Boek (paperback)
'Liefde en spiritualiteit - door de ogen van een helderziende
Lees een deel van de tekst (boek).

Paragnost Ron Malestein
Liefde en spiritualiteit (door de ogen van een helderziende bekeken)
Liefde en spiritualiteit - Dit spirituele boek heb ik geschreven om mensen allereerst te steunen. Iedereen heeft zo op zijn eigen bijzondere wijze te maken met liefde. In mijn praktijk gaan verreweg de meeste vragen over allerlei liefdesaangelegenheden.
€17,95 Paperback

Titel boek - 'Liefde en spiritualiteit - door de ogen van een helderziende'.
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

Specificaties

Auteur Paragnost Ron Malestein
Taal Nederlands
Bindingsvorm Paperback
Formaat 148 x 210mm
Kleur Zwart/wit
Aantal pagina’s 124
ISBN 9789464352382
Verschijningsdatum 16-04-2021
Genre Paranormale zaken & Spiritualiteit

 

Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura

Titel boek: ‘Liefde en spiritualiteit’
Auteur: spiritueel schrijver/paragnost Ron Malestein

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Woord vooraf
Dit boek heb ik geschreven om mensen allereerst te steunen. Iedereen heeft zo op zijn eigen bijzondere wijze te maken met liefde. In mijn praktijk gaan verreweg de meeste vragen over allerlei liefdesaangelegenheden. Mensen komen bij mij voor een consult, voor een advies. Meestal loopt het dan even niet lekker met hun relatie of huwelijk. Langdurige problemen maken iemand onzeker; je gaat hoe langer hoe meer, als je niet oppast, aan jezelf twijfelen. Ik probeer met een beetje gevoel, inzicht en met behulp van mijn paranormale gaven iemand meer inzicht in de situatie te geven. En natuurlijk moed en kracht om voort te gaan. Ik kan makkelijk met mensen meeleven, ze invoelen en aanvoelen; veel situaties herken ik uit mijn eigen leven. Ik heb in mijn leven ook veel met verschillende relaties te doen gehad. Dat is in mijn praktijk eigenlijk nu wel makkelijk; mensen voelen dat bewust of onbewust aan. Serieus genomen worden en een luisterend oor hebben is in deze tijd al heel wat. Van nature vind ik het plezierig om wat disharmonie terug te brengen tot harmonie. Dit boek is eigenlijk voor iedereen geschreven. Iedereen zal er wel wat in herkennen. Het thema liefde probeer ik van verschillende kanten te bekijken en te verduidelijken. Ik haal zowel alledaagse als interessante zaken aan; soms wat confronterende spirituele zaken. Ik heb in mijn leven gemerkt dat ik door mijn gaven één stap dieper in deze materie kan voelen. Al mijn helderziende beelden en paranormale gevoelens hebben mij een beter en dieper beeld in deze materie gegeven. Ik hoop dat je er iets uit kunt halen en toepassen op jouw eigen unieke en bijzondere leven. We behoren allemaal tot een en dezelfde grote mensenfamilie. Toch heeft iedereen zo zijn eigen karakter en specifieke gevoelens. Als helderziende zou ik ook kunnen zeggen: ieder mens heeft zo zijn eigen aura, er zijn geen twee aura's exact hetzelfde. Mensen reageren in het leven allemaal zo op hun eigen manier. Dit heeft te maken met hun karakter, hun ervaringen in dit leven en niet te vergeten de zeer vele ervaringen uit wel honderden vorige levens. Het is goed om hier eens diep over na te denken of, zoals ik altijd tegen mijn vrienden zeg, te filosoferen. Het maakt in een gesprek nogal veel uit of iemand heeft nagedacht over het hebben gehad van veel levens of er maar heel weinig mee bezig is geweest. Door verschillende ervaringen kun je in het dagelijks leven, zeker in de liefde, heel makkelijk veel misverstanden krijgen. Mensen bedoelen het over het algemeen niet kwaad maar door een oppervlakkig gevoel of een intens beleefd gevoel kan zo makkelijk een misverstand ontstaan. Dat is jammer maar het gebeurt erg vaak. Je kunt het dus niet altijd iemand kwalijk nemen als er misverstanden ontstaan; door verschil van innerlijke ‘diepte’ ontstaan er problemen en dat kan in de liefde zoals iedereen wel weet, zeer pijnlijk zijn.

 

Het naar elkaar toe getrokken worden, of je wilt of niet
Het leven van ieder mens verloopt zoals ik helderziend waarneem volgens een bepaald programma, zeg maar levensprogramma. Ik ben daarom van mening dat we bepaalde mensen 'moeten' ontmoeten. Er is 'iets' dat mensen naar elkaar toetrekt. Ik noem dat weleens gemakshalve 'auradraadjes' of verbindingsdraadjes. Maar eigenlijk is het de Schepper die via de Alziel de desbetreffende individuele zielen naar elkaar toetrekt. Onze ziel regelt dit dus feilloos, vandaar dat je soms dit 'getrek' al in een zeer vroeg stadium kunt aanvoelen, of beter voorvoelen. Zo'n diep gevoel kan een mooi, soms lastig of een onrustig gevoel geven. Probeer voor jezelf eens na te gaan of je dit proces al weleens bewust hebt gevoeld. Ik denk toch dat de meeste mensen dit wel in een bepaalde mate zullen herkennen. Veel gevoels- en spirituele zaken kun je in de diepte herkennen maar je moet jezelf ook tijd geven om hiernaar te luisteren. Ik heb gemerkt dat verreweg de meeste mensen wel verschillende zichtbare, spirituele belevingen hebben. Maar wat doe je ermee? Druk je het weg, vind je het ongemakkelijk of durf je er nog niet naar te luisteren? Ik vind dat het meer dan de moeite waard is om dit voor jezelf verder te bestuderen. Er zitten al zoveel spirituele gevoelens en reacties in ieder mens maar op de een of andere manier gaat dit vaak langs ons heen. Dat is zonde. Ik hoop van harte dat dit werkje je zoektocht naar meer gevoelszaken en spiritueel inzicht mag steunen en inspireren. Luister eens wat vaker naar je intuïtie, geweten en spirituele gevoelens en gedachten. Schrijf eventueel je gedachten en ervaringen in een soort dagboekje op. Je kunt dan later terugkijken wat er van jouw gedachten, inzichten en gevoelens waar was. Het is ook leuk en leerzaam om dat met je eigen paranormale ervaringen te doen. Het kost je verder weinig moeite, maar door dit doen kun je terugzien op je ervaringen en daar heel veel uit leren. Het is erg leuk om hier een tijdje mee bezig te zijn. Je kunt ook eventueel fragmenten van voorspellende dromen opschrijven. Nogmaals, er gaat zonder dat we het beseffen erg veel langs ons heen waar we niet voldoende aandacht aan schenken. Ik nodig iedereen uit te proberen dit eens een maand te doen: dus ervaringen en gedachten op te schrijven. Het maakt je in alle opzichten intuïtief of paranormaal scherper. Het kan best zijn dat je nog eens versteld staat van je eigen ervaringen en inzichten.

 

Soms veel verschil in ervaringen
Een mens kan gedurende zijn leven van alles meemaken, leuke dingen, nare dingen enzovoort. Je kunt ook verschillende relaties hebben gehad. Door al die verschillende relaties bouw jij je eigen ervaringen op. Bij aanvang van een nieuwe relatie kan dit nog weleens lastig zijn. Want de een put dan uit meer ervaringen dan de ander. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een goede relatie op te bouwen. Op zich hoeft dit helemaal geen probleem te geven zolang je maar open en eerlijk naar elkaar toe bent. Degene met mogelijk meer ervaringen kan de ander informatie en inzicht geven door te vertellen hoe hij het zelf heeft gedaan. Door dergelijke gesprekken leer je elkaar steeds beter kennen. En dat is meer dan de moeite waard om te doen. Niet iedereen heeft voldoende zelfvertrouwen; je kunt elkaar helpen maar ook heel makkelijk afbreken of afkraken. Met gevoelens van mensen moet je altijd heel voorzichtig zijn. Probeer een gelijkwaardige relatie op te bouwen. Het is niet goed dat de een boven de ander gaat staan. Het beste is een relatie van eerlijkheid, openheid en gelijkheid.

 

Een snelle onverwachtse vriendschap of relatie
Soms kun je zonder dat je het bewust doorhebt ineens in een nieuwe relatie of vriendschap terecht zijn gekomen. Natuurlijk zijn sommige mensen bewust op een nieuwe relatie uit maar het kan je ook gewoon overkomen. Je wordt ineens spontaan gek of verliefd op iemand. Op zich is dat een natuurlijk iets en geeft vaak ook wel een prettig gevoel. Niet iedereen krijgt de tijd om rustig een vriendschap of relatie op te bouwen. Ik vind dat je alles maar moet laten komen zoals het komt. Maar vergeet niet dat de omgeving ook tijd nodig heeft om aan jouw nieuwe relatie te wennen. Jij was er waarschijnlijk al redelijk op voorbereid, maar de omgeving wordt ineens met een 'indringer' geconfronteerd. Heb niet te veel haast. Leer de persoon in verschillende situaties beter kennen. Een goede start is beter dan een halve start. Vaak door gevoelens van verliefdheid accepteren we veel te veel van een ander, wat je onder normale omstandigheden waarschijnlijk niet zou doen. Een relatie staat toch wel vast dus waarom zou je zo overhaasten? Probeer je nieuwe liefde in diverse situaties te bekijken. Met een beetje voorzichtigheid kunnen later mogelijke problemen worden voorkomen. Het is prettig om al je gevoelens los te gooien maar daarnaast kun je best je gewone heldere verstand gebruiken. Confronteer de omgeving, wie het ook is, niet te snel met je nieuwe liefde. Bouw dat rustig op, vertel eens wat vooraf over de persoon. Mensen hebben over het algemeen tijd nodig om aan iemand te wennen. Veel mensen houden niet van plotselinge veranderingen. Naar mijn mening is het daarom beter om iemand geleidelijk aan in je familie of vriendenkring te introduceren. Neem de tijd voor alle ontwikkelingen.

 

Verwaarloos je vrienden en anderen niet
In de eerste periode wil je heel graag zoveel mogelijk bij de persoon zijn waar je gek of verliefd op bent. Dat is goed en logisch maar verwaarloos in ieder geval je vrienden en kennissen niet. Wanneer alles weer wat meer in balans komt heb je je bekenden misschien weer heel hard nodig. Doseer alles een beetje. Maak ook niet de fout om alleen maar voor je nieuwe liefde te leven. Dit is eenzijdig en kan je later in problemen brengen. Denk aan een gezonde balans tussen het investeren en delen met die nieuwe persoon en andere bekenden van je. Ik zie dikwijls in mijn praktijk dat mensen zich veel te veel op hun partner hebben gestort. Wanneer er iets in het leven gebeurt, dan heb je je veel te eenzijdig ontwikkeld. Je kunt dan met lege handen komen te staan. Probeer dat te voorkomen. Mocht dit je toch overkomen dan doet dat verschrikkelijk veel pijn. Het is voor niemand goed om zich te afhankelijk van een ander te maken. Nogmaals, houd dit goed in de gaten. Het kan je later veel problemen en eigenlijk onnodig verdriet besparen.

 

Leer rustig naar elkaar te luisteren
Het beste is om voldoende tijd te nemen om naar elkaar te luisteren. Hoor niet te graag alleen jezelf praten. Dat is dodelijk voor het opbouwen van een goede relatie of wat voor contact dan ook. Goed luisteren, iemand uit laten praten is erg belangrijk. Het komt niet goed over als je er al halverwege tussen komt. Vergeet niet dat niet iedereen even assertief is. Zorg ervoor dat iedereen de ruimte heeft om zijn gevoelens of denkbeelden ergens over uit te spreken. Rust, begrip, respect en medeleven, wat heel anders is dan medelijden, komt een relatie alleen maar ten goede. Ik merk sowieso dat veel mensen veel te weinig tijd nemen om elkaar beter en dieper te leren begrijpen en waarderen. Iedereen wil graag dat er goed naar hem wordt geluisterd. Het is de moeite waard om hierin te investeren. Heb je of krijg je later eventueel kinderen dan nemen die ook jullie gedrag over. We beseffen niet genoeg wat voor invloed we hebben op onze omgeving. Wees als je wilt een goed voorbeeld voor je omgeving. Ik vind het zelf altijd jammer als ik zie dat mensen elkaar niet de tijd en ruimte geven om uit de praten. In elke vorm van contact of relatie is het heel belangrijk dat beide personen goed naar elkaar luisteren.
Natuurlijk, ik weet wel dat niet iedereen zich goed kan uiten. Iets verwoorden moet je geleidelijk leren. Sommige mensen hebben tijd nodig om hun gedachten of, misschien beter, gevoelens op een rij te krijgen. Je kunt met elkaar afspreken om ergens de volgende dag of drie dagen later op terug te komen. Neem gewoon de tijd. Waarom zou je je haasten? Ik vind dat in elke vorm van contact iedereen zijn best moet doen zijn of haar gedachten en gevoelens te verwoorden. We hebben tenslotte allemaal gevoelens en denkbeelden en zijn allemaal gelijk en even belangrijk. Toch weet ik uit ervaring dat niet iedereen mondig genoeg is om zijn zegje te doen. Wat je dan nog altijd kunt doen is iets op papier zetten. Of het nou mondeling of schriftelijk is verwoord, dat maakt niet zo heel veel uit. Zolang je maar duidelijkheid krijgt tussen mensen, zeker in een relatie. Het is belangrijk dat beide personen regelmatig aan elkaar vragen wat ze van iets vinden, denken of voelen. Hoe beter de communicatie des te beter, mooier en dieper het contact of de relatie die je samen kunt opbouwen. Sommige mensen hebben tijd nodig om iets te laten bezinken, of op een rij te krijgen of te verwerken. Toch wil ik nog even zeggen dat je het hoogstwaarschijnlijk niet met iedereen in je omgeving goed kan vinden. Dat kan lastig zijn. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik maak altijd de vergelijking met de natuur waar niet alle planten elkaar verdragen. Dat geldt ook voor mensen. Sommige karakters botsen en wat je er ook aan doet, het zal niet lukken dit te veranderen. Wees niet teleurgesteld als je nieuwe aanwinst niet door iedereen wordt geaccepteerd. Zo is nu eenmaal het leven. Houd dan uit veiligheid een gezonde afstand. Dring je niet op, forceer niets en ga vooral verder met je eigen leven. Iedereen heeft recht op zijn eigen leven. Iedereen moet zich kunnen uiten op zijn eigen bijzondere manier. Voor de Schepper is niets vreemd. Het is tenslotte zijn eigen Schepping; dit wordt door veel mensen weleens vergeten.
Probeer iedereen te respecteren, met al hun, in jouw ogen, goede of minder goede kanten.

 

Eigenlijk is liefde een ontdekkingsreis, zowel in jezelf als met je partner
In een vriendschap of relatie kun je veel leren. Het samenzijn en delen roept tal van gevoelens en emoties op. Elke dag opnieuw is eigenlijk een ontdekkingsreis en verdieping van je gevoelsleven. Het mooiste is als je samen enigszins dezelfde belangstelling hebt en op dezelfde golflengte zit. Dit kan veel misverstanden en irritaties voorkomen. Ieder mens heeft in de diepte veel gevoelens en emoties. Het kost ons alleen heel veel levens, en dan denk ik aan reïncarnatie, om onze gevoelens te analyseren, te verwoorden en praktisch te gebruiken. Elke stap die je hierin zet is winst. Alle kleine stapjes tezamen vormen jouw gevoelsleven. Ik geloof echt dat ieder mens in de kern hetzelfde en gelijk is. We doen daar naar mijn mening veel te moeilijk over. Alsof er in de grote mensenfamilie verschillende mensen op onze planeet rondlopen. Natuurlijk heeft dit ook te maken met het bewustzijnsniveau van de mensen zelf. Een diep bewustzijn en gevoelsleven krijg je niet zomaar cadeau. We krijgen allemaal van de Schepper kansen om aan onszelf te werken. We hebben de vrije wil om ergens iets mee te doen of voor later te laten liggen. Begrijp je dat dit onder andere de verschillen van inzicht en ontwikkelingsgraad bepaalt? Ik bedoel, naar gelang je eigen inzet vorm je jezelf. Overal in de ruimte en zelfs op andere planeten evolueren mensen door eigen inzet, vaak door bloed, zweet en tranen. Dit is een heel belangrijk punt om eens bij stil te staan. Wanneer je hierover nadenkt is dit eigenlijk heel rechtvaardig. Als helderziende zou ik zeggen dat de mens zelf een lagere, normale of een hogere sfeer van bewustzijn verdient aan gene zijde. Zo evolueren we door de ruimte. Dit geldt niet alleen voor de mens maar ook voor het dier en eigenlijk voor al het leven. Al het leven in het universum volgt in wezen hetzelfde door de Schepper voorbestemde pad.

 

Wat doe je tegen oneerlijkheid in een relatie?
Het is niet eenvoudig om daar iets over te zeggen. Je hebt namelijk zoveel soorten en graden in oneerlijkheid. Ik vind eerlijkheid ook heel belangrijk in elk soort contact. De basis in een relatie moet eerlijkheid zijn. Je moet van elkaar op aan kunnen, elkaar vertrouwen. Oneerlijkheid en onduidelijkheid geven je een rot gevoel en het kost je veel energie. Eigenlijk is het vaak uitputtend. Ik vind dat het beter is om eerst de reden van een leugen te ontdekken. Sommige zaken hebben wel degelijk een bepaalde achtergrond. Iemand moest over iets misschien een keuze maken, durfde dat misschien niet tegen je te zeggen, wilde misschien juist jou proberen te ontzien. Zoek voor dit probleem een geschikt tijdstip voor een gesprek. Verzwijg het niet want door lang te zwijgen stapel je ook allerlei verdriet en spanningen op. Dat is ook niet bedoeling en het maakt je probleem nog groter. Oneerlijkheid zegt ook veel over de persoon zelf: op welke golflengte de persoon zit wat betreft zijn innerlijke ontwikkeling en welke opvoeding hij heeft gehad. Werd er wel waarde aan eerlijkheid en duidelijkheid gehecht? Sommige mensen moeten, uit zelfbehoud, in een bepaald milieu liegen. Dit klinkt natuurlijk wel raar maar probeer je hier maar eens in te verplaatsen. Liegen kan er ook mee te maken hebben dat jij misschien, al dan niet uit goede wil, te overheersend bent, te dominant. Je geeft de ander te weinig ruimte om eigen keuzes te maken. In dit geval kan liegen een vorm van voor zichzelf opkomen zijn. Er zijn zoveel redenen en vormen van liegen dat hier alleen al een boek over geschreven kan worden. Nogmaals, ik vind het belangrijk dat je open en eerlijk je problemen probeert te bespreken. Dat is gezonder voor jezelf en je geeft de ander ook de mogelijkheid om zich te kunnen uiten en uit te kunnen leggen waarom die heeft gelogen. Vergeet niet dat allerlei leugens voor iemand zelf ook heel vervelend kunnen zijn en voelen. Wist je dat een grote leugen de wereld in brengen soms ook een karmische opdracht voor iemand kan zijn? Sommige leugens hebben grote gevolgen.


Ik vind dat veel relaties op egoïstische wijze beleefd worden, hoe zie jij dat?
Als je zo om je heen kijkt dan is dat ook zo. Maar zijn de personen zich daar dan zelf wel bewust van? Ik bedoel, je hebt bewust egoïsme en je hebt wat ik maar noem onbewust egoïsme. Daar zit nogal een verschil in.
Ik denk dat de meeste mensen niet doorhebben dat ze nogal sterk voor zichzelf leven. Diepere gevoelens kun je ook niet in één leven zomaar ontwikkelen. Vandaar dat ik de diepte in bewustzijn en gevoel steeds combineer met de reïncarnatiegedachte. Eén leven op de duizenden levens die we al gehad hebben is niet zoveel. We hebben allemaal heel veel levens nodig om tot inzicht te komen en een verscherpt en verdiept gevoel te ontwikkelen.
In de kern is de mens een gevoelswezen. Mensen moeten allereerst proberen de veelheid aan gevoelens en gedachten te analyseren, vervolgens deze te ordenen en te proberen er eerlijk en consequent naar te leven. Er sluimeren zo ontzettend veel verschillende gevoelens in ieder mens. Je moet ook het lef hebben om eerlijk met al je gevoelens om te gaan en er voor de dag mee te komen. Ik heb gemerkt dat veel mensen veel van hun gevoelens gewoon maar wegdrukken. Zo kun je natuurlijk jarenlang in hetzelfde kringetje ronddraaien. In sommige gevallen is dit te begrijpen, maar dergelijk, vaak door jezelf aangeleerd, gedrag kan makkelijk tot allerlei ziekten leiden.
Opgekropte spanningen en heftige emoties kunnen ergens op je lichaam slaan en bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, spijsverteringsproblemen, holteontstekingen enzovoort veroorzaken. Er zijn niet veel mensen die eerlijk hun gevoelens durven uit te spreken. Dat is in alle vormen van contact met iemand lastig. Voordat je het weet heb je door onduidelijkheid een mogelijk misverstand en dus problemen. Ook dit kan een verkeerd beeld in een relatie geven. Probeer je zo goed mogelijk te uiten. Iedereen is gelijk, iedereen heeft recht op een eigen mening, aandacht, respect, begrip en liefde.
Het is waar dat veel relaties nogal egoïstisch beleefd worden. Dit wordt pas echt lastig als een van de twee in gevoel een stuk verder ontwikkeld is. Je zult je dan moeten aanpassen. Dit kan zeer pijnlijk zijn. Ik heb dat ook een paar keer meegemaakt. En toch blijf ik altijd zeggen: probeer met de persoon in gesprek te komen. Dat is enorm belangrijk omdat door een gesprek nog van alles mogelijk is. Door een goed gesprek kun je altijd wat meer op dezelfde golflengte komen. Natuurlijk moeten beide personen hier wel voor openstaan. Spiritueel gezien kan het goed zijn dat je in dit leven bij elkaar moet komen. Het karma uit vorige levens trekt jullie naar elkaar toe. Maar dat wil nog niet zeggen dat jullie goed bij elkaar zullen passen. Je weet tenslotte nooit wat de reden is dat jullie nu in dit leven bij elkaar zijn en dat is maar beter ook. Het is niet onmogelijk dat jullie in een vorig leven helemaal geen grote vrienden zijn geweest, maar dat je in het huidige leven de opdracht hebt om iets aan elkaar goed te maken. Iets recht te zetten en verder te groeien. Ik hoop dit uiteraard niet voor je maar dit kan je wel aan het denken zetten. Met dit inzicht kun je dergelijke, vaak vervelende en egoïstische relaties beter begrijpen. Dit haalt niet alle pijn weg maar door meer geestelijk inzicht valt alles net iets anders, net iets beter. Mens en dier hebben veel levens nodig om bewuster te worden. We groeien dus en evolueren door meerdere levens en dat proces noemen we reïncarnatie.


Elke dag weer een nieuwe dag om iets te veranderen of te leren
Ik heb al eerder gezegd dat overleggen en je gevoelens uitspreken heel erg belangrijk zijn in een relatie. Ook door te praten leer je elkaar beter kennen. Maar het moet natuurlijk niet blijven bij het alleen maar praten: er moet initiatief worden genomen. Er moet gehandeld worden. Alleen praten en elkaar van alles beloven, daar heb je niet veel aan. Net zomin als aan de woorden ‘schat, ik hou van je’ en vervolgens gebeurt er helemaal niets. Uiteraard kan iemand niet van de ene op de andere dag totaal veranderen. Alle veranderingen kosten nu eenmaal tijd en veel persoonlijke inzet. In dit verband wil ik graag zeggen dat we elke dag opnieuw de kans hebben om iets te veranderen of te leren. Je moet proberen je geest altijd soepel, levendig en flexibel te houden. Zak niet te veel weg in star gedrag. Of je nu oud of jong bent, hou je geest levendig. Blijf een beetje leergierig. Kleine veranderingen maken tezamen ook een grotere verandering. Gelukkig kunnen we elke dag opnieuw iets aanpakken. Wees niet lui of te trots. Een goede relatie kun je alleen maar hebben wanneer twee personen bereid zijn om erin te blijven investeren. Het is belangrijk dat je elkaar tijdens veranderingen blijft steunen en aanmoedigen. Iemand afkraken en elke keer maar weer wijzen op zijn zwakheden heeft nauwelijks een positieve uitwerking. Je loopt zelfs de kans dat de persoon zich daardoor juist wat gaat afsluiten en misschien dwarsliggen. Met een beetje goede wil is er veel mogelijk. Vergeet niet dat niet iedereen dezelfde achtergrond en opvoeding als jij heeft gehad. Er zijn echt veel mensen die al tijdens hun jeugd aardig zijn verwaarloosd. Ze hebben het alleen maar kunnen doen op hun eigen manier. Ze hebben weinig voorbeelden gehad van dat iets ook heel anders kan. Sommige zaken waar jij je misschien aan stoort hoeven niet eens met opzet telkens te gebeuren. Natuurlijk, er zijn ook mensen die bewust dwarsliggen. Ook dat kan een vorm van aandacht vragen zijn. Aandacht vragen op een vervelende en negatieve manier. Wanneer je iemand iets duidelijk wilt maken dan moet je dat wel enigszins losjes doen. Als je er als het ware bovenop springt dan loop je het risico om veel sneller verzet te krijgen. En dat is helemaal niet nodig. Ik vind dat je iets best een aantal keren onder de aandacht mag brengen. Neem rustig de tijd om iets te bespreken, te evalueren en vooral uit te spreken. Wanneer mensen van beide kanten bereid zijn om te overleggen en irritaties of wat dan ook uit te spreken dan kan veel meer worden bereikt dan bijvoorbeeld alleen maar met schelden. Met alleen te schelden bereik je sowieso niet veel.
Ik hoop dat je elke dag nuttig kunt gebruiken om iets verder te leren. Van elke goede gedachte en daad wordt jouw aura een fractie groter en helderder van kleur. Dit is de reden waarom tussen de mensen naast hun persoonlijke karakter ook verschil in helderheid en grootte van de aura ontstaat. De een heeft gedurende de vele levens meer aan zichzelf willen werken dan de ander. Dit is tevens de reden waarom je de ene persoon beter begrijpt en aanvoelt dan de ander. Het is natuurlijk wel veel fijner als je mensen in je leven tegenkomt die ongeveer op dezelfde golflengte zitten als jij in denken en voelen.

 

Hou elkaar op de hoogte over de gang van zaken
Het is uiteraard niet nodig om alles aan elkaar te vertellen. Maar ik vind dat het wel beter is met elkaar contact te houden en dat je de moeite neemt om ook aan die ander te denken. Laat je vriendschap, relatie of huwelijk niet stranden in een saaie boel. Mensen zouden eens voor een maand helemaal alleen moeten zijn om te voelen wat het betekent om er alleen voor te staan. Ik denk dat je dat flink tegen zal vallen. Door gewenning verslappen we in alles. Dat is niet prettig in een relatie. Een relatie in welke vorm dan ook moet je levendig houden. Je moet er in blijven investeren. Natuurlijk moet dat wel van twee kanten komen want anders word je zeker geconfronteerd met veel verdriet. Probeer elkaar op de hoogte te houden. Je hebt tenslotte ook samen nu op dit moment de karmische opdracht om dit te doen. Heb je er weleens bij stilgestaan dat nu jij op aarde rondloopt en dus in incarnatie bent, er wel duizenden mensen wachten op het plaatsje dat jij nu hebt gekregen? Laat dit eens even goed tot je doordringen. Er zijn in de astrale sferen ontzettend veel mensen die ook graag met hun leven en karma verder willen groeien. Ik weet wel dat weinig mensen dit weten en beseffen maar daarom is het juist goed om er eens bij stil te staan dat het helemaal niet zo gewoon is om nu een leven op aarde te hebben. Jij hebt de kans om verder te komen. Je kunt zelfs door grote inzet en discipline een hogere astrale lichtsfeer aan gene zijde verdienen. Ik vind het belangrijk om dit soort zaken goed beseffen. Het is beter dat jouw instelling ook op anderen gericht is. Samen heb je de opdracht om iets met je levensopdracht te doen. Samen sta je ook veel sterker. Natuurlijk, dat is niet altijd eenvoudig. Mensen hebben allemaal zo hun eigen karakter. Al die verschillende karakters maken het leven spannend en interessant maar soms ook wel lastig.

 

Is het wel normaal dat ik zo jaloers ben?
Dat hangt er helemaal vanaf. Het is helemaal niet zo erg om af en toe een beetje gezond jaloers te zijn. Dat gevoel geeft aan dat je bijvoorbeeld gek op je levenspartner of kind bent. Ik vind het niet zo’n probleem dat je dergelijke gevoelens krijgt wanneer iemand te dichtbij komt. Maar het moet geen grote afgunst of nog erger zijn.
Iedereen krijgt precies het leven dat hij volgens de wet van oorzaak en gevolg zelf verdiend heeft. Dat kan een leven met tien auto's zijn of een leven met helemaal geen auto of van alles wat daar tussen in zit. We moeten allemaal gedurende de vele levens onze zwakkere kant zien te verbeteren. Om dat te kunnen doen heb je in het leven veel verschillende situaties nodig. Het leven kun je als één grote beproeving zien. Gevoelens van jaloezie moet je zien te temmen. Het brengt jezelf namelijk niet veel verder. Ga er meer vanuit dat je in het leven ook zelf veel kansen krijgt. Sta er eens bij stil of je de kansen tot nu toe wel voldoende hebt aangegrepen. Je kunt wel met veel jaloerse gevoelens naar een ander kijken maar wat heeft die persoon ervoor moeten doen of misschien zelfs wel ervoor moeten laten? Is hij er wel op een eerlijke manier aan gekomen? En zal de persoon waar je jaloers op bent wel gelukkig zijn? Vergeet niet dat heel dikwijls de buitenkant er heel anders uitziet dan de binnenkant. Probeer jezelf de instelling aan te leren om iedereen alles te gunnen. Dit geeft jou zelf ook een veel beter gevoel. Geniet een ander dan geniet je ook een beetje mee. Dat is een veel beter gevoel dan gevoelens van jaloezie.
Het is ook mogelijk dat je in je leven behoorlijk bent verwaarloosd. Dat is een totaal andere zaak. Wanneer je allerlei mensen om je heen leuke contacten ziet krijgen of allerlei leuke dingen ziet kopen dan kan dat heel moeilijk zijn. Het is dan heel erg moeilijk om gevoelens van jaloezie om te zetten. Maar geloof me, dit is geen blijvende zaak. Een deel van je karma moet je in deze levensfase inlossen. Dat kunnen hele gemene periodes in je leven zijn. Je kunt heel makkelijk met jezelf overhoop liggen. Ik wil iedereen zeggen: zet door, aan alles komt beslist een keer een einde. Wanneer je hier zonder al te grote kleerscheuren doorheen bent gekomen dan kun je extra trots op jezelf zijn. Probeer je gevoelens van jaloezie te temperen. Blijf het als een zeer menselijke eigenschap zien. Ga jezelf niet direct als negatief beoordelen en veroordelen. Je hebt elke dag opnieuw de kans om hier rustig aan te werken. En tien kleine stapjes vooruit is ook een grote stap vooruit. Ik vind dat mensen zichzelf na het behalen van een klein succesje veel te weinig complimenteren. Het is toch heel gewoon om jezelf eens een complimentje te geven?'

 

Paragnost Ron Malestein

 

© 2021, Ron Malestein / Paranormaal studiecentrum De Aura
Info websites: www.paranormaalbewust.nl of www.ronmalestein.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.