Wat is eigenlijk je karma?
Tekst paragnost / spiritueel schrijver Ron Malestein

 

Ik zal proberen dit moeilijke onderwerp iets te verduidelijken. Je hoort mensen in bepaalde situaties weleens zeggen, het is vast je lot of karma. Maar wat bedoelen ze daar dan mee?

Iedereen heeft kennelijk bepaalde levensopdrachten te beleven. Vergelijk het maar weer met een studieopdracht van school. Tijdens diverse levens op aarde heb je goed gehandeld maar af en toe ook ‘fouten’ gemaakt. Al jouw vriendelijke maar ook egoïstische handelingen staan op jouw levensfilm. Dit geldt voor alle zaken die een mens in zijn leven doet of zelfs nalaat. Ik heb o.a. door persoonlijke observaties geleidelijk ingezien en geleerd, dat er in ons zichtbare maar ook onzichtbare heelal diverse wetten gelden die te maken hebben met de hele evolutie. Op de één of andere manier worden onze handelingen en gedrag genoteerd. Dit geldt voor alle mensen maar ook voor de dieren. Alleen denk ik dat voor de dieren deze wetten iets anders zijn. Daar wordt meer gekeken naar groepsprocessen en bij de mens meer naar het individu. Maar daar weet ik ook niet veel van af. Ik weet wel dat de mens heel veel levens heeft gehad en nog zal gaan krijgen, maar dat geldt hetzelfde voor de dieren. In het heelal is voor de mens een belangrijke wet en die wet heet ‘de wet van karma’. 

 

De wet van Karma

De wet van karma zou je ook de wet van oorzaak en gevolg kunnen noemen. Eenvoudig verwoord: je goede handelingen maar ook de minder vriendelijke handelingen worden automatisch geregistreerd. Ik zal proberen dit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld uitleggen. Sommige mensen rijden op een kruispunt nogal hard door, terwijl je ziet dat het stoplicht op rood staat. Zoal je weet wordt er niet op alle kruispunten gefotografeerd. Je kunt in sommige gevallen zonder dat ook maar iemand dat opmerkt, stiekem door rood rijden. Niet bepaald sympathiek gedrag naar anderen in het verkeer toe maar je komt hier soms dus goed mee weg. Maar ál jouw handelingen komen wel op je levensfilm te staan. Je krijgt dat ook op jouw persoonlijke levensfilm ooit te zien. Dit is een onderwerp waar je beter eens even goed bij stil kan staan. Dit heeft voor ieder mens namelijk nogal grote gevolgen.

 

Kosmische wetten

Als je zo om je heen kijkt, dan lijkt het erop dat je in het leven zomaar kunt doen wat je wilt. Maar dat is dus niet zo. Er zijn in het heelal wel degelijk werkzame wetten. Al het leven in de zichtbare en onzichtbare kosmos wordt begeleid en bestuurd. Dit geldt voor ieder mens en tevens voor alle andere natuurrijken. Waar het mij hier om gaat is dat ieder mens door het toedoen van zijn eigen handelingen als het ware een blad van goede punten als ook een soort ‘strafblad’ ontwikkeld. Het karma heeft dus onder andere te maken met jouw persoonlijk gedrag enz. Nogmaals om dit onderwerp beter te begrijpen, is het belangrijk om hier eens rustig over na te denken. Spreekt je dit aan of roept dit enigszins weerstand bij je op. Ik weet uit ervaring dat mensen hier nogal wisselend op reageren.

 

Oorzaak en gevolg

Het is mijn bedoeling om een aantal leuke en minder leuke zaken uit het leven uit te leggen. Er is namelijk wel degelijk een reden waarom iets wel of niet gebeurt. Ieder mens wordt geboren met bepaalde opdrachten. De vraag is met wat voor karma je in dit leven geboren bent. Soms kan je dingen ‘voelen’/aan zien komen. Het is natuurlijk wel de vraag of je dit wel wilt weten. De resultaten van goede en minder goede zaken komen in een vorm in een volgend leven terug. Iedereen werkt dus aan zijn eigen toekomstige levens. Dit in positieve maar ook in negatieve zin. Iedereen wordt dus met zijn eigen oorzaak en gevolg geconfronteerd. Maar ik wel er wel direct bij zeggen dat alle handelingen en belevenissen naar meer inzicht en verdieping zullen leiden.

De wet van de wedergeboorte

Iedereen groeit steeds een stapje verder dag in en dag uit. Ieder mens groeit geleidelijk aan. Dit wordt weer gestuurd en begeleid door een andere wet in de kosmos. Namelijk ‘de wet van wedergeboorte’ of ook wel ‘de wet van reïncarnatie’. Dit heeft te maken met de evolutie van mens en andere natuurrijken.

 

Wil je meer weten over spiritualiteit - je karma - levensprogramma - lot - vrije wil enz.?
Lees meer in een van mijn spirituele boeken.