een kindje wensen, maar zolang de kosmische tijd niet aangebroken is voor het wezentje uit de ruimte om geboren te worden kun je niet meer doen dan afwachten. Af en toe spreekt ze haar kinderwens uit. Ik zeg dan meestal: heb nog een beetje geduld want al op jonge leeftijd is tegen mij gezegd dat ik nog een nakomeling zal krijgen. Het laat haar niet los, het lijkt alsof er iets in haar ziel leeft dat meer weet. Ik heb weleens gelezen dat we allemaal vooraf aan het huidige leven ons komende leven in een flits of levensfilm vooruit mogen zien. Ik denk dat sommige gevoelige mensen zich vanuit hun ziel iets herinneren en de belangrijke veranderingen aanvoelen.

Op een dag zat ik te mediteren en zag in mijn gedachten een aantal vreemde beelden. Ik zag een klein kindje, die heel graag naar de aarde wilde komen. Het kindje kon nog niet komen omdat de tijd er nog niet rijp voor was. Ik zag zoiets als een glazen stolp die het kindje weerhield om op aarde te komen om geboren te worden. Ik voelde bij dit tafereel duidelijk aan dat de aarde met haar specifieke natuurkrachten (wetten) dit proces van geboren kunnen worden tegenhield. Ik begreep hier niet veel van, op wie zou dit nou slaan? Ik had op dat moment werkelijk totaal geen idee. Ik werd persoon­lijk erg emotioneel, omdat ik de wens van het wezentje bijzonder sterk aanvoelde. Later op de dag sprak ik mijn vrouw en vertelde mijn visioenen. Zij schrok behoorlijk, ze wist precies wat dit te betekenen had. Ze zei dat ze de afgelopen dagen met de wens om zwanger te worden erg bezig was. Ze was een beetje moede­loos en kon het niet meer geloven dat ze ooit nog zwanger zou raken. Ze had om steun en uitleg gebeden. Nu begreep ik direct mijn visioen. ‘Zij’ hadden via mij als tussenpersoon informatie gegeven. Ik wist niets van de gebeden van mijn vrouw af, zij had er immers niets van verteld. Ik zei: Ze willen je laten weten dat het kindje graag wil komen maar dat de tijd er nog niet geschikt voor is. Ik vond dit weer een sterk staaltje van ‘boven’. Je ziet dat er wel degelijk met ons meegedacht wordt.

Onze gedachten worden tijdens het mediteren (het bidden) echt opgevangen. Alleen kunnen zij ons niet bereiken als we niet in deze mogelijkheid geloven. Je kunt bijvoorbeeld informatie doorkrijgen tijdens je dromen maar als je hier niet in gelooft dan zet je het van je af als toeval.

 

Tweelingziel

Er zijn momenten in het leven dat je iemand tegenkomt en denkt: het lijkt wel alsof ik je al veel langer ken. De persoon geeft je zo’n vertrouwd gevoel dat je niet begrijpt hoe dat komt. In spirituele kringen wordt snel gezegd: je hebt je ‘tweelingziel’ ontmoet. Wat is een tweeling­ziel? Het schijnt dat je gedurende je bestaan een persoon hebt waarmee je altijd in verbinding staat. Het kan bijvoorbeeld je toekomstige partner worden, een dochter van je zijn of een tante, de verhou­ding tot elkaar maakt verder niet uit. Er wordt beweerd dat je tweelingziel op dezelfde manier denkt en voelt als jij. Hoe kan je weten of iemand op aarde je tweeling­ziel is? Daar kom je zelden achter. Ik vind dat mensen te snel er vanuit gaan dat iemand je tweelingziel is of een ander persoon die je eerder in een vorig leven hebt ontmoet. Ik denk dat je waarschijnlijk iemand tegen gekomen bent die op dezelfde ‘golflengte’ zit. Jullie ervaren de dingen in het leven op dezelfde manier, je handelt hetzelfde. Dit is fijn te ervaren, het is mooi als zo iemand tot je vriendenkring mag behoren. Om elkaar iets duidelijk te maken heb je aan een half woord genoeg. Dergelijke vriendschappen kunnen eerder in een vorig leven zijn ontstaan, maar dat hoeft niet altijd. Een vriendschap komt tot stand op basis van dezelf­de belang­stelling, dit schept een band. Je kunt over dezelfde dingen praten.

Eens word je aan gene zijde, wanneer jullie beiden daar aan toe zijn, met je tweelingziel verbonden. Dit is een mooi vooruitzicht want wie wil er geen ‘maatje’ die je goed aanvoelt en begrijpt.

 

Uittredingen

Een bijna-doodervaring of een uittreding is een mooie ervarin­g waardoor je hele leven van de ene op de andere dag kan veranderen. Een uittreding is met het geestelijk lichaam uit het stoffelijk lichaam gaan zonder dat daarbij de dood definitief intreed. Het geestelijk lichaam is een dubbelgan­ger van ons gewone stoffelijk aardse lichaam. Tussen beide lichamen is een netwerk van etherische verbindingen (draden). Soms kan het gebeuren dat je bijvoorbeeld door een zwaar auto-ongeluk even uit het lichaam wordt geslingerd. Wat er dan gebeurt is een wonder op zich. Je ziet jezelf in een uitgetreden toestand vanaf enkele meters in de ‘lucht’ naar jezelf kijken. Je neemt exact waar wat er daar beneden op dat moment allemaal plaatsvindt. Als je dit kan onthou­den kun je het later aan anderen vertellen. Zij zullen verbaasd zijn wanneer je tot in detail alles weet na te vertellen. Uittredingen kunnen zowel overdag als ‘s nachts in de slaap plaatsvinden. Sommige mensen die in hun slaap uittreden gaan op bezoek bij een al eerder overgegaan familielid of  bekende. ‘s Morgens bij het ontwaken ervaren ze dit als een droom. Niet iedereen beseft dat hij een uittreding heeft gehad en werke­lijk op bezoek is geweest. Dit moet je leren onderscheiden. Je kunt ook uittreden om kleine werkjes voor anderen te doen. Jouw aanwezigheid alleen al kan voor iemand een bepaalde betekenis hebben. Je vraagt je misschien af of de verbinding met je lichaam breekt als je zo ver uittreedt. Dit gebeurt niet omdat de verbinding (in de Bijbel het zilveren koord genoemd) anders is opgebouwd dan een aardse telefoonkabel die in de grond ligt, namelijk door etherische energie. Met dit koord blijf je verbonden met je aardse lichaam dat in slaap is. Soms word je ‘s nachts opgehaald om op ‘excursie’ te gaan. Zij van gene zijde van het leven nemen je om de één of andere reden mee. Het stoffelijk lichaam wordt niet zomaar achtergelaten. Er blijven mensen achter om het lichaam voor vervelende personen (aards gebonden mensen die niet aanvaarden dat ze overleden zijn) af te schermen; er kan dus niets gebeuren. Op onze aarde leven mensen van diverse pluimage door elkaar, dit is aan gene zijde anders. Ik heb diverse keren mogen zien dat er verschillende ‘oorden’ bestaan. Precies zoals Jezus zei: in mijn Vaders huis zijn vele woningen. Deze verblijfplaatsen worden ‘sferen’ genoemd. Elke sfeer heeft zo zijn eigen ontwikkelingsgraad en bestaanstoestand. Mensen met een goed of slecht karakter komen in een sfeer terecht wat bij hun specifieke bewustzijn hoort. In het land van de dood heb je wel tientallen sferen of overgangsgebieden. Wij volgen allemaal een bepaalde evolutie. Door goede en slechte daden tijdens ons leven bepalen we zelf in welke sfeer we na de dood terecht komen. Mensen die moeite hebben gedaan om aan zichzelf en anderen te werken komen sneller vooruit dan degenen die zich niet ingespannen hebben. We verdienen allemaal zo onze eigen sfeer. Er is geen rechter die ons om onze daden veroordeeld. Je kunt wel vragen om advies of je iets goed of verkeerd hebt gedaan in je afgelopen leven. Er is altijd hulp wanneer je dat eerlijk wenst. Wij worden na de (stoffelijke) dood vanzelf naar de sfeer ‘ge­trokken’ waar we werkelijk (innerlijk) horen. Er is dus wel degelijk rechtvaardigheid in ons universum. Iedereen komt dus gezien zijn ontwikkelingsgraad op de juiste plaats terecht. Er zijn mooie vriendelijk uitstralende sferen van licht, maar ook donkere sferen van duisternis. Op aarde is dat anders, daar leeft alles door elkaar. Wat je werkelijk in je hart voelt, duisternis of liefde, is bepalend voor waar je terecht komt. Door eens uit te mogen treden met een geestelijke helper krijg je een kans om de wereld anders te ervaren en beter te begrijpen.

 

Uitvinders

Mensen zijn erg vindingrijk. Enkelen hebben zichzelf al in hun jeugd als doel gesteld om later iets te gaan uitvinden. Zij hebben vaak een creatieve en ontvankelijke (mediamieke) geest. Hier op aarde zijn we in de veronderstelling dat we alles zelf bedenken, dit is niet helemaal waar. We worden allemaal met een bepaalde taak (opdracht) geboren. Een keuze heb je meestal al voor je geboorte gemaakt. Sommigen kiezen ervoor om iets uit te vinden. Anderen creëren iets voor de mens, bij­voorbeeld in de kunst. Tijdens het leven en net zoals in de sferen ‘lopen’ er persoonlijke geeste­lijke begeleiders met je mee. Iedereen heeft die bij zich, dat kunnen familieleden of oude bekenden van vorige levens zijn. Zij hebben allemaal een eigen taak om ons te inspireren. Zij groeien zelf door ons te vergezellen; het is dus ook hun eigen belang. Afgelopen eeuw zijn er veel uitvindingen op de aarde gebracht. Een uitvinder wordt tijdens z’n leven gedurende een bepaalde klus ‘opgetrokken’ in het energieveld (aura) van zijn geestelijke leider. De meeste uitvinders voelen dit gebeuren aan. Zij merken dat ze geïnspireerd worden. Is de leider weg dan is de bezieling ook verdwenen. Wij kunnen ons voor twee kanten van het leven inzetten. Voor het welzijn van de mens dus voor het ‘licht’, maar ook voor de ondergang van de mens, de ‘duisternis’. Wij hebben de vrije wil om een keuze te maken voor welke zijde van het leven we kiezen. Dit geldt uiteraard ook voor uitvinders. Zelfs bij het uitvinden kun je spreken van ‘soort zoekt soort’. Diegenen met goede bedoelingen trekken automatisch mensen van de gene zijde aan waarmee hun geestelijke trillingsgetal overeenkomt, ook al zitten hun leiders op een hoger geestelijk niveau. Helaas geldt dat ook voor de personen die zich bezig houden met aller­lei apparatuur waar je mensen mee kunt doden. Zij laten zich inspireren door individuen met duisternis in het hart. Ik moet wel zeggen dat veel uitvindingen voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden, alleen wordt er vaak voor het kwade gekozen. Het uitgevondene behoort gericht te zijn op het welzijn van de medemens. Door mooie uitvindingen kun je veel mensen aanmoedi­gen om verder te groeien.

 

Eeuwig vastgelegd

Akasha-kroniek is een bijzonder woord met een moeilijke betekenis. Het valt niet mee om dit uit te leggen. Het gaat eerlijk gezegd ook een beetje boven het bevattings- en waarnemings­vermogen van ons uit. Akasha-kroniek betekent zo ongeveer: alles wat ooit gedaan, gedacht of gezegd is, wordt vastgelegd en de informatie blijft voor eeuwig ‘astraal’ opgeslagen (je kunt zeggen in de aura van de aarde). Akasha-kronieken zijn, om een vergelijking te maken, als opnamen met videobanden, inclusief geluid, met al onze gegevens uit ons huidige, maar ook uit alle vorige levens. Je kunt jezelf en anderen met alles ‘erop en eraan’ zien. Er komt geen apparatuur aan te pas. Alle gedachten en werkelijke belevenissen worden in de aura van de aarde, de astrale aarde, vanaf het begin van het ontstaan, tot in de verre toe­komst, opgeslagen. Van nature paranormaal gevoelige personen of helderzienden zijn vertrouwd met dit vreemde fenomeen. Ik ben zelf menigmaal tegen een paaltje in de straat of in het bos aangelopen waarvan ik in de veronderstelling was dat het daar ook werkelijk stond. Het echte paaltje was allang weggehaald; het was er enkel nog ‘astraal’. Je schrikt behoor­lijk als je ergens tegenaan loopt waarvan je in een fractie van een seconde later pas door hebt dat er helemaal niets meer is. Of bijvoorbeeld wanneer muren en deuren ergens jarenlang gestaan hebben. De energieën blijven op de een of ander manier bestaan. In het begin van mijn paranor­male ontwikkeling moest ik hier aan wennen.

Alles wat je vastpakt of waar je alleen al naar kijkt, beïnvloed je astraal. Vandaar dat het door paranormaal gevoelige mensen gevoeld of gezien wordt. De aura van mensen, dieren en voorwerpen nemen automatisch energieën met informatie op; het wordt dan in het Akasha geheugen opgeslagen.

Sommige helderziende mediums mogen in dit voor ons bijna niet voor te stellen opslagdepot ‘kijken’. De hoogontwikkelde geestelijke leider/gids van het medium maakt een verbinding met iemands leven. Alles blijft in het astrale voor eeuwig be­staan. Er bestaat dus altijd de mogelijkheid om ver in de tijd terug te kijken. Dit kan soms nuttig zijn om er achter te komen waarom iemand ergens hevige angsten voor heeft. Je hebt zo een manier om de oorzaak te achterhalen, waardoor je er misschien iets aan kunt doen. Er zijn mensen die onder geestelijke leiding in een ‘film’ het ontstaan van het heelal mochten zien. Bijvoorbeeld Jozef Rulof aan het begin van deze eeuw. Zijn ervaringen zijn in boekvorm met de titel ‘Ontstaan der Heelal’ uitgebracht. Het is een interessant boek maar de materie is moeilijk. Ik raad niet aan om dit boek als eerste uit de serie te lezen, het is beter om met een paar andere te beginnen, zoals ‘Zij die terugkeerden uit de dood’, ‘Door de Grebbelinie naar het eeuwig leven’ of ‘De kringloop der ziel’.

 

Verkleden

Iedereen weet dat je regelmatig moet wassen en kleren vervangen. Wist je dat ook aan kleding de sfeertjes (gedachtene­nergieën) van de dag blijven hangen. Stemmingen van onszelf en anderen (dus emoties zoals blijheid, intens verdriet, depres­sie) blijven aanwezig. Als je met mensen te maken hebt vindt er automatisch energiewisseling plaats. De energieën van de aura lopen altijd in elkaar over. Een aura is wel één tot twee meter groot. Mensen die vatbaar zijn voor sfeertjes en stemmingen van anderen doen er goed aan om regelmatig van kleding te wisselen. Gewassen kleren dat een aantal dagen gelegen heeft, hersteld zich en het neemt snel weer nieuwe levenskracht uit de kosmos op. Als er sterke stemmin­gen aan je kleren hangen dan kan dat je echt naar beneden halen. Je voelt dit meestal intuïtief aan, er klopt dan iets niet. Andere mensen reageren ook op jou, niet alleen op de vrolijke of donkere kleuren maar ook op jouw stemmingen. Stemmingen trekken door alles heen. Niet alleen in je kleren, maar ook in de rest van je huis. De aura van het huis gaat naar de bewoners staan, vandaar dat het bij de één beter voelt dan bij de ander.

 

Voorgevoelens

Het gevoelsleven van ieder mens is bijzonder diep en gecompliceerd. We begrijpen vaak onze eigen gevoelens niet. Op sommige momenten van de dag kun je zonder dat te willen stemmingen van anderen ‘opvangen’. Je merkt dan dat je een invloed (een gedachte of emotie) hebt opgepikt. Dit noemen we voorgevoelens. Voorgevoelens zijn niet altijd eenvoudig te herkennen, je kunt niet altijd de bron achterhalen. Veel mensen zijn in hun gevoelsleven door allerlei omstandigheden geblokkeerd. Ze durven, hoe gek dat ook klinkt, niet te voelen. Dit is goed te begrijpen omdat er in een mensenleven veel kan gebeuren wat ons nadelig kan beïnvloeden of zelfs in sommige gevallen kan beschadigen. Niet zelden verwarren gevoelens en emoties ons, je kan er behoorlijk onzeker van worden. Ik hoor regelmatig van cursisten en cliënten dat zij het moeilijk vinden om voorgevoelens van gewone gevoelens te onderscheiden. Ik denk dat je je best hierin kunt trainen. Geef jezelf de opdracht om voorgevoelens te leren ontcijferen. Zo’n opdracht werkt in de geest door, het is een kwestie van het richten van je aandacht op iets. Een voorbeeld: het kan zijn dat je van ‘binnen’ uit weet dat een vriendin ziek is. Je voelt een soort onrust in je en denkt dat er iets niet klopt. De volgende dag krijg je een telefoontje van de persoon waar je je bezorgd over maakte. Je vriendin zegt tegen je dat ze zich vanaf de vorige dag niet lekker voelt en behoorlijke koorts heeft gekregen. Jij denkt bij jezelf: dat is vreemd ik heb gisteren aan je zitten denken. Hoogstwaarschijnlijk heb jij telepathisch signalen van de zieke opgevangen. De zieke heeft jou in gedachten zelf geïnformeerd. Jij ‘voorvoelde’ iets waarvan je binnen 24 uur te weten kwam wat het voorgevoel inhield. Voorgevoelens ontstaan vaak doordat mensen aan elkaar denken. Het kan gemakkelijk van vrienden of kennis­sen afkomstig zijn. Maar het kan ook worden veroorzaakt door eerder overleden familieleden die jou persoonlijk iets duidelijk willen maken. Je laat het elkaar dus in wezen zelf voelen.

Er bestaat ook nog een andere mogelijkheid van voorvoelen, het heeft met handelingen uit vorige levens te maken. Het kan zijn dat je zelf voorvoelt dat je iemand zal ontmoeten. Jouw innerlijk (ziel) weet exact wat er te gebeuren staat maar het dringt niet goed tot je bewustzijn door. Je komt vaak niet meer te weten dan dat er iets te gebeuren staat. Soms voel je nog wel aan of het bijvoorbeeld iets te maken heeft met verhuizen (emigreren) of iets op het gebied van relaties (een nieuwe relatie of het stranden van een relatie). Dit zijn lastige voorgevoelens omdat je nooit goed weet of het wel of niet waar is en wanneer het dan geschiedt. Belangrijke contacten hebben altijd te maken met handelingen/ontmoetingen uit vorige levens. Is het dan vreemd als je een oude bekende vriend of vijand voorvoelt? Ik verwacht dat we in de toekomst meer over onszelf te weten komen. Alle zaken die we nu nog als paranormaal beschouwen zullen we beter gaan begrijpen. De komende eeuw zullen wij een enorme geestelijke/spirituele groeispurt beleven. Wij zijn geza­menlijk die tijd aan het voorbereiden.

 

Verloren voorwerpen

Mensen hebben soms een sterke binding met voorwerpen. Het doet hen denken aan een bepaalde tijd of aan personen. Alleen al het zien van een voorwerp maakt hen blij of verdrietig. Het is maar net wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Sommige mensen gaan wel heel erg ver, zij sparen letterlijk alles. Er zijn mensen die naast foto’s of brieven ook relikwieën zoals veren, botten of urnen van overleden dieren bewaren.

Af en toe krijg ik een telefoontje met het verzoek of ik ook aan het opsporen van vermiste of verloren voorwerpen doe. Het valt niet altijd mee om onder woorden te brengen wat je op helderziende wijze ziet. Een voorwerp waar iemand naar vraagt kan een bijzonder grote emotionele betekenis hebben. Door verdriet is vaak het nuchtere verstand verdwenen. Men staat niet gemakkelijk meer open voor advies. Hoe ga je als paranormaal begaafde hiermee om? Een helderziende moet niet met een oordeel naar buiten komen. De gekste voorwerpen kunnen zeer persoonlijk voor iemand zijn. Eenieder heeft zijn eigen dierbare voorwerpen die herinneringen oproepen. Bij vermissingen van bijvoorbeeld dieren wordt het nog moeilijker. Je kunt geen blije gezichten verwachten als je een vervelende mededeling doet.

Ik herinner me een situatie een jaar of tien geleden waarbij ik telefonisch werd geconsulteerd. Er werd een kater vermist. Ik kan me goed voorstellen dat, wanneer mensen bijzonder aan hun huisdier verknocht zijn, zij het dier geweldig missen. Het beïnvloedt je leven als je een dier of een sieraad kwijt bent. Ik vroeg of ze het ook wilden weten als ik een onprettige waarneming zou hebben. Zij wilden de waarheid weten om van die onzekerheid af te komen. Ik zag in mijn gedachten/paranormale waarneming een auto aank­omen met grote verlichting. Ik had de indruk dat de kater waarschijnlijk door de schrik, was aangereden. Er werd gevraagd of ik een idee had waar hij dan zou kunnen liggen. Ik zag dat de kater zo’n meter of zes vanaf hun eigen woning in een tuin lag. Dezelfde dag kreeg ik een telefoontje dat de kater gevonden was zoals ik op paranormale wijze had mogen zien. De mensen waren verdrietig en tegelijkertijd ook opgelucht, zij wisten nu wat er was gebeurd.

 

Zon

Zoals de aarde de moeder van het leven is zo is de zon de vader van het leven. De zon is een wonderlijke ster. Zonder de zon is er geen leven. Of je wel of niet in een God gelooft, je kunt niet ontkennen dat daar een wonderlijke ster in de ruimte hangt. Alles wat je kunt zien beschouw ik als een onderdeel van het stoffelijk universum (de uiterlijk belichaamde God). De stoffelijke zon geeft ons warmte en licht. Wist je dat er naast de stoffelijke zon ook een geestelijke zon bestaat! Vergelijk het maar met je eigen lichaam en geest. De zon bestaat ook uit twee lichamen. Ook de geestelijke zon geeft energie af. Het is een energie die we nog niet goed begrijpen. De geestelijke energie van de zon ligt op een andere golflengte: namelijk op de etherische. Deze etherische energie raakt ons eigen etherisch lichaam. De zon is een energie oplader; hij zet allerlei processen in werking. De zon is een goede ontsmetter. Leg maar eens een tijdje iets in het zonlicht. Vooral in de ochtend uren kun je je goed opladen met zonne-energie; dit geeft veel kracht. Van de zon worden mensen blij. We kijken in de winter al uit naar het voorjaar en de zomer. De zon beschouw ik, net als de aarde, als een vriend. Het is een raadsel welke wonderlijke grote Kracht deze planeten (planeetgeesten) aandrijft!

 

Deel 2

 

Adopteren

Soms zie je mensen op een hele wonderlijke manier bij elkaar komen. Welke bijzondere kracht brengt mensen die elkaar waarschijnlijk normaal gesproken nooit tegen zouden komen omdat ze misschien wel duizenden kilometers uit elkaar wonen samen? Ik ben er van overtuigd dat mensen, of ze mee- of tegenwerken dat maakt in het geheel niet uit, elkaar tegen moeten komen. Dit heeft te maken met de wet van oorzaak en gevolg die tijdens alle levens werkzaam is: deze wet brengt mensen tezamen en dit geldt ook bij het adopteren van kinderen. Getrouwde stellen die kinderloos blijven, besluiten vaak na veel wikken en wegen om een kindje te adopteren. Zij hebben van hun gynaecoloog gehoord dat er door medische factoren (aanwijsbaar of niet aanwijsbaar) geen mogelijkheid is om zwanger te raken. Terwijl ze voor hun gevoel absoluut niet zonder een kindje verder kunnen leven. Het zorgen voor een kind geeft hun leven doel, inhoud, dus een andere dimensie. Dit kan voor sommige ouderparen een groot probleem worden. Ze raken geobsedeerd door het uitblijven van een zwangerschap. De belang­stelling voor andere zaken neemt vaak af. Ook bij het leggen van deze bijzondere wijze van contact tussen ouders en adoptiekind denk ik, dat we niet zo maar een kindje ‘aangeboden’ krijgen. Volgens mijn paranormale ervaringen worden mensen naar elkaar toe getrokken. Iemand of iets verbindt de aura’s van de personen met elkaar. Een bepaalde leiding (kracht), zorgt dat de juiste mensen keurig bij elkaar worden gebracht. Zit er in dit leven voor iemand geen eigen of adoptiekindje in, dan kunnen ze naar allerlei klinieken lopen, maar het zal toch niet lukken. Dit is niet leuk om te zeggen. Uit ervaring weet ik dat mensen dit niet willen of kunnen geloven. Ik heb meer dan eens gemerkt dat we met een bepaald levensprogramma geboren worden. Staat er iets niet op dat programma dan kan je het ook niet naar je toe trekken, wat je er ook aan wilt doen. Er zullen maar weinig mensen aan deze materie toe zijn, omdat je met ogenschijnlijke ‘onrechtvaardigheid’ geconfronteerd wordt. Wij mensen willen liever de touwtjes in eigen handen houden. We willen graag alles zelf bepalen. Toch leer je als paranormaal begaafde, dat je alleen maar kunt luisteren naar het ‘grote Plan’, je hebt hier zelf niet veel in te brengen. De kunst is om het leven te accepteren zoals het moet komen en daar vrede mee te hebben, ook al komt het je persoonlijk niet altijd uit. Weinig mensen hebben vrede met zichzelf en hun omgeving, er leven veel tegenstrijdige gevoelens in ons. Het al dan niet krijgen van kinderen ligt uiteraard bijzonder gevoelig. Het is geen spirituele stof om makkelijk over te praten. Je kunt er zelfs be­hoorlijk ruzie door krijgen. In het leven probeer ik zelf zoveel mogelijk in harmonie te komen met de ‘Grote Wil’ in het heelal. Uiteraard kom ik ook in situaties terecht, waarin ik het helemaal niet meer zie zitten en soms zelfs dwars ga liggen, dat is gewoon menselijk. Toch ervaar ik keer op keer weer dat deze houding je niet veel verder helpt. De weg naar grotere harmonie vind je niet door alles te willen, maar ligt in berusting en het ontwikkelen van gevoel en inzicht. Later, wanneer je meer geestelijk gerijpt bent, zul je het grote Plan achter alles beter begrijpen.

 

Affirmaties

Wat is affirmeren? Affirmeren is jezelf bevestigen. Steun je eigen gedachten en mening over iets en durf vooral daarnaar te leven. Veel mensen zoeken bevestiging bij de ander, terwijl je ook zeker met jezelf afspraken kunt maken. De kunst van het leven is om alles wat je voelt of denkt serieus te nemen en er de tijd voor uit te trekken. Het kost je enige inzet om te leren affirme­ren. Niettemin is het de moeite waard om het zelf eigen te maken. Vrijwel iedereen is doorgaans erg beïnvloedbaar. We worden snel op andere gedachten gebracht en staan vaak niet zo stevig in de schoenen. Je kunt hier veel meer tegen doen dan je denkt. Probeer ‘s morgens enkele affirmaties uit te spreken. Doe je dit serieus dan kunnen de opgeroepen vibraties (positieve ge­dachten) in je eigen aura, je de hele dag sterken. Veel mensen zijn door het leven erg aang­edaan, ze hebben weinig vertrouwen meer in zichzelf en in het leven. Heb je veel ellende meegemaakt dan is het te begrijpen dat je daardoor sterk uit balans bent geraakt. Enkele positieve, hardop uitgesproken, gedachten over je eigenwaarde kunnen goed helpen. Het is merkwaardig dat gedachten, positief of negatief, op de één of andere manier door een ander kunnen worden opgevangen. Je straalt dit gewoon zelf uit. Je laat onbewust elkaar iets weten door in elkaars aura te lopen. Zit of sta je in de buurt van iemand dan is de kans groot dat er onbe­wust telepathische informatieoverdracht tussen de aanwezigen plaats vindt. Je zegt dus, zonder daarbij stil te staan, zelf in gedachten hoe je je voelt. Het is belangrijk om positief over jezelf en anderen te denken.

 

Afhankelijk

Het leven kent veel onzekerheden. Er zijn mensen die goed weten wat ze willen en er zijn mensen die altijd iets aan een ander vragen om zekerheid te krijgen. Als iemand negen van de tien keer aan een ander vraagt wat hij moet doen, dan loopt hij de kans om geen gelijkwaardige vriendschap op te bouwen. Het lijkt dan meer op een ouder-kind verhouding. Dit is natuurlijk voor beide partijen niet goed, je krijgt onherroepelijk problemen en misverstanden. Maak je niet zo afhankelijk en leer zelf beslissingen te nemen. Wees trots op jezelf want je bent een uniek wezen, waarvan op de héle wereld geen tweede rondloopt. Jij hebt ook recht op een mening, laat hem dan ook horen. Probeer het eens, stap over de drempel en kom eruit. Je hebt vast veel talenten en mogelijkheden ontwikkeld, doe er dan ook iets mee. Vermijdt zoveel mogelijk dominante persoonlijkheden als je zelf niet zo’n overheersend karakter hebt, er valt toch niet tegen hen op te boksen. Het is zonde van je energie. Het kan zelfs zo zijn dat je als gevolg van energieverlies geen kracht meer hebt om andere leukere dingen in het leven te doen. Wees blij met jezelf en probeer hieraan te ‘sleutelen’, dan zie je dat je na verloop van tijd meer zelfvertrouwen krijgt. Ook jouw mening is de moeite waard om gehoord te worden.

 

Afspraken

Gelukkig hebben mensen allemaal hun eigen karakter anders zou de wereld er saai uitzien. Karaktereigenschappen zijn ontwikkeld in vorige levens of door omstandigheden in het huidige leven. Niet iedereen maakt in zijn leven hetzelfde mee. Dat is ook de reden, waarom we na zoveel aardse levens allemaal een ander karakter hebben ontwik­keld. Een van de vervelendste eigenschappen van sommige mensen is het niet altijd nakomen van afspraken. Door mentali­teitsverschillen wordt hier nogal wisselend over gedacht. Sommigen houden zich netjes aan hun afspraken en anderen komen rustig een paar uur later of komen helemaal niet opdagen. Ik wil niet bepalen wat de beste houding is, de ene cultuur is de andere niet. In sommige landen is het normaal dat je niet altijd je afspraak nakomt. Wij hier in Nederland zijn erg gesteld op afspraken en het maken van regeltjes. In mijn praktijk komt het af en toe voor dat mensen op het laatste moment afbellen. Ik houd er niet van om te veel ‘gedwongen’ pauzes te hebben. Een paranormaal genezer of helderziende blijft liever in dat ‘andere’ bewustzijn hangen. De wisselingen van het ene bewustzijn naar het andere geven een onrustig gevoel, het is dan net alsof je ‘s morgens niet goed uit je slaap kunt komen. Te lang op iemand wachten is ook niet fijn. Het bouwt makkelijk negatieve energie op, omdat je met de mogelijkheid in je hoofd rondloopt, dat er met de persoon iets gebeurd is. Kan je hier wat  tegen doen? Je kunt altijd vooraf met elkaar afspreken of er waarde aan het nakomen van een afspraak wordt gehecht. Maakt het aan beide kanten niet veel uit dan doe je daar een ander geen kwaad mee. Het wordt wat anders als één van beiden bijzonder gesteld is op het nakomen van een afspraak. Gedrag en mentaliteitsverschillen kunnen behoorlijke proble­men veroorzaken. Het is beter om in een vroeg stadium duidelijk naar elkaar toe te zijn.

Assertief

De afgelopen tien jaar is dit een populair woord geworden. Met assertief zijn wordt bedoeld: voor jezelf op komen, je mening durven te geven en zeker niet het kaas van je brood laten halen. Het maatschappelijk werk organiseert een paar maal per jaar een assertiviteitscursus. Er is enorme behoefte aan deze werkgroe­pen. Je kunt er veel van leren en horen hoe een ander met bepaalde levenssituaties omgaat. Het valt mij op dat veel mensen moeite hebben om zich te uiten. Ze hebben over het algemeen wel een mening maar durven of willen uit bescheidenheid of onzekerheid deze niet uiten. Dat is jammer omdat je dan nooit van elkaar weet of je op dezelfde golflengte zit. Door onuitge­sproken gedachten krijg je gemakkelijk misverstanden in de wereld. Sommige mensen zijn al assertief van geboorte, zij begrijpen niet goed waarom anderen zich niet kunnen uiten, bij hen gaat dat vanzelf. Niet iedereen is hiermee geboren. Het valt op dat uitingsproblemen en gevoelens van gebrek aan zelfvertrouwen al in de jeugd ontstaan kunnen zijn. Ouders nemen te weinig tijd om hun kinderen te helpen met het ontwikkelen van een eigen mening. Je wordt als kind vaak beloond om iets wat van nature al in je zit, terwijl iemand die minder goed meekomt er maar een beetje bij bengelt. Natuurlijk geldt dit niet voor elke ouder, maar ik denk toch dat dit in het algemeen voor velen opgaat. Mensen moeten leren meer de tijd te nemen om naar elkaars gevoelens en standpunten te luisteren. Geef daarom iedereen de ruimte om z’n zegje te doen. Door assertiever te zijn kan je de aandacht iets meer naar je toe trekken. Dit valt niet mee maar is toch wel de moeite van het proberen waard. Elke dag hebben we weer opnieuw de kans om iets aan ons karakter te sleutelen.

 

Bewegen

Er zijn maar weinig mensen die maat weten te houden. Of er wordt teveel aandacht aan het lichaam geschonken of men richt zich te veel op de psyche (het spirituele). Een vriend zei vroeger vaak tegen mij met betrekking tot gezondheid ‘houd het hoofd koel en de voeten warm’. Dit klinkt simpel, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Hoeveel mensen met een zittend beroep hebben last van koude voeten. Koude voeten geeft onder andere een slechte bloedcirculatie aan. Het is jammer dat we in het algemeen genomen te weinig aandacht voor ons lichaam hebben. Je kan denken: ik douche me regelmatig en poets mijn tanden drie maal per dag. Dat is te beperkt en te eenzijdig. Voor een goede gezondheid wordt meer inzet van je verlangd. Er wordt vaak te weinig aandacht aan sport geschonken, ook goede beweging hoort bij een ‘spiritueel’ leven. Het maakt niet uit welke tak van sport je beoefent, als je maar in beweging bent. Het is goed om zodanig te sporten dat je het warm krijgt en begint te transpireren. Door transpiratie raak je veel afvalstoffen uit het lichaam kwijt. Mensen die te weinig bewegen (sporten) zijn vaak erg kouwelijk. Ik weet dat niet iedereen gechar­meerd is van sport, het is zelfs zo dat sommigen er een gruwelijke hekel aan hebben. Probeer toch iets te zoeken wat bij jou past, bijvoorbeeld iets wat je in je jeugd met plezier deed. Mensen met weinig belangstelling om te sporten hebben vaak geen stralend gezondheidsaura. Je ziet dikwijls (dat geldt niet voor iedereen) dat zij snel moe zijn, sommigen zijn zelfs onver­draagzaam. Het is zeer belangrijk om spanningen van het leven kwijt te kunnen. Het beoefenen van een sport kan je daar mooi bij helpen. Door de wisseling van inspanning en ontspanning kun je je later beter en dieper ontspannen. Sporten heeft een grote invloed op je leven. Vrou­wen die voor hun vijfendertigste niet of nauwelijks hebben gesport lopen meer kans op osteo­porose (botontkalking, botten slijten en breken dan makkelijker op oudere leeftijd). Voor een goede, gezonde bottenstructuur is het beter om te sporten. Door belasting van de botten wordt het lichaam gedwongen om nieuwe botcellen te vormen. Te veel en verkeerde voeding gecom­bineerd met te weinig bewegen veroorzaakt de bekende ‘welvaartsziekten’. Het is vreselijk om de statistieken te lezen en te zien hoeveel mensen problemen hebben (of gaan krijgen) met hun hart- en bloedvaten. Onze aderen en slagaderen slibben vrijwel helemaal dicht door te veel vette en eiwitrijke voeding. Het is goed om ‘s morgens, net als in enkele oosterse landen, een kwartier tot een half uurtje gymnastiek of Tai-Chi (een soort bewegingsdans) te doen. Ons lichaam wordt weleens de tempel van de geest genoemd. Net zoals je geen rotzooi in je huis maakt is het verstandig om ook meer aandacht en respect voor het lichaam te hebben. Tot slot wil ik nog met een stelling komen: wie overdreven veel sport die slijt en wie te veel nadenkt of vergeestelijkt die wordt (over)gespannen. Zoek een gezond evenwicht tussen beiden, zodat je je lekker kunt voelen.

 

Bezittingen

Mensen zijn bijzonder gesteld op comfort en bezittingen. We hebben allemaal zo onze terechte en onterechte redenen om dit goed te praten. Het verzamelen van bezittingen zegt iets over ons karakter, wie we werkelijk zijn. Ik heb niets tegen bezittingen, iedereen moet dat voor zichzelf maar uitmaken. Het is alleen zo jammer dat de gemiddelde Nederlander zo de nadruk legt op het hebben van bezittingen. Dat zou eigenlijk anders moeten zijn. We zouden ons meer op de verdeling van de goederen onder de mensen moeten richten, zodat we allemaal van de overvloed kunnen genieten. Het hebben van bezittingen is een tijdelijk gebeuren, zo heb je veel en het volgende moment ben je het weer kwijt. Dit heeft te maken met de wet van karma, ontstaan door handelingen in vorige levens. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je in een vorig leven iets van iemand afhandig hebt gemaakt en dat er nu een mogelijkheid is om het terug te geven, te betalen of het goed te maken. Dit klinkt niet leuk maar het gebeurt wel vaak. Er is een groot verschil tussen het verzamelen van aardse en ‘geestelijke’ bezittingen. Aardse bezittingen zijn tijdelijk, je hebt het hooguit tot je dood, daarna kun je het niet meer meenemen. Als je je spulletjes slecht onder de nabestaanden verdeelt dan voel je telepathisch dit getouwtrek na je (stoffelijke) dood aan gene zijde in de sferen. Voorkom dit probleem en regel het nu je nog leeft. Als je iets tijdens je leven kunt verdelen dan kan je er nog van genieten. Wees meer gericht op geestelijke bezittingen. Deze ‘bezittingen’ zijn eeuwig en je kunt ze na je dood meenemen. Ook in je volgende levens kun je van geestelijke verworvenheden gebruik maken. Ervaringen en vooral de gevoelens rond een bepaalde situatie blijven toch diep in je ziel aanwezig. Hoe verder je jezelf geestelijk ontwikkelt des te meer contact je hiermee krijgt. Mensen zijn over het algemeen te veel gericht op zichzelf, zij sparen voor zichzelf of voor het gezin. Dit zal in het komende Aquarius of Waterman tijdperk veranderen. We zullen dan gaan beseffen dat we ons veel gelukkiger en tevredener voelen als het ook met anderen goed gaat. We zullen de komen­de eeuw dit ‘wij-gevoel’ sterker gaan voelen en ervaren. Het heeft te maken met het punt van evolutie waar wij allen (met natuurlijk altijd wel wat uitzonderingen) op zijn gekomen. Alleen gaan grote veranderingen altijd vooraf aan wat strijd. Je ziet dit de laatste jaren aan de onderdrukte volkeren die weer graag hun eigen zelfstandig­heid willen terugkrijgen. Dit moet eerst opgelost worden anders staat dat ons wij-gevoel nog in de weg. Zolang je nog te veel partijen hebt kunnen we niet tot elkaar komen en samen aan iets werken.

 

Blokkades

Nog niet zo lang geleden hadden we een ‘seksuele revolutie’. In deze fase van de ontwikkeling gingen veel deuren open die lang dicht waren gebleven. Voordien haalde niemand het in z’n hoofd om daar iets aan te veranderen en toch bespreekbaar te maken, je werd dan direct hard aangepakt. Openhartigheid over seksualiteit was uit den boze en absoluut niet bespreekbaar. Je had vurige voor- en tegenstanders van het gebruik van de pil als anticonceptiemiddel. Door die periode kunnen we vandaag de dag gemakkelijker en vrijer met elkaar over dit onderwerp praten, er is sindsdien een hoop veranderd. Er is meer belangstelling voor de mogelijkheden van het lichaam gekomen. Er is speciaal voor vrouwen een ‘Vrouwenlijfboek’ geschreven en later zo’n zelfde boek voor mannen. Ons lichaam zit ingewikkeld en wonderlijk in elkaar. Het is zelfs mogelijk om iemands plezier of ongeluk van het lichaam af te lezen. Onuitgesproken emoties en irritaties kunnen als spanningen in het lichaam zitten. Grote spanningen kunnen blokkades in het lichaam veroorzaken. In mijn praktijk heb ik gemerkt dat er door angst voor het onbekende en onzekerheid nog steeds niet gemakkelijk over massage en seks gesproken wordt. Het publiek kan globaal in twee groepen verdeeld worden: een groep die goed over erotiek kan praten en een die nog steeds moeite heeft met dit onderwerp, zij durven zich niet te uiten. Het is fijn als je in een relatie goed met je partner kunt praten, je kunt als je daar beiden behoefte toe voelt ergens aan werken. Sommigen zouden vaker de stoute schoenen aan moeten trekken om aan de partner te vragen of deze de spanningen en blokkades weg wil masseren. Een massage kan veel spanningen weghalen, het werkt erg diep door. Ontdek de mogelijkhe­den van massage en erotiek, het geeft een extra dimensie aan je leven. We zitten niet voor niets in een stoffelijk lichaam met (gevoels) zenuwen. De spanningen die we allemaal makkelijk opdoen moeten afgeleid worden. Massage en sport (bijvoorbeeld zwemmen) kunnen een positieve bijdrage leveren aan een gezond gestel. Het is zonde als je na verloop van tijd vanwe­ge spanningen en stress genoodzaakt bent om te stoppen met je werk. Grijp de mogelijkheid van het masseren met twee handen aan. Wees niet benauwd, alles is in het begin moeilijk. Wees vooral niet onzeker of je het wel of niet goed doet, als je met liefde en zorg de ander masseert heeft het altijd een goede uitwerking.

 

Boosheid

Boosheid is een moeilijk te hanteren energie. Tijdens het boos zijn kunnen enorme krachten vrij komen. Het brengt je in verlegenheid en je weet je niet goed uit te drukken. Sommigen worden na langdurige onderdrukking van deze energie zwaarmoedig of zelfs agressief. Tussen de eerste irritaties en later een enorme boosheid ligt een lange weg. Je wordt niet zomaar even boos, daar zijn waarschijnlijk veel vervelende momenten aan voorafgegaan. Iedereen gaat met boosheid net weer even anders om. Sommigen beweren niet echt boos te zijn, maar je ziet ze een rood hoofd krijgen van opwinding. Gewoonlijk worden onderlinge irritaties niet snel uitgesproken. We drukken het liever weg dan dat we eerlijk onze mening geven. Dat is jammer want op den duur stapel je al die irritaties op. Recht valt niet altijd te behalen, het is maar net in welk milieu en met wat voor mensen je te maken hebt. Houden mensen van eerlijkheid en duidelijkheid dan hoeven irritaties niet tot boosheid te leiden, je hebt dan immers de mogelijkheid om je gevoe­lens kenbaar te maken. Als je je slecht kunt uiten of er wordt gewoonweg niet naar je geluisterd dan kunnen deze krachten zich opstapelen tot bijzonder destructieve krachten. In een vlaag van blinde woede is de mens tot alles in staat, van het gooien met meubilair tot zelfs fysiek geweld. Dagelijkse irritaties hebben grote invloed op de gezondheid. Langdurige stress ‘vreet’ je maagwand kapot; denk maar aan een maagzweer. Het is mijn persoonlijke ondervinding dat mannen hiervan vaker last hebben dan vrouwen. Het spijsverteringskanaal van de man houdt langdurige irritaties en boosheid niet lang vol. Bij vrouwen zie ik dat erger­nissen en boosheid gemakkelijk tot allerlei ontstekingsprocessen kunnen leiden, bijvoorbeeld holteontstekingen (vooral voorhoofdsholte ontsteking). Eet je daarnaast slecht of drink je alcohol en gebruik je medicijnen dan komt het nog harder aan. Het lichaam raakt van onuitge­sproken emoties plus slechte voeding uitgeput. Ik denk dat mensen meer voor elkaar open moeten gaan staan. Het luisteren naar elkaars goede, maar ook slechte levenservaringen geeft een gevoel van betrokkenheid. Het verwarmt je innerlijk. Ze zeggen dat haat de omgekeerde vorm van liefde is. Liefde is de hoogste trilling en haat de laagste trilling van betrokkenheid. Liefde is een gevoel, het trekt aan en haat doet het tegenovergestelde, het stoot af. Je ligt elkaar of je ligt elkaar helemaal niet. Soms zie ik alleen al aan de kleuren en grootte van de aura of mensen elkaar zullen aantrekken of afstoten. Het grappige is dat je in vuur en vlam voor iemand kan staan, maar ook iemand met datzelfde vuur kan bestrijden. Ik vind dit een van de wonderlijkste krachten in de kosmos. Waarschijnlijk houden deze heersende krachten het universum bijeen. Het leven is een continu proces van aantrekken en afstoten.

 

Slechte buien

In het leven zit het niet altijd mee. Er zijn dagen dat je niets meer ziet zitten en je de gekste dingen in je hoofd haalt. Je vraagt jezelf af waar al die gedachtekronkels toch vandaan komen. Er zijn momenten waarop het lijkt dat alles tegelijk komt, je denkt dat dit alleen maar jou kan overkomen. Slechte en vervelende buien voel je vaak al uren of zelfs dagen van tevo­ren aankomen. Jammer genoeg drukken we deze waarschuwingen veel te vaak weg, het komt ons niet bepaald uit om er naar te luisteren. Ik ben van mening dat als je in een vroeg stadium naar deze signalen luistert, je ‘onweersbui’ of depressie niet zo zwaar hoeft te zijn. Wij mensen zijn over het algemeen eigenwijs, we gaan liever door tot het niet meer gaat. Vind je het dan vreemd, dat je bijvoorbeeld bonkende of zeurende hoofdpijn (migraine) krijgt? Aan de aura kun je zien wanneer iemand een slechte bui heeft, je ziet dat aan de energie rond het voorhoofd. Slechte buien en depressies hebben vaak te maken met een energie tekort. Ik noem deze vitaliteitsenergie vaak ‘zenuwkracht’. Heb je te weinig zenuwkracht dan voel je je niet fit. Een middagdutje of een dutje op een andere tijd is vaak de beste oplossing. Je kunt het ook op een andere manier aanpakken. Een goed openhartig gesprek met iemand die je echt vertrouwt kan veel goeds opleveren. Een dergelijk gesprek lucht op. Ik denk dat de aura in werkelijkheid uit duizenden super kleine draaikolkjes (chakra’s) bestaat. Door spanningen en onverwerkte emoties gaan die draaikolkjes van snelheid veranderen. Kun je geen rust vinden of wordt het je allemaal te veel dan gaan deze kleine chakra’s een eigen leven leiden. Het is de kunst om in het leven een evenwicht te vinden. Van te veel spanningen of langdurig verdriet word je moe en soms depressief. Probeer een gezond ‘tegenwicht’ te vinden. Doorbreek alles even, maak regelmatig  een wandeling of een fietstocht of ga mediteren. Misschien kunnen rustgevende geneeskrachtige kruiden helpen zoals passieflora, valeriaan, melisse en hop. Ook kan licht verteerbare voeding (niet te veel zware vetten en spijzen) uitkomst bieden. Heb je regelmatig erg zware en slechte buien dan is het raadzaam om een bekwame hulpverlener te raadplegen. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat er iets met je hormoonhuishouding (tijdelijk) ver­keerd zit. Slechte buien zijn in ieder geval waarschuwingen om er wat aan te gaan doen. Sla je dit jaar na jaar in de wind dan kan het de basis van een chronische ziekte worden. Het lichaam is erg sterk maar uiteindelijk laat het niet met zich spotten. Je zult de gevolgen van een ver­keerde levenswijze zelf onder ogen moeten zien; dit is allemaal niet nodig, wanneer je maar tijdig wilt ingrijpen.

 

Eenzaamheid

Er zijn momenten in het leven dat je het gevoel hebt, dat je er helemaal alleen voor staat. Je hebt het idee dat je even niet meer verder komt en dat alles om je heen een beetje stil valt. Deze momenten vinden vaak plaats na een inspannende tijd. Het lijkt erop dat er een beschermend mechanisme in werking treedt om ons even stil te laten staan. Dat zijn geen prettige momenten, je hebt dan het gevoel dat je even naast het leven geplaatst bent. Sommige mensen worden behalve een beetje eenzaam ook zwaar op de hand of zelfs depressief. Dit komt omdat ook het lichaam op spannende of moeilijke periodes reageert. Zowel de geest als het lichaam hebben tijd nodig om van alle belevenissen te herstellen. Alles verloopt in cycli, het kost ons alleen moeite om de afwisselende periodes in het leven aan te voelen en te begrijpen. De één heeft daar meer greep op dan de ander. Wij hebben allemaal de neiging om maar door te jagen. We nemen vaak geen tijd om na een moeilijke of misschien wel pijnlijke periode volledig uit te zieken en weer op kracht te komen. Menigeen probeert deze momenten te beïnvloe­den door te veel koffie te drinken, alcohol te gebruiken of slaaptabletten in te nemen. Dit is uiteraard niet verstandig, omdat je op den duur deze strijd tegen jezelf moet opgeven. Door roofbouw op jezelf raakt je uitgeput. Ik vind dat ogenblikken van alleen zijn en eenzaamheid bij het leven horen, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Stille en eenzame momenten moeten ook doorleefd en doorvoeld worden. Vaak komt er spontaan belangrijke informatie over jezelf en anderen naar de oppervlakte drijven. Fijne maar ook pijnlijke ervaringen zijn niet voor niets, je kunt er wat mee doen als je dat wilt. Op die stille eenzame momenten kan je, als je dat durft tot bepaalde gedachten (inzichten) komen over jezelf en anderen. Het kan zijn dat het leven van binnenuit gaat spreken. Dit zijn de momenten dat je verbinding met je innerlijke stem kunt krijgen. Natuurlijk hoef je niet eerst depressief of eenzaam te zijn voordat je verbinding met het innerlijke leven krijgt; het valt wel op dat dit vaak op deze pijnlijke momenten gebeurt. Sommige mensen kunnen moeilijk begrijpen waarom de een veel meer greep op z’n leven heeft dan de ander. Geen twee mensen ervaren het leven hetzelfde. We zijn allemaal met ons eigen levensprogramma bezig. Ik denk dat één van de oorzaken waarom sommige mensen een paar stapjes op anderen vooruit zijn, is: dat ze meer tijd nemen voor innerlijke zaken. Zij razen minder snel langs allerlei moeilijke momenten heen en leven minder oppervlakkig. Zoek je liever plezier op dan diepgang dan leer je nooit echt veel van jezelf en anderen begrijpen. Begrip en inzicht krijg je niet op een presen­teerblaadje aangereikt. Het leven is bedoeld om grondig te doorleven. Momenten van eenzaam­heid kunnen daar iets aan bijdragen. Stille en rustige periodes, al dan niet met een gevoel van eenzaamheid, beschouw ik als overgangsperiodes. Soms lijkt het erop dat zware periodes altijd voorafgaan aan (goede) nieuwe periodes. Je kunt dit zien als een voorteken voor een nieuwe tijd. Alle goede of slechte periodes hebben iets te zeggen, het is alleen aan onszelf of we er tijd voor over hebben om hier iets mee te doen.

 

Seksuele energie

De mens heeft regelmatig seksuele prikkelingen. In het dierenrijk is dat anders, zij hebben een paar maal per jaar bepaalde periodes deze gevoelens. Het is mij opgevallen dat de ene persoon, man of vrouw dat maakt niet uit, meer geïnteresseerd is in erotiek en gevoeliger dan de andere. Onze endocriene klieren veroorzaken door de gemaakte hormonen seksuele belang­stelling. De natuur is ons net even te slim af, wij worden hierdoor van elkaar afhankelijk gemaakt. Erotiek en seksualiteit kunnen mensen naar elkaar toe brengen, maar ook enorm afstoten. Heb je veel seksuele lust (heb je meer zin dan je partner) en kan je dat niet goed kwijt, dan voel je je niet lekker en krijg je last van spanningen. Soms hoor je zeggen dat je deze energie moet sublimeren, je moet er iets mee gaan doen, bijvoorbeeld iets kunstzinnigs of sportiefs. Toch zal dit niet altijd afdoende helpen. Sommige mensen kiezen er voor om het te verdringen, zij verzetten zich ertegen. Ik geloof daar niet in. Je kunt naar mijn mening deze gevoelens beter accepteren. Druk je het weg dan ben je er waarschijnlijk veel meer mee bezig dan wanneer je dat niet zou doen. Je moet je niet laten gaan en ook niet geforceerd ertegen verzetten, het is beter om de middenweg te bewandelen.

Een seksleven heb je nodig, het is gezond voor je gestel. Seksuele energie is een onderdeel van de basiskracht die vanuit je stuitstreek (stuitchakra) langs je ruggenmerg omhoog komt. Zonder deze energie heb je geen vitaliteit, en zonder vitaliteit kan je niet functioneren. Het is jammer dat over erotiek zo moeilijk gesproken wordt. Je seksuele lust kan wel anders zijn dan die van je part­ner, je moet toch met die ander leven. Veel relaties lopen op de klippen, omdat er te weinig met elkaars gevoelens rekening wordt gehouden. De basis van elke vriendschap of huwelijk moet bestaan uit geven en nemen. Hoe kan je de ander leren kennen zonder daar af en toe een eerlijk gesprek over te hebben. Zeker in de opbouwfase van een relatie is het belangrijk om veel aandacht aan elkaar te besteden. Het is van belang om dit te blijven doen. Is de fut er eenmaal uit dan breng je die er niet zomaar opnieuw in.

Seksualiteit is een mooi maar moeilijk onderdeel van het leven; het voegt iets bijzonders toe aan een relatie. Het is interessant om te zien hoe het proces van aantrekken en afstoten tussen mensen zich afspeelt.

 

Feestdagen

Veel mensen kijken uit naar feestdagen ze willen graag een dagje vrij zijn en familie en kennis­sen bezoeken. Eventjes het ritme van de werkweek doorbreken. Iedereen viert dit op z’n eigen manier. Niet iedereen is gesteld op feestdagen, er zijn bijvoorbeeld mensen die een uitgespro­ken hekel hebben aan bijvoorbeeld de decemberdagen. Het confronteert hen met het ‘er alleen voor staan’ en soms zelfs eenzaamheid.

Mensen zijn rare wezens, ze wachten netjes af totdat de feestdagen eraan komen. Ik denk dat het beter is om ‘feestjes’ te organiseren als daar gewoon een grote of kleine reden voor is. Je kan mooi door zo’n feest je gevoelens van blijheid uitdruk­ken, het is spontaner en misschien daarom wel leuker dan verplichte nummers. Mensen hebben de neiging om leuke spaarzame momentjes van plezier en geluk in het leven voorbij te laten gaan. Spreek je inspiratie eens aan, doe eens iets met je creatieve energie en zoek gewoon een aanleiding om een feestje te geven. Doorbreek de dagelijkse sleur. Je wordt er vast vrolijk van. Na een week van inspanning behoort ontspanning te komen. Doe je dit niet dan gaat het leven stilletjes aan je voorbij. Neem eens een extra vrije dag en geniet van het leven. Organiseer voor kinderen een speurtocht met gekke fratsen erin of nodig kennissen uit voor een etentje of een boswandeling. Kijk eens goed om je heen of er iemand is die een beetje kan organiseren en stem de wensen op elkaar af. Je zult zien dat er meer mensen in je omgeving zijn, die staan te springen om een welverdiende afleiding. Vul je eigen leven in zoals jij het ziet maar blijf wel anderen respecteren. Geniet meer van de afwisseling van de jaargetijden. In de natuur kun je samen of met kinderen leuke dingen doen. Met een klein beetje creativiteit kun je je leven een stuk aangena­mer maken. Grijp de leuke dingen in het leven aan om een klein feestje te organiseren.

 

Geduld

Geduld is een schone zaak wordt er gezegd. Ongeduld en ergens geen berusting in kunnen vinden brengt je niet verder. Vooral op het spirituele pad is het opbrengen van geduld erg belangrijk. We moeten immers altijd afwachten wat de ‘Grote’ in de hemel met ons voor heeft. Er zijn weinig mensen die een gedeelte van hun huidige levensprogramma kennen. Ongeduld brengt je niet ver, het houdt zelfs je ontwikkeling tegen. Ben je eenmaal te veel op iets ge­fixeerd dan gaat de rest van je leven aan je voorbij. Door ongeduld raak je gemakkelijk geblok­keerd.

Enkele mensen worden in een betrekkelijk korte tijd paranormaal gevoelig. De een vindt het prachtig en de ander schrikt hiervan en wil dit liever niet. Op verschillende fases van de ‘evolutieladder’ kun je spontaan paranormaal worden. In het ene leven heb je deze gevoeligheid en in een volgend leven ben je het weer kwijt. Dit komt omdat je verschillende zijden van het leven moet beleven. Van al die mogelijkheden met de daarbij behorende bijzon­dere situaties heb je de kans om geestelijk te groeien. Mensen met paranormale ingevingen worden vaak zeer enthousiast, ze willen alles te snel en lopen daarom zichzelf voorbij. Dit is niet verstandig want alles heeft z’n tijd nodig. Uit ongeduld willen ze spirituele opleidingen volgen om maar zo vlug mogelijk verder te komen. Dit is te begrijpen, je bent ergens vreselijk vol van en je wilt meer. Je kunt niet sneller groeien door een opleiding te volgen. Sommige dingen moeten spontaan en niet geforceerd komen. Forceer je het toch dan heb je een aanzien­lijk grote kans, dat je zonnevlecht te ver open gaat staan. Je kunt hier wel wat sterker paranormaal van worden maar ook vaak erg ziek. Menigeen verliest in dit stadium van paranormale ontwik­keling de greep op z’n gaven. Eenmaal geopende deuren sluiten niet gemakkelijk meer, met alle vervelende gevolgen van dien. De paranormale wereld is beslist niet ongevaarlijk, je kunt door aardsgebonden overledenen beïnvloed worden. Zij zijn bijna altijd op rottigheid uit, anders vervolgen zij hun pad wel aan gene zijde. Heb je regelmatig paranormale ervaringen en wil je er wat mee doen, wacht dan af tot jouw geestelijke helper van gene zijde zich uit zichzelf aan je meldt. Dit kan bijvoorbeeld in een droom gebeuren. Je krijgt dan in je slaap advies wat je wel of niet moet doen. Het is ontzettend belangrijk om af te wachten wie jouw geestelijk leider van gene zijde is. Want stel dat er een vervelend persoon verkeerde (valse) informatie doorgeeft, dan is het hek van de dam. Mensen zullen zeer teleurgesteld zijn en negatief over je gaan praten. Het is beter om af te wachten totdat je weet wie jouw geestelijk leider is, pas dan mag je ervan uitgaan dat je goede astrale bescherming hebt. Vergeet niet dat waar licht is ook duisternis is; dit laatste maakt een paranormaal begaafde niet bepaald blij. Ik weet (nu praat ik uit eigen ervaring) dat het niet mee valt om geduld op te brengen als je iets heel graag wilt. Toch zullen zij jou niet eerder benaderen dan wanneer de tijd er werkelijk rijp voor is. Deze tijd komt niet altijd overeen met hetgeen jij er zelf van vindt, probeer hier toch op te wachten. Je kunt je boos maken maar dat helpt toch niet. Begin je ergens te vroeg aan dan bestaat er echt de mogelijk­heid dat je verkeerde personen in je aura aantrekt. Zijn zij eenmaal in jouw astrale omgeving dan laten ze niet snel meer los met alle gevolgen van dien. Dit hoeft je niet te overkomen als je maar geduld hebt.

 

Gezondheid

In deze gejaagde tijd heeft ons lichaam veel te lijden. Niemand kan dag in dag uit zonder schadelijke gevolgen onder druk staan. Vroeg of laat zullen de spanningen zich op jouw lichaam wreken. De een krijgt een gevoelige maag, de ander pijn in z’n nek of schouders. Het is maar net waar jij van nature gevoelig voor bent. Je zou er in dit verband over kunnen spre­ken dat elk karakter zo z’n eigen typische klachten heeft. Bij een goede leefwijze hoort een goede eet wijze. We eten te snel en te onrustig en er is vaak geen goede sfeer aan tafel. Van al dat gejaag krijgen we spijsverteringsproblemen. Tegenwoordig kunnen we overal kant-en klare menu’s kopen. Een grote groep mensen neemt vaak niet de tijd om lekker rustig te koken. Dat is jammer want een goede maaltijd is toch brandstof die we hard nodig hebben. We eten niet alleen te veel, maar ook te vet, we gebruiken te veel suiker en zout. In groenten zit van nature al voldoende zout. In deze nerveuze tijd doen we er verstandig aan om een tijdje voedingssupplementen te gebruiken. Je kunt dit bij de drogist, voedingswinkel of soms super­markt kopen. Het beste kun je gezonde volwaardige voedingsproducten kopen, dan heb je al die voedings extra’s helemaal niet nodig, de voeding is dan tevens het medicijn. Je kunt je zenuwen aansterken met vitamine B complex, kijk eens in een voedingslijst waar deze vitamine in zitten. Je kunt denken aan tarwekiemen of zemelen, grof volkoren brood, haver, boekweit en noten. Van het genees­middel Avena sativa (haver sap) en passieflora hebben veel mensen plezier. Het kalmeert de zenuwen en sommigen gaan er beter door slapen. Leer te luisteren naar de signalen van het lichaam. Onthoudt dat het lichaam je tijdelijke tempel is waar je zelf in moet zitten. Wees er zuinig op, dat bespaart je later veel gezondheidsproblemen, geld en verdriet.

 

Goeroe

In sommige kringen is het woord ‘goeroe’ bekend. De laatste jaren hoor je er iets minder over. Misschien komt dat wel omdat er veel boeken van Amerikaanse schrijvers op de Nederlandse markt worden gebracht. Wat is een goeroe eigenlijk? Een goeroe is een oosterse leermeester die wij hier in het westen niet zo kennen. Enkele westerse leerlingen in de levensstudies zoeken een leermeester die hen wil helpen met hun geestelijke ontwikkeling. Een goeroe kan je bijvoorbeeld meditatie/yoga technieken bijbrengen en ‘gewoon’ jezelf beter leren kennen. Sinds de flower-power tijd van eind zestiger jaren hoor je regelmatig mensen om je heen vertellen, dat men voor korte of langere tijd naar India wil afreizen om oosterse wijsheden te bestuderen. Zij zoeken een goede goeroe die hen verder kan helpen. Er zijn goeroes die veel te zeggen hebben, maar ik begrijp niet waarom mensen per se een leermeester in het oosten willen zoeken. In Nederland zullen toch ook wel mensen zijn die iets meer afweten van de innerlijke mens en over God, het paranormale, gezondheid, dromen en geneeskrachtige kruiden. Ik heb meer dan eens gezien dat mensen hun hele hebben en houwen aan een goeroe hangen, net alsof ze een vrijbriefje hebben om zelf niet meer te hoeven nadenken. Ze adoreren een goeroe als een heilige. Natuur­lijk moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken, daar wil ik niets over zeggen. Maar wie is die goeroe dan wel? Heeft hij werkelijk zoveel bijzonderheden te melden? Ik heb aan de aura’s van diverse goeroes gezien dat zij geestelijk helemaal niet zo ver ontwikkeld waren. Meer dan eens had een ‘leerling’ een mooiere en krachtigere aura dan de goeroe zelf. Het is natuurlijk erg moeilijk om iemand geestelijk te peilen. Ik weet dat er maar weinig mensen zijn die echt aura’s zien. Wat dat betreft zijn mensen met het hebben van ‘het tweede gezicht’ bevoorrecht. Maar helderzien heeft ook een keerzijde: een helderziende ziet niet alleen maar mooie dingen, maar vaak erg nare dingen in een aura. Je moet wel tegen beide kanten opgewassen zijn. Ik heb meer dan eens gelezen dat werkelijk grote oosterse en westerse leraren geen leerlingen willen hebben. Zij wijzen ons juist op onze eigen aangeboren (goddelij­ke) mogelijkheden. Ieder mens is volgens hen verantwoordelijk voor zijn eigen gedachten en handelen. Het is beter om zelf kansen in het leven aan te grijpen zodat je ervan leert, dan achter een goeroe-type aan te lopen die voor jou denkt. Hier word je zelf niet veel wijzer van.

 

Hiernumaals’

Het heden, verleden en de toekomst zijn geen eenvoudige tijdsbegrippen. Het is een mysterie waar je het hoofd behoorlijk over kunt breken. Bestaat de tijd wel, of is het een begrip dat alleen in ons denken zit en in feite helemaal niet bestaat. Je hoort wijze mensen zeggen dat je het verleden, heden en de toekomst in het ‘eeuwige’ nu moet zien. Wat moet je daar bij voorstellen, een eeuwig bestaan zonder een begin of einde. Wie leeft er in het nu? Iedereen heeft dingen te verwerken. Sommigen maken het wel heel bont, zij leven vanwege oudzeer niet meer in het nu. Dit vind ik zonde van het leven. Ik raad je ondanks grote problemen of wensen die je hebt aan, leef vooral in het nu. Elke ochtend heb je opnieuw de kans om wat van je leven te maken. Ook al is het leven tijdelijk ‘verduisterd’, probeer er wat van te maken, laat je niet te veel afleiden. Tien kleine stapjes vooruit is ook een grote. Leef niet te veel in het verleden maar ook niet te veel in de toekomst. Pluk de dag, maak er wat van en leef meer in het ‘hiernumaals’. Mensen met belangstelling voor het spiritualisme zijn erg gericht op alles wat zich na de dood afspeelt. Zij willen zo veel mogelijk hierover te weten zien te komen. In hun speurtocht naar het voortbestaan verliezen ze maar al te gemakkelijk het contact met het heden. Hun onderzoek is immers gericht op het leven na de dood en de komende levens. Toch ligt alles wat met de toekomst te maken heeft in het nu, in het heden. Alles wat je doet of denkt heeft grote betekenis voor de toekomst, zelfs wat je nalaat is van invloed. Het is goed om hier eens over te mediteren. Wij denken nog veel te sterk dat de schepper van het leven (God) alles regelt. Ik geloof dat in het groot de evolutie door ‘boven’ wordt geregeld, maar vergeet niet dat je zelf door alle goede en slechte daden veel in eigen hand hebt. Het heeft daarom weinig zin om steen en been te klagen over je huidige leven, je hebt het zelf door daden uit vorige levens opgeroepen. Kan je daar dan nog iets aan doen? Het is maar net hoe je het bekijkt (ondergaat). Wat je aan grote daden verkeerd hebt gedaan kun je niet terugdraaien, want dan zou er geen rechtvaardigheid in ons universum zijn. Deed je bewust of onbewust iets fout dan moet je toch weer in een situatie komen om de gemaakte fouten te herstellen. Het ‘hiernumaals’ is een uniek moment, je kunt je kansen benutten of je laat alles aan je voorbij gaan.

 

Hollen en rennen

Sinds de uitvinding van de telefoon, de tv en de auto wordt de mens met de dag onrustiger en drukker. Er zijn legio materiële uitvindingen gedaan om ons leventje te veraangenamen, maar wat we ook doen we lopen onszelf voorbij. Het lijkt erop dat we steeds verder van onszelf af komen te staan. We praten onnodig hard tegen elkaar, maken nerveuze bewegingen en laten elkaar nauwelijks uitspreken. Als we zo doorgaan dan zal het niet lang meer duren voordat we overspannen op bed komen te liggen. Het leven heeft zoveel meer te bieden. Kijk eens hoe de jaargetijden in de natuur in elkaar overlopen. Let eens op hoe het gezicht van een ouder iemand of een klein kindje verandert als je naar ze glimlacht. Het is zonde van de dag om als een opgejaagd hert te leven. Sta jezelf meer toe, verander dit en begin nu. Elke dag biedt nieuwe kansen. Iedereen kan zich hiervan losmaken, het is alleen een kwestie van het echt willen. Pluk de dag en zorg voor een rustpunt in je programma. Kom tot jezelf en mediteer.

 

Iets van je horen

Ben jij een van de geluksvogels die goed met z’n familie overweg kan? Kan jij altijd op je familie terugvallen? Er zijn veel mensen waarbij dat niet opgaat, zij vallen door hun gedrag een beetje buiten de boot. Als je andere opvattingen over het leven hebt, dan wordt je al snel als randfiguur beschouwd. Deze mensen weten niet of ze de contacten met hun familie wel of niet moeten onderhouden. Zij leven continu in tweestrijd. Moet je je familie als zodanig respecteren en op visite blijven gaan! Of besluit je om geheel je eigen leven te leiden. Erg grote meningsverschillen over het leven zijn voor beide partijen niet eenvoudig. Er hoeft niet eens sprake te zijn van kwade bedoelingen. Wat zal jij in zo’n geval doen. Je moet behoorlijk wat inzicht in mensen hebben om zo’n situatie goed aan te kunnen pakken. Pas jij je aan de situatie aan en neem je het stille verdriet op de koop toe van het niet begrepen worden of ben je iemand die opkomt voor z’n gevoel. Een goede keuze maken is niet gemakkelijk, keuzes hebben grote consequenties. Probeer als het mogelijk is de gulden middenweg te bewandelen. Laat je niet uitlokken om dingen te zeggen waar je later spijt van krijgt. Laat af en toe iets van je horen.

 

Huilbui

‘Een man mag niet huilen’, wie dat beweert, kan je niet serieus nemen. Verdriet moet je niet wegdrukken of ‘inslikken’ dat is ongezond. Met emoties kun je juist iets doen, het zegt iets over een situatie in het leven. Een flinke huilbui lucht lekker op, het ontlaad je zenuwen van de opgelopen span­ningen. Hoe komen we er toch bij, dat je niet mag huilen. Huilen is een emotie, net zoals lachen. Wie kan lachen, moet ook kunnen huilen. De één laat sneller zijn emoties zien dan de ander, het is maar net hoe vrij je je voelt. Huilen kun je leren, je moet het alleen wel echt willen. Wil of durf je niet dan blokkeer je zelf een huilbui. Sommigen vinden het prettig om uit te huilen bij een ander, anderen huilen liever stil in een hoekje. Het is volgens mij niet verstandig om iemand te forceren om te huilen, dat zet op diegene een grote druk, wat averechts zal werken. Een opkomende huilbui kan je het best stimuleren door mooie aangrijpende muziek te draaien. Muziek geeft je een klein zetje om te kunnen huilen. Er zijn altijd wel stukjes muziek, die je aan een bepaalde emotionele tijd doet denken, het kan je helpen met het oproepen van een huilbui. Ontwikkel methoden om het huilen te vergemakkelijken. Het is beslist niet stoer om een huilbui weg te drukken. Huilen is gezond en het hoort bij het leven. Het is niet prettig om met ‘dichtgeslagen’ mensen te praten, zij leven vaak afgesloten en zijn soms zelfs wat afgestompt. Neem alle emoties serieus, ze horen bij jou en het leven. Laten we blij zijn dat we geen robots zijn zonder gevoel. We kunnen allemaal op onze eigen manier op ons gevoel reageren. Gevoelens  maken mensen juist zo mooi.

 

Illusies

Wat is de waarheid en wat is een illusie? We hebben allemaal zo onze eigen gedachten over het leven. Iedereen heeft z’n eigen waarheid opgebouwd uit jarenlange persoonlijke ondervinding­en. Je merkt, dat tussen mensen nogal een groot verschil bestaat over gedachten zoals de zin van het leven, een leven na de dood, een vrije wil, enzovoort. We kijken op onze eigen manier naar verschillende zaken van het leven, terwijl we allemaal op dezelfde planeet leven. Het valt op, dat we allemaal een beperkt beeld hebben van het leven. We beelden ons van alles in en leven met allerlei illusies. Een van de grootste illusies is wanneer iemand denkt en beweert dat het leven na de dood definitief ophoudt. Er zijn inmiddels al zoveel boeken met bewijzen geschreven, dat je bijzonder eigenwijs moet zijn om deze te verwerpen. Een andere illusie is het begrip tijd. Alles moet tegenwoordig even gehaast gedaan worden, terwijl je van de geestelijke leermeesters op de aarde en in de sferen van het licht hoort zeggen dat er in wezen helemaal geen tijd bestaat. Het begrip tijd zit in je hoofd, het is geen werkelijkheid. Wij leven eeuwig, het heeft daarom geen enkele zin om je te haasten. Je kunt beter de dingen grondig, met beleid en rustig aanpakken. Mensen beschouwen de wereld na de dood als een andere wereld, een die los van de aarde staat. Ook dit is een illusie omdat de aarde continu met de sferen in verbinding staat. Je zit dichter bij de waarheid door te denken dat het hele universum één is, zowel de stoffelijke wereld die we kunnen zien als de onzichtbare (astrale ) werelden. Door te denken dat dood dood is, zit je er behoorlijk naast. Natuurlijk heb je een paar duidelijke mystieke ervaringen nodig om van al die illusies af te komen en het te doorzien. Ik denk dat er daarom steeds weer mensen worden geboren die persoonlijk mogen getuigen van een leven na dit leven. Paranormale mensen zijn eigenlijk ‘vertegenwoordigers’. Zij vertolken het één en ander voor anderen, die hier misschien nog niet echt aan toe zijn (gekomen). Een tijd geleden kreeg ik op telepathische wijze gedachten door van een mij onbekende broeder uit het land van de geest. Zijn gedachten fascineerden mij. Zij die een bewust leven aan gene zijde hebben, voelen geen angst of spanning meer om dood te gaan, want zij hebben dat immers allemaal al eerder beleefd. Hij vond de angst voor de dood wel begrijpelijk maar niet terecht. Wij doen onszelf onnodig veel pijn. Dit zette mij aan het denken. Hoeveel mensen zijn bang om te sterven. Ik begreep dat hij eigenlijk wilde zeggen dat er maar één wereld is waarin we leven en dat angst voor de grote overgang met de naam dood eigenlijk onnodig is want we laten ons lichamelijk omhulsel wel los maar blijven in feite in dezelfde wereld. Het was een mooi gevoel om dit zo diep en eenvoudig te beleven. Het geeft weer net een ander beeld van iets wat ik al zelf zo min of meer beschouwde. Wij denken verkeerd over de dood. We zien het teveel als een definitieve scheiding terwijl de broeder liet voelen dat we na de stoffelijk dood toch in één en dezelfde ‘wereld’ blijven.

 

Intelligentie

Veel mensen struikelen over de wijsheid van anderen. Ze worden daardoor onzeker en kijken tegen hen op, vooral als ze te maken hebben met iemand die een hogere opleiding heeft. Mensen met een behoorlijke intelligentie kunnen over het algemeen gemakkelijker hun gedach­ten onder woorden brengen, zij lijken door de vaak voorkomende waterval van woorden erg pienter. Ook in de spirituele wereld kom je mensen tegen die je overspoelen met allerlei feitjes. Ze kunnen veel kennis van zaken hebben, maar leven ze daar ook echt naar? Iemand kan intelligent maar toch tegelijkertijd arm aan gevoel zijn of helemaal niet met z’n gevoel om kunnen gaan. Het valt mij op, dat mensen of tot de groep van gevoelsmensen horen (emotioneel en vrij gesloten) of meer tot de denktypen (de koel beredenerenden zonder goed naar het gevoel te luisteren). Intelligente mensen bekwamen zich vaak in één bepaalde ‘tak’ van het leven. Intelligente mensen kunnen met hun inzichten anderen gemakkelijk belaze­ren. Het zakenleven en de wetenschap trekken in het algemeen veel van dit type mensen aan. Intelligentie wordt te vaak aangewend ten gunste van zichzelf, dit is niet de bedoeling, het kan beter gericht zijn op de medemens. Ik vind dat we allemaal naar elkaar toe moeten groeien. Mensen met een eerlijke belangstelling in anderen hebben een aura dat prettiger is, dan mensen die te veel op zichzelf gericht zijn. Hun aura is mooier van kleur en is groter, dit komt door de toename aan bewustzijn. Egoïsme en hebzucht brengen je hooguit tijdelijk verder. Als mensen dit eenmaal door hebben dan zullen ze zich van je afkeren. Ik zie het leven op aarde als een school, een groeimogelijkheid om verder te komen. Je kunt natuurlijk niet in één leven veel leren daar heb je meer levens voor nodig. Mensen verdringen te veel hun gevoel. Probeer beter naar je gevoel te luisteren, het geeft meestal het beste aan hoe je kunt handelen. Het is goed voor je ontwikkeling om met zeer intelligente en gevoelige mensen te praten. Ik vind dat we onszelf te veel onderwaarderen. Door gesprekken met anderen zul je zien dat je meer talenten hebt dan je dacht. Laat je in ieder geval niet door intelligentie of  paranormale gevoeligheid van iemand afschrikken. Wees ervan bewust dat in ieder mens een sterke en een zwakke ontwikkelde zijde aanwezig is. Iedereen is net weer even anders, vandaar dat we elkaar hard nodig hebben, we vullen elkaar mooi aan. Mensen met al hun verschillende karaktereigenschappen zijn boeiende wezens. Probeer wat meer naar elkaar te luisteren.

 

Jaloezie

In de spirituele wereld is veel afgunst. Dit zou je niet verwachten van deze mensen want juist zij behoren beter te weten. Veel mensen wanen zichzelf spiritueel, ze hebben er de mond van vol maar leven er niet of nauwelijks naar. Wat is spiritueel? Het valt niet mee om dat te beschrijven, omdat een mens veel meer is dan alleen spiritueel. Hij is intellectueel, creatief, kunstzinnig, sportief om maar iets te noemen. Veel mensen willen in deze tijd graag paranormaal ontwikkeld zijn. Eigenlijk een beetje onzinnig, omdat we allemaal in meer of mindere mate paranormaal zijn. Het is vaak meer een kwestie van het paranormale in jezelf herkennen. Waar mensen zijn is jaloezie, dat is algemeen bekend maar in de paranormale wereld neemt het soms zeer extreme vormen aan. Sommige mensen worden zich in een bepaalde fase van hun leven bewust van hun paranormale gevoeligheid. Zij hebben voordien geen tijd of mogelijkheden gehad om met hun aangeboren paranormale gevoeligheid naar buiten te komen. Zij, maar natuurlijk ook anderen, kunnen zich door een praatgroep of cursus te volgen snel ontwikkelen. Niet dat dat altijd zo leuk is, want in een sneltreinvaart komen vaak veel nieuwe informatie plus de daarbij behorende problemen op je af. Dat sommigen sneller of duidelijker vooruit komen wordt niet door iedereen gewaardeerd. Vaak ligt hier al de kiem van het ontstaan van jaloezie. Intelligentie, gevoeligheid voor iets en het paranormale vermogen komen niet alleen uit het huidige leven. Je bent al honderden levens bezig geweest het te ontwikkelen. Daarom vind ik het raar dat mensen zo jaloers op elkaar zijn, je zou indien je spirituele boeken hebt gelezen, beter moeten weten. Een mens krijgt niet zomaar iets, een talent heb je niet zomaar toevallig van je ouders geërfd. Voor inzicht en talenten heb je hard moeten knokken. Jaloezie brengt je nergens, natuurlijk het is een menselijke eigen­schap waar we allemaal zo nu en dan last van hebben. Gevoelens van jaloezie vind ik misken­ning van jezelf. Ieder mens heeft veel talenten. Denk je echt dat alle vaardigheden die je in vorige levens al hebt aangeleerd plotseling helemaal verdwenen zijn? Het lijkt me niet logisch. Kijk maar naar kinderen. Aan kinderen kun je gemakkelijk zien wat zij aan geestelijke bagage meenemen. Zij zijn nog zeer puur in hun reacties en handelingen. Uiteraard heeft niet ieder kind van jongs af aan uitzonderlijke talenten, dat is ook niet nodig. Je hebt mensen die vanwege hun baan of andere bezigheden wel in de schijnwerpers moeten staan en je hebt mensen die met hun talenten achter de schermen anderen steunen. Gelukkig zijn we allemaal nodig.

 

Kok als magiër

Het tijdstip om te koken is voor de één het plezierigste moment van de dag en voor de ander het vreselijkste moment. Koken is ontegenzeggelijk een noodzakelijk onderdeel van de dag. Je kunt in ons land niet leven van bijvoorbeeld alleen maar fruit, daarvoor is het te koud. We hebben zwaardere kost nodig. Het zou gemakkelijk zijn om alleen van fruit te kunnen leven, je wint er veel tijd mee terug. (Ik houd toch al niet zo van boodschappen doen.) De mens heeft werk en hobby’s nodig. Het lichaam moet door al die activiteiten tijdig van brandstof worden voorzien. Gezonde evenwichtige voeding is van groot belang.

Niet alleen voeding is belangrijk, maar ook met wat voor een humeur je iets hebt samengesteld. Hoe gek het ook klinkt jouw stemmingen slaan ook over op de aura van het te bereiden voedsel. Dege­nen die afhankelijk zijn van jouw kookkunsten worden ongewild beïnvloed door jouw stemmingen. Natuurlijk heeft iedereen wel eens wisselende buien, dat is heel normaal. Ik haal dit speciaal aan, omdat hier te weinig bij stil wordt gestaan. We besteden veel geld aan gezonde voeding maar door slechte buien wordt dit teniet gedaan. We nemen te weinig tijd voor het eten. We doen het liefst alles tegelijk: praten, lezen en half naar de televisie kijken. Dit alles bij elkaar veroor­zaakt te veel onrust. Je krijgt vroeg of laat spijsverteringsproblemen met alle gevolgen van dien. Mensen hebben van nature helende krachten. Alles wat je aanraakt wordt licht ‘gemag­netiseerd’. Dat kun je echt zien als je het vermogen hebt van het helder zien. Een met liefde gemaakte maaltijd is dus ‘dubbel’ voedsel namelijk de voeding zelf en de energie van de handen van de kok; vandaar de kok als magiër.

 

Geneeskrachtige kruiden

Kruiden nemen een belangrijke plaats in het leven van een paranormaal begaafde. Genees­krachtige kruiden zijn over het algemeen mild van werking. Ze kunnen gemakkelijk sameng­esteld worden tot speciale mengsels voor het ondersteunen van de spijsvertering, luchtwegen, zwakke zenuwen, doorbloedingsstoornissen enzovoort. Ze zijn bijzonder geschikt om bij allerlei gezondheidsproblemen voor te schrijven en kunnen een flink steentje aan onze gezond­heid bijdragen. De werking van geneeskrachtige kruiden wordt nog steeds door velen onder­schat. Vergeet niet, dat veel chemische medicijnen imitaties zijn van geneeskrachtige planten uit de natuur. Onderzoekers naar nieuwe synthetische medicijnen willen dat in hun drang naar nieuwe ontdekkingen van stoffen weleens vergeten. Ik vind dit arrogant en onterecht. In ‘Gods tuin’ staan overal geneeskrachtige planten. Door de eeuwen heen is daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ik zou in een tuin diverse planten kunnen aanwijzen, die goed bij verschillende ziekten te gebruiken zijn. Regelmatig zie ik tot mijn grote verbazing dat zeer geneeskrachtig bomen of planten in de tuin van een ernstig zieke staan. Je ziet overal bomen zoals de hulst, berk, kastanjeboom en plantjes als de paardenbloem, brandne­tel, kamille, goudsbloem en zoveel anderen. Gelukkig zie je dat (alternatieve) therapeuten steeds meer kruidenpreparaten gaan voorschrijven. Zelfs huisartsen volgen de opleiding tot homeopaat. Dit vind ik een goede ontwikkeling.

Voor paranormale mensen is innerlijke rust onontbeerlijk. Met een onrustige geest kun je nauwelijks paranormale signalen/ingevingen ontvangen. Door te mediteren en het drinken van geneeskrachtige theeën kom je beter tot rust. In diverse voedingswinkels en drogisten kun je kant-en-klare theemengsels kopen in theezakjes of gewoon los. Je kunt ook zelf kruidensamenstellingen maken. Stukjes zoethout gemengd met kamille of rozemarijn zijn aangenaam en rustgevend. Tegen nervositeit of lichte spanningen (examens, sollicitaties) kun je passieflora tabletten of valeriaan tinctuur nemen. Dit werkt goed en heeft geen bijwerkingen. Gelukkig worden tegenwoordig bij kruidenpreparaten ook bijslui­ters geleverd, dit is een goede ontwikkeling. Hopelijk worden in de toekomst ook deze natuur­lijke en gezondere medicijnen door de verzekeraar vergoed. Ik vind dat we zelf de keus moeten kunnen maken naar welke genezer met bij horende therapieën en medicijnen we toe willen stappen. Niemand hoeft dat voor ons uit te maken. We zijn tegenwoordig verstandig genoeg om een goede keuze te maken. Probeer eens voor de verandering een kruidenmengsel uit. Laat je eens in een winkel adviseren. Neem even de tijd om aan de nieuwe ‘drankjes’ te wennen. Ben je er eenmaal aan gewend dan voel je je prettiger in je vel zitten.

 

Lachen

Wie niet op z’n tijd eens goed kan lachen, die leeft niet. Als je dit tegen iemand zegt, die al geruime tijd last heeft van zware stemmingen dan zal hij je dat niet in dank afnemen. Toch zit er wel degelijk een kern van waarheid in. Het leven is ondanks de grote problemen die het met zich mee brengt, een aaneenrijging van grappige humoristische momenten. Reageer je hier niet meer op dan ben je als het ware levend-dood. Goed lachen is gezond en het ontlaadt. Mensen zijn geneigd om te serieus en te voorzichtig te leven. Zoek het leven op en laat je eens gaan, lach er eens flink op los. Huilen maar ook lachen hoort in ieder z’n leven. Ik probeer mijn vrouw en kinderen aan het lachen te krijgen door ze kleine streekjes te leveren. Ik breng hierdoor een beetje leven in de brouwerij. De meeste kinderen zijn gek op aandacht, ze lachen zich vaak krom als ik weer een gekke frats uithaal. Van al de streken, die ze heus niet altijd kunnen waarderen, leren ze om van zich af te bijten. Dat is goed voor hun ontwikkeling, ze krijgen daardoor de mogelijkheid om een eigen houding te vormen. Wij westerlingen zijn van nature een beetje zwaar-op-de-hand. We lachen veel te weinig. Zoek het vertier eens vaker op. Lees eens een grappig boek of kijk naar een komedie op de televisie. Vaak trekt vrolijkheid vrolijk­heid aan en somberheid somberheid. Dat zie je wanneer je groepjes mensen observeert. Het is natuurlijk niet aardig van ons om iemand links te laten liggen die zwaar op de hand is en nooit eens een keer kan lachen. Maar aan de andere kant is het zonde van je energie om keer op keer aandacht aan iemand te schenken, die daar niet op wilt reageren. Ik geloof in het gezegde ‘pluk de dag’. Ben je ‘s morgens na een goede nachtrust vrolijk dan lijkt het erop alsof de dag je op de één of andere manier toelacht. Er zijn ook van die dagen dat je al in je bed voelt dat er iets niet klopt. Je merkt dan al spoedig dat je een slechte stemming hebt, vooral als je in gesprek komt met één van je huisgenoten of collega’s op het werk. Alles komt verkeerd over en je kunt niets van een ander verdragen. Op zulke dagen kun je beter in bed blijven liggen of een rustdag nemen, je hebt dan waarschijnlijk de afgelopen tijd te veel hooi op je vork genomen. Zo’n bui komt meestal aan de oppervlakte als iets in de diepte van je ziel aan je knaagt. Houd jezelf in evenwicht, zorg voor ontspanning en lach er op los.

 

Mediteren

Over mediteren wordt vaak verkeerd gedacht. Het woord mediteren heeft voor velen een zware klank. Net alsof het voor ons ‘gewone’ burgers onbereikbaar is en alleen aan yogi’s besteed is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er vele vormen van meditatie en yoga zijn die allemaal moeilijke oosterse namen hebben. Al die mooie buitenlandse namen maken het er niet eenvoudiger op. Ik geloof dat je wel tien verschillende methodes hebt om te mediteren. De geest van de mens is van nature erg onrustig en ongedurig. In het westen wordt te veel ratio­neel gedacht. Een bekende leus is: ‘Tijd is geld’. Dit is geen goede instelling. Ik verwacht dat we door nieuwe inzichten en ervaringen in de komende eeuw hier op terug zullen komen. Spanningen en ziektes worden vaak veroorzaakt door een onrustige geest. We denken onszelf ziek, we hebben te veel gedachten in ons hoofd. Gedachten en emoties zijn krachten. Als deze krachten niet in balans zijn, treden grote en kleine irritaties gemakkelijk op, met als gevolg nervositeit, onverdraagzaamheid en slapeloosheid. Je kunt aan een persoon gemakkelijk merken en voelen of hij in balans is. Om een evenwichtig persoon hangt, zonder dat je dat waarschijnlijk ziet, een rustige aura. Mensen met problemen, piekeraars en onzekere mensen stralen iets onrustigs uit. Je merkt dit ook aan de mimiek en wijze van praten en je ziet het tevens aan de ogen. Aan spanningen en onrust kun je best iets doen. Mediteren is een goede mogelijkheid. Ga eens kijken of je ergens een meditatie of yoga proef­les kunt krijgen. Niet iedereen houdt van het volgen van lessen of cursussen in groepsverband. Ik heb zelf nooit meditatie les gevolgd, ik doe het gewoon op mijn eigen gevoel. Mediteren in groepsverband kan gezellig en bijzonder effectief zijn. Het is beter om met een bepaalde regelmaat te mediteren, maar kleine momenten die je eventjes vrij bent, kan je net zo gemakke­lijk benutten. Op de dag zijn er altijd wel van die stiefkwartiertjes die je voorbij kunt laten gaan door te hangen en uit te puffen. Die momenten kan je mooi gebruiken om in je stoel of in een prettige houding op de grond te mediteren. Mediteren is niet moeilijk, het is meer een kwestie van gewoon beginnen bij het begin en dan doorzetten. De eerste keer gaat het niet gemakkelijk, omdat we snel geneigd zijn onszelf te veel regels op te leggen. Denk in het begin niet direct aan je houding en je ademhaling. Laat alles gewoon even vijf of tien minuten op je afkomen. Na verloop van tijd gaat alles gewoon stromen dan voel je je prettiger en meer ontspannen. Rustige muziek op de achtergrond kan voor de juiste sfeer zorgen. Ik prefereer om het ooster­se woordje ‘um’ (spreek uit als oom) zachtjes te neuriën. Niet geforceerd maar zachtjes en zolang je nog adem hebt. De opgewekte trilling is een weldaad voor je gestel. Het heeft een kalmerende invloed op je zenuwstelsel, spijsverteringsorganen, je gemoedstoestand, enzovoort. Het trilt zowel door je hoofd, buik als je onderlichaam. Later kan je geleidelijk aan op het ritme van je ademhaling letten en misschien wat rechter op gaan zitten zonder je spieren te belasten. Ben je erg moe dan is het beter om een uurtje te slapen. De meditatie gaat na een keer of vijf dieper doorwerken. Je merkt, als je in de ochtenduren mediteert, je beter tegen de dingen van de dag bestand bent. Begin je eerste meditaties met vijf of tien minuten per dag. Later kun je dit geleidelijk aan naar behoefte opvoeren naar zo’n twintig minuten tot wel een half uur of langer. De tijd die je aan het mediteren besteedt, krijg je dubbel en dwars terug. Je voelt je na verloop van tijd kalmer en als gevolg daarvan bekijk je alles in het leven rustiger. Probeer je af te sluiten voor commentaar van anderen, je zult met afwijzingen te maken krijgen. Ik zou me van negatieve mensen die hier niet veel van moeten hebben niets aantrekken. Er zijn overal in de wereld twee krachten in werking: een opbouwende en een afbrekende. Baan je eigen weg in het leven, stoor je aan niemand. Zij leren misschien de waarde van meditatie in een volgend leven kennen.

 

Eigen mening

Dit is een tijd met onder andere grote veranderingen op het mentale vlak. Gelukkig komt er steeds meer ruimte om een eigen mening te ontwikkelen. Misschien dat makkelijke praters iets in het voordeel zijn met hun mening over brengen. Introverte mensen, makkelijke praters vertellen alleen maar wat ze kwijt willen of durven te vertellen. Ik vind het vormen van een eigen mening bijzonder belangrijk; dat moet al beginnen bij de opvoeding van kinderen. Heb­ben ouders geen mening over een kwestie, dan weten de kinderen ook niet waar ze aan toe zijn. Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid en die duidelijkheid is niet overal aanwezig. Onduide­lijkheid veroorzaakt vaak problemen. Wanneer je niet weet hoe je partner, familielid of collega denkt, dan heb je al snel een misverstand in de wereld waar je niet zomaar van af komt. Veel mensen houden voor de goede orde alles voor zich. Dit is voor een persoonlijke ontwikkeling en gezondheid niet altijd de juiste houding. Van te veel opzouten krijg je het mogelijk aan je hart. Mijns inziens kun je beter eerlijk (wel goed ‘gedoseerd’) je mening geven. Niet te vaak en te eerlijk, want dan werkt het meestal averechts wat ook weer niet de bedoeling is. Een eigen mening hebben, is durven te leven. Ben je van nature gesloten of verlegen dan valt het niet mee om daar van af te komen. Door het toch af en toe te proberen groei je er vanzelf in. Later zal het je veel gemakkelijker afgaan, want zo is het toch met alles. De omgeving heeft tijd nodig om aan jouw ‘ommekeer’ te wennen. Ze zullen versteld staan wanneer je blijk geeft van je werkelijke gevoelens en gedachten. Ik wil hiermee niet zeggen, dat iedereen hier blij mee zal zijn; sommigen zullen het bedreigend vinden. Het kan zijn dat ze uit angst voor jouw eerlijk­heid zich aangevallen voelen en zich daarom gaan afweren en afwenden. Toch kun je beter eerst voor jezelf kiezen. Wanneer iedereen het eerst bij zichzelf zoekt, dan kan de wereld (jouw omgeving), in een korte tijd positief veranderen. Het vormen van een eigen mening en daar­voor uitkomen is onder andere een goede basis leggen voor een goed contact. Veel vriend­schappen lopen verkeerd af, omdat geen van beide partijen vanaf het begin duidelijk was. Dit is zonde, het doet pijn en had misschien met een andere benadering niet eens gehoeven. Mensen zijn nogal verschillend van karakter. Het is moeilijk om al die karakters bij elkaar in één huis of bedrijf te hebben, want dat geeft vaak spanning. Het is bekend, dat in de natuur niet alle planten elkaar verdragen, dat gaat ook op voor mensen. Wanneer iedereen bereid is om naar elkaar te luiste­ren, dan kun je in veel gevallen toch werken aan een compromis waar iedereen zich goed bij kan voelen. Het open staan voor elkaars mening geeft een prettige ontspannen (werk)sfeer in een groep.

 

Kalmerende muziek

In deze eeuw is er een hoop veranderd ten opzichte van de vorige eeuw. In een mum van tijd kun je op tientallen (Internet)radiozenders afstemmen of cd’s naar keuze beluisteren. Je hoeft niet eens je woning uit of naar een cafeetje c.q. muziekzaal te gaan om iets te horen. Muziek heeft iets magisch, liefs, betoverends of ophitsends. Het maakt je blij, doorbreekt je verdriet en het heeft iets meditatiefs. Veel mensen kunnen niet meer zonder muziek, ze zijn er helemaal aan verknocht. Van mooie muziek gaat het hart open, je wordt er vrolijk van en het heeft een kalmerende werking op je. Op muziek kun je lekker bewegen, je danst de spanningen van het leven uit het lijf. Je kunt achtergrondmuziek opzetten als je visite hebt, rustige klassieke muziek draaien of bijvoorbeeld Indiase sitarmuziek opzetten tijdens het mediteren. Probeer eens wat uit, ga eens op zoek. Tegenwoordig heb je speciale muziek die New Age muziek wordt genoemd. Het is over het algemeen rustige en  eenvoudige muziek, soms met uit de natuur vervaardige instrumenten zoals inheemse fluiten, trommels en snaarinstrumenten. Andere musici gebruiken elektronica, bijvoorbeeld synthesizers waarmee je geluiden van de zee of wind kunt imiteren. Het valt niet mee om een leuke cd van deze muziek te vinden. Er is een hoop troep op de markt. Vraag in een muziekzaak of je het eerst mag beluisteren, voordat je definitief een keuze maakt. Op open dagen van spirituele centra en in de praktijk van alternatie­ve therapeuten wordt vaak New Age muziek gedraaid. Spreekt je iets aan vraag dan naar de componist. In sommige grote bibliotheken hebben ze een muziekafdeling waar je cd’s kunt  huren, soms zijn ze ook in het bezit van New Age muziek. Mooie muziek moet je gewoon tegenkomen.

 

New Age

New Age is eigenlijk een vaag begrip. Wat moet je bij een nieuwe tijd voorstellen. Is het niet zo dat we continu in nieuwe tijden glijden, zonder dat we ons daar bewust van zijn! Soms is er sprake van een duidelijke verandering. Zo’n verandering was de renaissance, de tijd van het intreden van de wetenschap en nu de huidige tijd met de intrede van computers. Op verschillende vlakken in de samenleving kunnen er kleine en grote veranderingen plaatsvinden. Zo’n periode hebben we ook nu. Of die zo groot is als de voorgaande kun je pas in de loop van de volgende eeuw bepalen. Het New Age tijdperk is een periode, waarmee bedoeld wordt dat mensen anders gaan denken. Ze hebben het zware juk van de kerk afgegooid en laten zich niets meer wijs maken. Het New Age tijdperk zou je kunnen zien als een tijd van een ander en breder bewustzijn. Mensen leren zelfstandig na te denken en meer te luisteren naar hun inner­lijk. Door jezelf serieus te nemen, krijg je meer oog voor andere zaken. Leer je naar je gevoel te luisteren dan is de kans groot, dat je dan ook bewust wordt van paranormale ingevingen zoals het voorgevoel. Door de eeuwen heen waren we niet bepaald getraind om met onze eigen gevoelens en inzichten om te gaan. Dit werd ook niet direct gestimuleerd en gewaardeerd. Het New Age tijdperk kenmerkt zich door het ontwikkelen van een eigen mening, het bewust worden van het leven en het verder ontwikkelen van een vrije wil. Sommigen krijgen weer hernieuwde belangstelling voor de natuur en anderen zoeken het hogerop in het spirituele. Ik merk dagelijks dat mensen makkelijker over het gevoel en paranormale ingevingen durven praten dan tien jaar geleden. Er treden veel verschuivingen op. Het nadeel van deze bewust­zijnsverruiming is wel dat sommige lieden het in hun bol krijgen. Zij vinden zichzelf met al die spirituele inzichten geweldig en laten dat ook graag weten. Er zijn een aantal goede uitgeverijen in het land die deze veranderingen van bewustzijn volgen. Zij geven goede boeken uit waar ze zelf achter staan en niet alleen vanwege commerciële motieven. In de nieuwe tijd worden we meer bewust van onszelf. Het zou mooi zijn als ook de belangstelling in andere mensen  weer toeneemt. Ik vind ondanks de positieve trillingen van de nieuwe tijd dat mensen erg op zichzelf zijn. Ze ervaren wel meer vrijheid maar worden er niet allemaal blijer van. Er zijn zoveel mensen eenzaam. Als we weer tot elkaar kunnen komen en elkaar meer kunnen inspireren dan kan de wereld in een betrekkelijk korte tijd positief veranderen. Sommige zieners voorspellen ons een totaal nieuwe tijd waarbij het respect voor elkaar maar ook voor de natuur weer terug komt. Dit is een mooi vooruitzicht. Alleen zoals het met alles is zullen we daar eerst hard aan moeten werken. We moeten eerst zaaien voordat we later in die goede tijd kunnen oogsten. Als we maar van goede wil zijn dan komt de rest vanzelf wel.

 

Nonchalance

De mens maakt het in deze eeuw wel heel erg bont. Hij ‘schiet’ met gemak een ruimteschip met compleet laboratorium de ruimte in voor onderzoek. Kosten noch moeite worden gespaard. Door zo’n ‘space ship’ wordt bijvoorbeeld naar kwalijke stoffen in de ruimte ge­zocht. We willen de vervuiling in de atmosfeer in kaart brengen. Tegelijkertijd wordt op aarde met onvoorstelbare nonchalance de natuur vervuild. Er zijn steeds meer mensen die zich daar enorme zorgen over maken, zij vragen zich af waar dit allemaal heen moet. Ze zijn zeer be­zorgd voor de volgende generaties. Wat is er dan nog van de natuur over. Zijn er dan nog voldoende bossen? De bossen fungeren wel als de ‘longen’ van de aarde en daar mag je niet mee spotten. Een mentaliteit die te gek voor woorden is. Er moet rap wat aan onze houding veranderen. Op basisscholen kunnen bijvoorbeeld meer programma’s worden opgezet om belangstelling voor de natuur op te wekken. Niet alleen belangstelling opwekken voor een vlinder of een kikker, er zijn veel meer facetten waar je iets mee kunt doen. Natuurlijk moet je een kind niet teveel belasten met de grote problemen van ‘ons’ milieu. Kinderen verdienen op de eerste plaats een zorgeloze jeugd. Maar een kind kan best verteld worden dat het geen leeg plastic zakje of kauwgom zomaar op de grond moet gooien, dat is nergens voor nodig. Een kind moet naar mijn mening betrokken worden bij de natuur en milieuproble­men. De aarde is ook hun toekomstige ‘erfdeel’. Op school kan hiermee al vroeg begonnen worden. Bij bepaalde projecten kun je ook ouders betrekken. Onze kinderen krijgen op oudere leeftijd te maken met het besturen van ons land. Is het dan niet verstandiger om de kinderen van jongsafaan wat bewuster te maken van het milieu. Er moet toch vroeg of laat een mentaliteitsverandering komen.

 

Verplichte nummers

In hoeverre is de mens vrij in z’n doen en laten? Laat jij je door anderen leven of kun je voor een groot deel je eigen beslissingen nemen? Mensen leggen elkaar van alles op. Ze halen werkelijk alles uit de kast om iemand over te halen. Vooral familieleden zijn daar sterk in. Ze dwingen je bijna om naar al die ‘verplichte nummers’ in het leven te gaan. Is dat wel goed? Ik vind van niet, je moet toch vrij zijn om zelf een goede keus te kunnen maken. Kan je dit om de één of andere reden niet dan word je op den duur door anderen geleefd. Wat kan je hier tegen doen? Niet zo veel, kijk eerst eens of ze open staan voor jouw zienswijze. Staat iemand open voor jouw gedachten geef dan eerlijk en onomwonden je mening over iets. Ik merk dat veel mensen dit al niet eens durven te doen. Laat de situatie niet zover oplopen totdat je geïrriteerd je verhaal doet. Wacht op een rustig moment. Probeer je eerst op de ander in te stellen en zet kalm jouw gedachten over iets uiteen. Door te zeggen wat je vindt, krijg je misschien toch nog een positieve reactie. Sommige mensen kennen zelf ook dit probleem, maar omdat ze het te moeilijk vinden om iets aan te pakken stoppen ze het liever weg. Het is ook mogelijk dat ze direct achter jou gaan staan. Zij hebben misschien bewondering voor het feit dat jij je gevoelens durft uit te spreken. Het kan zelfs navolging krijgen. Probeer je gedachten te vertellen en laat je niet overrompelen door kennissen en familieleden. Vecht voor een eigen mening. Ga niet strijden met mensen waarvan je zeker weet, dat de energie die je aan hen besteedt verloren moeite is. Volg hierin je intuïtie.

 

Onmacht

In het leven komen we in situaties terecht waar een ander geheel of gedeeltelijk de touwtjes in handen heeft. Je wilt voor jezelf opkomen, maar op de één of andere manier lukt dat niet. Je voelt je onvrij, omdat alle handelingen die je zou willen doen grote consequenties hebben. Mensen doen elkaar vaak onrecht aan. In sommige moeilijke gevallen is het zelfs zo erg, dat je je beter afzijdig kunt houden terwijl je van binnen ‘kookt’. In zo’n situatie is het erg moei­lijk om het hoofd koel te houden, je voelt je zo onder druk gezet dat je iemand bijna zou kunnen aanvliegen. In gedachten maak je iemand voor van alles uit, je kunt (ook al wil je dat nog zo graag) niet van iemand los komen. Het leven komt je misschien als onrechtvaardig over en je vraagt je af, hoe je in zo’n moeilijke situatie terecht bent gekomen. Gevoelens van on­macht zijn moeilijk te hanteren, het kost je vreselijk veel kracht om jezelf niet te verliezen. Het valt niet mee om je gedachten onder controle te houden. Je dwaalt gemakkelijk af door dat gevoel van onrechtvaardigheid. Toch vind ik dat je het ‘licht’ in je moet laten zegevieren en niet de duisterni­s van je hart. Het is zo gemakkelijk om onder moeilijke omstandigheden je te laten gaan door te gaan schelden (of misschien zelfs fysiek geweld te gebruiken), zie het leven als een grote beproeving. De sferen van licht kunnen we alleen bereiken wanneer we gevoelens van onmacht, jaloezie, agressie enzovoort weten te overwinnen. Onmacht en wat op het oog onredelijk en onrechtvaardig lijkt, kan met een daad uit een vorig leven te maken hebben. Misschien is het wel een verrekening met een persoon uit die tijd die nu rechtgetrokken dient te worden. Grote spanningsvelden zijn er niet voor niets, het zegt sowieso iets over jullie karak­ter. Het is voor mensen vreselijk moeilijk om met alle moeilijkheden en gevoelens van onmacht te leven. Soms vraag je naar de oorzaak van al die moeilijkheden. Je denkt aan wat er in het verleden fout gegaan kan zijn. Je wilt graag de reden weten. Ik denk dat God of de Schepper zeer verstandig is om ons maar mondjesmaat situaties uit vorige levens te tonen. Zou je weten wat er fout is gegaan, dan loop je de kans om iemand waar je grote problemen mee hebt (had) nog erger te gaan dwarsbomen.

 

Onrustiger

In Nederland komen steeds meer huizen en wegen. Iedereen wil graag een eigen stekkie om lekker te wonen. We willen goede verbindingswegen om snel naar ons werk of andere bestem­mingen te gaan. Voor de industrie of toekomstige woonplaatsen worden complete natuurge­bieden opgeofferd; het gaat maar door! Zullen we eens tot andere inzichten komen? Laten we toe dat Nederland volledig geasfalteerd wordt? We hebben naast het werk en een woning ook natuur- en recreatiegebieden nodig om ons te kunnen ontspannen. De drukte en de uitstraling van het verkeer hebben een negatieve invloed op de mens. We hebben meer bio-energie van de natuur nodig. Krijgen we dat niet, dan veranderen we langzaam van gedrag. We worden onrustiger en een stuk onverdraagzamer. We vervuilen en buiten de natuur uit, of het niets is.

In Utrecht liep ik, één dag voordat een nieuwe snelweg werd geopend, met een kennis over die weg. De nieuwe verbinding was een verbetering voor de stad en regio. De ‘prijs’ was alleen erg hoog; een stuk van het bos moest ervoor wijken. Het is uiteraard maar wat je belangrijk vindt: een stuk landgoed of een goede verbindingsweg. De eerste dagen na de officiële opening van de weg voelde ik langzaam een merkwaardige spanning in de wijk komen. Ik stond er in het begin helemaal niet bij stil wat de oorzaak hiervan kon zijn. Het leek op een druk, die je hebt als er ergens heel veel mensen voor een belangrijk en groot evenement samenkomen. De spanning voel je dan op de een of andere manier langzaam stijgen. Pas later drong het tot mij door wat de oorzaak van die druk was. We waren volledig ‘omsingeld’. Aan alle kanten waren er drukke snelwegen en spoorwegen. Door de opening van de nieuwe weg kwamen de aura’s van de automobilisten langzaam de wijk in. Ik vond het een onplezierige spanning. Ik wilde er niet langer meer wonen. Ik vroeg aan bekenden of hen dit ook was opgevallen. Het wisselde een beetje, bij de één wel en bij de ander niet. Ik ben van mening dat je, ook al ben je niet echt gevoelig, toch op de invloed van al het verkeer met de bijkomende onrust reageert. De aura van het gebied verandert daardoor enorm. Ik hoop, dat in de toekomst grote steden verdwijnen en er kleinere beter georganiseerde plaatsen voor terugkomen. De natuur en de bewoonde wereld moeten beter in verhouding komen te staan. Gezonde lucht is voor al het leven op aarde onontbeerlijk. Het is jammer dat we ons teveel op de economie (expansiedrift) richten. Het wordt, nu het nog kan, tijd om onze houding drastisch te veranderen. De volgende generaties hebben ook recht op schoon water en een stuk bos.

 

Open staan

Alternatieve therapeuten hebben het niet altijd gemakkelijk. Zij moeten de vaak ontgoochelde cliënten opvangen vanwege fouten en gebrek aan belangstelling van sommige andere reguliere hulpverleners. Het kost veel tijd om cliënten vertrouwd te maken met alternatieve therapie. Voor de duidelijkheid: er worden natuurlijk aan beide kanten fouten gemaakt. Het is kortzichtig en onzinnig om alleen reguliere genezers af te kraken. Mensen stappen met hun klachten naar een arts/hulpverlener en denken geef me maar een medicijn of schrijf een therapie voor. Ik vind dat mensen globaal in twee groepen te verdelen zijn: een groep die niet of nauwelijks met hun klachten naar een hulpverlener wil gaan en een groep die te gemakkelijk naar een arts of alternatieve therapeut stapt en hun hele hebben en houwen in de handen van de hulpverlener legt. Het valt mij op, dat er maar weinig mensen bereid zijn om zelf aan hun gezondheid te willen werken. Medische tips en adviezen worden niet gemakkelijk aanvaard. Hoe komt het toch dat het merendeel zo’n passieve houding aanneemt en niet de adviezen wil opvolgen? Ik denk dat het beter is om de reden of de oorzaak van je probleem eerst thuis te overdenken. Sta je wel voldoende open voor advies? Wat heeft het voor zin om ergens een afspraak voor te maken en vervolgens de medische adviezen in de wind te slaan. Het kost je geld,  het is zonde van je tijd en de hulpverlener voelt zich ook niet serieus genomen. Voordat je belt voor een afspraak is het beter om goed na te denken wat je werkelijk wilt. Gelukkig zie je in deze tijd dat mensen mondiger worden en meer over hun eigen welzijn gaan nadenken. Zoek een alternatieve of reguliere hulpverlener uit, waarbij je je vertrouwd voelt. Weet je intuïtief dat jullie karakters zullen botsen, dan is het beter om een ander te zoeken. Je kunt nu eenmaal niet open staan voor een vreemde die je, om wat voor reden dan ook, niet mag.

 

Overbakken’

Mensen zijn snel geneigd om ongevraagd kritiek te leveren. Spring je even uit de band dan word je direct teruggefloten om weer netjes in het gareel te lopen. Zelfs als het gaat om hobby’s of andere bezigheden. Gaat je voorkeur bijvoorbeeld uit naar vissen, dan mag je niet te vaak vissen, kijk je naar een bepaalde tv-serie die volgens iemand anders qua niveau ver onder de maat ligt, dan wordt daar stellig een opmerking over gemaakt. Mensen willen graag anderen ‘overbakken’. Er wordt te vaak ongevraagd een mening gegeven. Zou het niet beter zijn om ieder in zijn waarde te laten. Dat is toch wat we eigenlijk allemaal willen. Het is natuur­lijk iets anders als je ergens een keer je mening over wilt geven. Dat is goed voor de basis van een vriendschap, zodat je van elkaar weet waar je aan toe bent. Je kunt je dan beter op elkaars wensen en belangstelling afstemmen. Hoe zou het toch komen, dat we zo snel een oordeel over iemand hebben? Je kunt niet zeggen dat elke bemoeiing goed bedoeld is. Bij sommige mensen kan bemoeizucht voortkomen uit te grote bezorgdheid. Kinderen hebben vaak veel onder dit type ouders te lijden. Zij krijgen geen kans om zichzelf in de wereld te ontwikkelen. Dreigt het maar even fout te gaan, dan ‘springt’ de bezorgde ouder er ‘bovenop’. Door hun te grote bezorgdheid krijgt het kind geen kans om zelf iets uit te proberen. Zelf iets uitproberen is juist zo leerzaam. Krijg je geen kans, dan word je belemmerd in je groeiproces. In relaties ligt het ook vaak moeilijk, niet zelden leunt de een op de ander. Zij zullen dat niet snel toege­ven, maar je ziet het wel gebeuren. De een is van nature dominanter dan de ander. Gelukkig zijn er leiders en volgers nodig. Het is niet leuk als je in een relatie door de je partner onder de voet wordt gelopen, het zet een druk op je relatie. Het valt niet mee om de ander in zijn waarde te laten. De bedoeling is vaak goed, omdat je zo graag je ervaringen wilt delen. Vergeet niet dat ook jouw partner tijd nodig heeft om zich ergens een oordeel over te vormen. Jij zult je ook niet zomaar een mening hebben kunnen vormen. Daar is waarschijnlijk ook een hele periode van wikken en wegen aan vooraf gegaan. Domheden, die je bij een ander ziet, zijn vaak je eigen oude fouten uit het verleden. Niemand wil continu op zijn huid gezeten worden, dat werkt averechts. Niemand wil ‘overgebakken’ worden. We verdienen allemaal de tijd om ons rustig te oriënteren en te ontwikkelen. Keulen en Aken zijn ook niet op dezelfde dag gebouwd!

 

Respect

Het mystieke heeft op velen een inspirerende werking. Ben je er eenmaal mee bezig dan laat het je niet meer los. Er ontstaan de laatste jaren steeds meer grote en kleine spirituele clubjes. Dit is een goede ontwikkeling, want mensen voelen de behoefte om iets met hun spiritualiteit/geloof te doen. Van de kerk moeten ze niet veel meer hebben, omdat hun interes­ses zijn veranderd. Ze zijn op zoek naar het ‘goddelijke’ in henzelf. De kerk laat hen in de steek. De kerk kan of wil deze ontwikkelingen niet volgen. De hernieuwde belangstelling voor spiritualiteit geeft ook nieuwe problemen. Niet alle gezinsleden zijn zo gelukkig wanneer ma of pa ‘het spirituele pad’ opgaat. Ze zien bijvoorbeeld ma ineens veel minder. Ze gaat regelmatig naar een paranormale ontwikkelingsavond of cursus en ze komt met allerlei rare verhalen thuis. Vroeger was ze regelmatig thuis, tegenwoordig is ze erg vaak weg. De ‘achterblijvers’ hebben het hier dikwijls moeilijk mee. Ze moeten aan de veranderingen wennen en zien het met lede ogen aan. Ze weten niet goed hoe ze hier op moeten reageren en willen haar graag duidelijk maken dat ze de laatste tijd wel heel erg enthousiast is. Ze luistert de afgelopen tijd slecht naar het gezin, het lijkt erop dat ze alleen zichzelf hoort praten. Dergelijke situaties hebben een zeer ondermij­nende invloed op het gezinsleven. Natuurlijk heeft iedereen recht op een eigen mening. Het is alleen niet goed om elkaar te ‘pushen’. Probeer respect voor de ander op te brengen. Er zijn veel verschillende karakters, vandaar ook zoveel verschillende meningen. Ieder mens van jong tot oud heeft het recht om zichzelf te ontwikkelen, maar laat het niet ten koste gaan van anderen. Het is een bekend verschijnsel dat we in het begin erg enthousiast over iets kunnen zijn. Geef de ander ook tijd en ruimte om hieraan te wennen. In sommige situaties is het vreselijk moeilijk als jullie ideeën lijn­recht tegenover elkaar komen te staan.

 

Sceptici

Je hebt twee soorten kritische mensen: een groep die zonder duidelijke en gefundeerde redenen ergens afkeurig van is en vaak gaat dwarsliggen, dus afbrekende critici, en een groep critici die terecht alles onder de loep nemen en met opbouwende kritiek komen waar je iets aan hebt. In de paranormale wereld wordt nogal eens met minachtend de neus voor alle sceptici opgetrokken. Dit vind ik niet terecht, want juist in de paranormale wereld is het nog altijd zo dat veel het daglicht niet kan verdragen. Er wordt door het publiek te veel voor zoete koek geslikt. Natuur­lijk is de staat als regelaar en bemiddelaar hier ook mede schuldig aan. Er is nog steeds geen erkenning voor de alternatieve therapeuten. Zolang die er niet is, is het goed dat mensen deze tak van gezondheidszorg kritisch volgen. Het is niet te begrijpen dat ook intelligente mensen in malafide paranormaal begaafden trappen; er is zoveel bedrog. Het zou beter zijn dat weten­schappers samen met paranormaal genezers aan erkenning zouden werken. Dit is beter dan over en weer kritiek te spuien; daar is niemand bij gebaat. Het wordt tijd dat hier wat aan gedaan wordt. Het lijkt erop dat de erkenning maar niet van de grond komt. Ik hoop dat dit spoedig gebeurt. Het publiek heeft vaak te lijden, omdat ze in handen van verkeerde alterna­tieve therapeuten komen. Het wordt tijd dat er meer controle komt. Zolang eenieder, zonder maar de geringste verantwoording af te leggen, een praktijk kan opzetten zit er iets fundamenteel fout. Ik kan niet begrijpen waarom er niet meer moeite wordt gedaan om alle alternatieve geneeswijzen in kaart te brengen. Er zijn genoeg onpartijdige mensen die een programma voor een onderzoek op kunnen zetten en uit kunnen werken. Het komt mij vreemd over, dat er in verhouding zo ontzettend weinig geld voor dit type van onderzoekingen ter beschikking wordt gesteld. Veel alternatieve therapeuten zouden gezamenlijk het kostenplaatje van de gezondheidszorg aanzienlijk naar beneden kunnen brengen. Waarom blijft dit toch zo lang uit? Voorlopig zijn opbouwende sceptici hard nodig om wat tegenwicht tegenover de paranormale ‘kermis’ te kunnen geven. Tot nu toe zijn er dage­lijks vervelende zaken te melden, het wordt echt tijd dat daarin iets verandert.

 

Slapen

Slapen doen we allemaal alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Er zijn maar weinig mensen die de mystieke zijde van de slaap kunnen begrijpen. De slaap wordt als iets ge­woons beschouwd, terwijl je niet zomaar in slaap valt. Het lichaam moet slaaphormonen aanmaken en de geest moet tot rust zijn gekomen anders kom je door te grote onrust niet in slaap. Tijdens de slaap kan het lichaam zich van de drukte van de dag herstellen, maar er speelt zich nog veel meer af. Tijdens de slaap kun je levendig dromen. Sommige dromen zijn zeer speciaal, ze lijken op gewone dromen maar kunnen nachtelijke uittredingen zijn. De geest komt dan tijdens de slaap even los maar blijft wel verbonden met het zilveren koord (etherisch energie­koord) van het lichaam. Soms droom je over overleden personen. Het kan dan zijn, dat je met hen in de sferen van het land van de dood op excursie bent geweest. Bij het ontwaken herinner je je dit, je gelooft het niet maar het kan je wel sterken. Het valt in het begin niet mee om deze bijzondere dromen van gewone dromen te onderscheiden. De slaap beschouw ik als een natuurlijke mogelijkheid om een paar stappen dichter bij het land van de dood te komen. Het fungeert als een tussengebied tussen de aarde en de sferen. De slaap kent verschillende niveaus. Kom je door het laatste niveau van de slaap heen dan treedt de dood in. Omgekeerd kom je na (voor) de conceptie door het land van de slaap naar de aarde. Je ‘daalt’ dan in het stoffelijke lichaampje bij de moeder in. De slaap is een wonderlijk gebeuren. Weinig mensen beseffen waarom ze dromen en beschouwen een droom als fantasie. Een droom kan veel over de huidige omstandigheden van je leven vertellen. Het kost alleen veel moeite om de symbolen in een begrijpbare taal te transformeren. De slaap houdt mensen al duizenden jaren bezig. Er zijn vandaag de dag nog steeds duizenden wetenschappers aan het werk die de geheime taal van de droom willen ontrafelen en verklaren. Ik heb gemerkt dat je een droom niet alleen psycholo­gisch kunt uitleggen, je moet ook een zekere kennis van paranormale zaken hebben. Soms droom je over een andere tijd of gebied die je niet kent. Het is me opgevallen dat vrij veel mensen voorspellende elementen in hun dromen hebben. De slaap is een geschikte mogelijkheid om op ons geestesoog  beelden te projecteren (de plaats waar je beelden ziet wanneer je aan iets denkt). Geestelijke gidsen van gene zijde laten ons vaak in de ochtenduren beelden of zichzelf zien. Indianen en oosterse verlichten zijn daar vaak zeer bekend mee. Wij denken dat we vreemd gedroomd hebben, terwijl je in werkelijkheid een boodschap hebt gekregen hebben. Dromen zijn zeer gecompliceerd, je bent er jaren mee bezig om er iets van te begrijpen. André Groote is een paragnost die zich veel met het ontleden van dromen bezighoudt. Hij had zijn eigen dromenrubriek in het blad Paravisie waar het publiek naar kan schrijven. Enkele symbolen zijn in de dromen universeel, maar veel symbolen zijn persoon­lijk omdat we allemaal zo onze eigen ervaringen hebben opgedaan. De reden van het dromen zal veel te maken hebben met het ontladen van de geest. Door een droom kan je misschien de spanningen van de vorige dagen verwerken. De slaap zit ook vol mystieke elementen die elk moment door onderzoekers (her)ontdekt kunnen worden.

 

Helende stem

Het viel mij al lang geleden op, dat sommige muziekstukjes sterk op mijn gemoed werkten. Het maakt niet uit of het populaire liedjes zijn of een bekend klassiek meesterwerk van één van de vele groten. Muziek is een vertolking van emoties en ervaringen, het ontroert me soms diep. Het komt mij niet altijd uit als ik van muziek spontaan een huilbui van krijg. Tegenwoordig zet ik bewust een paar liedjes op, waardoor ik mijn spanningen kwijt kan door eens lekker te huilen. Na een bijzonder moeilijke periode zei iemand tegen me: ‘waarom gebruik je niet de mogelijkheden van je stem?’ Het advies was om te proberen eens luid en duidelijk te zingen. Door te zingen raak je je diepere zelf. Ik had helemaal geen ervaring met zingen. Ik speel al lang gitaar maar durfde nooit mijn stem te gebruiken. De eerste paar keer dat ik probeerde te zingen produceerde ik niet veel meer dan donker gebrom. Mijn vrouw moest hier wel aan wennen. Ze zat af en toe met een scheef hoofd bijna afkeurend te kijken met een blik in haar ogen van ‘moet dat nou zo nodig’. Ik probeerde zoveel mogelijk te zingen als er niemand thuis was. Na een aantal keren begon ik tijdens een paar liedjes spontaan te huilen. Daardoor begreep ik pas waarom die persoon tegen mij gezegd had, dat ik moest gaan zingen. Het bleek dat ik na een bijzondere moeilijke periode in mijn leven zonder het te weten grote spanningen had opgebouwd. Het was een rare vertoning die huilbuien. Het luchtte op en ik raakte er veel door kwijt. Na een paar maanden verbeterde mijn stem. Ik bromde niet meer, er kwam een veel mooiere klank uit voort. Mijn stembanden deden na het zingen wel een beetje pijn. Niet dat ik mijn stem zo forceerde, het was meer onwennigheid. Ik was erg in mijn nopjes met dit resultaat. Ik merkte, dat ik me steeds lekkerder ging voelen. Ik raad iedereen aan om na een moeilijke periode de stem te herontdekken. De trillingen van de stem werken diep door op het gestel, vandaar dat de stem helend is. Helaas wordt er ook vreselijke muziek gemaakt, zelfs zo erg dat de kraaien er voor op de vlucht slaan. Toch vind ik dat mooie of in mijn ogen vreselijke muziek een expressiemogelijk­heid is voor de mens. Wij moeten daar niet te hard over oordelen want iedereen heeft recht op z’n eigen smaak. Het is goed om op de één of andere manier actief of passief met muziek bezig te zijn. Velen luisteren naar muziek, anderen bespelen zelf een instrument.

 

Storen

De voordeurbel en de telefoon zijn belangrijke onderdelen van een huis. Met de telefoon heb je de mogelijkheid om op grote afstand met iemand een afspraak te maken. Je hoeft niet eerst op bezoek te gaan met de kans voor een gesloten deur te staan. Voor mensen die kunstzin­nig of paranormaal gevoelig zijn, is het niet altijd fijn om door een telefoontje of onverwachts bezoek abrupt uit hun gedachtewereld te worden gehaald. Ook een schilder of een schrijver kan hierdoor gemakkelijk zijn inspiratie kwijt raken. Mensen hebben over het algemeen weinig respect voor elkaar. Ze kloppen rustig tegen het raam of klepperen met de brievenbus, omdat ze denken dat je het niet hoort. Als je zo plotseling uit je gedachtewereld getrokken wordt dan kan dat best vervelende gevolgen voor de rest van de dag hebben. Je voelt dat je iets niet kwijt kan. Er blijft een gevoel van iets wat niet af is in je rond­hangen. Iedereen heeft tijd en inzet nodig om problemen en moeilijkheden grondig aan te pakken. Word je regelmatig tijdens dit proces lastig gevallen, dan kun je er bijzonder gespannen of vervelend van worden. De mens verdient af en toe de tijd om even tot zichzelf te komen. Krijg je dat niet dan kun je er nerveuze spanning aan overhouden. Op den duur kunnen de opgestapelde emoties een verhoogde bloeddruk veroor­zaken. Spanningen zullen op de lange duur altijd op een orgaan overslaan. Wanneer zullen wij deze mentaliteit veranderen? Als we zo doorgaan wordt iedereen onverdraagzaam met alle gevolgen van dien.

 

Tevredenheid

Maar weinig mensen zijn tevreden met zichzelf en hun leven. Het is waar dat het leven niet eenvoudig is. We maken allemaal moeilijke fasen door. We kunnen allemaal, ieder op hun eigen manier, tevreden maar ook ontevreden zijn. De één vindt geluk en plezier in materiële zaken, ik denk daarbij aan auto’s, exclusief meubilair of mooie sieraden, de ander misschien meer in lief­des- of gevoelszaken zoals een goed huwelijk, kinderen of leuke kennissen om mee uit te gaan. Tevredenheid heeft naar mijn mening veel te maken met iemand zijn levensinstelling. Hoe onderga je het leven. Kan je alles aanvaarden of schop je overal op een rebelse manier tegen­aan. Weinig mensen begrijpen hun eigen leven. Sommigen denken nergens over na en lopen als het ware als zombies door het leven. Het lijkt aan de buitenkant dat ze zorgeloos leven, maar dat geloof ik niet. Ik denk, dat we allemaal onzekerheden en irritaties kennen. Tevredenheid heeft te maken met het leven kunnen aanvaarden zoals het je toekomt. Sommige mensen willen alles koste wat kost, in eigen hand hebben en houden. Ik geloof niet dat dit de juiste weg is. Natuurlijk wil ik niet zeggen dat je passief toe moet kijken of alles klakkeloos toe moet staan. Het is weleens jammer dat we ons levensprogramma niet kennen. We handelen soms volstrekt tegen die bedoeling in. Toch zijn er mensen die het leven nemen zoals het is, zij kunnen meer genieten van het leven dan anderen die veel te veel najagen. Tevredenheid heeft te maken met acceptatie. Het leven, hoe goed of kwaad je het bedoelt, kun je niet naar je toetrekken. Mensen die dat wel trachten te doen leven met illusies. Je huidige leven heeft zoals al eerder gezegd te maken met goede en slechte (vaak onbe­wuste) handelingen uit vorige levens. Je kunt soms nauwelijks invloed hebben op bepaalde situaties in het leven. Het moet jou (jullie) overkomen, omdat het met vorige levens te maken heeft. Moet je dan machteloos toekijken en alles lijdzaam ondergaan? Ik vind van niet, je kunt er het beste van maken en proberen alles te relativeren en te begrijpen waarom iets is ontstaan. Door jezelf te analyseren kun je meer achter je eigen handelingen komen. Tevredenheid heeft te maken met het leven aan­vaarden zoals het is. In veel situaties in het leven heb je nog altijd je eigen inzet om ergens iets van te maken. Groot geluk of tevredenheid is voor weinig mensen weggelegd, maar probeer in ieder geval gelukkig te zijn met de kleine leuke dingetjes van het leven. Ik denk niet, dat we voor de lol op aarde zijn teruggekomen. Er schuilt achter de schermen van het leven meer dan we beseffen, niets gebeurt zonder een reden. Met een beetje tevredenheid vallen de proble­men anders, je bent dan beter opgewassen tegen moeilijkheden dan iemand, die altijd zwaar op de hand is.

 

Te veel vrije tijd

Nog niet zo lang geleden hadden mensen nauwelijks tijd voor zichzelf. Ze werkten zes dagen per week en vaak ook vreselijk lang. Door de intrede van elektriciteit en het ontwikkelen van huishoudelijk en industrieel apparatuur worden ons veel eentonige en tijdrovende nare klusjes afgeno­men. Vandaar dat er meer vrije tijd ontstaat. Tegenwoordig worden door automa­tisering veel mensen op straat gezet. Het werk dat er is, wordt niet goed onder alle mensen verdeeld. De werkdagen worden in het algemeen geleidelijk aan korter, waardoor steeds meer vrije tijd ontstaat. Werken en vrije tijd zijn voor ons van levensbelang. Alleen van te veel vrije tijd worden we onver­schillig, we kunnen dat niet goed aan. Het valt niet mee als je vrij onver­wachts op straat komt te staan, menigeen valt in een diep gat. Ik vind dat je voorzichtig moet zijn met te veel vrije tijd, het werkt verdovend op je geest. Een tijdje is het plezierig, maar dan raak je uit je doen. Zorg voor een klusje of baantje eventueel via een vrijwilligerscentrale in de buurt. Door geldgebrek bij veel instellingen is er vaak een tekort aan personeel. Misschien is er nog iets te doen in de branche waarin jij werkzaam bent geweest. Het is altijd de moeite waard om dat eens uit te zoeken. De mens moet niet te veel uit verveling eten, maar ook zeker  niet te veel vrije tijd hebben. Het is jammer dat er mensen rondlopen, die geen zelfdiscipline kunnen of willen op­brengen. Er wordt te veel klakkeloos geleefd. Op den duur gaat dit zich wreken en krijg je gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld met de bloedcircula­tie. Het is gezonder om te zorgen voor betrokkenheid bij de maatschappij. Van te veel gepieker en gemijmer vereenzaam je. Dat is helemaal niet nodig, want er zijn vijftien miljoen ‘vrienden en vriendinnen’ alleen al in dit land.

 

Trauma’s

In het leven kun je allerlei geestelijke en lichamelijke ver­wondingen oplopen. Het overkomt je soms al in je prille jeugd. Later -op oudere leeftijd- kun je als gevolg van zo’n nare ervaring er zwaar onder gebukt gaan. Onverwerkte trauma’s komen als een boemerang terug in je leven. Het kost veel tijd en moeite om een ‘diepe wond’ te helen. Er is ook bijzonder veel moed voor nodig. Er zijn veel dingen in het leven die een diepe verwonding in je ziel achterlaten, zoals verkeersongelukken, oorlog en geweld, incest of verkrach­tingen, scheidingen enzovoort. Ik sta er versteld van wat voor trauma’s mensen in hun leven kunnen oplopen. Een trauma is moeilijk te genezen. We stoppen een vervelende gebeurtenis liever diep weg. Dat is een begrijpelijke reactie. Toch denk ik dat het beter is het opgedane verdriet niet te veel weg te drukken, omdat je gedrag erdoor nadelig wordt beïnvloed. Velen hebben als bescherming een ‘schil’ om zich heen gebouwd. Zo’n schil beschermt je, maar sluit je tegelijkertijd ook van de wereld af. Het is naar mijn mening beter om ondanks een trauma toch deel te nemen aan het leven. Je loopt anders de kans zelfs een tweede probleem te ontwikkelen, namelijk sociale isolatie. Sta dat niet toe. Probeer je verdriet te verwerken samen met iemand. Gun jezelf meer. Het leven heeft nog zoveel meer te bieden, dus geef het niet op en strijd hier tegen.

 

Geen trucjes

Wie is eerlijk? Wie durft zonder omwegen te zeggen wat hij denkt of voelt? Het zullen er niet veel zijn. Iedereen gebruikt zo zijn eigen trucjes om maar niet de waarheid te hoeven te zeg­gen. Zwijgen ter wille van de goede orde heeft voor jezelf en anderen in je omgeving grote gevolgen. Jijzelf voelt je opgelaten, want alle meningsverschillen en onuit­gesproken emoties stapelen zich op. Jouw partner, kinderen of collega’s op je werk weten niet precies wat ze aan je hebben. Jij laat, door je in te houden, niet zien wie je werkelijk bent. Andere mensen weten niet wat er in je omgaat, zij kunnen niet in je kijken. Het leren om eerlijk te zijn naar jezelf en naar anderen toe is voor veel mensen een levenstaak. Je kunt elke dag hierin verandering brengen. De omgeving zal wel even schrikken als je ineens je mening geeft. Dat geeft niet, want daar zullen ze na verloop van tijd wel aan wennen. Ik denk dat de groep mensen in jouw buurt wel minimaal in tweeën zal vallen: een groep die het fijn vindt dat je werkelijk zegt wat je denkt en voelt en een groep die jou veel te eerlijk vindt. Ze worden door jouw verandering van houding geconfronteerd met zichzelf. Zij worden bang van jou, jij bent mogelijk te bedreigend voor hen. Eerlijk zijn heeft grote gevolgen, je kan er vrienden door kwijt raken. Ik hoor vaak mensen klagen dat ze zo graag hulp van familie of kennissen willen hebben, maar dat ze hun beloften niet nakomen. Je merkt dit al vrij snel zodat je al direct weet waar je aan toe bent; je hebt niets aan deze mensen. Ik bedoel dat niet als zoiets één keer voorkomt, dat zou overdreven zijn. Ik heb het over mensen die dit regelmatig flikken. Wees eerlijk tegenover jezelf en zet ze eruit, je hebt niets aan hen. Probeer je eigen houding te veranderen en doorbreek iets. Zeg duidelijk wat je van de situatie vindt en trek je conclusies. Het is verstandig om te gaan werken aan een betere kennissenkring. Mensen moeten wat voor elkaar over hebben. Voort wat hoort wat! Zeg je er niets van dan laat je mensen aan jouw gemakkelijke houding wennen. Dit moet je niet doen, want jij bent meer waard. Gooi dus het roer om en wees duidelijk en eerlijk tegenover anderen. Je krijgt na een paar teleurstellingen vast en zeker ook positieve reacties. Er zijn meer mensen die van eerlijkheid houden. Soms denk ik wel eens: soort trekt soort aan. Hecht niemand waarde aan eerlijkheid en zuiverheid dan is dat de standaardvibratie, die de groep heeft. Nogmaals: doorbreek dit en geef je mening. Het zal niet gemakkelijk zijn maar op den duur brengt dit je het verst. Eerlijkheid duurt het langst.

 

Twijfelen

Menigeen heeft last van twijfels en onzekerheid. Onzekerheid kan ons zelfs ziek maken. Het heeft invloed op onze spijsver­tering en we raken er onze eetlust door kwijt. In het leven hebben we niet direct van alles een overzicht. We moeten soms veel geduld hebben hoe iets uit zal pakken. Er zijn mensen die behoorlijk last van onzekerheid en twijfels hebben. Zij voelen zich hierdoor gehandicapt, het verziekt hun leven. Mensen hebben soms een nare gewoonte. Uit ongeduld proberen ze je onder druk te zetten. Ze geven je niet genoeg tijd om ergens zelf uit te komen. Nog voordat we ergens een beslissing over hebben kunnen nemen, geven zij vaak ongevraagd al hun mening. Dat is niet goed. Neem voor belangrijke beslissingen de tijd en laat het anderen je dit niet afnemen. Onafgewerkte gedachten veroorzaken na verloop van tijd kleine spanningen en irrita­ties. Onuitgesproken gedachten en emoties kunnen de onzeker­heid doen toenemen. Je raakt er soms door geblokkeerd. Probeer voor jezelf op te komen. Laat je niet onder druk zetten en neem de tijd voor een beslissing. Keulen en Aken zijn toch ook niet op één dag gebouwd. Stel bijvoorbeeld belangrijke beslis­singen drie dagen uit, dat is beter dan te snel een besluit te nemen. Van overhaaste beslissingen hebben we vaak na een paar uur al weer spijt. Voorkom dit door bedenktijd voor iets te nemen, mediteer over zo’n stand­punt. Wil iemand ondanks jouw verzoek toch iets bij je forceren zeg dan bij voorbaat al nee, dat is altijd beter dan je door hen te laten overdonderen. Is er iets wat we tegen onzekerheid kunnen doen? Ik denk dat onzekerheid onder andere te maken heeft met te weinig respect hebben voor jezelf, je vindt jezelf niet veel waard. We willen te graag door iedereen sociaal geaccepteerd worden, we zijn bang dat we bij anderen verkeerd overkomen. Breek jezelf niet bij voorbaat af, heb meer vertrouwen in jezelf. Onzekerheid trekt onzekerheid aan en zekerheid trekt zekerheid aan. Het is maar net hoe je op een ander wilt overkomen; werk daaraan.

 

Leren uitgeven

Hoe het komt weet ik niet, maar sommige mensen hebben het moeilijk om iets voor zichzelf over te hebben. Nederlanders hebben het goed in vergelijking met bewoners van andere landen van de wereld. Er is geen echte reden tot klagen. Toch merk ik dat het voor sommige mensen bijzonder moeilijk is om iets uit te geven. Er wordt gedacht dat een uitgave zinnig en verantwoord moet zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen regeltjes opgesteld voor hij besluit iets te kopen. Ik ben geen voorstander van het ongegeneerd verbrassen van geld, dat is niet nodig, maar al het oppot­ten van geld en jezelf niets toestaan belemmert je ontwikke­ling. Je staat, hoe gek dat ook klinkt, je eigen geestelijke groei in de weg. Er zijn mensen die voor een ander veel over hebben. Een cadeau van honderd of duizend gulden komt vaak voor, maar een dubbeltje voor zichzelf uitgeven is niet mogelijk, het liefst wordt op elke cent beknibbeld. De mens is een vreemd wezen. Ik vind het belangrijk om goed te voor jezelf te zijn, geef jezelf eens een mooi bosje bloemen of een cd cadeau. Mensen houden te weinig van zichzelf. Alles wordt op den duur even saai en vervelend, breng hier wat verandering in, wees eens wat creatiever en verzin eens een leuk cadeautje, laat je eens gaan. Zo’n verandering veroorzaakt een goede vibratie in jezelf en wat ook belangrijk is, het slaat over op een ander. Op jouw plezier zullen anderen gaan reageren.

 

Verlegenheid

Op de aarde leven mensen met allerlei bewustzijnsniveaus door elkaar. De evolutie van de mens is materie die velen boven de pet gaat. De verschillende ontwikkelingsgraden van mensen hebben te maken met reïncarnatie. Het is niet onterecht om te zeggen dat mensen enkele tot wel tientallen levens op elkaar ‘voor’ kunnen zijn. Als helderziende zie je de ontwikkelings­graad aan de aura, er is wel degelijk veel verschil tussen. Het is niet verstan­dig om hierover te praten, omdat mensen niet goed tegen de uitgelegde verschillen kunnen, het veroorzaakt gemakkelijk jaloezie. Mensen hebben allemaal hun eigen basiskleuren in de aura. Dat de ene aura veel groter dan de andere kan zijn heeft te maken met de grootte van het bewustzijn van het individu. Sommige mensen hebben in verschillende levens veel ervaringen opgedaan, zij gaan vol vertrouwen en zelfbewust door het leven. Vertrouwen en zelfbewustzijn ontwikkel je niet zo maar in één leven, daar gaat enorm veel strijd en verdriet aan vooraf. Veel mensen hebben last van verlegenheid: zij voelen zich ‘minder’, hebben geen kansen gehad of niet aangepakt om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Als je in een omgeving zit waarin je partner, je ouders of chef erg dominant is, dan valt het niet mee om jezelf op dit punt verder te ontwik­kelen. Mensen hebben wel duizenden redenen om zichzelf naar beneden te halen, vaak heeft dit te maken met dat ze zichzelf vergelijken met anderen. Dit vind ik begrijpelijk maar niet verstan­dig. Misschien kan een ander meer, heeft meer geld of ziet er aantrekkelijker uit. Dat vergelij­ken doet je eigen zelfbeeldvorming geen goed. Het kan ook zijn dat je vanaf je jeugd door anderen als ongewenst of als onbekwaam wordt gezien, dit kan van grote invloed zijn op de rest van je leven, je blijft als je daar er niet aan wilt of kunt werken, je hele leven beschadigd. Verlegenheid heeft veel te maken met jezelf niet accepteren, je wilt graag zijn zoals die ander. Met zelfvertrouwen kan je elke dag opnieuw werken aan het beeld wat je van jezelf hebt gevormd. Vergelijk jezelf niet te veel met anderen, kijk naar je eigen talenten, in ieder mens zitten zoveel mogelijkheden. Het is jammer dat mensen tegen elkaar niet gemakkelijk een gevoel van waardering durven uitspreken. Zouden mensen die een gebrek aan zelfvertrouwen hebben of verlegen zijn vaker een complimentje krijgen dan krijgen ze vast meer houvast, zij zullen dit aangrijpen om aan hun gevoel van verlegenheid te werken. Ieder mens heeft op z’n tijd complimenten nodig.

 

Vertrouwen hebben

Iedereen kent bergen en dalen in z’n leven, niemand blijft voor ‘onweer’ bespaard. In moeilijke tijden word je aan het denken gezet. Je kunt hier als je daar behoefte toe voelt veel van leren.  Sommige problemen zijn erg groot, het lijkt er dan op alsof je de grond onder je voeten dreigt te verliezen. Grote problemen kunnen je ‘dol’ maken als je dikwijls met je gedachten in een kringetje rond draait om een oplossing te zoeken. Antwoorden zijn, als je geestelijk uit balans bent, niet gemakkelijk te vinden. Een oplossing dient zich meestal aan wanneer je weer een beetje tot rust bent gekomen. Sta je sterk in het leven en heb je veel vertrouwen dan kan je vast wel tegen een stootje. Helaas zijn er niet zoveel mensen die vertrouwen in zichzelf hebben. Veel levens worden door gebrek aan vertrouwen ernstig bemoeilijkt. Een mogelijke opening voor een probleem zou kunnen zijn om er, als het ware, even ‘naast’ te gaan staan. Bekijk het vraagstuk op een afstand. Beeld je desnoods in dat het niet jouw persoonlijke probleem is, maar dat van een ander. Zo’n inbeelding is niet eenvoudig, het vergt een grote inspanning maar het geeft wel even ruimte om op adem te komen en je van de problemen te distantiëren. Enkelen krijgen door even afstand te nemen nieuwe kracht en nieuw vertrouwen. Kom je er echt niet uit, probeer dan met wilskracht het probleem een paar dagen te laten rusten. Leid jezelf af met een goed boek of een bezoekje aan iemand. Soms, als je er even tussen uit bent geweest, zie je de oplossing weer. Dat is een fijn gevoel, het lijkt dan net of je een zware strijd overwonnen hebt. Spirituele mensen vertrouwen op geestelijke hulp, zij geloven rotsvast dat geestesvrienden van gene zijde, indien zij daartoe in staat zijn, een handje zullen helpen. Zij richten bij grote problemen hun gedachten naar ‘boven’ en vragen om hulp. Ik denk dat je jouw problemen voor een groot deel best zelf kan oplossen, je moet alleen leren om meer op jezelf te vertrouwen. Het leven geeft je vele mogelijkheden hiertoe; het vertrouwen wordt alleen vaak getest. Natuurlijk hoef je niet alleen met je problemen rond te lopen: je kunt bidden voor hulp en je kunt de telefoon pakken om hulp te vragen aan bijvoorbeeld een van je kennissen. Sluit je in ieder geval niet in eenzaamheid van de wereld af, dat is echt niet nodig en het is zonde van je leven, er is altijd wel een luisterend oor voor jou.

 

Verwerken

Er zijn in elk leven veel momenten van verdriet. Je hebt bijvoorbeeld als gevolg van een verbroken relatie veel tijd nodig om de situatie te overdenken en vooral te verwerken. Mensen blinken niet uit in het verwerken van moeilijke situaties, zij stappen liever over een probleem heen. Het is makkelijker om iets weg te drukken dan de confrontatie aan te gaan. Het valt niet mee om een probleem onder ogen te zien. Je kunt immers niet goed voorspellen wat er alle­maal achter schuilt en misschien naar boven komt drijven. We zijn vaak bang voor onszelf. Er zijn niet zoveel mensen die zich eerlijk een spiegel voor durven te zetten. Toch heb ik gemerkt dat zo’n houding van alles wegdrukken het begin kan zijn van latere gezondheidsproblemen. Je kunt, zonder daar bij stil te staan een basis leggen voor bijvoorbeeld holte-ontstekingen, allergi­sche reacties en als het later echt uit de hand loopt een hart- of een maagkwaal. Pas hier voor op! Veel ziektes worden veroorzaakt door verkeerd denken en leven. Leer jezelf kennen en probeer de confrontatie met het probleem aan te gaan, pas dan kan je goed starten met het verwerkingsproces. Stap je over een probleem heen dan kan je na verloop van tijd de situatie zijn ‘vergeten’ maar in de diepte drijft nog steeds het oude onverwerkte zielezeer. Vroeg of laat komt dit oud zeer toch weer naar boven. Je mag er niet vanuit gaan, dat je altijd dezelfde vitaliteit in het leven behoudt. Er komt een moment dat alles weer naar boven komt. De ervaring leert dat een veel te laat ingezet verwerkingsproces meer energie en aandacht kost. Het zit dan veel ‘dieper’, je hebt het te ver weggedrukt. Wat kan je er dan wel aan doen? Kies voor de middenweg, neem de tijd voor het verwerken. Denk niet: dit ga ik even snel oplossen. Aan alles hangt als het ware een ‘verwerkingskaartje’ met een bepaalde tijd daarvoor. De ene situatie is de andere niet. Ga in ieder geval niet te snel op visite neem meer rust. Zorg dat je eerst wat op adem bent gekomen, ga een uurtje extra terug naar bed, wees niet eigenwijs en trots, wat maakt het uit om een extra slaapuurtje in te lassen om weer wat bij te komen. De slaap is een mooie ‘therapie’ om nieuwe energie op te doen, je kunt de tijd zelf bepalen en het kost je verder niets. Kom tot rust en neem het verwerkingsproces serieus. Op langere termijn zul je van deze eenmaal aangeleerde houding profijt hebben, je voelt je dan minder gespannen en opgeblazen. De nieuwe situatie ervaar je niet zo belastend als iemand die z’n hele leven alle problemen telkens van zich afschudt. Denk aan de uitspraak: ‘een gezonde geest hoort in een gezond lichaam.’

 

Voorbereiden

Mensen hebben een verkeerde voorstelling van spirituele therapeuten. Zij denken dat je ing­evingen zo maar te allen tijde even uit je mouw schudt. Paranormale mensen moeten zich wel degelijk behoorlijk voorbereiden op de consulten. Een vermoeide of onrustige geest kan zich immers niet instellen op het wel en wee van een ander. Ik probeer zo veel mogelijk mij voor te bereiden op de helderziende consulten en de magnetiseerbehandelingen. Ik trek me dan even terug om in stilte te mediteren en mijn gedachten te ordenen. Het is moeilijk om van een drukke visite terug te komen en dan meteen mensen voor je praktijk te ontvangen. Een spiritueel therapeut hoort niet te vaak onder grote massa’s mensen te komen, dit kost te veel magnetische krachten. Je moet zuinig en zorgvuldig met je krachten omgaan. Mensen hebben over het algemeen niet door hoeveel je er voor over moet hebben om een praktijk uit te oefenen: je aura moet je zo zuiver mogelijk houden, je kunt je niet te buiten gaan aan drank, te veel voeding, sigaretten, erotiek enzovoort. Het beste is om overal de middenweg in te bewandelen. Leef je te extreem dan houd je het waarschijnlijk niet vol. Ik ervaar mijn leven als continu half in ‘retraite’ zijn. Ik probeer zo veel mogelijk mezelf zuiver en helder te houden. Een goede spirituele therapeut doet net zoveel aan z’n gezondheid als een gemiddelde topsporter.

 

Voor of tegen

Mensen zijn op zoek naar zekerheid en willen allemaal, met enkele uitzonderingen daar gelaten, ergens bij horen. Dat iedereen een eigen mening ergens over heeft is goed te begrijpen. We hebben allemaal gedurende vele levens onze eigen ervaringen opgedaan. Natuurlijk zijn er nog steeds veel mensen die moeite hebben om een eigen mening te vormen en een groep die wel een mening heeft, maar die deze nog niet goed onder woorden kan brengen. Toch zullen ook zij bewust of onbewust voor een ‘partij’ kiezen. Het is jammer dat we allemaal te veel op ons zelf gericht zijn. Onze eigen ervaring en standpunt beschouwen we vaak als de beste. We zijn intelligent genoeg om te beseffen dat er mensen zijn die verder zijn gegroeid, maar dat er ook mensen zijn die in onze ogen beschouwd kunnen worden als een jongere ‘broer of zus’. Partij keuze is een logische reactie op gebeurtenissen in het leven. We komen allemaal in situaties terecht waar gekozen moet worden, zelfs niet kiezen is een keuze. Dat mensen nog niet erg ver ontwikkeld zijn kan je aan het gedrag zien, we zijn snel voor of tegen iets of iemand. Deze houding heeft grote consequenties. Een keuze maken is niet erg maar als het gevolg daarvan is dat we mensen moeten loslaten en afketsen is dat eigenlijk een kwalijke zaak. Niet dat je tegen wil en dank alles bij elkaar moet houden, dat bedoel ik niet. Het is alleen zo jammer als we slecht met meningen van anderen om kunnen gaan en mensen moeten buiten sluiten. We staan door gemaakte keuzes in het leven vaak ongewild tegenover elkaar, terwijl we eigenlijk naast en voor elkaar behoren te zijn. Mensen zijn vaak hard en hebben egoïstische trekjes. Wanneer wij de mondiale problemen grondig willen aanpakken zullen we ons een andere mentaliteit moeten aanleren. We knijpen onze ogen te vaak, vanwege verschillende belangen dicht. Je kunt vandaag de dag op de televisie zien hoe een naaste of verre buur waar ook ter wereld leeft. Het kost niet zoveel moeite om je in een andere levenswijze te verplaatsen.

 

Water als reinigingsmiddel

Water is onmisbaar bij een gezond leven, het is een reinigingsmiddel bij uitstek, zonder water kan je niet leven. Over het algemeen drinken we te weinig ‘gewoon’ schoon water, we nemen liever een kop koffie of thee. Er zijn kinderen die grootgebracht zijn met voornamelijk kool­zuurhoudende zoete limonades, dit is niet gezond. Het lichaam raakt van die vreemde stoffen overprikkeld. Kinderen krijgen daar vaak last van, ze veranderen van gedrag en worden vervelend druk (overactief). Onze nieren staan door al die ‘onnatuurlijke’ voeding en drank constant onder druk. Het lichaam moet zich kunnen reinigen, het heeft schoon water nodig om zich te herstellen, zeker minimaal een paar glazen per dag. Je zult je daarna iets minder opge­blazen en een stuk helderder gaan voelen. Ook de mystieke werking van water wordt onder­schat. Water is zeer geschikt om na een zware vermoeide dag de aura te zuiveren. Heb je last van hinderlijke sfeertjes die je van mensen meegenomen hebt, dan kan je dat herstellen door een koude of warme douche (wisselbad) te nemen. Blokkades worden in het lichaam en de aura doorbroken. Spanningen kan je eveneens laten afvloeien door ze denkbeeldig te laten wegstro­men met (bad)water, je ondersteunt dan dit proces. Dit klinkt misschien ongeloofwaardig maar vergeet niet dat ook gedachten en emoties energieën zijn. Eigenlijk bestaat alles uit energie. Energie kunnen we vasthouden maar ook weg laten vloeien. Het is de moeite waard om dit proefje eens uit te proberen. Aan alles zit een positieve of negatieve energie. Met water als reinigingsmiddel kan je de balans goed herstellen. De ontspannende werking van water kan je verhogen door het gebruik van geneeskrachtige oliën. Tegenwoordig wordt het Duitse merk Kneipp badolie veel geïmporteerd, dit ruikt lekker en er worden geen synthetische nep geurtjes aan toegevoegd. Enkele drogisterijen verkopen proefpakketjes om kennis te maken met deze producten. Het is tevens een leuk idee voor een presentje aan iemand. Vraag er eens naar en probeer het eens uit.

 

Nieuwe waarheid

De laatste jaren krijg je sterk de indruk dat veel mensen op zoek zijn naar diepere inzichten van het leven. Boeken en cursussen over het bewustzijn zijn in toenemende mate populair gewor­den. Mensen zijn erg enthousiast over hun nieuwe ontdekkingen, zij proberen er alles aan te doen om er naar te leven. Dit is niet zo eenvoudig omdat er altijd nog een grote groep is die deze nieuwe processen tegenwerkt, dit kan binnen een vriendschap of huwelijk veel problemen geven. Sommige mensen beschouwen hun nieuwe inzichten net zo als het voor het eerst uitvinden van het wiel. Zijn zaken over aura’s, reïncarnatie en leven na de dood wel zo nieuw? Mensen hebben duizenden jaren geleden ook al een aura gehad en altijd zullen er wel geweest zijn die hierover mochten getuigen. Mensen zijn tegenwoordig een tikkeltje arrogant, zelfs de wetenschap vindt zichzelf verheven boven diegenen uit de voorgaande eeuwen. Duizenden jaren geleden waren mensen ook nieuwsgierig naar hun afkomst, ook zij wisten veel over dromen, astrologie, geneeskrachtige kruiden, uittredingen en leven na de dood. Al die New Age zaken zijn helemaal niet nieuw, het zijn gedachten en persoonlijke ervaringen waar bij­voorbeeld Atlantiërs, Egyptenaren en Chinezen zich al lang geleden mee bezighielden. In elke tijd zie je dat er een periode van bloei, hoogconjunctuur en later weer verval is, dit is al zo sinds het ontstaan van de mensheid. Er zijn eigenlijk geen nieuwe waarheden. Sommige belang­rijke spirituele zaken zijn alleen voor een korte of lange tijd verdwenen. In deze tijd, die we met de naam New Age of het opkomende Watermantijdperk aanduiden, komen ‘oude’ wijsheden en een bewustzijn weer opnieuw in de belangstelling. Dit komt natuurlijk ook omdat de kerk niets van helderziendheid en reïncarnatie moest hebben. Ik denk dat ik een eeuw geleden weggepest zou zijn als mensen zouden weten waar mijn voorkeur naar uit gaat. Soms vind ik het moeilijk om over deze onderwerpen te schrijven, het lijkt erop alsof ik de wijsheid in pacht heb. Dat is natuurlijk niet zo, want wat is er nou nieuw in deze wereld. Er is in de voorgaande eeuwen door mensen al zo veel gezegd en geschreven. Ik probeer door onder andere over mijn paranormale gaven te schrijven de weg naar een groter spiritueel bewustzijn voor te bereiden. Meer is niet nodig omdat we alleen zelf door schade en schande (persoonlijke ervaringen) wijs kunnen worden.

 

Wereldtaal

De techniek doet de wereld in een sneltreinvaart veranderen. Nog niet zo lang geleden waren we meer dan tevreden als de post de volgende dag op de plaats van bestemming aankwam. Nu met de vele mogelijk­heden van het Internet kan je informatie in enkele seconden ontvangen. Alweer enkele jaren geleden waren we hier in Europa druk in de weer om één taal te ontwikke­len, deze taal heette Esperanto. In die taal zijn niet zo veel grammaticale moeilijkheden die bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse taal zo sieren. De laatste tijd hoor je hier niets meer over. De techniek raast ons dadelijk allemaal voorbij. Je kunt met je pc of mobieltje de hele wereld bereiken. Maar wordt het geen tijd om wat meer afspraken te maken over één geldende algemene universele taal? Ik verwacht dat in de overgangsperiode van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk er meer behoefte aan eenheid zal komen, zeker wat betreft de derde wereld landen want zij kunnen dan niet meer mee doen aan de huidige ontwikkelingen. Dit kan toekomstige problemen oproepen, omdat verwaar­loosde volkeren vrijwel altijd na verloop van tijd naar agressieve middelen zullen grijpen. Een wereld­taal kan ons overal ter wereld dichter bij elkaar brengen. De techniek is al geruime tijd zover dat je met een telefoon met beeldscherm elkaar kan horen en zien. Is het dan niet verstandiger om ook meer tijd en energie aan een universele taal te besteden?  Wat heb je eraan als iemand je met gebaren en een onverstaanbare taal iets duidelijk wilt maken. Volkeren zijn veel te gek op een eigen taal en identiteit. We zouden veel verder komen als we ons meer op elkaars welzijn zouden richten in plaats van alleen maar het eigen hachje te beschermen en afschermen voor ‘vreemden’. Wie zijn eigenlijk die vreemden? Zijn we niet allemaal wereldburgers, die misschien in een ander stoffelijk pak gehuld zijn en met een andere cultuur zijn opgegroeid. Vergeet niet dat wij zelf in een vorig leven in het land, waar je nu misschien je neus voor ophaalt of op afgeeft, geleefd kunnen hebben. Een wereldtaal past beter in de nieuwe tijd. Ik hoop dat ook hier weer hernieuwde belangstelling voor komt. Al de snelle ontwikkelingen in de techniek zijn wel aardig maar wat heb je eraan als meer dan driekwart van de wereldbevolking hier niet de vruchten van kan plukken.

 

Wierook

Geuren hebben een aantrekkende of afstotende invloed op mens en dier en zijn belangrijk voor het voortbestaan. Zonder het reukzintuig zou de wereld anders worden beleefd. De reuk beschermt ons bijvoorbeeld tegen mogelijke ongelukken en problemen. Denk maar aan gas, verf, lijm  enzovoort. Geuren zijn ook belangrijk voor herkenning. Mens en dier leven sterk met geurtjes die hij herkent. Geuren zijn zeer persoonlijk, iedereen heeft zo zijn eigen favoriete geurtjes. Met geurtjes kan je ‘spelen’, je kunt er stemmingen positief of negatief mee beïnvloe­den. Het branden van wierook en kaarsen geeft iets extra’s aan een ruimte. Tijdens het medite­ren brand ik wierook. Mijn voorkeur gaat uit naar zachte bloemengeuren zoals gele roos, gewone roos en jasmijn. Er zijn verschillende wieroken in geur en prijs te krijgen, een pakje van tien stokjes kost rond de drie à vier euro. Het is net als het zoeken naar een parfum niet gemakkelijk om een prettige geur uit te zoeken. Het is een kwestie van uitproberen en het lef hebben om aan iemand te vragen wat hij voor wierook brandt. Van wierook en kaarsen (bij­voorbeeld waxinelichtjes) word ik rustiger, het is dan net of ik in een andere stemming kom. Wierook kun je ook goed gebruiken om je huis te beschermen tegen vervelende rook- en kookgeurtjes. In mijn praktijk maak ik daar dagelijks gebruik van omdat de parfums van sommige mensen soms zo sterk zijn dat de geur blijft hangen terwijl ze allang weg zijn. Ik brand preventief een klein stukje wierook en doe dat tevens achteraf. Soms loop ik langs de muren met een wierook stokje, vooral als het erg druk in mijn huis is geweest. Wan­neer je rustig langs de muren loopt en de muren ook als iets levends kan beschouwen, dan herstel je de aura van het huis. Een huis verandert continu door de gedachten en emoties van de aanwezigen. Niet iedereen houdt van wierook, sommige geurtjes zijn ontzettend sterk, het stoot sommige mensen af dus pas hier een beetje voor op. Er zijn veel mogelijkheden om een prettige sfeer in je huis te brengen. Je kunt dit met vrolijke kleuren doen, door etherische olie te laten verdampen en de plantjes en bloemetjes goed te verzorgen. Enkele mensen houden te lang hun ramen en deuren gesloten. Het is gezonder om het huis regelmatig te luchten. Muren van flats en oude huizen kunnen veel energie aan ons onttrekken. Je doet er goed aan om hier alert op te zijn. Muffige bedompte sfeertjes worden in het algemeen niet door mensen gewaar­deerd, het stoot hen af. Wees vriendelijk voor je huis door het aandacht te geven. Zet leuke plantjes in huis of andere uit de natuur afkomstig materiaal of brand eens een stukje wierook.

 

Het hoger en lager zelf

Wat vind je van de doordenker: ‘Het lager zelf, vriend of vijand van het hoger zelf?’. Wat is het hoger of lager zelf? Ik kan alleen maar uitleggen hoe ik dat zelf zie. Het lager zelf is een aanduiding voor ‘lagere’ gevoelens en eigenschappen in de mens zoals agressie, jaloezie, eigenbelang, egoïsme en materialisme; duidelijke karaktereigenschappen waar we allemaal bij tijd en wijle last van kunnen hebben. Deze eigenschappen zijn veranderlijk, je kunt ze te allen tijde ombuigen in betere. Het hoger zelf zijn eigenschappen en gevoelens zoals liefde, onbaat­zuchtigheid, mededogen en barmhartigheid. Deze twee zijden van de mens zijn constant in gevecht met elkaar, ze wisselen elkaar in een sneltreinvaart af. Het ene moment heeft het ‘licht’ in de mens de overhand en het volgende moment is er ‘duisternis’ in het hart. Het is maar net waar iemand zich voor openstelt: voor licht of duisternis. De mens is vrij om keuzes te maken, daarom zie je om je heen dat mensen wat betreft karaktereigenschappen nogal uiteenlopen. Praktisch niemand is gelijk, het is maar net waar een individu gedurende vele levens aan gewerkt heeft. Je kunt dan spreken over zelf de winst of het verlies zijn van je vorige daden. Heb je mooie karaktereigenschappen ontwikkeld dan kan het niet anders zijn dat je zelf met bloed, zweet en tranen daar hard aan gewerkt hebt. Het hoger zelf (het goddelijke in ieder mens) spoort constant het lager zelf aan tot actie. Dit gebeurt door je innerlijke stem, sommi­gen noemen dit het geweten. Je kunt ook geïnspireerd worden door levendige of voorspellende dromen. Er is een onophoudelijke kracht aanwezig die ons onvermoeibaar naar het licht toetrekt. Natuurlijk hebben mensen een vrije wil. Je kunt zelf de keuzes maken waar je je mee in wilt laten. Er is een voortdurende strijd tussen die twee. In feite hebben ze elkaar hard nodig. Door fouten te maken leer je jezelf goed kennen. Fouten en problemen kunnen ons inspireren om te groeien, hoe groter de fout hoe groter de spijt en waarschijnlijk ook de wens om het weer goed te maken. Iedereen maakt fouten maar niet iedereen is bereid om z’n fouten te verbeteren. Toch kan je hiervan leren. Pijn, verdriet, onbegrepen zijn en eenzaamheid zetten je aan het denken. Je wordt bijna gedwongen om over de fouten en problemen na te denken. Maak je fouten en zie je dat na veel strijd zelf in dan is er winst. Daarom begon ik met de stelling: ‘Het lager zelf is dat een vriend of vijand van het hoger zelf?’ ofwel het hoger zelf groeit naarmate iemand veel fouten maakt. Door fouten te maken en ze op te lossen groeit iemand in bewustzijn.

 

 

Overzicht paranormale / spirituele boeken van paragnost spiritueel schrijver Ron Malestein.

 

Zie voor de grote previews van de boeken op de website van mijn praktijk: www.paranormaalbewust.nl

 

Als boek en als Ebook verkrijgbaar.

De boeken:
Allerlei paranormaliteiten
Leuk beginnersboekje met uitleg over de paranormale wereld.

 

Ik ben hooggevoelig geboren
Voorbeelden van paranormale ervaringen van jong en oud. Inclusief woorden- en begrippenlijst.

 

Van een haastig bestaan naar dieper inzicht
Over interessante paranormale en spirituele bewustzijnszaken.

 

Op paranormale wijze berichten opvangen!
Dit boek geeft een goed beeld over het op paranormale wijze ontvangen van paranormale waarnemingen.

 

Jezelf leren afsluiten voor allerlei energieën
Veel tips en oefeningen om jezelf beter te leren af te sluiten voor zware energieën van andere personen.

 

Tips voor een vermoeide aura
Uit zowel spiritueel, paranormaal, psychologisch, Nieuwetijdsgedachten, gezondheid en natuurgeneeskundig oogpunt bekeken.


Liefde en spiritualiteit (door de ogen van een helderziende bekeken)
Wat is de spirituele reden dat we zowel een korte of een lange relatie kunnen krijgen? En waarom worden we eigenlijk verliefd?

 

New age zaken
Uitleg over diverse Nieuwetijdszaken wat vandaag de dag veel mensen bezighoudt.

 

Jouw karma of vrije wil?
Over je karma, je levenslot en in hoeverre je kan spreken van een vrije wil?

 

En verder op de website:
Paranormale ontwikkelingscursus: ‘Help, ik ben hooggevoelig, wat nu?’ Een leuke, betaalbare paranormale thuisstudie cursus voor iedereen!

Numerologie/getallenleer werkboek: Wat getallen onthullen aan de hand van een geboortedatum.
Diepzinnige spirituele doordenkers werkboek.

Gratis paranormale blog:
Paranormale blog: ‘Ron’s spirituele vijver’. Met veel paranormale teksten, luisterbestanden, video’s etc.

 

Nieuwetijds schilderijen van Ron Malestein
Moderne kunst
Nieuwetijds kunst
Spirituele kunst
Excentrieke kunst

Zie website: www.kleurrijkeschilderijen.com