Ebook (download)
'Allerlei paranormaliteiten'
Lees een deel van de tekst (boek)

Laat de webpagina even laden!

 

Ebook - 'Allerlei paranormaliteiten' 

Korte interessante stukjes over het paranormale, spirituele, bewustzijn en gezondheid. Een leuk boekje om mee te beginnen!

Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein 


Productinformatie
ISBN:9789463861434
Auteur: Paragnost Ron Malestein
Uitgave: Mijnbestseller.nl
Jaar van uitgave:2019
Taal: Nederlands
Bladzijden:199 (a5)

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 


Woord vooraf
 
In dit boek ‘Allerlei paranormaliteiten‘ staan korte stukjes over het paranormale en het spirituele, bewustzijn en gezondheid. Het zijn op zichzelf staande stukjes, vrij ‘luchtig’ van opzet, en informatief bedoeld.  

Het werkje is in tweeën gesplitst en op alfabet gerangschikt. In het eerste gedeelte ligt de nadruk op het paranormale en het spirituele, in het tweede gedeelte ligt de nadruk op het bewustzijn in combinatie met gezondheid. 

Ik wil niet de indruk wekken dat het werk compleet is, dat is onmogelijk, nog buiten het feit dat ik ook maar door mijn eigen gekleurde bril naar de wereld kijk. Veel mensen zullen door persoonlijke paranormale ervaringen of gesprekken met anderen veel herkennen in dit boek.  

In een korte tijd geeft dit boek je meer inzicht in echte paranormale ervaringen, maar het valt ook te lezen als interessante informatie. Het voordeel van het lezen van dit boek is, dat je meer zult begrijpen van de mogelijke volgende boeken die je leest.  

De aangehaalde paranormaliteiten en andere bewustzijnszaken kunnen in het dagelijks leven goed van pas komen. 

Je wordt met veel bijzondere zaken geconfronteerd.  

In mijn praktijk en vooral bij de cursussen/praatgroepen over ‘voorgevoelens’ en ‘hoe ga je met paranormale ingevingen om’, is me opgevallen dat er veel behoefte is aan een boek, waarin je uitleg kunt vinden over diverse thema’s op dit gebied. Ik heb door het schrijven van dit boek aan deze behoefte willen voldoen.  

Voor degenen die graag wat meer over deze onderwerpen willen lezen, raad ik mijn andere boek ‘Paranormaal, zeker niet abnormaal’ aan. In het autobiografische gedeelte van dit werkje kan je onder andere lezen hoe mijn paranormale gaven zich van jongsaf aan langzaam ontwikkelden. 


Ik hoop dat dit boek je mag inspireren en verder brengen.
 
Paragnost Ron Malestein.

 

Deel 1 

Allerzielen 
Elk jaar wordt er in de kerken op 2 november een speciale dienst gehouden voor hen die ons zijn voorgegaan. Het is een bijzonder moment om onze dierbare overledenen te gedenken. In onze gebeden richten we onze gedachten naar de herinneringen aan het samenzijn. Sommigen geloven dat zij die overgegaan zijn, bij God rond z’n troon staan. Anderen hebben totaal geen voorstelling van wat er na de dood gaat gebeuren, zij missen hun familieleden gewoon erg. Er zijn mensen die regelmatig naar het kerkhof gaan om hun geliefden te gedenken. Niet zelden betekent de overledene voor iemand  niet meer dan veel herinneringen en een aantal botten in de grond. Is dit op deze manier wel de bedoeling van Allerzielen? Zullen de personen van gene zijde (land van de dood of ander energie gebied) blij zijn met onze houding naar hen toe? Zou het niet beter zijn om in plaats van hen in herinnering te houden hen in gedachten toe te spreken? Als mensen hier aan deze zijde telepathisch met elkaar in verbinding kunnen staan, dan zou het toch ook mogelijk moeten zijn om hen in gedachten telepathisch te benaderen? Ik ervaar dagelijks van wel. De gemiddelde mens heeft een onjuist beeld van de overgeganen. De dood houdt niet op met het begraven van een lichaam. De geest eenmaal los van het aardse omhulsel gaat al dan niet vrolijk in het land van de geest verder. Bij spiritualisten (bezoekers van paranormale avonden) wordt Allerzielen anders beleefd. Zij nodigen een betrouwbaar helderziend medium uit voor deze speciale avond. Op deze avond komen vele overledenen vooral naar de aarde toe met een boodschap voor de bezoekers in de zaal. Zo’n boodschap wordt door het medium doorgegeven. De geestelijk leider van het medium verbindt aan de gene zijde de ‘gast’ met het medium. Het medium geeft de boodschap door zoals hij dat op helderziende of helder horende wijze beleeft. Een boodschap kan voor een ander zeer oppervlakkig klinken, maar voor de persoon waarvoor het bestemd is zéér persoonlijk zijn. Soms krijgen de bezoekers in de zaal een groet of een veldboeketje voor hun bewezen trouw, liefde en allerlei diensten. De overgeganen worden door het medium beschreven. Soms toont de overledene een sieraad of een litteken of iets anders om herkend te worden.  

Het gebeurt weleens dat een overleden familielid jou graag naar zo’n avond wil bewegen.  Jij hebt dan een vreemd onbestemd gevoel om daar eens naar toe te gaan. Zij laten jou dat dan voelen. Zij van die gene zijde willen dolgraag een berichtje over zichzelf doorgeven. Het kan voor een achterblijver hier op aarde een enorme geruststelling zijn wanneer hij hoort, dat een geliefd persoon de draad aan gene zijde weer heeft opgepakt en dat het goed gaat.  

Ik vind het persoonlijk beter om niet alleen op Allerzielen te denken aan hen die zijn overgegaan. Het is beter om ze ook op andere dagen in je hart te sluiten. Het is ook niet verstandig om te veel aan hen te denken (trekken), hoezeer je ze ook mist. Ook zij moeten de tijd hebben om te wennen aan de nieuwe situatie waarin zij leven. Worden zij continu door groot verdriet aan de aarde herinnerd, dan valt dat voor hen extra zwaar. Positieve en vriendelijke gedachten vergemakkelijken hun weg. Groot verdriet en negativisme omgeeft hen in de aura als een dichte zware mist. Allerzielen avonden worden bij speciale verenigingen overal in het land goed bezocht. Er hangt altijd een zeer bijzonder sfeertje. Het is meer dan de moeite waard om dat eens mee te maken. 

 

Spirituele arrogantie 
Mensen zijn snel geneigd om te overdrijven als ze ergens enthousiast over zijn. In de spirituele wereld is dat niet gepast. Wie kan nou zeggen dat hij de wijsheid in pacht heeft, inzicht is altijd door persoonlijke ervaringen gekleurd. We bekijken de wereld door onze eigen gekleurde (beperkte) bril. We hebben allemaal zo onze eigen waarheid. Ik vind dat iedereen daar trots op moet zijn. We hebben allemaal, niemand uitgezonderd, een schat aan levenservaring opgedaan. Toch zijn er veel mensen die snel naast hun schoenen lopen. Dit is onnodig en beslist geen vriendelijke houding naar anderen toe. Door zo’n houding lijkt het dat je boven anderen wilt staan, terwijl het beter is om elkaars goede zijden naar boven te halen. Arrogantie, trots en zich geweldig voelen zijn weliswaar menselijke eigenschappen, maar het brengt je niet ver. Wij mensen zijn niet meer dan  kleine zandkorreltjes in het universum. Verreweg de meeste mensen vervolgen hun aardse pad terwijl ze geen flauw benul hebben waarom ze op aarde terug zijn gekomen. Een gezonde portie verstand is in het leven onontbeerlijk. Opschepperij past er niet bij, het haalt jezelf alleen maar naar beneden. Mensen zijn vreemde wezens, ze ambiëren van alles maar schenken geen aandacht aan al de talenten en mogelijkheden die ze wel hebben. Hoe zou dat toch komen? Waarom moeten we toch zo nodig eigenschappen of mogelijkheden die anderen hebben zelf verwerven? Waarom kunnen we niet tevreden zijn met onze eigen talenten en mogelijkheden? Het lijkt erop dat maar weinig mensen met zichzelf gelukkig zijn. We halen onze neus voor anderen op of we boren door gebrek aan zelfvertrouwen onszelf diep de grond in. Niets is vreemder dan het gedrag van de mens. Het is mij vaak opgevallen dat mensen opzien tegen de paranormale gevoeligheid van anderen, terwijl wanneer ze zelf iets beter naar hun innerlijke stem zouden luisteren mogelijk net zo paranormaal zijn. In de spirituele wereld kom je grote uitersten tegen. Mensen die van nature bescheiden zijn en mensen die zichzelf bijna een ‘bijbelse’ heilige wanen. Spiritualiteit hoort eigenlijk gericht te zijn op het verbreden van het bewustzijn en zeker niet door onterechte arrogantie anderen weg te drukken of te intimideren. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. We zijn tenslotte niet voor niets allemaal naar de aarde gezonden. We hebben nog heel wat foutjes uit vorige levens recht te zetten. Arrogantie is ongepast en hoort eigenlijk niet in spirituele kringen thuis. 

 

Aura 
De aura is een veelbesproken fenomeen. Zelfs in de filmwereld wordt dit woord gebruikt om een extra mystiek tintje aan iets te geven. Een aura is een continu bewegend lichtgevend energieveld, niet alleen om mensen, maar ook om dieren, planten en mineralen.  
De aura wordt gezien door een groep paranormaal begaafden, die de gaven van het helder zien hebben.  Elke emotie en gedachte is een bepaalde vibratie die in kleuren waargenomen kan worden. De kleur rood heb ik wel in honderd verschillende nuances gezien. Van heel donker bruinrood tot het zachte lichtroze. Ik vergelijk de ontwikkelingsgraad van mensen wel eens met het elektrische vermogen van een gloeilamp. Mensen met een groot bewustzijn hebben een krachtige aura van bijvoorbeeld 200 Watt en mensen die voor zichzelf leven (egoïstisch of crimineel) misschien 30 Watt. Zo stralen we allemaal een bepaalde hoeveelheid energie (liefde) uit. Dit is een mooi schouwspel om helderziend te mogen zien. Natuurlijk zijn er ook mensen met erg gemene trekjes. Dat is te zien en te voelen aan hun aura, het zijn minder prettige waarnemingen, maar ook zij horen erbij.  

Alle aurakleuren hebben een bepaalde betekenis. Je kunt daardoor van alles aan de aura zien. Je ziet goede en slechte eigenschappen van het karakter en de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand. Aan de aura kan ik, soms uren of zelfs maanden vooraf, zien wat iemand onder z’n leden heeft. Dit geeft soms grappige consternatie thuis of bij mijn kennissen. Niet zelden vraag ik bijvoorbeeld iemand of hij/zij hoofd- of buikpijn heeft. Soms voelen ze niks. Een korte tijd later krijg ik een berichtje dat ze er daadwerkelijk last van gekregen hebben. Vrouwen kunnen ook schrikken als ik zie en vertel dat ze zwanger zijn maar dat zelf nog niet weten. Ik moet daarom uiterst voorzichtig met mijn gave omgaan.  

Soms zie ik in een ‘aura-mist’ plotseling een gezicht van een overleden (overgegaan) persoon opduiken. Mijn grootmoeder kwam zich al drie weken na haar dood aan mij ‘melden’. Je hoort mensen wel vaker praten over een verschijning. Zo’n eigen ervaring ontroert hen diep. De aura is een schakel tussen deze wereld en gene zijde. Zonder aura’s is er geen contact mogelijk. Zij van gene zijde komen naar ons toe en hebben de aura (de krachten daarvan) nodig om zich te kunnen manifesteren. 

De laatste tijd duikt steeds vaker (bijvoorbeeld bij postorderbedrijven) een zogenaamde aurabril op. Met deze bril zou je de aura kunnen waarnemen. Ik heb dat eens uitgeprobeerd. Je ziet dan een kleurenband van ongeveer tien centimeter. Het ziet er grappig uit maar het heeft totaal niets weg van een aura: de kleurensamenstelling niet, ook de grootte van de aura niet. Ik denk dat het nog wel een tijd duurt voor er fijngevoelige apparatuur wordt uitgevonden om de aura te zien en vast te leggen (zie: Techniek). 

 

‘Baat het niet’ 
De laatste jaren staan alternatieve genezers met toenemende mate in de belangstelling. Alternatieve therapeuten durven meer naar buiten te treden. Enkele therapeuten plaatsen zonder schroom een praktijkbordje op hun deur of in de tuin en verspreiden folders. Het is fijn dat er meer mogelijkheden zijn om een therapeut naar jouw persoonlijk  behoefte te consulteren. Het valt enerzijds op dat het publiek nog niet goed de vele vormen van alternatieve geneeswijzen kan onderscheiden, laat staan benoemen. De verschillende methoden van genezen worden door elkaar gehaald. Aan de andere kant van de therapeuten wordt er ook niet bepaald meegewerkt. Alleen al voor hand opleggen zijn tientallen benamingen. Dit komt het overzicht en mogelijke erkenning in de toekomst niet ten goede. Het publiek vindt het niet makkelijk om een goede therapeut te kiezen. Het is vaak een sprong in het diepe. Niet zelden loopt zo’n ‘gok’ verkeerd af. Regelmatig hoor ik de gevaarlijke uitspraak ‘Baat het niet dan schaadt het niet’. Hiermee wordt bedoeld dat als je gedurende de behandelingen geen verbetering voelt er ook niets fout kan gaan. Dit is een begrijpelijke gedachte maar helaas niet juist. Sommige therapieën zoals masseren, magnetiseren en homeopathie kunnen ook bij onbevoegd gebruik te diep doorwerken. Het kan je bijvoorbeeld tijdelijk psychisch onrustig maken. Je hebt dus wel degelijk goede begeleiding nodig. Veel alternatieve therapieën lijken zo onschuldig. Maar dat is niet zo. De therapeut moet een grondige studie hebben gevolgd want anders zijn de gevolgen niet te overzien. Sommige therapieën hebben een sterke werking. Laat je goed voorlichten over eventuele beginverergeringen of andere bijkomstigheden. Heb je een reactie dan is het een (goed) teken dat er iets in het lichaam gebeurt het kan een eerste stap naar verbetering zijn. 
Zoek indien nodig een betrouwbare therapeut in de buurt. 

 

Beginverergering 
In de homeopathie en bij de paranormale geneeswijzen kennen we na een behandeling een sterke nawerking. Het kan zelfs zo zijn dat de cliënt/patiënt dagen na de behandeling nog veel meer (duidelijker) problemen heeft van zijn kwaal, dit wordt beginverergering genoemd. Een enkele keer vergat ik dit weleens te zeggen, maar als iemand dan een sterke nawerking kreeg  dan heb je de poppen aan het dansen. Ik heb tegenwoordig dit in mijn informatiefolder duidelijk vermeldt. Er reageren geen twee mensen hetzelfde op een magnetiseerbehandeling. Dit komt omdat ze allemaal een andere klacht hebben. Zelfs al komen ze met exact dezelfde kwaal dan nog is het afwachten hoe het zal verlopen met de beginverergering. Dit heeft te maken met de bouw en gevoeligheid van het lichaam (constitutie). Je kunt allerlei reacties van de behandeling verwachten zoals loodzware benen, slaperigheid of slapeloosheid, meer pijn, winderigheid, oprispingen, emotionele- en huilbuien. Toch is het gelukkig niet zo dat iedereen zich na een behandeling beroerd gaat voelen, sommigen knappen direct al op. Mensen willen graag door de magnetiseur lang behandeld worden. Zij denken dat twintig minuten beter is dan bijvoorbeeld vijf minuten. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken omdat het meer om een juiste dosering, dus afstemming op de zieke of aangedane plek gaat. Magnetiseren kan bijzonder diep doorwerken. Een paar dagen later kan je het vaak nog voelen. De magnetische krachten werken niet alleen op het stoffelijk lichaam door, maar ook op de geest. Ik merk dat mensen door de behandelingen beter over de dingen van het leven gaan nadenken. Het lijkt erop dat ze ‘opener’ worden. Zij krijgen gemakkelijker greep op zichzelf. De behandeling kan een aanzet zijn tot het loskomen van enorme huilbuien. Sommigen krijgen tijdens het magnetiseren paranormale indrukken, dit ontroerd hen diep. Af en toe zien ze spontaan verschijningen of beginnen ineens auralicht of -kleuren te zien. Ik merk dat mensen gedurende de behandeling een stuk paranormaal sensitiever worden. De een is opgelucht als het weer verdwijnt en de ander wordt een beetje verdrietig als het weer weggaat. Ik denk dat we magnetische krachten van goede genezend mediums niet moeten onderschatten. Ik hoop dat in de nabije toekomst meer waarde aan magnetische krachten wordt geschonken. 

 

Astrale beïnvloeding 
De mens staat dagelijks bloot aan diverse ‘sfeertjes’. We maken allemaal grappige en emotionele taferelen mee. Mensen reageren onbewust sterk op elkaars invloed. Elke aura van iemand vibreert net weer iets anders. Ook gedachten en stemmingen hebben grote inwerking op ons. Wist je dat je soms gedachten hebt, die niet eens van jou zelf zijn. Zonder het te weten heb je een stemming of bepaalde gedachte van iemand anders (tijdelijk) overgenomen. Deze vorm van beïnvloeding wordt telepathie genoemd en komt meer voor dan we denken. In de aura zijn een paar punten die ik gemakshalve maar ‘sluizen’ noem. Een bekend voorbeeld van zo’n punt zit een paar centimeter boven je navel het wordt de zonnevlecht of de plexus solaris genoemd. Mensen staan voortdurend met elkaar in contact. Dit gebeurt zowel overdag als ‘s nachts wanneer we wakker zijn of slapen. Sommige mensen dromen over zaken waar andere mensen mee bezig zijn. Ik wil niet beweren dat iedereen sterk op deze invloeden reageert. Gelukkig hebben we allemaal een natuurlijke bescherming meegekregen. Er zijn mensen die ondanks de vele waarschuwingen van mediums via spiritistische spelletjes contact zoeken met gene zijde. Dit is niet verstandig, want wanneer je je meer naar die zijde richt word je automatisch gevoeliger voor de astrale invloed, je raakt ongewild beïnvloed. Je kunt de gedachten van anderen niet altijd even gemakkelijk scheiden van die van jezelf. Soort zoekt soort. Ben je enigszins agressief, begerig  of houd je van drank of drugs dan kan je vervelende astrale personen van gene zijde aantrekken. Je kunt in dit verband rustig zeggen dat duisternis in het hart duistere figuren aantrekt en licht en liefde lichtwezens. Spiritistische spelletjes zijn zonder meer zeer gevaarlijk, je kunt je lelijk pijn doen aan deze nog onbegrepen krachten. Er zijn zonder te overdrijven tal van bewijzen waar banken, stoelen en schilderijen door het huis heen vlogen. Het is beter om zonder een bekend medium geen spiritistische spelletjes te doen en voorzichtig te zijn met je gedachten. Scherm je af voor negatieve astrale invloeden door het niet aan te halen. 

 

Zwervend bestaan 
In mijn vorige woonplaats kwam ik via een kennis in aanraking met mensen die creatief bezig waren. Zij schilderden, maakten sieraden en verkochten die zelf ook. Het waren mensen die niet direct op mijn lijn lagen, maar waar ik wel veel sympathie voor voelde. Ik ging een paar maal met mijn kennis mee en kwam daar werkelijk allerlei type mensen tegen. Op een dag ontmoette ik een stel, waarvan je voelde dat ze voornamelijk in de buitenlucht leefden. Ik had van de jongen gehoord dat het meisje weleens hard drugs gebruikte, dit deed zij meestal in periodes dat ze ‘thuis’ was. Onderweg voelde ze zich doorgaans wel goed en gebruikte dan zelden iets. Eenmaal thuis sloeg ze volledig om; ze was niet opgewassen tegen het dagelijkse gewone leven. Ik vond hun aan de ene kant fascinerend maar aan de andere kant behoorlijk afstotend. Tijdens de tweede ontmoeting had het meisje een map bij zich met allerlei kleine schetsjes. Ik mocht in die tekenmap neuzen. Het viel mij op dat zij zeer kunstzinnig was, ze maakte zeer mooie schetsen, voornamelijk pentekeningen. Ik schrok wel van hetgeen ze tekende, je kon duidelijk zien dat zij tijdens haar drugsperiodes heel negatief ingesteld moest zijn. Ze tekende allerlei enge voorstellingen: veel doodshoofden, onthoofde mensen, slangen en mystieke voorstellingen. Wat een tegenstelling, zo mooi getekend en zulke nare onderwerpen het was gewoon fascinerend. Ik begreep uit haar tekeningen dat ze door het gebruik van harddrugs door de lage sferen van gene zijde beïnvloed werd.  

Ik had al eerder ervaringen opgedaan met mensen die door wezens met veel licht werden geïnspireerd  en mensen van gene zijde met voornamelijk duisternis in het hart. In de kunst kan je die tegenstelling goed zien, vooral door de keuze van bepaalde kleuren en thema’s waarover getekend wordt. Bij het meisje was werkelijk alles zwart en luguber. Bij andere kunstenaars zie je veel vredige natuurtafereeltjes met heldere vriendelijke kleuren, ieder kiest op zijn gevoel z’n eigen favoriete tinten. Ik denk dat ze niet besefte dat ze door gene zijde beïnvloed werd. Ik probeerde vragen te stellen, of ze tijdens het tekenen of schilderen iets anders dan gewoon voelde, of zij tijdens haar inspiratie aanwezigheid voelde. Ik merkte dat ze in het geheel niet in deze materie thuis was. Het was moeilijk om door te vragen omdat ze mogelijk bang zou worden, dat was niet mijn bedoeling. Dit voorval zette mij aan het denken. Je moet dus erg oppassen waar je je mee inlaat. In dit verband kan je helaas spreken van ‘soort zoekt soort’. Deze tekeningen lieten overduidelijk zien dat ze verkeerd bezig was. 

 

Betrekkelijkheid 
Op aarde hebben we een heel ander begrip van tijd en afstand dan in de parallelle wereld met de naam gene zijde (land van de dood). Hier kennen we het stoffelijk lichaam die we gedurende ons aardse leven voortbrengen, daar beweeg je met het geestelijke sferenlichaam. De aarde is heel groot. Het kost veel tijd om je van de ene naar de volgende plaats te begeven, ook al heb je nu minder tijd nodig door de uitvinding van het vliegtuig. Voor een paranormaal begaafde is er nog een ‘andere’ wereld. Niet dat het niet geldt voor ‘‘gewone’’ mensen  maar zij zijn zich er doorgaans niet zo bewust van. De andere wereld (astrale wereld) zit niet op dezelfde golflengte, maar hoort wel bij de aarde. In de geestelijke wereld wordt op een andere wijze gereisd. Daar is het begrip afstand en tijd verschillend. Je verplaatst jezelf (misschien komt dat vreemd over) door heel sterk aan een plaats te denken, ofwel door gedachtekracht. Dat is beslist geen fantasie. Ik heb dit zelf verscheidene keren tijdens een uittreding meegemaakt. Het verplaatsen naar de andere wereld tijdens je leven op aarde wordt dus uittreden genoemd. Een uittreding is met het geestelijk lichaam uit het lichaam gaan en ergens naar toe te reizen, vaak gebeurt dit ‘s nachts. Je kunt dat niet zomaar doen. Je wordt altijd door bekwame geestelijke leiders opgehaald, dan is het niet gevaarlijk. Doe je dit op eigen kracht dan loop je het risico om onderweg aangevallen te worden.  

Voor mensen met paranormale gevoeligheid is afstand en tijd ook iets anders dan gewoonlijk. Met die zintuigen kun je naar aards begrip ‘wonderlijke’ dingen doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op helderziende wijze een voorwerp op te sporen. Je gebruikt het helderziende vermogen door met je geest als het ware van jezelf een enorme Barbapapa te maken (een stripfiguur uit een kinderserie die zich naar willekeur enorm kan omvormen, uitzetten en aanpassen tot elk gewenst voorwerp). Met andere woorden: je legt bewust verbinding tussen jouw aura en de aura van een persoon of voorwerp. Soms zie je dan spontaan waar een vermist persoon of voorwerp zich bevindt. Afstand doet er niet toe, het kan gemakkelijk zowel een afstand van vijf meter of vijfhonderd kilometer zijn.  

Hier op aarde beschouwen we datgene wat we als normaal kennen als gewoon. Toch is in feite alles wat wij als gewoon ervaren uitzonderlijk, dus precies omgekeerd. Leven in het land van de geest (na de dood) is een eeuwig proces, terwijl wij op aarde misschien maar zeventig of tachtig jaar in dat wonderlijke ‘stoffelijke pakje’ gehuld zijn. Het kost moeite om met de begrippen van gene zijde vertrouwd te raken. Hoe verder je in deze materie duikt hoe interessanter het wordt. Het is voor mij logisch dat in deze fase van geestelijke ontwikkeling mensen weer ontzag voor de hele schepping krijgen. 

 

Spiritueel bewustzijn  
De laatste jaren is het aanbod van paranormale ontwikkelingscursussen en esoterische praatgroepen enorm toegenomen. Dit is een goede ontwikkeling omdat je van elkaar, door erover te praten, veel kunt leren. We gaan allemaal op onze eigen wijze met onze eigen paranormale ingevingen om. Ik vind het alleen jammer dat er vaak van die verschrikkelijk hoge bedragen worden gevraagd. Dat is niet nodig en onterecht. Paranormale gaven worden immers ‘gratis’ voor algemeen gebruik aan een persoon door gene zijde ‘geschonken’. Je mag er best wat aan verdienen, maar het moet niet al te commercieel worden.  

Hoe het komt weet ik niet maar het lijkt erop dat veel mensen zich tot het paranormale en het paranormaal genezen voelen aangetrokken. Mensen willen graag een eigen praktijkje opzetten. Weliswaar zijn er nog steeds op zo’n grote bevolkingsgroep goede paranormale therapeuten nodig. Toch ben ik van mening dat maar weinig mensen geschikt zijn voor een praktijk in deze ‘alternatieve’ vorm van gezondheidszorg. Er wordt hier veel te lichtzinnig over gedacht. De meeste mensen hebben nauwelijks of geen algemene medische kennis. Ik vind dat mensen zich beter op het bewustzijn in het algemeen kunnen richten. Er is in het leven nog veel meer dan het ontwikkelen van je paranormale gevoeligheid. Het is voor een tijdje erg interessant om deze vermogens te onderzoeken. Het paranormale is maar een klein deel van ons bewustzijn. Mensen met sterke interesse in het paranormale trekken zich makkelijk uit de samenleving terug. Zij denken dat je een hoger leven in stilte (meditatie) en afzondering kunt vinden. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat wanneer je midden in het leven staat en tussen de mensen bent en je als een mensenvriend opstelt je veel verder kunt groeien. Van jouw spiritueel bewustzijn kun je het best gebruik maken door dat ‘mee te nemen’ in de maatschappij. De samenleving heeft grote behoefte aan mensen die het voortouw kunnen nemen. Er zijn nog steeds veel zwakke plekken in de maatschappij die verbeterd moeten en kunnen worden. Je kunt bewust of onbewust jouw spiritualiteit uitdragen. Dit hoeft niet altijd door woorden maar kan ook gewoon door rustig en  weloverwogen gedrag worden bereikt. Jouw uitstraling zal zeker anderen opvallen en door hen gewaardeerd worden. Jouw (spirituele) invloed kan verder reiken dan enkel over het paranormale te praten. 

 

Goede boeken 
Er zijn steeds meer goede spirituele boeken te krijgen. De tijd dat je in het geheim een spiritueel boek las is gelukkig grotendeels voorbij. In de bibliotheek en de betere boekhandel liggen er diverse ter inzage. Een boek lezen heeft iets gezelligs. Je kunt het in alle rust in eigen tijd wanneer je er behoefte aan hebt doen. Spirituele boeken zijn leerzaam. Het is alleen niet eenvoudig om een goed boek te vinden. Het kan geen kwaad om je door iemand te laten adviseren. Spreekt een boek uit een bepaalde serie je aan ga daar dan gewoon mee verder. Het valt niet mee een ander te adviseren, want we hebben allemaal zo onze eigen achtergrond en persoonlijke paranormale ervaringen. Er zijn in de spirituele wereld veel stromingen: je hebt Theosofische boeken, boeken van Rozenkruisers, uit India en omgeving, over westerse mediums, kerkelijke spirituele boeken, boeken van parapsychologen (wetenschappelijk), boeken over zwarte en witte magie en nog veel meer. Sommige mensen zijn zo geraakt door de inhoud van een boek, dat ze in hun enthousiasme niet door hebben dat ze het er wel erg vaak over hebben. Pas hier een beetje voor op want niet iedereen is van spiritualiteit gediend. Leg een ander zeker niets op. Het intellect wil graag meer weten, het is onbevredigbaar. Toch kan je een hoofd vol verstand hebben en in je gevoelswereld nog een ‘jonge’ armoedige geest zijn.  Je bereikt de sferen van licht niet door intelligentie maar door onbaatzuchtige daden. Zolang je intelligentie maar op het naar boven halen van het goede gericht is dan is er niets aan de hand. Helaas wordt het intellect te vaak voor het vormen van eigen materieel bezit aangewend, dat is jammer. Regelmatig krijg ik de vraag of ik goede boeken ken. Ik heb een top10 samengesteld. Ze zijn voornamelijk door mensen met eigen paranormale ervaringen geschreven, ze zijn dus niet wetenschappelijk. Er worden diverse interessante thema’s over het spirituele behandeld. Probeer je bij één serie te houden anders kan het verwarrend worden omdat iedere schrijver weer net z’n eigen ‘draai’ aan een thema geeft. Vergeet niet dat wij allemaal, ook de schrijvers, maar een gedeelte van de waarheid kunnen bevatten.  

 

De boekenlijst: 

Jozef Rulof - Een blik in het hiernamaals 

Jozef Rulof - Zij die terugkeerden uit de dood. 

Jozef Rulof – De kringloop der ziel 
Jozef Rulof –Door de Grebbelinie naar het eeuwig leven  
(De boeken van J.R. zijn in diverse talen vertaald.  
Meer info zie: www.jozefrulof.nl)   

White Eagle - Leven is bewustzijn (In Engels) 

White Eagle - Geestelijke ontwikkeling  
White Eagle – Zonsopgang 
White Eagle – Het pad van licht  
(De boeken van White Eagle zijn vertalingen uit het Engels) 

Edgar Cayce - Leven in relatie (auteur Gina Cerminara) 

W.Mulder-Schalekamp - Emed (vier delen)  

Rosemary Altea - Stemmen van de overzijde 
Paragnost Ron Malestein – Diverse boeken
(Er zijn uiteraard nog veel meer goede boeken.) 

 

Jongere en oudere broeders 
Het valt mij op dat mensen allemaal tot op een ander verstand- en gevoelsniveau (bewustzijn) geëvolueerd kunnen zijn. Door eerdere levens kun je vergeleken met een ander een vaardigheid verder ontwikkeld hebben. Of je een uur ergens mee bezig bent of twee levens aaneen, dat maakt nogal wat uit. Sommige mensen worden met een talent geboren: zij vallen daarmee op. Het is zonder kennis van zaken niet redelijk om kinderen onderling te vergelijken. Doordat ze verschillende ervaringen uit vorige levens hebben krijg je hier beslist een verkeerd beeld van. Ook al heeft bijvoorbeeld een kind een uitzonderlijk groot talent, dan wil dat nog niet zeggen dat het kind in de breedte erg ontwikkeld is. Door de waarneming van de aura is mij opgevallen dat we allemaal zo onze eigen gedachten over het leven hebben. Er zijn geen twee personen die exact dezelfde aurakleuren hebben.  

Het is niet verstandig om je in bewustzijn jongere medemens, naar beneden te halen. Hebben we niet allemaal tijd nodig om te kunnen groeien? Zou het kunnen dat andermans fouten vaak onze eigen oude fouten zijn geweest? Wees daarom een beetje mild voor hen. Het is voor helderziende mensen een grappig gezicht dat vaak ‘oudere’ broeders of zusters vanwege hun onzekerheid raad vragen aan geestelijk zeer jonge mensen. Natuurlijk maakt het niet uit wie er feedback geeft, zolang je je maar in elkaars leven kunt verplaatsen. De wereld zal er totaal anders uitzien wanneer je aan de aura van je medemens kunt zien hoe groot zijn bewustzijn is. Dit kan meer begrip en respect voor de ander betekenen, maar ook net zo gemakkelijk jaloezie veroorzaken. We hebben veel tijd nodig om te groeien naar het land van het eeuwige licht. Uiteindelijk zullen we daar tezamen in vrede met elkaar leven. Dit is voorlopig op aarde niet mogelijk, omdat er zoveel mensen met een verschillend bewustzijnsniveau naast elkaar leven. We zullen met z’n allen enkele treden van de evolutieladder hoger moeten zijn gekomen voordat we meer vrede op aarde kunnen krijgen. Zouden we meer respect voor andersdenkenden kunnen opbrengen, dan zetten we al een stap in de goede richting. 

 

Charlatan 
In elk beroep heb je mensen die willens en wetens het publiek bedriegen. Dit is niet nieuw. Waar mensen samen zijn wordt er bedrogen. Dat geldt voor elke sector waarin gewerkt wordt. Gelukkig moet je in deze tijd voor het uitvoeren van een beroep eerst een vakdiploma halen. Een bedrieger valt daardoor sneller door de mand.  
Met de erkenning van de alternatieve geneeswijzen is het nog steeds droevig gesteld. Er is nog geen erkenning mogelijk. Het valt niet mee om een goed overzicht van de alternatieve geneeswijzen te krijgen. Iedereen is vrij om voor zichzelf te beginnen. Heb je je weleens afgevraagd wie wie controleert in de alternatieve wereld? Er zijn enkele vakverenigingen in het land waar je een door hen verstrekt diploma kunt halen. Maar welke eisen worden aan deze opleiding gesteld. Ligt het medische gedeelte (basisvakken zoals anatomie, fysiologie, ziekteleer, psychologie, sociologie) wel op bijvoorbeeld MBO-niveau? Het zou beter zijn wanneer vakverenigingen verplicht zijn om artsen en andere specialisten bij hun opleidingen te betrekken. Er zou een staatsexamen met basisvakken voor alternatieve therapeuten moeten komen. De rest kan in handen (wel onder minimale toezicht) van een vakvereniging blijven. Ik denk dat we al goed op weg zijn als we de groep van magnetiseurs in tweeën zouden splitsen, namelijk de bevoegde diagnostiserende paranormaal begaafden en de handopleggers. Hier zou een bepaald diploma (deelcertificaat) aan toegevoegd kunnen worden. Dan weet het publiek ook beter waar het aan toe is. Ook naamsbekendheid hoeft nog geen enkele garantie voor kwaliteit te betekenen. Ik ken regionaal bekende ‘genezers’ die een zeer gladde tong hebben. Meestal kom je bij een alternatieve genezer met veel pijn en verdriet. Je kunt vaak op zo’n moment niet helder meer denken. Je kunt dan gemakkelijk bedrogen worden en daar maken mensen die minder goede bedoelingen hebben misbruik van. Neem daarom bij het eerste consult een kritisch persoon mee, je kunt dan samen, na het consult, bepraten of het bezoek de moeite en het geld waard was. Nep helderzienden en andere zogenaamde mediums veroorzaken veel verdriet. Door hun toedoen raken mensen helemaal verward en ze vertrouwen niemand meer. Zij bezoedelen de mooie gaven van het echte medium. Het werk van een medium, wat toch al niet eenvoudig is, wordt door hun toedoen ernstig bemoeilijkt. Stel je maar eens hoe je iemand die door bedriegers zwaar beschadigd is opnieuw vertrouwen in zichzelf en het leven terug moet geven. Charlatans krijgen het na de dood zéér moeilijk. Zij zien dan op hun eigen levensfilm hoeveel ellende zij de hulpbehoevende mens hebben aangedaan. Eens zullen ze dit weer goed moeten maken.  

Ik hoop dat er spoedig een vorm van erkenning voor paranormale geneeswijzen komt, pas dan zullen charlatans door de mand vallen. 

 

Een zware dag 
Rond mijn drieëntwintigste zat ik in een fase waarin ik wilde uitzoeken of je met speciale apparatuur aura’s kon vastleggen. Het leek me leuk om ook andere mensen iets van de aura te laten zien. Ik had in de bibliotheek een boek van Dhr. van de Veer gezien die hier mee experimenteerde. Er waren aardige aurafoto’s door vonkoverslag (Kirlian fotografie) gemaakt van vingertoppen en oren. Het leek mij spannend om ook zo’n apparaat aan te schaffen. Ik zag er wel tegenop om ontwikkelingsbaden te kopen. Ik had namelijk nog nooit een gewone foto zelf ontwikkeld.  

In die tijd ging ik met een vriend voor een gesprek naar Den Haag. Ik probeerde me aan te sluiten bij een vakvereniging voor paranormale genezers. Je kan wanneer je een aantal genezingen of verbeteringen kunt bewijzen de ‘status’ van aspirant-genezer krijgen. Dit werd een grote sof. Ik kwam binnenlopen en zag toevallig een bejaarde dame naar een andere kamer lopen waarbij ik aan haar aura kon zien dat ze een sterk medium was. Ik werd tot mijn verbazing vriendelijk naar een andere kamer geleid waar ik drie mensen zag zitten. Ik vroeg me af wie mij zou gaan testen. De aanwezige personen hadden nog geen tien procent aan paranormale gaven wat ik zojuist bij die oudere dame wel waarnam. Ze begonnen me uit te horen. Ik dacht dit wordt echt niks. Als ‘zij’ mij moeten testen dan kunnen zij zich beter zelf laten testen. Echte paranormaal begaafde mensen helderzien zo aan elkaar hoe sterk paranormaal begaafd iemand is. Je ziet namelijk in de aura ‘verbindingen’ met gene zijde. Ik was diep teleurgesteld en was in die tijd van mening dat alle magnetiseurs zich het beste bij een vakvereniging konden aansluiten. Maar wat doe je als je ziet dat het onderzoeksteam niet klopt. Gelukkig was het nog niet te laat en konden we op ons gemak naar België rijden om op tijd voor de volgende afspraak te komen. Ik kon mijn teleurstelling moeilijk verwerken want  ik had zo gehoopt op een beetje erkenning. Vantevoren was ik eigenlijk al zo blij omdat ik wat oudere ‘soortgenoten’ tegen zou komen. Maar nee, het werd een zo’n rot ervaring waarbij allerlei onzinnige vragen werden gesteld.  

Naar België. We moesten een behoorlijk stuk rijden om op de plaats van bestemming te komen. Dat was goed voor mij, nu kon ik alles van me afzetten. Na een paar uur rijden waren we er. We zagen een paar huizen op een soort dijkje. Ik dacht: zijn we wel goed gereden dadelijk is het hele eind voor niets geweest. Gelukkig kwam er iemand aanlopen. Hij sprak ons aan met een zwaar Belgisch accent. Ik zei dat ik voor het Kirlian-fotografie apparaatje kwam. Hij liep naar binnen en haalde een plastic doosje een beetje groter dan een koektrommel met een kabel eraan tevoorschijn. Ik dacht wat is dat nou, het maakte me verder niet veel uit als hij het maar goed deed. Het apparaatje koste me iets van 200 euro dus vrij prijzig voor zo’n klein doosje. Thuis wilde ik gaan experimenteren. In het begin was ik nog enthousiast er was wel een lichte aura waar te nemen maar bij lange na niet datgene wat ik in het boek over Kirlian-fotografie had gezien. Na enige experimenten begon ik te beseffen dat ik belazerd was. De man wist waarschijnlijk goed wat hij zelf bouwde namelijk: TROEP. Het was me ‘t dagje wel, eerst de afspraak bij de vakvereniging en later de man in België die me behoorlijk bedrogen had. Het was een zware dag die ik niet snel meer zou vergeten. 

 

Angst voor de dood 
De dood is iets waar niemand omheen kan. De dood is iets definitiefs, het verbreekt banden met geliefden die je eigenlijk niet missen kunt en dat doet pijn. Veel mensen hebben angst voor de dood. De dood is onvoorspelbaar en een beetje luguber. Toch hoort het sterven net als de geboorte bij het leven. Mensen met paranormale ervaringen (ook al zijn dat er maar enkele in een heel leven) krijgen door het zien van verschijningen van overleden familieleden een heel ander beeld van alles wat te maken heeft met wat wij ‘dood’ noemen. Ze zien in dat er in feite helemaal geen dood bestaat, alleen het afwerpen van het stoffelijk lichaam. De persoon die je tijdens het aardse leven werkelijk bent heeft een geheel ander lichaam (tweede lichaam) dan het vertrouwde stoffelijk lichaam. Jij ‘bent’ het geestelijk lichaam maar je zit in een grofstoffelijk lichaam gehuld. Het is helemaal niet zo ingewikkeld als het op het eerste gezicht lijkt. Ga maar eens op een stoel zitten en stel je voor dat je met je geest een meter naast je stoffelijk lichaam staat. Veel meer is het niet. Je bent alleen op een andere golflengte van het leven. Eén waar de trillingen anders zijn. Vandaar dat je met gewone zintuigen zelden er iets van kunt zien. Tenzij dat ‘zij’ van gene zijde je even iets telepathisch laten waarnemen (projecteren). Misschien kun je het geestelijk lichaam beter zien als een ‘dubbelganger’ van het gewone stoffelijk lichaam.  

Ik verwacht dat er een tijd komt dat we dit proces van leven en dood kunnen fotograferen. In het begin zal het voor velen de wereld op z’n kop zetten. Toch zal dit een onomstotelijk bewijs van het voortbestaan na de stoffelijke dood kunnen zijn.  

Ik hoop dat in de toekomst de veranderingen van gedachten over de dood meer aan elkaar worden doorgegeven. Er hoeft dan geen grote angst voor de dood meer te zijn. Je weet dan dat het leven na de dood niet definitief eindigt. Dit zal voor velen een behoorlijke opluchting zijn. De dood is voor veel mensen een onbespreekbaar onderwerp dat ze liever zo ver mogelijk wegdrukken. Dit vind ik geen goede houding want vroeg of laat word je er toch mee geconfronteerd. 

 

Dromen 
Ondanks onderzoek is het nog steeds onduidelijk waarom ‘s morgens bij het ontwaken de ene persoon zich wel en de andere persoon zich niet iets van de droom herinnert. Onderzoekers kunnen aan merkwaardige bewegingen van de ogen (REM slaap, het snel heen en weer bewegen van de oogleden) zien dat we allemaal dromen.  

Je hebt veel soorten van dromen: de voorspellende droom, de droom waarin we tijdens de slaap voor iets gewaarschuwd worden, inzicht dromen enzovoort. Zelfs in deze eeuw wordt  nog weinig aandacht aan de betekenis van een droom besteed. De meeste mensen hechten er totaal geen waarde aan. Dromen zijn niet altijd bedrog, ze zijn meer dan de moeite waard om eens te bestuderen. Mensen met interesse in het mystieke kunnen, door hun dromen te analyseren, de diepten van de menselijke geest ontdekken. In een droom gebeurt meer dan je zou verwachten. De slaap beschouw ik als een tussenfase tussen de gewone wereld (het dag bewustzijn) en de astrale wereld (de andere wereld, gene zijde). Dromen zijn eigenlijk gedeeltelijk ‘paranormaal’. Het is wel een gewoon onderdeel van het dagelijks ritme maar behoort in het rijtje van paranormale activiteiten thuis. De droom speelt zich af op het innerlijk/geestesoog.  

Op die plek kan in een droom je eigen ‘film’ op je geestesoog geprojecteerd worden. Maar je kunt ook door anderen die aan je denken of over je dromen door middel van gedachtekracht op telepathische wijze worden ‘bespeeld’.  

Indianen en yogi’s wereld beweren dat je in de ochtenduren tijdens de slaap makkelijk bereikbaar bent om boodschappen van onze overleden voorvaderen te krijgen. Er zijn mensen die duidelijke en praktische aanwijzingen krijgen van overleden familieleden of van andere bekenden tijdens de slaap. De symbolische taal van een droom is niet universeel maar vaak zeer persoonlijk. Dit komt doordat ieder verschillende ervaringen en indrukken in het leven opdoet. Deze werken in de geest door, met als gevolg dat we allemaal eigen symbolen ontwikkelen. Tijdens de slaap komt het stoffelijk lichaam tot rust en kan zijn herstelwerkzaamheden verrichten. Waarschijnlijk kunnen ook spanningen op de een of andere manier in een droom verwerkt worden.  

 

Duivel 
Van oudsher zijn mensen erg bevreesd voor duistere krachten. Tegelijkertijd zijn ze gefascineerd door vampieren, weerwolven enzovoort. Ook de kerk hielp een handje mee, ze joeg de meeste mensen de stuipen op het lijf door over hel en verdoemenis te prediken. Mensen met een sterke intuïtie of paranormale gevoeligheid staan volgens hen onder invloed van de duivel. Maar wie of wat is eigenlijk de duivel? Heeft iemand hem weleens gezien? Het is een mysterie, iets wat je niet kunt pakken of zien en volgens mij een kracht die in de mens zelf zit. Iedere persoon heeft zowel een goede als een slechte kant. Sommige mensen kunnen zich vreselijk laten gaan, dat kun je in oorlogstijd goed zien. Zij zijn op zulke momenten in staat om vreselijke daden tegen de medemensen te plegen. Goed en kwaad zullen blijven bestaan zolang mensen hun lagere zijde niet kunnen of willen afleggen. Aan de aura’s, van sommige bevolkingsgroepen (met uiteraard veel uitzonderingen) die ten strijde trekken, zie ik dat hun bewustzijn nog niet erg groot is. Het is voor mij vrij logisch, dat zij en zoveel anderen zich gemakkelijk laten meeslepen. Hun politiek en wereldbesef is nog nauwelijks ontwikkeld. Zij bezitten, als je dat zo kan zeggen duistere krachten in zich. Onder leiding van enkele volksoproerders kunnen zij rampspoed voor hun eigen volk en andere volkeren veroorzaken. Toch ben ik stellig van mening dat wij allemaal in vorige levens zo gehandeld hebben. Het lijkt erop dat we allemaal door oorlogen en natuurrampen geestelijk wakker moeten worden geschud. Door het lijden word je ‘gedwongen’ om na te denken. Ik hoop en verwacht dat in de toekomst alle landen in de Verenigde Naties hun verantwoordelijkheden nog beter willen nemen. Zodat als er ergens onder bepaalde volkeren problemen ontstaan wij tijdig met z’n allen als een grotere ‘broer of zus’ kunnen ingrijpen. De duistere krachten in de wereld kunnen dan tot een minimum worden beperkt. Wat dagelijks aan ellende zomaar even op de tv voorbij springt behoort dan tot het verleden. 

 

Energieverlies 
Voel jij goede en slechte stemmingen van mensen aan? Fijngevoelige mensen kunnen niet zomaar overal komen, zij moeten oppassen voor het verliezen van hun energie. In openbare gelegenheden zoals de markt, een beurs of een groot feest is het verstandig om goed op te passen voor je energie. De energie van de aura vloeit gemakkelijk over naar de aura van anderen. Anderen kunnen zich juist beter gaan voelen. Zij hebben zich tegoed gedaan aan jouw energie, jouw levensmagnetisme. Je kunt het vergelijken met een verwarming die aanstaat in een koude zaal.  

Als je hier gevoelig voor bent, dat zijn doorgaans paranormale en zieke mensen, dan is het raadzaam om zo min mogelijk naar deze gelegenheden toe te gaan.  
Je kan dit proces enigszins bestrijden door langzaam en diep te ademen. De kunst om op een goede manier te ademen verstaan wij hier in het westen niet goed. We doen dit veel te slap en onrustig. Het is beter om in de natuur te wandelen dan in de grote stad. Daar krijg je goede energie van, de lucht is daar ook schoner. Veel mensen eten en drinken ook verkeerd. Zij ‘vervuilen’ door hun manier van leven de aura van de ruimte waarin ze leven. Ik raad je aan om weloverwogen met je levensenergie om te gaan. Pas op met wie je omgaat en zorg voor goede voeding. 

 

Engelen 
Sinds alle tijden wordt melding gemaakt van bijzondere verschijningen. Er wordt gezegd dat enkele uitverkorenen onder ons Bijbelse personen of zelfs engelen hebben waargenomen. Het is mij opgevallen dat mensen met een kerkelijke afkomst een spontane verschijning snel aanzien als het waarnemen van een Bijbels figuur. Je hoort vaak zeggen dat volwassenen maar ook kinderen Jezus of Maria hebben aanschouwd. Terwijl niemand weet hoe zij er werkelijk uitgezien hebben. Kijk maar hoe ze op verschillende iconen geschilderd worden, de ene keer blond en de andere keer donker. Ik ben niet de persoon om deze gedachten van iemand af te nemen of tegen te spreken, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik bekijk deze zaken alleen wat objectiever. Veel verschijningen (engelen) zijn mensen die kort of lang geleden overleden zijn. Zij komen meestal met een specifiek doel even naar de aarde terug om ons iets duidelijk te maken. Het is op zich goed te begrijpen dat mensen allerlei geestverschijningen voor Bijbelse figuren aanzien. Dit komt door de grote invloed van de kerk. En niet door het oorspronkelijke zuivere Christendom.  

Ik heb in mijn leven veel verschijningen (bezoekjes) gehad. Ik heb echter nooit een engel met vleugels gezien. Ik denk dat dit ook door de mens zelf verzonnen is om een voorstelling te hebben van hen die aan de andere kant leven. Daar heb je helemaal geen vleugels nodig, je beweegt jezelf voort door middel van gedachtekracht. Door ergens sterk aan te denken kun je je verplaatsen met je geestelijk lichaam. Je zou ook kunnen zeggen dat je reist met de geest. Ik geloof dat hoogontwikkelde zusters en broeders die ons al lang geleden voorgegaan zijn zich soms laten zien. Zij zien er door een diep gevoelsleven en inzicht als engelen uit. Zij hebben allerlei lagere driften afgelegd waarmee wij hier op aarde nog zo worstelen. Misschien worden wij eens, wanneer wij een paar grote stappen op de ‘evolutionaire ladder’ verder en definitief aan gene zijde zijn, zelf tijdens een bezoek aan de aarde voor engelen aangezien. '

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura 

Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl (praktijk)

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.