Ebook (download) 
'Van een haastig bestaan naar dieper inzicht'
Lees een deel van de tekst (boek)

Laat de webpagina even laden!

Titel Ebook: Van een haastig bestaan naar dieper inzicht

Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein


Productinformatie

ISBN:9789463861410
Auteur:Paragnost Ron Malestein
Uitgave:Mijnbestseller.nl
Jaar van uitgave:2019
Taal:Nederlands
Illustraties:Ja
Bladzijden:185 (paperback - a5)

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Inhoudsopgave:

Woord vooraf 

Hoofdstuk 1 - Heelzijn

Je eigen pijn voel je het hardst

Wat je wel hebt

Te grote verwachtingen

Toon meer blijheid en dankbaarheid

Toeval of zelf veroorzaakt?


Hoofdstuk 2 - Diverse problemen met anderen 

Onder invloed van anderen

Opnieuw werken aan je toekomst 

Geluidsoverlast

Drankmisbuik 

Blijf aan je huwelijk werken 

Problemen met je partner 

Maak tijdig goede afspraken 

Een zieke partner 

Vraag om extra steun 


Hoofdstuk 3 - On-rust

Voorzorgsmaatregelingen 

Onrustige energie 

Een gezonde slaap 

Geneeskrachtige kruiden bij onrust en slaapproblemen 

Een praktijkgeval 

 

Hoofdstuk 4 - Bewustzijnszaken in vogelvlucht 

Vecht voor je eigen identiteit 

Zekerheid 

Onder te grote druk 

Echte aandacht 

Richt je op het positieve 

Zoek rustig naar een uitweg 

Te snel in het diepe 

Gedachten zijn ook energieën

 

Hoofdstuk 5 - Bewustzijnszaken in vogelvlucht 

De kerk is verouderd 

Vrijgevochten land 

Liever milieuvriendelijke brandstoffen 

Geeststof 

Te groot verschil in welvaart en welzijn

 

Hoofdstuk 6 - Geheime leer, gelukkig niet meer

Veel toegankelijker 

Minimale controle 

Een innerlijke roep 

Vanwege verschillende bewustzijns niveaus 

Wennen aan het idee van overgaan 

Afstand en tijd zijn illusies 

De aarde een oord om te leren 

 

Hoofdstuk 7 - Medicijn gebruik 

Opwaardering van geneeskrachtige planten 

Meer aandacht voor afbouwen van medicijnen 

Praktijkgeval 

 

Hoofdstuk 8 - Meditatie 

Een weg naar meer harmonie 

De eerste stap is moeilijk

Meditatie oefeningen (visualisaties) 

 

Hoofdstuk 9 - Luisteren naar je binnenste 

De innerlijke stem 

De eerste indruk/intuïtie

Zakenmensen en intuïtie 

Intuïtie zintuiglijk of parazintuiglijk

In de kern is iedereen paranormaal 

Enkele vormen van paranormaal verkregen indrukken 

Intuïtie of toeval 

(Symbolische) beelden 

Vreemde gezichten 

Een waarschuwende droom 

Onverwachts bezoek 

 

Hoofdstuk 10 - ‘Weer tussen de mensen’

De eerste stap 

Creativiteit 

Goede energie 

 

Hoofdstuk 11 - De dood 

Verdriet nooit wegdrukken 

Reïncarnatiegedachten 

Maak het ook voor kinderen bespreekbaar 

Een praktijkgeval 

 

Hoofdstuk 12 - Op zoek naar het alternatieve 

Angst voor het onbekende 

Nieuwe tijds gedachten

Er ook werkelijk naar leven

 

Hoofdstuk 13 - ‘Nieuwe’ geneeswijzen 

Niet afhankelijk maken 

Erkennen 

Geen zoete inval 

Goede voorbereiding/charlatans 

Enkele alternatieve therapieën in het kort


Hoofdstuk 14 - Bijzondere gaven

Magnetische krachten 

Twee voorbeelden uit mijn praktijk 

Een zetje 

Lichtuitstraling rond mens en dier 

Psychometrie 


Hoofdstuk 15 - Krantenartikelen 

Signalen uit de krant 

Huisartsen schieten tekort/jongeren met problemen 

Door lijkwade verlost van zonde

Verboden te stemmen 

’Landschapbeheerders’ 

Hoofdstuk 16 - De jeugd en de toekomst 

Méér begeleiding nodig 

De invloed van de televisie 

Nawoord 

 

Woord vooraf
In dit boek Van een haastig bestaan naar dieper inzicht tref je allerlei bewustzijnszaken aan die op jouw eigen leven kunnen slaan. Het is de bedoeling om meer inzicht in het leven met de daarbij behorende levensvragen te geven. Als je iets leest wat betrekking heeft op je eigen leven dan kan dat een bijzonder goed gevoel geven. Je ziet dat je er niet alleen voorstaat, we hebben allemaal onze strijd te leveren. Het is belangrijk datgene wat je ervaart met anderen te kunnen delen. De oudere generaties onder ons liepen vaak vast, omdat er geen aandacht aan hun persoonlijk gevoel werd geschonken. Zij moesten gewoon maar meelopen en hadden geen enkele inbreng. Gelukkig is er vandaag de dag veel veranderd. Er is meer aandacht voor eigen persoonlijk gevoel of mening en er is meer ruimte gekomen om onszelf te ontwikkelen.

In dit boek word je in een vogelvlucht met allerlei problemen en (paranormale) bewustzijnszaken geconfronteerd. Het kan een aanzet en stimulans zijn om verder te groeien.

Wees vooral bewust van je eigen mogelijkheden en kijk niet tegen een ander op. Het leven is één grote zoektocht naar liefde (genegenheid) en kennis (zelfinzicht).

Haal eruit wat je op dat moment goed kunt gebruiken laat de rest even rusten. We kunnen maar één stap tegelijk zetten. Neem de tijd voor iets en werk het goed uit. Op het pad van geestelijke ontwikkeling kan je toch geen stappen overslaan. Respecteer elkaars mening en tempo van groeien. Volg vooral je eigen koers. Je kunt het allemaal alleen maar op jouw eigen unieke manier doen.

Ik hoop van harte dat je er zaken uit kunt halen die voor jou van betekenis zijn en dat het je in moeilijke tijden zal sterken.

 

Tot slot: de namen die ik in de praktijkgevallen heb gebruikt zijn fictief, dit is om de privacy van de personen te beschermen. De aangehaalde voorbeelden kunnen eigenlijk op iedereen slaan.

 

Ron Malestein, (paragnost/helderziende en magnetiseur), 2021.


Hoofdstuk 1 - Heelzijn
Je eigen pijn voel je het hardst
Hier in het westen ervaart de jeugd het leven meestal als redelijk zonnig. Op andere plaatsen in de wereld kan het voor jonge kinderen al vroeg mislopen. Te denken valt aan honger en kinderarbeid. Maar over het algemeen voelt een kind zich vrij en blij; dat is nodig want anders loopt het kind groei- en gedragsstoornissen op. Kinderen kunnen zich nog lekker ‘heel’ en ‘vol’ voelen. Naarmate ze ouder worden wordt het moeilijker om dat ‘heelzijn’ vast te houden. Het is maar net in hoeverre men tegen teleurstellingen en tegenslagen bestand is. We reageren allemaal zo op onze eigen wijze op voor- en tegenspoed. We krijgen in het leven allemaal veel te verduren. Soms lijkt het erop dat jij persoonlijk meer ellende te verwerken krijgt dan een ander. Dit kan in sommige gevallen wel zo zijn. Je eigen pijn voel je nog altijd het meeste en de één kan meer in zijn leven hebben dan de ander. Persoonlijk geloof ik dat in het gezegde: ‘kruis naar kracht krijgen’ een kern van waarheid zit. Je kunt je hoofd breken over het feit of er een centrale macht in het universum is, die onze levens overziet en regelt, of dat alles louter toeval is.

Bij sommige mensen lijkt het er zo op het oog op dat het goed met ze gaat; ze hebben een leuk gezin, goede contacten, een grote woning en een aardige auto. Je zou dat jezelf ook willen wensen. Je kunt je hierin behoorlijk vergissen, want wat je ziet is waarschijnlijk niet meer dan de buitenkant. Er kan zich veel bij mensen iets afspelen wat misschien niet naar buiten mag of kan komen. Bijvoorbeeld voor het oog onzichtbare chronische ziekten of vervelende ouders, broers of zussen. Ik wil hiermee zeggen: laat je niet te veel afleiden door het uiterlijk. Ieder mens heeft in zijn leven een bepaalde hoeveelheid sores te verwerken. De kunst van het leven is om zo veel mogelijk ‘heel’ te blijven of na verdrietige momenten weer zo snel mogelijk ‘heel’ te worden. Wij mensen laten ons door van alles gemakkelijk afleiden. We zouden langer moeten genieten van de goede momenten in het leven en dat gevoel zo lang mogelijk proberen te koesteren. Wij zijn doorgaans veel te veel op onze hoede voor nieuwe problemen. Op deze wijze kun je je nooit lang goed voelen. Als het voor korte of langere tijd goed gaat bederf je in feite zelf vaak de goede momenten door je eigen ‘verkeerde’ gedachtegang. Over het algemeen kom je vaak mensen tegen die door de vele problemen in het leven uiteindelijk erg vermoeid, depressief of gedesillusioneerd zijn geraakt. Ze missen vaak kracht om door te gaan en wantrouwen alles en iedereen. Langdurige problemen zijn zenuwvretend, het gooit je ondersteboven. Toch vind ik dat mensen nogal gemakkelijk zelfmedelijden hebben en de wereld te veel door een donkere negatieve bril zien. Zou het niet beter en veel gezonder zijn om van de positieve dingen van het leven uit te gaan! Het is prettiger om van de dingen uit te gaan die je wel hebt dan die je niet hebt. We vergeten door onze problemen de leuke dingen en momenten van het leven. Je kunt gerust zeggen dat het leven vaak bijzonder zwaar is, het kan enorm tegen zitten, alsof er maar geen einde aan lijkt te komen. Als je door pijn of gebrek aan vertrouwen jezelf door een verkeerde manier van denken in nog meer negativiteit dompelt dan kom je er helemaal niet meer uit. Het valt niet mee om zelf uit zo’n zware bui te komen. Soms heb je medicijnen nodig om jezelf te beschermen.

 

Wat je wel hebt
Het is een merkwaardig verschijnsel dat, wanneer er problemen zijn, men zich in stilte terugtrekt. Net alsof de wereld voor die periode niet meer bestaat. Je kunt altijd een ander opzoeken en je verdriet kenbaar maken. Misschien wil de ander het verdriet wel met je delen.

Het is zo jammer dat er zo weinig bekend is over de uitwerking van onze gedachten. We weten in verhouding veel meer over het functioneren van het stoffelijk lichaam dan van onze eigen geest. Als we eenmaal de sleutel vinden om positiever te denken en meer van het goede in het leven uit kunnen gaan, dan is vaak de helft van de moeilijkheden en problemen al overwonnen. Het is maar net hoe je naar de problemen kijkt: negatief of positief. Van problemen in het leven krijg je meer inzicht in jezelf. Door onwetendheid brengen we onszelf vaak in de problemen. We klagen liever steen en been dan dat we het probleem met beide handen willen aanpakken. De mens is een raar gecompliceerd wezen. Als men iets pertinent wil dan wringt men zich in allerlei bochten om het doel maar te behalen. We zijn daar bijzonder creatief en vindingrijk in. Maar als we zelf in de problemen zitten dan geven we niet thuis. Ons gedrag is soms volstrekt onlogisch. Niet zelden raken we, door onze handelingen de draad kwijt. Ga in ieder geval uit van hetgeen je wel hebt. Kijk je alleen naar wat je niet hebt dan gaat al het andere moois in een grauwe mist verloren.

 

Te grote verwachtingen
Tijdens de puberteit hebben we allemaal een flinke portie verwachtingen van het leven. De één zal meer noten op z’n zang hebben dan de ander. Niemand is gelijk. We hebben allemaal onze eigenaardige wensen. Niet alles kan serieus genomen worden. Gelukkig verdwijnen sommige wensen vanzelf naarmate we ouder worden. Veel mensen houden van dagdromen of hebben een levendige fantasiewereld. Fantaseren is gezond, zolang je maar de werkelijkheid van de fantasie kunt onderscheiden. Dit is een groot probleem voor sommige mensen. Van verwachtingen kun je behoorlijk teleurgesteld raken. Niet dat je geen verwachtingen over iemand of over bepaalde zaken mag hebben. Het is vaak zo, dat hoe groter de verwachting hoe groter de teleurstelling. Natuurlijk horen teleurstellingen bij eenieders leven, we leven tenslotte niet in een paradijs. Het is wel belangrijk dat je jezelf een beetje afschermt door je voor te bereiden op de nodige teleurstellingen in het leven. Het is een naar gevoel om grote verwachtingen te hebben waar in praktijk niet veel van terechtkomt. Grote verwachtingen veroorzaken dikwijls grote teleurstellingen en irreële verwachtingen ook.

Om jezelf te beschermen tegen te grote verwachtingen, bijvoorbeeld binnen een relatie, is het belangrijk dat je zorgt voor grote openheid waarin jij en die ander elkaar kunt vertellen van je verwachtingen. Op die manier voorkom je dat je langs elkaar heen leeft.


Toon meer blijheid en dankbaarheid
Door onze welvaart zijn we gemakzuchtig geworden, dat is niet goed voor onze ontwikkeling. Het is beter om persoonlijk ergens voor te knokken dan dat je, zonder eigen inzet, alles zo maar kan krijgen. We zouden beter van wat welvaart afstand doen. We staan er niet bij stil dat op geringe afstand het leven heel anders is dan hier in ons land. Daar is het elke dag weer een strijd om eten en hier struikel je als het ware over de lekkernijen die overal worden aangeboden. We denken te veel aan onszelf. Hiermee bouwen we voor de toekomst slecht Karma op. De wet van Karma heeft te maken met de reïncarnatie gedachte. Iets wat je in dit leven goed of verkeerd (of misschien wel nalaat) doet, komt tijdens de ‘verrekening’ in een later leven weer terug. Met andere woorden door de wet van oorzaak en gevolg bouwen we allemaal ons toekomstig leven op. Sommige mensen zien hier in dat er toch rechtvaardigheid in het heelal is. De wet van Karma is in het oosten bekender dan hier in het westen. Maar de laatste jaren neemt de belangstelling voor deze natuurwet snel toe.

We kunnen beter onze goederen verdelen met andere landgenoten en wereldbewoners. Dankbaarheid heeft te maken met geestelijk bewustzijn en materialisme of egoïsme met kortzichtigheid. Je doet in wezen jezelf ernstig te kort door niet gewoon dankbaar voor het leven te kunnen zijn. Niet dat het leven rozengeur en maneschijn is, het leven is soms verdraaid moeilijk. Het valt niet altijd mee om het hoofd boven water te houden. We gaan allemaal weleens, door allerlei problemen, onderuit. Juist de mooie momenten in het leven zijn de momenten om eens langer bij stil te staan. Je kunt je blijheid en dankbaarheid toch weleens een keer naar buiten brengen! Doe je dit niet, dan gaat alles ongemerkt aan je voorbij. Anderen vinden het fijn als je je dankbaarheid voor iets laat merken. Het geeft hen ook nieuwe kracht. Er wordt zoveel gemopperd, geroddeld en gezeurd. Een dankbaar mens is meestal een gelukkig mens. Mensen die vreselijk in de put zitten, zijn zo met zichzelf bezig, dat hulpsignalen van anderen onopgemerkt blijven. Er zijn in veel gevallen tal van momenten geweest waar mensen een handreiking aangeboden hebben gekregen. Maar ze willen liever alles zelfs doen dan te reageren op de vriendelijkheid van anderen. Ook kan men kracht en inspiratie uit de natuur in al zijn facetten halen. Elk jaar groeien er weer gewassen die we kunnen eten of waar we naar kunnen kijken. De werking van de zon en de maan op aarde is toch zeer bijzonder. Eigenlijk zou iedereen dichter bij de natuur moeten leven. De natuur en de mens horen bij elkaar.

 

Toeval of zelf veroorzaakt?
Ik kom in mijn praktijk mensen tegen die denken, dat een goed en mooi leven met toeval en geluk te maken heeft. Je wordt volgens hen in een goed of een slecht nest geboren, waar je het de rest van je leven maar mee moet doen. Als je dit oppervlakkig zo aan de buitenkant observeert, dan begrijp ik goed, dat je zo kan gaan denken. Het gelukkig of ‘heel’ zijn zoals ik het in dit hoofdstuk heb genoemd, geeft naar mijn persoonlijke paranormale waarnemingen een heel ander beeld. Mensen worden niet met een schone lei geboren. Een klein wezentje dat je zo lief aan kan kijken doet dit wel denken. Maar géén enkel kind heeft een sneeuwwitte aura bij de geboorte; we worden allemaal met ‘verkleuringen’ geboren. Ieder wezen draagt ervaringen van vorige levens in de diepte van zijn ziel met zich mee. Nu kun je wel denken dat je niets van je vorige levens afweet. Dat kan wel zo zijn, maar in gevoelsherinneringen handel je feilloos naar je vorige ervaringen. Je hebt het helemaal niet door dat je continue, zonder daar mee bezig te zijn, ervaringen en gedachten die ergens opgeslagen zijn, in je ziel gebruikt.

In de aura kun je allerlei goede en minder fraaie karaktereigenschappen aan de kleuren zien. Ieder klein wezentje draagt spanningen, nare ervaringen, tegenstrijdige gevoelens en angsten met zich mee. Het is maar net wat er al op die leeftijd aan de oppervlakte komt. Ik zie het zo: als je voor aardse begrippen je levenslessen grondig hebt geleerd en je ook van alle dingen op aarde hebt mogen genieten dan heeft het weinig zin om nog op de leerschool - die de aarde is - terug te komen.

 

Hoofdstuk 2 - Diverse problemen met anderen
Onder invloed van anderen
Het is merkwaardig dat je door sommige mensen zodanig naar beneden gehaald kan worden dat je jezelf er leeg door kunt gaan voelen. Mensen hebben een goede of slechte invloed op elkaar en alles wat daartussenin zit. Een goed contact met iemand kan je doen volstromen van warmte en geluk, maar een beroerd contact kan je radeloos maken. Het lijkt dan net of je in een donkere put bent terechtgekomen waar je, vanwege de uitzichtloosheid van de situatie, voorlopig niet uit denkt te komen.

Mensen zijn wonderlijke wezens met allemaal zo hun eigenaardigheden. Sommige eigenschappen zijn aangeboren maar het kan ook zijn; dat door grote problemen in het leven het karakter wat verwrongen is geworden. Stress, verdriet, eenzaamheid kortom ellende heeft grote invloed op ons doen en laten.

Problemen hebben ook grote invloed op de omgeving. Je kunt lichamelijke pijn of zielepijn hebben. Een goed of slecht humeur beïnvloedt het gezin, familie, kennissen, collega’s of clubgenoten.

Het is grappig dat we door toedoen van anderen ons rot kunnen gaan voelen en dat we door weer anderen opgepept kunnen worden. Dit is een raar proces en eigenlijk niet helemaal eerlijk. Probeer dit toch in een wat breder verband te zien. Wij helpen anderen en anderen helpen ons weer. Maakt het echt zoveel uit wie ons een beetje helpt? Dit is een eeuwig proces. We zijn allemaal schakeltjes van een hele grote ketting. Als er maar iemand is, die ons datgene wat ons is afgenomen weer een beetje aanvult. Als mensen vervelend en rot tegen je doen dan valt het niet mee om daar op een goede manier mee om te gaan. Denk maar zo: het is hun eigen keuze. Je kunt kiezen met je gedrag voor het positieve (licht) maar ook voor het negatieve (duisternis).

 

Opnieuw werken aan je toekomst
Velen kijken op hun leven terug met veel afschuw en pijn. Ze begrijpen niet waarom ze in al die conflicten terecht zijn gekomen. Door de vele moeilijkheden en problemen raak je gemakkelijk de draad kwijt. Soms ga je geheel onderuit en word je ziek. Voor de pijn, die ontstaat door alle conflicten, heb je tijd nodig om te herstellen. Het probleem is alleen dat velen het vertrouwen in het leven verliezen. Ze zijn zeer aangedaan en in een zwart gat terechtgekomen. Dat is onprettig en soms zelfs gevaarlijk, want uiteindelijk hoopt iedereen op een zonnige en prettige toekomst. We zijn door grote moeilijkheden snel geneigd het heden uit het oog te verliezen. We denken continue aan mensen die ons bewust of onbewust veel verdriet hebben gedaan. We kunnen of willen hen niet loslaten, zelfs als we soms al jaren ‘bevrijd’ zijn van hun tirannie en onredelijkheid. Het blijft maar door je hoofd malen. Het leven gaat, door deze begrijpelijke maar onjuiste manier van denken, vrijwel geheel aan je voorbij. Je schept geen heden maar ook geen toekomst meer. Als je dit niet inziet kun je gemakkelijk jaren van je leven weggooien zonder dat er nog iets leuks gebeurt. Na een lange periode van problemen moet je opnieuw gaan zaaien, want anders valt er ook niets te oogsten.

Het kan ook zo zijn dat mensen wel hun problemen, zo goed en zo kwaad mogelijk, hebben weten te verwerken maar zich alleen maar naar de toekomst richten. Het liefst laten ze zich inlichten over hun toekomst door helderzienden, astrologen of kaartleggers. Natuurlijk kan een goede toekomstvoorspeller je kracht en hoop geven door iets van de toekomst te openbaren. Maar uiteindelijk zul je zelf je mouwen moeten opstropen om een nieuwe toekomst te creëren. Een mens heeft van nature veel hoop, maar raakt verward door te veel en te langdurige problemen. Het beste is om zoveel mogelijk in het heden te leven en de touwtjes in eigen handen te houden. Het is prettig om op een ander te leunen maar als er iets fout gaat en verkeerd afloopt dan zit je met de consequenties van de door jezelf veroorzaakte moeilijkheden.

Elke ochtend is er na het ontwaken opnieuw een mogelijkheid om de draad weer op te pakken. Geen enkele situatie is voor eeuwig - hoe uitzichtloos deze ook is. Voor iedereen geldt dat na regen weer zonneschijn komt. Ieder mens heeft recht op een beetje geluk, maar zolang je met je gedachten te veel in het verleden zit gaat het heden, en misschien ook de nabije toekomst, aan je voorbij. Probeer daarom je eigen toekomst te creëren; laat je niet intimideren door andere wijsneuzen maar ‘vecht’ voor je eigen plekje op deze aardbol.

 

Geluidsoverlast
Er zijn mensen die, zonder dat ze het door hebben, vreselijk hard spreken. Of je één of tien meter van hen afstaat maakt niet uit, ze blijven bulderen. Dit wordt zeker niet door iedereen gewaardeerd. Sommigen hebben het ongeluk om naast dergelijke mensen te wonen. Vandaag de dag zijn veel nieuwe woningen niet zo goed geïsoleerd. Mensen met een harde stem hoor je gemakkelijk door de dunne muurtjes heen. Het is onbegrijpelijk dat door de

woningontwerpers hier zo weinig aandacht aan besteed wordt. Waarom moeten woningen tegenwoordig met een geheel verkeerde methodiek van blokken beton worden gemaakt? Het is toch logisch dat door al die blokken zonder ruimtes voor isolering het geluid gewoon heen trilt; daar hoef je niet voor naar een technische school. Hoe ga je met mensen om, die zo hard spreken? Dat valt niet mee, als je er wat van zegt dan ben je al snel een ‘zeikerd’. Dat is geen leuk vooruitzicht en weerhoud je ervan om er wat van te zeggen. Mensen worden vaak later op de avond, na het drinken van een biertje of wijntje, luidruchtiger en een stuk drukker. Iedereen heeft het recht om, zo goed als dat kan, te leven op zijn eigen manier. Maar het is meer dan onfatsoenlijk als anderen daar onnodig last van hebben. We zouden wat meer respect voor elkaar moeten hebben.

 

Drankmisbuik
Drank heeft op veel mensen een grote aantrekkingskracht, het is jammer dat door overmatig drankgebruik enkelen de greep op zichzelf verliezen. Het is gezellig om voor elkaar een drankje in te schenken, maar er wordt te gemakkelijk en te veel alcohol gedronken. Dit kan voor anderen zeer vervelend zijn. Een glaasje bier of wijn kan bij een feestje of aan het einde van een werkdag lekker ontspannend werken, maar gebruik het dan wel met mate.

Tijdens de eerste jaren van mijn praktijk woonde ik in een zeer grote woning met meerdere mensen. Op de beneden etage woonde een gescheiden man. De man die ik Gerrit noem kwam mij een paar maal consulteren vanwege grote problemen en uitzichtloosheid van zijn bestaan. Het was een gezellige maar enigszins gereserveerde persoon. Gerrit had een groot probleem: hij dronk nogal stevig. Later begreep ik uit zijn woorden dat hij z’n overleden moeder erg miste. Hij zei dat hij een goede band met z’n moeder had gehad en makkelijk over van alles met haar kon praten. Hij had al een paar keer een poging gedaan op met drank te stoppen. Hij zat in de AA-groep, maar viel keer op keer weer terug in zijn oude verslaving.

Op een avond liep hij ontzettend zenuwachtig over de gang heen en weer. Ik zag aan zijn aura dat er iets niet klopte. Pas bij mijn tweede blik had ik door waar hij mee bezig was. Hij was de laatste dagen behoorlijk dronken geweest en wilde met behulp van medicijnen z’n leven beëindigen. Ik was behoorlijk geschrokken, want ik had niet veel ervaring met dergelijke situaties. Wat moest ik doen en hoeveel tijd had ik nog? Ik dacht eraan om, voor het verder uit de hand zou lopen, een paar andere buren erbij te halen. We gingen met z’n allen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Toen wij met Gerrit in het ziekenhuis aankwamen, begon het in z’n hoofd te tollen en werd het zwart voor zijn ogen. Ik begreep in het ziekenhuis niet, waarom ze zo ontzettend traag deden. Alles ging zo vreselijk langzaam, dat ik bijna mijn zelfbeheersing verloor. Ik dacht: nu moeten ze opschieten, want dadelijk raakt hij in een coma. Een verpleegkundige vertelde me, dat elke avond gewoonlijk vijf á tien mensen met suïcide pogingen naar het ziekenhuis gebracht werden. Met andere woorden: voor hen was dit weer één van de velen. Volgens de verpleging viel het met Gerrit allemaal wel mee. Een paar maanden later ging het gelukkig een stuk beter met hem. Hij kocht zelfs verse groente op de markt en sterkte aan. Door een contactadvertentie had hij een jongere vrouw ontmoet en leefde door de aandacht en gezelligheid helemaal weer op. Hij had samen met zijn dokter besloten om een bepaald medicijn tegen drankgebruik in z’n arm te laten implanteren. Als hij weer een terugslag zou krijgen en besloot weer te drinken, dan zou het medicijn hem behoorlijk ziek maken. Dit is een drastische methode maar kan bij sommige personen heel goed werken. Als je daardoor heel erg ziek wordt, dan laat je het wel om te drinken.

Ik vond het fijn dat het uiteindelijk goed met hem ging. Hij had mij met z’n drankprobleem erg laten schrikken. Zo word je door toedoen van anderen met zaken geconfronteerd waar je eigenlijk niets mee te maken hebt. Zo’n situatie is niet leuk. Maar ik zal altijd, als het maar even kan, hulp bieden, want mensen in nood weten vaak zelf niet wat ze aan het doen zijn.

 

Blijf aan je huwelijk werken
De eerste jaren van een relatie of huwelijk is het veel aftasten en ontdekken hoe de ander denkt en voelt. Mensen zijn over het algemeen meer bezig met de liefde dan de consequenties van een relatie. Het is niet eenvoudig om een goede relatie op te bouwen. In het begin ben je door de overweldigende gevoelens van verliefdheid jezelf kwijt. Je bekijkt je geliefde en de wereld door een roze bril. Door de jaren heen kun je behoorlijk van elkaar verwijderd raken; dit gaat vaak ongemerkt. Problemen sluipen op een geniepige manier in je huwelijk of relatie. Mensen proberen steeds meer hun eigen draai aan het leven te geven. Dat is logisch en ook goed. In ontwikkeling stil staan is niet goed, er komt dan gemakkelijk een sleur in het huwelijk en na verloop van tijd raken sommige mensen dan van elkaar vervreemd. Het kan gebeuren dat je teveel opgegaan bent in je relatie en niet genoeg ruimte genomen hebt voor je eigen hobby’s, vrienden enzovoort. Het is heel gezond en goed om naast je relatie ook nog ’je eigen leven’ te hebben, ook al is dat één avond in de week. Als je vanaf het begin af aan niet echt goed met elkaar overweg kan, dan kunnen er meningsverschillen komen waardoor je het overzicht gemakkelijk kwijt raakt. Mensen van begin en halverwege de veertig stellen vaak de vraag of ze, zoals ze nu leven, wel verder moeten. Ze vragen zich ook af of de tijd en aandacht die ze in hun partner investeren wel de moeite waard is geweest. Ze zitten vol twijfels, onzekerheden en verborgen verdriet en willen het liefst stilletjes weglopen. Dit kan voor beide partijen een moeilijke tijd zijn. Toch hoeft dit niet direct het einde van een huwelijk te zijn, als ze samen maar bereid zijn om weer op dezelfde golflengte terug te komen. Er zullen eerlijke openhartige gesprekken moeten komen, want anders stapelen de problemen zich zo hoog op dat ze elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Mensen katten elkaar door irritaties makkelijk af, terwijl ze in werkelijkheid juist op contact uit zijn. Het lijkt alsof alles wat ze doen niet meer lukt en de echtscheiding dichtbij is gekomen. Het huwelijk goed houden is niet eenvoudig. Duidelijkheid, eerlijkheid en respect zijn erg belangrijk in een relatie of huwelijk. Is dat verdwenen dan kan een huwelijk op een strafkamp gaan lijken. Een tijd waarbij de jaren hoe dan ook moeten worden uitgediend.

 

Problemen met je partner
In mijn praktijk kom ik vaak mensen met relatie- of huwelijksproblemen tegen. Eigenlijk logisch want mensen consulteren gemakkelijk helderziende paranormale ‘therapeuten’ voor dat soort problemen. Ze willen graag advies of meer zekerheid over een persoon hebben. Ze hebben vragen of iemand wel de ware is, betrouwbaar is of dat ze beter van iemand kunnen gaan scheiden omdat ze bijvoorbeeld verliefd op een ander geworden zijn. Het valt niet mee om eerlijk en duidelijk advies te geven, want het is hun leven en wie ben ik om iemand een bepaalde richting op te sturen. Enkele mensen geven te gemakkelijk hun hele hebben en houden uit handen. Ik heb een grote verantwoording want mijn uitspraken kunnen ook andere gezinsleden treffen. Ik probeer zo goed als ik kan op een zuivere manier er mee om te gaan. Ik kan goed begrijpen dat sommige alternatieve hulpverleners overspannen raken of dat het naar hun hoofd schiet vanwege grootheidswaanzin. Je moet behoorlijk sterk in je schoenen staan om aan al die problemen het hoofd te bieden.

In mijn praktijk kreeg ik eens een huilende vrouw aan de telefoon. Ik had na een kort voorgesprekje al snel door dat er snel gehandeld moest worden. De vrouw, die ik de naam mevrouw van Heem geef, was ten einde raad en, zo aan haar stem te horen, doodmoe. Gelukkig had ik enkele dagen later nog een plaats vrij om een afspraak te maken. Ze vertelde dat ze blij was dat ze zo spoedig kon komen. Ze had mijn telefoonnummer van een kennis gekregen. Dit scheelt voor mij een stuk want ik krijg dikwijls mensen die mij helemaal niet kennen en ook nog nooit eerder een paranormaal begaafde hebben geconsulteerd. Dit is voor beide partijen niet eenvoudig want als ik paranormaal iets doorkrijg staan ze vaak te kijken met ogen van: hoe weet hij dat en hoe komt hij daar nou weer aan.

Mevrouw van Heem bleek een overgevoelig persoon te zijn. Ze kon bijzonder moeilijk met haar man praten. Op mijn verzoek had ze een foto van haar man meegenomen. Het is met een foto voor mij makkelijker om met de aura van de persoon verbinding te leggen om paranormale indrukken op te doen. Ik weet dan met wie ik te doen heb. Ik ‘zag’ dat ze een vriendelijke man had, maar met een heel erg gesloten is van karakter. Ik vertelde een aantal oorzaken waarom haar huwelijk naar mijn paranormale indrukken in het slop was geraakt. Ze spraken zich bijvoorbeeld zelden volledig naar elkaar uit. Hun kinderen waren al groot, vandaar dat mevrouw van Heem had besloten om een parttime baantje te nemen. Ze werkten allebei keihard en verdienden goed. Op één punt gingen ze volledig de mist in; ze gingen nooit meer ergens met plezier naar toe en konden zich nooit een avondje ontspannen. Ze zei tegen mij dat hij nergens meer naar toe wilde gaan. Ik gaf haar het advies om samen een top tien van wensen/verlangens op te schrijven en dan gaan vergelijken en uitwerken.

Soms leef je ongemerkt langs elkaar heen en weet je niet goed meer wat je partner vandaag de dag leuk vindt om te doen. Je hoeft beslist niet een week met het vliegtuig naar Turkije of Portugal om elkaar weer opnieuw te leren kennen en waarderen. Een avondje uit eten, bowlen of een bioscoopje pakken kan voor de eerste ‘nieuwe’ afspraakjes al heel ontspannend werken.

Ik had begrepen dat meneer van Heem vaak erg moe was. Ik adviseerde haar om hem enkele keren mee te nemen zodat hij door mij gemagnetiseerd kon worden om aan te sterken. Na een paar consulten van mevrouw van Heem kwam hij schoorvoetend mee. Ik voelde wel een sfeertje om hem heen van: moet ik nou bij een wildvreemde jongeman mijn huwelijks problemen op tafel leggen? Hij vertelde dat zijn vader vroeger weleens naar een strijker (oud woord voor magnetiseur of healer) ging vanwege nekpijn. Dergelijke informatie is belangrijk. Je krijgt dan al direct een handvat om een gesprek aan te knoppen.

Na een tijdje ging het met beiden een stuk beter, ze begonnen wat meer aan elkaar te vertellen en kwamen een beetje los.

In dergelijke gevallen merk ik dat er soms aan beide kanten (oud) zeer aanwezig is. Zie je als ‘hulpverlener’ de kans om mensen over dat oud zeer heen aan het praten te krijgen, dan klaart de lucht snel op. Gewoonlijk peil ik eerst of er bereidwilligheid is van twee kanten. Je hebt nou eenmaal iemands partner nodig om iets serieus aan te pakken. Je kunt wel begrijpen dat die bereidwilligheid er niet altijd is. Vaak zie je dan dat mensen na enkele jaren er helemaal niet meer uitkomen en besluiten om te gaan scheiden.

 

Maak tijdig goede afspraken
Mensen gaan niet zo maar scheiden. Er zijn diverse redenen om definitief uit elkaar te gaan. Mensen met grote problemen worstelen soms maanden of jaren voordat ze werkelijk doorzetten met een scheiding. Sommigen hebben jonge kinderen; dat weerhoudt hen om te scheiden. Anderen hebben veel geld en tijd in een huis gestopt en weten niet hoe ze de inboedel op een redelijke manier kunnen verdelen. Vooral vrouwen zonder baan, met of zonder kinderen, vinden het een onaantrekkelijk toekomstbeeld om in de bijstand terecht te komen. Wat moeten ze doen: toch nog een tijdje proberen of doorzetten en gaan scheiden?

Velen zijn nogal onbevangen in het huwelijksbootje gestapt. In het begin kan alles.

Over de consequenties van een huwelijk wordt te weinig nagedacht. Ik vind het goed om in de eerste jaren van het huwelijk ook eens te praten over wat er na een scheiding zou moeten gebeuren. Het is onaantrekkelijk om hieraan al in zo’n vroeg stadium te denken. Als je om je heen kijkt en ziet hoeveel huwelijken vrij vroeg stranden, lijkt het mij zinvol om hier toch ook eens een keer bij stil te staan. Mensen willen hier niet aan denken, ze drukken liever deze mogelijke problemen weg. Het zijn rare wezens. Als het ontzettend goed met ze gaat, dan denken ze alleen maar aan de leuke dingen van het leven. Ervaren ze veel tegenwind, gaat het niet goed, dan zijn ze zwaar op de hand of zelfs depressief en kan er bijna niet meer positief gedacht worden. De tegenstelling tussen voorspoed en tegenspoed is heel erg groot.

Mensen die op het punt staan om te scheiden, weten nog niet half wat hen nog meer aan ellende te wachten staat. Je zou in sommige gevallen kunnen zeggen: vanaf nu wordt het pas echt moeilijk. Hoe moet je met een ex-partner goede afspraken maken, terwijl je hem of haar liever een paar jaar naar de noordpool wilt sturen? De beslissing om te gaan scheiden en de tijd die daarop volgt is geen fijne periode. Maar iemand die je het liefst z’n nek wil om draaien, is geen aangename gesprekspartner om enkele belangrijke zaken af te wikkelen.

Ook kinderen zijn bijna altijd zwaar de dupe van een scheiding. Het is natuurlijk wel zo, dat je omwille van de kinderen een slecht huwelijk niet te snel op moet geven. Probeer alle mogelijkheden die er zijn uit. Sta eventueel bemiddeling van familie, kennissen of professionele hulp toe. Wees niet te koppig want wanneer je gescheiden bent, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk toch spijt van als je dit niet gedaan hebt. Zowel voor als na een scheiding kan je je een flinke tijd behoorlijk onzeker voelen.

Probeer als je kinderen hebt om, in zo’n vroeg mogelijk stadium, er naar toe te werken een omgangsregeling zwart-op-wit op papier te krijgen. Dit is bijna altijd beter voor alle partijen. Je kunt je ex wel een super ei vinden, maar als je via een advocaat iets gedaan wilt krijgen dan is het nog maar altijd de vraag of naar alle belangen eerlijk wordt gekeken. Veel mensen verkijken zich hier op. Vaak monden rechtzaken uit op niet meer dan ordinair getouwtrek, verdraaiingen, leugens en gescheld. Je wordt er niet goed van als een uitspraak (oplossing voor iets) steeds maar weer uitgesteld wordt.

 

Een zieke partner
Mensen in de buurt van een zieke worden vaak ongewild meegetrokken in iemands problemen. Natuurlijk is dat logisch, men beïnvloedt elkaar immers ten goede, maar ook ten kwade. Mensen met een bepaalde ‘zware’ ziekte hebben allemaal het daarbij behorende specifieke gedrag. Ze kunnen dat gedrag krijgen, omdat ze snel moe, ongedurig, agressief of apathisch zijn. De omgeving heeft hierdoor ongewild veel te lijden. Je kunt natuurlijk niet van iemand met gezondheidsproblemen weg lopen. Je moet altijd proberen om een beetje te helpen. Gezinsleden kunnen zelf behoorlijk ziek worden van de toestand van een ander. Moet je dag-in-dag-uit aanhoren hoe slecht iemand het heeft, dan word je er op den duur ongemerkt zelf ziek van. Je neemt als het ware een deel van iemands toestand over. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Probeer, ook al is dat vreselijk moeilijk, je eigen problemen los te houden van die van een ander. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral als een persoon vrijwel geheel afhankelijk is van jou. Hoe moet je dan afstand houden? Probeer er over te praten. Iedereen verdient zijn eigen leven. We hebben allemaal recht op een stukje vrijheid. Zorg minimaal voor één vrije middag of avond. Het is niet de bedoeling dat de omgeving, van iemand die grote problemen heeft of erg ziek is, hier te veel onder lijdt.

Mijn ex vrouw had al een jaar of tien suikerziekte (Diabetes) Zij moest vier maal per dag insuline spuiten. Haar kinderen weten niet beter dan dat hun moeder suikerziekte heeft. Zij schrikken niet, als hun moeder in haar vinger prikt om een bloeddruppel te krijgen voor haar meetapparaatje om te zien of haar suikerwaarde binnen de normale norm zit.

Haar chronische ziekte heeft grote invloed op het hele gezin. Mensen met suikerziekte hebben bijvoorbeeld enorm wisselende stemmingen. Dan zijn ze weer druk, opgewonden, depressief, moe, slaperig of juist heel vitaal. Hier kunnen ze zelf niet veel aan doen, omdat het komt door de wisselingen van de suikers in het bloed.

Tijdens de eerste maanden dat we samenwoonden was het nogal aftasten. Zij sliep nogal licht, bij het minste of geringste geluid werd ze wakker. We probeerden ons aan elkaar aan te passen door zo rustig mogelijk te doen. Omdat zij zich inhield voelde ik paranormaal de spanning om haar heen opbouwen, dit werkte niet. Ik kon dan zelf ook niet goed slapen. Na een tijd hadden we er beiden genoeg van. Na enkele pijnlijke maar wel openhartige gesprekken hadden we samen besloten om allebei apart in een kamer te gaan slapen. Het idee op zich vond ik in het begin niet zo gezellig, maar na een paar dagen konden we allebei merken dat dit een goede oplossing was. Je kunt zeggen ‘wat ongezellig ‘ maar als je ’s morgens niet goed uitgeslapen wakker wordt, dan weet je dat je er wat voor over moet hebben. Vrienden en kennissen vonden dit maar een raar idee. Het is natuurlijk een gek gezicht, een eenpersoons bed in de grote ouderlijke slaapkamer. Je hoorde ze denken: mij niet gezien.

Het was voor mij niet altijd eenvoudig om met haar samen te leven. Door mijn paranormale gaven van helderzien en heldervoelen voelde ik doorlopend de wisselende energie in haar aura. Het grappige was, dat ik vaak al aan haar ogen en aurauitstraling zag, dat ze een hypo kreeg (veel te lage suikerwaarde in het bloed heeft, een suikerzieke patiënt moet dan zo snel mogelijk iets met suiker eten, om weer te herstellen). Dit was voor haar wel makkelijk want in het ergste geval kan een totaal ontregelde suikerzieke patiënt in coma raken. Gelukkig hadden we dat nog nooit meegemaakt. Het lijkt me vreselijk om je vrouw in coma in een ambulance naar het ziekenhuis te moeten brengen. Maar je weet maar nooit, het kon ons net zo goed ook overkomen.

 

Vraag om extra steun
Een verbroken relatie maar ook een overlijden gooit je gevoelsleven volledig omver. Je bent vaak voor een langere tijd verdoofd en hebt veel tijd nodig om weer helder te kunnen denken. Vaak heb je jezelf te lang opgeofferd, het valt dan niet mee om de draad weer op te pakken. Je hebt vaak te lang in dienst van de ander gestaan. Natuurlijk is het een goede zaak om je partner, kind of wie dan ook op te vangen. Maar als je jaren lang, dag in en dag uit voor een ander hebt gezorgd, dan is het moeilijk om het gat op te vullen als die persoon, door wat voor reden dan ook, weg valt. Door het intensieve verzorgen vergeet je vaak dat je zelf ook leeft. Je slaat, door die goedigheid gemakkelijk door naar de andere kant. Dit zal je later kunnen opbreken. Laat het niet zo ver komen. Zorg ook een beetje voor jezelf en luister ook een beetje naar je omgeving. Buitenstaanders zien al snel wanneer het iemand te veel aan het worden is. Als je alles beslist graag zelf wilt doen, dan durven zij zich er niet mee te bemoeien. Dat is jammer, want met een beetje overleg kan je toch een paar kleine zaken aan anderen overlaten. Je hoeft niet alles uit handen te geven. Oudere generaties hebben het vaak moeilijk om weer op gang te komen. Zij hebben niet goed geleerd dat ze zich ergens tegen mogen verzetten. Het valt beslist niet mee om voor jezelf te kiezen; je zult door verschillende barrières gaan. Dat is voor niemand een pretje. Als je eenmaal zover bent beter voor jezelf op te komen, dan voelt het maar al te fijn.'

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl (praktijk)

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.