Dit boek is gratis online te lezen!

 

Titel boek: Telepathie, ook een onderdeel van jouw leven?


Het bewust en onbewust opvangen van elkaars gedachten en gevoelens.

Met enkele eenvoudige paranormale oefeningen en veel spirituele inzichten en achtergronden voor iedereen.

Paragnost/helderziende en spiritueel schrijver Ron Malestein

 

Copyright:
© 2020, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Voorwoord - Wat zijn paranormale zintuigen?
Iedereen weet dat wanneer we 's morgens wakker worden, we vijf zintuigen tot onze beschikking hebben. Tenzij je uiteraard bijvoorbeeld kleine of grote problemen met je ogen en oren hebt. Paranormaal gevoelige mensen vangen op een hele bijzondere wijze van dichtbij of van grote afstand, dat maakt totaal niet uit, allerlei energieën op. Je hebt mensen die zachtjes een andermans stem in hun gedachten horen en je hebt personen die allerlei gekleurde lichtwolken om iedereen heen zien. Zij zeggen dat ieder mens, dier en voorwerp een bepaald licht uitstraalt. We noemen dit verschijnsel de aura. En de personen die dit lichtverschijnsel de hele dag door zien in de volksmond ‘de helderzienden’. Er zijn tegenwoordig verschillende mensen die spontaan licht rond iemand z’n hoofd of schouder zien. Meestal ziet dit auralicht er wit uit. Het lijkt wat op glas van een raam of witte rook. Deze bijzondere waarnemingen worden niet met de gewone vijf zintuigen opgevangen. Er is meer. Het is helemaal niet zo gek dat mensen dit verschijnsel het zesde zintuig zijn gaan noemen. Deze waarnemingen vallen buiten de gewoon vertrouwde waarnemingen met ons stoffelijk lichaam. Wanneer je je meer in deze materie verdiept, valt je op dat er naast de gewone vertrouwde zintuigen op een andere golflengte ook vijf zintuigen actief kunnen zijn. Ik ben deze aparte zintuigen zo’n 20 jaar geleden ‘para-zintuigen’ gaan noemen. Para afgekort van het woord paranormaal. Dit vond ik makkelijk om direct aan te geven dat ik het niet over onze vertrouwde zintuigen had die bij ons stoffelijk lichaam horen. We moeten proberen te zien dat het leven zich simpel gezegd op twee verschillende of misschien beter parallelle golflengtes afspeelt. Op het gewone stoffelijke niveau en het geestelijke niveau. Met het stoffelijke niveau bedoel ik de werkzaamheid van de zintuigen die bij het gewone stoffelijk lichaam horen. Van de paranormale zintuigen zou je kunnen zeggen dat die bij het geestelijk lichaam horen. De mens, als je er zo naar kijkt, bestaat uit twee verschillende delen die tijdens het aardse leven met elkaar d.m.v. chakra’s in verbinding staan. De geestelijke wereld bevindt zich op een ander, iets hoger trillingsgebied.
Om het fenomeen telepathie beter te begrijpen, is het naar mijn mening en heel veel persoonlijke ervaringen goed om hier eens een beeld van proberen te vormen. Je zult dan eventueel je eigen ervaringen veel beter kunnen begrijpen en plaatsen onder één van de para-zintuigen. Ik ga in dit boek proberen je het één en ander uit te leggen over deze vreemde energieën, waar telepathie er één van is. Energieën die ik van kinds af aan geleidelijk aan steeds duidelijker ben gaan zien maar ook gaan voelen. Deze gekleurde aura energieën beleef ik 24 uur van de dag, dus dag en nacht. Ik hoef hier helemaal niets voor te doen. Soms zeg ik in mijn praktijk weleens tegen mensen. God heeft mij een extra bijzondere en voor de meesten onzichtbare ‘bril’ gegeven. Een vermogen wat trouwens echt niet altijd zo makkelijk is in je leven. Ik schrijf daar nog wel over.
Er zullen vast en zeker meerdere lezers zijn, die in hun leven ook allerlei bijzondere paranormale/spirituele ervaringen hebben gehad. En waarschijnlijk ook dikwijls voor gek zijn verklaard. Ik wil van deze gelegenheid direct gebruik maken om te zeggen: je bent echt niet gek. Het is niet eenvoudig, maar ook deze boeiende materie is uit te leggen. Ik hoop dat alle lezers met deze informatie over het uitzenden en ontvangen van allerlei energieën hier een beter beeld van gaan vormen. Ik vind het zelf leuk en zeer nuttig, om goede bruikbare informatie naar buiten te brengen. In de huidige tijd hoor je steeds vaker dat ouders paranormaal gevoelige kinderen hebben. Met deze informatie kun je hen een stuk beter opvangen. Gelukkig hoeven in deze eeuw dergelijke ervaringen niet meer weggedrukt te worden. Het wordt geleidelijk aan bekender en vertrouwder.
Voor degenen die veel last hebben van allerlei paranormale energieën, raad ik je aan om eens op mijn website te kijken naar mijn andere boek: ‘Jezelf leren afsluiten’. Ik geef daar heel veel tips hoe je hier beter mee om kunt gaan. Het is voor niemand prettig om ongevraagd beïnvloed te worden met prettige of onprettige gedachtes en andere invloeden.

 

Is iedereen telepathisch gevoelig?
Dat kan ik heel makkelijk met ja beantwoorden. Ieder mens maar ook het dier is vaak zonder dat te weten gevoelig voor dergelijke energieën. De gemiddelde westerse mens stemt zich alleen niet meer af op dit aangeboren vermogen. We zijn ook veel te druk en te onrustig geworden. We hebben soms wel 20 verschillende gedachtes tegelijkertijd in ons hoofd. Je zou kunnen zeggen dat we door al die drukdoenerij wat afgevlakt zijn. Ik wil heel graag heel duidelijk stellen dat iedereen met dit vermogen geboren is. Eigenlijk gebruik je dit vermogen hier op de aarde maar ook als je later aan gene zijde bent. Dit ontwikkelde of nog onontwikkelde vermogen hoort bij ieder mens.
Ik zal proberen met een vergelijking dit wat meer te verduidelijken. Iedereen weet wel wat een antenne is. Je hebt een antenne voor een klein transistor radiootje wat op batterijen werkt en een antenne voor de radio in je auto. Nou moet ik er wel direct bij zeggen, dat tegenwoordig met de huidige techniek een antenne heel erg klein gemaakt kan worden. Eigenlijk vrijwel onzichtbaar is gemaakt voor het blote oog. Bij de meeste mobiele telefoons zie je helemaal niks meer van een antenne. Maar er moet er wel één zijn want anders heb je geen ontvangst. Het gaat mij er om een goed beeld te vormen van een antenne die je handmatig kunt uitschuiven. Wanneer je een antenne van een radio handmatig kunt uitschuiven, dan zie je dat je ineens veel beter geluid (ontvangst) krijgt. Wanneer je je innerlijke antenne nooit echt gebruikt, dan zul je toch een stuk minder gevoelig zijn dan een persoon die dit bijzondere vermogen wel actief gebruikt. Ieder mens is gevoelig voor dergelijke energieën. Maar je kunt jezelf hier wel een stuk in trainen. Het gaat er mij in dit deel tekst alleen maar om te proberen aan te geven dat iedereen dergelijke paranormale of misschien beter geestelijke vermogens bezit. Niemand uitgezonderd. Wij hebben in onze schooltijd veel te beperkte informatie gekregen. Alles is te aards, te stoffelijk uitgelegd. Terwijl allerlei heilige geschriften in de wereld vol staan met bijzondere spirituele ervaringen van mensen. Het wordt tijd dat we onze innerlijke antenne gaan gebruiken en van stof ontdoen. Zie dit vermogen niet als iets exclusiefs voor enkelen. Echt iedereen heeft deze antenne tot zijn beschikking. Het is natuurlijk wel zo dat een bewust of van nature heel gevoelige persoon hierin meer geoefend is. En om even heel duidelijk te zijn, er zijn mensen die als het ware door gene zijde van het leven opgeleid worden om o.a. met dit vermogen te gaan werken. Om hier zelf veel van te leren en waar je kunt een helpende hand aan je medemens te bieden.
Het is meer dan interessant en leerzaam om dit vermogen praktisch in je leven toe te passen. Ik hoop dat je dit een leuk boek vindt én het je aan het denken en experimenteren zet.

 

Een kleine waarschuwing vooraf
Alles in het leven bestaat uit verschillende energieën. Dit boek gaat voornamelijk over telepathie. Telepathie is het uitwisselen van etherische energieën. Gedachten en emoties zijn voor paranormaal gevoelige mensen als auralicht te zien en te voelen. Dit heeft helemaal niets met suggestie of inbeelding te maken. Ik zie zelf 24 uur van de dag echt om alles een grote band van licht. Je kijkt eigenlijk naar en in twee verschillende werelden die toch heel duidelijk met elkaar in verbinding staan.
Het is heel belangrijk om de paranormale of spirituele wereld als een wereld van verschillende energieën te zien. In het vorige stukje tekst schreef ik dat iedereen een al dan niet uitgeschoven antenne tot zijn beschikking heeft. Ik wil hier graag nog iets aan toevoegen. Wanneer je je bewust met de spirituele wereld bezig wilt houden, dan is het heel belangrijk om je zelf te beschermen door goed af te sluiten. Niemand zet in de winter wanneer het vriest alle ramen en deuren open. We doen alle deuren en ramen heel bewust tegen de kou dicht. We willen niet dat de kou naar binnen komt. In sommige oude woningen moet je zelfs diverse ruimtes extra isoleren tegen tocht. Je wilt niet dat de koude energie naar binnen komt. We proberen dus zo goed als we kunnen de koude energie van buiten, buiten te houden. Misschien kun je je nu een beter beeld vormen over dat je nooit de hele dag je innerlijke antenne helemaal uit moet schuiven. Je zou door allerlei positieve maar soms ook negatieve energieën heel erg moe kunnen worden. En dat is niet de bedoeling. Mijn advies aan iedereen is: ga hier zo bewust mogelijk mee om. Wees heel duidelijk en consequent. Zet je antenne helemaal bewust uit of sluit je zo goed als je kunt met al je wilskracht die je tot je beschikking hebt, helemaal af. Het is heel vervelend wanneer je antenne, zeg maar half open staat, je allerlei vervelende energieën voelt. Zet je gevoel bewust helemaal open of sluit je echt volledig af. In deze bijzondere wereld van energie is er geen middenweg. Vergelijk het maar met de ramen die je in de winter om de kou weg te houden, dichtdoet. Het is onzinnig om van bijvoorbeeld tien ramen er acht goed te sluiten en twee half open te laten staan. De kou zou dan alsnog binnen komen. Het is heel belangrijk om hier eens goed over na te denken. Neem maatregelen die bij jou persoonlijk het beste passen. Ik wil niemand bang maken. Dat is echt niet mijn bedoeling. Maar deze wereld van verschillende energieën is soms heel lastig om uit je systeem te houden. Je hebt mensen met positieve maar helaas ook met negatieve gedachten en gevoelens. Voor wie hiervoor gevoelig is, is het noodzakelijk om je zelf te beschermen. Vandaar dat ik hier even iets over moest schrijven. Een kleine waarschuwing vooraf kan tenslotte geen kwaad. Ga hier gewoon op een normale manier verstandig mee om. Voor paranormaal gevoelige mensen is het heel belangrijk om af en toe je even in je eigen ruimte terug te trekken. Om even van de dingen van de dag bij te komen, jezelf even weer op te laden en als het ware innerlijk te stemmen. Je aura kan soms door zwaar werk of verdriet wat minder krachtig zijn. Je staat als het ware iets te open. Dit is -wat ik je uit persoonlijke ervaring kan zeggen- absoluut geen prettig gevoel. Sommige energieën kunnen meestal onaangekondigd verschrikkelijk hard in je aura binnen komen. Maar goed, niemand ontloopt zijn karma (levenslot). Althans dat is mijn ondervinding.

 

Je hoofd ‘leeg’ maken en je gedachtes helemaal stil zetten
Iedereen heeft momenten in zijn leven dat het leven je aan alle kanten aanvliegt. Het lijkt dan ineens of dat alles tegelijk moet komen. Op dergelijke momenten vliegen er honderden gedachtes en emoties door je heen. Het valt niet mee om je zelf dan weer goed onder controle te houden. Wanneer je met je paranormale zintuigen bezig bent, is het belangrijk dat je denken en gevoelsleven grotendeels tot rust leert brengen. De energieën in je aura trillen vaak nog lang door. Het kost zeker enige tijd en discipline om meer tot rust te komen. Voor degenen die bijvoorbeeld vier kinderen om zich heen hebben, zal dat nog moeilijker zijn dan voor iemand die alleen woont. Het is belangrijk om je hoofd als het ware grotendeels ‘leeg’ te maken. Dit zal je uiteraard nooit voor 100% lukken. Dat hoeft ook niet. We zijn mensen met diverse gevoelens en gelukkig geen robots. Probeer ongeforceerd zoveel mogelijk rust in jezelf te vinden en ook vast te houden. Na verloop van tijd gaat je aura daar naar staan.
Wanneer je de wens hebt om van telepathische energieën bewuster te worden, is het belangrijk om rustig te zijn. Je innerlijk meertje mag niet teveel golven hebben. Je moet namelijk leren te luisteren en af te stemmen op je eigen paranormale signalen. Je leren af te stemmen op paranormale signalen en tegelijkertijd een druk leven hebben, dat combineert niet best. Het is daarom van groot belang als je je innerlijke antenne uit wilt schuiven, om rustig en beheerst te zijn. Dit moet je natuurlijk ook niet overdrijven. Want wanneer je nogal geforceerd rust wilt voelen, dan kun je juist weer verkrampen. En dat is niet de bedoeling. Neem de tijd in je leven om je dit eigen te maken. Dit is niet iets van een week of een maand. Dit is iets wat je na verloop van maanden of misschien wel jaren heel langzaam steeds beter weet te beheersen. Heb geen haast. Wanneer je de eerste stappen zet, zul je al snel veranderingen en verbeteringen merken. Dit is een geweldig en mooi proces om mee te maken. Je leert jezelf veel beter kennen. Misschien dat enkele emotionele of intuïtieve personen in jouw omgeving dit opvalt. Dat is leuk om te horen.
In een rustige aura van een persoon kunnen veel makkelijker verschillende telepathisch uitgezonden energieën binnen komen vallen. Door rustig van binnen te zijn, valt je dit ook veel beter op. Innerlijk rustig en tegelijkertijd heel alert zijn is mijn boodschap. Dit lijkt misschien allemaal ingewikkeld maar dat is het eigenlijk niet echt. Het is je iets anders richten. Misschien iets minder op onze vertrouwde stoffelijke wereld focussen. En natuurlijk moet ik er ook bij zeggen je moet dit ook wel echt willen. Het leven heeft zoveel kanten waar je je op kunt richten. Paranormale/spirituele wereld is maar een onderdeeltje van het grote geheel. Het is wel meer dan de moeite waard, om je minimaal hier een half jaartje in je leven in te verdiepen. Inzichten en ervaringen maken je geestelijk rijk. Dit kan je trouwens ook in moeilijke levensfases steunen en sterken. Kijk wat bij jou persoonlijk het beste past om rustiger in je hoofd te worden. Iedereen heeft zo zijn eigen trucjes. Het is trouwens heel erg interessant om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Je kunt heel veel van elkaar opsteken.

 

De ochtenduren en Indianen
Tegenwoordig zie je overal spirituele centra starten. Er is in de laatste 10 jaar veel veranderd. Dat is een goed teken. Zolang er maar niet teveel te zakelijk ingestelde mensen zich met spiritualiteit gaan bezighouden. Je krijgt dan om het zo maar eens te verwoorden, personen met een verkeerde instelling aan het roer. Maar een beetje zakelijkheid hoort er uiteraard bij het ondernemen wel bij. Je bent snel failliet als je alles gratis weggeeft. Het Nieuwetijds gebeuren staat nog in de kinderschoenen. Het is logisch dat de komende jaren nog veel geleerd moet worden. Spirituele mensen kunnen vandaag de dag makkelijker naar buiten treden. Het wordt al een stuk beter aanvaard dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden.
Spiritualiteit is niet iets van de afgelopen 30 jaar. Indianen en sjamanen waren zich al veel eerder van telepathische communicatie bewust. Zij hadden geleerd dat de telepathische boodschappen meestal in de ochtenduren tijdens de slaap kwamen. Zij zagen dat al eerder overleden voorouders met boodschappen in hun slaap kwamen. Er werd van geest op geest (van aura op aura) allerlei informatie doorgegeven. Je moet dit proberen te zien als een overdracht van energie met informatie. Dit is voor sommigen misschien lastig voor te stellen. Maar als je het al eerder aangehaalde draagbare radiootje erbij wilt halen, vind je het doodnormaal dat je kunt afstemmen op diverse radiostations. Je spreekt van een op een bepaalde wijze van uitwisselen van energieën (de radiogolven met informatie/muziek).
Paranormale waarnemingen waar telepathie een onderdeel van is, bestaat al zo lang als er sprake is van de mens. Ik kan beter zeggen van mens en dier. Dieren zijn namelijk ook enorm energie (sfeer) gevoelig. Dieren reageren sterk op de energieën die wij uitstralen. Zij voelen onze aura en energieën aan. Probeer telepathie als een vorm van energieoverdracht te zien. En dat afstand eigenlijk nagenoeg geen enkele rol speelt. Wil je bijvoorbeeld het getal zeven in gedachten dus telepathisch overbrengen aan je buren of familielid, dat maakt niets uit. In deze bijzondere wereld van energie is er geen sprake van afstand. Dit is misschien vreemd om voor te stellen. Het beste is om dat zelf te onderzoeken. Probeer één van de voorbeelden in dit boek uit. Je moet het zelf door eigen ervaringen leren. De eerste stap is hier meer voor open staan en proberen alerter te zijn op de dingen die al vaker zijn gebeurd zonder dat je je daar echt bewust van was. Nogmaals: iedereen krijgt af en toe op paranormale wijze telepathisch boodschappen door. Leer je eigen ‘gewone’ gedachtes en gevoelens te scheiden van paranormale informatie.

 

De krachten van onze geest
De mens is een wonderlijk wezen. De Schepper moet bij aanvang van de hele Schepping een enorm overzicht hebben gehad. Iedere persoon is ooit als eencellige zijn eerste leven begonnen. Maar wat ik zo ongelooflijk bijzonder vind is: op dat moment waren in de kiem al alle mogelijkheden die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben aanwezig. De Schepper had dus al meer dan miljoenen jaren geleden een ongelooflijk overzicht. Het is voor ons mensen niet te doen om dat allemaal te overzien. Maar wel heel interessant om te onderzoeken.
Ik wil proberen wat uit te leggen over de achtergronden van telepathie. Verderop in het boek wil ik een aantal interessante voorbeelden geven en enigszins waar ik kan verklaren.
Om de vele paranormale mogelijkheden beter te begrijpen, is het heel belangrijk om te weten dat de mens uit twee grote en hele ingewikkelde onderdelen bestaat. De mens heeft zonder dat echt bewust te beseffen twee lichamen. Het gewone aardse stoffelijk lichaam en het geestelijk lichaam. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat jij in ieder geval zelf niet het stoffelijk lichaam bent. Jij bent het geestelijk lichaam en je ‘zit’ met je geest voor een bepaalde periode in je leven met normaal gesproken onzichtbare koorden vast aan je vertrouwde stoffelijk lichaam. Jouw stoffelijk lichaam kun je zien als jouw persoonlijke jas (of tijdelijke voertuig). Je lichaam is een hele ingewikkelde fabriek met 1001 verschillende onderdelen. Wanneer je jas versleten is, dan ga je dood. Anders verwoord jij glijdt of vliegt uit je stoffelijk lichaam. Na je aardse dood sta je met je geestelijk lichaam als het ware even naast je achtergelaten lichaam.
In beide lichamen zitten krachten. Dit is niet vreemd, want goed beschouwd bestaat zoals je weet alles om je heen uit diverse energieën. Iets heeft energie want anders bestaat het gewoonweg niet. Het stoffelijk lichaam heeft vijf vertrouwde zintuigen. Maar het geestelijk lichaam heeft ook vijf zintuigen maar alleen op een andere ‘hogere’ energie golflengte. Om de wereld met diverse golflengtes beter te begrijpen is het belangrijk hier eens over na te denken. Dit heeft helemaal niets met bijgeloof, inbeelding of hocus pocus te maken. Dit zijn onderdelen van het leven waar iedereen deel van uitmaakt. Telepathie is eigenlijk niets anders dan energieën van het geestelijk lichaam, overgebracht in de aura van iemand anders zijn geestelijk lichaam. Het zijn bewust of onbewust uitgezonden energieën met bepaalde informatie. Ieder mens maar ook dier heeft dus verschillende energieën tot zijn beschikking. Telepathie is niet iets vaags. Je praat eigenlijk over bepaalde krachten in de natuur. En die verschillende spirituele krachten kun je als je dat wilt gebruiken. Je moet alleen uiteraard wel de tijd nemen om dit te ontplooien. Iemand die van geboorte muzikaal is, heeft ook de tijd nodig om een instrument later goed te beheersen. Maar waar het mij om draait is: iedereen heeft in zijn gewone stoffelijk lichaam maar ook in zijn geestelijk lichaam verschillende zintuigen die hij of zij kan ontwikkelen. Telepathie is daar één van. Ik ga ervan uit dat verschillende lezers van dit boek vast en zeker in de voorbeelden, hun eigen ervaringen zullen gaan herkennen. Dat vind ik leuk. Want het is mijn doel om diverse spirituele zaken bekender te maken. En misschien kan een persoonlijk iets in je eigen leven meedoen. Al die paranormale ervaringen hebben van kinds af aan mijn denken enorm beïnvloed. Ik heb geen kerkelijke opvoeding gehad. Ik ben daar persoonlijk erg blij mee want voor mijn paranormale gaven bleef ik onbevangen. Ik merk wel sterk dat door al die verschillende paranormale en spirituele ervaringen een sterk geloof is ontstaan. Ik beleef dagelijks ‘dat er veel meer is’. Nog veel meer dan waar we normaal gesproken nog bij stilstaan. Het pad om je geestelijk te denken is ontzettend mooi maar wel vaak erg moeilijk. Je kunt je erg alleen en onbegrepen gaan voelen. Ik hoop dat door mijn bijdrage door middel van het schrijven van diverse boeken, het voor anderen iets makkelijker wordt. 30 jaar geleden waren er geen tv-programma's met allerlei paranormale gasten. Mensen komen vandaag de dag veel makkelijker en sneller met hun eigen ervaringen naar buiten. Dit is een hele goede zaak. Mijn wens en verzoek is, wanneer iemand voor dergelijke onderwerpen open staat, laat de persoon eens een stukje tekst uit een van mijn boeken lezen.
De mens zijn geest heeft diverse krachten tot zijn beschikking. Het is alleen de kunst om dit te ontdekken en praktisch toe te gaan passen.

 

De aura en telepathie
Ik denk dat de meeste lezers van dit boek weleens het woord aura zijn tegengekomen. Of misschien zelf weleens een moment het licht van de aura om iemand heen hebben gezien. Ieder mens heeft een grote wolk van licht om zich heen. Voor degenen die hier nog nooit een afbeelding van hebben gezien, heb ik een mooie vergelijking om enigszins een beeld van dit bijzondere verschijnsel te vormen. Wanneer het 's avonds regenachtig of mistig is, dan zie je om de lamp van een lantaarnpaal al gauw zo'n 30 cm wit licht. Zo’n licht of energie gloed hebben alle levensvormen en voorwerpen. Een dier, een plant, je mobieltje, een glas water, een horloge, de wolken of de zon enzovoort. Dus niet alleen om de mens zit licht. Dat is ook niet logisch omdat alles een bepaalde hoeveelheid energie in zich heeft. De grootte en de kleuren van een aura zeggen iets over de mens (of andere levensvorm). Bijvoorbeeld iets over zijn karakter, creativiteit, gezondheid en innerlijke leeftijd. Met innerlijke leeftijd bedoel ik niet het aantal keer dat je al jarig bent geweest. Met innerlijke leeftijd bedoel ik je innerlijke, je geestelijk leeftijd. Dit staat los van je ‘aardse leeftijd’. Het is mooi en interessant om dit vaak heel kleurig schouwspel te mogen helderzien.
De aura zou je kunnen zien als een heel donker of heel kleurig schouwspel van allerlei gebundelde energieën. Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid krachten tot zijn beschikking. In dit verband zou je kunnen zeggen dat ieder mens een gezonde of wat minder gezonde accu heeft. Je kunt je stoffelijke of geestelijke energieën voor van alles gebruiken. Ik probeer op dit moment mijn gedachten, gedachten zijn ook energieën, op papier te zetten. Ik wil graag een boek schrijven over telepathie en de bijzonderheden daar omheen.
Om het onderwerp telepathie wat beter te begrijpen, is het van belang om te begrijpen dat telepathische overdracht niets anders is dan energie overdracht. Ieder mens gebruikt bewust of onbewust zijn krachten uit zijn aura. We zenden bewust of onbewust allerlei informatie naar anderen en omgeving. Op sommige momenten zenden we bewust of onbewust iets uit of op andere stille momenten ontvangen we telepathisch iets van anderen. Dit is niet iets nieuws. Dit heeft niets met het Nieuwetijds gebeuren te maken. Dit gebeurt al zo lang de mens bestaat. Ik vermoed dat we al veel eerder telepathisch met elkaar konden communiceren dan we konden praten. Vanaf het begin van de evolutie gezien, konden we pas een paar flinke stappen verder, goed met elkaar spreken. Het leven heeft zich steeds verder verdiept.
Sommige heel gevoelige paranormale mensen kunnen telepathische energieën voelen of zien. Er komen dan allerlei donker of licht gekleurde aurawolken naar je toe ‘schieten’. Dit heeft te maken met of iemand positief of negatief aan je denkt. De kleuren zijn over het algemeen veel helderder dan de gewone aardse kleuren die we kennen. Het mooiste is om zelf eens gekleurde aurawolken te zien. Ik heb door de jaren heen dikwijls mensen gesproken die af en toe zo'n gekleurde wolk zagen. Alle verschillende kleuren hebben met een bepaald type gevoel of gedachte te maken. Een breed scala tussen gevoelens van verliefdheid, boos zijn en jaloezie. Ik denk dat je je hier wel een beeld bij kunt vormen. Je hebt lieve zachte kleuren en hele harde kleuren. Telepathie heeft alles te maken met het uitzenden en ontvangen van energieën. Wanneer je dit centraal houdt tijdens het lezen van dit boek, dan kun je er heel veel van opsteken.
Op dit moment van schrijven, zie ik ook allerlei grote gekleurde wolken naar mij toekomen. Ik heb geleerd dat er dan bepaalde mensen aan mij zitten te denken. Op deze wijze wordt iedereen 24 uur van de dag positief of soms ook wel een beetje negatief beïnvloed. Gedachtes zou je kunnen zien als krachten. Het gezegde: ik zal aan je denken, heeft dus wel degelijk betekenis. Mijn advies aan iedereen is, wees een beetje voorzichtig met je gedachten. Je kunt anderen positief of negatief beïnvloeden en meer dan je denkt.

 

Tweelingen en telepathie
Het is algemeen bekend dat tweelingen veel van elkaar kunnen overnemen en voelen zonder dat te weten. Zij zijn in staat om bijvoorbeeld zonder dat van elkaar te weten vrijwel dezelfde kleding of meubilair te kopen. Veel tweelingen staan sterk telepathisch met elkaar in verbinding. Afstand speelt hierin geen enkele rol. Ze kunnen wel 10 of 100 kilometer van elkaar af wonen of zelfs in een ander continent. Tweelingen weten ook vaak hoe het met elkaar gaat. Ze voelen van elkaar bijvoorbeeld stemmingen en gezondheidsproblemen. Je hebt tweelingen die belangstelling hebben in spiritualiteit en je hebt tweelingen die helemaal niets van paranormale zaken moeten hebben. Voor deze telepathische gevoeligheid maakt het helemaal niet uit of je hier nu wel of niet in gelooft. Zij hebben allemaal regelmatig telepathische momenten. Mensen die als tweelingen geboren zijn, hebben een bijzondere verbinding. Zij starten direct al op aarde met een aardse karmische levensopdracht. Heel spiritueel gezegd hun ziel maakt al direct verbindingen (zielen trekken elkaar aan). Je zou ter vergelijking kunnen zeggen dat er bepaalde auradraadjes tussen hun zielen gelegd is. Zij hebben samen een levensopdracht te volbrengen. En juist die verbindingsdraden maken hen extra gevoelig voor telepathische signalen tussen elkaar. Iedereen kan van nature telepathisch ontvankelijk zijn maar bij tweelingen wordt dat extra versterkt door die merkwaardige verbindingsdraden tussen hun zielen. Dit proces geldt niet alleen voor tweelingen. Je kunt zoiets ook heel sterk met een broer of zus, een kind of levenspartner of iemand anders hebben. Ieder mens, wanneer die bijvoorbeeld een levenspartner tegen gaat komen of een kind gaat krijgen, wordt op deze bijzondere wijze ‘verbonden’. Dit is iets wat mij bijzonder fascineert. Heel dikwijls kan ik dergelijke verbindingen tussen mensen voelen. Het geeft mij extra aanwijzingen. Soms voel ik dat deze verbindingen losser worden. Ik weet dan dat het contact spoedig zal verminderen of zelfs verbroken zal gaan (karmisch ‘moet’) worden. Dit gevoel laat me nooit in de steek. Ik heb hier totaal geen enkele invloed op. Soms ben ik het er mee eens en soms maakt het mij verdrietig. Het is niet altijd prettig om voorkennis te hebben. Deze zielenverbinding kan iedereen voelen. Eigenlijk is het iets anders dan gewone telepathie. Maar het is heel interessant om hier eens over na te denken. Je zult vast dit bijzondere gevoel in je eigen leven weleens tegengekomen zijn. Ik hoop dat je die bijzondere telepathische band tussen tweelingen iets beter begrijpt. We denken normaal gesproken te stoffelijk, te aards. We moeten proberen iets minder aards te denken. We zouden eigenlijk allemaal de geestelijke, spirituele wetten die ons heelal leidt moeten bestuderen. In mijn boek: ‘New age zaken’ heb ik een stuk over zielenwerking geschreven. Kijk eens op mijn website voor meer informatie.

 

Stoorzenders
Wanneer je meer met anderen, telepathische oefeningen wilt gaan doen dan moet je wel een paar maatregelen nemen. Je moet ervoor zorgen dat je niet onverwachts door het geluid van je mobieltje of het opengaan van een deur uit je concentratie wordt gebracht. Dit kan je een heel vervelend gevoel geven. Je kunt het vergelijken met dat iemand je wakker maakt terwijl je heel diep sliep. De meeste mensen hebben hier een hekel aan. Alle paranormale zintuigen hebben te maken met energie. Het is beter om met deze krachten voorzichtig om te gaan. Wanneer je jezelf beschermt, kun je veel problemen voorkomen. Paranormale krachten moet je niet onderschatten. Het is ook niet nodig om daar bang voor te zijn. Het beste is om zowel met je groep als eventueel de andere bewoners van de woning een paar goede afspraken te maken. Maak er geen mystiek onderonsje van. Laat desnoods een andere bewoner een keertje meekijken. Er zijn momenten dat je tijdens de experimenten bijzonder ver weg zakt. Dit geeft verder niet. Dit hoort er een beetje bij. De één zal zich beter kunnen concentreren dan de ander. Ik vind het heel belangrijk dat dit soort zaken vooral ook aan de nieuwkomers rustig uitgelegd wordt. Voor veel mensen zijn dit soort zaken nieuw. Ze staan nog bij een hoop dingen niet stil. Dat kan je ook niet van iemand verlangen. Het is belangrijk dat er een rustige groepsaura ontstaat. Dat je elkaar kunt vertrouwen en van elkaar kunt leren. Help elkaar op weg. Het kan voor iedereen een mooie spirituele ontdekkingsreis worden. Je weet nooit wat voor bijzondere zaken je nog zult beleven.

 

Een voorbeeld van telepathie
Ik wil beginnen met een eenvoudig voorbeeld van telepathie. Een voorbeeld dat vast de meeste lezers weleens hebben meegemaakt. Het is ook een voorbeeld dat je vrij goed kunt controleren. Het mooiste is natuurlijk als je een spirituele ervaring zelf kunt bewijzen. Maar veel paranormale zaken zijn niet goed te bewijzen. En hier maken sceptici en dwarsliggers uiteraard makkelijk gebruik van. Probeer een beetje voorzichtig te zijn tegen wie je een telepathische of andere paranormale ervaring vertelt. Wees niet te enthousiast en te onbevangen. Ik zou het niet leuk vinden als iemand door mijn teksten en oefeningen in de problemen komt. Het blijft voor veel mensen gevoelige materie. Plus, niet iedereen is ervan gediend als je ongevraagd paranormale informatie aan iemand vertelt. Probeer een maatje te zoeken die je vertrouwt en alles open kunt vertellen. Maar als je een paranormale belevenis hebt meegemaakt, kun je altijd vooraf voorzichtig vragen of je jouw ervaring mag vertellen. Dan geef je in ieder geval iemand de ruimte om wel of niet toestemming te geven. Dit vind ik een belangrijk punt om goed te onthouden. Je brengt jezelf maar ook die ander niet in problemen.
Soms zijn er momenten in het leven dat je aan een bepaalde persoon moet denken. In de meeste gevallen zul je hier niet bij stilstaan. Omdat het grappig gezegd geen afwijkende gedachte is. Maar geloof mij dat iedereen dagelijks allerlei informatie in zijn aura op hem afgevuurd krijgt. In dit voorbeeld heb je misschien al enkele maanden een persoon niet meer gezien of gesproken. Het viel je op dat je misschien wel 10 keer afgelopen uren aan de persoon sterk gedacht hebt. Totdat het moment kwam dat de telefoon ging. En dat tot je grote verbazing de persoon jou belt waar je de laatste dagen zo sterk mee bezig was. En in de eerste minuten van het contact zei je: ik zat zojuist zo sterk aan jou te denken. In veel gevallen kun je controleren of hier sprake van telepathie is of gewoon toeval. Persoonlijk geloof ik helemaal niet in toeval. Alles heeft zo zijn reden maar dit ter zijde. De meeste familieleden of vrienden vinden het grappig als je zo’n grappige ervaring direct aan de telefoon vertelt. Wanneer je iemand dagelijks ziet of spreekt dan is deze vorm van telepathie moeilijk te controleren. Maar zit iemand bijvoorbeeld tien minuten heel sterk in je hoofd en de telefoon gaat, dan zal dat ook een voorbeeld van telepathische beïnvloeding zijn. Ik kom bewust met dit vrij eenvoudige voorbeeld als eerste. Ik hoop dat je wat beter gaat opletten wat voor gevoelens en gedachtes je op de dag krijgt. Het is niet eenvoudig om onderscheid te maken tussen wat jouw eigen gedachten zijn en die van een ander. In dit voorbeeld van telepathische beïnvloeding was duidelijk de persoon met jou bezig. Soms zijn mensen erg positief of zeer negatief emotioneel geladen. Op dat moment kunnen al die gedachtes in jouw aura komen. Jij voelt of eigenlijk ‘leest’ dan die persoon, die aan jou denkt.

 

Een spiritueel dagboek maken
In mijn praktijk komen mensen die vragen hebben over hun eigen paranormale gevoeligheid. Vragen over bijvoorbeeld magnetiseren/healen, voorgevoelens en paranormale indrukken en telepathie komen regelmatig voor. Ik vind het altijd heel leuk om mensen te ontmoeten die ook gevoelig zijn voor paranormale energieën zoals bijvoorbeeld telepathie. Je kunt dan wat van gedachten en persoonlijke ervaringen uitwisselen. Je voelt je dan er even wat minder alleen voor staan. Ik heb mezelf al in een vroeg stadium van mijn leven aangeleerd om mijn gevoeligheid en werk grotendeels af te houden. Als ik iets over mijn werk vertel, dan kijken mensen direct anders naar je. En dat vind ik helemaal niet leuk. Iedereen wil weleens iets van zichzelf met een ander delen. Er zijn ook mensen die zichzelf heel bijzonder vinden, daar moet ik helemaal niets van hebben. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Toch is het heel belangrijk om jezelf af en toe af te sluiten. En zeker met dit soort gevoelige zaken. Je kunt iets doen waar je normaal gesproken niet snel bij stil staat. Je kunt namelijk heel eenvoudig je eigen ingevingen opschrijven in een dagboek. Het maakt niet uit of je dit in een schriftje of op een pc of laptop etc. doet. Je moet er natuurlijk wel voor oppassen dat niet zomaar iedereen in jouw aantekeningen kan kijken. Sommige telepathisch ingegeven momenten kunnen voor anderen heel gevoelig zijn. Pas hier dus wel een beetje voor op. Ik noem het je spiritueel dagboek. Ik heb gemerkt dat er veel meer mensen zijn die allemaal op hun eigen manier paranormaal en spiritueel gevoelig zijn. Maar vaak zijn ze niet voldoende zeker van zichzelf. Het is ook moeilijk. Je kunt ook nooit over alles voor 100% zeker zijn. Dat is onmogelijk, soms is er ook bijvoorbeeld een vorm van storing of ruis. Je kunt namelijk een telepathisch opgevangen gevoel of beeld ook heel makkelijk verkeerd uitleggen. Je telepathische ontvangst was dan misschien wel goed en zuiver maar je interpreteerde het verkeerd. Dit overkomt zelfs beroepsmensen met deze gaven. Je kunt dus nooit echt helemaal zeker van jezelf zijn. Ik vind dat ook niet nodig. Ieder mens heeft wel eens een mindere dag of moment. Dat hoort bij het leven. Door over je eigen waarnemingen aantekeningen te maken, kun je ontzettend veel leren. Je kunt bijvoorbeeld na een maand je aantekeningen lezen. Je zult dan al snel zien wat echt zo was of iets van jouw eigen angsten of wensen. Door hiermee een tijd bezig te zijn word je aanzienlijk scherper. En wat ook mooi meegenomen is, het kost je geen enkele euro. Wanneer je de belangstelling hebt om je zelf op dit vlak verder te ontwikkelen dan moet je daar de tijd voor nemen. Dit is een heel mooi proces maar verloopt vrij langzaam. Houd hier rekening mee. Je kunt hier niet echt even een spoedcursus voor doen. Op het geestelijke pad kun je geen stappen overslaan. Dat werkt niet en heeft ook helemaal geen zin. Wanneer je je hier een flinke tijd mee bezighoudt dan zal je een stuk zelfverzekerder worden. En dat zal je als zeer plezierig ervaren. Ergens onzeker over zijn is geen prettig gevoel.
Ik heb nog een hele belangrijke tip. Wanneer je telepathische informatie opvangt dan is het heel waardevol om ook op te letten of er rond dat beeld ook een gevoel zat. Ik zal ter verduidelijking een heel eenvoudig voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld telepathisch het beeld van een trouwring ontvangen. Iedereen kent de betekenis van een gouden ring. Dat is niet zo moeilijk maar wat zat er voor een gevoel rond die trouwring. Is er veel liefde en begrip voor elkaar, of bijvoorbeeld egoïsme of materialisme, wordt dit een stabiel en lang huwelijk of zal het na een relatief korte tijd weer worden ontbonden. Houd deze tip dus altijd in je achterhoofd. Wanneer je hebt besloten om een spiritueel dagboek bij te houden let dan extra op of iets omringd was door bepaalde gevoelens of een sfeer. Je zult zien wanneer je dit doet, dat je geleidelijk aan scherper wordt. Op dit punt kun je dus wel degelijk trainen.
Het is niet echt leuk om te zeggen maar ik wil toch nog een kleine waarschuwing toevoegen. Pas er en beetje voor op als je aantekeningen aan een ander laat lezen. Sommige mensen kunnen vanwege jaloezie vervelend reageren. Denk dus van tevoren even goed na aan wie je je persoonlijke ervaringen vertelt of laat lezen.

 

Telepathie en het begrip afstand
Elk klein kindje dat eenmaal begint te lopen, raakt al vrij snel vertrouwd met de stoffelijke wereld. Door te kijken en aan te raken, maak je je nieuwe bestaan je eigen. Wanneer je een stuk ouder bent geworden, wil je het één en ander over het ontstaan van de aarde en het heelal weten. Stilaan zijn we enigszins eenzijdig gericht op de stoffelijke materie zoals we die kennen. Pas wanneer je persoonlijk vreemde ervaringen krijgt, valt je op dat er nog veel meer is. De meeste eerste spirituele ervaringen begrijp je niet goed. Want waar komt dat beeld van die foto of verschijning van iemand zo ineens vandaan?
Omdat we door onze opvoeding van onze ouders en de schoolperiode op een bepaalde manier zijn gaan denken, komt dit allemaal onwerkelijk over. Het valt niet mee om je denken te veranderen en aan te passen. Je moet proberen anders te denken. In de wereld van de telepathische energieën is er geen stof dat wrijving kan geven. De wereld bestaat namelijk uit verschillende lagen of niveaus van energieën. Al die verschillende werelden zijn wel op elkaar afgestemd. Vergelijk het maar met verschillende treden van een trap. Er zijn dus verschillende werkelijkheden van verschillende etherische energieën naast elkaar.
In de wereld van telepathie is er geen sprake van afstand. Afstand heeft met de stoffelijke aarde te maken. Je bent gewend om met je stoffelijk lichaam in de stoffelijke wereld van a naar b te lopen. Je krijgt dus automatisch met wrijving van de stoffelijke wereld te maken. Dat is in de wereld van telepathische energieën anders. Dit is geen stoffelijke wereld maar een wereld van ether. Meestal noem je dat de etherische wereld. Ik hoop dat je niet vindt dat ik moeilijk zit te doen. Ik vind het gewoon leuk om iets over deze verschillende werelden te vertellen. Het fascineert mij elke dag opnieuw hoe onze wereld zo wonderlijk in elkaar zit.
Wanneer je bijvoorbeeld aan een familielid die aan de andere kant van de wereld woont denkt, dan komen jouw gedachte-energieën direct in diegene zijn aura. Dit soort zaken zijn echt te testen met paranormaal gevoelige mensen. Zo kan iemand van gene zijde ook aan je denken en jou ergens op telepathische wijze een beeld of gevoel van geven. Ik hoop dat je door het lezen van dit stukje tekst het thema telepathie iets beter begrijpt. Wanneer mensen op telepathische wijze aan elkaar iets willen laten weten, dan moet je wel flink daarop concentreren. Dit valt in de praktijk niet mee. Dat komt omdat we doorgaans te veel verschillende gedachten en emoties tegelijkertijd hebben. Zo ontstaat er direct al veel ruis. Wat zal de ontvanger van al die ruis vinden. Wanneer je met telepathie wilt experimenteren dan moet je heel krachtig en zuiver aan één ding denken. Sommige mensen in het oosten noemen dit éénpuntigheid. In de toekomst zullen steeds meer mensen voor deze energieën gevoelig worden. Je merkt al dat er steeds meer fijngevoelige kinderen worden geboren. Dit proces is al zo’n beetje na de tweede wereld oorlog aan de gang. Veel mensen, jong en oud, behoren tot de Nieuwetijds ‘kinderen’.

 

Spontane beïnvloeding
Net zoals er altijd overal wind aanwezig is, zijn er ook altijd telepathische energieën om ons heen. Misschien kan ik beter zeggen waar mensen of dieren zijn, is er op die andere golflengte dag en nacht uitwisseling van verschillende energieën. Het is maar goed dat we maar een fractie hiervan merken. We zouden psychisch direct ziek worden van al die verschillende uitgezonden gedachtes en gevoelens. Ons zenuwstelsel zal door een teveel aan prikkels snel overbelast raken. Mensen die van geboorte een stuk sterker paranormaal gevoelig zijn, hebben hier uiteraard veel last van. Al die verschillende energieën vliegen je als het ware aan. Op goede en leuke dagen in je leven heb je hier niet veel last van. Maar het zijn de dagen waar je je niet lekker voelt, dan komt het soms keihard aan. Ik heb hier zelf ook elke dag erg veel last van. Ik kan je zeggen dat dit onderdeel van je paranormale gevoeligheid echt niet altijd een pretje is. Gelukkig dat je van kinds af aan de tijd hebt om hieraan te wennen. Maar echt er aan wennen dat doe je nooit. Ik wil twee voorbeelden van spontane beïnvloeding geven waarvan de eerste vrijwel iedereen wel zal herkennen.
Er zijn momenten als je ergens een tijdje zit of misschien staat dat je vrijwel onbewust ineens in een bepaalde richting kijkt. Je voelde iets maar dacht er verder niet over na wat je voelde. Meestal op zulk soort momenten draai je je om en kijk je rechtstreeks in iemand zijn ogen. De persoon zat waarschijnlijk een korte of langere tijd vrij intens naar jou te kijken. De gedachtekrachten van de persoon kwam ergens in jouw aura binnen vallen. Soms voel je je in je rug gekeken. Dit is de paranormale reden waarom jij ineens omkeek naar die persoon. Je voelde bewust of onbewust een energiestroom naar je toekomen. Dit proces is voor mensen die sterk helderziend zijn en aura's zien in heldere energieën met allerlei kleuren waar te nemen. Er vliegen altijd tussen mensen allerlei gekleurde energiewolken heen en weer. Ik wil hier alleen maar mee aangeven dat dit echt is en zeker geen inbeelding. Ik zie dit elke dag en zou niet weten hoe je dit uit zou moeten zetten. Het zou mooi zijn als je zelf eens zo’n gekleurde energiewolk kon zien. Het zal in één keer heel veel voor je verklaren.
Het tweede voorbeeld lijkt wat op het eerste voorbeeld. Ik liep jaren geleden in een bos te joggen. Ik heb zoals je waarschijnlijk wel weet een zittend beroep. Ik vind het prettig om in de natuur te wandelen en te joggen. Meestal ga ik drie keer in de week een half uurtje hardlopen. Ik vind het een prettig gevoel om door het sporten je energieën goed te laten stromen. Na het douchen voel je je een stuk frisser en schoner. Meestal ga ik als ik een spirituele lezing of helderziende waarnemingen avond heb, de avond van te voren even joggen. Ik voel dan de volgende dag na een goede nachtrust me meer ontspannen en beter in mijn spieren doorbloed. Je moet proberen zowel je geest als je lichaam goed te verzorgen.
Na 10 minuten joggen keek ik van de grond ineens naar iets naar boven. Ik ‘voelde’ een vreemde energie naar mij toekomen. Tot mijn grote verbazing stond op zeer kleine afstand een hert midden in het bospad naar mij te kijken. Ik schrok er een beetje van. Ik had niet het idee dat het hert erg van mij schrok. Die bleef stil staan en rustig naar mij kijken. Je zou normaal gesproken verwachten dat een hert zich snel uit de voeten maakt. Voor de zekerheid stond ik even stil. Het ging allemaal zo snel. Ik dacht, ik heb geen zin om misschien aangevallen te worden. Je weet maar nooit hoe een dier in het wild reageert. Na zo'n 10 seconden liep het hert weer rustig weg. Ik was nog wel even op mijn hoede maar enorm gefascineerd. Zoiets maak je niet dagelijks mee. Ik moest er wel een beetje om lachen, zo'n grote lange vent die ineens schrikt van een hert.
Deze ervaring kan je vergelijken met de eerste ervaring. Daar kijkt iemand stiekem naar je en omdat je dat voelt reageer je bewust of onbewust op diens energie. In het tweede geval met het hert schrok ik van energie die zachtjes maar weliswaar voor mij duidelijk genoeg op mij afkwam. Op zich vind ik het niet zo vreemd dat ook dieren energieën uitzenden. Ik zie dikwijls katten of honden voor de deur op hun baasje staan te wachten. Je weet en voelt wat ze willen. Ook zij stralen hun wensen in energieën uit. Het is alleen maar of hun baasje gevoelig genoeg voor dergelijke energieën is. Misschien heb je zelf ook weleens zoiets soortgelijks meegemaakt. Het valt mij wel op: des te meer je hier over nadenkt en mee bezig bent, des te vaker je dit opvalt. Je wordt er bewuster van en gaat anders naar het leven kijken. Je kunt jezelf dus wel degelijk een stuk in paranormale zaken trainen. Ik ervaar deze ervaringen als een verdieping van mijn leven. Ik ben er echt niet altijd even blij mee maar zal het toch missen als het helemaal weg zou zijn.

 

Oefening 1
Misschien vind je het leuk om aan een paar telepathische experimenten mee te doen. Je hebt wel één of meerdere personen nodig om te oefenen. Je hebt minimaal een ‘uitzender’ en een ‘ontvanger’ nodig. Probeer voor een paar oefeningen maatjes te zoeken die serieus en rustig zijn. Het is belangrijk dat iedereen tijdens zo'n experiment rustig van gemoed is. Spanningen, stress, slaapgebrek en verdriet kunnen heel makkelijk de experimenten laten mislukken. Je kunt beter de eerste keer ook niet al te hoge verwachtingen van jouw experimenten hebben. Geef jezelf en de anderen de tijd om aan de telepathische experimenten te wennen. Probeer de oefeningen op een paar verschillende dagen. Het zal je spoedig gaan opvallen dat de ene persoon makkelijker informatie ontvangt dan uitzendt. Dit maakt verder niet uit.
Zorg te allen tijde voor goede en rustige sfeer. Je kunt bijvoorbeeld even vooraf mediteren, een cd met rustige muziek opzetten, een kop thee of koffie drinken enzovoort.
Voor deze oefening heb je minimaal twee personen nodig en een stoel.
Probeer zo goed als je kunt jezelf eerst in je hoofd leeg te maken. Geef geen reactie meer op je opkomende gedachten. Laat je opkomende gedachtes wegdwalen. Zorg ervoor dat je een rustige ademhaling hebt. Wanneer de sfeer goed is om te gaan experimenteren, kun je aan de oefening beginnen.
Laat iemand rustig op een stoel zitten. Het is de bedoeling dat jij (of iemand anders) achter de zittende persoon gaat staan. Op zich zal het niet veel uitmaken of dat zo’n 30 cm of misschien wel een meter is. Je mag in ieder geval iemand niet aanraken. Want dat haalt de persoon uit zijn concentratie en dat is vervelend. Het beste is dat je beiden in gevoel wat weggezakt bent. Met wat weggezakt bedoel ik iets naar binnen gericht. Anders verwoord je dooft je gewone zintuigen van je aardse lichaam en activeert bewust het geestelijk gedeelte. Ik zou denk ik het telepathisch experiment beginnen met een heldere kleur proberen over te brengen. Tijdens mijn cursus gebruik ik meestal verschillend gekleurde vellen (a4 of a3). Maar je kunt ook een heldere kleur in de ruimte zoeken. Het is de bedoeling dat je je gekozen kleur op je spirituele maatje overbrengt. Probeer jezelf flink op te laden en krachtig aan die kleur te denken (op te nemen). Je weet als je in bad wilt dat je de badkuip flink vol moet laten lopen. Zo moet je dat ongeveer ook zien met je gedachten aan kleur. Hoe krachtiger en voller je dit kunt doen, des te groter de kans dat je experiment lukt. Wanneer je de kleur goed vast weet te houden dan moet je de kleur als het ware aan je telepathische maatje ‘geven’. Het is niet de bedoeling dat je alleen maar de kleur zelf krachtig in jezelf loopt te repeteren. Je denkt wel aan die kleur maar vergeet om de kleur aan die andere persoon over te brengen. Zo moet je dat niet doen want dan gebeurt er niets. Probeer energetisch contact met iemand zijn hoofd te maken.
Degene die tijdens dit experiment moet ontvangen, moet proberen zo min mogelijk te denken. Laat alles rustig op je afkomen. Eigenlijk moet je jezelf
een beetje passief en ontvankelijk opstellen. Wacht rustig af wat er spontaan gebeurt. Wees alert maar niet meer dan dat. Neem een relaxte houding aan. Wil niet te graag en forceer het ook niet. Wees ontspannen en laat het rustig komen. Je zult zien dat na een paar keer oefeningen het steeds beter lukt. Onrustige mensen en stoorzenders zou ik niet meer voor de tweede keer uitnodigen.

 

Oefening 2
Lees eventueel de aanwijzingen in oefening 1 opnieuw door. Wanneer je met een grotere groep experimenteert dan kan je ook de tekst even rustig voorlezen. Ik wil nog even herhalen dat een goede voorbereiding van groot belang is. Wanneer je rechtstreeks uit de wereld met vaak harde aura energieën komt, dan is de kans van mislukken erg groot. Eerst moet je de dingen van de dag even van je af laten vloeien. Pas dan kan je je gaan openstellen voor veel zachtere energieën.
Oefening 2 is grotendeels hetzelfde als oefening 1. Alleen degene die de telepathische informatie gaat ontvangen, moet je in een andere ruimte zetten van de woning. Het maakt niet zoveel uit welke ruimte je hiervoor kiest. Als het maar een rustige ruimte is waar de ontvanger zich goed kan ontspannen en zich een beetje thuis voelt. Het beste is om een ruimte te zoeken die je kunt sluiten, bijvoorbeeld met een deur. De ontvanger mag je in ieder geval niet kunnen horen praten. Want dat leidt af en iemand kan gaan vals spelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je kunt dit al grotendeels oplossen door zachtjes te praten. Wanneer je iemand in een andere ruimte hebt geplaatst, dan kan je met elkaar afspreken dat je het experiment exact over 1 of 2 minuten begint. Er hoeft niet zoveel tijd ertussen te zitten. Maar doe alles wel rustig aan. Druk doen heeft een averechtse werking. Ik raad iedereen aan om vooral in het begin dergelijke experimenten niet te lang te doen. Zo’n telepathische overdracht hoeft niet langer dan 1 of 2 minuten te duren. Door te lange en te intense concentratie kun je een lichte hoofdpijn krijgen. Dit komt omdat je energieën gebruikt die normaal weinig of niet gebruikt worden. Soms kan je een steek in je voorhoofd (voorhoofdchakra) krijgen. Je hoeft je hier niet druk om te maken. Die lichte hoofdpijn trekt vrijwel altijd weer snel weg. Op het afgesproken tijdstip begin je aan dit experiment. Geef zo goed als je kunt in gedachte een kleur aan de ontvanger, net zoals in oefening 1. Wanneer de ontvanger terug is gekomen dan vraag je als eerste wat hem opgevallen is. Er is vrijwel niemand die zal zeggen dat hij exact bijvoorbeeld dat gekleurde A4 typevelletje in zijn gedachten heeft gezien. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. De ontvangers zullen spreken over een grote gekleurde streep van de gekozen kleur, of een gekleurde wolk, gekleurde sterretjes enzovoort. Dit maakt niet uit. Dit heeft te maken met hoe een beeld is uitgezonden en hoe de ontvanger de telepathische informatie heeft binnengekregen. Het is leuk als een experiment geraden wordt. Sommige mensen zullen erg verbaasd zijn. Ik wil alleen maar proberen aan te geven dat er wel degelijk allerlei zichtbare en onzichtbare energieën zijn. Dit kan je kijk op het leven behoorlijk doen veranderen; misschien dat je beeld bijvoorbeeld over een mogelijk voortbestaan na dit leven versterkt wordt. Je zult stilaan merken dat eigenlijk alles met elkaar in verbinding staat. Het bezighouden met allerlei spirituele zaken kan je zien als een grote ontdekkingsreis. Mijn belangstelling ging hier al vroeg naar uit. Ik wil mijn ervaringen en inzichten graag met anderen delen.

 

Wat bedoel je met ruis?
Houd er rekening mee dat niet alle experimenten zullen lukken. Wees niet te enthousiast. Hoe groter de verwachting des te groter de teleurstelling. Het gaat niet om het scoren maar om persoonlijk te ervaren dat wel degelijk verschillende energieën om ons heen actief zijn. Jaag elkaar ook niet op. Maak er geen competitie van. Wanneer je kort geleden griep hebt gehad of misschien vannacht slecht geslapen hebt, dan kan dat jouw experiment sterk beïnvloeden. Het slagen van een experiment heeft dus dikwijls met verschillende factoren te maken. Wat is ruis? Ik zal dat proberen uit te leggen. Wanneer je je openstelt tijdens een telepathisch experiment dan hoop je dat je de energieën van de uitzender(s) goed ontvangt. De paranormale wereld is best een gecompliceerde wereld. Tijdens een experiment kun je energieën van andere personen opvangen. Stel voor dat op dat moment andere personen in de woning aan jou denken. Of dat er iemand op het punt staat om jou te bellen. Op dat moment kan een andere stroom van informatie binnen komen vallen. Een persoon of in dit geval een stoorzender hoeft nog niet eens in je nabijheid zijn. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar de persoon zich in de wereld bevindt. Afstand speelt bij telepathie nagenoeg geen rol. Ruis en storingen zijn voor mensen die als paragnost in de praktijk werken of in een zaal staan soms ook heel lastig. Het is belangrijk om zeker te zijn van de bron van informatie. Waar komt de telepathische informatie vandaan. Nogmaals dit is best een ingewikkelde wereld. Het kan dus zijn dat er tijdens een telepathisch experiment energieën van andere personen worden opgepakt. Het wordt nog lastiger als je informatie van iemand van gene zijde krijgt. Ik wil niet zeggen dat je bij elk experiment direct last van ruis en storingen zult krijgen. Zo bedoel ik dat niet. Ik wil ook niemand bang maken. Ik wil alleen maar uitleggen dat het succes van een telepathisch experiment van diverse factoren kan afhangen. Je bent dan snel geneigd om te zeggen dat een experiment half mislukt of helemaal mislukt is. Dit hoeft niet direct zo te zijn. Je kunt tijdens een experiment wel degelijk iets telepathisch hebben opgepakt maar dat dat alleen niet de bedoeling was. Het beste is om zelf te oefenen en ervaring op te doen. Het is overigens niet mijn bedoeling om iedereen aan het oefenen te zetten. Ik wil met dit boek aangeven dat er bij ieder mens verschillende zintuigen actief kunnen zijn. Iedereen heeft de door mij genoemde parazintuigen. Dit is een onderdeel van het mens-zijn. En het heeft eigenlijk nog veel diepere betekenis. Dat kom je verder op in dit boek tegen. Laat je niet te snel teleurstellen door allerlei vormen van ruis. Ik heb dagelijks met allerlei vormen van telepathie te maken. Voor mij is telepathie een onderdeeltje van het leven. Ik hoop dat er sowieso een paar experimenten zullen lukken. Ook al zijn het er maar twee van de tien. Je zult dan zelf zien dat dit geen inbeelding of hocus pocus is. Een paar gelukte experimenten kunnen je meer inzicht geven dan het lezen van 10 boeken.

 

Oefening 3
Oefening 3 is een variant van de vorige twee oefeningen. Het is de bedoeling dat je zelf kijkt en voelt welke oefeningen het beste bij jou (jullie) past. Dit kom je vanzelf wel te weten als je enkele malen de oefeningen uitprobeert. Je bent uiteraard helemaal vrij om de oefeningen iets te veranderen naar eigen smaak en inzicht. Het gaat niet zozeer om de vorm zelf maar of het ook echt zal lukken. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Deze oefening spreekt mijzelf aan. Je krijgt namelijk wat makkelijker contact met de persoon. Je kunt alles beter visualiseren.
Het is wel belangrijk dat je met eenvoudige onderdelen start die je telepathisch op de ander wilt overbrengen of wilt ontvangen.
In mijn cursussen gebruik ik meestal gekleurde typevellen (a4). Die kan je in allerlei winkels kopen. Je kunt ook één van de enkelvoudige getallen van één tot en met negen gebruiken. Een enkelvoudig getal, bijvoorbeeld het getal vier schrijf je op een typevel met een grote blauwe of zwarte stift. Ik vind zelf de geur van zo'n stift niet zo prettig. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat juist wel weer een lekkere geur vinden. Let er altijd op dat de ontvanger niet kan horen of inschatten wat je op het papier schrijft. Sommige geluiden zijn namelijk herkenbaar.
Het is nu de bedoeling dat twee personen tegenover elkaar gaan zitten. Probeer zo ontspannen mogelijk te zitten. Het is niet noodzakelijk dat je veel oogcontact maakt. Je moet als het ware je gewone zintuigen iets doven en paranormale/geestelijke zintuigen actief leren activeren.
Denk altijd maar aan het uitschuiven van die antenne. De uitzender(s) moet proberen de informatie in het energieveld van de ontvanger als het ware te leggen. Doe dit zo krachtig mogelijk en met zo min mogelijk bijgedachtes. Het zijn vaak de opkomende gedachtes en bijgedachtes die een experiment doen mislukken. Je kunt als uitzender gedachtes in de buurt van iemands hoofd projecteren. Heb je weleens gehoord over chakra’s en de zonnevlecht? Je kunt de telepathische informatie ook op iemands voorhoofdschakra, keelchakra of zonnevlecht projecteren. Eigenlijk wil ik zeggen, probeer bij iemand een energiepunt te zoeken waar je bij iemand als het ware binnen kunt komen. Je zult al snel merken dat niet iedereen op dezelfde punten gevoelig en ontvankelijk is. Dit klinkt misschien allemaal een beetje ingewikkeld maar het is niet meer dan alles uitproberen. Ik denk niet dat hier echte vaste regels voor zijn. Alle boeken die ik geschreven heb, zijn ook grotendeels eigen ervaringen. Door te oefenen en te experimenteren, krijg je vanzelf meer inzicht in deze boeiende materie.
De ontvanger hoeft zich alleen maar zo goed als hij kan ‘leeg te maken’. Reageer vooral niet op je opkomende gedachtes. Laat alles voor wat het is. Stel je zonder te forceren en te overdrijven ontvankelijk op. Dat is denk ik de beste houding. Een beetje zenuwen of spanning hoort erbij. Dat geeft verder niets. Wanneer je niks doorkrijgt kan dat net zo goed aan jou of die ander(en) liggen. Sommige mensen kunnen goed samenwerken en anderen minder. Zo is het toch met alles. Wanneer je na de gemaakte tijdsafspraak met het experiment begint, is het belangrijk dat je ontspannen (innerlijk) naar je beelden of gevoelens kijkt. Durf na het experiment te zeggen wat je allemaal gezien en beleefd hebt. Voel je vrij en wees niet al te onzeker. Ik wil nog een keer herhalen dat het experimenteren met telepathische oefeningen heel interessant is maar helemaal niet zo makkelijk is. Of een oefening lukt, heeft heel veel met diverse factoren te maken. Wees in het begin niet te snel teleurgesteld. Zie het maar als leren lopen of leren schaatsen. Het heeft allemaal z’n tijd nodig. Maar wanneer het experiment lukt, dan geeft dat een geweldige kick. De cursisten waren altijd ontzettend enthousiast als het een paar keer lukte. Ik hoop echt dat één van de oefeningen ook jou zal lukken. Je zult de paranormale wereld in veel opzichten veel beter gaan begrijpen.

 

Andere krachten leren voelen 1
Ik heb in dit boek al diverse malen gesproken over diverse zichtbare en onzichtbare spirituele energieën. Voor degenen die van experimenteren houden, heb ik een paar oefeningen. Door het doen van deze oefeningen kun je je een stuk bewuster worden van energieën waar je normaal gesproken niet zo snel bij stil staat. Het zijn oefeningen waarbij het wel beter is om dat met minimaal één persoon samen te doen. Maar je kunt er ook varianten van maken en dan misschien ze alsnog alleen doen.
De oefeningen zijn bedoeld om je beter te leren afstemmen op de aura energieën om je heen. Alles bestaat uit energie en voor helderziende mensen die aura's zien, deze zien ook werkelijk om alle voorwerpen energie (licht). Een aura zit niet alleen om een mens maar ook om een dier, een plant, je pen, je schoenen, je voetbaltas, om de wolken of de zon enzovoort.
Oefening 1: probeer je allereerst zo goed mogelijk te ontspannen en innerlijk leeg te maken. Beeld je in dat je vingers vandaag hele grote gevoelige antennes zijn. Je gaat met de volgende oefeningen je handen gebruiken. Wees niet teleurgesteld als je de eerste keer de energieën niet goed voelt. Het is wel belangrijk dat je je goed voelt en fit bent. Wanneer je moe bent of last van stemmingen hebt dan kan je de experimenten beter op een andere dag doen.
Zoek voor dit experiment een muur op. Ik noem het maar even voor het gemak een lege muur. De bedoeling is dat je op paranormale wijze met je handen met gesloten ogen de muur gaat voelen. Loop niet te wild met je handen naar de muur. Je kunt dan tegen de muur aan stoten en je handen of hoofd pijn doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar dat het misschien beter is dat er iemand naast je staat om dit te voorkomen. Wanneer je goed voorbereid bent, dan kan je dit experiment doen.
Loop heel rustig met uitgestoken handen naar de muur toe. Probeer te voelen wanneer je handen in de buurt van de muur zijn gekomen. Wanneer je sensitief bent dan voel je op een bepaald moment de aura van de muur tegen je handen botsen. Door dit alsjeblieft niet te wild en te snel. Doe het zo rustig mogelijk. Probeer deze oefening een paar maal achter elkaar.
De aura van je handen botsen tegen de aura van de muur op. Je voelt dit als druk of spanning. Dit is grappig om een paar keer te voelen.
Neem na het experiment even de tijd om alles weer los te laten. Misschien kun je even wat eten of drinken. Stap niet de volgende minuut naar buiten. Wanneer je jezelf geopend hebt, kan je je door andere energieën even vervelend gaan voelen. Je loopt niet direct naar je buren of naar een winkelcentrum. Je moet als het ware je antennes weer even bewust intrekken. Je kunt bij dit experiment allerlei varianten verzinnen. Een muur kan bijvoorbeeld ook een deur, een kast of zelfs een persoon die voor je staat zijn. Het maakt helemaal niet uit hoe je zo'n experiment doet. Zolang je het maar niet gevaarlijk maakt. Want als je je ogen dicht doet, kan je zoals je zelf wel weet overal tegen aanlopen.

 

Andere krachten leren voelen 2
Deze oefening heeft niet veel met het hoofdonderwerp telepathie te maken. Maar zoals ik al in het begin van dit boek uitgelegd heb, telepathische energieën zijn niet meer dan een onderdeel van de paranormale wereld. Een wereld waar we allemaal mee te maken hebben. Het is eigenlijk jammer dat we dit soort krachten paranormaal noemen. Het zijn gewoon krachten in de wereld waarin we allemaal in leven en dagelijks door worden beïnvloed. Ik hoop dat in de toekomst hier andere woorden voor worden gevonden. Het is mijn wens om door het schrijven van mijn boeken hier een bijdrage aan te leveren. We zullen ons eerst van al die verschillende energieën sterker bewust moeten worden.
Ik denk dat voor de meeste lezers deze tweede oefening een stuk beter zal lukken. Ik zal als schrijver van dit boek al heel gelukkig zijn als één van de experimenten uit het boek goed lukt. Het gaat er helemaal niet om, om te scoren. Het is bedoeld als een spirituele ontdekkingsreis. Een interessante reis waarin je je elke dag een beetje meer bewust wordt van alle energieën die om ons heen werkzaam zijn, en zelf gaat voelen.
Ieder mens bestaat uit diverse energieën. Ik wil je met een eenvoudige oefening je eigen levenskrachten laten voelen. Het is helemaal niet moeilijk of ingewikkeld. Je zult verbaasd zijn hoe snel je dit zal lukken. Voor deze oefening hoef je alleen maar ergens rustig te zitten. Voor de voorbereiding hoef je helemaal geen ingewikkelde handelingen te doen. Ik raad je alleen aan om deze oefening in een prettige ruimte te doen waar je niet gestoord of lastig gevallen kunt worden. Je kunt deze oefening ook samen met je partner of eventueel een kind of andere belangstellende(n) doen. Deze oefeningen gebruik ik altijd in één van mijn paranormale cursussen.
Ga lekker ontspannen ergens zitten. Leg je handen een beetje dwars op elkaar. Houd daarna je handen niet meer dan twee centimeter van elkaar. Het is de bedoeling dat je je eigen levenskrachten gaat voelen. Iedereen heeft bij geboorte van nature deze levenskrachten. Zonder deze krachten kan je namelijk niet leven. Probeer de lichte warmte die je handen uitstralen te voelen. Het sterkst voel je dat midden in je hand. Probeer je handen op deze punten op elkaar te houden. Je zult direct of na enige tijd een beetje warmte uit dit punt van je beide handen gaan voelen. Doe dit hooguit een paar minuten achter elkaar. Je moet namelijk nooit te wild de kranen van deze krachten open draaien. Wanneer je samen met iemand experimenteert dan kan je dit ook bij elkaar doen. In plaats van zelf twee handen te gebruiken, gebruik je één hand van jezelf en uiteraard een hand van een ander. Wanneer je in dergelijke krachten geïnteresseerd bent, raad ik je aan om dit bij verschillende mensen te doen. Je zult zien dat iedereen zo zijn eigen basisenergie heeft.
Deze oefening kun je verder uitbreiden. Het kan goed zijn dat je deze energieën nog beter gaat voelen. Ik zou het echt leuk vinden als je er iets van kunt voelen.
Het is belangrijk dat je eerst je handen weer even dwars op elkaar houdt. Probeer de energie weer te voelen. Wanneer je deze energie voelt, dan kan je verder gaan met de oefening. Houd nu je handen op twee centimeter afstand in de buurt van je slapen bij je hoofd. Laat de energie langzaam tegen de slapen van je hoofd stromen. In de meeste gevallen zal je een lichte warme gloed tegen je hoofd gaan voelen. Je kunt je handen nu langzaam in de richting van je wangen of keel houden. Doe dit heel rustig en kalm. Eigenlijk kan je op deze wijze je handen in de buurt van elk deel van je lichaam houden. De energie van uit je handen stroomt vrijwel automatisch over naar de aura van een lichaamsdeel die je bestraalt. Dit experiment kun je ook als je dat leuk vindt op je spirituele maatje doen. Je kunt dus op elkaar oefenen.
Ik hoop dat je deze oefeningen van de tekst: ‘Andere krachten leren voelen 1 en 2’ leuk en interessant vindt. Je kunt helemaal naar eigen inzicht varianten van de oefening maken. Het was mijn bedoeling om op een leuke en eenvoudige manier zelf contact te maken met spirituele energieën. Ik wil nog wel even een kleine waarschuwing geven. Houd er wel rekening mee dat niet iedereen op deze materie en de oefeningen gesteld is. Pas hier een klein beetje voor op. Wees niet te enthousiast. Maar je kunt natuurlijk altijd vragen of iemand ook belangstelling in deze onderwerpen heeft. Je zou iemand een stuk tekst van dit boek kunnen laten lezen. Je ziet dan snel genoeg of iemand hier ook in geïnteresseerd is.

 

Grappige voorbeelden van telepathie en een oefening
Wanneer je paranormaal gevoelig bent, dan kun je hier af en toe best last van hebben maar zeker ook veel lol. Het is onzin om bij dit soort onderwerpen altijd overdreven gewichtig of zwaar te gaan doen. Alles heeft in het leven twee kanten. Ik wil een grappig voorbeeld van telepathie geven en een klein telepathisch experimentje uitleggen. Ik zal met het grappige voorbeeld beginnen.
Wanneer je kinderen jong zijn, vinden ze het leuk en spannend om voor hun ouders als ze jarig zijn cadeautjes te kopen. Sommige kinderen kunnen bijzonder creatief zijn.
Er zijn momenten op de dag dat ik erg open voor allerlei energieën sta. Ik ben dan zeer ontvankelijk voor allerlei gedachten en gevoelens van anderen. Dit klinkt misschien een beetje vreemd maar ik heb dat elke dag dus voor mij is het een onderdeel van mijn leven geworden. Ik weet eigenlijk niet beter. Ook al is dat natuurlijk niet helemaal waar. Mensen hun gedachten energieën vliegen soms zomaar mijn aura binnen. Dergelijke momenten kan iedereen zo nu en dan hebben. Ik denk alleen dat ik hierin wat bewuster en alerter ben dan anderen.
Wanneer mijn ex-vrouw en kinderen op pad gingen om cadeautjes voor mijn verjaardag te kopen, waren er altijd momenten dat datgene wat ze kochten bij mij telepathisch binnen viel. Dit gebeurde zonder dat ik daarmee bezig was. Ik deed daar niets voor, het gebeurde gewoon. Mijn ex-vrouw en kinderen wisten wat mijn beroep inhield. De praktijk was aan huis. Dus voor hen was dit allemaal niet echt vreemd. Na enkele jaren hadden ze allemaal door dat ik bijna altijd al van te voren wist wat ik voor cadeaus op mijn verjaardag zou gaan krijgen. Zij vroegen ernaar en ik gaf een eerlijk antwoord. Ze hadden besloten om extra hun best te doen om vooral niet aan mij te denken. Ik was het daar natuurlijk helemaal mee eens. Ik zei dat ik ook nog meer mijn best zou doen om me af te sluiten. Maar waar zij niet bij stilstonden, als je heel krachtig vooral niet aan iemand wilt denken, dan ga je juist extra sterk aan iemand denken. Het maakt dan niet uit wat je denkt, je denkt. Hier kon ik natuurlijk af en toe heel hard om lachen. Mijn ex-vrouw ging daar heel goed mee om. Ze wist dat ik daar verder ook niet veel aan kon doen. Het gebeurde gewoon. Ik had door de jaren heen allerlei dingen vooraf en achteraf aan haar verteld. De kinderen kregen van mij eigenlijk wel een beetje vreemd beeld maar zij wisten verder niet beter dan dat ik ‘iets’ anders was.

 

Een leuk experimentje
In de beginfase toen ik nog niet getrouwd was, merkte ik dat mijn ex-vrouw soms dingen aan mij vroeg waar ik zojuist aan dacht. Op de één of andere manier ging de telepathische informatie over en weer in onze aura. Na verloop van tijd had ik een experimentje bedacht. Op een zomer avond wanneer ik het warm had, zat ik heel bewust aan een ijsje te denken. Tot mijn grote verbazing vroeg ze aan mij, heb je zin in een ijsje? Dit was leuk. Dit kan je natuurlijk met allerlei andere dingen uitproberen. Dat maakt niet uit. Maar ik denk wel wanneer je om een tweede kopje koffie of thee vraagt dat dat minder opvalt. Misschien is dat dan te gewoon. Het is denk ik belangrijk dat het iets opvallends is. Ik had hier natuurlijk enorm veel plezier van. En in die tijd kon mijn ex-vrouw een beter beeld vormen van mijn gevoeligheid.
Wanneer je dit leuk vindt, wil ik je uitnodigen om zelf ook eens een experimentje te doen. Bedenk iets eenvoudigs. Je hoeft eigenlijk alleen maar één of twee minuten aan iemand die bijvoorbeeld bij je op de bank zit, heel sterk te denken of beter uit te zenden. Vertel in het begin niet wat je aan het doen bent. Probeer dit een paar avonden achter elkaar. Misschien dat het niet direct lukt. Wanneer dit na 10 keer of zo niet lukt, dan kan je direct na je experiment aan die ander vragen of die misschien even aan jou gedacht heeft. Of degene bijvoorbeeld ook aan een ijsje of iets anders heeft gedacht. Misschien is die gedachte bij iemand wél binnengekomen maar heeft hij er verder niets mee gedaan. Dit zijn leuke onschuldige oefeningetjes.
Van dergelijke oefeningen kun je heel veel leren. Je kunt natuurlijk ook kijken of er ergens in je buurt een spirituele ontwikkelingscursus is. Dan kan je samen op elkaar experimenteren. De cursisten in mijn groep vinden de experimenten altijd heel interessant.

 

Gekleurde energiewolken
Paranormale gevoeligheid kan op verschillende wijzen bij mensen naar voren treden. Ik heb in mijn leven zowel privé als beroepsmatig diverse paranormaal en telepathisch gevoelige mensen ontmoet. Geloof mij als ik zeg dat werkelijk geen twee mensen exact dezelfde paranormale gevoeligheid hebben. Ik denk dat dit ook bijvoorbeeld met het karakter van een persoon en zijn persoonlijke ervaringen te maken heeft. Ik denk dat ook iedereen zo zijn eigen inzichten en gevoeligheid in diverse levens ontwikkelt. Iedereen ontwikkelt steeds verder zijn eigen innerlijke kleur. Er zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot het magnetiseren, het lezen van foto's, het uitdragen van diverse spirituele zaken enzovoort. Paranormale gevoeligheid kan dus op diverse manieren aan de dag treden. Telepathische ontvankelijkheid is er dus ook één van. Bij sommige telepathisch gevoelige personen treedt er direct al in het begin of ergens later in dit proces een merkwaardig fenomeen op. Ik schreef er al iets over in de aura en telepathie. Het kan gebeuren wanneer je gevoeligheid toeneemt dat je zomaar spontaan een kleine of grote wolk met een kleur waarneemt. Schrik hier dan niet van. Jouw innerlijk helderziend oog neemt op paranormale wijze de op telepathische wijze uitgezonden energieën naar jou toe op. Nogmaals: de één is hier heel gevoelig voor en een ander heeft dit nog nooit gezien. Deze energie wolken met bepaalde kleuren kunnen allerlei vormen aannemen. Het kan eruit zien als een klein wit vlekje, een grote streep of balk, een klein of een groter sterretje. Eigenlijk kan het allerlei vormen aannemen. Dit heeft te maken met welk gevoel en intensiteit iets uitgezonden wordt. Je hoeft hier je helemaal niet bang voor te maken. Dit kleuren spektakel is een onderdeel van je telepathische gevoeligheid. Denk in ieder geval niet dat er wat aan je ogen mankeert of dat je gek geworden bent. Ik vind dat zelf wel leuk om dagelijks al die gekleurde gedachtes te zien. Soms lijkt het net alsof je op de kermis loopt. De donkere of heldere kleuren hebben allemaal zo hun eigen betekenis. Het zegt iets over het denken en voelen van een persoon op dat moment. Ieder mens is met twee of drie basiskleuren geboren. De kleuren zeggen iets over iemands karakter, aanleg of bijvoorbeeld zijn gezondheid. Wanneer je dit bijvoorbeeld jarenlang ziet dan krijg je vanzelf inzicht in deze materie. Veel waargenomen kleuren komen overeen met de uitleg over de kleuren in de kleurentherapie. Het kan ook gebeuren dat je in zo'n gekleurde wolk een gezicht of een gestalte waarneemt. Zo'n waarneming hoeft niet altijd in te houden dat je een persoon van gene zijde ziet. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een broer of zus op dat moment aan jou denkt. Dit is een mooie en bijzondere vorm van telepathische ontvankelijkheid. Maar in dit verband gaat het mij er meer om wanneer je zoiets plotseling waarneemt dat je hier niet van schrikt of bang wordt. Het is niet meer dan een onderdeeltje van het paranormale gebeuren. Het lijkt er wel op dat steeds meer kinderen maar ook volwassenen dit gaan waarnemen. Ik vind het leuk om te zien dat hier steeds opener en vrijer over gesproken wordt. Dergelijke waarnemingen horen bij de geestelijke zintuigen. En deze zintuigen horen bij de natuur. Soms vind ik het jammer dat we dit paranormaal zijn gaan noemen. Want dit zijn zaken die bij ieder mens op aarde en gene zijde horen. Ik wil nog wel even zeggen, sta hier ook niet de hele dag voor open want je kunt hier ook behoorlijk moe van worden.

 

Deze zijde en gene zijde
Je kunt telepathisch uit twee verschillende werelden worden beïnvloed. Het is heel belangrijk om in gedachten te houden dat alles uit verschillende energieën bestaat. De energie die bij de aarde hoort heeft een bepaald trillingsgetal. Ons stoffelijk lichaam en de aarde zijn hierdoor heel ingenieus op elkaar afgestemd. Spiritueel gezien zijn in werkelijkheid de energieën die bij de aarde horen behoorlijk verdicht. Zeg maar verstoffelijkt of gekristalliseerd. We beleven alles als vaste stof. Denk maar even voor het gemak aan wolken met veel regen wat in de wintermaanden sneeuw of ijs kan vormen. Ook al is deze vergelijking eigenlijk helemaal niet goed. Het leven op de aarde is op een hele bijzondere wijze op elkaar afgestemd. De aarde noem ik in dit verband deze zijde. Maar zoals de meesten wel weten is er ook nog een hiernamaals of parallelle wereld. Het vervolg als je hier op aarde komt te overlijden. Dit andere energiegebied noemen we meestal gene zijde. Deze twee zijdes staat met elkaar continu in verbinding. De mens als individu of geest komt voor z’n geboorte uit dat gebied en zal na zijn overlijden met z’n geestelijk lichaam weer terugkomen en daar verder evolueren. Dit totdat het weer de tijd is om op aarde opnieuw geboren te worden (reïncarneren). Veel mensen hebben één of meerdere paranormale belevenissen in het leven gehad. Er zijn mensen die overgegane familieleden of andere bekenden hebben gezien of in gedachten heel zachtjes tegen hen hoorden praten.
Wat ik wil uitleggen is dat de wereld van telepathische energieën veel groter is dan waar je gewoonlijk bij stilstaat. Wij mensen hier op aarde kunnen elkaar bewust of onbewust telepathisch beïnvloeden. Maar mensen aan gene zijde kunnen hun informatie soms ook aan ons hier op aarde telepathisch overbrengen. Het mooiste is als je ooit in je leven al zoiets beleefd hebt. Je kunt hier dan veel makkelijker een aardig beeld van vormen. Het valt niet altijd mee om de bron van waar de telepathische informatie vandaan komt te herkennen. Houd er goed rekening mee dat je de bron van veel van dergelijke informatie, mogelijk nooit te weten zal komen. Maar de informatie is wel bij jou binnengekomen. En soms wil bijvoorbeeld een gids van gene zijde helemaal niet dat je de bron van deze informatie weet. Het is dan misschien nog niet het juiste moment om dat te mogen weten. Om de spirituele wereld beter te begrijpen is het belangrijk om hier eens goed over na te denken. Er is zoveel meer dan waar we gewoon dagelijks bij stilstaan. Ik heb zoals je waarschijnlijk wel weet afgelopen 15 jaar diverse boeken geschreven. Ik stel mezelf het een beetje als doel om allerlei paranormale en spirituele zaken uit de wereld van hocus pocus te halen. Ik wil proberen door het vertellen van eigen ervaringen en denkbeelden iedereen te inspireren tot (zelf)onderzoek. Uiteindelijk is alles uitlegbaar. We kunnen nu nog niet alles voelen en zien. Ik denk dat dat ook niet de bedoeling is. De deuren mogen niet te vroeg opengaan. Alles op z’n tijd zou je kunnen zeggen. Alle paranormale onderdelen zie ik als onderdelen van de natuur. De Schepper van al het leven heeft zo zijn Schepping gemaakt. Het is alleen onze vrije keus om op zoektocht te gaan naar allerlei geestelijke zaken. Je zult merken dat hoe verder je in deze materie duikt er in ons heelal inclusief gene zijde, heel veel verschillende energieën dag en nacht werkzaam zijn. Het is meer dan de moeite waard om dit te onderzoeken.

 

Jouw gids van gene zijde
In de tekst ‘de ochtenduren en Indianen’ schreef ik dat de Indianen zich bewust waren van de aanwezigheid van al eerder overgegane voorvaderen, vooral in de ochtend. Ik wil hier iets meer over schrijven. De meeste mensen hebben op aarde een kleine of grote familie. Normaal gesproken zijn er altijd een paar familieleden waar je wat actiever contact mee hebt. Dit geldt ook voor personen van gene zijde met ons. Bij ieder mens op aarde zijn er vanuit die andere energiewereld een paar personen die heel erg betrokken bij jou (en je gezin) zijn. Dit kan met karma te maken hebben of dat iemand van die zijde de opdracht heeft gekregen om een persoon op aarde te begeleiden en te beschermen. Dit geldt voor jou, voor mij en uiteraard iedereen. Een persoon die over het algemeen het meest betrokken bij jou is, noemen we een gids of een begeleider. Het maakt niet zo heel veel uit hoe je deze persoon noemt. Er zijn meerdere mensen die deze astrale personen kunnen voelen of zelfs zien. Dit is beslist geen inbeelding of fantasie. Ik (helder)zie dit zelf ook. Een gids heeft diverse mogelijkheden om jou te bereiken. Dat kan op de dag, net voor het slapengaan, tijdens je slaap of ontwaken gebeuren. Voor hen is het vrij eenvoudig om ons telepathisch een boodschap te geven. Zij gaan heel eenvoudig naast je in jouw aura staan. Probeer voor deze bijzondere vorm van overdracht bewuster en alerter te zijn. Iedereen krijgt op bepaalde momenten informatie. Een gids kan het belangrijk vinden om jou vooraf iets te laten weten of op voor te bereiden. Je kunt dus ook vanuit die andere energie wereld informatie krijgen. Het is zelfs mogelijk dat je in je hoofd zowel op de dag als in een droom een beeld of een klein filmpje ziet. In zo'n filmpje kan allerlei informatie verwerkt zitten. Iets over je werk, je hobby's, je gezondheid, je toekomst en zijn. Ik wil niet met dit boek de indruk wekken dat je alles direct moet geloven en aannemen. Sommige gedachtes, gevoelens of beelden kunnen heel makkelijk door jezelf zijn gecreëerd. Maar dat neemt niet weg dat iedereen wel degelijk zo nu en dan op telepathische wijze informatie krijgt. Jouw persoonlijke gids weet meestal belangrijke zaken over het heden en je toekomst. Het kan hele leuke maar ook best lastige informatie zijn. Het kan ook niet anders want in ieder zijn leven vinden aangename en onaangename dingen plaats. Een gids van gene zijde is niet in staat om jouw levenslot, ook wel karma genoemd, te wijzigen. Dat zou ook niet zo veel effect hebben. Je kunt pas iets je eigen maken (leren) door het zelf volledig te beleven. Maar door ergens een beetje voorkennis over te hebben, kan dit je leven toch iets makkelijker maken. Je kunt je toch enigszins voorbereiden. Schrijf je bijzondere belevenissen op de dag of in je droom eens op. Veel telepathisch ontvangen informatie vergeet je weer heel snel. En dat is jammer. Er zijn mensen die hun gids in hun droom zien. Je kunt ook een gezicht op de dag zien. Nogmaals ieder mens heeft vanuit een andere energiewereld personen bij zich staan. Telepathie is een mooie vorm om van de ene persoon op andere persoon informatie over te brengen. Probeer je hier in je eigen leven als je daar belangstelling voor hebt, ontvankelijker voor te maken. Lees eens een boek over het voortbestaan aan gene zijde. Er zijn aan gene zijde bijvoorbeeld verschillende gebieden. Die verschillende gebieden worden meestal sferen genoemd. De sfeer is eigenlijk één bepaald bewustzijnsniveau. Op aarde leven mensen met diverse innerlijke ontwikkelingsniveaus. Dit gaat aan gene zijde verder.

 

Iemand ‘loopt’ met je mee
Zoals je waarschijnlijk wel weet ben ik van kinds af aan paranormaal gevoelig. In die tijd werd er nog niet zo openlijk over gesproken als vandaag de dag. Er is op dit vlak al aanzienlijk veel veranderd. Ik ben al meer dan 30 jaar geleden begonnen met mijn praktijk. Ik ben gestart met magnetiseer sessies en spirituele hulp en advies. Vandaag de dag komen er mensen met vragen over zichzelf en andere personen. Zij komen voor helderziend advies. Sommigen noemen dit een persoonlijke reading.
Ik wil graag allerlei paranormale en spirituele zaken uitdragen. Eigenlijk iedereen inspireren en op hun eigen bijzondere mogelijkheden wijzen. Ik heb een enorme innerlijke geestelijke kracht. Om eerlijk te zijn, soms heb ik het idee dat ik hier ook wel gehoor aan moet geven. Soms lijk ik als het ware op een spirituele vulkaan. Ik moet alleen wel oppassen dat ik voor iedereen duidelijk blijf. Ik mag door mijn eigen dagelijkse spirituele belevenissen alles niet als vanzelfsprekend gaan zien. Dit is niet altijd eenvoudig. Want soms in je enthousiasme ben je geneigd om te veel achter elkaar te zeggen. Ik heb aangegeven dat je van twee verschillende bestaanswerelden uit op telepathische wijze bereikt kan worden. Het valt in de praktijk niet altijd mee om je eigen gedachtes en emoties te scheiden van op telepathische wijze ontvangen informatie. Voor de duidelijkheid: telepathische informatie kan van iemand die hier op aarde leeft zijn, maar ook van iemand die aan gene zijde leeft. Er zijn momenten dat je zomaar spontaan ergens telepathisch informatie over krijgt. Het maakt niet uit of je op een bank of stoel zit of ergens naartoe loopt. Het zal in ieder geval altijd een moment zijn dat je innerlijk of emotioneel gezien relatief rustig bent. Op deze rustige momenten is het namelijk makkelijker om met je op telepathische wijze te verbinden. Dikwijls loopt er iemand van gene zijde in je aura even mee. Dit kan een al eerder overleden familielid zijn of één van jouw persoonlijke begeleiders. In principe kan iedereen met een beetje liefde en geestkracht naar jou toe komen. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige lezers een beetje moeilijk is om je dit voor te stellen. Het is natuurlijk veel makkelijker als je dit al ooit een keer hebt beleefd. Ik zal proberen dit met een voorbeeld proberen te verduidelijken. Stel je voor dat je met een levenspartner of één van je kinderen heel dicht tegen elkaar zit of staat. Je kunt elkaar als het ware op een paar centimeters na elkaar aanraken. Je zit dus heel dicht in elkaars energieveld. Paranormaal zou je kunnen zeggen de persoon zit of staat in jouw aura. Stel je dit eens voor en doe daarbij even je ogen dicht. Iemand is dus heel nabij in jouw energieveld. Een persoon van gene zijde staat dus ook in jouw aura. Er zijn een aantal punten in jouw aura waar iemand zich mee kan verbinden. Op deze wijze kan je een los beeld doorkrijgen, een woord of een paar zinnen, of zelfs een kort filmpje in je gedachten zien. Op deze manier is er van alles mogelijk. Er zijn dus momenten dat er wel degelijk iemand in jouw nabijheid en in jouw aura meeloopt. Op deze wijze kan er dus allerlei informatie over worden gebracht. Je hoeft er zelf niet veel voor te doen. De persoon wacht op een goed moment om zijn informatie door te geven. Soms voel je of zie je wie op deze wijze jou informatie wil geven. Dit soort spirituele ervaringen moet je je langzaam eigen maken. Je moet het als het ware een plekje in je denken geven. Dit kost zeker enige tijd. Maar na verloop van tijd raak je hier aan gewend. Het kostte mij ook meerdere jaren om aan al die verschillende paranormale zintuigen te wennen. Ik heb heel veel helemaal alleen moeten doen. Ik vind het daarom ontzettend belangrijk dat er over allerlei spirituele zaken goede, praktische en begrijpbare informatie is. Informatie die iedereen goed kan begrijpen. Dergelijke telepathisch opgevangen informatie kan van grote invloed zijn op je leven. Het kan je helpen, het kan je sterken in moeilijke tijden en een breder beeld geven van het leven. Ik ben van mening dat personen die voor het paranormale en het spirituele open staan toch vaker dergelijke informatie krijgen. Ik bedoel je kunt wel ergens een boodschap over hebben gekregen maar als je dit direct niet gelooft en wegdrukt dan is het nagenoeg zinloos om je op deze wijze te benaderen. Nogmaals zoek dit allemaal niet teveel op. Het komt vanzelf wel naar je toe als dit echt nodig is. Jij kunt tenslotte zelf op de dag of tijdens je slaap informatie krijgen maar het kan bijvoorbeeld ook via een ander familielid of iemand uit je vriendenkring. Wees alert maar wacht verder gewoon rustig af. Jij of misschien je kinderen zullen vanzelf wel met bijzondere informatie komen.

 

Telepathie en helderruiken
Op telepathische wijze kunnen we op diverse manieren worden bereikt. Ik schreef al dat afstand daarin nagenoeg geen enkele rol in speelt. De energieën op deze golflengte hebben namelijk niet met weerstand zoals zwaartekracht te maken. Er is geen wrijving. Telepathisch uitgezonden energieën vliegen als het ware overal doorheen. Dat is ook de reden waarom we elkaar in principe dag en nacht kunnen bereiken, waar we ons ook in de wereld bevinden. Maar in de praktijk zullen veel uitgezonden telepathische energieën afketsen. Dit komt omdat we op dat moment misschien met allerlei dingen bezig zijn. Je zit als het ware op een andere golflengte. De ontvanger moet wel voldoende openstaan om iets op te vangen. Je kunt jezelf hierin als je belangstelling hebt, enigszins trainen. Maar tegelijkertijd wil ik wel even aangeven, we zijn nu met z’n allen op de aarde. We zijn allemaal met een bepaald doel (levensopdrachten) op aarde geboren. De paranormale of beter de geestelijke zintuigen worden actief door de mensen (en dieren) aan gene zijde gebruikt. Wat voor ons de stoffelijke zintuigen zijn, zijn voor hen de geestelijke zintuigen. Wanneer je in een stoffelijk lichaam op aarde bent geboren, dan zijn de geestelijke zintuigen niet echt actief. Maar we hebben ze wel. Dit is het hoofdonderwerp van dit boek.
Het is alweer een flink aantal jaren geleden dat een paranormale collega van mij een dag had met vreemde ervaringen. Het is wel even een leuk maar smerig verhaaltje. Maar het maakt een hoop duidelijk. Mijn collega rook de hele dag de geur van stront. Je zult misschien wel denken waar heeft die gekke vent het nou weer over. Ik kan hier zelf ook wel hard om lachen maar alle verhalen in dit boek zijn echt. Ik heb niets verzonnen. Zij vertelde mij aan de telefoon dat ze de hele dag door de geur van stront om zich heen rook. En dat ze op onderzoek was om te zien of dat ergens in huis of van buiten kwam. Ze bleef het maar keer op keer ruiken en kon er niet achter komen waar het vandaan kwam. Ik moest natuurlijk ook hier hard om lachen maar snapte ook wel dat ze het serieus bedoelde. In het begin had ik de betekenis hiervan niet door. Pas later viel het kwartje. De geur van stront was een waarschuwing. Zij moest zichzelf beter beschermen. Zij stond zogezegd veel te open voor de gedachtegang van een paar mensen. Negatieve gedachtes kunnen je namelijk heel erg naar beneden halen. We zouden eigenlijk veel voorzichtiger met onze uitgezonden gedachtes moeten zijn. Gedachtes zijn in werkelijkheid bepaalde krachten. En krachten kunnen je beïnvloeden. Haar gids van gene zijde wees haar er meerdere malen op dat ze zich beter moest afsluiten voor de invloed van anderen. Maar omdat ze dit niet helemaal serieus nam, werd ze op telepathische wijze de geur van stront waar (geprojecteerd). Ik begreep ineens waarom ze dit ‘rook’. Het grappige is dat toen dit echt tot haar doordrong, het ook direct helemaal weg was. Soms is het goed om je ervaringen met anderen te delen. Wat voor de één misschien onduidelijk is, is voor de ander makkelijk herkenbaar.

 

Voorbeelden van helderruiken
Ik kan me goed voorstellen dat voor sommige lezers dit thema telepathie af en toe best ver gaat. Alles heeft tijd nodig om ergens aan te wennen. Dat geeft helemaal niet. Dit hoort bij het leven. Door ergens regelmatig mee bezig te zijn, kun je je iets eigen maken. Dat geldt ook voor allerlei spirituele zaken. Als je in het hiernamaals gelooft dan heb je het wat makkelijker dan als je hier niet in gelooft. Iedereen weet dat je tijdens het overlijden je aardse lichaam moet loslaten. Dit noemen we gewoonlijk de dood. Maar als er voortbestaan is dan moet er ook een ander lichaam zijn met zintuigen. Ook daar moeten we kunnen communiceren. Dat doen we met ons tweede lichaam, het geestelijk lichaam. Er zijn momenten dat je tijdens je aardse leven vreemde dingen ‘ruikt’. De eerste keren zal je om je heen kijken of je kunt zien waar die geur vandaan komt. Later wanneer je je meer in deze materie gaat verdiepen, ga je je afvragen ruik ik dit met mijn neus of op paranormale (helderruikende) wijze. Wanneer je iets telepathisch ruikt dan is dat meestal een kort momentje. Zo'n moment duurt misschien één of twee tellen. Het kan natuurlijk langer zijn maar dat komt niet zo vaak voor. Soms kan je een paar dagen achter elkaar iets ruiken.
Het is mij opgevallen dat veel mensen op deze wijze wel iets geroken hebben. Heel vaak hoor je iemand iets zeggen over de geur van een parfum of eau de cologne. Die specifieke geur doet je bijvoorbeeld aan je oma of aan een andere persoon herinneren. Helderziende mensen weten dan dat meestal de desbetreffende overleden persoon even bij jou aanwezig was en in jouw aura stond. Ze willen je een eenvoudig teken van leven geven. Het is jammer dat er zo weinig mensen bij deze boodschap stilstaan. Je moet toch iets van de spirituele wereld weten om dit te snappen. Ik heb hier het voorbeeld van parfum aangehaald. Maar dit geldt natuurlijk ook voor alle andere voor jou bekende geurtjes. Je kunt in feite van alles gebruiken. Het is maar net wat op telepathische wijze in jouw aura overgebracht wordt. Je kunt bijvoorbeeld de geur van sigaren of sigaretten of dat iemand pijp rookt telepathisch opvangen. Een bepaalde geur zegt dus iets over een persoon die je gekend heb. Werkte iemand altijd in de garage of in een verffabriek dan zal je in het eerste geval misschien olie ruiken en in het tweede geval de geur van verf. In feite kunnen alle geuren telepathisch overgebracht worden. Het grappige is wanneer je probeert echt met je neus te ruiken het meestal direct weg is. Dit kan je in verwarring brengen. Ik wil nog wel even duidelijk aangeven dat je zowel van mensen hier op aarde als personen die al aan gene zijde zijn, iets kunt ruiken. Wanneer je ineens de geur van brand ‘helderruikt’ kan dat ook een waarschuwing zijn dat één van je kinderen misschien met lucifers zit te experimenteren. Sla zo’n boodschap niet in de wind. Nogmaals je kunt dus van alles van mensen van deze zijde of gene zijde ruiken. Je hoeft hier niets voor te doen, vrijwel altijd overkomt je dit ineens. Het zijn in de meeste gevallen aanwijzingen. Een aanwijzing van bijvoorbeeld de aanwezigheid van iemand of een aankondiging van iets of een waarschuwing. Probeer eens goed na te denken of jezelf zoiets al eerder hebt meegemaakt. Wanneer je dit gaat onderzoeken, zal je merken dat heel veel mensen allerlei ervaringen al eerder hebben meegemaakt. Het is alleen jammer dat deze ervaringen vaak de volgende dag al weer zijn vergeten.


Telepathie en een eerste indruk
Alles in de stoffelijke wereld maar ook de geestelijke wereld aan gene zijde bestaat uit diverse energieën. Dit is één van de punten die ik belangrijk vind om in dit boek over telepathie centraal te stellen. Met dit vermogen heeft iedereen de mogelijkheid om allerlei informatie te krijgen. Mensen hoeven niet altijd te praten om iets van elkaar te kunnen weten. Je kunt natuurlijk ook veel van iemands lichaamstaal lezen maar dat bedoel ik nu niet. Ik wil iedereen vragen om eens wat vaker je eerste indruk van iemand te volgen. Zonder daar normaal gesproken echt bij stil te staan, stralen of zenden we veel energie naar elkaar toe. Een mens heeft een aura. Een mens is altijd dag en nacht aan het denken en voelen. Onze aura is dus continu actief. Wanneer je iemand voor het eerst privé of tijdens je werk ziet dan vliegt er automatisch energie over en weer. Dit is voor helderziende mensen die deze energieën kunnen zien, een heel kleurig schouwspel. Verreweg de meeste mensen zullen dit proces op de één of andere manier voelen. Het is naar mijn mening belangrijk en interessant om je wat meer op deze telepathisch uitgezonden energieën af te stemmen. Er komen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen allerlei gevoelens en gedachtes naar jou toe. Ik schreef hier ook al over, over het telepathisch contact wat jouw astrale gids met je kunt maken. Je moet wel een beetje het lef hebben om eerlijk naar deze uitgezonden informatie te durven te luisteren. Er zijn mensen die ons aardig en interessant vinden maar er zijn ook mensen die ons misschien minder graag willen zien of niet moeten. Zo is het leven en daar kan je verder weinig aan doen. Wanneer je extra informatie van iemand wilt opvangen dan moet je proberen in je hoofd en in je gevoel je wat rustiger en enigszins leeg te maken. Als je verschrikkelijk druk bent, zal dat een stuk lastiger zijn. Ik merk dat heel veel mensen over paranormale gevoeligheden nogal onzeker kunnen zijn. Dit is logisch en te begrijpen. Je moet hier eerst langzaam aan wennen. Het is jammer dat dergelijke zaken zoals je intuïtie, eerste indruk of voorgevoel of voorspellende droom niet op school al worden behandeld. Misschien dat dat in de toekomst nog eens zal gebeuren. Ik denk zelf van wel maar het zal nog wel even duren. Wanneer je iets van iemand hebt opgevangen, ga er dan in ieder geval niet over zitten twijfelen. Probeer een houding aan te nemen van ik voel iets of ik voel niets. Er mag geen middenweg zijn want dan ga je juist twijfelen. Dat is onverstandig. Op telepathische wijze kun je van alles voelen. Van verliefdheid tot heel boos zijn. Ik vind dit persoonlijk allemaal normale menselijke reacties maar wanneer iemand je niet echt moet dan is dat niet bepaald leuk. Het is meer dan de moeite waard om bewuster te worden van al die uitgezonden energieën. Wees hierin niet te enthousiast maar ook niet te kritisch. Het is absoluut niet mijn bedoeling om met dit boek van mensen zogezegd een freak te maken. Wanneer je over iets ontzettend begint te overdrijven dan stoot dat over het algemeen toch alleen maar af. Het gaat er mij meer om dat je je bewust wordt van alle energieën die in de omgeving altijd aanwezig zijn. Het is heel interessant om dit verder te onderzoeken. Je kunt ook veel meer van andere mensen begrijpen. En dit kan wel eens makkelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het opvoeden van je kinderen of kleinkinderen. Of dat je je levenspartner beter leert te begrijpen omdat je gewoonweg telepathisch voelt. Ik had het al over dat geintje met dat ijsje. Probeer je hierin stapsgewijs te ontwikkelen. Doe dit in je eigen tijd en op je eigen manier. Laat je vooral niet door anderen gek maken. Je hoeft niet te scoren. Het is eigenlijk niet meer dan een onderdeeltje van je spirituele ontdekkingsreis.

 

Telepathie en pijnen
Wanneer je een beetje paranormaal gevoelig bent, kan je werkelijk van alles gaan beleven. Ik herinner mij van meer dan 30 jaar geleden dat ik samen met een vriend naar een concert ging in onze woonplaats. Voor mensen met deze gevoeligheid is uitgaan niet altijd even makkelijk. Je voelt snel de energiewolken om mensen heen. Je kunt in dit verband werkelijk van alles van iemand telepathisch overnemen. Soms ga je bijna twijfelen of een bepaald gevoel wel echt van jou zelf of van een ander is. De zaal waar we naar muziek luisterden was eigenlijk meer een theater dan een concertzaal. We zaten ergens achterin op een stoel te luisteren. Na een half uur kwam er steeds meer spanning uit de richting van die vriend waar ik mee uit was gegaan. De spanning nam steeds meer toe. Eerste minuten reageerde ik hier niet sterk op. Ik luisterde naar de muziek. De spanning nam steeds meer de overhand. Ik voelde dat hij zich zeer ongemakkelijk voelde. Ik nam ineens telepathisch over dat hij ontzettend nodig naar het toilet moest om te plassen. Hij had hele hoge nood, maar wilde kennelijk liever nog even naar de muziek luisteren. Wat ik met dit voorval wil aangeven is dat je bewust of onbewust telepathisch allerlei psychische, emotionele trillingen van iemand kunt overnemen. Mensen die dikwijls last hebben van andermans sfeertjes moeten extra moeite nemen om zich van te voren goed af te sluiten. Soms sta je ongemerkt veel te ver open. De sfeertjes van anderen kunnen heel makkelijk via je zonnevlecht in de aura binnen komen vallen. Op deze wijze kan je ook allerlei pijnen van anderen overnemen. Het kan zomaar gebeuren dat je buikpijn krijgt, misselijk wordt, last van je schouder of knie enzovoort krijgt. Dit is over het algemeen geen prettig gevoel. Maar het is een onderdeel van telepathisch ontvankelijk zijn. Het hoort er eigenlijk een beetje bij. Wanneer je jezelf hierin wilt trainen, dan raad ik je aan om heel voorzichtig aan de persoon te vragen of hij die bepaalde klacht die jij op deze merkwaardige wijze voelt, heeft. Maar pas hier wel een beetje mee op. Want sommige mensen kunnen hier heel erg van schrikken. Let dus heel goed op met wie je hier over wilt praten. Er zijn nog steeds veel mensen die dit ontzettend eng vinden. En ook al ben je misschien heel erg gevoelig, dat houdt niet in dat je alles zomaar kunt zeggen. Wees dus een beetje voorzichtig met wat je wilt zeggen. Het telepathisch overnemen van allerlei pijnen kan overigens geen kwaad. Het trekt meestal na een paar tellen of minuten vanzelf weer weg. Het is niet mijn bedoeling om je hier bang voor te maken. Ik wil je alleen maar in dit boek een paar tips en aanwijzingen geven wat het is en wat je er eventueel mee kunt doen. Je kunt dus van alles en nog wat met je paranormale antenne opvangen.

 

Nieuwetijds kinderen
In dit boek heb ik in diverse onderdelen over het onderwerp telepathie geschreven. Je hebt gezien dat je met behulp van diverse paranormale zintuigen werkelijk van alles telepathisch kunt opvangen. In de meeste gevallen krijg je zomaar spontaan uit het niets een telepathische ervaring. In deze tijd worden er steeds meer boeken over kinderen met paranormale gevoeligheid geschreven. Elke schrijver wil graag iets over dit onderwerp vertellen (doorgeven). Meestal bezitten ze zelf deze bijzondere gevoeligheid. Het is mooi dat kinderen in deze tijd makkelijker hun ervaringen kunnen vertellen. In mijn kinderjaren zei ik niet zoveel over mijn paranormale indrukken. Ik had daar niet zozeer de behoefte aan. Maar de keren dat ik op de lagere school iets zei kan ik me nog goed herinneren. Ik werd vierkant met mijn spontane paranormale en diepzinnige opmerkingen uitgelachen. Naïef en een flapuit zijn, dat leer je dus wel heel snel af. Niemand vindt het leuk om uitgelachen te worden. Ik ook niet. Wanneer je thuis privé of misschien op je werk met hele gevoelige Nieuwetijdskinderen (personen) te maken hebt, wees dan extra alert en voorzichtig. Geef hen de tijd om zich rustig verder te ontwikkelen. Gebruik je eigen intuïtie of paranormale gevoeligheid om in te schatten wat voor karakter zo’n gevoelig kind heeft. Ik raad je vooral aan om dergelijke kinderen maar te laten praten. Ga er niet te veel op in en oordeel niet te hard of te snel. Het is ontzettend belangrijk dat dergelijke vaak overgevoelige kinderen hun ervaringen kwijt kunnen. Ze willen graag net als ieder ander kind serieus genomen worden. Misschien kan je een paar eigen spirituele ervaringen vertellen of een kinderboekje geven over dit mooie onderwerp. Op het internet zul je beslist iets vinden. Behandel een kind in ieder geval nooit zo, dat hij zich zeer bijzonder gaat voelen. Dat zie ik de afgelopen 10 jaar nog weleens door ouders doen. Deze kinderen hebben echt niet iets op anderen voor. Hun aura is zelden groter en verder ontwikkeld dan die van een andere persoon. Sommige talenten zijn in diverse levens geleidelijk aan ontwikkeld. Denk maar eens aan je eigen schooltijd terug. Op school merk je ook al snel dat kinderen met verschillende talenten (aanleg voor iets) geboren worden. Je kunt voor allerlei zaken in het leven een al in een eerder stadium ontwikkeld gevoel hebben. Je kunt bijvoorbeeld goed met dieren omgaan, gevoel hebben voor tekenen of gedichtjes schrijven, handelsinzicht hebben, muzikaal zijn, goed kunnen sporten enzovoort. Onze intuïtieve of paranormale gevoeligheid is maar een onderdeeltje van het grote geheel. Alle kinderen en volwassenen met hun specifieke talenten zijn belangrijk. Ieder mens is uniek. Van ieder mens is er maar één. Er zijn geen twee mensen die exact dezelfde aura hebben. Wanneer je een heel gevoelig Nieuwetijdskind hebt, dan kan je altijd kijken of er een paranormaal gevoelige persoon een praktijk in jouw omgeving heeft. Soms kan je wat praktische tips krijgen. Het is altijd fijn om te zien dat iemand je kind begrijpt. Klikt het dan is het mooi en als het niet klikt, zoek je gewoon iemand anders. Kijk ook niet tegen deze mensen op. Dat is niet nodig.

 

Het delen van ervaringen
Ik ben blij dat er tegenwoordig een aantal Nieuwetijds bewegingen zijn. In een relatief korte tijd is er toch veel veranderd. Het grappige met het leven is, je raakt er ook zo snel aan gewend. Je kunt je bijvoorbeeld bijna niet voorstellen dat rond 1990 vrijwel niemand een computer thuis had staan. Jongere mensen weten al niet eens beter. Vandaag de dag kun je op het internet allerlei spiritueel getinte websites bezoeken. Er is ontzettend veel informatie te vinden. Het is alleen jammer dat er nog geen enkele controle is. Licht en duisternis staat soms heel dicht naast elkaar. Ik krijg dagelijks allerlei mensen in mijn praktijk. Ik kan goed zien wie de weg al gevonden heeft. Er zijn tegenwoordig best veel mensen met belangstelling in paranormale en spirituele zaken. Maar ze weten nog niet goed naar wie of wat ze kunnen gaan voor goede informatie. Ik denk dat het nog wel een tijd zal duren voordat allerlei alternatieve en spirituele zaken echt erkend en gewaardeerd worden. Misschien heeft het Nieuwetijds denken nog wat meer tijd nodig om te ontkiemen. Dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Het komt er toch wel van. Ik vind het belangrijk dat je om je heen mensen verzamelt die ook dezelfde denkbeelden of spirituele ervaringen hebben. Ik heb gemerkt dat het in je zoektocht belangrijk is om je ervaringen te kunnen delen. Het is niet goed om te lang ergens mee rond te lopen. De mens moet zich kunnen uiten en delen. Probeer in je eigen omgeving te zien of er iemand is waar je goed mee kunt praten. Het is leuk en zeer interessant om te horen hoe anderen denken en hoe zij hun eigen ervaringen beleven. Iedereen denkt zo op z'n eigen manier. Je kunt heel veel van andermans ervaringen opsteken. Houd er wel rekening mee dat iedereen zo zijn eigen waarheid heeft. Probeer dit te respecteren. Maar aan de andere kant laat je je ook beslist niet ondersneeuwen door andermans belevingen. Uiteindelijk moet jijzelf naar binnen kijken en het gaan (aan) voelen. Grappig gezegd de weg is niet naar buiten maar juist naar binnen. Analyseer rustig de intuïtieve en paranormale ingevingen die spontaan bij je opkomen. Ik ben van mening dat iedereen dat heeft. Alleen er zijn niet zoveel mensen die hierin getraind zijn. Je moet er meer voor openstaan en aandacht aan besteden. Ik wil even een vergelijking maken. Je kunt van geboorte best muzikaal zijn, maar iemand die muzikaal is, zal toch veel moeten gaan oefenen om zijn instrument te gaan beheersen. Probeer op je eigen unieke wijze jouw Nieuwetijds voelen en denken naar buiten te brengen (uit te dragen). Als iedereen een kleine bijdrage kan en wil leveren dan zal de wereld er straks totaal anders uit gaan zien. Goed beschouwd, zijn wij die in deze tijd leven, met zijn allen de pioniers voor de komende generaties in de toekomst. Het Nieuwetijds denken is pas heel langzaam na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Dit gebeuren werd trouwens door sommigen helderziende mensen al meer dan een eeuw geleden voorspeld.

 

Positieve en negatieve gedachte energieën
Wanneer je je in de spirituele wereld verdiept, zul je snel merken dat die wereld ontzaglijk groot is. De Schepper van al het leven moet wel een enorm overzicht hebben. Er zijn heel veel energieën waar wij ons niet of nauwelijks nog bewust van zijn. Ik vind het persoonlijk heel erg interessant en tevens leerzaam om mij in deze bijzondere krachten en mogelijkheden te verdiepen. Er is veel meer dan alleen maar de stoffelijke wereld. Als je op een mooie zonnige dag naar de zon kijkt dan kan je jezelf de vraag stellen wat of wie voedt de zon. Er staan in de buurt van de zon geen enorme accu's opgesteld. Ik wil hier alleen maar mee zeggen dat er wel meer moet zijn. Ik weet uit ervaring dat er veel mensen zijn die denken, er is wat er is punt uit. Ze willen niet meer weten over wat er allemaal achter het leven plaatsvindt. Wij zijn allemaal onderdeeltjes van de schepping. We kunnen onze krachten op een positieve maar ook op een negatieve manier gebruiken. Je hoeft 's avonds maar een uurtje de televisie aan te zetten om te zien wat ik bedoel. Je hebt mensen die graag van de aarde een mooie tuin voor iedereen willen maken en je hebt mensen die vanwege allerlei graden van egoïsme alles willen kapotmaken en uitbuiten. Probeer zo goed als je kunt ook een persoon van de nieuwe tijd te zijn. Met z’n allen vormen we ook een grote positieve kracht. En als je zo om je heen kijkt, is dat heel hard nodig. Ik geloof absoluut niet in de ondergang van de mens. We leven allemaal in een overgangsperiode. De uitersten zijn nogal groot. Wat kun je zelf met jouw energieën doen? Allereerst wil ik zeggen wees wat meer bewust van jouw gedachten energieën. Ook jij en ik stralen de hele dag door allerlei positieve of negatieve energieën de omgeving in. Je kunt bewust op telepathische wijze energieën overdragen maar meestal vloeit dit automatisch de ruimte in. In jou eigen woning of op je werkplaats hangen na verloop van tijd jouw gedachten en gevoelens. Onze energieën vloeien automatisch in de aura van de ruimte, ook in de aanwezige spulletjes. Alles wordt door ons zelf beïnvloed. Bijvoorbeeld het meubilair, een pak printpapier, je kop koffie, de boterhammen die je gesmeerd hebt enzovoort. Het is belangrijk om hier af en toe bij stil te staan. Mijn verzoek is: wees een beetje voorzichtig met wat je denkt en voelt. Wij stralen onbewust positieve of negatieve emoties naar de omgeving uit. En wat ik al eerder schreef, zelfs de afstand speelt hier niet eens een rol in. Je kunt dus met positieve of negatieve gedachtes iemand aan de andere kant van de wereld bereiken. Wees in je oordeel niet te hard voor andere mensen. Je weet nooit met wat voor levensopdracht iemand geboren is. De buitenkant kan wel eens heel anders zijn dan de binnenkant. Of anders verwoord stel dat het iemand zijn opdracht is om iets heel positief of in onze ogen negatief te doen. Probeer een goede sfeer in de ruimtes waar je leeft en werkt te maken. Wanneer je de eerste keer bij iemand ergens binnenloopt dan voel je dikwijls de sfeer die daar hangt. Zo'n sfeer kan open en vriendelijk zijn, zwaar en depressief, maar ook nog een sfeer van bijvoorbeeld een groot feest hebben. Even kort samengevat: wij mensen stralen automatisch onze energieën naar anderen en omgeving toe (in). We zijn zelf verantwoordelijk voor positieve of een zware sfeer. Maar onze energieën lopen ook automatisch over op anderen. Je kunt iemand dus heel makkelijk helpen of het leven van een persoon nog moeilijker maken. Een beetje vreemd verwoord maar er komt een geladen energiewolk van genegenheid, belangstelling of liefde om iemand heen te hangen of allerlei harde en negatieve gedachten wolken. Mijn advies is: wees een beetje voorzichtig met je gedachtes. Bewust of onbewust zend je op telepathische wijze allerlei energieën naar de omgeving toe.

 

Jezelf beter energetisch afsluiten
Ik heb je in dit boek op meerdere wijzen willen aanmoedigen om je innerlijke telepathische antenne te gaan gebruiken. Ik vind het altijd leuk en leerzaam om op de diverse mogelijkheden die in ieder mens sluimeren, te wijzen. Ik hoop dat je tijdens het lezen van dit boek al een paar bijzondere ervaringen hebt beleefd. Ergens over lezen is leuk maar het is toch veel leuker als je zelf een spirituele ervaring hebt gehad. Ik wil in deze tekst nu alles even ‘omdraaien’. Ik bedoel, ik had het steeds over het openen maar nu wil ik iets schrijven over het bewust afsluiten. Jezelf heel bewust beter leren afsluiten voor allerlei zichtbare en onzichtbare energieën om ons heen. Ik heb zelf en tijdens de cursussen met cursisten ingezien, dat jezelf energetisch afsluiten veel moeilijker is dan jezelf bewust te openen. Wanneer je jezelf niet goed afschermt dan kan je zonder dat bewust te weten, veel energie verliezen. Ik zal dat aan de hand van een heel eenvoudige vergelijking duidelijker maken. Wanneer je in de herfst of in de winter de deuren en ramen goed afsluit voor de kou dan moet je niet per ongeluk bijvoorbeeld een raam in de bijkeuken de hele avond open laten staan. De energie van buiten komt dan heel snel binnen. In veel gevallen zou je dat waarschijnlijk binnen een half uur of een heel uur wel merken. Ik bedoel ergens komt er kou vandaan. Dit kun je vergelijken met je aura. Wanneer jouw aura door creatieve bezigheden of paranormale experimenten erg open is gaan staan dan mag je niet vergeten jezelf grondig af te sluiten. Doe je dit niet dan kunnen er ongemerkt allerlei energieën in jouw openstaande aura komen. Je zult jezelf afvragen waarom je van bepaalde mensen zo ontzettend moe wordt. Mensen staan altijd met elkaar in verbinding. Het maakt niet zo gek veel uit of iemand in je woning aanwezig is of ergens in het land flink met jou bezig is. Ik heb al een paar keer eerder gezegd dat afstand hier geen grote betekenis heeft. Wanneer je op het spirituele pad verder wilt ontwikkelen, dan zal je aura na verloop van tijd geleidelijk aan steeds gevoeliger worden. Het is dan extra belangrijk om je zelf beter te leren afsluiten. Dit lijkt allemaal ingewikkeld maar in de praktijk valt dit nog wel mee. Wanneer je heel erg verliefd of boos bent dan komt er een bepaalde energie om jou heen te hangen. Sommige mensen voelen deze energieën als stemmingen sterk aan. Je kunt het natuurlijk ook aan iemand zien als die verliefd is. Maar daar gaat het nu even niet om. Je kunt als je dat wilt ergens bewust aan denken. Je kunt in dit verband denken aan het tegenovergestelde van jezelf openen voor telepathische energieën. Dit is op zich een beetje vreemd verwoord maar ik verwoord het juist bewust zo. Vooral om de nadruk te leggen op het enerzijds bewust openen en anderzijds op het bewust afsluiten. Probeer op een ontspannen maar wel krachtige manier te denken aan jezelf afsluiten. Je kunt hiervoor allerlei visualisaties toepassen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke visualisatie je gebruikt. Als je het maar zo serieus mogelijk doet. Het gaat meer om de intensiteit dan om het gecreëerde beeld. Je kunt de volgende visualisaties gebruiken: het dichtdoen van een gordijn, het dichttrekken van een rits van een grote slaapzak, of jezelf in een groot astronauten pak plaatsen. Nogmaals het gaat niet om het gecreëerde beeld maar om de energie die je in je denken en voelen gebruikt (aanmaakt). Op deze wijze verander je heel bewust de energie van jouw aura. Je zet als het ware een muur om je heen. Dergelijke visualisaties hoef je echt niet langer dan een paar minuten te doen. Je kunt het langer doen maar dat is niet altijd nodig. Je moet het zelf uitproberen. Ik heb vanwege mijn praktijk ook dagelijks last van allerlei etherische aura energieën. Soms leg ik mijn beide handen op mijn zonnevlecht. De zonnevlecht is een chakra. Deze chakra ligt zo'n 5 cm boven je navel. De zonnevlecht kan je zien als een soort sluis van paranormale energieën. Hier komen allerlei energieën van andere mensen binnenstromen. Je kunt jezelf dus heel eenvoudig afsluiten door je handen hierop te leggen. Eigenlijk stroomt jouw levenskracht, ook wel levensmagnetisme, via jouw handen in jouw buik. Op zich is dit een prettig gevoel. Je kunt dit op veel momenten van de dag doen. 's Avonds wanneer je bijvoorbeeld televisie kijkt of in bed ligt. Hier zijn geen echte regels voor. Het is een kwestie van uitproberen wat bij jou het beste past. Voor degenen die meer over dit onderwerp willen weten heb ik een boek geschreven. Kijk maar eens op mijn website. De titel van het boek is heel eenvoudig: ‘Jezelf leren afsluiten’. Ik geef hier allerlei tips en aandachtspunten. Ik weet bijna zeker dat als dit thema je aanspreekt, je dit boek nuttig vindt. Ik vind dat eigenlijk iedereen van jong tot oud dit boek zou moeten lezen. Jezelf leren afsluiten is namelijk ontzettend belangrijk. Vraag maar eens aan paranormale personen die zich hier beroepsmatig mee bezighouden.

 

Innerlijke warmte of koude van de geest (je evolutiepunt)
Zoals je weet zijn er mensen met verschillende karakters. Je hebt mensen waar je je direct bij op je gemak voelt en personen waar je het liefst op grote afstand van wilt blijven. Iedereen reageert zo op z'n eigen manier op andere mensen. Wanneer je ’s avonds naar de televisie kijkt, dan zie je al snel dat niet iedereen het met andere personen goed voor heeft. Je hebt grote egoïsten, enorme materialisten en diverse mensen met een criminele inslag. Al die mensen hebben zo hun eigen uitstraling. Er zijn geen twee mensen exact hetzelfde. Het is daarom niet vreemd dat iedereen, van geboorte af, een aura heeft met (vaste) basiskleuren. Sommige mensen zijn bijzonder telepathisch ontvankelijk. Zij hebben dit meestal al vanaf hun geboorte. Schrik niet als je van het één op het andere moment een aangename warmte of een enorme kou om je heen voelt. Deze warmte of koude zegt iets van het innerlijk van een individu. Zo hebben sommige mensen een hele mooie en heldere aura en anderen en hele donkere een doffe uitstraling. Het gaat mij in dit geval niet zozeer om de aura. Ik wil je erop wijzen dat je niet altijd de prettigste telepathische ervaringen zult krijgen. Het is niet mijn bedoeling om je bang te maken maar je een beetje te waarschuwen voor het geval je zoiets meemaakt. Ik schreef daar al over in de tekst: ‘Jezelf beter leren afsluiten’. Wanneer je de innerlijke warmte van iemand zijn aura uitstraling voelt dan geeft dat direct een heel prettig gevoel. Als dit een tijdje aanhoudt dan word je daar zelfs rustiger van en kun je veel helderder denken. Wanneer je een vervelende kou om je heen voelt dan kan je beter maar direct afsluiten en je zelf met iets anders proberen af te leiden. Trek je innerlijke antenne onmiddellijk in. Ga zeker niet experimenteren. Je weet nooit hoe sterk deze kracht is. Een hele negatieve persoon kan misschien even met je bezig zijn. Of je hebt even bezoek van iemand van gene zijde. Zoals ik helderziend naar het leven kijk, heb ik geleerd dat verschillende mensen op verschillende treden van de evolutietrap staan. We hebben allemaal al veel levens achter de rug. Sommigen hebben wat van hun levens willen maken en anderen waren simpel gezegd heel erg lui. Zij hebben zich daarom weinig eigen gemaakt. Dat maakt verder niet uit. Dit heeft te maken met je eigen vrije wil. Eens hadden wij zelf ook een koude en een onontwikkelde uitstraling. Je zou bijvoorbeeld het boek van de Nederlandse helderziende Jozef Rulof ‘Een blik in het hiernamaals’ kunnen lezen. Wanneer je deze titel op het internet intikt dan heb je dat zo gevonden. Heb wat meer begrip voor andermans evolutiepunt. In grote lijnen bewandelen we allemaal hetzelfde (innerlijke) pad. Denk hier eens goed over na. Het leven is zoveel malen dieper dan waar je normaal gesproken bij stilstaat. Veel fouten die je bij anderen ziet, zijn heel dikwijls jouw oude gemaakte fouten. Probeer wat ruimer naar het karakter en gedrag van andere mensen te kijken.

 

Een groepsaura
Wanneer je voor het eerst naar een nieuwe baan of studie gaat, ben je altijd extra alert of de sfeer tussen de mensen wel goed is. Ik denk dat vrijwel iedereen zichzelf vooraf even afsluit voor nieuwe personen. Ik denk dat de meeste mensen een beetje onzeker zijn als ze nieuwe mensen zullen ontmoeten. Je moet altijd maar afwachten met wat voor type mensen je te maken krijgt en in welke sfeer je terecht komt. Ik denk dat de meeste mensen onbewust hun innerlijke antenne uitschuiven om te voelen of de sfeer wel goed is. Ik vind het belangrijk om heel goed naar dergelijke signalen te luisteren. Een mens kan door allerlei levenssituaties onzeker zijn geworden maar dat hoeft niet ten koste te zijn gegaan van je intuïtie. Alle mensen samen bouwen met elkaar een energieveld op. Al die gevoelens en gedachtes vormen samen een grote groepsaura. Zo'n sfeer van verschillende energieën kan behoorlijk sterk zijn. Zoals je weet kan er bij een groep mensen zowel een positieve als een hele negatieve sfeer hangen. Denk er bijvoorbeeld maar aan, als er een ruzie in een café ontstaat of tijdens een grote demonstratie. Het is eigenlijk wonderlijk dat mensen zoveel verschillende gevoelens in een omgeving over kunnen brengen. Voor de duidelijkheid, de mensen hoeven zelf niet eens een graad van paranormale gevoeligheid te hebben. Dit staat hier helemaal los van. Alles bestaat uit energie en ieder mens straalt zo zijn eigen energieën uit. Dit proces is werkelijk door helderziende mensen en paranormaal gevoelige personen waar te nemen. Wanneer je in groepsverband met elkaar werkt is het belangrijk dat je aan een goede sfeer blijft werken. Wanneer iemand een nieuwkomer wil introduceren, dan is het belangrijk om hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Past de persoon bij de trilling van de groep. Ervaart iedereen de nieuwe persoon als harmonieus? Draagt iemand iets aan de groep bij of is het grotendeels een egoïst. Het is natuurlijk wel zo dat je van andere karakters soms veel kunt leren. Intuïtieve en telepathisch gevoelige mensen raad ik aan om hier extra aandacht aan te besteden. Het kan soms enorm storend zijn als iemand niet goed in de sfeer van de groep past. Het is niet mijn bedoeling om mensen buiten te sluiten. Het is meer mijn boodschap om heel goed naar je gevoel te luisteren. En hier na verloop van tijd ook op leren te vertrouwen. Geef jezelf voldoende tijd om dit vermogen verder te ontwikkelen. We kunnen om de sfeer positief te beïnvloeden, allerlei leuke spulletjes kopen om de sfeer goed te houden en bij te houden. Het maakt niet zo heel veel uit welke spulletjes je in een bepaalde ruimte wilt plaatsen. Als het maar met veel liefde gebeurt. Een bos bloemen of een zelfgemaakt schilderij heeft net zoveel waarde als een Boeddhabeeld, een bergkristal of wierookhouder. Wanneer mensen in het gezin of een team op het werk heel zorgvuldig met alles en iedereen omgaan dan trekt deze (aura) energie automatisch in de omgeving. Op deze wijze wordt de aura van een ruimte maar ook de spullen die daar staan als het ware opgeladen. Alle mensen hebben een aura, maar alle mensen samen vormen een groepsaura. Zo’n groepsaura wordt normaal gesproken een sfeer genoemd. Zo'n sfeer kan werkelijk overal ontstaan. Bij je thuis, op het werk, in een stil kerkje, op de camping enzovoort. Wanneer je ergens de sfeer niet prettig vindt, probeer je dan zo goed mogelijk af te sluiten. Zorg dat energieën niet bij jou binnen vloeien. Je moet als het ware dan je aura zien af te sluiten. Dit is de eerste keer misschien een beetje moeilijk maar na verloop van tijd zal je hier zeker aan gaan wennen. Ik hoop dat je zowel thuis als misschien op het werk in een prettige groepsaura kunt leven. Niemand wil er maar half bij horen.

 

Religieuze beleving
In dit boek met het mooie thema telepathie heb ik geschreven over diverse etherische aura energieën die ons allemaal omringen. Er zijn nog zoveel energieën in de kosmos aanwezig die wij nog niet kennen. Vergelijk het maar voor het gemak met de tijd dat elektriciteit nog moest worden uitgevonden. Iedereen wordt door diverse werkzame energieën in de kosmos beïnvloed. Dit is een onderdeel van de evolutie. Er zijn hogere krachten aanwezig die het evolutieproces als het ware stuwen. Wat mij als paranormaal begaafde in dit leven enorm is opgevallen, is dat er heel veel activiteiten achter de schermen plaatsvinden. Er is veel meer dan alleen maar de mensheid. Alleen al op onze aarde en aan gene zijde moeten miljarden mensen en dieren begeleid worden naar een hoger, liefdevoller en bewuster leven. Wat denk je van de vele levensvormen op andere planeten, in andere zonnestelsels. Het is enorm interessant om je hier verder in te verdiepen. Interessante spirituele schrijvers over hogere esoterische zaken zijn: Edgar Cayce uit Amerika, White Eagle uit Engeland en de Nederlandse helderziende Jozef Rulof uit de vorige eeuw. De schrijvers zelf zijn helaas allemaal al meer dan een halve eeuw geleden overleden. Je vindt hier nog steeds heel makkelijk iets over op het Internet. Op Youtube.com kan je zelfs diverse boeiende infofilmpjes van hen bekijken. Iedereen kan met elkaar op telepathische wijze in verbinding staan. Ik heb al een paar keer geschreven dat afstand hierin nagenoeg geen rol speelt. Ieder mens heeft zo zijn eigen religieuze beleving. Wat mij betreft maakt het niet uit of je tot een bepaalde godsdienst behoort of niet. Ik vind dat, heel eenvoudig gezegd, de liefde voor jezelf en anderen (en andere natuurrijken) als het ware je ‘nieuwe godsdienst’ zou moeten zijn. Ik heb niet het idee dat al die verschillende godsdiensten de wens van de Schepper is. Maar dat is mijn visie. Iedereen kan hier gelukkig op zijn eigen wijze naar kijken en zelf zijn eigen invulling aan geven. Al het leven staat door middel van diverse bijzondere krachten met elkaar in verbinding. Het heeft dus wel degelijk zin om te bidden om hulp voor iets te vragen. Onze gedachtes en gevoelens worden wel degelijk in de grote kosmos (telepathisch) opgevangen. Alleen moet ik er wel direct bij zeggen dat al onze wensen niet altijd verhoord kunnen worden. Sommige levenskwesties staan op ons levensprogramma. Wij kunnen (van) ons levenslot (ook wel karma genoemd) niet weglopen/ontlopen. Ieder mens is met een bepaalde levensopdracht geboren. Al je opdrachten hebben te maken met andere tijden. En met andere tijden bedoel ik je vorige levens. Iets gebeurt echt niet zomaar. Er is voor alles een reden. Natuurlijk kan je het niet met alles eens zijn. Dat ben ik ook niet en dat hoeft ook niet. Sommige levenssituaties zijn bijzonder moeilijk te accepteren. Maar toch ben ik geleidelijk aan door mijn helderziende gaven gaan inzien dat er wel degelijk iets is wat ik kosmische rechtvaardigheid ben gaan noemen. Dit zijn allemaal zeer interessante onderwerpen. Het is mijn bedoeling om alle lezers te wijzen op de diverse krachten die op iedereen (telepathisch) inwerken. Ik probeer eigenlijk met dit stukje tekst als het ware een link te maken. Ik bedoel te zeggen, dat als je gelooft in dergelijke krachten, het ook niet zo moeilijk zal zijn om te geloven dat bijvoorbeeld onze gedachtenkrachten verhoord kunnen worden. En dat onze gedachtes en gevoelens op andere mensen of op voorwerpen kunnen overslaan. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat sommige teksten uit dit boek enigszins vaag overkomen. Ik weet ook wel dat het het mooiste is als jezelf een paar duidelijke spirituele ervaringen hebt gehad; je kunt je hier dan veel beter een beeld van vormen. Er zullen lezers zijn die ook diverse ervaringen hebben gehad. Voor degenen die dit niet of weinig hebben meegemaakt wil ik graag zeggen dat dergelijke ervaringen zomaar ineens tevoorschijn kunnen komen. Richt je gedachtes af en toe eens naar boven. Spreek je wensen heel duidelijk uit. Je weet maar nooit met welke ervaringen je nog in aanraking komt. Ieder mens heeft een paar begeleiders uit die andere energie wereld. Ik wil hiermee zeggen dat bepaalde gedachtes en gevoelens vrij makkelijk gehoord kunnen worden. Jouw gedachten en gevoelens vliegen namelijk via je aura de ruimte in. Maar ook zij mogen en kunnen voor ons niet alles oplossen. We moeten zelf persoonlijk van alles meemaken en ons eigen maken. Al het leven is in één hele grote aura met elkaar verbonden. Dat kan ook niet anders, want anders zou alles uit elkaar vallen. Er is overzicht en leiding in alles.

 

Helderziendheid of telepathie?
In dit boek heb je gelezen dat we niet alleen vijf zintuigen hebben in ons stoffelijk lichaam maar ook in ons geestelijk lichaam. Ik ben de zintuigen in ons geestelijk lichaam ‘para zintuigen’ gaan noemen. Ik vind dit makkelijk. Eigenlijk zit er totaal geen enkel verschil tussen de zintuigen van de twee verschillende lichamen. De zintuigen bevinden zich alleen maar op een andere golflengte, op een ander trillingsgebied. Door middel van het etherische lichaam van de aura, worden deze beide groepen van zintuigen met elkaar verbonden. Je zou energetisch kunnen zeggen, van boven naar beneden. Of van hogere geestelijke trillingen naar lagere aardse trillingen. Alle zintuigen staan altijd met elkaar in verbinding. Denk maar aan een soort trap van energie. Maar dit wil niet zeggen dat ze altijd even actief zijn. De para zintuigen kunnen van het ene op het andere moment actief worden. Bij de meeste mensen staan deze zintuigen, ik noem het maar in de sluimerstand. Eigenlijk is ieder mens in een bepaalde graad paranormaal gevoelig. Dit geldt niet alleen voor de mens maar ook voor het dier. Het helderzien is een vorm van beelden zien. Meestal worden deze beelden van buitenaf naar jou toe geprojecteerd. Iemand kan jou van dichtbij of op afstand bewust of onbewust een beeld geven. Dit kan ook vanuit het hiernamaals (gene zijde) bewust gegeven worden. Het is niet altijd makkelijk om te zien of de beelden een vorm van helderziendheid of telepathie is. Soms zit dit heel dicht bij elkaar. Iemand van gene zijde, jouw gids of een familielid, kan vrij eenvoudig jou een beeld over iets geven. Een stilstaand beeld, of een heel klein filmpje van iets, eigenlijk is van alles mogelijk. Niet alle beelden hoeven op telepathische wijze te worden uitgezonden. Het is zelfs mogelijk dat vanuit jouw eigen ziel, informatie als het ware naar boven komt drijven. Dit kan je als een beeld of soms als een gevoel beleven. Dergelijke beelden kunnen ook in jouw dromen verschijnen. Onze hersenen ‘vertalen’ het dan in normale aardse informatie. Ik wil hiermee zeggen dat er diverse mogelijkheden zijn om beelden te ontvangen. Het zal er niet altijd toe doen uit welke bron de beelden (of een andere vorm van informatie) komen. Het belangrijkste is dat je de beelden of gevoelens begrijpt. Dat is in de praktijk niet altijd even makkelijk. Maar ik heb toch gemerkt dat je hier geleidelijk aan steeds scherper en alerter in gaat worden. Na verloop van tijd leer je vanzelf wel beter te analyseren wat iets betekent. Dit leer je geleidelijk aan door de jaren heen. Je moet hier ook wel een beetje gevoel voor hebben. Soms vergelijk ik dit met kaartleggen. Bijvoorbeeld het leggen van Lenormand of Tarotkaarten. In deze spirituele kaartlegsystemen moet je ook proberen de symbolen te begrijpen en uit te leggen. Soms kan je er volkomen naast zitten. Een beeld wordt zelfs door een beroepsparagnost of kaartlegger ook niet altijd op de juiste manier uitgelegd. We zijn allemaal maar mensen en geen God. Deze tekst ‘helderziendheid of telepathie?’, is geen makkelijke materie. Ik wil proberen uit te leggen dat spirituele informatie uit diverse bronnen kan komen. Het is normaal gesproken niet zo heel erg belangrijk. Maar voor sommige mensen die zich hier beroepsmatig mee bezighouden, kan het wel eens belangrijk zijn uit welke bron iets komt. Je kunt het natuurlijk niet maken om een partij onzin aan iemand te vertellen. Stel dat je bijvoorbeeld per ongeluk iets van een buurvrouw hebt opgevangen. Ik vind dit wel eens lastig. Geen enkel mens kan namelijk altijd voor de volle 100% zeker zijn. Ik heb mezelf eigenlijk afgeleerd om dit ook te willen. Je moet namelijk altijd met diverse externe factoren rekening houden. Laat alle paranormale en spirituele indrukken gewoon op je afkomen. Schrijf ze eventueel op, of laat ze een paar dagen of een paar weken rusten. Vanwege pittige stemmingen kijk je ook niet altijd goed naar dergelijke indrukken. Door zowel hele positieve als negatieve indrukken kan je je telepathisch ontvangen informatie zelf vertroebelen. Je trekt dan iets uit zijn verband. Je maakt het veel mooier of lelijker dan het is. Ik vind het heel erg belangrijk dat je je spirituele denkbeelden en paranormale ervaringen met minimaal een persoon kunt delen. Het is niet goed om te veel met dit soort zaken alleen rond te lopen. Je kunt je onbegrepen en behoorlijk alleen gaan voelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik wil juist door onder andere het schrijven van spirituele boeken, deze materie voor iedereen een stuk toegankelijker maken. Ik heb door de jaren heen gemerkt dat er nog veel onduidelijkheid is. Dit zal geleidelijk aan in de Nieuwe tijd veranderen. We kunnen hier allemaal een steentje aan bijdragen. Er zullen waarschijnlijk in jouw omgeving ook wel personen zijn die zich spiritueel aan het oriënteren zijn. Ik vind het altijd leuk om onder andere telepathisch gevoelige mensen te ontmoeten.

 

Telepathie in de toekomst
We leven in een tijd waar veel in een zeer hoog tempo aan het veranderen is. Het is leuk te zien dat er geleidelijk aan steeds meer mensen belangstelling krijgen in allerlei spirituele zaken. Het is alleen jammer dat er nog weinig controle is. Het zou beter zijn als allerlei paranormale en spirituele therapeuten officieel erkend zouden kunnen worden. Een jaar of 15 geleden had ik het idee dat dat in een stroomversnelling zou raken. Maar dat vuurtje is naar mijn mening op het moment enigszins gedoofd. Er is vanuit de staat nog veel te weinig belangstelling om hier wat aan te doen. Toch zal dit eens anders zijn en totaal veranderen. De meeste mensen op onze aardbol groeien heel langzaam naar een hoger punt van evolutie. Vergelijk ons huidig leven wat betreft de vele mogelijkheden maar eens met de middeleeuwen. Vrijwel iedereen heeft een vorm van onderwijs gehad. De mensheid in zijn geheel gaat als het ware hoger trillen. Door deze verhoging van trillingen in je geest en aura wordt de mens een stuk ontvankelijker voor hogere trillingen. Jouw aura en chakra's worden geleidelijk aan groter en ontvankelijker. Dit is een van de redenen waarom mensen in de toekomst steeds gevoeliger zullen worden voor telepathie. Onze antenne wordt krachtiger en tegelijkertijd gevoeliger. Dit is de reden waarom er steeds meer mensen zijn die met allerlei paranormale ervaringen naar buiten komen. Dit proces is eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog aan de gang. Je merkt dat er steeds meer jonge kinderen, deze gevoeligheid van geboorte af al bezitten. Overigens kan je ook op oudere leeftijd in een vrij snel tempo gevoeliger worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat je nu bewuster van jouw misschien al aangeboren gevoeligheid bent geworden. Er zijn ook veel mensen die deze gevoeligheid een lange tijd onderdrukt hebben. Spiritualiteit en religieus besef, zal in een nieuwe wat modernere vorm, steeds meer beleefd worden. Op dit moment hebben we met enorm grote tegenstellingen te maken. Je hebt mensen die al met het nieuwetijds gebeuren bezig zijn en je hebt mensen die verschrikkelijk hebzuchtig en materialistisch zijn. Door hebzuchtig gedrag (gokken met andermans geld in de banksector) hebben sommige personen ons in ernstige economische problemen gebracht. Dit was helemaal niet nodig als we niet zo inhalig waren geweest en meer alles onder alle mensen op de aarde hadden willen verdelen. Spiritueel gezien leven we in het begin van het Waterman tijdperk. Het Waterman tijdperk staat voor de astroloog voor gelijkheid en broederschap voor alle individuen en volkeren. In deze levensperiode zal er door deze trilling van het dierenriemteken Waterman in de kosmos veel gaan en moeten veranderen. Maar zelden zal iets veranderen zonder wrijving. Het spirituele zal uiteindelijk in alle opzichten gaan overwinnen. Maar voor de duidelijkheid, dit kost natuurlijk nog wel behoorlijk veel tijd en inzet. Maar de grote spirituele veranderingen zullen komen, daar twijfel ik absoluut niet aan. Wanneer nog meer mensen telepathische ervaringen gaan krijgen dan zal dit van grote invloed zijn op hun denken en leven. Veel mensen zonder geloof en spirituele ervaringen denken dat ze maar eenmaal leven. Hun leven is anders ingesteld en ingericht dan iemand die in meerdere levens (reïncarnatie) gelooft. Dus ook persoonlijke spirituele ervaringen zullen de wereld veranderen. Het is wel belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier hier een bijdrage aan levert. Kom met jouw spirituele inzichten en paranormale ervaringen naar buiten. Dat is goed voor jezelf maar ook goed en leerzaam voor andere belangstellenden. Met zijn allen kunnen we de wereld veranderen. Wij vormen samen met z’n allen het auralicht van de aarde. Maar nogmaals: laat je ook niet te enthousiast door mij maken. Wees wel een beetje voorzichtig wanneer je over dergelijke onderwerpen praat. Ik zou het niet leuk vinden dat je door het lezen van dit boek met andere personen problemen (irritaties) krijgt. Luister altijd goed naar jouw eigen intuïtie. Schuif je antenne flink uit om te voelen of het wel verstandig is om iets van jouw inzichten of persoonlijke ervaringen te vertellen. Neem hier enkele dagen de tijd voor om hier rustig over na te denken en in te voelen.

 

‘Besmette spullen’
Afgelopen dagen had ik bijzonder veel last van allerlei naar mij toegezonden aura sfeertjes. Het is niet altijd eenvoudig om gedachte-energieën van je af te houden. Vaak sijpelt het op een hele geniepige manier je aura binnen. Het is dan net of er donkere wolken om je heen komen te hangen. Meestal ‘zie’ ik dan ook echt donkere aurakleuren naar mij toekomen. Maar hier ben ik wel aan gewend geraakt, ik vind dit niet zo erg. Het zware bedrukte gevoel om je heen dat is beslist onprettig. Het is eigenlijk wonderlijk waar al die zowel positieve als negatieve energieën vandaan komen. Wist je dat onze energieën ook in kleding, meubilair of andere voorwerpen kunnen trekken? Wanneer je erg gevoelig bent voor etherische aura energieën dan is het belangrijk dat je niet zomaar spullen van anderen overneemt. Pas een beetje op met tweedehands spulletjes. Gebruik je gevoel om enigszins te meten of de sfeer of misschien beter energie wel goed is. Ik zal proberen een vergelijking te maken om hier een beter beeld van te vormen. Wanneer het buiten vrij snel meer dan 10° warmer is dan in je woning, dan voel je van buitenaf de verwarmde energie langzaam naar binnen komen. Nu gaat het om door de zon verwarmde energie. Maar wat ik bedoel is dat er in dit geval negatief auralicht in de spullen en om jou persoonlijk heen kruipt. Energieën kunnen dus zowel in jouw aura als in jouw spullen kruipen. Op zich is dat eigenlijk niet eens zo vreemd. Ik bedoel alles bestaat uit energie. En verschillende energieën kunnen gaan botsen. Luister goed naar je gevoel. Druk je innerlijke antenne niet weg. Op zich is het niet zo moeilijk om met je wilskracht of misschien beter je geestkracht veel van dergelijke energieën weg te drukken. Natuurlijk is het goed om af en toe iets weg te drukken om jezelf te beschermen. Maar houdt wel goed in de gaten wat er gebeurt. Soms is het belangrijk om goed naar deze bijzondere signalen te luisteren. Wanneer je bijvoorbeeld voor de eerste keer naar een woning gaat kijken dan moet je op dat moment goed naar je gevoel luisteren. Wanneer je die woning misschien mooi en praktisch vindt dan ben je snel geneigd om er te snel ja tegen te zeggen. Terwijl je gevoel eigenlijk al aangaf dat de energie of beter de aura (de sfeer) helemaal niet goed is. Sommige mensen maken hier nogal snel fouten in. Ze luisterden te weinig naar hun eerste indruk. Met als gevolg dat ze ergens spijt van hebben gekregen. Dit kan je dus in veel gevallen voorkomen. Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige lezers denken dat dit wel erg ver gaat. Dat is ook zo. Ik zal dat ook niet ontkennen. Maar geloof me er zijn mensen die hier echt veel last van hebben. Ik vind het belangrijk om enigszins te begrijpen wat er aan de hand is. Je hebt dan met wat goede informatie de mogelijkheid om hier iets aan te doen. Een voorbeeld. Zet bijvoorbeeld ook geen’ besmette spullen’ in de slaapkamer van kleine kinderen. Kleine kinderen staan over het algemeen heel erg open voor diverse aura-energieën. Luister hier goed naar als ze jou iets duidelijk willen maken. Ze zullen niet echt iets verzinnen. Ik heb hier zelf als kind ook bijzonder veel last van gehad. Ik heb dat nooit tegen mijn ouders verteld. Want als je nog zo jong bent, dan weet je niet goed hoe je dat onder woorden moet brengen. Ik kende niet eens de namen daarvoor. Het is niet mijn bedoeling om je met dit onderwerp bang te maken. Ik wil alleen degenen die zelf hier ook last van hebben, een beetje inzicht geven. Door iets beter te begrijpen kan je er ook meer aan doen. Misschien denk je over sommige onderwerpen waar ik over schrijf anders. Dat geeft verder niet. Ik hoop alleen dat ik de onderwerpen waar ik over schrijf wel duidelijk over kan brengen. En dat is niet altijd makkelijk. Ik vind het altijd prettig als iemand mijn tekst even doorneemt om te zien of het wel te begrijpen is. Ik probeer altijd zo eenvoudig mogelijk iets te verwoorden. Ik weet uit ervaring dat sommige onderwerpen voor een aantal lezers nieuw kunnen zijn.

 

Een dag uit het leven van de paranormale schrijver zelf
Ik wil een gewone dag uit mijn leven doornemen om enkele onderdelen van dit boek met het thema telepathische beïnvloeding extra te verduidelijken. Je zult zien dat er zowel positieve maar ook negatieve telepathische beïnvloeding zomaar ineens kan opsteken. Er zullen vast en zeker lezers zijn die de onderdelen in hun eigen leven herkennen. Ik hoop dat deze tekst je inspireert en veel voor je verduidelijkt.
Ik wil de dag niet met de ochtend beginnen, maar met de avond voor de nacht. Het eerste halfuur van de ochtend heeft namelijk voor mij veel te maken met het laatste kwartiertje voor het slapen gaan. Ik heb geleerd om mezelf voor het slapen gaan extra af te sluiten. Telepathische beïnvloeding gaat altijd 24 uur van de dag door. Het stopt niet wanneer je in slaap valt. Ik probeer heel rustig maar wel krachtig in gedachten een deken van beschermende energieën te visualiseren. Je kunt ook andere visualisaties toepassen, dat maakt verder niet uit. Ik wil me simpel gezegd zo goed mogelijk afsluiten voor de telepathische invloeden die tijdens mijn nachtrust, mogelijk mijn aura kunnen binnenkomen. Het is namelijk zo dat dikwijls ook 's nachts mensen nog wakker zijn en aan je kunnen denken of misschien voor hun werk nachtdienst hebben. Bij sommige beroepen hoort een nachtdienst er bij. Ik probeer dus voor het slapengaan mijn aura energetisch zo goed mogelijk af te sluiten. Je zou het kunnen vergelijken met het dichtdoen van een jas of het dichttrekken van een grote rits van een slaapzak. In de loop der jaren had ik gemerkt dat dikwijls ‘s morgens bij het wakker worden, er een bepaalde sfeer om mij heen hing. Ik vroeg me in het begin af hoe dit toch kon. Waar komt die zware sfeer om mij heen toch vandaan. Ik liep bij mezelf alles meerdere malen na, of ik niet zelf misschien over iets verdrietig was of ergens een slechte stemming aan over gehouden had. Ik bedoel, ik heb natuurlijk net als ieder ander ook mijn teleurstellingen en verdriet. Na verloop van tijd had ik door dat dit absoluut niet van mijzelf was. Het moest dus ergens van buitenaf komen. Dit is niet altijd een prettige vorm van telepathische beïnvloeding. Ik had van mijn gids uit de andere energie wereld de boodschap gekregen om even voor het slapengaan een paar minuten extra af te sluiten. Wanneer je hier ook mee wilt experimenteren, zoek dan een visualisatie die jou persoonlijk goed past. De keuze van een visualisatie maakt helemaal niets uit. Zolang je dit maar rustig, krachtig en zo serieus mogelijk doet. Want anders zal het totaal geen effect hebben. De eerste minuten van de dag hebben dus veel te maken met wat er in de nacht bij anderen mogelijk heeft plaatsgevonden. Ik wil hier helemaal niet mee zeggen dat ik elke dag zwaar op sta. Dat is gelukkig niet zo. Maar ik wil je er alleen maar op wijzen dat je je beter preventief kunt afsluiten. Je hoeft dit maar een paar minuten te doen. Je zult na enkele dagen al snel verbetering merken. Dit verhaal kun je eigenlijk doortrekken, wanneer je in de ochtenduren of later op de dag in een druk winkelcentrum boodschappen wilt gaan doen. Wanneer het je opgevallen is dat je gevoelig bent voor andermans energieën, dan is het belangrijk om je af en toe af te sluiten. Dit kun je het beste 's morgens voordat je naar het winkelcentrum (of bijvoorbeeld werk of studie etc.) gaat. Het is mij meerdere malen opgevallen dat ik na een bezoek aan een winkelcentrum, doodmoe thuiskwam. In het begin had ik helemaal niet door waar dit door veroorzaakt werd. Je zult dit vast wel herkennen. Ik heb namelijk in mijn leven veel zelf moeten leren, leren door persoonlijke ondervinding. Dit is ook de reden waarom ik graag goede zinvolle informatie aan anderen doorgeef. Wanneer het in de winter ontzettend koud is dan weet iedereen dat je een warme jas moet aantrekken om de kou tegen te houden. Eigenlijk zou je wanneer je naar het winkelcentrum toegaat ook in gedachten met je energie, een jas moeten visualiseren. Het maakt niet veel uit welke visualisatie je gebruikt. Zoek iets wat bij jou persoonlijk past en goed voelt. Het proces van afsluiten is eigenlijk hetzelfde als wat je een paar minuten voor je slapen gaat, doet. Heel dikwijls vergeet ik ook mezelf voor energieën van anderen af te sluiten. Wanneer je een ontvankelijke aura hebt, dan stroomt als het ware jouw energie naar anderen toe en de ruimte in. Met als gevolg dat als je eenmaal weer thuis bent, je je nogal moe voelt. Door het gebrek aan energie kan je je ook leeg gaan voelen. Ik vind dat geen prettig gevoel. Het beste is om dan een uurtje op de bank te gaan liggen of even te gaan slapen. Door te gaan slapen neemt jouw aura automatisch de aanvullende en helende krachten van de aarde weer in zich op. Dit is eigenlijk een heel wonderlijk proces. Wanneer je uitgaat, naar iemands feestje of wat dan ook, neem dan voortaan even een paar minuten voor jezelf. Het lijkt allemaal ingewikkeld maar dat is het in de praktijk niet. Je moet hier alleen even aan wennen. Maar dat is tenslotte met alles. Wanneer mensen voor het eerst na het maken van een afspraak naar mijn praktijk toekomen, kunnen ze niet altijd direct mijn praktijk vinden. Sommige mensen maken zich dan erg druk en zenuwachtig. Heel dikwijls voel ik de spanningen van iemand, of die wel of niet op tijd er zal zijn, al op afstand. Die onbewust telepathische uitgezonden energieën komen mijn aura binnen. Ik vind dat niet zo erg om af en toe flarden van iemands gedachtes en emoties op te vangen. Soms is het wel makkelijk als je al weet dat iemand iets later op een consult komt. Telepathische beïnvloeding hoeft echt niet altijd vervelend te zijn. Je kunt er soms ook profijt van trekken. Ik kan me dan een beetje voorbereiden dat iemand iets later komt. Doordat je dit weet kun je iemand ook beter opvangen. Soms zeg ik tegen de persoon dat ik al voelde dat iemand te ver doorgereden was en wat later komen zou. De meeste mensen vinden dat wel grappig. Dit zijn zaken die je tenslotte van paranormaal gevoelige mensen kunt verwachten. Wat me wel altijd fascineert als mensen sterk aan mij denken, zijn de gekleurde aurawolken die naar mijn aura worden gezonden (door hen zelf uitgezonden). Het auralicht in wolken, strepen of flitsen vliegen dan door mijn huiskamer of praktijk naar mij toe. Het is wonderlijk om te zien dat echt iedereen andere aurakleuren heeft. Geen enkele persoon heeft exact dezelfde kleuren en kleurencombinaties. Door de jaren heen leer je de verschillende kleuren van mensen te interpreteren. Je hebt creatieve mensen, heel erg verstandelijke mensen en mensen die heel erg sterk op hun gevoel leven. Te veel om op te noemen. Verschillende karakters kun je dus aan de hand van de kleuren die naar je toegezonden worden, enigszins ‘lezen’. Na een consult zitten mensen nog aan hun sessie te denken. Ik vang op telepathische wijze flarden van hun gedachtes en emoties op. Ik heb dit mijn hele leven al, ik ben dit dus gewend. Ik vind het ook niet zo erg. Ik vind het wel belangrijk dat iemand moet kunnen denken en voelen wat hij zelf wil. Ik zal daar nooit iets van zeggen. Ik wil namelijk zelf ook graag vrij denken. Het is wel grappig dat je met je parazintuigen soms dingen opvangt die je normaal gesproken nooit te weten zal komen. Ergens is dus altijd telepathische beïnvloeding tussen de mensen. Op zich natuurlijk logisch, want ieder mens denkt continu maar door. Er zullen maar weinig mensen zijn die bijvoorbeeld vijf minuten nagenoeg geen gedachtes hebben. Van al deze energieën word ik af en toe toch een beetje moe. Ik trek me regelmatig even terug. Soms ga ik een uurtje bijtanken. Ik vind het altijd fijn om even na een consult/reading de tuin in te lopen. Van frisse lucht en zonlicht knap ik ook snel weer op. Frisse lucht en zonlicht is goed voor je gezondheid en je aura. Ik wil nog een keer herhalen dat alle mensen aan elkaar denken, dus IEDEREEN wordt telepathisch beïnvloed. Dit moet je niet alleen koppelen aan paranormaal gevoelige mensen. In feite is iedereen in meer of mindere mate paranormaal ontvankelijk. Het paranormale gevoel kan je zien als maar één onderdeeltje van het gevoel. Dit hoort bij de mens en evolutie. Want zonder een geestelijk lichaam (het aards stoffelijk lichaam en geestelijk lichaam) kan een mens niet reïncarneren. Dood is dan dood maar dat is gelukkig dus niet zo. Er is nog zo veel te ontdekken. Ik heb al meer dan tien boeken geschreven. Misschien vind je het leuk om ook eens over een ander onderwerp te lezen. Spiritueel gezien kun je in zeven verschillende graden paranormaal of telepathisch gevoelig zijn. Ieder mens of dier heeft een bepaalde graad van deze bijzondere gevoeligheid. Even voor de duidelijkheid: de verschillende graden van paranormale gevoeligheid hebben niets met de diepte van jouw bewustzijn te maken. Dit staat hier helemaal los van. Zeer criminele mensen kunnen ook allerlei graden van paranormale gevoeligheid bezitten. Vroeger waren primitieve natuurvolkeren ook zeer telepathisch ontvankelijk. Telepathische ontvankelijkheid hoort gewoon bij ieder mens, dus niet bij intelligentie (I.Q.). Ik heb op verschillende wijzen plezier maar ook last van telepathische energie beïnvloeding. De (regen) wolken bestaan ook uit energie. Ook wolken hebben een aura. Als ik door het raam naar buiten kijk, dan zie ik een grote energie uitstraling rond de wolken. Op dit moment voel ik de energieën van de wolken boven mijn woning voorbijtrekken. Er zijn op dit moment regelmatig regenbuien. Ik voel de aura energieën in mijn aura in de verte voorbijtrekken. Vergelijk het maar met een lichte druk, een licht spanningsveld of de energie rond een magneet. Het is niet eenvoudig om dit te beschrijven. Op dit moment van schrijven is het een lokale feestdag in mijn woonplaats. Er komt op dit moment veel meer verkeer langs mijn woning dan op een normale dag. Dit is behoorlijk onrustig want de aura van de auto’s en de bestuurders voel ik als een lichte druk langskomen. Spiritueel technisch gezegd: de aura van de auto en de passagiers botsen met mijn aura. Wanneer je deze gevoeligheid hebt dan kan dat in verschillende opzichten lastig zijn. Je leeft in een iets andere wereld. Misschien kan ik beter zeggen: je leeft gelijktijdig in twee verschillende energie werelden. Op dit moment van schrijven ‘voel’ ik door de muren dat mijn buren weg zijn. Er komt nagenoeg geen activiteit uit hun woning. Ik bedoel met activiteit, etherische aura energieën. Onlangs is één van mijn buren verhuisd. Ik had hier weinig contact mee. Maar ik ben wel blij dat ze verhuisd zijn. Je kon de druk van hun aura dikwijls al op afstand voelen. Menigmaal hebben zij mij in de nacht door hun aura energieën wakker gemaakt. Je kunt maar beter vriendelijke en emotioneel gezien rustige buren hebben als je sterk telepathisch (paranormaal) ontvankelijk bent. Ik heb zojuist twee consulten van een uur achter de rug. Op zich ging het goed en zo te zien waren de mensen er erg blij mee. Over het algemeen zeggen mensen eerlijk of ze er iets aan hebben gehad. Het is mijn streven om iedereen een zetje in de goede richting te geven. Ik kan niet iemand zijn leven overnemen dat heeft voor de persoon ook geen zin. Je moet uiteindelijk iets zelf helemaal beleven, zeg maar je eigen maken. Van levensmoeilijkheden kun je veel wijzer worden. Je moet natuurlijk niet te veel achter elkaar krijgen. Dat kan je emotioneel en lichamelijk flink uitputten. Mijn leven verloopt ook echt niet makkelijk. Ik heb erg veel meegemaakt. Het voordeel is daardoor wel dat ik mensen sneller begrijp. De laatste cliënt liet toch veel energie achter. Sommige mensen kunnen bijzonder heftig op een paranormale sessie reageren. Er vloeien dikwijls dikke tranen. Ik ben dat wel gewend. Ik kan daar wel goed mee om gaan. Ik moest het eerste kwartiertje nog wel wat moeite doen om de achtergelaten energie uit mijn praktijk te verwijderen. Het makkelijkste is om enige tijd een raam open te zetten. Soms brand ik even een wierookstokje of etherische olie in een speciaal daarvoor bestemd brandertje uit een New age winkel. Mijn voorkeur is: rozenhout olie en lavendel olie. Vroeger brandde ik weleens dennenolie. Je moet een geur kiezen die bij jou past. Je kunt ook salie branden maar dat vind ik niet prettig ruiken. Veel te zwaar. Ik gebruik salie liever als gorgelthee wanneer ik last van mijn keel heb. Salie is zeer reinigend en ontsmettend.
Meestal verdwijnt de achtergelaten sfeer van cliënten snel. Gelukkig maar want ik vind dat niet echt prettig. Je ziet dat je een ruimte snel zowel positief als negatief kunt beïnvloeden. Iedereen kan trouwens op zijn eigen manier een ruimte reinigen. Het gaat er niet zo zeer om hoe je dat doet, als je het maar serieus doet. ‘Energie volgt de gedachte en handeling.’ Denk eens over deze natuurwet na.

 

Wat gebeurt er spiritueel/technisch gesproken met de aura bij telepathische beïnvloeding?
Ik zal proberen aan de hand van mijn helderziende waarnemingen te vertellen wat er gebeurt bij telepathische beïnvloeding. Werkelijk elke levensvorm bestaat uit energie. Iets wat niet uit energie bestaat, kan je niet zien of eventueel vasthouden of voelen. Iets dat niet in de één of andere vorm uit energie bestaat, is er gewoonweg niet. Dit klinkt misschien allemaal een beetje gek maar om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen, is het wel belangrijk dat je het met mij eens moet zijn dat alles uit energie bestaat. Alle bestaansvormen bestaan dus uit energieën en hebben daarom automatisch een aura. Het is niet zo dat alleen maar een mens, dier of plant een aura heeft. Echt alles heeft een aura. De muren van je woning, het water van je aquarium, de mug die voor je raam vliegt, de wolken, de zon of de maan enzovoort. De groep helderziende mensen die aura's zien, zien dus overal licht omheen stralen. Er zijn ook helderziende mensen die weliswaar op dezelfde manier helderziend zijn, maar geen auralicht zien. Hoe hoger een levensvorm ontwikkeld is, des te groter de aura automatisch wordt. Je kunt wanneer je aura’s ziet, heel makkelijk helderzien op wat voor evolutiepunt iemand door eigen inzet in diverse levens is gekomen. Ik verwijs even naar meerdere levens, reïncarnatie. Misschien denk je wat heeft dit met telepathische beïnvloeding te maken. Ik wil op mijn manier een aanloopje maken om dit mooie onderwerp proberen uit te leggen. Alles bestaat uit energie. Alles heeft een aura. En wanneer mensen aan elkaar denken dan volgt automatisch deze gedachtekracht naar iemand toe. Ieder mens heeft een aura. En in die aura zitten een aantal grote en kleine draaikolken. In de spirituele wereld noem je deze draaikolken chakra's. Wanneer iemand over jou nadenkt dan ’vliegen’ automatisch die gedachtes en gevoelens jouw aura binnen. Eigenlijk moet ik nu zeggen via jouw chakra’s binnen. Jouw parazintuigen nemen dus deze energieën met bepaalde informatie op. Jouw aura staat in verbinding met je hersenen en zenuwstelsel van je stoffelijk lichaam. Jouw stoffelijke hersenen vertalen de op paranormale wijze op jou afgevuurde energieën met informatie. Het is nu maar net of iemand positief of negatief aan jou denkt. Even voor de duidelijkheid: dit zijn geen fantasieën of inbeeldingen. Dit is voor mij en andere gevoelige mensen elke minuut van de dag echt realiteit. Ieder mens heeft een aura. Ieder mens denkt aan elkaar, vaak dag en nacht. Het gaat er mij nu niet zozeer om of iemand verliefde of boze gevoelens (diverse emoties) naar iemand uitstraalt. Ik wil proberen uit te leggen wat de oorzaak van telepathische beïnvloeding is. Gedachtes en bepaalde stemmingen van mensen vliegen dus op geniepige wijze via je aura en chakra's binnen.
En de gedachtekrachten die in tweedehands spulletjes of in een woning van vorige bewoners zijn getrokken, kunnen nog steeds veel invloed op je hebben. Vandaar dat ik al eerder schreef, pas een klein beetje op met de energieën van allerlei tweedehands artikelen. En dit geldt ook voor het kopen van een huis, een auto, een boot enzovoort. Je hoeft eigenlijk alleen maar goed naar je gevoel te luisteren. Misschien valt je helemaal niets bijzonders op. Dan is het goed, dan hoef je daar ook niet veel rekening mee te houden. Maar mensen die van geboorte paranormaal ontvankelijk zijn, kunnen hier behoorlijk last van hebben. Neem maar van mij aan dat deze gevoeligheid echt niet altijd een pretje is. Ik zou hier ook alleen al een dik boek over kunnen schrijven. Maar daar gaat het nu niet om. Ik wil niemand bang maken. Dat is echt niet nodig. Ik wil alleen iedereen er op wijzen: luister altijd goed naar je eigen gevoel, je eerste indruk van iemand of iets. Het is zonde wanneer jouw parazintuigen iets aangeven en jij drukt dit bewust of onbewust met je geestkracht/wilskracht weg. Ieder mens is geboren met deze speciale antenne. Het is alleen aan ons of we er iets mee willen doen en serieus nemen. Je hoeft alleen maar iets alerter te zijn. Er zullen vast en zeker in je leven momenten komen van een vorm van telepathie. Dergelijke spirituele ervaringen kunnen je leven enorm verdiepen. Ik hoop dat je je met deze tekst een beter beeld van dit onderwerp kunt vormen.

 

Verder experimenteren
Ik hoop dat ik je het met het thema telepathie niet extra moeilijk heb gemaakt. Je hebt zoals je gelezen hebt, diverse vormen van telepathie. Het is mijn bedoeling om je een stuk bewuster van deze bijzondere wereld te maken. Uiteindelijk volgt iedereen toch zo zijn eigen weg. Ook hierin zijn er geen twee personen die hetzelfde pad van (spirituele) ontwikkeling volgen. Daarom is het zo interessant om je persoonlijke ervaringen en gedachtes over allerlei spirituele zaken met iemand te kunnen delen. Je kunt van elkaar enorm veel opsteken. Mensen kunnen elkaar heel goed aanvullen. Maar is dat eigenlijk niet met alles zo? Misschien vind je het leuk om nog een stuk verder te gaan experimenteren. Heb geen haast. Stapsgewijs kan iedereen zich deze materie eigen maken. Onrust en opgejaagd zijn, dat werkt alleen maar averechts. Je kunt in de spirituele wereld geen stappen overslaan. Werkelijk alles moet zorgvuldig uitgewerkt worden. De hogere krachten en machten leiden en begeleiden alle mensen. Je kunt hen niet foppen en bedonderen. Dat is onmogelijk. Doe alles in jouw eigen tijd en tempo. Kijk vooral niet te veel naar het tempo van een ander. Dit kan je verwarren en onzeker maken. Ik heb het al geschreven, maar de weg die je kunt volgen is de weg naar binnen toe. In ieder mens en dier liggen enorm veel goddelijke mogelijkheden. Door middel van reïncarnatie (wedergeboorte) krijgen we keer op keer de mogelijkheid aangereikt om onszelf te ontwikkelen. Het is onmogelijk om in één leven hoger bewustzijn te verwerven. Daar heb je echt meerdere levens voor nodig. Blijf nuchter en maak zo goed als je kunt van elke dag iets bijzonders. Ook als je op dit moment van lezen met erg veel tegenslagen te maken hebt. 100 kleine stapjes vormen samen uiteindelijk ook een grote stap. Eigenlijk wil ik alleen maar zeggen: houd dit soort spirituele zaken eenvoudig. En neem rustig de tijd om je zelf paranormaal en spiritueel verder te ontwikkelen. Wanneer je een paar mensen hebt die ook belangstelling hebben in telepathie, dan kan je regelmatig sessies houden om te oefenen. Het maakt helemaal niet uit wat voor oefeningen je wilt gaan doen. Mijn advies is maak het jezelf in het begin niet al te moeilijk. Zorg wel voor een paar rustige belangstellende mensen. Er moet echt een goede groepsaura ontstaan want anders is de kans zeer groot dat de experimenten grotendeels zullen mislukken. En dat is niet leuk. De moeilijkheidsgraad van de telepathische oefeningen kun je geleidelijk aan opvoeren. Je kunt beginnen met een gekleurd typevel, of je schrijft met een grote stift een enkelvoudig getal op een vel uit je printer. Wanneer je een beeld van iets aan iemand over wilt brengen dan moet je zorgen dat de achtergrond niet te rommelig is. Een grote witte of bruine tafel, een witte muur of een effen kleed zou heel geschikt kunnen zijn. Hoe meer verschillende dingen op de achtergrond des te sneller er storing kan ontstaan. Ik noem dit ruis. Wanneer er bijvoorbeeld naast een wit vel een paar kopjes koffie of een rode stift liggen dan is de kans groot dat iemands ogen dit opnemen en zonder daarbij stil te staan iemand dit met je gekozen telepathisch beeld meeneemt. Dit soort oefeningen zou je eigenlijk in een laboratorium moeten doen. Maar omdat dit weer te koud en onpersoonlijk is, kan je doordat je je ongemakkelijk voelt, dichtslaan. Een goede sfeer is wel erg belangrijk. Let er in ieder geval goed op dat er niet teveel prikkels zijn. Misschien heb je in huis een kamer waar weinig spulletjes staan en de muren wit zijn. Dit zou een ideale situatie kunnen zijn. Dit is een kwestie van uitproberen. En de één zal van nature een sterkere concentratie hebben dan de ander. Je kunt de moeilijkheidsgraad geleidelijk aan opvoeren. Je zou bijvoorbeeld een grote groene plant, een zwarte schoen, een heldere blauwe vaas of een muziekinstrument kunnen gebruiken om telepathisch aan iemand anders over te brengen. Je zult merken dat iets waar je een bepaalde band mee hebt makkelijker over te brengen is, dan iets wat je totaal niets zegt. Wanneer je al redelijk getraind bent in deze oefeningen zou je bijvoorbeeld grote en duidelijke foto's van bekende Nederlanders ook voor je oefeningen kunnen gebruiken. Ik heb dit zelf tijdens het geven van mijn paranormale cursussen nooit gedaan. Ik wil het in de eerste cursus met het thema telepathie niet direct te moeilijk maken. Het is juist zo leuk dat als je dit voor het eerst doet, het ook redelijk lukt. Ik heb wel gemerkt, omdat de meeste cursussen op de avond worden gehouden, dat mensen soms enigszins te moe waren voor dergelijke oefeningen. Je kunt op de dag al zoveel hebben meegemaakt. Toch zijn er vrij veel kleine voorwerpen te verzinnen om te experimenteren. Ik denk bijvoorbeeld aan een bos sleutels, een mobieltje, een zonnebril, een jas, een ander kledingstuk enzovoort. Voor degenen die thuis een huisdier hebben, zou je dit ook als experiment kunnen gebruiken. Het is niet zo moeilijk om iets te verzinnen. Je moet een beetje om je heen kijken en creatief zijn. Voor degenen die hier een stap mee verder willen gaan, zou je deze oefeningen ook op afstand kunnen gaan doen. Je spreekt met elkaar een bepaald tijdstip af wanneer je iets telepathisch over wilt brengen. De één is de uitzender en de ander is de ontvanger. Het is voor beide partijen wel belangrijk dat je wel van tevoren eerst wat mediteert en leegmaakt. De kans van slagen wordt dan aanzienlijk groter. Je kunt met meerdere personen zo'n experiment op afstand doen. Maar besef wel dat oefeningen met telepathie veel moeilijker zijn dan experimenteren met bijvoorbeeld iemand magnetiseren. Het is absoluut niet mijn bedoeling om van iedereen als het ware een freak te maken. Het is mijn wens om iedereen een stuk bekender met deze krachten te maken. Iedereen kan zelf zien in welke richting hij of zij zich verder wil ontwikkelen. De belangstelling in het spirituele kan wel in tien verschillende richtingen gaan. Werk iets uit waar jij je het beste bij voelt. Dat is het allerbelangrijkste. Laat je nooit door iemand pushen of onder druk zetten. Volg je eigen gevoel. Wanneer je met je experimenten stopt, dan is het wel erg belangrijk dat je direct jezelf goed afsluit. Loop nooit direct naar de buren of supermarkt. Je hebt namelijk eerst je aura open gezet en nu moet je ook zorgvuldig weer sluiten. Dit hoef je trouwens maar een paar minuten te doen.

 

Actie en reactie
Werkelijk alles in het leven heeft twee zijdes. Dit geldt ook voor de spirituele wereld. Het is absoluut niet mijn bedoeling om de paranormale/spirituele wereld te verheerlijken.
Iedereen kan zomaar enkele mooie paranormale belevenissen hebben maar net zo makkelijk ergens een naar beeld (een vervelend visioen van iemand) over iets of iemand kunnen krijgen. In mijn praktijk leg ik dit altijd als volgt uit. In ieder mens z’n leven zitten mooie maar ook moeilijke momenten. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen waar alles in zijn leven helemaal vlekkeloos verliep. Iedereen maakt diverse moeilijke levensfases mee. Sommige mensen zijn bijzonder intuïtief of paranormaal ontvankelijk. Zij voelen zonder dat ze dat willen allerlei energieën van anderen aan. Het maakt niet eens zoveel uit of mensen hun emoties allemaal in een bepaalde ruimte zijn of op grote afstand uitstralen. Gedachte-energieën van de uitzender vliegen als het ware vrijwel onmiddellijk naar de aura van de ontvanger. Afstand speelt hier geen enkele rol in. Wanneer je op dit moment vanuit Nederland je gedachtes/emoties naar een persoon in bijvoorbeeld Japan of Argentinië uitzendt, zal dat vrijwel direct ontvangen (opgevangen) worden. Ik zou dit met een paar andere paranormaal ontvankelijke mensen zonder grote moeite echt kunnen bewijzen. Maar om eerlijk te zijn ik heb niet veel behoefte aan dergelijke experimenten, want veel mensen komen allemaal voor de sensatie. Ik vind dat prima maar ik houd daar niet van. Ik ben wel open van karakter maar leef toch enigszins teruggetrokken. Ik ben graag in mijn eigen wereld. Ik houd van gezelligheid maar ook veel van rust en harmonie. Dit stukje tekst heb ik ‘actie en reactie’ genoemd. Ik schreef er al eerder een klein stukje over in de tekst ‘positieve en negatieve gedachte-energieën’. Misschien is het goed om dit eerst nog even een keer opnieuw te lezen. Het is namelijk wel een heel belangrijk onderdeel van de paranormale wereld.
Iedereen heeft wel eens conflicten met iemand in zijn leven. Het is niet altijd eenvoudig om dit op een goede en juiste manier aan te pakken. Voor een goede oplossing heb je meestal ook die ander(en) nodig. Ik heb al meerdere malen aangehaald dat gedachtes en emoties krachten zijn. Ik wil je graag hier nog iets meer over uitleggen. Je moet namelijk altijd een beetje voorzichtig zijn met gedachtes die je hebt en op een ander uitstraalt. Je kunt met je gedachtes zware energieën in iemand z’n aura leggen. De uitgezonden emoties verduisteren de aura van de persoon waar je te heftig en negatief aan denkt. De persoon heeft hier bewust of onbewust echt last van. Omgekeerd werkt dit uiteraard ook. Je kunt met veel positiviteit en liefde aan iemand denken. De persoon zal zich veel prettiger, zeg maar lichter, gaan voelen. Dit zijn gewoon de krachten van de geest/natuur. Iedereen staat onder invloed van onder andere dergelijke krachten. Gelukkig hebben de meeste mensen hier niet echt veel last van. Maar degenen die van nature paranormaal ontvankelijk zijn, kunnen hier behoorlijk last van krijgen. Soms komen er van het ene op het andere moment werkelijk bakken van positieve of negatieve energieën over je heen. Soms is het beter, wanneer je een flink conflict met iemand hebt, om zo min mogelijk aan die persoon te denken. Probeer jezelf zo goed als je kunt je af te leiden. En probeer je af te sluiten met behulp van visualisaties. Creëer een denkbeeldige gracht om je heen of plaats jezelf bijvoorbeeld in een duikerspak of astronautpak etc. Het vervelende is dat wanneer je zelf aan iemand gaat denken, je dan als het ware de persoon zelf oproept. Bewust of onbewust pakt iemand jouw emotioneel geladen gedachte-energieën op. Met als gevolg dat diegene weer flink aan jou zal gaan denken. Denk hier eens goed over na. Je kunt jezelf vrij eenvoudig leren af te sluiten en aan iets anders te gaan denken. Dit kan je na drie, vier oefeningen snel leren. Het is niet zo moeilijk. Je moet dit uiteraard wel serieus doen. Je doet dit krachtig of je doet dit niet. Hier is geen tussenweg voor. Ik hoop dat in de toekomst in spirituele centra, veel meer aandacht aan dergelijke onderwerpen wordt besteed. Ik wil nogmaals herhalen dat dit geen inbeelding of fantasie van mij is. Dit zijn zaken die ik werkelijk elke dag en nacht, dus ook in mijn slaap, beleef. Ik hoop dat degenen die paranormaal ontvankelijk zijn iets aan deze tekst hebben. Natuurlijk, iedereen zou op zijn eigen wijze van deze bijzondere wereld moeten leren. Uiteindelijk moet je alles zelf doen. Dat geeft ook niet. Maar ik kan je wel vertellen, dat ik erg gelukkig was geweest als ik dergelijke boekjes die ik nu zelf schrijf, 30 of 40 jaar geleden in de bibliotheek of boekhandel had zien staan. Dit is ook een van de redenen waarom ik met onophoudelijk innerlijk vuur heel graag goede en bruikbare informatie over dergelijke onderwerpen wil geven. Er zal steeds vaker behoefte aan goede uitleg over dit soort onderwerpen komen. We leven in een tijd waarin steeds meer mensen iets met hun aangeboren intuïtieve of paranormale gevoeligheid willen doen. Dit hoort bij het huidige evolutiepunt van ons allen. We zullen geleidelijk aan steeds bewuster worden van al die bijzondere krachten die in onze kosmos zijn. Mij fascineert dat al van jongs af aan. Ik hoop echt van harte dat anderen niet zo'n eenzaam pad als ik heb gehad, hoeven te bewandelen. Help mij met het uitdragen van goede informatie. Misschien is er een boek bij dat ik geschreven heb waar je een ander een groot plezier mee kunt doen. We zijn namelijk met z’n allen zelf verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven. We vormen zelf met onze aura’s het auralicht om de aarde. Er mag zoals iedereen wel weet, nog best veel veranderen. We leven in een grote overgangstijd. Eigenlijk zijn we met zijn allen de pioniers voor de komende nieuwetijds generaties. Het Waterman tijdperk of ook wel het New Age tijdperk is nog maar net begonnen.

 

Kleine filmpjes in je hoofd
Ik heb eerst een paar dagen goed nagedacht wat en of ik hier iets over ga schrijven. Dit onderwerp is namelijk niet zo eenvoudig om goed uit te leggen. Ik wil het toch proberen. Telepathische beïnvloeding bestaat namelijk niet altijd alleen maar uit één beeld of één gevoel. Je kunt bijvoorbeeld verschillende gevoelens tegelijkertijd of na elkaar voelen. Dit geldt ook voor het hebben van beelden. Het kan namelijk gebeuren dat je in je hoofd een kort filmpje van iets waarneemt. Dit kan op elk moment van de dag gebeuren. Maar meestal krijg je dit wanneer je even wat weggezakt bent en je met gesloten ogen 's avonds op de bank of in bed ligt. Ik zal proberen dit met een voorbeeld te verduidelijken. Stel je voor dat je op een bank of stoel zit. Je sluit even je ogen. In gedachten ga je even op privé bezoek bij een collega of familielid. Wanneer je sterk hieraan denkt, dan schep je zelf een reeks van beelden en emoties. Je denkt waar je bijvoorbeeld je auto of fiets zet. Hoe je op de bel van de voordeur drukt. De wijze hoe je elkaar begroet. In welke ruimte je gaat zitten en misschien een kop koffie gaat drinken enzovoort. Door hier krachtig aan te denken, creëer je dus zelf een reeks van beelden en gevoelens. Probeer eens extra goed op te letten waar deze beelden in je hoofd te zien zijn. Als je een vergelijking maakt met de bioscoop, waar is het projectiescherm waar je je beelden ziet? Voor de duidelijkheid: er is natuurlijk geen scherm in je hoofd te vinden. Maar het gaat mij erom dat je extra aandachtig en verscherpt naar binnen leert kijken of beter en breder verwoord, te waarnemen. Je kunt op deze wijze, op deze plaats in je hoofd je eigen gedachtes als het ware projecteren. Je kunt ook aan een leuke relatie uit het verleden of aan een leuke vakantie terugdenken. Dit is de plaats waar je soms op telepathische wijze een kort filmpje in je hoofd kunt zien. De opgevangen beelden zijn eigenlijk zo gewoon en vertrouwd dat je er misschien niet eens bij stil stond dat je telepathisch beïnvloed was. In de praktijk is het ontzettend lastig om dergelijke beelden te scheiden. Ik bedoel wat zijn je eigen gedachtes en wat was telepathische beïnvloeding. Toch kan ik je hier wel een goede aanwijzing in geven. Wanneer je heel aandachtig een film op de televisie zit te kijken, kan het gebeuren dat je in je hoofd ineens totaal andere gedachtes en beelden hebt. Ik bedoel te zeggen dat je dus volledig geconcentreerd je film aan het bekijken bent, maar dat je aandacht door iets totaal even weggetrokken wordt. Alsof iemand in een andere ruimte met de afstandsbediening een andere zender op heeft gezet. Wat ik hiermee wil zeggen is dat jijzelf absoluut niet het filmpje in je hoofd hebt gemaakt. Het moet dus uit een andere bron komen. Wanneer je dergelijke filmpjes in je hoofd ziet, dan kan het goed zijn dat je telepathisch beïnvloed wordt. Je kunt dus op deze wijze één stilstaand beeld hebben maar ook als het ware een filmpje in je hoofd zien. Ik kan me goed voorstellen dat sommige lezers denken dat je al die gedachtes in je hoofd zelf schept. Ik vind zo'n reactie meer dan begrijpelijk. Maar wanneer je meerdere keren in je leven tijdens een gesprek zomaar uit het niets een beeld of een waarneming hebt, dan ga je er al snel anders naar kijken. In het begin kan je denken dat het een kronkel of opwelling van je eigen geest was. Ik zal dit niet direct ontkennen. Dat zal vast in veel situaties ook zo zijn. Maar in die andere situaties was het toch net iets anders. Wanneer je zeker weet waar je aandacht naar uitging en je van het ene op het andere moment een beeld of een filmpje ziet, dan besef je na verloop van tijd dat dit niet door jou zelf is veroorzaakt. Ik kan me goed voorstellen dat dit allemaal een beetje raar klinkt. Je zult je onderscheidingsvermogen verder moeten ontwikkelen. Wat was wat? Ik heb dat inmiddels wel aardig geleerd. Maar ik ga niet beweren dat dit eenvoudige materie is. Dat is het absoluut niet.
Eenvoudige voorbeelden van telepathie
Ieder mens kan zomaar van het ene op het andere moment op telepathische wijze ergens een beeld of een gevoel over krijgen. Ik weet bijna zeker dat werkelijk iedereen dit meerdere malen in zijn leven al heeft meegemaakt. Maar waarschijnlijk is dit in veel gevallen niet als telepathische beïnvloeding herkend. Het is daarom zo belangrijk om je in je leven minimaal een paar maanden met diverse spirituele zaken bezig te houden. Eigenlijk zouden we hier naar mijn mening al op de lagere school mee moeten beginnen. Al het leven op de aarde en op andere planeten in de grote kosmos heeft een doel. Er zijn overal in de kosmos hogere krachten en machten werkzaam. Ik voel dat echt elke dag opnieuw op mij inwerken. Ik vind het leven absoluut niet makkelijk. Sommige levensopdrachten (levenslot of karma) doen zeer en zijn bijna niet uit te voeren. Dikwijls moet je enorm veel vertrouwen in jezelf, in een ander of het leven hebben om door te kunnen gaan. Een bewust uitgezonden telepathisch beeld van je gids of overleden familie van gene zijde kan veel kracht en vertrouwen geven. Het kan je enorm sterken als je vooraf mag weten hoe iets zal (ver)lopen. Of het nou een mooie of vervelende afloop heeft dat laat ik even in het midden. Je kunt je dan in ieder geval redelijk voorbereiden op iets wat nog moet gaan komen. Sommige paranormale/spirituele inzichten en ervaringen kunnen je wel degelijk sterken. In mijn praktijk komen ook regelmatig mensen die graag willen weten hoe iets in hun huwelijk, iets op het werk of in de familie afloopt. Ik kan me dat goed voorstellen. Het leven heeft soms een iets te grote hardheidsgraad. Maar ik heb zelf wel ingezien dat je de dag maar beter kunt nemen zoals die op dat moment op je afkomt. Je flink verzetten of enorm boos worden dat heeft niet echt veel zin. Het is natuurlijk wel gezond om je af en toe flink te ontladen. Een flinke huilbui of even gaan sporten kan zeer opluchtend en ontspannend werken. Ik wil je een aantal eenvoudige voorbeelden geven van diverse vormen van telepathie. Je kunt je dan misschien net iets beter van deze bijzondere wereld een beeld vormen. Misschien heb je één van de voorbeelden zelf, of iemand in je omgeving weleens gehad. Ik wil nog een keer aangeven dat je werkelijk over van alles op telepathische wijze informatie door kunt krijgen. Dit is absoluut niet aan iets begrensd. Sommige beelden of gevoelens kunnen je enorm sterken en blij maken, maar er zijn ook momenten dat een beeld je verschrikkelijk veel pijn kan doen. Maar dit hoort bij het leven. Je hebt geluk en ongeluk, het begin van iets maar ook weer het einde van iets, geboorte en dood, nieuw en zeer oud enzovoort. Ik hoop dat de voorbeelden je aandacht op je eigen telepathische ingevingen zullen verscherpen. Ik zou het heel leuk en waardevol vinden dat je je misschien begint te realiseren dat je dit veel vaker al had dan waar je tot nu toe bij stilstond. Onder andere telepathische beelden kunnen je leven een enorme boost geven in je religieus/spiritueel besef. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit je nieuwe geloof zou kunnen worden. God/De Schepper/Een hogere kracht/De natuur of hoe je dit ook wilt noemen, heeft in ieder wezen veel geestelijke vermogens gelegd. Het is aan ons zelf om dit te laten ontkiemen of anders gezegd bewust(er) van te worden. Ik heb me beperkt tot een paar eenvoudige voorbeelden van telepathie. Je kunt namelijk wel over miljoenen verschillende zaken telepathische overdracht krijgen. In de meeste gevallen weet je vrijwel direct waar de telepathische informatie betrekking op heeft. Je kunt altijd je telepathische informatie opschrijven om misschien later te zien wat er juist aan was. Sommige beelden zijn soms zeer persoonlijk. Een beeld zoals bijvoorbeeld een schaal met fruit kan voor de één een totaal andere betekenis hebben dan voor de ander. Houd dit wel goed in de gaten. Sommige, maar niet alle indrukken, zijn universeel. Verschillende eenvoudige voorbeelden van telepathie. In de meeste gevallen snap je zelf direct daar de betekenis wel van. De indrukken zijn meestal gekoppeld aan jouw persoonlijke levenssituatie. Je bent ergens mee bezig en het telepathisch opgevangen beeld of gevoel, is als het ware je antwoord. De meeste telepathische indrukken zullen direct herkend en begrepen worden.

Je ziet in gedachten een trouwring.
Je ziet allerlei slingers hangen.
Je ziet zo'n speciale envelop met een zwart randje (overlijdensbericht).
Een geboortekaartje, een wieg of kinderkamer.
Een doodskist.
Juichende of huilende mensen.
Tanden of kiezen die je verliest (dit geeft meestal ergens verlies over aan).
De favoriete geur van een pas of lang geleden overleden familielid of vriend.
De geur van bijvoorbeeld motorolie, een sigaar, een sigaret of pijp.
Je ziet een flinke deuk in je eigen of andermans auto.
Een ingegooide ruit.
Je hoort in gedachten zachtjes je naam noemen.
Je hoort in gedachten een korte zin met een aanwijzing of boodschap.
Je voelt ineens een gemene steek in je knie, je nek of rug enzovoort.
Je neemt bijvoorbeeld voor korte tijd iemands hoofd- of buikpijn over.
Je voelt iemands zwangerschap of blaasontsteking.
Je ziet een rechter of een advocaat.
Je hebt een gevoel dat je onverwachts visite of een telefoontje krijgt.
Je hoort zomaar uit het niets gescheld in je hoofd (helderhoren).
Je neemt van dichtbij of van grote afstand iemands onrust en nervositeit over.
Je voelt/weet dat er boos over je gesproken wordt.
Je ziet het cadeautje voor je verjaardag.
Je voelt dat een sportteam zal gaan winnen of verliezen.
Je ziet van een familielid of vriend z’n gezicht in gedachten.
Je ziet een voor jou bekende overleden persoon in gedachten.
Je ziet in gekleurde mist een gezicht opdoemen.
Er is iemand van gene zijde in je nabijheid (voor jou bekend of onbekend).
Je voelt dat iemand ziek is.

Met verschillende para zintuigen kan je echt werkelijk van alles op telepathische wijze waarnemen/opvangen. Het is niet altijd eenvoudig om te zien uit welke bron de telepathische overdracht komt. Je zult zien dat je dit na verloop van tijd toch beter zal gaan leren onderscheiden. Let er eens extra op of er geen ‘gevoel’ om een bepaald beeld zit. Vrij veel beelden worden namelijk omringd met een speciaal gevoel. Het zou zonde zijn als je deze extra informatie niet oppakt en daardoor vergeet. Het gevoel rond iets kan namelijk nog belangrijker zijn dan het beeld zelf van iets. Train jezelf om heel erg alert te zijn wanneer je zo'n moment hebt. Je kunt hier af en toe over mediteren.

 

Hoger bewustzijn
Ik heb geschreven over verschillende aspecten van telepathie. Het is mijn bedoeling om dit toch niet direct al te makkelijk onderwerp, voor iedere belangstellende duidelijk uit te leggen. Ik hou persoonlijk niet van vaagheid en gezweef. Het is niet eenvoudig om direct een bewijs van iets te geven. Sommige zaken hebben de tijd nodig om te zien of iets wel echt waar is.
Ik vind het in mijn praktijk niet altijd prettig dat ik na 30 jaar ervaring me elke keer weer opnieuw moet bewijzen. Maar mensen die voor de eerste keer komen weten ook niet beter. Zij weten ook niet wat ze kunnen verwachten. Dit is aan twee kanten soms weleens lastig.
Telepathische ervaringen kunnen je inspireren en weer terugbrengen naar het geloof. Een universeel geloof dat uiteraard wel iets anders is dan bijvoorbeeld de Bijbel of de Koran. Naar mijn mening komt het echte ware geloof meer van binnen uit. Je kunt wel allerlei teksten lezen maar wat is de werkelijke bron daarvan? Wie heeft dit echt beleefd en geschreven? Het is veel beter om je eigen hart en persoonlijke religieuze/spirituele ervaringen te volgen. De Schepper van al het leven heeft dit niet voor niets in onze geest gelegd. Je moet wel het lef hebben om je van de algemene gedachtegang los te maken. Dit kan in je leven wel een eenzame strijd veroorzaken. Er zijn niet zo heel veel mensen die de wens hebben om wat van hun leven op het geestelijke vlak te maken. Het pad van de minste weerstand volgen is toch altijd de makkelijkste. Al het leven staat door middel van zichtbare en onzichtbare energieën met elkaar in verbinding. Al het leven is met één grote kosmische aura met elkaar verbonden. Dit is een onderdeel waar ik je heel graag in dit boek op wil wijzen. Uiteraard is het wel belangrijk dat iedereen zo op z'n eigen manier hier naar kijkt. Uiteindelijk probeer ik alleen maar mijn eigen waarnemingen onder woorden te brengen in de hoop dat ook anderen dit zullen herkennen en misschien zelfs beleven. Mensen die het paranormale/spirituele bestuderen zijn eigenlijk bewust of onbewust op zoek naar hoger bewustzijn. Iedereen op zijn eigen manier en niveau. Dat geeft verder niet. Ook al moet ik er wel bij zeggen dat ik persoonlijk een hekel heb aan fantasten. Er zijn mensen die zich werkelijk van alles inbeelden. Maar dit zie ik niet als een onderdeel van hoger bewustzijn. Je zult ze vast ook weleens tegengekomen zijn. Hen kan je beter negeren want je loopt meestal tegen een muur op. Het is belangrijk dat je je eigen hart volgt. In je hart liggen namelijk veel waarheden. Iedereen kan zich daarmee verbinden. Als je wilt kan je hier ook verbinding met de Schepper van al het leven vinden. Ook al zou je in woorden niet direct een antwoord krijgen. Ik vind dat weleens jammer. Des te verder je onder andere in de wereld van telepathie verdiept, hoe meer je merkt je dat er overal, allerlei krachten werkzaam zijn. Door al die geestelijke vermogens kan je jezelf en anderen leren kennen en begrijpen. Dit spreekt mij van jongs af aan enorm aan. Het heeft mijn (Nieuwetijds) geloof gesterkt. De reden waarom ik hierover schrijf is, ga hier zelf ook eens verder over filosoferen. Probeer zo goed als je kunt alles te snappen en de verbindingen te zien.
De paranormale/spirituele mogelijkheden zijn niet bestemd voor sensatie. Het kan voor jou de weg naar hoger bewustzijn zijn. Met mijn verschillende boeken wil ik aangeven dat er zoveel meer is. Al die eigen ervaringen maar ook die van anderen, kunnen voor jou kleine of grote bewijzen (geestelijke cadeautjes) zijn. Wanneer je serieus op zoek bent, zul je echt veel gaan vinden. Alleen wat ik al eerder schreef, het heeft totaal geen zin om op het geestelijke pad te gaan haasten. In mijn huidige leven heb ik wel geleerd dat je niets kan en mag overslaan. Je moet jezelf alles tot de laatste millimeter eigen zien te maken. Eigenlijk is dit wel rechtvaardig. Wat heeft het voor zin als je alleen maar met andermans ervaringen en inzichten door het leven loopt? Je moet iets zelf leren en vooral gaan toepassen. Dat kan de één voor de ander nou eenmaal niet doen.


Nawoord
Ik hoop dat dit boek je een paar stapjes verder heeft gebracht. Luister naar je eigen telepathische ingevingen en neem ze vooral serieus. Ik vond het af en toe best lastig om alleen bij het hoofdonderwerp telepathie te blijven. Heel veel spirituele zaken staan namelijk met elkaar in verband. Ik wilde niet te veel van het thema telepathie afwijken. Het was mijn idee om iets over het thema telepathie te schrijven. Ik kies er bewust voor om met relatief kleine boeken over verschillende interessante thema's te schrijven. Het moet voor een geïnteresseerde lezer ook niet direct te moeilijk worden. Ik heb door de jaren diverse spirituele boeken geschreven. Kijk eens een keer op mijn website of er ook andere interessante onderwerpen zijn om te lezen. Ik zou het als uitdrager van spirituele zaken enorm kunnen waarderen, als je eens een boek van mij aan iemand geeft, die ook zo op zoek is naar goede informatie (misschien een cadeautip). Soms moet je mensen een klein stukje tekst laten lezen. Bij de één zal het muntje sneller en beter vallen dan bij de ander. Dat geeft verder toch niet. Iedereen heeft z’n eigen tempo en tijd nodig. Het leven is toch in alle opzichten aftasten. Wees wel een beetje voorzichtig met het vertellen van jouw persoonlijke ervaringen. Niet iedereen staat hier voor open. Gelukkig verandert dit al wel heel snel.

 

Titel boek: Telepathie, ook een onderdeel van jouw leven?
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2020, Ron Malestein/uitgeverij De Aura - Gouda
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.malestein.info

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.