Ebook (download) 
'Op weg naar meer innerlijk licht.'
Lees een deel van de tekst (boek)

Laat de webpagina even laden!

Ebook - 'Op weg naar meer innerlijk licht'
Met veel tips en eigen ervaringen van paragnost/helderziende Ron Malestein

Specificaties

Auteur Paragnost Ron Malestein
Taal Nederlands
Bindingsvorm Paperback
Formaat 148 x 210mm
Kleur Zwart/wit
Aantal pagina’s 141
ISBN 9789464352740
Verschijningsdatum 19-04-2021
Genre Paranormaal & Spiritualiteit

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl


Woord vooraf
Het leven ervaar ik af en toe als best gecompliceerd. Het is moeilijk om een redelijk overzicht van je leven te krijgen. Wat is bijvoorbeeld het doel van je leven? Ik denk dat er niemand op deze stoffelijke aarde rondloopt die je daar een volledig antwoord op kan geven. Je vorige levens mag je bijvoorbeeld niet weten, er lijkt spiritueel wel een deksel op te zitten. Ieders toekomst blijft ook grotendeels in een dikke mist gehuld. Toch is het meer dan de moeite waard om op zoek te gaan naar antwoorden op veel van je vragen. Ik heb in dit boek ‘Op weg naar meer innerlijk licht’ een aantal onderwerpen aangeroerd, welke je vanzelf op het geestelijke pad tegenkomt. De meeste onderwerpen zijn, wat de subtitel van dit boek “Bijzondere spirituele gedachtes, opwellingen en overpeinzingen van een helderziende”, al aangeeft vanzelf opgeborreld. Ik ga niet beweren dat je na het lezen van mijn boek de vele klappen in het leven zult ontlopen. Ik denk dat dàt ook niet de bedoeling is van ieders leven, want juist van persoonlijke belevenissen word je, wanneer je daar wat mee wilt doen, innerlijk rijk. Het opdoen van persoonlijke ervaringen is de weg. Mijn tip is: doe het vooral op jouw manier. Toch zullen de vele onderwerpen in dit boek je meer inzicht geven. De teksten kunnen dienen als kleine sleuteltjes, misschien openingen in een bepaalde richting. Jouw van tevoren karmisch bepaalde levenspad zul je niet kunnen ontlopen, maar het hebben van meer geestelijk inzicht kan je enorm steunen tijdens problemen van het leven. Je kijkt geleidelijk aan anders naar dezelfde problemen van jezelf of anderen. In mijn leven heb ik steeds sterker ingezien dat het onverstandig is om over andermans leven te oordelen. Je weet namelijk nooit wat iemand karmisch gezien moet meemaken en doorstaan. Een mens kan wel voor 1001 verschillende opdrachten worden geboren; zowel voor hele mooie als in onze ogen hele lelijke opdrachten. Ons bewustzijn is nog veel te klein om dit te begrijpen en te kunnen overzien.
Er zijn in het universum enorm grote krachten werkzaam die de hele evolutie begeleiden. Door mijn paranormale gaven is het ontzag hiervoor enorm toegenomen, maar het is voor mij beslist niet altijd eenvoudig om deze krachten te voelen en te begrijpen wat er volgens het karma moet gebeuren.
Tot slot; Het is niet mijn bedoeling om iemand met mijn gedachtes en opvattingen te kwetsen. Haal uit het boekje wat je aanspreekt, maar neem wel even de tijd om erover na te denken. Ik heb ook heel dikwijls mijn standpunten moeten wijzigen maar dat geeft niet. Dat hoort bij het geestelijke groeiproces.

 

Tip: je kunt ook (later) voor een dagelijkse overpeinzing een tekst gebruiken. Op deze wijze kan je je veel beter de materie (thema’s ) eigen maken.

Sommige spirituele woorden en begrippen zijn extra uitgelegd. Zie *.
Twee voorbeelden:
* jouw levensfilm
* sferen van licht aan gene zijde

Ik hoop dat je een paar leuke en boeiende leesuurtjes aan dit boek mag beleven.

Paragnost / helderziende Ron Malestein


1 - Elke dag opnieuw nieuwe krachten
Het leven is een groot wonder. Ik kan niet goed begrijpen dat sommige mensen nergens in geloven, terwijl er elke dag opnieuw zoveel gaande is. Het leven moet je proberen te aanvaarden zoals het elke dag op je af komt.
Ieder mens heeft naast zijn aards stoffelijk lichaam een geestelijk lichaam. Dat stoffelijk lichaam moet 24 uur per dag voorzien worden van energie. Dit gebeurt onder andere door te eten en te drinken maar ook doordat het etherisch lichaam energie kan aantrekken uit de kosmos. In het etherisch lichaam liggen tientallen chakra’s en al die chakra's hebben zo hun eigen specifieke werking en functie. De hoger gelegen chakra’s hebben met het denken te maken en de lager gelegen chakra’s meer met het stoffelijk lichaam. Zonder dat we erbij stilstaan stroomt er energie in en uit. De meeste mensen staan helemaal niet stil bij dit proces. Dit proces verloopt feilloos zonder onze invloed en elke dag word je nieuwe energie geschonken. Alleen dit al zou je aan het denken moeten zetten. Iedere persoon krijgt elke dag opnieuw kracht om zijn levensprogramma te volbrengen. Of je een innerlijk mooi of lelijk mens bent, vriendelijk of onvriendelijk, een makkelijk leven of een moeilijk leven hebt, dit proces gaat eeuwig door. Ik geloof trouwens ook dat iedere persoon kracht naar kruis draagt. Ik weet dat mensen in hun leven meerdere malen vast kunnen komen te zitten, dat de levensfase waarin ze zitten eigenlijk iets te zwaar is. Maar hoe zwaar je het ook hebt en hoezeer je ook met van alles tobt, elke ochtend opnieuw heb je nieuwe krachten tot je beschikking. Ik vind dit heel wonderlijk en heel bijzonder. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat je er zelden bij stilstaat. Dat is jammer, want juist dergelijke zaken kunnen je weer dichter bij de bron brengen. Je ontzag voor de Schepper en zijn schepping kan weer geactiveerd worden. Sta je er wel eens bij stil, waar al die energie elke keer weer opnieuw vandaan komt? Zelfs de wetenschappers stellen vast dat het leven al meer dan miljoenen jaren oud is. Wie of wat voedt al het leven in het universum? Elke dag zie ik om mensen, dieren, planten en voorwerpen een energieveld. Dit etherisch energieveld voorziet al het leven van allerlei krachten. Er zijn nog zoveel krachten die wij nog niet kennen en nog ontdekt moeten worden.
Het aura zien heeft mijn denken enorm beïnvloed. Ik zie dat de mens niet alleen maar uit grove stof bestaat, maar dat er eigenlijk nog veel meer is. Ik hoop dat dit onderwerp over energie je aan het denken zet. Misschien dat je eigen geloof weer mag terugkomen. Ik wil absoluut niet mensen terug naar de kerk sturen. Het is naar mijn mening belangrijker om zelf beter om je heen te kijken, je eigen conclusies te trekken. Het is heel bijzonder om een onderdeel van al het leven uit te mogen maken. In mijn ogen is iedereen heel bijzonder en uniek. We zijn allemaal op weg naar meer geestelijk inzicht. Paranormale ervaringen kunnen zeker bijdragen tot een beter en groter inzicht in je leven. Het mooiste is om zelf minimaal één maal in je leven een energiewolk te mogen zien. Deze waarnemingen zijn gedachtes van andere mensen die in de vorm van een gekleurde energiewolk te zien zijn. Het geeft tevens aan dat je een bepaalde graad van paranormale gevoeligheid bezit. Ik denk dat we hier allemaal geleidelijk aan veel gevoeliger en vatbaarder voor zullen worden. Ik moet er wel bij zeggen dat die gevoeligheid voor energieën om mensen heen niet altijd plezierig is. Het is soms heel lastig om de stemmingen van andere mensen zo sterk te voelen. Gelukkig heb ik voldoende tijd gekregen om hier aan te wennen.

 

2 - De volgende planeet
In het heelal wordt ons leven heel sterk door enkele kosmische wetten bepaalt. Je kunt dat bijvoorbeeld 's avonds al heel goed op een heldere avond aan de hemel zien: alle sterren blijven mooi op hun plaats staan. Er kan gewoonweg geen toeval bestaan. Alle planeten en sterren zouden van het ene op het andere moment tegen elkaar botsen en dan vervolgens exploderen. Er moet een kracht of een denkend beginsel zijn die al het leven bestuurt. Ik doe dat in ieder geval niet en jij waarschijnlijk ook niet. Er is meer. De hele schepping wordt door de Schepper door middel van allerlei wetten geregeerd. Twee belangrijke wetten zijn: de wet van karma, dat wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd, en de wet van de reïncarnatie, ook wel de wet van wedergeboorte genoemd. Ik ben heel erg blij met deze wetten. Ieder mens krijgt de kans om te groeien en zijn fouten vanuit het korte of heel verre verleden recht te zetten. Mensen die iets stiekems doen worden daar ooit in een volgend leven mee geconfronteerd. Ieder mens bouwt gedurende de vele levens goed en minder prettig karma op. Met andere woorden: door je vorige handelingen maar ook nalatigheden en al dan niet uitgesproken gedachtes schrijf je zelf elke keer opnieuw jouw levensprogramma. Of je het er wel of niet mee eens bent; deze wetten werken altijd feilloos.
Al onze vorige (doorgemaakte) fouten hebben we door bloed, zweet en tranen rechtgezet. Door alle beleefde situaties zijn we veel dieper gaan denken en voelen. De aarde is slechts één van de planeten waar we kunnen groeien. Vóór de aarde zijn we op twee andere planeten geweest. Mensen in de hogere gebieden van licht aan gene zijde kunnen op al hun levens terugkijken. Wanneer je terugkijkt kom je automatisch op levens op andere planeten terug.
Er komt een tijd dat al ons karma is opgelost (persoonlijk afgewerkt). Je kunt op dit moment al met één van je laatste stoffelijke levens op aarde bezig zijn. Maar ik helderzie dat voor veel mensen nog tientallen levens komen. Je kunt dat namelijk aan de grootte en helderheid van kleuren van iemands aura zien. De aura geeft onder andere het evolutiepunt van een persoon aan. Je zou ook kunnen zeggen dat dit de graad of niveau van bewustzijn aangeeft. Mensen die aura’s waarnemen zien allerlei bijzonderheden waar je gewoonlijk niet bij stilstaat. Eens zijn we allemaal klaar met de stoffelijke levens op aarde en na enige duizenden jaren komen we op de volgende planeet terecht. Tussen je laatste aardse stoffelijk leven en weer het eerste stoffelijk leven op de volgende planeet leef je in één van de sferen van licht aan gene zijde. Dit duurt enkele duizenden jaren.
Probeer je jezelf eens voor te stellen wat het betekent als we met z'n allen helemaal vrij van karma en disharmonie op de volgende planeet leven.
Iedereen is daar volkomen met zichzelf èn anderen in harmonie. Hier breekt een periode van ontzaglijke rust en vrede aan. Wij kunnen ons daar nog moeilijk een beeld van vormen. Overal waar je komt zijn veel misverstanden, disharmonie, ruzies en irritaties, onrust, veel kabaal enzovoort. Het is wel heel mooi om dit nu al te mogen weten. Het kan je inspireren om verder te gaan. Zoals je zelf vast wel in zult zien, verdiept het leven zich elke dag opnieuw weer een beetje verder, elke dag leren we er weer een stukje bij. Het is niet meer dan logisch dat we eens met z'n allen in een volkomen vredige sfeer of gebied komen. Stap voor stap komen we naar hoger bewustzijn.
Hoe kom ik aan deze informatie? Mensen aan gene zijde communiceren telepathisch met elkaar: in gedachten. Op deze wijze communiceren ook astrale gidsen met aardse paranormaal gevoeligen, de zogenaamde mediums. De informatie daalt als het ware van de volgende planeet naar de hogere gebieden van licht die nog bij de aarde horen. Denk maar aan flatgebouw met verschillende verdiepingen verbonden door een trappenhuis. De informatie wordt dus aan elkaar doorgegeven. Maar het kan ook gebeuren dat iemand tijdens het slapen mee op excursie mag gaan, dus uittreedt, en met zijn geestelijke ogen van zijn geestelijk lichaam van alles aan die zijde mag zien en eventueel aan ons mag doorgeven. Zelf heb ik ook diverse uittredingen gehad. Ik ben in mooie, maar ook in ‘nare’ gebieden geweest. Iedereen evolueert van hele lage gebieden naar gebieden van licht, dit is een onderdeel van het evolutie proces.

 

3 - De weg naar vrij denken
Iedere persoon heeft op één of ander vlak met onzekerheid te maken. Veel mensen zijn geneigd vanwege onzekerheid op een ander te gaan leunen, wat begrijpelijk en heel menselijk is. Maar heel dikwijls is dit gedrag in omgang met anderen het begin van problemen. Het is veel beter om op je eigen benen te staan en zelf je keuzes te maken. We geven te snel alles uit handen. Toon meer initiatief, experimenteer een beetje. Ga niet direct uit op groot succes. Wees niet te veel met de uitkomst bezig. Geef jezelf de tijd om je te ontwikkelen en of je dat in 10 of 100 stapjes doet is totaal niet belangrijk. Elke dag opnieuw kun je daar aan werken. Het mooiste is om te groeien naar meer onafhankelijkheid en vrij denken. Benut je aangeboren goddelijke mogelijkheden zo goed mogelijk. Het is helemaal niet de bedoeling om onderdrukt te worden.
Het kan natuurlijk best zijn dat je vanwege een lastig en zwaar karma met vervelende agressieve of dominante personen te maken hebt, maar vroeg of later zal ook eens dit karma ingelost zijn. Zit je in zo’n situatie probeer je dan als het ware in tweeën te splitsen, leef zogezegd twee levens. Eén met die lastige personen en de ander met mensen die meer op jouw golflengte zitten. Je bent helemaal niet verplicht om hier iets over te zeggen of te melden. Op deze wijze kun je het misschien nog enigszins uithouden.
Het is de kunst om in je leven meer naar emotionele ongehechtheid te groeien. We zetten onszelf op allerlei wijzen emotioneel vast. Dat is geestelijk gezien niet de bedoeling. Door dit gedrag roep je zelf enorm veel problemen op. We willen te veel vasthouden, claimen, opeisen, eigenlijk anderen emotioneel bezitten. Dit is niet de bedoeling. We moeten leren ons meer los te maken van personen, geld en andere aardse materiële zaken. Heel kort samengevat heeft dit te maken met het aards stoffelijk denken. We moeten groeien naar meer geestelijk denken zoals een eigen mening vormen, voor jezelf opkomen, anderen niet domineren of de les lezen, vrij te denken, eigenlijk leren je te onthechten van werkelijk alles. Dit is geen eenvoudige taak. Dit gaat je heel veel strijd kosten. Dit soort geestelijke inzichten kan je je ook niet zo maar in één leven je eigen maken, maar het is wel meer dan de moeite waard om je hierin te verdiepen en vooral jezelf van bewust te worden.
Waar maak jij je bewust of misschien ongemerkt afhankelijk van, waar geef jij jouw vrijheid en rechten uit handen? Niet iedereen zal deze inzichten op prijs stellen. Veel mensen klampen zich aan van alles vast. Dit is voor hen een onechte, een onzuivere vorm van zekerheid zoeken. Maar wat je nu hebt kun je in het leven zo maar weer ineens kwijtraken. Dit wordt veroorzaakt door jouw karma. Aan alles zit een van tevoren vastgestelde tijd vast. Hier kunnen we niets aan doen. Dit heeft te maken met de kosmische wetten die ons universum regeren. Met ongehechtheid bedoel ik niet emotieloos of te weinig betrokken zijn. Je zou dit kunnen gaan denken. Ik bedoel met ongehechtheid dat iedereen innerlijk vrij is, dat we volledig naar ons hart luisteren en beseffen dat anderen zich ook zo voelen, dat we anderen proberen lief te hebben gelijk onszelf. Wanneer we allemaal meer ongehecht zouden zijn dan komt iedereen geestelijk gezien veel beter aan zijn trekken. Onderdrukken, overheersen, voor een ander denken enzovoort hoort niet meer bij de komende nieuwe tijd. Het zal nog even duren voordat deze geestelijke gedachtes door iedereen begrepen, gewaardeerd, uitgevoerd en eigengemaakt worden. Maar zoals je waarschijnlijk zelf al wel is opgevallen, is het nu een tijd voor innerlijke zelfstudie. We kunnen ons in allerlei richtingen geestelijk ontwikkelen. Er zijn veel boeken geschreven en het Internet kan voor iedereen een grote bron van informatie zijn. Het is mooi te zien dat wereldwijd veel informatie voor iedereen toegankelijker wordt.

 

4 -‘Het zijn’
De meeste mensen zijn altijd aan het denken. Onze gedachtes staan zelden een seconde stil. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat hetgeen je denkt en voelt steeds verandert? Wat nu denkt is net weer iets anders dan vorige week, volgende week, vorige maand of nog veel langer geleden. Laat deze gedachte eens goed op je inwerken. We nemen te dikwijls te resolute stellingen aan waar we vervolgens vroeg of later spijt van kunnen krijgen. Niets is absoluut. We hebben duizenden levens achter de rug en zullen zeker nog meer dan duizenden levens gaan krijgen. Naargelang wat je allemaal meemaakt en hoe je daarop reageert zal je steeds meer informatie krijgen met als gevolg een veel dieper inzicht in jezelf en anderen.
Niet iedereen is even blij met de grote hoeveelheid verschillende gedachtes en gevoelens. Er zijn momenten dat je wel aan 10 dingen tegelijkertijd denkt. Je ‘kop’ staat dan geen seconde stil. Het mooiste is om wat meer rust in je denken en gevoelsleven te krijgen. Veel mensen vinden het lastig, maar eigenlijk is het niet eens zo moeilijk om meer evenwicht in te krijgen. Je moet eigenlijk meer de eerste stap willen en vooral durven zetten. Mensen vragen wel eens aan mij hoe je dat dan doet.
Ga er eens echt rustig voor zitten en zorg er voor dat je eventueel storende elementen zoals bijvoorbeeld de telefoon of het binnenkomen van een e-mail uitsluit. Zit je stiekem met één oor naar mogelijke berichtjes te luisteren dan zal dat niet werken. Tref dus maatregelen en wees goed voorbereid op mogelijke stoornissen. Laat je gedachtes en gevoelens zoveel mogelijk voor wat het is. Druk ze ook niet met alle geweld weg want dan verleg je de activiteit je spant je dan opnieuw in. Neem in zijn geheel een wat passievere houding aan, net als bijvoorbeeld dat je al je spieren bewust slap laat hangen. Zo moet je dat ook met de gedachtes en gevoelens proberen te doen. Je kunt geleidelijk één of twee gedachtes in lichte mate aanhouden. Je zult zien dat er na enige tijd geen ruimte meer voor allerlei bijgedachtes is. Hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt, je concentreert je op één of twee gedachtes en de rest waait als het ware langzaam weg. Wanneer je nog een stap verder wilt gaan dan laat je alles aan gevoelens en gedachtes voor wat het is. Je laat ze zo goed als je kunt los. Schenk er geen of nauwelijks aandacht meer aan. Ieder mens is zoals je weet een ego of een goddelijke vonk. Jij bent ooit door jouw Schepper in leven geroepen of geblazen. Of je het nou wilt of niet; jij bent jij. Jij bent jij en jij bent in de kosmos aanwezig. Er is gelukkig geen tweede zoals jij. Jij bent net als ieder ander gelijk en uniek. Misschien heb je ooit wel eens gelezen over ‘het zijn’. Het zou mooi zijn als je dit voor een paar minuten eens even sterker zou kunnen beleven. Wees er eens gewoon voor 5 minuten. Voel het eeuwige ‘zijn’. Dit gevoel, of beter de staat van bewustzijn, is helemaal niet zo moeilijk op te roepen. Je moet het gewoon eens doen, ondervinden. Het kan voor jou een mooie ervaring zijn. Gedachtes en gevoelens zijn veranderlijk en niet altijd betrouwbaar. Door vaker alleen maar te ‘zijn’ kan er een andere trilling, een andere aura ontstaan. Je kunt hier meer rust door vinden. Maar in dit verband gaat het mij niet direct om rust, maar om de staat van alleen ‘het zijn’ te ervaren. Ik ga niet beweren dat je ineens een totaal ander mens zal worden. Het zal ook je problemen niet direct oplossen, maar door dit regelmatig te doen zal het in heel veel opzichten kalmerend, verfrissend, versterkend en verdiepend zijn. Het zal veel invloed op je kunnen hebben. Maar nogmaals je moet natuurlijk wel de moeite nemen om echt de eerste stap te zetten. Iedereen zal dit op zijn eigen manier beleven. Niemand is exact hetzelfde. Spiritueel gezien is dit een innerlijke ontdekkingsreis. Een weg naar een hogere innerlijke trilling. Het kan je denken en gezondheid positief beïnvloeden. Tegenwoordig gaat alles 24 uur per dag maar door. Of anders gezegd allerlei onrust in je aura trilt maar door, door teveel door jezelf en anderen opgelegde prikkels. Ik wil je met deze tekst een sleutel aanreiken. Ik hoop dat je de tijd en de goede omstandigheden hebt. Ik kan me goed voorstellen dat het leven van de ene persoon op dit moment net even gunstiger is dan dat van de andere om hiermee te beginnen. Maar doe het op jouw manier. Loop de treden van jouw innerlijke trap met rust en liefde. Je zult zien dat er allerlei deuren geleidelijk aan op het juiste tijdstip open zullen gaan. ‘Het zijn’ is een bijzondere staat van er alleen maar zijn. Al je gevoelens en bijgedachten komen tijdelijk op de achtergrond. Ieder mens is een vonk van die Ene Schepper. Dergelijke zaken zoals bijvoorbeeld “het zijn” kunnen je spirituele besef enorm verdiepen. Het leven op aarde, of aan gene zijde is een ontdekkingsreis. Een reisje dat we allemaal min of meer op de zelfde manier maken.

 

5 - Ga je voor geestelijke of stoffelijke rijkdom

 

* jouw levensfilm
Tijdens het stervensproces ziet iedereen in een paar tellen zijn gehele leven in gedachten aan zich voorbijgaan. Ook mensen met een bijna-doodervaring maken dit soms mee. Je ziet je eigen belevenissen en gedachten, maar ook hoe anderen zich gevoeld hebben als gevolg van jouw gedrag/daden. Dit kan voor veel personen erg confronterend zijn.

 

* sferen van licht aan gene zijde
Na je aardse dood (het overgaan) gaat iedereen, mens en dier, naar een volgend gebied toe. Je hebt daar diverse gebieden die je ‘sferen’ noemt. Hoe verder een persoon ontwikkelt (bewustzijn), des te hoger het gebied dat hij bereikt. Alle mensen evolueren steeds verder en komen via zeven lagere sferen naar hogere gebieden. Die hogere gebieden noem je ‘lichtsferen’. Het zijn bijzonder mooie gebieden, waar iedereen graag vertoeft. Er zijn daar veel bloemen, vogels, beekjes, parkjes, bergen, grote tempels om te studeren (levenslessen) in een bepaalde richting en er is veel ‘licht’. Er zijn zeven gebieden van licht. Na de zevende lichtsfeer ga je naar de volgende planeet.

 

Het leven kent enorm veel beproevingen. Je moet er heel erg voor waken dat je niet ongemerkt ergens aan verslaafd raakt. Je hebt grote verslavingen en kleine verslavingen zoals het roken van sigaretten of het eten van veel chocolaatjes. Het werd mij al vroeg geleerd: zolang er maar geen ‘te’ voor staat is het goed. Leef en doe gewoon, maar doe alles wel met mate.
Niet iedereen houdt zich met geestelijke zaken bezig. Er zijn mensen die helemaal nergens in geloven. Dat is hun goed recht, hun keuze. Ik probeer dat te respecteren. Ook zij zien later zelf met eigen ogen wat er allemaal gaat gebeuren rond de overlijdensprocessen. Zij zullen verbaasd zijn van wat ze allemaal gaan zien en beleven.
Ruwweg genomen kun je mensen in twee groepen splitsen. De allergrootste groep die het liefst voor het materiële, geld en allerlei bezittingen (en nep zekerheden) gaat en een veel kleinere maar een wel steeds groter wordende groep die voor geestelijke inhoud dus geestelijke rijkdom gaat. Het is helemaal niet zo eenvoudig om voor geestelijke rijkdom te gaan. Wanneer je denken en gedrag verandert komen er vroeg of laat op- en aanmerkingen, dus ongevraagde bemoeienissen. Wees hier op voorbereid. Sluit je in gevoel, om jezelf te beschermen een beetje voor anderen af. Mensen houden er doorgaans niet van dat iemand in hun eigen kring aan het veranderen is. Het zal enige tijd kosten voordat mensen aan jouw nieuwe wijze van denken en leven wennen. Daarentegen moet je anderen ook de tijd geven om aan jou nieuwe ‘ik’ te wennen. Vertel niet teveel uit enthousiasme, doseer het een beetje, laat mensen geleidelijk aan jouw veranderingen wennen.
Zolang je niet overdrijft is er niets mis met materiële rijkdom. Iedereen kan wel een klein beetje geld en spulletjes gebruiken. Het is alleen zo jammer dat dit zo bar slecht onder alle mensen is verdeeld. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat juist het grote verschil van bezittingen en geld dikwijls een van de redenen is van ruzie en problemen? Door de grote verschillen worden mensen jaloers, geïrriteerd, hebzuchtig, boos agressief enzovoort.
Stoffelijke aardse rijkdom is een tijdelijk iets. Je kunt geen stoffelijke materie naar gene zijde meenemen, echt werkelijk alles moet je achterlaten. En vanuit het astrale gebied, waar je na je aardse dood verblijft, is het nog maar de vraag of jouw spulletjes of geld nog eerlijk verdeeld zullen worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat er na iemands overlijden enorme ruzies ontstaan in de familie. Jij kunt daar zelfs nog flink last van hebben. Mensen kunnen jou met hun gedachtes (gedachtes zijn eigenlijk energieën) telepathisch bereiken. Het is heel goed om hier eens bij stil te staan.
Door mijn paranormale gaven heb ik nu op aarde al last van allerlei gedachtes. Het is maar net wat voor emotie iemand heeft en naar mij toe zendt. De meeste mensen weten hier niet van af en misschien is dat maar beter ook. Alles wat je nu al op aarde aan geestelijk inzicht ontwikkelt is jouw eeuwige persoonlijke geestelijke rijkdom. Je kunt je veel beter in allerlei geestelijke zaken verdiepen dan in al die tijdelijke materiële aardse zaken. Je moet natuurlijk ook niet gaan zweven en overdrijven. Iedereen heeft bijvoorbeeld een tafel en een bed en een boterhammetje nodig. Er is niets mis mee om wat persoonlijke aardse spulletjes te hebben, maar wees niet te gretig of te hebzuchtig. Denk ook eens aan een ander als jij het wat breder hebt. Wees vriendelijk, mild en als je kunt loyaal en royaal naar anderen toe. De mens groeit door liefde, begrip, respect en mededogen. Niet door egoïsme, geweld en hebzucht in allerlei vormen. Het is straks wel leuker om op jouw levensfilm* terug te kijken als je ziet dat je voor liefde en geestelijke rijkdom hebt gekozen. Dan zal je zeggen dat je leven een nuttig leven is geweest. Dat geeft straks een enorm diep en goed gevoel. Ieder mens heeft de keuze om te kiezen voor stoffelijke aardse rijkdom of geestelijke rijkdom. Mensen met meer liefde en begrip in zich hebben een mooiere heldere en grotere aura dan andere mensen met een egoïstische inslag. Elke stap die je bewust op het geestelijke pad zet is mooi meegenomen. Het is in feite een investering in jezelf. Na positieve levens stem je vanzelf af op de hogere en prettigere sferen van licht aan gene zijde*. Hier hoef je verder niets aan te doen, dat gaat helemaal vanzelf.

 

6 - De buurman’s kater

 

* persoonlijke ziel
Zoals het stoffelijk lichaam gereedschap is voor onze geest is de ziel dit eveneens. De ziel ‘registreert’ al onze daden, maar ook onze gedachtes. Door alle positieve of negatieve handelingen (oorzaken) komen er vanzelf gevolgen. Dit is de wet van karma (de wet van oorzaak en gevolg). Ons levensprogramma/lot wordt door onze eigen ziel ‘geschreven’. De mens heeft hier (gelukkig) geen invloed op, want anders zou iedereen voor een makkelijk leven kiezen. Iedereen schept door z’n daden zijn eigen toekomst. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het heden, je huidige omstandigheden.

 

* de Alziel
Alle persoonlijke zielen tezamen vormen de Alziel. Iedereen staat als het ware als één familie met elkaar in verbinding. Mensen kunnen door een ‘kracht’ ten alle tijden en vanuit alle uithoeken van de wereld naar elkaar toegetrokken worden. (Door het ontstane karma uit vorige levens word je naar elkaar toegetrokken).

 

Mijn buurman’s goed verzorgde kater zit rustig op het dak van mijn schuur zijn veel te goede leventje te overdenken. Hij kijkt op afstand af en toe even bij mij de huiskamer binnen. Zo’n rust en stabiliteit straalt van hem af. Dat zie je wel vaker bij katten. Ik vind het altijd even leuk om naar zijn vredige aura te kijken. Ik denk dat hij het voelt dat ik mij eventjes met zijn aura verbind.
Ik zat even weg te mijmeren en ineens besefte ik dat spiritueel gezien mijn buurman’s kater helemaal niet ‘zijn’ kater is. Hij verzorgt hem wel maar wat is persoonlijk bezit. De kat is net zo goed mijn of iemand anders vriend of vijand, bestaansvorm of bezit? Dit is een gedachte waar je doorgaans niet zo vaak aan zult denken. Maar toch zette het mij wel aan het denken. Wij mensen delen alles te makkelijk in hokjes en geven er nummers aan. We zien en behandelen alles direct als ons bezit, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Alles is van iedereen. Alle mensen zijn in wezen familie van elkaar. Er is maar een grote mensenfamilie. In de spirituele wereld noem je dat een levensgraad, een afstemming. Ieders persoonlijke ziel is verbonden met de Alziel*.
Ook met de aarde gaan we verkeerd om. De aarde wordt ook door allerlei mensen als hun bezit gezien. De aarde is onze gezamenlijke tuin waar we in moeten leven en van eten en drinken. We zouden er allereerst veel zuiniger en milieuvriendelijker mee om moeten gaan. We zijn hard en ongevoelig voor de aarde. We geven er geen van allen blijk van geestelijk inzicht en liefde te hebben. We buiten maar al te makkelijk de natuur uit. Ik vind dit spijtig en onterecht. We zouden net als de Indianen diep respect voor de aarde en al het leven daarop moeten hebben. We zouden allereerst niet meer moeten nemen dan we echt nodig hebben. Er moet een eerlijke natuurvriendelijke handel komen. We zijn allemaal bewoners van die ene grote tuin. Zowel mensen onder elkaar, dieren en de natuur worden uitgebuit. Eigenlijk te gek voor woorden. De mens denkt te veel aan persoonlijk bezit. Door alles als je persoonlijk bezit te zien doe je jezelf heel makkelijk onnodig pijn. Bijvoorbeeld iets moeten loslaten wat eigenlijk nooit jouw bezit is geweest doet pijn. Goed beschouwd denken we totaal verkeerd. En juist door verkeerd te denken veroorzaken we zelf allerlei problemen. Het is belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen en je vooral die nieuwe inzichten eigen te maken. Pas dan kan de wereld veranderen. Hebzucht, uitbuiting en egoïsme leidt vanzelf tot spanning, disharmonie, geweld, oorlog en uiteindelijk slecht karma. We zouden al een hele stap verder zijn als we elkaar en de natuur niet als persoonlijk bezit zien. Aan de andere kant moet ik er eigenlijk wel bij zeggen dat dit gedrag ook weer bij de aarde hoort. De mens moet immers een plek en mogelijkheid in de ruimte hebben om te kunnen groeien om tot geestelijk inzicht te komen. Wij allen starten op deze planeet als volstrekt onbewusten. Na honderden levens of beter duizenden levens beginnen we aan het geestelijk pad. Maar toch zouden in deze tijd veel mensen al beter moeten weten. Het lijkt wel of veel mensen heel langzaam in slaap sukkelen terwijl er moet worden gehandeld. Iets beseffen en er vervolgens niets aan doen; daar hebben we niets aan. Als het aan mij ligt zouden de vakken op school veranderen. Kinderen kan je spelenderwijs al met allerlei bewustzijnszaken in aanraking brengen. We zitten in een tijd met grote overgangen en omwentelingen. Het is al mooi dat dit soort zaken gezegd kunnen en mogen worden. Nog niet zo lang geleden dacht een koning, een dictator of de kerk voor ons. Het is een interessante tijd om iets van je leven (eigen) te maken.

 

7 - Een gezin met jonge kinderen
Elke leeftijdsfase kent zo zijn eigen bijzonderheden. Het is mij in mijn praktijk meerdere malen opgevallen dat ouders met jonge kinderen veel, te veel of juist te weinig gericht zijn op hun kinderen. Op zich is het natuurlijk het mooiste als er liefde in huis is.
Mensen zijn vandaag de dag te druk. Alles moet maar kunnen. Beide partners een baan, de opvoeding van kinderen, het eventueel verzorgen van huisdieren, sociale contacten, allerlei hobby's en andere bezigheden. Het zou veel beter zijn wanneer ouders met jonge kinderen meer uit handen zouden geven, en niet alles bijna verkrampt zelf gaan doen. Er moet voldoende tijd zijn om van de dingen van de dag te herstellen. Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid slaap nodig. Je kunt wel stoer zijn door gemiddeld één of twee uurtjes minder te slapen, maar vroeg of later ga je daar beslist de prijs voor betalen. Mensen die jonge kinderen hebben zijn dikwijls chronisch oververmoeid. Door gebrek aan slaap ontstaat er een gebrek aan levenskracht. Mensen krijgen door gebrek aan levensenergie makkelijk last van stemmingen, irritaties, depressies en ontstekingen. Het hangt er natuurlijk wel van af wat jouw kwetsbare punten qua gezondheid zijn. Iedereen heeft sterke en zwakkere plekken. Dat zie je ook in alle dierenriemtekens terug. Iemand die snel last heeft van ontstekingen wordt door gebrek aan nachtrust heel kwetsbaar. Er ontstaat dikwijls chronische holteontstekingen, aanhoudende keelontsteking, ontstekingen in de armen en schouders en vaak aan de maagwand. Je kunt naar de huisarts gaan voor medicijnen, maar dat is natuurlijk geen echte oplossing. Je kunt veel beter de oorzaak van jouw klachten proberen op te zoeken. We leven veel te gejaagd. Alles moet snel (tijd is geld wat een verkeerd door ons zelf opgelegde gedachte is). De agenda van velen is stampvol. Er zouden meer momentjes van werkelijke rust moeten zijn. Het beste is om dat met je partner te bespreken. Samen kan je iets veel grondiger aanpakken.
Sommige zaken kan je beter uitbesteden. Mensen met jonge kinderen willen ook nog eens graag hun huis opknappen. Of zelfs bouwen. Het is soms opgeteld allemaal net iets teveel. En wat er ook nog bij komt, je blijft niet eeuwig de kracht van een twintigjarige behouden. Tegen het 40ste jaar zal je lichaam langzaam veranderen. Dit komt ook door hormonale veranderingen. Veel mannen zouden veel zuiniger met de rug moeten omgaan. Allerlei bouwvakkers verpesten al ruim voor hun 40e jaar hun rug. Er zouden meer adviesbureaus moeten komen, waar iedereen een of twee keer per jaar vrijwillig of verplicht is om naar te komen. We zouden meer naar preventieve gezondheid moeten groeien. Ik denk dat dit veel goedkoper is dan al die dure operaties. Goed beschouwd blazen we eigenlijk zelf de gezondheidszorg op. Op deze manier valt het niet eeuwig meer te betalen. Eigenlijk onbegrijpelijk en onverantwoord. Het wordt hoog tijd dat hier veranderingen in komen. Maar voorlopig kun je zelf grotendeels de koers van je eigen leven bepalen. Ga wat gezonder met je lichaam en geest om. Wees niet te fanatiek, te gretig of hebzuchtig. Denk eerst eens rustig over iets na voordat je iets gaat aanpakken. We zouden meer voor elkaar open moeten gaan staan. We zijn veel te veel op onszelf gericht en selfsupported geworden. We leven in een materialistisch tijdperk. We zouden wat bescheidener moeten worden en meer op universele liefde en minder op materie gericht moeten zijn.

 

 

Copyright:
© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl