Ebook (download) 
'Jouw karma of vrije wil.'
Lees een deel van de tekst (boek)

Laat de webpagina even laden!

Ebook - 'Jouw karma of vrije wil?'
Met veel tips en eigen ervaringen van paragnost/helderziende Ron Malestein

Productinformatie
ISBN:9789463861441
Auteur: Paragnost Ron Malestein
Uitgave: Mijnbestseller.nl
Jaar van uitgave:2019
Taal: Nederlands
Bladzijden:142 (paperback -a5)

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Inhoudsopgave

Woord vooraf 

Wat bedoel je met een levensprogramma?

Naar binnen leren luisteren 

Jouw levensfilm 

Wat is karma 

Iemand ontmoeten 

Wat is verliefdheid?

Wat is helderziendheid? 

Vrije wil 

‘De diepte in’ 

Kracht naar kruis 

Een steeds groter wordende aura (De evolutietrap) 

Je innerlijke leeftijd 

De ziel en de Alziel 

Karma of vrije wil?

Het zuiveren van je ziel (zielenzuivering) 

Geluk of ongeluk beleven 

Digitale café (datingsites) 

Een andermans pad (leven) 

De kosmische tijd voor iets 

Andere levensvormen (engelen) 

Het karma van de wereld67

Jaloezie en talenten uit vorige levens 

Moeilijke overgangsperiodes 

Niet altijd alleen een man of een vrouw geweest 

Wees eens flink boos 

Karmisch verbonden worden 

Karmisch weer losgemaakt 

Loop de dag in de avond even rustig na 

Op het geestelijk pad kan je geen trede overslaan 

Heeft bidden dan eigenlijk nog wel zin?

Kan je iemand mislopen?

Wat is ‘verlichting’? 

Problemen op pad van geestelijke ontwikkeling 

Leren luisteren naar je binnenste 

‘De kerk in je hart’

Momenten van dankbaarheid 

Naar een universeel geloof 

Uiteindelijk is overgave de grote kracht 

Nare zaken uit het grijze verleden en schuldgevoel 

Enkele vragen voor de lezers 

Liefde voor alles en iedereen 

De grote bevrijding 

Nawoord 

Interessante spirituele boeken en bijzondere websites om te bestuderen 

 

Woord vooraf
Dit is een boek met zeer bijzondere spirituele onderwerpen. Je zou kunnen zeggen dat de onderwerpen eigenlijk ook iets met ‘het geloof’ te maken hebben. Maar niet een geloof met allerlei droge theorieën en aannames, maar gebaseerd op diverse persoonlijke en zeer spirituele/Nieuwetijds levenservaringen.

Ik wil de belangstellende lezer beslist niet afschrikken. Dat is totaal niet mijn bedoeling. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor sommige lezers het beter is om eerst een ander boek van mij te lezen. Enkele onderwerpen zijn om mee te beginnen mogelijk behoorlijk pittig om te lezen. Misschien kan je de inhoudsopgave even vluchtig bekijken om te zien of de onderwerpen je aanspreken.

Mijn inzichten zijn geleidelijk aan ontwikkeld door 40 à 50 jaar persoonlijke paranormale waarnemingen en diepe innerlijke belevingen. Ik probeer op mijn wijze verschillende spirituele zaken aan te halen en uit te leggen. Het is beslist niet vreemd om enkele onderwerpen een paar maal aandachtig te lezen en even rustig te laten bezinken. Probeer de diverse thema's een beetje onbevangen te lezen. Ik weet zowel privé als in mijn praktijk dat niet iedereen dergelijke spirituele ervaringen heeft. Maar eigenlijk doet dat er niet zo toe. Je zult toch vast meerdere zaken herkennen. De onderwerpen waar ik over geschreven heb, zijn geen inbeelding of fantasie. Ik meen waar ik over schrijf. Misschien kan ik beter zeggen, ik leef ook bewust naar hetgeen waar ik over schrijf. Ik kan je direct al wel vast vooraf vertellen dat dit echt niet altijd makkelijk is. Maar de spirituele bewustzijnsprocessen begonnen al op mijn vijfde of zesde levensjaar. Ik heb natuurlijk net als ieder andere persoon ook normale groeiprocessen achter de rug. En om maar direct met de deur in huis te vallen, vele ervaringen en denkbeelden, hebben ook met eerder beleefde inzichten uit vorige levens te maken. Ik wil beslist niet als een freak overkomen. Dat is niet mijn bedoeling. Ik hoop dat iedereen door het lezen van dit boek wat meer inzichten in de spirituele wereld krijgt. Ik vind het leuk om over dergelijke onderwerpen te schrijven en dit uit te dragen. Ik wil de vele Nieuwetijds onderwerpen voor iedereen toegankelijker proberen te maken. Wees wel voorzichtig met degenen waar je met dit soort onderwerpen over wil gaan praten. Om eerlijk te zijn, er zijn nog niet zo veel mensen aan deze ingewikkelde onderwerpen toe. Maar ik merk wel dat er steeds meer belangstelling voor spirituele zaken is. Ik zou het jammer vinden als je door het lezen van mijn boeken ruzie of meer afstand met iemand krijgt. Dat is niet mijn doel. Probeer zo goed als je kunt, ook voor andermans mening, respect te hebben. We kunnen ten slotte heel veel van elkaar leren. En ik bedoel hiermee niet alleen de goede maar ook van vervelende of kwalijke zaken onder de mensen. Het zou trouwens wel mooi zijn als je iemand in je omgeving hebt, waarmee je over dergelijke onderwerpen van gedachten kunt wisselen. Het is niet goed om alleen en te lang met te veel aan dergelijke informatie rond te lopen. Dat kan enigszins belastend gaan voelen. Ikzelf geef altijd om de zoveel tijd een paranormale/spirituele cursus. Met onderwerpen zoals: zelf leren magnetiseren, je eerste indruk, voorgevoelens, jezelf leren afsluiten, gene zijde en onze gidsen enzovoort. Dat doet mezelf ook altijd goed. Ik vind de wisselwerking tussen mensen altijd zeer aangenaam en leerzaam. Er ontstaat altijd een mooie sfeer. Als helderziende noem ik dat een prettige groepsaura van alle mensen tezamen. Iedereen draagt aan de groep zo zijn eigen gedachten en gevoelens bij. Die bijzondere sfeer blijft soms zelfs nog een paar dagen in de ruimte hangen.

 

Ik hoop dat je wat aan de onderwerpen hebt en op je eigen leven kunt betrekken.
Voorjaar 2021
Ron Malestein (paragnost/helderziende/medium)

 

Wat bedoel je met een levensprogramma?

Ik wil je dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Wanneer je besluit om een pittige studie te volgen, dan zie je al vooraf in de brochure van de school wat voor onderdelen je studie heeft. Je kunt soms al een aantal modules zien die je in het eerste of de volgende jaren zal gaan krijgen. De onderdelen zullen steeds ingewikkelder worden. Het eerste studiejaar is al heel anders dan bijvoorbeeld het derde of vierde studiejaar enzovoort. Eenvoudig verwoord er is bij jouw studie een zekere opbouw en programma. Je kunt hier over eventueel aan de docenten vragen stellen.

Van jongs af aan heb ik allerlei paranormale gevoelens en beelden. Dit noem je heldervoelen en helderzien. Ik zie dikwijls stilstaande beelden of kleine filmpjes in mijn hoofd. Je zult zelf vast weleens een eigen ervaring hebben gehad. Wanneer je in iemands leven verschillende aangename of minder aangename situaties vooraf weet of ziet, dan ben je uiteindelijk geneigd om te denken dat er kennelijk voor de persoon een programma is. De persoon moet waarschijnlijk van ’hogere krachten en machten’ iets meemaken, persoonlijk ondergaan en natuurlijk van leren. Dit om op diverse situaties te kunnen reageren. Dit kan trouwens ook in groepsverband. Vaak hebben meerdere mensen met een bepaalde situatie te maken. Je kunt dit een groepsopdracht of groepskarma noemen. Ik ben van mening dat ieder mens zijn eigen programma moet beleven en ondergaan. Een programma in iemands leven noem ik ‘je levensprogramma’. Net zozeer als er bij een bepaalde studie al bekend is welke vakken je krijgt en wanneer je ze krijgt, zo is er ook voor ieder individu een specifiek pad te bewandelen. Je kunt dit ook zien als een speciaal op jou afgestemd plan. Ik wil aan de hand van diverse persoonlijke spirituele ervaringen en inzichten uitleggen wat allemaal onder een levensprogramma valt. En waar dat vandaan komt. Wat of wie regelt dit voor alle miljarden mensen op aarde maar ook die miljarden mensen aan gene zijde of zelfs op andere planeten in de grote kosmos? Misschien is het beter om te zeggen voor alle natuurrijken. Ik bedoel wanneer zoiets echt bestaat dan geldt dit voor alle levensvormen of helemaal voor geen.


Naar binnen leren luisteren
Ieder mens heeft dagelijks allerlei gevoelens. Ik zie persoonlijk de mens meer als een gevoelswezen dan als een verstandswezen. Ook al moet ik er direct wel bij zeggen dat doorgaans veel mensen meer met hun gedachten bezig zijn dan met hun gevoelens. Zo krijg je de indruk dat we meer intellectuele wezens zijn dan gevoelswezens. Het is kennelijk voor veel personen erg confronterend om goed naar je eigen gevoel te luisteren. We drukken liever lastige gevoelens en emoties weg. Dat is op zich een begrijpelijke reactie maar dit gaat helaas dan wel vaak ten koste van je goede of bijzondere innerlijke ‘gevoelsreacties’.

Dit boek gaat voornamelijk over allerlei bijzondere gevoelens en paranormale/spirituele waarnemingen. Het is mijn bedoeling om je te adviseren om beter, scherper en alerter te leren luisteren naar je eigen innerlijk, of mooier verwoord je eigen zielenroerselen. Ik wil je met diverse onderwerpen aan het denken zetten en tegelijkertijd inspireren. Het is niet direct eenvoudig om dergelijke vaak innerlijke kwesties, onder woorden te brengen of op te schrijven.

Ik heb gemerkt dat iedereen zo zijn eigen woorden en inzichten voor dit soort zaken heeft. Ik denk even aan de woorden/begrippen: je intuïtie, een voorgevoel, je geweten, de stem van God of een engel, helderweten of heldervoelen, telepathisch overgebracht van overleden familie of vrienden of misschien van een gids van gene zijde en nog veel meer. Ik wil in dit boek diverse onderdelen aanhalen. Neem hier rustig de tijd voor. Schrijf eventueel jouw gevoelens en bijzondere indrukken ergens op. Je kunt dan later nog altijd terugkijken wat jouw gevoelens betekende en of het waar was. Dit moet je in ieder geval niet zien als een innerlijke zelfstudie van bijvoorbeeld een maand. Geloof me, je bent er vast en zeker meerdere levens mee bezig. Wanneer deze onderwerpen echt van binnenuit zullen komen, dan ga je dit geleidelijk aan steeds sterker in je eigen individuele dagelijkse leven toepassen. Je zult bewust en onbewust beter naar binnen gaan luisteren. Ik vind het persoonlijk een verrijking. Het is ook een van de redenen waarom ik een boek over dit mooie maar wel enigszins ingewikkeld onderwerp wil schrijven. Ik doe mijn best. Enkele onderwerpen zijn al eens eerder in mijn vorige boeken aangehaald.

Ik hoop in ieder geval dat je na het lezen van dit boek een stuk verder komt. Dat je beter je eigen diverse gevoelsindrukken kunt scheiden en onderscheiden. Ik vind het persoonlijk meer dan de moeite waard om deze diepere innerlijke spirituele wereld verder uit te pluizen en vooral in het dagelijks leven toe te passen. Dit kan je zelfs sterken en kracht geven tijdens lastige levenssituaties.


Jouw levensfilm
Ik wil stapsgewijs verschillende interessante spirituele zaken behandelen. Ik probeer mij aan een bepaalde opbouw te houden. Ik weet uit ervaring dat zowel min of meer beginnende belangstellenden als meer gevorderden in aanraking zijn gekomen met mijn spiritueel getinte boeken. Ik wil altijd heel graag spirituele thema's zodanig verwoorden dat iedereen ze makkelijk kan begrijpen. Je hoeft het uiteraard niet met alle onderwerpen eens te zijn. Dat is logisch, dat ben ik zelf ook niet altijd. Maar ik hecht er wel veel waarde aan dat de onderwerpen goed begrepen worden. Ik doe hier ook altijd extra mijn best voor tijdens de consulten in mijn praktijk. Om de verschillende onderwerpen in dit boek beter te begrijpen, wil ik je eerst iets uitleggen over de levensfilm. Sommige mensen zien in ‘een film’ bijvoorbeeld na een zwaar auto ongeluk, een hartaanval of een hele zware operatie, in een paar tellen hun hele leven aan zich voorbij trekken. Zij staan eigenlijk voor een korte tijd even aan de rand van de dood (op de grens van twee verschillende wereld van energie – deze zijde en gene zijde). Zij zien van baby af aan tot het laatste moment van hun leven, in heldere en krachtige flitsen alles wat ze beleefd hebben, voorbij komen. Je kunt je voorstellen dat dit niet bij iedereen hetzelfde is. Sommige mensen hebben een leuk leven achter de rug en anderen een leven met enorm veel moeilijkheden. Kijk maar eens in je eigen omgeving wat mensen allemaal hebben meegemaakt. Op je levensfilm staan de belevenissen precies zoals ze gebeurd zijn. Je kunt iets niet wegdrukken of mooier maken. Het bijzondere en tevens confronterende aan zo’n levensfilm is dat je ook de reacties en gevoelens van andere personen ziet en beleefd. Het is goed om hier eens rustig over na te denken. De Schepper, een engel of de natuur, het is maar net hoe jij hiernaar kijkt, legt (‘registreert’) dus al jouw ervaringen vast. Als dit werkelijk zo is dan kun je hier veel uit concluderen. Niets van al jouw ervaringen maar ook die van anderen die je gekend hebt, gaan verloren. Je zult dus eens met je eigen handelingen, gedrag en wel of niet uitsproken gedachten worden geconfronteerd. Je zult hierop dus op je eigen wijze en innerlijk niveau of leeftijd gaan reageren. Iedereen zal ooit eens zijn eigen levensfilm gaan bekijken.

Aan de hand van de beknopte uitleg over een levensfilm, wil ik iets uitleggen over helderziendheid. Ik zie dagelijks diverse beelden, foto’s van personen of korte levensfilms van mezelf of van anderen. Dat hoort bij mensen, die meestal al van jeugd af aan paranormaal gevoelig zijn. Zo'n persoon noem je een helderziende of soms ook wel een paragnost. Dit zijn twee verschillende woorden voor exact hetzelfde.


Wat is karma
Ik zal proberen dit moeilijke onderwerp iets te verduidelijken. Je hoort mensen in bepaalde situaties weleens zeggen, het is vast je lot of karma. Maar wat bedoelen ze daar dan mee?

Iedereen heeft kennelijk bepaalde levensopdrachten te beleven. Vergelijk het maar weer met een studieopdracht van school. Tijdens diverse levens op aarde heb je goed gehandeld maar af en toe ook ‘fouten’ gemaakt. Al jouw vriendelijke maar ook egoïstische handelingen staan op jouw levensfilm. Dit geldt voor alle zaken die een mens in zijn leven doet of zelfs nalaat. Ik heb o.a. door persoonlijke observaties geleidelijk ingezien en geleerd, dat er in ons zichtbare maar ook onzichtbare heelal diverse wetten gelden die te maken hebben met de hele evolutie. Op de één of andere manier worden onze handelingen en gedrag genoteerd. Dit geldt voor alle mensen maar ook voor de dieren. Alleen denk ik dat voor de dieren deze wetten iets anders zijn. Daar wordt meer gekeken naar groepsprocessen en bij de mens meer naar het individu. Maar daar weet ik ook niet veel van af. Ik weet wel dat de mens heel veel levens heeft gehad en nog zal gaan krijgen, maar dat geldt hetzelfde voor de dieren. In het heelal is voor de mens een belangrijke wet en die wet heet ‘de wet van karma’.

De wet van karma zou je ook de wet van oorzaak en gevolg kunnen noemen. Eenvoudig verwoord: je goede handelingen maar ook de minder vriendelijke handelingen worden automatisch geregistreerd. Ik zal proberen dit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld uitleggen. Sommige mensen rijden op een kruispunt nogal hard door, terwijl je ziet dat het stoplicht op rood staat. Zoal je weet wordt er niet op alle kruispunten gefotografeerd. Je kunt in sommige gevallen zonder dat ook maar iemand dat opmerkt, stiekem door rood rijden. Niet bepaald sympathiek gedrag naar anderen in het verkeer toe maar je komt hier soms dus goed mee weg. Maar ál jouw handelingen komen wel op je levensfilm te staan. Je krijgt dat ook op jouw persoonlijke levensfilm ooit te zien. Dit is een onderwerp waar je beter eens even goed bij stil kan staan. Dit heeft voor ieder mens namelijk nogal grote gevolgen. Als je zo om je heen kijkt, dan lijkt het erop dat je in het leven zomaar kunt doen wat je wilt. Maar dat is dus niet zo. Er zijn in het heelal wel degelijk werkzame wetten. Al het leven in de zichtbare en onzichtbare kosmos wordt begeleid en bestuurd. Dit geldt voor ieder mens en tevens voor alle andere natuurrijken. Waar het mij hier om gaat is dat ieder mens door het toedoen van zijn eigen handelingen als het ware een blad van goede punten als ook een soort ‘strafblad’ ontwikkeld. Het karma heeft dus onder andere te maken met jouw persoonlijk gedrag enz. Nogmaals om de onderwerpen van dit boek beter te begrijpen, is het belangrijk om hier eens rustig over na te denken. Spreekt je dit aan of roept dit enigszins weerstand bij je op. Ik weet uit ervaring dat mensen hier nogal wisselend op reageren. Het is mijn bedoeling om een aantal leuke en minder leuke zaken uit het leven uit te leggen. Er is namelijk wel degelijk een reden waarom iets wel of niet gebeurt. Ieder mens wordt geboren met bepaalde opdrachten. De vraag is met wat voor karma je in dit leven geboren bent. Soms kan je dingen ‘voelen’/aan zien komen. Het is natuurlijk wel de vraag of je dit wel wilt weten. De resultaten van goede en minder goede zaken komen in een vorm in een volgend leven terug. Iedereen werkt dus aan zijn eigen toekomstige levens. Dit in positieve maar ook in negatieve zin. Iedereen wordt dus met zijn eigen oorzaak en gevolg geconfronteerd. Maar ik wel er wel direct bij zeggen dat alle handelingen en belevenissen naar meer inzicht en verdieping zullen leiden. Iedereen groeit steeds een stapje verder dag in en dag uit. Ieder mens groeit geleidelijk aan. Dit wordt weer gestuurd en begeleid door een andere wet in de kosmos. Namelijk ‘de wet van wedergeboorte’ of ookwel ‘de wet van reïncarnatie’. Dit heeft te maken met de evolutie van mens en andere natuurrijken.


Iemand ontmoeten
Ik heb in mijn praktijk dikwijls een nieuwe relatie voor iemand voorspeld. Ik zag in enkele beelden of in een kort filmpje in mijn hoofd dat de cliënt(e) weer samen met iemand optrok. Soms weet ik in welke maand dat gaat gebeuren. Ik ‘hoor’ of ‘zie’ de maand. Maar het is ook mogelijk dat je een jaargetijde of bepaalde feestdagen ziet. Bijvoorbeeld dat er sneeuw ligt of dat iedereen zo op zijn eigen wijze de zomerperiode/vakantie viert. Het is logisch dat mensen naar de tijd vragen. Daar zou ik zelf namelijk ook naar vragen. Maar in mijn leven heb ik dat niet zo nodig omdat vrijwel altijd dit soort zaken enkele maanden of jaren vooruit al mag zien. Dat vond ik als begin twintiger nog weleens lastig. Ik zag bijvoorbeeld dat een bepaalde relatie maar drie of vier jaren zou gaan duren. Je schrikt daarvan. Je bent het daar niet altijd mee eens. Je kunt dit ook niet altijd zeggen. Je kunt er heel makkelijk wrijving met iemand door krijgen. Maar je leert vanzelf en heel snel wel beter op je woorden te letten.
Hoe is het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten? Dit heeft alles met het karma te maken. Op de één of andere bijzondere wijze moet je naar iemand toe getrokken worden. Maar hoe zal je iemand kunnen ontmoeten, die bijvoorbeeld 100, 1000 of 10.000 kilometers van je af woont? Al het leven bestaat uit diverse energieën. Zo is dat ook met de mens. Stel je even voor dat ieder mens een magneetje is. Magneten zoals je weet, kunnen elkaar aantrekken. Wanneer het de bedoeling is om iemand te ontmoeten, dan wordt zeg maar vanuit hogere krachten/machten jouw magneet en die van een ander die je vanwege je karma moet ontmoeten, sterk geactiveerd. Op een bepaald moment worden de magneten in werking gesteld. Dit zijn krachten die ik diverse malen heel bewust en heel krachtig heb gevoeld. Die krachten zijn om het zo maar te verwoorden wel meer dan 100 maal zo sterk dan de wilkrachtigste persoon op de aarde. Je kunt je hier dus absoluut niet tegen verzetten. Dat is echt onmogelijk. Wanneer je op een bepaalde dag iemand volgens jullie karma moet ontmoeten, dan zal je die persoon ontmoeten. De mens zal zijn gevoel, eigenlijk innerlijk drang, gaan volgen. Hij gaat dus op deze krachten reageren. Je krijgt dan het gevoel dat je naar iemands feestje moet gaan, naar een theater, supermarkt of iets op het werk. Er zijn zoals je weet wel honderden mogelijkheden om iemand te ontmoeten. Meestal voel je een soort innerlijke drang of onrust. Sommige gevoelige personen weten vooraf wat er te gebeuren staat. Mensen in dit geval uitgelegd als magneten, kunnen overal naartoe getrokken worden. Ik bedoel te zeggen dat dit niet alleen voor relaties geldt. Dit gaat op voor alle vormen van contact. O.a. relatie – vriendschap – je baas – collega’s. Wat moet gebeuren, zal dan ook gebeuren. Soms kan je ook door de inwerking van dezelfde krachten voelen dat je contact met iemand bijna ten einde loopt. Je moet hier wel meer naar leren te luisteren. Ik denk dat de meeste mensen dergelijke dingen wel degelijk voelen. Maar ze hebben nog niet onderzocht wat dit betekent. Het is heel interessant en leerzaam om de achter zijde van het leven te bestuderen. Niet altijd makkelijk maar het kan je zeker ook steunen. Inzicht geeft soms kracht.


Wat is verliefdheid?
Het is niet mijn bedoeling om je de romantische gevoelens rond het thema verliefdheid je af te nemen. Integendeel, ik ben juist altijd heel blij voor iemand als iemand op een persoon verliefd is geworden. En vooral leuke en gezellige dingen samen kan gaan doen. Een mens kan best eens een tijd alleen zijn. Maar ik geloof meer dat de mens van nature een groepswezen is. Mensen moeten net als de dieren onder elkaar zijn. Het gezin is wel degelijk de hoeksteen van de samenleving. En ik weet, er zijn mensen die liefst alleen willen zijn en dat beslist willen blijven. Iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Vrijwel iedereen is wel eens verliefd geweest. Die gevoelens ga ik nu niet verwoorden. Ik wil iets schrijven over de achtergrond van het verliefd zijn en worden. Wat gebeurt er spiritueel gezien als we verliefd zijn. De buitenkant als je dat zo kan verwoorden, ziet er heel anders uit dan de binnenkant. Iedereen weet dat je positief of negatief op een ander kunt reageren en in dit geval verliefd kunt worden. Wanneer je verliefd wordt en met iemand een relatie krijgt, dan stond dit al op jouw levensprogramma. In de ruimte was het al bekend dat jij en die andere persoon elkaar tegen zouden komen. Vanwege het karma in vorige levens zijn er nieuwe opdrachten te volbrengen. Je komt elkaar dus weer opnieuw tegen. Je zult gezamenlijk van alles kunnen beleven en tegenkomen. Er zijn bijzondere krachten die op dit proces inwerken. Je wordt als het ware met die persoon verbonden. Ik heb weleens van mensen gehoord dat iemand de persoon waar iemand op verliefd werd en later mee is gaan trouwen in het begin helemaal niet zo leuk of aantrekkelijk vond. Maar na verloop van tijd voelde de persoon ‘een werking’. Iets bracht de persoon naar de ander toe. De meeste mensen denken dat je zomaar op iedereen verliefd kunt worden. Ik vind dat prima om zo te denken maar in werkelijkheid zit dat toch net even iets anders in elkaar. Er zijn in ons heelal bepaalde wetten werkzaam. Er gebeurt niets zonder een reden. Natuurlijk kan je en hoef je het ook niet overal mee eens te zijn. Sommige situaties in het leven zijn heel moeilijk te begrijpen en te accepteren. Ik weet daar alles van. Vriendschappen, relaties en huwelijken hebben met jouw karma en levensprogramma te maken. Ik wil je uitnodigen om tijdens een meditatie eens rustig na te gaan of jij die processen op de achtergrond ook weleens hebt gevoeld. Kon jij naast het verliefde gevoel ook deze processen ‘voelen’. Wanneer je dit één of meerdere malen ook zelf hebt ervaren dan zul je de onderwerpen in dit boek nog beter kunnen begrijpen en dus wat ik probeer te verwoorden. Het is mijn bedoeling om je aan te moedigen extra alert en verscherpt naar dergelijke spirituele zaken te kijken. Dit kan je leven enorm verrijken en verdiepen. Voor degenen die het moeilijk vinden om dit thema goed te begrijpen wil ik je nog een paar aanwijzingen geven. Wanneer je in de beginfase op iemand verliefd bent, dan merk je dat je steeds aan die persoon zit te denken. Iedereen weet dat dit met verliefdheid te maken heeft. Maar eigenlijk word je steeds door die bijzondere krachten naar de persoon toegetrokken. Je komt er niet meer van los. Je blijft bijna dag en nacht over die persoon ‘malen’. Het is goed om hier eens aan terug te denken. Haal eens terug wat je toen dacht en voelde. Wat gebeurde er toen? Normaal gesproken wanneer je je niet met dergelijke thema’s bezighoudt, dan sta je bij dergelijke processen niet stil. Je plaatst het onder het thema het verliefd zijn. Maar wanneer je in de toekomst nog eens opnieuw op iemand verliefd wordt, dan moet je eens extra opletten wat er allemaal gebeurt. Maar nogmaals je moet natuurlijk ook niet te moeilijk gaan doen, je kunt beter van al die momenten genieten. Des te meer je open staat voor diverse spirituele zaken des te meer zul je zien dat er zich steeds meer ‘nieuwe’ deuren gaan openen. Maar zoals het met alles is je moet er wel voor openstaan. Als het ware met je zoektocht beginnen. Elk leven opnieuw is eigenlijk een ontdekkingsreis. Stap voor stap evolueren we verder.


Wat is helderziendheid?
Je kunt op diverse wijzen informatie over jouw levensloop krijgen. Eén daarvan is door middel van helderziende beelden. Je kunt hier ook heel veel van leren (Nieuwetijds inzichten). Je kunt je bijvoorbeeld afvragen, is iets je karma of vrije wil? En waar ligt dan de grens hiertussen.

Ik wil in dit boek ook iets over helderziendheid uitleggen. Hoe ik dat persoonlijk beleef in het dagelijks leven en mijn praktijk. Helderziendheid is met behulp van een ander zintuig beelden zien. Je kunt met je gewone ogen kijken maar je hebt in je geestelijk lichaam ook zintuigen. Wanneer je even uittreedt (denk maar aan een bijna-dood-ervaring) met je geestelijk lichaam dan gebruik je deze zintuigen. In mijn andere boeken noem ik dat ‘parazintuigen’. Afkomstig van de twee woorden paranormaal en zintuigen. Allereerst wil ik graag zeggen, zoek het niet te ver. Ik weet zeker dat je in je leven misschien zonder dat je daar bij stilstond al allerlei beelden hebt gehad. Maar je zult waarschijnlijk de beelden voor een onderdeel van je gewone gedachtes hebben aangezien. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om je gewone gedachtes in beelden te onderscheiden van helderziende beelden in je hoofd. Toch zul je na verloop van tijd dit toch makkelijker kunnen onderscheiden. Je leert dat geleidelijk aan. Je kunt verschillende soorten beelden krijgen. Een beeld van iets in zwart-wit of in kleur. Een beeld als een ‘foto’. Je kunt dat vergelijken met een pasfoto van iemand. Dit kan de grootte hebben van een pasfoto maar ook van een a3 bij wijze van spreken. Het is ook mogelijk dat je hele korte of wat langere filmpjes in je hoofd ziet. Meestal zie je losse fragmenten of korte levenssituaties in een klein filmpje. Je kunt werkelijk overal beelden van door krijgen. Je kunt zelfs rond die beelden ook een bepaald gevoel hebben. Maar het gaat me nu niet zo zeer om in dit boek de verschillende onderdelen van helderziendheid uit te leggen. Het is meer mijn bedoeling om je erop te wijzen dat je zomaar een beeld van je eigen toekomstige leven (je levenslot) kunt krijgen. Voor degenen die nog nooit bewust een helderziend beeld hebben gehad, heb ik een kleine oefening. Ga eens rustig en ontspannen op een stoel of bank zitten. Zorg dat je niet gestoord kunt worden. Maak je even een klein beetje leeg. Laat alle dingen van de dag even los. Probeer in gedachte sterk aan bijvoorbeeld je auto, caravan of fiets te denken. Wanneer je dit rustig doet dan zie je in gedachte (in je hoofd) het door jouzelf geprojecteerd beeld. Je kunt allerlei dingen van de dag in je gedachten creëren. Dit doe je op je innerlijk gedachtescherm. Denk maar aan een presentatie van iets, geprojecteerd op een scherm. Heel vroeger had je een speciaal scherm voor dia’s. De diaprojector en het scherm. Het grote verschil met helderziendheid is dat verreweg de meeste beelden uit een andere bron komen. Ik noem dat telepathisch overgebracht. Je hebt hier de uitzender en natuurlijk de ontvanger bij nodig. Je creëert of fantaseert de beelden niet. Je kunt zelfs gezichten van personen zien die je nog nooit van je leven bent tegengekomen. Ik zie dagelijks mensen die nog op aarde leven (die even sterk aan mij denken) als personen die een korte of veel langere tijd geleden overleden zijn. Je kunt werkelijk overal en zomaar op alle momenten van de dag beelden doorkrijgen.

De reden waarom ik over helderziendheid schrijf is, dat dit een bijzondere mogelijkheid is om op paranormale wijze informatie over jouw leven en levenslot te krijgen. Probeer eens je eigen leven terug te kijken of je dit al eerder hebt meegemaakt. Maar je kunt dit bijzondere onderwerp ook met anderen bespreken. Je moet wel een beetje oppassen. De personen waar je mee wil praten, moeten er wel voor over openstaan. Je kunt hier hele leuke en leerzame gesprekken over krijgen. Maar je kunt natuurlijk ook altijd een keer naar een goede helderziende in jouw eigen regio gaan om dit eens te beleven. Maar de bedoeling van dit boek is meer om zelf bewuster van jouw intuïtieve en paranormale ingevingen en zielenreacties te worden. Mede door de eerste paranormale waarnemingen merkte ik al vrij snel dat veel zaken kennelijk niet te vermijden zijn of voorkomen kunnen worden. Dit was één van de redenen dat ik geleidelijk aan inzag dat er voor iedereen een pad, een weg te bewandelen is. Ik voelde zelf wel aan dat je niet zomaar al beelden en indrukken aan iemand kan vertellen. Zoals je waarschijnlijk zelf wel weet, reageert niet iedereen daar positief op. Ik gebruik mijn helderziende gave meer in mijn praktijk. Mensen komen met allerlei vragen. Vragen over bijvoorbeeld hun relatie, huwelijk, een kind, studie, gezondheid, spirituele groei en overleden personen enzovoort. Ik vind dat goed en heb daar ook helemaal geen moeite mee. Mijn gedachte is: alles is uiteindelijk menselijk en wie ben ik om daar over te gaan oordelen. Ik kijk liever naar mijn eigen tekortkomingen en fouten. Ik wil daar van zien te leren. Elke dag hebben we toch opnieuw de kans om dat te doen. Nogmaals je eigen paranormale ingevingen kan je goed gebruiken voor jouw spirituele/geestelijke zoektocht.

 

Vrije wil
Ik heb in mijn zoektocht naar spirituele zaken dikwijls mijn hoofd aan anderen gestoten. Soms wil je namelijk uit te groot enthousiasme je denkbeelden en bijzondere spirituele ervaringen aan anderen vertellen. Door de jaren leer je vanzelf wel hoever je kunt gaan om je denkbeelden aan anderen te vertellen. Ik heb meerdere malen gemerkt dat mensen nogal afwerend reageren als je iets over de wetten in de kosmos probeert uit te leggen. Mensen houden er niet van als je over hun eigen zelfstandigheid, het maken van keuzes en vrije wil zaken aanhaalt. Iedereen wil graag helemaal vrij in zijn keuzes zijn. Ik begrijp dat. We komen ten slotte ook uit een tijd van overheersers. We hebben afgelopen eeuwen met diverse machtswellustelingen in de kerk, koningen, dictators, grootgrondbezitters te maken gehad. Gelukkig wonen wij in een relatief vrij land. Zoals je zelf wel weet is dat nog niet in elk land zo.

Ik heb gemerkt als helderziende dat er niet zoveel vrije wil is. Al het leven wordt heel groots en subtiel bestuurd en begeleidt. Dit klinkt misschien voor sommigen negatief maar als je je hier verder in verdiept is het eigenlijk heel positief. We groeien namelijk door diverse levens naar prettigere, ik noem het hogere liefdevollere gebieden, in de ruimte. Je zou dit de kleine hemel met een kleine letter kunnen noemen. Je hebt namelijk nog veel hogere gebieden. Alle dingen die gebeuren hebben een reden. Niets gebeurt er in het heelal zomaar. Ik kan je dat natuurlijk niet in een paar minuten uitleggen. Ik hoop alleen dat ik met dit boek je kan aansporen om met je eigen (innerlijke) zoektocht aan de gang te gaan. Natuurlijk is er niets mis mee om te proberen wat comfort in je omgeving te verzamelen. Je hebt daar misschien heel hard voor moeten werken. Maar als je, net als ik, gelooft dat er meerdere levens zijn, zul je je denkwijzen en handelen soms iets wat moeten bijschaven. Op je ontdekkingstocht naar meer geestelijke zaken, zul je zien dat er veel meer is dan je met het blote oog kunt zien. Alle natuurrijken inclusief de mens wordt op tal van wijzen begeleid. En geloof mij, ik ben ook totaal geen vrome gast. Ik ben het echt ook niet altijd met mijn eigen levenssituaties eens. Het leven heeft ontzettend veel zijden. Je kunt gewoonweg niet alles begrijpen waarom iets gebeurt of moet gebeuren. Mijn advies aan alle lezers is, voed en bescherm niet te veel jouw ego. Probeer meer open te staan voor diverse geestelijke zaken. Je zult geleidelijk aan merken dat er wel degelijk meer is. Probeer ontvankelijk te zijn, rustig in je hoofd, en denk eens over jouw levenssituaties na. Laat je echter nooit door iets forceren. Aan opgelegde denkbeelden heb je niets. Uiteindelijk zou je zelf met vallen en weer opstaan je eigen geloof moeten ontwikkelen. Dit is geen eenvoudig pad om te bewandelen. Zeker niet als je ervoor kiest om je meer geestelijke, spirituele zaken eigen te maken en er vooral bewust naar te leven. Het pad naar de top van de berg is misschien aanzienlijk steiler dan die van anderen. Maar daarentegen zal je innerlijke winst ook vele malen groter zijn. Dat zul je zien als je later je eigen levensfilm ziet en beleefd. En aan gene zijde onderdelen van je levens meerdere malen nog eens rustig doorneemt om er meer van te leren. Gelukkig hebben we hier een vrije wil in. Je wilt je hier verder in ontwikkelen of je ziet het enkele levens wel aan.


‘De diepte in’
Ik heb zoals je waarschijnlijk wel weet diverse paranormale en andere Nieuwetijds boeken geschreven. Ik vind het altijd leuk om dingen uit mijn eigen wereld uit te leggen. Ik heb een drang om dit uit te dragen. Diverse Nieuwetijds zaken wil ik graag zodanig vertalen dat iedereen er iets mee kan doen en in zijn eigen leven kan toepassen. Grappig dat een goede astroloog dat al rond mijn 22ste jaar in mijn horoscoop zag en voorspelde. Door mijn paranormale gaven heb ik dagelijks veel ervaringen. Ik heb inmiddels over verschillende paranormale onderwerpen geschreven zoals: het zelf leren magnetiseren, het ontvangen en uitzenden van gedachtes (ook wel telepathie), de aura van je huis reinigen, gidsen en beschermengelen, uittredingen en het leven aan gene zijde. Er is hier ontzettend veel over te vertellen. Ik vind het achteraf wel een beetje jammer dat ik als paragnost/helderziende en magnetiseur iets te veel in deze hoek ben terecht gekomen. Niet dat er iets met het paranormale mis is. Zo bedoel ik het niet. Maar vaak lijkt het dat het alleen maar over het paranormale gaat. En dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik wil ook graag de achtergronden van het paranormale/spirituele bespreekbaar maken en verduidelijken. Zeg maar meer de diepte in gaan. Maar ik heb door de jaren wel gemerkt dat verreweg de meeste mensen meer iets over zichzelf willen horen. Dat is op zich logisch. Je hebt tenslotte een praktijk voor helderziendheid en magnetiseren en mensen komen daarvoor. Maar er zijn nog niet zoveel mensen die op zoek zijn naar een bewuster leven. Over het algemeen ga je naar een helderziende met een paar vragen. Ik zou het zo mooi vinden als er meer doorgevraagd wordt. Waarvan of van wie komen bijvoorbeeld die paranormale indrukken? Is er maar één leven of is er echt sprake van reïncarnatie? Wat is eigenlijk de zin van het leven? Evolueren dieren ook? Begrijp je dat ik soms weleens denk, wat jammer dat alles maar van één kant wordt belicht. Er is zoals ik al mijn hele leven op diverse wijzen ervaar, zoveel meer. Je kunt met je gewone aardse zintuigen van je stoffelijk lichaam maar ook met parazintuigen van je geestelijk lichaam van alles zien en voelen. Maar wat of wie heeft er voor gezorgd dat jij op die wijze kunt waarnemen?

Het is jammer dat veel spirituele of ook wel Nieuwetijdszaken nog niet veel op diverse scholen en universiteiten worden behandeld. Een paar maanden geleden werd ik als een onderdeel van het vak Nederlands uitgenodigd om iets over paranormale gaven en de praktijk te vertellen. De leerlingen van Atheneum4

hadden de opdracht om iemand te interviewen. Twee klasgenoten vonden het leuk om een paranormaal begaafde uit te nodigen en te interviewen. Het was een leuk en interessant lesuurtje. Er werden ook goede vragen gesteld. Zowel van de interviewers als later uit de klas zelf. Ik hoop dat er in de toekomst op deze wijze meer aandacht aan spirituele zaken wordt besteed. Ik geloof dat de tijd daar zo langzamerhand wel rijp voor is. Er beginnen steeds meer mensen open te staan voor allerlei Nieuwetijds zaken. Alleen de verbindingen moeten nog wel worden gelegd. Ik hoop dat ik daar nog het één ander aan bij kan en mag dragen. Ik hoop dat iedereen persoonlijk op z’n eigen wijze daar ook iets aan wil doen. Zo maken we de samenleving geleidelijk aan bewuster. Het bewuster worden van allerlei zaken om je heen hoort bij deze tijd. Deze tijd wordt het New Age tijdperk of ook wel het Waterman tijdperk genoemd. Er zullen de komende jaren nog veel veranderingen komen.

 

Kracht naar kruis
Ieder mens heeft zo zijn eigen levenspad te bewandelen. Probeer eens een paar maal in de ochtenduren te voelen met wat voor energie je bent opgestaan. Hoe voel je je lichamelijk en emotioneel gezien. Het zal je wel opgevallen zijn dat je niet elke dag dezelfde energieën tot je beschikking hebt. Dit komt ook onder andere door wisselende emoties en verschillende gezondheidsproblemen. Ik geloof dat ieder mens met een bepaalde hoeveelheid energie geboren wordt. Dit is verder geen stilstaand proces. Elke seconde zijn er wisselingen in je energie. Ieder mens is omringd door een grote aura. De aura zit in en ‘door’ je lichaam en straalt er aan alle kanten ook weer uit. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat we allemaal in een grote, kleurige mist lopen. Misschien heb je zelf weleens een witte of gekleurde energiewolk om een mens of dier gezien. Die mist kan je enigszins vergelijken met het licht om een lantaarnpaal op een schemerige, regenachtige mistige dag. Een deel van de mist wordt voor een stuk door de lamp van de lantaarnpaal verlicht. Het is in dit verband niet mijn bedoeling om het over kleuren en karakters te hebben. Ik wil je er graag op wijzen dat je tijdens diverse belangrijke leefsituaties energieën krijgt. Uit diverse niveaus van de ruimte krijg je via je chakra's (grote en kleinere draaikolken van energie) in het etherische lichaam (deel van de aura) energie. Dit is een proces wat dag en nacht werkt. Iedereen heeft dit nodig want anders was op dit energiegebied, dat we gewoonlijk de aarde noemen, bewust leven niet mogelijk. Er zijn in de ruimte verschillende werelden van energieën. Alle werelden staan op een wonderlijke wijze altijd met elkaar in verbinding. We groeien of beter evolueren door middel van reïncarnatie (wedergeboorte) geleidelijk aan naar die hogere energiegebieden. Het land van de dood waar helemaal geen enkele vorm van dood is, is eigenlijk ook niet meer dan een ander energiegebied op een andere golflengte. Enkele delen van deze verschillende energieën in de kosmos kan je als helderziende bent, zien. Opmerking: niet elke helderziende persoon ziet dit bijzondere schouwspel en dat is ook helemaal niet nodig. Ik ben deze wereld van helder en scherp licht heel geleidelijk, van jongs af aan gaan zien. Het is niet altijd makkelijk om alle energieën van mensen en bijvoorbeeld huizen te zien en te voelen. Ik voel bijvoorbeeld regelmatig door de muren van mijn buren heen, maar het is niet mijn bedoeling om mensen bang te maken. Het is niet overal in de wereld plezierig vertoeven. Maar dat weet je zelf ook wel. De meeste mensen voelen dat zelf ook wel aan. We zouden eigenlijk hier veel beter naar moeten leren luisteren. We zijn doorgaans hier niet alert genoeg op. Datgene wat we doorgaans het zesde zintuig noemen is eigenlijk bij iedereen enigszins actief. Alleen bij sommigen is dit een stukje sterker.

Soms word je al van tevoren op nieuwe levenssituaties in je leven voorbereid. Dit hoef je niet altijd per se altijd direct goed te voelen. In dit verband zou je ook kunnen zeggen dat ieder mens kracht naar kruis krijgt. We worden wel degelijk op alle situaties voorbereid en begeleid. Dit zijn mooie processen om eens bij stil te staan en vooral om verder te bestuderen. Stem je vanaf nu beter op de energieën van de dag af. Forceer niets. Drijf als het ware met de energieën van de dag mee. In sommige gevallen is het niet eens zo gek, om aan de ruimte om een bepaalde energie die je nodig hebt, te vragen. Er zijn op andere etherische energiegolflengtes veel meer levensvormen om ons heen. We kunnen wel degelijk gehoord en verwoord worden. Ik wil absoluut niet mensen iets klakkeloos laten geloven. Probeer zoveel mogelijk zelf uit. Kijk wat er gebeurd. Er is zo ontzettend veel meer in het heelal dan we gewoonlijk aannemen. Je kunt van het ene op het andere moment iets spiritueels meemaken. Ik durf zonder enige vorm van reserves te beweren dat iedereen, indien echt nodig te bereiken is. Misschien dat je nu ook nog beter begrijpt dat sommige mensen over allerlei wonderen spreken. Werkelijk van alles is mogelijk. Zolang er maar ‘toestemming’ uit de hogere, energiegebieden is. Ik vind het bijzonder om hier een beetje van te mogen/moeten getuigen. Het heeft mij ook enorm verrijkt en verdiept. Maar je hoort mij niet zeggen dat ik daardoor een makkelijker leven heb. Dat absoluut niet. Het lijkt er wel op hoe meer je mag weten en beleven, des te meer je moet kunnen (ver)dragen. Iedereen moet zich alles stapje voor stapje eigen maken. Ik wil graag met deze tekst zeggen dat we werkelijk over van alles voorkennis over ons levensprogramma kunnen hebben, maar ook daar de nodige energieën voor krijgen. Maar ‘je laatste dag’ blijft toch je laatste dag van je levensprogramma. Denk hier eens goed over na. Dit is voor sommigen een zeer gevoelig punt. Ik wil hier ook mee zeggen dat de invloed van een mens in werkelijkheid niet zo heel groot is. Maar alles is wel gericht op een hoger en bewuster leven voor mens en dier.'

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.